Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Filtre pentru detectarea muchiilor


Detectarea conturului sau a muchiilor se face de obicei pentru : materiale diferite,
orientări diferite.Detecţia muchiilor este un proces care poate fi folosit în analiza
automata a imaginilor.Detecţia muchiilor este un proces de segmentare.
Muchie este frontiera care separă două regiuni de intensitate diferită punctel
punctele de pe
muchie formeaza un contur,contur care ne da forma. Muchia este acea parte unde se
produce o schimbare.
Metode: Prewitt, Sobel, Laplacian, Canny
Muchia – schimbarea se masoara cu derivata 1D, iar derivata 2D e 0.
Metoda Prewitt si Sobel::
- se bazeaza pe gradientul nuantelor de gri : calculeaza pt fiecare pixel =>
gradientul imagni
- gradientul este derivata de ordinul I.
- aproximare in directia x si y:

- detectia muchiei 1D :
- se filtreaza zgomotul: convolutie Gauss
- se deriveaza : convolutie cu matricea [-1 0 1]
- se cauta maxime locale
- detectia muchiei 2D:
- se filtreaza zgomotul: filtru Gaussian 2D
- se calculeaza derivata – se calculeaza marimea gradientului
Metoda Canny:
- maximizarea raportului semnal zgomot pt p directie corecta.
- Localizare buna la marcarea punctelor de muchie
- Minimizarea nr. de raspunsuri pozitive la o singura muchie
(eliminarea nonmuchiilor)
- Algoritm :
1. Filtrare zgomot cu un filtru Gaussian
2. Calcul modului si directiei gradientului (ex. Sobel)
3. Supresia non-maximelor
non
4. Thresholding cu histereza