Sunteți pe pagina 1din 37

Întreținerea spațiilor și

echipamentelor medicale
Curățare
Dezinfecție
Ordinul MS nr. 261/2007 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în
unitățile sanitare

Reguli, proceduri
Categorii de produse dezinfectante
Curățare

Etapa preliminară obligatorie în cadrul


procedurii de îndepărtare a murdăriei
(materie organică şi anorganică) de pe
suprafeţe sau obiecte, prin operaţiuni
mecanice sau manuale, utilizându-se agenţi
fizici şi/sau chimici
Curăţarea

se realizează cu:
- detergenţi
- produse de întreţinere
- produse de curăţat
- produs detergent-dezinfectant - include în
compoziţie substanţe care curăţă şi substanţe care
dezinfectează. Produsul are acţiune dublă: curăţă
şi dezinfectează
Reguli de utilizare a produselor de curățenie

- respectarea recomandărilor producătorului


- respectarea normelor de protecţie a muncii
- este interzis amestecul produselor
- produsele se distribuie la locul de utilizare,
respectiv la nivelul secţiilor, în ambalajul original
(sau în recipiente special destinate, etichetate cu
identificarea produsului)
- interzisă păstrarea produselor de curăţare în
ambalaje alimentare
Întreţinerea ustensilelor de curățenie

 Etichetare/marcare mopuri, găleți


 După fiecare operaţiune de curăţare şi la
sfârşitul zilei de lucru; ustensilele utilizate se spală,
se curăţă, se dezinfectează şi se usucă.

Spațiul destinat păstrarii și dezinfecției


ustensilelor reglementat de
Ordinul MS nr. 261/2007
Dezinfecţia

Dezinfecţia este procedura de distrugere a


microorganismelor de pe suprafețe, obiecte,
tegumente
- se aplică numai după curăţare
* excepţie - atunci când pe suportul respectiv sunt
prezente materii organice, ordinea este:
dezinfecție – curățare - dezinfecție
Dezinfecţia prin mijloace fizice

- căldura uscată sau flambarea este utilizată


exclusiv în laboratorul de microbiologie.
- căldura umedă se utilizează numai în cazul
spălării automatizate a lenjeriei şi a veselei, cu
condiţia atingerii unei temperaturi de peste 90°C.
- razele ultraviolete - dezinfecţia suprafeţelor şi a
aerului în boxe de laborator, săli de operaţii, alte
spaţii închise, pentru completarea măsurilor de
curăţare şi dezinfecţie chimică.
Dezinfecţia prin mijloace chimice

se realizează prin utilizarea produselor


biocide
produse biocide - preparatele care conțin
una sau mai multe substanţe active, având
scopul să distrugă, sau să inactiveze
microorganismele dăunătoare, prin mijloace
chimice sau biologice;
Clasificare biocide
Grupa principală I (biocide folosite în
unitățile sanitare)

 tipul I de produs - pentru:


- dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare
- dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare
- dezinfecţia pielii intacte

 tipul II de produs – pentru:


- dezinfecţia suprafeţelor
- dezinfecţia dispozitivelor medicale prin imersie
- dezinfecţia lenjeriei (material moale)
Clasificare dezinfectante

în funcţie de acțiune:
 bacteriostatic, fungistatic, virustatic

inhibă acțiunea microorganismelor

 bactericid, fungicid, virucid, sporicid


acţiune letală asupra microorganismelor
Clasificare dezinfectante
după mecanismul de acțiune asupra microorganismelor:
 dezinfectante care acţionează prin toxicitate celulară
( conţin substanţe active care blochează sinteza proteică la
nivel citoplasmatic, precum şi proteinele responsabile de
replicarea ADN-ului sau ARN-ului microorganismelor respective.

 dezinfectante care acţionează prin oxidare celulară


conţin substanţe active care oxidează conţinutul citoplasmatic
inhibând sinteza proteică, dezmembrând şi acizii nucleici
purtători ai informaţiilor genetice.
Modalitate de aplicare dezinfectante

 Ștergere, spălare – detergenți dezinfectanți pentru


pavimente, mobilier, pereți
 Pulverizare – dezinfectant rapid pentru suprafețe cu
risc
 Imersie – instrumentar, tubulatură, echipamente,
veselă și ustensile de bucătărie, șorțuri de cauciuc, olițe,
ploști, mopuri;
 Nebulizare – dezinfecții terminale și periodice a
aeromicroflorei și suprafețelor
Reguli generale de utilizare a
produselor dezinfectante
- se utilizează numai în scopul indicat prin
autorizaţie/înregistrare
- se respectă întocmai concentraţia şi timpul de contact
indicate
- niciodată nu se amestecă produse diferite
- în situația în care dezinfectantul necesită diluţii se va
prepara cantitatea strict necesară, se va utiliza imediat,
dar nu mai mult de 48 de ore de la preparare
- se notează pe flacon data preparării soluţiilor respective
Reguli generale de utilizare a
produselor dezinfectante
- în cazul în care eticheta produsului s-a pierdut, produsul
respectiv nu se mai foloseşte
- la manipularea lor se utilizează obligatoriu echipament
de protecţie
- se păstrează numai în flacoanele originale, pentru a se
evita contaminarea lor şi pentru a nu se pierde
informaţiile de pe eticheta produsului
- flacoanele trebuie păstrate la adăpost de lumină şi
căldură.
Grafic zilnic orar

- În fiecare încăpere în care se efectuează


operaţiuni de curăţare şi dezinfecţie
- Se va înregistra de către personalul responsabil:
 suprafața dezinfectată
 tipul operaţiunii
 ora de efectuare
 semnătura
! personalul responsabil trebuie să cunoască moment
denumirea dezinfectantului utilizat, data preparării,
timpul de acţiune şi concentraţia de lucru.
Clasificare
suprafețe/echipamente/instrumentar
Critice - vin în contact/sau penetrează ţesuturile
corpului, inclusiv sângele, în mod normal sterile:
- instrumentarul chirurgical, instrumentar stomatologic
- echipamentul personalului din sălile de operaţii, câmpuri
operatorii, tampoanele, tuburile de dren
- implanturile, cateterele cardiace şi urinare, dispozitivele
pentru hemodializă, dispozitivele intravasculare
- endoscoapele invazive flexibile sau rigide, echipamentul
pentru biopsie asociat endoscoapelor
- acele pentru acupunctură, acele utilizate în neurologie
Clasificare suprafețe/echipamente

Semicritice - vin în contact cu mucoasele intacte, sau cu


pielea având soluţii de continuitate:
- suprafaţa interioară a incubatoarelor pentru copii şi
dispozitivele ataşate acestora (mască oxigen, umidificator)
- endoscoapele flexibile şi rigide neinvazive, folosite exclusiv ca
dispozitive pentru imagistică, laringoscoapele, tuburile
endotraheale
- echipamentul de anestezie şi respiraţie asistată, termometre,
specul nazal, specul vaginal, accesoriile pompiţelor de lapte
- suprafeţele inerte din secţii şi laboratoare, stropite cu sânge,
fecale sau cu alte secreţii şi/sau excreţii potenţial patogene
Clasificare suprafețe/echipamente

Noncritice - nu vin frecvent în contact cu pacientul sau


vin în contact numai cu pielea intactă a acestuia:
stetoscoape, ploşti, urinare, manşeta de la tensiometru,
specul auricular, suprafeţele hemodializoarelor, cadrele
pentru invalizi, suprafeţele dispozitivelor medicale care
sunt atinse şi de personalul medical în timpul procedurii,
orice alte tipuri de suporturi
- pavimentele, pereţii, mobilierul de spital, rame pat,
noptiere, obiectele sanitare
Nivele de dezinfecție

Dezinfecţie de nivel scăzut


- distrugerea majorităţii bacteriilor în formă vegetativă, a
unor fungi şi a unor virusuri, fără acţiune asupra
micobacteriilor, sporilor de orice tip, viruşilor fără înveliş şi a
mucegaiurilor
 Se aplică pentru suprafețe noncritice din sectoarele
administrativ / holuri / scări de acces/ vestiare / birouri /
zone în general fără pacienți, unde riscul este mai scăzut
Nivele de dezinfecție

Dezinfecţie de nivel intermediar (mediu)


- se realizează distrugerea bacteriilor în formă
vegetativă, inclusiv Mycobacterium tuberculosis în formă
nesporulată, a fungilor şi a virusurilor, fără acţiune asupra
sporilor bacterieni
 Se aplică suprafețelor noncritice din secțiile cu
paturi/ambulatorii de specialitate (pavimente, pereți, mobilier,
rame paturi, noptiere, aparatură, echipamente, tărgi, cărucioare,
băi, grupuri sanitare, recipiente deșeuri)
 În situația în care suporturile de mai sus sunt contaminate cu
produs patologic se aplică dezinfecția de nivel înalt
Dezinfecţie de nivel înalt

-Se realizează distrugerea bacteriilor, fungilor,


virusurilor şi a unui număr de spori bacterieni până la 10-4
 Se aplică: - suprafețelor, echipamentelor din sălile de operație
(mese operație, lămpi scialitice, mese instrumentar, etc.)
- suprafețelor cu risc din secții cu paturi (masă de pregătire a
tratamentelor injectabile, cărucior pansamente, suprafață
depozitare temporară probe biologice)
- incubatoare nou-născuți, mese de înfășat
- suprafețe de lucru din laboratoare
 Acestea pot intra în categoria suprafețelor semicritice
Sterilizare chimică /Dezinfecție de nivel
înalt

 Se aplică pentru echipamentele critice și semicritice:


endoscoapele, laringoscoapele, tuburile endotraheale
echipamentul de anestezie şi respiraţie asistată, măști de
oxigen, umidificatoare, diferite echipamente care se pot
reutiliza
TEHNICI DE CURĂŢENIE

ZONE DUPĂ CARACTERISTICILE DE RISC NIVELUL DE DECONTAMINARE

Zona A
Măsuri generale de curăţare, dezinfecție de nivel scăzut

nu există contact cu pacienţii

Zona B
Măsuri de decontaminare cu detergenţi; dezinfecţia
zonelor contaminate cu sânge sau alte fluide
biologice; măsuri generale de curăţare si dezinfectie
pacienţi care nu prezintă infecţii şi receptivitate de nivel mediu
crescută

Zona C
Măsuri de decontaminare prin utilizarea de detergenţi şi
dezinfecţie; decontaminarea echipamentului în
fiecare încăpere dezinfectie de nivel inalt/mediu
pacienţi cu infecţii; zone de izolare

Zona D

Măsuri de decontaminare prin curăţare si dezinfectie cu


pacienţi cu receptivitate crescută în condiţii de detergenti-dezinfecanti de nivel mediu sau inalt;
izolare de protecţie separarea echipamentului; prelucrarea
zone de tip bloc operator, sala de naştere, terapie echipamentului separat în fiecare încăpere
intensivă, prematuri, politraumatizaţi, dializă
ÎNTREŢINEREA CURĂŢENIEI ŞI DEZINFECŢIEI ÎN SALOANE

Se deschide geamul

Se şterge de praf mobilierul cu o lavetă îmbibată în soluţie dezinfectantă (corpul de iluminat, tăbliile patului, blatul mesei,
noptieră, scaune, întrerupător, clanţa uşii, pereţi, geamuri, uşă)
Laveta se clăteşte după ştergerea fiecărui obiect !!!

Se mătură umed pavimentul, se strâng deşeurile din salon, se goleşte coşul de gunoi şi se curăţă
Se pune în coşul de gunoi un sac nou de plastic

Se spală şi se dezinfectează pavimentul

Se completează graficul de curăţenie !!!


ÎNTREŢINEREA CURĂŢENIEI ŞI DEZINFECŢIEI ÎN
GRUPURI SANITARE

Se curăţă oglinda, chiuveta, suport prosop,


duşul cu accesoriile lui, suport hârtie igienică,
vasul de toaletă cu accesoriile sale
Se dezinfectează sifonul de pardoseală şi
sifonul de la chiuvetă cu soluţie clorigenă

Se folosesc găleţi, lavete şi mopuri special


destinate acestor spaţii !!!

Se completează graficul de curăţenie !!!


ÎNTREŢINEREA CURĂŢENIEI ŞI DEZINFECŢIEI ÎN SĂLILE DE TRATAMENT

Se deschide geamul

Se colectează şi se evacuează lenjeria murdară

Se curăţă şi se dezinfectează tot materialul din sală- masă tratament, masă pansat, stativ perfuzie, dulapuri de
medicamente, suprafeţe verticale

Se curăţă şi se decontaminează partea exterioară a dulapurilor, întrerupătoare, clanţe

Se curăţă şi se dezinfectează chiuveta, suportul pentru prosop, robinetul !!!

Se mătură umed pavimentul şi se strâng deşeurile din sala de tratament

Se evacuează recipientul cu deşeuri înţepătoare- tăietoare

Se spală şi se decontaminează pavimentul

Nu uitaţi de graficul de curăţenie !!!


REGULI DE FOLOSIRE A SUBSTANŢELOR DEZINFECTANTE

Respectaţi cu stricteţe protocoalele scrise !

Etichetaţi, dataţi şi închideţi flacoanele ! Nu amestecaţi două produse diferite !

Dezinfectaţi suprafeţele curate Utilizaţi ambalajele originale !

Respectaţi diluţiile, temperatura şi timpii de contact !

Respectaţi regulile de conservare şi limitele de expirare !

Nu uitaţi de Precauţiile standard !


SUBSTANŢE DEZINFECTANTE

CLASIFICARE

ANTISEPTICE
SUPRAFEŢE INSTRUMENTAR AEROMICROFLORĂ PENTRU
MÂINI
Detergenți - dezinfectanți pentru
suprafețe
1) Detergent dezinfectant de nivel mediu
Pliwa Big extra
Terasept (Hexio-Cid)
2) Detergent dezinfectant de nivel înalt
Suprasept (Hexio-Sept)
Trioton rapid
Oxidice S-Des
Curăță și dezinfectează într-o singură etapă
Dezinfectante pentru suprafețe
3) Dezinfectant rapid prin pulverizare
Thorr spray (Hexio-Spray)
Pliwa Lemon fresh

4) Dezinfectant clorigen - tablete


HMI Tabidez 56

! Se aplică după o curățare prealabilă


Dezinfectante pentru instrumentar
I.Etapa de decontaminare
 Aniosime DD1 – detergent enzimatic și
dezinfectant
 Terasept (Hexio-Cid)

II. Etapa de dezinfecție


 Lozopren plus AFB
 Suprasept (Hexio-Sept)
Produse pentru sterilizare
chimică
/ Dezinfecție de nivel înalt
NUMAI pentru
Echipamente și instrumentar termosensibil
HMI Peroster CE

Anioxide 1000
Dezinfectante pentru mâini,
tegumente
 Prin spălare (săpun lichid)
Dexin (Hexio-Scrub)
Pliwa decontamed
Dermanios Scrub

 Prin frecare (antiseptice)


Clorhexin A (Hexio-A)
Pliwa derm
Dezinfectante pentru aeromicrofloră

 aplicare prin nebulizare: Oxidice Air


99 S
 aplicare prin pulverizare:
Suprasept

Indicații: - dezinfecții ciclice/periodice programate


- dezinfecții terminale, după externarea bolnavilor
infecțioși, septici, colonizați cu bacterii multirezistente
BIBLIOGRAFIE

1. Ordin MS Nr. 916/ 2006 privind Normele de supraveghere,


prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile
sanitare;

2. Ordin MS Nr. 261/ 2007 privind Normele tehnice de


curăţenie, dezinfecţie şi sterilizare în unităţile sanitare;

3. Brumboiu I.: “Prevenirea infecţiilor nosocomiale”, Editura


Medicală Universitară “Iuliu Haţieganu”, Cluj- Napoca, 2009
ÎNTREBĂRI
VĂ MULŢUMESC PENTRU
ATENŢIE !