Sunteți pe pagina 1din 2

POLITICI DE MARKETING 1.Esenta si continutul politicilor de MK 2.Tipologia strategiilor de piata 3.Conceptul de MK-mix 1.

In politica de MK avind ca nucleu strategia de piata ,intreprinderea isi defineste pozitia fata de problemele produsului,pretului ,distributiei si promovarii. Politica de MK desemneaza maniera de predare catre intreprindere a problemelor sale avind ca punct de plecare optiunile strategice fata de piata tinta.Orientarea strategica a activitatii economice este defapt o caracteristica a politicii de MK a intreprinderii moderne.Politica de MK reprezinta un set de strategii adecvate conditiilor in care intreprinderea isi desfasoara activitatea si potrivit optiunilor acesteia . Strategia reprezinta unul din mijloacele cu ajutorul carora factorii din conducere din unitati isi indeplinesc atributiile pe care le au de a conduce activitatea unitatii. Strategii si tactici se intilnesc in toate activitatile desfasurate de intreprindere inclusiv in cadrul celor care se refera la raporturile ei cu piata care se numesc strategii de piata sau MK. Strategiile de MK desemneaza liniile definitorii ale atitudinii si conduitei intreprinderii in vederea atingerii anumitor obiective.In stabilirea obiectivelor agentii economici trebuie sa aiba in vedere 3 momente mai importante. 1) Marea lor diversitate ca urmare elaborarea strategiei presupune o delimitare precisa a obiectivelor pentru a putea stabili actiunile careiva intreprinderi unitare 2) Stabilirea obiectivelor necesita luarea in considerare a faptului ca unele din ele sunt contradictorii in sensul ca realizarea unora se face in detrimentul altora .Ca urmare trebuie sa se evite prezenta in acelasi timpo a unor obiective contradictorii 3) In stabilirea obiectivelor intreprinderea trebuie sa aiba in vedere o anumita ierarhizare a lor in functie de importanta lor in cadrul pietii .Modalitatea de punere in aplicare a strategiei este domeniul tacticiide MK,aceasta implica actiuni practice ,in care intreprinderea isi pune in valoare poatentialul ,astfel incit pas cu pas sa se indrepte spre obiectivele strategice pe care si le-a propus. Elementele componente ale strategiei d epiata care deffinesc rolul si locul intreprinderii in cadrul pietii a mediului ambient,decurg din pozitia intreprinderii fata de principalele dimensiuni si trasaturi ale pietii. 1.Pozitia intreprinderii fatade dinamica pietii -fata de o piata a carei capacitate potentiala se inscrie intr-o tendinta clara de dezvoltare ,de stagnare sau de regres.Intreprinderea isi poate stabili in concordanta potentialul de care dispune una din variantele strategice Alternative de dezvoltare -strategii de crestere a volului activelor pe piata -strategii de mentinere a volumului activelor de piata -str. Restringerii activ. de piata 2.Pozitia intreprinderii fata de structura pietii Prezenta in cadrul pietii a unor categorii de consum in cadrul pietii ,in privinta formelor de comercializare,pretului.............. Intreprinderea sa ia o atitudine pe structura de segmente ale pietei .Variantele strategice care pot fi diferentiate dupa acest criteriu,numite si alternative de pozitie sunt : -Strategie nediferentiata

str. Diferentiata str. Concentrate

3.Pozitia intreprinderiii fata de schimbarile pietii Evolutia cerintelor pietii in ritmuri si directii uneori neasteptate pune intreprinderilor probleme de adaptare dinamica rapida la noile conditii incit capacitatea de mobilizare in aceasta directie ale intreprinderii sunt diferite,variantele strategiei aferente numite in acest caz alternative de comportament,sunt urmatoarele : a) str. Activa b) str.adaptiva c) str. Pasiva 4.Poztia intreprinderii fata de exigentele pietii Este vorba de nivelul calitativ la care intreprinderea isi propune sa-si desfasoare activ. In raport cu exigentele pe care le manifesta piata. Variantele strategice vor lua urmatoarea forma : a) str.exigentei ridicate b) str.exigentei medii c) str. Exigentei reduse