Sunteți pe pagina 1din 38

CURĂŢENIA ŞI

DEZINFECŢIA
Ord MS (961/2016)

EPIDEMIOLOGIE
LUCRARI PRACTICE 6
CURĂŢENIA
Definiţie: etapa preliminara obligatorie, permanenta, sistematica
in cadrul oricarei proceduri de indepartare a murdariei (materie
organica sau anorganica) de pe suprafete (inclusiv tegumente) sau
obiecte, prin actiuni mecanice sau manuale,
- utilizeaza agenti fizici si/sau chimici.
• CORECT: 95-98%
• NU înlocuieşte Dezinfecţia, ci este urmată de aceasta cu
excepţia: :
• Focarul de boală transmisibilă
• Suprafeţe vizibil contaminate cu sânge/fluide biologice
: DEZINFECŢIE-CURĂŢENIE-DEZINFECŢIE
• Trebuie întotdeauna asociată cu aerisirea!
CURĂŢENIA
Metode generale
• SPĂLAREA
• ŞTERGEREA UMEDĂ
• ASPIRAREA
• METODA COMBINATĂ
Produse utilizate ( de curăţenie sau detergent-
dezinfectante):
• Săpunuri
• Detergenţi neutri, alcalini, detartranţi, dezinfectanţi*
(astfel etichetate nu se utilizează pentru dezinfecţie,
principala acţiune fiind de curăţenie)
CURĂŢENIA
Reguli de utilizare a produselor în
activitatea de curăţenie
• Folosirea doar a produselor avizate/autorizate de MSP
• Respectarea tuturor recomandărilor producătorului
• Nu este permis amestecul produselor
• Nu este permisă utilizarea altor ambalaje, distribuirea
produselor se va face în ambalajul original
• Nu este permisă aruncarea ambalajelor goale decât după ce au
fost curăţate şi sau neutralizate
• Materialele utilizate la curăţenie vor fi dezinfectate o dată pe
săptămână, iar în secţiile cu risc crescut la sfârşitul activităţii, de
rutină!
DEZINFECŢIA

Definiţie: procedura de distrugere a organismelor patogene sau


nepatogene de pe orice suprafete (inclusiv tegumente) utilizindu-
se agenti fizici si/sau chimici.
- distruge cele mai multe microorganisme patogene (99,99%), mai
putin eficienta in distrugerea sporilor bacterieni, de pe suprafeţe,
obiecte, tegumente
• Dezinfecţia PROFILACTICĂ
• Dezinfecţia în FOCARUL DE BOALĂ TRANSMISIBILĂ
• CONTINUĂ
• TERMINALĂ
DEZINFECŢIA

In functie de tipul microorganismelor distruse, de


timpul de contact necesar si de concentratia
utilizata:
1. Sterilizare chimica = nivel superior de
dezinfectie - distrugerea tuturor
microorganismelor in forma vegetativa si a unui
numar mare de spori bacterieni.
- Utiliz: instrumentarul medical termosensibil
reutilizabil, destinat manevrelor invazive si care
nu suporta procedura de autoclavare.
DEZINFECŢIA

2. Dezinfectia de nivel inalt: - distrugerea


bacteriilor, fungi, virusuri si a unui numar de
spori bacterieni (104)
- Utilizata in cadrul dezinfectiei curente si/sau
terminale, in situatii de risc epidemiologic
3. Dezinfectia de nivel intermediar: (mediu): -
distrugerea bacteriilor in forma vegetativa,
inclusiv b Koch (MTC) in forma nesporulata, a
fungilor si a virusurilor, fara actiune asupra
sporilor bacterieni.
DEZINFECŢIA

4. Dezinfectie de nivel scazut:distruge


majoritatea bacteriilor in forma vegetativa,
a unor fungi, virusuri, nu are actiune
asupra micobacteriilor, sporilor de orice
tip, virusurilor fara invelis, mucegaiurilor.
Definitii
Antiseptic: produsul care previne sau
impiedeca multiplicarea ori inhiba
activitatea microorganismelor; prin
inhibarea dezvoltarii sau distrugerea
acestora.
Antiseptic = substanta cu rol dezinfectant,
destinata prevenirii sau limitarii infectiei la
nivelul tesuturilor, mucoaselor .
Sterilizarea chimica
Etape:
Dezinfectie, cel putin de nivel mediu, urmata de curatare
Sterilizare chimica prin imersie
Clatire cu apa sterila

Sterilizarea chimica se realizeaza cu produse biocide


autorizate/inregistrate conform normelor in vigoare.
Produs biocid = preparate cu una sau mai multe
substante active cu rolul de a distruge, sau de a exercita
un efect de control asupra oricarui organism patogen,
prin mijloace chimice si biologice.
Sterilizarea chimica
Substanta activa: substanta sau microorganism,
(virus sau o ciuperca (fung)), care are o actiune
generala sau specifica asupra organismelor
daunatoare.
Sol chimica de sterilizare se va folosii
max 48 de ore de la preparare - in cuve cu
capac
max 24 h, in instalatii cu US.
In ambele situatii nr max de proceduri cu
aceeasi solutie (nr cicluri de sterilizare) = 30
STERILIZAREA CHIMICA

Ø  Etape în întreţinerea materialului de endoscopie şi sterilizare


cu produse chimice :
-Curăţare (decontaminare/predezinfecţie);
-Clătire riguroasă cu apă potabilă;
-Dezinfecţie;
-Clătire;
-STERILIZARE CU UN PRODUS CHIMIC;
-CLĂTIRE CU APĂ STERILĂ;
-Uscare.
STERILIZAREA CHIMICA
Ø  Sterilizarea cu produse chimice este metoda utilizată frecvent
în practică pentru sterilizarea endoscoapelor (artroscoapelor,
cistoscoapelor, bronhoscoapelor, gastroscoapelor, etc).
1. Endoscoapele flexibile care vin în contact cu mucoasele sunt
clasificate drept echipamente semicritice şi necesită
STERILIZARE sau cel puţin DEZINFECŢIE DE NIVEL
ÎNALT între utilizări.
Ø  Pentru a obţine o dezinfectie de nivel înalt toate suprafeţele
interne, externe, cavităţile, canalele endoscopului trebuie să vină
în contact cu dezinfectantul (care are în compoziţie glutaraldehidă
2% sau peroxid de hidrogen stabilizat 6% sau acid peracetic).
2. Endoscoapele flexibile care pătrund în cavităţi sterile ale
organismului sunt clasificate drept echipamente critice şi
necesită STERILIZARE între utilizări.
STERILIZAREA CHIMICA

Anumite accesorii ale endoscopului (ace de


scleroterapie, sondele pentru electrocauterizare, perii
pentru citologie, forceps pentru biopsie sau excizii)
trebuie curăţate (decontaminate) în baia cu
ultrasunete, dezinfectate şi sterilizate prin
autoclavare, înainte de utilizare.
Curăţarea lor trebuie să ducă la îndepărtarea resturilor
organice; în caz contrar sterilizarea prin autoclavare este
ineficientă.
STERILIZAREA CHIMICA

•  Sterilizarea chimică se realizează după un timp de


contact al substanţei chimice cu substratul de tratat de
câteva minute - ore (în funcţie de recomandarea
producătorului).

•  Se aleg produse chimice sterilizante care au în


compoziţie glutaraldehidă 2% sau peroxid de
hidrogen stabilizat 6% sau acid peracetic.

•  Soluţia de produs chimic sterilizant se pune în cuve/


recipiente cu capac.
Glutaraldehyde is
Glutaraldehyde capable of effectiving
sterilization—at room
temperature, even
against endospores,
and even in the
presence of organic
material,
but achieving
sterilization requires
many hours of
exposure…
STERILIZAREA CHIMICA

Se introduc părţile imersibile ale endoscopului


într-o soluţie de produs chimic sterilizant în
concentraţia recomandată de producător, si la
temperatura corespunzatoare având grijă ca

Soluţia sterilizantă să acopere şi să umple toate


cavităţile,canalele aparatului, astfel încât să fie
eliminate bulele de aer.
STERILIZAREA CHIMICA

După scurgerea timpului de sterilizare


manevrarea părţilor endoscopului (mai ales
pentru artroscop, cistoscop, bronhoscop) se
efectuează utilizând tehnici aseptice, care
comportă: apă sterilă, mănuşi sterile, saci
sterili, câmpuri sau comprese sterile pentru
ştergere.
REGULI GENERALE
Ø  După sterilizarea chimică NU se admite clătirea cu apă
potabilă, deoarece aceasta poate conţine microorganisme,inclusiv
Pseudomonas spp. şi Mycobacterium spp. care se pot multiplica în
canalele, cavităţile endoscopului.

Ø  În serviciile/cabinetele de endoscopie trebuie să existe un


registru de evidenţă al procedurilor în care se notează: numele
pacientului, numărul foii de observaţie, procedura efectuată,
numele persoanei care a efectuat endoscopia, numărul de
înregistrare a endoscopului sau seria.

Ø  Spaţiile unde se efectuează endoscopia şi procesarea


endoscoapelor trebuie amenajate în aşa fel încât să se asigure
protecţia mediului, a pacienţilor si a personalului medical.
REGULI GENERALE
Personalul trebuie să poarte echipament de protecţie
personala (mănuşi, ochelari, mască de protecţie sau
protectoare faciale) pentru prevenirea expunerii la
microorganismele patogene (HIV, HVB, VHC, M.
tuberculosis, herpes simplex, patogeni enterici) sau la
produsele chimice toxice.
Personalul care lucrează în serviciile de endoscopie
trebuie să cunoască şi să respecte precauţiile
universale.
Personalul care lucrează în serviciile de endoscopie va
fi vaccinat - vaccinul hepatitic B.
Personalul care lucrează în serviciile de bronhoscopie
va fi periodic testat PPD (TST, test Mantoux).
DEZINFECŢIA
A. MIJLOACE FIZICE
1.  Radiaţiile ultraviolete (radiaţie directă sau indirectă);
•  Profilactică, pentru suprafeţe netede, în săli de
operaţii, boxe de laborator
•  După o curăţenie minuţioasă, la temp. de 15-30ºC,
umiditate de maximum 60%
2.  Ultrasunetele:
•  Instrumentarul stomatologic şi chirurgical - soluţii
ultra sonice în cuva cu baie ultrasonică
DEZINFECŢIA
A. MIJLOACE FIZICE

3. CĂLDURA;
Ø  CĂLDURA USCATĂ
•  3.1.Flambarea : - Numai în laboratoare !
- Este interzisă flambarea instrumentelor
medico-chirurgicale cu alcool !
•  3.2.Incinerarea:- Pentru deşeuri de spital !
DEZINFECŢIA
A. MIJLOACE FIZICE
3. CĂLDURA:
Ø  CĂLDURA UMEDĂ
•  3.3.Pasteurizarea :
- Dezinfecţia lichidelor !
- Temperaturi 55-95ºC, distrug 90-95% a
microrganismelor patogene
(63-65 grade C – 30 min; 72-74 0 C – 20 min;, 85 grd C – 8 min
IMP: racire brusca la 4 grade C in ultima etapa a
pasteurizarii)
•  3.4.Spălarea la temp. 60-95ºC:
- Dezinfecţie termică :Lenjerie, veselă, sticlărie,
instrumentar
DEZINFECŢIA
A. MIJLOACE FIZICE

3. CĂLDURA;
Ø  CĂLDURA UMEDĂ
•  3.5.Fierberea în apă la 100 ºC sau aburul de 100 ºC :
- Distrugere a formelor vegetative: 10-20 min.
- Alimente, lenjerie, tacâmuri, veselă, fier de călcat.
- Camera etuvă pentru cazarmament
DEZINFECŢIA
A. MIJLOACE CHIMICE
SELECTIONARE SUBSTANŢE DEZINFECTANTE
•  Spectrul (tipul) de activitate şi puterea germicidă;
•  Cantitatea de material organic şi numărul de microorganisme;
•  Concentraţia, timpul de contact şi temperatura;
•  Natura suportului de tratat ( corozivitatea):
•  Efectul pH-ului: acid –fenoli, halogeni;
alcalin-glutaraldehida;
neutru-clorhexidina;
•  Stabilitate, toxicitate, cost
DEZINFECŢIA
B. MIJLOACE CHIMICE
SUBSTANŢE DEZINFECTANTE (REGULI)
•  Profilactică după curăţenie riguroasă,
•  in focar precede şi succede curăţenia;
•  Numai cu DEZINFECTANTE avizate de MSP;
•  Alternanţa produselor, pentru a se evita apariţia rezistenţei
microorganismelor;
•  Respectarea normelor de protecţie a muncii pentru a preveni
accidentele şi intoxicaţiile;
•  Instruirea personalului cu privire la utilizarea dezinfectantelor.
CLASE CHIMICE DE SUBSTANŢE
DEZINFECTANTE
Ø  HALOGENI –substanţe care eliberează CLOR:
•  Hipocloriţi; Cloramine; Var cloros;
Ø  HALOGENI-substanţe care eliberează IOD:
•  Iodul şi iodoforii;
Ø  Fenoli;
Ø  Compuşi cuaternari de amoniu ;
Ø  Clorhexidina;
Ø  Alcooli;
Ø  Aldehide;
Ø  Antiseptice;
Ø  Halogens are the seventh (VII) column of the
periodic table of elements
Ø  Two halogens are regularly employed as
antimicrobials: Iodine and Chloride
Ø  Iodine: commonly used as an antiseptic
Halogens

against all microbes, fungi, and viruses


Ø  Iodine: It inhibits protein synthesis and
oxidizes –SH groups of amino acids
Ø  Chlorine: Used as a disinfectant (10% bleach)
Ø  Chlorine: Hypochlorous acid (HOCl) is a
product, formed in water, that is the active
form of the disinfectant
Ø  Chlorine: Applied in treatment of drinking
water, swimming pool, and sewage
Chlorination
Ø  1744 discovered in Sweden
Ø  1810 identified as an element
Ø  1835 first used to control odors
Ø  1890’s started to be used as a disinfectant
Ø  1896 earliest recorded use in experiments on water
supplies
Ø  1897 used in England to disinfect water mains following
typhoid outbreak
Ø  1902 first continuous use in water supplies in Belgium
Ø  1909 liquid chlorine (compressed gas) became
commercially available
Ø  Subsequent rapid spread in use of chlorine throughout the
world
Ø  WWI: Chlorine gas used as chemical warfare agent
Chlorination
Ø  Hypochlorite
“What is known mayaseither
modernbe added directly
chemical (i.e., inbegan
warfare the
form of
during bleach)
World WarorI.created
The firstwithin wateragent
chemical by bubbling
to be used
chlorine gas through the water
was large amounts of chlorine gas, about one hundred
Ø  Chlorine
sixty tons, gas - preferred
which for medium
was released from to largepressurized
6,000 disinfection
systems into the wind by the Germans against the
cylinders
Allies.
Ø  Sodium TheHypochlorite
chlorine floated in -atypically
(liquid) huge clouds
used toward
for smallthe
disinfection
Allies systems the
until it reached andAllied
large lines
swimming
causingpools
men to die
from
Ø  Calciumthe effects of the(powder,
Hypochlorite chlorinetablet)
gas. -Because of the
typically used
large amounts
for private of gas released
swimming pools the chlorine caused large
amounts of yellowish fluid to form in the lungs of its
Ø  For water purification, do not use scented bleach
victim, also causing eye, nose, and throat burning
Ø  Bromine
before sometimes
causing death byused as a less-smelly alternative
choking.”
Ø  Hypochlorite is less effective in the presence of
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/4239/chemweapons/history.html
significant organic compounds
Iodine & Iodophores
Ø Quats are cationic detergents that act by
disrupting lipid bilayers
Ø Quats are bactericidal, fungicidal, viricidal
(enveloped), and amoebicidal
Ø Quats are most effective against Gram-
Quats

positive bacteria
Ø Quats do not kill endospores, Mycobacteria
spp., nor non-enveloped viruses
Ø Quats are rapidly inactivated by organics
including cotton and soap
Ø Zephiran à Benzalkonium chloride
Ø Cepacol àCetylpyridinium chloride
Ø  HOOH, hydrogen peroxide, is most common
Ø  HOOH is not a terribly effective disinfectant or
antiseptic
Oxidizing Agents
Ø  This is because bacteria and body tissues
contain enzymes (catalase) that inactivate
hydrogen peroxide
Ø  However, the oxygen released upon
inactivation can help oxygenate deep wounds
and thus kill strict-anaerobe contaminants,
e.g., Clostridium tetani
Ø  Ozone and peracetic acid are also oxidizing
antimicrobial agents
Ø  They exert their effect by oxidizing cell
macromolecules (e.g., proteins, DNA, etc.)
Agent Mechanisms of Action Comments

Chemical Antimicrobials
Surfactants Membrane Disruption; Soaps; detergents
increased penetration
Quats (cationic Denature proteins; Antiseptic - benzalconium
detergent) Disrupts lipids chloride, Cepacol; Disinfectant
Organic acids High/low pH Mold and Fungi inhibitors; e.g.,
and bases benzoate of soda
Heavy Metals Denature protein Antiseptic & Disinfectant;
Silver Nitrate
Halogens Oxidizing agent Antiseptic - Iodine (Betadine)
Disrupts cell membrane Disinfectant - Chlorine
(Chlorox)
Alcohols Denatures proteins; Antiseptic & Disinfectant
Disrupts lipids Ethanol and isopropyl
Phenolics Disrupts cell membrane Disinfectant
Irritating odor

Aldehydes Denature proteins Gluteraldehyde - disinfectant


(Cidex); Formaldehyde -
disinfectant
Ethylene Oxide Denaturing proteins Used in a closed chamber to
sterilize
Oxidizing agents Denature proteins Hydrogen peroxide – antiseptic;
Hydrogen peroxide –
disinfectan; Benzoyl peroxide –
antiseptic
Chemical Antimicrobials

* Type of Disinfectant: H = High level; I = Intermediate level; L = Low level


Definitii
Materiovigilenta: obligatia de a declara
incidentele sau riscurile de producere a
unor incidente legate de utilizarea
dispozitivelor medicale.
Biofilm: - caracteristica unui agent
microbiologic de a adera si a se fixa de o
suprafata imersata prin secretia unor
polimeri, ingreunind astfel accesul
substantelor active antimicrobiene.

S-ar putea să vă placă și