Sunteți pe pagina 1din 4

113

11.Comenzi de informare în AutoCAD 2000


11.1.Obţinerea informaţiilor generale despre
desen
11.1.1.Proprietăţile desenului, ca fişier. Comanda
DWGPROP
Dacă utilizatorul doreşte să obţină informaţii despre desenul curent
sau să atribuie acestuia anumite proprietăţi, poate apela comanda
DWGPROP, accesibilă şi din meniul pull-down “File”, linia Drawing
Properties…Comanda deschide caseta de dialog intitulată
“Nume_desen Properties”, cu 4 panouri (fig. 11.1):

Figura11.1 Caseta de proprietăţi generale ale desenului


11.Comenzi de informare în AutoCAD 2000
114
 “General”, oferind date globale despre desen (nume, tip,
locaţie, mărime, data creării şi data ultimei actualizări,
eventuale atribute de fişier),
 “Summary”, similar cu panoul de proprietăţi generale din
Microsoft Office, vizând titlul desenului (nu este obligatoriu să
coincidă cu denumirea fişierului), subiectul, autorul,
cuvinte-cheie asociate, comentarii despre desen; subiectul
poate fi utilizat în gruparea desenelor ce se referă la acelaşi
subiect;
 “Statistics”, cu informaţii despre începutul şi durata sesiunii
curente de lucru;
 “Custom”, ce include un tabel în care creatorul desenului
poate defini 10 variabile (câmpuri) asociate acestuia.
Proprietăţile sunt utilizabile în gestionarea desenelor prin aplicaţia
“AutoCAD Design Center”.
11.1.2.Comanda STATUS
Comanda STATUS oferă sub formă de text informaţii globale despre
desen: număr de obiecte desenate, limitele desenului, zona de
vizibilitate curentă, starea ajutoarelor grafice snap şi grid, moduri
Osnap momentan active, layer curent, etc.
11.1.3.Comanda TIME
Comanda TIME afişează informaţii privind data şi ora creării
desenului, timpul scurs de la începerea sesiunii de lucru pe desenul
curent, etc.

11.2.Informaţii de detaliu din desenul curent.


Bara de instrumente “Inquiry”
Pentru a obţine în orice moment informaţii de detaliu din desenul
curent, utilizatorul are la dispoziţie o serie de comenzi de informare,
sintetizate pe bara de instrumente “Inquiry” (fig. 11.2). Acestea sunt
disponibile şi in meniul pull-down “Tools”, linia Inquiry.

Figura 11.2 Bara de instrumente “Inquiry”


Lia DOLGA AutoCAD 2000 în douăzeci de paşi
115
11.3.Informaţii geometrice
11.3.1.Determinarea distanţelor. Comanda DISTANCE
Pentru a măsura distanţa între două puncte din desen, se utilizează
comanda DISTANCE. Comanda lucrează în spaţiul 3D şi comunică
rezultatul în unităţi de desenare. Odată cu valoarea distanţei, sunt
furnizate şi informaţii privind proiecţia acestei distanţe pe axele
curente de coordonate (Delta X, Delta Y, Delta Z) precum şi
coordonatele sferice ale celui de-al doilea punct faţă de primul
(distanţa menţionată, unghiul în planul XY şi cel faţă de planul XY)
Specificarea punctelor se poate realiza în oricare din metodele
cunoscute (coordonate absolute sau relative, tastare, punctare, moduri
Osnap, filtre de coordonate).
11.3.2.Determinarea ariilor. Comanda AREA
Comanda AREA calculează aria şi perimetrul unei figuri geometrice
plane sau spaţiale (în acest caz e vorba despre aria suprafeţei
exterioare). Calculul poate fi efectuat pe un obiect din desen sau pe o
suprafaţă poligonală plană (!) definită prin puncte chiar în momentul
derulării comenzii (de exemplu, pentru a determina aria dintre două
obiecte).
În cazul contururilor liniare curbe sau poligonale, se determină
lungimea acestora (perimetrul). Pentru obiectele solide 3D, nu se pune
problema determinării unui perimetru.
Comanda AREA lucrează şi în mod aditiv (însumarea ariilor), prin
opţiunea Add, sau exclusiv (scăderea ariilor), prin opţiunea Subtract.
11.3.3.Determinarea masei. Comanda MASSPROP
Pentru a determina proprietăţile masice (volum, masă, centru de
greutate, momente de inerţie, rază de giraţie, etc.) ale obiectelor solide
3D sau ale obiectelor de tip regiune, AutoCAD dispune de comanda
MASSPROP. Setul de informaţii oferite de comandă poate fi scris
într-un fişier de tip text (“*.txt”).
În calculul masei, AutoCAD consideră densitatea unitară.
11.3.4.Comanda ID
Pentru a obţine coordonatele unui punct din desen, se aplică
comanda ID. Pe lângă furnizarea informaţiei privind coordonatele
rectangulare absolute ale punctului indicat, comanda fixează punctul
curent de lucru în punctul indicat.
11.Comenzi de informare în AutoCAD 2000
116
11.4.Obţinerea informaţiilor de detaliu despre
obiectele din desen. Comanda LIST
Comanda LIST oferă utilizatorului informaţii de detaliu despre
obiectul sau obiectele selectate. Aceste informaţii redau atât
proprietăţile de tip linie, culoare, lăţime de linie, layer, etc., cât şi pe
cele de descriere geometrică (puncte de definiţie, centru, rază, etc.) şi
pe cele specifice unui anumit tip de obiect (fig. 11.3). Comanda
raportează de asemenea dacă obiectul vizat se află în spaţiul
modelului sau în cel al hârtiei.
Absenţa informaţiilor despre culoare, tip de linie, lăţime de linie
semnifică existenţa valorii “bylayer” pentru acestea. Absenţa grosimii
înseamnă de fapt grosime 0.

Figura 11.3 Exemple de informaţii oferite de comanda LIST


pentru un segment de dreaptă şi pentru un cerc din desen

Lia DOLGA AutoCAD 2000 în douăzeci de paşi

S-ar putea să vă placă și