Sunteți pe pagina 1din 2

MODUL 1 Servicii de producţie, depozitare, transport şi comercializare a alimentelor, _________________________________

inclusiv alimentaţie publică şi a colectivităţilor


Nivel 2 Instruirea operatorilor din industria alimentară şi din unităţile de alimentaţie publică; _________________________________

CHESTIONAR
Intrebări cu 1 răspuns corect:
1. În unităţile alimentare, procesul de producţie trebuie stabilit astfel încât:
a. să asigure desfăşurarea fluxului tehnologic într-un singur sens
b. să asigure desfăşurarea fluxului tehnologic într-un singur sens şi să evite încrucişarea fazelor salubru- insalubru
c. să asigure orientarea fluxului tehnologic numai pe orizontală sau numai pe verticală

2. Echipamentul de protecţie sanitară a alimentelor trebuie să fie:


a. de culoare albă sau de culoare deschisă
b. să acopere numai îmbrăcămintea
c. să acopere numai părul capului

3. Transportul produselor alimentare se face cu:


a. mijloace de transport frigorifice
b. mijloace de transport autorizate şi adecvate naturii produselor
c. orice tip de mijloc de transport

4. Mâinile se vor spăla întotdeauna:


a. înainte de începerea lucrului şi ori de câte ori este necesar în cursul activităţii
b. numai după folosirea closetului
c. numai după manipularea materiilor prime

5. În unităţile de alimentaţie publica şi colectivă, înălţimea bucătăriei trebuie să fie:


a. cel puţin 4 m
b. cel puţin 3,5 m
c. cel puţin 3 m

6. Până la servirea lor de către consumator, preparatele culinare se păstrează:


a. preparatele calde la minimum + 600C, preparatele reci la maximum 80C
b. preparatele calde la minimum + 800C, preparatele reci la maximum 100C
c. preparatele calde la minimum + 1000C, preparatele reci la maximum 150C

7. Produsele alimentare greu perisabile:


a. se păstrează la temperature camerei ş iumiditate redusă
b. se păstrează la temperature camerei şi umiditate crescută
c. se păstrează în spaţii frigorifice

8. Aprovizionarea unui magazine alimentar cu marfă:


a. se poate face pe aceeaşi uşă prin care au acces cumpărătorii
b. nu trebuie să se facă prin aceeaşi uşă prin care au acces cumpărătorii
c. şeful unităţii decide dacă se foloseşte aceeaşi uşă sau nu

9. Evacuarea reziduurilor solide dintr-un magazin se face:


a. o dată/săptămână
b. zilnic
c. o dată/lună
10. În unităţile cu profil alimentar:
a. sunt permise animalele domestice dacă sunt vaccinate
b. sunt permise animalele sălbatice
c. nu sunt premise nici animalele domestice şi nici cele sălbatice
11. Legumele şi fructele care se consumă crude trebuie spălate:
a. la jet continuu de apă
b. într-un recipient cu apă potabilă
c. nu e obligatorie spălarea lor

12. Pentru amenajarea unui raion de vânzare a pâinii, este necesară o suprafaţă de:
a. minimum 10 m.p.
b. minimum 5 m.p.
c. maxim 10 m.p.

Intrebări cu 2 răspunsuri corecte:


13. HACCP:
a. este parte componentă a sistemului de management al calităţii
b. este o metodă de autocontrol de asigurare a unor produse alimentare de calitate
c. sistemul nu este obligatoriu de implementat în cazul unităţilor de microproducţie alimentară

14. Echipamentul de protecţie:


a. trebuie să fie depozitat separate de hainele de stradă
b. trebuie să acopere complet îmbrăcămintea
c. poate acoperi doar parţial îmbrăcămintea

15. Prelucrarea cărnii crude se realizează:


a. într-o încăpere unde nu se desfăşoară şi alte activităţi
b. într-o încăpere unde se desfăşoară şi alte activităţi
c. într-o încăpere dotată cu ustensile corespunzătoare

16. În unităţile de alimentaţie publică şi colectivă, ouăle de găină trebuie să aibă:


a. coajă necrăpată
b. coajă curată (fără resturi de dejecte)
c. coajă albă

17. Părul personalului din unităţile alimentare:


a. trebuie să fie spălat cât mai des şi bine îngrijit
b. trebuie să fie strâns şi acoperit
c. poate fi atins cu mâna în timpul lucrului

18. Pentru igiena corectă a mâinilor personalului sunt necesare:


a. apă caldă, săpun, periuţă de unghii
b. uscarea mâinilor la jet de ae rcald, prosoape de unică folosinţă
c. apă rece, săpun

19. Personalul din unităţile cu profil alimentar:


a. trebuie să se supună unui control medical la angajare
b. trebuie să se supună unui control medical periodic
c. nu este obligatoriu să se supună niciunui control medical

20. Obiectivele din domeniul alimentar trebuie să fie dotate cu:


a. mijloace de ventilaţie natural sau mecanică
b. numai mijloace de ventilaţie mecanică
c. iluminare naturală şi/sau artificială