Sunteți pe pagina 1din 57

Optica

FIZICĂ MEDICALĂ

dr. Sonia Herman


Ce este optica
● Parte a fizicii.
● Fenomenele luminoase.

2007 Optică 2
Natura electromagnetică
● Sarcină electrică în mişcare.
 Câmp electric variabil (CE).
 Câmp magnetic variabil (CM).
 Câmp electromagnetic (EM).
● Propagarea în spaţiu.
 Undă electromagnetică.
● James Clerk Maxwell (sec. XIX).
 Natura electromagnetică a luminii.

2007 Optică 3
Natura ondulatorie
● Unda electromagnetică.
● Undă transversală.
 Componentă electrică / magnetică.
 
EB
 În planul  pe direcţia de propagare.
 Perpendiculare una pe alta ( ).
 E – intensitatea CE; B – inducţia CM.
z
B
B
E x
y E 

2007 Optică 4
Propagarea
● Viteza de propagare.
 În vid – c0 = 3108 m/s.
 Alte medii: c < c0.
 Indicele de refracţie:
F ro n t
 n = c0/c > 1. de undã
S S

● Principiul lui Huygens. S


U nde
se c u n d a re

2007 Optică 5
Clasificare
● Optica – radiaţii vizibile.
 Prin extensie – UV şi IR.
26 22 18 14 10 6
10 10 10 10 10 10  (Hz)
– 18 – 14 –10 –6 –2 2 4
10 10 10 10 10 10 10  (m)

11 9 5 –3 –7 –9
10 10 10 10 10 10 10  (eV)

Vizibil
X& UV IR Micro Unde radio
unde
RES RMN
Tranziţii Rotaţii
electronice & vibraţii
& nucleare moleculare

2007 Optică 6
Natura corpusculară
● Fotoni.
 Fără masă de repaus.
●  = h .
 h – constanta lui Plank.
 h = 6,62610–34 Js.

2007 Optică 7
Proprietăţi
● Reflexia.
● Refracţia.
● Polarizarea.
 Undă transversală. Nepolarizată Parţial
polarizată
Total
polarizată
 Substanţe optic active.
● Coerenţa.

2007 Optică 8
Proprietăţi
● Absorbţia. I / I0 
 Cedare de energie. 1
 I  I0e x .
● Structura atomului. 1 /e 
 Nivele energetice. 1 /  x
 Caracteristice specifice speciei atomice.
 h
● Excitare/dezexcitare.
 Spectru discret.
 Culoarea corpurilor.
h
● Spectru de absorbţie / emisie.
 Spectrofotometrie.
2007 Optică 9
Lasere
● Laser = Light Amplification by
Stimulated Emision of Radiation.
● Emisie stimulată.
● Inversarea de populaţie.
 Condiţii.
 Pompaj.
h  h   2 h 
e
f
h

2007 Optică 10
Construcţia
● Mediu activ.
 Solide cristaline (monocristale) – rubin;
 Sticlă dopată – Nd:YAG (granat de ytriu şi aluminiu
dopat cu neodim).
 Semiconductoare – GaAs, GaAlAs.
 Gaze – He-Ne, Ar+, Kr+, CO2.
 Lichide, pe bază de coloranţi etc.
● Pompaj. C a v ita te o p tic ă

● Cavitate optică. M e d iu a c tiv


F a s c ic u lu l
la s e r

O g lin d ă P om paj O g lin d ă


s e m itr a n s p a r e n tă

2007 Optică 11
Caracteristicile
● Monocromacitatea.
● Coerenţa.
● Colimarea.
  10 s arc. 

L aser

2007 Optică 12
Parametrii
● Lungimea de undă.
 Mediul activ.
● Puterea radiantă (fluxul energetic).
 []SI = W.
 mW – GW.
● Densitatea de putere (W/m2, mW/cm2).
Puterea
Arie
 Distribuţia puterii în secţiune.
 Profil gaussian.

2007 Optică 13
Moduri de emisie
● Modul relaxat.
 Durata pompajului.
 Timpul după care se produce emisia (ms).
 Emisia continuă – lasere cu gaz (He-Ne).
● Modul declanşat – GW.
● Puterea maximă (PM)/puterea medie (Pm)
 Factorul de umplere – t1/T; Pm/PM = t1/T.
P P t2 P
P M P M

P m
P m

T t1

2007 Optică 14
Lasere solide
● Monocristale.
 Elementele de tranziţie.
 Grupa fierului sau a pământurilor rare (lantanide).
 Rubin.
● Sticlă dopată.
 Nd-YAG (granat de itriu şi aluminiu dopat cu
neodim).
● Vizibil, IR, uneori UV.
● Modul declanşat – GW.

2007 Optică 15
Lasere cu gaz
● Gaze nobile – Ar+, Kr+, He-Ne.
 Vizibil şi IR apropiat.
● Molecule poliatomice – CO2.
 Excitări moleculare vibraţionale.
 IR îndepărtat.
● Excimer – amestec, la presiune mare – gaz
nobil (He, Ne, Ar) & alt gaz nobil (Xe, Kr)
& un compus halogenat (0,1 %).
  variabil.
2007 Optică 16
Lasere lichide
● Coloranţi.
 Derivaţi ai cumarinei şi rodaminei.

2007 Optică 17
Lasere semiconductoare
● GaAs/GaAlAs
● Pompaj electric; U > /e.
● IR, vizibil.
● Puterea.
 Regim continuu – mW – W; declanşat – MW.
  100%.
● Ieftine.

2007 Optică 18
Aplicaţiile laserelor
● Diferenţe fată de alte surse
 Monocromacitatea.
 Coerenţa (pare mai puţin importantă).
 Colimarea.
 Densitatea mare de putere.
● Clasificarea efectelor
 Efecte termice.
 Efecte datorate câmpului electric.
 Efecte netermice subcelulare şi moleculare.

2007 Optică 19
Efecte termice
● Creşterea locală a temperaturii ţesutului.
● Denaturarea proteinelor (coagularea) .
● Vaporizarea apei intra şi extracelulare.
● Carbonizarea ţesutului.

2007 Optică 20
Efecte netermice
subcelulare şi moleculare

2007 Optică 21
Clasificarea aplicaţiilor
● Chirurgie
● Terapie fotodinamică
● Biostimulare
● Cercetare

2007 Optică 22
Aplicaţii chirurgicale
● Accesibilitate
 Zone cu acces direct – superficiale (piele, cornee),
abdomen deschis.
 Zone accesibile din exterior (chirurgie
laparoscopică) – fibre optice – creşte divergenţa.
 Transmiterea prin medii neabsorbante (retină).
● Moduri de lucru
 În contact.
 Fără contact.

2007 Optică 23
Aplicaţii chirurgicale
● Efecte
 Incizie.
 Coagulare.
 Ablaţie – vaporizare.

In c iz ie C o a g u la r e V a p o riz a r e

2007 Optică 24
Terapia fotodinamică
● Derivaţi ai hematoporfirinei.
 Se concentrează în mod specific şi foarte
selectiv în celulele canceroase.
● Iradierea în lumină albastră, celulele
devin fluorescente  localizarea precisă
şi precoce a tumorii.
● Iradierea în lumină roşie induce o reacţie
fototoxică  distrugerea tumorii.

2007 Optică 25
Biostimularea
● Terapie cu lasere de mică putere (LLLT –
Low Lewel Laser Therapy).
● Lasere de mică putere
 10 – 90 mW, densitate de energie  1 – 4 J/cm2.
 Continuu ori în impulsuri.
 Semiconductoare, He-Ne.
● Mecanismele de interacţiune incomplet
elucidate.
 Efecte netermice.
2007 Optică 26
Efectele biostimulării
● Funcţie de proces şi de parametri
 stimulare/inhibiţie – de regulă, la puteri mai
mari.
● Analgezic.
● Antiinflamator.
● Accelerarea vindecării unor plăgi
 Tratarea ulceraţiilor.

2007 Optică 27
Pericolul la iradiere
● Ochi.
 Vizibil şi IR apropiat (400 – 1400 nm).
 Focalizare în mediile refringente – dW/dS  100.000
de ori – leziuni retiniene.
 UV (295 – 320 nm), IR (1 – 2 m).
 Cristalinul – cataractă.
 IR (1,4 – 2,1 m).
 Leziuni ale corneei – adâncime de pătrundere mai
mare.
● Piele.
 UV – eritem.
 IR – arsuri de până la gradul III.
 Aprinderea îmbrăcăminţii.
2007 Optică 28
Clasificarea laserelor
● Clasa I
 P < 0,5 W.
 He-Ne şi semiconductoare.
 Nu prezintă pericole.
 Fără aplicaţii medicale.
● Clasa II
 P < 1 mW.
 Vizibil; He-Ne.
 Leziuni oculare – limitate de reflexul de clipire
(cca 0,2 s).
 Aplicaţii medicale limitate.
2007 Optică 29
● Clasa III
 P = 1 – 500 mW.
 Leziuni oculare, chiar sub 0,2 s.
 Pericolul relativ mic la expunerea pielii.
 Majoritatea laserelor folosite în medicină.
● Clasa IV
 Ar+, CO2, Nd:YAG.
 Aprinderea unor materiale inflamabile.
 Leziuni importante ale ochiului sau pielii,
chiar şi numai datorită reflexiilor.
 Măsuri speciale de protecţie.
 Chirurgie.
2007 Optică 30
Măsuri de protecţie
● Alegerea parametrilor – adecvat scopului.
● Ochelari.
● Evitarea radiaţiilor reflectate.
 Instrumente cu suprafaţa înnegrită şi sablată.
● Radiaţie laser vizibilă – ghidare.
● Instruirea personalului medical.

2007 Optică 31
Contraindicaţii
● Iradierea fătului ori a uterului femeii
însărcinate.
● Iradierea bolnavilor cu formaţiuni neoplazice .
● Iradierea zonelor hemoragice.
 Încălzirea ţesutului  vasodilataţie  accentuarea
hemoragiei.
● Iradierea plăgilor infectate.
● Iradierea pielii cu o fotosensibilitate ridicat ă.

2007 Optică 32
Optica geometrică
● Mediu omogen şi izotrop. n2
● Propagare rectilinie. n1 Dioptru
 Rază.
● Dioptru.
 Suprafaţa de separaţie dintre 2 medii cu n diferit.
● Oglinzi.
 Reflexie.
R R2 R1
● Lentile.
 Doi dioptri. Axul optic Axul optic
 Lentile subţiri.
● Formarea imaginii.
● Instrumente optice.
2007 Optică 33
Ochiul

2007 Optică 34
Ochiul ca instrument optic
● Sistem optic centrat.
● Mediile refringente.
 Corneea: n = 1,337.
 Umoarea apoasă: n = 1,337.
 Cristalinul: n = 1,375 – 1,473;  periferie  centru.
 Acomodarea.
 R1 = 10  6 mm.
 R2 = 6  5,5 mm.
 Microfluctuaţii de acomodare – 0,075 
 Umoarea sticloasă (corpul vitros): n = 1,336.
 Trei dioptri.
 Aer/cornee – C = 42,4 
● Pupila – diafragmă.
2007 Optică 35
Ochiul ca instrument optic
● Ochiul redus – Didier.
B D
● Dioptru sferic unic.
F  ~ 17 m m F’
 R = 6 mm. A C H C A’
n = 1 ,3 3 6 B ’
 Centrul optic al sistemului.
6 m m
 C  60  23 m m

● Retina – în planul focal.

2007 Optică 36
Acuitatea vizuală
● Diametrul aparent – minute arc.
● Distanţa separatoare minimă.
● Acuitatea vizuală / puterea de rezoluţie.
 Ambliopia (gr. amblys = tocit; ops = ochi).
B D

F  ~ 17 m m F’
A C H C A’
n = 1 ,3 3 6 B ’
6 m m
23 m m

2007 Optică 37
Câmpul vizual
● Definiţie.
 Orizontală.
 Partea temporală: 110 grade.
 Partea nazală: 60 grade.
 Total 170 grade.
 Verticală.
 În sus: 70 grade.
 În jos: 80 grade.
 Total 150 grade.
● Calitatea imaginii e optimă  20 grade.
● Aberaţii de sfericitate  45 grade.
2007 Optică 38
Vederea binoculară
● Puncte corespondente.
 Imaginile percepute se suprapun.
● Puncte disparate.
M
 Diplopie.
 Vecinătatea fixării foveale.
 Senzaţia de relief.
 Ochi director.
O O ’
 Strabism.
B A B ’ A’

2007 Optică 39
Mişcările oculare
● Trei axe.
 Sagitală, frontală, orizontală.
 Şase muşchi – cupluri antagonice.
 Centrul geometric al ochiului.

2007 Optică 40
Reflexul pupilar
● Pupila – diafragmă.
● Muşchi netezi – în iris.
● Controlul fluxului luminos.
● Micşorarea aberaţiilor de sfericitate.
● Mărirea profunzimii.
● Mioză.
 Micşorarea diametrului pupilei.
P
● Midriază. N O
C P
 Mărirea diametrului.
● Proces cu reacţie negativă.
C R
 Compensează erorile.
 Centrul pupilo‑motor din mezencefal.
2007 Optică 41
Acomodarea
● Imagini clare – imaginea pe retină.
● Micşorarea curburii cristalinului – n .
 Faţa anterioară.
 Alunecarea relativă în jurul nucleului central.
● Relaxare – bombarea cristalinului.
● Tensiune – alungirea cristalinului.
 Imaginea se deplasează spre posterior.
● Proces cu reacţie negativă.
● Presbitism.

2007 Optică 42
Ametropiile
● Punctum proximum (m).
● Punctum remotum (M).
● Ochiul normal – emetrop.
 m = 25 cm, M  .
● Ochiul ametrop.

2007 Optică 43
Miopia
● M, m < normal.
● Imaginea în faţa retinei.
● Miopia axială.
 Axul antero‑posterior – mai lung.
 Constituţională.
● Miopia de curbură.
 Curbura cristalinului (posterioară) > normală.
 n .
 Căpătată – oboseala oculară.
● Miopia de indice.
 Concentraţia salină , n .
 Stări morbide (deshidratare) – tranzitorie.
2007 Optică 44
Hipermetropia
● M, m > normal.
● Imaginea în spatele retinei.
● Hipermetropia axială.
 Axul antero‑posterior – mai scurt.
 Constituţională.
● Hipermetropia de curbură.
 Curbura cristalinului < normală.
 Presbiopia (presbitismul).
● Hipermetropia de indice.
 Mai rar.
● Hipermetropia ochiului afac.
 gr. a = fără, phaki = lentilă, linte.
 Congenital (foarte rar).
 Extirpat – operaţie de cataractă.
2007 Optică 45
Astigmatismul
● Razele de curbură diferă de la un meridian la
altul.
 Cornea.
● Imagine multiplă – diferite plane.
 gr. a = fără, stigma = punct.
● Astigmatismul regular.
● Astigmatismul iregular.
● Frecvent însoţit şi de o altă ametropie.

2007 Optică 46
Corectarea ametropiilor
● Miopie.
 Lentile sferice divergente.
● Hipermetropie.
 Lentile sferice convergente.
● Astigmatism.
 Lentile cilindrice.
 Astigmatismul iregular – lentile de contact.

2007 Optică 47
Structura retinei
● Pc.d.v. embriologic – ţesutul cerebral.
● S = 2 cm2.
● d = 350 µm.
● Macula lutea (pata galbenă).
 Foveea.
● Macula cieca (pata oarbă).
 Nervul optic.

2007 Optică 48
Rolul retinei
● Absorbţia luminii.
 Celulele fotoreceptoare
(senzoriale – CS).
 6 – 7106 celule cu conuri.
 În fovee – în exclusivitate.
 1,5108 celule cu bastonaşe.
● Prelucrarea semnalului.
● Transmiterea
informaţiilor spre cortex.
 Nervul optic (NO).
2007 Optică 49
Celulele fotoreceptoare
● Traductor.
 Radiaţia EM.
 Cca 400 – 720 nm.
 Semnal electric.
 Membrana celulară.
● Segment extern (SE).
 Pigment fotosensibil.
● Segment intern.
 Organite celulare.
 Terminaţie sinaptică.
2007 Optică 50
Celulele cu bastonaş
● Asigură vederea scotopică.
 Gr. scotos = întuneric.
 Lumină slabă, alb‑negru.
 Sensibilitate deosebită.
 Un foton.
● Pigmentul fotosensibil.
 Rodopsină: 107 – 108/bastonaş.
 Maximul de absorbţie.
 500 nm.

2007 Optică 51
Celulele cu con
● Vederea fotopică.
 Gr. fotos = lumină.
 Lumină puternică, vederea colorată.
 Sensibilitate mai scăzută.
● Trei tipuri – pigmenţi fotosensibili.
 445 nm (albastru).
 535 nm (verde).
 570 nm (roşu).

2007 Optică 52
Vederea colorată
● Celulele receptoare cu conuri.
● Teoria tricromatică a vederii colorate .
 Thomas Young, începutul secolului al XIX‑lea.
 Trei culori fundamentale: roşu, verde şi albastru.
 Maxwell, Helmholtz – demonstrare.
 Trei lungimi de undă.
 Mixaj în diferite proporţii convenabile.
 Culori primare.

2007 Optică 53
Teoria tricromatică
● Orice culoare (C).
● Combinaţie liniară a culorilor primare.
● R (roşu), V (verde) şi A (albastru).
 Oricare trei lungimi de undă.
 R, V, A – optimă.
 Coeficienţi cromatici pozitivi; excepţie – brunul.
● C = xR + yV + zA.
 x, y, z – coeficienţi cromatici.
 < 0, > 0, = 0.
 Exemple: verde + roşu = galben.
● Reguli de combinare.
 X = Y  X + Z = Y + Z.
 nx, ny, nz  C strălucire mai mare.
2007 Optică 54
Diagrama culorilor
● Reprezentare geometrică tridimensională.
● O singură strălucire a tuturor culorilor .
 x + y + z = 1.
 Proiecţie plană.
 z = 1 – x – y.
● Commission Internationale d'Éclairage
(CIE ).
● Triunghiul culorilor.
● Conturul – punctele corespunzătoare tuturor
lungimilor de undă din spectrul vizibil .
2007 Optică 55
Diagrama culorilor
y V
520
0 ,8 530
510 540
0 ,7 550
v erd e 560
0 ,6 570
500 g a lb e n
0 ,5 v e r z u g i a l b e 5n 8 0
590
por
495 to c a
0 ,4 liu 6 0 0
tu rc o a z a lb 610
620
490 ro z 630
0 ,3 ro şu 650
7 0 07 8 0
R
0 ,2 4 8 5 a lb a s tr u
480 p u rp u riu
0 ,1 460 420
400 380
0 0 ,1 A 0 ,2 0 ,3 0 ,4 0 ,5 0 ,6 0 ,7 0 ,8 x
2007 Optică 56
Caracteristicile percepţiei vizuale
● Nuanţa.
 Culoarea.
 Combinaţia culorilor primare.
 200 de nuanţe.
 Femei/bărbaţi.
● Saturaţia.
 „Înecată” în cenuşiu.
 Impresionarea simultană a celor trei pigmenţi.
 20 de trepte de saturaţie pentru fiecare nuanţă.
● Strălucirea.
 Efectul total (însumat) conuri şi bastonaşe.
 500 de trepte.
● 500  200  20 = 2.000.000 gradaţii.
2007 Optică 57