Sunteți pe pagina 1din 22

ORAR

Vineri

Joi

Miercuri

Mari

Luni

Ziua

Facultatea de Horticultur
Secia: Horticultur
Anul
Gr.
Ora
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

Sem. II, an univ. 2010 2011


I H.

1.

II H.

2.

Sala

1.

INFORMATIC/

A5

Floricultur

FIZIOLOGIE

A5

Entomologie

Floricultur

TOPOGRAFIE

A5

Agrochimie/ Biotehn.

Entomologie

Fitopatologie

Agrochimie/ Biotehn.

Englez/

3.

/Englez
Francez/

Sala

Fitopatologie

Topogr.

Cond. tract.**

Maini hort.

Topogr.

Cond. tract.**

Cond. tract.**

Maini hort.

Topogr.

MAINI HORTICOLE

Mec 10

/BIOTEHNOLOGII

H7

FITOPATOLOGIE / ENTOMOLOGIE

H7

Maini hort.

Botanic

Pedologie

Pedologie

Botanic

Imbuntiri funciare
Imbuntiri funciare

Botanic

AGROCHIMIE
Ecologie/
PEDOLOGIE

A5

BOTANIC

A5

H21

/Ecologie
ECOLOGIE

H17

Inform.

Fiziologie

Ed. fizic/

Fiziologie

Inform.

IMBUNTIRI FUNCIARE

H17

Inform.

Ed. fizic/

/Ed. fizic

FLORICULTUR

H17

Fiziologie
Pedologie

Fitotehnie/

/Fitotehnie

FITOTEHNIE

13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

*-discipline

2.

opionale, **-discipline facultative.

Lab.
fitotehnie

ORAR

Facultatea de Horticultur

Mari

Luni

Ziua

Secia:

Horticultur
Anul
Gr.
Ora
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11

Vineri

Joi

Miercuri

11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19

Sem. II, an univ. 2010 2011


III H.

IV H.

1.

2.

Sala

1.

2.

Sala

Viticultur

MANAGEMENT

H7

Viticultur

Legumicultur

LEGUMICULTUR

H7

Legumicultur

Ameliorare

AMPELOGRAFIE

H7

Ameliorare

Arh. peisager

Management

Arh. peisager

POMOLOGIE

H17

OENOLOGIE

H17

TEHN. PRELUCR. PROD. HORT.

H17

Contabilitate
Contabilitate
TEHNIC EXPERIMENTAL/
Tehn. exp./

H17

/ Tehn. exp.

LEGUMICULTUR

H17

Management

Oenologie

VITICULTUR

H17

Oenologie

Tehn. prelucr. prod.


hort.

POMICULTUR

H17

Tehn. prelucr. prod.


hort.

Ampelografie

Ampelografie

Pomicultur
Pomicultur

AMELIORARE

H17

ARBORIC. I ARH. PEISAGER

H17

CONTABILITATE

H17

Legumicultur

Pomologie

Pomologie

Legumicultur

Drept/

/Drept

19-20

*-discipline

opionale, **-discipline facultative.

ORAR

Facultatea de Horticultur

ariMari

Luni

Ziua

Secia:

Peisagistic
Anul
Gr.
Ora
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16

Miercuri

Sem. II, an univ. 2010 2011

16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16

I
1.

2.

4.

A5

FIZIOLOGIE

A5

TOPOGRAFIE

A5

2.

3.

4.

REELE EDILITARE
Reele/

Sala

H18

/Reele
/Reele

/Englez
H21

Pedologie
Pedologie

Botanic

Pedologie

Botanic

Inform.

Pedologie

Botanic

Inform.

Fiziolog.

Botanic

Inform.

Drumuri

Inform.

CONSTRUCII ORNAM/ DRUMURI I


TERASAMENTE

H18

URBANISM

H18

PLANTE FLORICOLE I DE GAZON

H18

Fiziolog.

Ed. fizic/

Geo. descr.

/Ed. fizic

Drumuri

Arboricult.

Ed. fizic/

Fiziolog.

/Ed. fizic

Geo. descr.

Arboricult.

Drumuri

Fiziolog.

Arboricult.
Drumuri

PEDOLOGIE

A5

BOTANIC

A5

Desen

tr
a
ct
.*
*

Topogr.

Pl. floricole
i de gazon

Geo. descr.

Topogr.

Cond.
tract.**

Cond.
tract.**

Geo. descr.

Topogr.

Arboricult.

Desen

Cond.

10-11

12-13
13-14

1.

ARBORICULTUR ORNAMENTAL

18-19
19-20
8-9

11-12

Sala

INFORMATIC/

Englez/

17-18

Joi

3.

Reele/

16-17

9-10

II

Pl. floricole
i
d
e
Construcii
g
a
z
o
n
Urbanism Construcii Pl. floricole
i de gazon

14-15

Topogr.

15-16

Urbanism

Vineri

16-17
17-18
18-19
19-20

Construcii

Pl. floricole
i de gazon

Urbanism

Construcii
Urbanism

8-9

GEOMETRIE DESCRIPTIV

9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17

Francez/

H7
Desen

/Francez

DESEN/

H21

Desen

17-18
18-19
19-20

ORAR

Facultatea de Horticultur

Luni

Ziua

Secia: Peisagistic
Anul
Gr.
Ora
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

Sem. II, an univ. 20102011


III.
1.

IV.
2.

3.

Sala

1.

2.

ART FLORAL

H21

Proiectare sp.
verzi

POMICULTUR I VITICULTUR

H21

PROTECIE FITOSANITAR

H7

3.

Sala

Modelare 3D
Modelare 3D

Modelare 3D

8-9
9-10
10-11

Mari

11-12

Proiectare
asist. calc.

12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19

Prot.
fitosanitar

Am. i ntre.
sp.
ver
zi

Prot.
fitosanitar
Proiectare
asist. calc.

Prot.
fitosanitar

Am. i ntre.
sp. verzi
Am. i ntre.
sp. verzi

Proiectare
asist. calc.

Proiectare sp.
verzi

Proiectare sp.
verzi

19-20
8-9
9-10
10-11

Miercuri

11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9

Legumicultur Pomic. i vitic.


Art floral
Pomic. i vitic.

Art floral

Legumicultur Pomic. i vitic.


Art floral

Legumicultur

Marketing
Legislaie i
contab.

Marketing
Legislaie i
contab.

Marketing
Legislaie i
contab.

Micronmulire
MARKETING

H21

LEGISLAIE I CONTAB.

H21

9-10
10-11

Joi

11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

Proiectare sp.
ver
zi

Micronmulire

AM. I NTRE. SP. VERZI

H21

Micronmulire
PROIECTARE SPAII VERZI

H7

LEGUMICULTUR

H7

PROIECT. AS. CALC. /MICRONMULIRE

H7

Proiectare sp.
verzi

Vineri

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18

Proiectare sp.
verzi

- discipline opionale*,discipline facultative**.

ORAR

Facultatea de Horticultur
Secia:

Silvicultur

Sem.II, an univ. 2010 2011

Miercuri

Mari

Luni

Ziua

Anul
Gr.
Ora
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

I Silv.
1.

2.

3.

II Silv.
4.

5.

Sala

1.

2.

3.

Sala

Micronmulire/

BOTANIC

H18

FIZIOLOGIE

H18

BIOFIZIC/Francez

H7

Fitopatologie

Micronmulire/

Dendrometrie

Fitopatologie
Dendrometrie
Dendrometrie

DENDROMETRIE

H21

FITOPATOLOGIE

H21

ECOLOGIE I PROTECIA MEDIULUI

H21

PEDOLOGIE FORESTIER

H21

Dendrologie

TOPOGRAFIE

H21

Ameliorare

Dendrologie

Fotogrametrie/

Ameliorare

Dendrologie

Fotogrametrie/

Ameliorare

/Englez
Ed. fizic/ /Ed. fizic
Ed. fizic/ /Ed. fizic

MICROMULTIPLICARE / FOTOGRAMETRIE

H18

8-9

Topografie Biofizic

9-10

Ecol. i prot.
mediului

Botanic

10-11

Joi

11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19

Topografie Biofizic
Biofizic

Botanic

Ecol. i prot.
mediul
ui

Botanic
Ecol. i prot.
mediului

Topografie

Botanic

Biofizic
Topografie

DENDROLOGIE

H21

AMELIORARE

H21

Vineri

19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

INFORMATIC FORESTIER
Pedologie

Fiziolog.

Fiziolog.

Pedologie

A6

Fotogrametrie/
Fitopatologie

Inform.
Inform.

Inform.

Francez/

Pedologie

Fiziolog.

Fiziolog.

Pedologie

Micronmulire/
Francez/

Inform.

-discipline opionale*, -discipline facultative**.


Facultatea de Horticultur

ORAR

Mari

Luni

Ziua

Secia:

Silvicultur
Anul
Gr.
Ora
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19

Sem. II, an univ. 2010 - 2011


III Silv.
1.

IV Silv.

2.

3.

Sala

1.

2.

Cult. vnatului

Transporturi forest.

Prod. forestiere

Exploat. forest.

Prod. forestiere

Transporturi forest.

Sala

Cult. vnatului
Exploat. forest.
Cult. vnatului
Exploat. forest.
GESTIUNEA AFACERILOR

H7

AMENAJAREA PDURILOR

S6

AMELIORAII SILVICE

H7

PRODUSE FORESTIERE

S6

CULTURA VNATULUI/

H7

TEHN. PRELUCRRII LEMNULUI

S6

Amenajarea pdurilor

Miercuri

19-20
8-9
9-10
10-11
11-12

Gest. afacerilor
mpduriri

Gest. afacerilor

Silvicultur

12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19

Silvicultur

mpduriri
Silvicultur

mpduriri

TRANSPORTURI FORESTIERE

H7

MARKETING/

Vineri

Joi

19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15

H21

Th. pr. lemn


MPDURIRI

H7
GESTIUNEA AFACERILOR N SILVIC.

SILVICULTUR

H7

Amelioraii

Gestiunea afacerilor

Marketing/

Marketing/

Gestiunea afacerilor

Amelioraii

Th. pr. lemn

Gest. afacerilor
EXPLOATRI FORESTIERE

Ergonomie/
H21

/ Ergonomie

ERGONOMIE/

Amelioraii

H17

Amenajarea pdurilor

15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

-discipline opionale*, -discipline facultative**.

ORAR

Facultatea de Horticultur

Ziua

Secia:

Ing. ec. n agricultur


Anul
Gr.
Ora
8-9
9-10
10-11

Mari

Luni

11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19

Sem. II, an univ. 2010 2011


I.
1.

Miercuri

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15

II.
Sala

Agrochimie
AGROCHIMIE

1.

Sala

Tehn. pomi-viticole/
Lab.
agroch.

Sociologie

TEHN. POMI-VITICOLE

H59

Tehn. pomi-viticole/

Algebr

ALGEBR

A5

Bazele managementului

BAZELE CONTABILITII

A5

TEHNOLOGII LEGUMICOLE

MACROECONOMIE

A5

Tehn. legumicole

H64

Culturi de cmp
CULTURI DE CMP

Lab.
fitotehn.

Geografie economic

BAZELE MANAGEMENTULUI

H18

Macroeconomie

INFORMATIC APLICAT

H18

Englez/

CONTABILITATE FINANCIAR

H18

19-20

Lab.

Joi

15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

/Ed. fizic
Bazele contabilitii

DEZVOLTARE RURAL

8-9

Vineri

Contabilitate financiar

9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18

SOCIOLOGIE GENERAL

H18

GEOGRAFIE ECONOMIC

H18

GEOMETRIE DESCRIPTIV

S2

Lab.

Dezv. rural/

Informatic aplicat

Geometrie descriptiv/

-discipline opionale*, -discipline facultative**.

ORAR

Facultatea de Horticultur

Luni

Ziua

Secia:

Ing. ec. n agricultur


Anul
Gr.
Ora
8-9
9-10

Sem. II, an univ. 2010 2011

III .
1.

IV.
Sala

Sala

Management agricol

10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17

Administrarea financiar a afacerilor


ADMINISTRAREA FINANCIAR A
AFACERILOR

MANAGEMENT AGRICOL

18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12

Lab.

H21
Dreptul afacerilor

17-18

ariMari

1.

MBUNTIRI FUNCIARE

Lab.

MANAG. PROD. SMN

Lab.
amelior.

Manag. prod. smn

CERCETRI OPERA./ MANAG.


PROIECTELOR

H21

mbuntiri funciare

COMUNICARE MANAGERIAL

H21

DREPTUL AFACERILOR

H21

ECONOMIE RURAL
Economie rural

H7
Comunicare manag.

JoiMiercuri
Vineri

12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

Managementul resurselor umane

Cercetri operaionale
ASIGURRI

H7

CONTROL FINANCIAR I AUDIT

Lab.

Control financiar i audit


Asigurri

GESTIUNEA MEDIULUI

Lab.

Gestiunea mediului
MANAGEMENTUL RESURSELOR
UMANE

H17

SOCIOLOGIE RURAL

A5

Managementul proiectelor

Sociologie

-discipline opionale*, -discipline facultative**.

Ziua

Facultatea de Horticultur
ORAR
Secia: Ing. i management n alimentaie
Sem. II, an univ. 2010 2011
Anul
Gr.
Ora
8-9

I.
1.

II.

2.

3.

Sala

9-10
10-11

Luni

11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11

Mari

11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9

Ed. fizic/

Algebr

Algebr

Ed. fizic/

/Ed. fizic

1.

2.

Prod.
legumic.

Ec. tur.

Conta fin.

Ec. tur.
Algebr

3.

4.

Prod.
legumic.

Ec. tur.

Pl. orn.

Conta fin.

Pl. orn.

Ec. tur.

Pl. orn.

Conta fin.

Baze manag.

Pl. orn.

ALGEBR

A5

BAZELE CONTABILITII

A5

MACROECONOMIE

A5

Inform.
aplicat

Conta fin.

Prod.
legumic.
Baze manag. Prod. viticole

Baze manag. Prod. viticole


Prod. viticole

Inform.
aplicat

Baze manag.

Francez/
Inform.
aplicat

Prod. viticole
Prod.
legumic.

Sala

BAZELE MANAGEMENTULUI

H18

INFORMATIC APLICAT

H18

CONTABILITATE FINANCIAR

H18

PRODUSE VITICOLE/

H18

ECONOMIA TURISMULUI

H18

PRODUSE LEGUMICOLE

H18

PL. ORNAM. I PEISAGISTIC

H21

Vineri

Joi

Miercuri

9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

Englez/

/Englez

Sociologie
Geogr. ec.

Sociologie

Drept gen./

Drept gen./

Geogr. ec.

Sociologie

Drept gen./

Geogr. ec.

BAZELE TURISMULUI

H18

DREPT GENERAL

H18

SOCIOLOGIE GENERAL

H18

GEOGRAFIE ECONOMIC

H18

Bazele tur.

Inform.
aplicat

Macroeconom Baze contab.

Macroeconom Baze contab.


Baze contab.

Bazele tur.

Bazele tur.
Macroeconom

-discipline opionale*, -discipline facultative**.

ORAR

Facultatea de Horticultur

Luni

Ziua

Secia: Ing.
Anul
Gr.
Ora
8-9
9-10
10-11

i manag. n alimentaie

Sem. II, an univ. 20102011

III.
1.

2.

IV.
3.

Sala

1.

Microbiologie

Adm. financ.
a afacerii

Dreptul
afacerilor

Microbiologie

11-12

2.

Dreptul

Microbiologie

Pl. medicinale

14-15
15-16

ADMIN. FINANC. A AFACERII

Manag.
proiectelor

Dreptul
afacerilor

H21

16-17

Pl. medicinale

17-18
18-19
19-20
8-9

Sala

Manag. n
agr
otu
r.

12-13

13-14

3.

Com. manag.

a
f
a
c
e
ri
l
o
r
Pl. medicinale

ariMari

9-10

Tehn. patis./

10-11
11-12
12-13
13-14
14-15

Adm. financ.
a afacerii

Legisl. alim.
Tehn. patis./

Adm. financ.
a afacerii

Com. manag.

Tehn. patis./
Com. manag.
Legisl. alim.

15-16

Legisl. alim.

16-17

ORNAMENT.Joi

Miercuri

17-18
18-19
19-20
8-9
9-10

H7

MICROBIOLOGIE

H7

LEGISLAIE N ALIMENTAIE

H7

TEHNICI DE PATISERIE

H17

10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10

Ec. rural

Manag. res.
umane

Sociologie

Ec. rural

Manag. res.
u
m
a
n
e

10-11

Sociologie
11-12

12-13
13-14

Vineri

ECONOMIE RURAL

14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

Manag. res.
umane

Sociologie

CERCETRI OPERA./MANAG.
PROIECTELOR

H21

COMUNICARE MANAGERIAL

H21

DREPTUL AFACERILOR

H21

Asigurri

Manag.
proiectelor
Asigurri

Manag.
proiectelor

Asigurri
ASIGURRI

H7

Manag. n
agr
otu
r.

Cercet. opera

Cercet. opera
Manag. n
agrotur.

Ec. rural

Cercet. opera

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

H17

SOCIOLOGIE RURAL

A5

PLANTE MEDICINALE

Lab.

MANAGEMENT N AGROTURISM

H7

13-14
14-15
15-16
16-17
17-18

-discipline opionale*, -discipline facultative**.

ORAR

Horticultur

Luni

Ziua

Secia:

Ing. i manag n ind. turismului


Anul
Gr.
Ora
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15

Sem. II, an univ. 2010 2011

I.
1.

2.

/ Englez
/Ed. fizic

II.
Sala

1.

Sala

Vineri

Joi

Miercuri

Mari

15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18

Sociologie

Ed fizic/

Geografie economic

Sociologie
Geografie economic

ALGEBR

A5

BAZELE CONTABILITII

A5

MACROECONOMIE

A5

Algebr
/Francez

Bazele contabilitii
Bazele contabilitii

Bazele turismului

Bazele turismului

Macroeconomie

Macroeconomie

Algebr

BAZELE TURISMULUI

H18

DREPT GENERAL

H18

SOCIOLOGIE GENERAL

H18

GEOGRAFIE ECONOMIC

H18

Drept/

/Drept

-discipline opionale*, -discipline facultative**.

ORAR

Facultatea de Horticultur

Luni

Ziua

Secia: M.T.C.
Anul
Gr.
Ora
8-9
9-10
10-11
11-12

Sem. II, an univ. 20102011


I.
1.

2.

Analiz matem.

Util. calc.

Util. calc.

Analiz matem.

3.

Topogr. gen.

4.

5.

6.

Ed. fizic/

/Ed. fizic

Englez/

Sala

Mari
Miercuri
Joi
Vineri

12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

Analiz matem.

Util. calc.

Ed. fizic/

/Ed. fizic

Francez/

Topogr. gen.
Ed. fizic/

Util. calc.

/Ed. fizic

Util. calc.

Analiz matem.

Fizic

Fizic

Analiz matem.

Topogr. gen.
Englez/
Fizic

Analiz matem.
Topogr. gen.

Francez/

/Francez

Fizic

Topogr. gen.
Desen
Topogr. gen.
Fizic

Desen
Fizic

Util. calc.

Desen
FIZIC

A5

UTILIZAREA CALCULATORULUI

A5

TOPOGRAFIE GENERAL

A5

ANALIZ MATEMATIC

A5

Desen

Desen
Instr. geodezice

Desen

INSTRUMENTE GEODEZICE

A5

Instr. geodezice
Instr. geodezice

Instr. geodezice

Instr. geodezice
Instr. geodezice

- discipline opionale*,discipline facultative**.

ORAR

Facultatea de Horticultur
Ziua

Secia: M.T.C.
Anul
Gr.
Ora
8-9
9-10

Sem. II, an univ. 20102011


II.
1.

2.

3.

Pedologie

Construcii

Teoria pr. mas.


geod.

4.

5.

6.

Sala

10-11

Luni

11-12

Teoria pr. mas.


geo
d.

Pedologie

Construcii

12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18

Mari

18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16

Geodezie

Construcii

Geod. proiect

Geodezie

Pedologie

Construcii

Geod. proiect

Teoria pr. mas.


geod.

Pedologie

Construcii

Construcii

Pedologie

Geodezie
Geod. proiect
Agric. i hort.
gen.

Geod. proiect

Geodezie

Matem. spec.

Agric. i hort.
gen.

Geod. proiect

Matem. spec.

Agric. i hort.
gen.

Geodezie

Geodezie

Matem. spec.

Agric. i hort.
gen.

16-17
17-18
18-19
19-20

Miercuri

Geod. proiect

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9

MATEMATIC SPECIAL

A5

TEORIA PRELUCRRII MSURTORILOR GEODEZICE

A5

CONSTRUCII CIVILE

A5

Francez**/
GEODEZIE MATEMATIC
Agric. i hort.
gen.
Teoria pr. mas.
geod.

Pedologie

9-10
10-11
11-12

Vineri

Joi

12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

H18

Teoria pr. mas.


geod.
PEDOLOGIE BONITARE CADASTRAL

A5

AGRICULTUR I HORTICULTUR GENERAL

A5

Matem. spec.
Matem. spec.
Matem. spec.

- discipline opionale*,discipline facultative**.


Facultatea de Horticultur
Secia: M

.T.C.

Anul

Teoria pr. mas.


geod.
Agric. i hort.
gen.

ORAR
Sem. II, an univ. 20102011
III.

Ziua

Luni
Mari
Miercuri
Joi
Vineri

Gr.
Ora
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

1.

2.

3.

4.

5.

Cartografie

Topo. ing.

Topo. ing.
Organiz. terit.

6.

7.

Sala

Organiz. terit.
Organiz. terit.

Topo. ing.

Cartografie
HIDROGRAFIE

A5

ORGANIZAREA TERITORIULUI

A5

MB. FUNCIARE/

A5
Cartografie
Cartografie

MSURTORI SUBTERANE

A7

TOPOGRAFIE INGINEREASC

A5

CARTOGRAFIE MATEMATIC

A5

Topo. ing.

Hidrografie/

/Hidrografie

Topo. ing.

Cadastru

Cadastru
Hidrografie/

Topo. ing.

Hidrografie/
Cadastru

Hidrografie/

/Hidrografie

Cadastru
/Hidrografie

Organiz. terit.

Topo. ing.

Cadastru
Cartografie

Ms. subterane mbunt. func.

Fotointerpr.

Cartografie

mbunt. func.

Fotointerpr.

Ms. subterane mbunt. func.


Cartografie

Ms. subterane

mbunt. func.

CADASTRU

A5

FOTOINTERPRETARE

A5

mbunt. func.
Cadastru
Fotointerpr.
Fotointerpr.

- discipline opionale*,discipline facultative**.

Fotointerpr.
Fotointerpr.

Fotointerpr.
Cadastru

mbunt. func.

mbunt. func.

ORAR

Facultatea de Horticultur

Vineri

Joi

Miercuri

Mari

Luni

Ziua

Secia: M.T.C.
Anul
Gr.
Ora
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

Sem. II, an univ. 20102011


IV.
1.

2.

3.

4.

LEGISLAIE FUNCIAR-CADASTRAL

Sala

H18

Org. lucr. n cadastru


Management/

/Management

Org. lucr. n cadastru

Org. lucr. n cadastru

Management/

/Management
Org. lucr. n cadastru

Legislaie/

MANAGEMENT CADASTRAL

H18

AUTOMATIZAREA LUCRRILOR N CADASTRU

H18

SISTEME INFORMATICE N CADASTRU

H18

/Legislaie
Eval. bunurilor imob.

Eval. bunurilor imob.


Legislaie/

/Legislaie

Eval. bunurilor imob.


EVALUAREA BUNURILOR IMOBILIARE

H21

Eval. bunurilor imob.

Sist. inform. n cad.


Autom. lucr. n cad.

Sist. inform. n cad.


Autom. lucr. n cad.

Sist. inform. n cad.


Autom. lucr. n cad.

Sist. inform. n cad.


Autom. lucr. n cad.

ORAGANIZAREA LUCRRILOR DE CADASTRU

H18

FOTOGRAMETRIE INGINEREASC

H18
Fotogrametrie ing.

Fotogrametrie ing.
Fotogrametrie ing.
Fotogrametrie ing.

- discipline opionale*,discipline facultative**.

Ziua

Ora

Luni

ORARUL SLII A5
Sem. II, an univ. 2010/2011
8-9
9-10
10-11

Miercuri

Mari

11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11

Joi

11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
15-16
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17

Vineri

17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18

DISCIPLINA

TITULAR CURS

ANUL DE STUDII

INFORMATIC

Conf. dr. Ioana Pop

IH+IP

FIZIOLOGIE

Prof. dr. tefania Gdea

IH+IP

TOPOGRAFIE

Conf. dr. Pop Nicolae

IH+IP

HIDROGRAFIE

Prof. dr. Budiu Viorel

III MTC

ORGANIZAREA TERITORIULUI

Prof. dr. Luca Emil

III MTC

MB. FUNCIARE/

Prof. dr. Drja Marcel

III MTC

ALGEBR

Lector dr. Rodica Sobolu

I IEA+I IMAPA+I IMIT

BAZELE CONTABILITII

Lector dr. Ileana Andreica

I IEA+I IMAPA+I IMIT

MACROECONOMIE

Conf. dr. Merce Cristian

I IEA+I IMAPA+I IMIT

TOPOGRAFIE INGINEREASC

Conf. dr. Pop Nicolae

III MTC

CARTOGRAFIE MATEMATIC

Prof. dr. Ortelecan Mircea

III MTC

MATEMATIC SPECIAL

Conf. dr. Ioana Pop

II MTC

TEORIA PRELUCRRII
MSURTORILOR
GEODEZICE

Prof. dr. Marin Ardelean

II MTC

CONSTRUCII CIVILE

Prof. dr. Ioana Tnsescu

II MTC

FIZIC

Prof dr. Criveanu Horea

I MTC

PEDOLOGIE

Conf. dr. Laura Paulette

IH+IP

BOTANIC

Prof. dr. Doina Stana

IH+IP

UTILIZAREA CALCULATORULUI

Prof. dr. Maria Micula

I MTC

TOPOGRAFIE GENERAL

Prof. dr. Ana Ciotlu

I MTC

ANALIZ MATEMATIC

Conf. dr. Ioana Pop

I MTC

Prof. dr. Pcurar Ioan

II MTC

Prof. dr. Luca Emil

II MTC

CADASTRU

Prof. asoc. Kovacs

III MTC

FOTOINTERPRETARE

Prof. asoc. Arsene

III MTC

SOCIOLOGIE RURAL

Asist. dr. M. Cucerzan

III IEA+III IMAPA

INSTRUMENTE GEODEZICE

Prof. asoc. Bdescu

I MTC

PEDOLOGIE BONITARE
CADASTRAL
AGRICULTUR I HORTICULTUR
GENERAL

18-19
19-20

Ziua

Ora
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9

Mari

Luni

ORARUL SLII H7
Sem. II, an univ. 2010/2011

9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15

Miercuri

15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

DISCIPLINA

TITULAR CURS

ANUL DE STUDII

MANAGEMENT

Asist. dr. Simu Vasile

IV H

LEGUMICULTUR

Prof. dr. Apahidean Silviu

IV H

AMPELOGRAFIE

ef lucr. dr. Anca Babe

IV H

PROTECIE FITOSANITAR

Prof. dr. Carmen Puia

III P

BIOFIZIC/

Prof. dr. Criveanu Horea

IS

GESTIUNEA AFACERILOR

Lector. dr. Mrioara Ilea

III S

AMELIORAII SILVICE

Prof. dr. Drja Marcel

III S

CULTURA VNATULUI
/BIOTEHNOLOGII

Prof. dr. Brudac/Conf. dr. Corina


Ctan
Prof. dr. Carmen Puia/Prof. dr.
Oltean Ioan

FITOPATOLOGIE / ENTOMOLOGIE

III S/II H
II H

ECONOMIE RURAL

Asist. dr. Cristina Pocol

III IEA+III IMAPA

MICROBIOLOGIE

ef lucr. dr. Rodica Pop

III IMAPA

LEGISLAIE N ALIMENTAIE

Lector dr. Todea Alexandru

III IMAPA

ASIGURRI

Lector dr. Jitea Mugur

IV IEA+IV IMAPA

TRANSPORTURI FORESTIERE

Conf. dr. Tut

IV S

MPDURIRI

Conf. dr. Holonec Liviu

III S

SILVICULTUR

Conf. dr. Tut

III S

PROIECTARE SPAII VERZI

Prof. asoc. Ilca

III P

LEGUMICULTUR

Conf. dr. Rodica Sima

III P

PROIECT. AS. CALC. /MICRONMULIRE

Conf. dr. Adelina Dumitra/Conf


dr. Corina Ctan

III P

GEOMETRIE DESCRIPTIV

Conf. dr. Stnil Sorin

IP

MANAGEMENT N AGROTURISM

Conf. dr. Arion Felix

IV IMAPA

Joi

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19

Vineri

19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16

16-17
17-18
18-19
19-20

Ora

Luni Ziua

ORARUL SLII H17


Sem. II, an univ. 2010/2011

Mari
Miercuri

ANUL DE STUDII

POMICULTUR / VITICULTUR

Prof. dr. Nastasia Pop/


Prof. dr. Viorel Mitre

III A+M

BIOCHIMIE

ef. lucr. dr. Francisc Dulf

I B + II IPM

BIOLOGIE CELULAR

Prof. dr. Elena Tma

I B + II B

MARKETING

ef. lucr. dr. Marius Sabu

IV A+M

POMOLOGIE

Prof. dr. Mitre Viorel

IV H

OENOLOGIE

ef lucr. dr. Anca Babe

IV H

TPH

Conf. dr. Lazr Vasile

IV H

TEHNIC EXPERIMENTAL/

Prof. dr. Sestra Radu

III H

LEGUMICULTUR

Prof. dr. Mniuiu Dnu

III H

VITICULTUR

Prof. dr. Nastasia Pop

III H

POMICULTUR

Prof. dr. Ropan Gavril

III H

TEHNICI DE PATISERIE

ef. lucr. dr. A. Pucean

III IMAPA

ECOLOGIE

Conf. dr. Maxim Aurel

II H

IMBUNTIRI FUNCIARE

Prof. dr. Budiu Viorel

II H

FLORICULTUR

Prof. dr. Maria Cantor

II H

AMELIORARE

Prof. dr. Ardelean Marin

III H

ARBORICULTUR I ARH. PEISAGER

ef. lucr. dr. Adrian Zaharia

III H

CONTABILITATE

Lector dr. Lucica Armanca

III H

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Conf. dr. Arion Felix

III IEA+III IMAPA

ERGONOMIE/

Prof. asoc. Avram

IV S

9-10
11-12

Joi

TITULAR CURS

8-9
10-11

Vineri

DISCIPLINA

12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16

Tehnic experimental/

16-17
17-18
18-19
19-20

Mari

Ora

Luni Ziua

ORARUL SLII H18


Sem. II, an univ. 2010/2011
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15

Miercuri

15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17

Joi

17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19

Vineri

19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15

DISCIPLINA

TITULAR CURS

ANUL DE STUDII

LEGISLAIE FUNCIAR-CADASTRAL

ef lucr. dr. Todea Alexandru

IV MTC

REELE EDILITARE

Prof. asoc. Dan Valentin

II P

BOTANIC

Prof. dr. Doina Stana

IS

FIZIOLOGIE

Prof. dr. tefania Gdea

IS

MANAGEMENT CADASTRAL

Lector. dr. Diana Dumitra

IV MTC

AUTOMATIZAREA LUCRRILOR N
CADASTRU

Prof. asoc. Vere

IV MTC

SISTEME INFORMATICE N CADASTRU

Conf. dr. Florica Matei

IV MTC

CONSTRUCII ORNAM/ DRUMURI I


TERASAMENTE

Prof. asoc/ Prof. dr. Ioana


Tnsescu

II P

URBANISM

Arh. dr. A. Salontai

II P

PLANTE FLORICOLE I DE GAZON

Conf. dr. Adelina Dumitra

IIP

BAZELE MANAGEMENTULUI

Conf. dr. Arion Felix

II IEA+II IMAPA

INFORMATIC APLICAT

Conf. dr Ioana Pop

II IEA+II IMAPA

CONTABILITATE FINANCIAR

Lector. dr. Ileana Andreica

II IEA+II IMAPA

PRODUSE VITICOLE/

Prof. dr. Nastasia Pop

II IMAPA

MICROMULTIPLICARE /
FOTOGRAMETRIE

ef lucr. dr. Rodica Pop/ef lucr. dr.


imonca

II S

GEODEZIE MATEMATIC

Prof. dr. Ortelecan Mircea

I MTC

ECONOMIA TURISMULUI

Lector. dr. Mihai Valentin

II IMAPA

PRODUSE LEGUMICOLE

Prof. dr. Mniuiu Dnu

II IMAPA

BAZELE TURISMULUI

Lector. dr. Mihai Valentin

I IMAPA+I IMIT

DREPT GENERAL

Lector dr. Todea Alexandru

SOCIOLOGIE GENERAL

Asist. dr. Cucerzan Mihai

GEOGRAFIE ECONOMIC

Prof. asoc. Surd Vasile

ORAGANIZAREA LUCRRILOR DE
CADASTRU

Prof. asoc. Bdescu

IV MTC

FOTOGRAMETRIE INGINEREASC

Prof. asoc. Arsene

IV MTC

I IEA+I IMAPA+I
IMIT
I IEA+I IMAPA+I
IMIT
I IEA+I IMAPA+I
IMIT

15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

Ora

Luni Ziua

ORARUL SLII H21


Sem. II, an univ. 2010/2011
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17

DISCIPLINA

TITULAR CURS

ANUL DE STUDII

ART FLORAL

Prof. dr. Maria Cantor

III P

POMICULTUR I VITICULTUR

Conf. dr. Ioana Mitre/Prof. dr.


Nastasia Pop

III P

ADMINISTRAREA FINANCIAR A
AFACERILOR

Lector dr. Jitea Mugur

III IEA+III IMAPA

ARBORICULTUR ORNAMENTAL

ef lucr. dr. Zaharia Adrian

II P

DENDROMETRIE

ef lucr. dr. imonca

II S

FITOPATOLOGIE

Prof. dr. Oroian Ioan

II S

ECOLOGIE I PROTECIA MEDIULUI

Conf. dr. Tut

II S

CERCETRI OPERA./ MANAG.


PROIECTELOR

Lector dr. Mrioara Ilea / Lector


dr. Diana Dumitra

IV IEA+IV IMAPA

COMUNICARE MANAGERIAL

Conf. dr. Arion Felix

IV IEA+IV IMAPA

DREPTUL AFACERILOR

Lector dr. Todea Alexandru

IV IEA+IV IMAPA

PEDOLOGIE FORESTIER

Prof. dr. Pcurar Ioan

IS

TOPOGRAFIE

ef lucr. dr. Lupu Ioan

IS

AGROCHIMIE

Prof. dr. Rusu Mihai

II H

EVALUAREA BUNURILOR IMOBILIARE

Prof. dr. Drja Marcel

IV MTC

MARKETING

Lector. dr. Sabu Marius

IV P

MARKETING/

Lector. dr. Sabu Marius

IV S

LEGISLAIE I CONTAB.

Lector dr. Todea Alexandru/


Lector dr. Lucica Armanca

IV P

AM. I NTRE. SP. VERZI

Prof. dr. Zaharia Dumitru

IV P

PL. ORNAM. I PEISAGISTIC

Conf. dr. Adelina Dumitra

II IMAPA

DENDROLOGIE

Prof. dr. Zaharia Dumitru

II S

AMELIORARE

Prof. dr. Sestra Radu

II S

EXPLOATRI FORESTIERE

Prof. asoc. Covrig

III S

DESEN/

Prof. as. Crciun

II P

Mari

17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15

Joi

Miercuri

15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19

Vineri

19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14

14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20