Sunteți pe pagina 1din 234

FACULTATEA DE DREPT I ADMINISTRAIE

CATEDRA DE DREPT I ADMINISTRAIE


SUPORT DE CURS
ANUL III - DREPT
DREPT CIVIL - CONTRACTE SPECIALE
BACU, 2011
Cuprin
Capitolul I
Contractul de vnzare-cumprare..............................................................................3
Capitolul II
Contractul de schimb................................................................................................68
Capitolul III
Contractul de donaie...............................................................................................71
Capitolul I
Contractul de locaiune...........................................................................................!3
Capitolul
Contractul de "nchiriere a locuinei........................................................................1#7
Capitolul I
Contractul de arendare..........................................................................................1$!
Capitolul II
Contractul de antrepriz........................................................................................138
Capitolul III
Contractul de mandat............................................................................................1%1
Capitolul I&
'andatul (r reprezentare )Contractul de interpunere de persoan*...................166
Capitolul &
Contractul de comodat )contractul de "mprumut de (olosin*.............................168
Capitolul &I
+mprumutul de consumaie )mutuum*.................................................................176
Capitolul &II
Contractul de depozit...........................................................................................183
Capitolul &III
Contractul de societate.........................................................................................1!!
Capitolul &I
Contractele aleatorii..............................................................,,,,,,,..$1#
Capitolul &
Contractul de tranzacie.......................................................................................$3#
-iblio.ra(ie.........................................................................................................$36
Capitolul I
2
Contractul de vnzare-cumprare
Seciunea a I Defniia i caracterele juridice ale vnzrii
1.1. Defniia vnzrii
V!n"#r$# $%$ &$'ini%( &$ #r%) 1*+0 C),i-), ,# 'iin& .,/n%r#,%u0 prin ,#r$
-!n"(%/ru0 %r#n1i%$ #u, &up( ,#", $ /20i3( ( %r#n1i%( ,u1p(r(%/ru0ui
pr/pri$%#%$# unui 2un 4n ,5i12u0 unui pr$6 p$ ,#r$ ,u1p(r(%/ru0 $ /20i3( (-0
p0(%$#,()
P/#%$ 'i, &$ #$1$n$#, %r#n1i prin -!n"#r$ un &$"1$12r(1!n% #0 &r$p%u0ui
&$ pr/pri$%#%$ #u /ri,$ #0% &r$p%7)
/ransmiterea dreptului de proprietate nu este de esena0 ci numai de natura
contractului de vnzare-cumprare.
1in te2tul le.al citat rezult c prin acest contract se pot transmite 3i alte drepturi
reale0 cum ar (i nuda proprietate0 uzu(ructul0 super(icia0 dezmembrminte ale dreptului
de proprietate sau 4orice alt drept5.
M#i 1u0%, 0$3iui%/ru0 &ipun$ ,( .Dip/"i6ii0$ pri-in& /20i3#6ii0$ -!n"(%/ru0ui
$ #p0i,(, 4n 1/& ,/r$pun"(%/r, /20i3#6ii0/r nstrintorului 4n ,#"u0 /ri,(rui #0%
,/n%r#,% #-!n& ,# $'$,% %r#n1i%$r$# unui &r$p% &#,( &in r$30$1$n%(ri0$ #p0i,#2i0$
#,$0ui ,/n%r#,% #u &in ,$0$ r$'$ri%/#r$ 0# /20i3#6ii 4n 3$n$r#0 nu r$"u0%( #0%'$0 8#r%)
1*+1 C),i-)9.
1
+n practica 6udiciar s-a decis constant c poate (i vndut doar 4nuda proprietate70
vnztorul rezervndu-3i dreptul de uzu(ruct.
8a (el cesiunea de crean este asimilat de practica 6udiciar cu o vnzare a
creanei.
9ot (i de asemenea vndute drepturile de autor sau de inventator0 3i chiar drepturile
asupra unei universaliti care conine att drepturi0 ct 3i datorii )de e2emplu0 vnzarea
unei mo3teniri*.
V!n"#r$# $%$ &$,i ,/n%r#,%u0 ,i-i0 4n %$1$iu0 ,(rui# /p$r$#"( %r#n1i%$r$#
&r$p%u0ui &$ pr/pri$%#%$ #u # unui #0% &r$p%, r$#0 /ri &$ ,r$#n6(, &$ 0# -!n"(%/r 0#
,u1p(r(%/r, ,u ./20i3#6i# p$n%ru ,$0 &in ur1( &$ # p0(%i pri1u0ui / u1( &$ 2#ni
&r$p% pr$67)
:u pot (orma "ns obiect al contractului de vnzare-cumprare drepturile personale
nepatrimoniale sau cele patrimoniale care au un caracter strict personal0 cum sunt;
dreptul la "ntreinere0 dreptul la pensie etc.
1.2. Caractere juridice ale vnzrii
1
9ro(.univ.dr. 1umitru C. <lorescu0 Contractele speciale0 =dit. /itu 'aiorescu0 -ucure3ti0 $##60 p. 7-%7>
9ro(.univ. <rancisc 1ea?0 Tratat de drept civil0 ediia a II-a0 Contracte speciale0 vol. 10 p. 13-1@7> C.
Aaman.iu0 I. Bosetti--lnescu0 Cl. -aicoianu0 Tratat de drept civil0 vol. $0 =dit. Cll nr. 13%$-1@3!0 p.
%@7-%7#> Camelia /oader0 Drept civil. Contracte speciale0 =dit. Cll -ec?0 -ucure3ti0 $##30 p. !-87> 1r.
=u.eniu Da(ta-Bomano0 Contracte civile0 =dit. 9olirom0 1!!!0 p. 17-%!> 1r. Badu I. 'otica 3i <lorin
'otiu0 Contractul de vnzare-cumprare0 =dit. 8umina-8e20 $##10 p. 7-1$.
3
V!n"#r$#-,u1p(r#r$# $%$ un ,/n%r#,% in#0#31#%i,, ,u %i%0u /n$r/,
,/1u%#%i-, ,/n$nu#0 :i %r#n0#%i- &$ pr/pri$%#%$)
l. contract sinalagmatic0 "ntruct d na3tere la obli.aii reciproce "ntre prile
contractante>
nzarea-cumprarea are e(ecte speci(ice contractelor sinala.matice; e2cepia de
nee2ecutare> rezoluiunea pentru nee2ecutarea obli.aiei de ctre una din pri> riscul
contractului.
$. contract cu titlu oneros0 (iecare parte urmrind primirea unui echivalent "n
schimbul prestaiei sale>
nztorul urmre3te primirea preului ca un echivalent al transmiterii bunului0 iar
cumprtorul urmre3te primirea proprietii bunului "n schimbul preului.
3. contract comutativ0 "ntruct e2istena 3i "ntinderea obli.aiilor reciproce sunt
stabilite 3i cunoscute de (iecare dintre pri "n momentul "ncheierii contractului 3i nu
depind de un eveniment viitor 3i incert0 ca "n cazul contractelor aleatorii>
@. "n principiu un contract consensual0 care se "ncheie prin simplul acord de voin
al prilor>
nzarea-cumprarea nu este nici contract solemn0 3i nici contract real )ne(iind
necesar predarea bunului pentru "ncheierea contractului*.
=2ist "ns 3i e2cepii. Cst(el0 "n materie de vnzare de imobile0 strmutarea
proprietii de la vnztor la cumprtor este supus dispoziiilor de carte (unciar )art.
1676 C.civ.*0 iar art. 877 C.civ. dispune c 41repturile reale imobiliare "nscrise "n cartea
(unciar sunt drepturi tabulare. =le se dobndesc0 modi(ic 3i stin. numai cu respectarea
re.ulilor de carte (unciar.5 9rin imobil "n sensul crii (unciare se "nele.e una sau mai
multe parcele de teren alturate0 indi(erent de cate.oria de (olosin0 cu sau (r
construcii aparinnd aceluia3 proprietar0 situate pe teritoriul unei uniti administrative
teritoriale 3i care sunt identi(icate printr-un numr cadastral unic )art. 876 alin. )3*
C.civ.*.
1e asemenea0 "n cazurile anume prevzute de le.e0 vnzarea nu poate (i opus
terilor dect dup "ndeplinirea0 (ormalitilor de publicitate respective )art. 167% C.civ.*.
<orma autentic nu este cerut ca o condiie ad validitatem pentru vnzrile
construciilor sau ale autoturismelor. Cu privire la acestea din urm0 radierea 3i
"nmatricularea se (ace "n condiiile A.E. nr. 61#F1!!$ privind cartea de identitate a
vehiculului0 pe baza contractului-tip de vnzare-cumprare "ncheiat la or.anele de
poliie0 3i nu la notarul public.
%. contract translativ de proprietate
=(ectul translativ de proprietate se produce din momentul realizrii acordului de
voin )solo consensus*.
Ar%) 1*;< C),i-) pr$-$&$ 4n #,$% $n ,( .Cu $=,$p6i# ,#"uri0/r pr$-("u%$ &$
0$3$ /ri &#,( &in -/in6# p(r6i0/r nu r$"u0%( ,/n%r#riu0, pr/pri$%#%$# $ %r(1u%(, &$
&r$p% ,u1p(r(%/ru0ui &in 1/1$n%u0 4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui, ,5i#r &#,( 2unu0 nu #
'/% pr$&#% /ri pr$6u0 nu # '/% p0(%i% 4n,()
.Dr$p%uri0$ r$#0$ $ ,/n%i%ui$ :i $ %r#n1i% prin #,/r&u0 &$ -/in6$ #0 p(r6i0/r,
,5i#r &#,( 2unuri0$ nu #u '/% pr$&#%$, &#,( #,$% #,/r& p/#r%( #upr# un/r
2unuri &$%$r1in#%$ /ri prin in&i-i&u#0i"#r$# 2unuri0/r, &#,( #,/r&u0 p/#r%(
#upr# un/r 2unuri &$ 3$n> 8#r%) 12;? #0in) 819 C),i-)9)
<ructele bunului sau dreptului transmis se cuvin dobnditorului de la data
trans(erului proprietii bunului ori0 dup caz0 a cesiunii dreptului0 a(ar de cazul "n care
prin le.e sau prin voina prilor se dispune alt(el.
4
1ispoziiile "n materie de carte (unciar0 precum 3i dispoziiile speciale re(eritoare la
trans(erul anumitor cate.orii de bunuri mobile rmn aplicabile.
@n 0ip( &$ %ipu0#6i$ ,/n%r#r(, ,!% %i1p 2unu0 nu $%$ pr$&#%, ri,u0
,/n%r#,%u0ui r(1!n$ 4n #r,in# &$2i%/ru0ui /20i3#6i$i &$ pr$&#r$, ,5i#r &#,(
pr/pri$%#%$# # '/% %r#n'$r#%( &/2!n&i%/ru0ui) @n ,#"u0 pi$irii '/r%ui%$ # 2unu0ui,
&$2i%/ru0 /20i3#6i$i &$ pr$&#r$, pi$r&$ &r$p%u0 0# ,/n%r#pr$%#6i$, i#r &#,( # pri1i%-
/, $%$ /20i3#% ( / r$%i%ui$ 8#r%) 12;< #0in) 819 C),i-)9)
Cu %/#%$ #,$%$#, ,r$&i%/ru0 pu 4n 4n%!r"i$r$ pr$i# ri,u0 pi$irii '/r%ui%$ #
2unu0ui) E0 nu $ p/#%$ 0i2$r# ,5i#r &#,( #r &/-$&i ,( 2unu0 #r 'i pi$ri% :i &#,(
/20i3#6i# &$ pr$&#r$ #r 'i '/% $=$,u%#%( 0# %i1p)
1ac cineva a transmis succ(esiv ctre mai multe persoane proprietatea unui bun
mobil0 cel care a dobndit cu bun-credin posesia e(ectiv a bunului este titular al
dreptului0 chiar dac titlul su are dat ulterioar.
=ste de bun-credin donbnditorul care0 la data intrrii "n posesie0 nu a cunoscut 3i
nici nu putea s cunoasc obli.aia asumat anterior de "nstrintor.
1ac niciunul dintre dobnditori nu a obinut posesia e(ectiv a bunului mobil0 va (i
pre(erat cel al crui titlu are dat cert anterioar )art. 1$7% C.civ.*.
Prin $=,$p6i$, %r#n'$ru0 i1$&i#% #0 &r$p%u0ui &$ pr/pri$%#%$ :i #0 ri,uri0/r nu
/p$r$#"( 4n ur1(%/#r$0$ i%u#6iiA
#9 C!n& /2i$,%u0 ,/n%r#,%u0ui $%$ un &r$p% r$#0 #upr# unui i1/2i0 %#2u0#r)
Ar%) BB+ C),i-) pr$-$&$ ,(A .Su2 r$"$r-# un/r &ip/"i6ii 0$3#0$ ,/n%r#r$,
&r$p%uri0$ r$#0$ #upr# i1/2i0$0/r ,uprin$ 4n ,#r%$# 'un,i#r( $ &/2!n&$,, #%!%
4n%r$ p(r6i, ,!% :i '#6( &$ %$r6i, nu1#i prin 4n,ri$r$# 0/r 4n ,#r%$# 'un,i#r(, p$ 2#"#
#,%u0ui #u '#p%u0ui ,#r$ # Cu%i'i,#% 4n,ri$r$#)
1repturile reale se vor pierde sau stin.e numai prin radierea lor din cartea (unciar
cu consimmntul titularului dat prin act autentic notarial. Ccest consimmnt nu este
necesar dac dreptul se stin.e prin "mplinirea termenului artat "n "nscriere ori prin
decesul sau0 dup caz0 prin "ncetarea e2istenei 6uridice a titularului0 dac acesta era o
persoan 6uridic.5
29 C!n& -!n"(%/ru0 nu $%$ pr/pri$%#ru0 2unu0ui 4n 1/1$n%u0 4n,5$i$rii
,/n%r#,%u0ui, ,i -in&$ 2unu0 #0%ui# 8#r%) 1*B? C),i-)9)
,9 C!n& /2i$,%u0 ,/n%r#,%u0ui nu $%$ un 2un in&i-i&u#0 &$%$r1in#%, ,i un 2un
&$ 3$n, ,#r$ %r$2ui$ in&i-i&u#0i"#% u0%$ri/r)
+n cazul bunurilor de .en0 trans(erul dreptului de proprietate 3i a riscurilor pieirii
(ortuite a bunului se produce "n momentul individualizrii lor.
A%un,i ,!n& -!n"#r$# #r$ ,# /2i$,% 2unuri &$ 3$n, pr/pri$%#%$# nu $ %r#n'$r(
,u1p(r(%/ru0ui &$,!% &up( in&i-i&u#0i"#r$# #,$%/r# prin pr$&#r$, nu1(r#r$,
,!n%(rir$, 1(ur#r$ /ri prin /ri,$ #0% 1/& ,/n-$ni% #u i1pu &$ n#%ur# 2unu0ui
pr$-$&$ #r%) 1*;B C),i-)
+n cazul obli.aiilor alternative0 proprietatea 3i riscurile se trans(er "n momentul "n
care cumprtorul (ace ale.erea bunului.
Doluia problemei "n cazul obli.aiilor (acultative este aceea3i ca 3i "n cazul
obli.aiilor cu obiect unic0 cu distinciile pe care le-am (cut mai sus0 dup cum acest
obiect este un bun individual determinat sau un bun de .en.
&9 @n ,#"u0 -!n"(rii 2unuri0/r -ii%/#r$)
8ucrul care se vinde trebuie s e2iste "n momentul "ncheierii contractului.
-unul viitor0 cum ar (i o recolt viitoare0 poate (i vndut0 dar trans(erul dreptului de
proprietate 3i al riscurilor va avea loc0 dup caz0 din momentul crerii sale )dac este
5
vorba despre un bun individual determinat* sau dup apariia sau crearea lor0 urmat de
individualizare0 "n cazul bunurilor de .en viitoare.
$9 D#,( p(r6i0$ #u #1!n#% prin%r-/ ,0#u"( p$,i#0( %r#n'$ru0 &r$p%u0ui &$
pr/pri$%#%$ p$n%ru un 1/1$n% u0%$ri/r 4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui)
'omentul ulterior al trans(erului dreptului de proprietate0 care nu trebuie con(undat
cu momentul ulterior al predrii bunului dup "ncheierea contractului0 poate (i
determinat printr-un termen suspensiv sau printr-o condiie suspensiv care amn
trans(erul dreptului de proprietate pn la realizarea ei.
nztorul va rmne proprietar pn la realizarea condiiei0 care va produce e(ecte
retroactive.
:u mai puin "n cazul pieirii (ortuite a lucrului0 pendente conditione0 riscul este
suportat de proprietarul sub condiie rezolutorie0 adic de vnztor>
Ar%) 1*B< pr$-$&$ 4n $nu0 ,$0/r &$ 1#i u ,( .S%ipu0#6i# prin ,#r$ -!n"(%/ru0
4:i r$"$r-( pr/pri$%#%$# 2unu0ui p!n( 0# p0#%# in%$3r#0( # pr$6u0ui $%$ -#0#2i0(
,5i#r &#,( 2unu0 # '/% pr$&#%) A,$#%( %ipu0#6i$ nu p/#%$ 'i 4n( /pu( %$r6i0/r
&$,!% &up( 4n&$p0inir$# '/r1#0i%(6i0/r &$ pu20i,i%#%$ ,$ru%$ &$ 0$3$, &up( n#%ur#
2unu0ui>)
'9 @n ,#"u0 ,u1p(r(rii 1(r'uri0/r 4n%r-/ uni%#%$ ,u #u%/$r-ir$)
+n acest caz0 vnztorul (ace o(erta public de vnzare prin e2punerea mr(urilor "n
acest scop0 iar acceptarea cumprtorului are loc "n momentul "n care el a preluat mar(a
3i a pus-o "n co3.
Contractul ar trebui s (ie "ncheiat "n acest moment 3i nu "n momentul plii.
/otu3i0 att "n literatura 6uridic ct 3i "n practica 6udiciar0 "n ipoteza "n care
vnzarea se (ace pe pre (i20 ca "n cazul ma.azinului cu autoservire0 contractul se
consider "ncheiat 3i deci cumprtorul devine proprietarul mr(ii0 doar din momentul "n
care a achitat preul ei la cas.
+n cazul "n care cel care a luat bunul pleac (r s plteasc0 el svr3e3te
in(raciunea de (urt0 3i nu doar o nee2ecutare de plat a preului unui contract de
vnzare-cumprare de6a "ncheiat.
.* "n cazul vnzrii cu plata preului "n rate 3i rezerva proprietii.
Crt. 17%% prevede c; 4Ctunci cnd0 "ntr-o vnzare cu plata preului "n rate0 obli.aia
de plat este .arantat cu rezerva dreptului de proprietate0 cumprtorul dobnde3te
dreptul de proprietate la data achitrii ultimei rate din pre> riscul bunului este "ns "n
sarcina cumprtorului de la momentul predrii acestuia.5
S$,6iun$# # II - #
C/n&i6ii0$ &$ -#0i&i%#%$ #0$ ,/n%r#,%u0ui
&$ -!n"#r$-,u1p(r#r$
6
C/n%r#,%u0 &$ -!n"#r$-,u1p(r#r$ %r$2ui$ ( 4n&$p0in$#,( ,/n&i6ii0$ $$n6i#0$
3$n$r#0$ &$ -#0i&i%#%$ #0$ ,/n%r#,%$0/r pr$-("u%$ &$ #r%) 11;D #0in) 819 C),i-), :i
#nu1$A
1) capacitatea de a contracta;
2) consimmntul valabil al prilor;
?) un obiect determinat posibil i licit;
<) o cauz valabil a obligaiilor.
@n 1(ur# 4n ,#r$ 0$3$# pr$-$&$ / #nu1i%( '/r1( # ,/n%r#,%u0ui, #,$#%#
%r$2ui$ r$p$,%#%(, u2 #n,6iun$# pr$-("u%( &$ &ip/"i6ii0$ 0$3#0$ #p0i,#2i0$)
$. 1. Consimmntul
C/n%r#,%u0 $ 4n,5$i$ prin n$3/,i$r$# 0ui &$ ,(%r$ p(r6i #u prin #,,$p%#r$#
'(r( r$"$r-$ # un$i /'$r%$ &$ # ,/n%r#,%#% 8#r%) 11B2 #0in) 819 C),i-)9)
=ste su(icient ca prile s se pun de acord asupra elementelor eseniale ale
contractului0 chiar dac las unele elemente secundare spre a (i convenite ulterior ori
"ncredineaz determinarea acestora unei alte persoane.
1ac prile nu a6un. la un acord asupra elementelor secundare ori persoana creia
i-a (ost "ncredinat determinarea lor nu ia o decizie0 instana va dispune0 la cererea
oricreia dintre pri0 completarea contractului0 innd seama0 dup "mpre6urri0 de
natura acestuia 3i de intenia prilor.
Ctunci cnd0 "n timpul ne.ocierilor0 o parte insist s se a6un. la un acord asupra
unui anumit element sau asupra unei anumite (orme0 contractul nu se "ncheie pn nu se
a6un.e la un acord cu privire la acestea.
C/n%r#,%u0 $%$ &$,i .acordul &$ -/in6( ntre dou sau mai multe persoane spre
a constitui sau a stinge ntre ele un raport juridic7.
Contractul de vnzare-cumprare se "ncheie0 ca orice alt contract0 prin acordul de
voin al prilor.
9rincipiul libertii contractuale 3i al autonomiei de voin al prilor este e2presia
libertii individului de a "ncheia sau nu un contract "n (uncie de nevoile 3i interesele
sale.
1e aceea0 "n principiu0 "ncheierea oricrui contract este liber. 8ibertatea
contractual este totu3i mr.init de normele ordinii publice 3i de re.ulile moralei
concretizate "n anumite restricii le.ale sau convenionale ale libertii de a vinde sau
cumpra0 care privesc capacitatea persoanei sau obiectul contractului.
8ibertatea dreptului de dispoziie al proprietarului "n limitele le.ii este "nscris "n
Constituia Bomniei care stabile3te "n art. @1 alin. 1 c 4Dreptul de proprietate precum
i creanele asupra statului sunt garantate. Coninutul i limitele acestor drepturi sunt
stabilite de lege7.
'odul de (ormare a acordului de voin0 deci al "ncheierii contractului de vnzare-
cumprare0 este cel al "ncheierii "n .eneral a contractelor civile.
Consimmntul trebuie s e2iste.
G(erta 3i acceptarea trebuie emise "n (orma cerut de le.e pentru "ncheierea valabil
a contractului )art. 1187 C.civ.*
C/ni16(1!n%u0 p(r6i0/r %r$2ui$ ( 'i$ $ri/, 0i2$r :i $=pri1#% 4n ,un/:%in6( &$
,#u"( 8#r%) 120< C),i-)9)
7
=ste anulabil contractul "ncheiat de o persoan0 la momentul "ncheierii acestuia0 se
a(la0 (ie 3i numai vremelnic0 "ntr-o stare care o punea "n neputin de a-3i da seama de
urmrile (aptei sale.
Contractul "ncheiat de o persoan pus ulterior sub interdicie poate (i anulat dac0
la momentul cnd actul a (ost (cut0 cauzele punerii sub interdicie e2istau 3i erau
"ndeob3te cunoscute )art. 1$#% C.civ.*.
1
Consimmntul (iecrei pri trebuie s (ie neviciat.
Consimmntul este viciat cnd este dat din eroare0 surprins prin dol sau smuls prin
violen. 1e asemenea0 consimmntul este viciat "n caz de leziune.
P#r%$# ,#r$, 0# 1/1$n%u0 4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui, $ #'0( 4n%r-/ $r/#r$ $$n6i#0(
p/#%$ ,$r$ #nu0#r$# #,$%ui#, &#,( ,$#0#0%( p#r%$ :%i# #u, &up( ,#", %r$2ui# ( :%i$
,( '#p%u0 #upr# ,(rui# # pur%#% $r/#r$# $r# $$n6i#0 p$n%ru 4n,5$i$r$#
,/n%r#,%u0ui)
1

=roarea este esenial;
1. cnd poart asupra naturii sau obiectului contractului>
$. cnd poart asupra identitii obiectului prestaiei sau asupra unei caliti a
acestuia ori asupra unei alte "mpre6urri considerate eseniale de ctre pri "n absena
creia contractul nu s-ar (i "ncheiat>
3. cnd poart asupra identitii persoanei sau asupra unei caliti a acesteia "n
absena creia contractul nu s-ar (i "ncheiat.
=roarea de drept este esenial atunci cnd prive3te o norm 6uridic determinant0
potrivit voinei prilor0 pentru "ncheierea contractului.
=roarea care prive3te doar simplele motive ale contractului nu este esenial0 cu
e2cepia cazului "n care prin voina prilor asemenea motive au (ost considerate
hotrtoare.
1
4Consimmntul este unul dintre elementele eseniale ale oricrui act 6uridic 3i e2prim voina
persoanei la "ncheierea actului. 8ipsa cu desvr3ire a consimmntului (ace ca actul ast(el "ncheiat s (ie
sancionat cu nulitate absolut. 8ipsa discernmntului "n e2primarea voinei relev "ns nu ine2istena
consimmntului0 ci un simplu viciu al acesteia0 deoarece0 "n acest caz consimmntul e2ist. :e a(lm
deci "n (aa unui viciu de consimmnt0 care nu atra.e dect nulitatea relativ a actului0 sanciunea
nulitii (iind edictat0 de data aceasta0 "n vederea prote6rii persoanei interesate. Doluia se impune cu att
mai mult0 deoarece actele 6uridice "ncheiate personal0 chiar de cei pu3i sub interdicie pentru cauz de
alienaie sau debilitate mintal0 deci pentru lips de discernmnt0 nu sunt sancionate cu nulitatea
absolut0 ci cu nulitate relativ0 de protecie.5 /.D.0 D.civ.0 dec. nr. 1!!8F1!8!0 41reptul5 nr. 7F1!!#0 p. 66.
48ipsa discernmntului0 la "ncheierea contractului de vnzare-cumprare0 constituie un caz de nulitate
relativ H iar nu de nulitate absolut H deoarece "n e2primarea voinei nu se relev ine2istena
consimmntului0 ci un viciu al acesteia. Ca urmare0 aciunea H "n spe a vnztorului H este
prescriptibil "n termenul de 3 ani. /erul0 (a de contractul de vnzare-cumprare0 nu are calitatea
procesual prin invocarea dreptului la aciune oblic0 "n lipsa unei creane certe0 lichide 3i e2i.ibile0 care
s-i con(ere calitatea de creditor al prii care cere anularea contractului de vnzare-cumprare.5 I.C.C.I.0
Decia civil 3i de proprietate intelectual0 decizia nr. 3$%% din $1 aprilie $##%0 I.C.C.I.0 Iurisprudena
Deciei civile pe anul $##%0 nr. 1@$0 p. 3@%.
1
4=roarea constituie o cauz de nulitate atunci cnd prive3te substana obiectului0 adic acele caliti ale
obiectului conveniei pe care prile contractante le-au avut "n vedere 3i care au servit drept motiv
determinant pentru (ormarea acordului de voin0 "n sensul c0 "n lipsa lor0 nu ar (i contractat. 9rin urmare0
dac prile au avut "n vedere asemenea caliti ale obiectului comunicndu-3i-le cu prile6ul "ncheierii
conveniei 3i cznd de acord asupra lor0 constatarea ulterioar a lipsei lor va (i de natur a "ndrepti
partea a(lat "n eroare s solicite anularea conveniei 3i restabilirea situaiei anterioare. +n cazul cnd s-a
stipulat drept element esenial e2istena unei atare caliti a obiectului contractului0 acest element trebuie
interpretat "n semni(icaia sa tehnico-3tiini(ic )"n spe urma s se stabileasc ce trebuie s se "nelea.
prin 4plac "ntrea. de bronz5 la o pianin0 de e2istena creia (usese condiionat "ncheierea
contractului*.5 /.D.0 col.civ.0 1ec. nr. 1F1!670 BB1 nr. %F1!670 p. 167.
8
9artea care este victima unei erori nu se poate prevala de aceasta0 contrar
e2i.enelor bunei-credine )art. 1$1$ C.civ.*.
9artea care este victima erorii eseniale rmne le.at de contractul ast(el "ncheiat0
dac cealalt parte este de acord cu e2ecutarea0 urmnd ca prevederile contractului s (ie
adaptate "n mod corespunztor.
Consimmntul este viciat prin dol atunci cnd partea s-a a(lat "ntr-o eroare
provocat de manoperele (rauduloase ale celeilalte pri ori cnd aceasta din urm a
omis0 "n mod (raudulos0 s-l in(ormeze pe contractant asupra unor "mpre6urri pe care se
cuvenea s i le dezvluie.
P#r%$# #0 ,(r$i ,/ni16(1!n% # '/% -i,i#% prin &/0 p/#%$ ,$r$ #nu0#r$#
,/n%r#,%u0ui, ,5i#r &#,( $r/#r$# 4n ,#r$ -# #'0#% nu # '/% $$n6i#0()
Contractul este anulabil 3i atunci cnd dolul eman de la reprezentantul0 prepusul
ori .erantul a(acerilor celeilalte pri.
1olul nu se presupune )art. 1$1@ C.civ.*.
$
P/#%$ ,$r$ #nu0#r$# ,/n%r#,%u0ui p#r%$# ,#r$ # ,/n%r#,%#% u2 i1p$riu0 un$i
%$1$ri Cu%i'i,#%$ in&u$, '(r( &r$p%, &$ ,$#0#0%( p#r%$ #u &$ un %$r6)
=2ist violen cnd temerea insu(lat este de a3a natur "nct partea ameninat
putea s cread0 dup "mpre6urri0 c0 "n lipsa consimmntului su0 viaa0 persoana0
onoarea sau bunurile sale ar (i e2puse unui pericol .rav 3i iminent.
1
2
4Cctul (raudulos de "nstrinare0 svr3it "n scopul sustra.erii bunului de la con(iscare este anulabil chiar
dac a (ost (cut "nainte de "nceperea urmririi penale0 dar dup svr3irea (aptei care a dus la
condamnarea (ptuitorului 3i la obli.area lui la plata de desp.ubiri civile. +n cazul actului cu titlu oneros0
pentru anularea lui0 pe ln. (rauda "nstrintorului0 mai este necesar 3i participarea terului dobnditor
la (raud. =ste de principiu c actul svr3it "n vederea realizrii unei (raude nu poate produce e(ectul
urmrit prin el. 1e aceea0 un asemenea act trebuie invalidat prin anularea lui.
+n cazul svr3irii unei (apte penale0 (ptuitorul rspunde cu bunurile sale pentru plata desp.ubirilor
civile cu care se acoper pre6udiciul comis prin in(raciune. Bspunderea penal 3i civil a (ptuitorului ia
na3tere "n momentul comiterii (aptei penale0 iar nu la data "nceperii urmririi penale sau a pronunrii
hotrrii de condamnare0 valabilitatea actelor de "nstrinare (cute de (ptuitor trebuind s (ie e2aminat
deci "n raport cu data svr3irii (aptei penale. /.s.0 decizia de "ndrumare 1%F1!6$0 Cule.ere de decizii de
"ndrumare ale plenului /.D.0 1!%$-1!8#0 p.$8-31.
1
iolena0 ca viciu de consimmnt0 poate (i nu numai (izic0 ci 3i moral0 prin ameninarea0 nele.itim0
cu un ru0 sub imperiul creia o persoan 3i-a dat consimmntul la "ncheierea contractului de vnzare-
cumprare. iolena constituie un viciu de consimmnt chiar dac este e2ercitat de o alt persoan
dect aceea "n (olosul creia s-a (cut contractul. +n cazul "n care hotrrea de a "ncheia un act 6uridic este
luat sub imperiul unei constrn.eri0 consimmntul nu poate (i considerat con3tient 3i liber0 ne(iind
valabil 3i0 ca urmare0 nu poate s produc e(ecte 6uridice. Codul civil prevede c consimmntul nu este
valabil0 printre altele0 atunci cnd este smuls prin violen. iolena const "n (aptul de a insu(la unei
persoane0 prin ameninarea cu un ru0 o temere sub imperiul creia ea "3i d consimmntul la "ncheierea
actului 6uridic. ictima violenei este con3tient c nu ar trebui s "ncheie actul 6uridic0 dar pre(er s o
(ac pentru a nu i se pricinui un ru. /emerea0 adic starea psiholo.ic insu(lat autorului actului de
constrn.ere e2ercitat asupra sa0 trebuie s prezinte o anumit .ravitate pentru a vicia consimmntul.
1e asemenea0 violena trebuie s (i determinat consimmntul 3i s (ie nele.itim. +ntre temerea inspirat
prin violen 3i actul de violen trebuie s e2iste o strns le.tur0 "n sensul c0 (r presiunea .psihic
e2ercitat asupra sa0 partea "n cauz nu ar (i consimit la "ncheierea actului. Cprecierea trebuie (cut "n
concret0 "n raport cu persoana victimei 3i cu "mpre6urrile "n care s-a "ncheiat actul 6uridic. +n raport cu
aceste principii0 urmeaz a se constata0 "n spe0 (at de probele depuse la dosar0 cele dou instane au (ost
"ndreptite s rein c -.<.0 autorul reclamantei0 cu voina slbit de boal 3i btrnee0 sub imperiul
constrn.erii morale e2ercitate asupra sa de ctre cele dou prte0 a "ncheiat cu acestea un contract de
vnzare-cumprare. +n spe0 rezult "n mod evident c toate mi6loacele de care s-au (olosit prtele 3i
anume tinuirea dia.nosticului0 izolarea total a bolnavului0 neinternarea lui "n spital "n vederea aplicrii
unui tratament de specialitate0 suprave.herea 3i aplicarea tratamentului de un cadru medical cu pre.tire
medie0 "ncheierea actului "n momentul "n care boala 3i btrneea "3i puseser de6a amprenta asupra
9
iolena poate atra.e anularea contractului 3i atunci cnd este "ndreptat "mpotriva
unei persoane apropiate0 precum soul0 soia0 ascendenii ori descendenii prii al crei
consimmnt a (ost viciat.
+n toate cazurile0 e2istena violenei se apreciaz innd seama de vrsta0 starea
social0 sntatea 3i caracterul celui asupra cruia s-a e2ercitat violena0 precum 3i de
orice alt "mpre6urare ce a putut in(luena starea acestuia la momentul "ncheierii
contractului.
C/n%i%ui$ -i/0$n6( :i %$1$r$# inu'0#%( &$ $=$r,i6iu0 unui &r$p% #u &$
#1$nin6#r$# ,u $=$r,i6iu0 unui &r$p% '(,u%( ,u ,/pu0 &$ # /26in$ #-#n%#C$ 4n 1/&
-(&i% $=,$i-$)
C/n%r#,%u0 4n,5$i#% &$ / p#r%$ #'0#%( 4n %#r$ &$ n$,$i%#%$ nu p/#%$ 'i #nu0#%
&$,!% &#,( ,$#0#0%( p#r%$ # pr/'i%#% &$ #,$#%( 41pr$Cur#r$)
E=i%( 0$"iun$ #%un,i ,!n& un# &in%r$ p(r6i, pr/'i%!n& &$ %#r$# &$ n$-/i$, &$
0ip# &$ $=p$ri$n6( /ri &$ 0ip# &$ ,un/:%in6$ # ,$0$i0#0%$ p(r6i, %ipu0$#"( 4n
'#-/#r$# # /ri # un$i #0%$ p$r/#n$ / pr$%#6i$ &$ / -#0/#r$ ,/ni&$r#2i0 1#i 1#r$,
0# &#%# 4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui, &$,!% -#0/#r$# pr/pri$i pr$%#6ii 8#r%) 1221 #0in) 819
C),i-)9)
=2istena leziunii se apreciaz 3i "n (uncie de natura 3i scopul contractului.
8eziunea poate e2ista 3i atunci cnd minorul "3i asum o obli.aie e2cesiv prin
raportare la starea sa patrimonial0 la avanta6ele pe care le obine din contract ori la
ansamblul circumstanelor.
9artea al crei consimmnt a (ost viciat prin leziune poate cere0 la ale.erea sa0
anularea contractului sau reducerea obli.aiilor sale cu valoarea daunelor-interese la
care ar (i "ndreptit.
Cu $=,$p6i# ,#"u0ui 1in/ru0ui, #,6iun$# 4n #nu0#r$ $%$ #&1ii2i0( nu1#i &#,(
0$"iun$# &$p(:$:%$ Cu1(%#%$ &in -#0/#r$# p$ ,#r$ / #-$#, 0# 1/1$n%u0 4n,5$i$rii
,/n%r#,%u0ui, pr$%#6i# pr/1i( #u $=$,u%#%( &$ p#r%$# 0$"#%() Dipr/p/r6i#
%r$2ui$ ( u2"i%$ p!n( 0# &#%# ,$r$rii &$ #nu0#r$)
+n toate cazurile0 instana poate s menin contractul dac cealalt parte o(er0 "n
mod echitabil0 o reducere a propriei creane sau0 dup caz0 o ma6orare a propriei
obli.aii.
Dr$p%u0 0# #,6iun$# 4n #nu0#r$# #u r$&u,$r$# /20i3#6ii0/r p$n%ru 0$"iun$ $
pr$,ri$ 4n %$r1$n &$ &/i #ni &$ 0# &#%# 4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui)
Nu p/% 'i #%#,#%$ p$n%ru 0$"iun$ ,/n%r#,%$0$ #0$#%/rii %r#n"#,6i#, pr$,u1 :i #0%$
,/n%r#,%$ #nu1$ pr$-("u%$ &$ 0$3$ 8#r%) 122< C),i-)9)
$.$. Promisiunea unilateral de vnzare sau promisiunea unilateral de
cumprare
Pr/1iiun$# &$ -!n"#r$ $%$ un ,/n%r#,% ,#r$ ,/n%( 4n pr/1iiun$#
pr/pri$%#ru0ui 2unu0ui &$ #-0 -in&$ unui $-$n%u#0 ,u1p(r(%/r, ,#r$ 4:i r$"$r-(
'#,u0%#%$# &$ #-:i 1#ni'$%# u0%$ri/r, &$ r$3u0( 4n(un%ru0 unui %$r1$n,
,/ni16(1!n%u0 &$ #-0 ,u1p(r#)
Pr/1iiun$# &$ -!n"#r$ $%$ un ,/n%r#,% uni0#%$r#0 ,#r$ ,r$$#"( /20i3#6ii
nu1#i p$n%ru un# &in%r$ p(r6i, :i #nu1$ p$n%ru promitent)
voinei vnztorului0 au (ost de natur a vicia consimmntul acestuia0 prin constrn.erea moral0 la
"ncheierea contractului de vnzare-cumprare.5 C.D.I.0 Dec. civil0 1ecizia nr. $##F1!!30 -uletinul
Iurisprudenei0 1!!30 p. 3$-37.
10
Pr/1iiun$# &$ # ,/n%r#,%# %r$2ui$ ( ,/n6in( %/#%$ #,$0$ ,0#u"$ #0$
,/n%r#,%u0ui pr/1i, 4n 0ip# ,(r/r# p(r6i0$ nu #r pu%$# $=$,u%# pr/1iiun$# 8#r%)
12;D C),i-)9)
+n caz de nee2ecutare a promisiunii bene(iciarul are dreptul la daune-interese.
1ac promitentul re(uz s "ncheie contractul promis0 instana0 la cererea prii care
3i-a "ndeplinit propriile obli.aii0 poate s pronune o hotrre care s in loc de
contract0 atunci cnd natura contractului o permite0 iar cerinele le.ii pentru validitatea
acestuia sunt "ndeplinite. Cceste prevederi nu sunt aplicabile "n cazul promisiunii de a
"ncheia un contract real0 dac prin le.e nu se prevede alt(el.
Convenia prin care prile se obli. s ne.ocieze "n vederea "ncheierii sau
modi(icrii unui contract nu constituie promisiune de a contracta.
D#,( 4n ,5i12u0 &r$p%u0ui &$ /p6iun$ 8&$ # ,u1p(r# #u nu9 ,#r$ i $ ,r$$#"(,
beneiciarul promisiunii $ /20i3( 0# p0#%# unui pr$6, pr/1iiun$# uni0#%$r#0( &$
-!n"#r$ -# &$-$ni un ,/n%r#,% in#0#31#%i,, &#r nu $ -# %r#n'/r1# 4n%r-/
pr/1iiun$ 2i0#%$r#0( &$ -!n"#r$-,u1p(r#r$)
+n lips de stipulaie contrar0 sumele pltite "n temeiul unei promisiuni de vnzare
reprezint un avans din preul convenit.
9romitentul este inut la e2ecutarea obli.aiei "n termenul stipulat "n antecontract.
Pr/1iiun$# uni0#%$r#0( p/#%$ 'i #u1#%( :i &$ ,u1p(r(%/r ,#r$ p/#%$ '#,$ /
pr/1iiun$ uni0#%$r#0( &$ ,u1p(r#r$)
@n ,#"u0 pr/1iiunii uni0#%$r#0$ &$ ,u1p(r#r$ # unui 2un in&i-i&u#0
&$%$r1in#%, &#,( 1#i 4n#in%$ ,# pr/1iiuni ( 'i '/% $=$,u%#%(, ,r$&i%/ru0 (u
4n%r(in$#"( 2unu0 /ri ,/n%i%ui$ un &r$p% r$#0 #upr# #,$%ui#, /20i3#6i#
pr/1i%$n%u0ui $ ,/ni&$r( %in()
Cnd una dintre prile unei promisiuni unilaterale de vnzare sau de cumprare0
dup caz0 re(uz din motive care "i sunt imputabile s "ncheie contractul promis0 cealalt
parte poate cere pronunarea unei hotrri care s in loc de contract0 dac toate
celelalte condiii de validitate sunt "ndeplinite.
1reptul la aciune se prescrie "n termen de 6 luni de la data la care contractul trebuia
"ncheiat.
1ovada promisiunii unilaterale de vnzare sau respectiv0 de cumprare0 se (ace "n
condiiile .enerale de prob0 chiar dac obiectul ei ar (i "ncheierea unui contract de
vnzare-cumprare solemn.
$. 3. Promisiunea bilateral de vnzare!cumprare
Pr/1iiun$# 2i0#%$r#0( &$ -!n"#r$-,u1p(r#r$ $%$ #n%$,/n%r#,%u0 4n ,#r$
#12$0$ p(r6i $ /20i3( ( 4n,5$i$ 4n -ii%/r, p$ un pr$6 %#2i0i%, ,/n%r#,%u0 &$
-!n"#r$-,u1p(r#r$)
+n cadrul antecontractului0 prile se "nele. att asupra lucrului0 ct 3i asupra
preului0 dar "3i asum obli.aia de a "ncheia contractul de vnzare-cumprare "n viitor.
1
1
49entru ca o promisiune bilateral de vnzare-cumprare a unui imobil s-3i produc e(ectele 6uridice
speci(ice este necesar ca preul s (ie stabilit "n bani0 determinat ori0 cel puin0 determinabil0 precum 3i
serios. Gr0 "n spe0 nu este indicat preul "n nici un mod0 ci "n actul "ncheiat de pri se menioneaz doar
cuantumul acontului pltit vnztorului de ctre cumprtor. 9e cale de consecin0 actul "n liti.iu0
denumit de pri 4chitan50 "ncheiat la $3 martie 1!!10 nu poate (i le.al considerat drept un antecontract
)o promisiune* de vnzare-cumprare imobiliar0 care s aib e(ectele speci(ice prevzute "n le.islaia
civil romn.5 /rib.Iud. Dibiu0 decizia civil nr. %#@ din 1@.#%.1!!$0 41reptul nr. 1 din 1!!30 p. 71.
11
C!n& un# &in%r$ p(r6i0$ un$i pr/1iiuni 2i0#%$r#0$ &$ -!n"#r$ r$'u"( &in
1/%i-$ ,#r$ 4i un% i1pu%#2i0$ ( 4n,5$i$ ,/n%r#,%u0 pr/1i, ,$#0#0%( p#r%$ p/#%$
,$r$ pr/nun6#r$# un$i 5/%(r!ri ,#r$ ( 6in( 0/, &$ ,/n%r#,%, &#,( %/#%$ ,$0$0#0%$
,/n&i6ii &$ -#0i&i%#%$ un% 4n&$p0ini%$ 8#r%) 1**D #0in) 819 C),i-)9)
1
1reptul la aciune se prescrie "n termen 6 luni de la data la care contractul trebuia
"ncheiat.
$
Cceste dispoziii se aplic "n mod corespunztor 3i "n cazul promisiunii unilaterale
de vnzare sau0 dup caz0 de cumprare.
41ac la data cnd s-a "ntocmit antecontractul0 preul a (ost pltit inte.ral0 con(orm conveniei0 iar
cumprtorul a intrat "n posesia imobilului (r ca prile s se prezinte la notariat pentru autenti(icarea
actului0 vnztorul nu este "ndreptit s solicite plata unei di(erene de pre pe motiv c elementele de
apreciere a preului s-au schimbat0 (iind altele dect acelea avute "n vedere la "ntocmirea "nscrisului. +n
spe0 prima instan admind aciunea a constatat c "ntre reclamant0 "n calitate de cumprtor 3i prt.
"n calitate de vnztor a intervenit un atare antecontract 3i a dispus ca hotrrea pronunat s in loc de
act autentic de vnzare-cumprare. +n recursul declarat de prt s-a susinut c aciunea reclamantului nu
trebuia s (ie admis0 precum 3i c sentina cons(ine3te o inechitate (la.rant re(eritoare la preul pltit.
Doluia pronunat a (ost "ns meninut cu motivarea c "nele.erea intervenit "ntre pri reprezint
voina lor0 iar (aptul c preul actual este di(erit de cel achitat la data cnd a (ost "ntocmit "nscrisul0 nu are
nici o relevan deoarece 3i valoarea monedei la vremea respectiv era alta.5 /rib.mun. -ucure3ti0 sec. a
III-a civ.0 decizia nr. @1%F1!!10 Cule.ere de practic 6udiciar civil pe anul 1!!10 p. 73.
41eterminarea preului "ntr-o vnzare este deci un element esenial al contractului> el trebuie s (ie
determinat de pri 3i s rezulte din cuprinsul actului respectiv. 1e aceea0 vnzarea nu este per(ect dect
dup ce preul a (ost determinat0 ast(el c0 "n lips de pre0 nu e2ist vnzare. +n spe0 "nscrisul depus0
denumit 4chitan50 nu conine preul vnzrii0 ci numai suma ce s-a pltit ca parte din pre0 element cu
privire la cuantumul cruia "ns nu s-a precizai nimic "n actul enunat. C3a (iind0 constatnd c acest
"nscris imper(ect nu poate ine loc de promisiune de vnzare 3i pentru c el nu cuprinde nici modalitile
de plat a preului 3i nici nu s-a dovedit c s-a respectat eventuala modalitate de plat a acestuia )care n-a
(ost determinat de pri0 ast(el cum s-a precizat*0 instanele au stabilit c aciunea nu este "ntemeiat.5
/.D.0 s.civ.0 dec. nr. 86F1!860 B.B.1. nr. 11F1!860 p. %8.
4Cntecontractul0 ca act 6uridic0 constituie o convenie aparte di(erit de viitorul act de "nstrinare. =l nu
are valoarea unui act de vnzare-cumprare0 ci .enereaz doar obli.aia pentru pri de a "ndeplini toate
operaiile le.ate de "ncheierea contractului0 cum ar (i participarea la autenti(icare etc. :u este "ns mai
puin adevrat c un atare act 6uridic0 pentru a putea duce la "ncheierea contractului0 trebuie s
"ndeplineasc 3i el condiiile de validitate necesare oricrui contract.
+n cazul "n care actul de(initiv de "nstrinare nu se "ncheie0 trebuie s aib loc restabilirea situaiei
anterioare. Cceasta are "n vedere0 "n special0 restituirea preului0 "ntruct nerestituirea lui ar duce la
"mbo.irea prii care 1-a "ncasat. 1e aceea0 instana 6udectoreasc0 atunci cnd este investit cu o atare
cerere0 va dispune restituirea preului0 chiar 3i "n cazul "n care suma s-ar a(la depus la C=C.5 /.D.0 s.civ.0
1ecizia nr. !%F1!730 "n Bepertoriu0 1!6!-1!7%0 p. 133.
4+nstrinarea sau .revarea unui teren sau construcie care (ac parte din bunurile comune0 nu se pot e(ectua
dect cu consimmntul e2pres al (iecrui so.
/e2tul se re(er "ns la "nstrinarea imobilelor0 deci la acte prin care se transmite dreptul de proprietate0
iar nu la "ncheierea antecontractelor )promisiuni de vnzare*0 care nu au ca e(ect translativ de proprietate0
ci creeaz doar obli.aie personal pentru prile contractante0 "n sensul de a "ntreprinde0 "n viitor0 tot ceea
ce este necesar pentru a realiza actul le.al de transmitere a dreptului de proprietate. C.D.I.0 s.civ.dec
1!!$F1!!30 Iurispr. 3i doctrina romn0 vol. II0 p. 1@#.
1
4+ntre pri a intervenit o convenie privind vnzarea-cumprarea unei construcii0 "n baza creia
cumprtorii au intrat "n posesia bunului0 iar vnztorul a primit un avans0 urmnd ca di(erena de pre s
(ie achitat odat cu "ncheierea actului autentic de vnzare-cumprare.
Convenia amintit constituie o promisiune de vnzare-cumprare0 prile contractante avnd obli.aia s
"ncheie "n viitor contractul de vnzare-cumprare0 iar ne"ndeplinirea obli.aiei de ctre o parte0
"ndrepte3te pe cealalt care 3i-a e2ecutat obli.aiile asumate s solicite0 "n temeiul art. 1#$1 C.civ.0 (ie
e2ecutarea obli.aiei0 (ie des(iinarea conveniei0 cu daune-interese. 1es(iinarea conveniei atra.e dup
12
+n cazul promisiunii unilaterale de cumprare a unui bun individual determinat0
dac0 mai "nainte ca promisiunea s (i (ost e2ecutat0 creditorul su "nstrineaz bunul
ori constituie un drept real asupra acestuia0 obli.aia promitentului se consider stins.
+n lips de stipulaie contrar0 sumele pltite "n temeiul unei promisiuni de vnzare
reprezint un avans din preul convenit.
$. @. Pactul de opiune privind contractul de vnzare!cumprare
sine restabilirea situaiei anterioare0 prile restituindu-3i reciproc prestaiile e2ecutate0 "n sensul c
vnztorii primesc posesia bunului0 iar cumprtorii preul.
1in cele de mai sus trebuie c0 att timp ct convenia este "n (iin0 temeiul prestaiilor e2ecutate de pri
subzist 3i nu se poate pretinde de ctre una dintre ele restituirea prestaiei sale0 (r a se des(iina
convenia 3i (r ca0 la rndu-i0 s restituie prestaia primit de la cealalt parte.
C3a (iind0 instana0 "nvestit cu aciunea cumprtorilor avnd ca obiect rstituirea avansului0 trebuia s le
dea "ndrumri asupra cadrului "n care preteniile lor pot (i 6udti(icate0 stabilind obiectul e2act al aciunii "n
(uncii de care s se soluioneze liti.iul.5
4Constatnd c ambele pri semnatare ale unui antecontract de vnzare-cumprare imobiliar sunt "n
culpa de a nu (i (cut dili.enele necesare pentru trans(ormarea lui "ntr-un contract per(ectat "n condiiile
le.ii0 instana poate s pronune rezoluiunea antecontractului la cererea uneia dintre pri.5 /.I.
Constana0 dec. nr. 18F1!8#0 BB1 nr. 7F1!8#0 p. %#.
2
4Cciunea "n constatarea valabilitii antecontractului de vnzare-cumprare 3i pronunarea unei hotrri
care s in loc de act de vnzare-cumprare autentic este o aciune real imobiliar0 prin ea
nevalori(icndu-se un drept de crean0 ci solicitndu-se instanei s dispun trans(erarea dreptului de
proprietate din patrimoniul prtului "n patrimoniul reclamanilor.5 /rib.'un. -ucure3ti0 sec. a III-a civ.0
decizia nr. 1%# din 18.#$.1!!@0 41reptul5 nr. % din 1!!%0 p. %1-%$.
49romisiunea sinala.matic de vnzare-cumprare0 (iind un contract ca oricare altul0 i se aplic principiul
(orei obli.atorii care .uverneaz aceast materie. Cceasta nu "nseamn c prile nu pot0 prin voina lor0
s adopte o clauz de dezicere0 clar 3i neechivoc> "n caz contrar0 clauza are rol con(irmatoriu0 "n sensul
c0 "n caz de nerealizare a vnzrii datorit culpei uneia dintre pri0 cealalt parte are ale.erea "ntre a cere
e2ecutarea silit0 sau a pune "n (unciune clauza de arvun.5 I.C.C.I.0 Iurisprudena seciei civile pe anul
$##70 nr. @80 p. 1!#.
4Cntecontractul de vnzare-cumprare a unui imobil este o promisiune bilateral de a contracta> "n caz de
nee2ecutare a obli.aiei asumate0 rspunderea este contractual0 iar e2ecutarea silit "n natur0 a obli.aiei
de a (ace0 se asi.ur prin aciunea personal avnd ca obiect pronunarea unei hotrri care ine loc de act
de vnzare-cumprare0 supus termenului de prescripie de drept comun.
/ermenul prescripiei cur.e din momentul "ncheierii contractului0 "ns atunci cnd promitentul
cumprtor a preluat imobilul0 deinerea lui0 cu acordul promitentului-vnztor0 echivaleaz cu
recunoa3terea dreptului acestuia. 9rescripia dreptului la aciune "ncepe s cur. "n momentul "n care
promitentul-vnztor se mani(est e2pres "n sensul ne.rii dreptului promitentului-cumprtor.5 I.C.C.I.0
Iurisprudena seciei civile pe anul $##%0 nr. 1370 p. 33!.
4+n con(ormitate cu art. % alin. )$* din /itlul & al 8e.ii nr. $@7F$##% "n situaia "n care dup "ncheierea
unui antecontract cu privire la teren cu sau (r construcii0 una dintre pri re(uz ulterior s "ncheie
contractul0 partea care 3i-a "ndeplinit obli.aiile poate sesiza instana competent care poate pronuna o
hotrre care s in loc de contract. Cum una dintre pri 3i-a "ndeplinit inte.ral obli.aiile asumate prin
promisiunea bilateral de vnzare-cumprare0 "n mod le.al instana sesizat0 "n temeiul dispoziiilor 8e.ii
nr. $@7F$##%0 a pronunat o hotrre care s in loc de act autentic de vnzare-cumprare.5 I.C.C.I.0
Iurisprudena seciei civile 3i de proprietate intelectual pe anul $##70 nr. @60 p. 178.
41ac la data cnd s-a "ntocmit antecontractul0 preul a (ost pltit inte.ral0 con(orm conveniei0 iar
cumprtorul a intrat "n posesia imobilului (r ca prile s se prezinte la notariat pentru autenti(icarea
actului0 vnztorul nu este "ndreptit s solicite plata unei di(erene de pre pe motiv c dementele de
apreciere a preului s-au schimbat0 (iind altele dect acelea avute "n vedere la "ntocmirea "nscrisului.
+n spe0 prima instan admind aciunea a constatat c "ntre reclamant0 "n calitate de cumprtor 3i
prt0 "n calitate de vnztor a intervenit un atare antecontract 3i a dispus ca hotrrea pronunat s in
13
A%un,i ,!n& p(r6i0$ ,/n-in ,# un# &in%r$ $0$ ( r(1!n( 0$3#%( &$ pr/pri#
&$,0#r#6i$ &$ -/in6(, i#r ,$#0#0%( ( / p/#%( #,,$p%# #u r$'u"#, #,$# &$,0#r#6i$ $
,/ni&$r( / /'$r%( ir$-/,#2i0( :i pr/&u,$ $'$,%$0$ pr$-("u%$ 0# #r%) 11D1 C),i-.
1
1ac prile nu au convenit un termen pentru acceptare0 acesta poate (i stabilit de
instan prin ordonan pre3edinial0 cu citarea prilor.
P#,%u0 &$ /p6iun$ %r$2ui$ ( ,/n6in( %/#%$ $0$1$n%$0$ ,/n%r#,%u0ui p$ ,#r$
p(r6i0$ ur1(r$, (-0 4n,5$i$, #%'$0 4n,!% #,$%# ( $ p/#%( 4n,5$i# prin i1p0#
#,,$p%#r$ # 2$n$'i,i#ru0ui /p6iunii.
$
C/n%r#,%u0 $ 4n,5$i$ prin $=$r,i%#r$# /p6iunii 4n $nu0 #,,$p%(rii &$ ,(%r$
2$n$'i,i#r # &$,0#r#6i$i &$ -/in6( # ,$0$i0#0%$ p(r6i, 4n ,/n&i6ii0$ ,/n-$ni%$ prin p#,%
8#r%) 12;B C),i-)9)
loc de act autentic de vnzare-cumprare.
+n recursul declarat de prt s-a susinut c aciunea reclamantului nu trebuia s (ie admis0 precum 3i c
sentina cons(ine3te o inechitate (la.rant re(eritoare la preul pltit. Doluia pronunat a (ost "ns
meninut cu motivarea c "nele.erea intervenit "ntre pri reprezint voina lor0 iar (aptul c preul
actual este di(erit de cel achitat la data cnd a (ost "ntocmit "nscrisul0 nu are nici o relevan deoarece 3i
valoarea monedei la vremea respectiv era alta.5 /rib.mun. -ucure3ti0 sec. a III-a civ.0 decizia nr.
@1%F1!!10 Cule.ere de practic 6udiciar civil pe anul 1!!1 nr. din 1!!$0 pa.. 73.
1
Crt. 11!1 C.civ. prevede c; 4G(erta este irevocabil de "ndat ce autorul ei se obli. s o menin un
anumit termen. G(erta este0 de asemenea0 irevocabil atunci cnd poate (i considerat ast(el "n temeiul
acordului prilor0 al practicilor stabilite "ntre acestea0 al ne.ocierilor0 al coninutului o(ertei ori al
uzanelor.
1eclaraia de revocare a unei o(erte irevocabile nu produce nici un e(ect.5
2
49actul de pre(erin este o promisiune unilateral de vnzare. =l nu are drept consecin transmiterea
dreptului de proprietate0 iar nerespectarea lui din partea promitentului d na3tere obli.aiei de dezdunare
(a de cel pre6udicia. 9e de alt parte0 pactul de pre(erin0 necon(erind un drept real0 nu este opozabil
terilor 3i nu con(er prii lezate dreptul de a intenta aciunea "n revenditare sau "n anularea vnzrii0
(cut cu nesocotirea acestei promisiuni0 a(ar de cazul c"nd se dovede3te c vnzarea s-a (cut prin
(raud sau prin complicitate la (raud din partea terului achizitor.5 /.D.0 col.civ.0 1ecizia 173$F1!%$0 Jn
CBepertoriu0 1!%$F1!6!0 p. $$@.
41in "nscrisul sub semntur privat intitult 4chitan5 rezult c "ntre proprietarul locuinei 3i prt a
intervenit o promisiune de vnzare-cumprare0 prile intrnd "n (olosina imobilului respective pe baza
acestei convenii.
:econtestat0 o asemenea convenie nu are e(ectul transmiterii dreptului de proprietate de la vnztor la
cumprtor0 ci d na3tere unor drepturi 3i obli.aii corelative "ntre prile contractante cu privire la
per(ectarea vnzrii-cumprrii0 prin "ncheierea actului "n (orm autentic.
Ctt timp ct actul de vnzare-cumprare nu a (ost per(ectat0 vnztorul pstreaz dreptul de proprietate
asupra bunului0 iar cumprtorul are un drept de crean decur.nd din plata preului 3i0 eventual0 din
e2ecutarea unor "mbuntiri aduse locuinei.
Ccest drept poate (i valori(icat de cumprtor "mpotriva vnztorului "n cazul "n care convenia nu s-ar
(inaliza prin per(ectarea vnzrii0 ci s-ar dispune rezoluiunea acesteia 3i restabilirea situaiei anterioare.
9n la aceast dat0 patrimoniul cumprtorului cuprinde0 ca element activ0 dreptul de crean menionat0
iar0 "n caz de codevlm3ie sau coproprietate0 acest drept poate (orma obiectul parta6ului.
+ntruct te2tul menionat nu e2clude posibilitatea de a se atribui unuia dintre coprta3i0 "n "ntre.ul ei0 o
crean0 ca 3i orice alt drept0 creana izvort din convenia intervenit cu privire la imobil poate (i
atribuit "n "ntre.ime uneia din pri0 aceasta (iind "ndreptit s-o valori(ice "mpotriva vnztorului0 dac0
din orice motive0 s-ar impune rezoluiunea conveniei0 sau s obin per(ectarea vnzrii0 dobndind
dreptul de proprietate asupra imobilului. +n spe0 "ntruct vnzarea-cumprarea locuinei nu s-a per(ectat0
"n patrimoniul comun al soilor nu se poate reine dreptul de proprietate asupra imobilului0 ci dreptul de
crean izvort din plata preului 3i e2ecutarea eventualelor "mbuntiri. Instanele0 constatnd c prile
au dobndit "n timpul cstoriei terenul 3i construciile de pe acesta0 au reinut implicit .re3it dobndirea
dreptului de proprietate asupra imobilului respectiv0 de3i soii "l au doar "n (olosin0 "n contul creanei
"ntemeiate pe convenie.5 /rib. Duprem0 sec.civ.0 decizia nr. $@$# din 1#.11.1!880 Bevista romn de
drept nr. 8 din 1!8!0 p. 63-6@.
14
A%!% p#,%u0 &$ /p6iun$, ,!% :i &$,0#r#6i# &$ #,,$p%#r$ %r$2ui$ 4n,5$i#%$ 4n '/r1#
pr$-("u%( &$ 0$3$ p$n%ru ,/n%r#,%u0 p$ ,#r$ p(r6i0$ ur1#u (-0 4n,5$i$)
Convenia prin care prile se obli. s ne.ocieze "n vederea "ncheierii sau
modi(icrii unui contract nu constituie promisiune de contracta.
P#,%u0 &$ /p6iun$ pri-in& ,/n%r#,%u0 &$ -!n"#r$-,u1p(r#r$ $%$ #n%$,/n%r#,%u0
prin ,#r$ pr/pri$%#ru0 2unu0ui $ /20i3( ,#, 4n ,#"u0 4n ,#r$ 40 -# -in&$, ( $ -!n&(
,$0$i0#0%$ p(r6i, 2$n$'i,i#ru0 p#,%u0ui)
9actul de opiune este o varietate a promisiunii de vnzare0 care este a(ectat de o
condiie potestativ simpl0 "n sensul c depinde de voina acceptantului0 care l-ar
determina s cumpere bunul.
+n cazul nee2ecutrii obli.aiei de a "ncheia contractul0 bene(iciarul pactului va avea
aciune "n daune-interese "mpotriva promitentului.
+n situaia "n care vnzarea (cut altei persoane a (ost realizat "n (rauda
bene(iciarului promisiunii cu complicitatea la (raud a terului bene(iciar0 bene(iciarul
va avea la "ndemn 3i o aciune "n anularea vnzrii.
1
@n ,#"u0 p#,%u0ui &$ /p6iun$ pri-in& un ,/n%r#,% &$ -!n"#r$ #upr# unui 2un
in&i-i&u#0 &$%$r1in#%, 4n%r$ &#%# 4n,5$i$rii p#,%u0ui :i &#%# $=$r,i%(rii /p6iunii #u,
&up( ,#", #,$$# # $=pir(rii %$r1$nu0ui &$ /p6iun$ nu $ p/#%$ &ipun$ &$ 2unu0
,#r$ ,/n%i%ui$ /2i$,%u0 p#,%u0ui 8#r%) 1**B #0in) 819 C),i-)9)
A%un,i ,!n& p#,%u0 #r$ ,# /2i$,% &r$p%uri %#2u0#r$, &r$p%u0 &$ /p6iun$ $
n/%$#"( 4n ,#r%$# 'un,i#r(.
$
1
41ispoziiile art. ! din 8e.ea nr. 11$F1!!% trebuie aplicate "n sensul c0 pentru locuinele ce nu se
restituie (o3tilor proprietari deposedai de stat0 chiria3ul are 4opiunea5 cumprrii acelei locuine0 iar nu
"n sensul c unitatea deintoarea poate opta "n a nu vinde locuina.5 I.C.C.I.0 Iurisprudena seciei civile
pe anul $##%0 nr. 1@80 p. 37$.
4+n cazul "n care hotr3te anularea unei convenii provizorii de "nstrinare imobiliar0 repunnd prile "n
situaia anterioar "ncheierii ei0 instana trebuie s dispun 3i restituirea reciproc 3i concomitent a
prestaiilor ce acestea au (cut0 avnd "n vedere c (iecare dintre prestaiile respective reprezint cauza
celeilalte 3i c0m "n unele cazuri0 pentru a nu avanta6a pe nedrept pe una din pri0 se impune chiar
condiionarea restituirii prestaiei sale de restituirea prestaiilor de ctre cealalt parte.5 /.I. /imi30 s.civ.0
1ecizia !!1F1!7#0 "n Bepertoriu0 1!6!-1!7%0 p. 1@@.
2
Cnterior adoptrii noului Cod civil +n sistemul crilor (unciare drepturile reale se puteau dobndi numai
prin "nscrierea lor "n cartea (unciar0 "nscrierea avnd0 "n principiu0 e(ect constitutiv. Dpre deosebire de
re.iunile "n care se aplica sistemul de publicitate al re.istrelor de transcrieri 3i "nscrieri0 "n sistemul
crilor (unciare prin convenie nu se transmitea dreptul real0 pentru transmitere (iind necesar intabularea
dreptului.
+n acest sistem convenia creea "ntre pri doar un drept personal pe baza cruia partea contractant putea
pretinde de la cealalt satis(acerea obli.aiilor asumate0 adic darea unui act apt pentru intabularea
dreptului.
1in ansamblul prevederilor 1ecretului-8e.e nr. 11%F1!38 privind uni(icarea dispoziiilor re(eritoare la
crile (unciare pus "n aplicare "n /ransilvania prin 8e.ea nr. $@1F1!@70 rezulta c lipsa "nscrierii unor
ast(el de drepturi "n cartea (unciar nu putea (i opus de o parte contractant celeilalte pri contractante0
ambele (iind inute de obli.aiile pe care 3i le-au asumat prin convenia "ncheiat "ntre ele.
Cu att mai puin se putea opune lipsa "nscrierii "n cartea (unciar de ctre un so celuilalt so0 de care
"ntre timp a divorat0 pentru a-i ne.a drepturile personale ce i se cuveneau acestuia0 "n temeiul
antecontractului de vnzare-cumprare "ncheiat "n timpul cstoriei cu proprietarii construciilor.
9rin urmare0 "n patrimoniul comun al (o3tilor soi se a(lau att toate drepturile personale ce decur. din
antecontractul "ncheiat cu proprietarii tabulari ai construciilor0 ct 3i dreptul de (olosin asupra terenului
3i nimic nu se opunea s se atribuie0 ca e(ect al parta6ului0 unuia dintre coprta3i (olosina construciei0
ceea ce implica dreptul de a solicita promitenilor-vnztori onorarea obli.aiei asumate )de a (ace*0 adic
de a da0 "n condiiile art. $$ din 1ecretul-8e.e nr. 11%F1!380 un act apt pentru intabulare (ie0 "n caz
contrar0 dac "nstrinarea nu ar mai (i posibil0 dreptul de a pretinde desp.ubiri ct 3i restituirea preului
pltit.
15
Dr$p%u0 &$ /p6iun$ $ r#&i#"( &in /'i,iu &#,( p!n( 0# $=pir#r$# %$r1$nu0ui &$
/p6iun$ nu -# 4n,ri / &$,0#r#6i$ &$ $=$r,i%#r$ # /p6iunii, 4n/6i%( &$ &/-#&#
,/1uni,(rii #0$ ,(%r$ ,$#0#0%( p#r%$)
$.%. "reptul de preemiune
Dr$p%u0 &$ pr$$16iun$ $%$ &r$p%u0 pr$'$r$n6i#0 0# ,u1p(r#r$, 0# pr$6 $3#0,
,/n'$ri% &$ 0$3$ #u &$ ,/n%r#,%, #%un,i ,!n& pr/pri$%#ru0 # 5/%(r!% ( -!n&( 2unu0
(u)
@n ,/n&i6ii0$ %#2i0i%$ prin 0$3$ #u ,/n%r#,%, %i%u0#ru0 &r$p%u0ui &$ pr$$1p6iun$
nu1i% pr$$1p%/r, p/#%$ ( ,u1p$r$ ,u pri/ri%#%$ un 2un 8#r%) 1;?0 #0in) 819 C),i-)9)
.A%'$0 p/%ri-i% #r%) 1;<* C),i-) %$r$nuri0$ &in '/n&u0 '/r$%i$r #'0#%$ 4n
pr/pri$%#%$ pri-#%( $ p/% -in&$ ,u r$p$,%#r$# 4n /r&in$, # &r$p%u0ui &$
pr$$16iun$ #0 ,/pr/pri$%(6i0/r #u -$,ini0/r)>
Dip/"i6ii0$ ,/&u0ui ,i-i0 pri-i%/#r$ 0# &r$p%u0 &$ pr$$1p6iun$ un% #p0i,#2i0$
nu1#i &#,( prin 0$3$ #u ,/n%r#,% nu $ %#2i0$:%$ #0%'$0)
/itularul dreptului de preempiune care a respins o o(ert de vnzare nu-3i mai poate
e2ercita acest drept cu privire la contractul ce i-a (ost propus. G(erta se consider
respins dac nu a (ost acceptat "n termen de cel mult zece zile0 "n cazul vnzrii de
bunuri mobile0 sau de cel mult 3# de zile0 "n cazul vnzrii de bunuri imobile. +n ambele
cazuri0 termenul cur.e de la comunicarea de ctre preemptor a o(ertei.
V!n"#r$# 2unu0ui ,u pri-ir$ 0# ,#r$ $=i%( un &r$p% &$ pr$$1p6iun$ 0$3#0 #u
,/n-$n6i/n#0 $ p/#%$ '#,$ ,(%r$ un %$r6 nu1i% u2 ,/n&i6i# up$ni-( #
n$$=$r,i%(rii &r$p%u0ui &$ pr$$1p6iun$ &$ ,(%r$ pr$$1p%/r 8#r%) 1;?1 C),i-)9)
nztorul este obli.at s noti(ice de "ndat preemptorului cuprinsul contractului
"ncheiat cu un ter. :oti(icarea poate (i (cut 3i de acesta din urm.
Cceast noti(icare va cuprinde numele 3i prenumele vnztorului0 descrierea
bunului0 sarcinile care "l .reveaz0 termenii 3i condiiile vnzrii0 precum 3i locul unde
este situat bunul.
9reemptorul "3i poate e2ercita dreptul prin comunicarea ctre vnztor a acordului
su de a "ncheia contractul de vnzare0 "nsoit de consemnarea preului la dispoziia
vnztorului.
1reptul de preempiune se e2ercit0 "n cazul vnzrii de bunuri mobile0 "n termen de
cel mult 1# zile0 iar "n cazul vnzrii de bunuri imobile0 "n termen de cel mult 3# de zile.
"n ambele cazuri0 termenul cur.e de la comunicarea ctre preemptor a noti(icrii.
9rin e2ercitarea preemptiunii0 contractul de vnzare se consider "ncheiat "ntre
preemptor 3i vnztor "n condiiile cuprinse "n contractul "ncheiat cu terul0 iar acest din
urm contract se des(iineaz retroactiv. /otu3i0 vnztorul rspunde (a de terul de
bun-credin pentru eviciunea ce rezult din e2ercitarea preemptiunii.
Clauzele contractului "ncheiat cu terul avnd drept scop s "mpiedice e2ercitarea
dreptului de preempiune nu produc e(ecte (a de preemptor.
+n cazul "n care se solicita "n temeiul art. $@ 3i $% din 1ecretul-8e.e nr. 11%F1!38 radierea din carte
(unciar a intabulrii dreptului de proprietate asupra construciilor al celui de-al doilea achizitor0
instanele aveau obli.aia de a administra probe din care s rezulte c acest achizitor a (ost de rea-
credin0 "n sensul c a cunoscut e2istena unui drept ne"nscris "n cartea (unciar 3i c0 "n "nele.ere cu
(ostul so0 a urmrit (rauda intereselor reclamantei.5 CDI0 sec.civ.0 decizia nr. $17F1!!30 41reptul5 nr. 7
din 1!!@0 p. 8#-81.
:.C. Credem c soluia este actual pentru identitate de motive 3i sub re.imul noului Cod civil.
16
P/%ri-i% #r%) 1;?< C),i-), 4n ,#"u0 4n ,#r$ 1#i 1u06i %i%u0#ri :i-#u $=$r,i%#%
pr$$1p6iun$# #upr# #,$0ui#:i 2un, ,/n%r#,%u0 &$ -!n"#r$ $ ,/ni&$r( 4n,5$i#%A
#9 ,u %i%u0#ru0 &r$p%u0ui 0$3#0 &$ pr$$1p6iun$, #%un,i ,!n& $ #'0( 4n ,/n,ur ,u
%i%u0#ri #i un/r &r$p%uri ,/n-$n6i/n#0$ &$ pr$$1p6iun$E
29 ,u %i%u0#ru0 &r$p%u0ui 0$3#0 &$ pr$$1p6iun$ #0$ &$ -!n"(%/r, ,!n& $ #'0( 4n
,/n,ur ,u #06i %i%u0#ri #i un/r &r$p%uri 0$3#0$ &$ pr$$16iun$E
,9 &#,( 2unu0 $%$ i1/2i0, ,u %i%u0#ru0 &r$p%u0ui ,/n-$n6i/n#0 &$ pr$$1p6iun$
,#r$ # '/% 1#i 4n%!i 4n,ri 4n ,#r%$ #'un,i#r(, #%un,i ,!n& #,$%# $ #'0( 4n ,/n,ur
,u #06i %i%u0#ri #i un/r &r$p%uri ,/n-$n6i/n#0$ &$ pr$$1p6iun$E
&9 &#,( 2unu0 $%$ 1/2i0, ,u %i%u0#ru0 &r$p%u0ui ,/n-$n6i/n#0 &$ pr$$1p6iun$
#-!n& &#%# ,$r%( ,$# 1#i -$,5$, #%un,i ,!n& #,$%# $ #'0( 4n ,/n,ur ,u #06i %i%u0#ri
#i un/r &r$p%uri ,/n-$n6i/n#0$ &$ pr$$1p6iun$)
Grice clauz contrar este considerat nescris.
Ctunci cnd preempiunea se e2ercit "n privina unui bun cumprat de ter
"mpreun cu alte bunuri pentru un sin.ur pre0 vnztorul poate pretinde de la preemptor
numai o parte proporional din acest pre.
+n cazul "n care s-au vndut 3i alte bunuri dect acela supus preempiunii0 dar care
nu puteau (i desprite de acesta (r s-l (i p.ubit pe vnztor0 e2ercitarea dreptului de
preempiune nu se poate (ace dect dac preemptorul consemneaz preul stabilitK
pentru toate bunurile vndute.
Ctunci cnd "n contractul "ncheiat cu terul s-au acordat termene de plat a preului0
preemptorul nu se poate prevala de aceste termene.
Dr$p%u0 ,/n-$n6i/n#0 &$ pr$$1p6iun$ 4n 0$3(%ur( ,u un i1/2i0 $ n/%$#"( 4n
,#r%$# 'un,i#r()
1ac o asemenea notare a (ost (cut0 acordul preemptorului nu este necesar pentru
ca acela care a cumprat sub condiie suspensiv s-3i poat "nscrie dreptul "n cartea
(unciar0 "n temeiul contractului de vnzare "ncheiat cu proprietarul. +nscrierea se (ace
sub condiia suspensiv ca0 "n termen de 3# de zile de la comunicarea "ncheierii prin
care sHa dispus "nscrierea0 preemptorul s nu noti(ice biroului de carte (unciar dovada
consemnrii preului la dispoziia vnztorului.
:oti(icarea (cut "n termen biroului de carte (unciar "nlocuie3te comunicarea
(cut de preemptor 3i are acelea3i e(ecte. +n temeiul acestei noti(icri0 preemptorul
poate cere radierea din cartea (unciar a dreptului terului 3i "nscrierea dreptului su.
1ac preemptorul nu a (cut noti(icarea "n termen0 dreptul de preempiune se stin.e
3i se radiaz din o(iciu din cartea (unciar.
+n cazul "n care bunul (ace obiectul urmririi silite sau este scos la vnzare silit cu
autorizarea 6udectorul sindic0 dreptul de preempiune se e2ercit "n condiiile prevzute
de Codul de procedur civil.
Dr$p%u0 &$ pr$$1p6iun$ $%$ in&i-i"i2i0 :i nu $ p/#%$ ,$&#)
Dr$p%u0 ,/n-$n6i/n#0 &$ pr$$1p6iun$ $ %in3$ prin 1/#r%$# pr$$1p%/ru0ui, ,u
$=,$p6i# i%u#6i$i 4n ,#r$ # '/% ,/n%i%ui% p$ un #nu1$ %$r1$n) 4n #,$% &in ur1(
,#", %$r1$nu0 $ r$&u,$ 0# ,in,i #ni &$ 0# &#%# ,/n%i%uirii, &#,( # '/% %ipu0#% un
%$r1$n 1#i 0un3 8#r%) 1;<0 C),i-)9)
#eciunea a $$$!a % Capacitatea prilor
17
3. 1. &oiuni generale
Ar%) 1*+2 C),i-) %#2i0$:%$ r$3u0# ,#p#,i%(6ii 3$n$r#0$ &$ # -in&$ :i # ,u1p(r#,
&ipun!n& ,( 'Pot cumpra sau vinde toi cei crora nu le este interzis prin lege(.
Be.ula este prin urmare c oricine poate vinde sau cumpra0 cu e2cepia cazurilor
cnd acest lucru este oprit prin le.e.
Cazurile de incapacitate reprezint e2cepia 3i0 deci0 ele trebuie s (ie e2pres 3i
limitativ prevzute de le.e.
+n ce prive3te capacitatea de e2erciiu a vnztorului 3i respectiv a cumprtorului
se aplic re.ulile .enerale. +ntruct vnzarea-cumprarea este un act de dispoziie0
prile trebuie s aib capacitate de e2erciiu deplin.
9ersoanele lipsite de capacitate de e2erciiu vor vinde sau cumpra prin ocrotitorul
le.al0 iar cele cu capacitate de e2erciiu restrns0 personal0 dar cu "ncuviinarea
ocrotitorului le.al> 3i "n ambele cazuri cu autorizarea instanei de tutel.
1
1ac contractul de vnzare-cumprare serve3te e(ecturii unor acte de conservare
sau administrare a patrimoniului0 prilor li se va cere doar capacitatea de a (ace acte de
conservare ori de administrare sau respectiv s aib "ncuviinarea necesar "ncheierii
unor ast(el de acte.
3. $. $ncapaciti speciale de a vinde i cumpra sau de a cumpra
1* Fu&$,(%/rii, pr/,ur/rii, 3r$'i$rii, $=$,u%/rii, #-/,#6ii, n/%#rii pu20i,i,
,/ni0i$rii Curi&i,i :i pr#,%i,i$nii 4n in/0-$n6( nu p/% ,u1p(r#, u2 #n,6iun$#
1
Capacitatea de e2erciiu deplin "ncepe la data cnd persoana devine ma6or.
9ersoana devine ma6or la "mplinirea vrstei de 18 ani.
'inorul dobnde3te0 prin cstorie0 capacitatea deplin de e2erciiu.
+n cazul "n care cstoria este anulat0 minorul care a (ost de bun-credin la "ncheierea cstoriei
pstreaz capacitatea deplin de e2erciiu.
9entru motive temeinice0 instana de tutel poate recunoa3te minorului care a "mplinit vrsta de 16 ani
capacitatea deplin de e2erciiu. "n acest scop0 vor (i ascultai 3i prinii sau tutorele minorului0 lundu-se0
cnd este cazul0 3i avizul consiliului de (amilie )art. @# C.civ.*.
'inorul care a "mplinit vrsta de 1@ ani are capacitatea de e2erciiu restrns.
Cctele 6uridice ale minorului cu capacitate de e2erciiu restrns se "ncheie de ctre acesta0 cu
"ncuviinarea prinilor sau0 dup caz0 a tutorelui0 iar "n cazurile prevzute de le.e0 3i cu autorizarea
instanei de tutel. "ncuviinarea sau autorizarea poate (i dat0 cel mai trziu0 "n momentul "ncheierii
actului.
Cu toate acestea0 minorul cu capacitate de e2erciiu restrns poate (ace sin.ur acte de conservare0 acte de
administrare care nu "l pre6udiciaz0 precum 3i acte de dispoziie de mic valoare0 cu caracter curent 3i
care se e2ecut la data "ncheierii lor.
+n a(ara altor cazuri prevzute de le.e0 nu au capacitate de e2erciiu;
a* minorul care nu a "mplinit vrsta de 1@ ani>
b* interzisul 6udectoresc.
9entru cei care nu au capacitate de e2erciiu0 actele 6uridice se "ncheie0 "n numele acestora0 de
reprezentanii lor le.ali0 "n condiiile prevzute de le.e.
Cu toate acestea0 persoana lipsit de capacitatea de e2erciiu poate "ncheia sin.ur actele anume prevzute
de le.e0 actele de conservare0 precum 3i actele de dispoziie de mic valoare0 cu caracter curent 3i care se
e2ecut la momentul "ncheierii lor.
Cctele pe care minorul le poate "ncheia sin.ur pot (i (cute 3i de reprezentantul su le.al0 a(ar de cazul "n
care le.ea ar dispune alt(el sau natura actului nu i-ar permite acest lucru )art. @3 C.civ.*.
Cctele (cute de persoana lipsit de capacitate de e2erciiu sau cu capacitate de e2erciiu restrns0 altele
dect cele prevzute la art. @1 alin.)3* 3i la art.@3 alin.)3*0 precum 3i actele (cute de tutore (r
autorizarea instanei de tutel0 atunci cnd aceast autorizare este cerut de le.e0 sunt lovite de nulitate
relativ0 chiar (r dovedirea unui pre6udiciu.5
18
nu0i%(6ii #2/0u%$, &ir$,% #u prin p$r/#n$ in%$rpu$, &r$p%uri 0i%i3i/#$ ,#r$ un%
&$ ,/1p$%$n6# in%#n6$i Cu&$,(%/r$:%i 4n # ,(r$i ,ir,u1,rip6i$ 4:i &$'(:/#r(
#,%i-i%#%$# 8#r%) 1*+? #0in) 819 C),i-)9)
Dunt e2ceptate;
a* cumprarea drepturilor succesorale ori a cotelor-pri din dreptul de proprietate
de la0 dup caz0 como3tenitori sau coproprietari>
b* cumprarea unui drept liti.ios "n vederea "ndestulrii unei creane care s-a nscut
"nainte ca dreptul s (i devenit liti.ios>
c* cumprarea care s-a (cut pentru aprarea drepturilor celui ce stpne3te bunul "n
le.tur cu care e2ist dreptul liti.ios.
Dr$p%u0 $%$ 0i%i3i/ &#,( $=i%( un pr/,$ 4n,$pu% :i n$%$r1in#% ,u pri-ir$ 0#
$=i%$n6# #u 4n%in&$r$# #)
In%$r&i,6i# nu /p$r$#"( 4n ,#"u0 -!n"(rii 0# 0i,i%#6i$, p$n%ru ,( &r$p%u0 ,#r$ $
-in&$ nu 1#i #r$ ,#r#,%$r 0i%i3i/)
$* Sun% in,#p#2i0i &$ # ,u1p(r#, &ir$,% #u prin p$r/#n$ in%$rpu$, ni,i ,5i#r
prin 0i,i%#6i$ pu20i,(A
#9 1#n&#%#rii, p$n%ru 2unuri0$ p$ ,#r$ un% 4n(r,in#6i ( 0$ -!n&(, ,u $=,$p6i#
,#"u0ui pr$-("u% &$ #r%) 1?0< C),i-)
1
E
29 p(rin6ii, %u%/r$0$, ,ur#%/ru0, #&1ini%r#%/ru0 pr/-i"/riu, p$n%ru 2unuri0$
p$r/#n$0/r p$ ,#r$ 0$ r$pr$"in%(E
,9 'un,6i/n#rii pu20i,i, Cu&$,(%/rii in&i,i, 0i,5i&#%/rii, #&1ini%r#%/rii
Cu&i,i#ri, $=$,u%/rii, pr$,u1 :i #0%$ #$1$n$# p$r/#n$ ,#r$ #r pu%$# in'0u$n6#
,/n&i6ii0$ -!n"(rii '(,u%$ prin in%$r1$&iu0 0/r #u ,#r$ #r$ ,# /2i$,% 2unuri0$ p$
,#r$ 0$ #&1ini%r$#"( /ri # ,(r/r #&1ini%r#r$ / upr#-$35$#"( 8#r%) 1*+< C),i-)9)
+nclcarea interdiciilor prevzute la lit. a* 3i b* se sancioneaz cu nulitatea relativ0
iar a celei prevzute la lit. c* cu nulitatea absolut.
3.3. $ncapaciti de a vinde
P$r/#n$0$ pr$-("u%$ 0# #r%) 1*+< nu p/%, &$ #$1$n$#, ( -!n&( 2unuri0$
pr/prii p$n%ru un pr$6 ,#r$ ,/n%( 4n%r-/ u1( &$ 2#ni pr/-$ni%( &in -!n"#r$# /ri
$=p0/#%#r$# 2unu0ui #u p#%ri1/niu0ui p$ ,#r$ 40 #&1ini%r$#"( #u # ,(rui
#&1ini%r#r$ / upr#-$35$#"(, &up( ,#")
Cceste dispoziii se aplic "n mod corespunztor 3i contractelor "n care0 "n schimbul
unei prestaii promise de persoanele prevzute la art. 16%@ alin. )1*0 cealalt parte se
obli. s plteasc o sum de bani.
:oul cod civil nu a mai reprodus dispoziia art. 13#7 din vechiul Cod civil care
interzicea vnzarea "ntre soi sub sanciunea nulitii0 ceea ce conduce la concluzia
permisivitii le.ale a acestei vnzri.
Nu 1#i pu6in, n/u0 ,/& p(%r$#"( r$-/,#2i0i%#%$# &/n#6i$i 4n%r$ /6i, nu1#i 4n
%i1pu0 ,((%/ri$i)
9entru a prote6a aceast dispoziie "mpotriva unor procedee ile.ale indirecte prin
care s-ar (rauda le.ea art. 1#33 C.civ. dispune c; .E%$ 0/-i%( &$ nu0i%#%$ /ri,$
1
Crt. 13#@ C.civ. re.lementeaz contractul cu sine "nsu3i 3i dubla reprezentare dispunnd; 4Contractul
"ncheiat de reprezentant cu sine "nsu3i0 "n nume propriu0 este anulabil numai la cererea reprezentantului0
cu e2cepia cazului "n care reprezentantul a (ost "mputernicit "n mod e2pres "n acest sens sau cuprinsul
contractului nu a (ost determinat "n asemenea mod "nct s e2clud posibilitatea unui con(lict de interese.
1ispoziiile alin. )1* se aplic 3i "n cazul dublei reprezentri.5
19
i1u0#6i$ 4n ,#r$ &/n#6i# r$pr$"in%( ,/n%r#,%u0 $,r$% 4n ,/pu0 &$ # $0u&#
r$-/,#2i0i%#%$# &/n#6ii0/r 4n%r$ /6i)
E%$ pr$"u1#%( p$r/#n( in%$rpu( p!n( 0# pr/2# ,/n%r#r( /ri,$ ru&( #
&/n#%#ru0ui 0# # ,(r$i 1/:%$nir$ #,$%# #r #-$# -/,#6i$ 4n 1/1$n%u0 &/n#6i$i :i
,#r$ nu # r$"u0%#% &in ,((%/ri# ,u &/n#%/ru0)>
.C$i ,(r/r# 0$ $%$ in%$r"i ( ,u1p$r$ /ri ( -!n&( nu p/% ( ,$#r( #nu0#r$#
-!n"(rii ni,i 4n nu1$ pr/priu, ni,i 4n nu1$0$ p$r/#n$i /,r/%i%$>, pr$-$&$ #r%) 1*+*
C),i-)
#eciunea a $)!a % *biectul contractului
C/n%r#,%u0 &$ -!n"#r$-,u1p(r#r$ $%$ un ,/n%r#,% in#0#31#%i, 82i0#%$r#09
p$r'$,%, ,#r$ &( n#:%$r$ 0# /20i3#6ii r$,ipr/,$ :i in%$r&$p$n&$n%$ 4n #r,in# ,$0/r
&/u( p(r6i, -!n"(%/ru0 :i ,u1p(r(%/ru0, 4n,( &in 1/1$n%u0 4n,5$i$rii 0ui)
Gbiectul contractului "l reprezint operaiunea 6uridic0 precum vnzarea0
locaiunea0 "mprumutul 3i altele asemenea0 convenit de pri0 ast(el cum aceasta reiese
din ansamblul drepturilor 3i obli.aiilor contractuale.
Gbiectul contractului trebuie s (ie determinat 3i licit0 sub sanciunea nulitii
absolute.
Gbiectul este ilicit atunci cnd este prohibit de le.e sau contravine ordinii publice
ori bunelor moravuri )art. 1$$% C.civ.*.
O2i$,%u0 /20i3#6i$i $%$ pr$%#6i# 0# ,#r$ $ #n3#C$#"( &$2i%/ru0)
Su2 #n,6iun$# nu0i%(6ii #2/0u%$, $0 %r$2ui$ ( 'i$ &$%$r1in#% #u ,$0 pu6in
&$%$r1in#2i0 :i 0i,i% 8#r%) 122* C),i-)9)
Contractul este valabil chiar dac0 la momentul "ncheierii sale0 una dintre pri se
a(l "n imposibilitate de a-3i e2ecuta obli.aia0 a(ar de cazul "n care prin le.e se
prevede alt(el.
O20i3#6ii0$ -!n"(%/ru0ui #u ,# /2i$,% 2unu0 -!n&u%, i#r /20i3#6i#
,u1p(r(%/ru0ui #r$ ,# /2i$,% pr$6u0 0u,ru0ui ,u1p(r#%)
9entru ca un contract de vnzare-cumprare s (ie considerat valabil "ncheiat0 este
necesar ca obiectul contractului s e2iste 3i s "ndeplineasc condiiile cerute de le.e.
@. 1. +unul vndut
Sun% 2unuri, 0u,ruri0$ ,/rp/r#0$ #u in,/rp/r#0$, ,#r$ ,/n%i%ui$ /2i$,%u0 unui
&r$p% p#%ri1/ni#0 8#r%) +?+ C),i-)9)
Bunu0 -!n&u% %r$2ui$ ( 'i$ 4n ,ir,ui%u0 ,i-i0, ( $=i%$ 4n 1/1$n%u0 4n,5$i$rii
,/n%r#,%u0ui #u ( $=i%$ 4n -ii%/r, ( 'i$ &$%$r1in#% #u &$%$r1in#2i0, ( 'i$ 0i,i% :i
p/i2i0 :i ( 'i$ pr/pri$%#%$# -!n"(%/ru0ui)
:oiunea de 4bun vndut70 (olosit de Codul civil0 a avut la ori.ine sensul de 4lucru
corporal7 dar0 a3a cum am artat0 obiect al vnzrii poate (i orice alt drept real )cum ar (i
dreptul de uzu(ruct etc.* ori un drept de crean sau un drept intelectual. 9rin urmare0
"ntr-un sens lar.0 4orice drept este un bun7.
=ste adevrat c0 "n practic0 noiunea de vnzare este (olosit pentru a desemna
strmutarea dreptului de proprietate asupra unui bun corporal.
/ransmiterea dreptului de crean sau a unui drept intelectual este desemnat "n
practic prin termenul de cesiune.
20
+unul s ie n circuitul civil . C/n'/r1 #r%) 1*+; C),i-) .Ori,$ 2un p/#%$ 'i
-!n&u% 4n 1/& 0i2$r, &#,( -!n"#r$# nu $%$ in%$r"i( /ri 0i1i%#%( prin 0$3$ #u prin
,/n-$n6i$ /ri %$%#1$n%)>)
Nu1#i 2unuri0$ ,#r$ un% 4n ,ir,ui%u0 ,i-i0 p/% '#,$ /2i$,%u0 un$i pr$%#6ii
,/n%r#,%u#0$ 8#r%) 122D C),i-)9)
1in te2tele citate mai sus0 rezult c orice bun care este "n circuitul civil poate
(orma obiectul contractului de vnzare-cumprare.
R$3u0# $%$ ,( 2unuri0$ $ #'0( 4n ,ir,ui%u0 ,i-i0 p/%ri-i% prin,ipiu0ui 0i2$r$i
,ir,u0#6ii # 0u,ruri0/r, i#r in%$r&i,6i# -!n"(rii-,u1p(r(rii ,#r$ pri-$:%$ 2unuri
,/#$ prin 0$3$, prin ,/n-$n6i# p(r6i0/r #u prin %$%#1$n%, &in ,ir,ui%u0 ,i-i0
,/n%i%ui$ $=,$p6i#.
+n proiectul iniial al Codului civil se arat c 4Dunt obiect al proprietii private
toate bunurile de uz sau de interes privat aparinnd persoanelor 6uridice de drept privat
sau de drept public0 inclusiv bunurile care alctuiesc domeniul privat al statului 3i al
unitilor administrativ-teritoriale )(ostul art. %7# alin. )1* C.civ.*.
-unurile0 obiect al proprietii private0 indi(erent de titular sunt 3i rmn "n circuitul
civil0 dac prin le.e nu se dispune alt(el. =le pot (i; "nstrinate0 pot (ace obiectul unei
urmriri silite 3i pot (i dobndite prin orice cale prevzute de le.e )(ostul art. %7# alin.
)3* C.civ.*.5
<aptul c "n proiectul de Cod civil pe care .uvernul 3i-a asumat rspunderea nu mai
sunt reproduse cele dou te2te0 nu semni(ic o alt concepie0 ci numai (aptul c te2tele
erau inutile0 "ntruct0 coninutul lor este implicit "neles prin interpretarea per L contrario
a art. 8%8 C.civ. 3i urmtoarele privind proprietatea public.
Cu alte cuvinte tot ce nu este obiect al proprietii publice0 este obiect al proprietii
private.
1in te2tul citat0 rezult c dihotomia 4bunuri care sunt "n circuitul civil7 3i 4lucruri
care sunt scoase din circuitul civil vizeaz numai inalienabilitatea lucrurilor0 dar c ele
pot (orma obiectul unor acte 6uridice netranslative de proprietate0 chiar dac nu intr "n
circuitul civil.
+n al doilea rnd0 nu sunt "n circuitul civil "n sensul cel mai lar. al termenului 3i nu
pot (orma obiect al dreptului de proprietate sub orice (orm0 3i prin urmare nici al
actelor 6uridice translative de proprietate0 res communis )lucrurile comune cum ar (i
aerul0 apa mrii0 razele soarelui etc.* care0 potrivit art. 67@ din (ostul Cod civil0 4Dunt
bunuri care nu aparin nimnui 3i al cror uz este comun tuturor "n condiiile 3i limitele
stabilite de actele normative7.
+n s(r3it0 "n al patrulea rnd0 sunt declarate inalienabile de Constituia Bomniei
bunurile proprietate public )art. 13% alin. @*.
9roprietatea public este dreptul de proprietate ce aparine statului sau unei uniti
administrativ-teritoriale asupra bunurilor care0 prin natura lor sau prin declaraia le.ii0
sunt de uz sau de interes public0 cu condiia s (ie dobndite printr-unul din modurile
prevzute de le.e.
Constituie obiect e2clusiv al proprietii publice bo.iile de interes public ale
subsolului0 spaiul aerian0 apele cu potenial ener.etic valori(icabil de interes naional0
pla6ele0 marea teritorial0 resursele naturale ale zonei economice 3i ale platoului
continental0 precum 3i alte bunuri stabilite prin le.e or.anic.
21
Celelalte bunuri care aparin statului ori unitilor administrativ-teritoriale (ac parte0
dup caz0 din domeniul public sau din domeniul privat al acestora0 "ns numai dac au
(ost0 la rndul lor0 dobndite printr-unul din modurile prevzute de le.e )art. 8%! C.civ.*.
-unurile proprietate public (ac parte din domeniul public naional0 6udeean sau0
dup caz0 local.
1elimitarea dintre domeniul public naional0 6udeean 3i local se (ace "n condiiile
le.ii.
-unurile care (ormeaz obiectul e2clusiv al proprietii publice a statului sau a
unitilor administrativ-teritoriale potrivit unei le.i or.anice nu pot "i trecute din
domeniul public al statului "n domeniul public al unitii administrativ-teritoriale sau
invers dect ca urmare a modi(icrii le.ii or.anice. +n celelalte cazuri0 trecerea unui bun
din domeniul public al statului "n domeniul public al unitii administrativ-teritoriale 3i
invers se (ace "n condiiile le.ii )art. 86# C.civ.*.
Bunuri0$ pr/pri$%#%$ pu20i,( un% in#0i$n#2i0$, i1pr$,rip%i2i0$ :i in$i"#2i0$)
Pr/pri$%#%$# #upr# #,$%/r 2unuri nu $ %in3$ prin n$u" :i nu p/#%$ 'i
&/2!n&i%( &$ %$r6i prin u"u,#piun$ #u, &up( ,#", prin p/$i# &$ 2un(-,r$&in6(
#upr# 2unuri0/r 1/2i0$)
@n ,/n&i6ii0$ 0$3ii, 2unuri0$ pr/pri$%#%$ pu20i,( p/% 'i &#%$ 4n #&1ini%r#r$ #u
4n '/0/in6( :i p/% 'i ,/n,$ni/n#%$ #u 4n,5iri#%$ 8#r%) B*1 C),i-)9)
8e.ea nr. $13F1!!80 privind proprietatea public 3i re.imul 6uridic al acesteia0
dezvolt prevederea constituional0 declarnd inalienabile0 insesizabile 3i
imprescriptibile bunurile din domeniul public )art. 11*.
Bunuri0$ ,$ '#, p#r%$ &in &/1$niu0 pri-#% un% upu$ &ip/"i6ii0/r &$ &r$p%
,/1un, &#,( prin 0$3$ nu $ pr$-$&$ #0%'$0)
Crt. 1$3 din 8e.ea administraiei publice locale nr. $1%F$##1 stabile3te; 4Consiliile
locale i consiliile judeene hotrsc ca bunurile ce aparin domnului public sau privat,
de interes local sau judeean, dup caz, s ie date !n administrarea regiilor autonome
i instituiilor publice, s ie concensionate ori s ie !nchiriate. "cestea hotrsc cu
privire la cumprarea unor bunuri ori la vnzarea bunurilor ce ac parte din domeniul
privat, de interes local sau judeean, !n condiiile legii.
#nzarea, concesionarea i !nchirierea se ac prin licitaie public organizat !n
condiiile legii7.
L$3$# in%i%ui$ :i ,#"uri &$ in#0i$n#2i0i%#%$ %$1p/r#r( pri-in& /2i$,%u0
8in#0i$n#2i0i%#%$ %#2i0i%( 'propter rem(,- :i nu &$ i1p0$ in,#p#,i%(6i %#2i0i%$
intuitu persoane.
Cst(el potrivit art. 3$ din 8e.ea nr. 18F1!!1 a (ondului (unciar 4/erenul atribuit
con(orm art. 1! alin. )1*0 art. $1 3i art. @3 nu poate (i "nstrinat prin acte "ntre vii timp de
1# ani0 socotii de la "nceputul anului urmtor celui "n care s-a (cut "nscrierea
proprietii0 sub sanciunea nulitii absolute a actului de "nstrinare.
Constatarea nulitii poate (i cerut "n 6ustiie de ctre primrie0 pre(ectura0 procuror0
precum 3i de ctre oricare persoana interesat.5
1
1
<ostul art. @3 alin. )1* din 8e.ea nr. 1#F$##1 interzicea chiria3ului cumprtor s "nstrineze0 sub orice
(orm apartamentul cumprat "nainte de "mplinirea termenului de 1# ani de la data cumprrii acestuia. +n
mod e2cepional se prevede posibilitatea revnzrii apartamentului de ctre chiria3 numai (ostului
proprietar "nainte de e2pirarea acestui termen.
Crt. @ din /itlul & 4Circulaia terenurilor a.ricole5 al 8e.ii nr. $@7F$##% e2cepteaz de la "nstrinare
terenurile cu privire la care e2ist liti.ii privind reconstituirea dreptului de proprietate privat 3i
le.alitatea dreptului de proprietate0 con(orm le.ilor (ondului (unciar.
22
'onopolul statului asupra (abricrii 3i comercializrii )vnzrii-cumprrii* unor
bunuri constituie0 de asemenea0 o dero.are de la principiul liberei circulaii a bunurilor.
$

G serie de acte normative dezvolt prevederile 8e.ii monopolului de stat0 stabilind
re.uli speciale privind vnzarea acestor bunuri )8e.ea nr. 17F1!!6 privind re.imul
armelor de (oc 3i al muniiilor> Be.ulamentul armelor de (oc 3i al muniiilor0 aprobat
prin A.E. nr. 67!F1!!7> 8e.ea nr. 116F1!!7 pentru rati(icarea Conveniei =uropene cu
privire la contractul achiziionrii 3i deinerii armelor de (oc de ctre particulari0
adoptat la Dtrasbour. la $8 iunie 1!780 8e.ea nr. 33!F$##% privind re.imul 6uridic al
plantelor substanelor 3i stupe(iante 3i psihotrope0 G.E. nr. 31F1!!% privind re.imul de
producere0 circulaie 3i comercializare a produselor (armaceutice.
-unurile din patrimoniul cultural naional sunt "n circuitul civil0 "ns scoaterea din
ar0 de(initiv sau temporar0 de ctre persoane (izice sau 6uridice0 se poate (ace numai "n
temeiul unui certi(icat de e2port de(initiv sau temporar0 eliberat de o(iciile pentru
patrimoniul cultural naional.
1
8a (el art. @3 alin. )$* din 8e.ea nr. 1#F$##10 interzicea sub sanciunea nulitii absolute "nstrinarea "n
orice mod a imobilelor dobndite0 "n baza 8e.ii nr. 11$F1!!% pn la soluionarea de(initiv 3i irevocabil
a aciunilor (ormulate de persoanele "ndreptite0 (o3ti proprietari sau0 dup caz0 mo3tenitori ai acestora
potrivit art. @% din le.e.Danciunea nerespectrii acestei interdicii era nulitatea absolut a actului de
"nstrinare0 care poate (i cerut de orice persoan interesat 3i de procuror.
Crt. @3 din 8e.ea nr. 1#F$##1 a (ost abro.at prin 8e.ea nr. 1F$##!0 permind att vnzarea imobilelor
restituite "n temeiul 8e.ii nr. 1#$##10 ct 3i vnzarea imobilelor liti.ioase care (ac obiectul acestei le.i.
2
8e.ea nr. 31F6 mai 1!66 asupra monopolului de stat prevede "n acest sens "n art. 1;
49rin prezenta le.e se instituie monopolul de stat asupra unor activiti economice.
9rin monopol de stat0 "n sensul prezentei le.i0 se "nele.e dreptul statului de a stabili re.imul de acces al
a.enilor economici cu capital de stat 3i privat0 inclusiv productori individuali0 dup caz0 la activitile
economice constituind monopol de stat 3i condiiile de e2ercitare a acestora.
Constituie monopol de stat;
a* (abricarea 3i comercializarea armamentului0 muniiilor 3i e2plozibililor>
b* producerea 3i comercializarea stupe(iantelor 3i a medicamentelor care conin substane stupe(iante>
c* e2tracia0 producerea 3i prelucrarea "n scopuri industriale a metalelor preioase 3i a pietrelor preioase>
d* producerea 3i emisiunea de mrci po3tale 3i timbre (iscale>
e* (abricarea 3i importul0 "n vederea comercializrii "n condiii de calitate0 a alcoolului 3i a buturilor
spirtoase distilate>
(* (abricarea 3i importul0 "n vederea comercializrii "n condiiile de calitate0 a produselor de tutun 3i a
hrtiei pentru i.arete>
.* or.anizarea 3i e2ploatarea sistemelor de 6oc cu miza0 directe sau disimulate>
h* or.anizarea 3i e2ploatarea pronosticurilor sportive.
:u constituie monopol de stat (abricarea buturilor alcoolice "n .ospodriile personale pentru consum
propriu.
Cdministrarea monopolurilor de stat se (ace de ctre 'inisterul <inanelor. =2ploatarea activitilor
constituind monopol de stat se (ace de ctre a.enii economici cu capital de stat 3i privat0 inclusiv de ctre
productorii individuali0 dup caz0 pe baza de licene eliberate de 'inisterul <inanelor0 cu avizul
ministerului de resort sau al -ncii :aionale a Bomniei "n cazul metalelor preioase 3i al pietrelor
preioase.
8icena reprezint o autorizare acordat de stat pentru o perioada determinata0 "n baza creia o persoana
(izica sau 6uridic poate sa produc0 sa prelucreze ori sa comercializeze0 "n cantitatea solicitat 3i de o
anumit calitate0 un anume produs sau serviciu0 care (ace obiectul monopolului de stat0 "n schimbul unui
tari( de licena.5
1
9otrivit art. 36 din 8e.ea nr. 18F$### prevede prote6area patrimoniului naional mobil.
4-unurile culturale mobile0 proprietate a persoanelor (izice sau 6uridice de drept privat0 clasate "n tezaur0
pot (ace obiectul unei vnzri publice numai "n condiiile e2ercitrii dreptului de preempiune de ctre
statul romn0 prin 'inisterul Culturii 3i Cultelor0 3i cu respectarea dispoziiilor le.ii.
Derviciile publice deconcentrate ale 'inisterului Culturii 3i Cultelor sunt obli.ate s transmit
'inisterului Culturii 3i Cultelor0 "n termen de 3 zile de la primirea comunicrii scrise a operatorului
23
8e.ea prevede de asemenea anumite limitri "n circulaia metalelor 3i pietrelor
preioase.
$

In#0i$n#2i0i%#%$# ,/n-$n6i/n#0( p/#%$ 'i #&1i( ,# -#0#2i0(, nu1#i &#,( $
Cu%i'i,( prin%r-un in%$r$ $ri/ :i 0$3i%i1, :i &#,( #r #-$# un ,#r#,%$r %$1p/r#r
8'iin& /ri,u1 in'$ri/#r( &ur#%$i 1$&ii # -i$6ii /1u0ui9)
+n cazul "n care clauza de inalienabilitate nu "ndepline3te condiiile menionate mai
sus0 ea va (i considerat nul. +n cazul "n care clauza de inalienabilitate a (ost cauza
determinant a "ncheierii actului0 actul va (i "n "ntre.ime nul.
+n materia le.atelor0 art. !!3 3i !!6 C.civ. interzice substituiile (ideicomisare
.raduale sau ve3nice0 prin care testatorul dispune 3i pentru cazul morii bene(iciarilor
succesivi ai bunului0 declarndu-se implicit inalienabile pentru ace3tia din urm.
Cnd clauza de inalienabilitate este valabil 3i totu3i bunul a (ost "nstrinat cu
"nclcarea ei0 stipulantul clauzei poate cere rezoluiunea "nstrinrii iniiale pentru
nee2ecutare de obli.aii sau repararea pre6udiciului cauzat prin "nclcarea clauzei.
+unul s e.iste n prezent sau n viitor. P$n%ru ,# -!n"#r$# ( 'i$ -#0#2i0(, $%$
n$,$#r ,# 2unu0 ( $=i%$ 4n pr$"$n% #u 4n -ii%/r)
D#,( 4n 1/1$n%u0 -!n"(rii unui 2un in&i-i&u#0 &$%$r1in#% #,$%# pi$ri$ 4n
4n%r$3i1$, ,/n%r#,%u0 nu pr/&u,$ ni,iun $'$,%) D#,( 2unu0 pi$ri$ nu1#i 4n p#r%$,
economic autorizat0 "nre.istrarea privind punerea "n vnzare a unui bun cultural mobil clasat "n tezaur.
/ermenul de e2ercitare a dreptului de preempiune al statului este de ma2imum 3# de zile0 calculat de la
data "nre.istrrii comunicrii0 "ar valoarea de achiziionare este cea ne.ociat cu vnztorul sau cu
operatorul economic autorizat ori cea rezultat din licitaia public.
'inisterul Culturii 3i Cultelor va prevedea "n bu.etul propriu sumele necesare destinate e2ercitrii
dreptului de preempiune.
:erespectarea acestor dispoziii atra.e nulitatea absolut a vnzrii.5
9otrivit art. 37 din aceea3i le.e;
4Dcoaterea peste (rontier a bunurilor culturale mobile constituie operaiune de e2port0 care poate (i
temporar sau de(initiv.
=2portul temporar sau de(initiv al bunurilor culturale mobile clasate sau neclasate se e(ectueaz numai pe
baza certi(icatului de e2port.
Certi(icatul de e2port va (i emis de serviciile publice deconcentrate ale 'inisterului Culturii 3i Cultelor0 "n
condiiile le.ii nr. 18$F$###.
Dcoaterea din ar0 pe orice cale0 a bunurilor culturale mobile pentru care nu s-a obinut certi(icatul de
e2port temporar sau de(initiv0 eliberat "n condiiile le.ii0 constituie operaiune de e2port ile.al.
2
Grdonana de ur.en nr. 1!# din ! noiembrie privind re.imul metalelor 3i pietrelor preioase "n
Bomnia prevede "n art. $ pct. $ c prin operaiuni cu metale 3i pietre0 preioase se "nele. actele de
comer 3i (aptele de comer cu metale preioase 3i pietre preioase0 care au ca obiect; a* producerea
metalelor preioase> b* prelucrarea metalelor preioase 3i a pietrelor preioase> c* vnzarea metalelor
preioase 3i a pietrelor preioase> d* cumprarea metalelor preioase 3i a pietrelor preioase> e* pstrarea "n
depozit a metalelor preioase 3i a pietrelor preioase o
>
cauza de comer> (* introducerea "n ara a metalelor
preioase 3i a pietrelor preioase> .* scoaterea din ara a metalelor preioase 3i a pietrelor preioase> h*
mi6locirea operaiunilor cu metale preioase 3i pietre preioase> i* transportul de metale preioase 3i pietre
preioase0 cu e2cepia transportului e(ectuat "n tranzit vamal> 6* prestri de servicii care au ca obiect
metale preioase 3i pietre preioase> ?* marcarea metalelor preioase> 3i l* alte acte de comer 3i (apte de
comer care au ca obiect metale preioase 3i pietre preioase.
Gperaiunile cu metale preioase 3i pietre preioase0 se pot e(ectua de ctre persoanele (izice sau 6uridice
numai "n baza autorizaiei eliberate de ctre Cutoritatea :aional pentru 9rotecia Consumatorilor pe
perioada nedeterminat0 vizat anual de ctre aceasta.
:u sunt supuse re.imului autorizrii operaiunile prevzute mai sus daca acestea se e(ectueaz pentru
nevoile proprii ale persoanei (izice sau 6uridice 3i dac nu se urmre3te obinerea unui pro(it.5
24
,u1p(r(%/ru0 ,#r$ nu ,un/:%$# #,$% '#p% 4n 1/1$n%u0 -!n"(rii p/#%$ ,$r$ 'i$
#nu0#r$# -!n"(rii, 'i$ r$&u,$r$# ,/r$pun"(%/#r$ # pr$6u0ui 8#r%) 1*+D C),i-)9)
1
R$"u0%( &$,i ,( ri,u0 pi$irii %/%#0$ #u p#r6i#0$ # 2unu0ui 4n#in%$ &$ 4n,5$i$r$#
,/n%r#,%u0ui $%$ up/r%#% &$ -!n"(%/r, ,#r$ $%$ pr/pri$%#ru0 0u,ru0ui)
.@n 0ip# un$i pr$-$&$ri 0$3#0$ ,/n%r#r$, ,/n%r#,%$0$ p/% pur%# :i #upr#
2unuri0/r -ii%/#r$> &ipun$ #r%) 122B C),i-)
Lu,ruri0$ -ii%/#r$, ,u $=,$p6i# 1/:%$niri0/r n$&$,5i$, p/% '/r1# /2i$,% #0
,/n%r#,%u0ui &$ -!n"#r$-,u1p(r#r$)
1ac obiectul vnzrii "l constituie un bun viitor0 cumprtorul dobnde3te
proprietatea "n momentul "n care bunul s-a realizat. +n privina construciilor0 sunt
aplicabile dispoziiile corespunztoare "n materie de carte (unciar.
+n cazul vnzrii unor bunuri dintr-un .en limitat care nu e2ist la data "ncheierii
contractului0 cumprtorul dobnde3te proprietatea la momentul individualizrii de ctre
vnztor a bunurilor vndute.
Ctunci cnd bunul sau0 dup caz0 .enul limitat nu se realizeaz0 contractul nu
produce niciun e(ect. Cu toate acestea0 dac nerealizarea este determinat de culpa
vnztorului0 el este inut s plteasc daune-interese.
Cnd bunul se realizeaz numai parial0 cumprtorul are ale.erea (ie de a cere
des(iinarea vnzrii0 (ie de a pretinde reducerea corespunztoare a preului. Cceea3i
soluie se aplic 3i "n cazul bunurilor dintr-un .en limitat atunci cnd .enul limitat s-a
realizat numai parial 3i0 din acest motiv0 vnztorul nu poate individualiza "ntrea.a
cantitate de bunuri prevzut "n contract. 1ac nerealizarea parial a bunului sau0 dup
caz0 a .enului limitat a (ost determinat de culpa vnztorului0 acesta este inut s
plteasc daune-interese.
Ctunci cnd cumprtorul 3i-a asumat riscul nerealizrii bunului sau .enului limitat0
dup caz0 el rmne obli.at la plata preului.
-unul este considerat realizat la data la care devine apt de a (i (olosit potrivit
destinaiei "n vederea creia a (ost "ncheiat contractul )art. 16%8 C.civ.*.
+unul care ormeaz obiectul obligaiei vnztorului trebuie s ie determinat
sau determinabil- licit i posibil 8#r%) 122* C),i-)9) Bunu0 %r$2ui$ ( 'i$ &$%$r1in#%, 4n
,#" ,/n%r#r $ ,/ni&$r( ,( nu $=i%()
P/%ri-i% #r%) 122* #0in) 819 C),i-), .O2i$,%u0 /20i3#6i$i $%$ pr$%#6i# 4n ,#r$ $
#n3#C$#"( &$2i%/ru0>)
@n ,#"u0 ,/n%r#,%u0ui &$ -!n"#r$-,u1p(r#r$ /2i$,%u0 /20i3#6i$i -!n"(%/ru0ui
$%$ 2unu0 -!n&u%)
A,$% 2un %r$2ui$ ( 'i$ .u2 #n,6iun$# nu0i%(6ii #2/0u%$ 8# ,/n%r#,%u0ui G
n)n)9 &$%$r1in#% #u ,$0 pu6in &$%$r1in#2i0 :i 0i,i%> 8#r%) 122* #0in) 829 C),i-)9)
9rin urmare0 contractul trebuie s cuprind toate datele necesare identi(icrii 3i
individualizrii obiectului contractului )localitate0 strad0 numr0 numr de carte
(unciar pentru imobile> localitate0 strad0 numr de apartament0 tip de autoturism0
1
41ac "n momentul vnzrii lucrul vndut era pierit "n lot0 vnzarea este nul0 iar dac era pierit numai
"n parte0 cumprtorul are ale.erea "ntre a cere rezoluionarea contractului sau a pretinde reducerea
preului.
9rin urmare0 "n privina obiectului vnzrii0 le.ea stabile3te re.ula ca lucrul vndut s e2iste "n momentul
vnzrii0 sub sanciunea nulitii actului.
Cle.erea de a renuna la vnzare sau de a cere e2ecutarea ei asupra prii rmase din lucru0 cu o reducere
proporional de pre0 o are cumprtorul numai "n caz de pieire parial a lucrului.5 /.D.0 D.civ.0 1ecizia
3@@F1!710 "n Bepertoriu )1!6!-1!7%*0 p. 1$6.
25
numr de "nmatriculare0 numr de motor0 an de (abricaie0 serie0 numr de locuri etc. la
autoturism*.
8a bunurile de .en0 individualizarea este (cut prin indicarea naturii obiectului0
cantitii0 sortimentului 3i calitii. +n cazul omisiunii indicrii calitii0 se va preda un
bun de calitate medie.
+n lipsa unor prevederi le.ale contrare0 contractele pot purta 3i asupra bunurilor
viitoare )art. 1$$8 C.civ.*.
-unul viitor vndut trebuie s (ie posibil0 cci nimeni nu poate (i obli.at la
imposibil )ad imposibilum nulla obligatio* 3i licit.
Danciunea "nclcrii acestei condiii este nulitatea absolut a contractului.
Ctunci cnd nu poate (i stabilit potrivit contractului0 calitatea prestaiei sau a
obiectului acesteia trebuie s (ie rezonabil sau0 dup "mpre6urri0 cel puin de nivel
mediu.
)nztorul s ie proprietarul lucrului vndut. C/n&i6i# ,# -!n"(%/ru0 ( 'i$
pr/pri$%#ru0 0u,ru0ui -!n&u% r$"u0%( &in ,#r#,%$ru0 %r#n0#%i- &$ pr/pri$%#%$ #0
,/n%r#,%u0ui &$ -!n"#r$-,u1p(r#r$ p$n%ru ,( ni1$ni nu p/#%$ %r#n'$r# #0%ui# 1#i
1u0%$ &r$p%uri &$,!% ,$ $0 4nu:i #r$ 8&emo plus juris ad alium transerre potest-
/uam ipse 0abet9)
Ce se "ntmpl dac vnztorul nu este proprietarul lucrului vndut0 ci acesta
aparine altei persoaneM
D#,( /2i$,%u0 -!n"(rii un% 0u,ruri &$ 3$n #u 0u,ruri -ii%/#r$0 vnzarea este
valabil0 "ntruct "n aceste cazuri dreptul de proprietate se transmite "ntr-un moment
ulterior "ncheierii contractului de vnzare-cumprare0 3i anume "n momentul
individualizrii0 "n cazul lucrurilor de .en0 3i respectiv "n cel al realizrii lucrului0 "n
cazul lucrurilor viitoare.
9rin urmare este lipsit de relevan0 sub aspectul valabilitii contractului de
vnzare-cumprare0 lipsa calitii de proprietar a vnztorului "n momentul "ncheierii
contractului0 dac obiectul vnzrii sunt lucruri de .en sau lucruri viitoare..
D#,( /2i$,%u0 -!n"(rii 40 ,/n%i%ui$ un 0u,ru in&i-i&u#0 &$%$r1in#%0 "n lipsa unui
te2t asemntor art. 1%!! din Codul civil (rancez0 care prevedea tran3ant c 4#nzarea
lucrului altuia este nul$ ea poate da loc la daune-interese atunci cnd cumprtorul a
ignorat c lucrul a ost al altuia70 att practica noastr 6udiciar0 ct 3i literatura 6uridic
au avansat sub re.imul vechiului Cod civil0 o diversitate de soluii0 mer.nd de la
nulitatea contractului "n toate cazurile0 pn la inadmisibilitatea sanciunii.
1
1
Dub imperiul vechiului Cod civil s-a decis c; 4+n cazul "n care la convenia avnd ca obiect promisiunea
de vnzare a unui bun imobil nu au participat toi coproprietarii )"n spe numai doi dintre cei trei
coproprietari*0 antecontractul nu a (ost "ncheiat "n mod valabil deoarece nu au (ost respectate condiiile
prevzute de le.e0 care presupune c operaiunea trebuie s se re(ere la totalitatea bunului 3i nu doar la o
parte din el. 9rin urmare "ntr-o atare situaie antecontractul nu putea (i autenti(icat pe cale notarial 3i nici
prin constatarea vnzrii de instan printr-o hotrre care s in loc de act autentic.5 /rib.'un.
-ucure3ti0 sec. a III-a civ.0 decizia nr. 6#3F1!!10 Cule.ere0 1!!10 p. 76.
4+n cazul unui bun a(lat "n indiviziune0 vnzarea-cumprarea nu poate opera pentru totalitatea bunului0
deoarece nimeni nu poale s "nstrineze mai multe drepturi dect are el "nsu3i. +n calitate de coproprietar
"n indiviziune0 unul din coindivizarii este "ndreptit s "nstrineze cota sa parte ideal din dreptul de
proprietate asupra apartamentului0 (r consimmntul celorlali coproprietari indivizari0 deoarece le.ea
nu le con(er un drept de preempiune.
1ispoziiile art. @8-@! din 8e.ea 18F1!!1 a (ondului (unciar sunt e2prese 3i de strict interpretare
neputnd (i e2tinse prin analo.ie "n cazul apartamentelor.5 C.D.I.0 s.civ.0 1ecizia 3$$F1!!30 "n 1reptul
1$F1!!30 p. 86.
26
@n n/u0 C/& ,i-i0 pr/20$1# $%$ /0u6i/n#%( &$ #r%) 122; :i 12?0 ,#r$ pr$-(&A
.C/n%r#,%u0 $%$ -#0#2i0 ,5i#r &#,(, 0# 1/1$n%u0 4n,5$i$rii #0$, un# &in%r$ p(r6i $
#'0( 4n i1p/i2i0i%#%$ &$ #-:i $=$,u%# /20i3#6i#, #'#r( &$ ,#"u0 4n ,#r$ prin 0$3$ $
pr$-$&$ #0%'$0> 8#r%) 122;9 :i r$p$,%i- ,( .D#,( prin 0$3$ nu $ pr$-$&$ #0%'$0,
2unuri0$ unui %$r6 p/% '#,$ /2i$,%u0 un$i pr$%#6ii, &$2i%/ru0 'iin& /20i3#% ( 0$
pr/,ur$ :i ( 0$ %r#n1i%( ,r$&i%/ru0ui #u, &up( ,#", ( /26in( #,/r&u0 %$r6u0ui) @n
,#"u0 n$$=$,u%(rii /20i3#6i$i, &$2i%/ru0 r(pun&$ p$n%ru pr$Cu&i,ii0$ ,#u"#%$ 8#r%)
12?09)
@n #p0i,#r$# #,$%/r %$=%$, 4n 1#%$ri# -!n"(rii #r%) 1*B? pr$-$&$A .D#,(, 0# &#%#
4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui #upr# unui 2un in&i-i&u#0 &$%$r1in#%, #,$%# $ #'0( 4n
pr/pri$%#%$# unui %$r6, ,/n%r#,%u0 $%$ -#0#2i0, i#r -!n"(%/ru0 $%$ /20i3#% ( #i3ur$
%r#n1i%$r$# &r$p%u0ui &$ pr/pri$%#%$ &$ 0# %i%u0#ru0 (u ,(%r$ ,u1p(r(%/r)
Gbli.aia vnztorului se consider ca (iind e2ecutat (ie prin dobndirea de ctre
acesta a bunului0 (ie prin rati(icarea vnzrii de ctre proprietar0 (ie prin orice alt mi6loc0
direct ori indirect0 care procur cumprtorului proprietatea asupra bunului.
4Cnd vnztorul este proprietar 4pro parte5 nu se aplic re.ulile privitoare la vnzarea lucrului altuia0 ci
re.ulile proprii strii de indiviziune. Cst(el0 dac bunul vndut este atribuit coprta3ului "nstrintor0
contractul de vnzare-cumprare devine per(ect valabil prin e(ectul art. 786 C.civ. 1impotriv0 dac bunul
este atribuit altui coprta30 actul de "nstrinare va (i des(iinat retroactiv0 pentru lipsa calitii de proprietar
a vnztorului0 aplicndu-se re.ulile care .uverneaz vnzarea lucrului altuia.5 I.C.C.I.0 Iurisprudena
seciei civile pe anul $##%0 nr. 1380 p. 3@1.
4=ste de principiu c o persoan nu poate transmite un drept pe care nu "l are0 iar c dobnditorul nu poate
primi un drept dect de la titularul su. Cst(el (iind0 chiar dac transmisiunea unui bun se (ace "ntre o
persoan care nu este proprietara lui 3i o ter persoan0 acest bun nu iese din patrimoniul adevratului
proprietar0 care rmne liber s dispun de dreptul su. +n ceea ce prive3te actul de transmisiune dintre
neproprietar 3i o ter persoan0 anularea lui0 atta timp ct nu este lovit de o nulitate absolut0 nu poate (i
cerut dect de persoanele care au participat la "ncheierea actului sau de succesorii lor. C3adar0 adevratul
proprietar nu poate interveni pentru anularea actului dect "n cazul cnd este lovit de nulitate absolut.
9entru salvar.ardarea intereselor sale0 adevratul proprietar poate recur.e (ie la introducerea unei aciuni
"n revendicare "n cazurile "n care se pretinde un drept bine individualizat0 (ie la (ormularea unei aciuni de
ie3ire din indiviziune atunci cnd se pretind drepturi indivize.
+n cazul "n care unul dintre coproprietari0 "n timpul strii de indiviziune0 vinde un bun indiviz0 vnzarea
nu este nul0 ci supus condiiei rezolutorii ca bunul vndut s nu cad "n lotul altui coproprietar. 1e aici
deriv necesitatea pentru dobnditor de a (ace cererea de intervenie sau opoziie la parta6. +n cazul cnd
bunul vndut cade "n lotul coindivizarului vnztor0 ca urmare a e(ectului declarativ al parta6ului0 acesta
este considerat c a (ost proprietar e2clusiv "n mod retroactiv 3i deci vnzarea rmne valabil. 9rin
urmare0 pn la e(ectuarea parta6ului0 vnzarea nu poate (i considerat nul.5 /.D;0 col.civ.0 dec. nr.
$$#7F1!760 B.B.1.0 nr. %F1!680 p. 161.
4nzarea lucrului altuia are la baz o eroare asupra calitii de proprietar a vnztorului 3i este anulabil.
Cceast nulitate este relativ 3i poate (i invocat numai de cumprtor. 1ac vnztorul devine0 ulterior
vnzrii0 proprietar al lucrului vndut0 vnzarea se consolideaz. /ot ast(el0 aceasta poate (i consolidat de
ctre adevratul proprietar. /.D.0 s.civ.0 dec. nr. %1F1!6!0 Bepertoriu0 1!6!-1!7%. p. 1$6.
4+n cazul vnzrii lucrului altuia0 proprietarul lucrului vndut este "n drept s introduc aciunea "n
nulitate a vnzrii bunului su. dac invoc un caz de nulitate absolut0 cum este (rauda 3i reaua-credin
a vnztorului 3i cumprtorului. +n virtutea principiului relativitii conveniilor0 a inopozabilitii
acestora (a de cei care nu au luat parte la "ncheierea lor0 proprietarul nu are aciune "n anularea vnzrii
bunului sau0 printr-un act la care nu a participat0 atta timp ct nu este vorba de o nulitate absolut. Cnd
"ns vnzarea-cumprarea s-a (cut "n (rauda dreptului proprietarului de ctre vnztor0 cu complicitatea
sau pe riscul cumprtorului0 aceasta constituie un caz tipic de nulitate absolut "n virtutea principiului
clasic; 4(rauda corupe totul5 )(raus omnia corrupit* 3i al principiului bunei-credine "n raporturile civile0 a
e2ercitrii drepturilor numai "n con(ormitate cu scopul pentru care au (ost recunoscute de le.e. Cum
nulitatea absolut a unei convenii poate (i invocat de orice persoan interesat0 chiar dac nu a participat
la "ncheierea ei0 proprietarul este "n drept s introduc aciunea "n nulitatea vnzrii bunului su0
neconsimit de el.5 /.D.0 s.civ.. 1ecizia $7!F1!760 "n +ndreptar0 p. 68.
27
D#,( &in 0$3$ #u &in -/in6# p(r6i0/r nu r$"u0%( ,/n%r#riu0, pr/pri$%#%$# $
%r(1u%( &$ &r$p% ,u1p(r(%/ru0ui &in 1/1$n%u0 &/2!n&irii 2unu0ui &$ ,(%r$
-!n"(%/r #u #0 r#%i'i,(rii ,/n%r#,%u0ui &$ -!n"#r$ &$ ,(%r$ pr/pri$%#r)
+n cazul "n care vnztorul nu asi.ur transmiterea dreptului de proprietate ctre
cumprtor0 acesta din urm poate cere rezoluiunea contractului0 restituirea preului0
precum 3i0 dac este cazul0 daune-interese.
1
Bunuri0$ #'0#%$ 4n in&i-i"iun$ p/% '/r1# /2i$,%u0 -!n"(rii, &#r p$n%ru
-#0i&i%#%$# ,/n%r#,%u0ui $%$ n$,$#r ,/ni16(1!n%u0 %u%ur/r ,/pr/pri$%#ri0/r)
D#,( ,/in&i-i"#ru0 -in&$ 4n%r$3 2unu0 in&i-i" 4n 1#%$ri#0i%#%$# #, '(r( (
4n:%iin6$"$ p$ ,u1p(r(%/r &$pr$ %#r$# &$ in&i-i"iun$, n$ #'0(1 4n i%u#6i#
-!n"(rii 2unu0ui #0%ui#)
9ractica 6udiciar a decis sub imperiul vechiului Cod civil c vnzarea bunului
indiviz de ctre un coindivizar0 (r consimmntul celorlali0 nu atra.e nulitatea
actului0 ci supune dreptul dobndit de cumprtor unei condiii rezolutorii0 care va (i
considerat "ndeplinit0 dac bunul nu a (ost atribuit la ie3irea din indiviziune
coindivizarului care l-a "nstrinat.
1ac bunul "nstrinat era atribuit altui coindivizar0 contractul de vnzare-cumprare
era des(iinat retroactiv pentru lipsa calitii de proprietar a vnztorului )nulitatea
relativ*.
+n schimb dac bunul era atribuit coindivizarului vnztor0 vnzarea era validat
retroactiv.
+n schimb0 coindivizarul poate vinde cota sa ideal din dreptul de proprietate0
cumprtorul substituindu-se "n drepturile vnztorului coindivizar 3i rmnnd "n
indiviziune cu ceilali coproprietari pn la e(ectuarea parta6ului.
N/u0 C/& ,i-i0 %#2i0$:%$ 4n #r%) 1*B? #0in) 8+9 ur1(%/#r$# /0u6i$ 4n ip/%$"#
-!n"(rii unui 2un in&i-i" &$ ,(%r$ un in3ur ,/pr/pri$%#rA .A%un,i ,!n& un
,/pr/pri$%#r # -!n&u% 2unu0 pr/pri$%#%$ ,/1un( :i u0%$ri/r nu #i3ur(
%r#n1i%$r$# pr/pri$%(6ii 4n%r$3u0ui 2un ,(%r$ ,u1p(r(%/r, #,$%# &in ur1( p/#%$
,$r$, p$ 0!n3( &#un$-in%$r$$, 0# #0$3$r$# #, 'i$ r$&u,$r$# pr$6u0ui pr/p/r6i/n#0 ,u
,/%#-p#r%$ p$ ,#r$ nu # &/2!n&i%-/, 'i$ r$"/0u6iun$# ,/n%r#,%u0ui 4n ,#"u0 4n ,#r$ nu
#r 'i ,u1p(r#% &#,( #r 'i :%iu% ,( nu -# &/2!n&i pr/pri$%#%$# 4n%r$3u0ui 2un)>
+ntinderea daunelor-interese se stabile3te0 "n mod corespunztor0 potrivit art. 17#$-
17#3. Cu toate acestea0 cumprtorul care la data "ncheierii contractului cuno3tea c
bunul nu aparinea "n "ntre.ime vnztorului nu poate s solicite rambursarea
cheltuielilor re(eritoare la lucrrile autonome sau voluptuare.
@ $. Preul. Condiii
Pr$6u0 $%$ /2i$,%u0 /20i3#6i$i ,u1p(r(%/ru0ui)
Pr$6u0 ,/n%( 4n%r-/ u1( &$ 2#ni)
Pr$6u0 %r$2ui$ ( 'i$ $ri/ :i &$%$r1in#% #u ,$0 pu6in &$%$r1in#2i0 8#r%) 1**0
C),i-)9)
1
4:u e2ist o dispoziie le.al care s prevad c promisiunea de vnzare a unui bun )imobil* (cut de
un neproprietar0 ar (i lovit de nulitate.
Cceast soluie "3i are raiunea "n (aptul c persoana neproprietar are posibilitatea s cumpere0 de la
proprietar0 bunul o(erit spre vnzare0 iar apoi s (ie "n msur a per(ecta vnzarea.5 /.D.0 s.civ.0 1ecizia
1@1$F1!8#0 nepublicat0 "n Bepertoriu0 1!7%-1!8#0 p. 88.
28
+n cazul ine2istenei preului0 contractul este nul ca vnzare-cumprare0 dar poate (i
valabil ca donaie "n msura "n care sunt "ndeplinite condiiile de (ond 3i de (orm
prevzute de le.e pentru acest contract.
1
Pr$6u0 %r$2ui$ ( $=i%$. Pr$6u0 %r$2ui$ ( $=i%$0 "n sensul c el trebuie
menionat ca prestaie a cumprtorului "n "nsu3i momentul "ncheierii contractului.
Pr$6u0 %r$2ui$ ( 'i$ r$#0, :i nu 'i,%i-)
V!n"#r$# $%$ #nu0#2i0( #%un,i ,!n& pr$6u0 $%$ %#2i0i% '(r( in%$n6i# &$ # 'i
p0(%i% 8#r%) 1**+9)
Pr$6u0 %r$2ui$ %#2i0i% 4n 2#ni) S%#2i0ir$# pr$6u0ui 4n 2#ni $%$ &$ $$n6#
,/n%r#,%u0ui &$ -!n"#r$-,u1p(r#r$ 8#r%) 1**0 #0in) 819 C),i-)9)
1ac bunul este transmis pentru obinerea unei alte prestaii 3i nu a unei sume de
bani )pre* natura 6uridic a contractului este alta0 3i anume aceea de contract de schimb
)dac contraprestaia este un alt bun*> de rent via.er )dac contraprestaia este o sum
periodic "n bani pn la moartea creditorului* etc.
Pr$6u0 %r$2ui$ ( 'i$ &$%$r1in#% #u &$%$r1in#2i0) E0 $%$ &$%$r1in#% &#,(
p(r6i0$ #u ,("u% &$ #,/r& 4n 1/1$n%u0 4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui #upr# ,u#n%u1u0ui
(u.
1
1
9otrivit principiului conversiunii contractului nul prevzut de art. 1$6# C.civ.; 4Nn contract lovit de
nulitate absolut va produce0 totu3i0 e(ectele actului 6uridic pentru care sunt "ndeplinite condiiile de (ond
3i de (orm prevzute de le.e.
Cu toate acestea0 dispoziiile alin. )1* nu se aplic dac intenia de a e2clude aplicarea conversiunii este
stipulat "n contractul lovit de nulitate sau reiese0 "n chip ne"ndoielnic0 din scopurile urmrite de pri la
data "ncheierii contractului.5
1
41eterminarea preului "ntr-o vnzare este deci un element esenial al contractului> el trebuie s (ie
determinat de pri 3i s rezulte din cuprinsul actului respectiv. 1e aceea0 vnzarea nu este per(ect dect
dup ce preul a (ost determinat0 ast(el c0 "n lips de pre0 nu e2ist vnzare. +n spe0 "nscrisul depus0
denumit 4chitan50 nu conine preul vnzrii. ci numai suma ce s-a pltit ca parte din pre0 element cu
privire la cuantumul cruia "ns nu s-a precizat nimic "n actul enunat. C3a (iind0 constatnd c acest
"nscris imper(ect nu poate ine loc de promisiune de vnzare 3i pentru c el nu cuprinde nici modalitile
de plat a preului 3i nici nu s-a dovedit c s-a respectat eventuala modalitate de plat a acestuia )care n-a
(ost determinat de pri0 ast(el cum s-a precizat*0 instanele au stabilit c aciunea nu este "ntemeiat.5
/.D.0 s.civ.0 decizia 86F1!860 B.B.1. nr. 11F1!860 p. %8.
49reul vnzrii trebuie s (ie serios 3i determinat de pri. Cceast determinare a preului "ntr-o vnzare
constituie un element esenial al contractului. Duma la care se ridic preul trebuie s (ie stabilit de pri
3i s reias din enunurile actului. 1e aceea vnzarea nu este per(ect dect numai dup ce preul a (ost
determinat0 a3a c "n lips de pre nu e2ist vnzare. 1ac aceast condiie nu a (ost "ndeplinit0 nu se
poate reine c "ntre pri a intervenit un antecontract de vnzare-cumprare0 ci doar o simpl promisiune
de vnzare ce urma s se de(initiveze ulterior att "n privina preului0 ct 3i a celorlalte clauze. +ntr-o atare
situaie0 soluia primei instane prin care s-a admis aciunea 3i s-a dispus evacuarea prilor din imobil pe
motiv c intre pri a intervenit doar o promisiune 3i nu o convenie de vnzare-cumprare0 este le.al 3i.
temeinic0 a3a c a (ost con(irmat prin respin.erea recursului declarat de pri 3i de intervenientul "n
nume propriu.5 /rib. 'un. -ucure3ti - sec. a I-a civ.0 decizia nr. @$#F1!!$0 Cule.ere de practic
6udiciar civil pe anul 1!!$ nr. din 1!!30 p. !8-!!.
:ot. 9entru a se considera c preul este serios 0 este necesar s e2iste o proporie "ntre cuantumul lui
stabilit de pri 3i valoarea real a bunului. Cceast proporie0 chiar dac nu reprezint o echivalen0
e2clude totu3i o disproporie prea mare0 nesusceptibil de o 6usti(icare (ireasc. Dtabilirea caracterului de
pre serios constituie o chestiune de (apt 3i este de aprecierea instanei0 bazat pe probe. +n acest sens /.D.0
s.civ.0 dec. nr. 6!7F1!8@0 C10 p. $6.
29
Pr$6u0 $%$ &$%$r1in#2i0 &#,(, 4n ,/n%r#,%, p(r6i0$ #u 1$n6i/n#% &/#r
$0$1$n%$0$ ,u #Cu%/ru0 ,(r/r# $0 -# 'i &$%$r1in#% u0%$ri/r, ,$0 1#i %!r"iu 0# &#%#
,!n& /20i3#6i# p0(6ii pr$6u0ui &$-in$ $=i3i2i0()
V!n"#r$# '(,u%( p$ un pr$6 ,#r$ nu # '/% &$%$r1in#% 4n ,/n%r#,% $%$ -#0#2i0(
&#,( p(r6i0$ #u ,/n-$ni% #upr# un$i 1/&#0i%(6i prin ,#r$ pr$6u0 p/#%$ 'i
&$%$r1in#% u0%$ri/r, &#r nu 1#i %!r"iu &$ &#%# p0(6ii :i ,#r$ nu n$,$i%( un n/u
#,/r& &$ -/in6$ #0 p(r6i0/r> 8#r%) 1**1 C),i-)9)
Pr$6u0 p/#%$ 'i &$%$r1in#% :i &$ ,(%r$ un# #u 1#i 1u0%$ p$r/#n$ &$$1n#%$
prin #,/r&u0 p(r6i0/r)
Ctunci cnd persoanele ast(el desemnate nu determin preul "n termenul stabilit de
pri sau0 "n lips0 "n termen de 6 luni de la "ncheierea contractului0 la cererea prii
interesate0 pre3edintele 6udectoriei de la locul "ncheierii contractului va desemna0 de
ur.en0 "n camera de consiliu0 prin "ncheiere de(initiv un e2pert pentru determinarea
preului. Bemuneraia e2pertului se plte3te "n cote e.ale de ctre pri.
D#,( pr$6u0 nu # '/% &$%$r1in#% 4n %$r1$n &$ un #n &$ 0# 4n,5$i$r$#
,/n%r#,%u0ui, -!n"#r$# $%$ nu0(, #'#r( &$ ,#"u0 4n ,#r$ p(r6i0$ #u ,/n-$ni% un #0%
1/& &$ &$%$r1in#r$ # pr$6u0ui)
1eterminarea preului nu poate "ns rmne la aprecierea ulterioar a prilor sau s
depind de voina e2clusiv a unora dintre ei.
=2ist 3i preuri le.ale obli.atorii care se impun prilor0 acestea neavnd dreptul s
ne.ocieze cuantumul lor0 cum ar (i vnzarea de locuine construite din (ondurile
statului.
Ctunci cnd preul sau orice alt element al contractului urmeaz s (ie determinat de
un ter0 acesta trebuie s acioneze "n mod corect0 dili.ent 3i echidistant.
1ac terul nu poate sau nu dore3te s acioneze ori aprecierea sa este "n mod
mani(est nerezonabil0 instana0 la cererea prii0 interesate0 va stabili0 dup caz0 preul
sau elementul nedeterminat de ctre pri.
1ac un contract "ncheiat "ntre pro(esioni3ti nu stabile3te preul 3i nici nu indic o
modalitate pentru a-l determina0 se presupune c prile au avut "n vedere preul
practicat "n mod obi3nuit "n domeniul respectiv pentru acelea3i prestaii realizate "n
condiii comparabile sau0 "n lipsa unui asemenea pre0 un pre rezonabil.
Ctunci cnd0 potrivit contractului0 preul se determin prin raportare la un (actor de
re(erin0 iar acest (actor nu e2ist0 a "ncetat s mai e2iste ori nu mai este accesibil0 el se
"nlocuie3te0 "n absena unei convenii contrare0 cu (actorul de re(erin cel mai apropiat.
)art. 1$3@ C.civ.*
Cnd preul se stabile3te "n (uncie de .reutatea lucrului vndut nu se ine seama de
.reutatea ambala6ului0 dac nu rezulta alt(el din uzane.
9reul vnzrii este su(icient determinat dac poate (i stabilit potrivit "mpre6urrilor.
Cnd contractul are ca obiect bunuri pe care vnztorul le vinde "n mod obi3nuit0 se
prezum c prile au avut "n vedere preul practicat "n mod obi3nuit de vnztor.
+n lips de stipulaie contrar0 vnzarea unor bunuri al cror pre este stabilit pe
piee or.anizate este presupus a se (i "ncheiat pentru preul mediu aplicat "n ziua
"ncheierii contractului pe piaa cea mai apropiat de locul "ncheierii contractului. 1ac
aceast zi a (ost nelucrtoare0 se ine seama de ultima zi lucrtoare )art. 166@ C.civ.*.
Pr$6u0 %r$2ui$ ( 'i$ in,$r :i $ri/) Pr$6u0 %r$2ui$ ( 'i$ in,$r 8r$#09, #&i,(
( 'i$ %#2i0i% ,u in%$n6i# &$ # 'i p0(%i%, :i ( nu 'i$ 'i,%i-)
30
Pr$6u0 $%$ 'i,%i- 8i1u0#%9 &#,( 4n ,/n%r#,%u0 pu20i, $%$ %r$,u% un pr$6, i#r 4n
#,%u0 $,r$% p(r6i0$ pr$,i"$#"( ,( #,$% pr$6 nu $%$ &#%/r#%)
@n ,#"u0 pr$6u0ui 'i,%i- ,/n%r#,%u0 &$ -!n"#r$-,u1p(r#r$ $%$ #nu0#2i0 p$n%ru
0ip# pr$6u0ui 8#r%) 1**+ #0in) 819 C),i-)9, &#r /p$r#6iun$# Curi&i,( p/#%$ 412r(,#
'/r1# unui ,/n%r#,% &$ &/n#6i$ 8/ &/n#6i$ &$35i"#%(9, &#,( un% 4n&$p0ini%$
,/n&i6ii0$ &$ -#0#2i0i%#%$ # &/n#6ii0/r)
Nneori prile pot0 s realizeze o simulaie prin de.hizarea parial a preului0 "n
sensul menionrii "n actul public a unui pre in(erior preului real.
Contractul secret nu produce e(ecte dect "ntre pri 3i0 dac din natura contractului
ori din stipulaia prilor0 nu rezult contrariul0 "ntre succesorii lor universali sau cu titlu
universal.
Cu toate acestea0 contractul secret nu produce e(ecte nici "ntre pri dac nu
"ndepline3te condiiile de (ond cerute de le.e pentru "ncheierea sa valabil.
Dimulaia nu poate (i invocat de pri0 de ctre succesorii lor universali0 cu titlu
universal sau cu titlu particular 3i nici de ctre creditorii "nstrintorului aparent
"mpotriva terilor care0 "ntemeindu-se cu bun-credin pe contractul public0 au dobndit
drepturi de la achizitorul aparent.
/erii pot invoca simulaia "mpotriva prilor0 atunci cnd aceasta le vatm
drepturile )art. 1$!# C.civ.*.
Dimulaia nu poate (i opus de pri creditorilor dobnditorului aparent care0 cu
bun-credin0 au notat "nceperea urmririi silite "n cartea (unciar sau au obinut
sechestru asupra bunurilor care au (cut obiectul simulaiei.
1ac e2ist un con(lict "ntre creditorii "nstrintorului aparent 3i creditorii
dobnditorului aparent0 sau pre(erai cei dinti0 dac creana lor este anterioar
simulaiei.
1ovada simulaiei poate (i (cut de teri sau de creditori cu orice mi6loc de prob.
9rile pot dovedi 3i ele simulaia cu orice mi6loc de prob atunci cnd pretind c
aceasta are caracter ilicit )art. 1$!$ C.civ.*.
Pr$6u0 %r$2ui$ ( 'i$ $ri/ :i nu i12/0i,, &$ri"/riu, in'i1
1
. D$ #,$$#, &#,( prin
0$3$ nu $ pr$-$&$ #0%'$0, -!n"#r$# $%$ #nu0#2i0( ,!n& pr$6u0 $%$ 4n%r-#%!% &$
&ipr/p/r6i/n#% '#6( &$ -#0/#r$# 2unu0ui 4n,!% $%$ $-i&$n% ,( p(r6i0$ nu #u &/ri% (
,/ni1%( 0# / -!n"#r$ 8#r%) 1**+ #0in) 829 C),i-)9)
+n aceast situaie0 datorit disproporiei evidente "ntre valoarea lucrului vndut 3i
preul din contract0 se apreciaz c preul nu are o e2isten real0 c nu poate constitui
obiectul obli.aiei cumprtorului 3i0 deci0 o cauz su(icient a obli.aiei vnztorului.
1
49rin pre serios se "nele.e preul care constituie o cauz su(icient a obli.aiei luate de vnztor de a
transmite dreptul de proprietate asupra bunului ce (ormeaz obiectul vnzrii. Deriozitatea preului
depinde de e2istena unei proporii "ntre cuantumul preului (i2at de prile contractante 3i valoarea real a
bunului vndut.5 I.C.C.I.0 Iurisprudena seciei civile pe anul $##6 nr. %%0 p. 18%.
49rin noiunea de pre serios0 urmeaz a se "nele.e preul care constituie o cauz su(icient a obli.aiei de
transmitere a dreptului de proprietate asupra bunului. 9entru a se putea conchide c preul este serios0
trebuie s rezulte e2istena unei proporii "ntre cuantumul preului stabilit de pri 3i valoarea real a
bunului vndut. Cceast proporie0 chiar dac nu reclam o echivalen "ntre pre 3i valoarea bunului0
e2clude totu3i o disproporie prea mare0 care nu ar (i susceptibil de o 6usti(icare (ireasc. Dtabilirea
caracterului de pre serios are aspectul unei situaii de (apt 3i constituie o problem de apreciere a
instanei0 care are "ndatorire s constate prin probele administrate elementele necesare acestei aprecieri.
C3a (iind0 instana nu poate s respin. aciunea "n anularea conveniei de vnzare-cumprare (r s (i
administrat probe concludente pentru a stabili caracterul de pre serios0. /.D.0 s.civ.0 1ec. nr. 6!7F1!8@0
C1.0 p. $6.
31
Caracterul serios sau derizoriu al preului este o chestiune de (apt0 lsat la
aprecierea instanei "n (uncie de condiiile concrete ale cauzei.
Pr$6u0 &$ri"/riu nu %r$2ui$ ,/n'un&#% ,u .pr$6u0 1/&i,7 #u .0$"i/n#r7, #&i,(
,u &ipr/p/r6i# pr$# 1#r$ 4n%r$ pr$6 :i -#0/#r$# 2unu0ui)
+ntruct echivalena "ntre prestaii este relativ0 (iind rezultatul ne.ocierilor 3i
depinznd 3i de subiectivismul prilor0 un pre in(erior valorii lucrului nu poate
conduce la anularea contractului0 acesta rmnnd valabil 3i "n cazul unei disproporii
"ntre pre 3i valoarea real a lucrului "n momentul "ncheierii contractului.
$
E=i%( 0$"iun$ #%un,i ,!n& un# &in%r$ p(r6i, pr/'i%!n& &$ %#r$# &$ n$-/i$, &$
0ip# &$ $=p$ri$n6( /ri &$ 0ip# &$ ,un/:%in6$ # ,$0$i0#0%$ p(r6i, %ipu0$#"( 4n
'#-/#r$# # /ri # un$i #0%$ p$r/#n$ / pr$%#6i$ &$ / -#0/#r$ ,/ni&$r#2i0 1#i 1#r$,
0# &#%# 4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui, &$,!% -#0/#r$# pr/pri$i pr$%#6ii 8#r%) 1221 #0in) 819
C),i-)9)
=2istena leziunii se apreciaz 3i "n (uncie de natura 3i scopul contractului.
8eziunea poate e2ista 3i atunci cnd minorul "3i asum o obli.aie e2cesiv prin
raportare la starea sa patrimonial0 la avanta6ele pe care le obine din contract ori la
ansamblul circumstanelor.
9artea al crei consimmnt a (ost viciat prin leziune poate cere0 la ale.erea sa0
anularea contractului sau reducerea obli.aiilor sale cu valoarea daunelor-interese la
care ar (i "ndreptit.
Cu $=,$p6i# ,#"u0ui 1in/ru0ui, #,6iun$# 4n #nu0#r$ $%$ #&1ii2i0( nu1#i &#,(
0$"iun$# &$p(:$:%$ Cu1(%#%$ &in -#0/#r$# p$ ,#r$ / #-$#, 0# 1/1$n%u0 4n,5$i$rii
,/n%r#,%u0ui, pr$%#6i# pr/1i( #u $=$,u%#%( &$ p#r%$# 0$"#%() Dipr/p/r6i#
%r$2ui$ ( u2"i%$ p!n( 0# &#%# ,$r$rii &$ #nu0#r$)
+n toate cazurile0 instana poate s menin contractul dac cealalt parte o(er. "n
mod echitabil0 o reducere a propriei creane sau0 dup caz0 o ma6orare a propriei
obli.aii.
%eciunea a #-a & Cauza contractului de vnzare!cumprare
C#u"# $%$ 1/%i-u0 ,#r$ &$%$r1in( 'i$,#r$ p#r%$, -!n"(%/r :i r$p$,%i-
,u1p(r(%/r, ( 4n,5$i$ ,/n%r#,%u0 &$ -!n"#r$-,u1p(r#r$)
C#u"# %r$2ui$ ( $=i%$, ( 'i$ 0i,i%( :i 1/r#0()
C#u"# $%$ i0i,i%( ,!n& $%$ ,/n%r#r( 0$3ii, /r&inii pu20i,$)
C#u"# $%$ i1/r#0( ,!n& $%$ ,/n%r#r( 2un$0/r 1/r#-uri 8#r%) 12?* C),i-)9)
C#u"# $%$ i0i,i%( :i #%un,i ,!n& ,/n%r#,%u0 $%$ &/#r 1iC0/,u0 p$n%ru # $0u&#
#p0i,#r$# un$i n/r1$ 0$3#0$ i1p$r#%i-$.
1
2
4+n sensul art. 13#3 C. civ.0 seriozitatea preului implic o echivalen valoric relativ0 raportat att la
valoarea lucrului vndut0 ct 3i la subiectivismul prilor contractante0 care0 prin e(ectul voinei lor0 sunt
libere s aprecieze "ntinderea valorii ce se plte3te ca pre. 1e aceea0 relaiile de concubina6 "ntre prile
contractante 6usti(icau preul "nscris "n act0 care0 de alt(el0 reprezint 3i 6umtate din valoarea de asi.urare
a "ntre.ului imobil.5 /rib. Duprem0 sec.civ.0 decizia nr. 831 din #%.#@.1!8!0 41reptul5 nr. 3F1!!#0 p. 6@.
49reul trebuie s (ie0 "n .eneral0 "n proporie cu valoarea lucrului vndut. 9rile sunt "ns libere s
determine valoarea bunului 3i deci preul lui. care poate "i superior sau in(erior valorii bunului ce
(ormeaz obiectul vnzrii. 1esi.ur0 este necesar a nu se con(unda neseriozitatea preului cu vilitatea lui0
deoarece "n cazul "n care preul nu este serios0 contractul de vnzare-cumprare urmeaz s (ie anulat0 pe
cnd "n caz de vilitate a preului vnztorul nu este autorizat s cear anularea vnzrii.5 /.D.0 s.civ.0 1ec.
nr. 17%$F1!710 Bepertoriu0 1!6!-1!7%0 p. 1$7.
32
8ipsa cauzei atra.e nulitatea relativ a contractului0 cu e2cepia cazului "n care
contractul a (ost .re3it cali(icat ca vnzare-cumprare 3i poate produce alte e(ecte
6uridice.
Cauza ilicit sau imoral atra.e nulitatea absolut a contractului dac este comun
sau0 "n caz contrar0 dac cealalt parte a cunoscut-o sau0 dup "mpre6urri0 trebuia s-o
cunoasc.
Contractul este valabil chiar atunci cnd cauza nu este e2pres prevzut.
E=i%$n6# un$i ,#u"$ -#0#2i0$ $ pr$"u1( p!n( 0# pr/2# ,/n%r#r( 8#r%) 12?D
#0in) 829 C),i-)9.
2
%eciunea a #'-a & Publicitatea dobndirii drepturilor reale imobiliare
6.l. Publicitatea bunurilor imobile
R$3i1u0 pu20i,i%(6ii i1/2i0i#r$ $%$ r$30$1$n%#% &$ Ti%0u0 VII &in C#r%$# # III-#
&in C/&u0 ,i-i0 pri-in& C#r%$# 'un,i#r()
1
4Cauza0 (iind una din condiiile .enerale de validitate a actului 6uridic0 reprezint e2presia poziiei
subiective a prilor (a de actul 6uridic "ncheiat. I.norarea sau0 dimpotriv cunoa3terea de ctre
cumprtor a (aptului c bunul "nstrinat nu aparine vnztorului0 poziie subiectiv "n (uncie de care
cumprtorul urmeaz s (ie cali(icat de bun sau de rea-credin0 are relevan incontestabil la nivelul
cauzei.5 I.C.C.I.0 Iurisprudena seciei civile pe anul $##%0 nr. 1@10 p. 3@8.
2
4+n situaia "n care "ntre doi concubini se "ncheie un contract de vnzare-cumprare a unui imobil0 care0
de (apt0 ascunde o donaie de.hizat ctre concubin0 actul nu poate (" declarat ca nuO "n mod absolut - ca
(iind bazat pe o cauz ilicit 3i anume continuarea relaiilor de concubina6 - de vreme ce s-a (cut dovada
c "ntre pri e2istau relaii de a(eciune0 concubina l-a "n.ri6it e(ectiv pe concubin - bolnav de o boal
.rav 3i cronic -0 iar la o lun dup per(ectarea actului0 prile s-au cstorit. +n (apt0 vnztorul0 .rav
bolnav0 a (ost concubinul cumprtoarei din 1!7# 3i pn la 16 au.ust 1!780 cnd s-a cstorit cu ea0
cstorie care a dinuit pn "n 1!810 cnd vnztorul a decedat. Cctul "n discuie s-a "ntocmit la 1$ iulie
1!780 iar prta a convieuit cu de(unctul0 "n.ri6indu-1 e(ectiv0 din 1!7# 3i pn la decesul su. 9entru
aceste motive0 recursul prtei se admite0 respin.ndu-se aciunea reclamantei )(iica de(unctului0 care "n
timpul bolii sale nu 1-a "n.ri6it* prin care se cerea declararea nulitii absolute a actului de vnzare-
cumprare0 ca (iind o donaie de.hizat0 bazat pe o cauz imoral )continuarea concubina6ului*. /.I.0
Duceava0 dec. nr. !@#F1!8$0 B.B.1. nr. 7F1!830 p. %7.
4+ntruct din actele dosarului rezult c0 "n 1!770 reclamantul cu prta )care "ntreineau relaii de
concubina6 din 1!7@0 avnd 3i un copil rezultat din aceast le.tur* au cumprat un apartament "mpreun
)(iecruia revenindu-i o cot-parte indiviz de cte o 6umtate*0 iar la 31 octombrie 1!83 reclamantul -
prin act autentic - 3i-a vndut cota sa parte prtei0 iar din probele administrate rezult c reclamantul a
"ncheiat actul0 la presiunea prtei0 pentru meninerea concubina6ului0 el este lovit de nulitate absolut
avnd o cauz imoral.5 /rib.Iud. Aunedoara0 decizia civil nr. 1!3 din $6.#$.1!870 Bevista romn de
drept nr. 1# din 1!!80 p. 68.
41ac din probele administrate se constat c scopul imediat al unui act 6uridic0 adic motivul
determinant la "ncheierea lui0 ca element subiectiv al contractului0 a (ost imoral0 pentru c era de natur s
nesocoteasc normele de convieuire social0 care pretind ca obli.aiile asumate s (ie respectate0 iar
drepturile subiective trebuie e2ercitate cu bun credin0 actul respectiv este lovit de nulitate absoluta0
pentru cauz imoral. +n spe0 prile au "ncheiat un antecontract de vnzare-cumprare a unui imobil0
urmnd ca ulterior s procedeze la autenti(icarea acestuia la notariat Beclamanii au noti(icat prilor s
se prezinte la notariat pentru autenti(icarea contractului0 dar prii0 (olosindu-se de autorizaia obinut
pentru autenti(icarea antecontractului cu reclamanii0 au vndut imobilul "n liti.iu0 prin act autentic0 altei
persoane0 rud cu prile0 de3i bunul se .sea "n stpnirea de (apt a reclamanilor.
+n aceasta situaie0 actul "ncheiat de pri este lovit de nulitate absolut0 pentru cauz imoral. Cceast
nulitate poate (i invocat de orice persoan interesat0 chiar 3i aceea care nu a luat parte la "ncheierea
actului0 deci 3i de reclamani0 ceea ce primeaz0 "n cazul nulitii absolute0 (iind interesul .eneral.50 "n
/.'.-.0 dec.nr. 668F1!!10 Cule.ere de practic 6udiciar civil pe anul 1!!1 a /'-0 p. 76.
33
Dr$p%uri0$ r$#0$ i1/2i0i#r$ 4n,ri$ 4n ,#r%$# 'un,i#r( un% &r$p%uri %#2u0#r$)
E0$ $ &/2!n&$,, 1/&i'i,( :i %in3 nu1#i ,u r$p$,%#r$# r$3u0i0/r &$ ,#r%$
'un,i#r( 8#r%) B;; C),i-)9)
1repturile reale sub condiie suspensiv sau rezolutorie nu se intabuleaz. =le se pot
"ns "nscrie provizoriu.
Su2 r$"$r-# un/r &ip/"i6ii 0$3#0$ ,/n%r#r$, &r$p%uri0$ r$#0$ #upr# i1/2i0$0/r
,uprin$ 4n ,#r%$# 'un,i#r( :i &/2!n&$,, #%!% 4n%r$ p(r6i, ,!% :i '#6( &$ %$r6i, nu1#i
prin 4n,ri$r$# 0/r 4n ,#r%$# 'un,i#r(, p$ 2#"# #,%u0ui #u '#p%u0ui ,#r$ # Cu%i'i,#%
4n,ri$r$# 8#r%) BB+ #0in) 819 C),i-)9)
1repturile reale se vor pierde sau stin.e numai prin radierea lor din cartea (unciar
cu consimmntul titularului. Ccest consimmnt nu este necesar dac dreptul se
stin.e prin "mplinirea termenului artat prin "nscriere ori prin decesul0 sau dup caz0 prin
"ncetarea e2istenei 6uridice a titularului0 dac acesta era o persoan 6uridic.
1ac dreptul ce urmeaz s (ie radiat este .revat "n (olosul unei tere persoane0
radierea se va (ace cu pstrarea dreptului acestei persoane0 cu e2cepia cazurilor anume
prevzute de le.e.
Aotrrea 6udectoreasc de(initiv sau "n cazurile prevzute de le.e0 actul
autoritii administrative0 va "nlocui acordul de voine sau0 dup caz consimmntul
titularului. 'odi(icarea unui drept real imobiliar se (ace potrivit re.ulilor stabilite pentru
dobndirea sau stin.erea drepturilor reale0 dac prin le.e nu se dispune alt(el.
Dr$p%uri0$ r$#0$ $ &/2!n&$, '(r( 4n,ri$r$ 4n ,#r%$# 'un,i#r( ,!n& pr/-in &in
1/:%$nir$, #,,$iun$ n#%ur#0(, -!n"#r$ i0i%(, $=pr/pri$r$ p$n%ru ,#u"( &$ u%i0i%#%$
pu20i,(, pr$,u1 :i 4n #0%$ ,#"uri $=pr$ pr$-("u%$ &$ 0$3$)
Ar%) D00 C),i-) pr$-$&$ ,(A .D#,( 4n C#r%$# 'un,i#r( -# 4n,ri un &r$p% r$#0 4n
'/0/u0 un$i p$r/#n$, $ pr$"u1( ,( &r$p%u0 $=i%( 4n '/0/u0 $i)
1ac un drept real s-a radiat din cartea (unciar0 se prezum acel drept nu e2ist.
1ovada contrar se poate (ace numai "n cazurile prevzute la art. 887 C.civ.0 precum
3i pe calea aciunii "n recti(icare.
C/n'0i,%u0 &in%r$ %$r6ii &/2!n&i%/ri &$ 0# un #u%/r ,/1un $%$ r$"/0-#% &$ #r%)
BD1 ,#r$ pr$-$&$ ,( .@n ,#"u0 4n ,#r$ &/u( #u 1#i 1u0%$ p$r/#n$ #u '/%
4n&r$p%(6i%$ ( &/2!n&$#,(, prin 4n,5$i#%$ ,u #,$0#:i #u%/r, &r$p%uri #upr#
,$0ui#:i i1/2i0 ,#r$ $ $=,0u&$ r$,ipr/,, ,$0 ,#r$ :i-# 4n,ri pri1u0 &r$p%u0 -# 'i
/,/%i% %i%u0#ru0 &r$p%u0ui %#2u0#r in&i'$r$n% &$ &#%# %i%0u0ui 4n %$1$iu0 ,(rui# -#
'(,u% 4n,ri$r$# 4n ,#r%$# 'un,i#r(>)
6. $. Publicitatea bunurilor mobile
P/$i# ,u 2un(-,r$&in6( # 2unuri0/r 1/2i0$ pr$"u1( pr/pri$%#%$# :i ,/n%i%ui$
i%$1u0 &$ pu20i,i%#%$ /2i:nui%, #0 #,$%/r 2unuri)
.Ori,in$ $ #'0( 0# un 1/1$n% &#% 4n p/$i# unui 2un 1/2i0 $%$ pr$"u1#% ,(
#r$ un %i%0u &$ &/2!n&ir$ # &r$p%u0ui &$ pr/pri$%#%$ #upr# 2unu0ui> pr$-$&$ #r%)
D?+ C),i-)
+n cazul "n care vnztorul de rea-credin a vndut de dou ori lucrul mobil
corporal0 are pre(erin cel care a intrat mai "nti cu bun-credin "n posesia lucrului0
chiar dac a (ost al doilea cumprtor )posterior tempore, potior jure*.
34
+n ce prive3te privile.iile acestea sunt opozabile terilor (r s (ie necesar
"nscrierea lor "n re.istrele de publicitate0 dac prin le.e nu se prevede alt(el )art. $33@
C.civ.*.
Codul civil re.lementeaz 3i ipoteca mobiliar asupra bunurilor mobile0 corporale
sau incorporale )art. $387-$38! C.civ.*.
9ublicitatea ipotecilor mobiliare se asi.ur prin "nscrierea lor "n arhiv0 dac prin
le.e nu se dispune alt(el )art. $@#! alin. )$* C.civ.*.
+nre.istrarea operaiunilor privind ipotecile mobiliare0 a operaiunilor asimilate
acestora0 precum 3i a altor drepturi prevzute de le.e se e(ectueaz "n Crhiva
=lectronic de Earanii Beale 'obiliare0 a crei or.anizare 3i (uncionare se
re.lementeaz prin le.e special )art. $@13 C.civ.*.
=2ist un sistem de publicitate al bunurilor mobile care sunt a(ectate ca .aranie
real pentru anumite creane bne3ti0 re.lementat de /itlul I 4Be.imul 6uridic al
.araniilor reale mobiliare5 al (egii nr. !!F1!!! privind unele msuri de accelerare a
re(ormei economice.
%eciunea a #''-a & 1ectele contractului de vnzare!cumprare
E'$,%$0$ ,/n%r#,%u0ui &$ -!n"#r$-,u1p(r#r$ un% /20i3#6ii0$ p$ ,#r$ #,$%# 0$
,r$$#"( 4n #r,in# -!n"(%/ru0ui :i, r$p$,%i-, # ,u1p(r(%/ru0ui)
Gbli.aiile prilor trebuie s (ie stipulate "n contract "n mod clar.
@n ,#"u0 4n ,#r$ 4n6$0$u0 ,/n%r#,%u0ui #r 'i n$,0#r &up( #p0i,#r$# r$3u0i0/r &$
in%$rpr$%#r$ pr$-("u%$ &$ #r%) 12**-12*B C),i-), %/#%$ ,0#u"$0$ 4n&/i$0ni,$ $
in%$rpr$%$#"( 4n '#-/#r$# ,u1p(r(%/ru0ui, u2 r$"$r-# r$3u0i0/r #p0i,#2i0$
,/n%r#,%$0/r 4n,5$i#%$ ,u ,/nu1#%/rii :i ,/n%r#,%$0$ &$ #&$"iun$, prin &$r/3#r$ &$
0# r$3u0# %#2i0i%( &$ #r%) 12*D C),i-) p/%ri-i% ,(r$i# 4n 1#%$ri$ &$ ,/n%r#,%$
in%$rpr$%#r$# $ '#,$ 4n '#-/#r$# ,$0ui ,#r$ $ /20i3()
7. 1. *bligaiile vnztorului
V!n"(%/ru0 #r$ %r$i /20i3#6ii prin,ip#0$A
1) ( %r#n1i%( pr/pri$%#%$# 2unu0ui #u, &up( ,#", &r$p%u0 -!n&u%E
2) ( pr$&$# 2unu0E
?) ( 40 3#r#n%$"$ p$ ,u1p(r(%/r ,/n%r# $-i,6iunii :i -i,ii0/r 2unu0ui 8#r%) 1*;2
C),i-)9)
9rima obli.aie este o obli.aie 4de dare50 iar celelalte dou sunt obli.aii de
4(acere5.
Cnd predarea se (ace ulterior trans(erului dreptului de proprietate0 vnztorul mai
are /20i3#6i# &$ ,/n$r-#r$ # 0u,ru0ui p!n( 0# pr$&#r$.
+ntruct normele civile sunt supletive0 obli.aiile vnztorului enumerate mai sus
vor (i considerate stipulate "n contract0 chiar dac prile nu le-au prevzut e2pres.
9e de alt parte datorit caracterului dispozitiv al normelor care re.lementeaz
contractul de vnzare-cumprare0 prile pot modi(ica obli.aiile de (acere0 prevzute de
art. 167$ C.civ. (ie "n sensul a.ravrii rspunderii0 (ie "n cel al e2onerrii de rspundere.
Nu $ p/#%$ 4n( r$nun6# 0# /20i3#6i# &$ &#r$ 8%r#n1i%$r$# pr/pri$%(6ii
0u,ru0ui9 :i ni,i 0# ,$# &$ p0#%( # pr$6u0ui, &$/#r$,$ #,$%$ /20i3#6ii un% &$ $$n6#
/ri,(r$i -!n"(ri-,u1p(r(ri)
35
+n lipsa vreuneia dintre aceste obli.aii contractul de vnzare-cumprare este nul
absolut. 9ractic0 "n aceast situaie0 nici nu se poate vorbi despre o vnzare-cumprare.
+n s(r3it0 prile pot stipula 3i alte obli.aii "n contractul de vnzare-cumprare0 cu
condiia ca ele s (ie licite 3i morale.
19 C$# 1#i i1p/r%#n%( /20i3#6i$ # -!n"(%/ru0ui $%$ ,$# &$ # %r#n1i%$
pr/pri$%#%$# 2unu0ui -!n&u% ,u1p(r(%/ru0ui)
V!n"(%/ru0 $%$ /20i3#% ( %r#n1i%( ,u1p(r(%/ru0ui pr/pri$%#%$# 2unu0ui
-!n&u%, pr$-$&$ #r%) 1*;? C),i-)
O&#%( ,u pr/pri$%#%$#, ,u1p(r(%/ru0 &/2!n&$:%$ %/#%$ &r$p%uri0$ :i #,6iuni0$
#,,$/rii ,$ #u #p#r6inu% -!n"(%/ru0ui)
D#,( 0$3$# nu &ipun$ #0%'$0, &ip/"i6ii0$ r$'$ri%/#r$ 0# %r#n1i%$r$# pr/pri$%(6ii
$ #p0i,( 4n 1/& ,/r$pun"(%/r :i #%un,i ,!n& prin -!n"#r$ $ %r#n1i%$ un #0%
&r$p% &$,!% &r$p%u0 &$ pr/pri$%#%$)
1repturile reale se constituie 3i se transmit prin acordul de voine al prilor0 chiar
dac bunurile nu au (ost predate0 dac acest acord poart asupra unor bunuri determinate
ori prin individualizarea bunurilor0 dac acordul poart asupra unor bunuri de .en.
<ructele bunului sau dreptului transmis se cuvin dobnditorului de la data
trans(erului proprietii bunului ori0 dup caz0 a cesiunii dreptului0 a(ar de cazul "n care
prin le.e sau prin voina prilor se dispune alt(el.
1ispoziiile "n materie de carte (unciar0 precum 3i dispoziiile re(eritoare la
trans(erul anumitor cate.orii de bunuri mobile sunt aplicabile dup caz.
C!% %i1p 2unu0 nu $%$ pr$&#%, ri,u0 pi$irii '/r%ui%$ r(1!n$ 4n #r,in#
&$2i%/ru0ui /20i3#6i$i &$ pr$&#r$, ,5i#r &#,( pr/pri$%#%$# # '/% %r#n'$r#%(
&/2!n&i%/ru0ui, #'#r( &$ ,#"u0 ,!n& p(r6i0$ nu #u %ipu0#% ,/n%r#riu0) @n ,#"u0
pi$irii '/r%ui%$ # 2unu0ui, &$2i%/ru0 /20i3#6i$i &$ pr$&#r$ pi$r&$ &r$p%u0 0#
,/n%r#pr$%#6i$, i#r &#,( # pri1i%-/, $%$ /20i3#% ( / r$%i%ui$ 8#r%) 12;< C),i-)9)
Cu toate acestea0 creditorul pus "n "ntrziere preia riscul pieirii (ortuite a bunului. =l
nu se poate libera chiar dac ar dovedi c bunul ar (i pierit 3i dac obli.aia de predare
ar (i (ost e2ecut la timp.
Cu $=,$p6i# ,#"uri0/r pr$-("u%$ &$ 0$3$ /ri &#,( &in -/in6# p(r6i0/r nu r$"u0%(
,/n%r#riu0, pr/pri$%#%$# $ %r(1u%( &$ &r$p% ,u1p(r(%/ru0ui &in 1/1$n%u0
4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui, ,5i#r &#,( 2unu0 nu # '/% pr$&#%$ /ri pr$6u0 nu # '/% p0(%i%
4n,( 8solo consensus9 8#r%) 1*;< C),i-)9)
@n ,#"uri0$ #nu1$ pr$-("u%$ &$ 0$3$, -!n"#r$# nu p/#%$ 'i /pu( %$r6i0/r &$,!%
&up( 4n&$p0inir$# '/r1#0i%(6i0/r &$ pu20i,i%#%$ r$p$,%i-$)
@n 1#%$ri$ &$ -!n"#r$ &$ i1/2i0$, %r(1u%#r$# pr/pri$%(6ii &$ 0# -!n"(%/r 0#
,u1p(r(%/r $%$ upu( &ip/"i6ii0/r &$ ,#r%$ 'un,i#r() V!n"(%/ru0 $%$ /20i3#% (
r#&i$"$ &in ,#r%$# 'un,i#r(, p$ ,5$0%ui#0# #, &r$p%uri0$ 4n,ri$ #upr# i1/2i0u0ui
-!n&u%, &#,( #,$%$# un% %in$ 8#r%) 1*;*9)
C!n& -!n"#r$# #r$ ,# /2i$,% 2unuri &$ 3$n, pr/pri$%#%$# nu $ %r#n'$r(
,u1p(r(%/ru0ui &$,!% &up( in&i-i&u#0i"#r$# #,$%/r# prin pr$&#r$, nu1(r#r$,
,!n%(rir$, 1(ur#r$ /ri prin /ri,$ #0% 1/& ,/n-$ni% #u i1pu &$ n#%ur# 2unu0ui
8#r%) 1*;D C),i-)9)
1ac "ns mai multe bunuri sunt vndute "n loc 3i pentru un pre unic 3i .lobal0
proprietatea se strmut cumprtorului "ndat ce contractul s-a "ncheiat0 chiar dac
bunurile nu au (ost individualizate.
36
8a vnzarea dup mostr sau model0 proprietatea se strmut la momentul predrii
bunului.
S%ipu0#6i# prin ,#r$ -!n"(%/ru0 4:i r$"$r-( pr/pri$%#%$# 2unu0ui p!n( 0# p0#%#
in%$3r#0( # pr$6u0ui $%$ -#0#2i0( ,5i#r &#,( 2unu0 # '/% pr$&#%) A,$#%( %ipu0#6i$
nu p/#%$ 'i 4n( /pu( %$r6i0/r &$,!% &up( 4n&$p0inir$# '/r1#0i%(6i0/r &$ pu20i,i%#%$
,$ru%$ &$ 0$3$, &up( n#%ur# 2unu0ui 8#r%) 1*B< C),i-)9)
@n ,#"uri0$ 4n ,#r$ pr/pri$%#%$# nu $ %r#n1i%$ 4n 1/1$n%u0 4n,5$i$rii
,/n%r#,%u0ui 8,#"u0 2unuri0/r i1/2i0$, 2unuri0/r &$ 3$n, #0 2unuri0/r -ii%/#r$ #u
,!n& %r#n'$ru0 $%$ #'$,%#% &$ / ,/n&i6i$ up$ni-(9, -!n"(%/ru0 $%$ /20i3#% (
$'$,%u$"$ #,%$0$ #u '#p%$0$ n$,$#r$ p$n%ru # /p$r# %r#n'$ru0 &r$p%u0ui &$
pr/pri$%#%$)
29 O20i3#6i# &$ pr$&#r$ # 0u,ru0ui -!n&u%
Prin pr$&#r$ $ 4n6$0$3$ pun$r$# 0# &ip/"i6i# ,u1p(r(%/ru0ui # 2unu0ui
-!n&u%, 41pr$un( ,u %/% ,$$# ,$ $%$ n$,$#r, &up( 41pr$Cur(ri, p$n%ru $=$r,i%#r$#
0i2$r( :i n$4n3r(&i%( # p$r/#n$i 8#r%) 1*B+ C),i-)9)
O20i3#6i# &$ # pr$&# 2unu0 $ 4n%in&$ :i 0# #,,$/rii0$ #0$, pr$,u1 :i 0# %/% ,$
$%$ &$%in#% '/0/in6$i #0$ p$rp$%u$)
V!n"(%/ru0 $%$, /20i3#% ( pr$&$# 41pr$un( ,u 2unu0 :i %i%0uri0$ :i &/,u1$n%$0$
pri-i%/#r$ 0# pr/pri$%#%$# #u '/0/in6# #,$%ui#)
+n cazul bunurilor de .en0 vnztorul nu este liberat de obli.aia de predare chiar
dac lotul din care (ceau parte bunurile respective a pierit "n totalitate0 a(ar numai
dac lotul era anume artat "n convenie )art. 1686 alin. )3* C.civ.*.
P!n( 0# pr$&#r$, -!n"(%/ru0 #r$ /20i3#6i# &$ # ,/n$r-# 2unu0, p$n%ru ,( 0u,ru0
%r$2ui$ pr$&#% 4n %#r$# 4n ,#r$ $ #'0# 4n 1/1$n%u0 ,/n%r#,%(rii)
'odul de e2ecutare a obli.aiei de predare di(er dup cum este vorba despre un
bun cert0 determinat0 cnd se transmite posesia acestuia0 sau este vorba de bunuri de
.en0 cnd se predau bunuri "n cantitatea 3i calitatea "n care au (ost contractate0 dup
individualizarea lor prin cntrire0 msurare sau numrare.
9redarea imobilelor se (ace prin punerea acestuia la dispoziia cumprtorului0 liber
de orice bunuri ale vnztorului.
1
9redarea bunului mobil se poate (ace prin remiterea material (ie prin remiterea
titlului reprezentativ ori a unui alt document sau lucru care permite cumprtorului
preluarea "n orice moment.
/radiiunea lucrurilor necorporale se (ace prin remiterea titlurilor0 sau prin uzul ce
(ace cumprtorul de dnsele0 cu consimmntul vnztorului.
nztorul este obli.at s predea o dat cu bunul 3i (ructele produse de acesta din
momentul strmutrii proprietii pn "n momentul predrii.
9redarea se (ace la locul unde se a(la lucrul vndut "n momentul contractrii0 dac0
nu rezult alt(el din convenia prilor ori0 "n lipsa acesteia0 din uzane )art. 168! C.civ.*.
Bunu0 %r$2ui$ ( 'i$ pr$&#% 4n %#r$# 4n ,#r$ $ #'0# 4n 1/1$n%u0 4n,5$i$rii
,/n%r#,%u0ui)
Cu1p(r(%/ru0 #r$ /20i3#6i# ,# i1$&i#% &up( pr$0u#r$ ( -$ri'i,$ %#r$# 2unu0ui
p/%ri-i% u"#n6$0/r 8#r%) 1*D0 C),i-)9)
1
4Chiar dac "n contractul de vnzare-cumprare al unui apartament nu s-a prevzut o clauz cu privire la
data eliberrii sale de ctre vnztor0 cumprtorul este "ndreptit s solicite oricnd evacuarea lui 3i a
oricrei alte persoane pentru lips de titlu.5 /rib.mun. -ucure3ti0 sec. a III-a civil0 decizia nr. 717F1!!1.
Cule.ere de practic civil pe anul 1!!10 nr. din 1!!$0 p. 77.
37
D#,( 4n ur1# -$ri'i,(rii un% &$,/p$ri%$ -i,ii, ,u1p(r(%/ru0 %r$2ui$ (-0
in'/r1$"$ p$ -!n"(%/r &$pr$ #,$%$# '(r( 4n%!r"i$r$) @n 0ip# in'/r1(rii, $
,/ni&$r( ,( -!n"(%/ru0 :i-# $=$,u%#% /20i3#6i# &$ pr$&#r$ ,/n'/r1 %(rii 2unu0ui
&in 1/1$n%u0 4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui)
Cu %/#%$ #,$%$#, 4n pri-in6# -i,ii0/r #,un$, r(1!n #p0i,#2i0$ &ip/"i6ii0$
0$3#0$ pri-in& 3#r#n6i# p$n%ru -i,ii)
+n cazul "n care cumprtorul contest calitatea sau starea bunului pe care
vnztorul i l-a pus la dispoziie0 pre3edintele 6udectoriei de la locul prevzut pentru
e2ecutarea obli.aiei de predare0 te cererea oricreia dintre pri0 va desemna de "ndat
un e2pert "n vederea constatrii.
9rin aceea3i hotrre se poate dispune sechestrarea sau depozitarea bunului.
1ac pstrarea bunului ar putea aduce mari pa.ube sau ar ocaziona cheltuieli
"nsemnate0 se va putea dispune chiar vnzarea pe cheltuiala proprietarului0 "n condiiile
stabilite de instan.
Aotrrea de vnzare va trebui comunicat "nainte de punerea ei "n e2ecutare
celeilalte pri sau reprezentantului su0 dac unul dintre ace3tia se a(l "ntr-o localitate
situat "n circumscripia 6udectoriei care a pronunat hotrrea. +n caz contrar0 hotrrea
va (i comunicat "n termen de trei zile de la e2ecutarea ei.
Fru,%$0$ 2unu0ui -!n&u% $ ,u-in ,u1p(r(%/ru0ui &in "iu# &/2!n&irii
pr/pri$%(6ii, &#,( nu -# ,/n-$ni% #0%'$0.
$
C5$0%ui$0i0$ pr$&(rii un% 4n #r,in# -!n"(%/ru0ui, i#r ,$0$ #0$ ri&i,(rii 4n
#r,in# ,u1p(r(%/ru0ui, &#,( nu -# %ipu0#% ,/n%r#riu0)
'surarea0 cntrirea 3i cheltuielile de predare a bunului sunt "n sarcina
vnztorului0 iar cele de preluare 3i transport de la locul e2ecutrii sunt "n sarcina
cumprtorului0 dac nu s-a convenit alt(el )art. 1666 alin. )$* C.civ.*.
+n lipsa uzanelor sau a unei stipulaii contrare0 dac bunul trebuie transportat dintr-
un loc "n altul vnztorul trebuie s se ocupe de e2pediere pe cheltuiala cumprtorului.
nztorul este liberat cnd pred bunul transportatorului ori e2peditorului. Cheltuielile
de transport sunt "n sarcin cumprtorului )art. 1667 C.civ.*.
Cumprtorul poate cere predarea bunului de "ndat ce preul este pltit a(ar dac
nu s-a stipulat un termen pentru predare. 1ac "ns0 ca urmare a unor "mpre6urri
cunoscute cumprtorului la momentul vnzrii predarea bunului nu se poate (ace dect
dup trecerea unui termen0 prile sunt prezumate c au convenit ca predarea s aib loc
la e2pirarea acelui termen.
1ac obli.aia de plat a preului este a(ectat de un termen 3i0 dup vnzare0
cumprtorul a devenit insolvabil ori .araniile acordate vnztorului s-au diminuat0
vnztorul poate suspenda e2ecutarea obli.aiei de predare ct timp cumprtorul nu
acc(rd .aranii "ndestultoare c va plti preul la termenul stabilit.
2
4+n cazul "n care convenia privitoare la transmiterea proprietii unui bun este lovit de nulitate pentru
orice motiv prevzut de le.e0 pronunarea nulitii nu produce nici o consecin "n ceea ce prive3te
reinerea (ructelor culese de ctre cumprtor0 cruia vnztorul i-a predat (olosina tocmai pentru a
cule.e (ructele. Dituaia este similar0 cu privire la (ructe0 3i "n ipoteza "n care opereaz rezoluiunea
conveniei 3i are loc restabilirea situaiei anterioare0 adic restituirea preului de ctre vnztor 3i redarea
(olosinei de ctre cumprtor.
Ceea ce trebuie considerat esenial "n ambele situaii0 att "n ipoteza anulrii ct 3i a rezoluiunii0 este nu
numai ca acestea s e2cead "nele.erea prilor0 ci 3i buna-credin "n posesia 3i (olosina bunului.5 /.D.0
s.civ.0 dec. nr. 13$3F1!780 "n Bepertoriu0 1!7%-1!8#0 p. 81.
38
1ac "ns0 la data "ncheierii contractului0 vnztorul cuno3tea insolvabilitatea
cumprtorului0 atunci acesta din urm pstreaz bene(iciul termenului0 dac starea sa
de insolvabilitate nu s-a a.ravat "n mod substanial.
O20i3#6i# &$ pr$&#r$ # 0u,ru0ui 3$n$r$#"( 4n #r,in# -!n"(%/ru0ui /20i3#6i# &$
# ,/n$r-# 2unu0 4n%r$ 1/1$n%u0 4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui 8&$,i #0 %r#n1i%$rii
&r$p%u0ui &$ pr/pri$%#%$9 :i 1/1$n%u0 pr$&(rii 0ui $'$,%i-$)
Bezult0 deci0 c obli.aia de conservare e2ist 3i (uncioneaz doar "n situaia "n
care lucrul individual determinat nu este predat "n "nsu3i momentul "ncheierii
contractului.
Gbli.aia de conservare a lucrului vndut "3i are (undamentul "n obli.aia
vnztorului de a preda lucrul "n aceea3i stare "n care se a(la "n momentul "ncheierii
contractului.
@n ,#"u0 n$4n&$p0inirii /20i3#6i$i &$ ,/n$r-#r$, -!n"(%/ru0 -# r(pun&$, 'iin&
pr$"u1#% 4n ,u0p(, p$n%ru &$%$ri/r#r$# #u pi$ir$# 2unu0ui, ,# un &$p/"i%#r)
nztorul va (i e2onerat de rspundere0 numai dac va dovedi c deteriorarea sau
pieirea bunului se datoreaz cazului (ortuit0 (orei ma6ore sau (aptei cumprtorului ori a
unui ter.
Cheltuielile de conservare a lucrului sunt "n sarcina cumprtorului.
Bspunderea vnztorului pentru ne"ndeplinirea obli.aiei de predare a lucrului se
an.a6eaz potrivit re.ulilor .enerale de e2ecutare a contractelor.
D#,( -!n"(%/ru0 nu '#,$ pr$&#r$# 0# %$r1$nu0 %#2i0i% &$ #12$0$ p(r6i :i &#,(
4n%!r"i$r$# nu pr/-in$ &$,!% &in -in# -!n"(%/ru0ui, ,u1p(r(%/ru0 -# #-$#
'#,u0%#%$# &$ # #0$3$ 4n%r$ # ,$r$ 'i$ pun$r$# 4n p/$i$ 8$=$,u%#r$# 4n n#%ur(9, 'i$
r$"/0u6iun$# -!n"(rii)
1ac predarea cu "ntrziere a lucrului a provocat un pre6udiciu cumprtorului0
vnztorul va putea (i obli.at la daune-interese.
nztorul nu este obli.at s predea lucrul 3i va putea invoca e2cepia de
nee2ecutare0 dac cumprtorul nu plte3te preul de3i acesta este scadent.
+n cazul bunurilor de .en0 este admis "n literatura 6uridic 3i posibilitatea procurrii
acestora de la teri pe seama vnztorului care nu 3i-a e2ecutat obli.aia.
9entru e2ecutarea cu "ntrziere a obli.aiei de predare0 vnztorul datoreaz daune-
interese0 dar numai de la data punerii sale "n "ntrziere.
?9 O20i3#6i# &$ 3#r#n6i$
V!n"(%/ru0 $%$ /20i3#% ( 40 3#r#n%$"$ p$ ,u1p(r(%/r ,/n%r# $-i,6iunii :i
,/n%r# -i,ii0/r 2unu0ui 8#r%) 1*;2 #0in) 819 p,%) ?9 C),i-)9)
A9 2arania contra eviciunii
E-i,6iun$# $%$ pi$r&$r$# %/%#0( #u p#r6i#0( # &r$p%u0ui &$ pr/pri$%#%$ #upr#
0u,ru0ui /ri %u02ur#r$# ,u1p(r(%/ru0ui 4n $=$r,i%#r$# &r$p%u0ui (u &$ pr/pri$%#%$)
V!n"(%/ru0 $%$ &$ &r$p% /20i3#% (-0 3#r#n%$"$ p$ ,u1p(r(%/r 41p/%ri-#
$-i,6iunii ,#r$ 0-#r 41pi$&i,# %/%#0 #u p#r6i#0 4n %(p!nir$# n$%u02ur#%( # 2unu0ui
-!n&u% 8#r%) 1*D+ #0in) 819 C),i-)9)
1
1
4Ccela care se "n(i3eaz ca proprietar al bunului0 deci ca vnztor "n nume propriu0 determinnd o
eroare comun0 3i invincibil0 "n sensul c are aceast calitate0 de3i "n realitate nu o are0 se comport ca un
vnztor aparent 3i0 indi(erent de buna sau reaua sa credin0 rspunde de eviciune (a de cumprtor.
+n realitate0 proprietarul aparent nu este dect vnztorul bunului altuia0 iar o asemenea vnzare0 "n cazul
cnd ambele pri sau cel puin cumprtorul este de bun credin0 este anulabil.5 /.D.0 col.civ.0 1ecizia
$%%7F1!%%0 "n Bepertoriu0 1!%$-1!6!0 p. %!.
39
Gbli.aia de .aranie a vnztorului contra eviciunii e2ist att (a de cumprtor0
ct 3i (a de orice dobnditor subsecvent0 indi(erent dac acesta este cu titlu oneros ori
cu titlu .ratuit.
Gbli.aia de .aranie contra eviciunii a vnztorului se transmite mortis causa la
succesorul su universal sau la succesorii si cu titlu universal.
E-i,6iun$# p/#%$ 'i .&$ '#p%7 #u .&$ &r$p%7)
E-i,6iun$# ,u1p(r(%/ru0ui p/#%$ pr/-$ni &in '#p%# i1pu%#2i0( # -!n"(%/ru0ui
#u &in pr$%$n6ii0$ unui %$r6)
nztorul este obli.at la .aranie "n ambele ipoteze.
#9 Prin .'#p% i1pu%#2i0 -!n"(%/ru0ui7 $ 4n6$0$3$ /ri,$ '#p% #u #,% #n%$ri/r
-!n"(rii, &#r #,un ,u1p(r(%/ru0ui, #u u0%$ri/r -!n"(rii, &#r n$pr$-("u% 4n
,/n%r#,%, (-!r:i% &$ -!n"(%/r #u &$ u,,$/rii (i uni-$r#0i /ri ,u %i%0u uni-$r#0,
&$ n#%ur( ( 40 %u02ur$ p$ ,u1p(r(%/r 4n 0ini:%i%# '/0/in6( # 2unu0ui)
Earania este datorat "mpotriva eviciunii ce provine din (apte imputabile
vnztorului0 chiar dac acestea s-au ivit ulterior vnzrii )art. 16!% alin. )3* C.civ.*.
@1p/%ri-# %u02ur(ri0/r pr/-$nin& &$ 0# -!n"(%/r, ,u1p(r(%/ru0 $ p/#%$ #p(r#
in-/,!n& $=,$p6i# &$ 3#r#n6i$, 4n%$1$i#%( p$ prin,ipiu0 ,( .A,$0# ,#r$ %r$2ui$ (
3#r#n%$"$ p$n%ru $-i,6iun$ nu p/#%$ ( $-in3(7 8#r%) 1*D* C),i-)9)
=2cepia poate (i invocat 3i "n situaia "n care vnztorul "l tulbur pe cumprtor "n
temeiul unei noi caliti pe care a dobndit-o ulterior "ncheierii contractului.
Gbli.aia de .aranie a vnztorului se transmite la succesorii universali sau cu titlu
universal ai de(unctului.
=2cepia nu poate (i "ns opus succesorilor cu titlu particular ai vnztorului.
E%$ #i1i0#%( ,u $-i,6iun$# prin '#p%u0 p$r/n#0 # -!n"(%/ru0ui 8&ir$,%(9 :i
$-i,6iun$# r$#0i"#%( &$ #,$%# prin in%$r1$&iu0 unui %$r6 8in&ir$,%(9)
Gbli.aia de .aranie contra eviciunii este indivizibil "ntre debitori )art. 16!7
C.civ.*.
V!n"(%/ru0 nu $ p/#%$ u%r#3$ &$ 0# r(pun&$r$# p$n%ru $-i,6iun$ ,#r$ #r
r$"u0%# &in '#p%u0 (u p$r/n#0, /ri,$ ,/n-$n6i$ ,/n%r#r( 'iin& nu0()
Ar%) 1*DD C),i-) pr$-$&$ 4n #,$% $n ,( .C5i#r &#,( -# ,/n-$ni% ,( -!n"(%/ru0
nu -# &#%/r# ni,i/ 3#r#n6i$, $0 r(pun&$ %/%u:i &$ $-i,6iun$# ,#u"#%( u0%$ri/r
-!n"(rii prin '#p%u0 (u p$r/n#0, /ri &$ ,$# pr/-$ni%( &in ,#u"$ p$ ,#r$,
,un/,!n&u-0$ 4n 1/1$n%u0 -!n"(rii, 0$-# #,un ,u1p(r(%/ru0ui) Ori,$ %ipu0#6i$
,/n%r#r( $%$ ,/ni&$r#%( n$,ri(>)
29 @n ,#"u0 4n ,#r$ %u02ur#r$# pr/-in$ &in '#p%# unui %$r6, -!n"(%/ru0 #r$
/20i3#6i# ( 40 #p$r$ p$ ,u1p(r(%/r)
1ac cumprtorul a (ost evins0 vnztorul va suporta consecinele0 indi(erent dac
a (ost de bun sau de rea-credin.
.H#r#n6i# $%$ &#%/r#%( 41p/%ri-# $-i,6iunii ,$ r$"u0%( &in pr$%$n6ii0$ unui %$r6
nu1#i &#,( #,$%$# un% 4n%$1$i#%$ p$ un &r$p% n(,u% #n%$ri/r &#%$i -!n"(rii :i
,#r$ nu # '/% #&u 0# ,un/:%in6# ,u1p(r(%/ru0ui p!n( 0# #,$# &#%> 8#r%) 1*D+ #0in)
829 C),i-)9)
9entru e2istena obli.aiei de .aranie pentru eviciune prin (apta unui ter trebuie s
e2iste mai multe ,/n&i6ii;
H %u02ur#r$# ( 'i$ &$ &r$p% 8&$,i ( #i2( un %$1$i Curi&i,9 :i nu &$ '#p%
+mpotriva tulburrilor de (apt0 cumprtorul are mi6loace proprii de aprare0 3i
anume aciunile posesorii "n compln.ere 3i respectiv "n reinte.rare.
40
1reptul invocat de ter poate (i un drept real )de proprietate0 de uzu(ruct0 servitui
nedeclarate 3i neaparente0 de ipotec sau privile.ii* sau un drept de crean )un contract
de locaiune al imobilului pe care vnztorul nu-l comunic cumprtorului0 la
"ncheierea vnzrii*>
H ,#u"# $-i,6iunii 8&r$p%u0 pr$%in &$ %$r69 ( 'i$ #n%$ri/#r( -!n"(rii
9entru o uzucapiune "nceput "nainte de vnzare0 dar "mplinit dup aceasta0
vnztorul nu rspunde pentru c cumprtorul a avut posibilitatea s o "ntrerup.
H ,#u"# $-i,6iunii ( nu 'i '/% #&u( 0# ,un/:%in6# ,u1p(r(%/ru0ui p!n( 0# &#%#
-!n"(rii
+n cazul "n care cauza eviciunii i-a (ost comunicat0 cumprtorul a cumprat pe
riscul su.
Darcina probei cunoa3terii cauzei de eviciune de ctre cumprtor incumb
vnztorului care dore3te s (ie e2onerat de obli.aia de .aranie pentru (apta terului.
+n ma6oritatea cazurilor0 eviciunea este rezultatul admiterii unei aciuni "n 6ustiie
promovat de terul evin.tor.
+ntruct e2ist 3i cazuri de eviciune care nu au ca temei o hotrre 6udectoreasc
)de e2emplu cumprtorul renun la dreptul su (r 6udecat0 sau cumprtorul
plte3te crean ipotecar pentru a pur.a imobilul 3i a-1 pstra*0 aciunea "n 6ustiie a
terului "mpotriva cumprtorului nu constituie o condiie de e2isten a obli.aiei de
.aranie pentru eviciune.
E'$,%$0$ /20i3#6i$i &$ 3#r#n6i$ un% &i'$ri%$, 4n 'un,6i$ &$ 1/1$n%u0 4n ,#r$
in%$r-in$ $-i,6iun$#)
An%$ri/r $-i,6iunii0 vnztorul are obli.aia de a nu (ace nimic de natur s tulbure
(olosina lini3tit a lucrului de ctre cumprtor0 de a se abine de la orice ar tulbura
(olosina lini3tit a lucrului.
@n %i1pu0 $-i,6iunii )cel mai adesea "n timpul procesului de eviciune* vnztorul
are o obli.aie de a (ace tot ceea ce este necesar pentru a-l apra pe cumprtor
"mpotriva terului.
Calea procesual prin care vnztorul spri6in aprarea cumprtorului este
in%$r-$n6i# -/0un%#r( #,,$/ri$ 4n pr/,$ "n interesul prtului cumprtor.
Cumprtorul are la "ndemn0 la rndul su0 "n cazul "n care vnztorul nu
intervine voluntar "n proces0 ,$r$r$# &$ ,5$1#r$ 4n 3#r#n6i$ p$ ,#0$ in,i&$n%#0( #
-!n"(%/ru0ui pentru a-l apra "mpotriva eviciunii.
Cumprtorul chemat "n 6udecat de un ter care pretinde c are drepturi asupra
lucrului vndut trebuie s-l cheme "n cauz pe vnztor. +n cazul "n care nu a (cut-o0
(iind condamnat printr-o hotrre intrat "n puterea lucrului 6udecat0 pierde dreptul de
.aranie dac vnztorul dovede3te c e2istau motive su(iciente pentru a se respin.e
cererea.
Cumprtorul care0 (r a e2ista o hotrre 6udectoreasc0 a recunoscut dreptul
terului pierde dreptul de .aranie0 a(ar de cazul "n care dovede3te c nu e2istau motive
su(iciente pentru a "mpiedica eviciunea )art. 17#% C.civ.*.
V!n"(%/ru0 :i ,u1p(r(%/ru0 p/% ,/n-$ni ( $=%in&( #u ( r$%r!n3( /20i3#6i#
&$ 3#r#n6i$) Ei p/% ,5i#r ,/n-$ni (-0 $=/n$r$"$ p$ -!n"(%/r &$ /ri,$ 3#r#n6i$
,/n%r# $-i,6iunii)
S%ipu0#6i# prin ,#r$ /20i3#6i# &$ 3#r#n6i$ # -!n"(%/ru0ui $%$ r$%r!n( #u
4n0(%ur#%( nu-0 $=/n$r$#"( p$ #,$%# &$ /20i3#6i# &$ # r$%i%ui pr$6u0, ,u $=,$p6i#
,#"u0ui 4n ,#r$ ,u1p(r(%/ru0 :i-# #u1#% ri,u0 pr/&u,$rii #0$)
41
/otu3i0 chiar dac s-a convenit c vnztorul nu va datora nici o .aranie0 el
rspunde totu3i de eviciunea cauzat ulterior vnzrii prin (aptul su personal ori de cea
provenit din cauze pe care0 cunoscndu-le "n momentul vnzrii0 le-a ascuns
cumprtorului. Grice stipulaie contrar este considerat nescris.
Cumprtorul poate cere rezoluiunea vnzrii dac a (ost evins de "ntre.ul bun sau
de o parte a acestuia "ndea6uns de "nsemnat "nct0 dac ar (i cunoscut eviciunea0 el nu
ar mai (i "ncheiat contractul.
Gdat cu rezoluiunea0 cumprtorul poate cere restituirea preului 3i repararea
pre6udiciului su(erit )art. 17## C.civ.*.
1
nztorul este inut s "napoieze preul "n "ntre.ime chiar dac0 la data eviciunii0
valoarea bunului vndut a sczut sau dac bunul a su(erit deteriorri "nsemnate0 (ie din
ne.li6ena cumprtorului0 (ie prin (or ma6or.
1ac0 "ns0 cumprtorul a obinut un bene(iciu "n urma deteriorrilor cauzate
bunului0 vnztorul are dreptul s scad din pre o sum corespunztoare acestui
bene(iciu.
1ac lucrul vndut are0 la data eviciunii0 o valoare mai mare0 din orice cauz0
vnztorul este dator s plteasc cumprtorului0 pe ln. preul vnzrii0 sporul de
valoare acumulat pn la data eviciunii.
T$r1$nu0 &$ pr$,rip6i$ p$n%ru in%r/&u,$r$# #,6iunii 4n 3#r#n6i$ ,/n%r#
$-i,6iunii $%$ ,$0 &$ &r$p% ,/1un 8? #ni9, ,#r$ 4n,$p$ ( ,ur3( &$ 0# &#%#
pr/&u,$rii $-i,6iunii)
D#un$0$-in%$r$$ &#%/r#%$ &$ -!n"(%/r ,uprin&A
#9 -#0/#r$# 'ru,%$0/r p$ ,#r$ ,u1p(r(%/ru0 # '/% /20i3#% ( 0$ r$%i%ui$ ,$0ui
,#r$ 0-# $-inE
29 ,5$0%ui$0i0$ &$ Cu&$,#%( $'$,%u#%$ &$ ,u1p(r(%/r 4n pr/,$u0 ,u ,$0 ,$ 0-#
$-in, pr$,u1 :i 4n pr/,$u0 &$ ,5$1#r$ 4n 3#r#n6i$ # -!n"(%/ru0uiE
,9 ,5$0%ui$0i0$ 4n,5$i$rii :i $=$,u%(rii ,/n%r#,%u0ui &$ ,(%r$ ,u1p(r(%/rE
&9 %/#%$ ,$0$0#0%$ pi$r&$ri u'$ri%$ /ri ,!:%i3uri n$r$#0i"#%$ &$ ,(%r$ ,u1p(r(%/r
&in ,#u"# $-i,6iunii)
nztorul este inut de asemenea0 s ramburseze cumprtorului sau s (ac s i se
ramburseze de ctre terul evin.tor toate cheltuielile pentru lucrrile e(ectuate "n
le.tur cu bunul vndut0 (ie c lucrrile sunt autonome0 (ie c sunt adu.ate0 dar0 "n
acest din urm caz0 numai dac sunt necesare sau utile.
1ac vnztorul a cunoscut cauza eviciunii la data "ncheierii contractului0 3i este
deci de rea-credin0 el este dator s ramburseze cumprtorului 3i cheltuielile (cute
pentru e(ectuarea 3i0 dup caz0 ridicarea lucrrilor voluptuare.
1
41aunele-interese pot (i solicitate de cumprtor ca urmare a eviciunii totale0 produse prin retrocedarea
ctre adevratul proprietar0 a imobilului achiziionat. Cum la data "ncheierii contractului de vnzare-
cumprare ambele pri au (ost de bun-credin0 3i cumprtorul nu a cunoscut "mpre6urarea c nu
trateaz cu adevratul proprietar0 cumprtorul este "ndreptit la di(erena "ntre preul de achiziionare 3i
valoarea actual a imobilului0 precum 3i la spezele vnzrii.5 I.C.C.I.0 Dec. civil 3i de proprietate
intelectual0 dec.civ. nr. 781% din 1% noiembrie $##70 "n 4Iurisprudena Deciei civile 3i de proprietate
intelectual5 a I.C.C.I.0 pe anul $##70 nr. @!0 p. 1!@.
4+n cazul rezoluiunii des(iinarea contractului depinde e2clusiv de voina prii (a de care cealalt parte
nu 3i-a e2ecutat culpabil obli.aia0 deoarece creditorul acestei obli.aii are un drept de opiune. =l poate
opta "ntre e2ecutarea direct 3i des(iinarea contractului.
Ccest drept de opiune este un bene(iciu creat "n (avoarea prii care 3i-a e2ecutat obli.aia asumat.
Ccordarea termenului de .raie "n vederea e2ecutrii obli.aiilor poate (i dispus de instan ori de cte ori
apreciaz asupra oportunitii cererii (ormulate.5 I.C.C.I.0 Iurisprudena seciei civile pe anul $##70 nr. @70
p. 183.
42
@n ,#"u0 4n ,#r$ $-i,6iun$# p#r6i#0( nu #%r#3$ r$"/0u6iun$# ,/n%r#,%u0ui,
-!n"(%/ru0 %r$2ui$ ( r$%i%ui$ ,u1p(r(%/ru0ui / p#r%$ &in pr$6 pr/p/r6i/n#0( ,u
-#0/#r$# p(r6ii &$ ,#r$ # '/% $-in :i, &#,( $%$ ,#"u0, ( p0(%$#,( &#un$-in%$r$$)
Cnd cumprtorul a pstrat bunul cumprat pltind terului evin.tor o sum de
bani sau dndu-i un alt bun0 vnztorul este liberat de urmrile .araniei0 "n primul caz
prin rambursarea ctre cumprtor a sumei pltite cu dobnzi calculate de la data plii0
iar "n al doilea caz prin plata valorii bunului dat0 precum 3i0 "n ambele cazuri0 a tuturor
cheltuielilor a(erente.
B9 2arania contra viciilor bunului vndut
H#r#n6i# ,/n%r# -i,ii0/r 2unu0ui -!n&u% $%$ ,/n$,in6# /20i3#6i$i -!n"(%/ru0ui
&$ # #i3ur# ,u1p(r(%/ru0ui '/0/in6# u%i0( # 2unu0ui)
V!n"(%/ru0 3#r#n%$#"( ,u1p(r(%/ru0 ,/n%r# /ri,(r/r -i,ii #,un$ ,#r$ '#,
2unu0 -!n&u% i1pr/priu 4n%r$2uin6(rii 0# ,#r$ $%$ &$%in#% #u ,#r$ 4i 1i,:/r$#"(
4n #$1$n$# 1(ur( 4n%r$2uin6#r$# #u -#0/#r$# 4n,!%, &#,( 0$-#r 'i ,un/,u%,
,u1p(r(%/ru0 nu #r 'i ,u1p(r#% #u #r 'i &#% un pr$6 1#i 1i, 8#r%) 1;0; #0in) 819
C),i-)9)
E%$ #,un #,$0 -i,iu ,#r$ 0# &#%# ,/n%r#,%(rii nu p/#%$ 'i &$,/p$ri% &$ ,(%r$
un ,u1p(r(%/r pru&$n% :i &i0i3$n% '(r( # 'i n$-/i$ &$ #i%$n6( &$ p$,i#0i%#%$)
1
H#r#n6i# $%$ &#%/r#%( &#,( -i,iu0 #u ,#u"# 0ui $=i%# 0# &#%# pr$&(rii 2unu0ui)
V!n"(%/ru0 nu &#%/r$#"( 3#r#n6i$ p$n%ru -i,ii0$ p$ ,#r$ ,u1p(r(%/ru0 0$
,un/:%$# 0# 4n,5$i$r$# ,/n%r#,%u0ui)
@n -!n"(ri0$ i0i%$ nu $ &#%/r$#"( 3#r#n6i$ ,/n%r# -i,ii0/r #,un$)
1
4iciile ascunse sunt de(iciene calitative ale bunului vndut sau dat "n schimb0 care0 e2istnd "n
momentul predrii sale0 nu "-au (ost cunoscute dobnditorului 3i nici nu puteau (i descoperite de el prin
mi6loacele obi3nuite de veri(icare 3i care (ac ca bunul s nu poat (i "ntrebuinat con(orm destinaiei sale
sau ca "ntrebuinarea s (ie att de mic3orat "nct se presupune c dobnditorul n-ar (i contractat ori n-ar
(i dat pe dnsul ceea ce a dat0 dac le-ar (i cunoscut. +n toate aceste situaii0 viciile trebuie s (i e2istat "n
momentul contractrii.
Bspunderea vnztorului sau copermutantului este antrenat deci numai "n situaiile artate0 adic numai
pentru anumite urmri ale viciilor ascunse0 acestea trebuind s (ie .rave 3i s a(ecteze lucrul "n esena lui.
C3adar0 aciunea dobnditorului nu poate (i promovat dect numai dac se (ace dovada .ravitii viciilor
ascunse ale lucrului ce i-a (ost transmis0 precum 3i a (aptului c ele au e2istat la data transmisiunii.5 /.D.0
s.civ.0 1ecizia 88%F1!8@ "n Bepertoriu 1!8#-1!8%0 p. 8. +n acela3i sens0 /.D.0 s.civ.0 1ecizia 61$F1!8%0
nepublicat.
4nztorul rspunde pentru viciile ascunse ale bunului vndut0 dac din cauza lor nu poate (i "ntrebuinat
potrivit destinaiei sale sau "ntrebuinarea lui este att de mic3orat "nct se presupune c dobnditorul nu
l-ar (i achiziionat sau nu ar (i convenit vnzarea la preul stabilit0 dac ar (i cunoscut viciile.
9e de alt parte0 Codul civil prevede c vnztorul nu rspunde pentru viciile aparente0 despre care
cumprtorul a putut (i sin.ur s se convin..
1in aceste te2te rezult condiiile ce se cer pentru ca viciile bunului vndut s poat an.a6a rspunderea
vnztorului unui autoturism (olosit. Cst(el0 viciul trebuie s (ie ascuns0 adic s nu poat (i constatat la
prima vedere sau cu prile6ul e2aminrii lucrului.
iciile ascunse sunt deci cele care nu pot (i descoperite "n urma unei veri(icri serioase pe cale obi3nuit.
1e aceea0 lipsa de in(ormare0 de e2perien0 ct 3i de nepriceperea cumprtorului nu (ac ca viciile pe care
acesta nu le-a putut constata sin.ur s (ie considerate vicii ascunse.
Ctunci cnd este vorba de un lucru a crui cunoa3tere asupra calitilor pe care le are ori eventual a unor
de(eciuni0 este necesar o anumit pre.tire0 cumprtorul poale apela la o persoan cali(icat 3i0 dac nu
o (ace0 el este "n culp. 1impotriv0 dac s-ar considera c sunt vicii ascunse 3i acelea care au scpat
cumprtorului la orice veri(icare a sa0 s-ar a6un.e la des(iinarea cu u3urin a unor vnzri 3i deci la
nerespectarea obli.aiilor asumate prin contract. /.D.0 decizia 1!36F1!8@0 s.civ.0 Bepertoriu )1!8#-1!8%*0
p. 86. C se vedea 3i /.D.0 1ecizia 183F1!780 "n C1. 1!780 p. %!.
43
Bspunderea contra viciilor ascunse prezint asemnri cu viciul erorii0 dar nu se
identi(ic cu acesta0 "ntruct eroarea0 ca viciu de consimmnt0 poart asupra substanei
obiectului conveniei sau asupra identitii cocontractantului0 "n cazul contractelor
"ncheiate intuitu persoane.
D#,( p(r6i0$ nu #u ,/n-$ni% #0%'$0, -!n"(%/ru0 $%$ /20i3#% ( 3#r#n%$"$ ,/n%r#
-i,ii0/r #,un$, ,5i#r :i #%un,i ,!n& nu 0$-# ,un/,u% 8#r%) 1;0B #0in) 819 C),i-)9)
C0#u"( ,#r$ 4n0(%ur( #u 0i1i%$#"( r(pun&$r$# p$n%ru -i,ii $%$ nu0( 4n
pri-in6# -i,ii0/r p$ ,#r$ -!n"(%/ru0 0$-# ,un/,u% /ri %r$2ui# ( 0$ ,un/#,( 0# &#%#
4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui)
O20i3#6i# &$ 3#r#n6i$ :i r(pun&$r$# 'un,6i/n$#"( nu1#i p$n%ru -i,ii0$ #,un$
#0$ 0u,ru0ui -!n&u% :i nu p$n%ru -i,ii0$ #p#r$n%$ p$ ,#r$ ,u1p(r(%/ru0 pu%$#
&$,/p$ri in3ur, prin%r-/ -$ri'i,#r$ n/r1#0(.
$
Vi,iu0 #,un #u ,#u"# 0ui %r$2ui$ ( $=i%$ 0# &#%# pr$&(rii 2unu0ui> viciile
aprute ulterior nu an.a6eaz rspunderea vnztorului0 pentru c riscurile trec asupra
cumprtorului odat cu predarea bunului.
1
2
49entru a se dispune rezoluiunea unui contract de vnzare cumprare al crui obiect este un autoturism
(olosit0 urmeaz a se considera vicii ascunse numai cele care nu puteau (i descoperite dup o veri(icare
serioas pe care cumprtorul era obli.at s o (ac personal sau apelnd la o persoan cali(icat.
iciul ascuns trebuie s e2iste la data "ncheierii contractului 3i s (ac bunul de ne"ntrebuinat ori s "i
mic3oreze "n mod substanial utilitatea0 ceea ce nu se poate reine atunci cnd e necesar "nlocuirea unor
piese uzate.
Condiiile care se cer pentru ca viciile lucrului vndut s poat an.a6a rspunderea vnztorului unui
autoturism (olosit sunt cele .enerale prevzute de Codul civil.
+n primul rnd0 viciul trebuie s (ie ascuns0 adic s nu poat (i constatat la prima vedere sau cu prile6ul
e2aminrii lucrului vndut. Csemenea vicii ascunse sunt deci cele care nu pot (i descoperite "n urma unei
veri(icri serioase 3i pe cale obi3nuit. 1e aceea0 lipsa de in(ormare0 de e2perien0 ct 3i nepriceperea
cumprtorului nu (ac ca viciile pe care acesta nu le-a putut constata sin.ur s (ie considerate vicii
ascunse.
Ctunci cnd este vorba despre un lucru pentru a crui cunoa3tere este necesar o anumit pre.tire0
cumprtorul poate s apeleze la o persoan cali(icat 3i0 dac nu o (ace0 el este considerat "n culp. 1ac
s-ar considera0 dimpotriv0 c viciile ascunse sunt 3i acelea care au scpat cumprtorului la orice
veri(icare a sa0 s-ar a6un.e la des(iinarea cu u3urin a vnzrilor 3i deci0 la nerespectarea obli.aiilor
asumate prin contract.
+n al doilea rnd0 viciile ascunse atra. rspunderea vnztorului numai "n msura "n care ele (ac ca bunul
vndut s nu poat (i "ntrebuinat potrivit destinaiei sale ori s-i mic3oreze "n mod substanial utilitatea0
ast(el "nct0 dac cumprtorul le-ar (i cunoscut0 nu l-ar (i cumprat. 1ac lucrul0 de3i prezint anumite
de(eciuni0 chiar ascunse (iind0 poate (i (olosit con(orm destinaiei sale0 aciunea (ormulat nu ar putea (i
primit.
Ca urmare0 "mpre6urarea c pentru "ntrebuinarea "n continuare a unui autoturism (olosit este necesar
"nlocuirea unor piese a(late "ntr-o stare avansat de uzur nu antreneaz obli.aia de .aranie pentru vicii
ascunse0 cu att mai mult cu ct "nstrinarea s-a (cut la un pre in(erior celui corespunztor unui
autoturism nou0 ceea ce demonstreaz c dobnditorul a cunoscut (aptul c mcar o parte din piese sunt "n
stare de uzur avansat.5 /.D.0 s.civ.0 1ecizia 183F1!780 "n +ndreptar0 p. 16@.
1
Codul civil re.lementeaz rspunderea vnztorului pentru viciile ascunse ale bunului vndut0 dac din
cauza lor nu poate (i "ntrebuinat potrivit destinaiei sale sau "ntrebuinarea lui este att de mic3orat "nct
se presupune c dobnditorul0 dac ar (i cunoscut viciile0 nu le-ar (i achiziionat sau nu ar (i convenit
vnzarea la preul stabilit. 9e de alt parte0 vnztorul nu rspunde pentru viciile aparente0 despre care
cumprtorul a putut sin.ur s se convin..
Bezult0 "ntre alte condiii ce trebuie "ndeplinite pentru ca viciile bunului s an.a6eze rspunderea
vnztorului0 condica ca viciul s (ie ascuns0 adic s nu poat (i constatat la prima vedere sau cu prile6ul
veri(icrii bunului.
+n raport cu aceast condiie0 nu poate (i antrenat rspunderea vnztorului autoturismului 3i deci nu este
6usti(icat des(iinarea unei convenii0 "n cazul e2istenei unor vicii care nu au (ost constatate de
cumprtor0 datorit lipsei de in(ormare0 de e2perien sau nepricepere0 deoarece0 atunci cnd cunoa3terea
44
+n s(r3it0 -i,iu0 %r$2ui$ ( 'i$ 3r#-0 adic s (ac lucrul impropriu "ntrebuinrii
dup natur sau s "i mic3oreze valoarea de "ntrebuinare0 ast(el "nct cumprtorul0 dac
l-ar (i cunoscut0 nu ar (i cumprat sau ar (i cumprat pe un pre mai mic.
:u e2ist obli.aie de .aranie pentru vicii pentru bunurile cumprate la vnzrile
silite )art. 17#7 alin. )%* C.civ.*.
Cumprtorul care a descoperit viciile ascunse ale lucrului este obli.at s le aduc
la cuno3tina vnztorului "n termenul stabilit prin contract sau0 "n lips0 "n termen de
trei luni0 pentru construcii0 sau "n termen de dou luni de la data la care le-a descoperit0
pentru celelalte bunuri. +n caz contrar0 la stabilirea desp.ubirii ce vnztorul datoreaz
cumprtorului pentru viciile ascunse0 se va ine seama 3i de pa.uba pe care vnztorul
a su(erit-o din cauza nedenunrii sau denunrii cu "ntrziere a viciilor )art. 17#! alin.
)1* C.civ.*.
Cnd viciul apare "n mod .radual0 termenele menionate mai sus "ncep s cur. din
ziua "n care cumprtorul "3i d seama de .ravitatea 3i "ntinderea viciului.
nztorul care a tinuit viciul nu poate bene(icia "ns de reducerea desp.ubirii cu
pa.uba su(erit din cauza nedenunrii sau demiterii cu "ntrziere a viciilor.
@n %$1$iu0 /20i3#6i$i -!n"(%/ru0ui &$ 3#r#n6i$ ,/n%r# -i,ii0/r, ,u1p(r(%/ru0
p/#%$ /26in$, &up( ,#"A
#9 4n0(%ur#r$# -i,ii0/r &$ ,(%r$ -!n"(%/r #u p$ ,5$0%ui#0# #,$%ui#E
29 4n0/,uir$# 2unu0ui -!n&u% ,u un 2un &$ #,$0#:i '$0, 4n( 0ipi% &$ -i,iiE
,9 r$&u,$r$# ,/r$pun"(%/#r$ # pr$6u0ui 8#,6iun$# $%i1#%/ri$9E
&9 r$"/0u6iun$# -!n"(rii 8#,6iun$# r$&5i2i%/ri$9)
8a cererea vnztorului0 instana0 innd seama de .ravitatea viciilor 3i de scopul
pentru care contractul a (ost "ncheiat0 precum 3i de alte "mpre6urri0 poate dispune o alt
msur dintre cele menionate0 dect cea solicitat de cumprtor.
1ac numai unele dintre bunurile vndute sunt a(ectate de vicii 3i acestea pot (i
separate de celelalte (r pa.ub pentru cumprtor0 iar instana dispune rezoluiunea0
contractul se des(iineaz numai "n parte.
Bezoluiunea contractului0 "n ceea ce prive3te bunul principal0 atra.e rezoluiunea
lui 3i "n privina bunului accesoriu.
@n ,#"u0 4n ,#r$ 0# &#%# 4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui -!n"(%/ru0 ,un/:%$# -i,ii0$
2unu0ui -!n&u%, p$ 0!n3( un# &in%r$ 1(uri0$ $nu1$r#%$ 1#i u, -!n"(%/ru0 $%$
/20i3#%, &#,( $%$ ,#"u0, 0# p0#%# &$ &#un$-in%$r$$, p$n%ru r$p#r#r$# 4n%r$3u0ui
pr$Cu&i,iu ,#u"#%)
calitilor sau de(eciunilor unui lucru reclam o anumit pre.tire0 cumprtorul este "n culp0 dac nu
apeleaz la o persoan cali(icat0 "n msur s depisteze caracteristicile lucrului respectiv cu ocazia
veri(icrii acestuia.5 /.D.0 s.civ.0 dec. nr. 18%!F1!880 BB1 nr. 6F1!8!0 p. 66.
4+n caz de anulare a unui contract de vnzare-cumprare0 vnztorul este obli.at s restituie
cumprtorului "ntre. preul primit. 9e ln. aceasta0 el este inut de toate daunele-interese ctre
cumprtor0 dac a cunpscut viciile lucrului vndut. +n spe0 prima instan a respins aciunea
reclamantului "mpotriva "ntreprinderii de construire 3i vnzarea locuinelor0 cu motivarea c nu este
"ndreptit s primeasc unele sume ce i-au (ost reinute 3i c0 "n momentul vnzrii prta nu avea
cuno3tin de viciile apartamentului. Becursul reclamantului a (ost "ns admis0 iar sentina modi(icat "n
sensul c prta a (ost obli.at s plteasc suma "ncasat nele.al0 precum 3i o alt sum cu titlu de daune
interese0 reprezentnd dobnda le.al pe anii respectivi0 pentru c a cunoscut de(ectele construciei care
constituiau vicii ascunse.5 1ecizia 1@#7F1!!1 a /.'.-. "n 4Cule.ere5 pe anul 1!!10 p. 78.
Crt. 1$7@ C.civ. prevde c; 4+n lips de stipulaie contrar ct timp bunul nu este predat0 riscul pieirii
(ortuite rmne "n sarcina debitorului obli.aiei de predare0 chiar dac proprietatea a (ost trans(erat
dobnditorului. +n cazul pieirii (ortuite a bunului0 debitorul obli.aiei0 de predare pierde dreptul la
contraprestaie0 iar dac a primit-o0 este obli.at s o restituie5.
45
Ctunci cnd vnztorul nu cuno3tea viciile bunului vndut 3i s-a dispus (ie
reducerea preului0 (ie rezoluiunea vnzrii0 el este obli.at s restituie cumprtorului
doar preul 3i cheltuielile (cute cu prile6ul vnzrii0 "n tot sau "n parte0 dupa caz.
Pi$r&$r$# #u &$%$ri/r#r$# 2unu0ui, ,5i#r prin '/r6( 1#C/r(, nu 40 41pi$&i,( p$
,u1p(r(%/r ( /26in( #p0i,#r$# 1(uri0/r 1$n6i/n#%$ 1#i u 8#r%) 1;1? C),i-)9)
Dip/"i6ii0$ pri-i%/#r$ 0# 3#r#n6i# ,/n%r# -i,ii0/r #,un$ $ #p0i,( :i #%un,i
,!n& 2unu0 -!n&u% nu ,/r$pun&$ ,#0i%(6i0/r ,/n-$ni%$ &$ ,(%r$ p(r6i)
@n ,#"u0 -!n"(rii &up( 1/%r( #u 1/&$0, -!n"(%/ru0 3#r#n%$#"( ,( 2unu0 #r$
,#0i%(6i0$ 1/%r$i #u 1/&$0u0ui)
Ca 3i "n cazul .araniei pentru eviciune0 vnztorul este obli.at la .arania pentru
vicii 3i (a de succesorii cumprtorului.
T$r1$nu0 &$ pr$,rip6i$ #0 &r$p%u0ui &$ -#0/ri'i,#r$ # 3#r#n6i$i p$n%ru -i,ii $%$
,$0 &$ &r$p% ,/1un &$ ? #ni 8#r%) 2+1; C),i-)9)
1ac prin le.e nu se prevede alt(el0 prescripia dreptului la aciune0 izvort din
transmiterea unor bunuri sau e2ecutarea unor lucrri0 cu vicii aparente0 "n cazurile "n
care le.ea sau contractul obli. la .aranie 3i pentru asemenea vicii0 "ncepe s cur. de
la data predrii sau recepiei (inale a bunului ori a lucrrii sau0 dup caz0 de la data
"mplinirii termenului prevzut de le.e ori stabilit prin procesul-verbal de constatare a
viciilor0 pentru "nlturarea de ctre debitor a viciilor constatate.
Cceste dispoziii se aplic 3i "n cazul lipsei calitilor convenite ori a lipsurilor
cantitative0 "ns numai dac oricare din aceste lipsuri puteau (i descoperite0 (r
cuno3tine speciale0 printr-o veri(icare normal.
D#,( prin 0$3$ nu $ pr$-$&$ #0%'$0, pr$,rip6i# &r$p%u0ui 0# #,6iun$ p$n%ru
-i,ii0$ #,un$ 4n,$p$ ( ,ur3(A
#9 4n ,#"u0 unui 2un %r#n1i #u #0 un$i 0u,r(ri $=$,u%#%$, #0%# &$,!% /
,/n%ru,6i$, &$ 0# 41p0inir$# unui #n &$ 0# &#%# pr$&(rii /ri r$,$p6i$i 'in#0$ #
2unu0ui #u # 0u,r(rii, 4n #'#r# ,#"u0ui 4n ,#r$ -i,iu0 # '/% &$,/p$ri% 1#i 4n#in%$,
,!n& pr$,rip6i# -# 4n,$p$ ( ,ur3( &$ 0# &#%# &$,/p$ririi)
29 4n ,#"u0 un$i ,/n%ru,6ii, &$ 0# 41p0inir$# # %r$i #ni &$ 0# &#%# pr$&(rii #u
r$,$p6i$i 'in#0$ # ,/n%ru,6i$i, #'#r( nu1#i &#,( -i,iu0 # '/% &$,/p$ri% 1#i 4n#in%$,
,!n& pr$,rip6i# -# 4n,$p$ ( ,ur3( &$ 0# &#%# &$,/p$ririi)
P$n%ru $=$,u%#r$# un/r 0u,r(ri ,ur$n%$, %$r1$n$0$ un% &$ / 0un(, 4n ,#"u0
pr$-("u% 0# 0i%) #9, r$p$,%i- &$ %r$i 0uni, 4n ,#"u0 pr$-("u% 0# 0i%) 29)
1ispoziiile de mai sus se aplic 3i "n cazul lipsei calitilor convenite ori a lipsurilor
cantitative0 "ns numai dac oricare din aceste lipsuri nu puteau (i descoperite0 (r
cuno3tine speciale0 printr-o veri(icare normal.
T$r1$n$0$ 1$n6i/n#%$ un% %$r1$n$ &$ 3#r#n6i$ 4n(un%ru0 ,(r/r# -i,ii0$
%r$2ui$, 4n %/#%$ ,#"uri0$, ( $ i-$#,( 8#r%) 2+?1 C),i-)9)
Prin &ip/"i6ii0$ &$ 1#i u nu $ #&u,$ 4n(, ni,i/ #%in3$r$ %$r1$n$0/r &$
3#r#n6i$ p$,i#0$, 0$3#0$ #u ,/n-$n6i/n#0$)
Ccele dispoziii se aplic0 "n mod corespunztor0 3i "n cazul produselor pentru care
s-a prevzut un termen de valabilitate0 ca 3i "n cazul bunurilor sau lucrrilor pentru care
e2ist un termen de .aranie pentru buna (uncionare.
C9 D$pr$ 3#r#n6i# p$n%ru 2un# 'un,6i/n#r$ # 2unu0ui
@n #'#r( &$ 3#r#n6i# ,/n%r# -i,ii0/r #,un$, -!n"(%/ru0 ,#r$ # 3#r#n%#% p$n%ru
un %i1p &$%$r1in#% 2un# 'un,6i/n#r$ # 2unu0ui -!n&u% $%$ /20i3#%, 4n ,#"u0
46
/ri,(r$i &$'$,6iuni i-i%$ 4n(un%ru0 %$r1$nu0ui &$ 3#r#n6i$, ( r$p#r$ 2unu0 p$
,5$0%ui#0# # 8#r%) 1;1* #0in) 819 C),i-)9
D#,( r$p#r#6i# $%$ i1p/i2i0( #u &#,( &ur#%# #,$%$i# &$p(:$:%$ %i1pu0
%#2i0i% prin ,/n%r#,% #u prin 0$3$# p$,i#0(, -!n"(%/ru0 $%$ /20i3#% ( 4n0/,ui#,(
2unu0 -!n&u%) @n 0ip# unui %$r1$n pr$-("u% 4n ,/n%r#,% #u 4n 0$3$# p$,i#0(,
&ur#%# 1#=i1( # r$p#r#6i$i $%$ &$ 1+ "i0$ &$ 0# &#%# ,!n& ,u1p(r(%/ru0 # /0i,i%#%
r$p#r#r$# 2unu0ui)
D#,( -!n"(%/ru0 nu 4n0/,ui$:%$ 2unu0 4n%r-un %$r1$n ,ur%, p/%ri-i% ,u
41pr$Cur(ri0$, $0 $%$ /20i3#%, 0# ,$r$r$# ,u1p(r(%/ru0ui, (-i r$%i%ui$ pr$6u0 pri1i%
4n ,5i12u0 4n#p/i$rii 2unu0ui)
Earania nu va (i datorat dac vnztorul dovede3te c de(eciunea s-a produs din
pricina modului nepotrivit "n care cumprtorul a (olosit sau pstrat bunul.
Comportamentul cumprtorului se apreciaz 3i lundu-se "n considerare instruciunile
scrise care i-au (ost comunicate de ctre vnztor.
Dub sanciunea decderii din dreptul de .aranie0 cumprtorul trebuie s comunice
de(eciunea de "ndat ce a descoperit-o 3i0 "n orice caz0 "nainte de "mplinirea termenului
de .aranie.
Danciunea decderii din dreptul de .aranie este aplicabil "n mod corespunztor 3i
"n cazul "n care vnztorul a .arantat c bunul va pstra un timp determinat anumite
caliti.
P/%ri-i% #r%) 11;; C),i-) .C/n%r#,%u0 4n,5$i#% ,u ,/nu1#%/rii $%$ upu 0$3i0/r
p$,i#0$ :i 4n ,/1p0$%#r$ &ip/"i6ii0/r pr$"$n%u0ui ,/&>)
@n #,$% $n, L$3$# nr) 1D?I2000 pri-in& ,0#u"$0$ #2u"i-$ &in ,/n%r#,%$0$
4n,5$i#%$ 4n%r$ ,/1$r,i#n6i :i ,/nu1#%/ri, r$pu20i,#%( 4n %$1$iu0 L$3ii nr)
?*?I200;, in%$r"i,$ 4n,ri$r$# 4n ,/n%r#,%$0$ 4n,5$i#%$ ,u ,/nu1#%/rii # un/r
,0#u"$ #2u"i-$)
Clauza abuziv este de(init ca (iind stipulaia contractual care nu a (ost ne.ociat
direct cu consumatorul 3i care creeaz prin ea "ns3i sau "mpreun cu alte prevederi din
contract un dezechilibru semni(icativ "n detrimentul consumatorului 3i contrar cerinelor
bunei credine.
Clauzele abuzive cuprinse "n contract 3i constatate (ie personal0 (ie prin intermediul
or.anelor abilitate prin le.e nu vor produce e(ecte asupra consumatorului0 iar contractul
se va derula "n continuare cu acordul consumatorului0 numai dac dup eliminarea
acestora mai poate continua.
D#,( prin ,0#u"$0$ #2u"i-$ pr$-("u%$ 4n 0$3$ -#r r$%r!n3$ &r$p%u0
,/nu1#%/ru0ui &$ # in%$n%# #,6iun$# r$&5i2i%/ri$ #u #,6iun$# $%i1#%/ri$ /ri -#r
0i1i%# r(pun&$r$# -!n"(%/ru0ui p$n%ru -i,ii, $0$ -/r 'i nu0$)
@n ,/pu0 #r1/ni"(rii r$30$1$n%(ri0/r in%$rn$ ,u ,$0$ $=i%$n%$ 4n Uniun$#
Eur/p$#n( # '/% #&/p%#%( L$3$# <<DI200? pri-in& -!n"#r$# pr/&u$0/r :i
3#r#n6ii0/r #/,i#%$ #,$%/r#, ,#r$ r$30$1$n%$#"( 1#%$ri# 1$n6i/n#%( 4n
,/n,/r&#n6( ,u r$3u0i0$ p$r%in$n%$ ,#r$ $=i%( 4n Uniun$# Eur/p$#n( :i ,#r$ #
in%r#% 4n -i3/#r$ 0# 1 i#nu#ri$ 200;, &#%( #&$r(rii R/1!ni$i 0# Uniun$# Eur/p$#n()
+n sensul le.ii nr. @@!F$##30 urmtorii termeni se de(inesc ast(el;
#9 ,/nu1#%/r G /ri,$ p$r/#n( 'i"i,( #u 3rup &$ p$r/#n$ 'i"i,$ ,/n%i%ui%$ 4n
#/,i#6ii, ,#r$ ,u1p(r(, &/2!n&$:%$, u%i0i"$#"( /ri ,/nu1# pr/&u$ 4n #'#r#
#,%i-i%(6ii #0$ pr/'$i/n#0$ #u ,/1$r,i#0$, &#r ,#r$ #,6i/n$#"( 4n ,/n%r#,%$0$ #'0#%$
u2 in,i&$n6# pr$"$n%$i 0$3iE
47
b* produs H bun material mobil a crui destinaie (inal este consumul sau utilizarea
individual ori colectiv. :u intra sub incidena prevederilor prezentei le.i bunurile
vndute "n urma con(iscrilor0 "n cadrul procedurii de e2ecutare silit sau pe baza unui
alt act emis de autoritile 6udectore3ti0 apa 3i .azele care nu sunt ambalate "ntr-un
volum limitat sau "ntr-o cantitate (i2 3i ener.ia electric>
,9 -!n"(%/r G p$r/#n# 'i"i,( #u Curi&i,( #u%/ri"#%(, ,#r$, 4n ,#&ru0 #,%i-i%(6ii
#0$, ,/1$r,i#0i"$#"( pr/&u$ 4n ,/n&i6ii0$ unui ,/n%r#,% 4n,5$i#% ,u ,/nu1#%/ru0E
d* productor;
1. a.entul economic care (abrica un produs (init sau o component a unui produs>
$. a.entul economic care (abrica materia prima>
3. a.entul economic care "3i aplica denumirea0 marca sau un alt semn distinctiv pe
produs>
@. a.entul economic care recondiioneaz produsul>
%. a.entul economic sau distribuitorul care modi(ic0 prin activitatea sa0
caracteristicile produsului>
6. reprezentantul "nre.istrat "n Bomnia al unui a.ent economic care nu "3i are
sediul "n Bomnia sau0 "n cazul ine2istenei acestuia0 importatorul produsului>
7. a.entul economic care import produse "n vederea realizrii ulterioare a unei
operaiuni de vnzare0 "nchiriere0 leasin. sau orice alt (orm de distribuie speci(ic
derulrii a(acerilor>
8. distribuitorul produsului importat0 "n cazul "n care nu se cunoa3te importatorul0
chiar dac productorul este menionat>
!. distribuitorul produsului0 "n cazul "n care importatorul nu poate (i identi(icat0 dac
nu in(ormeaz persoana pre6udiciat0 "n termen de 3# de zile de la cererea acesteia0
asupra identitii importatorului>
$9 3#r#n6i$ G /ri,$ #n3#C#1$n% #u1#% &$ -!n"(%/r #u pr/&u,(%/r '#6( &$
,/nu1#%/r, '(r( /0i,i%#r$# un/r ,/%uri up0i1$n%#r$, &$ r$%i%uir$ # pr$6u0ui
p0(%i% &$ ,/nu1#%/r, &$ r$p#r#r$ #u &$ 4n0/,uir$ # pr/&uu0ui ,u1p(r#%, &#,(
#,$%# nu ,/r$pun&$ ,/n&i6ii0/r $nun6#%$ 4n &$,0#r#6ii0$ r$'$ri%/#r$ 0# 3#r#n6i$ #u
4n pu20i,i%#%$# #'$r$n%(E
(* reparare H aducerea unui produs la con(ormitate cu contractul de vnzare-
cumprare>
39 -i,iu #,un G &$'i,i$n6# ,#0i%#%i-( # unui pr/&u 0i-r#% #u # unui $r-i,iu
pr$%#% ,#r$ nu # '/% ,un/,u%( &$ ,/nu1#%/r prin 1iC0/#,$0$ /2i:nui%$ &$
-$ri'i,#r$E
h* durata medie de utilizare H intervalul de timp0 stabilit "n documente tehnice
normative s-au declarat de ctre productor ori convenit "ntre "ri0 "n cadrul crora
produsele de (olosin "ndelun.at trebuie s "3i menin caracteristicile (uncionale0
dac au (ost respectate condiiile de transport0 manipulare0 depozitare 3i e2ploatare.
Nu un% upu$ pr$-$&$ri0/r #,$%$i 0$3i pr/&u$0$ '/0/i%$ ,#r$ un% -!n&u%$
prin pr/,$&ur# 0i,i%#6i$i pu20i,$, 0# ,#r$ ,/nu1#%/ru0 #r$ p/i2i0i%#%$# ( p#r%i,ip$
p$r/n#0)
Intr sub incidena prevederilor le.ii nr. @@!F$##3 3i produsele care vor (i
achiziionate pe baza unui contract de vnzare de produse ce urmeaz a (i (abricate sau
prelucrate.
V!n"(%/ru0 $%$ /20i3#% ( 0i-r$"$ ,/nu1#%/ru0ui pr/&u$ ,#r$ un% 4n
,/n'/r1i%#%$ ,u ,/n%r#,%u0 &$ -!n"#r$-,u1p(r#r$)
48
De consider c produsele sunt "n con(ormitate cu contractul de vnzare-cumprare
dac;
a* corespund descrierii (cute de vnztor 3i au acelea3i caliti ca 3i produsele pe
care vnztorul le-a prezentat consumatorului ca mostr sau model>
b* corespund oricrui scop speci(ic solicitat de ctre consumator0 scop (cut
cunoscut vnztorului 3i acceptat de acesta la "ncheierea contractului de vnzare-
cumprare>
c* corespund scopurilor pentru care sunt utilizate "n mod normal produsele de
acela3i tip>
d* (iind de acela3i tip0 prezint parametri de calitate 3i per(ormane normale0 la care
consumatorul se poate a3tepta "n mod rezonabil0 date (iind natura produsului 3i
declaraiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia0 (cute de vnztor0 de
productor sau de reprezentantul acestuia0 "n special prin publicitate sau prin "nscriere
pe eticheta produsului.
:u se consider a (i lipsa de con(ormitate dac "n momentul "ncheierii contractului
de vnzare-cumprare consumatorul a cunoscut sau nu putea0 "n mod rezonabil0 s nu
cunoasc aceast lips de con(ormitate ori dac lipsa de con(ormitate "3i are ori.inea "n
materialele (urnizate de consumator.
nztorul nu este rspunztor de declaraiile publice prevzute mai sus la lit. d*0 "n
oricare dintre urmtoarele situaii0 dac probeaz ca;
a* nu a cunoscut 3i nu ar (i putut0 "n mod rezonabil0 s cunoasc declaraiile "n
cauz>
b* declaraia (usese corectat la momentul "ncheierii contractului de vnzare-
cumprare>
c* decizie de a cumpra produsul nu putea (i in(luenat de declaraiile publice "n
cauz.
Grice lips a con(ormitii rezultat dintr-o instalare incorect a produselor va (i
considerat echivalent cu o lips a con(ormitii produselor0 dac instalarea (ace parte
din contractul de vnzare a produselor 3i produsele au (ost instalate de vnztor sau pe
rspunderea sa.
9revederile de mai sus se aplic 3i "n cazul "n care produsul destinat a (i instalat de
consumator este instalat de acesta 3i instalarea incorect este datorat unei de(iciene "n
instruciunile de instalare.
V!n"(%/ru0 $%$ r(pun"(%/r '#6( &$ ,/nu1#%/r p$n%ru /ri,$ 0ip( #
,/n'/r1i%(6ii $=i%$n%( 0# 1/1$n%u0 ,!n& #u '/% 0i-r#%$ pr/&u$0$)
@n ,#"u0 0ip$i ,/n'/r1i%(6ii, ,/nu1#%/ru0 #r$ &r$p%u0 &$ # /0i,i%#
-!n"(%/ru0ui, ,# 1(ur( r$p#r#%/ri$, 4n0/,uir$# #u r$p#r#r$# pr/&uu0ui 4n
'un,6i$ &$ /p6iun$# #, 4n 'i$,#r$ ,#" '(r( p0#%(, ,u $=,$p6i# i%u#6i$i 4n ,#r$ #,$#%(
/0i,i%#r$ $%$ i1p/i2i0( #u &ipr/p/r6i/n#%(, #u ( 2$n$'i,i$"$ &$ r$&u,$r$#
,/r$pun"(%/#r$ # pr$6u0ui /ri &$ r$-/0u6iun$# ,/n%r#,%u0ui pri-in& #,$% pr/&u)
G msur reparatorie va (i considerat ca disproporionat0 dac ea impune
vnztorului costuri care sunt nerezonabile "n comparaie cu cealalt msur reparatorie0
lundu-se "n considerare;
a* valoarea pe care ar (i avut-o produsele dac nu ar (i e2istat lipsa de con(ormitate>
b* importana lipsei de con(ormitate>
c* dac cealalt msur reparatorie ar putea (i realizat (r un inconvenient
semni(icativ pentru consumator.
49
C/nu1#%/ru0 p/#%$ /0i,i%# / r$&u,$r$ ,/r$pun"(%/#r$ # pr$6u0ui #u
r$"/0u6iun$# ,/n%r#,%u0ui 4n /ri,#r$ &in%r$ ur1(%/#r$0$ ,#"uriA
c* dac nu bene(iciaz nici de repararea0 nici de "nlocuirea produsului>
b* dac vnztorul nu a luat msura reparatorie "ntr-o perioad de timp rezonabil>
c* dac vnztorul nu a luat msura reparatorie0 (r inconveniente semni(icative
pentru consumator.
Consumatorul nu este "ndreptit s solicite rezoluiunea contractului0 dac lipsa
con(ormitii este minor.
D#,( -!n"(%/ru0 $%$ r(pun"(%/r '#6( &$ ,/nu1#%/r p$n%ru 0ip# &$
,/n'/r1i%#%$ r$"u0%#%( &in%r-/ #,6iun$ #u &in%r-/ /1iiun$ # pr/&u,(%/ru0ui /ri #
unui #3$n% $,/n/1i, &in #,$0#:i 0#n6 ,/n%r#,%u#0, -!n"(%/ru0 #r$ &r$p%u0 &$ # $
4n&r$p%# 41p/%ri-# ,$0ui r$p/n#2i0 &$ 0ip# &$ ,/n'/r1i%#%$, 4n ,/n&i6ii0$ 0$3ii,
#&i,( &$ # '/0/i 41p/%ri-# 0ui #,6iun$# 4n r$3r$)
R(pun&$r$# -!n"(%/ru0ui , ,/n'/r1 pr$-$&$ri0/r L$3ii nr) <<DI200? $%$
#n3#C#%( &#,( 0ip# &$ ,/n'/r1i%#%$ #p#r$ 4n%r-un %$r1$n &$ 2 #ni, ,#0,u0#% &$ 0#
0i-r#r$# pr/&uu0ui)
1up e2pirarea acestui termen0 consumatorii pot pretinde remedierea sau "nlocuirea
"n scopul pentru care au (ost realizate ca urmare a unor vicii ascunse aprute "n cadrul
duratei medii de utilizare0 "n condiiile le.ii.
Consumatorul trebuie s in(ormeze vnztorul despre lipsa de con(ormitate "n
termen de dou luni de la data la care a constatat-o.
9n la proba contrar0 lipsa de con(ormitate aprut "n termen de 6 luni de la
livrarea produsului se prezum c a e2istat la momentul livrrii acestuia0 cu e2cepia
cazurilor "n care prezumia este incompatibil cu natura produsului sau a lipsei de
con(ormitate.
Earania este obli.atorie din punct de vedere 6uridic pentru o(ertant0 "n condiiile
speci(ice "n declaraiile re(eritoare la .aranie 3i "n publicitatea a(erent.
Earania trebuie s cuprind meniuni cu privire la drepturile con(erite prin le.ea
consumatorului 3i s ateste "n mod clar c aceste drepturi nu sunt a(ectate prin .arania
o(erit.
Earania trebuie redactat "n termeni simpli 3i u3or de "neles.
8a cererea consumatorului .arania va (i o(erit "n scris sau pe orice alt suport
durabil0 disponibil 3i accesibil acestuia.
+n cazul "n care .arania nu respect prevederile alin. 1 3i ale art. $#0 valabilitatea
acesteia nu este a(ectat0 consumatorul avnd dreptul de a solicita vnztorului
"ndeplinirea condiiilor incluse "n declaraiile re(eritoare la .aranie.
Clauzele contractuale sau "nele.erile "ncheiate "ntre vnztor 3i consumator "nainte
ca lipsa de con(ormitate s (ie cunoscut de consumator 3i comunicat vnztorului0
care limiteaz sau "nltur0 direct ori indirect0 drepturile consumatorului prevzute de
prezenta le.e0 sunt nule de drept.
+n cazul produselor (olosite0 consumatorul 3i vnztorul pot conveni reducerea
termenului de $ ani prevzut de le.e0 dar nu la mai puin de un an de la data livrrii
produsului.
C/n%i%ui$ ,/n%r#-$n6ii ur1(%/#r$0$ '#p%$ :i $ #n,6i/n$#"( ,u #1$n&(;
H nerespectarea prevederilor privitoare la .aranii 3i
H nerespectarea prevederilor privind con(ormitatea e2istent la momentul livrrii
produselor.
50
Constatarea contraveniilor 3i aplicarea sanciunilor se (ac de ctre reprezentanii
"mputernicii ai Cutoritii :aionale pentru 9rotecia Consumatorilor.
1repturile consumatorilor prevzute de 8e.ea nr. @@!F$##3 sunt e2ercitate (r a
aduce atin.ere altor drepturi pe care consumatorul le poate invoca con(orm celorlalte
prevederi le.ale care re.lementeaz rspunderea contractual sau necontractual.
;) 2) *bligaiile cumprtorului
C/&u0 ,i-i0 %#2i0$:%$ 4n #r,in# ,u1p(r(%/ru0ui ur1(%/#r$0$ /20i3#6iiA
#9 ( pr$i# 2unu0 -!n&u%E
29 ( p0(%$#,( pr$6u0 -!n"(riiE
,9 ( up/r%$ ,5$0%ui$0i0$ -!n"(rii 8#r%) 1***, 1**; :i 1;1D C),i-)9)
9rile pot stabili "n contract 3i alte obli.aii pentru cumprtor.
3, *bligaia de plat a preului vnzrii
E%$ /20i3#6i# prin,ip#0( # ,u1p(r(%/ru0ui, 4n 0ip# ,(r$i# ,/n%r#,%u0 $%$ nu0
#2/0u% ,# -!n"#r$-,u1p(r#r$)
@n 0ip# un$i %ipu0#6ii ,/n%r#r$, ,u1p(r(%/ru0 %r$2ui$ ( p0(%$#,( pr$6u0 0#
0/,u0 4n ,#r$ 2unu0 $ #'0( 4n 1/1$n%u0 4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui :i &$ 4n&#%( ,$
pr/pri$%#%$# $%$ %r#n1i( 8#r%) 1;20 C),i-)9.
1
1ac la data "ncheierii contractului bunurile se a(l "n tranzit0 "n lipsa unei stipulaii
contrare plata preului se (ace la locul care rezult din uzane sau0 "n lipsa acestora0 la
locul destinaiei.
+n cazul "n care nu s-a convenit alt(el0 cumprtorul este inut s plteasc dobnzi
asupra preului din ziua dobndirii proprietii0 dac bunul produce (ructe civile sau
naturale sau din ziua predrii0 dac bunul nu produce (ructe "ns "i procur alte (oloase.
9entru .arantarea obli.aiei de plat a preului0 "n cazurile prevzute de le.e
vnztorul bene(iciaz de un privile.iu sau0 dup caz0 de o ipotec le.al asupra bunului
vndut )art. 17$3 C.civ.*.
D$ r$3u0(, pr$6u0 $%$ %#2i0i% prin%r-/ u1( 30/2#0( ,#r$ $ p0(%$:%$ / &#%(, 4n
4n%r$3i1$ 8p0#%# $%$ in&i-i"i2i0(9)
E%$ p/i2i0 ,# p(r6i0$ ( ,/n-in( ,# pr$6u0 ( 'i$ p0(%i% $:#0/n#% 8'r#,6i/n#%9, 4n
r#%$, 0# &i'$ri%$ %$r1$n$) E%$ i%u#6i# -!n"(ri0/r 4n r#%$) @n%ru,!% %$r1$n$0$ un%
%ipu0#%$ 4n '#-/#r$# ,u1p(r(%/ru0ui, #,$%# -# pu%$# '#,$ / p0#%( #n%i,ip#%( # r#%$i
#u # 4n%r$3u0ui pr$6) @n #,$% ,#", &/2!n&# ,#0,u0#%( p$n%ru p0#%# 0# %$r1$n -#
%r$2ui ( 'i$ p0(%i%(, &#,( 0$3$# #u p(r6i0$ nu ,/n-in #0%'$0)
Cumprtorul care a(l de e2istena unei cauze de eviciune este "ndreptit s
suspende plata preului pn la "ncetarea tulburrii sau pn cnd vnztorul o(er o
.aranie corespunztoare.
Cumprtorul nu poate suspenda plata preului dac a cunoscut pericolul eviciunii
"n momentul "ncheierii contractului sau0 dac "n contract s-a prevzut c plata se va (ace
chiar "n caz de tulburare )art. 17$$ C.civ.*.
@n ,#" &$ n$p0#%(, %/%#0( #u p#r6i#0(, # pr$6u0ui, -!n"(%/ru0 p/#%$ in-/,#
$=,$p6i# &$ n$$=$,u%#r$, r$'u"!n& ( pr$&$# 0u,ru0 -!n&u% p!n( 0# p0#%# pr$6u0ui
84n %$1$iu0 unui &r$p% &$ r$%$n6i$ #upr# 0u,ru0ui -!n&u%9, 'i$ ( ,$#r( $=$,u%#r$#
1
4Ctunci cnd vnztorul creditorul unei sume de bani0 a preului0 re(uz a primi plata0 debitorul poate
s-i (ac o(ert real0 iar "n cazul re(uzului de a primi0 s consemneze suma 3i ast(el s se livreze.5 /.D.0
col.civ.0 1ecizia 87%F1!6%0 "n Bepertoriu0 1!%$-1!6!0 p. $#!.
51
i0i%( # /20i3#6i$i, /ri ( ,$#r( r$"/0u6iun$# ,/n%r#,%u0ui p$n%ru n$p0#%# pr$6u0ui :i #
&/2!n"i0/r.
1
C!n& ,u1p(r(%/ru0 nu # p0(%i%, -!n"(%/ru0 $%$ 4n&r$p%(6i% ( /26in( prin
in%$r1$&iu0 in%#n6$i Cu&$,(%/r$:%i, 'i$ $=$,u%#r$# i0i%( # /20i3#6i$i &$ p0#%(, 'i$
r$"/0u6iun$# -!n"(rii, pr$,u1 :i, 4n #12$0$ i%u#6ii, &#un$-in%$r$$, &#,( $%$ ,#"u0
8#r%) 1;2< C),i-)9)
@n ,#"u0 -!n"(rii 2unuri0/r 1/2i0$, ,u1p(r(%/ru0 $%$ &$ &r$p% 4n 4n%!r"i$r$ ,u
pri-ir$ 0# 4n&$p0inir$# /20i3#6ii0/r #0$ &#,(, 0# ,#&$n6(, ni,i nu # p0(%i% pr$6u0 :i
ni,i nu # pr$0u#% 2unu0)
@n ,#"u0 2unuri0/r 1/2i0$ upu$ &$%$ri/r(rii r#pi&$ #u &$$0/r ,5i12(ri &$
-#0/#r$, ,u1p(r(%/ru0 $%$ &$ &r$p% 4n 4n%!r"i$r$ 4n pri-in6# pr$0u(rii 0/r, #%un,i
,!n& nu 0$-# pr$0u#% 4n %$r1$nu0 ,/n-$ni%, ,5i#r &#,( pr$6u0 # '/% p0(%i%, #u #%un,i
,!n& # /0i,i%#% pr$&#r$# '(r( ( 'i p0(%i% pr$6u0.
$
Cnd cumprtorul unui bun mobil nu-3i "ndepline3te obli.aia de preluare sau de
plat0 vnztorul are (acultatea de a depune lucrul vndut "ntr-un depozit0 la dispoziia 3i
pe cheltuiala cumprtorului0 sau de a-l vinde.
nzarea se va (ace prin licitaie public sau chiar pe preul curent dac lucrul are
un pre la burs sau "n tr. ori stabilit de le.e0 de ctre o persoan autorizat de le.e
pentru asemenea acte 3i cu dreptul pentru vnztor la plata di(erenei dintre preul
convenit la prima vnzare 3i cel e(ectiv obinut0 precum 3i la daune-interese.
1ac vnzarea are ca obiect bunuri (un.ibile supuse unui pre curent0 iar
nee2ecutarea contractului provine din partea vnztorului0 cumprtorul are dreptul de a
cumpra bunuri de acela3i .en pe cheltuiala vnztorului0 prin intermediul unei
persoane autorizate.
Cumprtorul are dreptul a pretinde di(erena dintre suma ce reprezint cheltuielile
achiziionrii bunurilor 3i preul convenit cu vnztorul0 precum 3i la daune-interese0
dac este cazul.
9artea care va e2ercita dreptul prevzut mai sus are obli.aia de a "ncuno3tina de
"ndat cealalt parte despre aceasta )art. 17$6 C.civ.*.
C!n& -!n"#r$# -# '(,u% '(r( %$r1$n &$ p0#%(, i#r ,u1p(r(%/ru0 nu # p0(%i%
pr$6u0, -!n"(%/ru0 p/#%$ ,#, 4n ,$0 1u0% 1+ "i0$ &$ 0# &#%# pr$&(rii, ( &$,0#r$
r$"/0u6iun$# '(r( pun$r$ 4n 4n%!r"i$r$ :i ( ,$#r( r$%i%uir$# 2unu0ui 1/2i0 -!n&u%,
,!% %i1p 2unu0 $%$ 4n,( 4n p/$i# ,u1p(r(%/ru0ui :i nu # u'$ri% %r#n'/r1(ri)
1
49lata preului stabilit "ntr-un contract de vnzare-cumprare constituie o prestaie unic 3i nu succesiv0
iar plata "n rate a preului reprezint numai o modalitate de e2ecutare0 care nu este de natur s schimbe
caracterul unic al prestaii. Ca atare0 termenul de prescripie a dreptului de a cere e2ecutarea silit "ncepe
s cur. de la data stabilit "n contract pentru plata ultimei rate0 chiar 3i pentru e2ecutarea ratelor
anterioare nepltite.5 /.D.0 s.civ.0 dec. nr. 1!$7F1!7%0 Bepertoriu0 1!7#-3!7%0 p. 86.
2
4+n caz de anulare a unui contract de vnzare-cumprare0 aciunea cumprtorului pentru restituirea
preului ia na3tere din momentul "n care a pierdut posesia bunului0 deoarece "ntr-o atare situaie acesta
este momentul "n care se concretizeaz pentru el pre6udiciul rezultat din operaiunea nele.al.5 /.D.0
s.civ.0 dec. nr. $@F1!770 C10 p. 37.
4Cnd la o vnzare de imobil s-a stipulat c0 "n lips de plat a preului "n termenul stabilit0 vnzarea va (i
de drept rezolvit0 cumprtorul poate plti0 dup e2pirarea termenului0 "n timpul ct nu este pus "n
"ntrziere printr-unul dintre modurile prevzute de le.e0 dar dup o ast(el de punere "n "ntrziere0
6udectorul nu poate da termen pentru plat.
<aptul c vnztorul a tolerat pe cumprtor "n ce prive3te plata ratelor din pre nu constituie o renunare
la pactul comisoriu "nscris "n act0 ci o simpl psuire0 deoarece renunarea la pactul comisoriu nu se
presupune0 ci trebuie s rezulte "n mod ne"ndoielnic din acte0 (apte sau "mpre6urri care demonstreaz
intenia de a renuna.5 /.D.0 s.civ.0 1ecizia $71F1!8$0 nepublicat0 Bepertoriu 1!8#-1!8%0 p. !.
52
+n acest caz0 dac aciunea "n restituire nu a (ost introdus "n condiiile prevzue
mai sus0 vnztorul nu mai poate opune celorlali creditori ai cumprtorului e(ectele
rezoluiunii ulterioare a contractului pentru neplata preului.
Ctunci cnd vnzarea are ca obiect un bun imobil 3i s-a stipulat c "n cazul "n care
nu se plte3te preul la termenul convenit cumprtorul este de drept "n "ntrziere0 acesta
din urm poate s plteasc 3i dup e2pirarea termenului ct timp nu a primit declaraia
de rezoluiune din partea vnztorului.
Bezoluiunea vnzrii unui imobil are e(ecte (a de teri "n condiiile stabilite de
Codul civil privind "nscrierea "n cartea (unciar.
A,6iun$# -!n"(%/ru0ui 4n r$"/0u6iun$# -!n"(rii p$n%ru n$p0#%# pr$6u0ui $%$ /
#,6iun$ r$#0( :i nu p$r/n#0(, &$,i ur1(r$:%$ 0u,ru0 -!n&u% :i nu p$r/#n#
-!n"(%/ru0ui.
1
/otu3i ea nu va produce e(ecte "mpotriva autoritilor publice )dac de e2emplu
lucrul a (ost e2propriat sau rechiziionat* ori "mpotriva ad6udecatarului de la o vnzare
silit.
Cciunea "n rezoluiune va putea (i promovat indi(erent dac obiectul vnzrii este
mobiliar sau imobiliar. Cciunea poate (i intentat de vnztor personal sau prin
reprezentant0 de mo3tenitorii si0 de cesionarul preului0 de le.atarul particular 3i de
creditorii vnztorului.
+, *bligaia de a prelua bunul vndut
Cu1p(r(%/ru0 #r$ &r$p%u0 :i $%$ /20i3#%, 4n #,$0#:i %i1p, ( pr$i# 2unu0 -!n&u%
0# 0/,u0 :i 0# %$r1$nu0 0# ,#r$ -!n"(%/ru0 $%$ /20i3#% ( 40 pr$&$#)
Gbli.aia cumprtorului de a prelua bunul vndut este corelativ cu obli.aia
vnztorului de a preda acest bun.
1
49rin aciune0 reclamanta a solicitat rezoluiunea contractului de vnzare-cumprare0 pe motiv c prii
cumprtori nu 3i-au "ndeplinit obli.aiile care 3i le-au asumat. Beclamanta nu a ne.at c prii au pltit
preul convenit 3i c au luat bunul cumprat "n primire 3i c 3i-au satis(cut obli.aiile asumate "n calitate
de cumprtori0 dar a pretins c ace3tia o "mpiedic s locuiasc "n "ncperea a crei (olosin 3i-a
rezervat-o. +n spe0 din e2aminarea contractului de vnzare-cumprare0 se constat c acesta cuprinde0 "n
(ond0 dou acte 6uridice distincte0 "ncorporate "n acela3i "nscris 3i anume0 pe de o parte0 contractul de
vnzare-cumprare0 act translativ0 avnd ca obiect proprietatea asupra casei 3i celorlalte construcii 3i
preul0 iar0 pe de alt pane0 convenia prin care prile au constituit un drept de abitaie via.er asupra unei
camere0 care este PtitlulP abitaiei prin voina omului0 ca act constitutiv. :erespectarea de ctre pri a
celui de-al doilea act 6uridic cuprins "n contractul "ncheiat prin care s-a constituit "n (avoarea reclamantei
un drept real imobiliar de abitaie0 chiar "n cazul "n care culpa cumprtorilor ar (i dovedit0 nu 6usti(ic
soluia instanelor care au dispus rezoluiunea contractului de vnzare-cumprare. +n vederea valori(icrii
dreptului su derivnd din actul 6uridic cu caracter constitutiv0 "ncorporat "n contractul "ncheiat "n (orm
autentic0 reclamanta are la dispoziie0 la ale.ere0 pentru a reintra "n spaiul locativ a crui (olosin 3i-a
rezervat-o0 (ie o aciune real )con(esorie*0 care "ndepline3te pentru titularul unui drept de abitaie acela3i
rol pe care-l are aciunea "n revendicare pentru proprietar0 (ie o aciune personal (ondat pe actul 6uridic
care constituie titlul abitaiei. Bezult deci c reclamanta nu avea posibilitatea s solicite rezoluionarea
actului translativ de proprietate0 deoarece prii cumprtori 3i-au e2ecutat obli.aiile asumate prin
contractul de vnzare-cumprare.5 C.D.I.0 - sec. civ4 decizia nr. 1767 din $!.#!.1!!$0 41reptul nr. 1#F11
din 1!!30 p. 11@.
4'eniunile cuprinse "n "nscrisul autentic re(eritoare la (aptele materiale svr3ite de a.entul
instrumentator H "n spe notarul public H sau cele petrecute "n (aa sa 3i constatate de ctre acesta prin
propriile simuri0 "n timp nu pot (i "nlturate dect prin "nscrierea "n (als.
'eniunile (cute numai pe baza declaraiilor prilor0 cu re(erire "n cauz la plata preului0 anterior
semnrii contractului "n (orm autentic0 (r a (i veri(icate personal de notar0 sunt prezumate a (i
autentice pn la proba contrar.5 I.C.C.I.0 Iurisprudena seciei civile pe anul $##%0 nr. 1@60 p. 368.
53
Pr$&#r$# $ '#,$ prin pun$r$# 2unu0ui -!n&u% 0# &ip/"i6i# ,u1p(r(%/ru0ui,
41pr$un( ,u %/% ,$$# ,$ $%$ n$,$#r, &up( 41pr$Cur(ri) p$n%ru $=$r,i%#r$# 0i2$r( :i
n$4n3r(&i%( # p/$i$i)
Bunu0 %r$2ui$ ( 'i$ pr$&#% 4n %#r$# 4n ,#r$ $ #'0# 4n 1/1$n%u0 4n,5$i$rii
,/n%r#,%u0ui 8#r%) 1*D0 C),i-)9)
Cu1p(r(%/ru0 #r$ /20i3#6i# ,# i1$&i#% &up( pr$0u#r$ ( -$ri'i,$ %#r$# 2unu0ui
p/%ri-i% u"#n6$0/r)
D#,( 4n ur1# -$ri'i,(rii un% &$,/p$ri%$ -i,ii, ,u1p(r(%/ru0 %r$2ui$ (-0
in'/r1$"$ p$ -!n"(%/r &$pr$ #,$%$# '(r( 4n%!r"i$r$) @n 0ip# in'/r1(rii, $
,/ni&$r( ,( -!n"(%/ru0 :i-# $=$,u%#% /20i3#6i# &$ pr$&#r$ # 2unu0ui)
T/%u:i, 4n pri-in6# -i,ii0/r #,un$, &ip/"i6ii0$ #r%)1;1;-1;2< C),i-) r(1!n
#p0i,#2i0$)
Cnd cumprtorul contest calitatea sau starea bunului pe care vnztorul i l-a pus
la dispoziie0 pre3edintele 6udectoriei de la locul prevzut pentru e2ecutarea obli.aiei
de predare0 la cererea oricreia dintre pri0 va desemna de "ndat un e2pert "n vederea
constatrii.
9rin aceea3i hotrre se poate dispune sechestrarea sau depozitarea bunului.
1ac pstrarea bunului ar putea aduce mari pa.ube sau ar ocaziona cheltuieli
"nsemnate0 se va putea dispune chiar vnzarea pe cheltuiala proprietarului0 "n condiiile
stabilite de instan.
Aotrrea de vnzare va trebui comunicat "nainte de punerea ei "n e2ecutare
celeilalte pri sau reprezentantului su0 dac unul dintre ace3tia se a(l "ntr-o localitate
situat "n circumscripia 6udectoriei care a pronunat hotrrea. +n caz contrar0 hotrrea
va (i comunicat "n termen de trei zile de la e2ecutarea ei )art. 16!1 C.civ.*.
1ac nu s-a convenit alt(el0 (ructele bunului vndut se cuvin cumprtorului din
ziua dobndirii proprietii.
+n lipsa unui termen0 cumprtorul poate cere predarea bunului de "ndat ce preul
este pltit. 1ac "ns0 ca urmare a unor "mpre6urri cunoscute cumprtorului la
momentul vnzrii0 predarea bunului nu se poate (ace dect dup trecerea unui termen0
prile sunt prezumate c au convenit ca predarea s aib loc la e2pirarea acelui termen
)art. 16!3 C.civ.*.
1ac obli.aia de plat a preului este a(ectat de un termen 3i0 dup vnzare0
cumprtorul a devenit insolvabil ori .araniile acordate vnztorului s-au diminuat0
vnztorul poate suspenda e2ecutarea obli.aiei de predare ct timp cumprtorul nu
acord .aranii "ndestultoare c va plti preul la termenul stabilit.
D#,( 4n(, 0# &#%# 4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui, -!n"(%/ru0 ,un/:%$# in/0-#2i0i%#%$#
,u1p(r(%/ru0ui, #%un,i #,$%# &in ur1( p(%r$#"( 2$n$'i,iu0 %$r1$nu0ui, &#,(
%#r$# # &$ in/0-#2i0i%#%$ nu -# #3r#-#% 4n 1/& u2%#n6i#0)
C, *bligaia cumprtorului de a suporta c0eltuielile vnzrii
C5$0%ui$0i0$ p$n%ru 4n,5$i$r$# ,/n%r#,%u0ui &$ -!n"#r$ 8%#=$ &$ %i12ru, %#=$ &$
#u%$n%i'i,#r$, /n/r#riu n/%#ri#0, in,0ui- p$n%ru 4n,ri$r$# 4n ,#r%$# 'un,i#r(,
/n/r#riu &$ #-/,#% $%,)9 un% ,/ni&$r#%$ ,# un #,,$/riu #0 pr$6u0ui :i un% 4n
#r,in# ,u1p(r(%/ru0ui 4n 0ip( &$ %ipu0#6i$ ,/n%r#r( 8#r%) 1*** C),i-)9)
1
1
4+n principiu0 cheltuielile vnzrii sunt "n sarcina cumprtorului. 9rin urmare0 dac aceste cheltuieli au
(ost avansate de ctre vnztor0 el are dreptul s 3i le recupereze de la cumprtor0 dovedind numai (aptul
c a pltit cheltuielile 3i c "n actul care constat condiiile conveniei de vnzare nu s-a stipulat c trebuie
s le suporte.
54
'surarea0 cntrirea 3i cheltuielile de predare a bunului sunt "n sarcina
vnztorului0 iar cele de preluare 3i transport de la locul e2ecutrii sunt "n sarcina
cumprtorului0 dac nu s-a convenit alt(el.
+n absena unei clauze contrare0 cheltuielile a(erente operaiunilor de plat a preului
sunt "n sarcina cumprtorului.
1ispoziia art. 1666 C.civ. prive3te raporturile dintre pri 3i nu raporturile prilor
cu terii. 1ac terul )de e2emplu avocatul* ar (i mandatarul ambelor pri0 obli.aia de
plat a onorariului este solidar 3i incumb att cumprtorului0 ct 3i vnztorului.
<ire3te dac onorariul a (ost pltit de vnztor0 el are o aciune "n re.res "mpotriva
cumprtorului pentru onorariul pltit.
Q 3. )nzarea cu arvun
P$n%ru # 1(ri i3ur#n6# $=$,u%(rii /20i3#6ii0/r ,/n%r#,%u#0$E p(r6i0$ &in
,/n%r#,%u0 &$ -!n"#r$-,u1p(r#r$ p/% %ipu0# :i &# / u1( &$ 2#ni #u #0%$ 2unuri
'un3i2i0$, ,u %i%0u &$ #r-un(.
1
9otrivit art. 1%@@ alin. )1* C.civ. 41ac0 la momentul "ncheierii contractului0 o parte
d celeilalte0 cu titlu de arvun0 o sum de bani sau alte bunuri (un.ibile0 "n caz de
e2ecutare arvun trebuie imputat asupra prestaiei datorate sau0 dup caz0 restituit )art.
1%@@ alin. )1* C.civ.*.
D#,( p#r%$# ,#r$ # &#% #r-un# nu $=$,u%( /20i3#6i#, ,$#0#0%( p#r%$ p/#%$
&$nun6# ,/n%r#,%u0, r$6in!n& #r-un#) A%un,i ,!n& n$$=$,u%#r$# pr/-in$ &$ 0#
p#r%$# ,#r$ # pri1i% #r-un#, ,$#0#0%( p#r%$ &$nun6# ,/n%r#,%u0 :i p/#%$ ,$r$ &u20u0
#,$%$i#)
1ac partea care nu este "n culp pre(er s cear e2ecutarea sau rezoluiunea
contractului0 repararea pre6udiciului se (ace potrivit dreptului comun.5
1ac cumprtorul pretinde c0 de3i "n actul care constat contractul de vnzare-cumprare nu s-a stipulat
nimic0 vnztorul s-a obli.at la cheltuieli0 el trebuie s (ac dovada acestei "nele.eri.5 /.D.0 s.civ.0 decizia
$@%!F1!7$0 "n Bepertoriu0 1!7#-1!7%0 p. 1$8.
1
49romisiunea sinala.matic de vnzare-cumprare0 (iind un contract ca oricare altul0 i se aplic
principiul (orei obli.atorii care .uverneaz aceast materie.
Cceasta nu "nseamn c prile nu pot0 prin voina lor0 s adopte o clauza de dezicere0 clar 3i neechivoc>
"n caz contrar clauza are un caracter con(irmatoriu0 "n sensul c0 "n caz de nerealizare a vnzrii datorit
culpei uneia dintre pri0 cealalt parte are ale.erea "ntre a cere e2ecutarea silit0 sau a pune "n (unciune
clauza de arvun.5 I.C.C.I.0 sec.civ. 3i de proprietate intelectual0 dec. nr. $688 din $7 martie $##70 "n
Iurisprudena seciei civile 3i de proprietate intelectual pe anul $##70 nr. @80 p. 18!.
4Convenia de arvun este o convenie accesorie contractului de vnzare-cumprare0 arvuna pltindu-se
sau "ntorcndu-se "ndoit "n cazul "n care vnzarea nu s-a e2ecutat din culpa uneia din prile contractante.
Convenia accesorie de arvun presupune deci c s-a "ncheiat contractul de vnzare.5 /.D.0 col.civ.0
1ecizia %$6F1!630 Bepertoriu 1!%$-1!6!0 p. $$@.
4Crvuna constituie o convenie accesorie0 pe care prile o pot "ncheia "n vederea per(ectrii unei vnzri
3i (uncioneaz ca o clauz penal. =a trebuie s rezulte din mani(estrile e2prese de voin ale prilor0 "n
sensul c au dat acest caracter sumei de bani primite la "ncheierea "nele.erii.
+n lipsa unei convenii de arvun0 suma primit "n vederea vnzrii trebuie considerat acont0 adic parte
din pre0 care0 "n caz de nerealizare a vnzrii0 urmeaz a (i restituit.5 /.D.0 s.civ.0 dec. nr. %$8F1!6!0 "n
Bepertoriu0 1!6!-1!7%0 p. 1$%.
4Crvuna constituie o convenie accesorie pe care prile o pot "ncheia "n vederea per(ectrii unei vnzri.
=a trebuie s rezulte din mani(estrile e2prese de voin ale prilor0 "n sensul c au dat acest caracter
sumei de bani primite la "ncheierea "nele.erii. +n lipsa unei convenii de arvun0 suma primit "n vederea
vnzrii trebuie considerat cont0 adic parte din pre0 care0 "n caz de nerealizare a vnzrii0 urmeaz s (ie
restituit.5 /.D.0 s.civ.0 1ecizia $6#@F1!6!0 "n 1reptul nr. 8F1!!#0 p. 78. +n acela3i sens0 /.D.0 col.civ.0
1ecizia @3$F1!660 "n Bepertoriu 1!%$-1!6!0 p. $$@.
55
1ac "n contract este stipulat e2pres dreptul uneia dintre pri sau dreptul ambelor
pri de a se dezice de contract0 cel care denun contractul pierde arvuna dat sau0 dup
caz0 trebuie s restituie dublul celei primite.
Ar-un# $ r$%i%ui$ ,!n& ,/n%r#,%u0 4n,$%$#"( &in ,#u"$ ,$ nu #%r#3
r(pun&$r$# -r$un$i# &in%r$ p(r6i 8#r%) 1+<* C),i-)9)
S$,6iu2$# # VIII G #
V#ri$%(6i &$ -!n"#r$-,u1p(r#r$
1e la re.ulile prezentate mai sus0 care constituie dreptul comun "n domeniul
contractului de vnzare-cumprare0 Codul civil sau acte normative speciale stabilesc
unele dero.ri pentru varieti de vnzare-cumprare.
9rincipalele varieti de vnzare-cumprare sunt; vnzarea locuinelor proprietate de
stat> vnzarea dup .reutate0 numr sau msur> vnzarea cu arvun> vnzarea cu
.rmada> vnzarea cu pact de rscumprare> vnzarea de drepturi de crean> vnzarea
de drepturi liti.ioase 3i retractul liti.ios> vnzarea de drepturi succesorale> vnzarea cu
plata preului "n rate> vnzarea pe .ustate> vnzarea pe "ncercate> vnzarea la licitaie>
vnzarea prin coresponden> vnzarea imobiliar.
8 1. )nzarea locuinelor proprietate a unitilor administrativ!teritoriale
9rin 1ecretul-le.e nr. 61F6 (ebruarie 1!!#0 "ntreprinderilor pentru vnzarea
locuinelor 3i o(iciilor specializate li s-a permis s vnd locuine0 construite din
(ondurile statului0 cetenilor romni cu domiciliul "n ar0 cu achitarea inte.ral a
preului la "ncheierea contractului de vnzare-cumprare sau prin acordarea unui
"mprumut de ctre C=C0 (r restricii privind deinerea "n proprietate a unei a doua
locuine.
Cetenii romni cu domiciliul "n strintate0 precum 3i persoanele care nu aveau
cetenia romn 3i voiau s-3i stabileasc domiciliul "n Bomnia0 puteau s cumpere
locuine construite din (ondurile statului0 cu plata inte.ral "n valut.
8e.ea nr. 8% din $$ iulie 1!!$ privind vnzarea de locuine 3i alte spaii a dezvoltat
dispoziiile Decretului-lege nr. 61F1!!#0 stabilind c pot (i vndute titularilor
contractelor de "nchiriere; locuinele construite din (ondurile statului0 cu e2cepia celor
care dep3esc supra(eele ma2ime prevzute de actele normative 3i a locuinelor de
protocol> 3i locuinele construite din (ondurile unitilor economice sau bu.etare de stat0
cu e2cepia celor de intervenie.
D-a permis0 de asemenea0 vnzarea la licitaie public a spaiilor destinate
activitilor de comer 3i de prestri de servicii0 de mic industrie 3i a oricror alte
activiti similare0 situate "n construciile de locuine "n curs de e2ecuie 3i a(late "n
proprietatea re.iilor autonome0 specializate "n administrarea locuinelor0 sau a consiliilor
locale.
Nlterior0 prin 8e.ea nr. 11$F$% noiembrie 1!!%0 pentru re.lementarea situaiei
6uridice a unor imobile cu destinaia de locuine0 trecute "n proprietatea statului0 3i prin
A.E. nr. 11F1!!7 privind :ormele metodolo.ice de aplicare ale 8e.ii nr. 11$F1!!%0 s-a
prevzut dreptul chiria3ilor titulari de contract ai apartamentelor0 care nu se restituie "n
natur (o3tilor proprietari sau mo3tenitorilor acestora0 de a opta0 dup e2pirarea
56
termenului de 6 luni de la intrarea "n vi.oare a le.ii0 pentru cumprarea acestor
apartamente cu plata inte.ral sau "n rate a preului. Ccela3i drept "l aveau 3i chiria3ii
care ocupau spaii locative realizate prin e2tinderea spaiului iniial construit.
D-a interzis0 sub sanciunea nulitii absolute0 revnzarea apartamentelor cumprate
de chiria3i timp de 1# ani de la data cumprrii.
Cu (ost e2ceptate de la vnzare locuinele de protocol0 cele care bene(iciau de dotri
speciale 3i cele declarate monumente istorice sau aparinnd patrimoniului naional.
1e dispoziiile 8e.ii nr. 11$F1!!% bene(iciau cetenii romni0 indi(erent dac aveau
domiciliul sau re3edina "n ar sau "n strintate. Calitatea de cetean romn a
chiria3ului trebuie s e2iste la data (ormulrii cererii de cumprare 3i s se menin pn
"n momentul "ncheierii contractului de vnzare-cumprare a locuinei.
:u intrau sub incidena 8e.ii nr. 11$F1!!% locuinele care au (ost preluate de stat cu
nerespectarea prevederilor le.ale "n vi.oare la data respectiv0 sau care au intrat "n
posesia acestuia0 "n condiiile ine2istenei unei re.lementri le.ale care s reprezinte
temeiul 6uridic al constituirii dreptului de proprietate al statului 3i care0 "n consecin0 au
(ost considerate ca (iind trecute (r titlu "n posesia statului.
8e.ea nr. 1#F$##1 privind re.imul 6uridic al unor imobile preluate "n mod abuziv "n
perioada 6 martie 1!@% H $$ decembrie 1!8! a prevzut c imobilele care "n urma
procedurilor prevzute de aceast le.e nu se restituie persoanelor "ndreptite rmn "n
administrarea deintorilor actuali 3i c imobilele cu destinaia de locuine0 nerestituite0
pot (i "nstrinate potrivit le.islaiei "n vi.oare0 chiria3ii avnd un drept de preemiune. +n
aceea3i ordine de idei0 imobilele cu alt destinaie dect cea de locuin0 nerestituite0 pot
(i "nstrinate0 deintorii cu titlu valabil la data intrrii "n vi.oare a le.ii avnd un drept
de preemiune.
8e.ea nr. 1#F$##1 a modi(icat interdicia de revnzare timp de 1# ani a
apartamentului de ctre chiria3ul cumprtor0 dispunnd c acesta are dreptul s "l
"nstrineze sub orice (orm0 "nainte de "mplinirea termenului de 1# ani de la data
cumprrii0 dar numai persoanei "ndreptite0 (ost proprietar al acelei locuine.
+n s(r3it0 8e.ea nr. 1F$##!0 de modi(icare a 8e.ii nr. 1#F$##1 abro. interdicia
vnzrii timp de 1# ani a imobilului restituit permind ast(el libera circulaie 3i a
acestor imobile.
8 $. )nzarea!cumprarea imobiliar
Gbiectul contractului de vnzare-cumprare imobiliar "l constituie bunurile imobile
)terenuri0 construcii0 construcia 3i terenul a(erent etc.*.
Be.uli speciale sunt prevzute "n privina (ormei contractului de vnzare-cumprare
a unor imobile.
Contractul de vnzare-cumprare0 procesul-verbal de predare-primire a locuinei 3i
contractul de "mprumut0 "ntocmite "n condiiile 1ecretului-le.e nr. 61F1!!#0 au valoare
de "nscrisuri autentice 3i constituie titluri e2ecutorii.
Cceste condiii de (orm au (ost pstrate de 8e.ea nr. 11$F1!!% 3i de 8e.ea nr.
1#F$##1 3i sunt0 prin urmare0 cerute 3i "n prezent pentru valabilitatea contractului de
vnzare-cumprare a locuinelor a(late sub incidena acestor acte normative.
F/r1# ,ri( #u%$n%i,( # '/% ,$ru%(, &$ #$1$n$#, u2 #n,6iun$# nu0i%(6ii
#2/0u%$ p$n%ru 4n%r(in#r$# :i &/2!n&ir$# %$r$nuri0/r i%u#%$ 4n in%r#-i0#n :i
$=%r#-i0#n, prin #,%$ Curi&i,$ 4n%r$ -ii 8#r%) 2 &in Ti%0u0 J pri-in& ,ir,u0#6i# Curi&i,(
# %$r$nuri0/r &in L$3$# 2<;F200+9)
57
1ispoziiile cuprinse "n actele normative speciale menionate mai sus0 sunt "n
prezent subsumate dispoziiilor cu caracter .eneral privind toate imobilele0 cuprinse "n
Codul civil.
Dr$p%u0 &$ pr/pri$%#%$ i1/2i0i#r( &/2!n&i% &$ ,u1p(r(%/r %r$2ui$ 4n,ri 4n
,#r%$# 'un,i#r()
@n 1#%$ri$ &$ -!n"#r$ &$ i1/2i0$, %r(1u%#r$# pr/pri$%(6ii &$ 0# -!n"(%/r 0#
,u1p(r(%/r $%$ upu( &ip/"ii0/r &$ ,#r%$ 'un,i#r( 8#r%) 1*;* C),i-)9)
V!n"(%/ru0 $%$ /20i3#% ( :%$#r3( &in ,#r%$# 'un,i#r(, p$ ,5$0%ui#0# #,
&r$p%uri0$ 4n,ri$ #upr# i1/2i0u0ui -!n&u%, &#,( #,$%$# un% %in$ 8#r%) 1*;;
C),i-)9)
@n,ri$r$# $ -# '#,$ p$ 2#"# #,%u0ui 8,/n%r#,%u0ui &$ -!n"#r$-,u1p(r#r$9 prin
,#r$ -# %r#n1i 4n 1/& -#0#2i0 &r$p%u0 &$ pr/pri$%#%$) @n,ri$r$# 4n ,#r%$#
'un,i#r( #r$ $'$,% ,/n%i%u%i-)
P/%ri-i% #r%) B;; C),i-) .Dr$p%uri0$ r$#0$ i1/2i0i#r$ 4n,ri$ 4n ,#r%$# 'un,i#r(
un% &r$p%uri %#2u0#r$) E0$ $ &/2!n&$,, 1/&i'i,( :i #%in3 nu1#i ,u r$p$,%#r$#
r$3u0i0/r &$ ,#r%$ 'un,i#r(>, i#r p/%ri-i% #r%) BB+ #0in) 829 C),i-) .Su2 r$"$r-# un/r
&ip/"i6ii 0$3#0$ ,/n%r#r$, &r$p%uri0$ r$#0$ #upr# i1/2i0$0/r ,uprin$ 4n ,#r%$#
'un,i#r( $ &/2!n&$,, #%!% 4n%r$ p(r6i, ,!% :i '#6( &$ %$r6i, nu1#i prin 4n,ri$r$#
0/r 4n ,#r%$# 'un,i#r(, p$ 2#"# #,%u0ui #u '#p%u0ui ,#r$ # Cu%i'i,#% 4n,ir$r$#>)
:u este necesar "nscrierea "n cartea (unciar a dreptului de proprietate 3i a
celorlalte drepturi reale care ar proveni dintr-o vnzare silit sau succesiune0 uzucapiune
sau accesiune. Cceste drepturi vor trebui "ns "nscrise "n prealabil dac titularul "nele.e
s dispun de ele.
+nscrierea "n cartea (unciar "3i va produce e(ectele de la data "nre.istrrii cererii.
+n cazul transmiterii succesive a aceluia3i drept "n (avoarea mai multor persoane0
trans(erul proprietii opereaz "n (avoarea celui care 3i-a "nscris primul dreptul su "n
cartea (unciar0 con(orm principiului prior tempore, potior jure, indi(erent dac actul
su are o dat anterioar sau ulterioar actelor de proprietate ale celorlali cumprtori.
C/&u0 ,i-i0 %#2i0$:%$ :i un$0$ r$3u0i p$,i#0$ pri-in& ,/n&i6ii0$ &$ '/n& #0$
,/n%r#,%u0ui &$ -!n"#r$-,u1p(r#r$ #0 un/r i1/2i0$)
A%'$0, #%un,i ,!n& $ -in&$ un i1/2i0 &$%$r1in#%, '(r( in&i,#r$# upr#'$6$i
p$n%ru un pr$6 %/%#0, ni,i ,u1p(r(%/ru0 :i ni,i -!n"(%/ru0 nu p/% ,$r$ r$"/0u6iun$#
/ri 1/&i'i,#r$# pr$6u0ui p$ 1/%i- ,( upr#'#6# $%$ 1#i 1i,( /ri 1#i 1#r$ &$,!% #u
,r$"u%)
Ctunci cnd se vinde0 cu un anumit pre pe unitatea de msur0 o anumit supra(a
dintr-un teren mai mare. a crei "ntindere sau amplasare nu este determinat0
cumprtorul poate cere strmutarea proprietii numai dup msurarea 3i delimitarea
supra(eei vndute )art. 17@$ C.civ.*.
1ac0 "n vnzarea unui imobil cu indicarea supra(eei 3i a preului pe unitatea de
msur0 supra(aa real este mai mic dect cea indicat "n contract0 cumprtorul poate
cere vnztorului s-i dea supra(aa convenit. Ctunci cnd cumprtorul nu cere sau
vnztorul nu poate s transmit aceast supra(a0 cumprtorul poate obine (ie
reducerea corespunztoare a preului0 (ie rezoluiunea contractului dac0 din cauza
di(erenei de supra(a0 bunul nu mai poate (i (olosit "n scopul pentru care a (ost
cumprat.
1ac "ns supra(aa real se dovede3te a (i mai mare dect cea stipulat0 iar
e2cedentul dep3e3te a douzecea parte din supra(aa convenit0 cumprtorul va plti
suplimentul de pre corespunztor sau va putea obine rezoluiunea contractului. Ctunci
58
cnd "ns e2cedentul nu dep3e3te a douzecea parte din supra(aa convenit0
cumprtorul nu poate obine rezoluiunea0 dar nici nu este dator s plteasc preul
e2cedentului )art. 17@$ C.civ.*.
A,6iun$# -!n"(%/ru0ui p$n%ru up0i1$n%u0 &$ pr$6 :i #,$$# # ,u1p(r(%/ru0ui
p$n%ru r$&u,$r$# pr$6u0ui #u p$n%ru r$"/0u6iun$# ,/n%r#,%u0ui %r$2ui$ ( 'i$
in%$n%#%$, u2 #n,6iun$# &$,(&$rii &in &r$p%, 4n %$r1$n &$ un #n &$ 0# 4n,5$i$r$#
,/n%r#,%u0ui, #'#r( &$ ,#"u0 4n ,#r$ p(r6i0$ #u 'i=#% / &#%( p$n%ru 1(ur#r$#
i1/2i0u0ui, ,#" 4n ,#r$ %$r1$nu0 &$ un #n ,ur3$ &$ 0# #,$# &#%()
Cnd prin acela3i contract s-a vndut dou (onduri cu artarea "ntinderii (iecruia 3i
pentru un sin.ur pre0 dac "ntinderea unuia este mai mare0 iar a celuilalt mai mic0 se va
(ace compensaia "ntre valoarea surplusului 3i valoarea lipsei0 iar aciunea0 (ie pentru
suplimentul de pre0 (ie pentru scderea # nu are loc dect potrivit re.ulilor artate mai
sus. Bezoluiunea contractului este supus "n acest caz dreptului comun.
@n ,$ pri-$:%$ -!n"#r$# %$r$nuri0/r '/r$%i$r$ ,/&u0 ,i-i0 in%r/&u,$ / /r&in$ &$
pr$$16iun$ 0# ,u1p(r#r$, .T$r$nuri0$ &in '/n&u0 '/r$%i$r #'0#%$ 4n pr/pri$%#%$
pri-#%( $ p/% -in&$ ,u r$p$,%#r$#, 4n /r&in$, # &r$p%u0ui &$ pr$$1p6iun$ #0
,/pr/pri$%#ri0/r, -$,ini0/r #u %#%u0ui> 8#r%) 1;<* C),i-)9)
B) ?) )nzarea cu grmada
V!n"#r$# ,u 3r(1#&# 84n 20/,9 #r$ ,# /2i$,% / ,#n%i%#%$ &$ 2unuri &$ 3$n
&$%$r1in#%( prin 1## $i 8&$ $=$1p0u, 3r!u0 #'0#% 4n%r-/ #nu1i%( 1#3#"i$9)
Pr$6u0 $%$ %#2i0i% 30/2#0 8'/r'$%#r9 p$n%ru 4n%r$#3# ,#n%i%#%$, :i nu p$ uni%#%$#
&$ 1(ur()
+n cazul vnzrii cu .rmada nu este necesar cntrirea0 numrarea sau msurarea0
proprietatea (iind trans(erat la cumprtor "n momentul realizrii acordului de voin.
V!n"#r$# ,u 3r(1#&# $%$ &$,i / -!n"#r$ pur( :i i1p0(, ,# # unui 2un ,$r%,
in&i-i&u#0 &$%$r1in#%, ,#r$ $ p$r'$,%$#"( 4n 1/1$n%u0 4n ,#r$ p(r6i0$ -#u 4n6$0$
#upr# 0u,ru0ui -!n&u% :i # pr$6u0ui)
.D#,( 1#i 1u0%$ 2unuri un% -!n&u%$ 4n 20/, :i p$n%ru un pr$6 uni, :i 30/2#0,
pr/pri$%#%$# $ %r(1u%( ,u1p(r(%/ru0ui 4n&#%( ,$ ,/n%r#,%u0 -# 4n,5$i#%, ,5i#r
&#,( 2unuri0$ nu #u '/% in&i-i&u#0i"#%$, pr$-$&$ #r%) 1*;D C),i-)
nzarea cu .rmada se deosebe3te de vnzarea dup .reutate0 numr sau msur0
de3i "n ambele se transmite proprietatea unor bunuri de .en.
8. @. )nzarea dup greutate- numr sau msur
O2i$,%u0 #,$%$i -#ri$%(6i &$ -!n"#r$-,u1p(r#r$ 40 ,/n%i%ui$ 2unuri0$ &$ 3$n
,#r$ '#, p#r%$ &in%r-un 0/% &$%$r1in#%, 'iin& n$,$#r ,# p$n%ru in&i-i&u#0i"#r$#
,#n%i%(6ii -!n&u%$ &in 0/% ( $ pr/,$&$"$ 0# ,!n%(rir$, nu1(r#r$ #u 1(ur#r$)
9reul poate (i stabilit (ie (or(etar ).lobal* pentru cantitatea ce urmeaz a (i
determinat0 (ie poate (i stabilit pe unitatea de msur.
+n ambele cazuri vnzarea este per(ect din momentul "n care prile au czut de
acord asupra lucrului 3i asupra preului.
+n caz de nee2ecutare din partea vnztorului0 cumprtorul poate s cear (ie
e2ecutarea contractului0 (ie rezoluiunea acestuia cu daune-interese.
Dr$p%u0 &$ pr/pri$%#%$ #upr# 2unuri0/r &$ 3$n $ -# %r#n1i%$
,u1p(r(%/ru0ui 4n 1/1$n%u0 in&i-i&u#0i"(rii 0/r prin pr$&#r$, ,!n%(rir$,
59
nu1(r#r$ #u 1(ur#r$ /ri prin /ri,$ #0% 1/& ,/n-$ni% #u i1pu &$ n#%ur#
2unu0ui 8#r%) 1*;B C),i-)9)
Din #,$0#:i 1/1$n%, $ -/r %r#n'$r# :i ri,uri0$ p$n%ru pi$ir$# '/r%ui%( #
0u,ruri0/r &$ 3$n)
8. %. )nzarea pe ncercate
V!n"#r$# $%$ p$ 4n,$r,#%$ #%un,i ,!n& $ 4n,5$i$ u2 ,/n&i6i# up$ni-( ,#, 4n
ur1# 4n,$r,(rii, 2unu0 ( ,/r$pun&( ,ri%$rii0/r %#2i0i%$ 0# 4n,5$i$r$# ,/n%r#,%u0ui
/ri, 4n 0ip# #,$%/r#, &$%in#6i$i 2unu0ui, p/%ri-i% n#%urii #0$ 8#r%) 1*B1 #0in) 819
C),i-)9)
D#,( &ur#%# 4n,$r,(rii nu # '/% ,/n-$ni%( :i &in u"#n6$ nu r$"u0%( #0%'$0,
,/n&i6i# $ ,/ni&$r( 4n&$p0ini%( 4n ,#"u0 4n ,#r$ ,u1p(r(%/ru0 nu # &$,0#r#% ,(
2unu0 $%$ n$#%i'(,(%/r 4n %$r1$n &$ ?0 &$ "i0$ &$ 0# pr$&#r$# 2unu0ui)
@n ,#"u0 4n ,#r$ prin ,/n%r#,%u0 &$ -!n"#r$ p(r6i0$ #u pr$-("u% ,( 2unu0 -!n&u%
ur1$#"( ( 'i$ 4n,$r,#%, $ pr$"u1( ,( -# 4n,5$i#% / -!n"#r$ p$ 4n,$r,#%$)
9recizm c vnzarea nu este "ns supus unei condiii suspensive potestative pure0
(iind la liberul arbitru al cumprtorului0 pentru c atunci contractul ar (i nul.
Cumprtorul poate re(uza lucrul numai dac acesta "n mod obiectiv este
necorespunztor0 situaie care poate (i stabilit0 la cererea vnztorului0 numai printr-o
e2pertiz.
C/n%r#,%u0 $%$ ,/ni&$r#% p$r'$,%#%, 4n 1/1$n%u0 4n ,#r$ ,u1p(r(%/ru0, 0u!n&
,un/:%in6( &$ r$"u0%#%u0 -$ri'i,(rii, &$,0#r( ,( #,,$p%( 0u,ru0) @n #,$0 1/1$n%,
pr/pri$%#%$# 0u,ru0ui %r$,$ #upr# ,u1p(r(%/ru0ui) P!n( 0# 4n&$p0inir$# ,/n&i6i$i,
-!n"(%/ru0 r(1!n$ pr/pri$%#ru0 0u,ru0ui)
O -#ri$%#%$ # -!n"(rii p$ 4n,$r,#%$ $%$ -!n"#r$# ,/n'/r1 1/%r$i) Lu,ru0
,u1p(r#% %r$2ui$ ( ,/r$pun&( 1/%r$i pr$"$n%#%$ :i #0$$ &$ ,u1p(r(%/r)
+n cazul vnzrii dup mostr sau model0 vnztorul .aranteaz c bunul are
calitile mostrei sau modelului )art. 171% C.civ.*.
1ac lucrul nu corespunde mostrei0 cumprtorul poate cere "nlocuirea acestuia cu
unul con(orm mostrei0 sau poate solicita rezoluiunea contractului.
.L# -!n"#r$# &up( 1/%r( #u 1/&$0, pr/pri$%#%$# $ %r(1u%( 0# 1/1$n%u0
pr$&(rii 2unu0ui> 8#r%) 1*B0 C),i-)9)
G alt varietate a vnzrii pe "ncercate este -!n"#r$# p$ 3u%#%$0 prevzut de art.
168$ C.civ.
V!n"#r$# u2 r$"$r-# ,# 2unu0 ( ,/r$pun&( 3u%uri0/r ,u1p(r(%/ru0ui $
4n,5$i$ nu1#i &#,( #,$%# # '(,u% ,un/,u% #,/r&u0 (u 4n %$r1$nu0 ,/n-$ni% /ri
%#%/rni,i% prin u"#n6$) @n ,#"u0 4n ,#r$ un #$1$n$# %$r1$n nu $=i%( :i &in u"#n6$
nu r$"u0%( #0%'$0, ,/n&i6i# $ ,/ni&$r( 4n&$p0ini%( 4n ,#"u0 4n ,#r$ ,u1p(r(%/ru0 nu
# &$,0#r#% ,( 2unu0 $%$ n$#%i'(,(%/r 4n %$r1$n &$ ?0 &$ "i0$ &$ 0# pr$&#r$#
2unu0ui)
D#,( 2unu0 -!n&u% $ #'0( 0# ,u1p(r(%/r, i#r #,$%# nu $ pr/nun6( 4n
%$r1$nu0 ,/n-$ni% ,u -!n"(%/ru0, -!n"#r$# $ ,/ni&$r( 4n,5$i#%( 0# $=pir#r$#
%$r1$nu0ui)
nzarea pe .ustate este utilizat "n .eneral pentru bunuri alimentare care se vnd
"n piee.
+n realitate 4vnzarea pe .ustate7 nu e2ist pn "n momentul "n care cumprtorul0
dup .ustare0 3i-a dat acordul0 "n termenul convenit ori statornicit prin uzane0 iar
60
proprietatea se transmite dup individualizarea bunului0 care de re.ul este un bun de
.en.
8. 6. )nzarea cu opiune de rscumprare
V!n"#r$# ,u /p6iun$ &$ r(,u1p(r#r$ $%$ / -!n"#r$ #'$,%#%( &$ ,/n&i6i$
r$"/0u%/ri$ prin ,#r$ -!n"(%/ru0 4:i r$"$r-( &r$p%u0 &$ # r(,u1p(r# 2unu0 #u
&r$p%u0 %r#n1i ,u1p(r(%/ru0ui 8#r%) 1;+B C),i-)9
Op6iun$# &$ r(,u1p(r#r$ nu p/#%$ 'i %ipu0#%( p$n%ru un %$r1$n 1#i 1#r$ &$
,in,i #ni) D#,( -# %#2i0i% un %$r1$n 1#i 1#r$, #,$%# $ r$&u,$ &$ &r$p% 0# ,in,i
#ni)
=2ercitarea opiunii de rscumprare de ctre vnztor se poate (ace numai dac
acesta restituie cumprtorului preul primit 3i cheltuielile pentru "ncheierea contractului
de vnzare 3i realizarea (ormalitilor de publicitate.
=2ercitarea opiunii obli. pe vnztor la restituirea ctre cumprtor a cheltuielilor
pentru ridicarea 3i transportul bunului0 a cheltuielilor necesare0 precum 3i a celor utile0
"ns "n acest din urm caz numai "n limita sporului de valoare.
+n cazul "n care vnztorul nu e2ercit opiunea "n termenul stabilit0 condiia
rezolutorie care a(ecta vnzarea este considerat a nu se (i "ndeplinit0 iar dreptul
cumprtorului se consolideaz.
E'$,%$0$ -!n"(rii ,u /p6iun$ &$ r(,u1p(r#r$ $ %#2i0$, p/%ri-i% &ip/"i6ii0/r
pri-i%/#r$ 0# ,/n&i6i# r$"/0u%/ri$, ,#r$ $ #p0i,( 4n 1/& ,/r$pun"(%/r) T/%u:i,
-!n"(%/ru0 $%$ 6inu% &$ ,/n%r#,%$0$ &$ 0/,#6iun$ 4n,5$i#%$ &$ ,u1p(r(%/r 4n#in%$#
$=$r,i%(rii /p6iunii, &#,( #u '/% upu$ '/r1#0i%(6i0/r &$ pu20i,i%#%$, &#r nu 1#i
1u0% &$ %r$i #ni &in 1/1$n%u0 $=$r,i%(rii)
nztorul care intenioneaz s e2ercite opiunea de rscumprare trebuie s
noti(ice pe cumprtor0 precum 3i pe orice subdobnditor cruia dreptul de opiune "i
este opozabil 3i (a de care dore3te s "3i e2ercite acest drept.
+n termen de o lun de la data noti(icrii0 vnztorul trebuie s consemneze sumele
artate mai sus la dispoziia cumprtorului sau0 dup caz0 a terului subdobnditor0 sub
sanciunea decderii din dreptul de a e2ercita opiunea de rscumprare.
1ac vnzarea cu opiune de rscumprare are ca obiect o cot dintr-un bun0
parta6ul trebuie cerut 3i "n raport cu vnztorul dac acesta nu 3i-a e2ercitat "nc
opiunea.
nztorul care nu 3i-a e2ercitat opiunea de rscumprare "n cadrul parta6ului
decade din dreptul de opiune0 chiar 3i atunci cnd bunul este atribuit0 "n tot sau "n parte0
cumprtorului.
V!n"#r$# ,u /p6iun$ &$ r(,u1p(r#r$ $%$ nu0( 4n 1(ur# 4n ,#r$ &i'$r$n6#
&in%r$ pr$6u0 r(,u1p(r(rii :i pr$6u0 p0(%i% p$n%ru -!n"#r$ &$p(:$:%$ ni-$0u0
1#=i1 %#2i0i% &$ 0$3$ p$n%ru &/2!n"i)
Cceast prevedere se aplic 3i vnzrilor "n care vnztorul se obli. s rscumpere
bunul vndut )art. 176$ C.civ.*.
V!n"#r$# ,u p#,% &$ r(,u1p(r#r$ $r# r$30$1$n%#%( :i &$ -$,5iu0 C/& ,i-i0 4n
#r%) 1?;1-1?B; G ,#r$ #u '/% 4n( #2r/3#%$ prin #r%) < #0 L$3ii 41p/%ri-# ,#1$%$i
&in 2)0<)1D?1, 4n%ru,!% #,$#%( -#ri$%#%$ &$ -!n"#r$ #,un&$# 41pru1u%uri0$
,(1(%(r$:%i 83#r#n%#%$ prin pr$&#r$# 0u,ru0ui -!n&u%9, prin ,#r$ $ %ipu0# / u1(
1u0% up$ri/#r(, &ipr/p/r6i/n#%( ,# pr$6 #0 r(,u1p(r(rii)
61
A,$% ri, $%$ 4n0(%ur#% &$ n/u0 C/& ,i-i0 prin #n,6i/n#r$# ,u nu0i%#%$#
-!n"(rii 4n ,#"u0 4n ,#r$ &i'$r$n6# &in%r$ pr$6u0 r(,u1p(r(rii :i pr$6u0 p0(6ii
p$n%ru -!n"#r$ &$p(:$:%$ ni-$0u0 1#=i1 %#2i0i% &$ 0$3$ p$n%ru &/2!n"i)
8. 7. )nzarea cu plata preului n rate i rezerva proprietii
A%un,i ,!n&, 4n%r-/ -!n"#r$ ,u p0#%# pr$6u0ui 4n r#%$, /20i3#6i# &$ p0#%( $%$
3#r#n%#%( ,u r$"$r-# &r$p%u0ui &$ pr/pri$%#%$, ,u1p(r(%/ru0 &/2!n&$:%$ &r$p%u0
&$ pr/pri$%#%$ 0# &#%# #,5i%(rii u0%i1$i r#%$ &in pr$6E ri,u0 2unu0ui $%$ 4n( 4n
#r,in# ,u1p(r(%/ru0ui &$ 0# 1/1$n%u0 pr$&(rii #,$%ui# 8#r%) 1;++ C),i-)9)
@n 0ip# un$i n$4n6$0$3$ri ,/n%r#r$, n$p0#%# un$i in3ur$ r#%$, ,#r$ nu $%$ 1#i
1#r$ &$ / /p%i1$ &in pr$6, nu &( &r$p%u0 0# r$"/0u6iun$# ,/n%r#,%u0ui, i#r
,u1p(r(%/ru0 p(%r$#"( 2$n$'i,iu0 %$r1$nu0ui p$n%ru r#%$0$ u,,$i-$)
Cnd a obinut rezoluiunea contractului pentru neplata preului0 vnztorul este
inut s restituie toate sumele primite0 dar este "ndreptit pentru (olosirea bunului de
ctre cumprtor.
Ctunci cnd s-a convenit ca sumele "ncasate cu titlu de rate s rmn0 "n tot sau "n
parte0 dobndite de vnztor0 instana va putea totu3i reduce aceste sume0 aplicndu-se
"n mod corespunztor dispoziiile re(eritoare la reducerea de ctre instan a
cuantumului clauzei penale.
In%#n6# -# pu%$# pr/,$&# 0# '$0 :i 4n ,#"u0 ,/n%r#,%u0ui &$ 0$#in3 #u &$
0/,#6iun$, &#,(, 4n #,$% u0%i1 ,#", $ ,/n-in$ ,# 0# 4n,$%#r$# ,/n%r#,%u0ui
pr/pri$%#%$# 2unu0ui ( p/#%( 'i &/2!n&i%( &$ 0/,#%#r &up( p0#%# u1$0/r
,/n-$ni%$)
8. 8. )nzarea motenirii
@n $nu0 -!n"(rii 1/:%$nirii, prin 1/:%$nir$ $ 4n6$0$3$ &r$p%u0 &$ # ,u0$3$ /
1/:%$nir$ &$,5i( #u / ,/%( &in #,$#%#)
Su2 #n,6iun$# nu0i%(6ii #2/0u%$ # ,/n%r#,%u0ui, -!n"#r$# un$i 1/:%$niri $
4n,5$i$ 4n '/r1( ,ri( 8#r%) 1;<; C),i-)9)
E%$ nu0( #2/0u% -!n"#r$# un$i 1/:%$niri n$&$,5i$, &$,i $-$n%u#0$)
1ac nu speci(ic bunurile asupra crora se "ntind drepturile sale0 vnztorul unei
mo3teniri .aranteaz numai calitatea sa de mo3tenitor0 a(ar de cazul cnd prile au
"nlturat e2pres 3i aceast .aranie.
1ac nu s-a convenit alt(el0 vnztorul este obli.at s remit cumprtorului (ructele
pe care le-a cules0 plile primite pentru creanele mo3tenirii0 preul bunurilor vndute
din mo3tenire 3i orice bun care subro. un bun al mo3tenirii.
1ac nu s-a convenit alt(el0 cumprtorul este inut s ramburseze vnztorului
sumele pltite de acesta din urm pentru datoriile 3i sarcinile mo3tenirii0 precum 3i
sumele pe care mo3tenirea i le datoreaz acestuia din urm.
Cumprtorul rspunde solidar cu vnztorul pentru datoriile mo3tenirii vndute.
A1in%iri0$ &$ '#1i0i$, 4n,riuri0$ #u p/r%r$%$0$ &$ '#1i0i$, &$,/r#6ii0$ #u #0%$
#$1$n$# 2unuri, ,#r$ #u p$n%ru -!n"(%/r / -#0/#r$ #'$,%i-(, $ pr$"u1( # nu 'i
,uprin$ 4n 1/:%$nir$# -!n&u%()
1ac aceste bunuri au valoare patrimonial "nsemnat0 vnztorul care nu 3i le-a
rezervat e2pres datoreaz cumprtorului preul lor la data vnzrii.
62
Cu1p(r(%/ru0 un$i 1/:%$niri nu &/2!n&$:%$ &r$p%uri0$ r$#0$ #upr# i1/2i0$0/r
,uprin$ 4n 1/:%$nir$, &$,!% p/%ri-i% r$3u0i0/r pri-i%/#r$ 0# ,#r%$# 'un,i#r()
E0 nu p/#%$ /pun$ %$r6$0/r p$r/#n$ &/2!n&ir$# #0%/r &r$p%uri ,uprin$ 4n
1/:%$nir$ &$,!% &#,( # 4n&$p0ini% '/r1#0i%(6i0$ ,$ru%$ &$ 0$3$ p$n%ru # '#,$
/p/"#2i0( &/2!n&ir$# 'i$,(rui# &in%r$ #,$%$ &r$p%uri)
Ccelea3i re.uli se aplic 3i altor (orme de "nstrinare0 (ie cu titlu oneros0 (ie cu titlu
.ratuit a unei mo3teniri.
+n privina "nstrinrilor cu titlu .ratuit0 se aplic "n mod corespunztor dispoziiile
Codului civil privind "ncheierea donaiei0 prin "nscris autentic sub sanciunea nulitii
absolute 3i cele privind rspunderea donatorului numai pentru dol 3i culp .rav0 3i
pentru eviciune0 dac a promis e2pres .arania sau eviciunea decur.e din (apta sa sau
dintr-o "mpre6urare pe care a cunoscut-o 3i nu a comunicat-o donatarului la "ncheierea
contractului.
Sp$,i'i,u0 -!n"(rii &$ &r$p%uri u,,$/r#0$ '#6( &$ -!n"#r$# /2i:nui%( ,/n%( 4n
'#p%u0 ,( /2i$,%u0 $i 40 ,/n%i%ui$ 'i$ p#%ri1/niu0 u,,$/r#0, 'i$ / 'r#,6iun$ &in
#,$%#, #&i,( nu nu1#i &r$p%uri0$ u,,$/r#0$ 8#,%i-u0 u,,$/r#09, ,i :i &#%/rii0$
&$'un,%u0ui 8p#i-u0 u,,$/r#09)
1e aceea0 le.atarul cu titlu particular care vinde bunul mo3tenit (ace o vnzare pur
3i simpl0 3i nu o vnzare de drepturi succesorale.
V!n"#r$# 1/:%$nirii pr/&u,$ ur1(%/#r$0$ $'$,%$ p$,i'i,$A
G -!n"(%/ru0 $%$ /20i3#% ( r$1i%( ,u1p(r(%/ru0ui %/#%$ 'ru,%$0$ p$ ,#r$ 0$-#
,u0$ :i %/#%$ p0(6i0$ pri1i%$ p$n%ru ,r$#n6$0$ 1/:%$nirii p!n( 0# 1/1$n%u0
4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui, pr$6u0 2unuri0/r -!n&u%$ &in 1/:%$nir$ :i /ri,$ 2un ,#r$
4n0/,ui$:%$ un 2un #0 1/:%$niriiE
G ,u1p(r(%/ru0 $%$ 6inu% ( r#12ur$"$ -!n"(%/ru0ui u1$0$ p0(%i%$ &$ #,$%#
&in ur1( p$n%ru &#%/rii0$ :i #r,ini0$ 1/:%$nirii, pr$,u1 :i u1$0$ p$ ,#r$
1/:%$nir$# i 0$ &#%/r$#"( #,$%ui# &in ur1(E
G -!n"(%/ru0 r(1!n$ r(pun"(%/r p$n%ru &#%/rii0$ 1/:%$nirii -!n&u%$)
8a (el urmeaz s se procedeze cu cheltuielile de "nmormntare suportate de
mo3tenitor.
E'$,%$0$ 1$n6i/n#%$ un% %#2i0i%$ prin n/r1$ &ip/"i%i-$ &$ 0# ,#r$ p(r6i0$ p/%
&$r/3#)
1ac mo3tenitorul vnztor vinde mo3tenirea (r a speci(ica bunurile asupra crora
se "ntind drepturile sale0 el va rspunde0 "n lips de convenie contrar0 numai pentru
calitatea sa de mo3tenitor0 nu 3i de coninutul universalitii a(ar de cazul "n care
prile0 au "nlturat e2pres 3i aceast .aranie )art. 17@8 C.civ.*.
9entru a (i opozabil terilor0 contractul va trebui s "ndeplineasc condiiile de
publicitate imobiliar sau pe cele speci(ice ale cesiunii de crean.
C/n%r#,%u0 -# #-$# un ,#r#,%$r #0$#%/riu, 4n $nu0 ,( nu $ ,un/#:%$ 4n
1/1$n%u0 -!n"(rii &#,( #,%i-u0 1/:%$nirii &$p(:$:%$ p#i-u0 #u in-$r)
8. !. )nzarea de drepturi litigioase. 4etractul litigios
Prin &r$p% 0i%i3i/ $ 4n6$0$3$ /ri,$ &r$p% r$#0 #u &$ ,r$#n6(, &$ pr/pri$%#%$
in%$0$,%u#0( #u u,,$/r#0, ,u pri-ir$ 0# ,#r$ $=i%( / pr/,$&ur( Cu&i,i#r(
p$n&in%$, prin ,#r$ &r$p%u0 $%$ ,/n%$%#%, #%'$0 ,( p!n( 0# /0u6i/n#r$# &$'ini%i-(
:i ir$-/,#2i0( # 0i%i3iu0ui nu $ ,un/#:%$ %i%u0#ru0 0$3#0 #0 #,$%ui#)
63
Dr$p%u0 $%$ 0i%i3i/ &#,( $=i%( un pr/,$ 4n,$pu% :i n$%$r1in#% ,u pri-ir$ 0#
$=i%$n6# #u 4n%in&$r$# #, pr$-$&$ #r%) 1*+? #0in) 8?9 C),i-)
@n prin,ipiu, -!n"#r$# &$ &r$p%uri 0i%i3i/#$ $%$ p$r1i(, in&i'$r$n% &$ n#%ur#
&r$p%u0ui)
V!n"#r$# &$ &r$p%uri 0i%i3i/#$ $%$ un ,/n%r#,% #0$#%/riu, 4n%ru,!% nu $
,un/#:%$ p!n( 0# /0u6i/n#r$# &$'ini%i-( # 0i%i3iu0ui, ,in$ $%$ %i%u0#ru0 &r$p%u0ui,
&$,i ,#r$ &in%r$ p(r6i0$ ,/n%r#,%#n%$, -!n"(%/ru0 /ri ,u1p(r(%/ru0, -/r 'i 4n ,!:%i3)
=ste adevrat c (inalmente0 pierderea lucrului0 "n cazul "n care cumprtorul va (i
evins0 va (i reparat prin restituirea preului solicitat "n cadrul unei aciuni "n .aranie
pentru eviciune0 prin care pot (i cerute 3i daune-interese.
V!n"#r$# &$ &r$p%uri 0i%i3i/#$ $%$ 4n $$n6( / /p$r#6iun$ p$,u0#%i-(, 0u,ru0
'iin& ,u1p(r#% p$ un pr$6 u2 -#0/#r$# 0ui %/,1#i &#%/ri%( in,$r%i%u&inii #0$
Curi&i,$)
T/,1#i p$n%ru # nu $ %r#n'/r1# 4n%r-un 1iC0/, &$ ,/rup6i$ u2 #n,6iun$#
nu0i%(6ii #2/0u%$, Cu&$,(%/rii, pr/,ur/rii, 3r$'i$rii, $=$,u%/rii, #-/,#6ii, n/%#rii
pu20i,i, ,/ni0i$rii Cu&i,i#ri :i pr#,%i,i$ni 4n in/0-$n6( nu p/% ,u1p(r#, &ir$,% #u
prin p$r/#n$ in%$rpu$, &r$p%uri 0i%i3i/#$ ,#r$ un% &$ ,/1p$%$n6# in%#n6$i
Cu&$,(%/r$:%i 4n # ,(r$i ,ir,u1,rip6i$ 4:i &$'(:/#r( #,%i-i%#%$#)
Dunt e2ceptate de la aceast incapacitate;
a* cumprarea drepturilor succesorale ori a cotelor-pri din dreptul de proprietate
de la0 dup caz0 como3tenitori sau coproprietari>
b* cumprarea unui drept liti.ios "n vederea "ndestulrii unei creane care s-a nscut
"nainte ca dreptul s (i devenit liti.ios>
c* cumprarea care s-a (cut pentru aprarea drepturilor celui ce stpne3te bunul "n
le.tur cu care e2ist dreptul liti.ios.
Clt interdicie le.al e2pres0 a crei "nclcare este sancionat cu nulitatea
absolut0 este prevzut "n art. @ din /itlul & privind circulaia 6uridic a terenurilor din
8e.ea nr. $@7F$##%0 care interzice "nstrinrile0 sub orice (orm0 a terenurilor cu privire
la care e2ist liti.ii privind de reconstituirea dreptului de proprietate privat 3i
le.alitatea titlului de proprietate0 con(orm le.ilor (ondului (unciar pe tot timpul
soluionrii acestor liti.ii.
+nstrinrile "ncheiate cu "nclcarea acestei interdicii sunt nule absolut.
1
P$n%ru # pr/%$C# p$ #&-$r#ru0 -!n"(%/ru0ui &r$p%u0ui 0i%i3i/ #u p$ #0
,$&$n%u0ui ,r$#n6$i 0i%i3i/#$ &in pr/,$, -$,5iu0 C/&u0 ,i-i0 # r$30$1$n%#%
pr/,$&ur# r$%r#,%u0ui 0i%i3i/, ,#r$ ,r$&$1, p/#%$ 'i #p0i,#%( :i 4n pr$"$n%, ,5i#r 4n
0ip# un$i r$30$1$n%(ri p$,i#0$)
Prin r$%r#,%u0 0i%i3i/, p!r!%u0 #&-$r#ru0 -!n"(%/ru0ui 8#u ,$&$n%u0ui9
&r$p%u0ui 0i%i3i/ 40 p/#%$ $0i1in# p$ ,u1p(r(%/r 8#u r$p$,%i- p$ ,$i/n#r9
p0(%in&u-i pr$6u0 r$#0 #0 -!n"(rii #u, &up( ,#", #0 ,$iunii, ,5$0%ui$0i0$ -!n"(rii :i
&/2!n"i0$ #'$r$n%$)
1
+n domeniul imobilelor preluate "n mod abuziv "n perioada 6 martie 1!@% H $$ decembrie 1!8!0
interdicia "nstrinrii unor imobile preluate (r titlu valabil este implicitat de dispoziia art. %# alin. $
din 8e.ea 1#F$##10 care sancioneaz cu nulitatea absolut actele 6uridice de "nstrinare0 inclusiv cele
(cute "n cadrul procesului de privatizare0 avnd ca obiect imobile preluate de stat (r titlu valabil0 a(ar
de cazul "n care actul a (ost "ncheiat cu bun-credin.
Beaua-credin const "n cunoa3terea tocmai a (aptului c bunul este liti.ios0 c (ostul proprietar sau
mo3tenitorii si l-au revendicat 3i c procesul este "n curs sau c "l vor revendica )eventualitate
comunicat vnztorului 3i cumprtorului printr-o noti(icare anterioar vnzrii*0 ori c s-a solicitat
restituirea lui "n temeiul 8e.ii nr. 11$F1!!% 3i c aceast procedur nu a (ost (inalizat.
64
E%$ $-i&$n% ,( r$%r#,%u0 0i%i3i/ p/#%$ 'i $=$r,i%#% nu1#i ,!% %i1p 0i%i3iu0
#upr# &r$p%u0ui $%$ 4n ,ur 8p$n&in%$9 :i nu1#i &#,( 4n%r(in#r$# # '/% '(,u%( ,u
%i%0u /n$r/ 8#&i,( $%$ / -!n"#r$ #u / ,$iun$9)
Betractul liti.ios o(er posibilitatea prtului s "l "nlture pe cesionarul speculant
care a cumprat creana pe un pre in(erior valorii ei0 dar 3i "l urmre3te pe debitor cu
toat ri.oarea0 adic la valoarea creanei cumprtorului.
1
R$%r#,%u0 0i%i3i/ p/#%$ 'i $=$r,i%#% nu1#i &$ p!r!%, nu :i &$ r$,0#1#n%)
9entru e2ercitarea lui0 le.ea cere urmtoarele condiii;
#9 ( $=i%$ un &r$p% 0i%i3i/, #&i,( un pr/,$ #u / ,/n%$%#6i$ #upr# '/n&u0ui
&r$p%u0uiE
29 ( $=i%$ / -!n"#r$ #u ,$iun$ ,u %i%0u /n$r/ # &r$p%u0ui 4n 0i%i3iuE
,9 r$%r#,%u0 0i%i3i/ ( 'i$ $=$r,i%#% &$ ,$0 41p/%ri-# ,(rui# -# '/r1u0#%
pr$%$n6i#, #&i,( &$ &$2i%/r)
P!r!%u0 4n pr/,$ ,#r$ in-/,( r$%r#,%u0 0i%i3i/, %r$2ui$ ( /'$r$ ,$i/n#ru0ui
pr$6u0 r$#0 #0 ,$iunii, &/2!n&# #'$r$n%( #,$%ui pr$6 &in "iu# $'$,%u(rii ,$iunii,
,5$0%ui$0i0$ ,$iunii :i ,5$0%ui$0i0$ &$ Cu&$,#%()
E'$,%$0$ r$%r#,%u0ui 0i%i3i/ ,/n%#u 4n &$'iin6#r$# r$%r/#,%i-( # #,%u0ui &$
-!n"#r$-,u1p(r(r$ 8#r$ $'$,%u0 un$i ,/n&i6ii r$"/0u%/rii9 :i %in3$r$# 0i%i3iu0ui ,u
pri-ir$ 0# '/n&u0 &r$p%u0ui, 4n%ru,!% r$%r#,%#n%u0, u2%i%uin&u-$ 4n &r$p%uri0$
,u1p(r(%/ru0ui &r$p%u0ui 0i%i3i/, ,u1u0$#"( &/u( ,#0i%(6i in,/1p#%i2i0$ 4n #,$0#:i
pr/,$A &$ r$,0#1#n% :i &$ p!r!%)
+n s(r3it0 se des(iineaz cu e(ect retroactiv toate drepturile reale pe care
cumprtorul dreptului liti.ios le-ar (i constituit "n (avoarea unor tere persoane.
1ac cumprtorul nu a pltit preul0 el este inut "n continuare la plata lui (a de
vnztor0 chiar dac este evins pentru c obli.aia de .aranie nu (uncioneaz (a de
caracterul aleatoriu al contractului.
8. 1#. )nzarea la licitaie
V!n"#r$# 0# 0i,i%#6i$ $%$ / -#ri$%#%$ &$ -!n"#r$, # ,(r$i p#r%i,u0#ri%#%$ /
,/n%i%ui$ '#p%u0 ,( 0u,ru0 $%$ pu 4n -!n"#r$ 4n 1/& pu20i,, ,u r$p$,%#r$# un$i
pr/,$&uri p$,i#0$, 'iin& #&Cu&$,#% 8-!n&u%9 #,$0ui# &in%r$ p#r%i,ip#n6ii 0# 0i,i%#6i$
,#r$ /'$r( pr$6u0 ,$0 1#i 1#r$)
:oiunea de licitaie )vnzare la licitaie* este "ntlnit att "n Codul civil0 ct 3i "n
Codul de procedur civil.
@n pr/i$,%u0 n/u0ui C/& &$ pr/,$&ur( ,i-i0(, -!n"#r$# 0# 0i,i%#6i$ $%$ ,/n,$pu%(
:i r$30$1$n%#%( ,# / pr/,$&ur( &$ $=$,u%#r$ i0i%( 8#r%) B00-B+; C)pr/,),i-)9, &#r :i
,# / pr/,$&ur( p$n%ru i$:ir$# &in in&i-i"iun$ #upr# un/r 2unuri i1p/i2i0 #u
in,/1/& &$ p#r%#C#% 4n n#%ur( :i p$ ,#r$ ni,i unu0 &in ,/in&i-i"#ri nu #r pu%$#, #u
nu #r -/i, ( 0$ 'i$ #%ri2ui%$)
9rin urmare0 "n aceste proceduri0 aplicabile "n cazul ie3irii din indiviziune0 indi(erent
de izvorul ei )succesiune0 cstorie0 concubina60 voina prilor etc.*0 dac parta6ul nu
1
4Dcopul retractului liti.ios este de a pune la "ndemna prii0 atunci cnd e2ist proces0 un mi6loc de
stin.ere a procesului prin dobndirea drepturilor liti.ioase vndute 3i desp.ubirea inte.ral a
cumprtorului. 1e aici se poate tra.e concluzia0 "n lipsa unei re.lementri e2prese0 c retractul liti.ios
prive3te 3i procesele privitoare la succesiuni0 atunci cnd unul sau o parte dintre mo3tenitori contest
celorlali "nsu3i dreptul lor succesoral sau masa de "mprit0 "n momentul cesiunii sau al e2ecutrii.5 /.D.0
s.civ.0 dec. nr. @$$F1!760 Bepertoriu0 1!7%-1!8#0 p. 8@.
65
poate (i (cut "n natur0 prin atribuire sau prin vnzarea prin bun "nvoial0 ie3irea din
indiviziune se va (ace prin licitaie public0 pornind de la un pre stabilit de e2pert.
1up rmnerea de(initiv a "ncheierii prin care s-a dispus vnzarea bunului de
ctre un e2ecutor 6udectoresc0 acesta va proceda la e(ectuarea vnzrii la licitaie
public.
=2ecutorul va (i2a termenul de licitaie0 care nu va dep3i 3# de zile pentru bunurile
mobile 3i 6# de zile pentru bunurile imobile0 socotite de la data primirii "ncheierii 3i va
"n3tiina coproprietarii despre data0 ora 3i locul vnzrii.
9entru termenul de licitaie a bunurilor mobile0 e2ecutorul va "ntocmi 3i a(i3a
publicaia de vnzare cu cel puin 3# de zile "nainte de termenul de licitaie.
9reul obinut din vnzare va (i distribuit coindivizarilor )"mprit* con(orm cotelor
lor "n dreptul de proprietate.
8a vnzarea prin licitaie pot participa att coindivizari0 ct 3i orice alte persoane.
1ac bunul succesoral va (i ad6udecat de un coprta30 soluia va avea semni(icaia
dobndirii bunului direct de la de(unct 3i parta6ul va avea deci e(ect declarativ. 8a (el se
consider c hotrrile au e(ect declarativ cnd ie3irea din indiviziune se (ace prin
atribuire unuia dintre coprta3i sau este cumprat la licitaie de ctre un coprta30
indi(erent de cauza indiviziunii. Coprta3ul ad6udecatar sau cruia i s-a atribuit lucrul
devine proprietar din momentul na3terii indiviziunii.
1ac bunul este ad6udecat unui ter0 operaiunea 6uridic este o vnzare prin licitaie
"n sensul propriu al termenului )de transmitere a proprietii sau a unui alt drept real* 3i
are e(ect translativ de drepturi "ntre coindivizari 3i ad6udecatar.
V!n"#r$# 0# 0i,i%#6i$ $%$ r$30$1$n%#%(, &$ #$1$n$#, :i ,# pr/,$&ur( &$
$=$,u%#r$ i0i%( # 2unuri0/r &$2i%/ru0ui, 'i$ 1/2i0$, 'i$ i1/2i0$, p$n%ru r$#0i"#r$#
%i%0u0ui $=$,u%/riu #0 ,r$&i%/ru0ui)
=a se e(ectueaz de e2ecutorul 6udectoresc "n con(ormitate cu dispoziiile Codului
de procedur civil.
A&Cu&$,#%#r 8,u1p(r(%/r9 -# 'i p$r/#n# ,#r$ /'$r( pr$6u0 ,$0 1#i 1#r$)
+n cazul vnzrii silite la licitaie a bunurilor mobile0 dup "nchiderea licitaiei0
e2ecutorul 6udectoresc va "ntocmi un proces-verbal despre des(3urarea 3i rezultatul
acesteia0 care va (i semnat de e2ecutor0 creditor0 debitor0 precum 3i de ad6udecatar.
=2ecutorul 6udectoresc va elibera0 sub semntura sa0 (iecrui ad6udecatar "n parte
un certi(icat de ad6udecare care va cuprinde data 3i locul licitaiei0 numele
ad6udecatarului0 indicarea bunului ad6udecat 3i0 dup caz0 a preului pltit sau care
urmeaz s (ie pltit.
C$r%i'i,#%u0 &$ #&Cu&$,#r$ $0i2$r#% 'i$,(rui #&Cu&$,#%#r ,/n%i%ui$ %i%0u0 &$
pr/pri$%#%$ #upr# 2unuri0/r -!n&u%$)
+n cazul titlurilor de credit nominative0 ad6udecatarul va putea obine trans(erul
acestora pe numele su0 "n temeiul unei copii le.alizate de pe acest proces-verbal.
@n %/#%$ ,#"uri0$, pr$&#r$# 2unu0ui $ -# '#,$ &up( #,5i%#r$# in%$3r#0( #
pr$6u0ui) P!n( 0# pr$&#r$, #&Cu&$,#%#ru0 up/r%( ri,u0 pi$irii 2unu0ui #&Cu&$,#%
8#r%) ;<B C)pr.,i-)9)
+n cazul vnzrii silite la licitaie a bunurilor imobile0 dup plata inte.ral a preului
sau a avansului prevzut de art. 8$3 C.pr.civ.0 dac imobilul a (ost vndut cu plata "n
rate0 e2ecutorul0 pe baza procesului-verbal de licitaie0 va "ntocmi actul de ad6udecare.
Un $=$1p0#r &$ p$ #,%u0 &$ #&Cu&$,#r$ $ -# pr$&# &/2!n&i%/ru0ui pr$ #-i
$r-i ,# %i%0u &$ pr/pri$%#%$ pr/-i"/riu :i p$n%ru # 'i 4n,ri pr/-i"/riu 4n ,#r%$#
'un,i#r( p$ ,5$0%ui#0# #&Cu&$,(%/ru0ui 8#r%) B2+ C)pr),i-)9)
66
+n termen de o lun de la data "nscrierii provizoriu "n cartea (unciar debitorul sau
terul dobnditor. Creditorii urmritori sauForice persoan interesat0 dup meniunile
crilor (unciare0 vor putea ataca actul de ad6udecare pe calea contestaiei la e2ecutare.
1ac nu s-a (cut contestaie sau aceasta a (ost respins0 la cererea ad6udectorului0
actul de ad6udecare se va investi cu (ormul e2ecutorie 3i acesta va (i pus "n posesia
imobilului ad6udecat de ctre e2ecutor.
Prin #,%u0 &$ #&Cu&$,#r$, pr/pri$%#%$# i1/2i0u0ui #u, &up( ,#", un #0% &r$p%
r$#0, ,#r$ # '(,u% /2i$,%u0 ur1(ririi i0i%$, $ %r#n1i%$ &$ 0# &$2i%/r 0# #&Cu&$,#%#r)
D$ 0# #,$#%( &#%(, #&Cu&$,#%#ru0 #r$ &r$p%u0 0# 'ru,%$ :i -$ni%uri, &#%/r$#"(
&/2!n"i0$ p!n( 0# p0#%# in%$3r#0( # pr$6u0ui :i up/r%( %/#%$ #r,ini0$ i1/2i0u0ui)
9rin intabulare0 ad6udecatarul dobnde3te dreptul de a dispune de imobilul vndut0
potrivit re.ulilor de carte (unciar.
1e la data intabulrii0 imobilul rmne liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind
.arantarea drepturilor de crean. Creditorii "3i pot realiza dreptul numai din preul
obinut. 1ac preul de ad6udecare se plte3te "n rate0 sarcinile se stin. la plata ultimei
rate.
1ac imobilul a (ost cumprat cu plata preului "n rate0 cumprtorul nu "l va putea
"nstrina sau .reva0 (r "ncuviinarea creditorilor urmritori0 "nainte de plata inte.ral a
preului.
Beamintim dispoziia art. 16%@ C.civ. potrivit creia 4Sun% in,#p#2i0i &$ #
,u1p(r#, &ir$,% #u prin p$r/#n$ in%$rpu$, ni,i ,5i#r prin 0i,i%#6i$ pu20i,(A
#9 1#n&#%#rii, p$n%ru 2unuri0$ p$ ,#r$ un% 4n(r,in#6i ( 0$ -!n&(, ,u $=,$p6i#
,#"u0ui pr$-("u% &$ #r%) 1?0<E
29 p(rin6ii, %u%/r$0$, ,ur#%/ru0, #&1ini%r#%/ru0 pr/-i"/riu, p$n%ru 2unuri0$
p$r/#n$0/r p$ ,#r$ 0$ r$pr$"in%(E
,9 'un,6i/n#rii pu20i,i, Cu&$,(%/rii in&i,i, 0i,5i&#%/rii, #&1ini%r#%/rii
Cu&i,i#ri, $=$,u%/rii, pr$,u1 :i #0%$ #$1$n$# p$r/#n$ ,#r$ #r pu%$# in'0u$n6#
,/n&i6ii0$ -!n"(rii '(,u%$ prin in%$r1$&iu0 0/r #u ,#r$ #r$ ,# /2i$,% 2unuri0$ p$
,#r$ 0$ #&1ini%r$#"( /ri # ,(r/r #&1ini%r#r$ / upr#-$35$#"(>)
@n,(0,#r$# in%$r&i,6ii0/r pr$-("u%$ u2 0i%) #9 :i 29 $ #n,6i/n$#"( ,u nu0i%#%$#
r$0#%i-(, i#r # ,$0$i pr$-("u%$ 0# 0i%) ,9 ,u nu0i%#%$# #2/0u%( # ,/n%r#,%u0ui &$
-!n"#r$-,u1p(r#r$)
C#pi%/0u0 II
C/n%r#,%u0 &$ ,5i12
Deciunea a II H a
"einiie i caractere juridice
S,5i12u0 $%$ ,/n%r#,%u0 prin 'i$,#r$ &in%r$ p(r6i &$nu1i%$ ,/p$r1u%#n6i,
%r#n1i%$ #u, &up( ,#", $ /20i3( ( %r#n1i%( un 2un p$n%ru # &/2!n&i un #0%u0
8#r%) 1;*? C),i-)9)
67
Cronolo.ic0 schimbul )sub (orma trocului* a precedat vnzarea-cumprarea0 (iind
prezent "nc din primele etape de e2isten ale societii omene3ti.
Cpariia banilor ca mi6loc universal de msurare a valorii lucrurilor a condus la
apariia vnzrii-cumprrii 3i la trecerea schimbului pe un plan in(erior.
1in punct de vedere 6uridic0 "n statul modern0 re.ulile vnzrii-cumprrii0 care
reprezint dreptul comun0 au (ost e2tinse 3i la schimb0 "n msura "n care nu e2ist re.uli
dero.atorii.
S,5i12u0 $%$ ,/n%r#,%u0 in#0#31#%i, 4n ,#r$ p(r6i0$, nu1i%$ ,/p$r1u%#n6i #u
,/,5i12#:i, $ /20i3( 'i$,#r$, ( %r#n1i%( ,$0ui0#0% pr/pri$%#%$# #upr# unui
0u,ru, #0%u0 &$,!% 2#nii.
1

#9 C/n%r#,%u0 &$ ,5i12 $%$ 4n prin,ipiu un ,/n%r#,% ,/n$nu#00 pentru
"ncheierea cruia este su(icient consimmntul prilor.
1in necesiti de probaiune0 schimbul este materializat0 "n .eneral0 "ntr-un "nscris
probatoriu.
+n cazurile "n care le.ea cere pentru valabilitatea "nstrinrii unuia sau ambelor
obiecte ale schimbului (orma autentic 3i "nscrierea "n cartea (unciar0 ca "n cazul "n
care cel puin un obiect al schimbului este un tabular0 contractul de schimb trebuie (cut
"n (orm autentic 3i "nscris "n cartea (unciar.
9otrivit art. 877 C.civ.0 41repturile reale imobiliare "nscrise "n cartea (unciar sunt
drepturi tabulare. =le se dobndesc0 modi(ic 3i stin. numai cu respectarea re.ulilor de
carte (unciar.
Dub rezerva unor dispoziii le.ale contrare drepturile reale asupra imobilelor
cuprinse "n cartea (unciar se dobndesc att "ntre pri ct 3i (a de teri0 numai prin
"nscrierea lor "n cartea (unciar pe baza actului sau (aptului care a 6usti(icat "nscrierea.
1repturile reale se vor pierde sau stin.e numai prin radierea lor din cartea (unciar
cu consimmntul titularului dat prin "nscris autentic notarial.
Ccest consimmnt nu este necesar dac dreptul se stin.e prin "mplinirea
termenului artat "n "nscriere ori prin decesul sau0 dup caz0 prin "ncetarea e2istenei
6uridice a titularului0 dac acesta era persoan 6uridic. Aotrrea 6udectoreasc
de(initiv sau "n cazurile prevzute de le.e0 actul autoritii administrative0 va "nlocui
acordul de voine sau0 dup caz consimmntul titularului )art. 88% C.civ.*
29 S,5i12u0 $%$ un ,/n%r#,% %r#n0#%i- &$ pr/pri$%#%$)
Prin in%$r1$&iu0 ,5i12u0ui, $ p/#%$ %r#n1i%$ &r$p%u0 &$ pr/pri$%#%$
$=,0ui-( #upr# unui 2un #u nu1#i / ,/%(-p#r%$ in&i-i"( &in%r-un 2un
&$%$r1in#%, &#,( 2unu0 $ #'0( 4n ,/pr/pri$%#%$)
Gbiect al contractului de schimb poate (i 3i alt drept real dect dreptul de proprietate
3i chiar un drept de crean.
D#,( un# &in%r$ pr$%#6ii $%$ / u1( &$ 2#ni, un%$1 4n pr$"$n6# unui
,/n%r#,% &$ -!n"#r$-,u1p(r#r$)
D#,( 4n( #12$0$ pr$%#6ii r$,ipr/,$ ,/n%#u 4n u1$ &$ 2#ni, ,/n%r#,%u0 $%$
&$ ,5i12)
R$"u0%( &$,i ,( ,5i12u0 pr$upun$ 4n p0#n Curi&i,, ,# :i 4n p0#n $1#n%i,, /
i&$n%i%#%$ &$ n#%ur( # pr$%#6ii0/r)
1
9ro(.dr. <rancisc 1ea?0 op.cit.0 vol. I0 p. 1%#-1%70 9ro(.dr. 1umitru C. <lorescu0 op. cit.0 p. !%-1#1>
Camelia /oader0 op.cit.0 p.!7-1#3> 1r. =u.eniu Da(ta-Bomano0 op.cit.0 p. 6!-7%0 C. Aaman.iu0 op.cit.0 vol.
$0 nr. 1@!#-1@!30 p. %8@-%8%.
68
9e aceea3i linie de .ndire0 dac una din prestaii este un bun0 iar cealalt o obli.aie
de a (ace sau a nu (ace0 contractul nu este de schimb0 ci este un contract nenumit.
,9 C/n%r#,%u0 &$ ,5i12 $%$ un ,/n%r#,% in#0#31#%i,, ,#r$ &( n#:%$r$ 0#
&r$p%uri :i /20i3#6ii r$,ipr/,$ 4n #r,in# #12$0/r p(r6i)
&9 C/n%r#,%u0 &$ ,5i12 $%$ un ,/n%r#,% ,u %i%0u /n$r/0 (iecare parte urmrind
ca un contraechivalent al prestaiei sale0 obinerea prestaiei celeilalte pri.
+n cazul "n care cele dou bunuri care (ac obiectul schimbului nu sunt echivalente
valoric0 pentru e.alizarea valoric a prestaiilor0 copermutantul care prime3te lucrul mai
scump va plti "n bani di(erena de valoare care se nume3te u0%(.
9entru a (i "n prezena unui contract de schimb0 este necesar ca sulta s (ie in(erioar
valoric bunului pe care "l completeaz pentru a se realiza echivalena prestaiilor.
+n caz contrar0 cnd sulta dep3e3te cu mult valoarea bunului 3i ar putea (i
considerat obli.aia principal0 contractul nu este un contract de schimb0 ci un contract
de vnzare-cumprare.
$9 C/n%r#,%u0 &$ ,5i12 $%$ un ,/n%r#,% ,/1u%#%i-0 "ntruct prestaiile prilor 3i
"ntinderea acestora sunt cunoscute "nc de la "ncheierea lui 3i nu depind de hazard.
Reuli !pecifce aplica"ile contractului de
!c#im" .Dispoziiile privitoare la vnzare se aplic, n mo
coresp!nztor, "i sc#im$!l!i%
Fi$,#r$ &in%r$ p(r6i $%$ ,/ni&$r#%( -!n"(%/r, 4n ,$$# ,$ pri-$:%$ 2unu0 p$
,#r$-0 4n%r(in$#"(, :i ,u1p(r(%/r, 4n ,$$# ,$ pri-$:%$ 2unu0 p$ ,#r$ 40 &/2!n&$:%$
8#r%) 1;*< C),i-)9)
E=i%( :i un$0$ p#r%i,u0#ri%(6i &$%$r1in#%$ &$ p$,i'i,i%#%$# ,5i12u0ui '#6( &$
-!n"#r$-,u1p(r#r$A
a* 1ac unul din copermutani dovede3te c lucrul primit este proprietatea unui ter0
poate re(uza predarea lucrului su promis "n schimb 3i poate (i obli.at numai la
restituirea lucrului primit.
1
9rin urmare0 ,5i12u0 0u,ru0ui #0%ui# $%$ nu0 #2/0u% 3i nulitatea contractului0 "n
acest caz0 poate (i invocat pe calea unei e2cepii de nee2ecutare0 ea repunnd prile "n
situaia anterioar.
b* +n al doilea rnd0 ,/p$r1u%#n6ii #u /20i3#6i# ( $ 3#r#n%$"$ r$,ipr/, p$n%ru
$-i,6iun$. 1ac un copermutant a (ost evins de lucrul primit "n schimb0 el are opiunea
"ntre a cere daune-interese pentru pre6udiciul su(erit 3i a cere restituirea lucrului su
)adic rezoluiunea contractului de schimb*.
1ac eviciunea este numai parial0 se susine c coschimba3ul ar avea doar dreptul
s cear contravaloarea prii din bunul evins0 nu 3i restituirea lucrului adic
rezoluiunea contractului.
1
4+n cazul "n care se dovede3te c0 "n cadrul unei operaiuni de schimb0 unul dintre contractani nu este
proprietar al lucrului pe care l-a predat0 copermutantul-primitor este "ndreptit s re(uze predarea lucrului
care s-a obli.at a da "n schimb0 putnd (i constrns numai s "ntoarc ceea ce a primit.
Nn atare contract neputnd (i opus adevratului proprietar al lucrului0 "n situaia "n care acesta ar
revendica lucrul su0 copermutantul0 chiar de bun-credin0 va (i obli.at s-i restituie acestuia lucrul
primit0 cu toate c el "nsu3i ar (i predat lucrul su copermutantului neproprietar0 iar acesta din urm nu i l-
a restituit.5 /rib. 6ud. /imi30 D.civ.0 1ecizia nr. 1#8!F8 sept. 1!710 B.B.1.0 nr. 1#F1!710 p. 17@.
69
Doluia "n(i3at mai sus (uncioneaz nu numai "n cazul "n care eviciunea s-a
produs0 dar 3i "n cazul "n care ea este pe cale s se produc.
1
+ntre copermutani (uncioneaz de asemenea 3i obli.aia de .aranii contra viciilor
ascunse ale bunurilor schimbate.
$
c* Spr$ &$/$2ir$ &$ -!n"#r$, ,5$0%ui$0i0$ p$n%ru 4n,5$i$r$# ,/n%r#,%u0ui &$
,5i12 -/r 'i up/r%#%$, 4n 0ip# un$i %ipu0#6ii ,/n%r#r$, 4n 1/& $3#0 &$ ,(%r$
#12$0$ p(r6i 8#r%) 1;*+ C),i-)9)
d* +n s(r3it0 ,0#u"$0$ /2,ur$ $ -/r in%$rpr$%# ,/n'/r1 r$3u0i0/r &$ &r$p%
,/1un, i#r ,/p$r1u%#n%u0 nu 2$n$'i,i#"( &$ pri-i0$3iu0 -!n"(%/ru0ui, ,u $=,$p6i#
,#"u0ui ,!n& $%$ ,r$&i%/ru0 un$i u0%$)
Reguli speciale privind schimbul unor imobile . Imo"ilele
care nu !unt !coa!e din circuitul civil pot $orma o"iectul
contractului de !c#im".
Interdiciile 3i incapacitile de "nstrinare sau dobndire a unor imobile prin
contractul de vnzare-cumprare (uncioneaz0 prin asemnare0 3i "n cazul contractului
de schimb.
Dchimbul de locuine0 proprietate a coschimba3ilor0 nu ridic probleme deosebite
(a de cele tratate mai sus.
Capitolul III
C/n%r#,%u0 &$ &/n#6i$
%eciunea ' % &oiunea i caracterele juridice ale contractului de donaie
1.1. &oiune
1
49otrivit le.ii0 copermutantul evins de lucrul primit "n schimb poate cere desp.ubiri sau "ntoarcerea
lucrului. Dub acest aspect0 "ns0 te2tul se completeaz cu dispoziiile re(eritoare la eviciune "n sensul c0
eviciunea (iind dovedit0 nu este necesar a se dispune rezoluiunea conveniei0 ci este su(icient a se cere
restituirea lucrurilor date "n schimb. +n spe0 "ntre pri s-a "ncheiat o convenie de schimb a unor obiecte0
dar dup cum unele dintre obiectele o(erite de pri proveneau din (urt0 or.anele de 9oliie le-au con(iscat.
9rima instan0 admind aciunea reclamantului0 l-a obli.at pe prt s-i restituie lucrurile primite "n
schimb sau contravaloarea lor. 9rtul a declarat recurs0 susinnd0 "ntre altele0 c nu poate (i obli.at la
restituire de vreme ce instana nu a dispus rezoluiunea conveniei. Becursul a (ost respins ca ne(ondat0 cu
motivarea artat mai sus.5 /.'. -ucure3ti0 1ec. nr. @87F1!!10 4Cule.ere... pe anul 1!!150 p. 78.
2
iciile ascunse sunt de(iciene calitative ale bunului vndut sau dat "n schimb0 care0 e2istnd "n
momentul predrii sale0 nu i-au (ost cunoscute dobnditorului 3i nici nu puteau (i descoperite de el prin
mi6loace obi3nuite de veri(icare 3i care (ac ca bunul s nu poat (i "ntrebuinat con(orm destinaiei sale sau
ca "ntrebuinarea s (ie att de mic3orat0 "nct se presupune c dobnditorul n-ar (i contractat ori n-ar (i
dat pe el ceea ce a dat dac le-ar (i cunoscut. +n toate aceste situaii0 viciile ascunse trebuie s (i e2istat "n
momentul contractrii.
Bspunderea vnztorului sau copermutantului este antrenat numai pentru anumite urmri ale viciilor
ascunse0 acestea trebuind s (ie .rave 3i s a(ecteze lucrul "n esena lui.
C3adar0 aciunea dobnditorului nu poate (i promovat dect dac se (ace dovada .ravitii viciilor
ascunse ale lucrului ce i-a (ost transmis0 precum 3i a (aptului c ele au e2istat la data transmiterii. /.D.0
D.c.0 1ec. nr. 88%F1!8@0 C.1.0 p. 77.
70
Li2$r#0i%#%$# $%$ #,%u0 Curi&i, prin ,#r$ / p$r/#n( &ipun$ ,u %i%0u 3r#%ui% &$
2unuri0$ #0$, 4n %/% #u 4n p#r%$, 4n '#-/#r$# un$i #0%$ p$r/#n$)
Nu $ p/% '#,$ 0i2$r#0i%(6i &$,!% prin &/n#6i$ #u prin 0$3#% ,uprin 4n %$%#1$n%
8#r%) DB< C),i-)9)
D/n#6i# $%$ ,/n%r#,%u0 prin ,#r$, ,u in%$n6i# &$ # 3r#%i'i,#, / p#r%$, nu1i%(
&/n#%/r, &ipun$ 4n 1/& ir$-/,#2i0 &$ un 2un 4n '#-/#r$# ,$0$i0#0%$ p(r6i, nu1i%$
&/n#%#r 8#r%) DB+ C),i-)9.
$
+n contractul de donaie se realizeaz un trans(er al unor drepturi0 reale sau de
crean0 din patrimoniul donatorului "n patrimoniul donatarului0 (r echivalent.
9rin donaie se produce o srcire a patrimoniului donatorului 3i o "mbo.ire
corespunztoare a patrimoniului donatarului0 dar spre deosebire de "mbo.irea (r 6ust
temei le.itim0 "n cazul donaiei cauza contractului o constituie voina liberal a
donatorului )animus donandi) e2primat "n (orma cerut de le.e0 acceptat de donatar.5
3
+n acela3i timp0 donaia0 varietate a contractelor cu titlu .ratuit0 constituie o
liberalitate0 avnd ca e(ect mic3orarea patrimoniului donatorului0 spre deosebire de
contracte dezinteresate )mandatul cu titlu .ratuit0 comodatul0 depozitul cu titlu .ratuit*
prin care nu se mic3oreaz patrimoniul celui care procur un (olos0 3i a crui obli.aie
este de 4(acere5 3i nu de 4dare50 )mandatarul0 comodantul sau respectiv depozitarul*0 "n
consecin nu sunt supuse re.ulilor de (ond 3i de (orm prevzut pentru donaii.
1. $. Caracterele juridice ale donaiei
#9 D/n#6i# $%$ un ,/n%r#,% uni0#%$r#0, /0$1n ,u %i%0u 3r#%ui%, ir$-/,#2i0,
%r#n0#%i- &$ pr/pri$%#%$)
D/n#6i# $%$ un ,/n%r#,% uni0#%$r#0, :i nu un #,% uni0#%$r#0)
1onaia este rezultatul unui acord de voin al celor dou pri0 care na3te "ns "n
principiu o sin.ur obli.aie "n sarcina donatorului cu dreptul corelativ al donatarului.
9rin e2cepie0 donaia poate (i 3i sinala.matic )nscnd obli.aii reciproce* cnd
prin ea se impune o sarcin donatarului )art. 1#$8 C.civ.*.
29 D/n#6i# $%$ un ,/n%r#,% /0$1n)
Ar%) 1011 #0in) 819 C),i-) pr$-$&$ ,( .&/n#6i# $ 4n,5$i$ prin 4n,ri #u%$n%i,,
u2 #n,6iun$# nu0i%(6ii #2/0u%$7)
F/r1# #u%$n%i,( $%$ pr$-("u%( ,# / 1(ur( &$ pr/%$,6i$ # -/in6$i 0i2$r#0$ #
&/n#%/ru0ui)
8ipsa (ormei autentice0 solemne0 a contractului de donaie este sancionat cu
nulitatea absolut a contractului.
1
2
Contractul de donaie este re.lementat "n capitolul II0 din /itlul III 48iberalitile5 al Crii a I-a
41espre mo3teniri 3i liberaliti5 din Codul civil. 8e.iuitorul trateaz "mpreun liberalitile "ntre vii
(cute pe cale contractual 3i liberalitile pentru cauz de moarte )le.atul* "n consideraia elementelor lor
comune.
3
4Dpre deosebire de contractele sinala.matice0 unde cauza (iecreia dintre obli.aiile prilor o constituie
e2ecutarea prestaiei promise de ctre c(ealalt parte0 "n contractele cu titlu .ratuit cauza obli.aiei celui
care dispune const "n intenia de a mri patrimoniul celui .rati(icat0 (r a primi "n schimb o
contraprestaie. +n ceea ce prive3te simplele motive0 de3i "n principiu ele nu sunt determinate pentru
validitatea actului0 liberalitatea nu va (i valabil dect dac voina de a .rati(ica a (ost determinat de un
mobil care s nu contravin re.ulilor de convieuire social.5 /.D.0 D.c.0 1ec. nr. 1$31F1!710 C.1.0 p. 1$@.
1
4+nzestrarea unui copil "n vederea cstoriei0 avnd caracterul unei donaii0 nu poate avea loc dect prin
act autentic. :e"ndeplinirea acestei (ormaliti0 dat (iind c este vorba de un act solemn0 atra.e nulitatea
actului0 respectiv0 a donaiei. <orma autentic (iind o condiie de valabilitate a actului0 dovada "nzestrrii
71
Nu un% upu$ #,$%$i &ip/"i6ii &/n#6ii0$ in&ir$,%$, ,$0$ &$35i"#%$ :i &#ruri0$
1#nu#0$)
-unurile mobile care constituie obiectul donaiei trebuie enumerate 3i evaluate "ntr-
un "nscris0 chiar sub semntur privat0 sub sanciunea nulitii absolute a donaiei.
D#,( un% &$ -#0/#r$ r$&u(, 2unuri0$ 1/2i0$ ,/rp/r#0$ p/% 'i &/n#%$ prin dar
manual)
D#ru0 1#nu#0 $ 4n,5$i$ -#0#2i0 prin #,/r&u0 &$ -/in6$ #0 p(r6i0/r 4n/6i% &$
%r#&i6iun$# 2unu0ui &$ 0# &/n#%/r 0# &/n#%#r) @n #pr$,i$r$# -#0/rii r$&u$ #
2unuri0/r ,#r$ ,/n%i%ui$ /2i$,%u0 &#ru0ui 1#nu#0 $ 6in$ $#1# &$ %#r$# 1#%$ri#0(
# &/n#%/ru0ui)
@n ,#"u0 &#ruri0/r 1#nu#0$ un%$1, prin ur1#r$, 4n pr$"$n6# nu # unui
,/n%r#,% /0$1n, ,i # unui ,/n%r#,% r$#0)
+n cazul contractului de donaie "ncheiat "ntre abseni0 att o(erta de donaie0 ct 3i
acceptarea donaiei trebuie s (ie (cute "n (orm autentic.
,9 D/n#6i# $%$ un ,/n%r#,% %r#n0#%i- &$ pr/pri$%#%$)
Fiin& un ,/n%r#,% ,/n$nu#0, %r#n1i%$r$# pr/pri$%(6ii #r$ 0/, 4n 1/1$n%u0
r$#0i"(rii #,/r&u0ui &$ -/in6( 4n%r$ &/n#%/r :i &/n#%#r, i#r 4n%r$ #2$n6i, 4n
1/1$n%u0 4n ,#r$ &/n#%/ru0 pri1$:%$ #,,$p%#r$# &/n#%#ru0ui)
9redarea bunului donat poate avea loc 3i ulterior "ncheierii contractului de donaie 3i
deci a transmiterii dreptului de proprietate.
+n cazul darurilor manuale0 predarea bunului este0 alturi de acordul de voin al
prilor0 o condiie pentru (ormarea contractului. 9rin urmare0 "n acest caz0 transmiterea
proprietii are loc concomitent cu predarea bunului.
D#,( 2unu0 &/n#% $%$ 4n( un i1/2i0, &/2!n&ir$# ,(%r$ &/n#%#r :i pi$r&$r$# &$
,(%r$ &/n#%/r # &r$p%u0ui &$ pr/pri$%#%$ $ '#, nu1#i ,u r$p$,%#r$# r$3u0i0/r &$
,#r%$ 'un,i#r()
&9 D/n#6i# $%$ un ,/n%r#,% ir$-/,#2i0)
Dup( 4n,5$i$r$# ,/n%r#,%u0ui, &/n#%/ru0 nu 4:i 1#i p/#%$ r$%r#3$ /'$r%#) E%$
nu0( /ri,$ &/n#6i$ '(,u%( ,u ,/n&i6ii # ,(r/r 4n&$p0inir$ #%!rn( nu1#i &$ -/in6#
&/n#%/ru0ui)
+n mod e2cepional0 donaia poate (i revocat pentru in.ratitudine 3i pentru
nee2ecutarea culpabil a sarcinilor la care s-a obli.at donatarul )art. 1#$# C.civ.*.
nu se poate (ace cu martori. :ulitatea operaiunii 6uridice nu poate (i "nlturat "n niciun (el 3i poate (i
invocat de orice persoan interesat. 1e aceea0 nu se poate considera c "nzestrarea are loc "n e2ecutarea
unei obli.aii naturale de ctre prini (a de copilul lor.5 /.D.0 D.c.0 1ec. nr. @#7F1!710 4Bepertoriu...
1!6!-1!7%50 p. 13%.
4Con(orm art. 813 C.civ. )art. 1#11 alin. )1* din actualul Cod civil* toate donaiile se (ac prin act autentic.
<orma este o msur de protecie a voinei donatorului0 care dispune "n mod actual 3i irevocabil de un
drept "n (avoarea unei alte persoane. :erespectarea acestei (orme se sancioneaz cu nulitatea absolut a
contractului0 indi(erent de persoana donatorului sau a donatarului. +ntruct cerina (ormei este prevzut
"n mod imperativ0 sub sanciunea nulitii absolute0 deci ad validitatem0 dovada e2istenei unei donaii nu
poate (i (cut cu martori0 chiar dac ar e2ista un "nceput de dovad scris.5 /.D.0 Col.civ.0 1ec. nr.
8##F1!630 I.:.0 nr. 6F1!6@0 p. 163.
4+n sistemul Codului civil neputndu-se vorbi de o obli.aie natural a prinilor de a-3i "nzestra copiii0
care s se trans(orme0 prin e2ecutare voluntar0 "ntr-o obli.aie civil0 urmeaz c darea "n (olosin a
unor imobile0 (r respectarea dispoziiilor privind (orma "nscrisului antentic "n care se (ace donaia0 nu
poate (i considerat alt(el dect ca o simpl "n.duin0 care poate (i revocat.5 /.D.0 D.c.0 1ec. nr.
$3!6F1!7$0 4Bepertoriu... 1!6!-1!7%50 p. 13%.
72
-unurile viitoare nu pot (orma obiectul darurilor manuale.
8a cazurile de mai sus se adau. revocabilitatea numai "n timpul cstoriei a
donailor "ntre soi )art. 1#31 c.civ.*
%eciunea a ''-a H Condiiile de validitate ale contractului
de donaie
$. 1. Capacitatea prilor
@n prin,ipiu, 4n%ru,!% ,#p#,i%#%$# $%$ r$3u0#, /ri,$ p$r/#n( p/#%$ 'i p#r%$
8&/n#%/r #u &/n#%#r9 4n%r-un ,/n%r#,% &$ &/n#6i$)
Ori,$ p$r/#n( $%$ ,#p#2i0( &$ # &# :i pri1i prin 0i2$r#0i%(6i, ,u r$p$,%#r$#
r$3u0i0/r pri-in& ,#p#,i%#%$#, pr$-$&$ #r%) DB; C) ,i-)
1
Condiia capacitii de a dispune prin liberaliti trebuie "ndeplinit la data la care
dispuntorul "3i e2prim consimmntul.
Condiia capacitii de a primi o donaie trebuie "ndeplinit la data la care donatarul
accept donaia.
A%un,i ,!n& ,/n%r#,%u0 $ 4n,5$i$ 4n%r$ #2$n6i, &/n#%/ru0 %r$2ui$ ( 'i$ ,#p#2i0
#%!% 4n 1/1$n%u0 /'$r%$i, ,!% :i 4n ,$0 #0 pri1irii #,,$p%(rii, ,#r$ $%$ 1/1$n%u0
4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui)
Incapacitatea este e2cepia. =a trebuie s (ie anume prevzut de le.e 3i este de
strict interpretare.
19 In,#p#,i%(6i &$ # &/n#
Sun% in,#p#2i0i &$ # &/n# 1in/rii :i in%$r"i:ii Cu&$,(%/r$:%i)
Ei nu p/% &/n# ni,i p$r/n#0, ni,i prin r$pr$"$n%#n6i :i ni,i p$r/n#0 ,u
4n,u-iin6#r$ /,r/%i%/ru0ui 0$3#0 :i ,u #u%/ri"#r$# #u%/ri%(6ii %u%$0#r$)
.C$0 0ipi% &$ ,#p#,i%#%$ &$ $=$r,i6iu #u ,u ,#p#,i%#%$ &$ $=$r,i6iu r$%r!n( nu
p/#%$ &ipun$ &$ 2unuri0$ #0$ prin 0i2$r#0i%(6i, ,u $=,$p6i# ,#"uri0/r pr$-("u%$ &$
0$3$> pr$-$&$ #r%) DBB #0in) 819 C),i-)
Dub sanciunea nulitii relative0 nici chiar dup dobndirea capacitii depline de
e2erciiu persoana nu poate dispune prin liberaliti "n (olosul celui care a avut calitatea
de reprezentant ori ocrotitor le.al al su0 "nainte ca acesta s (i primit de la instana
tutelar descrcare pentru .estiunea sa. De e2cepteaz situaia "n care reprezentantul ori0
dup caz0 ocrotitorul le.al este ascendentul dispuntorului.
1
+n proprietatea pe cote-pri0 (iecare coindivizar are un drept e2clusiv asupra cotei-pri ideale ce i se
cuvine din bunul indiviz. 1reptul e2clusiv menionat cuprinde 3i posibilitatea pentru coindivizar de a
dispune de cota sa printr-un act de "nstrinare )vnzare0 donaie*. +n aceste condiii0 actul prin care s-a
donat cota ideal din imobil este valabil0 donatarul substituindu-se "n drepturile donatorului0 iar drepturile
celorlali coindivizari rmnnd neatinse. :ici "mpre6urarea c imobilul a (ost atribuit unuia dintre
coindivizari nu 6usti(ic concluzia pentru anularea actului de donaie. Cctul de donaie0 con(irmnd
calitatea donatorului de proprietar asupra imobilului0 atribuirea acestuia "n locul celuilalt coindivizar
poate avea drept consecin nu anularea actului de donaie0 ci plata ctre donatorul coindivizat a
echivalentului cotei sale.5 C.D.I.0 D.c.0 1ec. nr. 13#6F1!!%0 nr. $F1!!60 p. 1#!*.
4+n situaia "n care un bun imobil a (ost donat )cu caluz de "ntreinere a donatorului*0 e2clusiv unuia
dintre soi0 bunul donat este bun propriu al soului donator. 1ac0 "n (apt0 ambii soi au contribuit0
deopotriv0 din patrimoniul lor comun0 la acoperirea cheltuielilor pentru "ntreinerea donatorului0 soul
bene(iciar al donaiei are dreptul la restituirea contravalorii prii sale de contribuie din aceste cheltuieli.5
/.'. -ucure3ti0 1ec. nr. @#6F1!8%0 B.B.1.0 nr. !F1!8%0 p. 6!.
73
Dub sanciunea nulitii absolute0 dispuntorul trebuie s "l determine pe
bene(iciarul liberalitii ori cel puin s prevad criteriile pe baza crora acest bene(iciar
s poat (i determinat la data la care liberalitatea produce e(ecte 6uridice )art. !8! alin.
)1* C.civ.*.
9ersoana care nu e2ist la data "ntocmirii liberalitii poate bene(iciar de o
liberalitate dac aceasta este (cut "n (avoarea unei persoane capabile0 cu sarcina pentru
aceasta din urm de a transmite bene(iciarului obiectul liberalitii "ndat ce va (i
posibil.
Dub sanciunea nulitii absolute0 dispuntorul nu poate lsa unui ter dreptul de a-l
desemna pe bene(iciarul liberalitii sau de a stabili obiectul acesteia. Cu toate acestea0
repartizarea bunurilor transmise prin le.at unor persoane desemnate de testator poate (i
lsat la aprecierea unui ter.
=ste valabil liberalitatea (cut unei persoane desemnate de dispuntor0 cu o
sarcin "n (avoarea unei persoane alese (ie de .rati(icat0 (ie de un ter desemnat0 la
rndul su0 tot de ctre dispuntor.
Dunt valabile0 totu3i0 donaiile (cute sub (orma unor daruri obi3nuite )darurile
manuale* la aniversri.
29 In,#p#,i%(6i &$ # pri1i
In,#p#,i%#6i0$ &$ # pri1i p/% 'i #2/0u%$, 41pi$&i,!n& / p$r/#n( ( pri1$#,(
&$ 0# /ri,#r$ #0%#, :i r$0#%i-$, ,#r$ in%$r"i, ,# ,in$-# ( pri1$#,( &$ 0# #nu1i%$
p$r/#n$ &$%$r1in#%$)
#9 In,#p#,i%(6i #2/0u%$ &$ # pri1i
P$r/#n$0$ 'i"i,$ n$,/n,$pu%$ :i /r3#ni"#6ii0$ ,#r$ nu #u &/2!n&i% p$r/n#0i%#%$
Curi&i,( nu #u ,#p#,i%#%$ &$ '/0/in6(, n$'iin& u2i$,%$ &$ &r$p%, nu p/% pri1i ,u
%i%0u 3r#%ui%)
@n ,5i12, ,/pi0u0 ,/n,$pu% p/#%$ pri1i ,u %i%0u 3r#%ui%, ,u ,/n&i6i# ( $ n#,(
-iu) C/pi0u0 n(,u% 1/r% $%$ ,/ni&$r#% ,( nu $=i%()
A,$#%# $%$ in%$rpr$%#r$# ,#r$ p/#%$ 'i '(,u%( #0in) 2 #0 #r%) DBD C),i-) ,#r$
pr$-$&$ ,# .P$r/#n# ,#r$ nu $=i%( 0# &#%# 4n%/,1irii 0i2$r#0i%(6ii p/#%$ 2$n$'i,i#
&$ / 0i2$r#0i%#%$ &#,( #,$#%# $%$ '(,u%( 4n '#-/#r$# un$i p$r/#n$ ,#p#2i0$ ,u
#r,in# p$n%ru #,$#%# &in ur1( &$ # / %r#n1i%$ 2$n$'i,i#ru0ui /2i$,%u0
0i2$r#0i%(6ii 4n&#%( ,$ -# 'i p/i2i0)>
=ntitile care nu au dobndit personalitate 6uridic vor putea primi donaii "n cursul
constituirii0 4dar numai dac acestea sunt cerute pentru ca persoana 6uridic s ia (iin
"n mod valabil7.
1up dobndirea personalitii 6uridice0 acestea pot dobndi donaii0 cu respectarea
principiului specialitii capacitii de (olosin.
'enionm c0 "n cazul (undaiilor0 liberalitile sunt (cute de (ondatori "naintea
actului constituirii acesteia0 tocmai "n vederea crerii patrimoniului (undaiei.
@n 0$3i0$ p$,i#0$ #0$ pr/'$i$i, &$1ni%#rii, Cu&$,(%/rii, pr/,ur/rii #u /
in%$r&i,6i$ &$ # pri1i ,u %i%0u 3r#%ui%) S#n,6iun$# ,i-i0( # #,%u0ui '(,u% ,u
4n,(0,#r$# #,$%$i in,#p#,i%(6i $%$ nu0i%#%$# #2/0u%( # #,%u0ui r$p$,%i-)
29 In,#p#,i%(6i r$0#%i-$ &$ # pri1i
Sun% 0/-i%$ &$ nu0i%#%$ r$0#%i-( 0i2$r#0i%(6i0$ '(,u%$ 1$&i,i0/r, '#r1#,i:%i0/r #u
#0%/r p$r/#n$, 4n p$ri/#&# 4n ,#r$, 4n 1/& &ir$,% #u in&ir$,%, 4i #,/r&#u 4n3riCiri
74
&$ p$,i#0i%#%$ &ipun(%/ru0ui p$n%ru / 2/#0( ,/ni&$r#%( 1/r%#0( 8#r%) DD0 #0in) 819
C),i-)9
Dunt e2ceptate de la sanciune (iind valabile liberalitile (cute soului0 rudelor "n
linie dreapt sau colateralilor privile.iai 3i liberalitile0 (cute altor rude pn la al
patrulea .rad inclusiv0 dac0 la data liberalitii0 dispuntorul nu are so 3i nici rude "n
linie dreapt sau colaterali privile.iai.
A,$0$#:i &ip/"i6ii un% #p0i,#2i0$ :i 4n pri-in6# pr$/6i0/r #u # #0%/r p$r/#n$
,#r$ #,/r&#u #i%$n6( r$0i3i/#( 4n %i1pu0 2/0ii ,/ni&$r#%$ 1/r%#0$)
1ac dispuntorul a decedat din cauza bolii0 termenul de prescripie a aciunii "n
nulitate relativ cur.e de la data la care mo3tenitorii au luat cuno3tin de e2istena
liberalitii.
+n cazul "n care dispuntorul s-a restabilit0 aciunea "n anularea donaiei poate (i
introdus "n termen de 3 ani de la data la care dispuntorul s-a restabilit.
Interdicia se "ntemeiaz pe o prezumie de su.estie 3i captaie asupra bolnavului din
partea medicului0 (armacistului sau preotului.
9entru ca incapacitatea s (uncioneze0 este necesar ca donaia s (i (ost (cut "n
timpul bolii din cauza creia bolnavul a decedat 3i donatarul s-l (i tratat sau asistat pe
bolnav. 1onaia (cut cu "nclcarea interdiciei va (i nul relativ.
Sun% 0/-i%$ &$ #$1$n$# &$ nu0i%#%$ r$0#%i-( 0i2$r#0i%(6i0$ '(,u%$ 4n '/0/u0 ,$0ui
,#r$ # #-u% ,#0i%#%$# &$ r$pr$"$n%#n% #u /,r/%i%/r 0$3#0, 4n#in%$ ,# #,$%# ( 'i
pri1i% &$ 0# in%#n6# %u%$0#r( &$,(r,#r$ p$n%ru 3$%iun$# #, &$ ,(%r$ ,$0
r$pr$"$n%#% #u /,r/%i%, &up( &/2!n&ir$# ,#p#,i%(6ii &$ $=$r,i6iu &$p0in 8#r%) DBB
#0in) 829 C),i-)9)
S$ $=,$p%$#"( i%u#6i# 4n ,#r$ r$pr$"$n%#n%u0 /ri, &up( ,#", /,r/%i%/ru0 0$3#0
$%$ #,$n&$n%u0 &ipun(%/ru0ui)
Danciunea nulitii relative se aplic 3i donaiilor de.hizate sub (orma unui contract
cu titlu oneros sau (cute unei persoane interpuse.
Sun% pr$"u1#%$ p!n( 0# pr/2# ,/n%r#r( ,# 'iin& p$r/#n$ in%$rpu$
#,$n&$n6ii, &$,$n&$n6ii :i /6u0 p$r/#n$i in,#p#2i0$ &$ # pri1i 0i2$r#0i%(6i,
pr$,u1 :i #,$n&$n6ii :i &$,$n&$n6ii /6u0ui #,$%$i p$r/#n$ 8#r%) DD2 C),i-)9)
D/n#6ii0$ '(,u%$ 1in/ru0ui #u in%$r"iu0ui $ #,,$p%( &$ p(rin%$, #u &up( ,#",
&$ %u%/r$)
Durdomutul care nu 3tie s scrie nu poate accepta o donaie dect cu asistarea unui
curator special numit de autoritatea tutelar.
+n ce prive3te acceptarea donaiilor de ctre persoanele 6uridice0 acestea trebuie s
corespund scopului stabilit prin le.e0 prin actul de "n(iinare sau statut )principiul
specialitii capacitii de (olosin*.
1reptul de proprietate public se dobnde3te 3i prin acte de donaie sau le.ate
acceptate de Euvern0 de consiliul 6udeean sau de consiliul local0 dup caz0 dac bunul
"n cauz intr "n domeniul public )art. 7 lit. d din 8e.ea nr. $13F1!!8*.
1onaiile o(erite unitilor administrativ-teritoriale se accept de consiliul local sau0
dup caz0 de consiliul 6udeean.
1onaiile 3i le.atele cu sarcini pot (i acceptate numai cu aprobarea consiliului local
sau0 dup caz0 a consiliului 6udeean0 cu votul ma6oritii consilierilor locali sau 6udeeni0
dup caz "n (uncie )art. 1$1 alin. )3* din 8e.ea nr. $1%F$##1 a administraiei publice
locale.
75
1onaiile o(erite re.iilor autonome sau societilor comerciale0 cu capital ma6oritar
de stat0 se accept de conductorii lor0 cu autorizaia prealabil a or.anului tutelar sau a
consiliului 6udeean0 dup cum sunt de interes naional sau de interes local.
+n cazul bunurilor .revate cu sarcini sau cu restane de impozite0 este necesar avizul
'inisterului <inanelor0 iar pentru bunurile a.ricole al 'inisterului C.riculturii.
Grdonana Euvernului nr. $6F$### cu privire la asociaii 3i (undaii enumer0 printre
sursele de provenien ale veniturilor asociaiilor sau (ederaiilor0 3i donaiile0
sponsorizrile 3i le.atele )art. @6 al. 1 lit. e*.
+n tcerea le.ii0 credem c acceptarea donaiilor (r sarcini va putea (i (cut de
Consiliul director al (undaiei sau asociaiei0 iar cele cu sarcini0 de adunarea .eneral cu
ma6oritate simpl. :u se mai cere o autorizaie prealabil a acceptrii.
8a (el0 persoanele 6uridice private0 inclusiv sindicatele0 care urmresc un scop
patrimonial0 pot accepta donaiile prin or.anele lor de conducere.
M/1$n%u0 0# ,#r$ p(r6i0$ %r$2ui$ ( 'i$ ,#p#2i0$ $%$ ,$0 #0 4n,5$i$rii
,/n%r#,%u0ui &$ &/n#6i$)
$. $. Consimmntul prilor
C/ni16(1!n%u0 p(r6i0/r %r$2ui$ ( 'i$ 0i2$r, n$-i,i#%, $=pri1#% &$ r$3u0( 4n
,ri 4n '/r1( #u%$n%i,(.
1

O'$r%# &$ &/n#6i$ p/#%$ 'i r$-/,#%( ,!% %i1p /'$r%#n%u0 nu # 0u#% ,un/:%in6( &$
#,,$p%#r$# &$%in#%#ru0ui) In,#p#,i%#%$# #u &$,$u0 /'$r%#n%u0ui #%r#3$
,#&u,i%#%$# #,,$p%(rii)
2
O'$r%# nu 1#i p/#%$ 'i #,,$p%#%( &up( &$,$u0 &$%in#%#ru0ui $i) M/:%$ni%/rii
&$%in#%#ru0ui p/% 4n( ,/1uni,# #,,$p%#r$# '(,u%( &$ #,$%#)
O'$r%# &$ &/n#6i$ '(,u%( un$i p$r/#n$ 0ipi%( &$ ,#p#,i%#%$ &$ $=$r,i6iu
r$%r!n( p/#%$ 'i #,,$p%#%( &$ ,(%r$ #,$#%# ,u 4n,u-iin6#r$# /,r/%i%/ru0ui 0$3#0
8#r%) 101? C),i-)9)
=roarea0 ca viciu de consimmnt al donatorului0 poate privi identitatea
donatarului0 bunul donat sau cauza donaiei.
1
4Consimmntul donatorului trebuie luat de notar "n momentul autenti(icrii actului de donaie0 ne(iind
su(icient consimmntul luat de notar anterior autenti(icrii actului de donaie. Cceasta0 "ntruct
valabilitatea auitenti(icrii0 a consimmntului donatrului0 deoarece pn la autenti(icare donatorul poate
reveni oricnd asupra donaiei5 /.D.0 Col.civ.0 1ec. nr. $$37F1!%60 8.9.0 nr. !F1!%70 p. 11$#.
4G condiie esenial pentru validitatea unui act 6uridic este consimmntul valabil al prii care se
obli.. Consimmntul nu este valabil cnd este dat prin eroare0 smuls prin violen sau surprins prin
dol.5 /.'.0 -ucure3ti0 1ec. nr. 1$1$F1!!10 4Cule.ere... pe anul 1!!150 p. 8#.
2
4+n cazul "n care contractul de donaie se "ncheie "ntre abseni0 prin o(ert 3i acceptare separat0 att
o(erta ct 3i acceptarea trebuie s (ie re(cut "n (orm autentic0 alt(el sunt nule absolut. 9entru ca
donaia nul pentru viciu de (orm s produc e(ecte 6uridice0 ea trebuie re(cut "n "ntre.ime0 cu
respectarea (ormei cerute e le.e.
1up moartea donatorului0 "ns0 aceast nulitate pentru vicii de (orm poate (i acoperit prin con(irmarea
sau e2ecutarea voluntar a donaiei de ctre mo3tenitori. Ccceptarea donaiei trebuie s intervin "nainte
de decesul donatorului 3i produce e(ecte doar din ziua "n care s-a comunicat donatorului actul de
acceptare0 "n caz de moarte a donatorului "nainte de acceptare o(erta devenind caduc.
1eci0 att timp ct oerta de donaie nu a (ost (cut "n (orm autentic 3i nici re(cut "n condiiile le.ii0 ea
este lipsit de e(ecte 6uridice0 chiar dac acceptarea s-a (cut "n (orm autentic.
/otodat0 nu se poate reine acoperirea nulitii pentru vicii de (orm de ctre mo3tenitori0 att timp ct
acceptarea donaiei a intervenit dup decesul donatorului 3i0 ast(el0 o(erta a devenit caduc.5 /r. -ucure3ti0
dec. nr. 618F1!!70 4Cule.ere de practic 6udiciar a /ribunalului -ucure3ti0 1!!3-1!!750 =ditura Cll
-ec?0 1!!80 p. 1!.
76
iolena )(izic sau moral*0 viciu de consimmnt0 poate proveni de la donatar sau
de la un ter.
+n practic0 cea mai mare (recven ca viciu de consimmnt o au manoperele
(rauduloase dolosive sub (orma su.estiei 3i captaiei0 "ntreprinse de donatar sau de un
ter pentru a-l determina pe donator s doneze.
9entru a-l determina pe donator s (ac liberalitatea "n (avoarea donatarului0 captaia
presupune (olosirea unor procedee psiholo.ice care trezesc sau e2acerbeaz or.oliul0
vanitatea donatorului "n timp ce su.estia presupune sdirea "n mintea donatorului a ideii
necesitii e(ecturii liberalitii "n (avoarea donatarului0 "n consideraia persoanei
acestuia.
:u e2ist "ns o delimitare net "ntre cele dou noiuni 3i ele sunt (olosite "mpreun
"n practic. <iind chestiuni de (apt0 su.estia 3i captaia nu sunt prezumate0 ci trebuie
dovedite de cel care cere anularea donaiei.
+mpre6urrile care constituie su.estia 3i captaia au relevan 3i se apreciaz "n
(uncie de "mpre6urrile concrete ale speei.
8eziunea nu poate (i conceput "n cazul contractelor unilaterale cum ar (i donaia.
$. 3. *biectul contractului de donaie
P/% '/r1# /2i$,% #0 ,/n%r#,%u0ui &$ &/n#6i$ 2unuri0$ 1/2i0$ #u i1/2i0$ #'0#%$
4n ,ir,ui%u0 ,i-i0 /ri &r$p%uri0$ pri-in& #,$%$ 2unuri, &$%$r1in#%$ #u
&$%$r1in#2i0$, p/i2i0$, 0i,i%$, $=i%$n%$ #u ,#r$ p/% $=i%# 4n -ii%/r)
:u pot (orma obiect al donaiei succesiunile nedeschise )viitoare*.
1
-unurile viitoare nu pot (i obiect al darului manual0 predarea bunului (iind o
condiie de (ormare a contractului )contract real*.
1onatorul trebuie s (ie proprietarul bunului. =ste nul absolut donaia bunului
altuia.
$. @. Cauza
C#u"# r$1/%# #&i,( ,/pu0 1#%$ri#0 p$n%ru ,#r$ &/n#%/ru0 '#,$ 0i2$r#0i%#%$#
$%$ -#ri#2i0(, &i'$rin& &$ 0# un ,/n%r#,% &$ &/n#6i$ 0# #0%u0)
C#u"# pr/=i1# # &/n#6i$i $%$ in%$n6i# &/n#%/ru0ui &$ #-0 3r#%i'i,# p$ &/n#%#r
:i $%$ ,/1un( %u%ur/r ,/n%r#,%$0/r &$ &/n#6i$)
C#u"# &/n#6i$i %r$2ui$ ( $=i%$, ( 'i$ 0i,i%( :i 1/r#0( 8#r%) 12?* C),i-)9)
1onaia (ondat pe o cauz ilicit sau imoral0 cum ar (i determinarea donatorului s
"nceap concubina6ul sau s "l continue0 este nul. 1ac donaia este (cut "ntre
concubini "n scopul "ncheierii cstoriei ea este valabil.
$

1
9roba cauzei ilicite0 neprevzut "n actul de donaie0 incumb persoanei care susine c aceasta ar (i (ost
cauza. 9roba cauzei ilicite se (ace prin orice mi6loc de prob. C.D.I.0 D.c.0 1ecizia nr. 3!F1!!@0 4-uletinul
Iurisprudenei Curii Dupreme de Iustiie pe anul 1!!@50 =ditura 9roema0 -aia 'are0 1!!%0 p. @%.
4=ste0 "n schimb valid donaia cotei-pri ideale din dreptul indiviz asupra unor bunuri succesorale
nominalizate0 (cute de un mo3tenitor0 "n (avoarea altui como3tenitor0 prin cuprinderea la parta60 "n lotul
donatarului0 a bunurilor respective.5 C.Cp. Duceava0 1ec. nr. !8F1!!70 4Dintez teoretic a 6urisprudenei
Curii de Cpel Duceava "n domeniile dreptului civil 3i dreptului procesual civil50 Demestrul IF1!!70
41reptul50 nr. 1F1!!80 p. 1#7.
2
4+n cazul "n care doi concubini "ncheie un contract de vnzare-cumprare a unui imobil0 actul nu poate (i
declarat nul "n mod absolut0 ca bazat pe o caut ilicit0 3i anume pentru continuarea relaiilor de
concubina60 chiar dac de (apt ascunde o donaie de.hizat0 dac se (ace dovada c "ntre pri au e2istat
relaii de a(eciune0 c donatara l-a "n.ri6it e(ectiv pe concubin0 bolnav de o boal cronic .rav0 iar c la
77
$. %. 5orma solemn a donaiei
F/r1# #u%$n%i,( $%$ ,$ru%( p$n%ru -#0i&i%#%$# &/n#6i$i :i nu &/#r p$n%ru
pr/2#6iun$# $i) E# $%$ prin ur1#r$ &$ $$n6# &/n#6i$i)
<orma autentic a donaiei este o msur de protecie a voinei liberale a
donatorului0 care "3i mic3oreaz irevocabil 3i (r echivalent patrimoniul lui "n (avoarea
donatarului.
N$r$p$,%#r$# '/r1$i #u%$n%i,$ # &/n#6i$i $%$ #n,6i/n#%( ,u nu0i%#%$#
#2/0u%( # ,/n%r#,%u0ui)
1onaia nul absolut pentru ne"ndeplinirea (ormei autentice nu poate (i con(irmat
ulterior de donator0 ci donaia trebuie re(cut "n "ntre.ime cu respectarea (ormei
autentice.
Bunuri0$ 1/2i0$ ,#r$ ,/n%i%ui$ /2i$,%u0 &/n#6i$i %r$2ui$ $nu1$r#%$ :i $-#0u#%$
4n%r-un 4n,ri, ,5i#r u2 $1n(%ur( pri-#%(, u2 #n,6iun$# nu0i%(6ii #2/0u%( #
&/n#6i$i 8#r%) 1011 #0in) 8?9 C),i-)9)
Cctul estimativ poate (i "ntocmit 3i prin act separat sub semntur privat0 care
trebuie "ns semnat de ambele pri. 1ac el este cuprins "n contractul de donaie va
avea "n mod necesar (orma autentic.
8ipsa actului estimativ al bunurilor mobile donate $%$ #n,6i/n#%( ,u nu0i%#%$#
#2/0u%( # &/n#6i$i)
9entru darurile manuale 3i donaiile indirecte nu se cere (ormalitatea actului
estimativ.
Su2 #n,6iun$# nu0i%(6ii #2/0u%$ pr/1iiun$# &$ &/n#6i$ $%$ upu( '/r1$i
#u%$n%i,$)
+n caz de nee2ecutare din partea promitentului0 promisiunea de donaie nu con(er
bene(iciarului dect dreptul de a pretinde daune-interese echivalente cu cheltuielile pe
care le-a (cut 3i avanta6ele pe care le-a acordat terilor "n considerarea promisiunii )art.
1#1@ C.civ.*.
Con(irmarea unei liberaliti de ctre mo3tenitorii universali ori cu titlu universal ai
dispuntorului atra.e renunarea la dreptul de a opune viciile de (orm sau orice alte
motive de nulitate0 (r ca prin aceast renunare s se pre6udicieze drepturile terilor
)art. 1#1# C.civ.*.
Credem c dispoziia art. 1#1# C.civ.0 nu poate (unciona cu "nclcare dispoziiilor
le.ale care prevd nulitatea absolut a liberalitii "n mod e2pres.
$. 6. Principiul irevocabilitii donaiilor
19 D/n#6i# nu $%$ -#0#2i0( #%un,i ,!n& ,uprin&$ ,0#u"$ ,$ p$r1i% &/n#%/ru0ui
( / r$-/,$ prin -/in6# # 8#r%) 101+ #0in) 819 C),i-)9)
Ir$-/,#2i0i%#%$# &/n#6ii0/r, pr$-("u%( &$ #r%) 101+ C),i-), $%$ / ,#r#,%$ri%i,(
p$,i'i,( #,$%ui %ip &$ ,/n%r#,% ,u %i%0u 3r#%ui%, 'iin& &$ $$n6# 0i2$r#0i%(6ii,
&$/$2i%( &$ .'/r6# /20i3#%/ri$7 # ,/n%r#,%u0ui r$30$1$n%#%( &$ #r%) 12;0 C),i-),
,#r$ $=i%( 'ir$:%$ :i 4n ,#"u0 ,/n%r#,%u0ui &$ &/n#6i$)
o lun dup per(ectarea actului prile s-au cstorit.5 /.I. Duceava0 1ec.0 nr. !@#F1!8$0 B.B.1.0 nr.
7F1!830 p. %7.
78
Ir$-/,#2i0i%#%$# &/n#6ii0/r pri-$:%$ 4n(:i $$n6# ,/n%r#,%u0ui, 'iin& / ,/n&i6i$
&$ -#0i&i%#%$ p$n%ru '/r1#r$# 0ui :i nu $'$,%$0$ ,/n%r#,%u0ui, p$ ,#r$ 0$ #r$ 4n
-$&$r$ .'/r6# /20i3#%/ri$ # ,/n%r#,%u0ui7.
1
Grice clauz sau condiie care contravine principiului irevocabilitii conduce la
nulitatea absolut a "ntre.ii donaii0 a(ar de cazul cnd donaia este divizibil 3i clauza
o a(ecteaz numai "n parte> pentru restul0 e(ectele donaiei se menin.
A%'$0, $%$ 0/-i%( &$ nu0i%#%$ #2/0u%( &/n#6i# ,#r$A
#9 $%$ #'$,%#%( &$ / ,/n&i6i$ # ,(r$i r$#0i"#r$ &$pin&$ $=,0ui- &$ -/in6#
&/n#%/ru0ui 8p/%$%#%i-( pur(9E
29 i1pun$ &/n#%#ru0ui p0#%# &#%/rii0/r p$ ,#r$ &/n#%/ru0 0$-#r ,/n%r#,%# 4n
-ii%/r, &#,( -#0/#r$# 1#=i1( # #,$%/r# nu $%$ &$%$r1in#%( 4n ,/n%r#,%u0 &$
&/n#6i$E
,9 ,/n'$r( &/n#%/ru0ui &r$p%u0 &$ # &$nun6# uni0#%$r#0 ,/n%r#,%u0E
&9 p$r1i%$ &/n#%/ru0ui ( &ipun( 4n -ii%/r &$ 2unu0 &/n#%, ,5i#r &#,(
&/n#%/ru0 1/#r$ '(r( ( 'i &ipu &$ #,$0 2un) D#,( &r$p%u0 &$ # &ipun$ -i"$#"(
&/#r / p#r%$ &in 2unuri0$ &/n#%$, nu0i%#%$# /p$r$#"( nu1#i 4n pri-in6# #,$%$i
p(r6i)
29 @n ,/n%r#,%u0 &$ &/n#6i$, un% p$r1i$, 4n prin,ipiu, ur1(%/#r$0$ ,0#u"$, ,#r$
nu ,/n%r#-in prin,ipiu0ui ir$-/,#2i0i%(6ii &/n#6ii0/rA
a* clauza termenului de predare a bunului donat. /ermenul nu a(ecteaz dobndirea
dreptului transmis0 ci numai e2erciiul acelui drept>
b* condiia cazual sau mi2t0 care nu contravine principiului irevocabilitii
donaiilor>
1
c* clauza plii datoriilor prezente ale donatorului0 cu dat cert anterioar donaiei
3i chiar a celor viitoare0 dac valoarea ma2im a acestora este indicat "n donaie>
d* clauza re"ntoarcerii bunurilor druite0 (ie pentru cazul cnd donatarul ar
predeceda donatorului0 (ie pentru cazul cnd att donatarul0 ct 3i descendenii si ar
predeceda donatorului.
1
41arurile manuale0 odat (cute0 devin irevocabile. +n consecin0 ele devin bunuri proprii ale persoanei
.rati(icate0 iar cel ce le-a (cut nu poate s pretind restituirea lor.5 /.D.0 D.c.0 1ec. nr. 1$!1F1!780
4Bepertoriu de practic 6udiciar "n materie civil a /rib. Dup. 3i a altor instane 6udectore3ti pe anii
1!7%-1!8#50 =ditura Rtiini(ic 3i =nciclopedic0 -ucure3ti0 1!810 p. !7.
4Cciunea "n anularea unei convenii pentru vicii de voin este o aciune personal0 dar are caracter
patrimonial 3i0 deci0 poate (i e2ercitat de mo3tenitori0 iar nu numai continuat de ei.
Ccela3i caracter personal 3i patrimonial0 "n acela3i timp0 "l are 3i aciunea "n rezoluiune a unei convenii0
implicit0 a unei donaii0 pentru ne"ndeplinirea sarcinilor0 a3a c 3i aceast aciune este transmisibil prin
deces0 "ntocmai ca orice alt drept patrimonial0 mo3tenitorilor0 care o pot e2ercita direct0 3i nu doar s o
continue dac ar (i introdus de autorul lor. Cciunea "n revocarea donaiei pentru nerespectarea sarcinilor
de "ntreinere nu poate (i con(undat cu aciunea "n e2ecutarea sarcinii de "ntreinere0 care0 "ntr-adevr0
(a de caracterul ei strict personal0 poate (i e2ercitat numai de bene(iciarul "ntreinerii 3i doar continuat
de mo3tenitori.5 C.D.I.0 D.c.0 1ec. nr. $18F1!!80 nepublicat.
1
4Instana de (ond a admis aciunea reclamantului care a cerut0 "mpotriva (iicei sale 3i a (ostului ei so0
"nlturarea contractului de vnzare-cumprare a imobilului din liti.iu0 "ncheiat "n (orm autentic0 ca (iind
un act simulat0 3i constatarea e2istenei actului real0 ca (iind de donaie0 pus sub condiia rezolutorie0
cazual a divorului. Cu motivarea c0 "n sensul art. 8$$ din (ostul Cod civil0 numai donaiile sub condiie
potestativ )pur 3i simpl* sunt lovite de nulitate 3i c cele sub condiie cazual sau mi2t sunt valabile0
"n recurs0 unde s-a decis casarea cu trimiterea cauzei la prima instan pentru re6udecare0 s-a reinut c o
donaie (cut soilor sub condiia rezolutorie a divorului este per(ect valabil0 motiv pentru care
"ndeplinirea condiiei va atra.e revocarea donaiei.5 C. Cp. Duceava0 1ec. nr. 66$F1!!60 4Dintez teoretic
a 6urisprudenei Curii de Cpel Duceava "n domeniul dreptului civil50 41reptul50 nr. 7F1!!70 p. 8@.
79
+n cazul "n care donaia are ca obiect bunuri supuse unor (ormaliti de publicitate0
att dreptul donatarului0 ct 3i dreptul de "ntoarcere sunt supuse acestor (ormaliti..
F#6( &$ &ip/"i6i# $=pr$( # #r%) DD< C),i-), &/n#6i# p/#%$ 'i 3r$-#%( &$ /
#r,in( ,#r$ ,/n%( 4n /20i3#6i# in%i%ui%u0ui, &/n#%#ru0 &$ # ,/n$r-# 2unuri0$ ,#r$
,/n%i%ui$ /2i$,%u0 0i2$r#0i%(6ii :i &$ # 0$ %r#n1i%$, 0# &$,$u0 (u, u2%i%ui%u0ui
&$$1n#% &$ &ipun(%/r)
'enionm c sub re.imul vechiului Cod civil stipularea re"ntoarcerii bunurilor
donate la decesul donatarului0 "n (avoarea unei tere persoane0 adic substituia
(ideicomisar era interzis sub sanciunea nulitii absolute a liberalitii
$
e* cnd donatorul depune pe un libret C=C sau pe un alt instrument bancar o sum
de bani pe numele altei persoane0 el poate insera o clauz de restituire pe numele su0
ceea ce nu "nseamn a contraveni la irevocabilitatea donaiei0 pentru c va aciona "n
temeiul clauzei ca mandatar al titularului de libret>
(* este permis donaia nudei proprieti cu rezerva uzu(ructului "n (avoarea
donatorului sau a unui ter.
?9 Sun% $=,$p%#%$ &$ 0# prin,ipiu0 ir$-/,#2i0i%(6ii &/n#6ii0/r &/n#6ii0$ &in%r$ /6i)
Ori,$ &/n#6i$ 4n,5$i#%( 4n%r$ /6i $%$ r$-/,#2i0( nu1#i 4n %i1pu0 ,((%/ri$i
8#r%) 10?1 C),i-)9)
Doul donator are dreptul de a revoca donaia oricnd "n timpul cstoriei.
Nu0i%#%$# ,((%/ri$i #%r#3$ nu0i%#%$# r$0#%i-( # &/n#6i$i '(,u%$ /6u0ui &$ r$#-
,r$&in6( 8#r%) 10?2 C),i-)9
1up "ncetarea sau des(acerea cstoriei 3i chiar "mpotriva mo3tenitorilor soului
donatar0 dup decesul acestuia0 donaia devine "n principiu irevocabil. 'o3tenitorii
donatorului pot cere "n mod e2cepional revocarea donaiei numai pentru nee2ecutarea
sarcinilor sau pentru in.ratitudine.
Bevocabilitatea este de esena donaiilor "ntre soi 3i poate (i e2ercitat (ie printr-o
simpl cerere0 printr-o cerere "n 6ustiie sau poate rezulta tacit dintr-un act de dispoziie
ulterior donaiei0 (cut "n (avoarea unei alte persoane0 cum ar (i vnzarea bunului donat
unui ter.
=ste lovit de nulitate orice simulaie "n care donaia reprezint contractul secret "n
scopul de a eluda revocabilitatea donaiilor "ntre soi )art. 1#33 alin. )1* C.civ.*.
=ste prezumat relativ persoan interpus0 orice rud a donatarului la a crei
mo3tenire acesta ar avea vocaie "n momentul donaiei 3i care nu a rezultat din cstoria
cu donatorul.
<9 C#u"$ 0$3#0$ &$ r$-/,#r$ # &/n#6ii0/r
D/n#6i# p/#%$ 'i r$-/,#%( p$n%ru in3r#%i%u&in$ :i p$n%ru n$$=$,u%#r$# ,u0p#2i0(
# #r,ini0/r 0# ,#r$ -# /20i3#% &/n#%#ru0 8#r%) 1020 C),i-)9)
R$-/,#r$# p$n%ru in3r#%i%u&in$ :i p$n%ru n$4n&$p0inir$# #r,ini0/r nu /p$r$#"(
&$ &r$p%)
Pr/1iiun$# &$ &/n#6i$ $ r$-/,( &$ &r$p% &#,( #n%$ri/r $=$,u%(rii #0$ $
i-$:%$ unu0 &in%r$ ,#"uri0$ &$ r$-/,#r$ p$n%ru in3r#%i%u&in$ pr$-("u%$ &$ #r%) 102?)
2
4Clauza e2pres prin care se prevede c bunurile transmise vor reveni donatoarei0 "n cazul cnd
cstoria dintre donatar 3i donatoare se va des(ace prin divor 3i din vina e2clusiv a donatarului0 are
valoarea 3i caracterul unei condiii rezolutorii. +ntruct aceast condiie s-a "mplinit0 soia donatoare a
dobndit dreptul de a cere s se constate c e(ectele transmisiunii au "ncetat.5 /.D.0 Col.civ.0 1ec. nr.
3!6F1!%$0 C.1. F1!%$-1!%@0 p. %1.
80
D$ #$1$n$#, pr/1iiun$# &$ &/n#6i$ $ r$-/,( &$ &r$p% :i #%un,i ,!n&
#n%$ri/r $=$,u%(rii #0$ i%u#6i# 1#%$ri#0( # pr/1i%$n%u0ui -# &$%$ri/r#% 4n%r-/
#$1$n$# 1(ur( 4n,!% $=$,u%#r$# pr/1iiunii # &$-$ni% $=,$i- &$ /n$r/#(
p$n%ru #,$%# /ri pr/1i%$n%u0 # &$-$ni% in/0-#2i0)
A9 R$-/,#r$# p$n%ru in3r#%i%u&in$
R$-/,#r$# p$n%ru in3r#%i%u&in$ p/#%$ 'i ,$ru%( pentru orice donaie0 indi(erent
dac este (cut prin "nscris autentic sau este un dar manual0 p$n%ru ,$0$ %r$i ,#"uri0
$nu1$r#%$ 0i1i%#%i- &$ #r%) 102? C) ,i-), :i #nu1$;
#9 &#,( &/n#%#ru0 # #%$n%#% 0# -i#6# &/n#%/ru0ui, # un$i p$r/#n$ #pr/pi#%$ 0ui
#u, :%iin& ,( #06ii in%$n6i/n$#"( ( #%$n%$"$, nu 0-# 4n:%iin6#%E
29 &#,( &/n#%#ru0 $ '#,$ -in/-#% &$ '#p%$ p$n#0$, ,ru"i1i #u inCurii 3r#-$ '#6(
&$ &/n#%/rE
1
,9 &#,( &/n#%#ru0 r$'u"( 4n 1/& n$Cu%i'i,#% ( #i3ur$ #0i1$n%$ &/n#%/ru0ui
#Cun 4n n$-/i$, 4n 0i1i%# -#0/rii #,%u#0$ # 2unu0ui ,#r$ # ,/n%i%ui% /2i$,%u0
&/n#6i$i, 6in!n&u-$ 4n( $#1# &$ %#r$# 4n ,#r$ $ #'0# 2unu0 0# 1/1$n%u0
&/n#6i$i)
Dr$p%u0 0# #,6iun$# prin ,#r$ $ /0i,i%( r$-/,#r$# p$n%ru in3r#%i%u&in$ $
pr$,ri$ 4n %$r1$n &$ un #n &in "iu# 4n ,#r$ &/n#%/ru0 # :%iu% ,( &/n#%#ru0 #
(-!r:i% '#p%# &$ in3r#%i%u&in$ 8#r%) 102< #0in) 819 C),i-)9)
Cciunea "n revocare pentru in.ratitudine poate (i e2ercitat numai "mpotriva
donatarului. 1ac donatarul moare dup introducerea aciunii0 aceasta poate (i
continuat "mpotriva mo3tenitorilor.
Cererea de revocare nu poate (i introdus de mo3tenitorii donatorului cu e2cepia
cazului "n care donatorul a decedat "n termenul de un an (r s-l (i iertat pe donatar. 1e
asemenea0 mo3tenitorii pot introduce aciunea "n revocare "n termen de un an de la data
morii donatorului0 dac acesta a decedat (r s (i cunoscut cauza de revocare.
Cciunea pornit de donator poate (i continuat de mo3tenitorii acestuia.
+n caz de revocare pentru in.ratitudine0 dac restituirea "n natur a bunului donat nu
este posibil0 donatarul va (i obli.at s plteasc valoarea acestuia0 socotit la data
soluionrii cauzei.
+n urma revocrii donaiei pentru in.ratitudine0 donatarul va (i obli.at s restituie
(ructele pe care le-a perceput "ncepnd cu data svr3irii (aptei de in.ratitudine )art.
1#$% C.civ.*.
Bevocarea pentru in.ratitudine nu are niciun e(ect "n privina drepturilor reale
asupra bunului donat dobndite de la donatar0 cu titlu oneros0 de ctre terii de bun-
credin 3i nici asupra .araniilor constituite "n (avoarea acestora. "n cazul bunurilor
supuse unor (ormaliti de publicitate0 dreptul terului trebuie s (i (ost "nscris anterior
"nre.istrrii cererii de revocare "n re.istrele de publicitate a(erente.
R$-/,#r$# &/n#6ii0/r p$n%ru in3r#%i%u&in$ p/#%$ 'i /0i,i%#%( nu1#i p$ ,#0$#
un$i #,6iuni 4n r$-/,#r$)
Bevocarea pentru in.ratitudine este o pedeaps civil0 deci aciunea "n revocare are
un caracter strict personal 3i poate (i introdus doar de donator.
1
41onaia poate (i revocat pentru in.ratitudine0 prin aceasta "nele.ndu-se0 printre altele0 3i 4delicte0
cruzimi sau in6urii .rave50 svr3ite de donatar (a de donator.
Dimplele certuri "ntre pri sau "mpre6urarea c donatarul l-a ameninat pe soul donatoarei nu atra.e
revocarea donaiei.5 /.I.0 Aunedoara0 1ec. nr. 877F1!830 B.B.1.0 nr. 3F1!8@0 p. 6!.
81
Cciunea "n revocare pentru in.ratitudine poate (i "ns continuat de mo3tenitori0
dac donatorul a decedat "n timpul procesului.
=a poate (i intentat de mo3tenitori0 doar dac donatorul a decedat "nainte de
e2pirarea termenului "n care aciunea putea (i intentat.
A,6iun$# 4n r$-/,#r$ nu $ p/#%$ in%$n%# 41p/%ri-# 1/:%$ni%/ri0/r &/n#%#ru0ui.
1
1onatorul care cunoa3te (aptul de in.ratitudine "l poate ierta pe donatar. Iertarea
trebuie s (ie e2pres dac procesul este pe rol.
C$r$r$# &$ r$-/,#r$ p$n%ru in3r#%i%u&in$ %r$2ui$ '(,u%( 4n %$r1$n &$ un #n &in
"iu# (-!r:irii '#p%u0ui #u &in "iu# ,!n& &/n#%/ru0 # ,un/,u% '#p%u0.
$

T$r1$nu0 &$ un #n $%$ un %$r1$n &$ &$,(&$r$ :i $=pir#r$# 0ui, '(r( ,#
#,6iun$# 4n r$-/,#r$ ( 'i$ in%r/&u(, pr$"u1( #2/0u% ,( &/n#%/ru0 0-# i$r%#% %#,i%
p$ &/n#%#r)
=(ectul admiterii aciunii "n revocare este restituirea inte.ral a bunului donat0 cu
toate accesoriile. 1onatorul va (i desp.ubit pentru sarcinile constituite pn la revocare
de donatar "n (avoarea terilor )uzu(ruct0 ipotec etc.*.
+n cazul "n care donatarul a "nstrinat bunul donat0 revocarea nu produce e(ecte
retroactive (a de teri0 dac "nstrinarea este "nscris "n cartea (unciar anterior cererii
de revocare. +n aceast situaie0 donatarul va (i obli.at (a de donator la plata valorii
inte.rale a bunului din momentul pronunrii hotrrii de revocare.
<ructele bunului donat se vor restitui de la data svr3irii (aptei de in.ratitudine0 ca
"n cazul posesorului de rea-credin.
B9 R$-/,#r$# &/n#6ii0/r p$n%ru n$$=$,u%#r$# #r,inii
@n $$n6(, &/n#6i# $%$ un ,/n%r#,% ,u %i%0u 3r#%ui% 8/ 0i2$r#0i%#%$9)
E=i%( 4n( p/i2i0i%#%$# ,# &/n#%/ru0 ( %ipu0$"$ 4n ,/n%r#,% un$0$ /20i3#6ii
8#r,ini9 #0$ &/n#%#ru0ui)
Pr#,%i,, %ipu0#r$# 4n &/n#6i$ # un/r #r,ini p$n%ru &/n#%#r %r#n'/r1(
,/n%r#,%u0 uni0#%$r#0 4n%r-unu0 in#0#31#%i,, ,#r$ -# pr/&u,$ :i $'$,%$0$ p$,i'i,$
#,$%/r ,/n%r#,%$)
:e"ndeplinirea sarcinii poate conduce la revocarea donaiei0 bunurile reintrnd "n
proprietatea donatorului.
Bevocarea va produce e(ecte retroactive0 des(iinnd sarcinile constituite de donatar
asupra bunului donat 3i permind donatorului s "l urmreasc dac a (ost "nstrinat la
terii dobnditori.
Bevocarea pentru ne"ndeplinirea sarcinii (uncioneaz "n cazul donaiilor (cute prin
act autentic0 dar 3i al darurilor manuale0 ori al donaiilor indirecte 3i de.hizate.
D#,( &/n#%#ru0 nu 4n&$p0in$:%$ #r,in# 0# ,#r$ -# /20i3#%, &/n#%/ru0 #u
u,,$/rii (i 4n &r$p%uri p/% ,$r$ 'i$ $=$,u%#r$# #r,inii, 'i$ r$-/,#r$# &/n#6i$i
8#r%) 102; #0in) 819 C),i-)9.
1
1
4:u poate (i admis revocarea donaiei pentru in.ratitudine dect "mpotriva acelora dintre donatari care
s-au (cut vinovai de in.ratitudine0 donaia rmnnd valabil (a de ceilali donatari.5 /.D.0 Col.civ.0
1ec.nr. 68F1!%%0 p. 81.
2
4Cererea de revocare a donaiei pentru in.ratitudine trebuie (cut "n termen de un an din ziua cnd
donatorul a cunoscut (aptul.5 /.I. Aunedoara0 1ec.nr. @$!F1!880 B.B.1.0 nr. %F1!8!0 p. 61.
1
4+n cazul "n care tatl doneaz (iului su un imobil cu rezerva dreptului de uzu(ruct asupra acelui imobil
3i cu sarcina de "ntreinere0 el nu are dreptul de a cere ulterior evacuarea (iului donatar0 pe motiv c prin
actul de donaie nu i s-a dat dreptul la (olosina imobilului0 dac din cuprinsul actului rezult c prile au
"neles s conlocuiasc0 "n vederea prestrii obli.aiei de "ntreinere.5 /r. -ra3ov0 1ecizia nr. 8#F1!%80 "n
8.9.0 nr. 7F1!%!0 p. !8.
82
@n ,#"u0 4n ,#r$ #r,in# # '/% %ipu0#%( 4n '#-/#r$# unui %$r6, #,$%# p/#%$ ,$r$
nu1#i $=$,u%#r$# #r,inii)
1reptul la aciunea prin care se solicit e2ecutarea sarcinii sau revocarea donaiei se
prescrie "n termen de 3 ani de la data la care sarcina trebuia e2ecutat.
D/n#%#ru0 $%$ 6inu% ( 4n&$p0in$#,( #r,in# nu1#i 4n 0i1i%# -#0/rii 2unu0ui
&/n#%, r#p/r%#%( 0# &#%# 0# ,#r$ #r,in# %r$2ui# 4n&$p0ini%()
C!n& &/n#6i# $%$ r$-/,#%( p$n%ru n$4n&$p0inir$# #r,ini0/r, 2unu0 r$in%r( 4n
p#%ri1/niu0 &/n#%/ru0ui 0i2$r &$ /ri,$ &r$p%uri ,/n%i%ui%$ 4n%r$ %i1p #upr# 0ui,
u2 r$"$r-# &ip/"i6ii0/r #r%) 1*<B 8#r%) 102D C),i-)9)
A,6iun$# 4n r$-/,#r$# &/n#6i$i p$n%ru n$$=$,u%#r$# #r,ini0/r nu 1#i #r$ un
,#r#,%$r p$r/n#0 ,# #,6iun$# 4n r$-/,#r$ p$n%ru in3r#%i%u&in$, :i &$,i p/#%$ 'i
pr/1/-#%( &$ ,(%r$ &/n#%/r, &$ 1#n&#%#ru0 (u, &$ u,,$/rii (i :i ,5i#r &$
,r$&i%/rii &/n#%/ru0ui p$ ,#0$# #,6iunii /20i,$ 8u2r/3#%/rii9 #u &$ ,$i/n#ru0
#,6iunii)
9ri "n aceast aciune vor (i donatarul sau mo3tenitorii si.
O 0i2$r#0i%#%$, &$,i :i &/n#6i#, p/#%$ 'i 3r$-#%( &$ / #r,in( ,#r$ ,/n%( 4n
/20i3#6i# in%i%ui%u0ui, &/n#%#r #u 0$3#%#r, &$ # ,/n$r-# 2unuri0$ ,#r$ ,/n%i%ui$
/2i$,%u0 0i2$r#0i%(6ii :i &$ # 0$ %r#n1i%$, 0# &$,$u0 (u, u2%i%ui%u0ui &$$1n#% &$
&ipun(%/r 8#r%) DD< C),i-)9) O'$r%# &$ &/n#6i$ '(,u%( u2%i%ui%u0ui p/#%$ 'i
#,,$p%#%( &$ #,$%# :i &up( &$,$u0 &ipun(%/ru0ui)
Cceast dispoziie numit substituie (ideicomisar nu produce e(ecte dect "n cazul
"n care este permis de le.e.
Ctunci cnd substituitul predecedeaz instituitului sau renun la bene(iciul
liberalitii0 bunul revine instituitului0 cu e2cepia cazului "n care s-a prevzut ca bunul
va (i cules0 de mo3tenitorii substituitului ori a (ost desemnat un al doilea substituit )art.
1### c.civ.*.
Ctunci cnd liberalitatea are ca obiect valori mobiliare0 sarcina produce e(ecte 3i
asupra valorilor mobiliare care le "nlocuiesc.
D#,( 0i2$r#0i%#%$# #r$ ,# /2i$,% &r$p%uri upu$ '/r1#0i%(6i0/r &$ pu20i,i%#%$,
#r,in# %r$2ui$ ( r$p$,%$ #,$0$#:i '/r1#0i%(6i) @n ,#"u0 i1/2i0$0/r, #r,in# $%$
upu( n/%(rii 4n ,#r%$# 'un,i#r()
%eciunea a '''-a % 1ectele contractului de donaie
4+n cazul unei donaii cu sarcini0 "n cadrul creia donatarul s-a obli.at s susin pe donatoare cu cele
necesare traiului0 aceasta nu poate cere succesoarei donatorului decedat revocarea actului de donaie
pentru ne"ndeplinirea sarcinilor0 dac "n actul de donaie s-a speci(icat "n mod e2pres c donaia se (ace "n
mod irevocabil 3i c donatoarea "3i rezerv dreptul de a revoca donaia numai "n caz de in.ratitudine. /r.
Duceava0 1ec. nr. 1%6!F1!%60 "n I.:.0 nr. $F1!%70 p. 3$!.
4+n situaia "n care o persoan doneaz alteia o sum de bani pentru construirea unei locuine0 sub condiia
ca donatorul s se mute 3i el "n acea locuin0 e2ist un contract de donaie cu sarcin. +ntr-o atare situaie0
dac "nainte de a se (i construit apartamentul donatorul decedeaz0 donatarul nu mai poate (i obli.at s
restituie succesorilor donatorului suma primit0 "ntruct prin decesul donatorului donaia cu sarcin s-a
trans(ormat "ntr-o donaie (r sarcin.5 /.I.0 Crad0 1ec.nr. 8%1F1!810 "n B.B.1.0 nr. 1$F1!8$0 p. @#.
41ac donatarul nu a "ndeplinit sarcinile pe care 3i le-a luat0 donaia poate (i revocat0 deoarece0 "n
msura sarcinilor stipulate0 donaia oneroas este un adevrat contract sinala.matic0 "n cadrul cruia dac
una din pri nu-3i e2ecut obli.aia0 cealalt parte0 "n virtutea condiiei rezolutorii tacite0 care este
sub"neleas "n orice contract sinala.matic0 are ale.erea (ie de a sili partea ce nu 3i-a "ndeplinit sarcina s-
3i respecte obli.aia luat0 (ie s cear rezoluiunea contractului.5 /.D.0 D.civ.0 dec.nr. 1%73F1!710
4Bepertoriu... 1!6!-1!7%50 p. 13%.
83
3. 1. *bligaiile donatorului
19 Prin,ip#0u0 $'$,% #0 &/n#6i$i $%$ %r#n1i%$r$# &r$p%u0ui r$#0 ,#r$ '/r1$#"(
/2i$,%u0 ,/n%r#,%u0ui &in p#%ri1/niu0 &/n#%/ru0ui 4n p#%ri1/niu0 &/n#%#ru0ui
8/20i3#6i$ &$ # &#9)
1ac obiectul contractului de donaie este un drept real imobiliar0 dobndirea
acestuia de ctre donatar 3i pierderea lui de ctre donator se produce numai cu
respectarea re.ulilor de carte (unciar )art. 877 C.civ.* adic prin "nscrierea contractului
de donaie "n cartea (unciar )art. 88% C.civ.*.
1ac dreptul care (ormeaz obiectul contractului este un drept de crean0 donaia
"mbrac (orma cesiunii de crean cu titlu .ratuit care 3i ea trebuie s (ie (cut "n (orm
autentic )art. 1%67 alin. )1* C.civ.*.
29 A &/u# /20i3#6i$ # &/n#%/ru0ui n(,u%( &in ,/n%r#,% $%$ /20i3#6i# &$ pr$&#r$
# 2unu0ui &/n#%)
Gbli.aia se poate e2ecuta "n "ns3i momentul "ncheierii contractului0 concomitent
cu e2ecutarea obli.aiei de trans(er a dreptului real0 sau ulterior0 dac acest lucru este
stipulat "n contract.
+n cazul darurilor manuale0 obli.aia de predare nu e2ist ca atare0 predarea
obiectului druit (iind chiar o condiie sine *ua non de (ormare a contractului.
?9 D#,( /20i3#6i# &$ pr$&#r$ nu $ $=$,u%( 4n 4n(:i 1/1$n%u0 4n,5$i$rii
,/n%r#,%u0ui &$ &/n#6i$, ,i u0%$ri/r, 4n #r,in# &/n#%/ru0ui $=i%( :i /20i3#6i# &$
,/n$r-#r$ # 2unu0ui &/n#% p!n( 0# pr$&#r$)
<9 @n prin,ipiu, &/n#%/ru0 nu #r$ /20i3#6i# &$ 3#r#n6i$ p$n%ru $-i,6iun$ :i ni,i
p$n%ru -i,ii0$ #,un$, 4n%ru,!% &/n#6i# $%$ un ,/n%r#,% ,u %i%0u 3r#%ui%.
1
1onatorul nu rspunde pentru eviciune dect dac a promis e2pres .arania sau
dac eviciunea decur.e din (apta sa ori dintr-o "mpre6urare care a(ecteaz dreptul
transmis0 pe care a cunoscut-o 3i nu a comunicat-o donatarului la "ncheierea
contractului.
@n ,#"u0 &/n#6i$i ,u #r,ini, 4n 0i1i%# -#0/rii #,$%/r#, &/n#%/ru0 r(pun&$
p$n%ru $-i,6iun$ ,# :i -!n"(%/ru0 8#r%) 101B C),i-)9
1onatorul nu rspunde pentru viciile ascunse ale bunului donat.
/otu3i0 dac a cunoscut viciile ascunse 3i nu le-a adus la cuno3tina donatarului la
"ncheierea contractului0 donatorul este inut s repare pre6udiciul cauzat donatarului prin
aceste vicii )dol prin reticen*.
@n ,#"u0 &/n#6i$i ,u #r,ini, 4n 0i1i%# -#0/rii #,$%/r#, &/n#%/ru0 r(pun&$
p$n%ru -i,ii0$ #,un$ ,# :i -!n"(%/ru0 8#r%) 101D C),i-)9)
@n $=$,u%#r$# &/n#6i$i, &ipun(%/ru0 r(pun&$ nu1#i p$n%ru &/0 :i ,u0p( 3r#-(
8#r%) 101; C),i-)9)
3. $. *bligaiile donatarului
1
4+n cazul unui contract de donaie cu privire la un imobil0 le.al "ncheiat0 donatarul devine proprietar al
bunului0 donatorul .arantndu-l "mpotriva oricrei eviciuni0 dac o atare rspundere a (ost asumat "n
mod e2pres prin declaraia sa c bunul nu este .revat de sarcini sau servitui. 9rin urmare0 (ostul
proprietar nu mai poate invoca0 dup "ncheierea actului0 e2istena unei convenii separate prin care s
restrn. dreptul de proprietate transmis donatarului0 pretinznd un drept de (olosin asupra unei pri
din imobil.5 /.'. -ucure3ti0 1ec.0 nr. !18F1!!#0 4Cule.ere... pe anul 1!!#50 p. 63.
84
@n ,#"u0 &/n#6i$i /2i:nui%$, 3r#%ui%$, '(r( #r,ini, &/n#%#ru0 nu #r$ / /20i3#6i$
Curi&i,( '#6( &$ &/n#%/r, ,i nu1#i / /20i3#6i$ 1/r#0( &$ r$,un/:%in6()
@n ,#"u0 &/n#6i$i ,u #r,ini, #r,in# $%$ / /20i3#6i$ p$ ,#r$ &/n#%#ru0 %r$2ui$ (
/ $=$,u%$ &in 1/1$n%u0 #,,$p%(rii &/n#6i$i)
:ee2ecutarea sarcinii poate determina pe donator s introduc (ie o aciune "n
e2ecutarea obli.aiei0 (ie s cear revocarea donaiei.
S#r,in# %r$2ui$ ( 'i$ p/i2i0(, 0i,i%( :i 1/r#0(, :i ( 'i$ pr$-("u%( 'i$ 4n
'#-/#r$# &/n#%/ru0ui, 'i$ 4n '#-/#r$# un$i %$r6$ p$r/#n$ 8%ipu0#6i$ p$n%ru #0%u09,
'i$ ,5i#r 4n '#-/#r$# &/n#%#ru0ui 4nu:i)
D#,(, &in ,#u"# un/r i%u#6ii i1pr$-i"i2i0$ :i n$i1pu%#2i0$ 2$n$'i,i#ru0ui,
ur-$ni%$ #,,$p%(rii 0i2$r#0i%(6ii, 4n&$p0inir$# ,/n&i6ii0/r #u $=$,u%#r$# #r,ini0/r
,#r$ #'$,%$#"( 0i2$r#0i%#%$# # &$-$ni% $=%r$1 &$ &i'i,i0( /ri $=,$i- &$ /n$r/#(
p$n%ru 2$n$'i,i#r, #,$%# p/#%$ ,$r$ r$-i"uir$# #r,ini0/r #u # ,/n&i6ii0/r 8#r%) 100*
C),i-)9)
Cu respectarea0 pe ct posibil0 a voinei dispuntorului0 instana de 6udecat sesizat
cu cererea de revizuire poate s dispun modi(icri cantitative sau calitative ale
condiiilor sau ale sarcinilor care a(ecteaz liberalitatea ori s le .rupeze cu acelea
similare provenind din alte liberaliti.
Instana de 6udecat poate autoriza "nstrinarea parial sau total a obiectului
liberalitii0 stabilind ca preul s (ie (olosit "n scopuri con(orme cu voina
dispuntorului0 precum 3i orice alte msuri care s menin pe ct posibil destinaia
urmrit de acesta.
1ac motivele care au determinat revizuirea condiiilor sau a saricnilor nu mai
subzist0 persoana interesat poate cere "nlturarea pentru viitor a e(ectelor revizurii )art.
1##8 C.civ.*.
=ste considerat nescris clauza prin care0 sub sanciunea des(iinrii liberalitii sau
restituirii obiectului acesteia0 bene(iciarul este obli.at s nu conteste validitatea unei
lauze de inalienabilitate ori s nu solicite revizuirea condiiilor sau a sarcinilor )art. 1##!
C.civ.*.
3. 3. *pozabilitatea a de teri a eectelor donaiei
@n prin,ipiu, $ #p0i,( r$3u0i0$ 3$n$r#0$ 4n 1#%$ri$ &$ pu20i,i%#%$0 #n#0i"#%$ 0#
,/n%r#,%u0 &$ -!n"#r$-,u1p(r#r$0 3i anume; necesitatea "nscrierii "n cartea (unciar a
transmiterilor drepturilor imobiliare cu titlu .ratuit> noti(icarea sau acceptarea cesiunii
de crean )de ctre debitor* "n cazul "n care obiectul donaiei este o crean> condiia ca
terul dobnditor de bun-credin al bunului druit s nu invoce e2cepia din art. !1!
alin. )3* C.civ. care prevede c 49n la proba contrar0 posesorul este considerat
proprietar cu e2cepia imobilelor "nscrise "n cartea (unciar5 3i din art. !3% C.civ.
potrivit creia 4Gricine se a(l la un moment dat "n posesia unui bun mobil este
prezumat c are un titlu de dobndire a dreptului de proprietate asupra bunului5.
9otrivit art. 88% C.civ. 4Dub rezerva unor dispoziii le.ale contrare0 drepturile reale
asupra imobilelor cuprinse "n cartea (unciar se se dovedesc att "ntre pri ct 3i (a de
teri0 numai prin "nscrierea lor "n cartea (unciar pe baza actului sau (aptului care a
6usti(icat "nscrierea.5
85
%eciunea a '#-a % "onaii deg0izate- donaii prin interpunere de persoane- donaii
indirecte i daruri manuale
@. 1. "onaiile deg0izate
D/n#6i# $%$ &$35i"#%( ,!n& $%$ '(,u%( prin%r-un ,/n%r#,% 8#,% pu20i,9 ,u %i%0u
/n$r/)
+n acest contract0 donatorul declar "n mod mincinos c a primit o contraprestaie
)de re.ul0 un echivalent bnesc0 un pre* "n schimbul dreptului )real sau de crean*
transmis de el.
D/n#6i# &$35i"#%( 8#,%u0 r$#0, in,$r9 $%$ prin ur1#r$ #,un( u2 #p#r$n6#
unui ,/n%r#,% ,u %i%0u /n$r/ 8#,%u0 pu20i,, &#r 1in,in/9.
1
1onaia de.hizat care "ndepline3te condiiile pentru valabilitatea contractelor 3i
condiiile speciale de (ond pentru donaii este valabil.
@n pri-in6# '/r1$i, $%$ n$,$#r( :i u'i,i$n%( r$p$,%#r$# '/r1$i ,$ru%$ &$ 0$3$
p$n%ru ,/n%r#,%u0 ,#r$ &$35i"$#"( &/n#6i# :i nu $%$ /20i3#%/ri$ '/r1# #u%$n%i,(
8#r%) 1011 #0in) 829 C),i-)9)
Danciunea nerespectrii (ormei contractului care de.hizeaz donaia va (i "ns
nulitatea absolut a donaiei de.hizate.
Darcina probei simulaiei incumb celui care are interesul s dovedeasc (aptul c0
"n realitate0 contractul cu titlu oneros ascunde o donaie0 adic prilor 3i succesorilor lor
universali sau cu titlu universal.
9roba simulaiei poate (i (cut prin orice mi6loc de dovad.
$
C/&u0 ,i-i0 %#2i0$:%$ 4n '#-/#r$# 1/:%$ni%/ri0/r r$"$r-#%#ri / pr$"u16i$
r$0#%i-( ,/n'/r1 ,(r$i# .P!n( 0# &/-#&# ,/n%r#r(, 4n%r(in#r$# ,u %i%0u /n$r/
,(%r$ un &$,$n&$n% /ri un #,$n&$n% pri-i0$3i#% #u ,(%r$ /6u0 upr#-i$6ui%/r $%$
pr$"u1#%( # 'i &/n#6i$ &#,( 4n%r(in#r$# -# '(,u% ,u r$"$r-# u"u'ru,%u0ui, u"u0ui
/ri #2i%#6i$i #u 4n ,5i12u0 4n%r$6in$rii p$ -i#6( /ri # un$i r$n%$ -i#3$r$) Pr$"u16i#
/p$r$#"( nu1#i 4n '#-/#r$# &$,$n&$n6i0/r, #,$n&$n6i0/r pri-i0$3i#6i :i # /6u0ui
upr#-i$6ui%/r #i &$'un,%u0ui, &#,( #,$:%i# nu #u ,/ni16i% 0# 4n%r(in#r$> 8#r%)
10D1 #0in) 8<9 C),i-)9)
1e.hizarea nu poate (i invocat0 "n acest caz0 de un mo3tenitor "n linie dreapt sau
de soul supravieuitor0 care a consimit la "ncheierea actului.
1
1
4Caracterul .ratuit al unui act care0 aparent0 "mbrac o (orm oneroas se poate deduce din disproporia
"ntre preul stipulat 3i valoarea real a bunurilor "n momentul transmisiunii.5 /.D.0 Col.civ.0 1ec. nr.
8#%F1!%30 C.1. F1!%$-1!%@0 p. 11!.
2
4Dimulaia0 care prin ea "nsi nu constituie o cauz de nulitate0 duce totu3i la nulitate0 atunci cnd se
dovede3te c a avut drept scop a (rauda le.ea0 eludnd prohibiiunea bazat pe o piedic le.al. 9rin
urmare0 donaiunile de.hizate0 adic ascunse sub (orma unui contract cu titlu oneros )"n spe0 vnzare-
cumprare de imobil*0 sunt valabile dac prile pot s dispun 3i s primesc cu titlu .ratuit 3i dac
asemenea donaii au o cauz licit.5 /.'.0 -ucure3ti0 1ec. nr. 18%%F1!680 B.B.1.0 nr. 7F1!6!0 p. 167.
4G donaie de.hizat urmeaz a (i considerat valid cnd intervine "ntre persoane capabile de a transmite
3i de a primi0 cu condiia ca actul prin care se realizeaz transmiterea s "n(i3eze o operaie 6uridic cu
titlu oneros 3i s (ie "ndeplinit cu respectarea (ormalitilor le.ale necesare pentru validarea lui0 pentru c
niciun te2t de le.e nu interzice a se (ace pe cale indirect un act care poate (i valabil pe cale direct. 9roba
c nu a e2istat pre este neconcludent.5 /rib. -ucure3ti0 dec. nr. $678F1!%@0 I.:.0 nr. 1F1!%%0 p. 1$@.
1
4Instanele nu pot constata (r probe0 numai pe baza prezumiei le.ale0 c un act de vnzare-cumprare0
privind pe un succesibil "n linie dreapt0 este "n realitate o donaie de.hizat 3i s dispun rezoluiunea
acesteia "n limitele cotitii disponibile0 atta timp ct actul nu s-a (cut cu sarcina unei rente via.ere sau
cu rezerv de uzu(ruct0 deoarece te2tul instituie prezumia de liberalitate numai "n situaia "n care "n actul
de "nstrinare cu titlu oneros se prevede o asemenea sarcin sau dezmembrmnt al proprietii.5 /.D.0
86
@. $. "onaiile prin interpunere de persoan
Si1u0#6i# p/#r%( 4n ,#"u0 #,$%/r &/n#6ii #upr# p$r/#n$i #&$-(r#%u0ui
&/n#%#r)
=a este (olosit atunci cnd adevratul donatar este incapabil s primeasc
liberalitatea de la donator sau .rati(icarea sa de ctre un donator nu ar (i a.reat de
(amilia donatorului sau de opinia public.
C/n%r#,%u0 &$ &/n#6i$ #p#r$n% $ 4n,5$i$ 4n%r$ &/n#%/r :i / p$r/#n( in%$rpu(,
,#r$ #p#r$ ,# &/n#%#r, i#r prin ,/n%r#4n,ri 8#,%u0 r$#0 $,r$%9 $ %#2i0$:%$
p$r/#n# #&$-(r#%u0ui &/n#%#r, ,(rui# p$r/#n# in%$rpu( -# %r$2ui ( 4i %r#n1i%(
2unu0)
Contractul de donaie public va trebui s "ndeplineasc toate condiiile de (ond 3i de
(orm ale donaiilor.
Cctul secret 3i real va trebui s "ndeplineasc condiiile prevzute de le.e pentru
cate.oria respectiv de acte.
S#n,6iun$# nu0i%(6ii r$0#%i-$ pr$-("u%$ &$ #r%) DD2 C),i-) p$n%ru 4n,(0,#r$#
4n,#p#,i%(6i0/r &$ # &ipun$ :i r$p$,%i- &$ # pri1i ,u %i%0u 3r#%ui%, $ #p0i,( :i
0i2$r#0i%(6i0/r &$35i"#%$ u2 '/r1# unui ,/n%r#,% ,u %i%0u /n$r/ #u '(,u%$ un$i
p$r/#n$ in%$rpu$)
Sun% pr$"u1#%$ p!n( 0# pr/2# ,/n%r#r( ,# 'iin& p$r/#n$ in%$rpu$
#,$n&$n6ii, &$,$n&$n6ii :i /6u0 p$r/#n$i in,#p#2i0$ &$ # pri1i 0i2$r#0i%(6i,
pr$,u1 :i #,$n&$n6ii :i &$,$n&$n6ii /6u0ui #,$%$i p$r/#n$)
@. 3. "onaiile indirecte
Spr$ &$/$2ir$ &$ &/n#6ii0$ &$35i"#%$, &/n#6ii0$ in&ir$,%$ un% #,%$ Curi&i,$ &$
0i2$r#0i%#%$ n$i1u0#%$, #0%$0$ &$,!% &/n#6i#, '(,u%$ ,u in%$n6i# &$ # 3r#%i'i,#)
Condiiile de (ond 3i de (orm care trebuie "ndeplinite "n cazul donaiilor indirecte
sunt cele prevzute de le.e pentru actul prin care se realizeaz liberalitatea.
F/r1# #u%$n%i,( nu 1#i $%$ / ,/n&i6i$ $$n6i#0( :i 3$n$r#0( &$ -#0#2i0i%#%$ #
0i2$r#0i%(6ii, ,# 4n ,#"u0 &/n#6ii0/r /2i:nui%$ 8#r%) 1011 #0in) 829 C),i-)9)
Cctele 6uridice cele mai utilizate pentru realizarea unei donaii indirecte sunt;
remiterea de datorie0 prin care creditorul renun la creana sa prednd titlul ori.inal al
creanei debitorului> renunarea la un drept0 atunci cnd este (cut cu titlu .ratuit0 cu
intenia de a .rati(ica> contractul de asi.urare pe via0 care se (ace "n (avoarea unui ter
bene(iciar> stipulaia "n (avoarea unei tere persoane0 (cut cu intenia de a-l .rati(ica pe
ter.
@. @. "arurile manuale
D#ru0 1#nu#0 $%$ / '/r1( p$,i#0( &$ &/n#6i$ ,#r$ #r$ ,# /2i$,% 2unuri 1/2i0$
,/rp/r#0$ 8in,0ui- %i%0uri0$ 0# pur%(%/r9 p$n%ru '/r1#r$# :i -#0i&i%#%$# ,(r$i#, p$
0!n3( #,/r&u0 &$ -/in6( #0 p(r6i0/r 4n ,/pu0 %r#n'$r(rii :i r$p$,%i- #0 &/2!n&irii
unui &r$p% ,u %i%0u 3r#%ui%, $%$ n$,$#r( %r#&i6iun$#, #&i,( pr$&#r$# $'$,%i-(,
1#%$ri#0( # 2unu0ui.
1
D.c.0 1ec. nr. 11%#F1!8@0 B.B.1.0 nr. 6F1!8%0 p. 6@.
1
41arul manual0 varietate a contractului de donaie0 se "ncheie valabil 3i se e2ecut prin remiterea
e(ectiv a bunului de la donator la donator0 (r "ndeplinirea vreunei (ormaliti.
87
.D#,( un% &$ -#0/#r$ r$&u(, 2unuri0$ 1/2i0$ ,/rp/r#0$ p/% 'i &/n#%$ prin &#r
1#nu#0) D#ru0 1#nu#0 $ 4n,5$i$ prin #,/r&u0 &$ -/in6( #0 p(r6i0/r 4n/6i% &$
%r#&i6iun$# 2unu0ui &$ 0# &/n#%/r 0# &/n#%#r) @n #pr$,i$r$# -#0/rii r$&u$ #
2unuri0/r ,#r$ ,/n%i%ui$ /2i$,%u0 &#ru0ui 1#nu#0 $ %in$ $#1# &$ %#r$# 1#%$ri#0(
# &/n#%/ru0ui 8#r%) 1011 #0in) 8<9 C),i-)9)
Din &$'ini6i$ r$"u0%( ,( &#ru0 1#nu#0 '#,$ p#r%$ &in ,#%$3/ri# ,/n%r#,%$0/r
r$#0$ :i nu &in ,$# # ,/n%r#,%$0/r '/r1#0$, /0$1n$.
$
1arul manual este supus condiiilor de (ond cerute pentru valabilitatea donaiilor
obi3nuite.
/radiiunea poate (i +traditio brevi manu,, "n cazul "n care bunurile ce urmeaz a (i
druite se a(l de6a "n detenia donatorului0 3i +traditio longa manu, prin care se
"nele.e trans(erul (izic al lucrului de la donator la donatar0 sau predarea cheilor
autoturismului ori a depozitului unde se a(l lucrul0 ori depunerea unei sume de bani la
C=C sau banc pe numele unei alte persoane0 chiar dac la clauza de restituire este
trecut donatorul. Caracterul de liberalitate al depunerii se prezum "n (avoarea titularului
libretului. Nnii autori consider aceast depunere nu dar manual0 ci chiar donaie "n
(orma re.lementat de le.islaia C=C.
3
1ac "n libretul C=C primitorul este trecut la clauza de "mputernicire 3i libretul a
(ost predat acestuia pentru a dispune de el0 poate (i vorba despre un dar manual0 pentru
c "mputernicitul poate dispune de sumele depuse.
1arurile de nunt reprezint o aplicaie special a darului manual. 1arurile de nunt
sunt bunuri comune ale soilor0 chiar dac au (ost (cute de prinii unuia dintre soi.
1onaiile (cute ulterior nunii sunt considerate bunuri proprii ale soului "n (avoarea
cruia sunt (cute. 1onaiile (cute de printele unui so0 ulterior (estivitii nunii0 sunt
considerate bun propriu al copilului su.
+n cazul special al darului manual0 e(ectuarea tradiiunii realizeaz transmiterea proprietii0 acordul de
voin (iind materializat "n tradiiunea "ns3i. Dumele de bani consemnate la C.=.C. pot constitui obiect al
unui dar manual )cu accepiunea de bun corporal*0 "n condiiile "n care lichidarea soldului libretului
C.=.C. al donatorului00 concomitent cu constituirea soldului libretului C.=.C. emis pe numele donatarului0
are semni(icaia 6uridic a unei donaii. +n le.tur cu proba darului manual0 este de precizat (aptul c0 "n
ipoteza "n care donatorul sau mo3tenitorii nu recunosc "ns3i validitatea darului manual0 sarcina probei le
incumb0 ei urmnd s dovedeasc (aptul c donatarul a (urat obiectul sau c acesta a a6uns "n posesia
(rauduloas ori precar a donatarului.5 /.D.0 D.c.0 1ec. nr. 1%1%F1!860 B.B.1.0 nr. 6F1!870 p. 66.
2
41arul manual constituie o e2cepie de la re.ula c donaiile se (ac sub sanciunea nulitii0 prin act
autentic. Nn asemenea0 dar poate avea ca obiect bunuri mobile corporale. 1arul manual0 ca (orm de
realizare a donaiei0 poate (i a(ectat de sarcini0 pe care donatarul este inut s le aduc la "ndeplinire0 "n caz
contrar0 donatorul avnd dreptul s cear0 (ie e2ecutarea lor0 (ie rezoluiunea donaiei.5 /.D.0 D.civ.0 1ec.
nr. 1$@!F1!7$0 C.1.0 p. 11#*.
3
41arurile manuale0 odat (cute0 devin irevocabile. +n consecin0 ele devin bunuri proprii ale persoanei
.rati(icate0 iar cel ce le-a (cut nu poate s pretind restituirea lor.5 /rib.Dupr.0 D.civ.0 1ec. 1$!1F% sept.
1!780 4Bepertoriu 1!7%-1!8#50 p. !7.
41epunerea de ctre printe a unei sume de bani la C=C pe numele copilului minor are caracterul unei
liberaliti (cute "n (avoarea acestuia0 adic al unui dar manual0 minorul devenind ast(el titular al
depunerii. +mpre6urarea c ulterior printele ridic o parte din sum nu prezint relevan sub aspectul
dreptului minorului care rmne titular al depunerii. +ntr-o atare situaie printele0 (cnd operaiunea de
ridicasre a banilor0 se comport ca un "mputernicit0 iar suma ridicat rmne "n continuare proprietatea
minorului.5 /rib.Dupr.0 Dec.civ.0 decizia nr. 7%7F1! aprilie 1!7!0 4Cule.ere de deciziiF1!7!50 p. 67.
41ar manual poate avea drept obiect 3i sume de bani0 iar pentru trans(erul de proprietatea nu este neaprat
nevoie ca banii respectivi s (ie predai e(ectiv "n mna donatarului0 ci ei pot (i "nmnai0 de e2emplu0 de
donator direct vnztorului imobilului pe seama cumprtorului donatar0 pentru validitatea darului manual
ne(iind necesar (orma autentic.5 /.D.0 D.c.0 dec. nr. 77@F1!880 B.B.1.0 nr. $F1!8!0 p. 63.
88
:umai dac dispuntorul precizeaz neechivoc c a "neles s "i .rati(ice pe ambii
soi0 bunul va deveni comun.
D/n#%#ru0 p/$/r $%$ pr$"u1#% pr/pri$%#r 4n ,/n&i6ii0$ #r%) D1D #0in) 8?9 C),i-)
D#,( 4n( &/n#%/ru0 #u 1/:%$ni%/rii (u nu r$,un/, -#0i&i%#%$# &#ru0ui
1#nu#0, #r,in# pr/2$i 0$ in,u12(, ur1!n& ( &/-$&$#,( '#p%u0 ,( &/n#%#ru0 #
'ur#% 2unu0 #u ,( #,$%# # #Cun 4n p/$i# 'r#u&u0/#( /ri pr$,#r( # &/n#%#ru0ui)
%eciunea a #-a % 4aportul i reduciunea donaiei
%. 1. 4aportul donaiilor
R#p/r%u0 &/n#6ii0/r 4n$#1n( r$#&u,$r$# 0# 1## u,,$/r#0( # 2unuri0/r
&/n#%$ &$ &/n#%/ru0 &$'un,%)
Au /20i3#6i# &$ # r#p/r%# &/n#6i# pri1i%( &$,$n&$n6ii ,#r$ -in 41pr$un( 0#
u,,$iun$ :i /6u0 upr#-i$6ui%/r, ,!n& -in$ 0# 1/:%$nir$ 4n ,/n,ur ,u
&$,$n&$n6ii)
O20i3#6i$ &$ r#p/r% #r$ :i &$,$n&$n%u0 &/n#%#ru0ui, ,#r$ -in$ 0# 1/:%$nir$ prin
r$pr$"$n%#r$)
Gbli.aia de raport e2ist numai dac mo3tenitorul obli.at a acceptat succesiunea.
1ac renun la mo3tenire0 el nu mai este obli.at s aduc bunul la masa succesoral0
a(ar dac prin stipulaie e2pres "n contractul de donator0 donatorul nu l-a obli.at la
raport chiar 3i "n cazul renunrii la mo3tenire..
Baportul se (ace prin echivalent 3i este considerat ca nescris dispoziia care
impune donatarului raportul "n natur.
Baportul "n natur poate (i (cut doar "n cazurile de e2cepie e2pres prevzute de
le.e.
1onatorul poate s-l scuteasc de raport pe donatar "n mod e2pres sau tacit. +n cazul
scutirii tacite0 voina donatorului trebuie s (ie ne"ndoielnic. Constituie o scutire de
raport tacit de.hizarea donaiei "ntr-un act oneros.
1ac donatorul l-a scutit de raport pe donatar0 donaia se va imputa asupra cotitii
disponibile. 1ac "ns donaia dep3e3te cotitatea disponibil0 va (i supus reduciunii
pentru e2cedent. 1eci0 ceea ce dep3e3te cotitatea disponibil va trebui s (ie raportat de
mo3tenitorul rezervatar.
+n cazul "n care mo3tenitorul rezervatar nu a (ost scutit de raport
1
0 dac donaia
dep3e3te rezerva donatarului0 e2cedentul donaiei se va imputa asupra cotitii
disponibile.
1up raportare0 donaia intr "n masa succesoral 3i va (i supus "mprelii0
"mpreun cu celelalte bunuri0 "ntre como3tenitori.
1
4+ntruct raportul este "ntemeiat pe intenia presupus a donatorului0 scutirea de raport rezult din
interpretarea acestei voine. =a poate s rezulte (ie dintr-o clauz e2pres cuprins "n actul donaiei sau
"ntr-un act ulterior0 (ie0 implicit0 din modul "n care donatorul a creat (olosul .ratuit "n (avoarea
descendentului0 dac se poate deduce "n mod ne"ndoielnic intenia sa ca (olosul creat s (ie partea
ereditar a bene(iciarului5. /.D.0 D.c.0 1ec. 718F1!760 B.B.1. nr. 1#F1!760 p. 67.
89
Sun% upu$ r#p/r%u0ui %/#%$ 0i2$r#0i%(6i0$ 4n%r$ -iiA &/n#6i# '(,u%( prin #,%
#u%$n%i,, &/n#6i# in&ir$,%(, ,$0$ i1u0#%$ :i &#ruri0$ 1#nu#0$, 2unuri0$ &/%#0$
8"$%r$#9)
:u sunt supuse raportului; (ructele bunului dotal percepute pn "n momentul
deschiderii succesiunii0 cheltuielile de hran0 "ntreinere0 educaie0 3colarizare0
cheltuielile de nunt 3i darurile obi3nuite> bunurile care au (ost "ntre timp scoase din
circuitul civil.
R#p/r%u0 &/n#6ii0/r $ p/#%$ r$#0i"# prin 2un( 4n-/i#0( #u p$ ,#0$
Cu&$,(%/r$#,( prin%r-/ #,6iun$ 4n r$#0i"#r$, $=$r,i%#%( 'i$ p$ ,#0$ prin,ip#0(, 'i$ ,#
un ,#p(% &$ ,$r$r$ 4n #,6iun$# &$ i$:ir$ &in in&i-i"iun$)
A,$#%# $%$ / #,6iun$ p$r/n#0(, nu r$#0(, :i p/#%$ 'i pr/1/-#%( &/#r
41p/%ri-# 1/:%$ni%/ru0ui &/n#%#r /20i3#% 0# r#p/r%, nu :i 41p/%ri-# %$r6u0ui
u2&/2!n&i%/r)
Baportul cerut de unul dintre mo3tenitori pro(it 3i celorlali mo3tenitori "ndreptii
s solicite raportul0 cu e2cepia celor care au renunat e2pres la raport.
/ermenul de prescripie pentru e2ercitarea aciunii este de 3 ani de la data la care cel
"ndreptit s cear raportul a cunoscut donaia0 dar nu mai devreme de data deschiderii
succesiunii.
1onatarul nu se poate apra "mpotriva aciunii "n raport prin invocarea prescripiei
achizitive.
%. $. 4educiunea donaiilor
R$&u,6iun$# u,,$/r#0( $%$ / #n,6iun$ ,i-i0( ,#r$ ,/n%( 4n r$&u,$r$#
0i2$r#0i%(6i0/r $=,$i-$ 8&/n#6ii #u 0$3#%$9 '(,u%$ &$ &$'un,% p$%$ 0i1i%$0$ ,/%i%(6ii
&ip/ni2i0$.
1
R$&u,6iun$# 0i2$r#0i%(6i0/r $=,$i-$ p/#%$ 'i ,$ru%( &/#r &$ 1/:%$ni%/rii
r$"$r-#%#ri, &$ u,,$/rii 0/r, :i &$ ,r$&i%/rii ,5ir/3r#'#ri #i 1/:%$ni%/ri0/r
r$"$r-#%#ri)
M/:%$ni%/rii r$"$r-#%#ri un% &$,$n&$n6ii, #,$n&$n6ii pri-i0$3i#6i 8p(rin6ii9 :i
/6u0 upr#-i$6ui%/r #i &$'un,%u0ui ,#r$ # '(,u% 0i2$r#0i%#%$#)
Beduciunea poate (i cerut "n termenul de prescripie de 3 ani0 care "ncepe s cur.
de la data deschiderii succesiunii sau dup caz de la data la care mo3tenitorii rezervatari
au pierdut posesia bunurilor care (ormeaz obiectul liberalitilor0 (ie pe calea unei
aciuni principale "n reduciune0 sau ca un capt de cerere al aciunii de parta6 ori pe
calea e2cepiei de reduciune.
1
4/ransmisiunea dreptului de proprietatea0 care (ormeaz obiectul donaiilor0 operndu-se "n puterea
contractului0 potrivit re.ulii .enerale relative la contractele translative de drepturi reale0 imobilul druit a
ie3it din patrimoniul donatorului prin e(ectul donaiilor "ntre vii0 nemai.sindu-se "n masa succesoral la
decesul acestuia. 1ispensa de raport (iind valabil "n limita cotitii disponibile0 mo3tenitorul rezervatar
este obli.at s 6usti(ice c bunurile de care printele su nu a dispus cu titlu .ratuit nu sunt su(iciente
pentru a-i "ntre.i rezerva 3i s cear0 "n cadrul procesului de parta60 s se opereze reduciunea. 9rin
urmare0 rezoluiunea dreptului de proprietate (iind eventual pn "n momentul reducerii donaiilor0
e2erciiul dreptului de proprietate al donatarului0 cu toate prero.ativele sale0 este pe deplin .arantat.5 /.D.0
Col.civ.0 1ec. nr. 36F1!%80 C.1.0 p. 177.
4+mpre6urarea c0 prin actul de donaie0 donatorul a prevzut "n sarcina donatarului obli.aia "ntreinerii H
pentru el 3i soia sa H0 nu-i rpe3te actului caracterul de liberalitate. +n consecin0 aciunea reduciunea
acestuia0 intentat de un mo3tenitor rezervatar0 este admisibil.5 /.I.0 1ol60 1ec. nr. %#7F1!810 B.B.1.0 nr.
8F1!8$0 p. $!-33.
90
A,6iun$# 4n r$&u,6iun$# 0i2$r#0i%(6i0/r $%$ p$r/n#0( :i &i-i"i2i0(, 'i$,#r$
,/1/:%$ni%/r r$"$r-#%#r #-!n& &r$p%u0 ( /p%$"$ p$n%ru in-/,#r$# #u nu #
r$&u,6iunii)
E'$,%u0 #&1i%$rii r$&u,6iunii $%$ &$'iin6#r$# %/%#0( #u p#r6i#0(, ,u $'$,%
r$%r/#,%i-, # &/n#6i$i.
$
1ac bunul a (ost "nstrinat anterior deschiderii succesiunii sau dac a (ost un bun
consumptibil0 donatarul va "ntre.i rezerva prin echivalent0 calculat la valoarea bunului
la momentul deschiderii succesiunii.
@n ,#"u0 4n ,#r$ $=i%( 1#i 1u0%$ &/n#6ii, /r&in$# &$ r$&u,6iun$ $%$ in-$r(
&$,!% ,$# ,r/n/0/3i,( 8#&i,( $ -# r$&u,$ ,$# 1#i r$,$n%( :i nu ,$# 1#i -$,5$9)
D#,( %/#%$ #u #,$$#:i &#%(, &/n#6ii0$ -/r 'i r$&u$ pr/p/r6i/n#0)
1ac0 pe ln. donaii0 e2ist 3i le.ate care sunt supuse reduciunii0 0$3#%$0$ $
r$&u, 4n#in%$# &/n#6ii0/r )art. 1#!6 alin. )1* C.civ.*.
2
4Ctunci cnd "n aciunea de reduciune a eredelui rezervatar se pretinde c de(unctul a (cut o
liberalitate e2cesiv sub (orma unui act cu titlu oneros )"n spe0 contract de vnzare-cumprare*0
reclamantul nu se poate baza0 spre a dovedi e2istena donaiei de.hizate0 pe simplul (apt c preul este
in(erior valorii reale a bunului vndut0 ci trebuie s stabileasc (ie c preul este (ictiv0 (ie c este att de
disproporionat cu valoarea bunului vndut0 "nct0 "n realitate0 nu e2ist pre.5 /.I. Aunedoara0 1ec. nr.
$%%F1!6!0 B.B.1.0 nr. 7F1!6!0 p. 16@.
91
Capitolul
C/n%r#,%u0 &$ 0/,#6iun$
%eciunea ' % &oiunea i caracterele juridice ale contractului de locaiune
1. 1. &oiunea contractului de locaiune
L/,#6iun$# $%$ ,/n%r#,%u0 prin ,#r$ / p#r%$, nu1i%( 0/,#%/r, $ /20i3( (
#i3ur$ ,$0$i0#0%$ p(r6i, nu1i%$ 0/,#%#r, '/0/in6# unui 2un p$n%ru / #nu1i%(
p$ri/#&(, 4n ,5i12u0 unui pr$6 &$nu1i% ,5iri$ 8#r%) 1;;; C),i-)9)
O i%$1#%i"#r$ # 0/,#6iuni0/r 4n 'un,6i$ &$ /2i$,% $%$ '(,u%( 4n #r%i,/0u0 1;;B
#0in) 819 C) ,i-)
L/,#6iun$# 2unuri0/r i1/2i0$ :i #,$$# # 2unuri0/r 1/2i0$ $ nu1$:%$
4n,5iri$r$, i#r 0/,#6iun$# 2unuri0/r #3ri,/0$ p/#r%( &$nu1ir$# &$ #r$n&#r$.
1ispoziiile privind contractul de locaiune sunt aplicabile0 "n mod corespunztor0
"nchirierii locuinelor 3i arendrii0 dac sunt compatibile cu re.ulile particulare
prevzute pentru aceste contracte.
8ocaiunea spaiilor destinate e2ercitrii unei pro(esii sau "ntreprinderi este supus
dispoziiilor privind locaiunea0 precum 3i dispoziiilor art. 18$@ 3i 18$8-1831 C.civ.
Spr$ &$/$2ir$ &$ u"u'ru,%, ,#r$ ,r$$#"( u"u'ru,%/ru0ui un &r$p% r$#0 &$
'/0/in6(, &$"1$12r(1!n% #0 &r$p%u0ui &$ pr/pri$%#%$, 0/,#6iun$# ,r$$#"(
0/,#%#ru0ui &/#r un &r$p% &$ ,r$#n6( 0# '/0/in6# 0u,ru0ui)
1. $. Caracterele juridice ale contractului de locaiune
Contractul de locaiune de lucruri este un contract;
19 in#0#31#%i, )2i0#%$r#0*0 care d na3tere la drepturi 3i obli.aii reciproce "ntre
pri>
29 ,u %i%0u /n$r/0 "n care (iecare parte urmre3te obinerea prestaiei
cocontractantului>
?9 ,/1u%#%i- ):i nu #0$#%/riu*0 (iecare dintre pri cunoscnd "n momentul
"ncheierii contractului care sunt obli.aiile 3i "ntinderea acestora>
<9 ,/n$nu#00 care se "ncheie prin simplul acord de voin al prilor0 (r ca le.ea
s cear o anumit (orm pentru validitate>
<orma scris este "ns (olosit pentru a rspunde necesitilor probatorii "n caz de
liti.iu privind "ncheierea sau e2ecutarea contractului de locaiune.
+9 ,u $=$,u%#r$ u,,$i-( )3i nu dintr-o dat*0 timpul0 "n accepiunea de durat0
(iind de esena locaiunii>
L/,#6iuni0$ nu $ p/% 4n,5$i# p$n%ru p$ri/#&( 1#i 1#r$ &$ ?0 &$ #ni) D#,(
p(r6i0$ %ipu0$#"( un %$r1$n 1#i 0un3, #,$%# $ r$&u,$ &$ &r$p% 0# ?0 &$ #ni 8#r%)
1;B? C),i-)9)
*9 este un ,/n%r#,% ,r$#%/r &$ r#p/r%uri /20i3#6i/n#0$0 3i nu un contract translativ
sau constitutiv de drepturi reale cum este contractul prin care se creeaz un drept de
uzu(ruct0 de uz ori habitaie.
+n consecin0 dreptul de (olosin al locatarului este un drept de crean0 3i nu un
drept real de (olosin )cum ar (i dreptul de uzu(ruct*.
92
1. 3. Condiiile de validitate ale contractului de locaiune de lucruri
19 C#p#,i%#%$# p(r6i0/r
L/,#6iun$# p$ / &ur#%( &$ p!n( 0# + #ni $%$ un #,% &$ #&1ini%r#r$, :i ,# #%#r$,
p(r6i0$ 80/,#%/ru0 :i 0/,#%#ru09 %r$2ui$ ( #i2( ,#p#,i%#%$# &$ # '#,$ #,%$ &$
#&1ini%r#r$)
P/%ri-i% #r%) 1;B< #0in) 8?9 C),i-) .D#,( 0$3$# nu &ipun$ #0%'$0, 0/,#6iuni0$
4n,5$i#%$ &$ p$r/#n$0$ ,#r$, p/%ri-i% 0$3ii, nu p/% '#,$ &$,!% #,%$ &$ #&1ini%r#r$
nu -/r &$p(:i ,in,i #ni>)
R$"u0%( .p$r K ,/n%r#ri/> ,( 0/,#6iuni0$ ,#r$ #u / &ur#%( 1#i 1#r$ &$ + #ni
un% ,/ni&$r#%$ #,%$ &$ &ip/"i6i$, :i ,# #%#r$ p$n%ru 4n,5$i$r$# 0/r $%$ n$,$#r(
,#p#,i%#%$ &$ $=$r,i6iu &$p0in(.
1
Beducerea duratei locaiunii "n limita le.al poate (i cerut numai de partea lipsit
de capacitatea de e2erciiu.
:u este necesar ca locatorul s (ie proprietarul lucrului dat "n locaiune. Ri
uzu(ructuarul ori locatarul pot "nchiria lucrul pe care "l dein cu titlu de uzu(ruct0 3i
respectiv de locaiune )sublocaiune* )art. 71% alin. )1* C.civ.*.
:udul proprietar poate (i locatarul propriului su bun0 pentru c i se "nchiriaz
(olosina bunului de ctre titularul acesteia.
alabilitatea contractului de locaiune al unui bun a(lat "n coproprietate este supus
respectrii re.ulii unanimitii coproprietarilor0 dac nu se poate stabili e2istena unui
mandat tacit sau a unei .estiuni de a(aceri.
1ispoziiile privitoare la incapacitile prevzute de art. 16%@ 3i 16%% "n materia
vnzrii-cumprrii sunt aplicabile0 prin analo.ie 3i locaiunii.
1e asemenea sunt aplicabile0 prin analo.ie0 3i dispoziiile art. 16%30 privitoare la
incapacitile de a cumpra drepturi liti.ioase0 inclusiv atunci e2ist liti.iu cu privire la
dreptul de proprietate asupra bunului ce urmeaz a (ace obiectul locaiunii.
29 O2i$,%u0 ,/n%r#,%u0ui
O2i$,%u0 ,/n%r#,%u0ui &$ 0/,#6iun$ 40 ,/n%i%ui$ 2unu0 4n,5iri#% :i, r$p$,%i-,
,5iri#)
A) .T/#%$ 2unuri0$, #%!% 1/2i0$ ,!% :i i1/2i0$, p/% '#,$ /2i$,%u0 0/,#6iunii, &#,(
&in%r-/ pr$-$&$r$ 0$3#0( #u &in n#%ur# 0/r nu r$"u0%( ,/n%r#riu0> 8#r%) 1;;D C),i-)9)
Bunu0 4n,5iri#% p/#%$ 'i un 2un 1/2i0 #u i1/2i0, ,/rp/r#0 #u in,/rp/r#0,
in&i-i&u#0 &$%$r1in#%, n$,/nu1p%i2i0 prin '/0/in6( ,/n'/r1 &$%in#6i$i #0$,
$=i%$n% 0# &#%# 4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui #u 4n -ii%/r)
:u pot (orma obiect al contractului de locaiune succesiunile nedeschise )viitoare*
sau nuda proprietate a unui lucru.
-unurile din domeniul public al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale pot
(i "nchiriate numai "n condiiile le.ii )art. 13% alin. @ Constituie> art. 11 alin. l lit. a din
8e.ea nr. $13F1!!8*.
+nchirierea bunurilor proprietate public ale statului sau ale unitilor administrativ-
teritoriale se aprob0 dup caz0 prin hotrre a Euvernului0 a consiliului 6udeean0 a
Consiliului Eeneral al 'unicipiului -ucure3ti sau a consiliului local0 iar contractul de
1
4+nchirierea unei supra(ee locative cu destinaie comercial0 pentru o perioad de % ani0 nu poate (i
considerat drept un simplu act de administrare sau conservare0 ci un act de dispoziie. C3adar0 dac este
"ncheiat de alte persoane dect cele care pot e(ectua0 "n numele persoanei locatoare0 acte de dispoziie0
contractul de "nchiriere respectiv este lovit de nulitate 3i nu produce e(ecte 6uridice.5 C.D.I.0 D.com.0 1ec.
nr. $7$F1!!30 41reptul50 nr. !F1!!@0 p. 83.
93
"nchiriere va cuprinde clauze de natur s asi.ure e2ploatarea bunului "nchiriat0 potrivit
speci(icului acestuia.
Contractul de "nchiriere se poate "ncheia0 dup caz0 cu orice persoan (izic sau
6uridic0 romn sau strin0 de ctre titularul dreptului de proprietate sau de
administrare.
Concesionarea sau "nchirierea bunurilor proprietate public se (ace prin licitaie
public0 "n condiiile le.ii )art. 1@-1% din 8e.ea nr. $13F1!!8*.
B) C5iri# $%$ pr$6u0 p$ ,#r$ 0/,#%#ru0 40 p0(%$:%$ 4n ,5i12u0 '/0/in6$i 0u,ru0ui)
C5iri# p/#%$ ,/n%# 4n%r-/ u1( &$ 2#ni #u 4n /ri,$ #0%$ 2unuri #u pr$%#6ii)
Dip/"i6ii0$ pri-i%/#r$ 0# %#2i0ir$# pr$6u0ui -!n"(rii un% #p0i,#2i0$, prin
#n#0/3i$, :i ,5iri$i 8#r%) 1;B0 C),i-)9)
=a se (i2eaz (ie .lobal0 pentru toat durata contractului0 (ie pe uniti de timp )zi0
lun0 an* 3i se plte3te la termenele convenite "n contract.
Chiria este determinat "n momentul "ncheierii contractului. 'ai rar ea este lsat la
aprecierea unui ter0 ales de pri0 sau este variabil "n (uncie de veniturile realizate de
locatar prin activitatea pe care o des(3oar "n imobilul "nchiriat.
C5iri# %r$2ui$ ( 'i$ r$#0( 8nu 'i,%i-(9, in,$r( :i $ri/#()
1ac chiria este derizorie ori (ictiv0 nu mai suntem "n prezena unui contract de
locaiune de lucruri0 ci a unui contract de comodat )valabil ca atare0 cu condiia ca lucrul
s (i (ost predat*.
C5iri# $%$ 'i=#%( &$ r$3u0( 4n 2#ni. =a poate consta "ns0 (r a a(ecta natura
6uridic a contractului0 3i "ntr-o alt prestaie.
?) Dur#%# ,/n%r#,%u0ui &$ 0/,#6iun$
C/n%r#,%u0 &$ 0/,#6iun$ $ ,/ni&$r( 4n,5$i#% 4n&#%( ,$ p(r6i0$ #u ,/n-$ni%
#upr# 2unu0ui :i pr$6u0ui 8#r%) 1;B1 C),i-)9)
Dur#%# $%$ un $0$1$n% in&ip$n#2i0 #0 ,/n%r#,%u0ui &$ 0/,#6iun$, ,/n%r#,% ,u
$=$,u%#r$ u,,$i-()
C/&u0 ,i-i0 %#2i0$:%$ &ur#%# 1#=i1( p$ ,#r$, $ p/#%$ 4n,5$i# un ,/n%r#,% &$
0/,#6iun$) L/,#6iuni0$ nu $ p/% 4n,5$i# p$n%ru / p$ri/#&( 1#i 1#r$ &$ ?0 &$ #ni)
D#,( p(r6i0$ %ipu0$#"( un %$r1$n 1#i 0un3, #,$%# $ r$&u,$ &$ &r$p% 0# ?0 &$ #ni
8#r%) 1;B? C),i-)9)
D#,( 4n ,/n%r#,% p(r6i0$ nu #u #r(%#% &ur#%# 0/,#6iunii, '(r( #-:i 'i &/ri% (
,/n%r#,%$"$ p$ / &ur#%( n$&$%$r1in#%(, 4n 0ip# u"#n6$0/r, 0/,#6iun$# $ ,/ni&$r(
4n,5$i#%(A
#9 p$n%ru un #n, 4n ,#"u0 0/,uin6$0/r n$1/2i0#%$ #u p#6ii0/r p$n%ru
$=$r,i%#r$# un$i pr/'$ii #u 4n%r$prin&$riE
29 p$ &ur#%# ,/r$pun"(%/#r$ uni%(6ii &$ %i1p p$n%ru ,#r$ -# ,#0,u0#% ,5iri#, 4n
,#"u0 2unuri0/r 1/2i0$ /ri 4n #,$0# #0 ,#1$r$0/r #u #p#r%#1$n%$0/r 1/2i0#%$E
,9 p$ &ur#%# 0/,#6iunii i1/2i0u0ui, 4n ,#"u0 2unuri0/r 1/2i0$ pu$ 0# &ip/"i6i#
0/,#%#ru0ui p$n%ru '/0/in6# unui i1/2i0 8#r%) 1;B+ C),i-)9)
+n situaia unor locaiuni succesive ale cror perioade se suprapun0 (ie 3i parial0
con(lictul dintre locatari se rezolv;
a* "n cazul imobilelor "nscrise "n cartea (unciar0 "n (avoarea locatarului care 3i-a
notat dreptul "n cartea (unciar0 dispoziiile privind ran.ul "nscrierilor ipotecilor "n
cartea (unciar aplicndu-se prin asemnare>
94
b* "n cazul mobilelor supuse unor (ormaliti de publicitate0 "n (avoarea locatarului
care a "ndeplinit cel dinti aceste (ormaliti>
c* "n cazul celorlalte bunuri0 "n (avoarea locatarului care a intrat cel dinti "n
(olosina bunului.
%eciunea a ''-a % 1ectele contractului de locaiune de lucruri
$. 1. *bligaiile locatorului
L/,#%/ru0 $%$ 6inu%, p/%ri-i% #r%) 1;B* C),i-), ,5i#r '(r( -r$/ %ipu0#6i$ $=pr$(
4n ,/n%r#,%A
#9 ( pr$&$# 0/,#%#ru0ui 2unu0 &#% 4n 0/,#6iun$E
29 ( 1$n6i/n( 2unu0 4n %#r$ ,/r$pun"(%/#r$ &$ '/0/in6( p$ %/#%( &ur#%#
0/,#6iuniiE
,9 ( #i3ur$ 0/,#%#ru0ui 0ini:%i%# :i u%i0# '/0/in6( # 2unu0ui p$ %/% %i1pu0
0/,#6iunii)
19 L/,#%/ru0 $%$ /20i3#% ( pr$&$# 2unu0 &#% 4n 0/,#6iun$ 4n %#r$# &$
4n%r$2uin6#r$ ,/r$pun"(%/#r$ &$%in#6i$i p$n%ru ,#r$ # '/% 4n,5iri#%, 'iin& /20i3#%
( '#,( %/#%$ r$p#r#6ii0$ n$,$#r$ 4n #,$% ,/p)
8ocatorul este obli.at s predea bunul "n stare corespunztoare0 "mpreun cu toate
accesoriile acestuia.
-unul va (i predat imediat dup "ncheierea contractului0 dac nu s-a stipulat un alt
termen de predare0 3i la locul unde se .sea "n momentul contractrii0 "n lips de
convenie contrar.
Cheltuielile predrii sunt "n sarcina locatorului.
1ac locatorul nu "3i "ndepline3te obli.aia de predare a bunului0 locatarul are
opiune "ntre a cere prin intermediul instanei 6udectore3ti (ie predarea silit0 (ie
rezilierea contractului pentru nee2ecutare0 cu daune-interese.
<ire3te0 dac locatorul cere chiria (r a (i predat bunul0 locatarul se poate apra
invocnd e2cepia de nee2ecutare.
29L/,#%/ru0 $%$ /20i3#% ( 1$n6in( 2unu0 4n %#r$ ( p/#%( $r-i 4n%r$2uin6(rii
p$n%ru ,#r$ # '/% 4n,5iri#%)
8ocatorul este obli.at s e(ectueze toate reparaiile care sunt necesare pentru a
menine bunul "n stare corespunztoare de "ntrebuinare pe toat durata locaiunii
con(orm destinaiei stabilite prin contract0 sau0 "n lips0 potrivit celei prezumate dup
anumnite "mpre6urri0 cum ar (i natura bunului0 destinaia sa anterioar ori cea potrivit
creia locatarul "l (olose3te.
Dunt "n sarcina locatarului reparaiile locative0 a cror necesitate rezult din
(olosina obi3nuit a bunului.
1ac0 dup "ncheierea contractului0 se ive3te nevoia unor reparaii care sunt "n
sarcina locatorului0 iar acesta din urm0 de3i "ncuno3tinat0 nu "ncepe s ia de "ndat
msurile necesare0 reparaiile pot (i (cute de locatar. +n acest caz0 locatorul este dator s
restituie0 "n a(ara sumelor avansate de locatar0 dobnzi socotite de la data e(ecturii
cheltuielilor.
+n caz de ur.en0 locatarul poate "n3tiina pe locator 3i dup "nceperea reparaiilor0
dobnzile la sumele avansate neputnd cur.e dect de la data "n3tiinrii )art. 1788
C.civ.*.
95
?9 L/,#%/ru0 $%$ /20i3#% ( #i3ur$ 0/,#%#ru0ui 0ini:%i%# :i u%i0# '/0/in6( #
2unu0ui p$ &ur#%# 0/,#6iunii 8/20i3#6i# &$ 3#r#n6i$9)
A) L/,#%/ru0 $%$ /20i3#% ( 4n%r$prin&( %/% ,$$# ,$ $%$ n$,$#r p$n%ru #
#i3ur# 4n 1/& ,/n%#n% 0/,#%#ru0ui '/0/in6# 0ini:%i%( # 2unu0ui, 'iin& &#%/r ( $
#26in( &$ 0# /ri,$ '#p% ,#r$ #r 41pi$&i,#, &i1inu# #u %!nC$ni / #$1$n$# '/0/in6(
8#r%) 1;BD C),i-)9)
#) Tu02ur(ri0$ &$ '#p%
L/,#%/ru0 $%$ /20i3#% ( nu 40 %u02ur$ prin '#p%u0 (u p$r/n#0 p$ 0/,#%#r 4n
%i1pu0 0/,#6iunii 8/20i3#6i$ &$ # nu '#,$9)
+n aceast ordine de idei0 locatorul nu poate schimba0 "n timpul locaiunii0 (orma
lucrului "nchiriat sau destinaia sa.
:u este considerat o tulburare a (olosinei lipsirea parial de (olosin a lucrului
"nchiriat locatarului0 determinat de e(ectuarea unor reparaii ur.ente0 ce nu pot (i
amnate pn la terminarea contractului. 1ac lipsa de (olosin este mai mare de @# de
zile0 chiria va (i diminuat "n (uncie de durata 3i de proporia lipsei de (olosin a
lucrului.
1ac reparaiile determin imposibilitatea pentru locatar 3i (amilia sa de a locui
)deci "l lipse3te total de (olosina lucrului*0 acesta poate cere rezilierea contractului.
L/,#%/ru0 nu $%$ 6inu% (-0 3#r#n%$"$ p$ 0/,#%#r &$ %u02ur#r$# ,#u"#%( prin
'#p%# unui %$r6 ,#r$ nu pr$%in&$ -r$un &r$p% #upr# 2unu0ui, #'#r( nu1#i &#,(
%u02ur(ri0$ 4n,$pu%$ 4n#in%$# pr$&(rii 2unu0ui 41pi$&i,( p$ 0/,#%#r (-0 pr$i#E ,#"
4n ,#r$ 0/,#%#ru0 p/#%$ ,$r$ / ,(&$r$ pr/p/r6i/n#0( # ,5iri$i) D#,( %u02ur#r$# $%$
#%!% &$ 3r#-( 4n,!%, &#,( #r 'i ,un/,u%-/ 0/,#%#ru0 nu #r 'i ,/n%r#,%#%, $0 p/#%$
r$"i0i# ,/n%r#,%u0, 4n ,/n&i6ii0$ 0$3ii)
A,$#%# nu 40 41pi$&i,( p$ 0/,#%#r ( $ #p$r$ 4n nu1$ p$r/n#0 41p/%ri-#
%u02ur(rii &$ '#p% # %$r6u0ui, '/0/in& #,6iuni0$ p/$/rii pr$-("u%$ &$ #r%) D<D-D+1
C)pr),i-)
29 Tu02ur(ri0$ &$ &r$p%
D#,( un %$r6 pr$%in&$ -r$un &r$p% #upr# 2unu0ui &#% 4n 0/,#6iun$, 0/,#%/ru0
$%$ &#%/r (-0 #p$r$ p$ 0/,#%#r ,5i#r :i 4n 0ip# un$i %u02ur(ri &$ '#p%) D#,(
0/,#%#ru0 $%$ 0ipi% 4n %/% #u 4n p#r%$ &$ '/0/in6# 2unu0ui, 0/,#%/ru0 %r$2ui$ (-0
&$p(3u2$#,( p$n%ru %/#%$ pr$Cu&i,ii0$ u'$ri%$ &in #,$#%( ,#u"( 8#r%) 1;D< #0in)
819 C),i-)9)
In&i'$r$n% &$ 3r#-i%#%$# %u02ur(rii, &#,( i-# ,/1uni,#%-/ 0/,#%/ru0ui, '(r( ,#
#,$%# ( / 4n0(%ur$ &$ 4n&#%(, 0/,#%#ru0 p/#%$ ,$r$ / ,(&$r$ pr/p/r6i/n#0( #
,5iri$i) D#,( %u02ur#r$# $%$ #%!% &$ 3r#-( 4n,!%, &#,( #r 'i ,un/,u%-/, 0/,#%#ru0 nu
#r 'i ,/n%r#,%#%, $0 p/#%$ r$"i0i# ,/n%r#,%u0 4n ,/n&i6ii0$ 0$3ii)
L/,#%#ru0 ,#r$, 0# 4n,5$i$r$# ,/n%r#,%u0ui, ,un/:%$# ,#u"# &$ $-i,6iun$ nu #r$
&r$p%u0 0# &#un$ in%$r$$)
1ac locatarul este chemat "n 6udecat de un ter care pretinde un drept asupra
bunului "nchiriat0 inclusiv un drept de servitute0 3i e2ist riscul pierderii0 "n tot sau "n
parte0 a (olosinei bunului0 el are dreptul s cear introducerea "n proces a locatorului0 "n
condiiile Codului de procedur civil )art. 17!% alin. )1* C.civ.*
8ocatarul va (i inut s "l desp.ubeasc pe locator de toate pre6udiciile su(erite ca
urmare a necomunicrii tulburrii de ctre locatar. =l nu va (i "ns inut la desp.ubiri
dac dovede3te c locatorul nu ar (i avut c3ti. de cauz sau c0 avnd cuno3tin de
tulburare0 nu a acionat.
96
1ac locatarul nu "l "n3tiineaz pe locator despre tulburare 3i este evins0 "n aciunea
de re.res introdus de locatar "mpotriva sa0 locatorul se va putea apra 3i obine
e2onerarea de rspundere invocnd e-ceptio mali procesus0 adic dovedind c0 dac ar
(i (ost anunat despre proces 3i ar (i intervenit0 ar (i avut mi6loacele necesare pentru
respin.erea aciunii terului.
Gbli.aia de "ncuno3tiinare a locatorului (uncioneaz 3i "n cazul "n care are loc o
tulburare de (apt. +n acest caz0 locatarul este obli.at s "l anune pe locator "n termen
util0 ast(el "nct acesta s nu piard termenul pentru promovarea unei aciuni posesorii
"mpotriva terului uzurpator.
+n aceste cazuri0 locatarul va putea (i obli.at la daune-interese pentru "nclcarea
obli.aiei de 4a apra bunul "nchiriat "mpotriva uzurprilor 3i de a-l "n3tiina pe locator
despre acestea7.
B) L/,#%/ru0 $%$ /20i3#% ( #i3ur$ 0/,#%#ru0ui u%i0# '/0/in6( # 2unu0ui p$ %/%
%i1pu0 0/,#6iunii :i ( 40 3#r#n%$"$ p$ 0/,#%#r ,/n%r# %u%ur/r -i,ii0/r 2unu0ui
4n,5iri#% /ri #r$n&#%)
L/,#%/ru0 3#r#n%$#"( ,/n%r# %u%ur/r -i,ii0/r 0u,ru0ui ,#r$ 41pi$&i,( #u
1i,:/r$#"( '/0/ir$# 0ui, ,5i#r &#,( nu 0$-# ,un/,u% 0# 4n,5$i$r$# ,/n%r#,%u0ui :i
'(r( # 6in$ $#1# &#,( $0$ $=i%#u &in#in%$ /ri #u ur-$ni% 4n ,uru0 0/,#6iunii)
L/,#%/ru0 nu r(pun&$ p$n%ru -i,ii0$ ,#r$ $r#u #p#r$n%$ 0# &#%# 4n,5$i$rii
,/n%r#,%u0ui) Cu %/#%$ #,$%$#, 0/,#%/ru0 p/#%$ 'i /20i3#% 0# &$p(3u2iri p$n%ru
pr$Cu&i,ii0$ p$ ,#r$ -i,ii0$ #p#r$n%$ 0$ ,#u"$#"( -i$6ii, (n(%(6ii #u in%$3ri%(6ii
,/rp/r#0$ # 0/,#%#ru0ui 8#r%) 1;D0 C),i-)9)
1ac locatorul nu "nltur viciile "n cel mai scurt termen0 locatarul are dreptul la o
scdere proporional a chiriei. +n cazul "n care viciile sunt att de .rave "nct0 dac le-ar
(i cunoscut0 locatarul nu ar (i luat bunul "n locaiune0 el poate rezilia contractul0 "n
condiiile le.ii.
Ctunci cnd aceste vicii aduc vreun pre6udiciu locatarului0 locatorul poate (i obli.at
3i la daune-interese0 "n a(ar de cazul cnd dovede3te c nu le-a cunoscut 3i c0 potrivit
"mpre6urrilor0 nu era dator s le cunoasc.
1ispoziiile privitoare la .arania contra viciilor ascunse se aplic 3i atunci cnd
bunul dat "n locaiune nu corespunde calitilor convenite de ctre pri.
Cu alte cuvinte0 0/,#%/ru0 -# r(pun&$ '#6( &$ 0/,#%#r p$n%ru -i,ii0$ #,un$ #0$
0u,ru0ui ,#r$ 40 '#, i1pr/priu 4n%r$2uin6(rii p$n%ru ,#r$ # '/% ,/n%r#,%#%)
8ocatorul nu va rspunde pentru viciile ascunse care (ac incomod (olosina0 dar va
rspunde pentru cele care mic3oreaz (olosina "n asemenea msur0 "nct locatarul nu
ar (i contractat sau ar (i pltit un pre mai mic. Eravitatea viciilor este o chestiune de
(apt lsat la aprecierea instanei.
+ntruct locatorul are obli.aia de a .aranta (olosina util a lucrului pe toat durata
contractului0 el va rspunde pentru viciile ascunse ale lucrului0 indi(erent dac acestea
e2istau "n momentul "ncheierii contractului sau au aprut ulterior 3i0 de asemenea0
indi(erent dac a (ost de bun-credin )nu le-a cunoscut* sau a (ost de rea-credin )le-a
cunoscut0 dar nu le-a comunicat locatarului*.
8ocatarul poate0 "n cazul descoperirii viciilor ascunse0 s cear (ie o reducere
proporional a chiriei0 (ie rezilierea contractului cu daune-interese0 indi(erent dac
locatorul a (ost de bun-credin sau de rea-credin.
Gbli.aia de .aranie a locatorului poate (i modi(icat prin convenia prilor (ie "n
sensul a.ravrii0 (ie "n sensul limitrii sau "nlturrii ei.
97
:u este valabil "ns o clauz de e2onerare sau de limitare a rspunderii pentru
(aptul personal al locatorului.
Clauza de e2onerare sau de limitare a rspunderii are ca obiect daunele-interese0 dar
nu "l poate "mpiedica pe locatar s cear rezilierea total a contractului0 "ntruct
contractul (iind cu e2ecutare succesiv0 "ncasarea chiriei trebuie s (ie 6usti(icat de
asi.urarea (olosinei lini3tite 3i utile a lucrului.
$. $. *bligaiile locatarului
L/,#%#ru0 #r$ ur1(%/#r$0$ /20i3#6ii prin,ip#0$A
#9 ( i# 4n pri1ir$ 2unu0 &#% 4n 0/,#6iun$E
29 ( p0(%$#,( ,5iri# 4n ,u#n%u1u0 :i 0# %$r1$nu0 %#2i0i%$ prin ,/n%r#,%E
,9 ( '/0/$#,( 2unu0 ,u pru&$n6( :i &i0i3$n6(E
&9 ( r$%i%ui$ 2unu0 0# 4n,$%#r$#, &in /ri,$ ,#u"(, # ,/n%r#,%u0ui &$ 0/,#6iun$
8#r%) 1;D* C),i-)9)
19 O20i3#6i# 0/,#%#ru0ui &$ # 0u# 4n pri1ir$ 2unu0 &#% 4n 0/,#6iun$)
C/r$0#%i- ,u /20i3#6i# &$ pr$&#r$ # 2unu0ui &#% 4n 0/,#6iun$, 0/,#%#ru0 #r$
/20i3#6i# ( i# 4n pri1ir$ #,$% 2un, # ,(r$i '/0/in6( r$pr$"in%( p$n%ru $0 ,#u"#
/20i3#6i$i &$ # p0(%i ,5iri#)
L/,#%#ru0 -# 0u# 4n pri1ir$ 2unu0 &#% 4n 0/,#6iun$ ,/n'/r1 unui pr/,$--$r2#0
,u &$,ri$r$# 2unu0ui :i # #,,$/rii0/r #0$, &up( -$ri'i,#r$# %(rii #0$ &$
'un,6i/n#r$, ,/n'/r1 &$%in#6i$i 2unu0ui %#2i0i%$ 4n ,/n%r#,% #u pr$"u1#%$ &up(
n#%ur# 2unu0ui, &$%in#6i# # #n%$ri/#r( #u ,$# p/%ri-i% ,(r$i# 0/,#%#ru0 40
'/0/$:%$)
29 P0#%# ,5iri$i %r$2ui$ ( 'i$ '(,u%( 4n ,u#n%u1u0 :i 0# %$r1$n$0$ %ipu0#%$ 4n
,/n%r#,%)
+n lips de stipulaie contrar0 locatarul este obli.at s plteasc chiria la termenele
stabilite potrivit uzanelor.
1ac nu e2ist uzane 3i "n lipsa unei stipulaii contrare0 chiria se plte3te dup cum
urmeaz;
a* "n avans pentru toat durata contractului0 dac aceasta nu dep3e3te o lun>
b* "n prima zi lucrtoare a (iecrei luni0 dac durata locaiunii este mai mare de o
lun0 dar mai mic de un an>
c* "n prima zi lucrtoare a (iecrui trimestru0 dac durata locaiunii este de cel puin
un an )art. 17!7 C.civ.*.
C/n%r#,%$0$ &$ 0/,#6iun$ 4n,5$i#%$ 4n '/r1( #u%$n%i,(, pr$,u1 :i ,$0$ 4n,5$i#%$
prin 4n,ri u2 $1n(%ur( pri-#%( :i 4nr$3i%r#%$ 0# /r3#n$0$ 'i,#0$ ,/n%i%ui$
%i%0uri $=$,u%/rii p$n%ru p0#%# ,5iri$i 0# %$r1$n$0$ :i 4n 1/&#0i%(6i0$ %#2i0i%$ 4n
,/n%r#,%)
P0#%# ,5iri$i $%$ ,5$r#2i0( 8$ '#,$ 0# &/1i,i0iu0 0/,#%#ru0ui90 3i "n principiu
con6unct "n caz de pluralitate de locatari0 "n a(ar de stipulaie contrar.
+n cazul neplii chiriei0 locatorul (ie poate cere e2ecutarea ei0 (ie rezilierea
contractului.
1ac chiria trebuie pltit anticipat0 locatorul poate re(uza0 pe calea e2cepiei de
nee2ecutare0 predarea lucrului dat "n locaiune.
Creana locatorului pentru plata chiriei este privile.iat asupra tuturor mobilelor
locatarului a(late "n cas "n msura "n care poate e2ercita un drept de retenie asupra
acestora0 ct timp acest drept subzist )art. $33! C.civ.*.
98
1ovada plii chiriei se (ace prin chitan eliberat de locator. Chitana este
opozabil terilor chiar dac nu are dat cert. 9lata chiriei (cut vechiului proprietar
este descrctoare de obli.aie )valabil* "n cazul "n care acesta nu "l "ncuno3tiineaz pe
locatar despre vnzare.
?9 O20i3#6i# 0/,#%#ru0ui &$ # '/0/i 2unu0 0u#% 4n 0/,#6iun$ ,u pru&$n6( :i
&i0i3$n6( p/%ri-i% &$%in#6i$i #0$)
8ocatarul este obli.at s (oloseasc bunul luat "n locaiune cu pruden 3i dili.en0
potrivit destinaiei stabilite prin contract sau0 "n lips0 potrivit celei prezumate dup
anumite "mpre6urri0 cum ar (i natura bunului0 destinaia sa anterioar ori cea potrivit
creia locatarul "l (olose3te )art. 17!! C.civ.*.
1ac locatarul modi(ic bunul ori "i schimb destinaia sau dac "l "ntrebuineaz
ast(el "nct "l pre6udiciaz pe locator0 acesta din urm poate cere daune-interese 3i0 dup
caz0 rezilierea contractului.
8ocatarul este obli.at0 sub sanciunea plii de daune-interese 3i a suportrii oricror
alte cheltuieli0 s noti(ice de "ndat locatorului necesitatea e(ecturii reparaiilor care
sunt "n sarcina acestuia din urm.
+n lips de stipulaie contrar0 reparaiile de "ntreinere curent sunt "n sarcina
locatarului.
1ac "n timpul locaiunii bunul are nevoie de reparaii care nu pot (i amnate pn
la s(r3itul locaiunii sau a cror amnare ar e2pune bunul pericolului de a (i distrus0
locatarul va suporta restrn.erea necesar a locaiunii cauzat de aceste reparaii.
1ac0 totu3i0 reparaiile dureaz mai mult de zece zile0 preul locaiunii va (i sczut
proporional cu timpul 3i cu partea bunului de care locatarul a (ost lipsit.
1ac reparaiile sunt de a3a natur "nct0 "n timpul e2ecutrii lor0 bunul devine
impropriu pentru "ntrebuinarea convenbit0 locatarul poate rezilia contractul.
8ocatarul este obli.at s permit e2aminarea bunului de ctre locator la intervale de
timp rezonabile "n raport cu natura 3i destinaia bunului0 precum 3i de ctre cei care
doresc s-l cumpere sau0 care0 la "ncetarea contractului0 doresc s-l ia "n locaiune0 (r
"ns ca prin aceasta s i se cauzeze o stn6enire ne6usti(icat a (olosinei bunului )art.
18#@ C.civ.*.
<9 L# 4n,$%#r$# 0/,#6iunii, 0/,#%#ru0 $%$ /20i3#% ( r$%i%ui$ 2unu0 0u#% 4n
0/,#6iun$ 4n %#r$# 4n ,#r$ 0-# pri1i%, 4n #'#r( &$ ,$$# ,$ # pi$ri% #u -# &$%$ri/r#%
&in ,#u"# -$,5i1ii)
9n la proba contrar0 locatarul este prezumat c a primit bunul "n stare
corespunztoare de "ntrebuinare potrivit destinaiei stabilite.
Bestituirea bunurilor mobile luate "n locaiune se (ace "n locul "n care au (ost predate
)art. 18$1 C.civ.*.
L/,#%#ru0 r(pun&$ p$n%ru &$3r#&#r$# 2unu0ui 4n,5iri#% 4n %i1pu0 '/0/in6$i
#0$, in,0ui- ,$# ,#u"#%( &$ in,$n&iu, &#,( nu &/-$&$:%$ ,( # ur-$ni% '/r%ui% 8#r%)
1B22 C),i-)9)
=l rspunde inclusiv pentru de.radarea cauzat de membrii (amiliei sale0 de
sublocatarul su0 ca 3i de (apta altor persoane crora le-a "n.duit "n orice mod (olosirea0
deinerea sau accesul la bun.
8ocatorul are dreptul de a prsi lucrrile adu.ate 3i autonome e(ectuate asupra
bunului pe durata locaiunii 3i nu poate (i obli.at la desp.ubiri dect dac locatarul a
e(ectuat lucrrile cu acordul prealabil al locatarului.
99
1ac lucrrile au (ost e(ectuate (r acordul prealabil al locatorului0 acesta poate
ale.e s cear locatarului aducerea bunului "n starea iniial0 precum 3i plata de
desp.ubiri pentru orice pa.ub ar (i cauzat bunului de ctre locatar.
+n cazul "n care nu a avut acordul prealabil al locatorului0 locatarul nu poate invoca0
"n niciun caz0 dreptul de retenie.
1ispoziiile art. 1788 alin. )3* 3i )@* privind reparaiile (cute de locatar "n locul 3i "n
contul locatorului0 rmn aplicabile.
1
+9 L/,#%#ru0 $%$ &#%/r ( #p$r$ 0u,ru0 4n,5iri#% ,/n%r# u"urp(ri0/r, #&i,(
41p/%ri-# /ri,(r/r %u02ur(ri &$ '#p% #u &$ &r$p% pr/-/,#%$ &$ un %$r6 4n 0$3(%ur(
,u pr/pri$%#%$# #u p/$i# 0u,ru0ui)
+n acest scop0 "n caz de tulburare0 locatarul este dator s "n3tiineze pe locator "n
termenul (i2at pentru 6udecarea aciunii terului uzurpator.
+n cazul "n care "3i "ncalc aceast obli.aie0 locatarul rspunde pentru desp.ubiri 3i
cheltuieli de 6udecat.
Gbli.aia locatarului de a apra lucrul "nchiriat 3i de a-l "n3tiina pe locator prive3te
orice (el de uzurpare )tulburare*0 att de drept0 ct 3i de (apt. +n consecin0 rspunderea
lui va (i an.a6at "n toate cazurile de "nclcare a obli.aiei de aprare a lucrului dat "n
locaiune.
8ocatarul se poate apra 3i personal "mpotriva tulburrilor de (apt provocate de un
ter (olosind "n acest scop aciunile posesorii.
%eciunea a '''-a % #ublocaiunea i cesiunea contractului de locaiune
L/,#%#ru0 p/#%$ ( 4n,5$i$ / u20/,#6iun$, %/%#0( #u p#r6i#0(, /ri ,5i#r (
,$&$"$ 0/,#6iun$#, 4n %/% #u 4n p#r%$, un$i #0%$ p$r/#n$ &#,( #,$#%( '#,u0%#%$ nu
i-# '/% in%$r"i( 4n 1/& $=pr$) Cu %/#%$ #,$#%$#, &#,( 2unu0 $%$ 1/2i0,
u20/,#6iun$# /ri ,$iun$# nu $%$ p$r1i( &$,!% ,u #,/r&u0 ,ri #0 0/,#%#ru0ui
8#r%) 1B0+ C),i-)9)
Interdicia de a "ncheia o sublocaiune include 3i pe aceea de a ceda locaiunea.
Interdicia de a ceda locaiunea nu include pe aceea de a "ncheia o sublocaiune.
Interdicia de a "ncheia o sublocaiune prive3te att sublocaiunea total0 ct 3i pe
cea parial. Interdicia de a ceda locaiunea prive3te att cesiunea total0 ct 3i pe cea
parial.
+n caz de neplat a chiriei cuvenite "n temeiul locaiunii0 locatorul "l poate urmri pe
sublocatar pn la concurena chiriei pe care acesta din urm o datoreaz locatarului
principal. 9lata anticipat a chiriei ctre locatarul principal nu poate (i opus locatorului.
8ocatorul "3i pstreaz dreptul prevzut mai sus atunci cnd creana avnd ca obiect
chiria datorat "n temeiul sublocaiunii a (ost cedat.
1
4Chiria3ul nu va (i "ndreptit s-3i recupereze cheltuielile (cute (r acordul proprietarului pentru
lucrrile de sporire a con(ortului pe care proprietarul nu "nele.e s le rein. +n acest caz0 nici proprietarul
nu ar putea s pretind plata chiriei ma6orate ca urmare a sporului de con(ort realizat de chiria30 care va
putea (i obli.at0 la "ncetarea locaiunii0 s ridice lucrrile 3i s readuc locuina "n starea ei anterioar0
pltind eventual 3i desp.ubiri. +n cazul "n care proprietarul 3i-a dat acordul pentru asemenea lucrri0 el se
va putea "nele.e cu chiria3ul "n sensul0 (ie de a-i plti contravaloarea lucrrilor cu obli.aia de a i se plti
chiria ma6orat0 (ie de a suporta chiria3ul acele cheltuieli0 cu dreptul de a le reine din chiria ma6orat.
1ac proprietarul nu 3i-a dat acordul prealabil pentru e(ectuarea lucrrilor0 dar ulterior a cerut plata chiriei
ma6orate0 aceast "mpre6urare ar putea (i considerat c reprezint acordul su la e(ectuarea lucrrilor0
chiria3ul (iind "ndreptit s pretind compensarea cheltuielilor din chiria ma6orat.5 /.D.0 D.c.0 1ec. nr.
$%7#F1!8@0 C.1.0 p. 11@.
100
8ocatorul poate0 de asemenea0 s se "ndrepte direct "mpotriva sublocatarului pentru
a-l constrn.e la e2ecutarea celorlalte obli.aii asumate prin contractul de sublocaiune.
Bezult0 deci0 c le.ea permite locatarului s sub"nchirieze sau s cedeze )s
cesioneze* dreptul su de (olosin0 "ntruct contractul de locaiune ne(iind un contract
intuitu personae, drepturile 3i obli.aiile prilor se pot transmite att prin succesiune0
ct 3i prin acte "ntre vii )cesiune*.
Be.ula este deci posibilitatea transmiterii drepturilor prilor.
G eventual interdicie a transmisiunii "ntre vii a drepturilor din contractul de
locaiune trebuie s (ie e2pres prevzut "n contractul de locaiune0 trans(ormnd
contractul de locaiune "ntr-un contract intuitu personae.
=ste posibil ca prile )locatorul 3i locatarul* s prevad "n contractul lor condiii
restrictive de validitate a unei eventuale sublocaiuni )de e2emplu0 s supun
sublocaiunea validrii locatorului*.
Contractul de sublocaiune nu poate (i "ncheiat "n condiii care s contravin
condiiilor din contractul principal )de e2emplu0 s se schimbe destinaia lucrului*> "n
caz contrar0 locatorul principal poate cere (ie e2ecutarea obli.aiilor din contractul
principal )ceea ce poate avea ca e(ect evacuarea sublocatarului*0 (ie rezilierea
contractului principal pentru nee2ecutare de obli.aii0 cu daune-interese.
Ar%) 1B0B C),i-) r$30$1$n%$#"( ,$iun$# ,/n%r#,%u0ui &$ 0/,#6iun$ &$ ,(%r$
0/,#%#r)
.Prin ,$iun$# ,/n%r#,%u0ui &$ 0/,#6iun$ &$ ,(%r$ 0/,#%#r, ,$i/n#ru0
&/2!n&$:%$ &r$p%uri0$ :i $%$ 6inu% &$ /20i3#6ii0$ 0/,#%#ru0ui i"-/r!%$ &in ,/n%r#,%u0
&$ 0/,#6iun$)
1ispoziiile privind cesiunea contractului se aplic "n mod corespunztor5.
D$/$2ir$# 4n%r$ u20/,#6iun$ :i ,$iun$ ,/n%( 4n '#p%u0 ,(, 4n %i1p ,$
u20/,#6iun$# $%$ un n/u ,/n%r#,% &$ 0/,#6iun$, ,$iun$# ,/n%i%ui$ / -!n"#r$ #
&r$p%u0ui &$ '/0/in6( 8/ ,$iun$ &$ ,r$#n6( ,u %i%0u /n$r/9)
Gbiectul cesiunii "l (ormeaz numai drepturile locatarului care va rmne "n
continuare obli.at (a de locator.
8ocatarul-cedent va .aranta cesionarului numai e2istena dreptului de (olosin "n
condiiile din momentul "ncheierii cesiunii.
9entru a (i opozabil terilor0 "ntre care se numr 3i locatorul0 cesiunea contractului
3i acceptarea acesteia de locator trebuie "ncheiate "n (orma cerut de le.e pentru
validitatea contractului cedat )art. 1316 C.civ.*.
Be.ulile cesiunii contractului de locaiune urmeaz a (i aplicate 3i "n cazul unei
duble cesiuni a dreptului de (olosin0 adic a schimbului de locuine.
Crt. 33 din 8e.ea nr. 11@F1!!6 a locuinei prevede c 4Titularii de contracte de
!nchiriere pot ace !ntre ei schimb de locuine, cu avizul autoritii care a aprobat
!nchirierea sau, dup caz, al proprietarului locuinei7.
9ractic0 "n cazul schimbului de locuine0 se realizeaz o dubl cesiune a dreptului de
(olosin 3i o dubl dele.aie per(ect )sau o novaie prin schimbare de debitor*.
9recizm c0 de3i 8e.ea nr. 11@F1!!6 nu mai reproduce art. $@ din 8e.ea nr. %F1!730
care prevedea c 4locuinele schimbate se ocup numai dup "ncheierea contractelor noi
de "nchiriere70 3i "n prezent0 dup aprobarea schimbului0 se vor "ncheia noi contracte de
"nchiriere )locaiune* care vor stabili drepturile 3i obli.aiile prilor.
%eciunea a '#-a % 6ncetarea contractului de locaiune
101
C/n%r#,%u0 &$ 0/,#6iun$ p/#%$ 4n,$%# prinA #,/r&u0 &$ -/in6( #0 p(r6i0/r
8r$"i0i$r$ ,/n-$n6i/n#0(9, &$nun6#r$ uni0#%$r#0(, $=pir#r$# %$r1$nu0ui, r$"i0i$r$#
,/n%r#,%u0ui p$n%ru n$$=$,u%#r$, pi$ir$# 0u,ru0ui, &$'iin6#r$# %i%0u0ui 0/,#%/ru0ui
:i, un$/ri, prin 4n%r(in#r$# 4n%r$ -ii # 0u,ru0ui &#% 4n 0/,#6iun$)
'oartea locatorului0 sau a locatarului0 nu atra.e automat "ncetarea contractului0
"ntruct drepturile 3i obli.aiile prilor se transmit la mo3tenitori.
.L/,#6iun$# nu 4n,$%$#"( prin 1/#r%$# 0/,#%/ru0ui #u # 0/,#%#ru0ui)
Cu %/#%$ #,$%$#, 4n ,#"u0 0/,#6iunii ,u &ur#%( &$%$r1in#%(, 1/:%$ni%/rii
0/,#%#ru0ui p/% &$nun6# ,/n%r#,%u0 4n %$r1$n &$ *0 &$ "i0$ &$ 0# &#%# 0# ,#r$ #u 0u#%
,un/:%in6( &$ 1/#r%$# 0/,#%#ru0ui :i $=i%$n6# 0/,#6iunii)> 8#r%) 1B20 C),i-)9
@ 1. 4ezilierea convenional a contractului de locaiune
C/n%r#,%u0 $%$ r$"u0%#%u0 unui #,/r& &$ -/in6( #0 p(r6i0/r 7mutuus consensus,,
&$,i :i 4n,$%#r$# 0ui %r$2ui$ ( 'i$ r$"u0%#%u0 unui #,/r& &$ -/in6( #0 p(r6i0/r
8mutuus dissensus9)
=2ist0 prin urmare0 o simetrie "ntre modul de "ncheiere a contractului 3i modul de
modi(icare0 des(acere ori des(iinare a acestuia.
@. $. "enunarea unilateral 7concediu, a contractului de locaiune
D#,( 0/,#6iun$# # '/% '(,u%( '(r( &$%$r1in#r$# &ur#%$i, /ri,#r$ &in%r$ p(r6i
p/#%$ &$nun6# ,/n%r#,%u0 prin n/%i'i,#r$)
N/%i'i,#r$# '(,u%( ,u n$r$p$,%#r$# %$r1$nu0ui &$ pr$#-i" %#2i0i% &$ 0$3$ #u,
4n 0ip(, &$ u"#n6$, nu pr/&u,$ $'$,%$ &$,!% &$ 0# 41p0inir$# #,$0ui %$r1$n)
L# 41p0inir$# %$r1$nu0ui &$ pr$#-i", /20i3#6i# &$ r$%i%uir$ # 2unu0ui &$-in$
$=i3i2i0(, i#r ,/n%r#,%u0 &$ 0/,#6iun$ 4n,5$i#% p$ &ur#%( &$%$r1in#%( :i ,/n%#%#%
prin 4n,ri #u%$n%i, #u prin 4n,ri u2 $1n(%ur( pri-#%( :i 4nr$3i%r#% 0#
/r3#nu0 'i,#0 ,/1p$%$n%, $%$ %i%0u $=$,u%/riu 4n pri-in6# $=$,u%(rii #,$%$i
/20i3#6ii 8#r%) 1B1* C),i-)9)
9reavizul este o msur de protecie a prii care nu a denunat contractul 3i care va
putea ast(el s "ncheie un alt contract de locaiune la "ncetarea celui denunat unilateral.
1enunarea unilateral a contractului nu este supus acceptrii celeilalte pri.
=a poate (i (cut "n orice (orm0 dar de re.ul este (olosit (orma scris )noti(icarea
prin intermediul e2ecutorilor 6udectore3ti* sau cererea de chemare "n 6udecat
)termenul de soluionare a cererii de chemare "n 6udecat (iind considerat termen de
preaviz*.
8a e2pirarea termenului de preaviz locaiunea "nceteaz.
@. 3. 1.pirarea termenului locaiunii
C/n%r#,%u0 &$ 0/,#6iun$ 4n,$%$#"( &$ &r$p% 0# $=pir#r$# %$r1$nu0ui ,/n-$ni% &$
p(r6i #u, &up( ,#", pr$-("u% &$ 0$3$, '(r( # 'i n$,$#r( / 4n:%iin6#r$ pr$#0#2i0(
8#r%) 1B0D #0in) 819 C),i-)9)
@n pri-in6# /20i3#6i$i &$ r$%i%uir$ # 2unu0ui &#% 4n 0/,#6iun$, ,/n%r#,%u0
4n,5$i#% p$ &ur#%( &$%$r1in#%( :i ,/n%#%#% prin 4n,ri #u%$n%i, r$pr$"in%( %i%0u
$=$,u%/riu 0# $=pir#r$# %$r1$nu0ui) A,$$#:i $%$ /0u6i# :i 4n ,#"u0 ,/n%r#,%u0ui &$
0/,#6iun$ 4n,5$i#% p$ &ur#%( &$%$r1in#%( prin 4n,ri u2 $1n(%ur( pri-#%( :i
4nr$3i%r#% 0# /r3#nu0 'i,#0 ,/1p$%$n%)
102
1ac0 dup "mplinirea termenului0 locatarul continu s dein bunul 3i s-3i
"ndeplineasc obli.aiile (r vreo "mpotrivire din partea locatorului se consider
"ncheiat o nou locaiune0 "n condiiile celei vechi0 inclusiv "n privina .araniilor.
:oua locaiune va (i "ns pe durat nedeterminat0 dac prin le.e sau convenia
prilor nu se prevede alt(el.
E=pir#r$# %$r1$nu0ui 0/,#6iunii, %#2i0i% &$ p(r6i #u &$ 0$3$, ,/n&u,$ 0#
4n,$%#r$# &$ &r$p% # ,/n%r#,%u0ui &$ 0/,#6iun$)
1up e2pirarea termenului stipulat "n contractul de locaiune0 dac locatarul rmne
"n (olosina lucrului 3i este lsat "n posesie de locator0 atunci se consider locaiunea ca
re"nnoit prin %#,i%( r$0/,#6iun$ 8r$,/n&u,6iun$9)
:oul contract se va considera "ncheiat (r termen )cu e2cepia cazului cnd
termenul este (i2at de le.e*0 pstrnd "ns celelalte prevederi ale vechiului contract de
locaiune.
=vitarea tacitei relocaiuni poate (i (cut prin denunarea contractului "nainte de
e2pirarea termenului de ctre locator.
@. @. "esiinarea titlului locatorului
D$'iin6#r$# &r$p%u0ui ,#r$ p$r1i%$# 0/,#%/ru0ui ( #i3ur$ '/0/in6# 2unu0ui
4n,5iri#% &$%$r1in( 4n,$%#r$# &$ &r$p% # ,/n%r#,%u0ui &$ 0/,#6iun$ 8#r%) 1B1D #0in)
819 C),i-)9)
D#,( %i%0u0 0/,#%/ru0ui pri-in& 0u,ru0 &#% 4n 0/,#6iun$ $%$ &$'iin6#%, 4n,$%$#"(
p$ ,#0$ &$ ,/n$,in6( :i ,/n%r#,%u0 &$ 0/,#6iun$, p$n%ru ,( 0/,#%/ru0 nu 4:i 1#i
p/#%$ 4n&$p0ini /20i3#6i# &$ # #i3ur# 0/,#%#ru0ui '/0/in6# 0u,ru0ui)
Cu %/#%$ #,$%$#, 0/,#6iun$# -# ,/n%inu# ( pr/&u,( $'$,%$ :i &up( &$'iin6#r$#
%i%0u0ui 0/,#%/ru0ui p$ &ur#%# %ipu0#%( &$ p(r6i, '(r( # $ &$p(:i un #n &$ 0# &#%#
&$'iin6(rii %i%0u0ui 0/,#%/ru0ui, 4n( nu1#i &#,( 0/,#%#ru0 # '/% &$ 2un(-,r$&in6( 0#
4n,5$i$r$# 0/,#6iunii 8#r%) 1B1D #0in) 829 C),i-)9)
@. %. 6nstrinarea bunului dat n locaiune
D#,( 2unu0 &#% 4n 0/,#6iun$ $%$ 4n%r(in#%, &r$p%u0 0/,#%#ru0ui $%$ /p/"#2i0
&/2!n&i%/ru0ui, &up( ,u1 ur1$#"(A
#9 4n ,#"u0 i1/2i0$0/r 4n,ri$ 4n ,#r%$# 'un,i#r(, &#,( 0/,#6iun$# # '/% n/%#%(
4n ,#r%$# 'un,i#r(E
29 4n ,#"u0 i1/2i0$0/r n$4n,ri$ 4n ,#r%$# 'un,i#r(, &#,( &#%# ,$r%( # 0/,#6iunii
$%$ #n%$ri/#r( &#%$i ,$r%$ # 4n%r(in(riiE
,9 4n ,#"u0 1/2i0$0/r upu$ un/r '/r1#0i%(6i &$ pu20i,i%#%$, &#,( 0/,#%#ru0 #
4n&$p0ini% #,$%$ '/r1#0i%(6iE
&9 4n ,#"u0 ,$0/r0#0%$ 2unuri 1/2i0$, &#,( 0# &#%# 4n%r(in(rii 2unu0 $ #'0# 4n
'/0/in6# 0/,#%#ru0ui 8#r%) 1B11 C),i-)9
8ocaiunea "nceteaz "n cazul "n care prin contractul de locaiune s-a prevzut
"ncetarea pe motiv de "nstrinare )art. 181$ C.civ.*.
Cu toate acestea0 locaiunea rmne opozabil dobnditorului chiar 3i dup ce
locatarului i s-a noti(icat "nstrinarea0 pentru un termen de dou ori mai mare dect cel
care s-ar (i aplicat noti(icrii denunrii contractului0 con(orm art. 1816 alin. )$* privind
termenul de preaviz.
103
8ocatarul cruia i s-a comunicat "ncetarea contractului cu respectarea termenului de
preaviz nu are drept la desp.ubire nici "mpotriva locatorului0 nici "mpotriva
dobnditorului )art. 181$ alin. )3* C.civ.*
+n cazurile prevzute la art. 18110 dobnditorul se subro. "n toate drepturile 3i
obli.aiile locatorului care izvorsc din locaiune.
1ac dobnditorul nu "3i e2ecut obli.aiile0 locatorul rspunde solidar cu acesta
pentru desp.ubirile datorate locatarului.
Cnd locatarul bunului "nstrinat a dat .aranii locatorului pentru "ndeplinirea
obli.aiilor sale0 dobnditorul se subro. "n drepturile izvornd din aceste .aranii0 "n
condiiile le.ii.
9lata anticipat a chiriei sau cesiunea creanei privind chiria nu poate (i opus
dobnditorului dect dac0 "n privina acesteia0 au (ost "ndeplinite0 "nainte ca "nstrinarea
s devin opozabil locatarului0 (ormalitile de publicitate prevzute de le.e sau dac
plata anticipat ori cesiunea a (ost cunoscut de dobnditor pe alt parte.
@. 6. $mposibilitatea olosirii bunului
D#,( 2unu0 $%$ &i%ru 4n 4n%r$3i1$ #u nu 1#i p/#%$ 'i '/0/i% p/%ri-i%
&$%in#6i$i %#2i0i%$, 0/,#6iun$# 4n,$%$#"( &$ &r$p%)
D#,( i1p/i2i0i%#%$# '/0/irii 2unu0ui $%$ nu1#i p#r6i#0(, 0/,#%#ru0 p/#%$,
&up( 41pr$Cur(ri, ( ,$#r( 'i$ r$"i0i$r$# 0/,#6iunii, 'i$ r$&u,$r$# pr/p/r6i/n#0( #
,5iri$i)
A%un,i ,!n& 2unu0 $%$ &/#r &$%$ri/r#%, 0/,#6iun$# ,/n%inu(, &ip/"i6ii0$ #r%)
1;BB pri-in& #r,in# r$p#r#6ii0/r 'iin& #p0i,#2i0$ 8#r%) 1B1B C),i-)9)
@n %/#%$ ,#"uri0$ 4n ,#r$ i1p/i2i0i%#%$# %/%#0( #u p#r6i#0( &$ '/0/ir$ # 2unu0ui
$%$ '/r%ui%(, 0/,#%#ru0 nu #r$ &r$p% 0# &#un$-in%$r$$)
Imposibilitatea de (olosire a bunului poate (i material )bunul a (ost distrus* sau
6uridic )rechiziia0 e2proprierea0 con(iscarea lucrului*.
@n ,#"u0 pi$irii %/%#0$ # 2unu0ui ,/n%r#,%u0 4n,$%$#"( &$ &r$p%, 0/,#%/ru0 'iin& 4n
i1p/i2i0i%#%$ ( #i3ur$ 0/,#%#ru0ui '/0/in6# 2unu0ui)
:u are importan dac pieirea este (ortuit sau dac se datoreaz culpei uneia
dintre pri.
+n cazul pieirii din culp a bunului0 partea culpabil va plti daune-interese.
+n cazul pieirii (ortuite a bunului0 riscul contractului "l suport debitorul obli.aiei
imposibile de e2ecutat adic locatorul0 care nu va mai primi chiria.
@n ,#"u0 pi$irii p#r6i#0$, r$"i0i$r$# ,/n%r#,%u0ui $%$ Cu&i,i#r(, 0/,#%#ru0 #-!n&
/p6iun$# 4n%r$ # ,$r$ / r$&u,$r$ # ,5iri$i pr/p/r6i/n#0( ,u 0ip# &$ '/0/in6( #u
r$"i0i$r$# ,/n%r#,%u0ui, &#,( &up( #pr$,i$r$# 0ui :i # in%#n6$i, 4n 0ip# p(r6ii pi$ri%$
# 0u,ru0ui, $0 nu #r 'i 4n,5$i#% ,/n%r#,%u0)
1aunele-interese sunt datorate sau nu0 dup cum pieirea parial a (ost consecina
culpei uneia dintre pri0 respectiv0 a cazului (ortuit.
@. 7. 4ezilierea pentru nee.ecutarea obligaiilor
N$$=$,u%#r$# /20i3#6ii0/r n(,u%$ &in ,/n%r#,% ,/n'$r( p(r6ii pr$Cu&i,i#%$
&r$p%u0 &$ # r$"i0i# 0/,#6iun$#, ,u &#un$-in%$r$$ &#,( $%$ ,#"u0, p/%ri-i% 0$3ii 8#r%)
1B1; C),i-)9)
104
1es(iinarea contractului de locaiune0 contract sinala.matic cu e2ecutare succesiv0
poart denumirea de reziliere 3i produce e(ecte0 spre deosebire de rezoluiune0 numai
pentru viitor .e- nunc)0 ct prive3te obli.aia de 4plat a chiriei7. Chiria "ncasat nu
trebuie restituit. +n schimb bunul dat "n locaiune se restituie "n starea "n care se a(l la
data restituirii0 deci suportnd uzura datorat normalei utilizri.
1
Instana sesizat cu cererea de reziliere poate acorda0 "n (uncie de circumstane0 la
cererea debitorului0 un termen de .raie pentru "ndeplinirea obli.aiilor.
R$"i0i$r$# &$ &r$p% 8p#,%$0$ ,/1i/rii9 p/#%$ 'i %ipu0#%( $=pr$, 4n ,/n&i6ii0$
&r$p%u0ui ,/1un, 4n ,/n%r#,%u0 &$ 0/,#6iun$)
Capitolul I
C/n%r#,%u0 &$ 4n,5iri$r$ # 0/,uin6$i
%eciunea ' % &oiunea i caracterele juridice ale contractului de nc0iriere a
locuinei. #ediul reglementrii
1
49rsirea de ctre locatari a locuinei "nchiriate o perioad "ndelun.at0 (r noti(icarea proprietarului0
cum 3i sub"nchirierea acesteia0 constituie "mpre6urri de natur s 6usti(ice cererea de reziliere a
contractului de locaiune.5 Curtea de Cpel 9ite3ti0 1ecizia civil nr. %3FB din 1$ ian. 1!!80 1ecizia civil
nr. 1!8!F1!!7 a /ribunalului lcea.
105
1. 1. &oiune
C/n%r#,%u0 &$ 4n,5iri$r$ # 0/,uin6$i $%$ un ,/n%r#,% prin ,#r$ / p$r/#n(,
nu1i%( 0/,#%/r, $ /20i3( ( #i3ur$ un$i #0%$ p$r/#n$, nu1i%( ,5iri#: 80/,#%#r9,
'/0/in6# %/%#0( #u p#r6i#0(, p$ / &ur#%( &$%$r1in#%(, # un$i 0/,uin6$, 4n ,5i12u0
un$i u1$ &$ 2#ni 8,5iri#9.
1
8ocuina este de(init de le.e ca (iind construcia alctuit din una sau mai multe
camere de locuit0 cu dependinele0 dotrile 3i utilitile necesare0 care satis(ace cerinele
de locuit ale unei persoane sau (amilii.
8e.ea introduce 3i noiunea de 4locuin convenabil70 care prin .radul de
satis(acere a raportului dintre cerinele utilizatorului 3i caracteristicile locuinei0 la un
moment dat0 asi.ur necesitile eseniale de odihn0 preparare a hranei0 educaie 3i
i.ien asi.urnd cerinele minimale prevzute de 8e.e.
1. $. Caractere juridice
C/n%r#,%u0 &$ 4n,5iri$r$ # 0/,uin6$0/r $%$ / -#ri$%#%$ # ,/n%r#,%u0ui &$
0/,#6iun$, :i nu un ,/n%r#,% &i%in,%)
+nchirierea este un contract consensual0 sinala.matic0 cu titlu oneros0 comutativ0 cu
e2ecutare succesiv0 prin care se transmite dreptul de (olosin temporar a locuinei.
@n,5iri$r$# 8n/6iun$ p$,i$9 $ &$/$2$:%$ &$ 0/,#6iun$ 8n/6iun$ 3$n9 prin
/2i$,%u0 (u p$,i'i,A 0/,uin6#)
1. 3. #ediul reglementrii
+nchirierea locuinelor este re.lementat "n principal de 8e.ea locuinei nr.
11@F1!!60 cu modi(icrile 3i completrile ulterioare.
@n ,/n$,in6(, ,/n%r#,%u0ui &$ 4n,5iri$r$ # 0/,uin6$i i $ #p0i,( / 0$3i0#6i$
p$,i#0(, 0/,#%i-(, ,#r$ $ ,/1p0$%$#"( ,u &ip/"i6ii0$ C/&u0ui ,i-i0 4n 1#%$ri$ &$
0/,#6iun$ 8#r%) 1B2<-1B?+ C),i-) .R$3u0i p#r%i,u0#r$ 4n 1#%$ri# 4n,5iri$rii
0/,uin6$0/r>9)
1ispoziii care intereseaz "nchirierea locuinelor sunt cuprinse0 de asemenea0 "n
8e.ea nr. 1#F$##1 privind re.imul 6uridic al unor imobile preluate0 "n mod abuziv0 "n
perioada 6 martie 1!@% H $$ decembrie 1!8! )art. 13 3i art. 1%*.
1. @. "omeniul de aplicare
L$3$# nr) 11<I1DD* r$30$1$n%$#"( #p$,%$0$ /,i#0$, $,/n/1i,$, %$5ni,$ :i
Curi&i,$ #0$ ,/n%ru,6i$i :i '/0/in6$i 0/,uin6$0/r)
E# $%$ #p0i,#2i0( .contractelor de nc0iriere avnd ca obiect o locuin deinit
ca iind o construcie alctuit din una sau mai multe camere de locuit- cu
dependinele- dotrile i utilitile necesare- care satisac cerinele de locuit ale unei
persoane sau amilii7 8#r%) 2 0i%) #9, pr$,u1 :i .,ur6ii7 :i 3r(&inii 4n,5iri#%$ / &#%(
,u upr#'#6# 0/,#%i-( 8#r%) 21 0i%) c9.
1
Camelia /oader0 op.cit.0 p. 163-183> 9ro(.dr. <r. 1ea?0 op.cit.0 p. %6-16$> 9ro(.dr. 1umitru C. <lorescu0
op.cit.0 p. 163-1!!0 C. Aaman.iu 3i alii0 op.cit.0 nr. 1%38-1%@%0 p. %!7-%!8> 1r. =u.eniu Da(ta-Bomano0
op.cit.0 p. 7%-1@%.
106
+n schimb0 8e.ea nr. 11@F1!!6 nu va (i aplicabil0 ci vor (i incidente dispoziiile
Codului civil "n materie de locaiune0 "n cazul "n care obiectul e2clusiv al contractului ar
(i curtea sau .ara6ul0 ori o cas de vacan de(init 4ca locuin ocupat temporar, ca
reedin secundar, destinat odihnei i recrerii,.
8e.ea locuinei nu se va aplica0 de asemenea0 "n cazul supra(eelor cu alt destinaie
dect cea de locuin )supra(ee locative cu destinaie comercial0 industrial0 depozite0
birouri etc.*0 pentru care e2ist re.lementri speciale care prevd c "nchirierea acestor
supra(ee se (ace pe criterii comerciale0 prin licitaie.
8ocaiunea supra(eelor locative cu alt destinaie dect aceea de locuin0
aparinnd persoanelor (izice sau societilor comerciale cu capital privat0 este supus
dreptului comun0 "n msura "n care nu ar e2ista re.lementri speciale.
S$,6iun$# # II - #
@n,5$i$r$# ,/n%r#,%u0ui &$ 4n,5iri$r$
T$1$iu0 &r$p%u0ui &$ '/0/in6( #0 0/,uin6$i 4n,5iri#%$ 40 ,/n%i%ui$ ,/n%r#,%u0 &$
4n,5iri$r$)
8e.ea nr. 1@@F1!!6 prevede c dreptul de (olosin al locuinei se na3te pe data
4intrrii "n vi.oare7 a contractului de "nchiriere 3i e2ist pe durata acestuia )art. $1 lit. i*.
$. 1. Clauzele contractului de nc0iriere
@n,5iri$r$# 0/,uin6$0/r $ '#,$ 4n %$1$iu0 ,/n%r#,%u0ui ,ri &in%r$ pr/pri$%#r :i
,5iri#:, ,#r$ -# ,uprin&$A
a* numele sau denumirea proprietarului0 domiciliul0 buletinul de identitate seria... nr.
... )"n cazul persoanelor (izice* sau denumirea persoanei 6uridice0 sediul )reprezentat
prin...0 "n calitate de administrator al (ondului imobiliar ce aparine domeniului public
din patrimoniul consiliului local al ...*0 numele 3i prenumele chiria3ului0 domiciliul0
le.itimat cu buletin de identitate seria... nr. ..0 eliberat de...>
b* adresa locuinei care (ace obiectul "nchirierii>
c* supra(aa locativ 3i dotrile (olosite "n e2clusivitate 3i "n comun>
d* supra(aa curilor 3i a .rdinilor (olosite "n e2clusivitate sau "n comun>
e* valoarea chiriei lunare0 re.ulile de modi(icare a acesteia 3i modul de plat>
(* suma pltit "n avans "n contul chiriei>
.* locul 3i condiiile "n care se realizeaz primirea 3i restituirea cheilor>
h* obli.aiile prilor privind (olosirea 3i "ntreinerea spaiilor care (ac obiectul
contractului>
i* inventarul obiectelor 3i al dotrilor a(erente>
6* data intrrii "n vi.oare 3i durata>
?* condiiile privind (olosina e2clusiv 3i "n comun a prilor a(late "n
coproprietate>
l* persoanele care vor locui "mpreun cu titularul contractului>
m* alte clauze convenite "ntre pri.
Crt. 18$6 C.civ. prevede c; 4=ste considerat nescris orice clauz "n temeiul
creia;
a* chiria3ul este obli.at s "ncheie o asi.urare cu un asi.urtor impus de locator>
107
b* se prevede rspunderea solidar sau indivizibil a chiria3ilor din apartamente
di(erite situate "n acela3i imobil "n cazul de.radrii elementelor de construcii 3i a
instalaiilor0 obiectelor 3i dotrilor a(erente prilor comune ale imobilului>
c* chiria3ul se obli. s recunoasc sau s plteasc "n avans0 cu titlu de reparaii
locative0 sume stabilite pe baza estimrilor (cute e2clusiv de locator>
d* locatorul este "ndreptit s diminueze sau s suprime0 (r contraprestaie
echivalent0 prestaiile la care s-a obli.at prin contract.5
1ispoziii asemntoare e2ist 3i "n 8e.ea nr. 11@F1!!6 a locuinei )art. $$*.
$. $. Prile contractante
9otrivit art. $1 alin. 1 din 8e.ea locuinei0 4!nchirierea locuinelor se ace pe baza
acordului dintre proprietar i chiria, consemnat prin contract scris...7.
Bezult c0 4n ,/n%r#,%u0 &$ 4n,5iri$r$, -/r $=i%# &/u( p(r6iA 0/,#%/ru0, ,$0 ,#r$
4n,5iri#"( 0/,uin6#, :i 0/,#%#ru0 8,5iri#:u09, ,$0 ,#r$ &/2!n&$:%$ &r$p%u0 &$ '/0/in6(
#upr# 0/,uin6$i)
1) 8ocatorul
L/,#%/ru0 $%$ %i%u0#ru0 &r$p%u0ui &$ pr/pri$%#%$ pri-#%( 8p$r/#n( 'i"i,(,
p$r/#n( Curi&i,(, uni%#%$ #&1ini%r#%i--%$ri%/ri#0(9 #u #0 &r$p%u0ui &$ pr/pri$%#%$
pu20i,( 8uni%#%$ #&1ini%r#%i--%$ri%/ri#0(9 #upr# 0/,uin6$i)
P$r/#n# 'i"i,( #u p$r/#n# Curi&i,(, pr/pri$%#r$ #0$ 0/,uin6$i, -/r 4n,5$i#
&ir$,% ,/n%r#,%u0 &$ 4n,5iri$r$)
+ntruct0 prin contractul de "nchiriere0 nu se transmite proprietatea asupra locuinei0
ci se asi.ur doar (olosina ei0 el poate (i "ncheiat 3i de un locator neproprietar0 dar
titular al unui alt drept real )de e2emplu0 dreptul de uzu(ruct* sau chiar de crean
)chiria3ul principal sub"nchiriaz locuina sa* (ire3te0 dac dreptul pe care "l are "i
permite acest lucru.
@n '!r:i%, &#,( 0/,uin6# $%$ pr/pri$%#%$# %#%u0ui 80/,uin6$0$ &$ pr/%/,/09 #u #
uni%(6i0/r #&1ini%r#%i--%$ri%/ri#0$, ,/n%r#,%u0 -# 'i 4n,5$i#% &$ p$r/#n# Curi&i,(
,#r$ #r$ 4n #&1ini%r#r$ i1/2i0u0 4n ,#u"( #u &$ ,(%r$ /r3#nu0 pr$-("u% &$ 0$3$)
2) 8ocatarul 7c0iriaul,
L/,#%#ru0 8,5iri#:u09 %i%u0#r &$ ,/n%r#,% $%$ p$r/#n# ,#r$ 4n,5$i$ ,/n%r#,%u0
4n ,/pu0 &/2!n&irii &r$p%u0ui &$ '/0/in6( #upr# 0/,uin6$i)
Contractul poate (i "ncheiat de mai multe persoane "n calitate de locatari0 situaie "n
care devin cotitulari ai contractului de "nchiriere.
Dr$p%u0 &$ '/0/in6( #upr# 0/,uin6$i :i &$p$n&in6$0/r, nu1i% :i &r$p% 0/,#%i-, $
&/2!n&$:%$ 4n( 4n 1/& &$ri-#% &in &r$p%u0 0/,#%i- #0 %i%u0#ru0ui :i &$ ,(%r$ #0%$
p$r/#n$ ,#r$ -/r 0/,ui 41pr$un( ,u %i%u0#ru0 ,/n%r#,%u0ui :i ,#r$ -/r 'i 1$n6i/n#%$
4n ,/n%r#,% 8#r%) 21 0i%) L9.
1
+n cazul prsirii de(initive a domiciliului0 de ctre titularul contractului de
"nchiriere0 sau al decesului acestuia0 precum 3i "n cazul titularului de contract0
1
4Doul care are un drept locativ propriu trebuie s-3i dea "n mod e2pres consimmntul pentru cedarea
contractului de "nchiriere. 8ipsa consimmntului unui so la "nstrinarea de ctre cellalt so a unui bun
constituie un motiv pentru anularea actului0 consimmntul (iind una dintre condiiile de validitate ale
oricrei convenii civile. +ntruct nici instana de (ond 3i nici cea de apel nu au veri(icat dac ambii soi 3i-
au dat consimmntul valabil pentru cedarea apartamentului0 prin decizia Curii de Cpel au (ost casate
ambele hotrri.5 C.Cp. Ealai0 1ec. nr. 13#6F1!!%0 4Dinteza practicii 6udiciare pe anul 1!!650 p. 7!.
108
nerezident0 care0 (r a (i deta3at0 nu a mai (olosit locuina mai mult de $ ani0 (r
"ntrerupere0 4n,5iri$r$# ,/n%inu(0 dup caz;
a* "n bene(iciul soului sau al soiei0 dac a locuit "mpreun cu titularul>
b* "n bene(iciul descendenilor sau al ascendenilor0 dac au locuit "mpreun cu
acesta>
c* "n bene(iciul altor persoane care au avut acela3i domiciliu cu titularul cel puin un
an 3i care au (ost "nscrise "n contractul de "nchiriere.
+n cazul mai multor cereri0 bene(iciul contractului de "nchiriere se dispune prin
hotrre 6udectoreasc.
+n lipsa persoanelor care pot solicita locuina0 contractul de "nchiriere "nceteaz "n
termen de 3# de zile de la data prsirii domiciliului de ctre titularul contractului sau
de la data "nre.istrrii decesului ori "mplinirea termenului de $ ani de ne(olosire
ne"ntrerupt a locuinei )art. $7*.
@n ,#"u0 4n ,#r$ 0/,uin6# $%$ &$6inu%( 4n %$1$iu0 unui ,/n%r#,% &$ 4n,5iri$r$,
'i$,#r$ /6 #r$ un &r$p% 0/,#%i- pr/priu, ,5i#r &#,( nu1#i unu0 &in%r$ $i $%$
%i%u0#ru0 ,/n%r#,%u0ui /ri ,/n%r#,%u0 $%$ 4n,5$i#% 4n#in%$ &$ ,((%/ri$ 8#r%) ?2? #0in)
819 C),i-)9)
L# &$'#,$r$# ,((%/ri$i, &#,( nu $%$ p/i2i0( '/0/ir$# 0/,uin6$i &$ ,(%r$ #12ii
/6i :i #,$:%i# nu $ 4n6$0$3, 2$n$'i,iu0 ,/n%r#,%u0ui &$ 4n,5iri$r$ p/#%$ 'i #%ri2ui%
unui# &in%r$ /6i, 6in!n& $#1#, 4n /r&in$, &$ in%$r$u0 up$ri/r #0 ,/pii0/r 1in/ri,
&$ ,u0p# 4n &$'#,$r$# ,((%/ri$i :i &$ p/i2i0i%(6i0$ 0/,#%i-$ pr/prii #0$ '/:%i0/r /6i)
Doul cruia i s-a atribuit bene(iciul contractului de "nchiriere este dator s plteasc
celuilalt so o indemnizaie pentru acoperirea cheltuielilor de instalare "ntr-o alt
locuin0 cu e2cepia cazului cnd divorul a (ost pronunat din culpa e2clusiv a
acestuia din urm.
Ctribuirea bene(iciului contractual de "nchiriere se (ace cu citarea locatorului 3i
produce e(ecte (a de acesta de la dat la care hotrrea 6udectoreasc a rmas
de(initiv )art. 3$@ C.civ.*.
A,$0$#:i &ip/"i6ii $ #p0i,( :i 4n ,#"u0 4n ,#r$ 2unu0 $%$ pr/pri$%#%$# ,/1un(
# ,$0/r &/i /6i, #%ri2uir$# 2$n$'i,iu0ui 0/,uin6$i ,/nCu3#0$ p/r/&u,!n& $'$,%$ p!n(
0# &#%# r(1!n$rii ir$-/,#2i0$ # 5/%(r!rii &$ p#r%#C)
$. 3. 5orma contractului de nc0iriere
@n,5iri$r$# 0/,uin6$0/r $ '#,$ p$ 2#"# #,/r&u0ui &in%r$ pr/pri$%#r :i ,5iri#:,
,/n$1n#% 4n ,ri, ,#r$ $ -# 4nr$3i%r# 0# /r3#n$0$ 'i,#0$ %$ri%/ri#0$ 8#r%) 21 &in
L$3$# nr) 11<I1DD*9)
Bezult0 deci0 c "nchirierea este un contract consensual0 valabil "ncheiat prin
acordul de voin al celor dou pri; locatorul 3i chiria3ul.
@n%/,1ir$# 4n '/r1( ,ri( # ,/n%r#,%u0ui &$ 4n,5iri$r$ 8,/n$1n#r$# 0ui 4n
,ri9 $%$ / ,$rin6( ad probationem :i nu ad validitatem.
1ovedirea e2istenei contractului de "nchiriere se va putea (ace numai "n scris0 prin
producerea 4(ormularului7 prevzut la ane2a 1$ "n :ormele metodolo.ice pentru
punerea "n aplicare a prevederilor 8e.ii locuinei nr. 11@F1!!60 aprobat prin A.E. nr.
1$7%F$###0 cu modi(icrile ulterioare0 completat 3i semnat att de locator0 ct 3i de
chiria3.
Prin ur1#r$, per a contrario- $%$ $=,0u(, 4n ,#" &$ 0i%i3iu, &/-#&# prin 1#r%/ri
#u pr$"u16ii # unui ,/n%r#,% &$ 4n,5iri$r$)
109
+n literatura 6uridic$0 a (ost e2primat 3i opinia c inadmisibilitatea probei cu
martori 3i prezumii0 ca 3i necesitatea dovedirii contractului de "nchiriere prin "nscris0 ar
(unciona numai "nainte de punerea "n e2ecutare a contractului0 dar c0 dac s-ar "ncepe
e2ecutarea unui contract de "nchiriere verbal "ncheiat0 proba e2istenei lui ar putea (i
(cut prin martori 3i prezumii0 adic ar e2ista un "nceput de dovad scris.
Credem "ns c (a de dispoziia cate.oric a art. $1 precitat0 care cere
consemnarea "n scris a acordului de voin al prilor 3i stabile3te 3i clauzele obli.atorii
pe care trebuie s le conin contractul0 coroborat cu art. 31 din /ormele metodologice
de aplicare ale (egii nr. 00120334, care prevede; 4Contractul de "nchiriere "ncheiat "n
baza prevederilor art. $1 din le.e 3i con(orm modelului prezentat "n ane2a nr. 1$ din
prezentele norme metodolo.ice...70 '/r1# ,ri( :i &$%$r1in#%( &$ 0$3$ # ,/n%r#,%u0ui
&$ 4n,5iri$r$, ,# in%ru1$n% pr/2#%/riu $=,0ui-, $%$ /20i3#%/ri$ 4n /ri,$ i%u#6i$)
M#i 1u0%, p$ p0#nu0 ,/n$,in6$0/r pr#,%i,$, #n,6iun$# 0ip$i in%ru1$n%u0ui
pr/2#%/riu 8,/n%r#,%u0 -$r2#09 :i #n,6iun$# 0ip$i '/r1$i ,$ru%( ad validitatem -# 'i
#,$$#:i, :i #nu1$ i1p/i2i0i%#%$# ,/n%#%(rii $=i%$n6$i ,/n%r#,%u0ui :i # pr/&u,$rii
$'$,%$0/r &$ ,(%r$ #,$%#)
9roprietarii0 persoane (izice sau 6uridice de drept privat0 vor "nre.istra noul contract
de "nchiriere la or.anul (iscal teritorial.
1ispoziia de mai sus este o e2i.en de ordin (iscal0 menit s permit stabilirea
impozitului pe veniturile obinute din chirii0 a crei "nclcare nu atra.e nulitatea
contractului de "nchiriere0 dar conduce la sanciuni (iscale.
$. @. *biectul contractului de nc0iriere
O2i$,%u0 ,/n%r#,%u0ui &$ 4n,5iri$r$ 40 ,/n%i%ui$ '/0/in6# 0/,uin6$i 4n,5iri#%$ :i
pr$6u0 #,$%$i '/0/in6$ 8,5iri#9)
1) L/,uin6#
L/,uin6# 4n,5iri#%( $%$ &$'ini%( &$ 0$3$ ,# 'iin& ,/n%ru,6i# #0,(%ui%( &in un#
#u 1#i 1u0%$ ,#1$r$ &$ 0/,ui%, ,u &$p$n&in6$0$, &/%(ri0$ :i u%i0i%(6i0$ n$,$#r$,
,#r$ #%i'#,$ ,$rin6$0$ &$ 0/,ui% #0$ un$i p$r/#n$ #u '#1i0ii)
D$p$n&in6$0$ un% 4n,(p$ri0$ ,#r$, prin 'un,6iuni0$ 0/r, #i3ur( '/0/ir$#
,/r$pun"(%/#r$ # 0/,uin6$i, :i #nu1$A #n%r$u, %in&(, -$%i2u0, 5/0, -$r#n&(,
,u0/#r$, 2u,(%(ri$, ,5i,in$%(, /'i,iu, &$2#r#, ,(1#r(, ,#1$r( &$ 2#i$, MC,
p(0(%/ri$, u,(%/ri$, pi-ni6(, 2/=(, 0/3i$ %$r#( :i 1#3#"i$ &in "i&)
@n n/6iun$# &$ 0/,uin6( un% in,0u$ :i ,ur%$# :i 3r(&in# #'$r$n%$ ,0(&irii, ,#r$
$ 4n,5iri#"( 4n $=,0ui-i%#%$ #u, &up( ,#", / &#%( ,u upr#'#6# 0/,#%i-( :i &/%(ri0$
$i 8#r%) 2 #0in) 1 0i%) a :i #r%) 21 #0in) 1 0i%) b,.
9rin urmare0 "n contractul de "nchiriere vor (i menionate toate spaiile care se
"nchiriaz0 cu inventarul obiectelor 3i al dotrilor a(erente.
L/,uin6# %r$2ui$ ( $=i%$ 4n 1/1$n%u0 4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui &$ 4n,5iri$r$)
2) C5iri#
P0#%# ,5iri$i $%$ /20i3#6i# prin,ip#0( # 0/,#%#ru0ui 8,5iri#:u0ui9, pr$%#%( 4n
,5i12u0 '/0/in6$i 0/,uin6$i p$ &ur#%# ,/n%r#,%u0ui)
C/n%r#,%u0 &$ 4n,5iri$r$ %r$2ui$ ( ,uprin&( -#0/#r$# ,5iri$i 0un#r$, r$3u0i0$ &$
1/&i'i,#r$ # #,$%ui# :i 1/&u0 &$ p0#%(, pr$,u1 :i u1# p0(%i%( 4n #-#n 4n ,/n%u0
,5iri$i)
110
C5iri# pr#,%i,#%( p$n%ru 0/,uin6( %r$2ui$ ( #,/p$r$ ,5$0%ui$0i0$ &$
#&1ini%r#r$, 4n%r$6in$r$ :i r$p#r#6ii, i1p/"i%$0$ p$ ,0(&iri :i p$ %$r$n, pr$,u1 :i
r$,up$r#r$# in-$%i6i$i, 4n 'un,6i$ &$ &ur#%# n/r1#0(, p/%ri-i% pr$-$&$ri0/r 0$3#0$,
pr$,u1 :i un pr/'i% upu n$3/,i$rii 4n%r$ p(r6i)
C5iri# $ %#2i0$:%$, 4n prin,ipiu, 4n 'un,6i$ &$ $0$1$n%$0$ 4n'(6i:#%$ 1#i u,
prin 0i2$ru0 #,/r& &in%r$ p(r6i0$ ,/n%r#,%#n%$)
P$n%ru 0/,uin6$0$ #'0#%$ 4n pr/pri$%#%$# %#%u0ui, ni-$0u0 1#=i1 #0 ,5iri$i $
%#2i0$:%$ prin 0$3$ p$,i#0(, &i'$r$n6i#% p$ ,#%$3/rii &$ 0/,#0i%(6i :i p$ "/n$ &$ ,(%r$
,/ni0ii0$ 0/,#0$, &up( ,ri%$rii0$ #-u%$ 4n -$&$r$ 0# %#2i0ir$# i1p/"i%$0/r :i %#=$0/r
0/,#0$ p$n%ru %$r$nuri, prin #p0i,#r$# unui ,/$'i,i$n% 0# ,5iri# &$ 2#"()
Chiriile pentru locuinele care aparin domeniului public sau privat al statului ori al
unitilor administrativ-teritoriale ale acestuia0 pentru locuinele de serviciu0 locuinele
de intervenie 3i cminele pentru salariai ale societilor comerciale0 companiilor 3i
societilor naionale 3i ale re.iilor autonome se calculeaz pornindu-se de la un tari( de
baz lunar.
/ari(ul de baz al chiriei )leiFm$* se actualizeaz "n (uncie de rata lunar a in(laiei0
prin hotrre a Euvernului0 pn la data de 31 ianuarie a (iecrui an.
:ivelul ma2im al chiriei pentru locuinele menionate mai sus 3i terenul a(erent
acestora nu poate dep3i 1%S din venitul net lunar pe (amilie0 "n cazul "n care venitul
mediu net lunar pe membru de (amilie nu dep3e3te salariul mediu net lunar pe
economie.
+n cazul "n care venitul net lunar pe membru de (amilie se situeaz "ntre venitul
mediu net lunar pe economie 3i dublul acestuia0 nivelul ma2im al chiriei lunare nu poate
dep3i $%S din venitul net lunar pe (amilie )art. 31 alin. 1 din GNE nr. @#F1!!!*.
Dub sanciunea rezilierii contractului0 chiria3ul are obli.aia s aduc la cuno3tina
proprietarului0 "n termen de 3# de zile0 orice modi(icare a venitului net lunar pe (amilie0
de natur s determine mrirea chiriei.
9entru locuinele sociale0 nivelul ma2im al chiriei este de 1#S din venitul lunar net
pe (amilie0 calculat pe ultimele 1$ luni. 1i(erena pn la valoarea nominal a chiriei va
(i subvenionat de la bu.etul local al unitii administrativ-teritoriale unde este situat
locuina.
9entru locuinele proprietate particular a persoanelor (izice 3i 6uridice0 redobndite
"n condiiile 8e.ii nr. 11$F1!!% prin admiterea aciunilor "n revendicare ori "n condiiile
8e.ii nr. 1#F$##10 chiria se stabile3te prin ne.ociere "ntre proprietar 3i chiria30 cu ocazia
"ncheierii noului contract de "nchiriere0 dar nivelul ei ma2im nu poate dep3i $%S din
venitul lunar net pe (amilie0 dac venitul mediu net lunar pe membru de (amilie este mai
mic dect salariul mediu net lunar pe economie. Chiria3ul are obli.aia0 sub sanciunea
rezilierii contractului0 s aduc la cuno3tina proprietarului modi(icrile venitului net
lunar pe (amilie0 de natur s determine mrimea chiriei.
Ori,$ 0i%i3iu 4n%r$ ,5iri#: :i pr/pri$%#r ,u pri-ir$ 0# ni-$0u0 :i p0#%# ,5iri$i $
/0u6i/n$#"( &$ ,(%r$ Cu&$,(%/ri# 4n # ,(r$i r#"( %$ri%/ri#0( $%$ i%u#%( 0/,uin6#)
D#,( ,5iri#:u0 # '/% /20i3#% prin 5/%(r!r$ Cu&$,(%/r$#,( &$'ini%i-( (
p0(%$#,( / ,5iri$ 1#C/r#%(, pr/pri$%#ru0 p/#%$ ,$r$ r$"i0i$r$# ,/n%r#,%u0ui &$
4n,5iri$r$ :i $-#,u#r$# ,5iri#:u0ui, #%un,i ,!n& ,5iri#:u0, ,u r$#-,r$&in6(, nu #
#,5i%#% ,5iri# ,$0 pu6in ? 0uni ,/n$,u%i-$, 4n,$p!n& ,u 0un# ur1(%/#r$ r(1!n$rii
&$'ini%i-$ # 5/%(r!rii Cu&$,(%/r$:%i)
+n cazul imobilelor preluate de stat "n mod abuziv pn la $$ decembrie 1!8!0 3i
restituite (o3tilor proprietari sau mo3tenitorilor acestora ne"ncheierea noului contract de
111
"nchiriere0 cauzat de ne"nele.erea asupra cuantumului chiriei cerute de proprietar0
atra.e prelun.irea de drept a contractului de "nchiriere pn la "ncheierea noului
contract.
$. %. "urata nc0irierii
1) C/n%r#,%u0 &$ 4n,5iri$r$ $ 4n,5$i$ &$ r$3u0( p$ / &ur#%( &$%$r1in#%(
Clauza duratei 3i momentul de la care "ncepe s se calculeze sunt meniuni
obli.atorii ale contractului de "nchiriere0 care are ca obiect locuine a(late "n
administrarea societilor comerciale.
C/n%r#,%u0 &$ 4n,5iri$r$ p$n%ru upr#'$6$0$ ,u &$%in#6i# &$ 0/,uin6( &$6inu%$
&$ %#% #u &$ uni%(6i0$ #&1ini%r#%i--%$ri%/ri#0$ #0$ #,$%ui# $ 4n,5$i$ p$ / &ur#%(
&$ + #ni, prin #$1(n#r$ ,u &ur#%# pr/r/3(ri0/r 0$3#0$)
@n ,#"u0 ,/n%r#,%$0/r &$ 4n,5iri$r$ 4n,5$i#%$ &$ pr/pri$%#rii pri-#6i #i 0/,uin6$i,
&ur#%# ,/n%r#,%u0ui $%$ %#2i0i%( prin #,/r&u0 &$ -/in6( #0 0/,#%/ru0ui :i
,5iri#:u0ui)
C/n%r#,%u0 &$ 4n,5iri$r$ $ p/#%$ 4n,5$i# 4n #,$% ,#" :i p$ &ur#%(
n$&$%$r1in#%( 8#r%) 1B2< #0in) 819 C),i-)9)
+n cazul locuinelor restituite (o3tilor proprietari sau mo3tenitorilor acestora0
proprietarul recunoscut "n 6ustiie va "ncheia cu (ostul cumprtor care ocup e(ectiv
locuina0 la cererea acestuia0 un contract de "nchiriere pentru o durat de cel mult % ani
)art. 1% 8e.ea nr. 1#F$##1 3i art. 6 din G.N.E. nr. @#F1!!!*.
2) Pr$0un3ir$# :i 4n,5$i$r$# #nu1i%/r ,/n%r#,%$ &$ 4n,5iri$r$
@n ,/pu0 #i3ur(rii %#2i0i%(6ii &r$p%u0ui &$ '/0/in6(, 0$3iui%/ru0 # in%$r-$ni%
p$%$ -/in6# p(r6i0/r, pr$0un3in& $'$,%$0$ ,/n%r#,%$0/r &$ 4n,5iri$r$ 4n,5$i#%$ ,#r$
#u ,# /2i$,% upr#'$6$ 0/,#%i-$ #'0#%$ 4n p#%ri1/niu0 %#%u0ui #u uni%(6i0/r #0$
#&1ini%r#%i--%$ri%/ri#0$ 8pr/r/3#r$# 0$3#0(9)
+n vederea asi.urrii continuitii contractelor de "nchiriere pentru spaiile cu
destinaia de locuin 3i pentru cele privind .ara6ele din imobilele care se a(l "n
proprietatea statului sau a unitilor administrativ-teritoriale0 a cror durat e2pir la
data de 8 aprilie $##@0 elemente care vizau interesul public 3i .eneral 3i constituia
situaie de ur.en 3i totodat e2traordinar0 a (ost adoptat G.N.E. nr. 8F$##@ "n temeiul
creia 41urata contractelor de "nchiriere privind supra(eele locative cu destinaie de
locuine0 din proprietatea statului sau a unitilor administrativ-teritoriale0 a(late "n curs
de e2ecutare la data intrrii "n vi.oare a ordonanei de ur.en0 care e2pirau la data de 8
aprilie $##@ au (ost prelun.ite de drept pentru o perioad de % ani.5
L# 1D 1#i 200D # in%r#% 4n -i3/#r$ Or&/n#n6# &$ Ur3$n6( nr) <<I1? 1#i 200D,
,#r$ &ipun$ ,( .Dur#%# ,/n%r#,%$0/r &$ 4n,5iri$r$ pri-in& upr#'$6$0$ 0/,#%i-$ ,u
&$%in#6i$ &$ 0/,uin6$ &in pr/pri$%#%$# %#%u0ui #u # uni%(6i0/r #&1ini%r#%i--
%$ri%/ri#0$ r$30$1$n%#%$ &$ Or&/n#n6# &$ Ur3$n6( nr) BI200<, pentru care a operat
tacita relocaiune 4n ,/n&i6ii0$ pr$-("u%$ &$ #r%) 1<?; &in C/&u0 ,i-i0, 4n -i3/#r$ 0#
&#%# #&/p%(rii /r&/n#n6$i, $%$ &$ + #ni &$ 0# &#%# in%r(rii 4n -i3/#r$ # pr$"$n%$i
/r&/n#n6$ &$ ur3$n6(>)
9relun.irea contractelor de "nchiriere0 rmne valabil 3i "n cazul redobndirii
imobilelor respective de ctre (o3tii proprietari sau de mo3tenitorii acestora dup
intrarea "n vi.oare a Grdonanei de ur.en nr. @#F1!!!.
112
+n cazurile restituirii imobilelor ctre (o3tii proprietari0 "ntre proprietari 3i chiria3i se
va "ncheia un contract de "nchiriere numai la cererea chiria3ului sau a (ostului chiria30
dup caz.
9roprietarii0 persoane (izice sau 6uridice de drept privat0 vor "nre.istra noul contract
de "nchiriere la or.anul (iscal teritorial.
9ersoana 6uridic0 care a deinut sau a administrat locuina0 va comunica chiria3ului
titular al contractului de "nchiriere0 "n scris0 cu con(irmare de primire0 "n termen de 1%
zile de la data procesului-verbal de restituire a locuinei0 (aptul ca "ncepnd cu aceast
dat poate s "ncheie un nou contract de "nchiriere cu proprietarul care a redobndit
locuina. +n acela3i timp este obli.at s pun la dispoziie proprietarului0 (r plat0
copii de pe contractul de "nchiriere 3i de pe ane2ele la acesta.
+n vederea "ncheierii noului contract de "nchiriere0 "n termen de 3# de zile de la
deschiderea rolului (iscal0 dup caz0 proprietarul "i va noti(ica chiria3ului sau (ostului
chiria30 prin e2ecutorul 6udectoresc0 data 3i locul "ntlnirii. :oti(icarea va (i comunicat
prin scrisoare recomandat cu con(irmare de primire.
Chiria3ul sau (ostul chiria3 este obli.at s comunice "n scris proprietarului0 cu
con(irmare de primire0 cererea de a "ncheia un nou contract de "nchiriere0 "n termen de
cel mult 3# de zile de la primirea noti(icrii.
+n cazul "n care chiria3ul sau (ostul chiria3 comunic proprietarului c nu cere s
"ncheie un nou contract de "nchiriere0 acesta este obli.at s "i predea proprietarului
locuina pe baz de proces-verbal0 "n termen de cel mult 6# de zile de la data noti(icrii
prevzute la alin. 1. :epredarea locuinei "nuntrul acestui termen "l "ndrepte3te pe
proprietar s cear "n 6ustiie evacuarea necondiionat a locatarilor0 cu plata daunelor-
interese0 pe calea ordonanei pre3ediniale.
:erespectarea de ctre proprietar a dispoziiilor privind "ncheierea noului contract
atra.e prelun.irea de drept a contractului de "nchiriere anterior pn la "ncheierea unui
nou contract de "nchiriere. :eplata chiriei pn la "ncheierea noului contract de
"nchiriere nu poate (i invocat de proprietar ca motiv de evacuare a chiria3ului sau a
(ostului chiria3.
8ipsa unui rspuns scris sau re(uzul ne6usti(icat al chiria3ului sau al (ostului chiria3
de a "ncheia un nou contract de "nchiriere "n termen de 6# de zile de la primirea
noti(icrii "l "ndrepte3te pe proprietar s cear "n 6ustiie evacuarea necondiionat a
locatarilor0 cu plata daunelor-interese0 pe calea ordonanei pre3ediniale.
?) R$4nn/ir$# ,/n%r#,%u0ui &$ 4n,5iri$r$
Sun% p$r1i$ 1#i 1u0%$ r$4nn/iri u,,$i-$, #0$ ,/n%r#,%u0ui &$ 4n,5iri$r$)
@n ,#"u0 4n ,#r$ p(r6i0$ nu ,/n-in #upr# r$4nn/irii ,/n%r#,%u0ui &$ 4n,5iri$r$,
,5iri#:u0 $%$ /20i3#% ( p(r($#,( 0/,uin6# 0# $=pir#r$# %$r1$nu0ui ,/n%r#,%u#0
8#r%) 2? L$3$# nr) 11<I1DD*9)
Chiria3ul este obli.at s prseasc locuina la e2pirarea termenului contractual0
dac locaiunea nu s-a re"nnoit. Chiria3ul este obli.at s plteasc "ntrea.a chirie0
precum 3i toate cheltuielile pentru servicii 3i "ntreinere a(erente perioadei "n care a
ocupat e(ectiv locuina.
L# 4n,5$i$r$# unui n/u ,/n%r#,% &$ 4n,5iri$r$ # 0/,uin6$i, ,5iri#:u0 #r$, 0#
,/n&i6ii $3#0$, &r$p% &$ pr$'$rin6() E0 nu #r$, 4n(, #,$% &r$p% #%un,i ,!n& nu :i-#
$=$,u%#% /20i3#6ii0$ n(,u%$ 4n 2#"# 4n,5iri$rii #n%$ri/#r$)
Dip/"i6ii0$ r$'$ri%/#r$ 0# $=$r,i%#r$# &r$p%u0ui &$ pr$$1p6iun$ 4n 1#%$ri#
-!n"(rii un% #p0i,#2i0$ 4n 1/& ,/r$pun"(%/r 4n ,#"u0 4n ,#r$ 0/,#%/ru0-pr/pri$%#r
113
in%$n6i/n$#"( ( -!n&( 0/,uin6# ,#r$ '#,$ /2i$,%u0 ,/n%r#,%u0ui &$ 4n,5iri$r$ 8#r%)
1B2B C),i-)9)
:oti(icarea prealabil a re(uzului de a re"nnoi contractul de "nchiriere0 "n temeiul 3i
cu respectarea condiiilor prevzute de prezenta ordonan de ur.en0 ine loc de o(ert
de vnzare 3i trebuie s cuprind preul vnzrii0 sub sanciunea nulitii absolute.
G(erta de vnzare este irevocabil pn la e2pirarea perioadei de "nchiriere.
1ac chiria3ul noti(ic proprietarului intenia de a cumpra locuina0 sub condiia
obinerii unui "mprumut pentru plata preului0 contractul de "nchiriere se prelun.e3te cu l
an. 8a e2pirarea acestui termen0 dac vnzarea nu s-a per(ectat0 chiria3ul pierde dreptul
de preemiune la cumprarea locuinei.
=2ercitarea cu rea-credin a dreptului de preemiune atra.e rspunderea civil a
chiria3ului pentru daunele cauzate proprietarului.
1ispoziiile privind dreptul de preemiune al chiria3ului 3i dreptul de a se subro.a
cumprtorului sunt aplicabile 3i "n cazul "n care proprietarul vinde locuina "nainte de
e2pirarea perioadei de "nchiriere.
Cumprtorul este dator s respecte contractul de "nchiriere "ncheiat "n scris 3i
"nre.istrat la or.anul (iscal teritorial0 cu e2cepia cazului "n care "ncetarea "nchirierii din
cauza vnzrii a (ost prevzut "n contractul de "nchiriere.
C5iri#:u0 #r$ un &r$p% &$ pr$$16iun$ nu1#i &#,( pr/pri$%#ru0 in%$n6i/n$#"( (
4n%r(in$"$ &r$p%u0 &$ pr/pri$%#%$ 8in,0ui- nu1#i nu&# pr/pri$%#%$9 #upr#
0/,uin6$i prin .-!n"#r$7)
Nu $=i%( un &r$p% &$ pr$$16iun$ ,!n& pr/pri$%#ru0 4n%r(in$#"( 0/,uin6# p$
#0%( ,#0$ 8,/n%r#,% &$ &/n#6i$, &$ 4n%r$6in$r$, 1/:%$nir$ 0$3#0( #u %$%#1$n%#r(9)
S$,6iun$# # III G #
E'$,%$0$ ,/n%r#,%u0ui &$ 4n,5iri$r$
3.1. *bligaiile proprietarului 7locatorului,
L/,#%/ru0 #r$ /20i3#6i# prin,ip#0( &$ # #i3ur# ,5iri#:u0ui '/0/in6# 0ini:%i%( :i
u%i0( # 0/,uin6$i 4n %/% %i1pu0 0/,#6iunii)
9entru realizarea ei0 8e.ea locuinei 3i contractul-cadru de "nchiriere pentru
supra(eele cu destinaie de locuin prevd c locatorul este obli.at s;
a* s predea chiria3ului locuina "n stare normal de (olosin>
b* s ia msuri pentru repararea 3i meninerea "n stare de si.uran "n e2ploatare 3i
de (uncionalitate a cldirii pe toat durata "nchirierii locuinei>
c* s "ntrein "n bune condiii elementele structurii de rezisten a cldirii0
elementele de construcie e2terioare ale cldirii )acoperi30 (aad0 "mpre6muiri0
pavimente*0 curile 3i .rdinile0 precum 3i spaiile comune din interiorul cldirii )casa
scrii0 casa ascensorului0 holuri0 coridoare0 subsoluri0 scri e2terioare*>
1
1
48ucrrile de reparaii (cute unui imobil revin "n e2clusivitate proprietarului0 cnd de.radrile s-au
produs ca urmare a unui caz de (or ma6or0 ca0 de e2emplu0 a unui seism. +ntr-o atare situaie0 lucrrile0
indi(erent de natura lor0 urmeaz a se e(ectua de ctre proprietar0 deoarece (ora ma6or care a cauzat
de.radrile "nltur obli.aia chiria3ului de a e(ectua lucrrile care-i revin potrivit le.ii.5 /.D.0 D.c.0 1ec.
114
d* s "ntrein "n bune condiii instalaiile comune proprii cldirii )ascensor0
hidro(or0 instalaii de alimentare cu ap0 de canalizare0 instalaii electrice 3i de .aze0
tele(onice etc.*.
/ot "n sarcina proprietarului sunt 3i reparaiile0 indi(erent de natura lor0 determinat
de un caz de (or ma6or )inundaii0 seisme etc.*.
1ac "ns lucrul a pierit total sau devine inutilizabil0 contractul se des(ace de drept
3i proprietarul nu poate (i obli.at s-1 reconstruiasc.
Cu privire la restrn.erea (olosinei locatarului pentru e(ectuarea reparaiilor
ur.ente0 3i chiar evacuarea acestuia0 sunt aplicabile dispoziiile Codului civil.
+n cazul ne"ndeplinirii de ctre proprietar a obli.aiilor care "i revin cu privire la
"ntreinerea 3i repararea locuinei "nchiriate0 lucrrile pot (i e2ecutate de ctre chiria3i "n
contul proprietarului0 reinnd contravaloarea acestora din chirie0 dac de.radarea
produs este de natur s a(ecteze (olosina normal a cldirii sau a locuinei 3i numai
atunci cnd proprietarul0 la sesizarea scris a chiria3ului0 nu a luat msuri de e2ecutare a
lucrrii0 "n termen de 3# de zile de la data sesizrii.
+n s(r3it0 proprietarul are obli.aia s plteasc0 la cererea chiria3ului0 desp.ubiri
pentru sporul de valoare adus locuinei prin "mbuntirile necesare 3i utile0 e(ectuate cu
aprobrile prevzute de le.e0 con(irmate de chiria3 pe baz de acte 6usti(icative.
9n la achitarea inte.ral a desp.ubirilor de ctre proprietar0 chiria3ul are drept de
retenie asupra locuinei.
+n cazul "nstrinrii locuinei0 chiria3ul poate pretinde plata desp.ubirilor de la noul
proprietar.
Chiria3ii din locuinele care au (ost restituite0 potrivit le.ii0 (o3tilor proprietari sau
mo3tenitorilor acestora0 au dreptul la desp.ubiri de la persoana "ndreptit creia i s-a
restituit locuina dac aceasta a (ost preluat cu titlu valabil0 3i respectiv de la stat sau de
la unitatea deintoare a imobilului dac imobilul care se restituie a (ost preluat (r titlu
valabil.
9.2. *bligaiile c0iriaului
a* O20i3#6i# prin,ip#0( # ,5iri#:u0ui $%$ p0#%# ,5iri$i, ,# $,5i-#0$n% #0 '/0/in6$i
0/,uin6$i)
:oiunile prezentate cu privire la chirie "n cadrul contractului de locaiune0 sunt
valabile 3i cu privire la contractul de "nchiriere0 9recizm "ns c plata chiriei "n cazul "n
care obiectul contractului de "nchiriere "l (ormeaz locuina proprietatea unitilor
administrative-teritoriale sau a statului este portabil0 de ce se (ace la sediul locatorului0
3i nu cherabil.
9e ln. plata chiriei0 chiria3ul are 3i urmtoarele obli.aii;
29 ( '/0/$#,( 0/,uin6# ,/n'/r1 &$%in#6i$i $i :i ,# un 2un pr/pri$%#rE
,5iri#:u0 p/#%$ u24n,5iri#, 1/&i'i,# #u 412un(%(6i 0/,uin6# &$6inu%(, nu1#i ,u
#,/r&u0 pr$#0#2i0 ,ri :i 4n ,/n&i6ii0$ %#2i0i%$ &$ pr/pri$%#r, &#,( #,$%$# nu un%
in%$r"i$ prin ,/n%r#,%u0 &$ 4n,5iri$r$ prin,ip#0E
1
nr. 1#@F1!810 C.1.0 p. 8@.
1
48ocatarul are obli.aia de a "ntrebuina lucrul "nchiriat ca un bun proprietar pentru c rspunde de
stricciunile 3i pierderile petrecute "n cursul (olosinei0 dac nu (ace dovada c nu se datoreaz culpei sale.
Gbli.aia locatarului de a "ntrebuina locuina "nchiriat ca un bun proprietar implic 3i obli.aia de a o
"ntreine tot timpul locaiunii "n starea "n care i-a (ost predat0 a(ar de cazul cnd dovede3te c
stricciunile 3i pierderile nu-i sunt imputabile lui sau sublocatarilor. 8a "ncetarea locaiunii0 chiria3ul este
obli.at s restituie locuina "n starea "n care i-a (ost predat con(orm inventarului. +n lipsa unui inventar
115
,9 ( $'$,%u$"$ 0u,r(ri0$ &$ 4n%r$6in$r$, r$p#r#6ii #u 4n0/,uir$ # $0$1$n%$0/r &$
,/n%ru,6ii :i in%#0#6ii &in '/0/in6# $=,0ui-(E
&9 ( r$p#r$ #u ( 4n0/,ui#,( $0$1$n%$0$ &$ ,/n%ru,6ii :i &$ in%#0#6ii
&$%$ri/r#%$ &in '/0/in6# ,/1un(, ,# ur1#r$ # '/0/irii 0/r n$,/r$pun"(%/#r$,
in&i'$r$n% &#,( #,$%$# un% 4n in%$ri/ru0 #u 4n $=%$ri/ru0 ,0(&iriiE
4+n cldirile cu mai multe apartamente0 chiria3ii au dreptul de a "ntrebuina prile 3i
instalaiile de (olosin comun ale cldirii potrivit cu destinaia (iecreia.
Chiria3ii sunt obli.ai s contribuie la cheltuielile pentru iluminarea0 "nclzirea0
curirea prilor 3i instalaiilor de (olosin comun0 precum 3i la orice alte cheltuieli pe
care le.ea le stabile3te "n sarcina lor )art. 18$! C.civ.*.
$9 ( #i3ur$ ,ur(6$ni# :i i3i$ni"#r$# 4n in%$ri/ru0 0/,uin6$i :i 0# p(r6i0$ &$
'/0/in6( ,/1un( p$ %/#%( &ur#%# ,/n%r#,%u0ui &$ 4n,5iri$r$E
'9 ( pr$&$#, 0# 1u%#r$# &in 0/,uin6(, pr/pri$%#ru0ui 0/,uin6# 4n %#r$ n/r1#0(
&$ '/0/in6( :i ,ur(6$ni$, :i ,u /2i$,%$0$ &$ in-$n%#r %r$,u%$ 4n pr/,$u0--$r2#0 &$
pr$&#r$-pri1ir$ 4n%/,1i% 0# pr$0u#r$# 0/,uin6$iE
39 ( ,/1uni,$, 4n %$r1$n &$ ?0 &$ "i0$, pr/pri$%#ru0ui /ri,$ 1/&i'i,#r$
pr/&u( 4n -$ni%u0 n$% #0 '#1i0i$i, u2 #n,6iun$# r$"i0i$rii ,/n%r#,%u0ui &$
4n,5iri$r$E
59 ( p0(%$#,( ,u r$3u0#ri%#%$ ,/%$0$ ,$ 4i r$-in &in ,5$0%ui$0i0$ &$ 4n%r$6in$r$ #
p(r6i0/r :i in%#0#6ii0/r &$ '/0/in6( ,/1un( #0$ ,0(&irii 8&$ $=$1p0u #,$n/ru09 :i
,5$0%ui$0i0$ p$n%ru #p(, ,#n#0i"#r$, i0u1in#%, 4n,(0"ir$, in,0ui- p$n%ru '/r1#r$#
'/n&u0ui &$ ru01$n% :i ,5$0%ui$0i0$ &$ r$p#r#6ii)
1e.radrile produse la prile comune ale imobilului din vina chiria3ilor se vor
suporta de chiria3ul care a produs de.radarea0 "n cazul "n care acesta a putut (i
identi(icat0 sau de toi cei care au acces 3i (olosesc "n comun bunul de.radat0 "n situaia
"n care nu s-a putut identi(ica persoana care a produs stricciunea.
Gbli.aiile chiria3ului cu privire la "ntreinerea 3i repararea spaiului "nchiriat se
pstreaz 3i "n cazul sub"nchirierii locuinei.
Dunt nule de drept orice clauze cuprinse "n contractul de "nchiriere care ar obli.a
chiria3ul s recunoasc sau s plteasc "n avans proprietarului orice sum0 cu titlu de
reparaie "n sarcina proprietarului0 care ar prevedea responsabilitatea colectiv a
chiria3ilor "n caz de de.radare a elementelor de construcii 3i a instalaiilor0 a obiectelor
3i dotrilor a(erente spaiilor comune0 sau care ar impune chiria3ilor s (ac asi.urri de
daune.
S$,6iun$# # - IV - #
opereaz prezumia c a (ost primit "n bun stare0 dar aceast prezumie poate (i combtut de chiria3
prin proba contrar. /ot locatarul trebuie s (ac dovada c pierderea sau deteriorarea bunului nu-i este
imputabil0 "ntruct se datoreaz vechimii0 (orei ma6ore sau unui caz (ortuit5. /.D.0 D.c.0 1ec. nr.
637F1!780 C.1.0 p. 83.
4Gbli.aia locatarului de a "ntrebuina locuina "nchiriat ca un bun proprietar implic 3i obli.aia de a o
"ntreine tot timpul locaiunii "n starea "n care i-a (ost predat0 a(ar numai dac dovede3te c stricciunile
3i pierderile nu-i sunt imputabile lui sau sublocatarilor. la "ncetarea locaiunii chiria3ul este obli.at s
restituie locuina "n starea "n care i-a (ost predat0 con(orm inventarului. +n lipsa unui inventar opereaz
prezumia c a (ost primit "n bun stare0 dar aceast prezumie poate (i combtut de chiria3 prin proba
contrar. /ot locatorul trebuie s (ac dovada c pierderea sau deteriorarea bunului nu-i este imputabil0
"ntruct se datoreaz vechimii (orei ma6ore sau unui caz (ortuit.5 /rib.Dupr.0 D.civ.0 1ecizia nr. 637F13
aprilie 1!780 4Bepertoriu 1!7%-1!8#50 p. 1#8.
116
C/n%r#,%u0 &$ u24n,5iri$r$
Spr$ &$/$2ir$ &$ u20/,#6iun$, #&1i( 4n prin,ipiu '(r( r$%ri,6ii &$ C/&u0
,i-i0, ,5iri#:u0 p/#%$ u24n,5iri# 0/,uin6# &$6inu%( nu1#i ,u #,/r&u0 pr$#0#2i0 ,ri
:i 4n ,/n&i6ii0$ %#2i0i%$ &$ pr/pri$%#r)
.C5iri#:u0 p/#%$ ,$&# ,/n%r#,%u0 &$ 4n,5iri$r$ # 0/,uin6$i #u u24n,5iri#
0/,uin6# nu1#i ,u #,/r&u0 ,ri #0 0/,#%/ru0ui, ,#" 4n ,#r$, 4n 0ip# un$i %ipu0#6ii
,/n%r#r$, ,$i/n#ru0, r$p$,%i- u20/,#%#ru0, r(pun&$ /0i&#r ,u ,5iri#:u0 p$n%ru
/20i3#6ii0$ #u1#%$ '#6( &$ 0/,#%/r prin ,/n%r#,%u0 &$ 4n,5iri$r$> pr$-$&$ #r%) 1B??
C),i-)
Dublocatarul )subchiria3ul* nu se poate prevala de nici un drept "mpotriva
proprietarului 3i nici asupra oricrui titlu de ocupare al locuinei.
Contractul de sub"nchiriere se "nre.istreaz prin .ri6a locatarului principal la
or.anele (iscale teritoriale.
D#,( u24n,5iri$r$# # '/% '(,u%( '(r( #,/r&u0 (u #u ,5i#r 41p/%ri-# ,0#u"$i
,#r$ in%$r"i,$ u24n,5iri$r$#, 0/,#%/ru0 p/#%$ ,$r$ 4n Cu%i6i$ 'i$ $=$,u%#r$#
/20i3#6ii0/r &in ,/n%r#,%u0 prin,ip#0 8,u ,/n$,in6# $-#,u(rii u20/,#%#ru0ui9, 'i$
r$"/0u6iun$# ,/n%r#,%u0ui prin,ip#0 ,u &#un$-in%$r$$)
:u se asimileaz cu sub"nchirierea permisiunea acordat de locatar unor persoane s
se (oloseasc temporar de locuina pe care o ocup )persoane tolerate*. P$r/#n$0$
%/0$r#%$ nu #u ni,i un %i%0u 0/,#%i- :i p/% 'i $-#,u#%$ ad nutuum, #&i,( 0# i1p0#
,$r$r$ # 0/,#%/ru0ui)
Dub"nchirierea consimit de locator produce "ntre locatarul principal 3i sublocatar
toate e(ectele locaiunii.
1e3i consimit de locator )proprietar*0 contractul de sub"nchiriere nu produce e(ecte
(a de el0 ne(iind parte contractant0 3i0 prin urmare0 locatorul0 respectiv0 subchiria3ul nu
au aciuni directe unul "mpotriva celuilalt0 putnd aciona numai pe calea aciunii oblice
)subro.atorii*.
9entru toate stricciunile aduse locuinei sau pentru daunele produse proprietarului
de persoana care a sub"nchiriat locuina0 titularul contractului de "nchiriere va rmne
rspunztor "n continuare (a de proprietar.
1
Dub"nchirierea poate "nceta datorit unor motive care privesc contractul de
sub"nchiriere )nee2ecutarea obli.aiilor0 "mplinirea termenului0 denunare unilateral
etc.*0 dar 3i0 "ntruct este un drept derivat din drepturile locatarului principal0 o dat cu
"ncetarea dreptului de a (olosi locuina al acestuia din urm.
@n %/#%$ ,#"uri0$, $-#,u#r$# u20/,#%#ru0ui 8u2,5iri#:u0ui9 $ p/#%$ '#,$ nu1#i
prin 5/%(r!r$ Cu&$,(%/r$#,()
C#pi%/0u0 VI
S,5i12u0 &$ 0/,uin6$
%eciunea ' & #c0imbul voluntar de locuine
1
4Incendierea imobilului de ctre subchiria3 nu are0 "n raport cu locatarul principal0 valoarea unui caz
(ortuit 3i ca atare nu-l apr de rspunderea ce decur.e pentru el din obli.aiile contractuale.5 /.D.0 D.p.0
1ec. nr. 8%3F1!730 B.B.1.0 nr. 1#F1!7@0 p. %8-6$.
117
Ti%u0#rii &$ ,/n%r#,%$ &$ 4n,5iri$r$ p/% '#,$ 4n%r$ $i ,5i12 &$ 0/,uin6$, ,u
#-i"u0 #u%/ri%(6ii ,#r$ # #pr/2#% 4n,5iri$r$# #u, &up( ,#", ,u #,/r&u0
pr/pri$%#ru0ui 0/,uin6$i 8#r%) ?? L$3$# nr) 11<I1DD*9)
Cu condiia aprobrilor corespunztoare0 schimbul poate avea ca obiect 3i locuine
care (ac parte una din (ondul de stat 3i cealalt este proprietate particular.
S,5i12u0 &$ 0/,uin6$ pr/&u,$ $'$,%$0$ un$i &u20$ ,$iuni &$ ,r$#n6(, #-!n& ,#
/2i$,% &r$p%uri0$ &$ '/0/in6( 0/,#%i-(, &#r #0 un$i &u20$ &$0$3#6ii p$r'$,%$ 8#u
n/-#6ii prin ,5i12#r$ &$ &$2i%/ri9, 4n%ru,!% prin ,5i12 $ %r#n1i% :i /20i3#6ii0$,
,/,5i12#:ii 'iin& $0i2$r#6i '#6( &$ ,r$&i%/rii ini6i#0i)
%eciunea a ''-a % #c0imbul obligatoriu de locuine
S,5i12u0 /20i3#%/riu &$ 0/,uin6$ $%$ r$30$1$n%#% &$ #r%) 2?-2+ &in O)U)H) nr)
<0I1DDD)
Pr/pri$%#rii #u &r$p%u0 ( ,$#r( :i ( /26in( 1u%#r$# ,5iri#:i0/r &in p#6ii0$ ,u
&$%in#6i# &$ 0/,uin6( p$ ,#0$# unui ,5i12 /20i3#%/riu)
P$n%ru #,$#%#, pr/pri$%#ru0 $%$ /20i3#% ( pun( 0# &ip/"i6i# ,5iri#:u0ui ,u
,/n%r#,% &$ 4n,5iri$r$, un #0% p#6iu ,u &$%in#6i# &$ 0/,uin6( 4n #,$$#:i 0/,#0i%#%$
#u 4n%r-/ #0%( 0/,#0i%#%$ ,u #,/r&u0 ,5iri#:u0ui, ,u #i3ur#r$# $=i3$n6$0/r 1ini1#0$
pr$-("u%$ 4n #n$=# nr) 1 0# L$3$# nr) 11<I1DD*)
1ac locuina o(erit "n schimb este proprietatea altei persoane0 contractul de
"nchiriere se "ncheie de ctre aceasta pentru un termen care nu poate (i mai mic dect cel
prevzut "n contractul iniial.
Chiria3ul nu este obli.at s se mute dac0 "n locuina care i se o(er "n schimb0 nu i
se asi.ur supra(aa locuibil 3i numrul de camere la care este "ndreptit con(orm
ordonanei de ur.en0 dar nici nu poate pretinde o supra(a locuibil sau un numr de
camere mai mare dect cele la care este "ndreptit sau dect cele pe care le deine cu
chirie 3i nici condiii mai bune de locuit dect cele pe care el le are "n locuina din care
urmeaz s se mute.
:u i se va putea cere chiria3ului s se mute "ntr-o locuin insalubr 3i nici s
accepte o locuin lipsit de dependinele strict necesare )buctrie0 baie0 TC* prevzute
"n contractul de "nchiriere a locuinei din care urmeaz s se mute.
Chiria3ul nu va putea "ns s invoce0 ca motiv al re(uzului de a se muta0 (aptul c
locuina o(erit este situat "ntr-un cartier peri(eric0 c este mai puin con(ortabil din
cauza (elului di(erit de "nclzire0 c nu are curte0 ori din cauza eta6ului la care se a(l
locuina o(erit "n schimb.
Chiria3ul poate (i evacuat 3i din .ara6ul deinut0 dac acesta a aparinut0 la data
prelurii de ctre stat0 locuinei din care urmeaz s se mute0 chiar dac proprietarul nu
poate s "i o(ere chiria3ului un alt .ara6 la schimb.
1
Li%i3ii0$ &in%r$ pr/pri$%#ri :i ,5iri#:i, 0$3#%$ &$ ,5i12u0 /20i3#%/riu &$
0/,uin6(, un% &$ ,/1p$%$n6# Cu&$,(%/ri$i 4n r#"# ,(r$i# $ #'0( i1/2i0u0)
N/%(r!r$# pr/nun6#%( &$ Cu&$,(%/ri$ p/#%$ 'i #%#,#%( ,u r$,ur) N/%(r!r$#
in%#n6$i &$ r$,ur $%$ &$'ini%i-( :i ir$-/,#2i0()
S,5i12u0 /20i3#%/riu &$ 0/,uin6$ $%$ pr$-("u% :i 4n #r%) 1+ #0in) 1 &in L$3$# nr)
10I2001 4n ,#"u0 r$%i%uirii 4n n#%ur(, prin pr/,$&uri0$ #&1ini%r#%i-$ pr$-("u%$ &$
1
4Chiria3ul bene(iciaz de protecie0 con(orm GNE nr. @#F1!!! aprobat prin 8e.ea nr. $@F$##10 numai
pentru locuina ce s-a restituit proprietarul deposedat "n mod abuziv de stat0 iar nu 3i pentru .ara60 din care
poate (i evacuat.5 I.C.C.I.0 Iurisprudena seciei civile pe anul $##%0 nr. 1%30 p. 38%.
118
0$3$, &$ 0/,uin6$ '/:%i0/r pr/pri$%#ri #u 1/:%$ni%/ri0/r #,$%/r#A .6n cazul n care
c0iriaului i se pune la dispoziie o alt locuin corespunztoare- acesta este obligat
s elibereze de ndat locuina ocupat7) @n /pini# n/#%r(, ,ri%$rii0$ &$ &$'inir$ #
0/,uin6$i ,/r$pun"(%/#r$ un% ,$0$ pr$-("u%$ &$ O)H) nr) <0I1DDD)
S$,6iun$# # III - #
@n,$%#r$# ,/n%r#,%u0ui &$ 4n,5iri$r$
C/n%r#,%u0 &$ 4n,5iri$r$ 4n,$%$#"( prinA #,/r&u0 p(r6i0/r, $=pir#r$# &ur#%$i
4n,5iri$rii, &$nun6#r$# uni0#%$r#0( # ,/n%r#,%u0ui &$ 4n,5iri$r$ &$ ,(%r$ ,5iri#:,
r$"i0i$r$# ,/n%r#,%u0ui 4n ,#"u0 n$$=$,u%(rii /20i3#6ii0/r #u (-!r:irii &$ ,(%r$
,5iri#: # un/r '#p%$ ,u0p#2i0$, &$,$u0 #u p(r(ir$# 0/,uin6$i &$ ,(%r$ ,5iri#:,
pi$ir$# 0/,uin6$i, &$'iin6#r$# %i%0u0ui 0/,#%/ru0ui :i 4n%r(in#r$# 0/,uin6$i.
$
a* A,/r&u0 p(r6i0/r .mutuus dissensus) este o procedur simetric cu cea a
"ncheierii contractului .mutuus consensus).
b* E=pir#r$# &ur#%$i 4n,5iri$rii
@n ,#"u0 4n ,#r$ p(r6i0$ nu ,/n-in #upr# r$4nn/irii ,/n%r#,%u0ui &$ 4n,5iri$r$,
,5iri#:u0 $%$ /20i3#% ( p(r($#,( 0/,uin6# 0# $=pir#r$# %$r1$nu0ui ,/n%r#,%u#0
8#r%) 2? L$3$# nr) 11<I1DD*)
Dip/"i6i# &$ 1#i u nu $ #p0i,( 4n ,#"u0 4n ,#r$ #r $=i%# un ,#" &$ pr/r/3#r$
0$3#0( # ,/n%r#,%u0ui &$ 4n,5iri$r$)
c* D$nun6#r$# uni0#%$r#0( # ,/n%r#,%u0ui &$ ,(%r$ ,5iri#:.
1
A%un,i ,!n& ,/n%r#,%u0 &$ 4n,5iri$r$ -# 4n,5$i#% '(r( &$%$r1in#r$# &ur#%$i :i
nu -# ,/n-$ni% #0%'$0, ,5iri#:u0 p/#%$ &$nun6# ,/n%r#,%u0 prin n/%i'i,#r$, ,u
r$p$,%#r$# unui %$r1$n &$ pr$#-i" p#r$ nu p/#%$ 'i 1#i 1i, &$,!% '$r%u0
in%$r-#0u0ui &$ %i1p p$n%ru ,#r$ -# %#2i0i% p0#%# ,5iri$i)
+n cazul de mai sus0 locatorul poate denuna contractul prin noti(icare cu respectarea
unui termen de preaviz care nu poate (i mai mic de;
2
4Contractul de "nchiriere care a luat (iin "nainte de a (i vndut imobilul este opozabil noului proprietar0
dac a (ost "ncheiat "n (orm autentic ori prin "nscris sub semntur privat cu dat cert0 iar "n contract
nu s-a prevzut des(iinarea sa din cauza vnzrii. Ct prive3te un contract de "nchiriere prelun.it "n
puterea le.ii0 el poate (i invocat (a de dobnditorul imobilului chiar dac nu sunt "ndeplinite aceste
condiii de (orm.5 /.D.0 D.c.0 1ec. nr. 1@%%F1!770 B.B.1.0 nr. !F1!780 p. %$.
1
4+ntruct la baza "ncheierii contractelor st0 "n .eneral0 libertatea de voin0 urmeaz c 3i chiria3ul poate
denuna0 unilateral0 contractul de locaiune0 dar sub condiia de a-l anuna pe proprietar "n scris. 1up
mani(estarea de voin a chiria3ului "n acest sens 3i "ndeplinirea obli.aiei de a-l anuna pe proprietar0
denunarea contractului "3i produce e(ectele0 chiar dac pentru o locuin ocupat de o (amilie se "ncheie
un sin.ur contract de "nchiriere. 1enunarea contractului "3i produce e(ectele0 chiar dac pentru o locuin
ocupat de o (amilie se "ncheie un sin.ur contract de "nchiriere. 1enunarea contractului de ctre un
membru de (amilie nu este condiionat0 "n ceea ce-l prive3te pe el personal0 de consimmntul celorlali
membri de (amilie0 de vreme ce nici dreptul de a (i locatar0 cu drepturi proprii0 nu este condiionat de un
atare consimmnt0 (iecare membru al (amiliei putnd invoca autonom bene(iciul contractului "n virtutea
dreptului su locativ propriu. Benunrii valabile la contractul de "nchiriere nu i se poate opune nici (aptul
c asemenea contracte0 privind supra(ee locative cu destinaia de locuin0 indi(erent de proprietar0 au
(ost prelun.ite de drept0 "ntruct termenul (i2at este stabilit "n (avoarea chiria3ului0 care poate renuna
oricnd la bene(iciul su prin act unilateral de voin.5 /rib.Dupr.0 D.civ.0 1ecizia nr. 1!86F3# nov. 1!760
4Bepertoriu 1!7%-1!8#50 p. 1#6-1#7.
119
a* 6# de zile0 dac intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este de o
lun sau mai mare>
b* 1% zile0 dac intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este mai mic
de o lun )art. 18$@ alin. )$* C.civ.*.
D#,( 4n,5iri$r$# $%$ p$ &ur#%( &$%$r1in#%(, 0/,#%#ru0 p/#%$ &$nun6#
uni0#%$r#0 ,/n%r#,%u0 prin n/%i'i,#r$, ,u r$p$,%#r$# unui %$r1$n &$ pr$#-i" &$ ,$0
pu6in *0 &$ "i0$) Ori,$ ,0#u"( ,/n%r#r( $%$ ,/ni&$r#%( n$,ri()
+n cazul "n care "nchirierea este pe durat determinat iar "n contract s-a prevzut c
locatorul poate denuna unilateral contractul "n vederea satis(acerii nevoilor locative
proprii sau ale (amiliei sale0 acestei denunri i se aplic termenul de preaviz prevzut la
art. 18$@ alin. )$* C.civ.
&9 R$"i0i$r$# ,/n%r#,%u0ui &$ 4n,5iri$r$
R$"i0i$r$# ,/n%r#,%u0ui &$ 4n,5iri$r$ p/#%$ 'i /26inu%( &$ p#r%$# ,#r$ $%$
pr$Cu&i,i#%( prin n$$=$,u%#r$# /20i3#6ii0/r ,$ r$-in ,$0$i0#0%$ p(r6i)
D$ #$1$n$#, 0/,#%/ru0 p/#%$ ,$r$ in%#n6$i r$"i0i$r$# ,/n%r#,%u0ui &$ 4n,5iri$r$
:i 4n ,#"u0 4n ,#r$ ,5iri#:u0, 1$12rii '#1i0i$i #0$ #u #0%$ p$r/#n$ ,(r/r# $0 0$-#
4n3(&ui%, 4n /ri,$ 1/&, '/0/ir$#, &$6in$r$# #u #,,$u0 4n 0/,uin6(, 'i$ #u un
,/1p/r%#1$n% ,#r$ '#,$ i1p/i2i0( ,/n-i$6uir$# ,u ,$0$0#0%$ p$r/#n$ ,#r$ 0/,ui$,
4n #,$0#:i i1/2i0 #u 4n i1/2i0$ #'0#%$ 4n -$,in(%#%$, 'i$ 41pi$&i,( '/0/ir$# n/r1#0(
# 0/,uin6$i #u # p(r6i0/r ,/1un$ 8#r%) 1B?0 C),i-)9)
9otrivit art. $@ din 8e.ea nr. 11@F1!!6 4Bezilierea contractului de "nchiriere "nainte
de termenul stabilit se (ace "n urmtoarele condiii;
a* la cererea chiria3ului0 cu condiia noti(icrii prealabile "ntr-un termen de
minimum 6# de zile>
b* la cererea proprietarului atunci cnd;
H chiria3ul nu a achitat chiria cel puin 3 luni consecutiv>
H chiria3ul a pricinuit "nsemnate stricciuni locuinei0 cldirii "n care este situat
aceasta0 instalaiilor0 precum 3i oricror alte bunuri a(erente lor0 sau dac "nstrineaz
(r drept pri ale acestora>
H chiria3ul are un comportament care (ace imposibil convieuirea sau "mpiedic
(olosirea normal a locuinei>
H chiria3ul nu a respectat clauzele contractuale>
H la cererea asociaiei de proprietari0 atunci cnd chiria3ul nu 3i-a achitat obli.aiile
ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioad de 3 luni0 dac au (ost stabilite0 prin
contractul de "nchiriere0 "n sarcina chiria3ului.
D#,( prin 0$3$ nu $ pr$-$&$ #0%'$0, $-#,u#r$# ,5iri#:u0ui $ '#,$ 4n 2#"# un$i
5/%(r!ri Cu&$,(%/r$:%i)
Chiria3ul este obli.at la plata chiriei prevzute "n contract pn la data eliberrii
e(ective a locuinei0 precum 3i la repararea pre6udiciilor de orice natur cauzate
locatorului pn la acea dat )art. 1831 C.civ.*.
+n lipsa unei interdicii stipulate "n acest sens0 3i alte persoane pot locui "mpreun cu
chiria3ul0 caz "n care vor (i inute solidar cu acesta0 pe durata (olosinei e2ercitate0
pentru oricare dintre obli.aiile izvorte din contract.
@n,$%#r$#, &in /ri,$ ,#u"(, # ,/n%r#,%u0ui &$ 4n,5iri$r$, pr$,u1 :i 5/%(r!r$#
Cu&$,(%/r$#,( &$ $-#,u#r$ # ,5iri#:u0ui un% &$ &r$p% /p/"#2i0$ :i $ $=$,u%(
120
41p/%ri-# %u%ur/r p$r/#n$0/r ,#r$ 0/,ui$,, ,u %i%0u #u '(r( %i%0u, 41pr$un( ,u
,5iri#:u0 8#r%) 1B?2 C),i-)9.
1
O i%u#6i$ p$,i#0( $%$ r$30$1$n%#%( &$ #r%) 1B2; C),i-) .D#,( i1/2i0u0
4n,5iri#%, prin %ru,%ur( #u prin %#r$# #, ,/n%i%ui$ / pri1$C&i$ 3r#-( p$n%ru
(n(%#%$# ,$0/r ,#r$ 0u,r$#"( #u 0/,ui$, 4n $0, ,5iri#:u0, ,5i#r &#,( # r$nun6#% 0#
#,$% &r$p%, -# pu%$# r$"i0i# ,/n%r#,%u0 &$ 4n,5iri$r$, 4n ,/n&i6ii0$ 0$3ii)
C5iri#:u0 #r$ &r$p%u0 :i 0# &#un$-in%$r$$ &#,(, 0# &#%# 4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui,
nu # ,un/,u% -i,ii0$ 2unu0ui)>
e* D$,$u0 ,5iri#:u0ui %i%u0#r &$ ,/n%r#,%
C/n%r#,%u0 &$ 4n,5iri$r$ # 0/,uin6$i 4n,$%$#"( 4n %$r1$n &$ ?0 &$ "i0$ &$ 0#
&$,$u0 ,5iri#:u0ui)
Su24n,5iri$r$# ,/ni16i%( &$ ,5iri#: 4n,$%$#"( &$#$1$n$# 0# $=pir#r$#
%$r1$nu0ui pr$-("u% 1#i u 8#r%) 1B?< C),i-)9)
Contractul de "nchiriere "nceteaz "n termen de 3# de zile de la data "nre.istrrii
decesului0 dac persoanele "ndreptite nu au solicitat locuina0 adic continuarea
contractului de "nchiriere.
S$,6iun$# # IV - #
S/0u6i/n#r$# 0i%i3ii0/r 0/,#%i-$
Ori,$ 0i%i3iu 4n 0$3(%ur( ,u #p0i,#r$# pr$-$&$ri0/r L$3ii 0/,uin6$i $
/0u6i/n$#"( &$ ,(%r$ in%#n6$0$ Cu&$,(%/r$:%i)
C/1p$%$n6# 1#%$ri#0( #p#r6in$ in%#n6$i &$ &r$p% ,/1un 8Cu&$,(%/ri$i9, i#r ,$#
%$ri%/ri#0(, $%$ #0%$rn#%i-(, #&i,( p$ 0!n3( in%#n6# &$ &r$p% ,/1un, ,#r$ $%$
in%#n6# 4n ,ir,u1,rip6i# ,(r$i# $ #'0( &/1i,i0iu0 p!r!%u0ui 8#r%) 102 C)pr),i-)9 $%$
,/1p$%$n%( :i in%#n6# 0/,u0ui un&$ $ #'0( i1/2i0u0 p$n%ru ,$r$ri0$ ,$ i"-/r(,
&in%r-un r#p/r% &$ 0/,#6iun$ # i1/2i0u0ui 8#r%) 10B p,%) <9 C)pr/,),i-)9)
9rin dero.are de la aceast competen0 orice liti.iu dintre chiria3 3i proprietar cu
privire la nivelul 3i plata chiriei se soluioneaz de ctre 6udectoria "n a crei raz
teritorial este situat locuina )art. @$ G.E. nr. @#F1!!!*.
8a (el0 "n mod dero.atoriu de la dreptul comun0 liti.iile dintre proprietari 3i chiria3i0
le.ate de schimbul obli.atoriu de locuine0 sunt de competena 6udectoriei "n raza
creia se a(l imobilul.
1
4+n cazul "n care unul dintre soi are o comportare necorespunztoare (a de ceilali locatari din imobil0
nu se poate dispune numai evacuarea lui0 ci 3i a celuilalt so. Cltminteri0 s-ar a6un.e s se dispun
separarea 6udectoreasc a domiciliului0 de3i domiciliului comun al soilor este de natura cstoriei0 iar
potrivit le.ii0 au dreptul la o sin.ur locuin. Cceast soluie se impune 3i pentru considerentul c0 "n
concepia le.iuitorului0 titularul contractului de "nchiriere0 "mpreun cu membrii si de (amilie0 (ormeaz
un colectiv cu acelea3i interese 3i0 (iind cu toii obli.ai s respecte prevederile le.ii0 rmn rspunztori
pentru (aptele ce atra. evacuarea0 chiar dac sunt svr3ite numai de ctre unii dintre ei.5 /rib.Dupr.0
D.civ.0 1ecizia nr. 13$6F1$ au.ust 1!760 4Bepertoriu 1!7%-1!8#50 p. 1#!.
121
+n materia schimbului obli.atoriu de locuine0 G.E. nr. @#F1!!! dero. de la dreptul
comun 3i "n privina cilor de atac0 suprimnd calea de atac a apelului.
Aotrrea pronunat de 6udectorie "n materia schimbului obli.atoriu de locuine
poate (i atacat cu recurs. Aotrrea instanei de recurs este de(initiv 3i irevocabil )art.
$%*.
Cr$&$1 ,( #,$%$ $=,$p6ii un% &$ %ri,%( in%$rpr$%#r$ :i nu p/% 'i $=%in$ prin
#n#0/3i$ 0# /ri,$ 0i%i3iu 0/,#%i-)
=vacuarea chiria3ului se (ace numai pe baza unei hotrri 6udectore3ti irevocabile0
pronunat (ie pe calea aciunii de drept comun0 (ie pe calea ordonanei pre3ediniale0
dac condiiile de admisibilitate ale acesteia sunt "ndeplinite.
=vacuarea pe calea ordonanei pre3ediniale este indicat e2pres 3i condiiile ei de
admisibilitate sunt prezumate a (i "ndeplinite "n cazul "n care chiria3ul0 cruia
proprietarul i-a (cut propunerea "ncheierii unui nou contract de "nchiriere0 nu rspunde
"n scris "n termen de 6# de zile de la primirea noti(icrii sau re(uz ne6usti(icat s
"ncheie noul contract.
+n acest caz0 proprietarul poate cere "n 6ustiie evacuarea necondiionat a
locatarilor0 cu plata daunelor-interese0 pe calea ordonanei pre3ediniale )art. 11 alin. $
G.E. nr. @#F1!!!*.
S$,6iun$# # V- #
L/,uin6$ ,u &$%in#6i$ p$,i#0(
L$3$# nr) 11<I1DD* pr$-$&$ n/r1$ p$,i#0$ pri-in& 4n,5iri$r$# 0/,uin6$0/r
/,i#0$, 0/,uin6$0/r &$ $r-i,iu :i in%$r-$n6i$, 0/,uin6$0/r &$ n$,$i%#%$ :i 0/,uin6$0/r
&$ pr/%/,/0)
R$3i1u0 4n,5iri$rii pr$-("u% &$ 0$3$# p$,i#0( p$n%ru 0/,uin6$0$ /,i#0$0
0/,uin6$0$ &$ n$,$i%#%$, 0/,uin6$0$ &$ $r-i,iu, 0/,uin6$0$ &$ in%$r-$n6i$ :i 0/,uin6$0$
&$ pr/%/,/0 $ 4n%r$3$:%$ ,u pr$-$&$ri0$ ,/&u0ui ,i-i0 8#r%) 1B?+ C),i-)9.
%eciunea #'
8ocuina social
L/,uin6# /,i#0( $%$ 0/,uin6# ,#r$ $ #%ri2ui$ ,u ,5iri$ u2-$n6i/n#%( un/r
p$r/#n$ #u '#1i0ii # ,(r/r i%u#6i$ $,/n/1i,( nu 0$ p$r1i%$ #,,$u0 0# / 0/,uin6(
4n pr/pri$%#%$ #u 4n,5iri$r$# un$i 0/,uin6$ 4n ,/n&i6ii0$ pi$6$i)
L/,uin6# /,i#0( nu p/#%$ 'i -!n&u%( ,5iri#:u0ui)
1
Constituirea (ondului de locuine sociale se (ace prin realizarea de construcii noi 3i
prin reabilitarea unor construcii e2istente.
Consiliile locale controleaz 3i rspund de (ondul de locuine sociale situate pe
teritoriul unitilor administrativ-teritoriale respective.
1
48ocuina social0 "nchiriat cu aceast destinaie0 e2pres prevzut "n contract0 nu poate (i vndut
chiria3ului H care invoc dispoziiile 8e.ii nr. 61F1!!# 3i ale 8e.ii nr. 8%F1!!$ H chiar dac a (ost
construit anterior 8e.ii nr. 11@F1!!6 H care0 prin art. @70 interzicea vnzarea acestor locuine H deoarece
acest act normativ a de(initivat re.imul locuinelor care de6a aveau acest statut0 e2ceptate de la vnzare.5
I.C.C.I.0 Iurisprudena seciei civile pe anul $##%0 nr. 1%60 p. 38!.
122
8ocuinele sociale aparin domeniului public al unitilor administrativ-teritoriale 3i
se vor amplasa numai pe terenurile acestora.
8ocuina social se realizeaz cu respectarea supra(eei utile 3i a dotrilor stabilite "n
limita supra(eei construite0 potrivit e2i.enelor minimale pentru locuine prevzute "n
8e.ea locuinei.
9entru locuinele sociale realizate prin reabilitarea construciilor e2istente0 se
consider obli.atorii numai prevederile le.ate de dotarea minim.
Cu acces la locuin social0 "n vederea "nchirierii0 (amiliile cu un venit mediu net
lunar realizat pe ultimele 1$ luni sub mediul venitului net lunar pe (amilie comunicat de
Institutul :aional de Dtatistic pe luna anterioar celei "n care se adreseaz cererea.
:ivelul minim ast(el calculat va (i corectat periodic de Euvern0 "n (uncie de
evoluia situaiei economice 3i sociale.
8ocuinele sociale se repartizeaz de ctre consiliile locale pe baza criteriilor
stabilite anual de acestea0 "n condiiile prevederilor 8e.ii nr. 11@F1!!60 3i de ele pot
bene(icia0 "n ordinea de prioritate stabilit de consiliile locale0 urmtoarele cate.orii de
persoane; tinerii cstorii care au (iecare vrsta de pn la 3% de ani0 tinerii provenii
din instituii de ocrotire social 3i care au "mplinit vrsta de 18 ani0 invalizii de .radul I
3i II0 persoanele handicapate0 pensionarii0 veteranii 3i vduvele de rzboi0 bene(iciarii
prevederilor 8e.ii nr. @$F1!!#0 republicat0 3i ai 1ecretului-8e.e nr. 118F1!!#0
republicat0 alte persoane sau (amilii "ndreptite.
Contractul de "nchiriere se "ncheie de ctre primar sau de ctre o persoan
"mputernicit de acesta cu bene(iciarii stabilii de consiliul local0 pe o perioad de % ani0
cu posibilitatea de prelun.ire pe baza declaraiei de venituri 3i a actelor doveditoare
necesare con(orm prevederilor le.ale.
:ivelul chiriei nu va dep3i 1#S din venitul net lunar0 calculat pe ultimele 1$ luni0
pe (amilie. 1i(erena pn la valoarea nominal a chiriei va (i subvenionat de la
bu.etul local al unitii administrativ-teritoriale unde este situat locuina social.
+n cazurile "n care venitul net lunar pe (amilie s-a modi(icat0 autoritatea
administraiei publice locale va opera modi(icarea chiriei 3i a subveniei acordate0
cuvenite proprietarului.
C/n%r#,%u0 &$ 4n,5iri$r$ # 0/,uin6$0/r /,i#0$ $ p/#%$ r$"i0i#A
a* "n condiiile prevzute pentru rezilierea contractului de "nchiriere>
b* "n cazul "n care venitul mediu net lunar pe (amilie0 realizat "n $ ani (iscali
consecutivi0 dep3e3te cu peste $#S nivelul minim prevzut la art. @$ din 8e.ea
locuinei0 iar titularul contractului de "nchiriere nu a achitat valoarea nominal a chiriei
"n termen de !# de zile de la comunicare.
L/,uin6$0$ /,i#0$ r$#0i"#%$ p/%ri-i% L$3ii nr) 11<I1DD* nu p/% 'i -!n&u%$)
:u pot bene(icia de locuine sociale0 potrivit le.ii0 persoanele sau (amiliile care;
a* dein "n proprietate o locuin>
b* au "nstrinat o locuin dup data de l ianuarie 1!!#>
c* au bene(iciat de spri6inul statului "n credite 3i e2ecuie pentru realizarea unei
locuine>
d* dein0 "n calitate de chiria30 o alt locuin.
B$n$'i,i#rii 0/,uin6$0/r /,i#0$ nu #u &r$p%u0 ( u24n,5iri$"$, ( %r#n1i%(
&r$p%u0 &$ 0/,uir$ #u ( ,5i12$ &$%in#6i# p#6iu0ui 4n,5iri#%, u2 #n,6iun$#
r$"i0i$rii ,/n%r#,%u0ui &$ 4n,5iri$r$ :i # up/r%(rii $-$n%u#0$0/r &#un$ #&u$
0/,uin6$i :i ,0(&irii, &up( ,#")
123
<inanarea locuinelor sociale se asi.ur din bu.etele locale0 "n limitele prevederilor
bu.etare aprobate anual.
Dtatul spri6in construcia de locuine sociale prin trans(eruri de la bu.etul de stat0
stabilite anual cu aceast destinaie.
9ersoanele (izice 3i a.enii economici pot spri6ini prin donaii sau contribuii
construcia de locuine sociale.
%eciunea a #''-a & 8ocuina de serviciu i locuina de intervenie
L/,uin6# &$ $r-i,iu $%$ 0/,uin6# &$%in#%( 'un,6i/n#ri0/r pu20i,i, #n3#C#6i0/r
un/r in%i%u6ii #u #3$n6i $,/n/1i,i, #,/r&#%( 4n ,/n&i6ii0$ ,/n%r#,%u0ui &$ 1un,(,
p/%ri-i% pr$-$&$ri0/r 0$3#0$.
1
L/,uin6# &$ in%$r-$n6i$ $%$ 0/,uin6# &$%in#%( ,#"(rii p$r/n#0u0ui uni%(6i0/r
$,/n/1i,$ #u 2u3$%#r$ ,#r$ prin ,/n%r#,%u0 &$ 1un,( 4n&$p0in$:%$ #,%i-i%(6i #u
'un,6ii ,$ n$,$i%( pr$"$n6# p$r1#n$n%( #u 4n ,#" &$ ur3$n6( 4n ,#&ru0 uni%(6i0/r
$,/n/1i,$.
$
<ondul de locuine de serviciu se compune din;
a* locuine e2istente0 care0 potrivit prevederilor le.ale0 rmn cu destinaia de
locuine de serviciu la data intrrii "n vi.oare a 8e.ii nr. 11@F1!!6>
b* locuine noi.
C/n&i6ii0$ :i &ur#%# &$ 4n,5iri$r$ -/r 'i %ipu0#%$ 4n ,/n%r#,%u0 &$ 4n,5iri$r$
4n,5$i#% 4n%r$ p(r6i0$ ,/n%r#,%#n%$, #,,$/riu 0# ,/n%r#,%u0 &$ 1un,()
8ocuinele noi se (inaneaz0 "n condiiile le.ii0 din;
a* bu.etul de stat 3i bu.etele locale0 "n limitele prevederilor bu.etare aprobate anual
cu aceast destinaie>
b* bu.etele a.enilor economici0 pentru salariaii acestora.
8ocuinele de serviciu (inanate de la bu.etul de stat sau de la bu.etele locale se
realizeaz cu respectarea supra(eei utile 3i a dotrilor0 "n limita supra(eei construite pe
apartament0 potrivit 8e.ii nr. 11@F1!!6.
8ocuinele de serviciu se vor amplasa;
a* pe terenurile a(late "n proprietatea statului sau a unitilor
administrativ-teritoriale0 pentru locuinele (inanate de la bu.etul de stat sau de la
bu.etele locale>
1
4<ostul salariat0 pensionar al inspectoratului de poliie0 nu poate (i evacuat din locuina de serviciu0 att
pentru motivul c0 la cerere0 este "ndreptit a i se vinde locuina0 "n temeiul art. 3$ din 8e.ea nr.
36#F$##$0 drept recon(irmat prin 8e.ea nr. %6$F$##@0 ct 3i pentru motivul c bene(iciul contractului su
de "nchiriere s-a prelun.it de drept ultima oar con(orm art. 1 alin. )1* din G.N.E. nr. 8F$##@0 pe o
perioad de % ani.5 I.C.C.I.0 Iuriprudena seciei civile pe anul $##%0 nr. 1%$0 p. 381.
4+n cazul "n care0 dup des(acerea contractului de munc0 unitatea economic permite (ostului su salariat
s dein0 cu chirie0 locuina de serviciu 3i0 ulterior0 "ntre pri intervine un contract de "nchiriere "n care
nu se prevede c obiectul conveniei are caracter de locuin de serviciu0 contractul urmeaz a (i respectat0
nemai(iind posibil evacuarea (ostului salariat pentru motivul c nu mai este salariatul su 3i nu ar mai
avea dreptul s dein cu chirie locuina de serviciu "n temeiul art. %1 al 8e.ii nr. 11@F1!!6.5 I.C.C.I.0
Iurisprudena seciei civile pe anul $##%0 nr. 1%10 p. 38#.
2
48ocuinele de intervenie sunt cele destinate cazrii personalului societilor comerciale0 care prin
contractul de munc "ndeplinesc activiti sau (uncii ce necesit prezena permanent0 sau "n caz de
ur.en0 "n cadrul acestora. 1up cum rezult din aceast de(iniie0 caracterul de locuin de intervenie
decur.e att din natura activitii des(3urate de chiria30 ct 3i din locul unde se a(l supra(aa locativ H
respectiv0 "n incinta unitii0 (ie "n imediata apropiere a locului de munc.7 C.Cp. -acu0 1ec. nr.
1#37F1!!70 4Iurisprudena... pe anul 1!!650 p. %%.
124
b* pe terenurile aparinnd a.enilor economici0 pentru locuinele (inanate din
bu.etele acestora.
L/,uin6$0$ &$ $r-i,iu r$#0i"#%$ 4n ,/n&i6ii0$ 0$3ii 0/,uin6$i, 'in#n6#%$ &in
2u3$%u0 &$ %#% :i &in 2u3$%$0$ 0/,#0$, p/% 'i -!n&u%$ 4n ,/n&i6ii0$ 0$3ii, ,u #pr/2#r$#
Hu-$rnu0ui, 4n i%u#6i# 4n ,#r$ #,%i-i%#%$# ,#r$ # 3$n$r#% r$#0i"#r$# 0/,uin6$0/r
r$p$,%i-$ -# r$%r!n #u # 4n,$%#%)
L/,uin6# &$ in%$r-$n6i$ ur1$#"( r$3i1u0 0/,uin6$i &$ $r-i,iu)
8ocuinele de intervenie se realizeaz o dat cu obiectivul de investiie 3i se
amplaseaz "n incinta acestuia sau "n imediata apropiere.
L/,uin6$0$ &$ in%$r-$n6i$ nu p/% 'i -!n&u%$ ,5iri#:i0/r)
%eciunea a #'''-a & 8ocuina de necesitate
L/,uin6# &$ n$,$i%#%$ $%$ 0/,uin6# &$%in#%( ,#"(rii %$1p/r#r$ # p$r/#n$0/r
:i '#1i0ii0/r #0$ ,(r/r 0/,uin6$ #u &$-$ni% inu%i0i"#2i0$, 4n ur1# un/r ,#%#%r/'$
n#%ur#0$ #u #,,i&$n%$ #u #0$ ,(r/r 0/,uin6$ un% upu$ &$1/0(rii, 4n -$&$r$#
r$#0i"(rii &$ 0u,r(ri &$ u%i0i%#%$ pu20i,(, pr$,u1 :i 0u,r(ri0/r &$ r$#2i0i%#r$ ,$ nu $
p/% $'$,%u# 4n ,0(&iri /,up#%$ &$ 0/,#%#ri)
8ocuina de necesitate se (inaneaz 3i se realizeaz "n condiiile stabilite pentru
locuina social.
Contractul de "nchiriere se "ncheie de ctre primarul localitii sau de ctre o
persoan "mputernicit de acesta0 pe baza hotrrii consiliului local0 pn la "nlturarea
e(ectelor care au (cut inutilizabile locuinele.
Consiliile locale pot declara0 "n cazuri de e2trem ur.en0 drept locuine de
necesitate locuinele libere a(late "n (ondul de locuine sociale.
+ntruct le.ea nu prevede dispoziii speciale re(eritoare la stabilirea 3i plata chiriei
sau la e2ecutarea altor obli.aii contractuale0 se vor aplica re.ulile .enerale care
.uverneaz contractul de "nchiriere a locuinei din (ondul de stat.
%eciunea a '5-a & 8ocuina de protocol
L/,uin6# &$ pr/%/,/0 $%$ 0/,uin6# &$%in#%( u%i0i"(rii &$ ,(%r$ p$r/#n$0$ ,#r$
un% #0$$ #u nu1i%$ 4n un$0$ 'un,6ii #u &$1ni%(6i pu20i,$, $=,0ui- p$ &ur#%#
$=$r,i%(rii #,$%/r#)
L/,uin6$0$ &$ pr/%/,/0 un% pr/pri$%#%$ pu20i,( # %#%u0ui)
Cdministrarea (ondului locativ de protocol se (ace de ctre Be.ia Cutonom
4Cdministraia 9atrimoniului 9rotocolului de Dtat70 care asi.ur evidena0 "ntreinerea0
repararea 3i conservarea acestora0 precum 3i "ncasarea chiriei.
Ctribuirea0 ocuparea 3i (olosirea locuinelor de protocol se (ac "n condiiile 8e.ii nr.
11@F1!!6.
Pr$:$&in%$0$ R/1!ni$i, pr$:$&in%$0$ S$n#%u0ui, pr$:$&in%$0$ C#1$r$i
D$pu%#6i0/r :i pri1u0-1ini%ru 2$n$'i,i#"(, 4n ,/n&i6ii0$ pr$"$n%$i 0$3i, &$ ,!%$ /
0/,uin6( &$ pr/%/,/0, ,# r$:$&in6( /'i,i#0()
Be3edinele o(iciale ale persoanelor menionate mai sus se atribuie de ctre Euvern
3i sunt puse la dispoziia lor0 "mpreun cu dotrile a(erente0 pe "ntrea.a perioad a
e2ercitrii (unciei0 de ctre Be.ia Cutonom 4Cdministraia 9atrimoniului 9rotocolului
de Dtat7.
125
8ista imobilelor cu destinaie de re3edin o(icial0 precum 3i a celorlalte locuine de
protocol0 3i condiiile pe care acestea trebuie s le "ndeplineasc se stabilesc prin
hotrre a Euvernului.
9lata chiriei pentru re3edinele o(iciale se (ace din bu.etele 9re3ediniei Bomniei0
Denatului0 Camerei 1eputailor 3i Decretariatului Eeneral al Euvernului0 "n limitele
prevederilor bu.etare aprobate anual.
P/% 2$n$'i,i# &$ 0/,uin6( &$ pr/%/,/0, 0# ,$r$r$, ,u p0#%# ,5iri$i pr$-("u%$ &$
0$3$, p$r/#n$0$ ,#r$ 4n&$p0in$, ur1(%/#r$0$ 'un,6ii pu20i,$A -i,$pr$:$&in6i #i
S$n#%u0ui :i #i C#1$r$i D$pu%#6i0/r, 1ini:%ri &$ %#%, 1ini:%rii :i #i1i0#6ii #,$%/r#,
pr$,u1 :i pr$:$&in%$0$ Cur6ii Supr$1$ &$ Fu%i6i$, pr$:$&in%$0$ Cur6ii
C/n%i%u6i/n#0$, pr$:$&in%$0$ Cur6ii &$ C/n%uri, pr$:$&in%$0$ C/ni0iu0ui L$3i0#%i-
:i #-/,#%u0 p/p/ru0ui, p$ &ur#%# $=$r,i%(rii 'un,6i$i #u # 1#n&#%u0ui)
9entru persoanele care bene(iciaz0 la cerere0 de locuin de protocol0 atribuirea
locuinei de protocol se (ace prin decizie a primului-ministru 3i se pune la dispoziia lor
de ctre Be.ia Cutonom 4Cdministraia 9atrimoniului 9rotocolului de Dtat7. Ctribuirea
se poate (ace numai dac persoanele "ndreptite nu dein0 "n localitatea "n care "3i
des(3oar activitatea0 o alt locuin care s corespund condiiilor stabilite pentru o
locuin o(icial sau pentru o locuin de protocol.
9entru re3edinele o(iciale0 Be.ia Cutonom 4Cdministraia 9atrimoniului
9rotocolului de Dtat7 va "ncheia contracte de "nchiriere cu serviciile de specialitate ale
instituiilor "n care "3i des(3oar activitatea persoanele bene(iciare.
9entru locuinele de protocol0 contractele de "nchiriere se "ncheie de ctre Be.ia
Cutonom 4Cdministraia 9atrimoniului 9rotocolului de Dtat7 cu bene(iciarii direci0
care0 pe aceast baz0 vor putea ocupa locuina respectiv "mpreun cu membrii
(amiliei.
C/n%r#,%u0 &$ 4n,5iri$r$ # 0/,uin6$0/r &$ pr/%/,/0 :i # ,$0/r ,u &$%in#6i$ &$
r$:$&in6( /'i,i#0( 4n,$%$#"( &$ &r$p% 4n %$r1$n &$ *0 &$ "i0$ &$ 0# &#%# $0i2$r(rii &in
'un,6i$ # 2$n$'i,i#ru0ui)
Ctribuirea unei re3edine o(iciale0 respectiv a unei locuine de protocol0 nu a(ecteaz
drepturile locative deinute de persoanele care au primit locuin de protocol sau
re3edin o(icial.
Prin L$3$# nr) <0*I2001 pri-in& #,/r&#r$# un/r &r$p%uri p$r/#n$0/r ,#r$ #u
#-u% ,#0i%#%$# &$ :$' #0 %#%u0ui r/1!n -# pr$-("u% ,( .P$r/#n$0$ ,#r$ #u #-u%
,#0i%#%$# &$ :$' #0 %#%u0ui r/1!n 2$n$'i,i#"( p$ &ur#%# -i$6ii prin%r$ #0%$ &r$p%uri
:i &$ '/0/in6# 3r#%ui%( # un$i 0/,uin6$ &$ pr/%/,/0, ,u &$%in#6i# &$ r$:$&in6(, ,#r$
,uprin&$ :i un p#6iu ,u &$%in#6i# 2ir/u &$ 0u,ru ,u un p/% &$ ,/ni0i$r :i un p/%
&$ $,r$%#r 8#r%) 2 0i%) #9)
8ocuina de protocol acordat (ostului 3e( al statului nu poate (i re3edina pe care
titularul a avut-o ca 9re3edinte al Bomniei "n (uncie.
M$12rii &$ '#1i0i$ #i %i%u0#ru0ui 2$n$'i,i#"( &$ &r$p%u0 &$ '/0/in6( 3r#%ui%(
1$n6i/n#% 1#i u nu1#i p$ &ur#%# -i$6ii %i%u0#ru0ui :i -/r $0i2$r# 0/,uin6# 4n
%$r1$n &$ *0 &$ "i0$, &up( 4n,$%#r$# &in -i#6( # #,$%ui#)
+n s(r3it ,## &$ -#,#n6( este de(init de 8e.ea locuinei ca (iind locuina ocupat
temporar0 ca re3edin secundar0 destinat odihnei 3i recreerii )art $ lit. h*
126
Capitolul II
C/n%r#,%u0 &$ #r$n&#r$
S$,6iun$# I
N/6iun$# :i ,#r#,%$r$0$ Curi&i,$ #0$ ,/n%r#,%u0ui
&$ #r$n&#r$
1.1.:oiune
Contractul de arend este contractul "ncheiat "ntre proprietar0 uzu(ructuar sau alt
deintor le.al de bunuri a.ricole0 denumit arendator0 3i arenda30 cu privire
la e2ploatarea bunurilor a.ricole pe o durat determinat 3i la un pre stabilit
de pri )art. $ 8e.ea nr. 16F1!!@*.
Cadrul normativ al contractului de arendare "l constituie 8e.ea nr. 16F% aprilie 1!!@0
le.ea arendrii0 cu modi(icrile 3i completrile ulterioare.
R$30$1$n%#r$# p$,i#0( $ ,/1p0$%$#"( ,u &ip/"i6ii0$ C/&u0ui ,i-i0 8#r%)
1B?*-1B+0 C),i-)9)
1.$. C#r#,%$r$0$ Curi&i,$ #0$ ,/n%r#,%u0ui
&$ #r$n&#r$
Crendarea se (ace prin contract scris0 "ncheiat "ntre arendator pe de o parte0 3i
arenda3 pe de alt parte.
9rile contractante pot (i persoane (izice sau persoane 6uridice. Crenda3ii0 persoane
(izice0 pot (i ceteni romni sau ceteni strini.
Crenda3ii0 persoane 6uridice0 pot (i de naionalitate romn sau strin 3i trebuie s
aib ca obiect de activitate e2ploatarea bunurilor a.ricole 3i s prezinte .araniile
solicitate de arendator.
C/n%r#,%u0 &$ #r$n&#r$ este;
a* Sin#0#31#%i, )bilateral*0 "ntruct "n schimbul transmiterii (olosinei bunurilor
a.ricole0 arenda3ul va plti arendatorului un pre numit arend.
b* C/1u%#%i-0 deoarece prile cunosc0 din momentul "ncheierii contractului0
"ntinderea obli.aiilor lor reciproce.
ariaiile "n cantitatea recoltei obinute nu trans(orm contractul din comutativ "n
aleatoriu.
Crt. % lit. b din 8e.ea nr. 16F1!!@ stabile3te c0 "n contract0 se va stipula; 4obiectul
contractului, complet i precis determinat. 6biectul contractului trebuie s cuprind
descrierea amnunit a tuturor bunurilor agricole arendate, inventarul acestora i
planul de situaie al terenurilor7.
127
9rile vor include obli.atoriu "n contractul de arendare clauze de asi.urare a
bunurilor a.ricole0 care sunt "n sarcina arenda3ului.
c* On$r/, pentru c prestaiei arendatorului0 de a transmite (olosina bunurilor
a.ricole "i corespunde contraprestaia arenda3ului de a plti arenda.
d* S/0$1n
Crt. 6 alin. @ din 8e.ea arendrii prevede c 00%unt valabile i opozabile numai
contractele de arendare !ncheiate !n scris i !nregistrate la consiliul local, !n condiiile
legii arendrii7.
<orma scris este o condiie de valabilitate a contractului 3i "nclcarea ei atra.e
nulitatea absolut a contractului de arend.
Contractul de arendare se "ntocme3te "n scris0 "n cte un e2emplar pentru (iecare
parte 3i un e2emplar care se depune la consiliul local "n a crui raz teritorial se a(l
bunurile arendate0 "n termen de 1% zile de la data "ncheierii.
9entru valabilitate 3i pentru opozabilitate (a de teri0 contractul scris se
"nre.istreaz "ntr-un re.istru special inut de secretarul consiliului local.
Gbli.aia de predare a bunurilor arendate la termenul 3i "n condiiile stabilite "n
contract nu "l trans(orm "ntr-un contract real0 "n primul rnd pentru c nu poate (i "n
acela3i timp 3i contract solemn 3i real0 3i0 "n al doilea rnd0 pentru c0 "n cazul
contractelor reale0 condiia de (ormare a contractului este predarea lucrului "n "nsu3i
momentul "ncheierii contractului.
e* Cu $=$,u%#r$ u,,$i-(0 "ntruct obli.aiile prilor se e2ecut0 "n timp0 pe durata
stabilit "n contract.
1urata arendrii se stabile3te de ctre pri "n contractul de arendare.
(* Contractul de arendare nu $%$ un ,/n%r#,% intuitu personae, pentru c cerinele
de ordin pro(esional 3i moral privind persoanele care pot (i arenda3i0 prevzute de 8e.ea
arendrii, sunt condiii de ordin .eneral 3i nu stabilesc o persoan anume0 determinat0
concret0 care are vocaia de a (i parte "ntr-un contract determinat.
.* Prin ,/n%r#,%u0 &$ #r$n&#r$0 se na3te 3i un &r$p% &$ ,r$#n6( 0# /26in$r$#
'/0/in6$i 2unuri0/r #3ri,/0$ 4n ,/pu0 $=p0/#%(rii 0/r0 un drept real de (olosin "n
bene(iciul arenda3ului.
h* C/n%r#,%u0 &$ #r$n&#r$ 4n,5$i#% 4n ,ri :i 4nr$3i%r#% 0# ,/ni0iu0 0/,#0
,/n%i%ui$ %i%0u $=$,u%/riu p$n%ru p0#%# #r$n&$i la termenele 3i "n modalitile
stabilite "n contract.
S$,6iun$# # - II - #
C/n&i6ii0$ &$ -#0i&i%#%$ #0$ ,/n%r#,%u0ui &$ #r$n&#r$
2.1. Prile contractante. Capacitate
P(r6i0$ 4n ,/n%r#,%u0 &$ #r$n&#r$ un% #r$n&#%/ru0 :i #r$n&#:u0) P(r6i0$
,/n%r#,%#n%$ p/% 'i p$r/#n$ 'i"i,$ #u p$r/#n$ Curi&i,$)
128
3rendator poate i proprietarul- uzuructuarul sau un alt deintor legal de
bunuri agricole. C#0i%#%$# &$ #r$n&#%/r / p/#%$ #-$# :i / p$r/#n( Curi&i,()
Be.iile autonome0 institutele 3i staiunile de cercetri 3i producie a.ricol0 care au
"n administrare terenuri proprietate public0 nu pot da "n arend bunurile a.ricole
prevzute "n art. 1 alin. $ al 8e.ii nr. 16F1!!@0 sub-sanciunea nulitii absolute a actelor
"ncheiate.
Grice act de arend (cut de aceste persoane 6uridice va (i nul absolut.
9ractic0 pot (i arendatori0 "n a(ara persoanelor (izice0 persoanele 6uridice care au "n
patrimoniu sau sunt deintoare de terenuri proprietate privat.
+n cazul unui bun a.ricol a(lat "n proprietate comun0 se va aplica re.ula
unanimitii0 deci toi coproprietarii vor trebui s (ie de acord 3i s semneze contractul
de arend.
Cu privire la capacitatea de e2erciiu a arendatorului 3i arenda3ului0 prin completare
cu dispoziiile privind contractul de locaiune0 arendarea pn la % ani constituie un act
de administrare care impune ca prile s aib capacitatea pentru a e(ectua ast(el de acte.
Crendarea peste % ani este un act de dispoziie pentru arendator 3i impune ca acesta
s aib capacitate deplin de e2erciiu.
Arenda poate f orice persoan fzic sau persoan
juridic. %ot f arendai per!oanele fzice& ceteni romni&
!au ceteni !trini& indi$erent dac au domiciliul 'n ar !au
'n !trintate& care au pretire de !pecialitate aricol&
practic aricol !au un ate!tat de cunotine aricole i
prezint araniile !olicitate de arendatori (aranii reale !au
per!onale).
Ctestatul va (i eliberat de or.anele abilitate de 'inisterul C.riculturii.
Crenda3i0 persoane 6uridice pot (i de naionalitate romn sau strin 3i trebuie s
aib ca obiect de activitate e2ploatarea bunurilor a.ricole 3i s prezinte .araniile
solicitate de arendator.
De admite c arenda3 poate (i un coproprietar0 ceilali coproprietari (iind0 "n acest
caz0 arendatori.
Nu p/% 'i #r$n&#:i 'un,6i/n#rii pu20i,i :i #0#ri#6ii &in ,/n&u,$ri0$
#&1ini%r#%i-$ #0$ r$3ii0/r #u%/n/1$ ,u pr/'i0 #3ri,/0, #0$ in%i%u%$0/r :i %#6iuni0/r
&$ ,$r,$%#r$ :i pr/&u,6i$ #3ri,/0(, ,#r$ #u 4n #&1ini%r#r$ %$r$nuri #3ri,/0$
pr/pri$%#%$ pu20i,()
Ar$n&#:u0 nu p/#%$ #-$# ,#0i%#%$# &$ #r$n&#%/r, 4n%ru,!% 0$3$# in%$r"i,$, u2
#n,6iun$# nu0i%(6ii #2/0u%$, u2#r$n&#r$# %/%#0( #u p#r6i#0()
Crenda3ul poate0 "ns0 cu acordul scris al arendatorului0 s cesioneze contractul de
arendare soului0 coparticipant la e2ploatarea bunurilor a.ricole0 sau descendenilor si
care au "mplinit vrsta ma6oratului.
=l poate (olosi salariai permaneni sau sezonieri0 care se bucur de toate drepturile
3i de protecia social prevzute de le.islaia muncii.
8e.ea interzice constituirea o(iciilor de arenda3i0 adic o(iciile de intermediere "ntre
arendatori 3i arenda3i )art. 18@7 C.civ.*.
Ar$n&#:u0 #r$ &r$p% &$ pr$$16iun$ ,u pri-ir$ 0# 2unuri0$ #3ri,/0$ #r$n&#%$ 4n
,#"u0 4n ,#r$ #r$n&#%/ru0 &/r$:%$ ( -!n&( #,$%$ 2unuri, ,#r$ $ $=$r,i%( p/%ri-i%
#r%) 1;?0-1;<0 C),i-)
129
Con!immntul . %otrivit principiului li"ertii
contractuale& per!oanele fzice i per!oanele juridice !unt
li"ere ! 'nc#eie !au nu contracte de arendare& dac& frete&
'ndepline!c condiiile leii.
=numerarea "n art. % al 8e.ii arendrii a clauzelor eseniale 3i obli.atorii care
trebuie s (ie prevzute "n contractul de arendare permite prilor s "3i e2prime
consimmntul "n cuno3tin de cauz 3i0 totodat0 reduce simitor liti.iile privind
interpretarea contractului.
<ire3te0 sunt aplicabile dispoziiile Codului civil privind condiiile consimmntului
3i viciile acestuia.
$.$. *biectul contractului de arendare
O2i$,%u0 ,/n%r#,%u0ui &$ #r$n&#r$ un% 2unuri0$ #3ri,/0$ upu$ #r$n&(rii,
r$p$,%i-, #r$n&#)
*unurile aricole care pot f arendate . *unurile aricole
pot f arendate 'n condiiile leii.
9ot (i arendate orice bunuri a.ricole0 cum ar (i;
a* terenurile cu destinaie a.ricol0 3i anume terenuri a.ricole productive H arabile0
viile0 livezile0 pepinierele viticole0 pomicole0 arbu3tii (ructi(eri0 plantaiile de hamei 3i
duzi H0 p3unile "mpdurite0 terenurile ocupate cu construcii 3i instalaii
a.rozootehnice0 amena6rile piscicole 3i de "mbuntiri (unciare0 drumurile
tehnolo.ice0 plat(ormele 3i spaiile de depozitare care servesc nevoilor produciei
a.ricole 3i terenurile neproductive care pot (i amena6ate 3i (olosite pentru producia
a.ricol>
b* animalele0 construciile de orice (el0 ma3inile0 utila6ele 3i alte asemenea bunuri
destinate e2ploatrii a.ricole.
E%$ n$,$#r ,# 2unu0 #3ri,/0 ( $=i%$, 'iin& -#0#2i0 4n( :i ,/n%r#,%u0 ,#r$ #r$
,# /2i$,% un 2un #3ri,/0 -ii%/r, ( 'i$ &$%$r1in#% #u &$%$r1in#2i0, :i #upr# 0ui
#r$n&#%/ru0 ( #i2( un &r$p% r$#0 8&$ pr/pri$%#%$, u"u'ru,% $%,)9)
C/n%r#,%u0 &$ #r$n&#r$ %r$2ui$ ( ,uprin&( /2i$,%u0 ,/n%r#,%u0ui, ,/1p0$% :i
pr$,i &$%$r1in#%, #&i,( ( ,/n6in( &$,ri$r$# #1(nun6i%( # %u%ur/r 2unuri0/r
#3ri,/0$ #r$n&#%$, in-$n%#ru0 #,$%/r# :i p0#nu0 &$ i%u#6i$ #0 %$r$nuri0/r 8#r%) < 0i%)
29)
Arenda. +renda e!te contrapre!taia pe care o datoreaz
arendaul arendatorului& adic preul $olo!inei "unurilor
aricole tran!mi!e !pre e,ploatare arendaului.
+n (orma iniial0 L$3$# #r$n&(rii stabilea e2pres trei (orme de arend; arenda "n
natur0 stabilit printr-o cantitate determinat de produse a.ricole0 cuprins "ntre un
minim 3i un ma2im din producie0 arenda "n bani 3i arenda mi2t concret0 "n natur 3i
"n bani.
130
Cceste te2te au (ost abro.ate prin 8e.ea nr. 6%F1!!8 ca inutile0 "ntruct (ormele
arendei menionate mai sus0 sunt prevzute 3i de Codul Civil.
Bezult0 deci0 c rmne la libera apreciere a prilor s stabileasc (orma arendei 3i
cuantumul ei0 (r a mai e2ista o limit minim 3i una ma2im le.al.
8e.ea stabile3te numai obli.aia stipulrii "n contract a arendei0 modalitile 3i
termenele de plat a acesteia0 obli.aia e2ecutrii acestei "ndatoriri contractuale 3i (aptul
c 4plata arendei se (ace potrivit "nele.erii prilor contractante 3i se e2ecut la
termenele 3i la locul stabilite "n contract7.
8e.ea prevede 3i elementele de stabilire a arendei pentru (iecare cate.orie de
(olosin a terenului sau a e(ectivelor de animale.
2.9. Cauza contractului de arendare
S,/pu0 8,#u"#9 p$n%ru ,#r$ $ 4n,5$i$ ,/n%r#,%u0 &$ #r$n&#r$ %r$2ui$ ( 'i$ 0i,i%
:i 1/r#0)
C/n%r#,%u0 ,#r$ #r$ / ,#u"( 'i,%i-(, '#0(, i0i,i%( #u i1/r#0( -# 'i nu0 #2/0u%)
2.:. 5orma contractului de arendare
C/n%r#,%u0 &$ #r$n&#r$ %r$2ui$ 4n,5$i#% 4n '/r1( ,ri(, u2 #n,6iun$#
nu0i%(6ii #2/0u%$ 8#r%) 1B?B #0in) 819 C),i-)9)
Su2 #n,6iun$# un$i #1$n"i ,i-i0$ %#2i0i%$ &$ in%#n6(, ri&i,#%( p$n%ru 'i$,#r$
"i &$ 4n%!r"i$r$, #r$n&#:u0 %r$2ui$ ( &$pun( un $=$1p0#r #0 ,/n%r#,%u0ui 0#
,/ni0iu0 0/,#0 4n # ,(rui r#"( %$ri%/ri#0( $ #'0( 2unuri0$ #3ri,/0$ #r$n&#%$, 4n%r-un
r$3i%ru p$,i#0 6inu% &$ $,r$%#ru0 ,/ni0iu0ui 0/,#0)
Cnd bunurile arendate sunt situate "n raza teritorial a mai multor consilii locale0
cte un e2emplar al contractului se depune la (iecare consiliu local "n a crui raz
teritorial sunt situate bunurile arendate.
Dip/"i6ii0$ 4n 1#%$ri$ &$ ,#r%$ 'un,i#r( r(1!n #p0i,#2i0$)
/oate cheltuielile le.ate de "ncheierea0 "nre.istrarea 3i publicitatea contractului de
arendare revin arenda3ului.
1ispoziiile art. 1838 C.civ. se re.sesc 3i "n art. 6 alin. )1* 3i )@* din 8e.ea
arendrii.
Din r$&#,%#r$# '(r( $,5i-/, # %$=%u0ui r$"u0%( ,( 4nr$3i%r#r$# ,/n%r#,%u0ui &$
#r$n&( $%$ nu nu1#i / ,/n&i6i$ &$ /p/"#2i0i%#%$ '#6( &$ %$r6i, ,i 1#i 1u0% &$,!%
#%!%, / ,/n&i6i$ &$ -#0#2i0i%#%$ # ,/n%r#,%u0ui)
%eciunea a '''-a & "urata arendrii
Dur#%# #r$n&(rii $ %#2i0$:%$ &$ ,(%r$ p(r6i 4n ,/n%r#,%u0 &$ #r$n&#r$)
8e.ea arendrii nu mai cuprinde o durat minim sau ma2im a arendrii.
Ar%) 1B?; &in C/&u0 ,i-i0 %#2i0$:%$ / &ur#%( 1ini1( # #r$n&(riiA .D#,( &ur#%#
nu $%$ &$%$r1in#%(, #r$n&#r$# $ ,/ni&$r( # 'i '(,u%( p$n%ru %/#%( p$ri/#&#
n$,$#r( r$,/0%(rii 'ru,%$0/r p$ ,#r$ 2unu0 #3ri,/0 ur1$#"( ( 0$ pr/&u,( 4n #nu0
#3ri,/0 4n ,#r$ $ 4n,5$i$ ,/n%r#,%u0)>
131
S$,6iun$# # IV G # E'$,%$0$ ,/n%r#,%u0ui &$ #r$n&#r$
@. 1. *bligaiile arendatorului
19 Ar$n&#%/ru0 $%$ /20i3#% ( pr$&$# %/#%$ 2unuri0$ #r$n&#%$ 4n %$r1$nu0 :i
,/n&i6ii0$ %#2i0i%$ &$ 0$3$)
1ac la predarea unui teren arendat se constat c acesta are o "ntindere mai mic
sau mai mare dect cea prevzut "n contract0 se va putea cere mic3orarea sau ma6orarea
arendei doar "n cazurile 3i "n condiiile prevzute de Codul civil "n materia vnzrii.
29 Bunuri0$ #r$n&#%$ %r$2ui$ ( 'i$ pr$&#%$ 4n %#r$ ,/r$pun"(%/#r$ '/0/in6$i,
&$%in#6i$i #3ri,/0$, i#r &up( pr$&#r$, #r$n&#%/ru0 $%$ /20i3#% ( $'$,%u$"$
r$p#r#6ii0$ ,#pi%#0$ 0# ,/n%ru,6ii0$ :i in%#0#6ii0$ #3r/"//%$5ni,$)
?9 Ar$n&#%/ru0 $%$ /20i3#% ( 3#r#n%$"$ #r$n&#:u0ui '/0/in6# 0ini:%i%( :i u%i0( #
2unuri0/r #3ri,/0$ #r$n&#%$ 4n ,/pu0 $=p0/#%(rii)
Cu alte cuvinte0 arendatorul are obli.aia de .aranie pentru eviciune total sau
parial a bunului arendat 3i obli.aia de .aranie pentru viciile ascunse ale bunului
arendat care "l (ac inutilizabil potrivit destinaiei.
Crendatorul este obli.at de asemenea s e2ecute toate celelalte obli.aii asumate "n
contract.
<9 I1p/"i%$0$ :i %#=$0$ &#%/r#%$ p/%ri-i% 0$3ii, p$n%ru 2unuri0$ #3ri,/0$ #r$n&#%$,
un% 4n #r,in# #r$n&#%/ru0ui)
@. $. *bligaiile arendaului
19 Ar$n&#:u0 $%$ /20i3#% ( 4n%r$2uin6$"$ 2unuri0$ #r$n&#%$ ,# un 2un
pr/pri$%#r, 4n ,/n&i6ii0$ %#2i0i%$ 4n ,/n%r#,%, ( 1$n6in( p/%$n6i#0u0 pr/&u,%i- #0
2unuri0/r #r$n&#%$ :i ( '#,( 0u,r(ri0$ n$,$#r$ 4n #,$% $n)
9rin urmare0 culpa arenda3ului va (i apreciat in abstracto, dup criteriul abstract al
omului prudent 3i dili.ent0 innd0 (ire3te0 seama 3i c este un pro(esionist.
29 Ar$n&#:u0 $%$ /20i3#% ( '/0/$#,( 2unuri0$ #r$n&#%$ ,/n'/r1 &$%in#6i$i
%#2i0i%$ prin ,/n%r#,% #u pr$"u1#%$ &up( ,ir,u1%#n6$, in,0ui- ( %r!n3(
r$,/0%# 0# 0/,uri0$ %#2i0i%$)
Crenda3ul poate schimba cate.oria de (olosin a terenului numai cu acordul
prealabil dat "n scris de ctre proprietar 3i cu respectarea dispoziiilor le.ale "n vi.oare
)art. 18@8 C.civ.*.
Crendatorul are dreptul de a controla oricnd modul "n care arenda3ul administreaz
bunurile arendate.
?9 Ar$n&#:u0 #r$ /20i3#6i# ( p0(%$#,( #r$n&# 0# %$r1$n$0$, 4n 1/&#0i%(6i0$ :i 0#
0/,u0 %#2i0i%$ 4n ,/n%r#,%)
Ctunci cnd arenda se plte3te "n (ructe0 "n lipsa altui termen prevzut "n contract0
arenda3ul este de drept "n "ntrziere pentru predarea lor de la data cule.erii0 iar
arendatorul este de drept "n "ntrziere pentru recepie de la data la care a (ost noti(icat "n
scris de ctre arenda3 )art. 18@@ C.civ.*.
1ac locul plii nu este prevzut "n contract0 plata se (ace la domiciliul arenda3ului
potrivit dreptului comun )(iind cherabil*.
Contractele de arendare "ncheiate "n (orm autentic0 precum 3i cele "nre.istrate la
consiliul local constituie titluri e2ecutorii pentru plata arendei la termenele 3i "n
modalitile stabilite "n contract )art. 18@% C.civ.*.
132
<9 L# 4n,$%#r$# ,/n%r#,%u0ui, #r$n&#:u0 $%$ /20i3#% ( r$%i%ui$ 2unuri0$
#r$n&#%$, ,/n'/r1 in-$n%#ru0ui '(,u% prin, #u / &#%( ,u ,/n%r#,%u0 &$ #r$n&#r$ :i
4n %#r$# 1$n6i/n#%( 4n #,$%#)
+n lipsa unei meniuni privind starea lucrurilor arendate0 se prezum relativ c
acestea au (ost predate "n stare bun.
Biscul pieirii (ortuite a bunului se suport de ctre arendator0 care este debitorul
obli.aiei imposibil de e2ecutat.
Crenda3ul rspunde pentru pa.ubele cauzate cldirilor arendate "n caz de incendiu0
dac nu dovede3te o cauz strin e2oneratoare de rspundere.
8a "ncetarea contractului se poate recunoa3te arenda3ului0 prin hotrre
6udectoreasc0 un drept de retenie asupra bunurilor arendate pn la plata cheltuielilor
(cute cu conservarea0 "ntreinerea ori "mbuntirea bunurilor arendate )care sunt "n
sarcina arendatorului*.
+9 Ar$n&#:u0 $%$ /20i3#% ( p0(%$#,( %#=$0$ &$ r$&#,%#r$ :i 4nr$3i%r#r$ #
,/n%r#,%u0ui &$ #r$n&#r$)
Crenda3ul este considerat a.ricultor 3i este obli.at la plata impozitelor realizate din
e2ploatarea bunurilor a.ricole arendate0 con(orm dispoziiilor le.ale (iscale.
+n calitate de productor a.ricol0 el bene(iciaz de (acilitile de creditare 3i
impozitare prevzute de actele normative "n vi.oare. Cu alte cuvinte0 din punct de
vedere al le.islaiei (iscale 3i bancare0 el este considerat a.ricultor0 avnd drepturile 3i
obli.aiile acestora.
*9 Ar$n&#:u0 $%$ /20i3#% ( #p$r$ 2unu0 #r$n&#% 41p/%ri-# u"urp(ri0/r, 4n
,/n&i6ii0$ &r$p%u0ui ,/1un 8#&i,( #0 ,/n%r#,%u0ui &$ 0/,#6iun$9)
Gricare dintre prile contractante poate cere "n 6ustiie rezilierea contractului de
arendare pentru cauze de ne"ndeplinire a obli.aiilor de ctre cealalt parte0 "n condiiile
dreptului comun.
Li%i3ii0$ un% &$ ,/1p$%$n6# in%#n6$0/r Cu&$,(%/r$:%i #u p/% 'i /0u6i/n#%$, ,u
#,/r&u0 p(r6i0/r, :i prin #r2i%r#C)
9rile contractante au la dispoziie toate mi6loacele 6uridice )e2cepia de
nee2ecutare0 aciunile posesorii etc.* pentru aprarea drepturilor 3i intereselor lor
le.itime contractuale "n le.tur cu bunurile arendate.
@. 3. 4iscurile n contractul de arendare
P(r6i0$ p/%, &$ ,/1un #,/r&, ( pr$-#&( up/r%#r$# pi$r&$ri0/r %/%#0$ #u
p#r6i#0$ #0$ 2unuri0/r #r$n&#%$, ,# ur1#r$ # un/r ,#"uri '/r%ui%$ #u &$ '/r6(
1#C/r()
@n 0ip# un$i ,0#u"$ ,/n%r#,%u#0$ 4n #,$% $n, $ -/r #p0i,# r$3u0i0$ 3$n$r#0$ 4n
1#%$ri$ &$ ri,)
9ieirea total sau parial0 "n mod (ortuit0 a bunului arendat va (i suportat de ctre
arendatorul proprietar0 potrivit principiului res perit domino.
1ac arenda3ul a (ost pus "n "ntrziere privind predarea bunului0 iar pieirea a avut
loc dup acest moment0 riscul va (i suportat de arenda30 cu e2cepia cazului cnd
dovede3te c pieirea ar (i avut loc 3i la arendator.
Ar$n&#:u0 $%$ /20i3#%, ,5i#r 4n 0ip( &$ %ipu0#6i$ $=pr$(, ( #i3ur$ 2unuri0$
#3ri,/0$ p$n%ru ri,u0 pi$r&$rii r$,/0%$i /ri, #0 pi$irii #ni1#0$0/r &in ,#u"# un/r
,#0#1i%(6i n#%ur#0$ 8#r%) 1B<0 C),i-)9)
@n #,$% '$0 ri,uri0$ ,/n%r#,%u0ui &$ #r$n&#r$ -/r 'i pr$0u#%$ &$ #i3ur#%/r)
133
Ctunci cnd0 pe durata arendrii0 "ntrea.a recolt a unui an sau cel puin o 6umtate
din ea a pierit (ortuit0 arenda3ul poate cere reducerea proporional a arendei dac
aceasta a (ost stabilit "ntr-o cantitate determinat de produse a.ricole0 "ntr-o sum de
bani determinat sau "ntr-o sum de bani determinabil "n (uncie de valoarea unei
cantiti determinate de produse a.ricole.
1ac arendarea este (cut pe mai muli ani0 reducerea nu se va stabili dect la
s(r3itul arendrii0 cnd se va (ace o compensare a recoltelor tuturor anilor de (olosin.
Crenda3ul nu poate obine reducerea arendei "n cazul "n care pieirea recoltei a avut
loc dup ce a (ost culeas.
Beducerea arendei nu va putea (i cerut nici atunci cnd cauza pa.ubei era
cunoscut la data "ncheierii contractului.
Ctunci cnd arenda este stabilit "ntr-o cot din (ructe sau "ntr-o sum de bani
determinabil "n (uncie de valoarea unei ast(el de cote0 pieirea (ortuit0 "n tot sau "n
parte0 a (ructelor de "mprit este suportat proporional 3i nu d nici uneia dintre pri
aciune "n desp.ubire "mpotriva celeilalte.
1ac "ns pieirea s-a produs dup cule.erea (ructelor 3i una dintre pri "ntrzie "n
mod culpabil predarea sau recepia lor0 cota cuvenit acesteia se reduce cu (ructele
pierdute0 iar cota celeilalte pri se consider ca 3i cum nu ar (i survenit nici o pierdere0
a(ar numai dac (ructele ar (i pierit chiar dac predarea 3i recepia (ructelor se (cea la
timp )art. 18@3 C.civ.*.
Deciunea a - a +ncetarea contractului de arendare
C/n%r#,%u0 &$ #r$n&#r$ p/#%$ 4n,$%# p$n%ru ,#u"$ 3$n$r#0$ &$ 4n,$%#r$ #
,/n%r#,%u0ui &$ 0/,#6iun$ )acordul prilor0 des(iinarea titlului arendatorului0 pieirea
total sau parial a bunurilor arendate0 reziliere pentru nee2ecutare de obli.aii etc.*.
Ar%) 1B+0 C),i-) pr$-$&$ ,#"uri0$ p$,i#0$ &$ 4n,$%#r$ # ,/n%r#,%u0ui
.C/n%r#,%u0 &$ #r$n&#r$ 4n,$%$#"( prin &$,$u0, in,#p#,i%#%$# #u '#0i1$n%u0
#r$n&#:u0ui>)
8e.ea arendrii re.lementeaz "n mod e2pres "ncetarea contractului de arend
pentru moartea uneia dintre pri0 e2pirarea termenului de arendare 3i "nstrinarea prin
acte "ntre vii de ctre arendator a bunurilor a.ricole arendate.
1* M/#r%$# un$i# &in%r$ p(r6i
C/&u0 ,i-i0 nu pr$-$&$ $=pr$ p/i2i0i%#%$# ,/n%inu(rii ,/n%r#,%u0ui &$
#r$n&#r$ 4n ,#"u0 &$,$u0ui in,#p#,i%(6ii #u '#0i1$n%u0ui #r$n&#:u0ui)
Nu 1#i pu6in, L$3$# #r$n&(rii, pr$-$&$ p/i2i0i%#%$# ,/n%inu(rii ,/n%r#,%u0ui
&$ #r$n&#r$ 4n ,#"u0 &$,$u0ui #r$n&#%/ru0ui #u #0 #r$n&#:u0ui nu1#i &#,( $%$
4n&$p0ini%( ,/n&i6i# pu( &$ #r%) 2+
1
,# .motenitorii majori ai arendaului sau dup
caz motenitorii proprietarului s comunice- n scris- inteniile lor i s obin
acordul scris al celeilalte pri n termen de 9; de zile de la data decesului7)
1ac arenda3ul decedat are mai muli mo3tenitori0 ace3tia pot conveni s continue "n
comun e2ploatarea bunurilor a.ricole arendate de autorul lor sau pot s desemneze pe
unul dintre ei s continue e2ploatarea acestor bunuri.
+n lipsa acordului0 mo3tenitorii proprietarului s desemneze pe unul dintre ei
mo3tenitorii arendorului s continue contractul de arendare.
'o3tenitorii arendatorului ori ai arenda3ului0 dup caz0 au obli.aia ca "n 3# de zile
s "ncuno3tiineze consiliul local cu privire la noile pri "n contractul de arendare.
134
Doluia le.ii speciale este 6usti(icat de raiunile economice ale continurii ciclului
a.ricol0 care ar putea (i "ntrerupt "n cazul morii arenda3ului sau arendatorului0 3i care ar
putea compromite rezultatul activitii a.ricole.
$* E=pir#r$# &ur#%$i ,/n%r#,%u0ui
C/n%r#,%u0 &$ #r$n&#r$ $ r$4nn/i$:%$ &$ &r$p%, p$n%ru #,$$#:i &ur#%(, &#,(
ni,iun# &in%r$ p(r6i nu # ,/1uni,#% ,/,/n%r#,%u0ui, 4n ,ri, r$'u"u0 (u ,u ,$0
pu6in * 0uni 4n#in%$ &$ $=pir#r$# %$r1$nu0ui, i#r, 4n ,#"u0 %$r$nuri0/r ,u &$%in#6i$
#3ri,/0(, ,u ,$0 pu6in un #n)
1ac durata contractului de arendare este de un an sau mai scurt0 termenele de
re(uz al re"nnoirii prevzute la alin. )1* se reduc la 6umtate )art. 18@8 C.civ.*.
C/&u0 ,i-i0 p(r($:%$ i%$1u0 &$ r$4nn/ir$ #0 ,/n%r#,%u0ui &$ #r$n&#r$ prin
#,/r&u0 p(r6i0/r, :i nu &$ &r$p%, pr$-("u% &$ #r%) 12 &in L$3$# #r$n&(rii)
Contractul poate "nceta 3i "nainte de a se a6un.e la termen0 prin acordul prilor
.mutuus dissensus) )art. 1$ alin. 3*.
Cu acordul scris al arendatorului0 arenda3ul poate s cesioneze contractul de
arendare soului coparticipant la e2ploatarea bunurilor a.ricole0 sau descendenilor si
care au "mplinit vrsta ma6oratului.
Crenda3ul are drept de preempiune cu privire la bunurile a.ricole arendate "n cazul
"n care arendatorul dore3te s vnd aceste bunuri0 care se e2ercit potrivit art. 173#-
173! din codul civil.
135
Capitolul III
C/n%r#,%u0 &$ #n%r$pri"(
%eciunea ' & &oiunea- caracterele juridice i condiiile de validitate ale contractului
de antrepriz
1
1. 1. &oiunea contractului de antrepriz
C/n%r#,%u0 &$ #n%r$pri"( $%$ ,/n%r#,%u0 4n ,#r$ un# &in%r$ p(r6i nu1i%(
#n%r$pr$n/r $ /20i3( ,#, p$ ri,u0 (u, ( $=$,u%$ / #nu1i%( 0u,r#r$, 1#%$ri#0( /ri
in%$0$,%u#0(, #u ( pr$%$"$ un #nu1i% $r-i,iu p$n%ru 2$n$'i,i#r, 4n ,5i12u0 unui
pr$6 8#r%) 1B+1 #0in) 819 C),i-)9)
9reul )stabilit (ie printr-o sum de bani sau printr-o alt prestaie* este un element
esenial al contractului de antrepriz.
+n lipsa lui contractul este cu titlu .ratuit )act dezinteresat*.
9reul trebuie s (ie determinat sau cel puin determinabil "n momentul "ncheierii
contractului.
Instana nu are dreptul s stabileasc preul sau s modi(ice preul stabilit de pri.
/otu3i la lucrri de mic importan lipsa determinrii preului nu duce la nulitatea
contractului0 prezumndu-se acceptarea de ctre bene(iciar a preului practicat de
antreprenor )de e2emplu0 mici reparaii locative0 lucrri de cizmrie ori croitorie*.
+n temeiul contractului de antrepriz se e2ecut construcii de cldiri0 instalaii 3i
reparaii la cldiri 3i obiective industriale0 precum 3i prestrile de servicii )croitorie0
tmplrie0 cizmrie0 reparaii diverse etc.*.
Dip/"i6ii0$ pri-in& ,/n%r#,%u0 &$ #n%r$pri"( un% #p0i,#2i0$, 4n 1/&
,/r$pun"(%/r, :i #n%r$pri"$i p$n%ru 0u,r(ri &$ ,/n%ru,6ii, &#,( un% ,/1p#%i2i0$
,u r$3u0i0$ p#r%i,u0#r$ pr$-("u%$ p$n%ru #,$% ,/n%r#,%)
1. $. 4aporturile ntre contractul de antrepriz i alte contracte
19 3ntrepriza i contractul de munc
+n cazul contractului de munc0 salariul se plte3te dup cantitatea 3i calitatea
muncii depuse0 "n timp ce0 "n cazul antreprizei0 se plte3te numai rezultatul muncii
antreprenorului predat clientului.
Dalariatul se a(l "n situaia de subordonare 6uridic (a de patron 3i este obli.at s
respecte re.ulile stabilite de acesta )uneori0 prin re.ulamentul de ordine interioar*.
Cntreprenorul0 "n schimb0 nu este subordonat bene(iciarului.
=l se bucur de independen 6uridic privind modul de e2ecutare a lucrrii
comandate0 pe care o e(ectueaz pe propriul su risc.
29 3ntrepriza se deosebete de locaiunea lucrurilor 7locatio rei, "ntruct obiectul
locaiunii este prestarea (olosinei unui lucru "n schimbul unui pre0 "n timp ce obiectul
antreprizei este con(ecionarea unui lucru "n schimbul unui pre.
1
9ro(.dr. <rancisc 1ea?0 op.cit.0 vol. II0 p. 188-$1%> 9ro(.dr. 1umitru C. <lorescu0 op.cit.0 p. $1%-$33>
Camelia /oader0 op.cit.0 p. 1!%-$11.
136
?9 3ntrepriza i vnzarea unui lucru viitor
Csemnarea "ntre cele dou contracte apare atunci cnd antreprenorul se obli. s
procure pe ln. munca sa0 3i materialul necesar con(ecionrii obiectului contractului0
iar preul va cuprinde att valoarea muncii ct 3i costul materialului.
9otrivit art. 18%3 C.civ. 41ispoziiile art. 16%% alin. )1*0 care de(ine3te contractul de
vnzare-cumprare0 se aplic "n mod corespunztor 3i contractului de antrepriz.
Cali(icarea contractului ca antrepriz0 respectiv ca vnzare a unui lucru viitor0 este
"n (uncie de intenia prilor0 care pot considera esenial lucrul viitor ca rezultat 3i "n
acest caz contractul este de antrepriz0 sau materialul care dep3e3te valoarea muncii 3i
"n acest caz contractul este de vnzare a unui lucru viitor.
.C/n%r#,%u0 $%$ &$ -!n"#r$, i#r nu &$ #n%r$pri"( #%un,i ,!n&, p/%ri-i% in%$n6i$i
p(r6i0/r, $=$,u%#r$# 0u,r(rii nu ,/n%i%ui$ ,/pu0 prin,ip#0 #0 ,/n%r#,%u0ui, #-!n&u-
$ 4n -$&$r$ :i -#0/#r$# 2unuri0/r 'urni"#%$> 8#r%) 1B++ C),i-)9)
<9 3ntrepriza i contractul de mandat
O2i$,%u0 ,$0/r &/u( ,/n%r#,%$ $%$ &i'$ri%)
'andatul are ca obiect "ncheierea de ctre mandatar de acte 6uridice cu tere
persoane pe seama mandatarului0 "n timp ce obiectul antreprizei "l constituie o lucrare
)material sau servicii* e(ectuate de antreprenor pentru client.
+n raporturile cu terii )inclusiv cu subantreprenorii* antreprenorul lucreaz "n nume
propriu 3i nu "l reprezint pe client.
Beprezentarea bene(iciarului de ctre antreprenor se (ace la nevoie "n temeiul unui
contract de mandat0 3i nu al contractului de antrepriz.
1. 3. Caractere juridice
C/n%r#,%u0 &$ #n%r$pri"( $%$ un ,/n%r#,% ,/n$nu#0, in#0#31#%i, 82i0#%$r#09,
,u %i%0u /n$r/, ,/1u%#%i-, ,u $=$,u%#r$ u,,$i-( :i, 4n prin,ipiu, intuitu personae.
Caracterul intuitu personae prive3te or.anizarea 3i conducerea lucrrii0 pentru c0 "n
ce prive3te e2ecutarea ei0 antreprenorul poate an.a6a0 (r acordul clientului0
subantreprenori 3i lucrtori.
Caracterul intuitu personae (uncioneaz 3i cu privire la e2ecutarea contractului0
cnd determinant la "ncheierea contractului a (ost competena antreprenorului )un
anumit pictor sau un anumit medic*.
Contractul de antrepriz trebuie s "ndeplineasc condiiile .enerale de valabilitate
ale contractelor privind consimmntul0 obiectul0 cauza.
@n ,$ pri-$:%$ ,#p#,i%#%$# p(r6i0/r, #n%r$pr$n/ru0 %r$2ui$ ( #i2( 4n%/%&$#un#
,#p#,i%#%$ &$p0in( &$ $=$r,i6iu)
B$n$'i,i#ru0 %r$2ui$ ( #i2( 'i$ ,#p#,i%#%$# &$p0in( &$ $=$r,i6iu #%un,i ,!n&
,/n%r#,%u0 $%$ un #,% &$ &ip/"i6i$ 8,/n%ruir$# un$i ,#$9, #u ,#p#,i%#%$# p$n%ru
(-!r:ir$# un/r #,%$ &$ #&1ini%r#r$ # p#%ri1/niu0ui 8,!n& ,/1#n&( &$ $=$1p0u
r$p#r#6ii 0# un i1/2i09)
9redarea lucrului0 "n cazul "n care obiectul contractului sunt reparaiile )cum ar (i
panto(ii0 obiecte casnice etc.*0 nu "l trans(orm "ntr-un contract real pentru c predarea
lucrului poate avea loc 3i ulterior "ncheierii contractului.
Cu privire la proprietatea materialelor se vor aplica re.ulile .enerale0 3i anume0 dac
sunt procurate de antreprenor ele vor (i proprietatea lui )inclusiv puse "n oper* pn la
terminarea 3i predarea lucrrii.
137
1ac din le.e sau din contract nu rezult alt(el0 antreprenorul este obli.at s e2ecute
cu materialele sale.
Cntreprenorul care lucreaz cu materialele sale rspunde pentru calitatea acestora
potrivit dispoziiilor de la contractul de vnzare )art. 18%7 alin. )1* 3i )$* C.civ.*.
Cntreprenorul cruia bene(iciarul i-a "ncredinat materialele este obli.at s le
pstreze 3i s le "ntrebuineze potrivit destinaiei lor0 con(orm re.ulilor tehnice
aplicabile0 s 6usti(ice modul "n care acestea au (ost "ntrebuinate 3i s restituie ceea ce
nu a (ost (olosit la e2ecutarea lucrrii.
1ac sunt procurate de client acesta pstreaz proprietatea lor 3i a lucrrii. =le nu
pot (i urmrite de creditorii antreprenorului. Cntreprenorul are obli.aia de conservare a
lor ca un depozitar.
Deciunea a II - a 4iscurile n contractul de antrepriz
An%r$pr$n/ru0 $%$ /20i3#% ( 40 in'/r1$"$ '(r( 4n%!r"i$r$ p$ 2$n$'i,i#r &#,(
n/r1#0# $=$,u%#r$ # 0u,r(rii, %r(ini,i# $i #u '/0/ir$# p/%ri-i% ,u &$%in#6i#
#,$%$i# #r 'i pri1$C&ui%( &in ,#u"#A
a* materialelor procurate sau a celorlalte mi6loace pe care0 potrivit contractului0
bene(iciarul le-a pus la dispoziie>
b* instruciunilor necorespunztoare date de bene(iciar>
c* e2istenei sau ivirii unor "mpre6urri pentru care antreprenorul nu este inut s
rspund )art. 18%8 C.civ.*.
@n ,#"u0 4n ,#r$ 2$n$'i,i#ru0, &$:i # '/% 4n:%iin6#% &$ ,(%r$ #n%r$pr$n/r nu i#
1(uri0$ n$,$#r$ 4n%r-un %$r1$n p/%ri-i% ,u 41pr$Cur(ri0$, #n%r$pr$n/ru0 p/#%$
r$"i0i# ,/n%r#,%u0 #u p/#%$ ,/n%inu# $=$,u%#r$# #,$%ui# p$ ri,u0 2$n$'i,i#ru0ui,
n/%i'i,!n&u-0 4n #,$% $n)
Cu toate acestea0 dac lucrarea ar (i de natur s amenine sntatea sau inte.ritatea
corporal a persoanelor0 antreprenorul este obli.at s cear rezilierea contractului0 sub
sanciunea de a prelua riscul 3i de a rspunde pentru pre6udiciile cauzate inclusiv terilor
)art. 18%! C.civ.*.
D#,( #n%$ri/r r$,$p6i$i 0u,r#r$# pi$r$ /ri $ &$%$ri/r$#"( &in ,#u"$
n$i1pu%#2i0$ 2$n$'i,i#ru0ui, #n%r$pr$n/ru0 ,#r$ # pr/,ur#% 1#%$ri#0u0 $%$ &#%/r (
/ r$'#,( p$ ,5$0%ui#0# # :i ,u r$p$,%#r$# ,/n&i6ii0/r :i %$r1$n$0/r ini6i#0$, 6in!n&
$#1#, &#,( $%$ ,#"u0, &$ r$3u0i0$ pri-in& up$n&#r$# '/r%ui%( # $=$,u%(rii
/20i3#6i$i)
A%un,i ,!n& 1#%$ri#0u0 # '/% pr/,ur#% &$ 2$n$'i,i#r, #,$%# $%$ 6inu% (
up/r%$ ,5$0%ui$0i0$ r$'#,$rii 0u,r(rii nu1#i &#,( pi$ir$# -# &#%/r#% unui -i,iu #0
1#%$ri#0$0/r) 4n ,$0$0#0%$ ,#"uri, 2$n$'i,i#ru0 $%$ /20i3#% ( 'urni"$"$ &in n/u
1#%$ri#0$0$, &#,( pi$ir$# #u &$%$ri/r#r$# nu $%$ i1pu%#2i0( #n%r$pr$n/ru0ui)
A,$%$ &ip/"i6ii nu un% #p0i,#2i0$ #%un,i ,!n& pi$ir$# #u &$%$ri/r#r$# #r$ 0/,
&up( r$,$p6i# 0u,r(rii, i%u#6i$ 4n ,#r$ #n%r$pr$n/ru0 r(1!n$ r(pun"(%/r, &#,(
$%$ ,#"u0, 4n %$1$iu0 3#r#n6i$i ,/n%r# -i,ii0/r :i p$n%ru ,#0i%(6i0$ ,/n-$ni%$)
Dup( 'in#0i"#r$# ,/n%ru,6i$i, $ -# pr/,$&#, 4n ,/n&i6ii0$ 0$3ii, 0# r$,$p6i#
pr/-i"/ri$ 0# %$r1in#r$# 0u,r(rii ur1#%( &$ r$,$p6i# 'in#0()
Ri,uri0$ %r$, #upr# 2$n$'i,i#ru0ui &$ 0# &#%# r$,$p6i$i pr/-i"/rii 0#
%$r1in#r$# 0u,r(rii 8#r%) 1B;B C),i-)9)
138
Deciunea a III - a #ubantrepriza
An%r$pr$n/ru0 #r$ &r$p%u0 ( 4n,5$i$ ,/n%r#,%$ &$ u2#n%r$pri"( p$n%ru
$=$,u%#r$# un/r p(r6i &in 0u,r#r$)
9rin contractul de subantrepriz antreprenorul poate "ncredina unuia sau mai multor
subantreprenori e2ecutarea unor pri ori elemente ale lucrrii sau serviciilor0 a(ar de
cazul "n care contractul de antrepriz a (ost "ncheiat "n considerarea persoanei sale.
+n raporturile cu bene(iciarul0 antreprenorul rspunde pentru (apta
subantreprenorului la (el ca pentru propria sa (apt )art. 18%$ C.civ.*
Dubantrepriz este supus dispoziiilor prevzute pentru contractul de antrepriz.
Su2#n%r$pr$n/ru0 $ &$/$2$:%$ &$ #n%r$pr$n/ru0 &$ p$,i#0i%#%$ care
contracteaz anumite lucrri de specialitate direct cu bene(iciarul 3i rspunde sin.ur0 "n
calitate de antreprenor0 (a de acesta pentru lucrrile care (ormeaz obiectul
contractului "n care este parte.
8a (el0 ,/#n%r$pr$n/rii sunt antreprenori )nu subantreprenori* care se obli. s
e2ecute o lucrare comple20 contractnd direct cu bene(iciarul 3i chiar dac unul dintre
ei are rolul de coordonator.
Deciunea a I H a 3ciunea direct a lucrtorilor
C/&u0 ,i-i0 pr$-$&$, prin $=,$p6i$ &$ 0# prin,ipiu0 r$0#%i-i%(6ii $'$,%$0/r
,/n%r#,%u0ui, ,( .@n 1(ur# 4n ,#r$ nu #u '/% p0(%i%$ &$ #n%r$pr$n/r, p$r/#n$0$
,#r$, 4n 2#"# unui ,/n%r#,% 4n,5$i#% ,u #,$%#, #u &$'(:ur#% / #,%i-i%#%$ p$n%ru
pr$%#r$# $r-i,ii0/r #u $=$,u%#r$# 0u,r(rii ,/n%r#,%#%$, #u #,6iun$ &ir$,%(
41p/%ri-# 2$n$'i,i#ru0ui, p!n( 0# ,/n,ur$n6# u1$i p$ ,#r$ #,$%# &in ur1( /
&#%/r$#"( #n%r$pr$n/ru0ui 0# 1/1$n%u0 in%r/&u,$rii #,6iunii> 8#r%) 1B+* C),i-)9)
+ntruct este o aciune direct "mpotriva clientului0 lucrtorii sunt prote6ai0 "n sensul
c starea de insolvabilitate sau (alimentul antreprenorului nu se va rs(rn.e asupra
creanelor lucrtorilor.
#eciunea a )! a % 1ectele contractului de antrepriz
%. 1. *bligaiile beneiciarului
1* B$n$'i,i#ru0 $%$ /20i3#% ( r$,$p6i/n$"$ 8( -$ri'i,$9 :i ( i# 4n pri1ir$
0u,r#r$# &up( %$r1in#r$# $i in%$3r#0()
1e "ndat ce a primit comunicarea prin care antreprenorul "l "n3tiineaz c lucrarea
este (inalizat0 bene(iciarul are obli.aia ca0 "ntr-un termen rezonabil potrivit naturii
lucrrii 3i uzanelor din domeniu0 s o veri(ice 3i0 dac aceasta corespunde condiiilor
stabilite prin contract0 s o recepioneze0 precum 3i0 atunci cnd este cazul0 s o ridice
)art. 186$ C.civ.*.
1ac0 (r motive temeinice0 bene(iciarul nu se prezint sau nu comunic ne"ntrziat
antreprenorului rezultatul veri(icrii0 lucrarea se socote3te recepionat (r rezerve.
-ene(iciarul care a recepionat lucrarea (r rezerve nu mai are dreptul de a invoca
viciile aparente ale lucrrii sau lipsa aparent a calitilor convenite.
139
+n cazul "n care bene(iciarul nu "3i e2ecut obli.aia de a recepiona 3i a lua "n
primire lucrarea e2ecutat0 el "3i an.a6eaz rspunderea pentru depozitarea 3i
conservarea lucrului0 3i "3i asum riscurile pieirii (ortuite a lucrrii.
1ac antreprenorul s-a obli.at s e2ecute o lucrare cu materialul bene(iciarului sau
s presteze un serviciu cu privire la un bun pe care bene(iciarul i l-a predat "n acest scop0
iar acesta din urma nu ridic bunul "n termen de 3ase luni socotit din ziua convenit
pentru recepie sau0 cnd lucrarea ori serviciul s-a (inalizat mai trziu0 de la data
(inalizrii0 antreprenorul0 dup ce a "n3tiinat "n scris pe bene(iciar0 are dreptul s vnd
bunul cu dili.ena unui mandatar cu titlu .ratuit al bene(iciarului )art. 1868 alin. )1*
C.civ.
1up reinerea preului lucrrii 3i a cheltuielilor de vnzare0 antreprenorul va
consemna di(erena la dispoziia bene(iciarului.
1ispoziiile menionate mai sus nu sunt aplicabile "n cazul "n care bene(iciarul
introduce "mpotriva antreprenorului o aciune "ntemeiat pe nee2ecutarea sau e2ecutarea
necorespunztoare a lucrrii.
$* B$n$'i,i#ru0 $%$ /20i3#% ( p0(%$#,( pr$6u0 0u,r(rii / &#%( ,u r$,$p6i# :i ,u
0u#r$# 4n pri1ir$ # #,$%$i#, 4n 1(ur# 4n ,#r$ p(r6i0$ nu #u ,/n-$ni% #0%'$0)
B$n$'i,i#ru0 #r$ &r$p%u0 ,#, p$ pr/pri# # ,5$0%ui#0( ( ,/n%r/0$"$ 0u,r#r$# 4n
,uru0 $=$,u%(rii $i, '(r( #-0 %!nC$ni 4n 1/& n$Cu%i'i,#% p$ #n%r$pr$n/r, pr$,u1 :i
(-i ,/1uni,$ #,$%ui# /2$r-#6ii0$ #0$ 8#r%) 1B*1 C),i-)9)
1ac contractul are ca obiect o lucrare comple2 de dimensiuni 3i importan mai
mare este posibil ca prile s stipuleze plata preului pe (aze de e2ecuie.
+n acest caz bene(iciarul poate invoca e2cepia de nee2ecutare a plilor pariale
dac (azele de e2ecuie nu sunt terminate "n momentul solicitrii plii.
9reul antreprizei poate consta "ntr-o sum de bani sau "n orice alte bunuri sau
prestaii.
9reul trebuie s (ie serios 3i determinat sau cel puin determinabil.
Ctunci cnd contractul nu cuprinde clauze re(eritoare la pre0 bene(iciarul datoreaz
preul prevzut de le.e ori calculat potrivit le.ii0 sau0 "n lipsa unor asemenea prevederi
le.ale0 preul stabilit "n raport cu munca depus 3i prestarea serviciului0 avndu-se "n
vedere 3i uzanele e2istente )art. 18%@ C.civ.*.
Ctunci cnd0 cu ocazia "ncheierii contractului0 preul lucrrilor sau al serviciilor a
(cut obiectul unei estimri0 antreprenorul trebuie s 6usti(ice orice cre3tere a preului.
-ene(iciarul nu este inut s plteasc aceast cre3tere dect "n msura "n care ea
rezult din lucrri sau servicii care nu puteau (i prevzute de ctre antreprenor la
momentul "ncheierii contractului.
D#,( pr$6u0 $%$ %#2i0i% 4n 'un,6i$ &$ -#0/#r$# 0u,r(ri0/r $=$,u%#%$, # $r-i,ii0/r
pr$%#%$ #u # 2unuri0/r 'urni"#%$, #n%r$pr$n/ru0 $%$ 6inu%, i# ,$r$r$#
2$n$'i,i#ru0ui, (-i &$# /,/%$#0( &$pr$ %#&iu0 0u,r(ri0/r, &$pr$ $r-i,ii0$ &$C#
pr$%#%$ :i &$pr$ ,5$0%ui$0i0$ &$C# $'$,%u#%$)
Ctunci cnd contractul este "ncheiat pentru un pre .lobal0 bene(iciarul trebuie s
plteasc preul convenit 3i nu poate cere o diminuare a acestuia motivnd c lucrarea
sau serviciul a necesitat mai puin munc ori a costat mai puin dect s-a prevzut.
/ot ast(el0 antreprenorul nu poate pretinde o cre3tere a preului pentru motive opuse
celor menionate mai sus.
Pr$6u0 '/r'$%#r r(1!n$ n$,5i12#%, ,u %/#%$ ,( -#u #&u 1/&i'i,(ri ,u pri-ir$
0# ,/n&i6ii0$ &$ $=$,u%#r$ ini6i#0 pr$-("u%$, &#,( p(ri0$ nu #u ,/n-$ni% #0%'$0)
140
Ctunci cnd obiectul contractului este o lucrare0 bene(iciarul este obli.at s
plteasc antreprenorului preul la data 3i locul recepiei "ntre.ii lucrri0 dac prin le.e
sau contract nu se prevede alt(el0
@n ,#"u0 4n ,#r$ 0u,r#r$# # pi$ri% /ri -# &$%$ri/r#% 4n#in%$ &$ r$,$p6i$, '(r( -in#
2$n$'i,i#ru0ui, #n%r$pr$n/ru0 nu #r$ &r$p%u0 0# pr$6 #%un,i ,!n& $0 # &#% 1#%$ri#0u0
#u ,!n& pi$ir$# /ri &$%$ri/r#r$# # #-u% / #0%( ,#u"( &$,!% -i,ii0$ 1#%$ri#0u0ui &#%
&$ 2$n$'i,i#r) @n #,$% ,#", ,/n%r#,%u0 r(1!n$ 4n 'iin6(, 'iin& #p0i,#2i0$ &ip/"i6ii0$
#r%) 1B*0 8#r%) 1B*< C),i-)9)
9entru .arantarea plii preului datorat pentru lucrare0 antreprenorul bene(iciaz de
o ipotec le.al asupra lucrrii0 constituit 3i conservat "n condiiile le.ii )art. 186!
C.civ.*.
%. $. *bligaiile antreprenorului
1* An%r$pr$n/ru0 $%$ /20i3#% ( $=$,u%$ 0u,r#r$# ,/1#n&#%( 0# %$r1$nu0 :i
p/%ri-i% ,#r#,%$ri%i,i0/r %#2i0i%$ prin ,/n%r#,%)
+n cazul lucrrilor comple2e antreprenorul este obli.at s e2ecute (azele succesive
ale lucrrii la termenele stipulate.
+n cazul nee2ecutrii obli.aiei0 clientul poate cere instanei ca antreprenorul s (ie
obli.at la e2ecutarea lucrrii0 sub sanciunea daunelor cominatorii0 care se pot
trans(orma "n daune moratorii0 sau ca el s (ie autorizat s e2ecute lucrarea "n contul
debitorului antreprenor0 ori poate cere rezilierea contractului0 cu daune-interese.
$* O20i3#6i# #n%r$pr$n/ru0ui &$ 3#r#n6i$ p$n%ru -i,ii0$ #,un$ #0$ 0u,r(rii
An%r$pr$n/ru0 &#%/r$#"( 3#r#n6i$ ,/n%r# -i,ii0/r 0u,r(rii :i p$n%ru ,#0i%(6i0$
,/n-$ni%$ p/%ri-i% &ip/"i6ii0/r pri-in& 3#r#n6i# ,/n%r# -i,ii0/r 0u,ru0ui -!n&u%,
,#r$ $ #p0i,( 4n 1/& ,/r$pun"(%/r 8#r%) 1B*? C),i-)9)
1ac anterior recepiei lucrarea piere ori se deterioreaz din cauze neimputabile
bene(iciarului0 antreprenorul care a procurat materialul este dator s o re(ac pe
cheltuiala sa 3i cu respectarea condiiilor 3i termenelor iniiale0 innd seama0 dac este
cazul0 de re.ulile privind suspendarea (ortuit a e2ecutrii obli.aiei.
Ctunci cnd materialul a (ost procurat de bene(iciar0 acesta este inut s suporte
cheltuielile re(acerii lucrrii numai dac pieirea s-a datorat unui viciu al materialelor. +n
celelalte cazuri0 bene(iciarul este obli.at s (urnizeze din nou materialele0 dac pieirea
sau deteriorarea nu este imputabil antreprenorului.
Cceste dispoziii nu sunt aplicabile atunci cnd pieirea sau deteriorarea are loc dup
recepia lucrrii0 situaie "n care antreprenorul rmne rspunztor0 dac este cazul0 "n
temeiul .araniei contra viciilor 3i pentru calitile convenite )art. 186# C.civ.*.
@n ,#"u0 4n ,#r$ 0u,r#r$# # pi$ri% #u -# &$%$ri/r#% 4n#in%$ &$ r$,$p6i$, '(r(
-in# 2$n$'i,i#ru0ui, #n%r$pr$n/ru0 nu #r$ &r$p%u0 0# pr$6 #%un,i ,!n& $0 # &#%
1#%$ri#0u0 #u ,!n& pi$ir$#, #u &$%$ri/r#r$# # #-u% / #0%( ,#u"( &$,!% -i,ii0$
1#%$ri#0u0ui &#% &$ 2$n$'i,i#r) @n #,$% ,#" ,/n%r#,%u0 r(1!n$ 4n 'iin6(, 'iin&
#p0i,#2i0$ &ip/"i6ii0$ #r%) 1B*0 C),i-)
D#,( &up( %$r1in#r$ 0u,r#r$# $%$ r$,$p6i/n#%( &$ ,0i$n%, '(r( /2i$,6ii #u
r$"$r-$, #n%r$pr$n/ru0 $%$ &$,(r,#% &$ r(pun&$r$ p$n%ru -i,ii0$ #p#r$n%$ ,#r$
nu 1#i p/% 'i in-/,#%$ u0%$ri/r r$,$p6i$i &$ ,(%r$ ,0i$n%)
R(pun&$r$# p$n%ru -i,ii #p#r$n%$ $=i%( nu1#i &#,( p/%ri-i% 0$3ii #u
,/n%r#,%u0ui #n%r$pr$n/ru0 &#%/r$#"( 3#r#n6i$, :i #,$#%# 4n%r-un #nu1i% %$r1$n)
141
@n ,5i12 #n%r$pr$n/ru0 -# r(pun&$ 4n %/#%$ ,#"uri0$ p$n%ru -i,ii0$ #,un$
#0$ 1#%$ri#0$0/r pr/,ur#%$ &$ $0 :i #0$ 0u,r(rii &up( r$,$p6i/n#r$# 0u,r(rii &$ ,(%r$
,0i$n%, :i ,5i#r 4n i%u#6i# 4n ,#r$ 0u,r#r$# # '/% $=$,u%#%( &$ u2#n%r$pr$n/ri #u
&$ p$r/#n$ #n3#C#%$ &$ $0)
Vi,ii0$ #,un$ #0$ un$i 0u,r(ri $=$,u%#%$ $ pr$,riu prin 41p0inir$# unui
%$r1$n &$ ? #ni, ,#r$ ,ur3$ &$ 0# &#%# &$,/p$ririi -i,ii0/r, &#r nu 1#i %!r"iu &$ 0#
41p0inir$# unui #n &$ 0# pr$&#r$# 0u,r(rii #u r$,$p6i$i 'in#0$ # 2unu0ui #u #
0u,r(rii, i#r 4n ,#"u0 un$i ,/n%ru,6ii &$ 0# 41p0inir$# # %r$i #ni &$ 0# &#%# pr$&(rii
#u r$,$p6i$i 'in#0$ # 0u,r(rii 8#r%) 2+<0 C),i-)9)
/ermenul de un an este un termen de .aranie le.al0 care poate (i modi(icat prin
acordul prilor0 adic printr-o .aranie convenional.
3* An%r$pr$n/ru0 #r$ /20i3#6i#, &up( %$r1in#r$# 0u,r(rii, ( / pr$&$#, &up(
-$ri'i,#r$ 8r$,$p6i$9 ,0i$n%u0ui)
Lu,r#r$# -# 'i pr$&#%( 0# 0/,u0 4n ,#r$ $ '#,$ r$,$p6i#)
+n cazul "n care antreprenorul nu pred lucrarea0 bene(iciarul poate intenta o aciune
e- contractu de predare a lucrrii0 cu daune moratorii0 hotrrea putnd (i pus "n
e2ecutare silit0 sau poate cere rezilierea contractului pentru nee2ecutarea obli.aiei.
1ac antreprenorul nu pred lucrarea0 bene(iciarul poate invoca de asemenea
e2cepia de nee2ecutare 3i poate re(uza plata preului0 cerut de antreprenor.
%eciunea a #'- a & 6ncetarea contractului de antrepriz
C/n%r#,%u0 &$ #n%r$pri"( p/#%$ 'i &$'iin6#% prin #,/r&u0 p(r6i0/r #u r$"/0-i% 0#
,$r$r$# un$i# &in%r$ p(r6i p$n%ru n$$=$,u%#r$# /20i3#6ii0/r &$ ,(%r$ ,$#0#0%( p#r%$)
C/n%r#,%u0 p/#%$ 4n,$%#, &$ #$1$n$#, 4n ,#" &$ i1p/i2i0i%#%$ '/r%ui%( &$
$=$,u%#r$)
D$,$u0 2$n$'i,i#ru0ui nu &$%$r1in( 4n,$%#r$# ,/n%r#,%u0ui, &$,!% &#,( #,$#%#
'#,$ i1p/i2i0( #u inu%i0( $=$,u%#r$# # 8#r%) 1B;0 C),i-)9)
+n cazul "n care antreprenorul decedeaz sau devine (r culpa sa0 incapabil de a
(inaliza lucrarea sau de a presta serviciul0 contractul "nceteaz dac a (ost "ncheiat "n
considerarea aptitudinilor personale ale antreprenorului.
-ene(iciarul este inut s recepioneze partea de6a e2ecutat0 dac o poate (olosi.
+n acest caz0 bene(iciarul este obli.at s plteasc0 "n proporie cu preul convenit0
valoarea lucrrilor e(ectuate 3i a cheltuielilor (cute "n vederea (inalizrii lucrrii0 "ns
numai "n msura "n care aceste lucrri 3i cheltuieli "i sunt de (olos.
-ene(iciarul are dreptul0 cu condiia de a plti o indemnizaie adecvat0 s cear
predarea materialelor pre.tite 3i a planurilor pe cale de a (i puse "n e2ecutare0
dispoziiile le.ale privitoare la drepturile de proprietate intelectual rmnnd
aplicabile.
B$n$'i,i#ru0 p/#%$ r$"i0i# ,/n%r#,%u0 4n ur1(%/#r$0$ ,#"uriA
#9 r$p$,%#r$# %$r1$nu0ui ,/n-$ni% p$n%ru r$,$p6i# 0u,r(rii # &$-$ni% -(&i%
i1p/i2i0(E
29 0u,r#r$# #u $r-i,iu0 nu $ $=$,u%( 4n 1/&u0 ,/n-$ni% :i, 4n%r-un %$r1$n
%#2i0i% &$ 2$n$'i,i#r p/%ri-i% ,u 41pr$Cur(ri0$, #n%r$pr$n/ru0 nu r$1$&i#"(
0ipuri0$ ,/n%#%#%$ :i nu ,5i12( p$n%ru -ii%/r 1/&u0 &$ $=$,u%#r$ # 0u,r(rii #u
$r-i,iu0uiE
142
,9 n$$=$,u%#r$# /ri,(r/r #0%$ /20i3#6ii ,$ r$-in #n%r$pr$n/ru0ui p/%ri-i% 0$3ii
#u 4n %$1$iu0 ,/n%r#,%u0ui 8#r%) 1B;2 C),i-)9)
1ac antreprenorul nu poate "ncepe sau continua e2ecutarea contractului din cauza
ne"ndeplinirii de ctre bene(iciar a propriilor obli.aii0 antreprenorul este "ndreptit s
obin rezilierea contractului0 cu daune-interese0 dac este cazul )art. 1873 C.civ.*.
%eciunea a #''- a & Contractul de antrepriz pentru lucrri de construcii
7. 1. &oiune
An%r$pri"# &$ ,/n%ru,6i$ &$ ,0(&iri #u /ri,$ #0%$ i1/2i0$ 8,(i &$ ,/1uni,#6i$,
u"in$ $%,)9 :i 0u,r(ri &$ in%#0#6ii :i r$p#r#6ii 0# ,/n%ru,6ii, in,0ui- pr/i$,%#r$#,
r$pr$"in%( ,$# 1#i i1p/r%#n%( '/r1( &$ #n%r$pri"()
9rin contractul de antrepriz pentru lucrri de construcii0 antreprenorul se obli. s
e2ecute lucrri care0 potrivit le.ii0 necesit eliberarea autorizaiei de construire )art.
187@ C.civ.*.
9otrivit 8e.ii nr. %#F1!!1 privind autorizarea e2ecutrii lucrrilor de construcii0
8e.ii nr. 1#F1!!% privind calitatea "n construcii ca 3i a art. 3 din 8e.ea nr. 11@F1!!6 a
locuinei0 e2ecutarea )3i des(iinarea* construciilor poate "ncepe 3i realiza numai "n
temeiul 3i cu respectarea autorizaiei eliberate de consiliul 6udeean sau a consiliul local
al municipiilor0 ora3elor sau comunelor0 dup caz.
C/n%r#,%u0 &$ #n%r$pri"( &$ ,/n%ru,6ii %r$2ui$ 4n%/,1i% 4n '/r1# ,ri(, ,$ru%(
ad probationem. Lu,r(ri0$ &$ ,/n%ru,6ii p/% 'i r$#0i"#%$ nu1#i &$ p$r/#n$ 'i"i,$
#u p$r/#n$ Curi&i,$ #u%/ri"#%$)
7. $. *bligaiile e.ecutantului i ale proiectantului n contractul de antrepriz
pentru lucrri de construcii. Calitatea n construcii
8e.ea nr. 1#F1!!% (olose3te urmtoarele noiuni sinonime cu cele din Codul civil
pentru a desemna prile din contractul de antrepriz de construcii; in-$%i%/r pentru
bene(iciar0 $=$,u%#n% pentru antreprenor 3i pr/i$,%#n% pentru arhitect.
Gbli.aiile e2ecutantului de construcii sunt cele ale antreprenorului din cadrul
oricrei antreprize; s e2ecute lucrarea contractat la termenul 3i potrivit caracteristicilor
stabilite "n contract )a planurilor 3i proiectelor de e2ecuie*0 s predea investitorului
lucrarea terminat dup veri(icarea )recepia* acesteia 3i s .aranteze pe investitor
pentru viciile 3i pentru calitatea lucrrii.
Earania pentru viciile construciei 3i rspunderea pentru calitatea construciei
prezint particulariti care impun o tratare detaliat a acestei obli.aii.
An%r$pri"# &$ ,/n%ru,6ii pr$"in%( un$0$ p#r%i,u0#ri%(6i '#6( &$ #n%r$pri"#
r$30$1$n%#%( &$ C/&u0 ,i-i0 8&$ &r$p% ,/1un9)
19 <ermenele legale de garanie
9rin art. $! din 8e.ea nr. 1#F1!!% privind calitatea "n construcii s-a prevzut
r(pun&$r$# #n%r$pr$n/ru0ui, pr/i$,%#n%u0ui, p$,i#0i%u0 -$ri'i,#%/r &$ pr/i$,%$
#%$%#%, '#2ri,#n6i0/r :i 'urni"/ri0/r &$ 1#%$ri#0$, $=$,u%#n%u0ui, &iri3in%$0ui &$
143
:#n%i$r $%,) p$n%ru -i,ii0$ #,un$ #0$ ,/n%ru,6i$i i-i%$ 4n %$r1$n &$ 10 #ni &$ 0#
r$,$p6i# 0u,r(rii, i#r p$n%ru -i,ii0$ %ru,%urii &$ r$"i%$n6( r$"u0%#%$ &in
n$r$p$,%#r$# n/r1$0/r &$ pr/i$,%#r$ :i $=$,u6i$ 4n -i3/#r$ 0# &#%# r$#0i"(rii $i,
r(pun&$r$# .p$ %/#%( &ur#%# &$ $=i%$n6( # ,/n%ru,6i$i7 &$ /ri,$ ,#%$3/ri$ 8:i #
in%#0#6ii0/r #'$r$n%$ #,$%/r#9, in&i'$r$n% &$ '/r1# &$ &$%in#6i$ :i pr/pri$%#%$)
P$n%ru -i,ii0$ #p#r$n%$, $=$,u%#n%u0 #r$0 potrivit 8e.ii nr. 1#F1!!% )"n mod
dero.atoriu de la descrcarea de rspundere care intervine dup recepie "n cazul
antreprizei de lucrri*0 /20i3#6i# .&$ # r$1$&i#, p$ pr/pri# ,5$0%ui#0(, &$'$,%$0$ &$
,#0i%#%$ #p(ru%$ &in -in# # O)))P 4n p$ri/#&# &$ 3#r#n6i$ %#2i0i%( p/%ri-i% 0$3ii, '(r(
# &i%in3$ &up( ,u1 -i,ii0$ un% #p#r$n%$ #u #,un$ 8#r%) 2? 0i%) L9)
Bspunderea e2ecutantului0 respectiv a proiectantului0 ast(el cum am prezentat-o
mai sus0 (uncioneaz "n raporturile lui cu investitorul 3i cu succesorii si "n drepturi
)inclusiv cu cei particulari0 cum ar (i cumprtorul construciei*.
F#6( &$ %$r6i, $=$,u%#n%u0 p/#%$ r(pun&$ p$n%ru '#p%( pr/pri$ 4n %$1$iu0 #r%)
1?+; C),i-), i#r pr/pri$%#ru0 ,0(&irii r(pun&$ p$n%ru ruin# $&i'i,iu0ui 4n %$1$iu0
#r%) 1?;B C),i-)
29 Clauze contractuale de limitare sau nlturare a rspunderii antreprenorului
de construcii0 mai ales cele care ar privi drmarea sau ameninarea cu drmarea
construciei nu sunt admise.
Dunt permise "ns clauze de a.ravare a rspunderii antreprenorului pentru vicii.
3* <ermenele de garanie contra viciilor lucrrii sunt stabilite de legea special
)art. 187! alin. )1* C.civ.*.
/ermenul de prescripie al aciunii "n rspunderea pentru vicii este cel de drept
comun de 3 ani.
Crhitectul sau in.inerul este e2onerat de rspunderea pentru viciile lucrrii numai
dac dovede3te c acestea nu rezult din culpa sa cu privire la e2pertizele sau planurile
pe care le-a (urnizat 3i0 dac este cazul0 cu privire la coordonarea sau suprave.herea
lucrrilor.
Cntreprenorul este e2onerat de rspundere numai dac dovede3te c viciile rezult
dintr-o culp "n e2pertizele sau "n planurile arhitectului ori ale in.inerului ales de ctre
bene(iciar. Dubantreprenorul nu este e2onerat dect dac dovede3te c viciile rezult din
deciziile antreprenorului sau din e2pertizele ori planurile arhitectului sau ale in.inerului.
<iecare dintre prile menionate poate (i e2onerat de rspundere dac dovede3te c
aceste vicii rezult din deciziile impuse de bene(iciar "n ale.erea solului sau a
materialelor ori "n ale.erea subantreprenorilor0 a e2perilor sau a metodelor de
construire. =2onerarea de rspundere nu opereaz atunci cnd aceste vicii0 de3i puteau
s (ie prevzute "n cursul e2ecutrii lucrrii0 nu au (ost noti(icate bene(iciarului.
Pr$,rip6i# &r$p%u0ui 0# #,6iun$ p$n%ru -i,ii #p#r$n%$ 4n,$p$ ( ,ur3( &$ 0# &#%#
r$,$p6i$i 'in#0$ #u, &up( ,#", # 41p0inirii %$r1$nu0ui #,/r&#% #n%r$pr$n/ru0ui prin
pr/,$u0--$r2#0 &$ r$,$p6i$ 'in#0(, p$n%ru 4n0(%ur#r$# -i,ii0/r ,/n%#%#%$)
Pr$,rip6i# &r$p%u0ui 0# #,6iun$ p$n%ru -i,ii0$ 0u,r(rii &$ pr/i$,%#r$ 4n,$p$ (
,ur3( /&#%( ,u pr$,rip6i# &r$p%u0ui 0# #,6iun$ p$n%ru -i,ii0$ 0u,r(ri0/r $=$,u%#%$
&$ #n%r$pr$n/r, #'#r( nu1#i &#,( -i,ii0$ 0u,r(ri0/r &$ pr/i$,%#r$ #u '/%
&$,/p$ri%$ 1#i 4n#in%$, ,#" 4n ,#r$ pr$,rip6i# -# 4n,$p$ ( ,ur3( &$ 0# &#%#
&$,/p$ririi #,$%/r# 8#r%) 1BB0 C),i-)9)
7. 3. *bligaiile beneiciarului n contractul de antrepriz pentru lucrri de
construcii
144
In-$%i%/rii un% 4n $nu0 8egii nr) 10I1DD+ 8#r%) 219 p$r/#n$ 'i"i,$ #u Curi&i,$
,#r$ 'in#n6$#"( :i r$#0i"$#"( in-$%i6ii #u in%$r-$n6ii 0# ,/n%ru,6ii0$ $=i%$n%$)
C/&u0 ,i-i0 '/0/$:%$ p$n%ru in-$%i%/r %$r1$nu0 &$ 2$n$'i,i#r)
@n prin,ipiu, /20i3#6ii0$ 2$n$'i,i#ru0ui 4n #n%r$pri"# &$ ,/n%ru,6ii un% #,$0$#:i
,# 4n ,/n%r#,%u0 &$ #n%r$pri"( &$ 0u,r(ri 4n 3$n$r#0A ( pri1$#,( 0u,r#r$# &up(
r$,$p6i$ :i ( p0(%$#,( pr$6u0 #,$%$i#)
1* B$n$'i,i#rii #u /20i3#6ii r$'$ri%/#r$ 0# ,#0i%#%$# ,/n%ru,6ii0/rA %#2i0ir$#
ni-$0u0ui ,#0i%#%i- ,$ %r$2ui$ r$#0i"#% prin pr/i$,%#r$ :i $=$,u6i$ p$ 2#"#
r$30$1$n%(ri0/r %$5ni,$, pr$,u1 :i # %u&ii0/r :i ,$r,$%(ri0/r $'$,%u#%$E /26in$r$#
#,/r&uri0/r :i # -i"$0/r pr$-("u%$ &$ 0$3$, pr$,u1 :i # #u%/ri"#6i$i &$ ,/n%ruir$E
#i3ur#r$# -$ri'i,(rii pr/i$,%$0/r prin p$,i#0i:%i -$ri'i,#%/ri &$ pr/i$,%$ #i%#6iE
#i3ur#r$# -$ri'i,(rii $=$,u6i$i ,/r$,%$ # 0u,r(ri0/r &$ ,/n%ru,6ii prin &iri3in6i &$
p$,i#0i%#%$ #u #3$n6i $,/n/1i,i &$ ,/nu0%#n6( p$,i#0i"#6i, p$ %/% p#r,uru0
0u,r(ri0/r $%,)
-ene(iciarul este obli.at s permit antreprenorului0 "n msura "n care este necesar
pentru e2ecutarea lucrrii0 (olosirea cilor de acces0 a instalaiilor proprii de alimentare
cu ap 3i a altor utiliti ce deservesc imobilul )art. 187% C.civ.*
+n cursul e2ecutrii contractului0 bene(iciarul are dreptul ca0 (r a stn6eni
activitatea normal a antreprenorului0 s controleze stadiul de e2ecuie0 calitatea 3i
aspectul lucrrilor e(ectuate 3i ale materialelor "ntrebuinate0 precum 3i orice alte aspecte
re(eritoare la "ndeplinirea de ctre antreprenor a obli.aiilor sale contractuale.
-ene(iciarul comunic antreprenorului constatrile 3i instruciunile sale "n scris0
dac nu s-a convenit alt(el.
L# 'in#0i"#r$# #,$0$i p(r6i &in 0u,r#r$ ,$ ur1$#"( # 'i #,/p$ri%( prin $=$,u%#r$#
u0%$ri/#r( # #0%/r 0u,r(ri #u prin 1/n%#r$# un/r $0$1$n%$ &$ ,/n%ru,6ii,
#n%r$pr$n/ru0 :i 2$n$'i,i#ru0 un% /20i3#6i ( ,/n%#%$ 41pr$un( $=i%$n6# p(r6ii
'in#0i"#%$ :i ,/n'/r1i%#%$# #,$%$i# ,u &ip/"i6ii0$ 0$3#0$ :i ,0#u"$0$ ,/n%r#,%u0ui) @n
#,$% ,/p, &#,( nu -# ,/n-$ni% #0%'$0, #n%r$pr$n/ru0 40 ,/n-/#,( p$ 2$n$'i,i#r 0#
0/,u0 $=$,u%(rii 0u,r(rii 4n(un%ru0 unui %$r1$n r$"/n#2i0, # ,(rui 4n%in&$r$ $
%#2i0$:%$, p/%ri-i% u"#n6$0/r $=i%$n%$, 4n r#p/r% ,u n#%ur# 0u,r(rii :i 0/,u0 i%u(rii
#,$%$i#) In ,#"u0 4n ,#r$ 2$n$'i,i#ru0 nu $ pr$"in%( 0# %$r1$nu0 ,/1uni,#% 4n ,ri
#u p$ #0%( ,#0$ ,/n-$ni%( &$ ,(%r$ p(r6i, #n%r$pr$n/ru0 p/#%$ 4n%/,1i in3ur #,%u0
&$ ,/n%#%#r$ # 0u,r(rii ,$ ur1$#"( # 'i #,/p$ri%( 8$'$,%u!n& / #u%/r$,$p6i$9 8#r%)
1B;* C),i-)9)
+n cazul "n care0 "n cursul e2ecutrii contractului0 constat .re3eli sau lipsuri "n
lucrrile de proiectare "n temeiul crora s-a "ncheiat contractul0 antreprenorul este
obli.at s comunice de "ndat bene(iciarului 3i proiectantului constatrile sale0 "mpreun
cu propunerile de remediere0 "n msura "n care acestea intr "n domeniul pre.tirii sale
pro(esionale0 precum 3i s cear bene(iciarului s ia msurile corespunztoare;
1ac bene(iciarul0 lund 3i avizul proiectantului0 nu comunic de "ndat msurile
luate pentru "nlturarea .re3elilor sau lipsurilor semnalate0 ori dac msurile luate nu
sunt corespunztoare0 antreprenorul poate s suspende e2ecutarea lucrrilor0
"n3tiinndu-i de "ndat despre aceasta pe bene(iciar 3i proiectant.
1up (inalizarea construciei0 se va proceda0 "n condiiile le.ii0 la recepia
preliminar urmat de recepia (inal.
Ri,uri0$ %r$, #upr# 2$n$'i,i#ru0ui &$ 0# &#%# r$,$p6i$i pr$0i1in#r$ 8#r%) 1B;B
C),i-)9)
145
$* O20i3#6i# &$ p0#%( # pr$6u0ui pr$"in%( un$0$ p#r%i,u0#ri%(6i 4n ,#"u0
#n%r$pri"$i &$ ,/n%ru,6ii, &$%$r1in#%$ &$ /2i$,%u0 #,$%$i#)
9reul poate (i stabilit (or(etar )printr-o sum .lobal* sau pe deviz )pre pe deviz*.
1ac lucrarea a (ost contractat pe un pre (or(etar ).lobal*0 antreprenorul este
obli.at s e2ecute 3i s predea lucrarea "n condiiile prevzute "n contract 3i nu poate
cere nici o sporire de plat )pre*0 nici sub motiv de scumpire a muncii sau materialelor0
nici pentru motivul c s-ar (i (cut schimbri 3i adu.iri la planul iniial0 a(ar de cazul
"n care adu.irile 3i schimbrile au (ost aprobate "n scris de bene(iciar 3i a (ost modi(icat
cu aceast ocazie 3i preul.
9reul este "ns0 de re.ul0 stabilit pe baz de deviz0 adic pe baza unei estimri
provizorii pe articole. Cceast estimare se poate modi(ica "n timpul e2ecutrii lucrrii0 "n
(uncie de preul real al materialelor 3i al muncii0 precum 3i prin adu.area unor lucrri
suplimentare.
9reul este (i2at articol cu articol0 3i suport variaii "n (uncie de preurile pieei0 iar
preul total )(inal* va depinde de cantitatea lucrrilor e(ectiv e2ecutate.
7. @. Construcia de locuine
C/n%ru,6i# &$ 0/,uin6$, ,#r$ ,un/#:%$ un$0$ r$3u0i p$,i#0$, $ ,/1p0$%$#"( ,u
&r$p%u0 ,/1un 4n 1#%$ri$ &$ #n%r$pri"( &$ ,/n%ru,6ii)
C/n%ru,6i# &$ 0/,uin6$ $%$ pr$-("u%( 4n prin,ip#0 4n ,#pi%/0u0 2 #0 L$3ii
0/,uin6$i nr) 11<I1DD*)
8e.ea stabile3te principiul c 47ersoanele izice sau juridice romne pot realiza, cu
respectarea prevederilor legale, construcii de locuine pentru olosin proprie sau !n
scopul valoriicrii acestora7.
8e.ea prevede o serie de (aciliti (iscale )scutire de impozit pe pro(it* pentru
persoanele 6uridice care investesc din pro(it pentru realizarea de locuine.
8ocuinele care se realizeaz "n aceste condiii pot (i amplasate pe terenurile
persoanelor (izice bene(iciare de locuin0 ale persoanelor 6uridice investitoare sau pe
terenuri concesionate "n acest scop de ctre consiliile locale persoanelor 6uridice sau
(izice0 con(orm prevederilor le.ale0 cu reducerea ta2ei de concesiune pn la !%S.
8ucrrile privind cldirile 3i terenurile necesare pentru construirea de locuine prin
C.enia :aional pentru 8ocuine cu e2cepia caselor de vacan sunt de utilitate
public.
Consiliile locale pot realiza din depozitele special constituite locuine cu supra(eele
construite prevzute "n ane2a nr. 1 la le.e0 e2ercitnd controlul asupra preului de
vnzare0 "n vederea "nlesnirii accesului la proprietate pentru unele cate.orii de persoane0
"n urmtoarea ordine de prioritate;
a* tinerii cstorii care0 la data contractrii locuinei0 au (iecare vrsta de pn la 3%
de ani>
b* persoanele care bene(iciaz de (aciliti la cumprarea sau construirea unei
locuine0 potrivit prevederilor 8e.ii nr. @$F1!!#0 republicat>
c* persoanele cali(icate din a.ricultur0 "nvmnt0 sntate0 administraie public 3i
culte0 care "3i stabilesc domiciliul "n mediul rural>
d* alte cate.orii de persoane stabilite de consiliile locale.
146
9ersoanele din cate.oriile menionate pot bene(icia de o subvenie de la bu.etul de
stat 3i de plata "n rate lunare0 pe termen de $# de ani a di(erenei (a de preul (inal al
locuinei.
9n la restituirea inte.ral a sumelor datorate0 locuina este ipotecat le.al con(orm
prevederilor art. 18 din 8e.ea nr. 11@F1!!6 3i nu poate (i "nstrinat dect dup ce
bene(iciarul restituie inte.ral contractantului sumele datorate0 actualizate0 3i sumele
actualizate0 obinute ca subvenii de la bu.etul de stat.
/erenul a(erent construciei este concesionat pe durata e2istenei construciei.
Contractul va (i pus "n e2ecutare la data semnrii lui de ctre prile contractante.
9redarea-primirea locuinei se va e(ectua pe baz de proces-verbal "ncheiat "ntre
vnztor 3i cumprtor.
9rin 8e.ea nr. 1%$ din 1% iulie 1!!8 pentru dezvoltarea construciei de locuine la
nivel naional s-a "n(iinat C.enia :aional pentru 8ocuine.
C.enia :aional pentru 8ocuine este o instituie de interes public cu personalitate
6uridic0 de coordonare a unor surse de (inanare "n domeniul construciei de locuine0
avnd autonomie (inanciar.
C.enia :aional pentru 8ocuine are ca obiect realizarea unor monta6e (inanciare0
precum 3i atra.erea 3i administrarea resurselor0 "n condiiile prezentei le.i0 pentru
construirea0 cumprarea0 reabilitarea0 consolidarea 3i e2tinderea unor locuine0 inclusiv
pentru cele e2ploatate "n re.im de "nchiriere.
1in resursele C.eniei :aionale pentru 8ocuine se acord credite0 care se
.aranteaz prin constituirea de ipoteci asupra imobilului H teren 3i construcie H0 liber de
orice sarcin.
+nscrierea ipotecii se (ace pe baza contractului de creditare. Gperaiunea de "nscriere
a ipotecii este scutit de ta2a de timbru.
9entru derularea activitilor speci(ice operaiunii de creditare0 C.enia :aional
pentru 8ocuine "ncheie convenii speciale cu instituiile bancare0 depozitare ale
resurselor sale0 care vor aciona ca bnci de credit ipotecar.
Investiiile privind construciile de locuine pentru tineri0 destinate "nchirierii0 pe
baza proiectelor aprobate de 'inisterul /ransporturilor0 Construciilor 3i /urismului0
sunt (inanate de la bu.etul de stat 3i de la bu.etele locale0 precum 3i din credite interne
sau e2terne 3i din alte surse le.al constituite.
+n scopul (acilitrii construciilor de locuine a (ost re.lement prin 8e.ea nr.
1!#F1!!! creditul ipotecar 3i .arantarea lui.
Creditul ipotecar pentru investiii imobiliare desemneaz acel tip de credite acordate
de instituii (inanciare autorizate0 destinat s (inaneze construirea0 cumprarea0
reabilitarea0 consolidarea sau e2tinderea imobilelor cu destinaie locativ0 industrial
sau comercial 3i .arantat cel puin ca ipotec asupra imobilului care (ace obiectul
investiiei imobiliare.
Creditul ipotecar pentru investiii imobiliare va (i .arantat prin ipotec.
Ipoteca ast(el constituit pentru .arantarea creditului poate avea ca obiect terenul 3i
construciile ridicate pe acesta ulterior constituirii sale0 "n limita valorii stabilite prin
contract 3i pe msura utilizrii creditului 3i dureaz pn la rambursarea inte.ral a
sumelor datorate "n temeiul respectivului contract.
+n cazul "n care prile sunt de acord0 ipoteca va putea (i trans(erat asupra altui
imobil cu o valoare cel puin e.al cu cea a imobilului ipotecat anterior.
1up "nscrierea ipotecii asupra noului imobil .araniile anterior constituite asupra
acestuia "3i "nceteaz de drept e(ectele.
147
9n la rambursarea inte.ral a creditului0 imobilele ipotecate vor putea (i
"nstrinate numai cu acordul prealabil al creditorului ipotecar. Contractele "ncheiate cu
nerespectarea acestei dispoziii sunt lovite de nulitate absolut.
9ot acorda credit ipotecar instituiile autorizate> bncile universale 3i bncile de
credit ipotecar0 C.:.8.0 societile de credit ipotecar 3i orice alte entiti re.lementate
prin le.i speciale s acorde credite ipotecare pentru investiii imobiliare.
148
Capitolul I&
C/n%r#,%u0 &$ 1#n&#%
S$,6iun$# I
N/6iuni 3$n$r#0$) C/n&i6ii &$ -#0#2i0i%#%$
#0$ 1#n&#%u0ui
1
1. 1. &oiune
M#n&#%u0 $%$ ,/n%r#,%u0 prin ,#r$ / p#r%$, nu1i%( mandatar, $ /20i3( (
4n,5$i$ unu0 #u 1#i 1u0%$ #,%$ Curi&i,$ p$ $#1# ,$0$i0#0%$ p(r6i, nu1i%( mandant
8#r%) 200D C),i-)9)
M#n&#%u0 $%$ ,u %i%0u 3r#%ui% #u ,u %i%0u /n$r/)
M#n&#%u0 &in%r$ &/u( p$r/#n$ 'i"i,$ $ pr$"u1( # 'i ,u %i%0u 3r#%ui%) Cu %/#%$
#,$%$#, 1#n&#%u0 &#% p$n%ru #,%$ &$ $=$r,i%#r$ # un$i #,%i-i%(6i pr/'$i/n#0$ $
pr$"u1( # 'i ,u %i%0u /n$r/ 8#r%) 2010 #0in) 819 C),i-)9)
Be.ulile de la mandat se aplic 3i mandatului tacit reciproc al soilor cu privire la
bunurile comune )art. 3@% alin. )$* 3i 3@6 alin. )$* C.civ.*. =le se aplic0 de asemenea0 "n
cazurile "n care s-a instituit curatela )art. 178 C.civ.*0 precum 3i "n raporturile dintre
persoane 6uridice 3i cei care alctuiesc or.anele sale )art. $#! alin. )3* C.civ.*.
N/6iun$# &$ .1#n&#%7 #r$ 1#i 1u0%$ $nuri)
9e ln. sensul comun de contract menionat mai sus0 ea poate semni(ica
"mputernicirea scris dat de ctre mandant mandatarului0 (iind sinonim cu 4pr/,ur#7.
+n procedura penal 3i "n procedura civil este (olosit sinta.ma 41#n&#% &$
#&u,$r$7 care semni(ic un act procedural emis de or.anul de urmrire penal ori de
instana civil sau penal "n temeiul cruia un "nvinuit0 martor sau e2pert0 este adus0 prin
.ri6a or.anelor de poliie0 "n (aa or.anului emitent.
:oiunea 41#n&#% p/:%#07 semni(ic o scrisoare )tip* pentru e2pedierea banilor sau
a coletelor prin po3t0 iar mandatul de deputat reprezint "n dreptul constituional
"mputernicirea dat de ale.tori unei persoane s o reprezinte "n 9arlament.
1. $. =andatul i contractele nrudite
M#n&#%u0 ,u %i%0u /n$r/ se aseamn cu contractul de munc 3i cu contractul de
antrepriz de servicii.
1eosebirea dintre ele const "n (aptul c0 "n timp ce obiectul principal al mandatului
"l constituie "ncheierea de acte 6uridice cu terii0 iar mandatarul este de re.ul
reprezentantul mandantului0 obiectul contractelor de munc 3i respectiv0 de antrepriz de
servicii sunt (aptele materiale 3i intelectuale prestate pentru an.a6ator )respectiv0 client*0
iar salariatul0 respectiv antreprenorul0 nu au calitatea de reprezentani ai an.a6atorului
1
C. Aaman.iu 3i alii0 op.cit.0 nr. 16$$-16@70 p. 616-6$$> 9ro(.dr. <rancisc 1ea?0 op.cit.0 vol. II0 p. $1%-
$%1> 9ro(.dr. 1umitru C. <lorescu0 op.cit.0 p. $3-$6%> Camelia /oader0 op.cit.0 p. $11-$33> 1r. =u.eniu
Da(ta-Bomano0 op.cit.0 p. $!!-$%1.
149
)respectiv0 clientului*0 a(ar de cazul "n care dreptul de reprezentare nu le-a (ost dat
anume.
1. 3. =andatul cu reprezentare i mandatul r reprezentare
M#n&#%u0 $%$ ,u r$pr$"$n%#r$ #u '(r( r$pr$"$n%#r$ 8#r%) 2011 C),i-)9)
'andatul cu reprezentare este contractul prin care o parte numit mandatar se
obli. s "ncheie unul sau mai multe acte 6uridice pe seama celeilalte pri numite
mandat.
'andatul (r reprezentare este contractul "n temeiul cruia o parte0 numit
mandatar0 "ncheie acte 6uridice "n nume propriu0 dar pe seama celeilalte pri0 numite
mandant0 3i "3i asum (a de teri obli.aiile care rezult din aceste acte0 chiar dac terii
aveau cuno3tin despre mandat )art. $#3! C.civ.*.
'andatul (r reprezentare )contractul de pr8te-nom* este o (orm a simulaiei prin
interpunere de persoane.
1. @. 5orma mandatului cu reprezentare
M#n&#%u0 $%$ un ,/n%r#,% ,/n$nu#0 ,#r$ $ '/r1$#"( prin #,/r&u0 &$ -/in6(
#0 p(r6i0/r 8solo consensus9.
C/n%r#,%u0 &$ 1#n&#% p/#%$ 'i 4n,5$i#% 4n '/r1( ,ri(, #u%$n%i,( /ri u2
$1n(%ur( pri-#%(, #u -$r2#0() A,,$p%#r$# 1#n&#%u0ui p/#%$ r$"u0%# :i &in
$=$,u%#r$# # &$ ,(%r$ 1#n&#%#r.
1
'andatul dat pentru "ncheierea unui act 6uridic supus0 potrivit le.ii0 unei anumite
(orme trebuie s respecte acea (orm0 sub sanciunea aplicabil actului "nsu3i.
9revederea nu se aplic atunci cnd (orma este necesar doar pentru opozabilitatea
actului (a de teri0 dac prin le.e nu se prevede alt(el )art. $#13 C.civ.*.
1ac din "mpre6urri nu rezult alt(el0 mandatarul "l reprezint pe mandant la
"ncheierea actelor pentru care a (ost "mputernicit.
@1pu%$rni,ir$# p$n%u r$pr$"$n%#r$ #u, &#,( $%$ ,#"u0, 4n,riu0 ,#r$ /
,/n%#%( $ nu1$:%$ pr/,ur()
1
1
4'andatul trebuie s (ie con(erit "n (orm autentic numai "n cazul "n care le.ea prevede (orma
autentic pentru validitatea actului 6uridic ce urmeaz a (i "ncheiat prin mandatar0 nu "ns 3i atunci cnd
acest act a (ost "ncheiat sub (orm autentic (r ca le.ea s prevad o atare cerin.
+n cazul "n care0 deci0 pentru "ncheierea unui contract de vnzare-cumprare nu este necesar (orma
autentic 3i0 eventual0 nici (orma scris0 mandatul poate (i dat "n (orm scris sau chiar verbal.5 /.D.0
D.c.0 1ecizia nr. 18@1F1!710 4Bepertoriu... pe anii 1!6!-1!7650 p. 1@1.
4Cnd cererea adresat instanei este (cut de mandatar0 care are calitatea de avocat0 acesta "3i 6usti(ic
"mputernicirea prin depunerea dele.aiei. 8a (el se va dovedi "mputernicirea 3i "n cazul cererilor pentru
e2ercitarea cilor de atac )art. 3@ din 8e.ea nr. %1F1!!% privind or.anizarea 3i e2ercitarea pro(esiei de
avocat*.5 /.D.0 D.c.0 1ecizia nr. 7!6F1!!@0 41reptul5 nr. @F1!!%0 p. 6$.
41e3i mandatul este un contract consensual0 care ia na3tere prin simplul acord de voin al prilor0
"ntocmirea unui "nscris este necesar pentru ca terii s (ie "n msur a veri(ica puterile con(erite
mandatarului0 precum 3i limitele "n care acesta poate conbtracta "n numele mandantului.
Cnd actul 6uridic la care particip mandatarul0 "n numele mandantului0 urmeaz a (i "ncheiat "n (orm
autentic0 atunci 3i actul constatator al mandatului )procura sau "mputernicirea* este necesar s se "ncheie
"n (orm autentic0 "ntruct mandatul (ormeaz un tot indivizibil cu actul "n vederea cruia a (ost dat.5
/.Iud.0 Datu-'are0 1ec. nr. 118F1!730 B.B.1. nr. 1F1!7#0 p. 1%$.
1
41e3i0 la data introducerii aciunii "n revendicare H act de dispoziie H mandatarul reclamanilor avea
numai procur .eneral de reprezentare "n vederea administrrii bunului0 aciunea nu va (i respins0 ca
(iind (cut "n a(ara mandatului0 ci i se va da curs dac0 "ntre timp0 mandantele con(irm actul respectiv de
dispoziie )aciunea "n revendicare*.5 I.C.C.I.0 Decia civil 3i de proprietate intelectual0 decizia nr. $33!
150
1ispoziiile re(eritoare la reprezentarea "n contracte se aplic "n mod corespunztor
contractului de mandat )art. $#1$ C.civ.*.
+n mod obi3nuit0 mandatul este e2pres 3i "mbrac (orma contractului scris0 semnat
de mandant 3i de mandatar0 (orm utilizat mai ales atunci cnd mandatul este cu titlu
oneros0 sau (orma procurii )"mputernicirii0 dele.aiei* care are semni(icaia 6uridic a
o(ertei de mandat.
9rocura dat mandatarului este o(erta de mandat (cut de mandant 3i0 "n acela3i
timp "nscrisul probatoriu )instrumentum* al actelor pe care urmeaz s le (ac
mandatarul.
P$n%ru ,# pr/,ur# ( $ %r#n'/r1$ 4n ,/n%r#,% &$ 1#n&#%, $# %r$2ui$ #u ( 'i$
#,,$p%#%( $=pr$, 4n ,ri, &$ 1#n&#%#r, #u, #:# ,u1 $ 4n%!1p0( ,$0 1#i &$ 4n
pr#,%i,(, ( 'i$ pu( 4n $=$,u%#r$, #&i,( ( 'i$ #,,$p%#%( %#,i%)
+n cazul reprezentrii convenionale0 att reprezentatul0 ct 3i reprezentantul trebuie
s aib capacitatea de a "ncheia actul pentru care reprezentarea a (ost dat.
Contractul este anulabil atunci cnd consimmntul reprezentantului este viciat.
1ac "ns viciul de consimmnt prive3te elemente stabilite de reprezentat0 contractul
este anulabil numai dac voina acestuia din urm a (ost viciat.
C(ar de cazul "n care sunt relevante pentru elementele stabilite de reprezentat0 buna
sau reaua-credin0 cunoa3terea sau necunoa3terea unei anumite "mpre6urri se apreciaz
"n persoana reprezentantului.
Beprezentatul de rea-credin nu poate invoca niciodat buna-credin a
reprezentantului.
+mputernicirea nu produce e(ecte dect dac este dat cu respectarea (ormelor cerute
de le.e pentru "ncheirea valabil a contractului pe care reprezentantul urmeaz s "l
"ncheie.
9rocura trebuie dat "n (orma "n care urmeaz a (i "ncheiat actul de ctre mandatar
respectnd principiul simetriei (ormelor. Cst(el0 dac actul care urmeaz a (i "ncheiat de
mandatar este un caz solemn )(orm autentic*0 3i procura0 care va (ace corp comun cu
actul0 trebuie s (ie dat "n (orm autentic.
+n acest sens0 art. 38 din 8e.ea nr. 36F1!!% a notarilor publici prevede c 47rile
pot i reprezentate la autentiicare printr- un mandatar cu procur special autentic7.
Clteori le.ea prevede necesitatea procurii "n (orm autentic indi(erent de (orma actului
ce va (i "ncheiat de mandatar.
M#n&#%u0 %#,i% trebuie s rezulte din "mpre6urri de (apt care s (ac ne"ndoielnic
intenia de reprezentare a prilor.
Ccceptarea tacit rezult din e2ecutarea de ctre mandatar a "nsrcinrii date.
+n schimb o(erta de mandat special trebuie s (ie e2pres.
$
M#n&#%u0 #p#r$n% este cel "n care mandatarul a (cut acte 6uridice0 cu numele
mandantului "nainte de a cunoa3te sau de a (i putut cunoa3te cauza de "ncetare a
mandatului0 iar terii contracteaz cu aparentul mandatar0 avnd credina scuzabil 3i
le.itim c acesta are putere de reprezentare.
Nn e2emplu de mandat aparent este cel al mandatarului cruia i s-a revocat
mandatul0 dar revocarea nu este adus la cuno3tina lui.
din $3 martie $##%0 "n I.C.C.I.0 Iurisprudena seciei civile pe anul $##%0 nr. 1630 p. @#7.
2
4+mputernicirea dat de ctre depuntorul unor sume de bani pe libret de economii C.=.C.0 prin trecerea
unei anumite persoane la condiii de retra.ere0 reprezint un mandat0 care se limiteaz numai la timpul ct
titularul este "n via. Ccest mandat "nceteaz o dat cu moartea titularului0 ast(el "nct suma "nscris "n
libret la data morii sale (ace parte inte.rant din activul succesorului 3i nu mai poate (i retras de
persoana "mputernicit.5 /.I. Aunedoara0 1ecizia nr. %#8F1!810 B.B.1.0 nr. 1$F1!810 p. 1#1.
151
'andatul aparent va produce e(ecte pentru acelea3i raiuni pentru care e2ist 3i
produce e(ecte mandatul (r reprezentare.
T/% ,$$# ,$ 1#n&#%#ru0 # '(,u%, 4n nu1$0$ 1#n&#n%u0ui, 4n#in%$ &$ # ,un/#:%$
#u &$ # 'i pu%u% ,un/#:%$ ,#u"# &$ 4n,$%#r$ # 1#n&#%u0ui $%$ /,/%i% ,# -#0#2i0
'(,u% 4n $=$,u%#r$# #,$%ui# 8#r%) 20?* C),i-)9)
'ai mult0 art. $#37 C.civ.0 stabile3te c 48a "ncetarea "n orice mod a mandatului0
mandatarul este inut s-3i e2ecute obli.aiile prevzute de art. $#1!0 adic de a da
socoteal despre .estiunea sa 3i de a remite mandantului tot ce a primit "n temeiul
"mputernicirii sale0 datornd dobnzi pentru sumele "ntrebuinate "n (olosul su "ncepnd
din ziua "ntrebuinrii0 iar pentru cele cu care a rmas dator din ziua "n care a (ost pus "n
"ntrziere.
1ac mandantul rati(ic actele mandatarului aparent0 acesta se va trans(orma
retroactiv "n mandat.
1
1ac mandatul nu este rati(icat0 terul contractant de bun-credin poate aciona
"mpotriva mandantului "n temeiul actului "ncheiat cu mandatarul aparent.
@n ,#"u0 ,/n%r#r, ,!n& 1#n&#%#ru0 # '/% &$ r$#-,r$&in6(, :i &$:i, ,un/,!n&
,#u"# &$ 4n,$%#r$ # 1#n&#%u0ui # 4n,5$i#% #,%$ Curi&i,$ ,u %$r6ii 4n nu1$0$
1#n&#n%u0ui, #,$%$ #,%$ nu 4:i -/r pr/&u,$ $'$,%$ '#6( &$ 1#n&#n%)
'andatarul aparent va rspunde (a de ter delictual0 nu contractual0 pentru c nu a
contractat "n nume propriu.
C/&u0 ,i-i0 r$30$1$n%$#"( :i i%u#6i# 4n ,#r$ ini6i#%i-# 4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui &$
1#n&#% #p#r6in$ 1#n&#%#ru0ui)
@n #2$n6# unui r$'u" n$4n%!r"i#%, 1#n&#%u0 $ ,/ni&$r( #,,$p%#% &#,( pri-$:%$
#,%$0$ # ,(r/r 4n,5$i$r$ in%r( 4n $=$r,i%#r$# pr/'$i$i 1#n&#%#ru0ui /ri p$n%ru ,#r$
:i-# /'$ri% $r-i,ii0$ 'i$ 4n 1/& pu20i,, 'i$ &ir$,% 1#n&#n%u0ui)
+n aplicarea acestei dispoziii se va ine seama0 "ntre altele0 de prevederile le.ale0 de
practicile stabilite "ntre pri 3i de uzane5 )art. $#1@ C.civ.*.
D#,( p(r6i0$ nu #u pr$-("u% un %$r1$n, ,/n%r#,%u0 &$ 1#n&#% 4n,$%$#"( 4n %r$i
#ni &$ 0# 4n,5$i$r$# 0ui 8#r%) 201+ C),i-)9)
Deciunea a II - a Proba mandatului
M#n&#%u0 4n,5$i#% 4n '/r1# unui ,/n%r#,% ,ri $ &/-$&$:%$ prin 4n,riu0
,/n%#%#%/r #0 ,/n%r#,%u0ui)
:u va trebui "ns s (ie "ndeplinit (ormalitatea 4bun 3i aprobat7.
C/n%r#,%#n%u0 p/#%$ 4n%/%&$#un# ,$r$ r$pr$"$n%#n%u0ui ( '#,( &/-#&#
pu%$ri0/r 4n,r$&in6#%$ &$ r$pr$"$n%#% :i, &#,( r$pr$"$n%#r$# $%$ ,uprin( 4n%r-un
4n,ri, ( 4i r$1i%( / ,/pi$ # 4n,riu0ui, $1n#%( p$n%ru ,/n'/r1i%#%$)
@n ,#"u0 1#n&#%u0ui %#,i% $=$,u%#%, #%!% /'$r%# ,!% :i #,,$p%#r$# un% &/-$&i%$
prin '#p%u0 $=$,u%(rii)
@n ,#"u0 1#n&#%u0ui %#,i% n$$=$,u%#%0 care rezult din "mpre6urri de (apt care (ac
ne"ndoielnic intenia prilor0 &/-#&# $ '#,$ #%!% &$ p(r6i, ,!% :i &$ %$r6u0 ,u ,#r$ -#
1
4'andatul este un contract "n virtutea cruia o persoan se obli. a se (ace ceva pe seama altei persoane
de la care a primit "nsrcinarea. 'andatul0 poate (i special pentru o a(acere sau pentru anumite a(aceri0 "n
.eneral0 pentru toate a(acerile mandantului. Cnd este vorba de acte de "nstrinare sau de acte de
ipotecare0 mandatul trebuie s (ie special. 'andantul nu este "ndatorat pentru ceea ce mandatarul a (cut
peste limitele puterilor sale0 a(ar de cazul cnd a rati(icat e2pres sau tacit. 1ac din atitudinea 3i
comportamentul mandantului se demonstreaz c acesta a rati(icat actele (cute de ctre mandatarul su0
actele "ncheiate rmn valabile.5 C.D.I.0 D.c.0 1ecizia nr. 17%!F1!!@0 41reptul50 nr. 1#-11F1!!%0 p. 1@3.
152
,/n%r#,%#%, prin /ri,$ 1iC0/, &$ pr/2( #&1i &$ 0$3$, ,5i#r :i &#,( #,%u0 ,#r$ $
4n,5$i$ &$ 1#n&#%#r ,u %$r6u0 %r$2ui$ ( 'i$ '(,u% 4n '/r1# ,ri(, 8&/#r p$n%ru
/p/"#2i0i%#%$ '#6( &$ %$r6i9 8#r%) 2<2 C)pr/,),i-)9.
:u mai puin0 potrivit alin. )$* prima (raz al art. $#13. 4'andatul dat pentru
"ncheierea unui act 6uridic supus0 potrivit le.ii0 unei anumite (orme trebuie s respecte
acea (orm sub sanciunea aplicabil actului "nsu3i.5
Cceast dispoziie0 care consacr principiul (ormelor simetriei restrn.e
posibilitile de dovad ale acestui mandat0 (cnd inadmisibile proba cu martori sau
prezumii pentru dovedirea lui.
9revederea le.al a alin. )$* art. $#13 menionat mai sus 4nu se aplic cnd (orma
este necesar doar pentru opozabilitatea actului (a de teri0 dac prin le.e nu se
prevede alt(el5.
Coninutul 3i "ntinderea mandatului vor (i stabilite prin orice mi6loc de probaiune0
prin interpretarea clauzelor contractuale0 "n sens restrictiv "n caz de "ndoial.
+n cazul "n care nu se poate dovedi "ncheierea tacit a unui contract de mandat0
raporturile dintre pri pot "mbrca (orma .estiunii de a(aceri sau "mbo.irii (r 6ust
cauz.
Deciunea a III - a Prile n contractul de mandat
P(r6i0$ 4n ,/n%r#,%u0 &$ 1#n&#% un%A 1#n&#n%u0 :i 1#n&#%#ru0)
M#n&#n%u0 $%$ p$r/#n# ,#r$ 4n %$1$iu0 #,/r&u0ui &$ -/in6( 41pu%$rni,$:%$ p$
1#n&#%#r ( '#,( ,$-#, :i #nu1$ ( 4n,5$i$ #,%$ Curi&i,$, p$ $#1# #)
M#n&#%#ru0 $%$ p$r/#n# ,#r$ $ /20i3( ( '#,( ,$-#, ( 4n,5$i$ #,%$ Curi&i,$ 4n
nu1$0$ :i p$ $#1# 1#n&#n%u0ui)
9entru a "ncheia contractul de mandat0 mandantul trebuie s aib capacitatea cerut
pentru a "ncheia el "nsu3i actul pe care "l "nsrcineaz pe mandatar s "l "ncheie )act de
conservare0 administrare sau de dispoziie*.
'andatarul trebuie s aib capacitate deplin de e2erciiu0 deoarece el trebuie s
e2prime "n actele pe care le "ncheie cu terii un consimmnt valabil.
8ipsa consimmntului 3i viciile de consimmnt se apreciaz att "n persoana
mandantului0 ct 3i "n cea a mandatarului.
Deciunea a I - a *biectul mandatului i ntinderea acestuia
M#n&#%u0 p/#%$ #-$# ,# /2i$,% prin,ip#0 nu1#i 4n,5$i$r$# #,%$0/r Curi&i,$, :i
nu1#i ,u ,#r#,%$r #,,$/riu # #,%$0/r 1#%$ri#0$)
Cctele 6uridice cu caracter strict personal nu pot (i obiect al mandatului.
Gbiectul mandatului trebuie s (ie moral0 licit0 posibil 3i determinat.
Su2 #p$,%u0 4n%in&$rii #0$, 1#n&#%u0 p/#%$ 'i p$,i#0 cnd este dat pentru una
sau mai multe operaiuni 6uridice determinate limitativ #u 3$n$r#00 cnd mandatarul
prime3te "mputernicirea s "ncheie acte de conservare 3i de administrare "n numele 3i pe
seama mandantului.
M#n&#%#ru0 #r$ n$-/i$ &$ un 1#n&#% p$,i#0 p$n%ru # 4n,5$i# #,%$ &$
&ip/"i6i$)
@n ,5i12, $0 p/#%$ 4n,5$i# #,%$ &$ ,/n$r-#r$ #u &$ #&1ini%r#6i$ 4n %$1$iu0
unui 1#n&#% 3$n$r#0)
153
.M#n&#%u0 3$n$r#0 #u%/ri"$#"( p$ 1#n&#%#r ( $'$,%u$"$ nu1#i #,%$ &$
,/n$r-#r$ :i &$ #&1ini%r#r$)
P$n%ru # 4n,5$i# #,%$ &$ 4n%r(in#r$ #u 3r$-#r$, %r#n"#,6ii /ri ,/1pr/1iuri,
p$n%ru # $ pu%$# /20i3# prin ,#12ii #u 2i0$%$ 0# /r&in /ri p$n%ru # in%$n%# #,6iuni
4n Cu%i6i$, pr$,u1 :i p$n%ru # 4n,5$i# /ri,$ #0%$ #,%$ &$ &ip/"i6i$, 1#n&#%#ru0
%r$2ui$ ( 'i$ 41pu%$rni, 4n 1/& $=pr$.
1
M#n&#%u0 $ 4n%in&$ :i #upr# %u%ur/r #,%$0/r n$,$#r$ $=$,u%(rii 0ui, ,5i#r
&#,( nu un% pr$,i"#%$ 4n 1/& $=pr$> 8#r%) 201* C),i-)9)
Interpretarea obiectului 3i limitelor mandatului se (ace restrictiv0 "n scopul prote6rii
intereselor mandantului. 9andatul conceput !n termeni generali cuprinde numai acte de
administraie.
M#n&#%#ru0 nu p/#%$ '#,$ ni1i, 4n #'#r# 0i1i%$0/r 1#n&#%u0ui)
Cctul "ncheiat de mandatar cu sine "nsu3i sau cu o ter persoan pe care tot el o
reprezint )dubla reprezentare sau autocontractul* sunt anulabile pentru dol prin
reticen.
C/n%r#,%u0 4n,5$i#% &$ r$pr$"$n%#n% ,u in$ 4nu:i, 4n nu1$ pr/priu, $%$
#nu0#2i0 nu1#i 0# ,$r$r$# r$pr$"$n%#%u0ui, ,u $=,$p6i# ,#"u0ui 4n ,#r$
r$pr$"$n%#n%u0 # '/% 41pu%$rni,i% 4n 1/& $=pr$ 4n #,$% $n #u ,uprinu0
,/n%r#,%u0ui nu # '/% &$%$r1in#% 4n #$1$n$# 1/& 4n,!% ( $=,0u&( p/i2i0i%#%$#
unui ,/n'0i,% &$ in%$r$$)
A,$0$#:i &ip/"i6ii $ #p0i,( :i 4n ,#"u0 &u20$i r$pr$"$n%(ri 8#r%) 1?0< C),i-)9)
+n schimb0 mandatul "n interes comun0 cnd mandatarul (ace un act 6uridic cu un
ter0 att "n numele 3i "n interesul mandantului0 ct 3i "n numele 3i interesul su personal0
este valabil )de e2emplu0 mandantul 3i mandatarul sunt coproprietari ai unui bun pe care
au hotrt s "l vnd*.
1
4Beprezentarea 6udiciar convenional ia na3tere prin acordul prilor0 "n baza unui contract de mandat.
9rocura de reprezentare "n 6ustiie trebuie (cut "n (orm scris sub semntur le.alizat sau poate (i dat
3i prin declaraie verbal0 (cut "n instan 3i trecut "n "ncheiere de 3edin. +n temeiul mandatului de
reprezentare 6udiciar0 reprezentantul prii poate (ace orice acte de procedur0 chiar dac "n mandat nu se
prevd e2pres acele acte. 9rocura dat cu meniunea .eneral de reprezentare "n 6ustiie nu este su(icient
pentru "ndeplinirea acelor acte procedurale care conin elemente de dispoziie0 cum sunt; recunoa3terea0
renunarea0 tranzacia0 "nscrierea "n (als. 9entru a se putea (ace asemenea acte este nevoie de o procur
special0 cu artarea e2pres c este dat 3i pentru "ndeplinirea acestor acte. C3a (iind0 instana nu poate
lua act de tranzacia intervenit "ntre "ri pe baza procurii .enerale de reprezentare "n 6ustiie date de
reclamant. /.D.0 D.c.0 1eciazia nr. %66F1!8!0 41reptul50 nr. 1-$F1!!#0 p. 13!.
4Becunoa3terile privitoare la drepturile de 6udecat0 renunrile0 cum 3i propunerile de tranzacie nu se pot
(ace dect "n temeiul unei procuri speciale. Benunarea la 6udecat este0 a3adar0 un act procedural de
dispoziie prin care reclamantul "3i mani(est e2pres voina de a nu mai continua procesul "nceput. 1rept
urmare0 procura "n discuie0 dat cu meniunea .eneral de a "ntreprinde 4orice va (i nevoie pentru
rezolvarea liti.iilor50 nu este su(icient pentru "ndeplinirea acelor acte procesuale care conin elementul
de dispoziie0 cum este 3i renunarea. 9entru a putea (ace asemenea acte0 mandatarul are nevoie de o
procur special0 care s arate e2pres c este dat 3i pentru "ndeplinirea actului renunrii la 6udecat.5
C.D.I.0 D.com.0 1ecizia nr. 17F1!!80 41reptul50 nr. !F1!!80 p. @1@.
4Benunarea la drepturile deduse 6udecii se poate (ace numai "n temeiul unei procuri speciale0 mandatul
de reprezentare 6udiciar dat pentru prestarea serviciului avocaiei neputnd-o suplini. 9rin urmare0
instana nu poate lua act de renunare la un capt al aciunii "n lipsa unei atare procuri.5 /.D.0 D.c.0 1ecizia
nr. 13!60 B.B.1.0 nr. 3F1!7!0 p. 6#.
4'ani(estarea de voin "n sensul de a renuna la 6udecat reprezint o desistare0 deci un act de dispoziie.
1in aceast natur a renunrii0 cerina e ca o atare declaraie s (ie (cut de partea reclamant personal
sau prin mandatar cu procur special. Ca atare0 consilierul 6uridic al unei uniti nu are calitatea de a (ace
declaraie de renunare la aciune0 deci o desistare de la 6udecat0 dect "n baza unei dele.aii speciale date
de ctre or.anul de conducere. /.D.0 D.c.0 1ecizia nr. $#8#F1!780 B.B.1.0 nr. %F1!7!0 p. %@.
154
Contractul "ncheiat de un reprezentant a(lat "n con(lict de interese cu reprezentatul
poate (i anulat la cererea reprezentatului0 atunci cnd con(lictul era cunoscut sau trebuiia
s (ie cunoscut de contractant la data "ncheierii contractului.
%eciunea a # & a 1ectele contractului de mandat
%. 1. 1ectele contractului de mandat ntre pri
O20i3#6ii0$ 1#n&#%#ru0ui) a* O20i3#6i# &$ # $=$,u%# 1#n&#%u0 $%$ prin,ip#0#
/20i3#6i$ # 1#n&#%#ru0ui)
'andatarul este obli.at a e2ecuta mandatul att timp ct este "nsrcinat 3i este
rspunztor de daune-interese ce ar putea deriva din cauza ne"ndeplinirii lui.
M#n&#%#ru0 nu p/#%$ ( &$p(:$#,( 0i1i%$0$ %#2i0i%$ prin 1#n&#%)
Cu %/#%$ #,$%$#, $0 $ p/#%$ #2#%$ &$ 0# in%ru,6iuni0$ pri1i%$ &#,( 4i $%$
i1p/i2i0 ( 40 4n:%iin6$"$ 4n pr$#0#2i0 p$ 1#n&#n% :i $ p/#%$ pr$"u1# ,( #,$%# #r
'i #pr/2#% #2#%$r$# &#,( #r 'i ,un/,u% 41pr$Cur(ri0$ ,$ / Cu%i'i,() @n #,$% ,#",
1#n&#%#ru0 $%$ /20i3#% ( 40 4n:%iin6$"$ &$ 4n&#%( p$ 1#n&#n% ,u pri-ir$ 0#
,5i12(ri0$ #&u$ $=$,u%(rii 1#n&#%u0ui 8#r%) 201; C),i-)9)
E0 $%$, &$ #$1$n$#, /20i3#% 4n ,#"u0 1/r6ii in,#p#,i%(6ii #u '#0i1$n%u0ui
1#n&#n%u0ui ( ,/n%inu$ $=$,u%#r$# 1#n&#%u0ui, #%un,i ,!n& #,$%# #r$ ,# /2i$,%
4n,5$i$r$# un/r #,%$ u,,$i-$ 4n ,#&ru0 un$i #,%i-i%(6i ,u ,#r#,%$r &$ ,/n%inui%#%$,
&#,( #,$#%( #,%i-i%#%$ $%$ 4n ,ur &$ &$'(:ur#r$ ,u r$p$,%#r$# &r$p%u0ui &$
r$-/,#r$ #u r$nun6#r$ #0 p(r6i0/r #u #0 1/:%$ni%/ri0/r #,$%/r# 8#r%) 20?0 #0in) 829
C),i-)9)
1ac0 dup acceptarea mandatului0 mandatarul "3i d seama c nu "l va putea
"ndeplini0 (iindu-i peste puteri0 el va putea renuna la mandat0 noti(icnd mandantului0
renunarea sa.
+n mandatul "ncredinat avocatului e2ist 3i unele obli.aii speci(ice.
Cvocatul este "ndreptit s (oloseasc oricare dintre mi6loacele de e2ercitare a
dreptului de aprare prevzute de 8e.ea nr. %1F1!!% pentru or.anizarea 3i e2ercitarea
pro(esiei de avocat pentru aprarea clientului su.
Cvocatul are obli.aia de a pstra secretul pro(esional0 obli.aie absolut 3i
nelimitat "n timp0 care se "ntinde asupra tuturor activitilor avocatului0 asociailor0
colaboratorilor 3i avocailor salarizai "n cadrul pro(esiei.
Cvocatul nu poate (i obli.at0 "n nici o circumstan 3i de ctre nici o persoan0 (izic
sau 6uridic0 s divul.e secretul pro(esional.
:ee2ecutarea sau e2ecutarea necorespunztoare a obli.aiei antreneaz rspunderea
mandatarului att pentru dol0 ct 3i pentru culp.
D#,( 1#n&#%u0 $%$ ,u %i%0u /n$r/, 1#n&#%#ru0 $%$ 6inu% ( $=$,u%$ 1#n&#%u0
,u &i0i3$n6# unui 2un pr/pri$%#r 8culpa levis in abstracto9) D#,( 4n( 1#n&#%u0 $%$
,u %i%0u 3r#%ui%, 1#n&#%#ru0 $%$ /20i3#% ( 40 4n&$p0in$#,( ,u &i0i3$n6# p$ ,#r$ /
1#ni'$%( 4n pr/prii0$ #'#,$ri 8culpa levis in concreto9)
M#n&#%#ru0 $%$ /20i3#% ( 40 4n:%iin6$"$ p$ 1#n&#n% &$pr$ 41pr$Cur(ri0$ ,#r$
#u #p(ru% u0%$ri/r 4n,5$i$rii 1#n&#%u0ui :i ,#r$ p/% &$%$r1in# r$-/,#r$# #u
1/&i'i,#r$# #,$%ui# 8#r%) 201B #0in) 829 C),i-)9)
M#n&#%#ru0 -# r(pun&$ 4n #12$0$ ,#"uri p$n%ru 4n%r$#3# p#3u2( ,#u"#%(
1#n&#n%u0ui prin n$$=$,u%#r$# /20i3#6i$i #u prin $=$,u%#r$# $i &$'$,%u/#()
155
E0 nu -# r(pun&$ 4n( p$n%ru n$$=$,u%#r$# /20i3#6ii0/r &$ ,(%r$ %$r6, #'#r( &$
,#"u0 4n ,#r$ #0$3$r$# %$r6u0ui ,/n%r#,%#n% nu $ &#%/r$#"( ,u0p$i #0$)
b* O20i3#6i# &$ # &# /,/%$#0( &$pr$ 4n&$p0inir$# 1#n&#%u0ui
Ori,$ 1#n&#%#r $%$ 6inu% ( &$# /,/%$#0( &$pr$ 3$%iun$# # :i ( r$1i%(
1#n&#n%u0ui %/% ,$$# ,$ # pri1i% 4n %$1$iu0 41pu%$rni,irii #0$, ,5i#r &#,( ,$$# ,$ #
pri1i% nu #r 'i '/% &#%/r#% 1#n&#n%u0ui)
1
@n p$ri/#&# 4n ,#r$ 2unuri0$ pri1i%$ ,u /,#"i# $=$,u%(rii 1#n&#%u0ui, &$ 0#
1#n&#n% /ri 4n nu1$0$ 0ui, $ #'0( 4n &$6in$r$# 1#n&#%#ru0ui, #,$%# $%$ /20i3#% (
0$ ,/n$r-$ 8#r%) 201D C),i-)9)
'andatarul datoreaz dobnzi pentru sumele "ntrebuinate "n (olosul su "ncepnd
din ziua "ntrebuinrii0 iar pentru cele cu care a rmas dator0 din ziua "n care a (ost pus "n
"ntrziere.
+n lipsa unei convenii contrare0 mandatarul care 3i-a "ndeplinit mandatul nu
rspunde (a de mandant cu privire la e2ecutarea obli.aiilor asumate de persoanele cu
care a contractat0 cu e2cepia cazului "n care insolvabilitatea lor i-a (ost sau ar (i trebuit
s "i (i (ost cunoscut la data "ncheierii contractului cu acele persoane )art. $#$1 C.civ.*.
1reptul mandantului de a cere restituirea sumelor de bani "ncasate de mandatar0 dar
nerestituite se prescrie "ntr-un termen de 3 ani0 care cur.e de la data "ncetrii
contractului prin e2ecutarea lui.
1
1
4Ccionnd ca mandatar al titularului de libret0 persoana trecut la clauza de "mputernicire trebuie s dea
seama de sumele retrase de la C.=.C.0 "n (aa titularului. 1ac0 datorit "mpre6urrilor "n care s-au petrecut
(aptele H starea de com a titularului H0 nu a (ost posibil o ast(el de dare de seam0 aceast persoan este
inut s dea seama mo3tenitorilor titularului. +nlturarea sumelor respective din masa succesoral poate (i
dispus numai dac se stabile3te0 prin probe0 c sumele ast(el retrase au (ost "ntrebuinate "n interesul celui
cruia "i aparineau. +n caz contrar0 ele urmeaz s (ie luate "n calcul ca activ al patrimoniului succesoral.5
/.D.0 D.c.0 1ecizia nr. 13#!F1!8!0 41reptul50 nr. @1F1!!#0 p. 66.
4Clauza de "mputernicire pentru ridicarea sumelor depuse pe un libret de economii avnd la baz un
mandat0 persoana "mputernicit are0 (a de titularul libretului0 obli.aiile mandatarului (a de mandant0
asadar0 "n primul rnd0 pe aceea de a-i da socoteli. +n cazul cnd "mputernicitul a (olosit sumele ridicate0
investindu-le "ntr-un bun comun cu soul su0 obli.aia de a restitui titularului libretului aceste sume
revine ambilor soi.5 /.I. Aunedoara0 1ecizia nr. 77F1!780 B.B.1.0 nr. 1$F1!780 p. 6#.
4+ncredinarea unei sume de bani de ctre o persoan alteia0 pentru ca aceasta s-i cumpere din comer
unele bunuri ce-i sunt necesare0 constituie contract de mandat. +n consecin0 mandatarul rspunde (a de
mandant de dispariia sumei "ncredinate0 din ne.li6ena lui.5 /.I. Aunedoara0 decizia nr. 1%7F1!810
B.B.1.0 nr. 11F1!810 p. @8.
4Beclamantul0 trecut la clauza de "mputernicire0 a lichidat dou librete C.=.C. ale de(unctei0 care "n acea
perioad se a(la "n spital "n stare de com0 decesul producndu-se dup cteva zile. Ccionnd ca
mandatar al titularului de libret0 persoana trecut la clauza de "mputernicire trebuie s dea seama de
sumele retrase de la C.=.C.0 "n (aa titularului. 1ac0 datorit "mpre6urrilor "n care s-au petrecut (aptele H
starea de com a titularului H nu a (ost posibil o ast(el de dare de seam0 aceast persoan este inut s
dea seama mo3tenitorilor titularului.
+nlturarea sumelor respective din masa succesoral poate (i dispus numai dac se stabile3te0 prin probe0
c sumele ast(el retrase au (ost "ntrebuinate "n interesul celui cruia "i aparineau. +n caz contrar0 ele
urmeaz s (ie luate "n calcul ca activ al patrimoniului succesoral.5 /.D.0 D.c.0 decizia nr. 13#!F1!8!0
41reptul70 nr. @F1!!#0 p. 66.
1
4+n cazul "n care mandantul a "ncredinat mandatarului o .arnitur de mobil spre a o vinde 3i a-i preda
preul "ncasat H (r s se (i prevzut un termen pentru e2ecutarea mandatului H termenului de prescripie
a aciunii prin care mandantul solicit obli.area mandatarului la plata sumei "ncasate cu titlu de pre cur.e
de la data "ncetrii contractului de mandat0 iar nu de la data cnd contractul de mandat a (ost "ncheiat de
pri.5 /.I. Aunedoara0 1ecizia nr. %#F1!860 B.B.1. nr. 1F1!870 p. 6#.
156
Fu%i'i,#r$# 3$%iunii -# 'i '(,u%( &$ 1#n&#%#r /ri,!n&, :i, 4n prin,ipiu, nu1#i
'#6( &$ 1#n&#n%.
$
c* M#n&#%#ru0 -# &# /,/%$#0( 1#n&#n%u0ui :i ,!n& # u2%i%ui% / #0%( p$r/#n(
p$n%ru $=$,u%#r$# /20i3#6ii0/r #0$)
R$3u0# $%$ ,( 1#n&#%u0 'iin& un ,/n%r#,% intuitu personae %r$2ui$ $=$,u%#%
p$r/n#0 &$ 1#n&#%#r)
.M#n&#%#ru0 $%$ 6inu% ( 4n&$p0in$#,( p$r/n#0 1#n&#%u0, ,u $=,$p6i#
,#"u0ui 4n ,#r$ 1#n&#n%u0 0-# #u%/ri"#% 4n 1/& $=pr$ (-:i u2%i%ui$ / #0%(
p$r/#n( 4n $=$,u%#r$# 4n %/% #u 4n p#r%$ # 1#n&#%u0ui> 8#r%) 202? #0in) 819 C),i-)9)
Chiar "n absena unei autorizri e2prese0 mandatarul "3i poate substitui un ter dac;
a* "mpre6urri neprevzute "l "mpiedic s aduc la "ndeplinire mandatul>
b* "i este imposibil s "l "n3tiineze "n prealabil pe mandant asupra acestor
"mpre6urri>
c* se poate prezuma c mandantul ar (i aprobat substituirea dac ar (i cunoscut
"mpre6urrile ce o 6usti(ic.
+n aceste cazuri0 mandatarul este obli.at s "l "n3tiineze de "ndat pe mandant cu
privire la substituire.
D#,( u2%i%uir$# nu # '/% #u%/ri"#%( &$ 1#n&#n%, 1#n&#%#ru0 r(pun&$
p$n%ru #,%$0$ p$r/#n$i p$ ,#r$ :i-# u2%i%ui%-/ ,# :i ,u1 0$-#r 'i 4n&$p0ini% $0
4nu:i.
1
2
4Ccionnd ca mandatar al titularului de libret0 persoana trecut la clauza de "mputernicire trebuie s dea
seama de sumele retrase de la C.=.C.0 "n (aa titularului. 1ac0 datorit "mpre6urrilor "n care s-au petrecut
(aptele H starea de com a titularului H0 nu a (ost posibil o ast(el de dare de seam0 aceast persoan este
inut s dea seama mo3tenitorilor titularului.
+nlturarea sumelor respective din masa succesoral poate (i dispus numai dac se stabile3te0 prin probe0
c sumele ast(el retrase au (ost "ntrebuinate "n interesul celui cruia "i aparineau. +n caz contrar0 ele
urmeaz s (ie luate "n calcul ca activ al patrimoniului succesoral.5 /.D.0 D.c0 1ecizia nr. 13#!F1!8!0
41reptul50 nr. @F1!!#0 p. 66.
4Clauza de "mputernicire pentru ridicarea sumelor depuse pe un libret de economii avnd la baz un
mandat0 persoana "mputernicit are0 (a de titularul libretului0 obli.aiile mandatarului (a de mandant0
a3adar0 "n primul rnd0 pe aceea de a-i da socoteli. +n cazul cnd "mputernicitul a (olosit sumele ridicate0
investindu-le "ntr-un bun comun cu soul su0 obli.aia de a restitui titularului libretului aceste sume
revine ambilor soi. /.I. Aunedoara0 1ecizia nr. 771F1!78. B.B.1..nr. 1$F1!780 p. 6#.
1
4'andatul se dovede3te prin "nscris dac actul pe care trebuie s-l (ac mandatarul este 3i el supus
probei scrise. 1reptul de substituire nu se poate e2ercita dect "n limitele puterilor con(erite prin
contractul de mandat0 ast(el c mandatarul este rspunztor de modul cum substitutul su e2ecut
mandatul0 dep3irea limitelor acestui mandat nu e opozabil mandantului0 a(ar de cazul cnd el o
rati(ic.5 /r. Capitalei0 1ecizia nr. 1$#F1!%%0 8.9.0 nr. 6F1!%%0 p. 68#.
4'andatarul este inut (a de mandant de dou obli.aii; s-3i "ndeplineasc "nsrcinarea ce i s-a dat0 sub
sanciunea de daune-interese0 (iind rspunztor nu numai de dol0 ci 3i de culp0 precum 3i s remit
mandantului tot ceea ce a primit "n virtutea mandatului. =l trebuie s-3i "ndeplineasc mandatul "n
persoan0 (r s aib dreptul de a-3i substitui pe altcineva "n "ndeplinirea mandatului primit. 1ac0 totu3i0
"3i substituie o alt persoan0 mandatarul rspunde de (aptele substitutului0 tot a3a cum rspunde de
(aptele sale proprii.
'andatarul nu rspunde0 "ns0 "n niciun caz0 pentru daunele cauzate prin delict de ctre o ter persoan.5
/.D.0 D.c.0 1ecizia nr. 6#F1!710 4Bepertoriu de practic 6udiciar "n materie civil a /ribunalului Duprem 3i
a altor instane 6udectore3ti pe anii 1!6!-1!7%50 p. 1@3#.
49ersoana indicat "n libretul de economii C.=.C. la 4condiii de retra.ere5 3i "mputernicit s ridice
sumele depuse are calitatea de mandatar al titularului de libret. Ca atare0 ea este obli.at s dea socoteal
mandantului cu privire la sumele pe care le ridic "n temeiul clauzei de "mputernicire.5 /.D.0 D.c.0 1ecizia
nr. 163%F1!780 B.B.1.0 nr. 3F1!7!0 p. %3.
157
D#,( u2%i%uir$# # '/% #u%/ri"#%(, 1#n&#%#ru0 nu r(pun&$ &$,!% p$n%ru
&i0i3$n6# ,u ,#r$ # #0$ p$r/#n# ,#r$ 0-# u2%i%ui% :i i-# &#% in%ru,6iuni0$ pri-in&
$=$,u%#r$# 1#n&#%u0ui)
@n %/#%$ ,#"uri0$, 1#n&#n%u0 #r$ #,6iun$ &ir$,%( 41p/%ri-# p$r/#n$i p$ ,#r$
1#n&#%#ru0 :i-# u2%i%ui%-/)
M#n&#%u0 ,/n'$ri% 1#i 1u0%/r p$r/#n$ p$n%ru # 0u,r# 41pr$un( nu #r$ $'$,%,
4n #2$n6# un$i %ipu0#6ii ,/n%r#r$, &#,( nu # '/% #,,$p%#% &$ ,(%r$ %/#%$ #,$%$
p$r/#n$)
Cnd mai multe persoane au acceptat acela3i mandat0 actele lor obli. pe mandant
chair dac au (ost "ncheiate numai de una dintre ele0 a(ar de cazul cnd s-a stipulat c
vor lucra "mpreun.
@n 0ip( &$ %ipu0#6i$ ,/n%r#r(, 1#n&#%#rii r(pun& /0i&#r '#6( &$ 1#n&#n%
&#,( -#u /20i3#% ( 0u,r$"$ 41pr$un( 8#r%) 2022 C),i-)9)
d* M#n&#%#ru0 #r$ /20i3#6i# &$ ,/n$r-#r$ # 2unuri0/r 1#n&#n%u0ui
'andatarul va e2ercita drepturile mandantului (a de teri0 dac bunurile primite
pentru mandant prezint semne de deteriorare sau au a6uns cu "ntrziere.
@n ,#" &$ ur3$n6(, 1#n&#%#ru0 p/#%$ pr/,$&# 0# -!n"#r$# 2unuri0/r ,u
&i0i3$n6# unui 2un pr/pri$%#r 8#r%) 202< C),i-)9)
+n ambele cazuri0 mandatarul trebuie s "l anune de "ndat pe mandant.
%.$. O20i3#6ii0$ 1#n&#n%u0ui
#9 M#n&#n%u0 $%$ /20i3#%, 4n 0ip# un$i ,/n-$n6ii ,/n%r#r$, ( pun( 0# &ip/"i6i#
1#n&#%#ru0ui 1iC0/#,$ n$,$#r$ $=$,u%(rii 1#n&#%u0ui 8#r%) 202+ #0in) 819 C),i-)9)
29 M#n&#n%u0 -# r$%i%ui 1#n&#%#ru0ui ,5$0%ui$0i0$ r$"/n#2i0$ #-#n#%$ &$
#,$%# &in ur1( p$n%ru $=$,u%#r$# 1#n&#%u0ui, 41pr$un( ,u &/2!n"i0$ 0$3#0$
#'$r$n%$, ,#0,u0#%$ &$ 0# &#%# $'$,%u(rii ,5$0%ui$0i0/r)
,9 M#n&#n%u0 $%$ &$ #$1$n$#, /20i3#% ( r$p#r$ pr$Cu&i,iu0 u'$ri% &$ ,(%r$
1#n&#%#r 4n $=$,u%#r$# 1#n&#%u0ui, &#,( #,$% pr$Cu&i,iu nu pr/-in$ &in ,u0p#
1#n&#%#ru0ui 8#r%) 202* C),i-)9)
&9 D#,( 1#n&#%u0 $%$ ,u %i%0u /n$r/, 1#n&#n%u0 $%$ /20i3#% ( p0(%$#,(
1#n&#%#ru0ui r$1un$r#6i#, ,5i#r :i 4n ,#"u0 4n ,#r$, '(r( ,u0p# 1#n&#%#ru0ui,
1#n&#%u0 nu # pu%u% 'i $=$,u%#% 8#r%) 202; C),i-)9)
1ac mandatul este cu titlu oneros0 iar remuneraia mandatarului nu este
determinat prin contract0 aceasta se va stabili potrivit le.ii0 uzanelor ori0 "n lips0 dup
valoarea serviciilor prestate.
1reptul la aciunea pentru stabilirea cuantumului remuneraiei se prescrie odat cu
dreptul la aciunea pentru plata acesteia.
Gbli.aia mandantului de plat a remuneraiei e2ist chiar dac mandatul a (ost
e2ecutat dup e2pirarea termenului stipulat0 dar mandantul se (olose3te de actul "ncheiat
de mandatar.
C!n& 1#n&#%u0 # '/% &#% #,$0ui#:i 1#n&#%#r &$ 1#i 1u0%$ p$r/#n$ p$n%ru /
#'#,$r$ ,/1un(, 'i$,#r$ &in%r$ $0$ r(pun&$ /0i&#r '#6( &$ 1#n&#%#r &$ %/#%$
$'$,%$0$ 1#n&#%u0ui 8/0i&#ri%#%$ 0$3#0(9 8#r%) 202B C),i-)9)
P$n%ru 3#r#n%#r$# %u%ur/r ,r$#n6$0/r #0$ 41p/%ri-# 1#n&#n%u0ui i"-/r!%$ &in
1#n&#%, 1#n&#%#ru0 #r$ un &r$p% &$ r$%$n6i$ #upr# 2unuri0/r pri1i%$ ,u /,#"i#
$=$,u%(rii 1#n&#%u0ui &$ 0# 1#n&#n% /ri p$ $#1# #,$%ui#)
158
Deciunea a I - a 1ectele contractului de mandat a de teri
6.1. E'$,%$0$ ,/n%r#,%u0ui 4n%r$ 1#n&#n% :i %$r6i
A,%u0 4n,5$i#% &$ 1#n&#%#r ,u %$r6ii $%$ ,/ni&$r#% # 'i 4n,5$i#% &$ 4nu:i
1#n&#n%u0.
1
Contractul "ncheiat de reprezentant0 "n limitele "mputernicirii0 "n numele
reprezentatului produce e(ecte direct "ntre reprezentat 3i cealalt parte )art. 1$!6 C.civ.*.
@n ,/n$,in6(, %/#%$ $'$,%$0$ 0$3#0$, #,%i-$ #u p#i-$, #0$ #,%u0ui 4n,5$i#% &$
1#n&#%#r ,u %$r6u0 4n 0i1i%$0$ 41pu%$rni,irii pri1i%$ $ pr/&u, 4n p$r/#n#
1#n&#n%u0ui)
'andatarul are doar un rol de intermediar0 actul (iind considerat "ncheiat "ntre
mandant )"n numele 3i pe seama lui* 3i ter.
Contractul "ncheiat de reprezentant "n limita puterilor con(erite0 atunci cnd terul
contractant nu cuno3tea 3i nici nu ar (i trebuit s cunoasc (aptul c reprezentantul
aciona "n aceast calitate0 obli. numai pe reprezentant 3i pe ter0 dac prin le.e nu se
prevede alt(el.
Cu toate acestea0 dac reprezentantul0 atunci cnd contracteaz cu terul "n limita
puterilor con(erite0 pe seama unei "ntreprinderi0 pretinde c este titularul acesteia0 terul
care descoper ulterior identitatea adevratului titular poate s e2ercite 3i "mpotriva
acestuia din urm drepturile pe care le are "mpotriva reprezentantului )art. 1$!7 C.civ.*.
A,%$0$ $=,$i-$ #0$ 1#n&#%#ru0ui 8,$0$ ,#r$ &$p(:$, 0i1i%$0$ 41pu%$rni,irii
pri1i%$9 nu 40 /20i3( p$ 1#n&#n% &#,( nu un% r#%i'i,#%$ $=pr$ #u %#,i%,
r#%i'i,#r$# -#0/r!n& r$%r/#,%i- 1#n&#%)
Contractul "ncheiat de persoana care acioneaz "n calitate de reprezentant0 "ns (r
a avea "mputernicire sau cu dep3irea puterilor con(erite0 nu produce e(ecte "ntre
reprezentat 3i ter.
1ac "ns0 prin comportamentul su0 reprezentatul l-a determinat pe terul
contractant s cread "n mod rezonabil c reprezentantul are puterea de a-l reprezenta 3i
c acioneaz "n limita puterilor con(erite0 reprezentatul nu se poate prevala (a de terul
contractant de lipsa puterii de a reprezenta )art. 13#! C.civ.*.
Cel care "ncheie un contract "n calitate de reprezentant0 neavnd "mputernicire ori
dep3ind limitele puterilor care i-au (ost "ncredinate0 rspunde pentru pre6udiciile
1
4+n situaia "n care o persoan a "ncheiat un contract de vnzare-cumprare prin reprezentare
convenional )contract de mandat*0 "n baza unei procuri autentice0 nu se poate constata nulitatea
contractului pentru lipsa consimmntului su0 dac nu se dovede3te c procura a (ost (als.5 /r.
-ucure3ti0 1ecizia nr. $6@0 Cule.ere... pe anii 1!!3-1!!70 p. @7.
4Ccionnd ca mandatar al titularului de libret0 persoana trecut la clauza de "mputernicire trebuie s dea
seama de sumele retrase de la C.=.C.0 "n (aa titularului. 1ac0 datorit "mpre6urrilor "n care s-au petrecut
(aptele H starea de com a titularului H0 nu a (ost posibil o ast(el de dare de seam0 aceast persoan este
inut s dea seama mo3tenitorilor titularului. +nlturarea sumelor respective din masa succesoral poate (i
dispus numai dac se stabile3te0 prin probe0 c sumele ast(el retrase au (ost "ntrebuinate "n interesul celui
cruia "i aparineau. +n caz contrar0 ele urmeaz s (ie luate "n calcul ca activ al patrimoniului succesoral.5
/.D.0 D.c0 1ecizia nr. 13#!F1!8!0 41reptul50 nr. @F1!!#0 p. 66.
4Clauza de "mputernicire pentru ridicarea sumelor depuse pe un libret de economii avnd la baz un
mandat0 persoana "mputernicit are0 (a de titularul libretului0 obli.aiile mandatarului (a de mandant0
a3adar0 "n primul rnd0 pe aceea de a-i da socoteli. +n cazul cnd "mputernicitul a (olosit sumele ridicate0
investindu-le "ntr-un bun comun cu soul su0 obli.aia de a restitui titularului libretului aceste sume
revine ambilor soi. /.I. Aunedoara0 1ecizia nr. 771F1!78. B.B.1..nr. 1$F1!780 p. 6#.1!!70 4Cule.ere... pe
anii 1!!3-1!!750 p. @7.
159
cauzate terului contractant care s-a "ncrezut0 (r culp0 "n "ncheierea valabil a
contractului.
+n cazurile "n care reprezentantul nu avea "mputernicire sau a acionat cu dep3irea
puterilor con(erite0 cel "n numele cruia s-a "ncheiat contractul poate s "l arti(ice0
respectnd (ormele cerute de le.e pentru "ncheierea sa valabil.
/erul contractant poate0 printr-o noti(icare0 s acorde un termen rezonabil pentru
rati(icare0 dup a crui "mplinire contractul nu mai poate (i rati(icat.
Bati(icarea are e(ect retroactiv0 (r a a(ecta "ns drepturile dobndite de teri "ntre
timp.
<acultatea de a rati(ica se transmite mo3tenitorilor.
/erul contractant 3i cel care a "ncheiat contractul "n calitate de reprezentant pot
conveni des(iinarea contractului ct timp acesta nu a (ost rati(icat.
Cu att mai mult mandantul nu rspunde nici pentru actele sau (aptele ilicite
cauzatoare de pre6udicii svr3ite de mandatar cu ocazia "ndeplinirii mandatului0
mandatarul (iind "n a(ara "mputernicirii primite.
$
6.$. E'$,%$0$ ,/n%r#,%u0ui &$ 1#n&#% 4n%r$ 1#n&#%#r :i %$r6i
C/n%r#,%u0 &$ 1#n&#% nu ,r$$#"( r#p/r%uri 4n%r$ 1#n&#%#r :i %$r6i, p$n%ru ,(
1#n&#%#ru0 ,/n%r#,%$#"( 4n nu1$0$ :i p$ $#1# 1#n&#n%u0ui)
'andatarul va rspunde (a de teri0 dac a contractat "n numele su personal0 sau
dac contractnd pentru mandant 3i-a dep3it limitele "mputernicirii0 3i nu a adus la
cuno3tin terilor limitele puterii sale0 ast(el "nct terii au (ost indu3i "n eroare asupra
puterilor o(erite mandatarului de ctre mandant.
M#n&#%#ru0 -# r(pun&$ p$n%ru pr$Cu&i,ii0$ ,#u"#0$ %$r6i0/r prin &$0i,%$0$ #u
,-#i&$0i,%$0$ (-!r:i%$ 4n %i1pu0 $=$,u%(rii 1#n&#%u0ui, in&i'$r$n% &#,( $%$ #u nu
4n 0i1i%$0$ 41pu%$rni,iri0/r ,/n'$ri%$)
#eciunea a )$$!a % 6ncetarea contractului de mandat
M#n&#%u0 4n,$%$#"( 4n ,#"u0 $=i%$n6$i ,#u"$0/r 3$n$r#0$ &$ 4n,$%#r$ #
,/n%r#,%$0/r )e2pirarea termenului stipulat0 sau "n lipsa acestuia0 la 3 ani de la
"ncheierea contractului0 realizarea condiiei rezolutorii0 rezoluiunea titlului
2
41ac "n baza unui mandat verbal H "n sensul c mandatarul s cumpere pentru mandant0 pe numele
acestuia din urm 3i pentru el0 o construcie0 mandatarul0 prin act autentic0 a cumprat pe numele lui 3i
pentru el construcia respectiv0 (iind "n prezena unui contract de vnzare-cumprare0 "ntocmit (r
consimmntul prilor 3i din eroare0 iar mandatarul (iind de rea-credin0 urmeaz a se hotr"0 pe baza
cererii de chemare "n 6udecat a mandantului0 anularea actului de vnzare-cumprare 3i obli.area
mandatarului la restituirea ctre mandant a sumei primite de la el.5 /.I. Glt0 1ecizia nr. 13$7F1!870
B.B.1. nr. $F1!870 p. @8.
4'andatul se stin.e0 printre alte cazuri0 prin revocare. Cnd voie3te0 mandantul poate revoca mandatul 3i
constrn.ere0 la caz0 pe mandatar de a-i remite "nscrisul de "mputernicire.
Bezult0 deci0 c revocarea mandatului este e2pres.
Bevocarea poate (i tacit "n situaia cnd sunt relevate "mpre6urri care vdesc ne"ndoielnic intenia
mandantului0 3i anume0 dac aceast intenie a (ost cunoscut de mandatar.
+n cazul cnd mandatarul nu a cunoscut voina mandantului de a-i retra.e mandatul acordat0 contractul de
"nstrinare "ncheiat "n baza acestui mandat este valabil.5 C.D.I.0 D.c.0 1ecizia nr. 1$$6F1!!$0 41reptul50 nr.
7F1!!30 p. !3.
41ac mandatarul cruia0 avnd calitatea de coindivizar0 i s-a dat procur pentru vnzarea imobilului a(lat
"n stare de indiviziune0 nu e2ecut mandatul pn la introducerea aciunii de parta60 mandatul se consider
revocat e2pres prin "ns3i aciunea introductiv de instan prin care mandantul 3i-a e2primat voina de a
lichida starea de indiviziune prin parta6 6udiciar.5 /.D.0 D.c.0 1ecizia nr. 871F1!730 "n C.1.0 p. 1#1.
160
mandantului0 acordul prilor0 e2ecutarea mandatului0 imposibilitatea e2ecutrii
mandatului din caz (ortuit sau de (or ma6or*.
Ar%) 20?0 C),i-) pr$-$&$ ,( .P$ 0!n3( ,#u"$0$ 3$n$r#0$ &$ 4n,$%#r$ #
,/n%r#,%$0/r, 1#n&#%u0 4n,$%$#"( prin /ri,#r$ &in%r$ ur1(%/#r$0$ 1/&uriA
#9 r$-/,#r$# # &$ ,(%r$ 1#n&#n%E
29 r$nun6#r$# 1#n&#%#ru0uiE
,9 1/#r%$#, in,#p#,i%#%$# #u '#0i1$n%u0 1#n&#n%u0ui /ri 1#n&#%#ru0ui. Cu
toate acestea0 atunci cnd are ca obiect "ncheierea unor acte succesive "n cadrul unei
activiti cu caracter de continuitate0 mandatul nu "nceteaz dac aceast activitate este
"n curs de des(3urare0 cu respectarea dreptului de revocare sau renunare al prilor sau
al mo3tenitorilor acestora.
7 1. 4evocarea mandatului
M#n&#n%u0 p/#%$ /ri,!n& r$-/,# 1#n&#%u0, $=pr$ #u %#,i%, in&i'$r$n% &$
'/r1# 4n ,#r$ ,/n%r#,%u0 &$ 1#n&#% # '/% 4n,5$i#% :i ,5i#r &#,( # '/% &$,0#r#%
ir$-/,#2i0 8#r%) 20?1 #0in) 819 C),i-)9)
1
+mputernicirea dat unui nou mandatar pentru aceea3i a(acere revoc mandatul
iniial.
'andatul dat aceluia3i mandatar de mai muli mandani nu poate (i revocat dect cu
acordul tuturor mandanilor.
'andantul care revoc mandatul rmne inut s-3i e2ecute obli.aiile (a de
mandatar. =l este de asemenea obli.at s repare pre6udiciile su(erite de mandatar din
cauza revocrii ne6usti(icate ori intempestive.
A%un,i ,!n& p(r6i0$ #u &$,0#r#% 1#n&#%u0 ir$-/,#2i0, r$-/,#r$# $ ,/ni&$r( #
'i n$Cu%i'i,#%( &#,( nu $%$ &$%$r1in#%( &$ ,u0p# 1#n&#%#ru0ui #u &$ un ,#"
'/r%ui% /ri &$ '/r6( 1#C/r( 8#r%) 20?2 C),i-)9)
1ac procura a (ost dat "n (orm autentic notarial0 "n vederea in(ormrii terilor
notarul public cruia i se solicit s autenti(ice revocarea unei asemenea procuri este
obli.at s transmit revocarea ctre re.istrul naional notarial0 inut "n (ormat electronic0
potrivit le.ii.
:otarul public care autenti(ic actul pentru "ncheierea cruia a (ost dat procura are
obli.aia s veri(ice la re.istrul naional notarial dac acea procur a (ost revocat.
R$-/,#r$# p/#%$ 'i %/%#0( #u p#r6i#0() D$$1n#r$# unui 1#n&#%#r p$,i#0,
#%un,i ,!n& $=i%( un 1#n&#%#r 3$n$r#0, 4n$#1n( / r$-/,#r$ p#r6i#0( #
1#n&#%u0ui 3$n$r#0)
7. $. 4enunarea la mandat
M#n&#%#ru0 p/#%$ r$nun6# /ri,!n& 0# 1#n&#%, n/%i'i,!n& 1#n&#n%u0ui
r$nun6#r$# # 8#r%) 20?< #0in) 819 C),i-)9)
1ac mandatul este cu titlu oneros0 mandatarul poate pretinde remuneraia pentru
actele pe care le-a "ncheiat pe seama mandantului pn la data renunrii.
1
4'andatarul poate revoca mandatul0 dar revocarea mandatului0 noti(icat numai mandatarului0 nu se
poate opune unei tere persoane care0 necunoscnd revocarea0 a contractat cu bun-credin cu
mandatarul. 1e asemenea0 numirea unui nou mandatar pentru aceea3i a(acere cuprinde "n sine revocarea
mandatului dat celui dinti0 din ziua "n care i s-a noti(icat.5 I.C.C.I.0 Decia civil 3i de proprietate
intelectual0 decizia nr. $1@8 din $7 (ebruarie $##6. I.C.C.I.0 Iurisprudena seciei civile pe anul $##60 nr.
%60 p. 188.
161
'andatarul este obli.at s "l desp.ubeasc pe mandant pentru pre6udiciile su(erite
prin e(ectul renunrii0 cu e2cepia cazului cnd continuarea e2ecutrii mandatului i-ar (i
cauzat mandatarului "nsu3i o pa.ub "nsemnat0 care nu putea (i prevzut la data
acceptrii mandatului.
R$nun6#r$# 0# 1#n&#% nu p/#%$ 'i &$,!% $=pr$()
Crt. 8% alin. 1 din Codul de procedur civil prevede c 4:enunarea sau retragerea
mandatului de reprezentare !n justiie .mandatul judiciar & n.n.) nu poate i opus
celeilalte pri dect de la comunicare, aar numai dac a ost cut !n edin de
judecat i !n prezena ei.
9andatarul care renun la !mputernicire este inut s !ntiineze att pe cel care
i- a dat mandatul, ct i instana cu cel puin 0; zile !nainte de termenul imediat
urmtor renunrii.
'andatarul nu poate renuna la mandat "n cursul termenului de e2ercitare a cilor de
atac.5
7. 3. =oartea mandantului sau a mandatarului
M#n&#%u0, ,/n%r#,% intuituu personae- p/#%$ 4n,$%# prin 1/#r%$# 1#n&#n%u0ui
#u # 1#n&#%#ru0ui 8#r%) 20?0 :i 20?+ C),i-)9)
@n ,#" &$ &$,$, in,#p#,i%#%$ #u '#0i1$n% # un$i# &in%r$ p(r6i, 1/:%$ni%/rii /ri
r$pr$"$n%#n6ii #,$%$i# #u /20i3#6i# # in'/r1# &$ 4n&#%( ,$#0#0%( p#r%$ 8#r%) 20?+
#0in) 819 C),i-)9
+n toate aceste cazuri0 mandatarul sau mo3tenitorii ori reprezentanii si sunt obli.ai
s continue e2ecutarea mandatului dac "ntrzierea acesteia risc s pun "n pericol
interesele mandantului ori ale mo3tenitorilor si.
Cctele "ncheiate de mandatarul care nu a cunoscut moartea mandantului sunt
valabile 3i obli. pe mo3tenitorii mandantului. Gbli.aia mandatarului de a da socoteal
3i de a preda bunurile primite "n puterea mandatului se va e2ecuta (a de mo3tenitorii
de(unctului.
R$30$1$n%#r$# &#%( &$ C/&u0 &$ pr/,$&ur( ,i-i0( 1#n&#%u0ui Cu&i,i#r 8ad
litem9 $%$ &i'$ri%()
A%'$0, #r%) B< C)pr/,),i-) pr$-$&$ ,( .=andatul nu nceteaz prin moartea celui
care l! a dat i nici dac acesta a devenit incapabil.
=andatul dinuiete pn la retragerea lui de ctre motenitori sau de ctre
reprezentantul legal al incapabilului7)
1ac avocatul moare0 mandatul su va (i preluat de colaboratorii si0 dac erau
comanditari )(iind trecui pe dele.aia avocatului* sau -aroul va asi.ura continuarea
procesului de ctre un alt avocat.
+n cazul "n care partea )clientul-mandantul* nu este de acord0 va "ncheia un nou
contract cu alt avocat.
7. @. $ncapacitatea mandantului sau a mandatarului
M#n&#%u0 4n,$%$#"( prin pun$r$# u2 in%$r&i,6i$ # /ri,(r$i# &in%r$ p(r6i,
1#n&#n% #u 1#n&#%#r)
162
P/%ri-i% #r%) B< &in pr/i$,%u0 C/&u0ui &$ pr/,$&ur( ,i-i0(
1
.M#n&#%u0 8Cu&i,i#r
G n)n)9 nu 4n,$%$#"( prin 1/#r%$# ,$0ui ,#r$ 0-# &#% :i ni,i &#,( #,$%# # &$-$ni%
in,#p#2i0) M#n&#%u0 &(inui$:%$ p!n( 0# r$%r#3$r$# 0ui &$ ,(%r$ 1/:%$ni%/ri #u &$
,(%r$ r$pr$"$n%#n%u0 0$3#0 #0 in,#p#2i0u0ui>)
Cctele "ncheiate de mandatarul pus sub interdicie nu produc nici un (el de e(ecte "n
persoana mandantului.
$
7. %. 5alimentul mandantului sau al mandatarului
F#0i1$n%u0 1#n&#n%u0ui #u #0 1#n&#%#ru0ui pr/&u,$ 4n,$%#r$# 1#n&#%u0ui,
in&i'$r$n% &#,( 1#n&#%u0 $%$ ,/n-$n6i/n#0 #u 0$3#0)
Cmbele cauze de "ncetare trebuie constatate "n mod ne"ndoielnic0 potrivit
procedurilor le.ale aplicabile.
7. 6. 1ectele ncetrii mandatului
9uterea de reprezentare "nceteaz prin renunarea de ctre reprezentant la
"mputernicire sau prin revocarea acesteia de ctre reprezentat.
'odi(icarea 3i revocarea "mputernicirii trebuie aduse la cuno3tina terilor prin
mi6loace corespunztoare. +n caz contrar0 acestea nu sunt opozabile terilor0 dect dac
se dovede3te c ace3tia le cuno3teau ori puteau s le cunoasc "n momentul "ncheierii
contractului.
9uterea de a reprezenta "nceteaz prin decesul sau incapacitatea reprezentantului ori
a reprezentatului0 dac din convenie ori din natura a(acerii nu rezult contrariul.
1ac reprezentantul sau reprezentatul este persoan 6uridic0 puterea de a reprezenta
"nceteaz la data la care persoana 6uridic "3i "nceteaz e2istena.
+n cazul deschiderii procedurii insolvenei asupra reprezentantului sau
reprezentatului puterea de a reprezenta "nceteaz "n condiiile prevzute de le.e.
+ncetarea puterii de a reprezenta nu produce e(ecte "n privina terilor care0 "n
momentul "ncheierii contractului0 nu cuno3teau 3i nici nu trebuiau s cunoasc beast
"mpre6urare.
8a "ncetarea puterilor "ncredinate0 reprezentantul este obli.at s restituie
reprezentatului "nscrisul care constat aceste puteri.
Beprezentantul nu poate reine acest "nscris drept .aranie a creanelor sale asupra
reprezentatului0 dect dac acesta din urm re(uz s "i remit o copie certi(icat de pe
"nscris cu meniunea c puterea de reprezentare a "ncetat.
1up "ncetarea mandatului0 indi(erent de cauz0 mandatarul este obli.at;
#9 ( &$# /,/%$#0( &$pr$ 3$%iun$# # :i ( r$1i%( 1#n&#n%u0ui #u
1/:%$ni%/ri0/r #,$%ui#, &up( ,#", pr/,ur#, :i ( pr$&$# /ri,$ #0%$ #,%$ #u 2unuri
pri1i%$ 4n ,uru0 $=$,u%(rii 1#n&#%u0uiE
1
Be(eririle sunt (cute "n dispoziiile 9roiectului Codului de procedur civil transmis de Euvern
9arlamentului Bomniei "n luna martie $##!> noul Cod de procedur civil ne(iind "nc adoptat la data
predrii spre publicare a cursului.
2
4'andatul se stin.e prin interdicia mandantului0 dar Codul de procedur civil dispune c mandatul nu
"nceteaz prin incapacitatea ulterioar a celui ce l-a dat0 dect dac este retras de reprezentantul le.al al
incapabilului. Ca atare0 aciunea introdus "n 6ustiie de un mandatar nu poate (i respins pentru lipsa de
calitate a acestuia0 pentru simplul motiv c mandantul este internat "ntr-un spital ca in(irm mintal0 atta
timp ct mandantul nu a (ost sub interdicie 3i mandatul nu a (ost retras de reprezentantul le.al al
incapabilului.5 /r. Ia3i0 1ecizia nr. 81#F1!%!0 8.9.0 nr. 6F1!6#0 p. 1#7.
163
29 4n,$%$#"( &r$p%u0 &$ #-0 r$pr$"$n%# p$ 1#n&#n% :i &$ # 4n,5$i# /ri,$ #,%
Curi&i, 4n nu1$0$ #,$%ui#)
Cctele "ntocmite de mandatar dup "ncetarea mandatului sunt nule.
Dunt valabile totu3i actele pe care mandatarul le-ar (ace dup moartea mandantului0
dac din "ntrziere "n e2ecutarea lor ar rezulta o pa.ub pentru mo3tenitorii acestuia.
Dunt valabile0 de asemenea0 prin e2cepie0 actele pe care mandatarul le (ace "n
numele mandantului0 att timp ct nu cunoa3te moartea acestuia0 sau e2istena altei
cauze0 care des(iineaz mandatul.
4+n lipsa unei convenii contrare0 mandatul dat mai multor mandatari obli.ai s
lucreze "mpreun "nceteaz chiar 3i atunci cnd cauza "ncetrii prive3te numai pe unul
dintre ei5 )art. $#38 C.civ.*.
C#pi%/0u0 J
M#n&#%u0 '(r( r$pr$"$n%#r$ 8,/n%r#,%u0 &$ in%$rpun$r$ &$ p$r/#n(9
M#n&#%u0 '(r( r$pr$"$n%#r$ 8,/n%r#,%u0 &$ pr>te!nom9 $%$ ,/n%r#,%u0 4n
%$1$iu0 ,(rui# / p#r%$, nu1i%( 1#n&#%#r, 4n,5$i$ #,%$ Curi&i,$ 4n nu1$ pr/priu,
&#r p$ $#1# ,$0$i0#0%$ p(r6i, nu1i%$ 1#n&#n%, :i 4:i #u1( '#6( &$ %$r6i /20i3#6ii0$
,#r$ r$"u0%( &in #,$%$ #,%$, ,5i#r &#,( %$r6ii #-$#u ,un/:%in6( &$pr$ 1#n&#% 8#r%)
20?D #0in) 819 C),i-)9)
1ispoziiile codului civil privind mandatul (r reprezentare se completeaz0 "n mod
corespunztor0 cu re.ulile aplicabile mandatului cu reprezentare.
C/n%r#,%u0 &$ pr>te!nom $%$ / i1u0#6i$ prin in%$rpun$r$ &$ p$r/#n(,
in&i'$r$n% &#,( %$r6u0 ,un/#:%$ #u nu i1u0#6i#, #&i,( '#p%u0 ,( 1#n&#%#ru0 nu
0u,r$#"( 4n r$#0i%#%$ 4n nu1$ p$r/n#0)
T$r6ii nu #u ni,iun r#p/r% Curi&i, ,u 1#n&#n%u0)
Cu %/#%$ #,$%$#, 1#n&#n%u0, u2%i%uin&u-$ 1#n&#%#ru0ui, p/#%$ $=$r,i%#
&r$p%uri0$ &$ ,r$#n6( n(,u%$ &in $=$,u%#r$# 1#n&#%u0ui, &#,( :i-# $=$,u%#%
pr/prii0$ #0$ /20i3#6ii '#6( &$ 1#n&#%#r 8#r%) 20<0 C),i-)9)
'andantul poate revendica bunurile mobile dobndite pe seama sa de ctre
mandatarul care a acionat "n nume propriu0 cu e2cepia bunurilor dobndite de teri prin
e(ectul posesiei de bun-credin.
1ac bunurile dobndite de mandatar sunt imobile0 acesta este obli.at s le
transmit mandantului. +n caz de re(uz0 mandantul poate solicita instanei de 6udecat s
pronune o hotrre care s in loc de act de transmitere a bunurilor dobndite.
1ispoziiile privind bunurile imobile se aplic prin asemnare 3i bunurilor mobile
supuse unor (ormaliti de publicitate )art. $#@1 C.civ.*.
Creditorii mandatarului nu pot urmri bunurile dobndite de acesta "n nume propriu0
dar pe seama mandantului dac mandatul (r reprezentare are dat cert 3i aceasta este
anterioar lurii oricrei msuri asi.urtorii sau de e2ecutare.
C/n-$n6i# &$ in%$rpun$r$ &$ p$r/#n( nu $%$ in%$r"i( &$ 0$3$, &$,i $%$
#&1i( &$ #,$#%#, &#r 4n ,#"u0 4n ,#r$ $# # '/% 4n,5$i#%( 4n ,/puri i0i,i%$ #u
p$n%ru # 'r#u&# 0$3$# 8&$ $=$1p0u, 1#n&#n%u0ui i $ in%$r"i,$ &$ 0$3$ ( '#,( #,%u0
:i 4n,$#r,( ( 40 '#,( prin p$r/#n# in%$rpu(9, #12$0$ ,/n-$n6ii 8,/n%r#,%u0 &$
164
in%$rpun$r$ :i ,/n%r#,%u0 4n,5$i#% &$ 1#n&#%#ru0 /,u0% ,u %$r6u09 -/r 'i nu0$
#2/0u%)
Baporturile dintre mandant 3i mandatar )persoana interpus* sunt supuse re.ulilor
mandatului.
C/&u0 ,i-i0 r$30$1$n%$#"( %r$i -#ri$%(6i #0$ 1#n&#%u0ui '(r( r$pr$"$n%#r$ ,#r$
in%$r-in 4n%r$ pr/'$i/ni:%i :i ,#r$ $r#u r$30$1$n%#%$ 4n %r$,u% &$ ,/&u0 ,/1$r,i#0, :i
#nu1$A ,/n%r#,%u0 &$ ,/1ii/n, ,/n%r#,%u0 &$ ,/ni3n#6i$ :i ,/n%r#,%u0 &$
$=p$&i6i$)
Contractul de comision este mandatul care are ca obiect achiziionarea sau vnzarea
de bunuri ori prestarea de servicii pe seama comitetului 3i "n numele comisionarului0
care acioneaz cu titlu pro(esional0 "n schimbul unei remuneraii numit comision )art.
$#@3 C.civ.*.
9rin elementele care "l de(inesc0 contractul de comision apare ca o varietate a
mandatului comercial0 3i anume un mandat comercial (r reprezentare.
C/n%r#,%u0 &$ ,/ni3n#6i$ este contractul prin care o parte0 numit ,/ni3n#n%0
"ncredineaz celeilalte pri0 numit consi.natar0 anumite bunuri mobile pentru a (i
vndute "n nume propriu0 dar pe seama consi.nantului0 la un pre stabilit anticipat0 sau
"n lips la preul curent al mr(urilor de pe piaa relevant cu obli.aia consi.natarului
de a remite consi.nantului preul obinut sau de a-i restitui bunul nevndut.
Contractul de consi.naie este o varietate a contractului de comision0 3i mai departe0
o varietate a contractului de mandat (r reprezentare.
G alt varietate a contractului de comision0 3i deci a contractului de mandat
comercial (r reprezentare0 este ,/n%r#,%u0 &$ $=p$&i6i$, prin care e2peditorul se
obli. (a de comitent s "ncheie "n nume propriu un contract de transport cu un cru3
3i s "ndeplineasc prestaiile accesorii e2pedierii0 "n schimbul unui comision.
165
Capitolul &I
C/n%r#,%u0 &$ 41pru1u% &$ '/0/in6(
8,/1/&#%u09
%eciunea '
N/6iun$ :i ,#r#,%$r$ Curi&i,$
1) 1) &oiune
@1pru1u%u0 &$ '/0/in6( 8,/1/&#%u09 $%$ ,/n%r#,%u0 ,u %i%0u 3r#%ui% prin ,#r$ /
p#r%$, nu1i%( ,/1/&#n%, r$1i%$ un 2un 1/2i0 #u i1/2i0 ,$0$i0#0%$ p(r6i, nu1i%$
,/1/&#%#r, p$n%ru # $ '/0/i &$ #,$% 2un, ,u /20i3#6i# &$ #-0 r$%i%ui &up( un
#nu1i% %i1p 8#r%) 21<* C),i-)9)
1. $. Caractere juridice
C/1/&#%u0 $%$ un ,/n%r#,%A
& r$#00 pentru "ncheierea cruia0 pe ln. acordul de voin al prilor0 necesar 3i
su(icient "n cazul contractelor consensuale0 este nevoie 3i de predarea bunului care
(ormeaz obiectul contractului>
1
:umai atunci cnd bunul se a(l de6a "n posesia sau deinerea comodatarului0
indi(erent cu ce titlu0 contractul de comodat se va "ncheia doar prin acordul de voin al
prilor0 sau "n cazul re(uzului promitentului de a "ncheia contractul0 prin hotrrea
instanei care va ine loc de contract.
A%un,i ,!n& 2unu0 $ #'0( 4n &$6in$r$# 2$n$'i,i#ru0ui, i#r pr/1i%$n%u0 r$'u"(
( 4n,5$i$ ,/n%r#,%u0, in%#n6#, 0# ,$r$r$# ,$0$i0#0%$ p(r6i, p/#%$ ( pr/nun6$ /
5/%(r!r$ ,#r$ ( 6in( 0/, &$ ,/n%r#,% &#,( ,$rin6$0$ 0$3ii p$n%ru -#0i&i%#%$# #,$%ui#
un% 4n&$p0ini%$ 8#r%) 21<+ C),i-)9)
9romisiunea de comodat "ns este un antecontract consensual0 spre deosebire de
comodat0 care este un contract real.
H $$n6i#01$n%$ 3r#%ui%>
Dtipularea unui pre al (olosinei "n sarcina comodatarului schimb natura 6uridic a
operaiunii "n contract de locaiune de lucruri.
& $$n6i#01$n%$ uni0#%$r#0.
Comodatul na3te0 din momentul "ncheierii lui0 obli.aii numai "n sarcina
comodatarului.
1
41ac "ntre pri0 de3i contractul de comodat s-a "ncheiat "n (orm autentic0 totu3i0 predarea bunului nu
s-a e(ectuat0 contractul ne(iind deci0 per(ectat0 "nstrinarea bunului de ctre comandant prin vnzare este
valabil 3i0 deci0 comodatarul nu poate0 ulterior "nstrinrii0 s mai solicite predarea bunului5. /.'.
-ucure3ti0 1ecizia nr. $7#%F1!830 "n B.B.1.0 nr. %F1!8%0 p. %$.
166
=l continu s rmn unilateral0 chiar dac "n timpul e2ecutrii se nasc "n a(ara
voinei prilor0 deci e2tracontractual obli.aii "n sarcina comodatarului cum ar (i
cheltuielile de conservare a bunului.
H in%ui%u p$r/n#$0 "ncheiat "n consideraia persoanei comodatarului0 care nu "3i
asum nicio obli.aie (a de comodant0 a(ar de cea de restituire a bunului.
1. 3. "eosebiri ntre comodat i alte contracte
C/1/&#%u0 nu $ ,/n'un&( ,u &/n#6i# pentru c obiectul celor dou contracte
unilaterale este di(erit0 3i anume proprietatea lucrului la donaie0 3i respectiv (olosina
temporar a lucrului la comodat.
C/1/&#%u0 $ &$/$2$:%$ &$ 0/,#6iun$# &$ 2unuri pentru c0 "n timp ce
comodatul este un contract esenialmente .ratuit0 locaiunea de lucruri este un contract
cu titlu oneros "n care transmiterea (olosinei lucrului se (ace pe un pre )chirie*.
C/1/&#%u0 $ &$/$2$:%$ &$ u"u'ru,% prin natura dreptului transmis. +n timp ce
dreptul de (olosin al uzu(ructuarului este un drept real0 aprat printr-o aciune real
con(esorie de uzu(ruct> dreptul comodatarului este un drept de crean0 aprat printr-o
aciune personal0 e- contractu.
+n al doilea rnd0 uzu(ructul poate (i 3i oneros0 "n timp ce comodatul este
"ntotdeauna .ratuit.
+n s(r3it0 comodatarul0 spre deosebire de uzu(ructuar0 nu poate permite unui ter s
(oloseasc bunul "mprumutat0 dect cu aprobarea prealabil a comodantului )art. $1@8
alin. )$* C.civ.*.
S$,6iun$# II
C/n&i6ii &$ -#0i&i%#%$
C/n&i6ii0$ &$ -#0i&i%#%$ #0$ 41pru1u%u0ui &$ '/0/in6( 8,/1/&#%u0ui9 un% ,$0$
pr$-("u%$ &$ #r%) 11;D C),i-)A ,#p#,i%#%$# p(r6i0/r &$ # ,/n%r#,%#, ,/ni16(1!n%u0
-#0#2i0 #0 ,/1/&#n%u0ui :i r$p$,%i- #0 ,/1/&#%#ru0ui, / ,#u"( -#0#2i0(, 0i,i%( :i
1/r#0( # /20i3#6ii0/r, un /2i$,% &$%$r1in#%, p/i2i0 :i 0i,i%)
1. C#p#,i%#%$# p(r6i0/r
D#,( nu i -# in%$r"i prin 0$3$ #u ,/n%r#,%, /ri,$ p$r/#n( ,#r$ #r$ &r$p%u0 &$
# '/0/i 2unu0 p/#%$ 'i ,/1/&#n% 8#r%) 21<; C),i-)9)
+ntruct comodatul este un act de administrare0 cele dou pri0 comodantul 3i
comodatarul0 trebuie s aib capacitatea de a e(ectua acte de administrare.
9entru c prin comodat se transmite doar (olosina bunului0 comodantul nu este
necesar s (ie proprietarul bunului.
$. C/ni16(1!n%u0 p(r6i0/r trebuie s e2iste 3i s nu (ie viciat prin dol0 eroare sau
violen.
167
?) O2i$,% #0 ,/1/&#%u0ui p/% 'i nu1#i 2unuri in&i-i&u#0 &$%$r1in#%$
8n$'un3i2i0$9 ,#r$ p/% 'i r$%i%ui%$ 4n n#%ur(, 4n in&i-i&u#0i%#%$# 0/r, 0# 4n,$%#r$#
,/n%r#,%u0ui)
@n prin,ipiu, #,$%$# un% 2unuri n$,/nu1p%i2i0$)
+n mod e2cepional0 prile pot considera ca (iind ne(un.ibile0 ci ca individual
determinate0 3i bunuri consumptibile prin natura lor care nu vor (i "ns (olosite potrivit
destinaiei lor normale )de e2emplu0 (ructe "mprumutate nu pentru consum0 ci pentru
aran6area unei vitrine 3i care se vor restitui "n natur dup schimbarea vitrinei*.
Bunuri0$ i1/2i0$ p/% '/r1# /2i$,%u0 ,/n%r#,%u0ui &$ ,/1/&#% #%un,i ,!n&
'/0/in6# 0/r $%$ %r#n1i( ,u %i%0u 3r#%ui%, :i nu 4n ,5i12u0 un$i ,5irii)
Fir$:%$, 4n%/%&$#un# $%$ n$,$#r ,# 2unu0 ( $ #'0$ 4n ,ir,ui%u0 ,i-i0)
@n #,$#%( /r&in$ &$ i&$i, r$1#r,(1 '#p%u0 ,(, 4n pri-in6# 2unuri0/r pr/pri$%#%$
pu20i,(, &$,0#r#%$ in#0i$n#2i0$, $ pr$-$&$ p/i2i0i%#%$# &(rii 0/r 4n '/0/in6(
3r#%ui%(, p$ %i1p 0i1i%#%)
Constituia prevede c aceste bunuri pot (i date "n (olosin .ratuit instituiilor de
utilitate public.
Crt. 17 din 8e.ea nr. $13F1!!80 prevede0 dezvoltnd dispoziia constituional c
4%tatul i unitile administrativ-teritoriale pot da imobile din patrimoniul lor !n
olosin gratuit, pe termen limitat, persoanelor juridice r scop lucrativ, care
desoar activitate de bineacere sau de utilitate public ori ale serviciilor publice7.
/e2tul reprezint o dezvoltare a prevederii constituionale a art. 13% alin. @ care
dup ce pune principiul c 4<unurile proprietate public sunt inalienabile70 prevede c
4=n condiiile legii organice, ele pot i date !n administrare regiilor autonome, ori
instituiilor publice sau pot i concesionate ori !nchiriate, de asemenea- ele pot i date
n olosin gratuit instituiilor de utilitate public7.
@n #,$$:i /r&in$ &$ i&$i, pr$,i"(1 ,( #r%) B*1 #0in) 8?9 &in ,/&u0 ,i-i0 pr$-$&$
,(A .@n ,/n&i6ii0$ 0$3ii, 2unuri0$ pr/pri$%#%$ pu20i,( p/% 'i &#%$ 4n #&1ini%r#r$ #u
4n '/0/in6( :i p/% 'i ,/n,$i/n#%$ #u 4n,5iri#%$>)
Dr$p%u0 %r#n1i prin ,/n%r#,%u0 &$ ,/1/&#% $%$ un &r$p% &$ '/0/in6(,
,/1/&#%#ru0 &$-$nin& un i1p0u &$%$n%/r pr$,#r, /20i3#% 0# r$%i%uir$# 0u,ru0ui 0#
%$r1$nu0 'i=#%)
C/1/&#n%u0 r(1!n$ pr/pri$%#ru0 0u,ru0ui)
E0 -# up/r%# 4n ,/n%inu#r$ ri,u0 pi$irii '/r%ui%$ # 0u,ru0ui 7res perit domino, :i
-# pu%$# '/0/i 41p/%ri-# %$r6u0ui u"urp#%/r #,6iun$# 4n r$-$n&i,#r$ #u #,6iun$#
p/$/ri$)
9recizm c0 de3i este numai detentor precar0 3i comodatarul se poate apra
"mpotriva terului uzurpator0 (olosind aciunea posesorie reinte.rand.
1ovada contractului de comodat 3i predarea bunului0 (apt material0 poate (i dovedit
prin orice mi6loc de prob0 indi(erent de valoare.
168
S$,6iun$# III
E'$,%$0$ ,/n%r#,%u0ui &$ 41pru1u% &$ '/0/in6(
3. 1. *bligaiile comodatarului
1* C/1/&#%#ru0 $%$ /20i3#% ( $ 4n3riC$#,( &$ ,/n$r-#r$# 2unu0ui
41pru1u%#% ,# un 2un pr/pri$%#r)
C/1/&#%#ru0 $%$ 6inu% ( p("$#,( :i ( ,/n$r-$ 2unu0 41pru1u%#% ,u
pru&$n6# :i &i0i3$n6# unui 2un pr/pri$%#r 8#r%) 21<B #0in) 819 C),i-)9)
Comodatarul nu rspunde pentru pierderea ori deteriorarea bunului rezultat numai
din (olosina "n scopul creia bunul i-a (ost "mprumutat.
Biscul pieirii din cauz de (or ma6or a bunului va (i suportat de comodant .res
perit domino).
1e asemenea0 riscul va (i al comodatarului dac "n contract comodatarul 3i-a asumat
riscul pentru pieirea (ortuit a lucrului.
1
$* O20i3#6i# &$ # '/0/i 2unu0 ,/n'/r1 &$%in#6i$i #0$, &$%$r1in#%( prin n#%ur#
0ui #u prin #,/r&u0 p(r6i0/r)
C/1/&#%#ru0 nu p/#%$ '/0/i 2unu0 41pru1u%#% &$,!% 4n ,/n'/r1i%#%$ ,u
&$%in#6i# #,$%ui# &$%$r1in#%( prin ,/n%r#,% /ri, 4n 0ip(, &up( n#%ur# 2unu0ui) E0
nu p/#%$ p$r1i%$ unui %$r6 ( 40 '/0/$#,(, &$,!% ,u #pr/2#r$# pr$#0#2i0( #
,/1/&#n%u0ui 8#r%) 21<B #0in) 829 C),i-)9)
D#,( 4n( ,/1/&#%#ru0 '/0/$:%$ 2unu0 ,u #0%( &$%in#6i$ &$,!% #,$$# p$n%ru
,#r$ i-# '/% 41pru1u%#% #u &#,( pr$0un3$:%$ '/0/in6# &up( ,#&$n6# r$%i%uirii,
,/1/&#%#ru0 r(pun&$ &$ pi$ir$# 2unu0ui, ,5i#r &#,( #,$#%# $ &#%/r$#"( un$i
1
+n sens contrar s-a decis; 4Comodatarul este dator a se "n.ri6i ca un bun proprietar de conservarea
lucrului "mprumutat0 dac acesta a (ost preuit la data "mprumutului 3i rspunde chiar "n caz (ortuit0 dac
nu s-a stipulat contrariul. C3a (iind0 aciunea "n restituire nu poate (i respins pe motivul lipsei de culp a
comodatarului0 care va (i inut la plata contravalorii bunului de la data hotrrii0 evaluare ce va (i (cut "n
acest caz0 ipotetic0 de ctre un e2pert de specialitate.5 /.D.0 D.c.0 1ecizia nr. !%F1!8@0 B.B.1.0 nr. 3F1!8%0
p. 7$.
41ispoziiile potrivit crora "n cazul "n care lucrul ce (ace obiectul unui comodat se deterioreaz0 cu
ocazia "ntrebuinrii pentru care a (ost dat cu "mprumut0 3i (r culp din partea comodatarului0 acesta nu
este rspunztor H nu se opune ca prile s convin0 totu3i0 "n sensul stabilirii obli.aiei de rspundere
pentru asemenea stricciuni 3i0 deci0 cel ce s-a (olosit .ratuit de lucrul "mprumutat s plteasc0 "n temeiul
acestei convenii0 desp.ubirea cuvenit comodantului pentru stricciunile provocate lucrului prin (apta
unui ter0 "n timpul utilizrii acestuia de ctre comodatar. +n aceste cazuri0 nee2istnd o intenie de
liberalitate0 comodatarul se subro. "n drepturile comodantului 3i poate pretinde0 de la persoana vinovat
de provocarea deteriorrii lucrului0 desp.ubirii pltit comodantului. Chiar 3i "n cazul "n care0 (r a (i
e2istat o convenie anterioar "n acest sens "ntre ei0 comodatarul a desp.ubit pe comodant0 cel dinti va (i
"n drept s pretind suma pltit de la persoana vinovat de producerea stricciunii0 "n temeiul principiului
"mbo.irii (r 6ust temei.5 /.I. Clu60 1ecizia nr. @8@F1!7@0 B.B.1.0 nr. 1$F1!7@0 p. 7#.
4Cnd obiectul contractului de comodat n-a disprut0 ci a (ost deteriorat accidental0 comodatarul rspunde
de plata reparaiilor pentru repunerea obiectului "n starea anterioar0 dac ele sunt consecina (aptei sale
ilicite0 svr3it cu vinovie. :umai cnd obiectul a (ost preuit cu ocazia "ncheierii contractului 3i
ulterior a pierit sau a (ost distrus0 chiar prin caz (ortuit0 "n a3a mod "nct nu mai poate (i reparat0
comodatarul va putea (i obli.at0 s rspund de valoarea la care acel bun a (ost preuit )inventariat*0
bine"neles "n lipsa unei convenii "n sens contrar.5 )/.I. /imi30 1ecizia nr. 17%3F1!780 B.B.1.0 nr. %F1!7!0
p. %#*.
169
'/r6$ 1#C/r$, #'#r( &$ ,#"u0 ,!n& &/-$&$:%$ ,( 2unu0 #r 'i pi$ri% /ri,u1 &in ,#u"#
#,$0$i '/r6$ 1#C/r$ 8#r%) 21<D C),i-)9.
1
3* O20i3#6i# &$ # r$%i%ui 0u,ru0 41pru1u%#% 0# ,#&$n6( 80# %$r1$nu0 %#2i0i% &$
p(r6i 4n ,/n%r#,%9 4n n#%ur# # p$,i'i,()
C/1/&#%#ru0 $%$ /20i3#% ( 4n#p/i$"$ 2unu0 0# 41p0inir$# %$r1$nu0ui ,/n-$ni%
#u, 4n 0ip( &$ %$r1$n, &up( ,$ -# '/0/i% &$ 2un p/%ri-i% ,/n-$n6i$i)
D#,( %$r1$nu0 nu $%$ ,/n-$ni%, i#r ,/n%r#,%u0 nu pr$-$&$ 4n%r$2uin6#r$#
p$n%ru ,#r$ -# 41pru1u%#% 2unu0, ,/1/&#%#ru0 $%$ /20i3#% ( 4n#p/i$"$ 2unu0 0#
,$r$r$# ,/1/&#n%u0ui)
C/1/&#n%u0 p/#%$ ,$r$ r$%i%uir$# 2unu0ui 4n#in%$ &$ 1/1$n%u0 1$n6i/n#% 1#i
u, #%un,i ,!n& #r$ $0 4nu:i / n$-/i$ ur3$n%( :i n$pr$-("u%( &$ 2un, #%un,i ,!n&
,/1/&#%#ru0 &$,$&$#"( #u #%un,i ,!n& #,$%# 4:i 4n,#0,( /20i3#6ii0$ 8#r%) 21+*
C,i-)9)
@n ,$$# ,$ pri-$:%$ /20i3#6i# &$ r$%i%uir$, ,/n%r#,%u0 &$ ,/1/&#% 4n,5$i#% 4n
'/r1( #u%$n%i,( #u prin%r-un 4n,ri u2 $1n(%ur( pri-#%( ,u &#%( ,$r%(,
,/n%i%ui$ %i%0u $=$,u%/riu 4n ,#"u0 4n,$%(rii prin &$,$u0 ,/1/&#%#ru0ui #u prin
$=pir#r$# %$r1$nu0ui)
D#,( nu -# %ipu0#% un %$r1$n p$n%ru r$%i%uir$, ,/n%r#,%u0 &$ ,/1/&#%
,/n%i%ui$ %i%0u $=$,u%/riu nu1#i 4n ,#"u0 4n ,#r$ nu $ pr$-$&$ 4n%r$2uin6#r$#
p$n%ru ,#r$ -# 41pru1u%#% 2unu0 8#r%) 21+; C),i-)9)
8a scaden0 comodatarul este de drept "n "ntrziere 3i va rspunde pentru pieirea
(ortuit a lucrului produs ulterior scadenei.
8ucrul trebuie restituit "n natura sa speci(ic )adic se restituie acela3i lucru care a
(ost "mprumutat* 3i "n starea "n care a (ost predat.
Comodatarul nu poate o(eri un alt lucru sau echivalentul "n bani al acestuia0 dup
cum comodantul nu poate pretinde un alt lucru0 motivnd c cel "mprumutat s-a
deteriorat.
$
+n cazul deteriorrii0 comodatarul este obli.at ca0 "nainte de restituire0 s "l readuc
"n starea "n care se a(la la predare.
Comodatarul nu poate reine lucrul "n compensaia unei creane pe care o are
"mpotriva comodantului0 pentru c comodatul are "n obiect bunuri individual
determinate 3i nu bunuri (un.ibile.
@n ,#"u0 4n ,#r$, '(r( %$1$i, ,/1/&#%#ru0 r$'u"( r$%i%uir$# 0u,ru0ui,
,/1/&#n%u0 #r$ #0$3$r$# 4n%r$ &/u( #,6iuniA #,6iun$# 4n r$-$n&i,#r$ :i #,6iun$# 4n
r$%i%uir$, #,6iun$ p$r/n#0( &in ,/n%r#,% 7e. contractu,- ,u #-#n%#Cu0 ,( &/-#&#
&r$p%u0ui (u $ '#,$, 4n #,$% &in ur1( ,#", prin pr/&u,$r$# ,/n%r#,%u0ui.
1
1
4+n cazul "n care comodatarul a (olosit autoturismul "mprumutat "n alt mod dect cel convenit0 el
rspunde de stricciunile cauzate autovehiculului din acest motiv.5 /.I. Aunedoara0 1ecizia nr. %8%F1!810
B.B.1.0 nr. $F1!830 p. %!.
2
4Bepararea "n natur prin restituire se dispune ori de cte ori este posibil0 instanele avnd "ns obli.aia
s previn consecinele ce decur. din situaiile care (ac imposibil restituirea la e2ecutare.
+n spe0 prin obli.area prtului la restituire "n natur sau la echivalentul bunului nerestituit0 s-a urmrit
desp.ubirea H 6ust 3i inte.ral H a reclamantului "n eventualitatea artat0 (r "ns a se stabili o
obli.aie de reparare0 cu caracter alternativ. Gbli.aia de restituire a (ost posibil "n principal0 iar aceea de
plat prin echivalent numai subsidiar0 nepermind a se recur.e la ea direct0 dect "n ipoteza imposibilitii
de e2ecutare a reparrii "n natur.5 /.D.0 D.c.0 1ecizia nr. @7%F1!870 B.B.1.0 nr. @F1!880 p. 68.
1
4+n contractul de comodat0 "n cazul re(uzului comodatarului de a restitui bunul0 comodantul are la
"ndemn dou aciuni; o aciune real0 "n revendicarea bunului0 care aduce "n discuie probelma dreptului
de proprietate al comodantului asupra bunului "n raport cu cea a posesiei e2ercitate de comodatar0 precum
170
Bestituirea se (ace comodantului sau mo3tenitorilor si la locul stipulat "n contract0
iar "n lipsa acestuia0 la domiciliul comodatarului. +mpreun cu lucrul0 vor (i restituite 3i
(ructele acestuia.
/ermenul de prescripie al aciunii "n restituire este cel de drept comun )3 ani*0 care
va "ncepe s cur. de la e2pirarea termenului (i2at "n contract pentru restituire.
1ac un termen de restituire nu s-a (i2at 3i lucrul este de (olosin permanent0
termenul cur.e de la data "ncheierii contractului. 1ac termenul restituirii este (i2at de
instan "nuntrul celor 3 ani de la "ncheierea contractului0 dreptul de a cere e2ecutarea
silit va cur.e de la rmnerea de(initiv a hotrrii de restituire.
Bestituirea poate (i (cut0 "nainte de termen0 la iniiativa comodatarului0 care poate
aprecia0 necenzurabil0 c trebuinele pentru care a (cut comodatul au (ost satis(cute.
T$r1$nu0 4n ,/1/&#% $%$ %ipu0#% 4n '#-/#r$# ,/1/&#%#ru0ui)
@* O20i3#6i# ,/1/&#%#ru0ui &$ # up/r%# ,5$0%ui$0i0$ &$ '/0/in6( 8&$
4n%r$6in$r$9 #0$ 2unu0ui &#% 4n ,/1/&#%)
C/1/&#%#ru0 up/r%( ,5$0%ui$0i0$ p$ ,#r$ 0$-# '(,u% p$n%ru # '/0/i 2unu0, ,#r$
un% un #,,$/riu #0 '/0/in6$i)
Cu %/#%$ #,$%$#, ,/1/&#%#ru0 #r$ &r$p%u0 (-i 'i$ r#12ur#%$ ,5$0%ui$0i0$
p$n%ru 0u,r(ri0$ n$,$#r$ #upr# 2unu0ui ,#r$ nu pu%$#u 'i pr$-("u%$ 0# 4n,5$i$r$#
3i o aciune personal derivnd din contract0 care se e2amineaz numai "n (uncie de prevederile
contractului0 (iind0 de re.ul0 (olosit de comodantul neproprietar. Cceast din urm aciune este supus
prescripiei de 3 ani0 termenul cur.nd de la data prevzut "n contract pentru restituirea bunului. +n cazul
"n care0 prin "nscrisul "ncheiat la data conveniei0 s-a stabilit c bunul va (i restituit proprietarului la
dorina sa0 prile acceptnd0 deci0 aplicarea re.ulilor denunrii unilaterale a contractului "ncheiat pe timp
nedeterminat0 termenul de prescripie cur.e de la data cnd comodantul a cerut comodatarului restituirea
bunului0 mani(estndu-3i dorina de denunare a conveniei.5 /.D.0 D.c.0 1ecizia nr. $3##F1!8!0 41reptul50
nr. 8F1!!#0 p. 78.
4+n caz de nee2ecutare "n natur a obli.aiei de restituire0 comodatarul poate (i obli.at de instan la plata
valorii lucrurilor "mprumutate. Cceast valoare este aceea calculat dup preul zilei de la data cnd se
pronun hotrrea0 deoarece satis(acia inte.ral a preteniilor comodantului nu se poate realiza0
indi(erent de situaia economic sau monetar0 dect sau dndu-i-se lucrul "mprumutat sau un lucru la (el
sau o sum de bani cu care s-3i poat procura un lucru identic cu cel "mprumutat.5 /.D.0 Col.civ.0 1ecizia
nr. 3!F1!%30 "n I.:.0 nr. 1F1!%@0 p. 1$$.
41in moment ce0 "n baza unui contract de comodat0 comodantul a remis (olosina autoturismului 41acia
13##50 proprietatea sa0 comodatarului0 acesta din urm rspunde (a de primul pentru de.radarea produs
bunului de ctre persoana creia0 la rndul ei0 comodatarul i l-a "ncredinat0 deoarece0 "n cadrul
contractului de comodat0 raportul 6uridic e2ist numai "ntre comodant 3i comodatar0 iar nu 3i "ntre
comodant 3i cel cruia0 cu orice titlu0 comodatarul i-a "ncredinat bunul (iind evident0 totodat0 c
de.radarea autoturismului de ctre o persoan creia comodatarul i l-a "ncredinat nu constituie un cat
(ortuit0 ce e2clude culpa comodatarului0 pentru ca el s (ie e2onerat de rspundere "n condiiile art. 1%68
C.civ.5 /.I. :eam0 1ecizia nr. @#3F1!860 B.B.1.0 nr. $F1!870 p. 6#.
4Comodatul este un contract prin care cineva "nmprumut un lucru pentru ca cel ce "l prime3te s se
(oloseasc de dnsul0 cu "ndatorirea de a-l "napoia0 3i este esenial .ratuit.
+n cazul "n care primitorul lucrului "l restituie "n stare de ne"ntrebuinare0 el este rspunztor 3i poate (i
obli.at la contravaloarea lucrului0 precum 3i0 eventual0 a lipsei de (olosin0 deoarece aceasta nu
reprezint preul comodatului0 ci o desp.ubire rezultat din rspunderea contractual ce-i revine.5 /.'.
-ucure3ti0 1ecizia nr. %88F1!!10 4Cule.ere de practic 6udiciar civil pe anul 1!!150 p. 8#.
4Comodatul este un contract prin care cineva "mprumut un lucru pentru ca cel ce "l prime3te s se
(oloseasc de dnsul0 cu "ndatorirea de a-l "napoia0 3i este esenial .ratuit.
+n cazul "n care primitorul lucrului "l restituie "n stare de ne"ntrebuinare0 el este rspunztor 3i poate (i
obli.at la contravaloarea lucrului0 precum 3i0 eventual0 a lipsei de (olosin0 deoarece aceasta nu
reprezint preul comodatului0 ci o desp.ubire rezultat din rspunderea contractual ce-i revine.5 /.'.
-ucure3ti0 1ecizia nr. %88F1!!10 4Cule.ere de practic 6udiciar civil pe anul 1!!150 p. 8#.
171
,/n%r#,%u0ui, #%un,i ,!n& ,/1/&#n%u0, 4n:%iin6#% 4n pr$#0#2i0, nu -# /pu $'$,%u(rii
0/r /ri ,!n&, &in ,#u"# ur3$n6$i 0u,r(ri0/r, #,$%# nu # pu%u% 'i 4n:%iin6#% 4n %i1p
u%i0 8#r%) 21+1 C),i-)9)
@n ni,iun ,#", ,/1/&#%#ru0 nu p/#%$ in-/,# &r$p%u0 &$ r$%$n6i$ p$n%ru
/20i3#6ii0$ ,$ -#r n#:%$ 4n #r,in# ,/1/&#n%u0ui.
1
@n ,#"u0 p0ur#0i%(6ii ,/1/&#%#ri0/r, $i r(pun& /0i&#r '#6( &$ ,/1/&#n% p$n%ru
$=$,u%#r$# /20i3#6ii0/r, #r%) 21+< C),i-) pr$-("!n&, un ,#" &$ /0i&#ri%#%$ 0$3#0(
p#i-()
2
3. $. *bligaiile comodantului
@n%ru,!% ,/1/&#%u0 $%$ un ,/n%r#,% $$n6i#01$n%$ uni0#%$r#0, $0 nu ,r$$#"(
/20i3#6ii 4n #r,in# ,/1/&#n%u0ui)
E%$ p/i2i0 4n( ,# p$ &ur#%# $=$,u%(rii ,/1/&#%u0ui ( $ n#,( /20i3#6ii
$=%r#,/n%r#,%u#0$ :i 4n #r,in# ,/1/&#n%u0ui)
1* O20i3#6i# &$ r$%i%uir$ # ,5$0%ui$0i0/r '(,u%$ ,u ,/n$r-#r$# 2unu0ui.
C/1/&#%#ru0 #r$ &r$p%u0 (-i 'i$ r#12ur#%$ ,5$0%ui$0i0$ p$n%ru 0u,r(ri0$
n$,$#r$ #upr# 2unu0ui ,#r$ nu pu%$#u 'i pr$-("u%$ 0# 4n,5$i$r$# ,/n%r#,%u0ui,
#%un,i ,!n& ,/1/&#n%u0, 4n:%iin6#% 4n pr$#0#2i0, nu -# /pu $'$,%u(rii 0/r /ri ,!n&,
&in ,#u"# ur3$n6$i 0u,r(ri0/r, #,$%# nu # pu%u% 'i 4n:%iin6#% 4n %i1p u%i0 8#r%) 21+
#0in) 819 C),i-)9)
T$1$iu0 r$%i%uirii #,$%/r ,5$0%ui$0i nu $%$ ,/n%r#,%u0 &$ ,/1/&#%, ,i 3$%iun$#
in%$r$$0/r #0%ui#)
Comodantul are0 de asemenea0 obli.aia de a restitui0 la cerere0 cheltuielile (cute
pentru producerea (ructelor care i-au (ost predate.
Comodantul nu poate abandona lucrul comodatarului "n schimbul cheltuielilor
datorate.
$* C/1/&#n%u0 ,#r$, 0# &#%# 4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui, ,un/:%$# -i,ii0$ #,un$ #0$
2unu0ui 41pru1u%#% :i ,#r$ nu 0-# pr$-$ni% p$ ,/1/&#%#r &$pr$ #,$%$# $%$ 6inu%
( r$p#r$ pr$Cu&i,iu0 u'$ri% &in #,$#%( ,#u"( &$ ,/1/&#%#r 8&/0 prin r$%i,$n6(9
8#r%) 21+2 C),i-)9)
Dpre deosebire de vnztor sau de locator0 comodantul nu rspunde pentru viciile
ascunse ale lucrului pe care nu le cuno3tea la data "ncheierii contractului.
:ici "n acest caz comodatarul nu poate invoca dreptul de retenie pentru obli.aiile
ce s-ar na3te "n sarcina comodantului )art. $1%$ C.civ.*.
1
Dub re.imul vechiului Cod civil0 care permitea "n acest caz dreptul de retenie s-a dispus totu3i c;
41reptul de retenie0 ca mi6loc speci(ic de .arantare a obli.aiilor constnd "n dreptul creditorului de a
re(uza s restituie un bun al debitorului a(lat "n detenia sa pn la plata datoriei le.ate de acel bun0 nu
con(er creditorului retentor dreptul de a (olosi lucrul reinut.5 /.D.0 D.c.0 1ecizia nr. %$8F1!880 B.B.1.0 nr.
$F1!8!0 p. 67.
2
4:erespectarea contractului de comodat de ctre comodatari0 care au (olosit lucrul pentru o alt
destinaie dect cea convenit 3i timp mai "ndelun.at dect se cuvenea0 restituindu-l avariat0 constituie o
culp care atra.e rspunderea lor solidar (a de comodant.5 /.I. Aunedoara0 1ecizia nr. !6!F1!8#0
B.B.1.0 nr. 3F1!810 p. %7.
172
3* C/1/&#n%u0 $%$ /20i3#% ( nu 40 %!nC$n$#,( #u ( 40 41pi$&i,$ p$
,/1/&#%#r ( '/0/$#,( 2unu0 p!n( 0# %$r1$nu0 ,/n-$ni%)
Comodantul nu are "ns obli.aia de .aranie pentru eviciune prin (apta terului0
a(ar de cazul "n care o putea prevedea la "ncheierea contractului 3i nu a prevzut-o din
culpa sa.
S$,6iun$# # IV - #
@n,$%#r$# ,/n%r#,%u0ui &$ 41pru1u% &$ '/0/in6( 8,/1/&#%9
C/n%r#,%u0 &$ ,/1/&#% 4n,$%$#"( prin $=$,u%#r$# 0ui :i r$%i%uir$# 4n %#r$
,/r$pun"(%/#r$ # 0u,ru0ui 0# %$r1$nu0 %ipu0#% 4n ,/n%r#,% #u &up( #%i'#,$r$#
%r$2uin6$0/r ,/1/&#%#ru0ui /ri 0# %$r1$nu0 %#2i0i% &$ in%#n6()
C/1/&#%#ru0 $%$ /20i3#% ( 4n#p/i$"$ 2unu0 0# 41p0inir$# %$r1$nu0ui ,/n-$ni%
#u, 4n 0ip( &$ %$r1$n, &up( ,$ -# '/0/i% &$ 2un p/%ri-i% ,/n-$n6i$i)
1ac termenul nu este convenit0 iar contractul nu prevede "ntrebuinarea pentru care
s-a "mprumutat bunul0 comodatarul este obli.at s "napoieze bunul la cererea
comodantului )art. $1%% C.civ.*.
C/1/&#%u0 p/#%$ 4n,$%# prin pi$ir$# 0u,ru0ui, prin #,/r&u0 &$ -/in6( #0 p(r6i0/r
ur1#% &$ r$%i%uir$# 0u,ru0ui, #u &#,( ,/1/&#%#ru0 &$-in$ pr/pri$%#ru0 0u,ru0ui,
%in3!n& prin ,/n'u"iun$ &r$p%u0 0# r$%i%uir$ :i /20i3#6i# &$ r$%i%uir$ # 0u,ru0ui)
C/1/&#n%u0 p/#%$ ,$r$ r$"i0i$r$# ,/n%r#,%u0ui, &$:i #,$%# $%$ uni0#%$r#0,
p$n%ru n$r$p$,%#r$# /20i3#6ii0/r &$ ,(%r$ ,/1/&#%#r 8&$ $=$1p0u, 4n%r$2uin6#r$#
0u,ru0ui p$n%ru / #0%( &$%in#6i$ &$,!% ,$# ,/n-$ni%(9)
C/n%r#,%u0 &$ ,/1/&#% 4n,$%$#"( prin 1/#r%$# ,/1/&#%#ru0ui 4n%ru,!% $0 # '/%
4n,5$i#% intuitu personae 84n ,/ni&$r#6i# p$r/#n$i ,/1/&#%#ru0ui9)
+n acest caz0 ca 3i "n cazul "n care comodatarul "3i "ncalc obli.aiile0 comodantul
poate cere restituirea bunului "nainte de "mplinirea termenului convenit sau "n lips de
termen0 dup ce comodatarul s-a (olosit de bun potrivit conveniei0 atunci cnd el "nsu3i
are o nevoie ur.ent 3i neprevzut de bun.
@n ,$$# ,$ pri-$:%$ /20i3#6i# &$ r$%i%uir$, ,/n%r#,%u0 &$ ,/1/&#% 4n,5$i#% 4n
'/r1( #u%$n%i,( #u prin%r-un 4n,ri u2 $1n(%ur( pri-#%( ,u &#%( ,$r%(,
,/n%i%ui$ %i%0u $=$,u%/riu, 4n ,/n&i6ii0$ 0$3ii, 4n ,#"u0 4n,$%(rii prin &$,$u0
,/1/&#%#ru0ui #u prin $=pir#r$# %$r1$nu0ui)
D#,( nu -# %ipu0#% un %$r1$n p$n%ru r$%i%uir$, ,/n%r#,%u0 &$ ,/1/&#%
,/n%i%ui$ %i%0u $=$,u%/riu nu1#i 4n ,#"u0 4n ,#r$ nu $ pr$-$&$ 4n%r$2uin6#r$#
p$n%ru ,#r$ -# 41pru1u%#% 2unu0 8#r%) 21+; C),i-)9)
173
C#pi%/0u0 JI
@1pru1u%u0 &$ ,/nu1#6i$ 7mutuum,
S$,6iun$# I
N/6iun$ :i ,#r#,%$r$ Curi&i,$
1.1. &oiune
@1pru1u%u0 &$ ,/nu1#6i$ $%$ ,/n%r#,%u0 prin ,#r$ 41pru1u%(%/ru0 r$1i%$
41pru1u%#%u0ui / u1( &$ 2#ni #u #0%$ #$1$n$# 2unuri 'uni3i2i0$ :i
,/nu1p%i2i0$ prin n#%ur# 0/r, i#r 41pru1u%#%u0 $ /20i3( ( r$%i%ui$ &up( /
#nu1i%( p$ri/#&( &$ %i1p #,$$#:i u1( &$ 2#ni #u ,#n%i%#%$ &$ 2unuri &$ #,$$#:i
n#%ur( :i ,#0i%#%$ 8#r%) 21+B C),i-)9)
9rile contractului sunt 41pru1u%#%u0 3i 41pru1u%(%/ru00 care pot (i persoane
(izice sau persoane 6uridice.
+n msura "n care una din pri este un 4pro(esionist50 "n accepiunea art. 3 C.civ.0
contractul de "mprumut este un contract comercial.
1
+n acest sens0 menionm contractul de credit bancar0 prin care un a.ent economic
)de re.ul o banc*0 denumit 41pru1u%(%/r0 "mprumut unei alte persoane 6uridice
sau unei persoane (izice0 numit 41pru1u%#%0 o sum de bani )creditul* pe o perioad
de timp stabilit de pri "n schimbul unei dobnzi adu.ate la valoarea "mprumutului.
1. $. Caractere juridice
@1pru1u%u0 &$ ,/nu1#6i$ 7mutuum, $%$ un ,/n%r#,%A
1* R$#00 "ntruct predarea bunului este alturi de acordul de voin al prilor o
condiie necesar pentru (ormarea contractului.
Nn "nscris constatator al conveniei )acordului de voin al prilor*0 chiar "n (orm
autentic este un simplu antecontract de "mprumut0 dac nu este "nsoit de predarea
material a bunului "mprumutat.
+n lipsa predrii bunului "mprumutat0 contractul de "mprumut nu se poate na3te.
$* Uni0#%$r#0, chiar dac este (cut cu dobnd0 pentru c ambele obli.aii H cea de
restituire 3i cea de plat a dobnzii H incumb aceleia3i persoane0 "mprumutatul.
3* @n prin,ipiu ,u %i%0u 3r#%ui% 3r#%ui%.
+n lipsa unei stipulaii contrare0 "mprumutul se prezum a (i cu titlu .ratuit.
1
9otrivit art. 3 Cod civil; 41ispoziiile codului civil se aplic 3i raporturilor dintre pro(esioni3ti0 precum
3i raporturilor dintre ace3tia 3i orice alte subiecte de drept civil.
Dunt considerai pro(esioni3ti toi cei care e2ploateaz o "ntreprindere.
Constituie e2ploatarea unei "ntreprinderi e2ercitarea sistematic0 de ctre una sau mai multe persoane0 a
unei activiti or.anizate ce const "n producerea0 administrarea ori "nstrinarea de bunuri sau "n prestarea
de servicii0 indi(erent dac are sau nu ca scop obinerea de pro(it.5
174
9n la proba contrar0 "mprumutul care are ca obiect o sum de bani se prezum a
(i cu titlu oneros )art. $1%! C.civ.*.
@* Tr#n0#%i- &$ pr/pri$%#%$)
Crt. $16# C.civ. prevede "n acest sens c; 49rin "ncheierea valabil a contractului0
"mprumutatul devine proprietarul bunului 3i suport riscul pieirii acestuia5.
/rans(erul dreptului de proprietate are loc "n momentul predrii bunului0 chiar dac
tradiiunea lui s-a (cut unui ter.
9rin urmare0 "n cazul "mprumutului de consumaie0 "mprumuttorul trebuie s (ie
proprietarul lucrului.
Pr/2# 41pru1u%u0ui &$ ,/nu1#6i$ $ '#,$ ,/n'/r1 &r$p%u0ui ,/1un 4n
1#%$ri$ &$ pr/2#6iun$)
+ntruct este un contract unilateral0 "nscrisului constatator al contractului i se va
aplica re.ula 4bun 3i aprobat7 prevzut de art. $63 C.proc.civ.
Contractul se poate "ntocmi "ntr-un sin.ur e2emplar care se va a(la la "mprumuttor.
Contractul de "mprumut se deosebe3te de contractul de comodat prin obiectul su.
+n timp ce obiectul comodatului este un bun individual determinat transmis "n
(olosina comodatarului0 care trebuie s "l restituie la "ncetarea contractului0 obiectul
"mprumutului de consumaie "l reprezint bunuri (un.ibile 3i consumptibile transmise "n
proprietatea "mprumutatului0 care trebuie s restituie la "ncetarea "mprumutului bunuri
de acela3i .en 3i "n aceea3i cantitate cu cele primite.
S$,6iun$# II
C/n&i6ii0$ &$ -#0i&i%#%$ #0$ 41pru1u%u0ui &$ ,/nu1#6i$
C/n&i6ii0$ &$ -#0i&i%#%$ #0$ 41pru1u%u0ui &$ ,/nu1#6i$ un% ,$0$ 3$n$r#0$
p$n%ru -#0i&i%#%$# /ri,(rui ,/n%r#,%, 0# ,#r$ $ #&#u3( pr$&#r$# 8%r#&i6iun$#9
2unu0ui 41pru1u%#% :i %r#n'$ru0 &r$p%u0ui &$ pr/pri$%#%$ #upr# 2unu0ui
41pru1u%#%u0ui)
$. 1. Capacitatea de a contracta
+ntruct0 prin contractul de "mprumut0 se transmite dreptul de proprietate0 este
necesar ca "mprumuttorul s aib capacitatea de a (ace acte de dispoziie 3i s (ie
proprietarul bunului "mprumutat.
1ac "mprumuttorul nu a (ost proprietarul bunului0 dar "mprumutatul este de
bun-credin 3i i.nor acest lucru0 el se poate apra "mpotriva proprietarului invocnd
dispoziiile art. !1! alin. )3* C.civ. care prevede c 49n la proba contrar0 posesorul
este considerat proprietar0 cu e2cepia imobilelor "nscrise "n cartea (unciar5.
8ipsa capacitii de e2erciiu atra.e nulitatea relativ a actului0 care poate (i
invocat de incapabil.
:ulitatea relativ a actului "ncheiat de un minor va putea (i invocat doar de ctre
acesta0 dar "n caz de pronunare a nulitii0 minorul va (i obli.at numai "n limita
"mbo.irii.
175
Ri "mprumutatul trebuie s aib capacitatea deplin de e2erciiu )de dispoziie*
pentru c0 atunci cnd restituie bunurile "mprumuttorului0 trans(er dreptul de
proprietate asupra lor.
$. $. Consimmntul prilor
Consimmntul prilor trebuie s (ie liber 3i neviciat.
1
1ac "ncheierea contractului de "mprumut a (ost determinat de manoperele
dolosive ale "mprumutatului0 contractul este nul relativ 3i "mprumutatul este obli.at s
restituie sumele scadente0 chiar dac nu s-a a6uns la termen.
8a (el 3i "n cazul celorlalte vicii ale consimmntului0 violena 3i eroarea0
sanciunea va (i nulitatea relativ a contractului.
=roarea-obstacol .eror in negotium) a(ecteaz "ns3i natura 6uridic a actului care
s-a "ncheiat 3i conduce la nulitatea lui absolut.
$. 3. Cauza contractului trebuie s ie licit i moral.
1ac scopul "mprumutului a (ost imoral sau chiar svr3irea unei in(raciuni0
contractul este nul absolut.
$. @. *biectul contractului de mprumut de consumaie l constituie bunuri care
trebuie s se ale n circuitul civil.
+n al doilea rnd0 ele trebuie s (ie (un.ibile 3i consumptibile. 1e re.ul0 obiect al
contractului de "mprumut "l reprezint sumele de bani.
9entru a (orma obiect al contractului de "mprumut de consumaie0 bunurile trebuie
s (ie consumate de "mprumutat.
S$,6iun$# # III - # Pr$&#r$# 2unu0ui 41pru1u%#%) Tr#n'$ru0 &r$p%u0ui &$
pr/pri$%#%$
3.1. Predarea bunului mprumutat
+n lipsa tradiiunii )predrii* bunului "mprumutat0 chiar dac e2ist un acord de
voin "ntre pri0 el va avea doar valoarea de antecontract )de promisiune de "mprumut*.
9redarea lucrului poate (i (cut de "mprumuttor sau de un mandatar al acestuia.
=2ist tradiiune 3i "n cazul "n care s-a convenit ca banii deinui cu titlu de depozit
s rmn "n minile depozitarului cu titlu de "mprumut.
1
4+mprumutul este un contract prin care una din pri d celeilalte oarecare ctime din lucruri sau bani0 cu
obli.aia "mprumutatului de a restitui bunuri de aceea3i specie 3i calitate0 precum 3i "n aceea3i cantitate0 la
termenul stabilit. Dtipularea "n contract a unei clauze ilicite0 care schimb natura 6uridic a contractului de
"mprumut0 atra.e nulitatea absolut a acestei clauze. 9rin aciune0 reclamanta a solicitat obli.area prtei
s-i doneze apartamentului0 motivat de (aptul c i-a "mprumutat acesteia $## 1' cu condiia ca0 la
e2pirarea termenului de scaden0 prta s-i doneze apartamentul. Cciunea a (ost respins ca
inadmisibil0 cu motivarea c "n contractul de "mprumutat clauza stipulat este lovit de nulitate
absolut.5 C.Cp. Ealai0 1ecizia nr. 6@F1!!%0 4Dintez de practic 6udiciar pe anul 1!!%50 p. 1#%.
41ac un contract de "mprumut a (ost "ncheiat prin manevre dolosive0 el este lovit de nulitate relativ0 iar
prtul urmeaz s restituie sumele primite0 de3i "nc nu erau scadente.5 /.I. :eam0 1ecizia nr. 77#F1!8$0
B.B.1.0 nr. !F1!810 p. 6$.
176
3.$. <ranserul dreptului de proprietate
9entru c prin "mprumutul de consumaie se trans(er dreptul de proprietate asupra
bunurilor "mprumutate0 este necesar ca "mprumuttorul s (ie proprietarul lor. :u este
posibil "mprumutul bunurilor altuia.
Cdevratul proprietar "3i poate revendica bunul0 i.nornd contractul de "mprumut0
dar "mprumutatul de bun-credin se poate apra invocnd dispoziiile art. !1! alin. )3*
C.civ.
1ac a (ost de rea-credin "mprumutatul este obli.at s restituie bunul adevratului
proprietar sau0 dac l-a consumat0 s plteasc contravaloarea lui.
Contractul de "mprumut care are ca obiect bunul proprietatea altuia este lovit de
nulitate relativ0 sanciune care poate (i invocat doar de "mprumutat.
Biscul pieirii (ortuite a lucrului va (i stabilit "n (uncie de momentul trans(erului
dreptului de proprietate0 con(orm principiului res perit domino.
Prin 4n,5$i$r$# -#0#2i0( # ,/n%r#,%u0ui 8,#r$ pr$upun$ :i pr$&#r$# 2unu0ui G
n)n)9 41pru1u%#%u0 &$-in$ pr/pri$%#ru0 2unu0ui :i up/r%( ri,u0 pi$irii #,$%ui#
8#r%) 21*0 C),i-)9)
S$,6iun$# IV
E'$,%$0$ ,/n%r#,%u0ui &$ 41pru1u% &$ ,/nu1#6i$
@.1. *bligaiile mprumutatului
1* O20i3#6i# &$ r$%i%uir$ # 0u,ru0ui 41pru1u%#%
@1pru1u%#%u0 $%$ 6inu% ( r$%i%ui$ 4n 0ip# un$i %ipu0#6ii ,/n%r#r$, #,$$#:i
,#n%i%#%$ :i ,#0i%#%$ &$ 2unuri p$ ,#r$ # pri1i%-/, /ri,#r$ #r 'i ,r$:%$r$# #u
,(&$r$# pr$6u0ui #,$%/r#)
+n cazul "n care "mprumutul poart asupra unei sume de bani0 "mprumutatul nu este
inut s "napoieze dect suma nominal primit0 oricare ar (i variaia valorii acesteia0
dac prile nu au convenit alt(el )art. $16@ C.civ.*.
D#,( nu $%$ p/i2i0 ( $ r$%i%ui$ 2unuri &$ #,$$#:i n#%ur(, ,#0i%#%$ :i 4n
#,$$#:i ,#n%i%#%$, 41pru1u%#%u0 $%$ /20i3#% ( p0(%$#,( -#0/#r$# 0/r 0# &#%# :i
0/,u0 un&$ r$%i%uir$# %r$2ui# ( 'i$ '(,u%( 8#r%) 21*+ C),i-)9)
Bunuri0$ ,$ $ -/r r$%i%ui %r$2ui$ ( 'i$ &in #,$$#:i p$,i$ ,u ,$0$ 41pru1u%#%$)
D#,( $ r$%i%ui$ 2unuri &$ #0% 3$n, 4n$#1n( ,( -# '(,u% un ,5i12, :i nu un
41pru1u% &$ ,/nu1#6i$)
C0#u"# r$%i%uirii $%$ u24n6$0$#( 4n ,/n%r#,%u0 &$ 41pru1u%.
1
T$r1$nu0 &$ r$%i%uir$ $ pr$"u1( # 'i %ipu0#% 4n '#-/#r$# #12$0/r p(r6i, i#r
&#,( 41pru1u%u0 $%$ ,u %i%0u 3r#%ui%, nu1#i 4n '#-/#r$# 41pru1u%#%u0ui 8#r%)
21*1 C),i-)9)
1
41ac "ntr-un act )chitan* se menioneaz "n mod e2pres c suma de bani prevzut "n el a (ost predat
cu titlu de "mprumut0 nemenionarea obli.aiei de restituire este (r relevan 6uridic. Gbli.aia de
restituire este consecina (ireasc a contractului de "mprumut0 ceea ce "nseamn c ea trebuie sub"neleas0
chiar dac nu a (ost prevzut "n mod e2pres.5 /.D.0 D.c.0 1ecizia nr. 7$$F1!7$0 C.1.0 p. 11%.
177
1ac nu a (ost convenit un termen de restituire0 acesta va (i stabilit de instan0
inndu-se seama de scopul "mprumutului0 de natura obli.aiei 3i a bunurilor
"mprumutate0 de situaia prilor de orice alt "mpre6urare relevant.
1ac "ns s-a stipulat c "mprumutatul va plti numai cnd va avea resursele
necesare0 instana0 constatnd c "mprumutatul le deine sau le putea obine "ntre timp0
nu va putea acorda un termen de restituire mai mare de trei luni.
Cererea pentru stabilirea termenului de restituire se soluioneaz potrivit procedurii
prevzute de le.e pentru ordonana pre3edinial )art. $16$ C.civ.*.
+n cazul "n care nu a (ost convenit un termen de restituire0 cererea este supus
prescripiei0 care "ncepe s cur. de la data "ncheierii contractului.
+mprumutul poate (i restituit "nainte de termen0 la iniiativa "mprumutatului sau prin
acordul ambelor pri.
@1pru1u%(%/ru0 nu p/#%$ ,$r$ 4n prin,ipiu r$%i%uir$# 4n#in%$ &$ %$r1$n #
41pru1u%u0ui ,u %i%0u 3r#%ui%, 4n%ru,!% %$r1$nu0 $%$ 4n '#-/#r$# 41pru1u%#%u0ui)
D#,( 0/,u0 r$%i%uirii nu # '/% pr$-("u% 4n ,/n%r#,% :i 41pru1u%u0 $%$ 3r#%ui%,
r$%i%uir$# $ -# '#,$ 4n 0/,u0 ,/n%r#,%(rii 41pru1u%u0ui)
@n ,5i12, &#,( 41pru1u%u0 $%$ ,u %i%0u /n$r/ 8,u &/2!n&(9, r$%i%uir$# $ -#
'#,$ 0# &/1i,i0iu0 41pru1u%(%/ru0ui, p0#%# 'iin& p/r%#2i0( 8#r%) 1+0* #0in) 819 0i%) #9
C),i-)9)
C!n& r$%i%uir$# 4n n#%ur( $%$ i1p/i2i0(, 4n%ru,!% 2unu0 &$ #,$0 3$n nu 1#i
$=i%(, p0#%# $ -# '#,$ 4n 2#ni)
1ac "mprumuttorul are posibilitatea0 el va putea procura bunurile "n contul
"mprumutatului.
$* O20i3#6i# &$ p0#%( # &/2!n"ii, 4n ,#"u0 4n ,#r$ 41pru1u%u0 u1$i &$ 2#ni -#
'(,u% ,u &/2!n&()
@1pru1u%u0 &$ 2#ni ,u &/2!n&( $%$ un ,/n%r#,% /n$r/, &$,i 41pru1u%#%u0
#r$, p$ 0!n3( /20i3#6i# r$%i%uirii u1$i 41pru1u%#%$, :i p$ ,$# # r$%i%uirii
&/2!n"i0/r)
1ispoziiile re(eritoare la "mprumutul cu dobnd sunt aplicabile0 "n mod
corespunztor0 ori de cte ori0 "n temeiul unui contract0 se na3te 3i o obli.aie de plat0
cu termen0 a unei sume de bani ori a altor bunuri de .en0 "n msura "n care nu e2ist
re.uli particulare privind validitatea 3i e2ecutarea acelei obli.aii )art. $167 C.civ.*.
D/2!n&# $ p/#%$ %#2i0i 4n 2#ni /ri 4n #0%$ pr$%#6ii u2 /ri,$ %i%0u #u
&$nu1ir$ 0# ,#r$ 41pru1u%#%u0 $ /20i3( ,# $,5i-#0$n% #0 '/0/in6$i ,#pi%#0u0ui)
Su1# &$ 2#ni 41pru1u%#%( $%$ pur%(%/#r$ &$ &/2!n&( &in "iu# 4n ,#r$ u1# #
'/% r$1i( 41pru1u%#%u0ui)
P0#%# #n%i,ip#%( # &/2!n"ii nu $ p/#%$ $'$,%u# &$,!% p$ ,$0 1u0% :#$ 0uni) D#,(
r#%# &/2!n"ii $%$ &$%$r1in#2i0(, $-$n%u#0$0$ urp0uuri #u &$'i,i%$ un% upu$
,/1p$n(rii &$ 0# / r#%( 0# #0%#, p$ %/#%( &ur#%# 41pru1u%u0ui, ,u $=,$p6i# u0%i1$i
r#%$ ,#r$ r(1!n$ 4n%/%&$#un# ,!:%i3#%( 4n 4n%r$3i1$ &$ 41pru1u%(%/r)
D/2!n&# $%$ ,$# ,/n-$ni%( &$ p(r6i #u, 4n 0ip(, ,$# %#2i0i%( &$ 0$3$ 8#r%) 1<BD
C),i-)9)
Grdonana Euvernului nr. !F$###0 privind nivelul dobnzii le.ale pentru obli.aiile
bne3ti0 aprobat prin 8e.ea nr. 3%6F6 iunie $##$ stabile3te prin,ipiu0 0i2$r%(6ii
,/n-$n6ii0/r 4n 1#%$ri# &/2!n"i0/r, #&i,( # 0i2$r%(6ii p(r6i0/r &$ # %#2i0i 4n
,/n-$n6ii r#%# &/2!n"ii p$n%ru 4n%!r"i$r$# 4n p0#%# un$i /20i3#6ii 2(n$:%i)
178
+n cazul "n care potrivit dispoziiilor le.ale sau prevederilor contractuale0 obli.aia
este purttoare de dobnzi (r s se arate rata dobnzii0 se va plti dobnda le.al.
1obnda le.al se stabile3te "n materie comercial la nivelul dobnzii de re(erin a
-ncii :aionale a Bomniei0 iar "n toate celelalte cazuri )deci 3i "n materie civil* la
nivelul aceleia3i dobnzi de re(erine0 dar diminuat cu $#S. +n materie comercial0
nivelul dobnzii convenionale este liber0 (r pla(onare.
+n raporturile civile0 dobnda convenional nu poate dep3i dobnda le.al cu mai
mult de %#S pe an. Gbli.aia de a plti o dobnd mai mare "n raporturile civile este
nul de drept.
:ivelul dobnzii de re(erin a -ncii :aionale0 "n (uncia de care se stabile3te
dobnda le.al0 este cel din prima zi lucrtoare a anului pentru dobnda le.al
convenit pe semestrul I al anului "n curs0 3i cel din prima zi lucrtoare a lunii iulie
pentru dobnda curent pe semestrul II al anului "n curs.
:ivelul dobnzii de re(erin care se public "n 'onitorul G(icial al Bomniei0
partea I-a.
+n relaiile de comer e2terior sau "n alte relaii economice internaionale0 atunci
cnd le.ea romn este aplicabil 3i cnd s-a stipulat plata "n moned strin0 dobnda
le.al este de 6S pe an.
P0#%# &/2!n"i0/r $ '#,$ 0# %$r1$n$0$ %#2i0i%$ &$ p(r6i :i /20i3#6i# &$ # $ p0(%i
$ %in3$ &/#r #%un,i ,!n& 41pru1u%u0 # '/% r$%i%ui%)
9lata anticipat a dobnzii se poate e(ectua pe cel mult 6 luni. 1obnda ast(el
"ncasat rmne bine dobndit debitorului0 indi(erent de variaiile ulterioare.
T$=%u0 ur1(r$:%$ in%$r"i,$r$# /2i,$iu0ui ,(1(%(r$, &$ # $ %#2i0i / &/2!n&(
u"ur#r( :i &$ # / 4n,## #n%i,ip#% p$ %/#%( &ur#%# 41pru1u%u0ui, 4n1!n!n&
&$2i%/ru0ui / u1( 1u0% 1#i 1i,( &$,!% ,$# 41pru1u%#%()
=ste interzis "n principiu anatocismul )dobnda la dobnd*0 dobnda urmnd a se
calcula numai asupra cuantumului sumei "mprumutate. Cu toate acestea0 dobnzile se
pot capitaliza 3i pot produce dobnzi0 "n temeiul unei convenii speciale "ncheiate "n
acest sens dup scadena lor0 dar numai pentru dobnzile datorate pe cel puin un an.
1ovada plii dobnzilor se (ace "n condiiile dreptului comun. /otu3i0 art. 1%#1
C.civ. instituie o prezumie de plat a dobnzii0 considernd c0 atunci cnd
"mprumuttorul elibereaz "mprumutatului o chitan din care rezult restituirea
"mprumutului (r s (ac vreo re(erire la dobnzi0 se presupune c acestea au (ost
achitate.
9rezumia de plat a dobnzii este relativ.
1obnzile care se datoreaz dup punerea "n "ntrziere a "mprumutatului cu privire
la obli.aia de restituire a "mprumutului sunt dobnzi moratorii.
D#,( 41pru1u%#%u0 nu r$%i%ui$ 41pru1u%u0 :i &/2!n"i0$ 0# ,#&$n6(,
41pru1u%(%/ru0 p/#%$ in%r/&u,$ #,6iun$ 4n r$%i%uir$ 4n%$1$i#%( p$ &r$p%u0 (u &$
,r$#n6( 0# r$%i%uir$# u1$i 41pru1u%#%$ :i # &/2!n"i0/r ,/n-$ni%$)
T$r1$nu0 &$ pr$,rip6i$ #0 #,6iunii p$n%ru r$%i%uir$# 41pru1u%u0ui $%$ ,$0 &$
&r$p% ,/1un 8? #ni9 :i $ ,#0,u0$#"( &$ 0# ,#&$n6( #u, #%un,i ,!n& nu $ pr$-$&$
4n ,/n%r#,% un %$r1$n p$n%ru r$%i%uir$, &$ 0# &#%# 4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui)
+n cazul dobnzilor0 dreptul la aciune cu privire la (iecare dintre aceste prestaii se
stin.e printr-o prescripie deosebit )art. $%$6 C.civ.*0 termenul calculndu-se de la data
e2i.ibilitii (iecrei rate de dobnd. Cst(el0 dac prile au stipulat c dobnzile
convenionale se pltesc anual0 prescripia trebuie s (ie calculat separat pentru (iecare
rat anual.
179
1obnzile au o independen relativ (a de creana principal. /otu3i0 o dat cu
stin.erea dreptului la aciune privind un drept principal0 se stin.e 3i dreptul la aciune
privind drepturile accesorii.
1
9rin urmare0 dac se prescrie dreptul la aciune "n restituirea "mprumutului0 se stin.e
3i dreptul la dobnzile convenionale datorate pn la stin.erea datoriei principale0 3i
aceasta0 chiar dac pentru aceste dobnzi nu s-a "mplinit "nc termenul de prescripie.
@. $. *bligaiile mprumuttorului
@1pru1u%(%/ru0 nu #r$ 4n prin,ipiu ni,i / /20i3#6i$ '#6( &$ 41pru1u%#%)
Conservarea lucrului intr "n sarcina "mprumutatului ca proprietar al bunului.
T/%u:i, p/%ri-i% #r%) 21** C),i-) .@1pru1u%(%/ru0 $%$ 6inu%, 4n%/,1#i ,# :i
,/1/&#n%u0, ( r$p#r$ pr$Cu&i,iu0 ,#u"#% &$ -i,ii0$ 2unu0ui 41pru1u%#%)
@n ,#"u0 41pru1u%#%u0ui ,u %i%0u /n$r/, 41pru1u%(%/ru0 $%$ r(pun"(%/r &$
pr$Cu&i,iu0 u'$ri% &$ 41pru1u%#% &in ,#u"# -i,ii0/r 2unuri0/r 41pru1u%#%$,
#p0i,!n&u-$ 4n 1/& ,/r$pun"(%/r r$3u0i0$ r$'$ri%/#r$ 0# 3#r#n6i# -!n"(%/ru0ui>)
S$,6iun$# # V - #
@n,$%#r$# 41pru1u%u0ui &$ ,/nu1#6i$
C/n%r#,%u0 &$ 41pru1u% &$ ,/nu1#6i$ 4n,$%$#"( 4n pri1u0 r!n& prin
$=$,u%#r$# /20i3#6i$i &$ r$%i%uir$ &$ ,(%r$ 41pru1u%(%/r, #&i,( prin p0#%()
9lata se (ace la termenul convenit "n contract sau anticipat0 dac termenul nu a (ost
stipulat "n (avoarea ambelor pri0 cnd va (i nevoie 3i de acordul "mprumuttorului
pentru o plat anticipat.
C/n%r#,%u0 &$ 41pru1u% 4n,$%$#"( &$ #$1$n$# prin 1/&uri0$ &$ %in3$r$ #
/20i3#6ii0/r, r$30$1$n%#%$ &$ &r$p%u0 ,/1unA #,/r&u0 p(r6i0/r, r$1i%$r$ &$ &#%/ri$,
,/n'u"iun$#, &#r$# 4n p0#%(, ,/1p$n#6i$ 8p$n%ru ,( #r$ ,# /2i$,% 2unuri
'un3i2i0$9)
M/#r%$# /ri,(r$i# &in%r$ p(r6i nu #%r#3$ 4n,$%#r$# ,/n%r#,%u0ui. Gbli.aia0
respectiv dreptul la restituire0 vor trece la mo3tenitorii prilor0 cu e2cepia cazului cnd
"mprumutul a (ost contractat intuitu personae, cnd moartea "mprumuttorului atra.e
"ncetarea contractului 3i e2i.ibilitatea datoriei.
R$"i0i$r$# ,/n%r#,%u0ui &$ 41pru1u% $%$ #&1i( ,# #n,6iun$ p$n%ru
4n,(0,#r$# un/r /20i3#6ii, #0%$0$ &$,!% ,$# &$ r$%i%uir$0 pe care "mprumutatul 3i le-a
asumat 3i care condiioneaz "mprumutul0 cum ar (i "n cazul cnd se stipuleaz o
anumit destinaie a "mprumutului0 condiie speci(ic "mprumuturilor bancare0 3i pe care
"mprumutatul nu o respect.
1
41obnda (iind un accesoriu al creanei principale0 prescripia dreptului la aciune "n realizarea acesteia
atra.e 3i prescripia dreptului la aciune pentru plata dobnzilor0 (iind de principiu c accesoriul este supus
acelora3i consecine ca 3i principalul.5 /.I. Aunedoara0 1ecizia nr. 616F1!810 B.B.1.0 nr. $F1!8$0 p. 6@.
180
Capitolul &I
C/n%r#,%u0 &$ &$p/"i%
S$,6iun$# I
N/6iun$#, ,#r#,%$r$0$ Curi&i,$ :i '$0uri0$ ,/n%r#,%u0ui &$ &$p/"i%
1
1. 1. &oiunea contractului de depozit
D$p/"i%u0 $%$ ,/n%r#,%u0 prin ,#r$ &$p/"i%#ru0 pri1$:%$ &$ 0# &$p/n$n% un 2un
1/2i0, ,u /20i3#6i# &$ #-0 p(%r# p$n%ru / p$ri/#&( &$ %i1p :i &$ #-0 r$%i%ui 4n
n#%ur( 8#r%) 210? #0in) 819 C),i-)9)
9rin intermediul contractului de depozit se transmite de la deponent la depozitar
paza bunului.
/rans(erul pazei lucrului implic (ire3te 3i trans(erul obli.aiei de conservare a
lucrului la depozitar.
1. $. Caracterele juridice ale contractului de depozit
C/n%r#,%u0 &$ &$p/"i% $%$ un ,/n%r#,%A
#9 nu1i%0 (iind re.lementat anume de Codul civil>
29 r$#00 pentru (ormarea cruia este necesar0 pe ln. acordul de voin al prilor0 3i
predarea lucrului de ctre deponent depozitarului0 cu e2cepia cazului cnd lucrul se a(la
de6a la depozitar>
R$1i%$r$# 2unu0ui $%$ / ,/n&i6i$ p$n%ru 4n,5$i$r$# -#0#2i0( # ,/n%r#,%u0ui &$
&$p/"i%, ,u $=,$p6i# ,#"u0ui ,!n& &$p/"i%#ru0 &$6in$ &$C# 2unu0 ,u #0% %i%0u5 8#r%)
210? #0in) 829 C),i-)9)
Dimplul acord de voin al prilor este o promisiune bilateral )un antecontract* de
depozit0 3i nu un contract de depozit.
,9 ,u %i%0u 3r#%ui% #u ,u %i%0u /n$r/E
D$p/"i%u0 $%$ ,u %i%0u 3r#%ui%, &#,( &in ,/n-$n6i# p(r6i0/r #u &in u"#n6$ /ri
&in #0%$ 41pr$Cur(ri, pr$,u1 pr/'$i# &$p/"i%#ru0ui, nu r$"u0%( ,( %r$2ui$ ( 'i$
p0(%i%( / r$1un$r#6i$ 8#r%) 210* C),i-)9)
Prin ur1#r$, &$p/"i%u0 $%$ 3r#%ui% prin n#%ur# #, &#r nu prin $$n6# #)
1epozitul cu titlu .ratuit este un contract dezinteresat0 3i nu o libertate0 deci nu "i
sunt aplicabile re.ulile privitoare la reduciunea0 revocarea 3i raportul liberalitilor.
1ac depozitarul des(3oar aceast activitate cu caracter obi3nuit )pro(esional*0
depozitul este prezumat a (i cu titlu oneros.
&9 uni0#%$r#0, &#,( &$p/"i%u0 $%$ 3r#%ui%0 pentru c na3te0 "n momentul "ncheierii
lui0 obli.aii numai "n sarcina depozitarului>
1
C. Aaman.iu 3I alii0 op.cit.0 vol. $0 nr. 166@-168$0 p. 6$6-63#> 9ro(.dr. <r. 1ea?0 op.cit.0 vol. 30 p. %7-
1$@> 9ro(.dr. 1umitru C. <lorescu0 op.cit.0 $!3-3$3> Camelia /oader0 op.cit.0 p. $%7-$77> 1r. =u.eniu
Da(ta-Bomano0 op.cit.0 p. $8%-3#7.
181
Gbli.aiile nscute ulterior "ncheierii contractului0 dintr-o cauz e2tracontractual
)delict civil sau .estiune de a(aceri*0 nu schimb caracterul unilateral al contractului.
+n schimb0 ,/n%r#,%u0 &$ &$p/"i% r$1un$r#% 8,u %i%0u9 $%$ un ,/n%r#,%
in#0#31#%i,)
Cntecontractul de depozit poate (i 3i el unilateral sau sinala.matic0 dup distinciile
de mai sus.
$9 ,r$#%/r &$ r#p/r%uri &$ /20i3#6ii, :i nu %r#n0#%i- &$ &r$p%uri r$#0$ 8&$
pr/pri$%#%$, p/$i$ /ri '/0/in6( # 0u,ru0ui9)
Prin ,/n%r#,%u0 &$ &$p/"i%, $ %r#n'$r( &/#r &$%$n6i# pr$,#r( # 0u,ru0ui, ,u
/20i3#6i# &$ ,/n$r-#r$ :i &$ r$%i%uir$ # 0ui 0# ,$r$r$)
T/%u:i, ,!n& un% r$1i$ '/n&uri 2(n$:%i #u #0%$ #$1$n$# 2unuri 'un3i2i0$ :i
,/nu1p%i2i0$ prin n#%ur# 0/r, #,$%$# &$-in pr/pri$%#%$# ,$0ui ,#r$ 0$ pri1$:%$ :i
nu %r$2ui$ ( 'i$ r$%i%ui%$ 4n in&i-i&u#0i%#%$# 0/r)
+n aceast situaie se aplic0 "n mod corespunztor0 re.ulile de la "mprumutul de
consumaie0 cu e2cepia cazului "n care intenia principal a prilor a (ost aceea ca
bunurile s (ie pstrate "n interesul celui care le pred. =2istena acestei intenii se
prezum atunci cnd prile au convenit c restituirea se poate cere anterior e2pirrii
termenului pentru care bunurile au (ost primite )art. $1#% C.civ.*.
D$,i ri,u0 pi$irii '/r%ui%$ # 0u,ru0ui &$p/"i%#% 40 #r$ pr/pri$%#ru0 7res perit
domino,- i#r ri,u0 ,/n%r#,%u0ui, &#,( #,$%# $%$ ,u %i%0u /n$r/, 40 up/r%(
&$p/"i%#ru0 ,#r$ $%$ &$2i%/ru0 /20i3#6i$i &$ r$%i%uir$ i1p/i2i0 &$ $=$,u%#%, ,#r$
nu -# 1#i pri1i r$1un$r#6i#, &$:i 2unu0 nu # pi$ri% &in ,u0p# #, ,i '/r%ui% 7res
perit debitori,)
'9 intuitu persoane.
1epozitul este un contract intuitu persoane "ntruct calitile depozitarului sunt
hotrtoare0 dac nu pentru "ncheierea contractului0 cel puin pentru ale.erea persoanei
depozitarului.
Caracterul intuitu persoane este mai pronunat "n cazul depozitului voluntar
obi3nuit0 3i aproape dispare "n cazul depozitului necesar0 cnd sub imperiul
evenimentelor care impun "ncheierea contractului0 "n scopul salvrii lucrului0 ale.erea
persoanei depozitarului trece pe un plan secundar.
Caracterul intuitu persoane (ace ca elementul bunei-credine a depozitarului s (ie
un element esenial al contractului de depozit.
1e aceea le.ea penal incrimineaz (aptele de "nsu3ire dispunere sau (olosire> pe
nedrept de un bun mobil aparinnd altuia0 de ctre cel cruia i-a (ost "ncredinat "n baza
unui titlu 3i cu un anumit scop0 ori re(uzul de a-l restitui0 "n in(raciunea de abuz de
"ncredere 3i pedepse3te pe autor cu "nchisoare sau cu amend. )art. $36 C.pen.*
1. 3. 5elurile depozitului
Codul civil re.lementeaz patru (orme de depozit convenional0 3i anume depozitul
obi3nuit0 depozitul necesar0 depozitul hotelier 3i depozitul sechestru convenional.
9recizm c depozitul-sechestru poate (i 3i 6udiciar atunci cnd este dispus de instana
de 6udecata.
182
S$,6iun$# # II - #
D$p/"i%u0 /2i:nui% 8-/0un%#r9
$. 1. Condiii de validitate
Consimmntul prilor) Consimmntul prilor )deponent 3i depozitar* este o
condiie necesar0 dar nu 3i su(icient0 pentru (ormarea contractului de depozit.
P$n%ru '/r1#r$# ,/n%r#,%u0ui &$ &$p/"i%, ,/n%r#,% r$#0, $%$ n$,$#r(, p$ 0!n3(
,/ni16(1!n%u0 p(r6i0/r :i ,/n,/1i%$n% ,u #,$%#, :i pr$&#r$# 8r$1i%$r$#9
1#%$ri#0( # 2unu0ui &#% 4n &$p/"i%)
C/ni16(1!n%u0 $%$, &$ r$3u0(, $=pr$, &#r p/#%$ 'i :i %#,i%)
=roarea depozitarului asupra calitii 3i cantitii bunului primit "n depozit nu este
viciu de consimmnt 3i nu antreneaz nulitatea relativ a contractului.
Capacitatea prilor. D$p/n$n%u0 %r$2ui$ ( #i2( ,#p#,i%#%$# &$ # '#,$ #,%$ &$
#&1ini%r#r$, i#r &$p/"i%#ru0, ,#p#,i%#%$# &$ # '#,$ #,%$ &$ &ip/"i6i$)
Incapacitatea prii este sancionat cu nulitatea relativ a contractului0 care poate (i
invocat doar de incapabil0 (iind o nulitate de protecie.
D#,( &$p/"i%#ru0 $%$ 1in/r #u pu u2 in%$r&i,6i$, &$p/n$n%u0 p/#%$ ,$r$
r$%i%uir$# 2unu0ui r$1i #%!% %i1p ,!% #,$%# $ #'0( 4n 1!ini0$ &$p/"i%#ru0ui
in,#p#2i0)
@n ,#"u0 4n ,#r$ r$%i%uir$# 4n n#%ur( nu 1#i $%$ p/i2i0(, &$p/n$n%u0 #r$
&r$p%u0 &$ # ,$r$ ( i $ p0(%$#,( / u1( &$ 2#ni $3#0( ,u -#0/#r$# 2unu0ui, &#r
nu1#i p!n( 0# ,/n,ur$n6# u1$i ,u ,#r$ G 412/3(6i% &$p/"i%#ru0 8#r%) 210D C),i-)9)
D#,( 2unu0 &$p/"i%#% nu $ 1#i #'0( 0# &$p/"i%#ru0 in,#p#2i0, ,i 0# un %$r6,
&$p/n$n%u0 #r$ 41p/%ri-# #,$%ui# #,6iun$# 4n r$-$n&i,#r$ 4n 1(ur# 4n ,#r$ p/#%$
&/-$&i ,( $%$ pr/pri$%#ru0 2unu0ui)
9ractica 6udiciar recunoa3te "ns valabilitatea depozitului bunului altuia0 cum ar (i
depozitul (cut de locatarul sau de comodatarul unor lucruri mobile.
D#,( nu $ pr$-$&$ #0%'$0 prin 0$3$, &$p/"i%#ru0 nu p/#%$ /0i,i%# &$p/n$n%u0ui
( '#,( &/-#&# ,( $%$ pr/pri$%#r #0 2unu0ui &$p/"i%#%) A,$#%( &/-#&( nu p/#%$ 'i
,$ru%( ni,i p$r/#n$i &$$1n#%$ &$ ,(%r$ &$p/n$n% 4n -$&$r$# r$%i%uirii 2unu0ui>
8#r%) 2110 C),i-)9)
1
1ac0 "n aceast ipotez0 proprietarul "3i revendic bunul de la terul depozitar0 el nu
"i datoreaz acestuia remuneraia stipulat "n contractul de depozit "ncheiat de
comodatar "n calitate de deponent cu terul depozitar0 (r acordul proprietarului0
depozitul ne(iindu-i opozabil acestuia din urm.
P$n%ru # pu%$# 'i &/-$&i%, ,/n%r#,%u0 &$ &$p/"i% %r$2ui$ 4n,5$i#% 4n ,ri> 8#r%)
211? C),i-)9)
E-i&$n%, &ip/"i6i# ,i%#%( $ r$'$r( 0# 1#%$ri#0i"#r$# 4n%r-un 4n,ri pr/2#%/riu
#0 #,/r&u0ui &$ -/in6( #0 p(r6i0/r.
1
1
49entru e2istena contractului de depozit nu este necesar a se dovedi calitatea de proprietar al bunului0
ast(el c0 pentru a obine restituirea bunurilor date "n depozit reclamantul nu poate (i obli.at s (ac
aceast dovad0 ci doar s dovedeasc ce anume bunuri a predat prtul0 cu acest titlu.5 /.D.0 D.c.0 1ecizia
nr0 %7#-1!730 C.1.0 p. 1##.
1
4Contractul de depozit )obi3nuit* trebuind s (ie "ntocmit "n (orm scris0 "n lipsa "nscrisului nu poate (i
reinut "n sarcina inculpailor svr3irea in(raciunii de abuz de "ncredere0 cu att mai mult cu ct ei0 de3i
au recunoscut primirea bunurilor0 au t.duit totu3i e2istena unui contract de depozit0 pretinznd c
183
C$rin6# #r%) 211? C),i-) $%$ ad probationem :i nu ad validitatem)
$. $. 1ectele contractului de depozit voluntar
1* O20i3#6ii0$ &$p/"i%#ru0ui
a* O20i3#6i# &$ # p(%r# 8,/n$r-#9 2unu0 pri1i% 4n &$p/"i%
D$p/"i%#ru0 r(pun&$ &#,( nu -# ,/n-$ni% #0%'$0, nu1#i 4n ,#"u0 4n ,#r$ nu #
&$pu &i0i3$n6# &/-$&i%( p$n%ru p(%r#r$# pr/prii0/r #0$ 2unuri 8#r%) 210; #0in) 819
C),i-)9)
Bspunderea depozitarului este deci mai redus dect a debitorului "n .eneral. =l va
rspunde pentru culpa levis in concreto.
=ste (iresc s (ie a3a0 pentru c depozitul este .ratuit 3i deci depozitarul nu are nici
un (olos din acest contract.
R(pun&$r$# &$p/"i%#ru0ui -# 'i #3r#-#%( 4n 0ip( &$ %ipu0#6i$ ,/n%r#r(, #%un,i
,!n& &$p/"i%#ru0 $%$ r$1un$r#% #u $%$ un pr/'$i/ni%, /ri i -# p$r1i ( $
'/0/$#,( &$ 2unu0 &$p/"i%#%, $0 #r$ /20i3#6i# &$ # p(%r# 2unu0 ,u pru&$n6( :i
&i0i3$n6() 8#r%) 210; #0in) 829 C),i-)9) E0 -# r(pun&$ 4n #,$% ,#" p$n%ru culpa levis
in abstracto.
1epozitarul este obli.at s schimbe locul 3i (elul pstrrii stabilite prin contract0
dac aceast schimbare este necesar pentru a (eri bunul de pieire0 pierdere0 sustra.ere
sau stricciune 3i este att de ur.ent "nct consimmntul deponentului nu ar putea (i
a3teptat )art. $111 C.civ.*.
1epozitarul nu rspunde niciodat de stricciunile provenite din (ora ma6or0 3i
chiar dac s-ar a(la "n situaiile menionate mai sus0 a(ar de cazul cnd a (ost pus "n
"ntrziere pentru restituirea bunului 3i nu l-a restituit sau prile au stipulat rspunderea
depozitarului 3i pentru cazul de (or ma6or.
1esp.ubirile de asi.urare "ncasate de depozitar trebuie restituite deponentului0
proprietarul asi.urat.
b* O20i3#6i# &$ # $=$,u%# p$r/n#0 ,/n%r#,%u0 &$ &$p/"i%)
D$p/"i%#ru0 nu p/#%$ 4n,r$&in6# #0%ui# p(%r#r$# 2unu0ui, '(r( ,/ni16(1!n%u0
&$p/n$n%u0ui, ,u $=,$p6i# ,#"u0ui 4n ,#r$ $%$ i0i% &$ 41pr$Cur(ri ( pr/,$&$"$
#%'$0 8#r%) 2112 C),i-)9)
1epozitarul "ndreptit s "ncredineze unei alte persoane pstrarea bunului rspunde
numai pentru ale.erea acesteia sau pentru instruciunile pe care i le-a dat0 cu condiia s
(i adus de "ndat la cuno3tina deponentului locul depozitului 3i numele persoanei care a
primit bunul.
+n caz contrar0 depozitarul rspunde pentru (apta subdepozitarului ca pentru (apta sa
proprie.
+n toate cazurile0 subdepozitarul rspunde (a de deponent pentru (apta sa.
c* O20i3#6i# &$ # nu '/0/i 2unu0 #'0#% 4n &$p/"i%
D$p/"i%#ru0 nu $ p/#%$ $r-i &$ 2unu0 4n,r$&in6#% 0ui '(r( 4n-/ir$# $=pr$( #u
pr$"u1#%( # &$p/n$n%u0ui 8#r%) 210B C),i-)9)
bunurile se a(l "n patrimonial lor ca urmare a unui dar manual.5 /.I.0 Cara3-Deverin0 1ecizia nr.
%#@F1!830 "n B.B.1.0 nr. 7F11!8@0 p. 3!-@6.
184
+nclcarea acestei interdicii este sancionat cu plata desp.ubirilor civile0 "n
msura "n care (apta nu "ntrune3te coninutul in(raciunii de abuz de "ncredere0 cnd
depozitarul "3i va an.a6a 3i rspunderea penal.
D$p/"i%#ru0 ,#r$, '(r( # #-$# #,$% &r$p%, # ,5i12#% 0/,u0 #u '$0u0 p(%r(rii
/ri -# '/0/i% &$ 2unu0 &$p/"i%#% #u 0-# 4n,r$&in6#% un$i %$r6$ p$r/#n$, r(pun&$
:i p$n%ru ,#" '/r%ui%, ,u $=,$p6i# i%u#6i$i 4n ,#r$ &/-$&$:%$ ,( 2unu0 #r 'i pi$ri%
,5i#r :i &#,( nu :i-#r 'i &$p(:i% &r$p%uri0$ 8#r%) 211< C),i-)9)
d* O20i3#6i# &$ # p(%r# $,r$%u0 &$p/"i%u0ui
1epozitarului "i era interzis s !ncerce s vad lucrurile ce i s- au depozitat, dac i
s- au !ncredinat !n o lad !nchis sau sub o copert sigilat prevedea art. 16#3 din
(ostul Cod civil.
A,$#%( in%$r&i,6i$ nu $ 1#i r$3($:%$ 4n n/u0 C/& ,i-i0)
Cr$&$1 ,( nu $%$ -/r2# &$pr$ / /1iiun$ 4n%!1p0(%/#r$, ,i &$pr$ '#p%u0 ,(
&$p/"i%#ru0 p/#%$ ,$r$ &$p/n$n%u0ui ( 4i #r#%$ 2unu0 p$ ,#r$ 40 pri1$:%$ 4n
&$p/"i%$, %/,1#i p$n%ru # pr$4n%!1pin# &$p/"i%#r$# un/r 2unuri pr/&u$ #0$ un/r
in'r#,6iuni #u ,u ,#r$ #r pu%$# 'i (-!r:i%$ in'r#,6iuni)
Dup( #,$#%( -$ri'i,#r$ in%r( 4n 'un,6iun$, 'ir$:%$, /20i3#6i# &$p/"i%#ru0ui &$ #
p(%r# $,r$%u0 '#6( &$ %$r6i)
@n #,$% $n, 4n ,#"u0 &$p/"i%u0ui 5/%$0i$r, #r%) 21?1 #0in) 8?9 C),i-), pr$-$&$
$=pr$ ,( .N/%$0i$ru0 p/#%$ ( $=#1in$"$ 2unuri0$ ,#r$ 4i un% pr$&#%$ pr$
&$p/"i%#r$ :i ( ,$#r( &$p/"i%#r$# #,$%/r# 4n%r-un 0/, 4n,5i #u i3i0#%>)
@n,(0,#r$# /20i3#6i$i &$ p(%r#r$ # $,r$%u0ui &$p/"i%u0ui $%$ #n,6i/n#%( ,u
p0#%# &$p(3u2iri0/r ,i-i0$ 4n 1(ur# 4n ,#r$ nu #r ,/n%i%ui :i / in'r#,6iun$)
8e.ile speciale privind varieti ale depozitului )"n primul rnd0 depozitul bnesc0 la
C=C sau la banc* reiau 3i dezvolt obli.aia pstrrii (a de teri a secretului
depozitului 3i a operaiunilor pe care le-ar (ace deponentul.
Cst(el0 art. 3% din 8e.ea nr. %8F1!!8 le.ea bancar0 prevede c 4-anca va pstra
con(idenialitatea asupra tuturor (aptelor0 datelor 3i in(ormaiilor re(eritoare la activitatea
des(3urat0 precum 3i asupra oricrui (apt0 dat sau in(ormaie0 a(lat la dispoziia sa0
care privesc persoana0 proprietatea0 activitatea0 a(acerea0 relaiile personale sau de
a(aceri ale clienilor ori in(ormaii re(eritoare la conturile clienilor H solduri0 rula6e0
operaiuni derulate H la serviciile prestate sau la contractele "ncheiate cu clienii. Grice
persoan care bene(iciaz de serviciile unei bnci este considerat client al acesteia7.
/otu3i0 potrivit art. 37 din le.e 46bligaia de pstrare a secretului proesional nu
poate i opus autoritii competente !n e-ercitarea atribuiilor sale prevzute de lege7.
e* O20i3#6i# &$ r$%i%uir$ # 2unu0ui &$p/"i%#%
D$p/n$n%u0 p/#%$ ( /0i,i%$ /ri,!n& r$%i%uir$# 2unu0ui &$p/"i%#%, ,5i#r
4n(un%ru0 %$r1$nu0ui ,/n-$ni%) E0 $%$ 4n( /20i3# ( r#12ur$"$ &$p/"i%#ru0ui
,5$0%ui$0i0$ p$ ,#r$ #,$%# 0$-# '(,u% ,/ni&$r#r$# #,$%ui %$r1$n 8#r%) 211+ #0in)
819 C),i-)9)
Ctunci cnd depozitarul a emis un "nscris care (ace dovada depozitului ori care
con(er deintorului su dreptul de a retra.e bunul depozitat0 depozitarul poate cere s
"i (ie "napoiat acel "nscris.
D$p/"i%#ru0 p/#%$ ,/n%r!n3$ p$ &$p/n$n% ( r$i# 2unu0, &#,( $=i%( 1/%i-$
3r#-$ p$n%ru #,$#%#, ,5i#r 4n#in%$# $=pir(rii %$r1$nu0ui ,/n-$ni%)
185
+n cazul "n care nu s-a convenit un termen0 depozitarul poate restitui oricnd bunul0
dar poate (i obli.at la plata de desp.ubiri0 dac restituirea este intempestiv sau se
produce la un moment nepotrivit.
R$%i%uir$# 2unu0ui pri1i% %r$2ui$ ( $ '#,( 0# 0/,u0 un&$ $0 %r$2ui# p(%r#%, i#r
,5$0%ui$0i0$ /,#"i/n#%$ &$ r$%i%uir$ un% 4n #r,in# &$p/n$n%u0ui &#,( nu -#
,/n-$ni)
/otu3i0 atunci cnd depozitarul0 (r acordul deponentului0 a schimbat unilateral
locul pstrrii bunului0 deponentul poate cere depozitarului s suporte di(erena dintre
cheltuielile prile6uite de restituire 3i acelea care s-ar (i (cut "n lipsa acestei schimbri.
Bunu0 $ r$%i%ui$ 4n %#r$# 4n ,#r$ #,$%# $ #'0( 0# 1/1$n%u0 r$%i%uirii)
D$%$ri/r#r$# ,$ nu # '/% pri,inui%( &$ '#p%# &$p/"i%#ru0ui r(1!n$ 4n #r,in#
&$p/n$n%u0ui)
+n caz de nee2ecutare culpabil a obli.aiei de restituire0 dac bunul nu poate (i
recuperat "n natur de ctre deponent0 depozitarul are obli.aia de a plti desp.ubiri0 al
cror cuantum se determin prin raportare la valoarea de "nlocuire a bunului0 iar nu la
valoarea pe care acesta a avut-o la data la care a (ost "ncheiat contractul.
@n ,#" &$ &$,$ #0 &$p/n$n%u0ui, 2unu0 $ r$%i%ui$ 1/:%$ni%/ru0ui, 0# ,$r$r$#
#,$%ui#, ,5i#r &#,( prin ,/n%r#,% 'u$$ &$$1n#%( / #0%( p$r/#n( 4n #,$% ,/p)
A%un,i ,!n& $=i%( 1#i 1u06i 1/:%$ni%/ri, r$%i%uir$# '(,u%( unui# #u un/r# &in%r$
#,$:%i# nu 0$ ,/n'$r( #0%$ &r$p%uri &$,!% ,$0$ r$"u0%#%$ &in #p0i,#r$# pr$-$&$ri0/r
0$3#0$ r$'$ri%/#r$ 0# 1/:%$nir$)
Cceste re.uli se aplic "n mod corespunztor atunci cnd deponentul este persoan
6uridic.
D$p/"i%#ru0 $%$ /20i3#% ( r$%i%ui$ 'ru,%$0$ 2unu0ui &#,( 0$-# p$r,$pu%)
D$p/"i%#ru0 nu &#%/r$#"( &/2!n&( p$n%ru '/n&uri0$ 2(n$:%i &$p/"i%#%$, &$,!%
&in "iu# 4n ,#r$ # '/% pu 4n 4n%!r"i$r$ ( 0$ r$%i%ui$)
Cnd e2ist mai muli deponeni 3i nu s-a convenit alt(el0 depozitarul este liberat
prin restituirea bunului unuia dintre ei numai dac obli.aia este indivizibil sau solidar
"ntre ace3tia. +n celelalte cazuri0 restituirea se (ace con(orm celor stabilite prin hotrrea
instanei.
1ac sunt mai muli depozitari0 obli.aia de restituire revine aceluia sau acelora "n
deinerea crora se a(l bunul0 cu noti(icarea ctre ceilali depozitari a e(ecturii
restituirii )art. $11! C.civ.*.
1ac mo3tenitorul depozitarului a vndut cu bun credin bunul0 (r s (i 3tiut c
este depozitat0 el este inut s "napoieze numai preul primit sau s cedeze deponentului
aciunea sa "mpotriva cumprtorului0 dac preul nu i-a (ost pltit )art. $1$1 C.civ.*.
@n ,#"u0 r$'u"u0ui &$p/"i%#ru0ui &$ # r$%i%ui &$p/"i%u0, &$p/n$n%u0 #r$ 0#
4n&$1!n( &/u( #,6iuniA / #,6iun$ p$r/n#0( 7e. contractu, 4n%$1$i#%( p$ /20i3#6i#
&$ r$%i%uir$ # &$p/"i%#ru0ui, upu( pr$,rip6i$i $=%in,%i-$, :i / #,6iun$ r$#0(, 4n
r$-$n&i,#r$, 2#"#%( p$ &r$p%u0 &$ pr/pri$%#%$, i1pr$,rip%i2i0()
1
1
41eponentul-proprietar are "mpotriva depozitarului dou aciuni pentru restituirea lucrurilor "ncredinate spre
pstrare0 3i anume0 o aciune personal0 nscut din contractul de depozit0 supus prescripiei0 iar alta real0 "n
revendicare0 bazat pe dreptul de proprietate0 nesupus prescripiei. C nu recunoa3te deponentului-
proprietar dect dreptul la aciunea personal ar "nsemna ca0 "n cazul "n care acea aciune s-ar (i prescris 3i
depozitarul ar re(uza restituirea lucrurilor de bunvoie0 proprietarul s rmn lipsit pentru totdeauna de
ele> "n schimb0 le-ar (olosi deintorul0 de3i0 prin e(ectul prescripiei e2tinctive0 acesta nu a putut dobndi nici
un drept asupra lor0 soluie care este inadmisibil. =2istena a dou aciuni distincte "n patrimoniul
deponentului-proprietar rezult0 de alt(el0 3i din art. 1%!8 din (ostul C.civ.0 care (ace aplicarea acestui
principiu "n situaia "n care contractul de depozit s-a "ncheiat cu o persoan incapabil 3i cnd0 datorit
186
T$r1$nu0 &$ pr$,rip6i$ $%$ ,$0 &$ &r$p% ,/1un :i 4n,$p$ ( $ ,#0,u0$"$ &$ 0#
&#%# 41p0inirii %$r1$nu0ui &$ &$p/"i%#r$ pr$-("u% 4n ,/n%r#,% #u, 4n 0ip# 0ui, &in
1/1$n%u0 4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui)
Dituaia probatorie a deponentului este relativ u3oar "n cadrul aciunii personale0
pentru c depozitarul nu va putea pretinde deponentului s (ac dovada proprietii sale
asupra bunului depozitat0 (iind su(icient ca deponentul s (ac dovada e2istenei
contractului de depozit 3i a identitii lucrului reclamat cu cel dat "n depozit.
D$p/"i%#ru0 $%$ #p(r#% &$ /20i3#6i# &$ # r$%i%ui 2unu0 &#,( #,$%# i-# '/%
,$ru% &$ ,(%r$ pr/pri$%#r #u &$ / #0%( p$r/#n( 4n&r$p%(6i%( /ri &#,( # '/%
r$,5i"i6i/n#% &$ #u%/ri%#%$# pu20i,( #u &#,( i-# '/% 4n #0% 1/& ri&i,#% p/%ri-i%
0$3ii, /ri # pi$ri% prin ,#" '/r%ui%)
A%un,i ,!n& 4n 0/,u0 2unu0ui ,#r$ i-# '/% ri&i,#% #u ,#r$ # pi$ri% &$p/"i%#ru0 #
pri1i% / u1( &$ 2#ni #u un #0% 2un, $0 $%$ /20i3#% ( 0$ pr$&$# &$p/n$n%u0ui)
1ac depozitarul descoper c bunul depozitat (usese (urat ori pierdut0 precum 3i pe
adevratul proprietar al bunului0 el trebuie s-l in(ormeze pe acesta din urm despre
depozitul ce i s-a (cut 3i s-l someze s "3i e2ercite drepturile "ntr-un termen determinat
3i "ndestultor0 (r "nclcarea dispoziiilor penale aplicabile. :umai dup e2pirarea
acelui termen depozitarul se poate libera prin restituirea lucrului ctre deponent.
@n %/#%$ ,#"uri0$, &$p/"i%#ru0 $%$ 6inu%, u2 #n,6iun$ &$ /20i3#r$ 0# p0#%# &$
&$p(3u2iri, ( &$nun6$ &$p/n$n%u0ui pr/,$u0 ,#r$ i-# '/% in%$n%#% &$
r$-$n&i,#n%, in%$r-$nir$# r$,5i"i6i$i #u # #0%$i 1(uri &$ ri&i,#r$, /ri '#p%u0 ,#r$ 40
41pi$&i,( ( r$%i%ui$ 2unu0 8#r%) 2120 C),i-)9)
$* O20i3#6ii0$ &$p/n$n%u0ui
C#r#,%$ru0 uni0#%$r#0 #0 ,/n%r#,%u0ui &$ &$p/"i% 3r#%ui% '#,$ ,# &$p/n$n%u0 (
nu #i2( ni,i / /20i3#6i$ ,/n%r#,%u#0( '#6( &$ &$p/"i%#r)
+n timpul e2ecutrii contractului0 "n sarcina deponentului se pot na3te0 totu3i0
obli.aii e2tracontractuale;
#9 D$p/n$n%u0 $%$ /20i3#% ( r#12ur$"$ &$p/"i%#ru0ui ,5$0%ui$0i0$ p$ ,#r$
#,$%$# 0$-# '(,u% p$n%ru p(%r#r$# 2unu0ui 8#r%) 2122 #0in) 819 C),i-)9)
:umai cheltuielile necesare )de conservare* trebuie restituite.
Cheltuielile utile pot (i reclamate numai "n msura "mbo.irii deponentului.
Cciunea "n restituirea cheltuielilor de pstrare a bunului poate (i introdus 3i
"mpotriva adevratului proprietar care0 de3i nu este parte "n contractul de depozit0
bene(iciaz de aceste cheltuieli.
Cheltuielile voluptuarii nu sunt supuse restituirii.
b* D$p/n$n%u0 %r$2ui$, &$ #$1$n$#, ( &$p(3u2$,( p$ &$p/"i%#r p$n%ru %/#%$
pi$r&$ri0$ u'$ri%$ ,# ur1#r$ # &$p/"i%(rii 2unu0ui, ,u $=,$p6i# ,#"u0ui 4n ,#r$
&$p/"i%#ru0 # pri1i% 2unu0 ,un/,!n& #u %r$2uin& ( ,un/#,( n#%ur# #
p$ri,u0/#( 8#r%) 2122 #0in) 829 C),i-)9)
+n caz de pluralitate a deponenilor0 obli.aia este con6unct 3i nu solidar.
c* D#,( p(r6i0$ #u ,/n-$ni% ,# &$p/"i%u0 ( 'i$ r$1un$r#%, &$,i $%$ ,u %i%0u
/n$r/, &$p/n$n%u0 #r$ :i /20i3#6i# &$ # p0(%i &$p/"i%#ru0ui r$1un$r#6i# &#%/r#%()
D#,( nu -# ,/n-$ni% #0%'$0, p0#%# r$1un$r#6i$i ,(%r$ &$p/"i%#r $ '#,$ 0# &#%#
r$%i%uirii 2unu0ui 8#r%) 212? #0in) 819 C),i-)9)
nevalabilitii acestui contract0 deponentului nu-i rmne dect aciunea "n revendicare spre a-3i readuce
lucrurile "n posesia sa0 dac0 bine"neles0 le mai .se3te "n mna depozitarului incapabil.5 /.D.0 D.c0 1ecizia
nr. 136!F1!6!0 C.1.0 p. !3*
187
+n lipsa de stipulaie contrar0 dac restituirea are loc "nainte de termen0 depozitarul
nu are dreptul dect la partea din remuneraie convenit0 corespunztoare timpului de a
pstra bunul.
Cnd cuantumul remuneraiei nu este stabilit prin contract0 instana 6udectoreasc "l
va stabili "n raport cu valoarea serviciilor prestate )art. $1#6 alin. )$* C.civ.*.
d* /20i3#6i# &$ ri&i,#r$ # 0u,ru0ui &$p/"i%#% 0# %$r1$nu0 ,/n-$ni% #u, 4n 0ip#
#,$%ui#, 0# %$r1$nu0 %#2i0i% &$ in%#n6( 0# ,$r$r$# &$p/"i%#ru0ui)
+n cazul nee2ecutrii acestei obli.aii0 deponentul va putea (i obli.at0 pe ln.
cheltuielile de pstrare0 3i la daune-interese.
+n cazul re(uzului deponentului de a ridica lucrul0 3i pentru a (i liberat de obli.aia
de pstrare0 depozitarul poate (olosi procedura o(ertei de plat urmat de consemnaiune
a ceea ce datoreaz0 re.lementat art. !6#-!66 C.pr.civ.
S$,6iun$# # III - #
D$p/"i%u0 n$,$#r
Spr$ &$/$2ir$ &$ &$p/"i%u0 -/0un%#r, ,#r$ i# 'iin6( prin #,/r&u0 0i2$r &$ -/in6(
#0 p(r6i0/r, .D#,( 2unu0 # '/% 4n,r$&in6#% un$i p$r/#n$ u2 ,/n%r!n3$r$# un$i
4n%!1p0(ri n$pr$-("u%$, ,#r$ '(,$# ,u n$pu%in6( #0$3$r$# p$r/#n$i &$p/"i%#ru0ui
:i 4n%/,1ir$# unui 4n,ri ,/n%#%/r #0 ,/n%r#,%u0ui, &$p/"i%u0 $%$ n$,$#r)> )art.
$1$@ alin. )1* C.civ.*.
Caracteristica speci(ic a depozitului necesar este (aptul c el este (cut sub imperiul
unui caz (ortuit sau de (or ma6or care "l sile3te pe deponent s "ncredineze lucrul su
spre pstrare unei alte persoane0 neavnd posibilitatea ale.erii persoanei depozitarului 3i
a "ntocmirii "nscrisului doveditor al depozitului.
L# r!n&u0 (u, &$p/"i%#ru0 nu p/#%$ r$'u"# pri1ir$# 2unu0ui, &$,!% 4n ,#"u0 4n
,#r$ #r$ un 1/%i- $ri/ p$n%ru #,$#%#)
9entru aceste considerente0 depozitul necesar se poate dovedi prin orice mi6loace de
prob0 inclusiv martori sau prezumii0 indi(erent de valoarea obiectului depozitat.
D$p/"i%u0 n$,$#r p/#%$ 'i &/-$&i% prin /ri,$ 1iC0/, &$ pr/2(, /ri,#r$ #r 'i
-#0/#r$# 0ui)
Cu $=,$p6i# &ip/"i6ii0/r 1$n6i/n#%$ 1#i u, &$p/"i%u0 n$,$#r $%$ 3u-$rn#%
&$ r$3u0i0$ ,/1un$ pri-in& ,/n%r#,%u0 &$ &$p/"i%)
S$,6iun$# # IV - #
188
D$p/"i%u0 5/%$0i$r
C/&u0 ,i-i0 r$30$1$n%$#"( &i%in,% / -#ri$%#%$ # &$p/"i%u0ui ,/n-$n6i/n#0, ,#r$
,/n6in$ 4n( :i $0$1$n%$ &$ 0i1i%#r$ # p/i2i0i%(6i0/r &$ #0$3$r$ # &$p/"i%#ru0ui, :i
#nu1$ &$p/"i%u0 '(,u% &$ ,(0(%/ri 4n uni%(6i0$ 5/%$0i$r$ :i ,$0$ #$1(n(%/#r$,
%#6iuni 2#0n$/,0i1#%$ri,$, %uri1, pi%#0$, r$%#ur#n%$, (0i &$ p$,%#,/0$ $%,)
Dub imperiul vechiului Cod civil0 practica 6udiciar 3i literatura 6uridic asimilau
depozitul hotelier cu depozitul necesar.
P$r/#n# ,#r$ /'$r( pu20i,u0ui $r-i,ii &$ ,#"#r$, &$nu1i%( 5/%$0i$r, $%$
r(pun"(%/#r$, p/%ri-i% r$3u0i0/r pri-i%/#r$ 0# r(pun&$r$# &$p/"i%#ru0ui, p$n%ru
pr$Cu&i,iu0 ,#u"#% prin 'ur%u0, &i%ru3$r$# #u &$%$ri/r#r$# 2unuri0/r #&u$ &$
,0i$n% 4n 5/%$0)
Dunt considerate ca (iind aduse "n hotel;
a* bunurile a(late "n hotel pe perioada cazrii clientului>
1
b* bunurile a(late "n a(ara hotelului0 pentru care hotelierul0 un membru al (amiliei
sale ori un prepus al hotelierului "3i asum obli.aia de suprave.here pe perioada cazrii
clientului>
c* bunurile a(late "n hotel sau "n a(ara acestuia pentru care hotelierul0 un membru al
(amiliei sale ori un prepus al hotelierului "3i asum obli.aia de suprave.here pentru un
interval de timp rezonabil0 anterior sau ulterior cazrii clientului.
Aotelierul rspunde 3i pentru vehiculele lsate "n .ara6ul hotelului0 precum 3i pentru
bunurile care0 "n mod obi3nuit0 se .sesc "n acestea.
1ispoziiile codului civil privind depozitul hotelier nu se aplic "n cazul animalelor
vii )art. $1$7 C.civ.*.
R(pun&$r$# 5/%$0i$ru0ui $%$ 0i1i%#%( p!n( 0# ,/n,ur$n6# un$i -#0/ri &$ / u%(
&$ /ri 1#i 1#r$ &$,!% pr$6u0 p$n%ru / "i #'i:#% p$n%ru ,#1$r# /'$ri%( pr$ 4n,5iri$r$
,0i$n%u0ui 8#r%) 212B C),i-)9)
R(pun&$r$# 5/%$0i$ru0ui $%$ n$0i1i%#%(A
#9 &#,( pr$Cu&i,iu0 $%$ ,#u"#% &in ,u0p# 5/%$0i$ru0ui #u # un$i p$r/#n$
p$n%ru ,#r$ #,$%# r(pun&$E
29 &#,( 2unuri0$ #u '/% 4n,r$&in6#%$ pr$ p(%r#r$ 5/%$0i$ru0uiE
,9 &#,( 5/%$0i$ru0 # r$'u"#% pri1ir$# 4n &$p/"i% # 2unuri0/r ,0i$n%u0ui p$ ,#r$,
p/%ri-i% 0$3ii, $r# /20i3#% ( 0$ pri1$#,()
N/%$0i$ru0 nu r(pun&$ #%un,i ,!n& &$%$ri/r#r$#, &i%ru3$r$# /ri 'ur%u0
2unuri0/r ,0i$n%u0ui $%$ ,#u"#%(A
#9 &$ ,0i$n%, &$ p$r/#n# ,#r$ 40 4n/6$:%$ #u ,#r$ $ #'0( u2 upr#-$35$r$# #
/ri &$ -i"i%#%/rii (iE
29 &$ un ,#" &$ '/r6( 1#C/r(E
,9 &$ n#%ur# 2unu0ui)
1
4Condiiile de (olosire a camerelor "n care sunt cazai bene(iciarii biletelor de trimitere "n staiuni
balneoclimaterice sunt asimilabile acelora "n care sunt (olosite camerele de hotel0 deoarece ei sunt nevoii s-3i
pstreze obiectele personale "n camerele "n care sunt cazai. Cum aceste camere se .sesc "n .ri6a 3i sub
suprave.herea prepu3ilor "ntreprinderii balneoclimaterice respective0 concluzia care se impune este aceea c
au "n depozit acele bunuri pe timpul "n care bene(iciarii lipsesc din camere 3i nu pot asi.ura personal paza lor0
a3a c urmeaz s rspund de dispariia lor.5 /.D.0 D.c.0 1ecizia nr. 176#F1!7%0 C.1.0 p. 77.
4+n cazul pstrrii bunurilor pasa.erilor "n hotelul "n care sunt cazai0 are loc un depozit asimilat cu
depozitul necesar. Nnitatea hotelier rspunde pentru (urtul sau de.radarea bunurilor pasa.erului0 "n cazul
"n care acestea au (ost svr3ite ori provocate de ctre personalul hotelului sau de ctre ali pasa.eri ai
hotelului respectiv.5 /.I. 'aramure30 1ecizia nr. 311F1!780 B.B.1.0 nr. @F1!7!0 p. %6.
189
Aotelierul este obli.at s primeasc "n depozit documente0 bani sau alte obiecte de
valoare aparinnd clienilor si.
N/%$0i$ru0 nu p/#%$ r$'u"# &$p/"i%u0 #,$%/r 2unuri &$,!% 4n ,#"u0 4n ,#r$,
6in!n& $#1# &$ i1p/r%#n6# :i ,/n&i6ii0$ &$ $=p0/#%#r$ #0$ 5/%$0u0ui, #,$%$ un%
$=,$i- &$ -#0/r/#$ /ri un% in,/1/&$ #u p$ri,u0/#$)
N/%$0i$ru0 p/#%$ ( $=#1in$"$ 2unuri0$ ,#r$ 4i un% pr$&#%$ pr$ &$p/"i%#r$ :i
( ,$#r( &$p/"i%#r$# #,$%/r# 4n%r-un 0/, 4n,5i #u i3i0#% 8#r%) 21?1 C),i-)9)
N/%$0i$ru0 ,#r$ pun$ 0# &ip/"i6i# ,0i$n6i0/r (i, 4n ,#1$r$0$ &$ 5/%$0, / ,#( &$
-#0/ri nu $%$ pr$upu # 'i pri1i% 4n &$p/"i% 2unuri0$ ,#r$ -/r 'i &$pu$ &$ ,0i$n6ii
(i 4n ,## &$ -#0/ri)
@n #,$% ,#", r(pun&$r$# 5/%$0i$ru0ui $%$ 0i1i%#%( p!n( 0# ,/n,ur$n6# un$i
-#0/ri &$ / u%( &$ /ri 1#i 1#ri &$,!% pr$6u0 p$n%ru / "i #'i:#% p$n%ru ,#1$r#
/'$ri%( pr$ 4n,5iri$r$ ,0i$n%u0ui)
D/-#&# in%r/&u,$rii 2unuri0/r 4n 5/%$0 p/#%$ 'i '(,u%( prin 1#r%/ri, in&i'$r$n%
&$ -#0/#r$# #,$%/r 2unuri 8#r%) 21?? C),i-)9)
Clientul este deczut din dreptul la repararea pre6udiciului su(erit prin (urtul0
distru.erea sau deteriorarea bunurilor pe care le-a adus el "nsu3i ori care au (ost aduse
pentru el "n hotel dac;
a* "n cel mult $@ de ore de la data la care a cunoscut pre6udiciului0 nu a "n3tiinat
administraia hotelului>
b* nu a e2ercitat dreptul la aciunea "n repararea pre6udiciului "n termen de 3ase luni
de la data producerii acestuia.
Cceast dispoziie nu este aplicabil "n privina bunurilor "ncredinate spre pstrare
hotelierului0 sau dac hotelierul a re(uzat primirea "n depozit a bunurilor clientului pe
care0 potrivit le.ii0 era obli.at s le primeasc.
@n ,#"u0 n$p0(6ii &$ ,(%r$ ,0i$n% # pr$6u0ui ,#1$r$i :i # $r-i,ii0/r 5/%$0i$r$
pr$%#%$, 5/%$0i$ru0 #r$ un &r$p% &$ r$%$n6i$ #upr# 2unuri0/r #&u$ &$ ,0i$n%, ,u
$=,$p6i# &/,u1$n%$0/r :i # $'$,%$0/r p$r/n#0$ '(r( -#0/#r$ ,/1$r,i#0()
Aotelierul poate cere valori(icarea bunurilor cu privire la care 3i-a e2ercitat dreptul
de retenie0 potrivit Codului de procedur civil0 "n materia urmririi silite mobiliare.
Dip/"i6ii0$ pri-i%/#r$ 0# &$p/"i%u0 5/%$0i$r $ #p0i,( 4n 1/& ,/r$pun"(%/r :i
2unuri0/r #&u$ 4n 0/,#0uri &$%in#%$ p$,%#,/0$0/r pu20i,$, #n#%/rii, pi%#0$,
r$%#ur#n%$, p$niuni, -#3/#n$ &$ &/r1i% :i #0%$0$ #$1(n(%/#r$ 8#r%) 21?; C),i-)9)
S$,6iun$# # V - #
D$p/"i%u0 n$r$3u0#%
D$p/"i%u0 n$r$3u0#% nu $%$ r$30$1$n%#% &i%in,% 4n C/&u0 ,i-i0)
E0 pr$"in%( / p#r%i,u0#ri%#%$ ,#r$ 40 &i%in3$ &$ &$p/"i%u0 /2i:nui%, :i 40 #pr/pi$
&$ 41pru1u%u0 &$ ,/nu1#6i$, :i #nu1$ '#p%u0 ,( &$p/"i%#ru0 &$-in$ pr/pri$%#ru0
2unuri0/r &#%$ 4n &$p/"i%)
.C!n& un% r$1i$ '/n&uri 2(n$:%i #u #0%$ #$1$n$# 2unuri 'un3i2i0$ :i
,/nu1p%i2i0$ prin n#%ur# 0/r, #,$%$# &$-in pr/pri$%#%$# ,$0ui ,#r$ 0$ pri1$:%$ :i
nu %r$2ui$ ( 'i$ r$%i%ui%$ 4n in&i-i&u#0i%#%$# 0/r>, pr$-$&$ #r%) 210+ C),i-)
190
@n #,$#%( i%u#6i$ $ #p0i,(, 4n 1/& ,/r$pun"(%/r, r$3u0i0$ &$ 0# 41pru1u%u0
&$ ,/nu1#6i$, ,u $=,$p6i# ,#"u0ui 4n ,#r$ in%$n6i# prin,ip#0( # p(r6i0/r # '/% #,$$#
,# 2unuri0$ ( 'i$ p(%r#%$ 4n in%$r$u0 ,$0ui ,#r$ 0$ pr$&()
E=i%$n6# #,$%$i in%$n6ii $ pr$"u1( #%un,i ,!n& p(r6i0$ #u ,/n-$ni% ,(
r$%i%uir$# $ p/#%$ ,$r$ #n%$ri/r $=pir(rii %$r1$nu0ui p$n%ru ,#r$ 2unuri0$ #u '/%
pri1i%$)
+)1) "epozitul neregulat de drept comun
D$p/"i%u0 n$r$3u0#% $%$ &$p/"i%u0 -/0un%#r ,#r$ #r$ ,# /2i$,% 2unuri 'un3i2i0$
,#r$ nu -/r 'i r$%i%ui%$ 4n in&i-i&u#0i%#%$# 0/r, ,i prin #0%$ 0u,ruri &in #,$0#:i 3$n)
1eponentul trebuie s (ie proprietarul lucrurilor depozitate.
D$p/"i%#ru0 -# &$-$ni pr/pri$%#ru0 2unuri0/r &$p/"i%#%$, pu%!n& ( 0$
'/0/$#,( :i ( &ipun( &$ $0$)
+n calitate de proprietar0 el va suporta 3i riscul pieirii sau al de.radrii (ortuite a
bunurilor date "n depozit.
8a cererea deponentului0 titular al unui drept de crean0 depozitarul este obli.at s
restituie bunuri de acela3i .en0 "n aceea3i cantitate 3i calitate cu cele primite0 inclusiv
(ructele percepute.
1epozitarul nu se poate apra "mpotriva cererii de restituire invocnd compensaia
)chiar dac ar avea ca obiect lucruri (un.ibile de acela3i (el> nu poate invoca dreptul de
retenie0 pentru c devine proprietar al bunului0 nu detentor precar0 3i suport0 "n aceast
calitate0 cheltuielile de conservare.
Cnd depozitul nere.ulat are ca obiect sume de bani0 depozitarul0 cruia i s-a permis
s le (oloseasc0 trebuie s restituie suma depus0 indi(erent de sporirea sau scderea
valorii banilor.
=l va plti dobnd la sumele primite "n depozit0 doar din ziua "n care a (ost pus "n
"ntrziere s le restituie.
C#r#,%$ru0 n$r$3u0#% #0 &$p/"i%u0ui $%$ pr$"u1#% r$0#%i- 4n ,#"u0 2unuri0/r
'un3i2i0$ :i ,/nu1p%i2i0$ &up( n#%ur# 0/r)
Nrmeaz ca deponentul care ar dori s dovedeasc c nu a (ost vorba despre un
depozit nere.ulat0 ci despre unul obi3nuit )re.ulat*0 trebuie s dovedeasc (aptul c
prile au considerat bunurile ca ne(un.ibile 3i au convenit ca ele0 "n individualitatea lor0
s (ie restituite la cerere.
D$ #,$$#, :i 1#i #0$ ,!n& /2i$,%u0 &$p/"i%u0ui $%$ / u1( &$ 2#ni, &$p/"i%u0
n$r$3u0#% p/#%$ 'i ,/n'un&#% ,u 41pru1u%u0 &$ ,/nu1#6i$ 7mutuum,.
9entru a cali(ica corect contractul0 trebuie stabilit voina real a prilor0 3i anume0
dac intenia lor a (ost ca suma predat s (ie pstrat0 suntem "n prezena unui contract
de depozit0 "n schimb dac intenia a (ost ca primitorul sumei s "3i satis(ac o nevoie cu
ea0 contractul a (ost de "mprumut.
Criteriul suplimentar de destinaie este stipularea sau nu a unui termen de restituire.
1ac "n contract a (ost prevzut un termen de restituire0 suntem "n prezena unui
contract de "mprumut.
%. $. "epozitul bancar- orm a depozitului neregulat
191
D$pun$ri0$ 0# C)E)C), #0(%uri &$ &$pun$ri0$ 2#n,#r$, ,/n%i%ui$ '/r1# ,$# 1#i
r(p!n&i%( # ,/n%r#,%u0ui &$ &$p/"i% n$r$3u0#%, 4n,5$i#% 4n%r$ C)E)C) #u / 2#n,(,
4n ,#0i%#%$ &$ &$p/"i%#r, :i / p$r/#n( 'i"i,( #u Curi&i,(, 4n ,#0i%#%$ &$ &$p/n$n%,
prin ,#r$ &$p/"i%#ru0 $ #n3#C$#"( ( p(%r$"$ u1$0$ &$ 2#ni &$pu$ :i ( 0$
r$%i%ui$, 0# ,$r$r$, ,u &/2!n"i0$ #'$r$n%$, &in%r-/ &#%( #u 'r#,6i/n#%, %i%u0#ru0ui
&$pun$rii, r$pr$"$n%#n%u0ui (u #u, 4n ,#" &$ &$,$, 1/:%$ni%/ri0/r (i, #-!n&
&r$p%u0 p$ %i1pu0 &$p/"i%u0ui ( u%i0i"$"$ #%!% u1$0$ &$pu$, ,!% :i &/2!n"i0$)
Prin ,/n%i%uir$# unui &$p/"i% &$ '/n&uri 0# / in%i%u6i$ &$ ,r$&i%, #,$#%#
&/2!n&$:%$ pr/pri$%#%$# #upr# u1$0/r &$ 2#ni &$pu$ :i $%$ /20i3#%( ( r$%i%ui$
#,$$#:i ,#n%i%#%$ 1/n$%#r(, &$ #,$$#:i p$,i$, 0# %$r1$nu0 ,/n-$ni% #u, &up( ,#",
/ri,!n&, 0# ,$r$r$# &$p/n$n%u0ui, ,u r$p$,%#r$# %$r1$nu0ui &$ pr$#-i" %#2i0i% &$
p(r6i /ri, 4n 0ip(, &$ u"#n6$)
+n lips de stipulaie contrar0 depunerile 3i retra.erile se e(ectueaz la sediul
unitii operative a bncii unde a (ost constituit depozitul )art. $1!1 C.civ.*.
Instituia de credit este obli.at s asi.ure0 "n mod .ratuit0 in(ormarea clientului cu
privire la operaiunile e(ectuate "n conturile sale. +n cazul "n care clientul nu solicit
alt(el0 aceast in(ormare se realizeaz lunar0 "n condiiile 3i "n modalitile convenite de
pri.
Prin ,/n%i%uir$# unui &$p/"i% &$ %i%0uri, in%i%u6i# &$ ,r$&i% $%$ 41pu%$rni,i%(
,u #&1ini%r#r$# #,$%/r#)
In%i%u6i# &$ ,r$&i% #r$ &r$p%u0 0# r#12ur#r$# ,5$0%ui$0i0/r $'$,%u#%$ p$n%ru
/p$r#6iuni0$ n$,$#r$, pr$,u1 :i 0# / r$1un$r#6i$, 4n 1(ur# %#2i0i%( prin
,/n-$n6i$ #u prin u"#n6$)
E%$ ,/ni&$r#%( n$,ri( /ri,$ ,0#u"( prin ,#r$ in%i%u6i# &$ ,r$&i% $%$
$=/n$r#%( &$ r(pun&$r$ p$n%ru n$$=$,u%#r$# /20i3#6ii0/r ,#r$ 4i r$-in 4n
#&1ini%r#r$# %i%0uri0/r ,u pru&$n6( :i &i0i3$n6( 8#r%) 21D2 C),i-)9)
Contractele de depozit bancar sunt 4operaiunile de banc 3i schimb7 (iind (apte
obiective de comer.
O p$r/#n( p/#%$ &$pun$ u1$ &$ 2#ni 0# CEC p$ nu1$0$ $i, &#r :i p$ nu1$0$
#0%$i p$r/#n$)
Cnd depunerea se (ace pe numele altei persoane0 indi(erent cu ce titlu0 depuntorul
transmite suma de bani pe seama titularului libretului0 sin.urul (a de care C.=.C. se
obli. la pstrare 3i restituire. +n ambele cazuri0 titularul libretului devine proprietarul
sumei de bani depuse 3i titularul e2clusiv al dreptului de dispoziie cu privire la suma
depus. 1epunerile pot (i (cute 3i pe librete la purttor )cu sau (r parol*0 sau pe
obli.aiuni C=C )titluri la purttor* sau pe titluri de depunere nominative.
R#p/r%uri0$ &in%r$ &$pun(%/r :i %i%u0#ru0 0i2r$%u0ui nu in'0u$n6$#"( r#p/r%uri0$
n(,u%$ 4n%r$ %i%u0#r :i C)E)C), ,# ur1#r$ # &$p/"i%u0ui)
1epuntorul poate introduce "n (avoarea sa0 "n contractul de depozit0 o ,0#u"( &$
41pu%$rni,ir$.
Clauza de "mputernicire nu a(ecteaz transmiterea posesiei 6uridice a sumei
titularului libretului care0 "n e2ercitarea dreptului su de dispoziie0 poate retra.e suma
sau chiar revoca "mputernicirea prin anularea clauzei.
C0#u"# &$ 41pu%$rni,ir$ p/#%$ 'i ,#0i'i,#%( ,# pr/,ur( p$,i#0( p$ ,#r$ %i%u0#ru0
0i2r$%u0ui n/1in#%i- / &( un$i #0%$ p$r/#n$ &$ # ri&i,# u1$0$ &$pu$)
9ersoana desemnat la condiii de retra.ere 3i "mputernicit s ridice sumele depuse
dobnde3te calitatea de mandatar al titularului libretului. 'andatul0 acordat prin clauza
de "mputernicire0 "nceteaz la moartea titularului libretului. Dumele ridicate de
192
"mputernicit aparin mandantului )titularul libretului* 3i0 prin urmare0 persoana
"mputernicit va trebui s dea socoteal0 la cerere0 mandantului sau0 dup caz0
mo3tenitorilor si 3i s remit sumele "ncasate.
C#0i%#%$# &$ 1#n&#%#r # p$r/#n$i 41pu%$rni,i%$ 4n r#p/r% ,u C)E)C)-u0 $%$
in&i,u%#2i0()
@n ,5i12, $%$ p/i2i0 ,#, 4n%r$ p(r6i, 1#n&#%u0 #,/r&#% prin ,0#u"# &$
41pu%$rni,ir$ ( 'i$ &u20#% &$ / &/n#6i$, 0# '$0 ,# :i 4n ,#"uri0$ &$pun$rii p$ nu1$0$
#0%$i p$r/#n$)
A,$%$ r#p/r%uri, '#6( &$ ,#r$ C)E)C)-u0 $%$ un %$r6, $ /0u6i/n$#"( p/%ri-i%
n/r1$0/r &r$p%u0ui ,/1un)
1epunerile (cute pe numele copiilor sunt considerate ca (iind (cute cu intenia de
a-i .rati(ica 3i intr0 din momentul depunerii0 "n patrimoniul copilului. 1ac "ns
liberalitatea este (cut de un printe0 (r consimmntul celuilalt0 contravaloarea
sumei se va include "n masa bunurilor comune supuse "mprelii.
<aptul c depunerea se (ace pe numele minorului sub 1@ ani0 iar printele depuntor
se auto"mputernice3te0 nu schimb concluzia c sumele depuse sunt ale minorului0
titular al libretului din momentul e(ecturii depozitului.
'inorul sub 1@ ani va ridica sumele depuse prin reprezentantul su le.al0 iar dup
1@ ani0 restituirea se va (ace minorului "nsu3i cu acordul printelui sau tutorelui.
1reptul de dispoziie al "mputernicitului poart att asupra capitalului depus0 ct 3i
asupra dobnzilor )(ructelor civile*0 dar nu 3i asupra c3ti.urilor0 "n cazul libretelor cu
dobnd 3i c3ti.uri.
Ti%u0#ru0 0i2r$%u0ui #r$ &r$p%u0 ( in&i,$ p$r/#n# ,#r$ -# pu%$# ri&i,# u1$0$
&up( 1/#r%$# #)
A,$#%( &ip/"i6i$, nu1i%( ,0#u"( %$%#1$n%#r(, ,/n%i%ui$ un 0$3#% ,u %i%0u
p#r%i,u0#r '(,u% prin %$%#1$n%)
C0#u"# %$%#1$n%#r( pr/&u,$ $'$,%$ nu1#i 0# &$,$u0 %i%u0#ru0ui 0i2r$%u0ui :i ,u
pri-ir$ 0# u1$0$ ,#r$ un% 4n &$p/"i% 4n #,$0 1/1$n%)
Ti%u0#ru0 p/#%$ r$-/,# 0$3#%u0 'i$ prin #nu0#r$# ,0#u"$i %$%#1$n%#r$, 'i$ prin
in,0u&$r$# u1$i 4n%r-un %$%#1$n% u0%$ri/r)
<a de C=C0 revocarea va produce e(ecte numai din momentul comunicrii
revocrii.
C=C-ul suport riscul pieirii (ortuite 3i rspunde pentru pre6udiciile cauzate
titularilor )"n calitate de comitent*0 "n cazul eliberrii sau "nre.istrrii .re3ite a sumelor
depuse din culpa personalului.
C=C-ul rspunde de asemenea pentru plile (cute persoanelor ne"ndreptite )ho0
.sitor* care au indus "n eroare pe (uncionarii C=C0 dar numai de la data declarrii
prevederii sau sustra.erii acestora 3i numai pentru sumele restituite peste pla(oane0
pentru care C=C-ul este obli.at s blocheze contul.
9entru sumele restituite persoanelor ne"ndreptite "nainte de data primirii de ctre
unitile C=C a comunicrilor periodice privind libretele anulate0 C=C-ul nu rspunde0
titularul urmnd s solicite restituirea sumelor de la in(ractor.
/otu3i0 C=C-ul va rspunde "n calitate de comitent 3i "n acest caz0 dac se dovede3te
dolul prepu3ilor si )de e2emplu0 complicitatea (uncionarului su la (apta hoului*. +n
aceast situaie0 dolul (uncionarului C=C va strmuta rspunderea C=C pe terenul
rspunderii delictuale.
O20i3#6i# &$p/"i%#ru0ui &$ # p(%r# $,r$%u0 &$p/"i%u0ui $ r$3($:%$ :i 4n ,#"u0
&$pun$ri0/r 2#n,#r$, ,# :i #0 &$pun$ri0/r 2(n$:%i 0# CEC)
193
Ar%) * &in L$3$# nr) **I1DD* %#2i0$:%$ ,( .Op$r#6iuni0$ $'$,%u#%$ &$ C## &$
E,/n/1ii :i C/n$1n#6iuni, nu1$0$ &$pun(%/ri0/r :i #0 %i%u0#ri0/r &$pun$ri0/r,
u1$0$ &$pu$ :i /ri,$ #0%$ &#%$ 4n 0$3(%ur( ,u /p$r#6ii0$ p$ nu1$0$ #,$%/r#, un%
,/n'i&$n6i#0$7)
1ate in(ormative privind numele titularilor0 depuntorilor0 sumele depuse 3i
operaiunile e(ectuate pe numele persoanelor (izice 3i 6uridice se dau numai titularilor
sau reprezentanilor le.ali0 iar "n cauzele penale "n care s-a pus "n mi3care aciunea
penal "mpotriva titularului0 la cererea scris a procurorului sau a instanei 6udectore3ti.
G dispoziie asemntoare se .se3te "n 8e.ea bancar nr. %8F1!!8 )art. @!*; 4-anca
va pstra con(idenialitatea tuturor tranzaciilor 3i serviciilor pe care le o(er0 inclusiv cu
privire la identitatea titularilor conturilor.
9ersonalul unei bnci0 supus prevederilor prezentei le.i0 nu are dreptul de a (olosi
sau de a dezvlui nici "n timpul activitii0 nici dup "ncetarea acesteia0 (apte sau date
care0 devenite publice0 ar duna intereselor ori presti.iului unei bnci sau vreunui client
al acestuia7.
Nu 1#i pu6in .*bligaia de pstrare a secretului proesional nu poate i opus
autoritii competente n e.ercitarea atribuiilor sale prevzute de lege7)
'o3tenitorii titularului libretului C=C pot obine in(ormaii numai cu privire la
soldul e2istent la data decesului autorului lui 3i la operaiunile ulterioare0 numai cu
condiia s dovedeasc calitatea lor cu un certi(icat de mo3tenitor sau o hotrre
6udectoreasc.
L$3$# CEC %#2i0$:%$, &$ #$1$n$#, prin,ipiu0 in$i"#2i0i%(6ii r$0#%i-$ #
u1$0/r &$pu$)
'surile de indisponibilizare 3i de e2ecutare a sumelor depuse se vor lua "n
condiiile le.ii )art. @ alin. 3 8e.ea C>C*, adic numai "n cauze penale0 dup pornirea
urmririi penale0 ori "n temeiul unei hotrri 6udectore3ti penale sau civile decur.nd
dintr-un (apt penal.
9roba depunerilor "n raporturile cu C=C-ul se (ace cu a6utorul libretului C=C0
e2trasului de cont sau a indicrii numrului libretului sau a altor elemente necesare
identi(icrii libretului.
+n raporturile dintre titularul libretului 3i alte persoane0 dovada se (ace cu libretul
sau relaii de la C=C0 iar dac titularul re(uz s cear aceste relaii necesare soluionrii
procesului0 instana va soluiona procesul pe baza celorlalte probe administrate de pri0
putnd s ia "n considerare 3i re(uzul ne6usti(icat al titularului de a cere relaii de la C=C
)art. $$% C.pr.civ.*.
D$pun$ri0$ &$ u1$ &$ 2#ni 4n 2(n,i, ,/n%i%ui%$ ,# /,i$%(6i ,/1$r,i#0$ #u 4n
u,ur#0$ &in R/1!ni# #0$ 2(n,i0/r, p$r/#n$ Curi&i,$ %r(in$ un% r$30$1$n%#%$ &$
L$3$# 2#n,#r( nr) +BI+ 1#r%i$ 1DDB, ,/1p0$%#%( :i 1/&i'i,#%( prin L$3$# nr) <B+
&in 1B n/i$12ri$ 200?)
S$,6iun$# # VI - #
194
S$,5$%ru0 ,/n-$n6i/n#0
6. 1. #ec0estrul convenional
S$,5$%ru0 ,/n-$n6i/n#0 $%$ &$p/"i%u0 prin ,#r$ &/u( #u 1#i 1u0%$ p$r/#n$
4n,r$&in6$#"( unui %$r6, &$nu1i% #&1ini%r#%/r-$,5$%ru, unu0 #u 1#i 1u0%$
2unuri 1/2i0$ /ri i1/2i0$ 4n pri-in6# ,(r/r# $=i%( / ,/n%$%#6i$, #u in,$r%i%u&in$
Curi&i,(, ,u /20i3#6i# p$n%ru #,$%# &$ # 0$ p(%r# :i # 0$ r$%i%ui ,$0ui r$,un/,u% ,#
%i%u0#r #0 &r$p%u0ui 8#r%) 21?B C),i-)9)
D$p/"i%u0-$,5$%ru $%$ / '/r1( # &$p/"i%u0ui, ,#r$ #r$ ,# /2i$,% 2unuri
0i%i3i/#$, '/0/i% 4n ,/pu0 in&ip/ni2i0i"(rii :i ,/n$r-(rii #,$%/r#, p!n( 0#
/0u6i/n#r$# &$'ini%i-( # 0i%i3iu0ui)
Dpre deosebire de depozitul obi3nuit0 care poate avea ca obiect numai lucruri
mobile0 depozitul-sechestru poate avea ca obiect att bunuri mobile0 ct 3i lucruri
imobile.
Dechestrul convenional este un contract de depozit pentru "ncheierea cruia este
necesar capacitatea prilor de a contracta.
O20i3#6ii0$, &r$p%uri0$ :i pu%$ri0$ #&1ini%r#%/ru0ui-$,5$%ru un% &$%$r1in#%$
prin ,/n-$n6i# p(r6i0/r, i#r 4n 0ip# #,$%$i# $ #p0i,( r$3u0i0$ %#2i0i%$ &$ C/&u0 ,i-i0
4n #r%) 21?B-21<?)
P/%ri-i% #r%) 21<0 C),i-) #&1ini%r#%/ru0-$,5$%ru $%$ 6inu% ( p("$#,( :i (
,/n$r-$ /2i$,%u0 $,5$%ru0ui ,u &i0i3$n%# unui &$p/"i%#r)
1ac natura bunului o cere0 administratorul-sechestru este inut s "ndeplineasc
acte de administrare0 re.ulile din materia mandatului (iind aplicabile "n mod
corespunztor.
Cu autorizarea instanei 6udectore3ti0 administratorul-sechestru poate s "nstrineze
bunul "n cazul "n care acesta nu poate (i conservat sau dac0 pentru un alt motiv0 msura
"nstrinrii este vdit necesar.
A&1ini%r#%/ru0-$,5$%ru %r$2ui$ ( pr$&$# 2unu0 ,$0ui &$$1n#% &$ in%#n6#
Cu&$,(%/r$#,( #u, &up( ,#", ,$0ui in&i,#% prin #,/r&u0 %u%ur/r p(r6i0/r ,#r$ 0-#u
nu1i%)
P!n( 0# 'in#0i"#r$# ,/n%$%#6i$i #u p!n( 0# 4n,$%#r$# %(rii &$ in,$r%i%u&in$
Curi&i,(, #&1ini%r#%/ru0-$,5$%ru nu -# pu%$# 'i 0i2$r#%, &$,!% prin #,/r&u0
%u%ur/r p(r6i0/r ,#r$ 0-#u nu1i% #u, p$n%ru 1/%i-$ %$1$ini,$, prin 5/%(r!r$
Cu&$,(%/r$#,()
1ac nu s-a convenit alt(el0 administratorul-sechestru are dreptul la o remuneraie
)art. $1@$ alin. )1* C.civ.*.
Chiar 3i "n cazul sechestrului cu titlu .ratuit0 administratorul-sechestru are dreptul la
restituirea tuturor cheltuielilor (cute pentru conservarea 3i administrarea bunului
sechestrat0 precum 3i la plata desp.ubirilor pentru pierderile su(erite "n le.tur cu
acesta.
6.$. #ec0estrul judiciar
S$,5$%ru0 p/#%$ 'i &ipu &$ in%#n6# &$ Cu&$,#%( 0# ,$r$r$# un$i #u #12$0/r
p(r6i)
195
@n #,$% ,#", $ #p0i,( pr$-$&$ri0$ C/&u0ui &$ pr/,$&ur( ,i-i0( :i, &up( ,#",
&ip/"i6ii0$ #r%) 21?B-21<2 C),i-), 4n ,/1p0$%#r$, 4n 1(ur# 4n ,#r$ #,$%$# un%
,/1p#%i2i0$)
196
Capitolul &II
C/n%r#,%u0 &$ /,i$%#%$
%eciunea ' & &oiunea i condiiile de validitate ale contractului de societate
1.1. &oiunea contractului de societate
Prin ,/n%r#,%u0 &$ /,i$%#%$ &/u( #u 1#i 1u0%$ p$r/#n$ $ /20i3( r$,ipr/, (
,//p$r$"$ p$n%ru &$'(:ur#r$# un$i #,%i-i%(6i :i ( ,/n%ri2ui$ 0# #,$#%# prin
#p/r%uri 2(n$:%i, 4n 2unuri, 4n ,un/:%in6$ p$,i'i,$ #u pr$%#6ii, ,u ,/pu0 &$ #
41p(r6i 2$n$'i,ii0$ #u &$ # $ '/0/i &$ $,/n/1i# ,$ #r pu%$# r$"u0%# 8#r%) 1BB1 #0in)
819 C),i-)9)
Fi$,#r$ #/,i#% ,/n%ri2ui$ 0# up/r%#r$# pi$r&$ri0/r pr/p/r6i/n#0 ,u
p#r%i,ip#r$# 0# &i%ri2u6i# 2$n$'i,iu0ui, &#,( prin ,/n%r#,% nu -# %#2i0i% #0%'$0 8#r%)
1BB1 #0in) 829 C),i-)9)
S/,i$%#%$# $ p/#%$ ,/n%i%ui ,u #u '(r( p$r/n#0i%#%$ Curi&i,()
+ntre asociai )persoane (izice 3i persoane 6uridice*0 contractul de societate creeaz o
comunitate de interese care o deosebe3te de indiviziune sau de comunitatea de bunuri.
1) 2) Condiiile de validitate ale contractului de societate sunt?
a* ,/ni16(1!n%u0 p(r6i0/r p$n%ru ,/n%i%uir$# /,i$%(6ii 8aectatio societatis9
care o deosebe3te de simpla asociere "n vederea realizrii unor interese comune>
P/#%$ 'i #/,i#% /ri,$ p$r/#n( 'i"i,( #u p$r/#n( Curi&i,(, #'#r( &$ ,#"u0 4n
,#r$ prin 0$3$ $ &ipun$ #0%'$0) Un /6 nu p/#%$ &$-$ni #/,i#% prin #p/r%#r$# &$
2unuri ,/1un$, &$,!% ,u ,/ni16(1!n%u0 ,$0ui0#0% /6, &ip/"i6ii0$ #r%) ?<D, ,#r$
pr$-(& ,( .r$3i1u0 1#%ri1/ni#0 4n,$%$#"( ,/n%#%#r$# nu0i%(6ii, &$'#,$r$# #u
4n,$%#r$# ,((%/ri$i>, #p0i,!n&u-$ 4n 1/& ,/r$pun"(%/r 8#r%) 1BB2 #0in) 819 C),i-)9)
9rile contractante trebuie s aib capacitatea de a (ace acte de dispoziie. 'inorii
3i interzi3ii nu pot "ncheia un contract de societate civil0 sanciunea "nclcrii acestei
cerine de capacitate este nulitatea relativ a contractului de societate.
b* #p/r%u0 /,i#00 adic participarea tuturor prilor )e.al sau chiar ine.al* la
constituirea (ondului comun>
Fi$,#r$ #/,i#% %r$2ui$ ( ,/n%ri2ui$ 0# ,/n%i%uir$# /,i$%(6ii prin #p/r%uri
2(n$:%i 4n 2unuri, 4n pr$%#6ii, #u ,un/:%in6$ p$,i'i,$ 8#r%) 1BB2 #0in) 8?9 C),i-)9)
+n cazul unei societi cu personalitate 6uridic0 aporturile intr "n patrimoniul
societii0 iar "n cazul unei societi (r personalitate 6uridic0 aporturile devin
coproprietatea asociailor a(ar de cazul "n care au convenit0 "n mod e2pres0 c vor trece
"n (olosina lor comun.
/rans(erul drepturilor asupra bunurilor aportate este supus (ormelor de publicitate
prevzute de le.e. 1ac "nscrierea dreptului "n re.istrele de publicitate a (ost (cut
"nainte de data "nmatriculrii societii0 trans(erul drepturilor este0 "n toate cazurile0
a(ectat de condiia dobndirii personalitii 6uridice.
Ap/r%u0 /,i#0 p/#%$ 'i 1#%$ri#0 84n n#%ur( #u 4n 2#ni9, 4n pr$%#6ii #u
,un/:%in6$ p$,i'i,$, #u 1i=% 81#%$ri#0 :i 4n pr$%#6ii9)
197
c* 41p(r6ir$# '/0/#$0/r :i # pi$r&$ri0/r 4n%r$ %/#%$ p(r6i0$ ,/n%r#,%#n%$0
proporional cu aportul lor social>
d* /ri,$ /,i$%#%$ %r$2ui$ ( #i2( un /2i$,% &$%$r1in#% :i 0i,i%, 4n #,/r& ,u
/r&in$# pu20i,( :i 2un$0$ 1/r#-uri 8#r%) 1BB2 #0in) 829 C),i-)9)
Ilicitatea sau imoralitatea scopului este sancionat cu nulitatea absolut a
contractului.
%eciunea a ''-a & Clasiicarea societilor dup orma lor
Dup( '/r1# 0/r, /,i$%(6i0$ p/% 'iA
a* simple>
b* "n participaie>
c* "n nume colectiv>
d* "n comandit simpl>
e* cu rspundere limitat>
(* pe aciuni>
.* "n comandit pe aciuni>
h* cooperative>
i* alt tip de societate anume re.lementat de le.e )art. 1888 C.civ.*.
9rin contractul de societate sau printr-un act separat0 asociaii pot conveni
constituirea unei societi cu personalitate 6uridic0 cu respectarea condiiilor prevzute
de le.e. +n acest caz0 rspunderea lor pentru datoriile sociale este subsidiar0 nelimitat
3i solidar0 dac prin le.e nu se dispune alt(el.
Docietatea dobnde3te personalitate 6uridic prin 3i de la data "nmatriculrii "n
re.istrul comerului0 dac prin le.e nu se dispune alt(el.
P!n( 0# &#%# &/2!n&irii p$r/n#0i%(6ii Curi&i,$, r#p/r%uri0$ &in%r$ #/,i#6i un%
3u-$rn#%$ &$ r$3u0i0$ #p0i,#2i0$ /,i$%(6ii i1p0$ 8#r%) 1BBD C),i-)9)
1ac0 potrivit voinei asociailor0 societatea urmeaz s aib personalitate 6uridic0
indi(erent de obiectul de activitate0 ea poate (i constituit numai "n (orma 3i condiiile
prevzute de le.ea special care "i con(er personalitate 6uridic.
%eciunea a '''-a % #ocietatea simpl
3. 1. Caracterele juridice ale contractului de societate simpl
C/n%r#,%u0 &$ /,i$%#%$ i1p0( $%$ unA
1* C/n%r#,% ,i-i0
Docietatea simpl nu are personalitate 6uridic 3i nici calitatea de comerciant 3i nu
poate "ncheia acte subiective de comer0 3i nici e(ectua (apte obiective de comer.
=a nu este supus re.imului 6uridic prevzut de le.ea pentru societile comerciale.
8ipsa personalitii 6uridice este de natura societii simple.
Cu societatea simpl sunt asimilate societile supuse condiiei "nmatriculrii
con(orm le.ii 3i rmase ne"nmatriculate0 precum 3i societile de (apt.
$* C/n%r#,% ,/n$nu#00 care poate (i "ncheiat solo consensus, "n cazul societii
(r personalitate 6uridic.
198
C/n%r#,%u0 &$ /,i$%#%$ $ 4n,5$i$ 4n '/r1( ,ri() D#,( prin 0$3$ nu $ pr$-$&$
#0%'$0 '/r1# ,ri( $%$ n$,$#r( nu1#i p$n%ru &/-#&# ,/n%r#,%u0ui 8#r%) 1BB< #0in)
819 C),i-)9)
Su2 #n,6iun$# nu0i%(6ii #2/0u%$, ,/n%r#,%u0 prin ,#r$ $ 4n'iin6$#"( / /,i$%#%$
,u p$r/n#0i%#%$ Curi&i,(, %r$2ui$ ( $ 4n,5$i$ 4n '/r1( ,ri( :i ( pr$-#&(
#/,i#6ii, #p/r%uri0$, '/r1# Curi&i,(, /2i$,%u0, &$nu1ir$# :i $&iu0 /,i$%(6ii 8#r%)
1BB< #0in) 829 C),i-)9)
3* C/n%r#,% in#0#31#%i,0 prin care asociaii se obli. reciproc s aduc (iecare
aportul su social 3i s des(3oare activitatea la care s-au obli.at.
@* C/n%r#,% ,u %i%0u /n$r/, sui generis
<iecare asociat urmre3te s obin un avanta60 dar nu de la ceilali asociai0 ci
participnd0 alturi de ceilali asociai0 la "mprirea avanta6elor )bene(iciilor*
proporional cu aportul su social.
%* C/n%r#,% ,u ,#r#,%$r 0u,r#%i-
Caracterul lucrativ )patrimonial* 3i obinerea unor (oloase patrimoniale sunt de
esena societii civile 3i o deosebesc de asociaiile 3i (undaiile (r scop lucrativ.
6* C/n%r#,% ,/1u%#%i-0 "ntruct obli.aiile asociailor sunt cunoscute din momentul
"ncheierii contractului 3i nu depind de un eveniment viitor 3i incert.
=ventualele pierderi ce s-ar "nre.istra "n activitatea societii nu o trans(orm "ntr-un
contract aleatoriu.
7* C/n%r#,% intuitu persoane "n cazul "n care prin el se "n(iineaz o societate de
persoane nu o societate de capitaluri.
Cceasta determin necesitatea lurii deciziilor0 inclusiv a celor privind cedarea
drepturilor asociatului sau substituirea lui0 cu condiia realizrii de re.ul a unanimitii
asociailor.
Caracterul intuitu persoane e2plic 3i "ncetarea societii prin moartea unuia dintre
asociai.
8* C/n%r#,% ,u $=$,u%#r$ u,,$i-(0 durata (iind de esena societii civile.
Docietatea "ncepe din momentul "ncheierii contractului0 dac prile nu au prevzut
un termen suspensiv.
Dur#%# /,i$%(6ii $%$ n$&$%$r1in#%(, &#,( prin ,/n%r#,% nu $ pr$-$&$ #0%'$0
8#r%) 1BB+ #0in) 19 C),i-)9)
A/,i#6ii p/% pr$0un3i &ur#%# /,i$%(6ii, 4n#in%$ &$ $=pir#r$# #,$%$i#)
3. $. 6nc0eierea contractului de societate
C/n%r#,%u0 &$ /,i$%#%$ nu $%$ upu un/r '/r1#0i%(6i p$,i#0$, ,u $=,$p6i#
,$0/r pr$-("u%$ &$ #r%) 1BB< #0in) 809 pri-in& '/r1# ,ri( # ,/n%r#,%u0ui :i ,$0/r
,#r$ r$"u0%( &in n#%ur# 2unuri0/r ,$ ,/n%i%ui$ #p/r% 8#r%) 1BD0 C),i-)9)
+n lips de stipulaie contrar sau dac prin le.e nu se dispune alt(el0 modi(icarea
contractului de societate se (ace cu respectarea dispoziiilor prescrise de le.e pentru
"ncheierea sa valabil.
S/,i$%#%$# i1p0( nu #r$ p$r/n#0i%#%$ Curi&i,( 8#r%) 1BD2 C),i-)9)
D#,( #/,i#6ii &/r$, &/2!n&ir$# p$r/n#0i%(6ii Curi&i,$, prin #,%u0 &$
1/&i'i,#r$ # ,/n%r#,%u0ui &$ /,i$%#%$ -/r in&i,#, 4n 1/& $=pr$, '/r1# Curi&i,( #
#,$%$i# :i -/r pun$ &$ #,/r& %/#%$ ,0#u"$0$ #0$ ,u &ip/"i6ii0$ 0$3#0$ #p0i,#2i0$
/,i$%(6ii n/u 4n'iin6#%$)
199
@n #,$% ,#" &/2!n&ir$# p$r/n#0i%(6ii Curi&i,$ $ '#,$ '(r( # $ &ipun$
&i"/0-#r$# /,i$%(6ii i1p0$) A/,i#6ii :i /,i$%#%$# n/u 4n'iin6#%( r(pun& /0i&#r :i
in&i-i"i2i0 p$n%ru %/#%$ &#%/rii0$ /,i$%(6ii n(,u%$ 4n#in%$ &$ &/2!n&ir$#
p$r/n#0i%(6ii Curi&i,$)
Docietile supuse condiiei "nmatriculrii con(orm le.ii 3i rmase ne"nmatriculate0
precum 3i societile de (apt sunt asimilate societilor simple )art. 18!3 C.civ.*.
3. 3. 3portul social
A/,i#6ii #u /20i3#6i# &$ # #&u,$ 4n /,i$%#%$ #p/r%u0 /,i#0 pr/1i)
Csociaii contribuie la (ormarea capitalului social al societii0 prin aporturi bne3ti
sau "n bunuri0 dup caz.
C#pi%#0u0 /,i#0 u2,ri $ &i-i&$ 4n p(r6i $3#0$, nu1i%$ p(r6i &$ in%$r$, ,#r$ $
&i%ri2ui$ #/,i#6i0/r pr/p/r6i/n#0 ,u #p/r%uri0$ 'i$,(rui#, &#,( prin 0$3$ #u
,/n%r#,%u0 &$ /,i$%#%$ nu $ pr$-$&$ #0%'$0)
A/,i#6ii $ p/% /20i3# 0# #p/r% 4n pr$%#6ii #u 4n ,un/:%in6$ p$,i'i,$, ,u %i%0u
&$ #p/r% /,i$%#r) @n ,5i12u0 #,$%ui #p/r%, #/,i#6ii p#r%i,ip(, p/%ri-i% #,%u0ui
,/n%i%u%i- 0# 41p(r6ir$# 2$n$'i,ii0/r :i up/r%#r$# pi$r&$ri0/r, pr$,u1 :i 0# 0u#r$#
&$,i"ii0/r 4n /,i$%#%$ 8#r%) 1BD< C),i-)9)
<iecare dintre asociai rspunde (a de societate 3i (a de ceilali asociai pentru
vrsarea aporturilor la care s-a obli.at.
1repturile con(erite de prile de interes sunt suspendate pn la vrsarea aporturilor
la capitalul social.
Ap/r%u0 4n 2unuri, #0%$0$ &$,!% ,$0$ 'un3i2i0$, $ $'$,%u$#"( prin %r#n'$ru0
&r$p%uri0/r #upr# #,$%/r# :i pr$&#r$# $'$,%i-( # 2unuri0/r 4n %#r$ &$ 'un,6i/n#r$
p/%ri-i% &$%in#6i$i /,i#0$)
Csociatul care aporteaz proprietatea sau un alt drept real asupra unui bun rspunde
pentru e(ectuarea aportului "ntocmai unui vnztor (a de cumprtor0 iar asociatul
care aporteaz (olosina rspunde pentru e(ectuarea aportului "ntocmai unui locator (a
de locatar.
Ap/r%uri0$ ,/n%!n& 4n 2unuri 'un3i2i0$ #u ,/nu1p%i2i0$ nu p/% 'i u2,ri$
,u %i%0u &$ #p/r% 4n '/0/in6(, ,i &$-in, 4n %/#%$ ,#"uri0$, pr/pri$%#%$# #/,i#6ii0/r
,5i#r &#,( 4n ,/n%r#,%u0 &$ /,i$%#%$ nu -# %ipu0#% #,$#%# 4n 1/& $=pr$ 8#r%)
1BD* C),i-)9)
Csociatul care aporteaz o crean rspunde pentru e2istena creanei la momentul
aportului 3i "ncasarea acesteia la scande0 (iind obli.at s acopere cuantumul acesteia0
dobnda le.al de la scaden 3i orice alte daune ar rezulta0 dac creana nu se "ncaseaz
"n tot sau "n parte.
8a (el rspunde asociatul care aporteaz cambii sau alte titluri de credit care circul
"n comer )art. 18!7 alin. )3* C.civ.*.
A/,i#%u0 ,#r$ #p/r%$#"( #,6iuni #u p(r6i /,i#0$ $1i$ &$ / #0%( /,i$%#%$
r(pun&$ p$n%ru $'$,%u#r$# #p/r%u0ui 4n%/,1#i unui -!n"(%/r '#6( &$ ,u1p(r(%/r)
A/,i#%u0 ,#r$ -# /20i3#% ( #p/r%$"$ / u1( &$ 2#ni, &#%/r$#"( 4n ,#" &$
n$$=$,u%#r$ u1# 0# ,#r$ -# /20i3#%, &/24n&# 0$3#0( &$ 0# ,#&$n6( :i /ri,$ #0%$
&#un$ ,#r$ #r r$"u0%#, 'iin& &$ &r$p% pu 4n 4n%!r"i$r$)
200
Cportul "n prestaii sau cuno3tine speci(ice este datorat att timp ct asociatul care
s-a obli.at la acesta este membru al societii0 iar asociatul este inut (a de societate
pentru toate c3ti.urile realizate din activitile care (ac obiectul aportului.
Cporturile "n prestaii sau cuno3tine speci(ice se e(ectueaz prin des(3urarea de
ctre asociatul care s-a obli.at a unor activiti concrete 3i prin punerea la dispoziia
societii a unor in(ormaii0 pentru realizarea obiectului acesteia0 "n modalitile 3i
condiiile stabilite prin contractul de societate.
N$$=$,u%#r$# #p/r%u0ui 4n pr$%#6ii #u ,un/:%in6$ p$,i'i,$ &( 0/, nu1#i 0# /
#,6iun$ 4n $=,0u&$r$ ,u &#un$-in%$r$$, &#,( $ ,#"u0)
Nu1#i 2unu0 #'0#% 4n ,ir,ui%u0 ,i-i0 p/#%$ 'i #&u ,# #p/r% 4n /,i$%#%$)
Bunu0 ,#r$ ,/n%i%ui$ /2i$,%u0 #p/r%u0ui %r$2ui$ ( #p#r6in( #/,i#%u0ui)
9entru e(ectuarea aportului vor (i respectate condiiile de (ond0 de (orm 3i de
publicitate cerute de le.e.
3. @. Patrimoniul social
P#%ri1/niu0 /,i$%(6ii 8p#%ri1/niu0 /,i#09 $%$ '/r1#% &in %/%#0i%#%$#
#p/r%uri0/r #/,i#6i0/r :i # &r$p%uri0/r :i /20i3#6ii0/r ,/n%r#,%#%$ &$ /,i$%#%$
u0%$ri/r ,/n%i%uirii $i)
9atrimoniul social este distinct de patrimoniul (iecrui asociat 3i este implicit
recunoscut 3i asimilat de Codul civil cu indiviziunea succesoral0 adic cu o proprietate
comun pe cote-pri asupra unui patrimoniu0 a unei universaliti de bunuri0 drepturi 3i
obli.aii.
C/&u0 ,i-i0 r$,un/#:%$ $=i%$n6# #,$%ui p#%ri1/niu /,i#0, &$:i /,i$%#%$#
i1p0( nu #r$ p$r/n#0i%#%$ Curi&i,( :i nu $%$ &$,i u2i$,% &$ &r$p%, p$n%ru ,( 4n
0ip# p#%ri1/niu0ui /,i#0 #'$,%#% r$#0i"(rii ,/pu0ui (u, /,i$%#%$# nu #r pu%$#
'un,6i/n#)
P(r6i0$ &$ in%$r$ un% in&i-i"i2i0$ 8#r%) 1D00 #0in) 819 C),i-)9)
P(r6i0$ &$ in%$r$ p0(%i%$ #u -(r#%$ 4n 4n%r$3i1$ &#u &r$p% &$ -/% 4n #&un#r$#
#/,i#6i0/r, &#,( prin ,/n%r#,% nu -# pr$-("u% #0%'$0)
Cnd o parte de interes devine proprietatea comun a mai multor persoane0 acestea
sunt obli.ate s desemneze un reprezentant unic pentru e2ercitarea drepturilor sociale
a(erente.
Ct timp o parte de interes este proprietatea comun a mai multor persoane0 acestea
rspund "n mod solidar pentru e(ectuarea vrsmintelor datorate.
Tr#n1i%$r$# p(r6i0/r &$ in%$r$ $ '#,$ 4n 0i1i%$0$ :i ,/n&i6ii0$ pr$-("u%$ &$
0$3$ :i &$ ,/n%r#,%u0 &$ /,i$%#%$) Tr#n1i%$r$# p(r6i0/r &$ in%$r$ ,(%r$ p$r/#n$
&in #'#r# /,i$%(6ii $%$ p$r1i( ,u ,/ni16(1!n%u0 %u%ur/r #/,i#6i0/r) P(r6i0$ &$
in%$r$ $ p/% %r#n1i%$ :i prin 1/:%$nir$, &#,( prin ,/n%r#,% nu $ &ipun$ #0%'$0
8#r%) 1D01 #0in) 819 C),i-)9)
Grice asociat poate rscumpra0 substituindu-se "n drepturile dobnditorului0 prile
de interes dobndite cu titlu oneros de un ter (r consimmntul tuturor asociailor0 "n
termen de 6# de zile de la data la care a cunoscut sau ar (i trebuit s cunoasc cesiunea.
1ac mai muli asociai e2ercit concomitent acest drept0 prile de interes se aloc
proporional cu cota de participare la pro(it.
+n cazul prevzut mai sus 3i ori de cte ori le.ea impune cesiunea prilor de interes0
valoarea acestora este stabilit de un e2pert a.reat de prile cesiunii sau0 "n lipsa unui
acord0 de ctre instan.
201
C$iun$# ,u %i%0u 3r#%ui% # p(r6i0/r &$ in%$r$ $%$ #i1i0#%( un$i ,$iuni ,u %i%0u
/n$r/ :i &( 0/, 0# #p0i,#r$# p/i2i0i%(6ii r(,u1p(r(rii p(r6i0/r &$ in%$r$) @n
pri-in6# '/r1$i, ,$iun$# ,u %i%0u 3r#%ui% $%$ upu( r$3i1u0ui Curi&i, #0 &/n#6i$i)
%eciunea a '#-a H 4aporturile dintre asociai i societate
@.1. 3sociaii sunt obligai s acioneze n raporturile dintre ei cu bun! credin
i pentru ndeplinirea scopului societii.
1. A/,i#%u0 #r$ /20i3#6i# &$ n$,/n,ur$n6(
A/,i#%u0 nu p/#%$ '#,$ ,/n,ur$n6( /,i$%(6ii p$ ,/n% pr/priu #u p$ ,/n%u0 un$i
%$r6$ p$r/#n$ :i ni,i nu p/#%$ '#,$ p$ /,/%$#0# # /ri p$ /,/%$#0# #0%ui# -r$/
/p$r#6iun$ ,#r$ #r pu%$# 'i p(3u2i%/#r$ p$n%ru /,i$%#%$ 8#r%) 1D0? #0in) 819 C),i-)9)
Csociatul nu poate lua parte pe cont propriu sau pe contul unei tere persoane la o
activitate care ar conduce la privarea societii de bunurile0 munca sau cuno3tinele
speci(ice la care asociatul s-a obli.at.
-ene(iciile rezultnd din oricare dintre activitile interzise mai sus se cuvin
societii0 iar asociatul este inut pentru orice daune ce ar putea rezulta.
$. F/0/ir$# 2unuri0/r /,i#0$
@n 0ip( &$ %ipu0#6i$ ,/n%r#r(, 'i$,#r$ #/,i#% p/#%$ '/0/i 2unuri0$ /,i#0$ 4n
in%$r$u0 /,i$%(6ii, p/%ri-i% ,u &$%in#6i# #,$%/r# :i '(r( ( %!nC$n$#,( &r$p%uri0$
,$0/r0#06i #/,i#6i)
Csociatul care0 (r consimmntul scris al celorlali asociai0 "ntrebuineaz
bunurile sociale "n (olosul su sau al unei alte persoane0 este obli.at s restituie
societii bene(iciile ce au rezultat 3i s acopere daunele ce ar putea rezulta.
:iciun asociat nu poate lua din (ondurile sociale mai mult dect i s-a (i2at pentru
cheltuielile (cute sau pentru cele ce urmeaz s se (ac "n interesul societii.
A/,i#%u0 ,#r$ 4n,#0,( #,$#%( in%$r&i,6i$ $%$ r(pun"(%/r &$ u1$0$ 0u#%$ :i &$
%/#%$ &#un$0$-in%$r$$ ,$ #r pu%$# r$"u0%# 8#r%) 1D0+ C),i-)9)
De poate stipula prin contractul de societate0 c asociaii pot lua din casa societii
anumite sume de bani pentru cheltuielile lor particulare.
3. R#12ur#r$# ,5$0%ui$0i0/r '(,u%$ p$n%ru /,i$%#%$
A/,i#%u0 #r$ &r$p%u0 0# r#12ur#r$# ,5$0%ui$0i0/r p$ ,#r$ 0$-# '(,u% p$n%ru
/,i$%#%$ :i 4n&$1ni"#% p$n%ru /20i3#6ii0$ #u pi$r&$ri0$ p$ ,#r$ 0$-# #u1#% #u
u'$ri% #,6i/n!n& &$ 2un(-,r$&in6( 4n in%$r$u0 /,i$%(6ii 8#r%) 1D0; #0in) 819 C),i-)9)
Csociatul nu poate compensa cheltuielile 3i pierderile prevzute mai sus cu datoriile
sale (a de societate 3i nici pa.uba cauzat societii din culpa sa cu (oloasele ce i-a
adus prin di(erite operaiuni.
=ste interzis compensarea "ntre datoria unui ter (a de societate 3i creana acestuia
contra unui asociat.
@. $. @otrrile privind societatea i administrarea acesteia
1) N/%(r!ri0$ pri-in& /,i$%#%$#
A/,i#6ii, ,5i#r 0ipi6i &$ &r$p%u0 &$ #&1inPi%r#r$, #u &r$p%u0 ( p#r%i,ip$ 0#
0u#r$# 5/%(r!ri0/r ,/0$,%i-$ #0$ #&un(rii #/,i#6i0/r 8#r%) 1D10 #0in) 819 C),i-)9)
202
D#,( nu $ %#2i0$:%$ prin ,/n%r#,% #u prin 0$3$ #0%'$0, 5/%(r!ri0$ ,u pri-ir$ 0#
/,i$%#%$ $ i#u ,u 1#C/ri%#%$# -/%uri0/r #/,i#6i0/r)
N/%(r!ri0$ pri-in& 1/&i'i,#r$# ,/n%r#,%u0ui &$ /,i$%#%$ #u nu1ir$# unui
#&1ini%r#%/r uni, $ i#u ,u ,/ni16(1!n%u0 %u%ur/r #/,i#6i0/r, &$,i 4n
un#ni1i%#%$)
O20i3#6ii0$ unui #/,i#% nu p/% 'i 1(ri%$ '(r( ,/ni16(1!n%u0 #,$%ui#)
Aotrrile sunt adoptate de asociaii reunii "n adunarea asociailor. Contractul poate
prevedea modul de convocare 3i des(3urare a acesteia0 iar "n lips0 hotrrea poate (i
adoptat 3i prin consultarea scris a acestora.
Aotrrile pot de asemenea rezulta din consimmntul tuturor asociailor e2primat
"n actul "ncheiat de societate )art. 1!11 C.civ.*.
A/,i#%u0 n$1u06u1i% &$ / 5/%(r!r$ 0u#%( ,u 1#C/ri%#%$ / p/#%$ ,/n%$%# 0#
in%#n6# Cu&$,(%/r$#,(, 4n %$r1$n &$ 1+ "i0$ &$ 0# &#%# 0# ,#r$ # '/% 0u#%(, &#,( #
'/% pr$"$n%, :i &$ 0# &#%# ,/1uni,(rii, &#,( # '/% 0ip() D#,( 5/%(r!r$# nu i-# '/%
,/1uni,#%(, %$r1$nu0 ,ur3$ &$ 0# &#%# 0# ,#r$ # 0u#% 0# ,un/:%in6( &$ #,$#%#, &#r
nu 1#i %!r"iu &$ un #n &$ 0# &#%# 0# ,#r$ # '/% 0u#%( 5/%(r!r$#)
T$r1$nu0 &$ 1+ "i0$ p$n%ru ,/n%$%#6i$ $%$ %$r1$n &$ &$,(&$r$ 8#r%) 1D12
C),i-)9)
$. A&1ini%r#r$# /,i$%(6ii
Nu1ir$# #&1ini%r#%/ri0/r, 1/&u0 &$ /r3#ni"#r$ # #,$%/r#, 0i1i%$0$
1#n&#%u0ui, pr$,u1 :i /ri,$ #0% #p$,% 0$3#% &$ #&1ini%r#r$# /,i$%(6ii $ %#2i0$,
prin ,/n%r#,% #u prin #,%$ $p#r#%$)
A&1ini%r#%/rii p/% 'i #/,i#6i #u n$#/,i#6i, p$r/#n$ 'i"i,$ #u p$r/#n$
Curi&i,$, r/1!n$ #u %r(in$ 8#r%) 1D1? #0in) 829 C),i-)9)
D#,( prin ,/n%r#,% nu $ &ipun$ #0%'$0, /,i$%#%$# $%$ #&1ini%r#%( &$ #/,i#6i,
,#r$ #u 1#n&#% r$,ipr/, &$ # #&1ini%r# unu0 p$n%ru #0%u0 4n in%$r$u0 /,i$%(6ii)
Op$r#6iun$# '(,u%( &$ /ri,#r$ &in%r$ $i $%$ -#0#2i0( :i p$n%ru p#r%$# ,$0/r0#06i,
,5i#r '(r( # 0$ 'i 0u#% ,/ni16(1!n%u0 4n pr$#0#2i0)
Gricare dintre ei se pot opune0 "n scris0 operaiunii mai "nainte ca ea s (ie "ncheiat.
Gpoziia nu produce0 "ns0 e(ecte (a de terii de bun-credin.
Cdministratorul0 "n absena opoziiei asociailor0 poate (ace orice act de administrare
"n interesul societii.
A&1ini%r#%/ru0 p/#%$ 'i r$-/,#% p/%ri-i% r$3u0i0/r &$ 0# ,/n%r#,%u0 &$ 1#n&#%,
&#,( nu $ pr$-$&$ #0%'$0 4n ,/n%r#,%u0 &$ /,i$%(6i)
Clauzele care limiteaz puterile de administrare con(erite de le.e sunt considerate
nescrise (a de terii de bun-credin.
A&1ini%r#%/rii r(pun& p$r/n#0 '#6( &$ /,i$%#%$ :i %$r6i, p$n%ru pr$Cu&i,ii0$
#&u$ prin 4n,(0,#r$# 0$3ii, # 1#n&#%u0ui pri1i% #u prin ,u0p# 4n #&1ini%r#r$#
/,i$%(6ii 8#r%) 1D1+ #0in) 819 C),i-)9
1ac mai muli administratori au lucrat "mpreun0 rspunderea este solidar. Cu
toate acestea0 "n privina raporturilor dintre ei0 instana poate stabili o rspundere
proporional cu culpa individual "n producerea pre6udiciului.
1ac s-a stipulat c administratorii decid cu unanimitate sau cu ma6oritate0 dup
caz0 ace3tia nu pot e(ectua acte de administrare dect "mpreun0 cu e2cepia cazurilor de
(or ma6or cnd absena unei decizii ar putea cauza o pa.ub .rav societii )art.
1!17 C.civ.*.
203
A,%$0$ &$ #&1ini%r#r$ # /,i$%(6ii :i ,$0$ &$ &ip/"i6i$ #upr# 2unuri0/r
#,$%$i# un% in%$r"i$ #/,i#6i0/r ,#r$ nu #u ,#0i%#%$# &$ #&1ini%r#%/r, u2
#n,6iun$# #,/p$ririi &#un$0/r ,$ #r pu%$# r$"u0%#) Dr$p%uri0$ %$r6i0/r &$ 2un(-
,r$&in6( r(1!n n$#%in$ 8#r%) 1D1B #0in) 819 C),i-)9)
1ac le.ea nu prevede alt(el0 oricare dintre asociai are dreptul de a consulta
re.istrele 3i situaiile (inanciare ale societii0 de a lua la cuno3tin de operaiunile
acesteia 3i de a consulta orice document al societii0 (r a stn6eni operaiunile
societii 3i a(ecta drepturile celorlali asociai.
Cdministratorii sunt obli.ai s "ntocmeasc un raport anual cu privire la mersul
societii0 care va (i comunicat asociailor. Gricare dintre ace3tia poate solicita
dezbaterea raportului de ctre toi asociaii0 caz "n care administratorii sunt obli.ai s
convoace reunirea asociailor la sediul social pentru acest scop.
S/,i$%#%$# $%$ r$pr$"$n%#%( prin #&1ini%r#%/rii ,u &r$p% &$ r$pr$"$n%#r$ #u,
4n 0ip# nu1irii, prin /ri,#r$ &in%r$ #/,i#6i, &#,( nu -# %ipu0#% prin ,/n%r#,%
&r$p%u0 &$ r$pr$"$n%#r$ nu1#i p$n%ru unii &in%r$ #,$:%i# 8#r%) 1D1D #0in) 819 C),i-)9)
S/,i$%#%$# %( 4n Cu%i6i$ u2 &$nu1ir$# pr$-("u%( 4n ,/n%r#,% #u ,$#
4nr$3i%r#%(, 4n 1/& 0$3#0, &up( ,#", &#,( prin 0$3$ nu $ pr$-$&$ #0%'$0) T$r6ii &$
2un(-,r$&in6( $ p/% pr$-#0# &$ /ri,#r$ &in%r$ #,$%$#)
@. 3. 4epartizarea beneiciilor i a pierderilor
@1p(r6ir$# 2$n$'i,ii0/r :i # pi$r&$ri0/r /,i$%(6ii $ p/#%$ '#,$ 'i$ 4n ,uru0
'un,6i/n(rii $i, 'i$ 0# 4n,$%#r$# /,i$%(6ii, ,/n'/r1 4n6$0$3$rii #/,i#6i0/r pr$-("u%$
4n ,/n%r#,%u0 &$ /,i$%#%$)
9articiparea la pro(itul societii implic 3i contribuia la pierderile societii0 "n
condiiile prevzute de contractul de societate0 ale dispoziiilor Codului civil sau ale
le.ii speciale aplicabile0 dup caz. )art. 1!#$ alin. )1* C.civ.*.
P#r%$# 'i$,(rui #/,i#% 0# pr/'i%uri :i pi$r&$ri $%$ pr/p/r6i/n#0( ,u #p/r%u0 (u
0# ,#pi%#0u0 /,i#0, &#,( nu -# ,/n-$ni% #0%'$0) P#r%$# 0# pr/'i%uri :i pi$r&$ri0$
#/,i#%u0ui #0 ,(rui r#p/r% ,/n%( 4n pr$%#6ii #u ,un/:%in6$ p$,i'i,$ $%$ $3#0( ,u
,$# # #/,i#%u0ui ,#r$ # ,/n%ri2ui% ,u #p/r%u0 ,$0 1#i 1i,, &#,( nu -# ,/n-$ni%
#0%'$0)
Csociaii pot participa la c3ti. "n proporie di(erit de contribuia la pierderi0 cu
condiia ca ast(el de di(erene s (ie rezonabile potrivit cu "mpre6urrile sau s (ie e2pres
prevzute "n contract.
C!n& ,/n%r#,%u0 %#2i0$:%$ nu1#i p#r%$# &$ ,!:%i3, #,$$#:i pr/p/r6i$ #r$ 0/, :i
,!% pri-$:%$ pi$r&$ri0$)
Ori,$ ,0#u"( prin ,#r$ un #/,i#% $%$ $=,0u &$ 0# 41p(r6ir$# 2$n$'i,ii0/r #u
&$ 0# p#r%i,ip#r$# 0# pi$r&$ri $%$ ,/ni&$r#%( n$,ri( 8,0#u"# 0$/ni#n(9)
9rin e2cepie de la art. 1881 alin. )$*0 asociatul al crui aport const "n prestaii sau
cuno3tine speci(ice este scutit0 "n msura corespunztoare acestui aport de a participa la
pierderi0 dac aceast scutire a (ost prevzut "n mod e2pres "n contractul de societate.
@. @. 4aporturile asociailor cu terii
204
@n $=$,u%#r$# /20i3#6ii0/r '#6( &$ ,r$&i%/rii /,i$%(6ii, 'i$,#r$ #/,i#% r(pun&$
,u pr/prii0$ #0$ 2unuri pr/p/r6i/n#0 ,u #p/r%u0 (u 0# p#%ri1/niu0 /,i#0, nu1#i
4n ,#"u0 4n ,#r$ ,r$&i%/ru0 ,/1un nu # pu%u% 'i 4n&$%u0#% &in 2unuri0$ ,/1un$ #0$
#/,i#6i0/r)
Cr$&i%/ru0 p$r/n#0 #0 unui #/,i#%, 4n 1(ur# 4n ,#r$ nu -# pu%u% 4n&$%u0#
&in 2unuri0$ pr/prii #0$ #,$%ui#, -# pu%$# ,$r$, &up( ,#", ( $ 4n#p/i$"$ #u ( $
&$p#r%( :i ( $ #%ri2ui$ &$2i%/ru0ui (u p#r%$# ,$ $ ,u-in$ #,$%ui# &in 2unuri0$
,/1un$ #0$ #/,i#6i0/r, &ip/"i6ii0$ #r%) 1D?D pri-in& p/i2i0i%#%$# %ipu0(rii 4n
,/n%r#,%u0 &$ /,i$%#%$ ,# 0# 1/#r%$# unui #/,i#%, /,i$%#%$# ( ,/n%inu$ &$ &r$p%
,u 1/:%$ni%/rii #,$%ui#, r(1!n!n& #p0i,#2i0$ 8#r%) 1D20 C),i-)9)
Ori,$ p$r/#n( ,#r$ pr$%in&$ ,( $%$ #/,i#% #u ,r$$#"( %$r6i0/r &$0i2$r#% /
#p#r$n6( ,/n-in3(%/#r$ 4n #,$% $n r(pun&$ '#6( &$ %$r6ii &$ 2un(-,r$&in6(
4n%/,1#i ,# un #/,i#%)
Docietatea nu va rspunde (a de terul ast(el indus "n eroare dect dac i-a dat
motive su(iciente pentru a (i considerat ca atare sau0 cunoscnd manoperele pretinsului
asociat0 nu ia msurile rezonabile pentru a "mpiedica inducerea terului "n eroare.
Csociaii oculi rspund (a de terii de bun-credin ca 3i asociaii apareni )art.
1!$$ C.civ.*.
Docietatea nu poate emite obli.aiuni sau alte titluri ne.ociabile0 sub sanciunea
nulitii absolute a actelor "ncheiate "n acest scop0 a obli.aiunilor 3i titlurilor emise0 "n
a(ar de cazul "n care prin le.e se dispune alt(el.
Csociaii0 chiar neadministratori0 rspund solidar pentru orice daune s-ar cauza
terilor de bun-credint pre6udiciai prin "nclcarea acestei interdicii )art. 1!$3 C.civ.*.
A&1ini%r#%/rii /,i$%(6ii #u /20i3#6i# &$ # in'/r1# %$r6ii #upr# pu%$ri0/r 0/r
4n#in%$ &$ 4n,5$i$r$# #,%u0ui ,u #,$:%i#)
@. %. Pierderea calitii de asociat
Pi$r&$r$# ,#0i%(6ii &$ #/,i#% #r$ 0/, prin ,$iun$# p(r6i0/r 4n /,i$%#%$,
$=$,u%#r$# i0i%( # #,$%/r#, 1/#r%$# '#0i1$n%u0, in%$r&i,6i#, r$%r#3$r$# :i
$=,0u&$r$# &in /,i$%#%$ 8#r%) 1D2+ C),i-)9)
Csociatul unei societi cu durat nedeterminat sau al crei contract prevede
dreptul de retra.ere0 se poate retra.e din societate noti(icnd societatea cu un preaviz
rezonabil0 dac este de bun-credin 3i retra.erea sa "n acel moment nu produce o
pa.ub iminent societii.
Csociatul unei societi cu durat determinat sau avnd un obiect care nu se poate
"n(ptui dect "ntr-un anumit timp se poate retra.e pentru motive temeinice0 cu acordul
ma6oritii celorlali asociai0 dac prin contract nu se prevede alt(el.
1ac acordul nu este "ntrunit0 asociatul se poate adresa 6ustiiei0 care0 stabilind
asupra retra.erii0 va aprecia le.itimitatea si temeinicia motivelor0 oportunitatea
retra.erii "n raport cu "mpre6urrile 3i buna-credin a prilor. "n toate cazurile0 asociatul
este inut s acopere daunele ce ar putea rezulta din retra.erea sa.
L# ,$r$r$# unui #/,i#%, in%#n6# Cu&$,(%/r$#,(, p$n%ru 1/%i-$ %$1$ini,$,
p/#%$ 5/%(r4 $=,0u&$r$# &in /,i$%#%$ # /ri,(rui# &in%r$ #/,i#6i 8#r%) 1D2B C),i-)9)
Nn asociat care "3i pierde calitatea0 alt(el dect prin cesiune sau e2ecutarea silit a
prilor sale "n societate0 poate obine valoarea prilor sale de la data "ncetrii calitii
205
de asociat0 iar ceilali asociai sunt inui s-i plteasc imediat ce aceasta a (ost stabilit0
cu dobnda le.al de la data "ncetrii calitii de asociat )art. 1!$! alin. )1* C.civ.*.
%eciunea a #- a & 6ncetarea contractului de societate i dizolvarea societii
@n 1(ur# 4n ,#r$ nu $=i%( &ip/"i6ii 0$3#0$ p$,i#0$, ,/n%r#,%u0 4n,$%$#"( :i
/,i$%#%$# $ &i"/0-( prinA
#9 r$#0i"#r$# /2i$,%u0ui /,i$%(6ii #u i1p/i2i0i%#%$# r$#0i"(rii #,$%ui#, &#,(
#,$#%# $%$ n$4n&/i$0ni,(E
29 ,/ni16(1!n%u0 %u%ur/r #/,i#6i0/rE
,9 5/%(r!r$# in%#n6$i, p$n%ru 1/%i-$ 0$3i%i1$ :i %$1$ini,$E
&9 41p0inir$# &ur#%$i /,i$%(6ii, &#,( nu un% 4n&$p0ini%$ ,/n&i6ii0$ pr/r/3(rii
%#,i%$E
$9 nu0i%#%$# /,i$%(6iiE
'9 #0%$ ,#u"$ %ipu0#%$ 4n ,/n%r#,%u0 &$ /,i$%#%$)
S/,i$%#%$# ,#r$ in%r( 4n &i"/0-#r$ $ 0i,5i&$#"( 8#r%) 1D?0 C),i-)9)
S/,i$%#%$# $%$ %#,i% pr/r/3#%( #%un,i ,!n&, ,u %/#%$ ,( &ur#%# # # $=pir#%,
#,$#%# ,/n%inu( ( $=$,u%$ /p$r#6iuni0$ #0$, i#r #/,i#6ii ,/n%inu( ( $=$,u%$
,/n%r#,%u0 :i ( $ ,/1p/r%$ ,# #/,i#6i) Pr/r/3#r$# $%$ '(,u%( p$ &ur#%# &$ un #n,
,/n%inu!n& &in #n 4n #n, &$ 0# &#%# $=pir(rii &ur#%$i, &#,( un% 4n&$p0ini%$ #,$0$#:i
,/n&i6ii 8#r%) 1D?1 C),i-)9)
:ulitatea societii poate rezulta e2clusiv din "nclcarea dispoziiilor imperative
privind contractul de societate0 stipulate sub sanciunea nulitii0 sau din nesocotirea
condiiilor .enerale de validitate a contractelor0 dac le.ea special nu prevede alt(el.
E%$ ,/ni&$r#%( n$,ri( /ri,$ ,0#u"( ,/n%r#,%u#0( ,/n%r#r( un$i &ip/"i6ii
i1p$r#%i-$ pri-in& ,/n%r#,%u0 &$ /,i$%#%$ # ,(r$i 4n,(0,#r$ nu $%$ #n,6i/n#%( ,u
nu0i%#%$# /,i$%(6ii 8#r%) 1D?2 C),i-)9)
:ulitatea se acoper 3i nu va (i declarat0 "n cazul "n care cauza nulitii a (ost
"nlturat "nainte de a se pune concluzii "n (ond "n (aa instanei de 6udecat.
Instana0 sesizat cu o cerere "n nulitate0 este obli.at s pun "n discuia prilor
posibilitatea de remediere a cauzelor de nulitate care a(ecteaz contractul de societate 3i
s (i2eze un termen util pentru acoperirea nulitii0 chiar dac prile se "mpotrivesc.
1reptul la aciunea "n nulitate0 cu e2cepia nulitii pentru obiectul ilicit al societii0
se prescrie "n termen de trei ani de la data "ncheierii contractului.
Docietatea "nceteaz de la data rmnerii de(initive a hotrrii prin care a (ost
constatat sau0 dup caz0 declarat nulitatea 3i intr "n lichidarea patrimoniului social.
9rin hotrrea 6udectoreasc de declarare sau constatare0 dup caz0 a nulitii a
societii se vor numi 3i lichidatorii.
Ni,i /,i$%#%$# :i ni,i #/,i#6ii nu $ p/% pr$-#0# &$ nu0i%#%$ '#6( &$ %$r6ii &$
2un(-,r$&in6( 8#r%) 1D?+ C),i-)9)
Cnd unul dintre asociai a promis s pun "n comun proprietatea sau (olosina unui
bun care a pierit ori s-a pierdut "nainte ca aportul s (i (ost (cut0 societatea "nceteaz
(a de toi asociaii0 a(ar de cazul "n care societatea poate continua 3i (r asociatul
care a subscris bunul ce a pierit ori s-a pierdut.
S/,i$%#%$# 4n,$%$#"(, &$ #$1$n$#, 4n %/#%$ ,#"uri0$, prin pi$ir$# 2unu0ui, &#,(
# '/% pu( 4n ,/1un nu1#i '/0/in6# #,$%ui#, i#r pr/pri$%#%$# # r(1# #/,i#%u0ui,
206
#'#r( &$ ,#"u0 4n ,#r$ /,i$%#%$# p/#%$ ,/n%inu# :i '(r( #/,i#%u0 ,#r$ # u2,ri
2unu0 ,$ # pi$ri% 8#r%) 1D?; C),i-)9)
@n ,#"u0 4n ,#r$ ,/n%r#,%u0 nu pr$-$&$ #0%'$0, /,i$%#%$# 4n,$%$#"( :i prinA
#9 1/#r%$# /ri pun$r$# u2 in%$r&i,6i$ # un$i# &in%r$ p$r/#n$0$ 'i"i,$ #/,i#%$E
29 4n,$%#r$# ,#0i%(6ii &$ u2i$,% &$ &r$p% # un$i# &in%r$ p$r/#n$0$ Curi&i,$
#/,i#%$E
,9 '#0i1$n%u0 unui #/,i#%)
@n ,/n%r#,%u0 &$ /,i$%#%$ $ p/#%$ %ipu0# ,# 0# 1/#r%$# unui #/,i#%, /,i$%#%$#
( ,/n%inu$ &$ &r$p% ,u 1/:%$ni%/rii #,$%ui#)
1ac s-a stipulat c0 "n cazurile prevzute de art. 1!@80 societatea va continua "ntre
ceilali asociai0 asociatul ori0 dup caz0 mo3tenitorul su nu are drept dect la partea sa
ori a autorului su0 dup starea societii0 la data cnd evenimentul s-a produs. =l nu
particip la drepturile ulterioare dect "n msura "n care acestea sunt urmarea necesar a
operaiilor (cute "naintea acestui eveniment.
8ichidarea se (ace0 dac nu s-a prevzut alt(el "n contractul de societate sau prin
convenie ulterioar0 de toi asociaii sau de un lichidator numit de ei cu unanimitate. +n
caz de ne"nele.ere0 lichidatorul este numit de instana 6udectoreasc0 la cererea
oricruia dintre asociai.
@n,$%#r$# /,i$%(6ii #r$ ,# $'$,% 0i,5i&#r$# p#%ri1/niu0ui /,i#0, prin r$#0i"#r$#
,r$#n6$0/r :i p0#%# &#%/rii0/r :i 41p(r6ir$# #,%i-u0ui n$% #u p#i-u0ui 4n%r$ #/,i#6i,
p/%ri-i% ,$0/r ,/n-$ni%$ 4n ,/n%r#,%u0 &$ /,i$%#%$, i#r 4n 0ip# un$i %ipu0#6ii
$=pr$$, ,/n'/r1 r$3u0i0/r r$0#%i-$ 0# 41p(r6ir$# 1/:%$nirii, #/,i#6ii 'iin&
,/ni&$r#6i ,/pr/pri$%#rii 4n in&i-i"iun$ #i '/n&u0ui /,i#0) D#,( #p/r%u0 /,i#0 #
,/n%#% 4n '/0/in6# unui 0u,ru, 0# 4n,$%#r$# /,i$%(6ii, 0u,ru0 4n n#%ur( $ r$%i%ui$
#/,i#%u0ui-pr/pri$%#r)
/ermenul de prescripie pentru restituirea cheltuielilor e(ectuate de asociai este cel
de drept comun 3i se calculeaz de la "ncetarea societii.
+n schimb0 aciunea "n "mpreala bunurilor a(late "n (ondul social0 (iind o aciune "n
constatare0 este imprescriptibil.
207
Capitolul &III
C/n%r#,%$0$ #0$#%/rii
S$,6iun$# I
N/6iun$#) E0$1$n%$0$ :i '$0uri0$ ,/n%r#,%$0/r #0$#%/rii
1.1. &oiunea
C/n%r#,%$0$ #0$#%/rii un% ,/n%r#,%$0$ ,u %i%0u /n$r/ 4n ,#r$ 4n%in&$r$#, un$/ri
,5i#r $=i%$n6# /20i3#6i$i p$n%ru un# &in p(r6i /ri p$n%ru #12$0$ p(r6i ,/n%r#,%#n%$
nu $ ,un/, 4n 1/1$n%u0 4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui, &$/#r$,$ &$pin& &$ un $-$ni1$n%
-ii%/r :i in,$r%( :i 4n ,#r$ $=i%( :#n$ &$ ,!:%i3 #u &$ pi$r&$r$ p$n%ru %/#%$ p(r6i0$
,/n%r#,%#n%$)
@n 1/1$n%u0 4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui, 4n%in&$r$# :i ,5i#r $=i%$n6# /20i3#6i$i p/%
'i in,$r%$ p$n%ru un# #u p$n%ru %/#%$ p(r6i0$ ,/n%r#,%u0ui, 4n ,5i12 :#n$0$ &$
,!:%i3 #u &$ pi$r&$r$ 8#&i,( $0$1$n%u0 #0$#%/riu9 $=i%( 4n%/%&$#un# p$n%ru %/#%$
p(r6i0$ ,/n%r#,%#n%$ :i nu #u ni,i/&#%( ,#r#,%$r uni0#%$r#0)
1e e2emplu0 "n contractul de rent via.er obli.aia credirentierului este cert "n
momentul "ncheierii contractului )transmiterea proprietii bunului "n schimbul unei
rente via.ere*. =ste incert numai "ntinderea obli.aiei debirentierului0 care depinde de
durata vieii credirentierului )termen incert*.
E0$1$n%u0 #0$#%/riu 8:#n$0$ &$ ,!:%i3 #u &$ pi$r&$r$9 $=i%( p$n%ru #12$0$
p(r6i, p$n%ru ,( 4n 1/1$n%u0 4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui, &ur#%# -i$6ii ,r$&ir$n%i$ru0ui
8%$r1$n in,$r%9 '#,$ ( nu $ p/#%( %#2i0i &#,( -#0/#r$# 2unu0ui %r#n1i $%$ 1#i
1#r$ &$,!% -#0/#r$# %/%#0( # r$n%$0/r ,#r$ ur1$#"( ( 'i$ p0(%i%$ :i &$,i, :#n# &$
,!:%i3 -# 'i # &$2ir$n%i$ru0ui, #u &#,( ,r$&ir$n%i$ru0 -# 1#i %r(i u'i,i$n% &$ 1u0%
p$n%ru ,# -#0/#r$# %/%#0( # r$n%$0/r p$ ,#r$ 0$ -# pri1i ( &$p(:$#,( -#0/#r$#
2unu0ui :i, &$,i, $0 -# 'i 4n ,!:%i3)
1. $. 1lementul aleatoriu 8ansa9
C#r#,%$ru0 #0$#%/riu, #&i,( :#n$0$ &$ ,!:%i3 #u &$ pi$r&$r$, un% $0$1$n%u0
$$n6i#0 :i &i%in,%i- #0 ,/n%r#,%$0/r #0$#%/rii '#6( &$ ,/n%r#,%$0$ /n$r/#$
,/1u%#%i-$)
+n contractele aleatorii0 :#n$0$ &$ ,!:%i3 #u &$ pi$r&$r$ $=i%( 4n 1/1$n%u0
4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui. =le e2ist "n orice contract aleatoriu pentru toate prile0 3i nu
numai pentru una sau unele dintre pri.
+n al doilea rnd0 $0$ nu un% ,un/,u%$ 4n ,/n,r$% 4n 1/1$n%u0 4n,5$i$rii
,/n%r#,%u0ui. :u se cunoa3te0 cu alte cuvinte0 care parte va c3ti.a 3i va tra.e (oloase de
pe urma contractului0 3i care parte va pierde.
+n s(r3it0 nu se cunoa3te "n momentul "ncheierii contractului care este "ntinderea
c3ti.ului sau a pierderii.
C!:%i3u0, :i r$p$,%i- pi$r&$r$# p/% 'i ,un/,u%$ :i $%i1#%$ nu1#i 4n 1/1$n%u0
4n&$p0inirii #u n$4n&$p0inirii $-$ni1$n%u0ui, -ii%/r :i in,$r%)
208
+n s(r3it0 :#n$0$ &$ ,!:%i3 #u &$ pi$r&$r$0 care e2ist pentru toate prile0
%r$2ui$ ( 'i$ ,/r$0#%i-$ )c3ti.ul unei pri este corespondentul pierderii celeilalte
pri*.
=lementul aleatoriu )3ansa de c3ti. sau de pierdere* trebuie s (ie cunoscut 3i avut
"n vedere de pri la "ncheierea contractului> el ine de esena contractului aleatoriu 3i
(ace parte din cauza acestuia.
Dipr/p/r6i# -(&i%( 4n%r$ pr$%#6ii0$ p(r6i0/r $%$ / ,/n$,in6( p/i2i0( #
,#r#,%$ru0ui #0$#%/riu #0 ,/n%r#,%u0ui)
Cceast &ipr/p/r6i$ -(&i%( 4n%r$ pr$%#6ii0$ p(r6i0/r nu ,/n%i%ui$ 0$"iun$ 4n
,/n%r#,%$0$ #0$#%/rii :i nu p/#%$ ,/n%i%ui %$1$i #0 #,6iunii 4n r$,i"iun$ p$n%ru
0$"iun$, ni,i 1(,#r p$n%ru 1in/rii ,u ,#p#,i%#%$ &$ $=$r,i6iu r$%r!n()
Nu p/% 'i #%#,#%$ p$n%ru 0$"iun$ ,/n%r#,%i0$ #0$#%/rii, %r#n"#,6i#, pr$,u1 :i #0%$
,/n%r#,%$ pr$-("u%$ &$ 0$3$ 8#r%) 122< C),i-)9)
1impotriv0 "n contractele comutative0 drepturile 3i obli.aiile prilor sunt
cunoscute0 certe0 evaluate sau evaluabile.
1.3. 5eluri de contracte aleatorii
C/&u0 ,i-i0 r$30$1$n%$#"( ur1(%/#r$0$ %ipuri &$ ,/n%r#,%$ #0$#%/riiA
19 ,/n%r#,%u0 &$ #i3ur#r$E
29 ,/n%r#,%u0 &$ r$n%( -i#3$r()
?9 ,/n%r#,%u0 &$ 4n%r$6in$r$E :i
<9 C/,u0 :i prin/#r$#)
:umrul contractelor aleatorii nenumite este nelimitat. Nnul dintre cele mai
utilizate contracte aleatorii contractul de "ntreinere0 a (ost o creaie a practicii 6udiciare.
=lementul aleatoriu a (ost contestat "n contractele de asi.urare pe motiv c
asi.uratul0 dup plata primelor de asi.urare0 prime3te contraprestaia0 3i anume
asi.urarea c va primi o sum de bani0 dac se va "ntmpla cazul asi.urat0 3i c
asi.urtorul are o certitudine asupra c3ti.ului su0 pentru c a calculat primele ast(el
"nct s poat acoperi toate cazurile asi.urate posibile )calculate prin metoda
e2trapolrii statistice*.
Ccelea3i ar.umente au (ost aduse 3i cu privire la contractele de 6oc )loterie*.
Ere3eala de ar.umentare const "n (aptul c raionamentul de mai sus prive3te
totalitatea contractelor de asi.urare0 respectiv de 6oc )loterie*.
Csi.uratorul sau or.anizatorul va (ace un calcul probabilistic 3i va stabili prima de
asi.urare0 respectiv preul biletului de loterie0 "n a3a (el "nct pe total0 s acopere toate
cazurile asi.urate0 cheltuielile de administraie 3i s obin 3i un bene(iciu.
Caracterul aleatoriu e2ist "ns "n (iecare contract individual "n care0 "n momentul
"ncheierii lui0 nu se 3tie cine pierde0 respectiv cine c3ti. )asi.uratul sau asi.urtorul0
cumprtorul biletului de loterie sau or.anizatorul loteriei*.
209
S$,6iun$# # II - #
C/n%r#,%u0 &$ r$n%( -i#3$r(
$. 1. &oiunea contractului de rent viager
C/n%r#,%u0 &$ r$n%( -i#3$r( $%$ ,/n%r#,%u0 prin ,#r$ / p#r%$, nu1i%(
&$2ir$n%i$r, $ /20i3( ( $'$,%u$"$ 4n '/0/u0 un$i #nu1i%$ p$r/#n$, nu1i%(
,r$&ir$n%i$r, pr$%#6ii p$ri/&i,$, ,/n%!n& 4n u1$ &$ 2#ni #u #0%$ 2unuri 'un3i2i0$
8#r%) 22<2 C),i-)9 #0in) 819 C),i-)9)
R$n%# -i#3$r( $ ,/n%i%ui$ p$ &ur#%# -i$6ii ,r$&ir$n%i$ru0ui &#,( p(r6i0$ nu #u
%ipu0#% ,/n%i%uir$# #,$%$i# p$ &ur#%# -i$6ii &$2ir$n%i$ru0ui #u # un$i %$r6$
p$r/#n$ &$%$r1in#%$)
Benta via.er poate (i constituit pe durata vieii mai multor persoane0 urmnd ca0
"n acest caz0 "n lips de stipulaie contrar0 obli.aia de plat a rentei s "nceteze la data
la care decedeaz ultima dintre aceste persoane )art. $$@@ C.civ.*.
Benta via.er se deosebe3te de contractul de "ntreinere prin natura obli.aiei
debitorului.
+n contractul de "ntreinere0 obli.aia debitorului este o obli.aie de a (ace
esenialmente personal0 3i anume de a asi.ura creditorului "ntreinerea )care const "n
hran0 locuin0 "mbrcminte0 medicamente etc.* pe durata vieii acestuia.
+n contractul de rent via.er0 obli.aia debirentierului este o obli.aie de a da
periodic o sum de bani.
Benta se poate transmite unei alte persoane0 "n timp ce creana de "ntreinere nu este
transmisibil.
$. $. Caracterele juridice ale contractului de rent viager
1* R$n%# -i#3$r( p/#%$ 'i ,/n%i%ui%( ,u %i%0u /n$r/, 4n ,5i12u0 unui ,#pi%#0 &$
/ri,$ n#%ur(, #u ,u %i%0u 3r#%ui% :i $%$ upu(, u2 r$"$r-# &ip/"i6ii0/r &in C/&u0
,i-i0 pri-in& r$n%# -i#3$r(, r$3u0i0/r pr/prii #0$ #,%u0ui Curi&i, &$ ,/n%i%uir$ 8#r%)
22<? #0in) 819 C),i-)9)
Ctunci cnd renta via.er este stipulat "n (avoarea unui ter0 chiar dac acesta o
prime3te cu titlu .ratuit0 contractul nu este supus (ormei prevzute pentru donaie.
=lementul aleatoriu al contractului oneros de rent via.er "l constituie durata de
via a credirentierului.
R$n%# -i#3$r( $ p/#%$ ,/n%i%ui 4n( :i ,u %i%0u 3r#%ui%, prin &/n#6i$ 4n%r$ -ii
#u prin %$%#1$n%)
=a este supus reduciunii dac e2cede poriunii disponibile 3i este nul0 dac este
(cut unei persoane incapabile de a primi.
R$n%# -i#3$r( ,/n%i%ui%( ,u %i%0u 3r#%ui% nu 1#i #r$ ,#r#,%$r #0$#%/riu, ,i $%$ /
0i2$r#0i%#%$)
8e.ea prezum caracterul .ratuit al contractului0 "n cazul "n care "nstrinarea cu titlu
oneros a bunului0 "n schimbul rentei via.ere0 a (ost (cut "n (avoarea unui descendent0
ori unui ascendent privile.iat sau soului supravieuitor )art. 1#!1 alin. )@* C.civ.*.
De permite0 "n consecin0 mo3tenitorilor rezervatari s poat solicita reduciunea
liberalitii0 cu e2cepia celor care au consimit la "nstrinarea respectiv.
210
R$n%# -i#3$r( ,/n%i%ui$ / 0i2$r#0i%#%$ :i #%un,i ,!n& $# $%$ %ipu0#%( nu 4n
'#-/#r$# p$r/#n$i ,#r$ # 4n%r(in#% 2unu0 #u # p0(%i% / u1( &$ 2#ni 8constitutor9,
,i 4n '#-/#r$# unui %$r6 2$n$'i,i#r 8credirentierul9) R$n%# #%'$0 ,/n%i%ui%( $%$ /
&/n#6i$ in&ir$,%(, r$"u0%!n& &in%r-/ %ipu0#6i$ p$n%ru #0%u0)
$* R$n%# -i#3$r( $%$ un ,/n%r#,% ,/n$nu#00 care se (ormeaz prin acordul de
voin al credirentierului 3i al debirentierului.
Cnd obiectul contractului de rent via.er "l (ormeaz un drept tabular0 actul
trebuie s (ie "ntocmit0 sub sanciunea nulitii0 "n (orm autentic 3i "nscris "n cartea
(unciar.
3* R$n%# -i#3$r( /n$r/#( $%$ un ,/n%r#,% in#0#31#%i,0 care na3te obli.aii att
pentru debirentier0 ct 3i pentru credirentier.
Creditorul rentei "nstrineaz debitorului un bun mobil sau imobil0 ceea ce
echivaleaz cu o vnzare0 iar renta pltit periodic reprezint preul vnzrii.
1e aceea0 contractului de rent via.er cu titlu oneros i se aplic0 normele aplicabile
contractului de vnzare-cumprare.
Benta via.er se deosebe3te "ns de vnzare-cumprare prin caracterul su aleatoriu
3i prin e2ecutarea sa succesiv.
@* C/n%r#,%u0 &$ r$n%( -i#3$r( $%$ %r#n0#%i- &$ pr/pri$%#%$)
/rans(erul dreptului de proprietate0 dac bunul este mobil0 are loc "n momentul
realizrii acordului de voin .solo consensus), (r ca predarea bunului "n acela3i
moment s (ie o condiie pentru na3terea contractului.
Gbli.aia de predare a bunului este o obli.aie de a (ace0 nscut "n sarcina
credirentierului 3i trebuie s (ie e2ecutat de acesta.
+n cazul "n care dreptul transmis este un drept tabular0 transmiterea lui are loc "n
momentul "nscrierii contractului "n cartea (unciar.
Credirentierul are0 de asemenea0 obli.aia de .aranie a vnztorului0 dar se bucur0
pe de alt parte0 de privile.iul vnztorului.
%* R$n%# -i#3$r( $%$ un ,/n%r#,% #0$#%/riu.
E-$ni1$n%u0 in,$r% ,#r$ '#,$ i1p/i2i0( ,un/#:%$r$# :#n$0/r &$ ,!:%i3 #u
pi$r&$r$ #0$ 'i$,(r$i p(r6i :i # 4n%in&$rii #,$%/r# $%$ &ur#%# -i$6ii ,r$&ir$n%i$ru0ui,
&#,( p(r6i0$ nu #u %ipu0#% ,/n%i%uir$# $i p$ &ur#%# -i$6ii &$2i%$n%i$ru0ui)
1e re.ul0 renta via.er se constituie "n (avoarea credirentierului )pe timpul vieii
acestuia*0 dar 3i "n (avoarea unui ter )pe timpul vieii acestuia* sau chiar "n (avoarea
debirentierului )pentru ct timp va tri acesta*.
1ac renta e constituit "n (avoarea unui ter0 iar credirentierul a decedat "naintea
acestuia0 renta va continua "n (avoarea mo3tenitorilor credirentierului0 pn la moartea
terului.
E%$ 0/-i% &$ nu0i%#%$ #2/0u%( ,/n%r#,%u0 ,#r$ %ipu0$#"( / r$n%( ,/n%i%ui%( p$
&ur#%# -i$6ii un$i p$r/#n$ ,#r$ $r# &$,$&#%( 4n "iu# 4n,5$i$rii ,/n%r#,%u0ui 8#r%)
22<* C),i-)9)
8e.iuitorul apreciaz c0 "n acest caz0 elementul aleatoriu privind durata incert a
vieii credirentierului nu e2ist 3i c0 prin urmare0 nu a e2istat o e.alitate a 3anselor "ntre
credirentier 3i debirentier0 "n momentul "ncheierii contractului.
211
:u produce de asemenea0 niciun e(ect contractul prin care s-a constituit pe durata
vieii unei persoane care0 la data "ncheierii contractului0 su(erea de o boal din cauza
creia a murit "n interval de cel mult 3# de zile de la aceast dat.
1in modul de redactare a te2tului 3i din sanciunea nulitii absolute )contractul este
nul*0 tra.em concluzia c nu are relevan anticiparea decesului iminent al
credirentierului de ctre debirentier )sau de ctre ambii*0 "n momentul "ncheierii
contractului.
:u este nul contractul de rent via.er cu titlu .ratuit0 "n care credirentierul a murit
"n 3# de zile de la data "ncheierii lui0 pentru motivul c acesta nu este aleatoriu.
C/&u0 ,i-i0 p$r1i%$ 4n'iin6#r$# r$n%$i p$ &ur#%# -i$6ii 1#i 1u0%/r p$r/#n$ 8#r%)
22<< C),i-)9)
D#,( unu0 &in%r$ ,r$&ir$n%i$ri # 1uri%, r$n%# nu $ -# %in3$ p#r6i#0, ,i -# 'i
p0(%i%( in%$3r#0 ,$0/r0#06i ,r$&ir$n%i$ri p!n( 0# &$,$u0 u0%i1u0ui &in%r$ $i, 4n ,#"u0
4n ,#r$ p(r6i0$ nu #u ,/n-$ni% #0%'$0)
Gbli.aia de plat a rentei via.ere este indivizibil "n privina credirentierilor cu
e2cepia cazului unei convenii contrare a prilor )art. $$@% C.civ.*.
6* C/n%r#,%u0 &$ r$n%( -i#3$r( $%$ un ,/n%r#,% ,u $=$,u%#r$ u,,$i-()
R$n%# $%$ p0(%i%( p$ri/&i,, 0# %$r1$n$0$ %ipu0#%$ 4n ,/n%r#,%, p!n( 0# '!r:i%u0
-i$6ii ,r$&ir$n%i$ru0ui)
2)?) Condiiile de validitate ale contractului de rent viager
C/n%r#,%u0 &$ r$n%( -i#3$r( %r$2ui$ ( 4n&$p0in$#,( ,/n&i6ii0$ 3$n$r#0$ &$
-#0i&i%#%$ #0$ ,/n%r#,%$0/r pr$-("u%$ &$ #r%) 11;D :i ur1(%/#r$0$ C),i-)
Cr$&ir$n%i$ru0 %r$2ui$ ( #i2( ,#p#,i%#%$# &$ # &ipun$, 4n%ru,!% ,/n%r#,%u0 $%$
%r#n0#%i- &$ pr/pri$%#%$)
E0 %r$2ui$ ( 'i$ pr/pri$%#ru0 0u,ru0ui %r#n1i #u # nu&$i pr/pri$%(6i #
0u,ru0ui)
D#,( r$n%# $%$ ,u %i%0u 3r#%ui%, ,r$&ir$n%i$ru0 %r$2ui$ ( #i2( ,#p#,i%#%$# &$
&ip/"i6i$ ,$ru%( p$n%ru 4n,5$i$r$# ,/n%r#,%u0ui &$ &/n#6i$ #u # %$%#1$n%u0ui)
@n ,#"u0 r$n%$i ,u %i%0u 3r#%ui%, '/r1# #,%u0ui prin ,#r$ #,$#%# $%$ ,/n%i%ui%(
-# 'i ,$# pr$-("u%( &$ 0$3$ p$n%ru -#0#2i0i%#%$# #,%u0ui, u2 #n,6iun$# nu0i%(6ii
#,$%ui# 8'/r1# #u%$n%i,(, 4n ,#"u0 &/n#6ii0/r, '/r1# ,ri(, 4n ,#"u0 %$%#1$n%$0/r9)
Consimmntul trebuie s e2iste0 s (ie liber 3i neviciat.
Gbiectul obli.aiei credirentierului "l poate constitui dreptul de proprietate )sau
numai nuda proprietate* asupra unui bun mobil sau imobil a(lat "n circuitul civil.
1ac bunul transmis este un drept real imobiliar tabular0 transmiterea 3i dobndirea
lui se (ace numai cu respectarea re.ulilor de carte (unciar )art. 877 C.civ.*.
Cauza contractului trebuie s e2iste 3i s (ie licit 3i moral.
%eciunea a '''- a & 1ectele contractului de rent viager
3. 1. *bligaiile debirentierului
1* P0#%# r$n%$i este principala obli.aie a debirentierului.
Cuantumul rentei se stabile3te prin acordul de voin al prilor.
212
R#%$0$ &$ r$n%( %r$2ui$ ( 'i$ p0(%i%$ &$ &$2ir$n%i$r 4n ,u#n%u1u0 :i 0# %$r1$n$0$
pr$-("u%$ 4n ,/n%r#,% p!n( 0# &$,$u0 ,r$&ir$n%i$ru0ui, #u p!n( 0# &$,$u0 %$r6u0ui
2$n$'i,i#r #0 r$n%$i, #%un,i ,!n& # '/% ,/n%i%ui%( 4n '#-/#r$# #,$%ui#)
L# 1/#r%$# &$2ir$n%i$ru0ui /20i3#6i# &$ p0#%( # r$n%$i $ %r#n1i%$ 0#
1/:%$ni%/rii (i, n$'iin& / /20i3#6i$ %ri,% p$r/n#0(, ,/n%r#,%#%( intuitu persoane.
@n 0ip( &$ %ipu0#6i$ ,/n%r#r(, r#%$0$ &$ r$n%( $ p0(%$, %ri1$%ri#0 :i 4n #-#n
:i in&$=#%$ 4n 'un,6i$ &$ r#%# in'0#6i$i)
Ctunci cnd credirentierul decedeaz "nainte de e2pirarea perioadei pentru care
renta s-a pltit "n avans0 debirentierul nu poate cere restituirea sumei pltite a(erente
perioadei "n care creditorul nu a mai (ost.
@n ,#" &$ n$4n&$p0inir$ # /20i3#6i$i &$ p0#%( # r#%$0/r ,#&$n%$, ,r$&ir$n%i$ru0
p/#%$ ,$r$ $,5$%ru0 :i -!n"#r$# 2unuri0/r &$2ir$n%i$ru0ui, p!n( 0# ,/n,ur$n6#
un$i u1$ u'i,i$n%$ pr$ # #i3ur# p0#%# r$n%$i p$n%ru -ii%/r 8#r%) 22+0 #0in) 819
C),i-)9)
Cceast sum se stabile3te0 "n condiiile le.ii0 pe baza unei e2pertize "ntocmite "n
con(ormitate cu metodolo.ia de calcul aplicabil "n cazul asi.urrilor de via0 inndu-
se seama0 printre altele0 de ratele de6a "ncasate de credirentier0 de vrsta 3i de starea
acestuia. Cheltuielile e2pertizei sunt suportate de debirentier.
1up ce a (ost obinut "n urma vnzrii bunurilor debirentierului0 suma se
consemneaz la o instituie de credit 3i va (i pltit credirentierului cu respectarea
cuantumului 3i scadentelor convenite prin contractul de rent via.er.
1ac debirentierul intr "n lichidare0 credirentierul "3i poate realiza dreptul la rent
"nscriind "n tabloul creditorilor o crean al crei cuantum se determin prin e2pertiz.
Dr$p%u0 0# #,6iun$# prin ,#r$ $ /0i,i%( p0#%# r#%$0/r &$ r$n%( r$%#n%$ $
pr$,ri$ 4n %$r1$nu0 3$n$r#0 &$ ? #ni, ,#r$ $ ,#0,u0$#"( $p#r#% p$n%ru 'i$,#r$ r#%(
&in 1/1$n%u0 4n ,#r$ # &$-$ni% $=i3i2i0()
M/:%$ni%/rii ,r$&ir$n%i$ru0ui nu p/% ,$r$ p0#%# r#%$0/r ,#&$n%$, &#r n$4n,##%$
&$ #u%/ru0 0/r &$,$&#%.
1
Cr$&ir$n%i$ru0 #r$ &r$p%u0 0# r$"/0u6iun$ p$n%ru n$$=$,u%#r$# ,u0p#2i0( #
/20i3#6i$i &$ p0#%( # r$n%$i &$ ,(%r$ &$2ir$n%i$r)
@n 0ip# un$i %ipu0#6ii ,/n%r#r$, r$"/0u6iun$# nu ,/n'$r( &$2ir$n%i$ru0ui
&r$p%u0 &$ # /26in$ r$%i%uir$# r#%$0/r &$ r$n%( &$C# p0(%i%$)
1ebirentirul nu se poate libera de plata rentei o(erind restituirea capitalului 3i
renunnd la restituirea ratelor pltite.
1ebirentierul este inut la plata rentei pn la decesul persoanei pe durata vieii
creia a (ost constituit renta0 orict de "mpovrtoare ar putea deveni prestarea acesteia
)art. $$%$ C.civ.*0 contractul avnd pentru el un caracter irevocabil.
:umai renta via.er cu titlu .ratuit poate (i declarat insesizabil prin contract.
Chiar 3i "n acest caz0 stipulaia nu "3i produce e(ectele dect "n limita valorii rentei care
este necesar credirentierului pentru asi.urarea "ntreinerii cum este de(init de art. $$66
alin. )$* C.civ. )art. $$%3 C.civ.*.
1
4+n cazul unui contract de rent via.er0 la decesul bene(iciarului dreptul de crean stin.e. Creana care
reprezint sume scadente pe trecut0 dar neachitate0 este "ns culeas de le.atarul universal0 care le poate
reclama "n 6ustiie.5 /.D.0 Col. civ.0 1ecizia nr. 38$F1!610 4Bepertoriul 1!%$-1!6!50 p. 386.
4Benta via.er0 avnd caracter personal0 nu se transmite mo3tenitorilor0 iar urmrirea ei nu se poate (ace0
"n principiu0 dect de creditor. /otu3i0 atunci cnd este vorba de sume restante0 neachitate pn la moartea
creditorului0 mo3tenitorii si preiau creana "n aceste limite 3i au dreptul s urmreasc sumele scadente la
data morii.5 /.D.0 D.civ.0 1ecizia nr. 71#F1!780 4Bepertoriul 1!7%-1!8#50 p. !3.
213
$* O20i3#6i# &$ # /'$ri ,r$&ir$n%i$ru0ui 3#r#n6ii0$ %ipu0#%$ 4n ,/n%r#,% p$n%ru
p0#%# r$n%$i :i &$ # nu 1i,:/r# 3#r#n6ii0$ /'$ri%$)
P$n%ru 3#r#n%#r$# /20i3#6i$i &$ p0#%( # r$n%$i ,/n%i%ui$ ,u %i%0u /n$r/,
,r$&ir$n%i$ru0 #r$ &up( ,#" un pri-i0$3iu #u / ip/%$,( #upr# 2unu0ui %r#n1i.
+n acest caz0 "n vederea "nscrierii ipotecii le.ale nu este necesar declararea valorii
creanei .arantate )art. $$@! C.civ.*.
Creditorul unei rente via.ere constituie cu titlu oneros poate cere rezoluiunea
contractului dac debirentierul nu depune .arania promis "n vederea e2ecutrii
obli.aiei sale ori o diminueaz.
S#n,6iun$# &$'iin6(rii ,/n%r#,%u0ui &$ r$n%( -i#3$r( nu $ p/#%$ pr/nun6# &#,(
,/n%r#,%u0 $%$ ,u %i%0u 3r#%ui%)
3. $. *bligaiile credirentierului
O20i3#6ii0$ ,r$&ir$n%i$ru0ui 4n ,/n%r#,%u0 &$ r$n%( -i#3$r( ,u %i%0u /n$r/ un%
i&$n%i,$ ,u /20i3#6ii0$ -!n"(%/ru0ui, #%un,i ,!n& pr$%#6i# # ,/n%( 4n %r#n1i%$r$#
&r$p%u0ui &$ pr/pri$%#%$ 8#u nu1#i &$ nu&( pr/pri$%#%$9 #upr# unui 2un 1/2i0
#u i1/2i0, 4n ,5i12u0 ,(r$i# $%$ %ipu0#%( /20i3#6i# &$2i%/ru0ui &$ # p0(%i r$n%#)
1* O20i3#6i# &$ # %r#n1i%$ &r$p%u0 &$ pr/pri$%#%$ #upr# 2unu0ui )obli.aie de
a da* se e2ecut "n momentul realizrii acordului de voin al prilor )solo consensus*
cu privire la clauzele contractului de rent via.er.
1ac bunul este un drept tabular )drept imobiliar*0 acordul de voin trebuie0 sub
sanciunea nulitii0 s (ie mani(estat "n (orm autentic 3i "nscris "n cartea (unciar.
$* O20i3#6i# &$ pr$&#r$ # 2unu0ui 8/20i3#6i$ &$ # '#,$90 "n cazul transmiterii
dreptului de proprietate0 se poate e2ecuta la "ncheierea contractului0 o dat cu
transmiterea dreptului de proprietate sau ulterior.
3* O20i3#6i# &$ 3#r#n6i$ p$n%ru $-i,6iun$ :i -i,ii0$ #,un$ #0$ 0u,ru0ui
%r#n1i)
@* O20i3#6i# &$ ,/n$r-#r$ # 2unu0ui pn "n momentul predrii lui
debirentierului.
@n ,#"u0 ,/n%r#,%u0ui &$ r$n%( -i#3$r( ,u %i%0u 3r#%ui%, ,r$&ir$n%i$ru0 nu #r$
#,$%$ /20i3#6ii)
S$,6iun$# # IV - #
C/n%r#,%u0 &$ 4n%r$6in$r$
:.1 . &oiunea- caracterele juridice i condiiile de validitate ale contractului de
ntreinere
1
N/6iun$) C/n%r#,%u0 &$ 4n%r$6in$r$ $%$ ,/n%r#,%u0 #0$#%/riu prin ,#r$ / p#r%$ $
/20i3( ( $'$,%u$"$ 4n '/0/u0 ,$0$i0#0%$ p(r6i #u #0 unui #nu1i% %$r6 pr$%#6ii0$
n$,$#r$ 4n%r$6in$rii :i 4n3riCirii p$n%ru / #nu1i%( &ur#%()
1
9ro(.dr. 1umitru C. <lorescu0 op.cit.0 p. 361-371> Camelia /oader0 op.cit.0 p. 33#-3%%> 1r. =u.eniu
Da(ta-Bomano0 op.cit.0 p. 3$6-338.
214
D#,( prin ,/n%r#,% nu -# pr$-("u% &ur#%# 4n%r$6in$rii /ri -# pr$-("u% nu1#i
,#r#,%$ru0 -i#3$r #0 #,$%$i#, #%un,i 4n%r$6in$r$# $ &#%/r$#"( p$n%ru %/#%( &ur#%#
-i$6ii ,r$&i%/ru0ui 4n%r$6in$rii 8#r%) 22+< C),i-)9)
<) 2) Caracterele juridice ale contractului de ntreinere
19 C/n%r#,%u0 &$ 4n%r$6in$r$ $%$ un ,/n%r#,% /0$1n, ,#r$ $ 4n,5$i$ 4n '/r1(
#u%$n%i,(.
.C/n%r#,%u0 &$ 4n%r$6in$r$ $ 4n,5$i$ 4n '/r1( #u%$n%i,(, u2 #n,6iun$#
nu0i%(6ii #2/0u%$> pr$-$&$ #r%) 22++ C),i-)
29 C/n%r#,%u0 &$ 4n%r$6in$r$ $%$ ,/n%r#,% in#0#31#%i, 82i0#%$r#09 ,!n& $%$ ,u
%i%0u /n$r/, ,#r$ n#:%$ /20i3#6ii r$,ipr/,$ 4n #r,in# p(r6i0/r #u ,/n%r#,%
uni0#%$r#0 ,!n& $%$ ,u %i%0u 3r#%ui%, 4n%r$6in$r$# 'iin& ,/n%i%ui%( prin &/n#6i$)
?9 @n%r$6in$r$# p/#%$ 'i ,/n%i%ui%( ,u %i%0u /n$r/, 4n ,5i12u0 unui ,#pi%#0 &$
/ri,$ n#%ur(, #u ,u %i%0u 3r#%ui% :i $%$ upu(, u2 r$"$r-# &ip/"i6ii0/r pri-in&
,/n%r#,%u0 &$ 4n%r$6in$r$, r$3u0i0/r pr/prii #0$ #,%u0ui Curi&i, &$ ,/n%i%uir$)
Ctunci cnd "ntreinerea este stipulat "n (avoarea unui ter0 chiar dac acesta o
prime3te cu titlu .ratuit0 contractul nu este supus (ormei prevzute pentru donaie.
E%$ &$ r$3u0( un ,/n%r#,% ,u %i%0u /n$r/, p$n%ru ,( 4n%r$6in$r$# $%$ pr$%#%(
4n ,5i12u0 unui 2un #u #0 un$i u1$ &$ 2#ni)
E0 p/#%$ 'i 4n( :i 3r#%ui%0 prestarea "ntreinerii constituind o liberalitate (cut sub
(orma donaiei sau a le.atului testamentar cu sarcini0 sau a stipulaiei pentru altul )terul
bene(iciar (iind creditorul "ntreinerii*.
@* C/n%r#,%u0 &$ 4n%r$6in$r$ ,u ,#r#,%$r -i#3$r ,u %i%0u /n$r/ $%$ un ,/n%r#,%
#0$#%/riu.
1

=lementul aleatoriu0 incert0 al contractului de "ntreinere este durata vieii persoanei
"ntreinute a creditorului "ntreinerii.
=ste lovit de nulitate absolut contractul care stipuleaz o "ntreinere constituit pe
durata vieii unei persoane care era decedat "n ziua "ncheierii contractului.
:u produce0 de asemenea0 nici un e(ect contractul prin care s-a constituit cu titlu
oneros "ntreinere pe durata vieii unei persoane care0 la data "ncheierii contractului0
su(erea de o boal din cauza creia a murit "n interval de cel mult 3# de zile de la
aceast dat.
%* =ste un ,/n%r#,% %r#n0#%i- &$ pr/pri$%#%$0 prin care se realizeaz trans(erul
dreptului de proprietate asupra bunului0 de la "ntreinut la "ntreintor (iind supus
condiiilor le.ale privind valabilitatea acestor transmiteri.
6* =ste un contract intuitu persoane, "ncheiat att de "ntreintor0 ct 3i de "ntreinut
"n consideraia persoanei cocontractantului.
Dr$p%u0 0# 4n%r$6in$r$ $%$ un &r$p% p$r/n#0, n$%r#n1ii2i0 prin u,,$iun$,
,#r$ $ %in3$ prin 1/#r%$# 2$n$'i,i#ru0ui)
1repturile creditorului "ntreinerii nu pot (i cedate sau supuse urmririi0 deci sunt
incesibile 3i insesizabile. Caracterul personal al contractului de "ntreinere nu poate (i
1
4Contractul de "ntreinere este un contract aleatoriu0 caracteristic naturii sale periodice (iind elementul
de risc. Ccest caracter aleatoriu este prezent att la data "ncheierii conveniei translative de proprietate0 ct
3i "n cursul e2ecutrii sale0 deoarece cel ce dobnde3te bunul se obli. s presteze o "ntreinere pe toat
durata vieii "nstrintorului0 cunoscut (iind numai producerea cert a evenimentului morii0 nu 3i data la
care va avea loc aceasta.5 C. D.I.0 1ecizia nr. 1$F1!!10 41octrina 3i 6urisprudena Bomniei F 1!8!-1!!@50
p. $16.
215
invocat de pri pentru a se opune aciunii "n revocarea contractului sau aciunii oblice
introduce pentru e2ecutarea sa.
Ri obli.aia debitorului "ntreinerii )"ntreintorului* este "ntotdeauna o obli.aie de a
(ace0 strict personal 3i netransmisibil.
+n mod e2cepional se admite totu3i c0 "n cazul unei "mpiedicri obiective 3i
temporare a debitorului de a presta "ntreinerea0 ea ar putea (i e2ecutat de un mandatar
sau de un negotiorum gestor.
7* E%$ un ,/n%r#,% ,u $=$,u%#r$ u,,$i-()
+ntreinerea se presteaz "n timp0 pn la s(r3itul vieii "ntreinutului sau pn la
s(r3itul perioadei stipulate0 permanent0 chiar dac nu periodic.
9rin contractul de "ntreinere o parte se obli. s e(ectueze "n (olosul celeilalte pri
sau al unui anumit ter prestaiile necesare "ntreinerii 3i "n.ri6irii pentru o anumit
durat.
1ac prin contract nu s-a prevzut durata "ntreinerii ori s-a prevzut numai
caracterul via.er al acesteia0 atunci "ntreinerea se datoreaz pentru toat durata vieii
creditorului "ntreinerii.
+ntreinerea poate (i constituit pe durata vieii mai multor persoane0 urmnd ca0 "n
acest caz0 "n lips de stipulaie contrar0 obli.aia de pla a rentei s "nceteze la data la
care decedeaz ultima dintre aceste persoane.
@. 3. Condiiile de validitate ale contractului de ntreinere
1* C/n&i6ii0$ &$ -#0i&i%#%$ #0$ ,/n%r#,%u0ui &$ 4n%r$6in$r$ un% ,/n&i6ii0$
3$n$r#0$ p$n%ru -#0i&i%#%$# ,/n%r#,%$0/r pr$-("u%$ &$ #r%) 11;D :i ur1) C),i-)
A12$0$ p(r6i %r$2ui$ ( #i2( ,#p#,i%#%$ &$p0in( &$ $=$r,i6iu0 "ntruct ambele (ac
acte de dispoziie )"ntreinutul transmite dreptul de proprietate asupra unui bun0 iar
"ntreintorul0 "n caz de nee2ecutare a obli.aiei asumate0 poate (i obli.at la plata de
desp.ubiri*.
Doii nu pot "ncheia un contract de "ntreinere0 de alt(el0 inutil0 pentru c "ntre ei
e2ist obli.aia le.al de "ntreinere0 "ntruct vnzarea-cumprarea este interzis "ntre ei.
1ac0 "n contract0 e2ist o pluralitate de pri )(ie de creditori0 (ie de debitori0 (ie 3i
de creditori 3i de debitori*0 obli.aia de "ntreinere este indivizibil. +n consecin0
nee2ecutarea obli.aiei de "ntreinere (a de unul dintre creditori determin rezoluiunea
"ntre.ului contract.
$* C/ni16(1!n%u0 p(r6i0/r %r$2ui$ ( 'i$ 0i2$r :i n$-i,i#%)
3* O2i$,%u0 /20i3#6i$i 4n%r$6inu%u0ui 40 ,/n%i%ui$ un 2un 1/2i0 #u i1/2i0,
&$%$r1in#%, ,#r$ %r$2ui$ ( 'i$ 4n ,ir,ui%u0 ,i-i0 :i ( 'i$ pr/pri$%#%$# #)
Gbli.aia "ntreinutului se e2ecut dintr-o dat la "ncheierea contractului.
Gbiectul obli.aiei "ntreintorului "l constituie "ntreinerea0 "n sensul ei cel mai lar.0
cuprinznd un numr mare de prestaii care se e2ecut "n natur0 ca; procurarea 3i
prepararea hranei0 cumprarea de "mbrcminte0 "nclminte0 len6erie de pat 3i de corp0
medicamente0 "n.ri6iri medicale0 e(ectuarea cureniei "n locuin0 plata cheltuielilor de
"ntreinere. 9rile pot conveni ca "ntreintorul s locuiasc "n imobilul "ntreinutului
sau "n locuin separat.
Gbli.aia "ntreintorului se e2ecut succesiv 3i permanent pn la s(r3itul vieii
"ntreinutului sau pe durata stipulat "n contract.
216
D$ r$3u0(, 4n pr#,%i,(, ,/n%r#,%u0 &$ 4n%r$6in$r$ $ 4n'(6i:$#"( ,# un ,/n%r#,% &$
-!n"#r$-,u1p(r#r$ # i1/2i0u0ui 4n%r$6inu%u0ui 4n ,#r$ #,$%# 4:i r$"$r-( &r$p%u0 &$
u"u'ru,% p!n( 0# '!r:i%u0 -i$6ii :i 4n ,#r$ $ %ipu0$#"( ,# pr$6 4n%r$6in$r$#
-!n"(%/ru0ui p$ &ur#%# -i$6ii #,$%ui#)
@. @. "elimitarea contractului de ntreinere a de alte contracte
1* C/n%r#,%u0 &$ 4n%r$6in$r$ pr$"in%( ,$0$ 1#i 1u0%$ #$1(n(ri ,u ,/n%r#,%u0 &$
r$n%( -i#3$r(.
1
=le sunt "ns contracte distincte0 care se deosebesc prin aceea c;
a* renta via.er cuprinde o obli.aie de a da )o sum de bani H renta*0 "n timp ce
contractul de "ntreinere conine o obli.aie de a (ace )a presta "ntreinerea sub toate
(ormele ei*>
b* creana de "ntreinere este esenialmente personal0 deci netransmisibil la alt
persoan0 "n timp ce renta via.er este transmisibil )cesibil*>
c* drepturile creditorului "ntreinerii nu pot (i cedate sau supuse urmririi )art. $$%8
C.civ.*.
$* D$0i1i%#r$# ,/n%r#,%u0ui &$ 4n%r$6in$r$ &$ ,/n%r#,%u0 &$ -!n"#r$-,u1p(r#r$
prezint di(iculti atunci cnd preul bunului "nstrinat este att o sum de bani0 ct 3i
"ntreinere.
9entru cali(icarea acestui contract0 este necesar s se stabileasc care este scopul
principal urmrit de pri la "ncheierea contractului.
+n acest sens0 considerm c este .re3it 3i de natur a crea con(uzii sinta.ma
4vnzare-cumprare cu clauza "ntreinerii70 de3i ea este (olosit "n mod curent "n
practica 6udiciar.
$
D#,( /20i3#6i# prin,ip#0( # &/2!n&i%/ru0ui $%$ pr$%#r$# 4n%r$6in$rii,
,/n%r#,%u0 -# 'i &$ 4n%r$6in$r$, in&i'$r$n% &#,( pr$6u0 4n 2#ni # '/% #u nu pr$,i"#%
4n ,/n%r#,%, p$n%ru ,( $0$1$n%u0 #0$#%/riu ,#r#,%$ri%i, p$n%ru ,/n%r#,%u0 &$
4n%r$6in$r$ r(1!n$ &ur#%# -i$6ii 4n%r(in(%/ru0ui)
1ac "ns o cot indiviz din imobil este vndut pe un pre determinat0 iar cealalt
cot indiviz a (cut obiectul contractului de "ntreinere0 e2ist dou contracte0 unul de
vnzare-cumprare 3i altul de "ntreinere0 cuprinse "n acela3i "nscris.
3* D/n#6i# ,u #r,ini $ &$/$2$:%$ &$ &/n#6i# ,u #r,in# 4n%r$6in$rii prin
$0$1$n%u0 #0$#%/riu ,#r$ $ r$3($:%$ 4n ,$# &$ # &/u#)
1
4Contractul de "ntreinere0 ca 3i contractul de rent via.er0 sunt contracte aleatorii0 cu prestaii
succesive. +n ambele cazuri0 corelativ obli.aiei uneia dintre pri0 debitor al prestaiilor succesive0 poate
e2ista0 potrivit conveniei intervenite "ntre ele0 obli.aia pentru creditorul acelor prestaii de a transmite
proprietatea unui bun "n bene(iciul debitorului prestaiilor. /otu3i0 cele dou prestaii nu sunt identice0 iar
ceea ce le deosebe3te este natura obli.aiei de a (ace0 esenialmente personal "n cazul contractului de
"ntreinere0 pe cnd contractul de rent via.er va cuprinde o obli.aie de a da.5 /rib. Duprem0 D.c.0
1ecizia nr. 1$16F1!770 B.B.1.0 nr. 1$F1!770 p. @6.
2
4 Contractul de vnzare-cumprare cu clauz de "ntreinere este un contract nenumit0 cu titlu oneros0
aleatoriu0 bilateral0 consensual 3i translativ de proprietate0 cruia i se aplic re.ulile .enerale din materia
obli.aiilor0 cu privire la condiia rezolutorie0 aceasta (iind sub"neleas0 atunci cnd una dintre pri nu-3i
"ndepline3te an.a6amentul luat. +ntr-o atare situaie0 contractul nu se des(iineaz de drept0 ci partea "n
privina creia nu s-a e2ecutat an.a6amentul are ale.erea (ie s sileasc cealalt parte a e2ecuta contractul0
cnd aceasta este posibil0 (ie s cear des(iinarea contractului.5 /ribunalul Duprem0 D.c.0 1ecizia nr.
1#8$F1!8$0 4Bepertoriu... pe anii 1!8#-1!8%50 p. !1.
217
+n primul caz0 sarcina are un obiect determinat )plata unei datorii etc.*0 a crei
"ntindere )valoare* este cunoscut "n momentul "ncheierii contractului de donaie> "n cel
de al doilea0 ea are ca obiect prestarea "ntreinerii0 a crei valoare total este imposibil
de anticipat "n momentul (acerii donaiei.
S#r,in# 4n%r$6in$rii p/#%$ 'i %ipu0#%( 4n '#-/#r$# &/n#%/ru0ui #u 4n '#-/#r$#
unui %$r6 8,#" 4n ,#r$ r$pr$"in%( / %ipu0#6i$ p$n%ru #0%u0, prin ,#r$ $ r$#0i"$#"( /
0i2$r#0i%#%$ in&ir$,%(9)
+n ambele situaii eseniale pentru caracterizarea contractului0 ca (iind un contract de
"ntreinere0 sunt; obiectul sarcinii donatorului )prestarea "ntreinerii* 3i0 "n al doilea rnd0
cauza0 scopul contractului urmrit de donator. 1ac scopul contractului a (ost intenia de
a asi.ura "ntreinerea bene(iciarului acestuia este un contract de "ntreinere0 "n timp ce
dac cauza contractului a (ost doar animus donandi )intenia liberal*0 atunci este vorba
despre o donaie.
@n ,#"u0 4n ,#r$ p(r6i0$ #u ,/n%r#,%#% ur1(rin& #-#n%#C$ r$,ipr/,$, ,/n%r#,%u0
$%$ ,/n%r#,% &$ 4n%r$6in$r$) Dipr/p/r6i# &in%r$ ,$0$ &/u( pr$%#6ii nu %r#n'/r1(
4n%r$6in$r$# 4n &/n#6i$.
1

1isproporia celor dou prestaii este e2plicat tocmai de elementul aleatoriu0 durata
incert a vieii donatorului0 element esenial "n contractul de "ntreinere.
@.%. 1ectele contractului de ntreinere
-"liaiile creditorului 'ntreinerii. Creditorul 'ntreinerii are
o"liaiile vnztorului.
1* O20i3#6i# &$ # %r#n1i%$ 4n%r$6in(%/ru0ui &r$p%u0 &$ pr/pri$%#%$ #upr#
2unu0ui, 1/2i0 #u i1/2i0, 4n%r(in#%)
Cceast obli.aie )de a da* se e2ecut la "ncheierea contractului de "ntreinere "n
cazul bunurilor mobile0 sau la data "nscrierii contractului de "ntreinere "n cartea
(unciar.
$* O20i3#6i# &$ # pr$&# 2unu0 %r#n1i 8&$ # '#,$90 atunci cnd ea nu a (ost
e2ecutat la "ncheierea contractului sau cnd0 (ire3te0 nu s-a transmis prin contract dect
nuda proprietate a bunului.
3* 9n la predare0 "ntreinutul are /20i3#6i# &$ # ,/n$r-# 2unu0 4n%r(in#%.
@* O20i3#6i# &$ 3#r#n6i$ ,/n%r# $-i,6iunii :i # -i,ii0/r #,un$ #0$ 2unu0ui
4n%r(in#%.
+ntreinutul se bucur de privile.iul vnztorului.
Obligaiile debitorului ntreinerii. 1) %rincipala o"liaie a
de"itorului 'ntreinerii e!te aceea de acordare a 'ntreinerii 'n
natur "enefciarului ace!teia.
1ebitorul "ntreinerii datoreaz creditorului prestaii stabilite "n mod echitabil
inndu-se seama de valoarea capitalului 3i de condiia social anterioar a creditorului.
1
49entru 6usta caracterizare a contractului de "ntreinere necesar s se stabileasc intenia prilor0 care
rezult din coninutul actului0 precum 3i din "mpre6urrile de (apt. +n cazul "n care se constat c prile au
contractat "n scopul de a-3i asi.ura (iecare cte un avanta60 3i anume0 una de a primi un bun0 iar cealalt0
ca o contravaloare a lui0 "ntreinerea pe toat viaa0 contractul "ncheiat este de "ntreinere 3i nu de donaie.5
/.D.0 D.c.0 1ecizia nr. 6#8F1!7@0 C1.0 p. 73.
218
D$2i%/ru0 $%$ /20i3#% 4n p$,i#0 ( #i3ur$ ,r$&i%/ru0ui 4n 5r#n(,
412r(,(1in%$, 4n,(06(1in%$, 1$n#C, pr$,u1 :i '/0/in6# un$i 0/,uin6$
,/r$pun"(%/#r$) @n%r$6in$r$# ,uprin&$, &$ #$1$n$#, 4n3riCiri0$ :i ,5$0%ui$0i0$
n$,$#r$ 4n ,#" &$ 2/#0( 8#r%) 22+; #0in) 829 C),i-)9)
1
@n ,#"u0 4n ,#r$ 4n%r$6in$r$# #r$ ,#r#,%$r -i#3$r #u #%un,i ,!n& ,r$&i%/ru0
&$,$&$#"( 4n ,uru0 &ur#%$i ,/n%r#,%u0ui, &$2i%/ru0 #r$ /20i3#6i# (-0
4n1/r1!n%$"$)
+ntreinerea continu a (i datorat "n aceea3i msur chiar dac0 "n cursul e2ecutrii
contractului0 bunul care a constituit capitalul a pierit total sau parial ori 3i-a diminuat
valoarea0 dintr-o cauz pentru care creditorul "ntreinerii nu este inut s rspund.
Clauza prin care creditorul "ntreinerii se obli. la prestarea unor servicii este
considerat nescris.
D#,( pr$%#r$# #u pri1ir$# 4n n#%ur( # 4n%r$6in$rii nu 1#i p/#%$ ,/n%inu# &in
1/%i-$ /2i$,%i-$ #u &#,( &$2i%/ru0 4n%r$6in$rii &$,$&$#"( :i nu in%$r-in$ /
4n6$0$3$r$ 4n%r$ p(r6i, in%#n6# Cu&$,(%/r$#,( p/#%$ ( 4n0/,ui#,(, 0# ,$r$r$#
/ri,(r$i# &in%r$ p(r6i, 'i$ :i nu1#i %$1p/r#r, 4n%r$6in$r$# 4n n#%ur( ,u / u1( &$
2#ni ,/r$pun"(%/#r$)
A%un,i ,!n& pr$%#r$# #u pri1ir$# 4n n#%ur( # 4n%r$6in$rii nu 1#i p/#%$
,/n%inu# &in ,u0p# un$i# &in%r$ p(r6i, in%#n6# -# 1#C/r# #u, &up( ,#", &i1inu#
,u#n%u1u0 u1$i &$ 2#ni ,#r$ 4n0/,ui$:%$ pr$%#6i# &$ 4n%r$6in$r$ 8#r%) 22*1
C),i-)9)
2
+n toate cazurile "n care "ntreinerea a (ost "nlocuit cu o rent "n bani0 devin
aplicabile dispoziiile care re.lementeaz contractul de rent via.er.
1
4+n cazul unui contract de "ntreinere0 noiunea de "ntreinere trebuie s primeasc un "neles ct mai
cuprinztor0 debitorul obli.aiei urmnd s asi.ure creditorului alimente0 "mbrcminte0 "nclminte0
medicamente0 s-i asi.ure "n.ri6iri medicale etc. 3i0 dac este cazul0 chiar s-i prepare hrana 3i s-l a6ute la
di(eritele treburi .ospodre3ti. +n absena unei clauze e2prese0 nu are nicio relevan c bene(iciarul
"ntreinerii are su(iciente mi6loace materiale0 deoarece obli.aia convenional de "ntreinere nu se
con(und cu obli.aia le.al0 cnd acordarea "ntreinerii depinde de starea de nevoie a celui "ndreptit s
o primeasc.5 Curtea Duprem de Iustiie0 D.c.0 1ecizia nr. $@6$F1!!$0 41reptul50 nr. 1#-11F1!!30 p. 11#.
2
4=2ecutarea "ntr-un anumit mod a obli.aiei contractuale de "ntreinere nu poate (i schimbat unilateral
de ctre cel "ntreinut0 (r acordul debitorului obli.aiei de "ntreinere.5 /.D.0 Col.civ.0 1ecizia nr.
$78F1!%60 4Bepertoriul 1!%$-1!6!50 p. 376.
4Creditorul "ntreinerii poate cere0 (ie rezilierea contractului0 (ie trans(ormarea obli.aiei "n desp.ubiri
echivalente0 care capt caracterul unei prestaii periodice. +n ipoteza unui contract de "ntreinere pe via0
dac debitorul nu "3i "ndepline3te obli.aiile ce "i revin0 creditorul poate cere (ie rezilierea contractului0 (ie
trans(ormarea obli.aiei de "ntreinere "n desp.ubiri echivalente 3i0 cum "ntreinerea se presteaz pe tot
timpul vieii creditorului0 este (iresc ca 3i desp.ubirea s capete aspectul unor prestaii periodice. 1eci0
"ntr-o asemenea situaie0 nu s-ar putea susine c cererea creditorului "ntreinerii ar avea drept scop
stabilirea unor noi clauze contractuale0 ci scopul lor ar (i trans(ormarea obli.aiei de "ntreinere de6a
stabilit prin contract "n desp.ubiri echivalente "n bani. +n orice caz0 instana are "ndatorirea de a stabili
pe baz de probe dac debitorul are vreo culp "n nee2ecutarea obli.aiei de "ntreinere.5 /.D.0 D.civ.0
1ecizia nr. 183F1!710 4+ndreptar50 p. $#6-$#7.
4Contractul prin care o persoan "nstrineaz un bun al su "n schimbul obli.aiei luate de ctre
dobnditor de a o "ntreine este un contract de "ntreinere0 prin care se creeaz o obli.aie de a (ace strict
personal0 care nu poate (i transmis altei persoane. +n cazul "n care debitorul obli.aiei de "ntreinere nu-
3i "ndepline3te "ndatoririle ce 3i-a luat0 creditorul obli.aiei este "ndreptit s cear rezilierea conveniei.5
/rib.Dupr.0 D.c.0 1ecizia nr. 111@F1!760 4Bepertoriu... 1!7%-1!8#50 p. !$.
4Convenia prin care o persoan se obli. ctre alta0 ca pentru o sum de bani primit0 s-i presteze
"ntreinerea pe tot timpul vieii0 constituie un contract de "ntreinere. Creditorul "ntreinerii nu poate cere
trans(ormarea obli.aiei de "ntreinere "ntr-o sum de bani pltibil periodic0 cnd din culpa sa a
"mpiedicat e2ecutarea obli.aiei debitorului.5 /.D.0 Col.civ.0 1ecizia nr. !@%F1!6$0 "n 4Bepertoriul pe anii
1!%$-1!6!50 p. 377.
219
1ac prin contractul de "ntreinere nu s-a convenit alt(el0 obli.aia de plat a rentei
rmne indivizibil "ntre debitori.
8ocul e2ecutrii obli.aiei de "ntreinere este domiciliul creditorului )"ntreinerii*0
prin dero.are de la dreptul comun0 plata (iind portabil 3i nu cherabil.
9rile pot stabili0 de comun acord0 3i un alt loc de e2ecutare a "ntreinerii.
@n ,#"u0 n$$=$,u%(rii /20i3#6i$i &$ 4n%r$6in$r$, ,r$&i%/ru0 $i 84n%r$6inu%u09 #r$
#0$3$r$# 4n%r$ # ,$r$ r$"/0u6iun$# ,/n%r#,%u0ui #u $=$,u%#r$# /20i3#6i$i)
1ac e2ecutarea "n natur a devenit imposibil din cauza culpei debitorului0
instana0 la cererea creditorului0 poate stabili obli.aia de "ntreinere pentru o sum de
bani pltibil periodic0 la intervalele stabilite de pri0 avnd caracterul de desp.ubiri
echivalente cu "ntreinerea datorat.
@.6. 6ncetarea contractului de ntreinere
C/n%r#,%u0 &$ 4n%r$6in$r$ 4n,5$i#% p$ &ur#%( &$%$r1in#%( 4n,$%$#"( 0# $=pir#r$#
#,$%$i &ur#%$, ,u $=,$p6i# ,#"u0ui 4n ,#r$ ,r$&i%/ru0 4n%r$6in$rii &$,$&$#"( 1#i
&$-r$1$ 8#r%) 22*? #0in) 819 C),i-)9)
A%un,i ,!n& ,/1p/r%#1$n%u0 ,$0$i0#0%$ p(r6i '#,$ i1p/i2i0( $=$,u%#r$#
,/n%r#,%u0ui 4n ,/n&i6ii ,/n'/r1$ 2un$0/r 1/r#-uri, ,$0 in%$r$#% p/#%$ ,$r$
r$"/0u6iun$#.
1
+n acest caz0 precum 3i atunci cnd se "ntemeiaz pe nee2ecutarea culpabil a
obli.aiei de "ntreinere0 rezoluiunea nu poate (i pronunat dect de instan0
dispoziiile art. 1#$1 ne(iind aplicabile. Grice clauz contrar este considerat nescris.
$
1ac rezoluiunea a (ost cerut pentru unul dintre motivele prevzute mai sus0 o(erta
de "ntreinere (cut de debitorul prt dup introducerea aciunii nu poate "mpiedica
rezoluiunea contractului.
+n cazul "n care rezoluiunea se pronun pentru aceste motive0 debitorul "n culp nu
poate obine restituirea prestaiilor de "ntreinere de6a e2ecutate.
1reptul la aciunea "n rezoluiune se transmite mo3tenitorilor.
Bezoluiunea contractului de "ntreinere nu se poate cere cnd prestarea sau primirea
"ntreinerii nu mai poate continua din motive obiective sau dac debitorul "ntreinerii
decedeaz 3i nu intervine o "nele.ere "ntre pri.
1
4Bezoluiunea contractului de "ntreinere se poate dispune numai dac0 din culpa prilor0 reclamantul
nu a primit "ntreinerea cuvenit0 iar nu 3i "n cazul "n care obli.aia nu s-a e2ecutat0 total sau "n parte0 din
culpa reclamantului ce solicit rezoluiunea> "n ipoteza c prii n-au culp0 dar accept des(iinarea
contractului0 ei sunt "ndreptii a li se "ntoarce cheltuielile (cute0 ce au bene(iciat reclamantului0 cruia i
se re"ntoarce locuina.
1ac prii au pltit 3i un pre0 acesta trebuie restituit0 "n cazul rezoluiunii contractului0 chiar dac ei
sunt "n culp> valoarea "ntreinerii dat reclamantului nu va (i "ns restituit prilor dac se pronun
rezoluiunea contractului din culpa lor0 "ntruct 3i-au asumat acest risc cnd au "ncheiat contractul0 cu
caracter aleatoriu.5 /.D.0 D.c.0 1ecizia nr. $17!F1!870 B.B.1.0 nr. 6F1!880 p. %8.
4+n principiu0 pentru trans(ormarea obli.aiei de "ntreinere "n natur "ntr-o obli.aie de a plti0 la anumite
termene0 o sum de bani0 e.al cu valoarea "ntreinerii0 este necesar s e2iste consimmntul prilor.
1ac0 "ns0 datorit comportrii uneia din pri0 e2ecutarea "n natur a obli.aiei nu este cu putin0
instana0 la cererea celeilalte pri0 este "ndreptit s stabileasc obli.aia de "ntreinere prin echivalent0
trans(ormnd-o "n plata unei sume de bani0 de e.al valoare cu "ntreinerea.5 /.D.0 D.c.0 1ecizia nr.
17!@F1!8%0 B.B.1.0 nr. %F1!860 p. 7$.
2
Crt. 1#$1 C.civ. prevede c 4Bevocarea donaiei pentru in.ratitudine 3i pentru ne"ndeplinirea sarcinilor
nu opereaz de drept5.
220
@n 0ip# un$i %ipu0#6ii ,/n%r#r$, /20i3#6i# &$ 4n%r$6in$r$ $%$ in&i-i"i2i0( #%!% 4n
pri-in6# ,r$&i%/ri0/r, ,!% :i 4n pri-in6# &$2i%/ri0/r)
Indivizibilitatea obli.aiei (ace imposibil o e2ecutare parial a obli.aiei0 de
e2emplu0 (a doar de un bene(iciar. Bezoluiunea va putea (i cerut 3i obinut de
creditorul (a de care obli.aia de "ntreinere nu a (ost e2ecutat0 cu consecina
rezolvirii "ntre.ului contract de "ntreinere 3i a restituirii bunului.
1
+ntreinerea poate (i cerut "n totalitate de la oricare dintre debitori0 (r ca acesta s
poat invoca bene(iciul de diviziune0 "ntruct obli.aia de "ntreinere este indivizibil.
+n schimb0 dac doar unul dintre debitori a prestat "n "ntre.ime "ntreinerea0
creditorul "ntlnirii nu poate cere rezoluiunea contractului sub motiv c cellalt debitor
nu a prestat "ntreinere.
$
Dr$p%u0 &$ 4n%r$6in$r$ $%$ un &r$p% p$r/n#0, ,/n%r#,%#% intuitu persoane- ,#r$
$ %in3$ prin 1/#r%$# 2$n$'i,i#ru0ui, &$,i n$%r#n1ii2i0 prin u,,$iun$)
Caracterul personal al contractului de "ntreinere nu poate (i invocat de pri pentru
a se opune aciunii "n revocarea contractului sau aciunii oblice introduse pentru
e2ecutarea sa )art. $$%! C.civ.*.
M/:%$ni%/rii nu -/r pu%$# ,$r$ 4n%r$6in(%/ru0ui ( 0$ pr$%$"$ 4n%r$6in$r$ 4n
%$1$iu0 ,/n%r#,%u0ui 4n,5$i#% &$ #,$%# ,u #u%/ru0 0/r)
C#r#,%$ru0 p$r/n#0 #0 ,r$#n6$i &$ 4n%r$6in$r$ nu in'0u$n6$#"( 4n( ,#r#,%$ru0
p#%ri1/ni#0 #0 #,6iunii 4n r$"/0u6iun$# ,/n%r#,%u0ui p$n%ru n$$=$,u%#r$# /20i3#6i$i
&$ 4n%r$6in$r$ '#6( &$ 2$n$'i,i#r)
1
4Gbli.aia rezultnd dintr-o convenie de "ntreinere cu pluralitate de creditori 3i debitori este
indivizibil. Ca atare0 nu este susceptibil de e2ecutare parial0 neputnd (i considerat "ndeplinit dect
dac s-a e2ecutat inte.ral0 (a de toi bene(iciarii dreptului de "ntreinere0 dup cum 3i prestarea obli.aiei
numai de ctre unul din debitori este liberatorie pentru ceilali0 considerndu-se "ndeplinit pentru toi.
1rept consecin0 nee2ecutarea obli.aiei (a de unul dintre bene(iciari "ndrepte3te pe cel sau pe cei (a
de care obli.aia nu s-a "ndeplinit s cear des(iinarea conveniei 3i restabilirea situaiei anterioare cu
privire la "ntre.ul imobil )"n spe0 (iind vorba de "nstrinarea unui imobil "n schimbul "ntreinerii*.
Instanele au dispus "n mod .re3it rezoluiunea contractului numai cu privire la cota-parte de proprietate a
reclamantei0 bene(iciar a dreptului de "ntreinere0 (a de care obli.aia nu a (ost "ndeplinit0 de3i se
impune des(iinarea "n "ntre.ime a conveniei.5 /.D.0 D.c.0 1ecizia nr. 68!F1!880 B.B.1.0 nr. $F1!8!0 p. 6%.
41e vreme ce reclamanta 3i soul ei au transmis proprietatea casei lor "n schimbul "ntreinerii din partea
prilor pe toat durata vieii transmitorilor0 rezult c obli.aia de "ntreinere "n sarcina debitorilor
)dobnditori ai construciei* este indivizibil0 cu o pluralitate de creditori 3i de debitori. C3a (iind0
obli.aia de "ntreinere nu este susceptibil de e2ecutare parial> ca atare0 ea nu este considerat
"ndeplinit dac nu s-a e2ecutat inte.ral0 (a de toi bene(iciarii )"n spe0 ambii soi*0 dar prestarea
obli.aiei (a de toi creditorii de doar unul dintre debitori este liberatorie (a de toi ace3tia din urm.
1rept urmare0 nee2ecutarea obli.aiei de "ntreinere (a de unul dintre bene(iciarii ei )reclamanta* "l
"ndrepte3te pe acesta s solicite des(iinarea conveniei 3i restabilirea situaiei anterioare0 cu privire la
"ntre.ul imobil.5 /.D.0 D.c.0 1ecizia nr. 11$$F1!870 B.B.1.0 nr. 3F1!880 p. 6#.
2
4+n cazul "n care bunul vndut a (ost dobndit de doi cumprtori devenii coproprietari de la data
"ntocmirii actului0 "mpre6urarea c ulterior numai unul dintre ei a prestat "ntreinerea con(orm obli.aiei pe
care 3i-au asumat-o "mpreun nu este de natur s duc la rezoluiunea contractului0 deoarece prestarea
"ntreinerii de ctre oricare dintre ei este liberatorie pentru amndoi. 9rin urmare0 "n cazul unor soi
cumprtori0 dintre care numai unul a prestat vnztorului "ntreinerea0 cellalt so va putea cere
"mprirea bunului cumprat0 rmnnd ca "ntinderea drepturilor (iecruia asupra bunului s se stabileasc
"n raport de contribuia respectiv.5 /.D.0 D.c.0 1ecizia nr. @78F1!780 "n C.1.0 p. %%.
4Caracterul personal 3i netransmisibil al obli.aiei de "ntreinere nu e2clude posibilitatea de a (i e2ecutat
prin mandatar0 dup cum nu e2clude nici posibilitatea ca0 pe timpul unei "mpiedicri0 s o e2ecute o alt
persoan0 "n numele celei obli.ate 3i pentru ea0 din proprie iniiativ. +n oricare din aceste situaii0
persoana care a prestat "ntreinerea poate@ pretinde desp.ubiri0 (ie "n virtutea mandatului0 e2pres sau
tacit0 (ie a .estiunii de interese.5 /.D.0 D.c.0 1ecizia nr. 1711F1!710 B.B.1.0 nr. !F1!710 p. 161.
221
Contractul de "ntreinere este revocabil "n (olosul persoanelor crora creditorul
"ntreinerii le datoreaz alimente "n temeiul le.ii dac0 prin e(ectul contractului0 el s-a
lipsit de mi6loacele necesare "ndeplinirii obli.aiei de a asi.ura alimentele )art. $$6#
alin. )1* C.civ.*.
Bevocarea poate (i cerut chiar dac nu e2ist (raud din partea debitorului
"ntreinerii 3i indi(erent de momentul "ncheierii contractului de "ntreinere.
+n loc s dispun revocarea contractului0 instana de 6udecat poate0 chiar 3i din
o(iciu "ns numai cu acordul debitorului "ntreinerii0 s "l obli.e pe acesta s asi.ure
alimente persoanelor (a de care creditorul are o ast(el de obli.aie le.al0 (r ca "n
acest mod s (ie diminuate prestaiile datorate creditorului "ntreinerii.
C/n%r#,%u0 &$ 4n%r$6in$r$ 4n,$%$#"( 0# 1/#r%$# ,r$&i%/ru0ui 4n%r$6in$rii) E%$ /
,/n$,in6( # ,#r#,%$ru0ui (u in%ui%u p$r/n$)
S$,6iun$# # V - #
C/n%r#,%u0 &$ C/, &$ n/r/,
%. 1. &oiune
F/,u0 &$ n/r/, :i p#riu0 un% ,/n%r#,%$ #0$#%/rii)
C/n%r#,%u0 &$ C/, &$ n/r/, $%$ ,/n%r#,%u0 prin ,#r$ p(r6i0$ $ /20i3( ( #i3ur$
un# #0%$i# un ,!:%i3 &$%$r1in#% 82#ni #u 2unuri9 4n 'un,6i$ &$ r$#0i"#r$# #u
n$r$#0i"#r$# unui $-$ni1$n% #u '#p% ,#r$ &$pin&$ &$ '/r6#, &i2(,i#, in%$0i3$n6# #u
,un/:%in6$0$ p(r6i0/r ,/n%r#,%#n%$ /ri #0$ #0%/r p$r/#n$, #u $=,0ui- &$ 5#"#r&,
$0$1$n% #0$#%/riu ,#r$ '#,$ ( $=i%$ :#n$ &$ ,!:%i3 #u &$ pi$r&$r$ p$n%ru %/#%$
p(r6i0$ ,/n%r#,%#n%$)
C/n%r#,%u0 &$ prin/#r$ #u p#riu0 $%$ ,/n%r#,%u0 prin ,#r$ p(r6i0$ ,#r$ u6in
0u,ruri ,/n%r#rii %#2i0$, ,( #,$0# ,#r$ -# #-$# &r$p%#%$ -# pri1i un ,!:%i3
&$%$r1in#% 8/ u1( &$ 2#ni #u un 2un9, p#r%$# ,!:%i3(%/#r$ ur1!n& ( 'i$
%#2i0i%( 4n 1/& /2i$,%i- prin -$ri'i,#r$# u6in$ri0/r p(r6i0/r)
D$/$2ir$# 4n%r$ C/, :i prin/#r$ $%$ 4n 'un,6i$ &$ r/0u0 4n&$p0ini% &$ p(r6i 4n
r$#0i"#r$# $-$ni1$n%u0ui)
1ac prile )sau cel puin una dintre ele* au un rol activ0 chiar dac rezultatul
depinde de hazard este un contract de 6oc0 "n timp ce dac prile sunt complet strine de
eveniment este o prinsoare )pronosticurile sportive*.
D$ #i,i, ,/n,0u"i# ,( p#riu0 $%$ / i1p0( -#ri$%#%$ # C/,u0ui &$ n/r/,)
1istincia "n(i3at mai sus este mai mult doctrinar 3i nu are nici o relevan pe
planul e(ectelor contractului> (ie c este un contract de 6oc0 (ie c este un contract de
prinsoare de pariu0 re.imul 6uridic al e(ectelor lor este acela3i.
%. $. "einirea i clasiicarea jocurilor de noroc
Ar%) ? &in O)U)H) nr) ;;I200D &$'in$:%$ C/,u0 &$ n/r/, 8/r3#ni"#% G n)#)9 ,# 'iin&
.#,$# #,%i-i%#%$ ,/1$r,i#0( ,#r$ 4n&$p0in$:%$ ,u1u0#%i- ur1(%/#r$0$ ,/n&i6iiA $
#%ri2ui$ ,!:%i3uri 1#%$ri#0$, &$ r$3u0( 2(n$:%i, ,# ur1#r$ # /'$ririi pu20i,$ &$ ,(%r$
222
/r3#ni"#%/r # unui p/%$n6i#0 ,!:%i3 :i # #,,$p%(rii /'$r%$i &$ ,(%r$ p#r%i,ip#n%, ,u
p$r,$p$r$# un$i %#=$ &$ p#r%i,ip#r$ &ir$,%$ #u &ii1u0#%$, ,!:%i3uri0$ 'iin&
#%ri2ui%$ prin $0$,6i# #0$#%/ri$ # r$"u0%#%$0/r $-$ni1$n%$0/r ,#r$ '#, /2i$,%u0
C/,u0ui, in&i'$r$n% &$ 1/&u0 &$ pr/&u,$r$ # #,$%/r#)
Sun% in,0u$ 4n #,$#%( ,#%$3/ri$ :i #,$0$ #,%i-r%(6i ,/1$r,i#0$ 4n ,#r$
2$n$'i,i#rii pr$1ii0/r un% %#2i0i6i p$ 2#"# r$"u0%#%$0/r un/r $-$ni1$n%$ #u
,/n,ururi ,$ $ -/r pr/&u,$ '(r( i1p0i,#r$# /r3#ni"#%/ri0/r)
Gr.anizarea oricrui 6oc de noroc implic e2istena cumulativ a urmtoarelor
elemente; 6oc 3iFsau partid0 ta2 de participare sau miz0 (ond de c3ti.uri sau premii0
mi6loace de 6oc0 or.anizator0 participani.
9rin ta- de participare direct se "nele.e suma de bani perceput direct de la
participant de ctre or.anizator "n schimbul dreptului de participare la 6oc.
9rin ta- de participare disimulat se "nele.e orice sum "ncasat sau solicitat
suplimentar (a de contravaloarea perceput de la aceea3i persoan de acela3i operator
economic pentru vnzarea unor bunuri ori produse sau pentru e(ectuarea unor servicii
similare ori identice0 indi(erent dac aceasta este "ncasat sau solicitat direct de ctre
or.anizatorul activitii ori de ctre o alt persoan care particip sub orice (orm la
des(3urarea activitii0 avnd ca (inalitate permisiunea dreptului de participare la 6ocul de
noroc.
Contractul de 6oc de noroc 3i pariul se pot "n(i3a ca activiti neor.anizate0 de
a.rement ale persoanelor (izice )6ocuri de cri0 biliard0 table0 "ntreceri sportive adhoc0
rm3a. cu privire la producerea unui eveniment viitor etc.* 3i ca activiti or.anizate0
comerciale )6ocuri tip casino0 pariuri sportive0 loto-pronosport0 6 din @! etc.*
Gr.anizarea 3i e2ploatarea activitii de 6ocuri de noroc pe teritoriul Bomniei
constituie monopol de stat 3i se des(3oar "n condiiile ordonanei de ur.en nr.
77F$##! privind or.anizarea 3i e2ploatarea 6ocurilor de noroc.
Dtatul poate acorda dreptul de or.anizare 3i e2ploatare a activitii de 6ocuri de
noroc pe baz de licen de or.anizare a 6ocurilor de noroc pe (iecare tip de activitate0 3i
de autorizaie de e2ploatare a 6ocurilor de noroc0 documente nominale 3i limitate "n
timp0 ce vor (i e2ploatate "n mod direct de deintorul licenei.
1
A,%i-i%#%$# &$ #u%/ri"#r$ # /r3#ni"(rii :i $=p0/#%(rii C/,uri0/r &$ n/r/, $
r$#0i"$#"( &$ Mini%$ru0 Fin#n6$0/r Pu20i,$ prin C/1ii# &$ #u%/ri"#r$ # C/,uri0/r
&$ n/r/,)
Componena comisiei se stabile3te prin ordin comun al ministrului (inanelor
publice 3i al ministrului administraiei 3i internelor0 din structura acesteia (cnd parte
1
9otrivit art. 1 din :ormele 'etodolo.ice de aplicare a G.N.E. nr. 77F$##!0 aprobate prin A.E. 87#F$##!
4Gr.anizarea de 6ocuri de noroc se poate realiza de ctre operatorii economici care "ndeplinesc cerinele
prevzute de Grdonana de ur.en a Euvernului nr. 77F$##! privind or.anizarea 3i e2ploatarea 6ocurilor
de noroc0 numai "n baza licenei de or.anizare a 6ocurilor de noroc0 document emis de 'inisterul
<inanelor 9ublice prin Comisia de autorizare a 6ocurilor de noroc0 document emis de 'inisterul
<inanelor 9ublice prin Comisia de autorizare a 6ocurilor de noroc0 pentru (iecare tip de activitate "n parte.
Cctivitile pentru care se poate solicita obinerea licenei de or.anizare a 6ocurilor de noroc sunt
urmtoarele;
a* activiti loto>
b* activiti de pariuri mutuale>
c* activiti de pariuri "n cot (i2>
d* activiti de 6ocuri de noroc caracteristice cazinourilor>
e* activiti de tip-machine>
(* activiti de bin.o des(3urate "n sli de 6oc>
.* activiti de bin.o or.anizate prin intermediul sistemelor reelelor de televiziune.
223
cel puin cte un reprezentant al 'inisterului <inanelor 9ublice0 'inisterului
Cdministraiei 3i Internelor 3i G(iciului :aional de 9revenire 3i Combatere a Dplrii
-anilor.
Comisia (uncioneaz avnd "n vedere principiile le.alitii0 imparialitii0 rolului
activ 3i disponibilitii.
'onitorizarea activitilor din domeniul 6ocurilor de noroc se realizeaz de ctre
'inisterul <inanelor 9ublice0 direct sau "mpreun cu alte instituii ale statului0 "n
condiiile le.ii.
Or3#ni"#%/r &$ C/,uri &$ n/r/, $%$ p$r/#n# Curi&i,( #u%/ri"#%( ( /r3#ni"$"$
:i ( $=p0/#%$"$ C/,uri &$ n/r/, 4n ,/n&i6ii0$ pr$"$n%$i /r&/n#n6$ &$ ur3$n6() P/#%$
&/2!n&i #,$#%( ,#0i%#%$ p$r/#n# Curi&i,( &$ &r$p% r/1!n ,/n%i%ui%( 4n ,/n&i6ii0$
0$3ii)
9articipant la 6ocul de noroc poate (i orice persoan (izic ma6or care dore3te 3i are
dreptul le.al s participe la 6ocuri de noroc autorizate "n condiiile prezentei ordonane
de ur.en. 9articiparea la 6oc presupune acceptarea necondiionat a re.ulamentului
respectivului 6oc de noroc.
Prin ctig #u premiu $ 4n6$0$3$ u1$0$ 4n 2#ni, 2unuri0$ #u $r-i,ii0$
#,/r&#%$ &$ /r3#ni"#%/r p#r%i,ip#n%u0ui I# C/, &$,0#r#% ,!:%i3(%/r, 4n ,/n'/r1i%#%$
,u pr$-$&$ri0$ ,uprin$ 4n r$3u0#1$n%u0 r$p$,%i-u0ui C/, &$ n/r/,) R(pun&$r$#
pri-in& #,/r&#r$# ,!:%i3u0ui #u pr$1iu0ui r$-in$ 4n $=,0ui-i%#%$ /r3#ni"#%/ru0ui
C/,u0ui &$ n/r/,)
9rin jocuri de noroc rauduloase se "nele.e acele 6ocuri de noroc prin care
mi6loacelor de 6oc aprobate le sunt modi(icate datele sau parametrii iniiali0 ast(el "nct s
(ie adus atin.ere elementelor de 3ans sau metodelor de selecie.
F/,uri0$ &$ n/r/, $ ,0#i'i,( &up( ,u1 ur1$#"(A
#9 C/,uri 0/%/0 dac sunt (olosite rezultatele pur aleatorii ale unor evenimente ce
constau "n e2tra.eri de numere0 de litere0 bilete sau simboluri>
29 p#riuri0 dac sunt (olosite rezultatele unor evenimente ce se vor produce (r
implicarea or.anizatorilor. 7ariul este un 6oc de noroc "n care participantul trebuie s
indice rezultatele unor evenimente ce urmeaz s aib loc sau care sunt .enerate
aleatoriu de un sistem in(ormatic independent. "n aceast cate.orie se includ;
8i9 p#riuri0$ 1u%u#0$0 "n cadrul crora premiul se distribuie participanilor declarai
c3ti.tori proporional cu numrul variantelor c3ti.toare deinute de (iecare dintre
ace3tia0 or.anizatorul (iind implicat doar "n procesul de colectare a ta2elor de participare
3i de distribuire a sumelor stabilite cu titlul de premii0 "n con(ormitate cu prevederile
re.ulamentelor de 6oc respective>
8ii9 p#riuri0$ 4n ,/%( 'i=(0 "n cadrul crora or.anizatorul este cel care stabile3te pe
baza unor criterii proprii 3i aduce la cuno3tina participanilor cotele de multiplicare a
mizei "n cazul "n care variantele 6ucate sunt declarate c3ti.toare0 "n con(ormitate cu
prevederile re.ulamentelor de 6oc respective. aloarea (iecrui c3ti. este (i2at prin
re.ulament )sum (i2 sau multiplu de miz* independent de totalul mizelor>
,9 C/,uri &$ n/r/, ,#r#,%$ri%i,$ #,%i-i%(6ii ,#"in/uri0/r0 dac evenimentele se
produc cu a6utorul unor mi6loace speci(ice de 6oc0 "n prezena (izic a participanilor0 cu
sau (r participarea direct a acestora. 'i6loacele speci(ice de 6oc (olosite pot (i; cri de
6oc0 zaruri0 bile de rulet0 rulete 3i mese de 6oc0 inclusiv instalaiile au2iliare ale acestora0
precum 3i alte mi6loace de 6oc stabilite prin hotrre a Euvernului>
224
&9 C/,uri0$ %ip 0/%-1#,5in$0 dac evenimentele sunt or.anizate "n prezena (izic a
participanilor prin intermediul ma3inilor0 utila6elor 3i instalaiilor speci(ice0 iar c3ti.ul
depinde de hazard>
$9 C/,uri0$ 2in3/ &$'(:ur#%$ 4n (0i &$ C/,0 cu c3ti.uri .enerate de elemente
aleatorii0 or.anizate prin (olosirea echipamentelor comple2e de e2tra.ere de tip loteristic0
care sunt caracterizate prin e2tra.eri0 3i premieri succesive0 "n prezena (izic a
6uctorilor>
'9 C/,uri0$ 2in3/ /r3#ni"#%$ prin in%$r1$&iu0 i%$1$0/r r$6$0$0/r &$ %$0$-i"iun$0
cu c3ti.uri .enerate de elemente aleatorii0 or.anizate prin (olosirea echipamentelor
comple2e de e2tra.ere de tip loteristic0 care sunt caracterizate prin e2tra.eri 3i premieri
succesive0 (r prezena (izic a 6uctorilor.
9entru 6ocurile de noroc menionate0 precum 3i pentru orice alte tipuri de 6ocuri de
noroc or.anizate "n condiiile stabilite prin Grdonana de ur.en nr. 77F$##! este
obli.atorie deinerea licenei de or.anizare a 6ocurilor de noroc0 respectiv a autorizaiei de
e2ploatare a 6ocurilor de noroc.
Nu un% ,/ni&$r#%$ C/,uri &$ n/r/, :i un% p$r1i$ '(r( #u%/ri"#r$
ur1(%/#r$0$ %ipuri &$ C/,uriA
a* %/12/0$0$ or.anizate "n 3coli0 "n .rdinie sau "n alte colectiviti 3i care au un
caracter distractiv 3i nonpro(it pentru or.anizatori>
b* C/,uri0$ &$ %ip &i%r#,%i-0 e2ploatate prin intermediul unor ma3ini0 aparate0
dispozitive de orice (el 3i care nu presupun c3ti.uri bazate pe elemente aleatorii0 ci au
ca scop testarea (orei0 inteli.enei 3i de2teritii participantului>
c* #,6iuni0$ /r3#ni"#%$ &$ &i'$ri6i /p$r#%/ri $,/n/1i,i, 4n ,/n&i6ii0$ 0$3ii, 4n
,/pu0 %i1u0(rii -!n"(ri0/r :i ,#r$ nu pr$upun %#=( &$ p#r%i,ip#r$0 respectiv niciun
(el de cheltuial suplimentar din partea participanilor 3i nici ma6orarea preului pe care
produsul l-a avut anterior des(3urrii aciunii publicitare.
Au%/ri"#6i# &$ $=p0/#%#r$ # C/,uri0/r &$ n/r/, $%$ -#0#2i0( un #n &$ 0# &#%#
#,/r&(rii)
%. 3. 5orma i eectele contractului de joc
C/n%r#,%u0 &$ C/, p/#%$ 'i 4n,5$i#% -$r2#0 4n ,#"u0 p#riu0ui #u C/,u0ui
n$/r3#ni"#%) E0 $%$, &$ r$3u0(, 4n,5$i#% 4n '/r1( ,ri(, prin ,u1p(r#r$# unui
2i0$% &$ p#r%i,ip#r$ 0# C/,uri0$ /r3#ni"#%$ 8pr/n/%i,uri, %/12/0$, 2in3/9 #u # un/r
C$%/#n$, ,#r$ ,/n%i%ui$ $0$1$n%$ ,u ,#r$ $ p#r%i,ip( 0# &$'(:ur#r$# C/,u0ui9)
Codul civil0 care constituie dreptul comun "n materie )art. $$6@-$$66*0 stabile3te trei
re.uli re(eritoare la e(ectele contractului de 6oc0 3i anume;
#9 P$n%ru p0#%# un$i &#%/rii n(,u%$ &in%r-un ,/n%r#,% &$ C/, #u &$ prin/#r$
nu $=i%( &r$p% 0# #,6iun$ 8#r%) 22*< #0in) 819 C),i-)9)
1ebitorul acionat "n 6ustiie poate opune creditorului )6uctorul c3ti.tor*
4$=,$p6i# &$ C/,7 derivat din (aptul c obli.aia se consider contractat iocandi causa
)din amuzament*.
=2cepia este de ordine public 3i0 prin urmare0 poate (i ridicat 3i de instana din
o(iciu.
F/,uri0$ :i prin/ri0$ &#u 0/, 0# #,6iun$ 4n Cu%i6i$ nu1#i ,!n& #u '/% p$r1i$
&$ #u%/ri%#%$# ,/1p$%$n%( 8#r%) 22** C),i-)9)
225
@n #,$% $n #r%) ; #0in) 829 &in N)H) nr) B;0I200D p$n%ru #pr/2#r$# N/r1$0/r
M$%/&/0/3i,$ &$ #p0i,#r$ # O)U)H) nr) ;;I200D pr$-&$ ,( .Or3#ni"#%/rii &$ C/,uri
&$ n/r/, un% /20i3#6i ( #i3ur$ &i%ri2u6i# ,!:%i3uri0/r #u pr$1ii0/r ,u-$ni%$
p#r%i,ip#n6i0/r 0# C/,uri0$ &$ n/r/, 4n ,u#n%u1u0 :i 4n '/r1# 4n ,#r$ -#u #n3#C#%
4n#in%$ &$ 4n,$p$r$# C/,u0ui r$p$,%i- :i ,u r$p$,%#r$# pr$-$&$ri0/r 0$3#0$ 4n -i3/#r$
pri-in& ,#0,u0u0 :i p0#%# /20i3#6ii0/r ,#r$ 0$ r$-in 4n ,$$# ,$ pri-$:%$ i1p/"i%u0 p$
-$ni%uri0$ r$#0i"#%$ &in C/,uri0$ &$ n/r/,, #%'$0 ,u1 #,$%$# un% pr$-("u%$ 4n L$3$#
nr) +;1I200? pri-in& C/&u0 'i,#0, ,u 1/&i'i,(ri0$ :i ,/1p0$%(ri0$ u0%$ri/#r$)
b* C$0 ,#r$ pi$r&$ nu p/#%$ ( ,$#r( r$%i%uir$# p0(6ii '(,u%$ &$ 2un(-/i$) Cu
%/#%$ #,$%$#, $ p/#%$ ,$r$ r$%i%uir$# 4n ,#" &$ 'r#u&( #u &#,( #,$0# ,#r$ # p0(%i%
$r# 0ipi% &$ ,#p#,i%#%$ &$ $=$,u6i$ /ri #-$# ,#p#,i%#%$ &$ $=$r,i6iu r$%r!n( 8#r%)
22*< #0in) 829 C),i-)9)
D#%/rii0$ &$ C/, #u '/% #i1i0#%$ ,u /20i3#6ii0$ n#%ur#0$)
c* D#%/rii0$ n(,u%$ &in ,/n%r#,%u0 &$ C/, #u &$ prin/#r$ nu p/% ,/n%i%ui
/2i$,% &$ %r#n"#,6i$, r$,un/#:%$r$ &$ &#%/ri$, ,/1p$n#6i$, n/-#6i$, r$1i%$r$ &$
&#%/ri$ ,u #r,in( /ri #0%$ #$1$n$# #,%$ Curi&i,$ 8#r%) 22*< 8#0in) 8?9 C),i-)9)
Dpre deosebire de obli.aiile civile imper(ecte )naturale*0 care pot (i trans(ormate
prin novaie "n obli.aii civile per(ecte0 pot (i deci e2ecutate prin constrn.ere0 &#%/rii0$
&$ C/, r(1!n .&#%/rii &$ /n/#r$7 ,#r$ $ p/% $=$,u%# nu1#i &$ 2un(-/i$.
1ispoziiile art. $$6@ nu se aplic prinsorilor (cute "ntre persoanele care iau ele
"nsele parte la curse0 la 6ocuri de "ndemnare sau la orice (el de 6ocuri sportive.
Cu toate acestea0 dac suma prinsorii este e2cesiv0 instana poate s respin.
aciunea sau0 dup caz0 s reduc suma.
@n ,#"uri0$ 1$n6i/n#%$, in%$r1$&i#rii 0$3#0 #u%/ri"#6i ( #&un$ 1i"$ &$ 0#
p$r/#n$ ,$ nu i#u p#r%$ 0# C/, nu p/% in-/,# &ip/"i6ii0$ #r%) 22*< #0in) 819 :i 8?9
C),i-i0, #&i,( .$=,$p6i# &$ C/,>)
Prin #n#0/3i$, 4n pr#,%i,# Cu&i,i#r( -# ,/ni&$r#% ,( 41pru1u%uri0$ #,/r&#%$
Cu,(%/ru0ui ,#r$ # pi$r&u% 4n -$&$r$# u6in$rii C/,u0ui :i '/0/i%$ 4n #,$% ,/p #u
#,$$#:i /#r%( ,# :i &#%/rii0$ &in C/, :i prin/#r$, #&i,( nu &#u &r$p%u0 0# / #,6iun$
4n Cu%i6i$ p$n%ru r$,up$r#r$# 0/r, in&i'$r$n% &#,( 41pru1u%(%/r $%$ /r3#ni"#%/ru0
C/,u0ui, un p#r%i,ip#n% 0# C/, #u un i1p0u p$,%#%/r #0 C/,u0ui)
=2plicaia soluiei este c prin acordarea "mprumutului creditorul "mprumuttor
devine un (el de participant la 6oc0 chiar dac "n realitate este un simplu spectator.
+n schimb0 "mprumuturile acordate "n alt scop dect participarea la 6oc produc e(ecte
obli.atorii 3i trebuie restituite0 "mprumuttorul avnd la "ndemn o aciune "n 6ustiie "n
acest scop.
+n aceast cate.orie a "mprumuturilor pentru restituirea crora e2ist aciune "n
6ustiie0 este inclus 3i "mprumutul (cut0 dup terminarea 6ocului0 6uctorului care a
pierdut0 pentru plata datoriei la 6oc.
Doluiile "n(i3ate mai sus valabile "n cazul 6uctorului care a pierdut sunt
determinate de ideea aprrii acestuia 3i a (amiliei sale de consecinele patimii 6ocului.
@n ,#"u0 ,!:%i3(%/ru0ui C/,u0ui, #,$%$ ,/ni&$r$n%$ nu 1#i $=i%( :i, prin
ur1#r$, #,6iuni0$ -i"!n& r$%i%uir$# 41pru1u%u0ui #,/r&#% 4n -$&$r$# u6in$rii
C/,u0ui, #u 4n ,#" &$ p0ur#0i%#%$ &$ Cu,(%/ri ,!:%i3(%/ri #,6iun$# 41p/%ri-# ,$0ui
,#r$ # 4n,##% %/% ,!:%i3u0, un% #&1ii2i0$)
226
227
Capitolul &I
C/n%r#,%u0 &$ %r#n"#,6i$
%eciunea ' & &oiunea i caracterele juridice
ale contractului de tranzacie
1. 1. &oiune. 5elurile tranzaciei
Tr#n"#,6i# $%$ ,/n%r#,%u0 prin ,#r$ p(r6i0$ pr$-in #u %in3 un 0i%i3iu, in,0ui-
4n '#"# $=$,u%(rii i0i%$, prin ,/n,$ii #u r$nun6(rii r$,ipr/,$ 0# &r$p%uri /ri prin
%r#n'$ru0 un/r &r$p%uri &$ 0# un# 0# ,$#0#0%( 8#r%) 22*; #0in) 819 C),i-)9.
1
/ranzacia este0 "n mod necesar0 rezultatul unei ne.ocieri0 al unor concesii reciproce
ale prilor 3i reprezint o soluie convenional0 de compromis a liti.iului e2istent sau
pe cale s apar "ntre pri.
$
Prin %r#n"#,6i$ $ p/% n#:%$, 1/&i'i,# #u %in3$ r#p/r%uri Curi&i,$ &i'$ri%$ &$
,$0$ ,$ '#, /2i$,%u0 0i%i3iu0ui &in%r$ p(r6i)
Tr#n"#,6i# pr$upun$ prin ur1#r$ 4n%runir$# ,u1u0#%i-( # %r$i ,/n&i6iiA
G $=i%$n6# unui &r$p% 0i%i3i/ #u ,$0 pu6in 4n&/i$0ni,, ,#r$ p/#%$ 3$n$r# un
pr/,$E #pr$,i$r$# ,#r#,%$ru0ui 4n&/i$0ni, #p#r6in$ p(r6i0/rE
G in%$n6i# p(r6i0/r &$ # .%$r1in#7 pr/,$u0 4n,$pu% #u &$ # pr$-$ni pr/,$u0 p$
,#0$ ( $ n#,(E
G $=i%$n6# un/r ,/n,$ii r$,ipr/,$, in&i'$r$n% &#,( un% #u nu &$ -#0/#r$
$3#0() E0$ %r$2ui$ ( 'i$ ,/ni&$r#%$ &$ p(r6i ,# 'iin& $,5i-#0$n%$)
1ac concesia este unilateral0 ea va constitui o renunare )desistare* la proces sau o
renunare la dreptul pretins cnd este (cut de reclamant0 respectiv o achiesare la
preteniile reclamantului cnd este (cut de prt0 3i nu o tranzacie.
Din &$'ini6i# 0$3#0( r$"u0%( ,( %r#n"#,6i# p/#%$ 'i Cu&i,i#r( 8'(,u%( 4n ,uru0
unui pr/,$ 4n ,/pu0 .%in3$rii> 0ui9 #u $=%r#Cu&i,i#r( 8'(,u%( 4n #'#r# :i 4n ,/pu0
$-i%(rii unui pr/,$9)
Tr#n"#,6i# Cu&i,i#r( $%$ r$30$1$n%#%( u2 #p$,%$0$ $i pr/,$u#0$ &$ #r%) <2+ G
<2B C) pr/,),i-)
9rile se pot "n(i3a oricnd "n cursul 6udecii0 chiar (r s (i (ost citate0 pentru a
cere s se dea hotrrea care s cons(ineasc tranzacia lor. 1ac prile se prezint cu
tranzacia la termenul de 6udecat0 cererea pentru darea hotrrii va putea (i primit
chiar de un sin.ur 6udector. 1ac ele se "n(i3eaz "ntr-o alt zi0 instana va da
hotrrea "n camera de consiliu.
/ranzacia va (i "ncheiat "n (orm scris 3i va alctui dispozitivul hotrrii.
1#1
9ro(.dr. <rancisc 1ea?0 op.cit.0 vol. III0 p. 16#-178> 9ro(.dr. 1umitru C. <lorescu0 op.cit.0 p. 338-3@%>
Camelia /oader0 op.cit.0 p. $!%-3#7> 1r. =u.eniu Da(ta-Bomano0 op.cit.0 p. 3#7-317.
2
4Aotrrile care cons(inesc "nvoiala prilor reprezint o transpunere a "nele.erii lor0 ceea ce nu
echivaleaz cu o 6udecat "ntemeiat pe probezi (inalizat pe convin.erile instanei. Cnd prile au
tranzacionat asupra tuturor a(acerilor ce ar putea s e2iste "ntre ele0 documentele )ce le-ar (i (ost
necunoscute lor "n timpul tranzaciei 3i care s-ar (i descoperit "n urm* nu constituie un titlu de anulare a
tranzaciei0 a(ar de cazul cnd ar (i (ost ascunse prin (apta uneia dintre prile contractante. 1eci0 nu
constituie temei de anulare a tranzaciei0 chiar 3i descoperirea unor acte 3i documente necunoscute "n
momentul "ncheierii acesteia0 dac nu au (ost ascunse prin (apta uneia dintre prile contractante.5 C.D.I.0
D.c.0 1ecizia nr. 188#F1!!$0 41reptulP0 nr. 1#-11F1!!30 p. 11#*.
228
Aotrrea care cons(ine3te tranzacia intervenit "ntre pri poate (i atacat pentru
motive procedurale0 numai cu recurs la instana ierarhic superioar.
Tr#n"#,6i# $=%r#Cu&i,i#r( $ 4n,5$i$ u2 '/r1# unui ,/n%r#,%)
1. $. Caracterele juridice ale contractului de tranzacie
Tr#n"#,6i# $%$ un ,/n%r#,% ,/n$nu#0, in#0#31#%i,, ,u %i%0u /n$r/, ,/1u%#%i-
:i, &$ r$3u0(, &$,0#r#%i- &$ &r$p%uriA
1* C/n%r#,% ,/n$nu#00 "ntruct se "ncheie "n mod valabil prin simplul acord de
voin al prilor .solo consensus).
P$n%ru # pu%$# 'i &/-$&i%(, %r#n"#,6i# %r$2ui$ ( 'i$ 4n,5$i#%( 4n ,ri 8#r%) 22;2
C),i-)9)
<orma scris este impus de nevoia evitrii unor eventuale di(iculti "n dovedirea
"ns3i a tranzaciei.
1ac tranzacia este e2tra6udiciar0 iar obli.aia uneia dintre pri trebuie s "mbrace
(orma solemn pentru valabilitatea sa0 atunci contractul de tranzacie trebuie0 sub
sanciunea nulitii absolute0 s "mbrace (orma acestui act pe care "l constat 3i s
respecte cerinele le.ale privind cartea (unciar.
1ac tranzacia este 6udiciar0 e2i.ena (ormei autentice este "ndeplinit de "ns3i
hotrrea 6udectoreasc care cons(ine3te "nvoiala prilor )hotrrea de e2pedient* 3i
care supline3te (orma notarial. 9rin urmare0 tranzacia )"nele.erea prilor* poate (i
prezentat instanei 3i "n (orma unui "nscris sub semntur privat0 care va (i autenti(icat
de 6udector prin hotrrea de e2pedient.
$* C/n%r#,% in#0#31#%i, pentru c prile "3i asum obli.aii reciproce )de a nu
"ncepe un proces sau de a nu continua un proces "nceput0 "n schimbul concesiilor sau al
unor prestaii noi (cute de cealalt parte*.
3* C/n%r#,% ,/1u%#%i-0 3i nu aleatoriu0 pentru c e2istena 3i "ntinderea drepturilor
3i obli.aiilor prilor este stabilit din momentul "ncheierii tranzaciei 3i nu depind de
un eveniment viitor 3i incert )de hazard* care ar crea 3anse aleatorii de c3ti. sau
pierdere pentru pri.
=lementul aleatoriu constnd "n dubiul cu privire la 3ansele (iecrei pri de a
c3ti.a procesul e2istent sau eventual0 dispare "n momentul "ncheierii tranzaciei.
@* =ste0 de re.ul0 un ,/n%r#,% ,#r$ pr/&u,$ $'$,%$ &$,0#r#%i-$ .e- tunc), adic
recunoa3te drepturi pree2istente ale prilor.
=2ist "ns 3i situaii cnd tranzacia produce 3i $'$,%$ ,/n%i%u%i-$0 3i anume atunci
cnd0 "n schimbul renunrilor (cute de o parte0 cealalt e(ectueaz sau promite
e(ectuarea anumitor prestaii constituind un drept "n (avoarea celeilalte pri.
.Prin %r#n"#,6i$ $ p/% n#:%$, 1/&i'i,# #u %in3$ r#p/r%uri Curi&i,$ &i'$ri%$ &$
,$0$ ,$ '#, /2i$,%u0 0i%i3iu0ui &in%r$ p(r6i> pr$-$&$ #r%) 22*; #0in) 829 C),i-)
%eciunea a ''- a & Condiii de validitate
Tr#n"#,6i# %r$2ui$ ( 4n&$p0in$#,( ,/n&i6ii0$ 3$n$r#0$ &$ -#0i&i%#%$ #0$
,/n%r#,%$0/rA ,#p#,i%#%$# p(r6i0/r, ,/ni16(1!n%u0 -#0#2i0 #0 p(r6ii ,#r$ $ /20i3(,
un /2i$,% &$%$r1in#%, p/i2i0 :i 0i,i%, #'0#% 4n ,ir,ui%u0 ,i-i0, / ,#u"( -#0#2i0( #
/20i3#6ii0/r, 1/r#0( :i 0i,i%( )art. 117! C.civ.*.
229
9entru a tranzaciona0 prile trebuie s aib deplina capacitate de a dispune de
drepturile care (ormeaz obiectul contractului. Cei care nu au aceast capacitate pot
tranzaciona numai "n condiiile prevzute de le.e )art. $$71 C.civ.*.
9rile trebuie s aib capacitatea deplin de e2erciiu "ntruct tranzacia implic
renunri la drepturi0 iar acestea sunt acte de dispoziie. 9entru acela3i motiv mandatarul
prii care tranzacioneaz trebuie s aib procur special.
1
P(r6i0$ p/% %r#n"#,6i/n# nu1#i #upr# un/r &r$p%uri ,u pri-ir$ 0# ,#r$ 0$3$# 0$
r$,un/#:%$ un &r$p% &$ &ip/"i6i$)
Nu $ p/#%$ %r#n"#,6i/n# #upr# ,#p#,i%(6ii #u %(rii ,i-i0$ # p$r/#n$0/r :i
ni,i ,u pri-ir$ 0# &r$p%uri &$ ,#r$ p(r6i0$ nu p/% ( &ipun( p/%ri-i% 0$3ii)
S$ p/#%$ 4n( %r#n"#,6i/n# #upr# #,6iunii ,i-i0$ &$ri-!n& &in (-!r:ir$# un$i
n/i in'r#,6iuni 8#r%) 22*B C),i-)9.
$
Nu p/% '/r1# /2i$,% #0 %r#n"#,6i$i p$ni# #0i1$n%#r(, &r$p%u0 0# -i#6( :i
(n(%#%$, 0i2$r%#%$# p$r/#n$i, %#%u%u0 (u ,i-i0)
/ranzacia se mr.ine3te numai la obiectul ei> renunarea (cut la toate drepturile
aciunile 3i preteniile0 nu se "ntinde dect asupra cauzei cu privire la care s-a (cut
tranzacie.
/ranzacia nu prive3te dect cauza cu privire la care a (ost "ncheiat0 (ie c prile
3i-au mani(estat intenia prin e2presii .enerale sau speciale0 (ie c intenia lor rezult "n
mod necesar din ceea ce s-a prevzut "n cuprinsul tranzaciei )art. $$7# C.civ.*.
1
49rile se pot "n(i3a oricnd "n cursul 6udecii pentru a cere s se dea o hotrre prin care s se
cons(ineasc "nvoiala lor. 8a prezentarea "nvoielii0 instana are "ndatorirea s veri(ice dac prile au
capacitatea le.al de a tranzaciona0 dac actul este e2presia voinei lor libere 3i dac0 prin "ncheierea
tranzaciei0 nu se "ncalc dispoziiile imperative ale le.ii. +n cazul "n care se constat c aceste cerine nu
sunt "ntrunite0 sau c prin "ncheierea tranzaciei se eludeaz alte prevederi le.ale0 instana trebuie s
respin. cererea 3i s continue 6udecata. 1ac acordul soilor "n cazul unui proces de parta6 al bunurilor
comune a (ost (cut "n scopul (raudrii creditorilor sau al sustra.erii de la aplicarea msurii
complimentare a con(iscrii averii soului condamnat la o pedeaps privativ de libertate0 instana trebuie
s continue 6udecata 3i s e(ectueze "mpreala bunurilor comune0 "n raport de contribuia real a prilor
la dobndirea lor. C.D.I.0 D.c.0 1ecizia nr. %%$F1!!#0 41reptul50 nr. 1F1!!10 p. 7#.
4+n temeiul mandatului de reprezentare 6udiciar0 reprezentantul prii poate (ace orice acte de procedur0
chiar dac "n mandat nu se prevd e2pres acele acte. 9rocura dat cu meniunea .eneral de reprezentare
"n 6ustiie nu este0 "ns0 su(icient pentru "ndeplinirea acelor acte procedurale care conin elemente de
dispoziie0 cum sunt; recunoa3terea0 renunarea0 tranzacia0 "nscrierea "n (als. 9entru a se putea (ace
asemenea acte0 este nevoie de o procur special0 cu artarea e2pres c este dat 3i pentru "ndeplinirea
acestor acte. C3a (iind0 instana nu poate lua act de tranzacia intervenit "ntre pri pe baza procurii
.enerale de reprezentare "n 6ustiie0 dat de reclamant.5 /.D.0 D.c.0 1ecizia nr. %66F1!8!. 41reptul50 nr. 1-
$F1!!#0 p. 13!.
2
4Cnd le.ea penal las sancionarea unor in(raciuni la iniiativa prii vtmate0 permind ca0 prin
"mpcarea prilor sau prin retra.erea pln.erii prealabile0 (apta svr3it de inculpat s rmn
nesancionat0 a prevzut aceasta pentru a da posibilitatea relurii unor raporturi normale "ntre a.resor 3i
victim0 dar nu pentru a deschide celui vtmat prin in(raciune posibilitatea realizrii unor pro(ituri
materiale0 disproporionat de mari (a de pre6udiciul realmente su(erit0 speculnd situaia "n care se
.se3te in(ractorul ameninat cu aplicarea unei sanciuni penale 3i0 mai ales0 dup ce o atare sanciune a
(ost pronunat0 dar ea nu a rmas "nc de(initiv. 1esi.ur0 "n limita unei desp.ubiri rezonabile0 partea
vtmat poale tranzaciona cu in(ractorul0 care se obli. ast(el valabil s-i acopere pre6udiciul real0
evaluat de prile "nsele0 dar0 "n acest caz0 victima in(raciunii urmre3te satis(acerea unui interes le.itim
3i dreptul acesta subiectiv "i este recunoscut de le.e0 o atare tranzacie neavnd "n sine nimic ilicit. Cu
totul alta este situaia "n care0 pro(itnd de poziia pe care o are "n procesul penal0 partea vtmat obine
de la in(ractor o sum considerabil disproporionat "n raport de pre6udiciul real0 pentru c0 "n acest caz0
dreptul subiectiv0 recunoscut de le.ea civil0 de a obine repararea pre6udiciului este deturnat de la
(inalitatea sa economic 3i social 3i nu se mai poate bucura de ocrotirea le.al.5 /.D.0Col.civ.0 1ec. nr.
1#7F1!6#. 890 nr. 8F1!6#0 p. 13#.
230
E%$ in%$r"i, u2 #n,6iun$# nu0i%(6ii #2/0u%$, ,# prin 4n,5$i$r$# %r#n"#,6i$i (
$ ur1(r$#,( ,/puri i0i,i%$ #u i1/r#0$, /ri $0u&#r$# #u 'r#u&#r$# 0$3ii #u #
%$r6i0/r)
Instanele 6udectore3ti au obli.aia0 atunci cnd prile (ac acte de dispoziie
procesual )renunare la drept0 achiesare sau tranzacie*0 s veri(ice dac sunt (cute de
persoane capabile sau de reprezentanii le.ali0 ori de mandatari care au "mputernicirea
special necesar.
Cctele procedurale de dispoziie0 renunare la 6udecat sau la dreptul pretins0
achiesarea la hotrrea pronunat0 "ncheierea unei tranzacii )deci 3i tranzacia H n.n.*0
(cute "n orice proces de reprezentanii minorilor0 a persoanelor puse sub interdicie sau
a dispruilor0 nu vor "mpiedica 6udecarea cauzei0 dac instana apreciaz c ele nu sunt
"n interesul acelor persoane )art. 78 alin. )$* C.proc.civ.*.
+n al doilea rnd0 instanele 6udectore3ti0 atunci cnd li se "n(i3eaz acte de
dispoziie ale prilor sub (orma renunrii la drept sau la aciune0 a achiesrii la
preteniile prii potrivnice sau la hotrrea pronunat "n cauz0 ori a cererii de a se da o
hotrre care s cons(ineasc o "nvoial a prilor )hotrrea de e2pedient*0 sunt datoare
s veri(ice dac aceste acte nu urmresc un scop ilicit0 (iind potrivnice le.ilor0
intereselor statului sau ale terilor0 sau nu sunt rezultatul unui viciu de consimmnt. +n
cazul "n care se constat o asemenea situaie0 instana va respin.e cererea 3i va trece mai
departe la 6udecata cauzei.
1
%eciunea a '''- a & &ulitatea contractului de tranzacie
Tr#n"#,6i# $%$ un ,/n%r#,% :i $%$ upu ,#u"$0/r &$ nu0i%#%$ # ,/n%r#,%$0/r)
Tr#n"#,6i# p/#%$ 'i 0/-i%( &$ nu0i%#%$ p$n%ru #,$0$#:i ,#u"$ ,# :i /ri,$ #0%
,/n%r#,% 8#r%) 22;? #0in) 819 C),i-)9)
Cu %/#%$ #,$%$#, $# nu p/#%$ 'i #nu0#%( p$n%ru $r/#r$ &$ &r$p% r$'$ri%/#r$ 0#
,5$%iuni0$ ,$ ,/n%i%ui$ /2i$,%u0 n$4n6$0$3$rii p(r6i0/r :i ni,i p$n%ru 0$"iun$)
=ste nul absolut tranzacia care are un obiect sau o cauz ilicit sau imoral0 ori
prin care se (raudeaz le.ea sau drepturile terilor.
/ranzacia este anulabil pentru vicii de consimmnt.
=ste nul tranzacia privitoare la un contract a crui cauz de nulitate absolut era
cunoscut de ambele pri0 a(ar de cazul "n care prile au tranzacionat e2pres asupra
nulitii.
+n celelalte cazuri0 anularea tranzaciei poate (i cerut doar de partea care nu
cuno3tea nulitatea titlului )art. $$7@ C.civ.*.
=ste0 de asemenea0 nul tranzacia "ncheiat pe baza unor "nscrisuri dovedite ulterior
ca (iind (alse.
1
4Instanele 6udectore3ti0 atunci cnd li se "n(i3eaz acte de dispoziie ale prilor sub (orma renunrii
la drept sau aciune0 a achiesrii la preteniile prii potrivnice sau ia o hotrre pronunat "n cauz0 ori a
cererii de a se da o hotrre prin care s se cons(iineasc "nvoiala prilor0 sunt datoare s veri(ice dac
aceste acte nu urmresc un scop ilicit0 (iind potrivnice le.ilor0 intereselor stalului sau ale terilor0 sau nu
sunt rezultatul unui viciu de consimmnt. +n cazul "n care constat o atare situaie0 instana va respin.e
cererea 3i va trece mai departe la 6udecarea cauzei. 9entru prevenirea oricrei .re3eli a prilor0 instanele
sunt obli.ate0 "nainte de a lua act de cererea (ormulat0 s e2plice prii consecinele 6uridice ce decur.
din actul "ncheiat. Becunoa3terile (cute de reprezentanii le.ali sau mandatarii prilor nu au puterea
probatorie pe care le.ea o acord mrturisirii 6udiciare0 dect dac au (ost (cute "n baza unei
"mputerniciri speciale sau or.anul care reprezint persoana 6uridic are dreptul de dispoziie 3i nu este
necesar nicio abilitate special a sa.5 9lenul. /.D.0 1ec. de "ndr. nr. 1$F1!%80 890 nr. 1F1!%!0 p. 6$.
231
1escoperirea ulterioar de "nscrisuri necunoscute prilor 3i care ar (i putut in(luena
coninutul tranzaciei nu reprezint o cauz de nulitate a acesteia0 cu e2cepia cazului "n
care "nscrisurile au (ost ascunse de ctre una dintre pri sau0 cu 3tiina ei0 de ctre un
ter.
/ranzacia este nul dac din "nscrisurile descoperite rezult c prile sau numai
una dintre ele nu aveau nici un drept asupra cruia s poat tranzaciona.
/ranzacia asupra unui proces este anulabil la cererea prii nu a cunoscut c
liti.iul (usese soluionat printr-o hotrre 6udectoreasc intrat "n puterea lucrului
6udecat )art. $$77 C.civ.*.
:ulitatea sau anularea unei clauze a tranzaciei conduce la nulitatea sau anularea
"ntre.ii tranzacii0 care este privit ca un tot indivizibil.
/ranzacia este indivizibil "n ceea ce prive3te obiectul su. +n lipsa unei stipulaii
contrare0 ea nu poate (i des(iinat "n parte )art. $$78 C.civ.*.
M/%i-u0 &$ nu0i%#%$ #0 un$i %r#n"#,6ii Cu&i,i#r$ 8#0 5/%(r!rii &$ $=p$&i$n%9 nu
p/#%$ 'i 4n( in-/,#% p$ ,#0$# #p$0u0ui)
=2plicaia const "n (aptul c instana nu a 6udecat cauza0 ci a luat doar act de
"nvoiala prilor0 tranzacia (iind un contract 6udiciar0 deci nu se poate pune problema
unei .re3eli de 6udecat.
N/%(r!r$# ,#r$ ,/n'in6$:%$ %r#n"#,6i# in%$r-$ni%( 4n%r$ p(r6i p/#%$ 'i #%#,#%(
p$n%ru 1/%i-$ pr/,$&ur#0$ nu1#i ,u r$,ur 0# in%#n6# i$r#r5i, up$ri/#r( 8#r%)
<2; C)pr/,),i-)9)
Tr#n"#,6i# ,#r$, pun!n& ,#p(% unui pr/,$ 4n,$pu%, $%$ ,/n%#%#%( prin%r-/
5/%(r!r$ Cu&$,(%/r$#,( p/#%$ 'i &$'iin6#%( prin #,6iun$ 4n nu0i%#%$ #u #,6iun$ 4n
r$"/0u6iun$ /ri r$"i0i$r$, pr$,u1 /ri,$ #0% ,/n%#,%) E# p/#%$ 'i, &$ #$1$n$#, #%#,#%(
,u #,6iun$ r$-/,#%/ri$ #u ,u #,6iun$# 4n &$,0#r#r$# i1u0#6i$i)
N/%(r!r$# prin ,#r$ -# &$'iin6#% %r#n"#,6i# 4n ,#"uri0$ pr$-("u%$ 1#i u '#,$
,# 5/%(r!r$# Cu&$,(%/r$#,( prin ,#r$ %r#n"#,6i# 'u$$ ,/n%#%#%( ( 'i$ 0ipi%( &$
/ri,$ $'$,% 8#r%) 22;B C),i-)9)
1
/e2tul art. $$78 C.civ. (ace o aplicaie particular a cilor de des(iinare a
contractelor "n cazul tranzaciei0 care este un contract 6udiciar.
Tr#n"#,6i# #r$, 4n%r$ p(r6i0$ ,/n%r#,%#n%$, pu%$r$# un$i $n%in6$ n$#p$0#2i0$
&$,i &$'ini%i-$)
%eciunea a '#- a & 1ectele tranzaciei
Tr#n"#,6i# $=%r#Cu&i,i#r( /&#%( 4n,5$i#%( #u ,$# Cu&i,i#r(, in,0u( 4n
5/%(r!r$# &$ $=p$&i$n%, pr/&u, $'$,%$ $=%in,%i-$, %in3!n& pr/,$u0 #u $-i%!n&
p/rnir$# 0ui :i 41pi$&i,!n& p(r6i0$ ( '/r1u0$"$ &in n/u pr$%$n6ii ,u pri-ir$ 0#
&r$p%uri0$ %in$ #u r$,un/,u%$ prin %r#n"#,6i$)
1
4Chiar atunci cnd este consemnat "ntr-o hotrre 6udectoreasc0 tranzacia produce e(ecte "n temeiul
voinei prilor0 putnd (i atacat0 ca orice alt convenie0 pe calea unei aciuni "n constatarea nulitii sau
"n anulare0 a unei aciuni pauliene ori a unei aciuni "n rezoluiune0 dac sunt "ndeplinite condiiile
prevzute de le.e pentru promovarea aciunilor menionate. C3a (iind0 tranzacia 6udiciar "ncheiat de
(o3tii soi H pri "n cauz H cu privire la parta6area bunurilor comune poate (i atacat printr-o aciune
paulian0 dac au (ost (raudai creditorii.5 /.'. -ucure3ti0 1ecizia nr. 7$7F1!860 B.B.1.0 nr. $F1!870 p. 7!.
4Aotrrile care cons(iinesc "nvoiala prilor H adic dispozitivul lor H reprezint0 de (apt0 o transpunere a
conveniei prilor0 ceea ce nu echivaleaz cu 6udecata "ntemeiat pe probe 3i (inalizat pe convin.erile
instanei. Ca urmare0 aceast convenie a prilor0 chiar dac este consacrat printr-o hotrre
6udectoreasc0 este susceptibil0 ca orice contract0 de a (i atacat pe calea aciunii "n anulare pentru
motivele de nulitate prevzute de le.e. C. D.I.0 D.c.0 1ecizia nr. 1#31F1!!$0 41r.50 nr. 7F1!!30 p. !3.
232
Din #,$% pun,% &$ -$&$r$, %r#n"#,6i# #r$ $'$,%$0$ pu%$rii 0u,ru0ui Cu&$,#%, ,#r$
in%$r"i,$ r$&i,u%#r$# # ,$$# ,$ -# /0u6i/n#% Cu&$,(%/r$:%$ 4n 1/& &$'ini%i-)
/ranzacia produce de re.ul e(ecte declarative0 prile urmrind prin "ncheierea ei
s obin recunoa3terea unor drepturi pree2istente0 dar contestate de adversar.
1e aceea0 tranzacia produce e(ecte retroactive .e- tunc)0 de consolidare a unor
drepturi pree2istente.
/otu3i0 atunci cnd0 "n schimbul renunrilor (cute de o parte0 cealalt parte
e(ectueaz sau promite anumite prestaii0 tranzacia va produce 3i e(ecte constitutive sau
translative de drepturi .e- nunc).
Cceste e(ecte se vor produce numai dac au (ost "ndeplinite0 "n cazurile "n care au ca
obiect drepturi tabulare0 cerinele crii (unciare.
Tr#n"#,6i#, ,# /ri,$ ,/n%r#,%, #r$ $'$,%$ r$0#%i-$ nu1#i 4n%r$ p(r6i0$
,/n%r#,%#n%$)
E# nu pr/&u,$ $'$,%$ '#6( &$ %$r6ii ,#r$, 4n#in%$ &$ %r#n"#,6i$, #u &/2!n&i%
&r$p%uri #upr# 0u,ru0ui 0i%i3i/)
9rin urmare retroactivitatea tranzaciei se produce doar "ntre pri0 dar nu are e(ecte
(a de teri.
F#6( &$ %$r6i, %r#n"#,6i# -# pr/&u,$ $'$,%$ nu1#i &$ 0# &#%# 4n,5$i$rii $i, p$n%ru
-ii%/r :i ,u ,/n&i6i# r$p$,%(rii '/r1$0/r &$ pu20i,i%#%$ ,$ru%$ &$ 0$3$)
233
Bi20i/3r#'i$
$. 8ucrri de specialitate romne i strine?
C. -enabent0 Droit civil. (es contrats speciau-, 9aris0 1!!%
Cle2andresco 1imitrie0 7rincipiile dreptului civil romn, vol. III0 -ucure3ti0 =ditura
Docec0 1!$6
Ioan -arbu Ciohin0 1rept civil0 Gbli.aiile0 =ditura 9I' Ia3i0 $##!
Crpenaru Dtanciu0 Dtnciulescu 8iviu0 :eme3 asile0 Contracte coivile 3i
comerciale0 =ditiura Aaman.iu0 -ucure3ti0 $##!
<lorescu 1umitru0 Drept civil. Contractele speciale, ediia a II-a0 =ditura
Nniversitii 4/itu 'aiorescu70 -ucure3ti0 $##6
<rancisc 1ea?0 Tratat de drept civil. Contracte speciale, =ditura Cctami0 -ucure3ti0
1!!!
E. 'artK 3i 9. BaKnaud0 Droit civil, vol. I 3i II0 DireK0 9aris0 1!6%
Aenri0 8eon 3i Iean 'azeaud0 (e?on de Droit Civil, vol. II0 9aris0 1alloz0 1!$@
'oiu <lorin0 Contracte speciale =ditura Nniversul Iuridic0 -ucure3ti0 $#1#
/oader Camelia0 Drept civil. Contracte speciale, =ditura Cll -ec?0 -ucure3ti0 $##$
/oader /oma 0 1rept civil - Contracte0 =ditura <undaiei 7 Chemarea5 Ia3i0 1!!8
$$. 8egislaie
Codul civil % 8egea nr. 2AB din 1B iulie 2;;C pu20i,#%( 4n M/ni%/ru0 /'i,i#0 #0
R/1!ni$i, p#r%$# I, nr) +11I2<)VII)200D, pr/1u03#% prin D$,r$%u0 p$n%ru
pr/1u03#r$# 0$3ii pri-in& C/&u0 ,i-i0 nr) 1212 &in 1; iu0i$ 200D)
Constituia :omniei @AAB, ediia a III-a0 'onitorul G(icial.
234