Sunteți pe pagina 1din 2

AUTOCONTROL POTABILITATE APA SI PRODUS FINIT

Se realizeaza in baza contractului nr. ........... din ........................


incheiat cu Laboratorul ............................ .

Program recoltare probe ap potabila
Privind autocontrolul


In lunile ................. si ........................., anul ..................,
analize fizico chimice si microbiologice.


Program recoltare probe produs finit
Privind autocontrolul

Lunar sau ori de cate ori este nevoie, analize fizico
chimice, bianual sau ori de cate ori este nevoie, analize
microbiologice.


PROGRAM AUTOCONTROL


LUNA APA

PRODUS FINIT
FIZICO
CHIMIC

MICRO
BIOLOGIC
FIZICO -
CHIMIC
MICRO
BIOLOGIC
IANUARIE X
FEBRUARIE X
MARTIE X
APRILIE X
MAI X
IUNIE X
IULIE X
AUGUST X
SEPTEMBRIE X
OCTOMBRIE X
NOIEMBRIE X
DECEMBRIE X