Sunteți pe pagina 1din 9

[ EVALUARE - METODA COSTURILOR

1. Cea mai de evaluare a terenurilor este:


a)
b)
c compararea
d) tehnica valorii reziduale
2. ntre costul de a unei sa la valoarea de a
la data este de:
a) uzura
CE! deprecierea
c) durata de
d) neadecvarea
3. poate rezulta din:
a) cererii ofertei pe
n standardele de pe
c) uzura
d) toate de mai sus
4. O de un defect n material sau proiect la G pentru care
costul de e mai mic dect n valoare defectului) este
ca:
a)
b) depreciere din cauze externe
G) neadecvare
d) neadecvare
5. Pentru a aplica metoda costului, trebuie:
a fie sau aproape
b) fi n tipurile de catalog
c) fie bine
d) nici una de mai sus
6. Pentru ce metoda costului este cea mai
a) proprietate cu utilizare
b)
() de locuit cu vechime mai mare de 20 ani
d)
7. Perioada pentru care va contribui n continuare la valoarea a
ncepnd cu data se
a) durata de
b) durata de
G!durata de
d) durata de
8. la locului a este nevoie imediat de un boiler. Ce fel de depreciere
este?
a) a unui element cu
b) a unui element cu
c)
@ neadecvare
II
9; Durata de este:
a) cu vrsta plus durata de
b) dUrata n care va contribui la valoarea a
c) numitorul n raportul /
(:) toate cele de mai sus
10. Metoda de evaluare a terenului care ia n considerare sa la valoarea a
se metoda:
@
b) directe
c) '
d)
11. Care principiu de evaluare faptul pe fac o ntre
valoarea unei cost?
a) raritatea
b)
c) influentele externe
(U
12. Manopera materialele constructorului
a) costul indirect
b) costul de
Q costul direct
d) costul de dezvoltare
13. Gradul mare de neocupare nivelul stagnant al chiriilor de care
imobiliare este o de:
a) deteriorare
b) neadecvare
@depreciere (din cauze externe)
d) nimic din cele de mai sus
14. Metoda de evaluare a terenului care se pe a terenului la
proprietatea se metoda: .
(j) .
b) directe
c)
d)
15. Metoda unitare se la:
a)

c) volumul util
d)
16. Costul de se poate din de noi acestea:
cea mai utilizare
b) nu sunt ocupate
c) nu au teren excedentar
d) sunt situate in apropiere
17. Deprecierea se pentru:
@ .
b) teren
c) proprietate (teren + +
18. Un teren devine amplasament
a) se fac studii de dezvoltare
se fac exterioare interioare
c) se aprobare de la urbanism
d) este nscris la serviciul de cadastru ca amplasament
19. Principiile care valoarea terenului sunt:
c:J) cererea oferta
b)
c)
d) conformitatea
20. Metoda directe se
la terenurile libere
b) la terenurile construite
c) la terenurile concesionate
d) la terenuri scoase din circuitul agricol
21. are o pondere mai mare la:
a) noi dar
b) vechi cu de
c relativ noi care schimbat
d) noi amplasate
22. n aplicarea metodei directe la evaluarea terenurilor, elementele de
mai importante sunt:
a data de localizare
b) de localizare
c) de
d) data de cea mai utilizare
23 .. Metoda se la evaluarea terenurilor sunt cunoscute:
a) din comparabile
b valoarea valoarea
c) valoarea venitul net al rata de capitalizare pentru teren
d) venitul net al ratele de capitalizare de actualizare pentru
24. Costul unitar pentru o depinde de:
a dimensiunile
b) stare de
c) n localitate
d) constructorului
25. Costurile segregate
a) costurile directe indirecte
() costurile unitare pentru componentele
c) costurile separate ale ale terenurilor
d) costul de costul de nlocuire
26. Uzura se la:
a) elementele cu vechime mai dect
b) elementele cu de serviciu mai dect
1{) elementele ce trebuie reparate/nlocuite la data
d) elementele afectate de trecerea timpului
27. Metoda costului este pentru noi pentru
valoarea de costul sunt de obicei apropiate
b) de cea mai
c) sunt disponibile de
d) planurile de
28. lt1etoda costului are limite n cazul cu vechime mai mare pentru .
a) s-au schimbat tehnologiile materialele de
b) nu mai planuri de
O este dificil de. estimat deprecierea
d) are o de relativ
29. N eadecvarea la:
a) ce nlocuiri
@
c) deteriorarea de acces la proprietate
d) din a unor echipamente ale (ascensor, etc.)
30. Pentru estimarea deprecierii din cauze externe, evaluatorul:
a) costul cauzei
@ pierderea de profit
. c) costul n
31. Ce tip de depreciere apare la o de locuit n mediul rural cu vechimea de 20 ani,
garaj vizibil pe o parte:

b) neadecvare
c) depreciere din cauze externe
d) ne adecvare
32 .Y(Jctip de depreciere apare lil o de locuit considerabil la ultima

a) depreciere din cauze externe
<fi.)
c)
d) neadecvare
33. Un sistem de alarma defect este un exemplu de deprecieri numit:
<il
b) neadecvare
c) .
d) neadecvare
34. Costul unei este:
a) cost direct
cost indirect
c) cost al
d) cost
35. Uzura pentru elementele cu se prin:
. a) raportul ntre vrsta durata de
raportul ntre vrsta durata de .
c) raportul ntre vrsta durata de
d) raportul ntre vrsta durata de
36. Care din NU ar fi un element n estimarea valorii terenului prin metodd

a) rata de actualizare
b) previziunea
@ deprecierea
d) profitul antreprenorului
37. dintre costul de costul de. nlocuire
a) deprecierea din cauze externe .
b) uzura
c) neadecvarea din cauza unor
neadecvarea din cauza unor
38. Care de estimare a deprecierii se cel mai mult pe determinarea duratei totale
de
a) metoda
b) metoda directe
@ metoda duratei de
d) metoda a duratei de
39. Costul de a construi o a evaluate se
a) cost direct
b) cost indirect
c) cost de nlocuire
a cost de
40. ntre durata de economicij a unei durata de
..---
este:
aC. vrsta
b) vrsta
c) vrsta
d) vrsta
41. din cauza:
a neefectuate la timp
b) amortizarea i
c) utilitatea
d) neadecvarea
\
"'.
42. n ce caz, lipsa de aer ar putea fi ca o
a unei
a) costul de nlocuire este ridicat
b) nu a fost
) comparabile au de aer
d) are o vechime mai de 7 ani
43. Ce metode de evaluare potfi utilizate n cazul terenului n exces:
a) numai metoda costului
comparatia randamentul
c) metoda costului randamentul
d) numai randamentul
44. Cum se valoarea terenului n metoda costului?
a) la utilizarea prezenta este construit
@ la cea mai utilizare considerat liber
c) la cea mai utilizare pentru demolare costurile sunt mai mici dect 50% din valoarea
terenului
d) la utilizarea ntruct nu este demolarea
45. n ce caz un element al deprecierii poate fi considerat recuperabil?
a) costul de rezolvare e mai mic dect costul de nlocuire
b) costul de rezolvare e mai mic dect costul de
c , costul de rezolvare e mai mic dect n valoarea
d) elementul poate fi nlocuit sau reparat
46. O supradimensionare este ca:
a) teren folosit mai eficient dect cea mai utilizare
G o a ce nu este de la valoare
c) o a de e mai dect vrsta
d) o proprietate care o de fructificare
47. Care tip de depreciere NU este n general
a)
b)

d)
48. n care din metoda costurilor ar putea da rezultate .
a) cnd date multe de
diI cnd o depreciere
c) cnd exista o neadecvare
d) cnd proprietatea venituri
49. Care din costuri este fizice remediabile?
.' (il 'rostul nlocuirii elementului de nou sau de a fi adus la o ca nou
b) costul elementului de nou minus neadecvarea
c) costul elementului de nou plus neadecvarea
d) costul elementului de nou minus costul
50. ntr-un cartier nou n care mai terenuri libere, un evaluator valoarea de
a unei imobiliare prin metoda costului de nlocuire net. Ce principiu a stat
la baza sale:
a) principiul
<P) principiul
c) principiul
d) toate
51. n cazul unor metQda.costului de nlocuire net este ca
substitut (nlocuitor) al analizei de pentru:
. [}8-1
a) de birouri
b) magazine
<) specializate care se vnd rar sau dect ca parte a unei afaceri
d) vile
EV ALU:ARE- METODA COSTURILOR
1. Cea mai de evaluare a terenurilor este:
a)
b)
@ compararea
d) tehnica valorii reziduale
2. ntre costul de a unei sa la valoarea de a
la data este de:
a) uzura ..
(E) deprecierea
c) durata de
d) neadecvarea
3. poate rezulta din:
a) cererii ofertei pe
(6) n standardele de pe
c) uzura
d) toate de mai sus
4. O de un defect n material sau proiect la o pentru care
costul de e mai mic dect n valoare defectului) este
ca: .
a)
b) depreciere din cauze externe
@neadecvare
d) neadecvare
5. Pentru a aplica metoda costului, trebuie:
(i) sau aproape
b) si fi in tipUrile de catalog
c) fie bine
d) nici una de mai sus
6. Pentru ce metoda costului este cea mai
a) proprietate cu utilizare .
b)
de locuit cu vechime mai mare de 20 ani
d)
7. Perioada pentru care va contribui .n continuare la valoarea. a
ncepnd cu data se
a) durata de
b) durata de
()durata de
d) durata de
8. la locului a este nevoie imediat de un boiler. Ce fel de depreciere
este?
a) a unui element cu
b) a unui element cu
c}
(J ne adecvare
II
'.
18. Un teren devineamplasamentdacar
a) se fac studii de dezvoltare
(5) se fac exterioare interioare
c) se aprobare de la urbanism
d) este nscris la serviciul de cadastru ca amplasament
19. Principiile care valoarea terenuluisunt:
c cererea oferta
b)
c)
d) confonnitatea
20. Metoda directe se
la terenurile libere
b) la terenurile construite
c) la terenurile concesionate
d) la terenuri scoase din circuitul agricol
21. are o pondere mai mare la:
a) noi dar
b) vechi cu de
relativ noi care schimbat
d) noi amplasate
22. n apliCqJ;'ea metodeicomparaji.ei .directe la evaluarea t(!renurilor, elementele de
mai importante sunt: .
Ci)data de localizare
b) de localizare
c) de
d) data de cea mai utilizare
23 .. Metoda se la evaluarea terenurilor sunt cunoscute:
a) din comparabile
<li) valoarea valoarea
c) valoarea venitul net al rata de capitalizare pentru teren
d) venitul net al ratele de capitalizare de actualizare pentru
24. Costul unitar pentru o depinde de:
Ci) dimensiunile
b) stare de
c) n localitate
d) constructorului
25. Costurile segregate.
a) costurile directe indirecte
(!?) costurile unitare pentru componentele
. c) costurile separate ale ale terenurilor
d) costul de costul de nlocuire
26. se la:
a) . elementele cu vechime mai dect
b) elementele cu de serviciu mai dect
tjJ) elementele ce trebuie reparate/nlocuite la data
d) afectate de trecerea timpului
27. Metoda costului este pentru noi pentru
valoarea de costul sunt de obicei apropiate
b) de mai
c) sunt disponibile de
d) planurile de
c) neadecvarea din cauza unor
neadecvarea din cauza unor
38. Care de estimare a deprecierii se cel mai, mult pe determihareaduratei totale
de
a) metoda
b) metoda directe
() metoda duratei de
d) metoda a duratei de
39, Costul de a construi o a evaluate se
a) cost direct
b) cost indirect
c) cost de nlocuire
@ cost de
40. ntre durata de ... e!!!!!:.D,!,ici a unei durata de
este:
Qvrsta
b) vrsta
c) vrsta
d)vrsta
41. din cauza:
(i) neefectuate la timp
b) amortizarea
c) utilitatea
d) neadecvarea
......... , ...
42. n ce caz, lipsa de aer ar putea fi ca o
a unei
a) costul de nlocuire este ridicat
b) nu a fost
comparabile au de aer
d) are o vechime mai de 7 ani
43. Ce metode de evaluare potfi utilizate n cazul terenului n exces:
a) numai metoda costului
randamentul
c) metoda costului randamentul
d) numai randamentul
44. Cum se valoarea terenului n metoda costului?
a) la utilizarea prezenta este construit
@ la cea mai utilizare considerat liber
c) la cea mai utilizare pentru demolare costurile sunt mai mici dect 50% din valoarea
terenului
d) la utilizarea ntruct nu este demolarea
45. n ce caz un element al deprecierii poate fi considerat recuperabil?
a) costul de rezolvare e mai mic dect costul de nlocuire
b) costul de rezolvare e mai mic dect costul de
@costul de rezolvare e mai mic dect n valoarea
d) elementul poate fi rilocuit sau reparat
46. O supradimensionare este ca:
a) teren folosit mai eficient dect cea mai utilizare
(]) o a ce nu este de la valoare