P. 1
Proiect Seminar

Proiect Seminar

|Views: 1,240|Likes:
Published by Manole Cristina

More info:

Published by: Manole Cristina on May 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CLUJ NAPOCA

Proiect seminar Introducere în metodologia cercetării științifice

Coordonator ştiinţific

Prof.univ.dr. Lumperdean Ioan

Student Manole Cristina Alexandra FB, grupa 4

2012

De asemenea. se multiplică din ea însăşi (spre deosebire de valorile materiale. În plus cercetarea ştiinţifica se auto-produce. Ce este știința? Numele provine din latină (scientia) și înseamnă cunoaștere. produce un învăţământ ştiinţific. De asemenea cercetarea ştiinţifică este motorul dezvoltării socio-economice în statele puternic industrializate şi în majoritatea ţărilor în curs de dezvoltare. deşi aceasta nu este singura ei funcţie socială. cele ştiinţifice nu se consumă. Ce este cercetarea științifică? Cercetarea științifică este un proces sistematic de colectare şi analiză a informaţiei (rezultatelor) realizat cu scopul îmbunătăţirii înţelegerii noastre asupra unui aspect. nu se pierd). Ce este creația științifică? Creaţia ştiinţifică reprezintă produsul unei cercetări ştiinţifice (ex: lucrarea de licență finalizată.1. Ce este metodologia cercetării științifice? În sens larg. tehnici. construirea de sisteme teoretice şi confruntarea acestora cu experienţa. 2 . Știința încearcă să identifice fenomene și entități. mecanismele prin care ele exercită aceste forțe și sursele acelor forțe în sensul structuriilor interne ale acestor fenomene și entități. prin metodologie se înțelege ansamblul unor metode folosite în cercetarea științifică sau. prin observaţie şi experiment. de metode. știința efectuării cercetării. 3. În matematică cercetările sunt obținute din derivații logice care presupun mai degrabă sisteme axiomatice decât o combinație între observație și raționament. procedee. principii şi instrumente precum şi know-how-ul aferent angajate în procesul cunoaşterii ştiinţifice.  totalitatea tehnicilor de a observa şi de a acumula cunoştinţe necesare întocmirii şi prezentării unei lucrări ştiinţifice. forțele care le cauzează. Știința se poate referi la investigarea sau studiul naturii prin observație și raționament sau la suma tuturor cunoștințelor acumulate în urma acestei cercetări. intrumentarul de lucru pentru culegerea și interpretarea datelor. Cercetarea ştiinţifică constituie sursa economiei. rezultatul acestora fiind cunoscut ca teoreme. şi prin toate acestea ea conduce la superioritate socială. Metodologia cercetării științifice economice poate fi definită ca un ansamblu de principii. reguli. definirea adecvată a domeniului studiat. pur si simplu. 2. de etape și faze. Metodologia cercetării ştiinţifice reprezintă:  sistemul de metode. Metodologia cercetării științifice cuprinde. rezultatul final al cercetării etc). cercetarea științifică reprezintă formularea şi testarea sistematică a unor enunţuri şi sisteme de enunţuri. cât procesul de cunoaștere însuși. o serie de principii și reguli de desfășurare a investigațiilor. face educaţie şi instrucţie. deopotrivă. tehnici și instrumente de investigare și cunoaștere științifică a fenomenelor economice. formularea de ipoteze. Scopul fundamental al metodologiei este acela de a ne ajuta sa înțelegem nu atât produsele științei. 4. De asemenea. știința îi ajută pe oameni să afle mai multe despre viețile lor și contribuie la dezvoltarea societății.

Comunicarea științifică este un rezultat parțial sau final al unui studiu științific individual sau în grup.5. Ea se ocupa cu studiul evoluției societății omenești și a legităților ei de dezvoltare. Astfel. respectarea principiilor. presupune capacitatea de a elabora ipoteze şi proiecte. include aptitudini cognitive. Ce este comunicarea știinfică? Comunicarea științifică reprezintă transmiterea cunoștințelor științifice. Conștiința științifică este capacitatea psihologicã de înţelege sau a pricepe toate fenomenele externe şi interne inerente nouã înşine. Buna conduită în cercetarea științifică se referă la: respectarea legii. deseori provin din disciplina pe care o analizează 3 . la modul general. Oamenii de știință. etica cercetării științifice are rolul de a preciza principiile și procedurile astfel încât cercetarea științifică să fie corectă și să se elimine încălcarea normelor morale de către cercetător. 8. Ce este gândirea științifică? Gândirea științifică reprezintă facultatea superioară a creierului omenesc de a reflecta în mod abstract și generalizat realitatea obiectivă. a rezultatelor cercetării științifice între indivizi. plagiatul etc. care permit căutarea creatoare a noului. gând. unde se expune în 5-15 minute. comunicarea unor rezultate incorecte/false. metodele cercetării istorice. Ea folosește în acest scop. 7. Ce este conștiința științifică? Conștiința este facultatea de înţelegere a tuturor fenomenelor externe şi interne care relaţioneazã cu noi. informare. Cum etica. presupune demersuri strict organizate şi se bazează pe investiţii profunde. presupune căutare creativă şi flexibilitate. face posibil transferul de strategii şi cunoştinţe. avansează până la nivelul generalizărilor constructive. etica științifică reprezintă normele de conduită pe care trebuie să le aibă în vedere cercetătorul în momentul efectuării cercetării sale. cele mai frecvent întâlnite sunt: furtul de idei. asumarea responsabilităților. concentrare a activității psihicului asupra unui lucru. Dintre abaterile morale de la normele etice cercetării științifice. 9. Ce este istoria științei? Istoria științei este reprezentată de apariția și evoluția istorică a științelor și a cercetării acesteia. fiind o necesitate a cercetătorilor. 6. cu caracter de informare sau de dezbatere științifică înaintea publicării. legi și concepte organizate într-un sistem logic care descriu și explică un domeniu al realității obiective sau al conștiinței sociale. care se ocupă cu istoria științei. Ce este teoria cercetării științifice? Teoria cercetării științifice este un ansamblu de ipoteze. meditare. o sursă de cunoaștere. Gândirea ştiinţifică se diferenţiază de gândirea empirică prin faptul că: operează cu abstractizări şi generalizări. are o desfăşurare multifazică şi multidimensională. Obiectivul istoriei științei este de a cerceta apariția și evoluția istorică a științelor și a disciplinelor lor respective. Ce este etica științifică? Cercetătorul științific care efectuează o cercetare trebuie să răspundă pentru rezultatul acesteia. acumulare a cunoașterii. printre altele. reprezintă totalitatea normelor de conduită morală. 10. utilizează analiza structurală şi cercetarea sistemică. Se prezintă scris pentru sesiuni de comunicare științifică.

12. Chimie și materiale Chimie Știința materialelor Pământ 4. Ce este cercetătorul științific? Cercetătorul științific este o persoană sau un colectiv cu pregătire superioară care desfășoară activități de cercetare în cadrul unui Forum Științific (Academie. Citește mult și permanent. El trebuie să facă legătura între procese sau fenomene și formele de manifestare. precum și în direcții adiacente. Totodată. Științe sociale și comportamentale Științe sociale Științe comportamentale 4 . și anume: Științe medicale 1. Cercetătorul trebuie să posede o pregătire superioară în domeniul profesional și o cunoaștere profundă în domeniul cercetat. Fundație) al instituțiilor de învățământ sau în particular. în domenii foarte complexe este indispensabil. Ce este omul de știință? Un om de știință este un expert în cel puțin un domeniu al științei. Puteți face o tipologie sau o clasificare a științelor? Științele se împart în șapte categorii. Științele pământului Știința atmosferei Oceanografie 5. Științele vieții Biologie Agricultură și științe alimentare Matematica 2. istoria științei apare ca o parte istorică a respectivei discipline. O caracteristică a cercetătorului este capacitatea de gândire profundă și de investigație. fizica și astronomia Fizica Astronomia și astrofizica 3. oamenii de știință pot fi oameni ce cunosc bine mai multe domenii științifice. ceea ce. Matematica. El este un student toată viața. 11. care utilizează metoda științifică pentru a cerceta. fiind în permanent conectat și informat cu privire la realizările științei în general. De asemenea. putând să aducă mari contribuții omenirii.istoric. cercetătorul științific poate fi reprezentat de persoana care ocupă funcția de cercetare în cadrul institutelor de cercetare științifică. 13. dar mai ales în domeniul cercetat. Institut. Științele mediului Inginerie 6. În acest caz. Inginerie și științe aplicative Știința calculatoarelor Știința sistemelor Știința informației 7. fiecare detaliindu-se apoi pe subramuri.

cu două subetape importante: formularea ipotezei (momentul creator) și verificarea ipotezei și a concluziilor științifice (momentul critic-valorizator). cercetarea științei economice are ca obiect principal prezentarea. explicarea și înțelegerea faptelor. care include lucrări literare și artistice precum romane. Dreptul de autor (Copyright). Științele economice istorice Doctrinele economice Istoria economiei naționale și mondiale Geografia economică 5. Drepturile conexe includ drepturile artiștilor apărute ca urmare a interpretării. mărci și indicații geografice. piese de teatru. predicțiile lor viitoare. design utilizate în activități comerciale. Proprietatea intelectuală este împărțită în două categorii principale: a). sculpturi. opere muzicale. d) Cercetarea propriu-zisă. fotografii etc. Ce cunoașteți despre proprietatea intelectuală și dreptul de autor? Proprietarea intelectuală se referă la creațiile minții: invenții (brevete). filme. jocuri. poeme. publicarea lucrării de cercetare. precum și efectele. proceselor și fenomenelor economice care s-au desfășurat și se desfășoară în societate. Proprietatea industrială. 16. imagini. e) Redactarea și susținerea publică a rezultatului cercetării. nume. siteuri web.Științele economice fundamentale Macroeconomia Microeconomia Statistica 2. simboluri. opere literare și artistice. desene și modele industriale etc. Etapele unei cercetări în știința economică presupun : a) Stabilirea ariei tematice. picturi. care include brevetele de invenție. Destinatarul proprietății intelectuale poate controla și trebuie răsplătit pentru uzul acesteia. b). Științele economice de frontieră Econometria Cibernetica economică 15.14. Care sunt etapele unei cercetări științifice? În științele economice. 5 . Științele economice funcționale Contabilitatea Relații economice internaționale Finanțele și creditul Economia industriei Economia agriculturii 3. alegerea temei de cercetare. b) Cunoașterea metodologiei de cercetare științifică. Științele economice concrete Economia învățământului Economia comerțului Economia transportului 4. Puteți face o tipologie sau o clasificare a științelor economice? Științele economice se clasifică astfel: Economia politică 1. drepturile apărute ca urmare a emisiei programelor de radio și televiziune. c) Documentarea.

participarea studenților la Școli de Vară. Ce reviste cu tematică economică cunoașteți?          Reviste cu tematică economică cunoscute sunt: ”Tribuna economică” ”Amfiteatrul Economic” – revista Academiei de Studii Economice București ”Ziarul financiar” ”Economistul” ”Săptămâna financiară” ”Business Magazin” ”Capital” ”Oeconomica” – fondată în 1992 de către Societatea Română de Economie ”Studia Oeconomica” – revista editată de FSEGA. reviste cunoscute ISI (Information Sciences Institute).17. De asemenea. activitatatea de cercetare științifică studențească se concretizează în rezultatele deosebite obținute la Olimpiadele studenților economiști. . sesiuni de comunicări științifice. Cercetarea științifică a cadrelor didactice. . UBB Cluj-Napoca este realizată de către studenți prin: . Centrul de cercetări în informatica economică. seria Studia Oeconomica și revista Lingua asigură vizibilitatea cercetării științifice și cuantificarea eforturilor în sistemul academic.revista este bianuală. Revistele Studia Universitas Babes Bolyai. biblioteca facultății care permite accesul la bazele de date online de documentare și informare științifică. La acestea se adaugă programe științifice europene și internaționale. 18. Ce reviste cu tematică economică cunoașteți că publică facultatea noastră? Reviste cu tematică economică publicate de Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj-Napoca:  Revista de Studii și Cercetări Economice Virgil Madgearu – a fost publicată prima dată în 2008. Ce știți despre cercetarea științifică studențească din facultatea noastră?. Cercetarea ştiinţifică studenţească se materializează şi în lucrări valoroase de licenţă şi disertaţie. Activitatea de informare și documentare științifică este asigurată de bibliotecile catedrelor. 19.  Revista ”Studia Oeconomica” 20.participarea acestora la cercuri științifice studențești. . fiind una dintre revistele de profil existente în cadrul FSEGA. masteranzilor și doctoranzilor din facultate este consonantă cu programele specifice din Universitatea Babes Bolyai. studii și articole publicate în ediții de prestigiu. Ce știți despre cercetarea științifică din facultatea noastră? În cadrul FSEGA își desfășoară activitatea o serie de institute și centre de cercetare științifică: Institutul de Economie Europeană. 6 . simpozioane. Cercetarea științifică studențească din cadrul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor.organizarea și participarea la manifestări științifice interne: conferințe. UBB Cluj-Napoca. Producția științifică se concretizează în cărți. Institutul de Economie Globală.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->