Sunteți pe pagina 1din 2

ŞCOALA CU CLS I-VIII ŞTEFAN CEL MARE ALEXANDRIA

DISCIPLINA:CULTURĂ CIVICĂ

PROF.TOMA IONELA

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR 2009 – 2010
CLASA a VIII-a
1oră /săptămână

UNITATEA COMPE- CONŢINUTURI


TENŢE NR. SĂPTĂ OBS
DE SPECIFI- ORE MÂNA
ÎNVĂŢARE CE
1.Noţiuni 1.1, 2.1 - Evaluare iniţială;
introductive - Prezentarea manualului şi a conţinuturilor ; 1 14-18.09
2. Autoritatea 1.1, 2.1, - Autoritate şi ierarhie; 1 21-25.09
2.2 ,3.1, -Autoritatea în spaţiul privat şi în spaţiul
public 1 28.09-02.10
4.1,5.1
- Autoritatea în regimurile democratice; 1 0.5.-09.10
-Autoritatea în regimurile nedemocratice; 1 12-16.10
- Raporturi între cetăţeni şi autorităţi; 1 19-23.10
- Controlul şi cooperarea cetăţenilor cu 2 26-06.11
autorităţile
- Excesul şi lipsa de autoritate; 1 0.9-13.11
- Evaluare: Autoritatea. 1 16-20.11
3. Libertatea şi 1.2, - Libertatea personală, libertate politică şi 2 23-04.12
responsabilita- 2.3,5.2 libertate economică;
- Libertatea şi respectarea legilor;Limite ale 1 0.7-11.12
tea
libertăţii
- Drepturi, îndatoriri, responsabilităţi; 1 14-18.12
- Participarea cetăţenească şi responsabilitatea; 1 04-08.01
- Evaluare Libertatea şi responsabilitatea
- Recapitulare semestrială 1 11-15.01
- Evaluare 1 18-22.01
1 25-29.01
4. Dreptatea şi 1.3, 2.4, -Tipuri de dreptate; 1 08-12.02
egalitatea 2.5, 2.6, -Justiţia ca instituţie de apărare şi de înfăptuire 1 15-19.02
a dreptăţii;
3.2
-Dreptatea, egalitatea şi inegalitatea 1 22-26.02
- Egalitate, diferenţă şi competiţie într-o 1 01-05.03
societate democratică;
- Egalitatea şanselor şi egalitatea în faţa legii; 1 0.8-12.03
-Rolul statului şi al societăţii civile în 1 15-19.03
realizarea dreptăţii şi egalităţii
-Evaluare: Dreptatea şi egalitatea 1 22-26.03

1
5. Proprietatea 1.4, 2.7, - Dreptul la proprietate;încălcări ale dreptului de 1 29.03-2.04
4.2, 4.3 proprietate;
- Formele proprietăţii:Proprietatea publică şi 1 12-16.04
proprietatea privată
- Proprietatea privată şi economia de piaţă; 1 26-30.04
- Atitudini şi comportamente legate de 1 0.3-0.7.05
proprietate;
- Evaluare: Proprietatea 1 10-14.05
6. Patriotismul 1.5, 2.8, - Ce este patriotismul,cum se manifestă? 1 17-21.05
4.4 - Complexitatea identităţii naţionale în 1 24-28.05
prezent:identităţi multiple;
- Patriotismul şi integrarea europeană 1 31.05-4.06
- Recapitulare finală 1 0.7-11.06