Sunteți pe pagina 1din 2

INSTRUCTIUNE DE RECOLTA

Prelevarea probelor de alimente

Fiecare probă se recoltează conform planificării lunare (în baza


planului de activitate anual al laboratorului ce stabileşte frecvenţa de
prelevare) care cuprinde data şi punctul de prelevare. Prelevatorul pleacă pe
teren cu echipamentul de recoltare (navetă/ladă frigorifică pentru transportat
alimente, pungi de polietilenă sau borcane de sticlă sterile cu dop rodat
pentru prelevarea probelor semisolide - ţinând cont că sterilizarea sticlelor
este valabilă 24 de ore) şi cu Procese Verbale de prelevare alimente – cod
FL 17-01.
Datorită perisabilităţii probelor, acestea se vor aduce în laborator în
cel mai scurt timp posibil, iar dacă acest lucru nu este posibil ele se vor
păstra cel mult 24 de ore în frigider.
Recoltarea unei probe de aliment reprezintă : un set compus din mai
multe unităţi (de regulă 5 de câte 100g fiecare) sau dintr-o porţie( din 5
locuri diferite) a unei materii.
Instrumentele folosite pentru recoltare( linguri, cuţite, pense...) trebuie
să fie sterile, iar dacă se refolosesc de fiecare dată se vor flamba, dacă
materialul din care sunt compuse permite acest lucru. In caz contrar, se vor
folosi o singură dată.
Mâncărurile compuse se vor recolta în aşa fel încât să fie reprezentate
proporţional din toate componentele.
Pe procesul verbal de recoltă se specifică:
- lotul produselor; termenul de valabilitate;
- etapa adecvată de prelevare a produselor alimentare: (ex: produse
alimentare în tipul procesului de fabricaţie; produse alimentare la sfârşitul
procesului de fabricaţie; produse alimentare gata pentru consum; produse
alimentare în perioada de conservare; produse alimentare destinate
sugarilor...)
- parametri microbiologici solicitaţi de client.
- stampila instituţiei corespunzătoare şi semnăturile celor care
recoltează şi a responsabilului din cadrul firmei ce a fost controlată.

Probele primite de la clienţi externi se recepţionează ca atare,


responsabilitatea prelevării revenindu-i acestuia.
Recepţia probelor
După recoltarea probelor şi aducerea lor în laborator, acestea sunt
scrise de asistent sau biolog în Registru recepţie alimente -microbiologie–
cod RL 17-05.
Probei i se dă un număr curent conform registrului.
După ce probele sunt trecute în aceste registre biologul stabileşte
indicatorii care trebuie determinaţi în funcţie de fişele de produs elaborate de
laborator pentru fiecare grupă de produse sau la cererea expresă a clienţilor
externi sau interni numai anumiţi indicatori.

Pregătirea probelor. Eşantionarea probelor.


Probele codificate vor parcurge traseul necesar pregătirii/eşantionării
şi executării analizelor. Executanţii trebuie să-şi noteze indicatorii ce
urmează a fi analizaţi în Caietul de lucru alimente- microbiologie cod CL
18-12.

S-ar putea să vă placă și