Sunteți pe pagina 1din 4

ADUNAREA

• Numerele care se adună se numesc termeni. O adunare poate


avea doi sau mai mulţi termeni.
• Rezultatul adunării se numeşte SUMĂ (S) sau TOTAL (T).
• Locul termenilor unei adunări poate fi schimbat, suma
rămânând aceeaşi: 14 + 5 = 19; 5 + 14 = 19
• Termenii adunării pot fi grupaţi diferit, suma rămânând
aceeaşi: 30 + 10 + 20 = 60 30 + 10 + 20 = 60
40 + 20 = 60 30 + 30 = 60
• 0 adunat cu orice număr, nu schimbă rezultatul adunării:
45 + 0 = 45 şi 80 + 0 = 80
• 1 adunat la orice număr, rezultă numărul imediat următor.
• PROBA ADUNĂRII AFLAREA TERMENULUI NECUNOSCUT
La adunare, termenul necunoscut se află
12 + 7 = 19 scăzând din sumă termenul cunoscut:
7 + 12 = 19 a + 4 = 24 60 + m = 80
19 - 12 = 7 a = 24 - 4 m = 80 - 60
19 - 7 = 12 a = 20 m = 20
20 + 4 = 24 60 + 20 = 80
SCĂDEREA
• Numărul din care se scade se numeşte DESCĂZUT (D ≥ Sc)
• Numărul care se scade se numeşte SCĂZĂTOR (Sc ≤ D)
• Rezultatul scăderii se numeşte REST sau DIFERENŢĂ.
• Locul termenilor unei scăderi nu poate fi schimbat:
90 – 70 = 20 dar 70 – 90 = imposibil (în mulţimea nr. naturale)
• 0 scăzut din orice număr, rezultă tot acel număr:
45 - 0 = 45 şi 80 - 0 = 80
• 1 scăzut din orice număr, rezultă numărul imediat mai mic.
76 – 1 = 75 75 < 76 cu 1
• PROBA SCĂDERII AFLAREA TERMENULUI NECUNOSCUT
Descăzutul se află adunând diferenţa cu
28 - 6 = 22 scăzătorul. Scăzătorul se află scăzând din
28 - 22 = 6 descăzut restul (diferenţa)
22 + 6 = 28
6 + 22 = 28 a - 4 = 24 60 - m = 50
a = 24 + 4 m = 60 - 50
a = 28 m = 10
28 - 4 = 24 60 - 10 = 50
ÎNMULŢIREA
• Numerele care se înmulţesc se numesc factori. O înmulţire poate avea
doi sau mai mulţi factori.
• Rezultatul înmulţirii se numeşte PRODUS (P).
• Locul factorilor unei înmulţiri poate fi schimbat, produsul rămânând
acelaşi: 6 X 5 = 30 căci 5 x 6 = 30
• Factorii înmulţirii pot fi grupaţi diferit, produsul rămânând acelaşi:
3 x 2 x 4 = 6 x 4 = 24 2 x 3 x 4 = 6 x 4 = 24
4 x 2 x 3 = 8 x 3 = 24 3 x 4 x 2 = 12 x 2 = 24
• 0 înmulţit cu orice număr, rezultă produsul 0:
9 x 0 = 0 şi 0 x 9 = 0
• 1 înmulţit cu orice număr, rezultă acel număr:
1 x 7 = 7; 7 x 1 = 7; 1 x 10 = 10; 10 x 1 = 10;
• PROBA ÎNMULŢIRII AFLAREA FACTORULUI NECUNOSCUT
La înmulţire, un factor necunoscut se află
2 x 7 = 14 împărţind produsul la factorul cunoscut:
7 x 2 = 14 a x 4 = 32 6 x m = 54
14 : 2 = 7 f1= P : f2 f2 = P : f1
14 : 7 = 2 a = 32 : 4 m = 54 : 6
a= 8 m= 9
8 x 4 = 32 6 x 9 = 54
ÎMPĂRŢIREA
• Numărul care se împarte se numeşte DEÎMPĂRŢIT.
• Numărul la care se împarte deîmpărţitul se numeşte ÎMPĂRŢITOR.
• Rezultatul împărţirii se numeşte CÂT.
• Locul numerelor care se împart nu poate fi schimbat:
30 : 6 = 5 dar 6 : 30 = imposibil (în mulţimea nr. naturale)
• 0 împărţit la orice număr are câtul egal cu 0
• împărţirea oricărui număr la 0 nu are sens
• orice număr împărţit la 1 are câtul egal cu acel număr
42 : 1 = 42; 7 : 1 = 7; 100 : 1 = 100

•PROBA ÎMPĂRŢIRII AFLAREA NUMĂRULUI NECUNOSCUT


28 : 7 = 4 Deîmpărţitul se află înmulţind câtul cu
28 : 4 = 7 împărţitorul. Împărţitorul se află împărţind
7 X 4 = 28 deîmpărţitul la cât.
4 X 7 = 28 a: 3= 6 60 : m =10
D= cx î î=D: c
a= 6x 3 m = 60 : 10
a =18 m= 6
18 : 3 = 6 60 - 6 = 10