Sunteți pe pagina 1din 6

Lucrare: Alimentarea cu ap a localitii X

EVALUAREA LUCRARILOR
curs 4,25 lei/EURO

Cap.1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului


1.1. Obinerea terenului

1.2. Amenajarea terenului


1.2.1 Gospodarie de ap
- imprejmuire gospodarie de ap
160,0 x 128,0 lei/m
- sistematizare pe verticala gospodarie de ap
1600 mp x 0,73 lei/mp =
- acces gospodarie de ap
50,0 x 4,0 x 40,5 lei/mp
Total 1.2.1

20.480,0 lei
1.168,0 lei
8.100,0 lei
29.748,0 lei

Total 1.2

29.748,0 lei

1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala


10.000,0 lei
Total 1.3
10.000,0 lei
Subtotal Capitol 1

39.748,0 lei

Cap2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului


2.1. Alimentare cu energie electric
-LEA 0,4 kV L = 150 m
150,0 x 162 lei/ml
Total 2.1
Total Cap.2

=
=
=

24.300,0 lei
24.300,0 lei
24.300,0 lei

Cap.3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren


-topo
-geo

103.260,0 lei
33.200,0 lei
136.460,0 lei

3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii


- Aviz telefonie
- Acord de mediu
- ntocmirea documentaiei
- Studiu de impact

375,0 lei
250 ore x 7,50 lei/or =

1.875,0 lei
9.375,0 lei
11.250,0 lei

- Aviz de gospodrire a apelor


- ntocmirea documentaiei 250 ore x 7,50 lei/or = 1.875,0 lei
- Aviz Sanitar
- ntocmirea documentatiei
50 ore x 7,50 lei/or =
375,0 lei
- Aviz furnizare energie electrica
- ntocmirea documentatiei
70 ore x 7,50 lei/ora =
525,0 lei
- Aviz P.S.I.
- ntocmirea documentatiei
50 ore x 7,50 lei/ora =
375,0 lei
Recapitulatie cap.3.2.
Aviz telefonie
Acord de mediu
Aviz de gospodarire a apelor
Aviz sanitar
Aviz furnizare energie electrica
Aviz P.S.I.
Total 3.2
3.3. Proiectare si inginerie
4,5 % din C+M
2.213.072,0 x 0,045
Total 3.3

375,0 lei
11.250,0 lei
1.875,0 lei
375,0 lei
525,0 lei
375,0 lei
14.775,0 lei

3.4. Organizarea procedurilor de achizitie


- de proiectare
=
- de execuie
=
Total 3.4
3.5. Consultanta
1,5% din C+M

99.588,24 lei
99.588,24 lei
6.000,0 lei
8.000,0 lei
14.000,0 lei

2.213.072,0 x 0.015
Total 3.5

33.196,08lei
33.196,08lei

3.6. Asistenta tehnica


- dirigenie de antier1% din C+M
0.01 x 2.213.072,0
=
- asistenta tehnica din partea proiectantului
20 % din valoare proiectare
99.588,24 x 0,2
=
Total 3.6

22.130,72 lei
19.917,64 lei
42.048,36 lei

Recapitulatie cap. 3
3.1. Studii de teren
3.2. Obtinere avize si acorduri
3.3. Proiectare si inginerie
3.4. Organizarea procedurilor de achizitie
3.5. Consultanta
3.6. Asistenta tehnica
Total cap. 3

136.460,0 lei
14.775,0 lei
99.588,24 lei
14.000,0 lei
33.196,08lei
42.048,36 lei
340.067,68 lei

Cap. 4 Cheltuieli pentru investiia de baz


4.1. Constructii si instalatii
4.1.1. - Captarea apei i aduciunea
- Foraj H = 200,0 m
1 buc x 200ml x 850 lei/m
- Cabina foraj
1 buc x 15.348,0 lei /buc
- Instalaii hidraulice la foraj
1 buc x 13.225,0 lei /buc
- Instalaii electrice i mpamntare
1 buc x 6.140,0 lei/buc
-conducta aductiune
- Dn 90 mm 100,0 m x 68,0 lei/m
Total 4.1.1.

170.000,00 lei

15.348,00 lei

13.225,00 lei

6.140,00 lei

6.800,00 lei
211.513,0 lei

4.1.2 Staia de pompare i clorinare


4.1.2.1. Statie de pompare si clorinare
- constructii- arhitectura
- constructii- rezistenta
- instalatii tehnologice
- instalatii electrice

62.400,0 lei
22.000,0 lei
18.000,0 lei
16.000,0 lei

- instalatii sanitare
- procurare materiale sanitare
- instalatii tehnologice
Total 4.1.2.1.

1.500,0 lei
550,0 lei
11.100,0 lei
131.550,0lei

4.1.2.2. Retele tehnologice


-

retele tehnologice
retele electrice si priza de impamintare
constructii camin neutralizare
constructii rezervor de vidanjare 10mc
Total 4.1.2.2.
Total 4.1.2.
4.1.3. - Inmagazinare
Rezervor 200,0 mc
- constructii rezervor
- instalatii hidraulice
- camin apometru
Total 4.1.3.

14.500,0 lei
13.500,0 lei
2.500,0 lei
7.700,0 lei
38.200,0 lei
169.750,0 lei

=
=
=
=

180.000,0 lei
40.002,0 lei
6.487,0 lei
226.489,0 lei

4.1.4 - Retele de distributie


4.1.4.1. Retele
- Dn 110 mm, Pn6
- Dn 125 mm, Pn6
Total 4.1.4.1
Total 4.1.4.

16.068 m x 75,0 lei/m


2.951 m x 87,0 lei/m

RECAPITULATIE 4.1. Constructii si instalatii


4.1.1. Captarea apei i aduciunea
4.1.2. Staia de pompare i clorinare
4.1.3. Inmagazinare
4.1.4.- Retele distributie
Total 4.1. (fara TVA)

= 1.205.100,0 lei
= 256.737,0 lei
= 1.461.837,0 lei
= 1.461.837,0 lei
211.513,0 lei
169.750,0 lei
226.489,0 lei
1.461.837,0 lei
2.069.589,0 lei

4.2. Montajul utilajelor tehnologic e


4.2.1. - Captare apa
- montaj utilaj
4.2.2. - Statie de pompare i clorinare
- montare utilaj pompare i clorinare
4.2.3. Instalaii electrice
- montare utilaj
Total 4.2.

2.500,0 lei
12.505,0 lei
4.605,0 lei
19.610,0 lei

4.3. - Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj - (cf.liste utilaje)


4.3.1. Captarea apei
4.3.2. Staie de pompare i clorinare
4.3.3. Instalaii electrice
Total 4.3. (fara TVA)

18.083,75 lei
89.209,70 lei
23.200,00 lei
130.493,45 lei

4.4. - Utilaje fara montaj si echipamente de transport


4.5. - Dotari
4.5.1. - Dotari pentru stingerea incendiilor, mobilier de birou,
birotica, retele informatice
- conform lista dotari
24.650,0 lei
Total 4.5.
24.650,0 lei
4.6. Active necorporale

RECAPITULATIE CAP.4
4.1. Constructii si instalatii
4.2. Montajul utilajelor tehnologice
4.3. Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj
4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6. Active necorporale
Total cap.4

2.069.589,0 lei
19.610,0 lei
130.493,45 lei
24.650,0 lei
2.244.342,45 lei

C+M (1.2,1.3,2,4.1,4.2, 5.1)


= 2.213.072,0 lei
= 2.213.072,0 lei

Total C+M

Capitolul 5. Alte cheltuieli


5.1. Organizare de santier
conf. anexa

59.825,0 lei

28.769,93 lei
28.769,93 lei

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului


5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale 1,3%
2.213.072,0 lei x0,013
5.2.2. Alte taxe
Total 5.2.

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 5%


(1,2,3,4 )
(39.748,0+24.300,0+340.067,68+2.244.342,45) = 2.648.458,13 lei
2.648.458,13 lei x 5%
=
132.422,90 lei
Total 5.3.
=
132.422,90 lei
Recapitulatie cap. 5
5.1. Organizare de santier
5.2. Comisioane, taxe, cote legale
5.3. Diverse si neprevazute
Total cap. 5

59.825,00 lei
28.769,93 lei
132.422,90 lei
221.017,83 lei

Capitolul 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice


6.1. Pregatirea personalului de exploatare
2 pers. x 1 luna x 800,0 lei/luna

1.600,0 lei

6.2. Probe tehnologice si teste


Total cap.6.

3.190,0 lei
4.790,0 lei

Recapitulatie cap. 1-6


Cap.1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
39.748,0 lei
Cap.2 Cheltuieli pentru asigurare utilitatilor
24.300,0 lei
Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
340.067,68 lei
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
2.244.342,45 lei
Cap. 5 Alte cheltuieli
221.017,83 lei
Cap. 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice

4.790,00 lei

TOTAL VALOARE (fara TVA)


TVA 19 %
TOTAL VALOARE (cuTVA)

2.874.265,96 lei
546.110,53 lei
3.420.376,49 lei

Din care:
TOTAL C+M (fara TVA)
TVA 19 %
TOTAL C+M (cuTVA)

2.213.072,00 lei
420.483,68 lei
2.633.555,68 lei