Sunteți pe pagina 1din 9

GUVERNUL ROMNIEI

INSPECTORATUL DE STAT N CONSTRUCTII


Str. APOLODOR nr. 17, Sector 5, Bucureti Romnia Tel: + ! "1 #1$.17.!!% &a': + ! "1 #1$.17.!1% ()mail: i*c+i*c),e-.ro% ,,,.i*c),e-.ro Cont: RO30TREZ7005025XXX000273 Trezoreria Municipiului Bucureti; Co !i"cal #$23$%&&

SUBIECTE PENTRU EXAMENUL N VEDEREA AUTORIZRII CA DIRIGINTE DE ANTIER N DOMENIUL: 2.1. CONSTRUCII CIVILE, INDUSTRIALE, AGRICOLE I MINIERE DE SUPRA A, CATEGORIA DE IMPORTAN D! S"#$%&"' NOIEMBRIE 2(()

ATENIE * Proba scrisa va dura 2 ore. Rspunsurile corecte vor fi bifate cu un X n csua corespunztoare. Un subiect poate avea mai multe rspunsuri corecte, caz n care vor fi bifate mai multe csue. ac a fost bifat un rspuns corect !i unul "re!it se vor acorda # $zero% puncte. &u se admit corecturi. &ota minima de admitere ' ( )ubiectul nr. * #,+ puncte ,n conformitate cu prevederile -e"ii *#.*//0, cu modificarile si completarile ulterioare, investitorii au obli"atii referitoare la calitatea constructiilor si anume1 $2ompletati obli"atia le"ala a investitorului in raport cu aspectul enuntat in raspunsuri3 e4. proiectul de e4ecutie 5 asi"urarea verificarii de catre verificatori de proiecte atestati% 6 8 2 acorduri, avize, autorizatie de construire 5 7777777777777777777 verificarea corectitudinii e4ecutiei 5 ................................................................................ cartea te9nica a constructiei 5 777777777777777777777777..

)ubiectul nr. 2 -ucrarile de constructii autorizate se considera finalizate daca1 6 8 s'a efectuat receptia la terminarea lucrarilor s'a efectuat receptia finala

#, 2 puncte

pag. 1

)ubiectul nr. + #, 2 puncte ,n conformitate cu -e"ea *#.*//0, constituie contraventie de la prevederile le"ii urmatoarele fapte1 6 8 2 realizarea de constructii fara proiecte receptionarea constructiei cu incalcarea prevederilor le"ale3 realizarea unei constructii fara respectarea re"lementarilor te9nice privind stabilitatea si rezistenta cu posibilitatea distru"erii partiale a constructiei

)ubiectul nr. : iri"intele de !antier trebuie s semneze1 6 8

#, 2 puncte

buletine de ncercri privind rezultatele ncercrilor efectuate pe materialele care au fost puse n lucrare procese ' verbale de predare ' primire a amplasamentului, procese ' verbale de nceperea lucrrilor, procese ' verbale pentru lucrri ce devin ascunse, procese ' verbale de remediere a defectelor, condica de betoane, procese ' verbale de prelevare a probelor de sudur procese ' verbale de recepie a lucrrii

)ubiectul nr. 0 #,+ puncte ,n conformitate cu prevederile le"ale in vi"oare, fazele determinante se stabilesc de catre1 6 8 2 investitor si se avizeaza de catre inspectoratul ;udetean in constructii.mun. 8ucuresti3 proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul ;udetean in constructii.mun. 8ucuresti3 investitor si proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul ;udetean in constructii.mun. 8ucuresti

)ubiectul nr. < =nainte de nceperea lucrrilor de construcii, diri"intele de santier verifica1 6 8 2 e4istena autorizaiei de construire

#,+ puncte

corespondena autorizaiei de construire cu prevederile proiectului prezentat la autorizare studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a te9nolo"iilor !i procedurilor prevzute pentru realizarea construciilor

)ubiectul nr. ( iri"intele de !antier are dreptul s verifice1 6 8

#,+ puncte

e4istena n proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum !i a pro"ramului de control al calitii e4istena tuturor avizelor, acordurilor, precum !i respectarea prevederilor le"ale privind documentaia te9nic

pag. 2

respectarea te9nolo"iilor de e4ecuie, aplicarea corect a acestora n vederea asi"urrii nivelului calitativ prevzut n documentaia te9nic, n contract !i n normele te9nice n vi"oare respectarea prevederilor le"ale cu privire la cerinele stabilite prin -e"ea *#.*//0 privind calitatea n construcii, n cazul efecturii de modificri ale documentaiei sau adoptrii de noi soluii care sc9imb condiiile iniiale

)ubiectul nr. > #,2 puncte ,n conformitate cu prevederile le"ale in vi"oare, urmare concluziilor rezultate ca urmare a inspectiei in faza determinanta, reprezentantii ,)2 pot decide1 6 8 amanarea fazei determinante3 autorizarea continuarii e4ecutarii lucrarii3

)ubiectul nr. / #,+ puncte =n conformitate cu prevederile Re"ulamentului de recepie a lucrrilor de construcii $?@ 2(+.*//:%, din comisia de receptie trebuie sa faca parte obli"atoriu1 6 8 2 reprezentantul proiectantului3 reprezentantul e4ecutantului3 reprezentantul administratiei publice locale; reprezentantul investitorului;

)ubiectul nr. *# 6dAncimea minim de fundare se stabile!te n funcie de1 6 8 2 adAncimea de n"9e3 condiiile de teren3 tipul utila;ului cu care se realizeaz sptura .

#,+ puncte

)ubiectul nr. ** )udarea electric cap la cap este admis pentru1 6 8 2 nndirea barelor de oel 'beton de acela!i diametru3 nndirea barelor de diametre diferite fara conditii speciale nndirea barelor de caliti diferite.

#,+ puncte

)ubiectul nr. *2 #,+ puncte ,nainte de inceperea lucrarilor pentru e4ecutarea corpului fundatiilor trebuie sa fie terminate lucrarile pre"atitoare, si anume1 6 8 2 trasarea a4elor fundatiilor si e4ecutarea sapaturilor3 protectia instalatiilor e4istente in pamant 3 verificarea corespondentei dintre situatia reala si proiect $din punct de vedere al calitatii terenului%
pag. 3

)ubiectul nr. *+ 2e este o zidarie confinata $B2%1 6 8 2 zidarie prevazuta cu stalpisori si centuri din betona armat3 zidarie prevazuta cu armaturi in rosturile orizontale3 zidarie e4terioara3

#,+ puncte

)ubiectul nr. *: #,+ puncte 2omisia de receptie e4amineaza1 $completati raspunsurile in raport ce cerinta enuntata e41 documentele continute in cartea te9nica ' analizeaza inscrisurile din aceste documente si conformitatea lor cu prevederile le"ale in vi"oare%1 6 8 2 privind autorizatia de construire' .................................................................................... privind e4ecutia lucrarilor ' ............................................................................................ . referatul de prezentare cu privire la modul in care a fost e4ecutata lucrarea intocmit de...............................

)ubiectul nr. *0 #,+ puncte 2onform prevederilor &C #*2'//, utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor conduce la1 6 8 2 mbuntirea lucrabilitii betoanelor destinate e4ecutrii elementelor de construcii cu armturi dese, seciuni subiri, nlime mare de turnare3 punerea n oper a betoanelor prin pompare mbuntirea comportrii betoanelor la n"9e ' dez"9e cre!terea rezistenei !i a durabilitii betoanelor, prin mbuntirea structurii acestora

)ubiectul nr. *< #, + puncte Pentru obtinerea unor constructii de calitate corepunzatoare este obli"atorie realizarea urmatoarelor cerinte1 6 8 durabilitatea constructiilor rezistenta si stabilitate3 si"uranta in e4ploatare3 si"uranta la foc3 i"iena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului3 izolatie termica, 9idrofu"a si economie de ener"ie3 protectia impotriva z"omotului3 si"uranta si stabilitate

)ubiectul nr. *( Dundatia unei constructii se e4ecuta 1 6 8 fara intrerupere pe distanta dintre doua rosturi de tasare cu intreruperi, in functie de posibilitatile de betonare

#,+ puncte

pag. 4

)ubiectul nr. *> Pentru rostul de tasare la fundatii, ale"eti afirmatiile corecte1 6 8 2 rostul de tasare se e4ecuta intr'un plan la :0 pe talpa fundatiei3 latimea rostului este de minim + cm, pentru terenuri obisnuite rostul de tasare se e4ecuta intr'un plan perpendicular pe talpa fundatiei e4ecutarea rostului se trateaza ca faza determinanta

#,+ puncte

)ubiectul nr. */ #,+ puncte =ntreruperea e4ecuiei zidriei la construcii situate n zone seismice se poate face1 6 8 2 n trepte n !trepi nu se admite ntreruperea la ziduri portante

)ubiectul nr. 2# #,+ puncte ,n conformitate cu prevederile -e"ii *#.*//0 cu modificarile si completarile ulterioare, diri"intii de santier raspund potrivit obli"atiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei 6 8 2 da, pentru o perioada de 0 ani de la receptia lucrarii1 da, pe toata durata de e4istenta a constructiei3 da, pe toata durata de e4istenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de e4ecutie3

)ubiectul nr. 2* Dunctie de rolul pe care il indeplinesc in constructie, peretii de zidarie pot fi1 6 8 2 pereti structurali pereti nestructurali cu rol de compartimentare pereti nestructurali cu rol de contravantuire

#,+ puncte

)ubiectul nr. 22

#,+ puncte

,n vederea asi"urarii unei e4ecutii corecte a cofra;elor, se e4ecuta verificari etapizate preliminare, in cursul e4ecutiei si finale. 2ompletati ce se verifica in cazul celor + etape1 6 8 2 verificari preliminare1 ................................................................................................. verificari in cursul e4ecutiei1 ......................................................................................... verificari finale1 ........................................................................................................................................ ................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

pag. 5

)ubiectul nr. 2+ -a turnarea betonului trebuiesc respectate urmatoarele re"uli "enerale1 6 8 2

#,+ puncte

cofra;ele de lemn, betonul vec9i sau zidariile 5 vor fi udate cu apa cu > ore inainte de turnarea betonului3 inaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de +,##m3 betonarea in straturi orizontale de ma4imum *,##m inaltime3 betonare continua pana la rosturile de lucru prevazute in procedura de e4ecutie.

)ubiectul nr. 2: )uportul de rezistenta al unei 9idroizolatii poate fi constituit din1 6 8 2 beton armat monolit3 elemente prefabricate din beton celular autoclavizat3 lemn termoizolatie ri"ida3

#,+ puncte

)ubiectul nr. 20 ,n cazul zidariei confinate, stalpisorii din beton armat vor fi amplasati1 6 8 2 la capetele libere ale fiecarui perete3

#,+ puncte

,n lun"ul peretului, astfel incat distanta dintre a4ele stalpisorilor sa nu depaseasca ( m3 la intersectiile peretilor3

)ubiectul nr. 2< -ucrarile de 9idroizolatie la cald se pot e4ecuta 1 6 8 2 la temperaturi intre '0E2 si F 20E23 daca suprafata suport este curata, fara asperitati mai mari de 2mm3 daca suportul din mortar sau beton este uscat si intarit

#,+ puncte

)ubiectul nr. 2( Dundatiile peretilor structurali la cladirile din zidarie pot fi1 . 6 8 2 fundatii de tip continuu3 fundatii izolate3 fundatii izolate le"ate cu "rinzi de beton armat3

#,+puncte

pag. 6

)ubiectul nr. 2> 2ontrolul calitatii e4ecutiei pardoselilor se face pe faze de e4ecutie la1 6 8 2 stratul suport straturi intermediare stratul de finisa;

#,+ puncte

)ubiectul nr. 2/ urmatoarele cerinte1 6 8 2 latura sectiunii 5 minim *#cm armare lon". constructiva ' :G*2 P2 02 etrieri 5 H8 +( G <mm.*0cm

#,+ puncte

-a alcatuirea stalpisorilor din beton armat pentru confinarea zidariei, se vor respecta

)ubiectul nr. +# 6 8 2 in zona inferioara, pana la 0# de cm deasupra fundatiei3 in zona de innadire a armaturii lon"itudinale3 la partea superioara, sub centura3

#,+ puncte

-a alcatuirea stalpisorilor din beton armat pentru confinarea zidariei, etrierii se vor indesi 1

)ubiectul nr. +* C4ecutantul lucrarii trebuie sa transmita investitorului 1 6 8 2 Ianualul calitatii3

#,+ puncte

Planul calitatii care include si Planul de control al calitatii, verificari si incercari3 Proceduri de e4ecutie3

)ubiectul nr. +2 constructii, investitorul pot sa colaboreze cu un laborator1 6 8 2 autorizat de catre ,)2 pentru incercarile respective3 acreditat de RC&6R pentru incercarile respective3

#,+ puncte

Pentru asi"urarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor, e4ecutantii lucrarilor de

laboratorul statiei de betoane care livreaza betonul pus in lucrare, daca este autorizat3

pag. 7

)ubiectul nr. ++ 2are dintre urmatoarele afirmatii este corecta $?@ 2(+.*//:%1 6 8 2

#,+ puncte

comisia de receptie amana receptia unei cladiri atunci cand se constata lipsa sau neterminarea unor lucrari ce afecteaza si"uranta in e4ploatare a constructiei3 comisia de receptie respin"e receptia unei cladiri atunci cand se constata vicii care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor impiedica realizarea e4i"entelor esentiale3 comisia de receptie recomanda admiterea receptiei in cazul in care nu e4ista obiectii sau cele care s'au consemnat nu sunt de natura sa afecteze utilizarea cladirii3

)ubiectul nr. +: 6utorizatia de construire se elibereaza pentru1 6 8 2 impre;muiri si mobilier urban, piete reparatii la instalatii interioare aferente constructiei, in limitele proprietatii

#,+ puncte

lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, sc9imbare de destinatie

)ubiectul nr. +0 #,2 puncte )c9imbarea soluiei te9nice din proiectul autorizat pe parcursul e4ecuiei lucrrilor implic obli"atoriu1 6 8 obinerea unei noi autorizaii de construire, indiferent de modificri3 dispoziie de !antier dat de proiectantul lucrrii !i verificat de verificatorul de proiecte atestat, n anumite condiii.

2omisia 19.11.2007

pag. 8

pag. 9