P. 1
Proiect Seminar

Proiect Seminar

|Views: 1,241|Likes:
Published by Manole Cristina

More info:

Published by: Manole Cristina on May 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CLUJ NAPOCA

Proiect seminar Introducere în metodologia cercetării științifice

Coordonator ştiinţific

Prof.univ.dr. Lumperdean Ioan

Student Manole Cristina Alexandra FB, grupa 4

2012

o serie de principii și reguli de desfășurare a investigațiilor. Ce este cercetarea științifică? Cercetarea științifică este un proces sistematic de colectare şi analiză a informaţiei (rezultatelor) realizat cu scopul îmbunătăţirii înţelegerii noastre asupra unui aspect. știința efectuării cercetării. face educaţie şi instrucţie. Metodologia cercetării științifice economice poate fi definită ca un ansamblu de principii. cele ştiinţifice nu se consumă. cât procesul de cunoaștere însuși. intrumentarul de lucru pentru culegerea și interpretarea datelor. Știința se poate referi la investigarea sau studiul naturii prin observație și raționament sau la suma tuturor cunoștințelor acumulate în urma acestei cercetări. tehnici și instrumente de investigare și cunoaștere științifică a fenomenelor economice. principii şi instrumente precum şi know-how-ul aferent angajate în procesul cunoaşterii ştiinţifice. mecanismele prin care ele exercită aceste forțe și sursele acelor forțe în sensul structuriilor interne ale acestor fenomene și entități. produce un învăţământ ştiinţific. şi prin toate acestea ea conduce la superioritate socială. Știința încearcă să identifice fenomene și entități. De asemenea cercetarea ştiinţifică este motorul dezvoltării socio-economice în statele puternic industrializate şi în majoritatea ţărilor în curs de dezvoltare. În plus cercetarea ştiinţifica se auto-produce. De asemenea. tehnici. 2 . de metode. 2. prin metodologie se înțelege ansamblul unor metode folosite în cercetarea științifică sau. procedee. cercetarea științifică reprezintă formularea şi testarea sistematică a unor enunţuri şi sisteme de enunţuri. Ce este știința? Numele provine din latină (scientia) și înseamnă cunoaștere. rezultatul final al cercetării etc). rezultatul acestora fiind cunoscut ca teoreme. reguli. știința îi ajută pe oameni să afle mai multe despre viețile lor și contribuie la dezvoltarea societății. Metodologia cercetării științifice cuprinde. Scopul fundamental al metodologiei este acela de a ne ajuta sa înțelegem nu atât produsele științei. construirea de sisteme teoretice şi confruntarea acestora cu experienţa. pur si simplu. deopotrivă. formularea de ipoteze. Ce este creația științifică? Creaţia ştiinţifică reprezintă produsul unei cercetări ştiinţifice (ex: lucrarea de licență finalizată.  totalitatea tehnicilor de a observa şi de a acumula cunoştinţe necesare întocmirii şi prezentării unei lucrări ştiinţifice. 4. definirea adecvată a domeniului studiat. de etape și faze. În matematică cercetările sunt obținute din derivații logice care presupun mai degrabă sisteme axiomatice decât o combinație între observație și raționament. se multiplică din ea însăşi (spre deosebire de valorile materiale. Metodologia cercetării ştiinţifice reprezintă:  sistemul de metode. forțele care le cauzează. nu se pierd). 3. De asemenea. deşi aceasta nu este singura ei funcţie socială. Ce este metodologia cercetării științifice? În sens larg. Cercetarea ştiinţifică constituie sursa economiei.1. prin observaţie şi experiment.

presupune capacitatea de a elabora ipoteze şi proiecte. legi și concepte organizate într-un sistem logic care descriu și explică un domeniu al realității obiective sau al conștiinței sociale. 7. cu caracter de informare sau de dezbatere științifică înaintea publicării. care se ocupă cu istoria științei. gând. Comunicarea științifică este un rezultat parțial sau final al unui studiu științific individual sau în grup. Astfel. Oamenii de știință. deseori provin din disciplina pe care o analizează 3 . Ce este istoria științei? Istoria științei este reprezentată de apariția și evoluția istorică a științelor și a cercetării acesteia. 6. meditare. acumulare a cunoașterii. presupune căutare creativă şi flexibilitate.5. etica științifică reprezintă normele de conduită pe care trebuie să le aibă în vedere cercetătorul în momentul efectuării cercetării sale. o sursă de cunoaștere. metodele cercetării istorice. Gândirea ştiinţifică se diferenţiază de gândirea empirică prin faptul că: operează cu abstractizări şi generalizări. asumarea responsabilităților. Se prezintă scris pentru sesiuni de comunicare științifică. include aptitudini cognitive. Ea folosește în acest scop. 10. Ce este etica științifică? Cercetătorul științific care efectuează o cercetare trebuie să răspundă pentru rezultatul acesteia. Ce este comunicarea știinfică? Comunicarea științifică reprezintă transmiterea cunoștințelor științifice. reprezintă totalitatea normelor de conduită morală. cele mai frecvent întâlnite sunt: furtul de idei. 9. concentrare a activității psihicului asupra unui lucru. avansează până la nivelul generalizărilor constructive. la modul general. Ea se ocupa cu studiul evoluției societății omenești și a legităților ei de dezvoltare. Obiectivul istoriei științei este de a cerceta apariția și evoluția istorică a științelor și a disciplinelor lor respective. respectarea principiilor. Dintre abaterile morale de la normele etice cercetării științifice. fiind o necesitate a cercetătorilor. Ce este conștiința științifică? Conștiința este facultatea de înţelegere a tuturor fenomenelor externe şi interne care relaţioneazã cu noi. unde se expune în 5-15 minute. Ce este teoria cercetării științifice? Teoria cercetării științifice este un ansamblu de ipoteze. Cum etica. face posibil transferul de strategii şi cunoştinţe. Conștiința științifică este capacitatea psihologicã de înţelege sau a pricepe toate fenomenele externe şi interne inerente nouã înşine. utilizează analiza structurală şi cercetarea sistemică. 8. plagiatul etc. a rezultatelor cercetării științifice între indivizi. are o desfăşurare multifazică şi multidimensională. Buna conduită în cercetarea științifică se referă la: respectarea legii. comunicarea unor rezultate incorecte/false. care permit căutarea creatoare a noului. printre altele. Ce este gândirea științifică? Gândirea științifică reprezintă facultatea superioară a creierului omenesc de a reflecta în mod abstract și generalizat realitatea obiectivă. etica cercetării științifice are rolul de a preciza principiile și procedurile astfel încât cercetarea științifică să fie corectă și să se elimine încălcarea normelor morale de către cercetător. presupune demersuri strict organizate şi se bazează pe investiţii profunde. informare.

11. Fundație) al instituțiilor de învățământ sau în particular. Citește mult și permanent. oamenii de știință pot fi oameni ce cunosc bine mai multe domenii științifice. care utilizează metoda științifică pentru a cerceta. în domenii foarte complexe este indispensabil. O caracteristică a cercetătorului este capacitatea de gândire profundă și de investigație. 13.istoric. El este un student toată viața. Științele mediului Inginerie 6. fiind în permanent conectat și informat cu privire la realizările științei în general. Institut. fizica și astronomia Fizica Astronomia și astrofizica 3. 12. Chimie și materiale Chimie Știința materialelor Pământ 4. putând să aducă mari contribuții omenirii. Științe sociale și comportamentale Științe sociale Științe comportamentale 4 . De asemenea. Matematica. Ce este omul de știință? Un om de știință este un expert în cel puțin un domeniu al științei. cercetătorul științific poate fi reprezentat de persoana care ocupă funcția de cercetare în cadrul institutelor de cercetare științifică. Puteți face o tipologie sau o clasificare a științelor? Științele se împart în șapte categorii. istoria științei apare ca o parte istorică a respectivei discipline. Științele pământului Știința atmosferei Oceanografie 5. El trebuie să facă legătura între procese sau fenomene și formele de manifestare. ceea ce. În acest caz. precum și în direcții adiacente. fiecare detaliindu-se apoi pe subramuri. dar mai ales în domeniul cercetat. Cercetătorul trebuie să posede o pregătire superioară în domeniul profesional și o cunoaștere profundă în domeniul cercetat. Științele vieții Biologie Agricultură și științe alimentare Matematica 2. Ce este cercetătorul științific? Cercetătorul științific este o persoană sau un colectiv cu pregătire superioară care desfășoară activități de cercetare în cadrul unui Forum Științific (Academie. și anume: Științe medicale 1. Inginerie și științe aplicative Știința calculatoarelor Știința sistemelor Știința informației 7. Totodată.

picturi. Puteți face o tipologie sau o clasificare a științelor economice? Științele economice se clasifică astfel: Economia politică 1. Științele economice funcționale Contabilitatea Relații economice internaționale Finanțele și creditul Economia industriei Economia agriculturii 3. c) Documentarea. Științele economice de frontieră Econometria Cibernetica economică 15. sculpturi. Etapele unei cercetări în știința economică presupun : a) Stabilirea ariei tematice. poeme. 16. simboluri. filme. cercetarea științei economice are ca obiect principal prezentarea. alegerea temei de cercetare. nume. desene și modele industriale etc. Care sunt etapele unei cercetări științifice? În științele economice. piese de teatru. opere literare și artistice. Drepturile conexe includ drepturile artiștilor apărute ca urmare a interpretării. cu două subetape importante: formularea ipotezei (momentul creator) și verificarea ipotezei și a concluziilor științifice (momentul critic-valorizator). Destinatarul proprietății intelectuale poate controla și trebuie răsplătit pentru uzul acesteia. care include brevetele de invenție. 5 . publicarea lucrării de cercetare. Proprietatea industrială. Dreptul de autor (Copyright).Științele economice fundamentale Macroeconomia Microeconomia Statistica 2. Științele economice concrete Economia învățământului Economia comerțului Economia transportului 4. imagini. design utilizate în activități comerciale. Ce cunoașteți despre proprietatea intelectuală și dreptul de autor? Proprietarea intelectuală se referă la creațiile minții: invenții (brevete). proceselor și fenomenelor economice care s-au desfășurat și se desfășoară în societate. drepturile apărute ca urmare a emisiei programelor de radio și televiziune. d) Cercetarea propriu-zisă. Proprietatea intelectuală este împărțită în două categorii principale: a). jocuri. care include lucrări literare și artistice precum romane. precum și efectele.14. b). mărci și indicații geografice. siteuri web. predicțiile lor viitoare. Științele economice istorice Doctrinele economice Istoria economiei naționale și mondiale Geografia economică 5. e) Redactarea și susținerea publică a rezultatului cercetării. b) Cunoașterea metodologiei de cercetare științifică. opere muzicale. explicarea și înțelegerea faptelor. fotografii etc.

17. Cercetarea ştiinţifică studenţească se materializează şi în lucrări valoroase de licenţă şi disertaţie. fiind una dintre revistele de profil existente în cadrul FSEGA. masteranzilor și doctoranzilor din facultate este consonantă cu programele specifice din Universitatea Babes Bolyai. biblioteca facultății care permite accesul la bazele de date online de documentare și informare științifică.participarea studenților la Școli de Vară. activitatatea de cercetare științifică studențească se concretizează în rezultatele deosebite obținute la Olimpiadele studenților economiști. studii și articole publicate în ediții de prestigiu. Ce știți despre cercetarea științifică studențească din facultatea noastră?. seria Studia Oeconomica și revista Lingua asigură vizibilitatea cercetării științifice și cuantificarea eforturilor în sistemul academic. reviste cunoscute ISI (Information Sciences Institute). UBB Cluj-Napoca. . 6 . Cercetarea științifică studențească din cadrul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Revistele Studia Universitas Babes Bolyai. Ce reviste cu tematică economică cunoașteți?          Reviste cu tematică economică cunoscute sunt: ”Tribuna economică” ”Amfiteatrul Economic” – revista Academiei de Studii Economice București ”Ziarul financiar” ”Economistul” ”Săptămâna financiară” ”Business Magazin” ”Capital” ”Oeconomica” – fondată în 1992 de către Societatea Română de Economie ”Studia Oeconomica” – revista editată de FSEGA. UBB Cluj-Napoca este realizată de către studenți prin: . Activitatea de informare și documentare științifică este asigurată de bibliotecile catedrelor. simpozioane.  Revista ”Studia Oeconomica” 20. . Producția științifică se concretizează în cărți. Ce știți despre cercetarea științifică din facultatea noastră? În cadrul FSEGA își desfășoară activitatea o serie de institute și centre de cercetare științifică: Institutul de Economie Europeană. Cercetarea științifică a cadrelor didactice. Institutul de Economie Globală. De asemenea.participarea acestora la cercuri științifice studențești. 18.revista este bianuală. La acestea se adaugă programe științifice europene și internaționale. . Centrul de cercetări în informatica economică. 19. Ce reviste cu tematică economică cunoașteți că publică facultatea noastră? Reviste cu tematică economică publicate de Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj-Napoca:  Revista de Studii și Cercetări Economice Virgil Madgearu – a fost publicată prima dată în 2008.organizarea și participarea la manifestări științifice interne: conferințe. sesiuni de comunicări științifice.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->