Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Cate domenii de coliziuni exista in reteaua de mai jos: Hub ------ switch | |\ / \ | | \ / \ a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

2. Cate prioritati exista in Token Ring? a) 2 b) 4 c)8 d) Cadrele token ring nu ai prioritati 5) Oricate 3. O interfata de comunicatie este configurata in modul urmator: adresa ip : 192.168.11.145 subnet mask : 255.255.255.224 default gateway : 192.168.11.159 Care este adresa retelei ? a) 192.168.11.128 b) 192.168.11.0 c) 192.168.11.144 d) 192.168.11. 160 e) 192.168.0.0 4. Care este adresa primei gazde din retea? a) 192.168.11.120 b) 192.168.11.1 d) 192.168.11.144 e) 192.168.11.161 c) 192.168.11.129

5. Care este adresa ultimei gazde din retea? a) 192.168.11.159 b) 192.168.11.254 c) 192.168.11.191 d) 192.168.11.190 e) 192.168.11.158 6. Care este numarul maxim de gazde din subretea? a) 14 b) 16 c) 32 d) 31 e) 30 7. Este corecta adresa default gateway ? a) nu, apartine unei alte retele b) nu,este adresa retelei c)da d) nu,este o adresa de gazda 8. Care sunt cele 7 niveluri ale modelului OSI ? a) Fiz, LD,Transp,Ret,Ses,Prez,Apl b) Fiz, LD, Ret, Transp, Prez,Ses,Apl c) Fiz, LD, Ret, Transp, Ses,Prez,Apl d) Fiz, Ret, LD, Transp, Prez, Ses, Apl e) Fiz, Transp, LD, Ret, Prez, Ses, Apl 9. Cum se numeste unitatea de date de protocol (PDU) de nivel 3 ? a) biti b)cadruc) pachet d) mesaj e) segment

10. Care dintre urmatoarele prelucrari se realizeaza in nivelul 3 ? (2 variante) a) controlul fluxului b) segmentarea c)fragmentarea d) dirijarea prin subreteaua de comunicatie e) accesul la mediul de comunicatie 11. La ce nivel este utilizata codificarea Manchester ? a) Fizic b)Leg De Date c)Retea d) Sesiune e)Aplicatie

12. Care din urm prelucrari se realizeaza la niv. Transport ? (2 variante) Controlul fuxului b)Segmentarea c) Fragmentarea d) Dirijarea prin subreteaua de comunicatie e) accesul la mediul de comunicatie 13. Care dintre urm factori afecteaza viteza maxima de comunicatie printr-un mediu fizic real ? (2 corecte) a)Latimea de banda b) grosimea izolatiei c) diametrul conductorului d) raportul semnal/zgomot e) numarul de stari utilizate pt codificarea bitilor 14. Care din afirmatiile urm sunt adevarate ? (2 corecte) a) in cazul transmisiei in banda larga se pot realize mai multe comunicatii simultan prin acelasi mediu fizic b) Retelele Ethernet utilizeaza transmisii in banda larga c) transmisia in banda de baza nu poate fi utilizata in cazul cablurilor foarte lungi d) transmisiile in banda larga nu functioneaza in cazul cablurilor foarte lungi e) codificarea Manchester se utilizeaza in cazul transmisiilor in banda larga 15. Ce este dispersia modala a intarzierii ? a) un fenomen care afecteaza modul de acces la mediul fizic b) un fenomen care afecteaza intarzierea de propagare a semnalelor prin mediul fizic c) un fenomen care limiteaza viteza de comunicatie prin fibrele optice d) un fenomen care limiteaza viteza de comunicatie prin cablul coaxial e) un fenomen care limiteaza viteza de comunicatie prin cablul torsadat 16. Care din urmatoarele sunt tipuri de fibre optice ? (2 corecte) a) torsadate b) de banda ingusta c) multimod d) de banda larga e)monomod 17. Cati biti de control sunt necesari pentru a codifica Hamming un cuvant de 100 biti ? a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8 18. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la protocolul cu fereastra glisanta sunt adevarate ? ( 2 var) a) Arbitreaza accesul la mediul e comunicatie b) Realizeaza controlul fluxului c) Dimensiunea ferestrei receptorului ramane constanta d) Dimensiunea ferestrei transmitatorului ramane constanta e) Realizeaza dirijarea pachetelor prin subreteaua de comunicatie

19. Care este cel mai robust algoritm de dirijare ? a) Binary countdown B) Dirijarea pe calea cea mai scurta C) inundarea d) Alg. de dirijare bazat pe starea legaturilor e) Alg de dirij bazat pe vectori distanta 20. La care dintre urmatorii algoritmi apare problema numararii la infinit ? a) Binary countdown B) Dirijarea pe calea cea mai scurta C) inundarea d) Alg. de dirijare bazat pe starea legaturilor e) Alg de dirij bazat pe vectori distanta 21. Care din urm algoritmi de dirijare sunt adaptivi ? (2 variante) a) Alg de dirijare bazat pe fluxuri b) Dirijarea pe calea cea mai scurta c) Alg cozilor echilibrate ponderate d) Alg de dirijare bazat pe starea legaturilor e) Alg de dirijare bazat pe vectori distanta 22. Care din urm algoritmi de dirijare pot utiliza algoritmul lui Dijkstra ?(2 var) a) Alg de dirijare bazat pe fluxuri b) Dirijarea pe calea cea mai scurta c) Alg cozilor echilibrate ponderate d) Alg de dirijare bazat pe starea legaturilor e) Alg de dirijare bazat pe vectori distanta 23. Functionarea caror dintre urm echip se bazeaza pe adresele hardware? (2var) a) repetor b) punte c) switch d) hub e) router 24. Care dintre urm echip actioneaza doar la nivelul fizic ? (2 var) a) repetor b) punte c) switch d) hub e) router 25. Care dintre urm protocoale se foloseste in cazul retelelor de foarte mari dimensiuni? a) CSMA/CD b) CSMA/CA c) ALOHA d) Bitmap e)BRAP 26. Bifati doua protocoale care fac parte din aceeasi categorie (2 var) a. CSMA/CD b) MLMA c) Protocolul de tip urna d) Protocolul cu fereastra glisanta e) BRAP 27. Alegeti protocolul care are cea mai mare productivitate: a) ALOHA b) CSMA/CD c) CSMA/CA d) Binary countdown e)CSMA persistent 28. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte? (2 var) a) Topologia fizica a retelelor token ring este stea b) Topologia logica a retelelor token bus este inel c) Topologia fizica a retelelor ethernet este stea sau liniara d) Topologia fizica a retelelor token bus este inel e) Topologia logica a retelelor Ethernet este inel

29. O interfata de comunicatie este configurata in modul urmator: adresa ip : 132.10.20.189 subnetmask : 255.255.255.0 Care este nr maxim de gazde din subretea ? a) Nu exista subretele b)254 c) 126 d) 256

e) 128

30. Urm Graf reprezinta modelul unei retele. Se doreste determinarea drumului optim cu alg lui Dijkstra intre A si E. Ce valoare va avea eticheta nodului C la a 3a iteratie ? a) D,3 b) A,5 c) B,4 d) A,3 e) A,4 A ----1----B | \ / |
| || 5 \ 3 / | |

2
| | | /

C
/ \ 1 5

7
|
|

\ | D ---4 ----E 31. Care din urmatoarele variante reprezinta codul Hamming al caracterului 01011010 ? a) 000010101010 b) 100110101010 c) 000110111010 d) 100010111010 e) 000010111010 32. Cand apare un cadru orfan? a) Atunci cand se defecteaza receptorul in timpul receptiei b) Atunci cand receptorul nu este pornit, sau defect c) Atunci cand se pierde jetonul d) Atunci cand apar mai multe jetoane e) Atunci cand un echipament se defecteaza in timpul transmisiei 33. Care afirmatii sunt adevarate referitor la standardul Ethernet ? (2var) a) viteza de comunicatie este de 100Mbps b) utilizeaza codificarea Manchester Diferential c) utilizeaza protocolul CSMA/CD d) utilizeaza codificarea 8B6T e) utilizeaza codificarea 4B5B 34. Care dintre urm codificare se utilizeaza in cazul cablului UTP cat. 5? a) Manchester b) Manchester diferential C) 4B5B d)8B6T e)Hamming 35. Consideram reteaua din figura de mai jos: Ce puteti spune despre comunicatia dintre calculatoarele 1 si 3 ? a) Nu pot comunica, deoarece nu au aceeasi adresa IP b) Comunica fara probleme pt ca difera subnet mask-urile c) Nu comunica pt ca routerul A este configurat gresit

d) Nu comunica pt ca routerul B este configurat gresit e) Nu comunica deoarece ambele routere sunt configurate gresit 36. Ce puteti spune despre comunicatia dintre calc 2 si 3 ? a) Ar putea comunica doar daca se schimba configuratia calculatorului 2 b) Comunica fara probleme c) Ar putea comunica doar daca se schimba configuratia calculatorului 3 d) Ar putea comunica doar daca se schimba configuratia routerului B e) Ar putea comunica daca se schimba configuratia oricaruia dintre cele 2 calculatoare. 37. Ce puteti spune despre legatura dintre routere ? a) Este corecta b) Este incorecta pt ca difera clasele IP-urilor c. d. e. 38. Calculatorul 1 poate comunica cu routerul B ? a) Nu, pentru ca are aceeasi adresa ca si 3 b) Da c) Nu, el este configurat incorect d) Nu, routerul A este configurat incorect e) Nu, subnet mask-urile sunt configurate gresit 39. Calculatorul 1 comunica cu calculatorul 2 ? a) Nu pot comunica din cauza calculatorului 3 b) Da c) Nu comunica pentru ac routerul A este configurat gresit d) Nu comunica pt ca nu este in aceeasi retea cu routerul B e) Nu comunica deoarece este in aceeasi retea cu calculatorul 1 si in acest caz cele 2 routere se blocheaza. 40. Cum procedeaza un switch atunci cand primeste un cadru a carui destinatie nu o gaseste in tabela de adrese? a) retransmite cadrul in toate porturile b) retransmite cadrul in toate porturile in afara de cel de pe care a sosit cadrul. c) ignora cadrul d) trimite o inregistrare ARP pt a afla la ce port este conectata destinatia e)Il trimite urmatorului switch 41. Cum procedeaza un router atunci cand primeste un pachet a carui destinatie nu o gaseste in tabela de routare a) Retransmite pachetul pe toate porturile b) Retransmite pachetul pe toate porturile in afara de cel de pe care a sosit c) ignora pachetul d) Il pastreaza in memorie pana cand primeste informatii despre ruta e) il trimite pe ruta implicita 42. Care din urmatoarele campuri se gasesc in antetul cadrelor Token Bus ? (2var) a) Campul cadru b) Lungime c) Congelare d) CRC e) Codificare

43. La care din urmatoarele standarde exista garantia ca un echipament va putea transmite un cadru intr-un anumit interval de timp, indifferent de prioritatea acestuia ? a) Token Bus b)Token Ring c) Ethernet d) Fast Ethernet e) Ethernet pe cat.5 44. La care dintre urm standarde nu se produc coliziuni ? a) Ethernet b) Fast Ethernet c) Ethernet pe cat.5 d)Token Bus e) Token ring 45. Care este diferenta Hamming a codului Hamming ? a) 2 b) 3 c) 4 d) 1 e) Nu exista 46. Ce reprezinta campul Acknowledgment number din antetul unui segment TCP ? a) Numarul pachetului receptionat b) . C).. d). E) Nu exista 47. Care dintre urm echip se poate folosi la segmentarea unei retele ? a) repetor b) amplificator c) switch d) hub e) router 48. Care dintre urm campuri TCP se foloseste pt controlul fluxului? a) flow control b) sequence number c)SYN d) window size e)acknowledgment number 49. Care din urmatoarele flaguri TCP se utilizeaza in procesul de stabilire a unei conexiuni? (2 var) a) FIN b) PUSH C) SYN d) ACK e)RST 50. Care este ordinea urmatoarelor afirmatii in interiorul unui cadru Ethernet? 1. Adrese logice destinatie si sursa 2. Adrese fizice destinatie si sursa 3. Numere de port sursa si destinatie 4. Suma de control 5. Mesaj aplicatie a) 1,2,3,5,4 b) 2,1,5,3,4 c) 1,2,5,3,4 d) 2,1,3,4,5 e) 2,1,3,5,4 51. Care din campurile antetului TCP limiteaza durata de viata a pachetelor ? a) flow control b) sequence number c) time to live d) window size e)niciunul 52. In antetul carui PDU se gaseste campul Fragment Offset? a) IP b) TCP c) Ethernet d) Token Bus e) Token Ring 53. Care din urmatoarele nu sunt solutii ale problemei numararii la infinit? (2var) a) Divizarea orizontului b) Definirea unui maxim c) Definirea unui minim d) Utilizarea unor cronometre e) Utilizarea unor flaguri 54. Care protocol implementeaza algoritmul de dirijare bazat pe vectori distanta ? a) OSPF b) RIP c) IP d) ICMP e) ARP

55. Care protocol implementeaza algoritmul de dirijare bazat pe starea legaturilor ? a) OSPF b) RIP c) IP d) ICMP e) ARP 56. Reteaua 192.168.1.0 trebuie impartita in subretele, Ce subnet mask trebuie folosit incat numarul total de gazde din toate subretelele la un loc sa fie cat mai mare ? a) 255.255.255.0 b) 255.255.255.192c) 255.255.255.224 d) 255.255.255.240 e) 255.255.255.248 57.

58. Cate domenuu de broadcast exista in subreteaua de mai jos ? a)1 b)2 c)3 d) 4 e) 5 HUB ------ Router ---- Switch | | \ / \ | | \ / \ 59. Cate domenii de coliziuni exista in aceasta retea ? a)1 b)2 c)3 d) 4 e) 5 60. Pe care nivel OSI se pazeaza protocolul IP pentru a determina daca un pachet a fost pierdut, si pentru solicitarea retransmisiei ? a) Aplicatie b) Prezentare c) Sesiune d) Transport e) Retea