Sunteți pe pagina 1din 3

Raportul donatiilor 40.000 masa succesorala 20.000 donatie 60.000 20.

20.000/mostenitor Domeniul de aplicare -actele vizate (donatiile) -iar ca persoane sotul supravietuitor si descendentii Delimitarea raporturilor donatiilor a) Reductiunea liberalitatilor excesive b) Partajul mostenirii c) Operatiunea de stabilirea masei de calcul Conditiile raporturilor donatiilor a) Sa existe cel putin 2 descendenti -un descendent in concurs cu sotul supravietuitor sa aiba vocatie concreta la mostenitori la momentul realizarii donatiei b) succesibilul donatar sa fi acceptat mostenirea c) debitorul obligatiilor de raport trebuie sa aiba dubla calitate -cea de mostenitor legal d) donatia sa nu fi fost scutita de raport Persoane care por cere raportul donatiilor -descendentii -sotul supravietuitor -creditorii personali ai sotului supravietuitor al descendentiilor prin actiunea oblica Donatiile care sunt supuse raportului: a) Donatiile autentice b) Donatiile deghizate c) Donatiile indirecte e) Donatiile cu sarcini f) Darurile manuale Donatiile care sunt supuse raportului: -donatiile scutite de raport -donatiile deghizate -donatiile facute prin interpunere de persoane -darurile obisnuite -donatiile remuneratorii -cheltuielile de nunta -sumele cheltuite pt intretinerea sau dupa caz formarea profesionala a sotului, descendentilor in masura in care nu sunt excesive -fructele culese mai inaintea deschiderii mostenirii si veniturile scadente mai inaintea deschiderii mostenirii Efectele donatiilor Modalitatea de realizare -regula: prin echivalent -exceptia: natura donatorul aduce in natura bunul dc mai este proportional acestuia si nu l-a grevat cu o sarcina reala - nu l-a dat in locatiune pe o perioada mai mare de 3 ani Raportul in echivalent: prin preluare, imputatie, bani Cai procedurale 1) Prin buna invoiala 2) Pe cale judecatoreasca Raportul donatiilor -sa fie comostenitori -unul dintre ei sa aiba o datorie certa si lichida nu exigibila

Cai procedurale Dr. opt.- valente Acceptarea mostenirii a) Voluntara : expresa si tacita b) Fortata Renuntarea la mostenire -act juridic unilateral -act juridic voluntar -act juridic in principiul irevocabil -act juridic indivizibil -act juridic nesusceptibil -nesusceptibil de modalitati Cond. De valabilitate -trebuie sa provina de la o persoana cu capacitate Natura juridica a termenului: termen de decadere Intreruperea nu este aplicabila termenului de optiune succesorala Ca regula termenul de optiune succesorala este de 1 an -prorogare- cu max 2 luni -reducere Acceptarea mostenirii -voluntara : expresa tacita renuntarea cu titlu oneros, gratuit -fortata Efectele acceptarii mostenirii -separatia patrimoniului -va accepta bunul Renuntarea la mostenire -repudierea la mostenire -act solemn: renuntare expresa Revocarea renuntarii la mostenire (realizata prin act notarial) -sa nu fi expirat termenul de 1 an la optiunea succesorala -sa nu fi fost acceptata mostenirea inainte

Transmisiunea mostenirii

-Transmisiunea succesorala vizeaza doar transmisiunea universala si cu titlu universal. Acesta priveste mostenitorii legali si legatarul cu titlu universal. -Transmisiunea cu titlu universal avem cand mostenitorul testamentar in cazul legatarilor cu titlu universal. -In cazul mostenirii universale, mostenitorul va suporta pasivul in limita activului -Pt transmiterea cu titlu universal, legatarii cu titlu universal suporta procentul de pasiv pe care il primise prin testament -Legatul cu titlu particular este indreptatit la bunuri