ACTE NECESARE PENTRU RIDICAREA AJUTORULUI DE ÎNMORMÂNTARE DE LA CASA DE PENSII TIMIŞOARA

1.Certificat de DECES – original şi xerocopie; 2.Ultimul cupon de pensie ; 3.Chitanţa de unde s-a cumparat sicriul (să fie pe numele celui care ridică ajutorul de înmormântare) ; 4.Certificat de naştere persoana decedată – original şi xerocopie; 5.Certificat de căsătorie persoana decedată – original şi xerocopie; 6.Buletin sau carte de identitate al persoanei care ridică ajutorul de înmormântare – original şi xerocopie; 7.Certificat de naştere al persoanei care ridică ajutorul de înmormântare – original şi xerocopie; 8.Cerere tip de la Casa Judeţeană de Pensii Timiş.

Telefon CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII TIMIŞ:

0256 / 308050