P. 1
Instalatii Electrice de Joasa Tensiune

Instalatii Electrice de Joasa Tensiune

|Views: 875|Likes:
Published by ciprian1977

More info:

Published by: ciprian1977 on Dec 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2013

pdf

text

original

editura pim

2009

LUCACHE INSTALAŢII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE BAZE TEORETICE ŞI ELEMENTE DE PROIECTARE Editura Iaşi – 2009 PIM .DORIN D.

2009 469 p.310.onor.univ.EDITURA PIM Şoseaua „Ştefan cel Mare” nr.univ.ing. Lucache.dr.ing.05. BAZE TEORETICE ŞI ELEMENTE DE PROIECTARE/Dorin D.2006 Referenti ştiinţifici: Prof. Lucache George Andreescu ISBN: 978-606-520-442-3 Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Lucache. 17x24cm ISBN: 978-606-520-442-3 . 11. Lucache Dorin D.ro http://www.112 E-mail: editurapim@pimcopy.dr.ro EDITURĂ ACREDITATĂ CNCSIS 66/01. Cătălin GĂLĂŢANU Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi Facultatea de Construcţii şi Instalaţii Editare computerizată: Tehnoredactare: Copertă: Dorin D. 0332440728 Fax: 0232.pimcopy. Dorin INSTALAŢII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE. Dan IOACHIM Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi Facultatea de Electrotehnică Prof. Iaşi Tel: 0232212740. Editura PIM Iaşi.

5.2.2.2. Alegerea secţiunii conductoarelor în funcţie de solicitarea termică 13 13 14 16 17 21 26 26 27 27 28 28 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 36 38 38 39 42 43 44 44 45 45 47 51 54 .3. 2.1.4 Etapele proiectării unei instalaţii electrice 2. Elaborarea ofertei 2.2 Structura sistemului electroenergetic 1.1 Documentaţia economică 2.2 Documentaţia tehnică 2. Proiectul de execuţie 2.1.2.2.3. Energie înglobată minimă 3 Materiale şi echipamente utilizate în instalaţiile electrice de joasă tensiune 3. Conducte neizolate 3. Clasificări 1.3. Caietele de sarcini 2.2.1. Documentele ofertei.1.5 Schemele de legare la pământ 2 Documentaţia tehnico-economică a instalaţiilor electrice 2.2.3 Documentaţia standard pentru partciparea la licitaţii publice 2.3.3 Clasificarea instalaţiilor electrice 1. Conducte izolate 3.5 Criterii tehnico-economince de comparare a variantelor 2.3. Tema de proiectare 2.1 Definiţii.3. Cerinţe de calitate şi criterii de performanţă 2.5.CUPRINS 1 Probleme generale ale instalaţiilor electrice 1.4 Schemele reţelelor de JT la consumatori 1. Studiul de fezabilitate 2.2.7.2.5.8. Avize şi acorduri 2.1.1.1.6. Studiul de prefezabilitate 2. Metoda cheltuielilor anuale de calcul 2.5.5. Cabluri electrice 3.3. Autorizaţia de construire 2.2.1.2.2. Fişa de date a achiziţiei şi caietul de sarcini 2.4. Durata de recuperare minimă 2.9.5.2.4 Sisteme de distribuţie în bare 3.4. Proiectul tehnic 2. Metoda cheltuielilor totale actualizate 2.1.1 Materiale conductoare în instalaţiile electrice de joasă tensiune 3.

3 3. Curenţii de calcul şi de vârf pentru un circuit trifazat de receptor sau utilaj 4. Selectivitatea aparatelor consecutive 3.7.6.5 56 58 63 66 66 72 76 78 79 79 80 80 82 86 87 91 95 96 98 102 104 104 104 104 105 106 108 108 110 111 111 116 117 117 120 . Alegerea secţiunii conductoarelor din condiţia de stabilitate termică în regim permanent sau intermitent 4.5.1.2.3.7.1 Etapele calculului de dimensionare 4.3. Coloane trifazate pentru tablourile de forţă 4.3.3 Curentul de calcul şi de vârf pentru coloane 4. Alegerea aparatelor de protecţie şi comutaţie pentru circuite de receptor şi utilaj 4.3. Relee şi declanşatoare termice 3.2. Separatorul 3.2.3.2.5.6 Aparate de conectare 3.3.6. Relee de curent diferenţial 3. Verificarea secţiunii conductoarelor alese 3.1. Relee şi declanşatoare electromagnetice 3.2.5. Siguranţa fuzibilă 3. Limitarea curenţilor de scurtcircuit 3.6.6.2 3.1.2.2.4 Alegerea aparatelor de protecţie şi comutaţie 4.4 3.5 Dimensionarea secţiunii conductoarelor de alimentare 4.4.6.4. Întrerupătorul automat (disjunctorul) 3.7.2.Tuburi şi ţevi de protecţie Tablouri de distribuţie Aparate electrice de joasă tensiune Aparate de protecţie 3.7 Corelarea aparatelor din reţeaua de JT 3. Filiaţia întrerupătoarelor consecutive 4 Dimensionarea reţelelor electrice de joasă tensiune 4. Mărimile caracteristice întrerupătoarelor automate 3. Asigurarea complementarităţii funcţionale a aparatelor asociate 3.4. Contactorul 3. Coloanele firidelor de alimentare din clădiri 4.2. Curbele de declanşare ale întrerupătoarelor 3.6. Curentul de calcul pentru un circuit monofazat 4.4.5.6.1. Separatorul de sarcină 3.1.6.2.7.1.5. Alegerea aparatelor de protecţie şi comutaţie pentru coloane 4.5.5.1.2 Curentul de calcul şi de vârf pentru circuitele de receptor sau utilaj 4. Curentul de calcul pentru circuite de iluminat 4.

2.7 121 123 124 124 128 130 134 140 141 149 150 152 154 155 156 159 162 162 163 166 168 168 168 169 171 172 177 180 182 185 187 188 190 192 199 201 201 201 .2.6 Compensarea automată a factorului de putere 6 Calitatea în alimentarea cu energie electrică 6.2.8 Aplicaţie 5 Instalaţii electrice pentru ameliorarea factorului de putere 5.5.1.1. Metode de calcul a curentului de scurtcircuit 4.1.3. Siguranţa în funcţionare 6. Tehnologii de stocare a energiei 6. Surse neîntreruptibile (UPS) 6.1 Determinarea puterii cerute de consumator 7. Apariţia rezonanţei 6.4. Metode de atenuare a regimului deformant 6.4.1. Determinarea puterii cerute prin metoda 4. Ameliorarea factorului de putere pe cale artificială 5.1.7.7. Stabilirea puterii reactive a bateriei 5.2. Asigurarea continuităţii în alimentare 6.1.4.1 Condiţii de calitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor 6.7.2.3 Regimul defomant generat de consumatori 6.1. Exemplu de calcul al curenţilor de scurtcircuit 4.2.2.4.6 4. Alegerea şi dimensionarea surselor UPS 6. Indicatori ai regimului deformant 6.5.3.1.1.4 Regimul nesimetric de tensiune şi curent 7 Dimensionarea posturilor de transformare 7. Intensitatea curentului de scurtcircuit 4.5. Determinarea curentului de scurtcircuit trifazat prin metoda impedanţelor 4.Dimensoinarea conductoarelor de nul şi de protecţie Stabilitatea termică şi dinamică la curenţi de scurtcircuit 4.7.1. Calitatea energiei electrice 6.3.3.2.2 Cauzele unui factor de putere scăzut 5.2. Impedanţa reţelei.7. Mijloace naturale de ameliorare a factorului de putere 5.3.7.1 Circulaţia de putere (energie) în curent alternativ 5.4 Îmbunătăţirea factorului de putere 5. Caracteristicile condensatoarelor 5. Principalele caracteristici ale scurtcircuitelor 4.6.2.3.1.3. Compatibilitatea electromagnetică 6. Stabilitatea termică şi electrodinamică a reţelelor în regim de scurtcircuit 4.5 Calculul bateriei de condensatoare 5.3 Efectele unui factor de putere redus 5. Surse de perturbaţie armonică 6.3.

6 Dioda electroluminiscentă 276 8.1.1 Caracteristicile fotometrice ale corpurilor de iluminat 279 8.2.3 Măsurarea mărimilor fotometrice 231 8.1 Lămpi cu incandescenţă 248 8.2 Natura corpusculară a luminii şi cuantificarea 216 câmpului electromagnetic 8.3 Determinarea numărului de transformatoare din postul de 213 transformare 8 Iluminatul electric 215 8.1 Parametrii cantitativi ai microclimatului luminos 237 8.3 Mărimi energetice 217 8.6 Corpuri de iluminat 279 8.1.4 Mărimi fotometrice 219 8.1 Clasificarea sistemelor de iluminat 292 9.4 Aprecierea cantitativă a instalaţiilor de iluminat 306 .3.4.5.5 Lămpi cu descărcări în vapori de sodiu 272 8.4 Microclimatul luminos 236 8.2 Calculul fotometric al instalaţiilor de iluminat interior 293 9.2 Măsurări de fotometrie fizică 233 8. Mărimi caracteristice 205 7.3 Corpuri de iluminat pentru exterior 285 8.4.2 Parametri calitativi ai microclimatului luminos 241 8.2 Metoda punct cu punct 299 9.2 Proprietăţile fotometrice ale materialelor 228 8.1 Metoda coeficienţilor de utilizare 295 9.6.5 Surse electrice de lumină 246 8.5.1 Natura luminii 215 8.2.1.2.1 Măsurări de fotometrie vizuală 232 8.1.4 Proiectoare 289 9 Calculul fotometric al instalaţiilor de iluminat 292 9.3.5.3 Calculul componentei reflectate prin metoda 304 reflexiilor multiple 9.3 Alimentarea lămpilor fluorescente la tensiuni de frecvenţă ridicată 8.2 Lămpi fluorescente cu vapori de mercur la joasă 253 presiune 260 8.coeficienţilor de cerere 7.5.6.1.5. Curbele de sarcină.6.1 Noţiuni fundamentale de iluminat 215 8.4 Lămpi cu descărcări în vapori de mercur 265 8.2.5.2 Clasificarea corpurilor de iluminat 282 8.2 Determinarea numărului şi puterii nominale a 209 transformatoarelor 7.2.6.

1 Formarea trăsnetelor.2 Instalaţii de paratrăsnet 11.2 1.1 Instalaţia de legare la pământ 10.7 Măsuri de protecţie suplimentare 10.3.2 Cazuri de electrocutare 10.4 Alimentarea sistemelor de iluminat de siguranţă 9.7.3 Egalizarea potenţialelor 10.1 Instalaţia exterioară de paratrăsnet 11.3.4 Măsurarea rezistenţei prizelor de pământ 10.3 307 311 311 315 320 322 322 324 326 326 328 329 331 334 335 335 336 338 340 343 344 344 345 345 355 355 360 360 371 381 1.interior 9.2 Izolarea suplimentară de protecţie 10.2 Funcţionarea protecţiei în reţele IT 10.2.2 Tipuri constructive de prize de pământ 10.4 Metode de protecţie 10.2.5.3.3.3 Prize de pământ 10.3 Sisteme pentru iluminatul rutier 10 Electrosecuritatea în instalaţiile electrice 10.5 Principalele prescripţii tehnice ale instalaţiilor de JT 383 Categoriile influenţelor externe în funcţie de natura lor şi 386 gradul de influenţă Încadrarea principalelor încăperi în categorii şi clase după 391 influenţele externe şi gradele minime de protecţie impuse echipamentelor electrice Semne convenţionale pentru instalaţii electrice interioare 399 Clase şi grade de protecţie 407 .4 1.5.2 Calculul fotometric al instalaţiilor de iluminat public 9.3.3 Calculul sistemelor de iluminat exterior 9.7.1 Efectele curentului electric la trecerea prin organismul uman 10.3.7.3 Mărimi caracteristice 10.1 1.1 Separarea de protecţie 10. Mărimi caracteristice 11.5.4 Deconectarea automată a sectorului defect 11 Protecţia împotriva supratensiunilor atmosferice 11.3.6 Protecţia prin legare la nul 10.7.1 Generalităţi 10.2 Instalaţia interioară de paratrăsnet Bibliografie ANEXE 1.1 Microclimatul luminos în iluminatul exterior 9.3 Funcţionarea protecţiei în reţele TT 10.2.5 Protecţia prin legare la pământ 10.

puse pe lot Coeficientul de corecţie în funcţie de temperatura mediului ambiant Coeficientul de corecţie ce ţine cont de efectul de proximitate Metoda simplificată pentru determinarea secţiunii conductoarelor şi pentru alegerea dispozitivelor de protecţie Coeficientul de corecţie pentru altitudini Coeficientul de corecţie în funcţie de rezistenţa termică specifică a solului Coeficientul de corecţie în funcţie de numărul de cabluri la pozarea directă în pământ Factori de corecţie pentru temperaturi ale solului diferite de 200C şi care pot fi aplicaţi capacităţilor de transport de curent în cazul cablurilor în tuburi în pământ Factori de corecţie pentru diferite configuraţii de cabluri şi conductoare neîngropate.6 4.7 4. realizate din cabluri unifilare.3 4.9 4.8 4.1 4.3 3.12 4.4 4. la temperatura aerului +30oC Caracteristici ale unor contactoare Valorile cosφ şi tgφ pentru cele mai uzuale receptoare Variaţia randamentului motoarelor asincrone în funcţie de sarcină Valorile puterii bateriilor de condensatoare în funcţie de 413 415 415 417 418 421 421 422 422 423 424 425 425 426 426 427 428 429 430 430 431 .5 4.2 5.13 5.2 3.10 4. în funcţie de temperatura mediului ambiant Coeficientul de corecţie pentru bare cu traseu orizontal.2 4.11 4.4 3.3.5 4.1 3. în aer Factori de corecţie pentru temperaturi ale aerului diferite de 300C şi care pot fi aplicaţi capacităţilor de transport de curent în cazul cablurilor montate în aer Curenţi maximi admisibili pentru conducte electrice şi cabluri din Cu şi Al cu izolaţie din PVC.1 5. pentru grupuri mari de circuite.3 Caracteristicile principale ale conductelor şi cablurilor electrice Tensiuni nominale ale cablurilor Clasificarea cablurilor electrice (conform normativului PE 107-1995) Condiţii de marcare prin culori a conductelor şi barelor electrice Materiale conductoare pentru instalaţii electrice de joasă tensiune Coeficientul de corecţie a curenţilor maximi admisibili în conductoare.

3 8.8 9.4 7.4 7.5 8.4 9.1 8.3 7. cu 436 două înfăşurări de aluminiu.2 7.4 9.6 9. tip TTU-NL.2 puterea nominală a motorului Caracteristicile nominale ale condensatoarelor cu ulei 432 sintetic pentru compensarea puterii reactive în reţelele de curent alternativ de frecvenţă industrială Valorile coeficienţilor de cerere şi factorilor de putere 433 pentru diferite categorii de receptoare Valorile coeficientului de influenţă a numărului de 434 receptoare Coeficienţii formulei binome 435 Valorile coeficientului de simultaneitate 436 Caracteristicile transformatoarelor trifazate în ulei.2 8.10 10.1 9.3 9. activităţi sau sarcini vizuale Clasele sistemelor de iluminat pentru diferite tipuri de 449 drumuri Valorile recomanadate ale criteriilor de evaluare a 449 ambientului luminos în cazul căilor de circulaţie rutieră 450 Clasele sistemelor de iluminat pentru diferite zone periculoase Valori recomandate ale criteriilor de evaluare a confortului 450 luminos în cazul zonelor periculoase aflate de-a lungul căilor de circulaţie Clasele sistemelor de iluminat pentru diferite tipuri de 450 drumuri destinate pietonilor şi cicliştilor Niveluri de iluminare recomandate pentru clasele 451 sistemelor de iluminat pentru drumuri destinate pietonilor şi cicliştilor Niveluri de iluminare recomandate pentru căi de circulaţie 451 pietonală de legătură între diferite zone ale oraşului Valorile indicelui de orbire 452 Caracteristicile corpurilor de iluminat pentru exterior 452 Factorul de menţinere a corpului/aparatului de iluminat 453 Rezistivitatea principalelor soluri şi ape 454 Calculul rezistenţei de dispersie a unui electrod al prizei 455 de pământ .9 9.1 7.7 9. reglaj ±5% Niveluri de iluminare recomandate în funcţie de felul 437 activităţii şi sarcinile vizuale Nivelul de iluminare minim recomandat pentru zonele 437 învecinate Unghiul de protecţie minim al cdi 438 Iluminarea medie şi gradul de disconfort prin orbire 438 funcţie de tipurile de destinaţii.1 10.2 9.5 9.5.

6 10.3 11.8 10.10.3 10.1b 11.7 10.4 10.2 11.1a 11.4 Valori maxime ale tensiunilor de atingere Măsuri de protecţie împotriva atingerilor directe şi aplicarea acestora Secţiunea conductoarelor de legare la pământ Valorile maxim admise pentru tensiunea de atingere şi tensiunea de pas Secţiunea conductoarelor de nul de protecţie Secţiunea conductoarelor de ramificaţie pentru legarea la pământ a utilajelor Dimensiunile minime pentru electrozi şi conductoare de legătură între electrozi Funcţia de corecţie pentru electrozi dispuşi pe un contur poligonal Coeficienţi de utilizare pentru prize complexe Receptoare electrocasnice şi gradele lor de protecţie permise în locuinţe Harta keraunică a României Numărul mediu anual de zile cu oraje (furtuni) (19611990) Coeficienţii de calcul ai frecvenţei anuale acceptate de lovituri de trăsnet Nc Stabilirea numărului conductoarelor principale de coborâre Materiale şi dimensiuni minime pentru realizarea instalaţiilor de paratrăsnet 458 459 459 460 461 462 462 462 463 464 465 466 467 468 469 .10 10.12 11.5 10.9 10.11 10.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->