Sunteți pe pagina 1din 8

Construcia Pensiunii Turistice *** Roxana i a Utilitilor de Agrement n LocalitateaVatra Dornei !

udeul "ucea#a

$%&'()R*A+&& D,"PR, C)'")R+&UL PR)&,CTULU& $%$% Date des-re organi.aia -romotoare Numele or$ani%aiei Acronim ,dac este ca%ul&ipul or$ani%aiei Domeniul de activitate# ompetena /n domeniul proiectului# ontri0uia in cadrul proiectului"
S" " VA&RA D'RN() A '**'DA&)'N S"R"+"

. S"R"+"
.o0iectul principal de activitate este incadrat con1orm A(N la sectiunea ) 2 o t e l u r i s i restaurante 3 clasa 4425 !acilitati de ca%are pentru vacante si perioade de scurta durata 3activitatile secundare 1iind de alimentatie 3 a$rement si recreere .*asura 616. )ncura7area Activitatilor &uristice punctand principalele o0iectiveale acestei masuri de a de%volta activitile turistice /n %onele rurale care s contri0uie lacre8terea numrului de locuri de munc 8i a veniturilor alternative3 precum 8i la cre8tereaatractivitii spaiului rural

Adresa: Strada Judeul Vasile Deac Suceava Numrul ara 12 Romnia

Persoana de contact : Nume si prenume: !unctia: Strada Nr": Judetul: ara#

Rusu ristian Administrator Vasile Deac 12 Suceava Romnia

/% R,0U*ATUL PR)&,CTULU& 2

/%$"&itlul proiectului ,ma9" 145 caractere-: 'NS&R:)R( P(NS):N( &:R)S&) ; <) :&)+)&;) D( A=R(*(N&> "

/%/"Acronimul proiectului ,ma9" ? caractere- : @Pensiunea Ro9ana>" /%1" uvinte cAeie ,ma9imum cinci cuvinte-: Pensiune turistic" /%2"Durata proiectului ,e9primat /n luni# recomandat 2B.6C luni-: 2B luni" /%3"Pro$ramul D domeniul /n care se /nscrie proiectul: PNDR , Pro$ramul Naional de De%voltare Rural/%4%Scop proiect ,ma9"B r/nduri-# Justi1icarea necesitii proiectului ,ma9"B r/nduri-: )deea proiectului este 1undamentata pe 0a%a potentialului turistic crescut al localitatii Vatra Dornei 3 potential ce poate 1i e9ploatat pro1ita0il prin amena7area unei structuri de ca%are de tip pensiune turistica de 6 stele3 spaii de campare3 amena7ri de 8tranduri 8i piscine" /%5"Stadiul actual al pro0lematicii proiectului la nivel naional 8i internaional: Activitatea de incura7are a activitatii turistice in mediul rural 1ace o0iectul PNDR intre anii 255E.2516 3 masura 616 @)ncura7area activitatilor turistice F" /%6"'0iective $enerale evalua0ile ale proiectului ,1. ma9"6-# o0iective speci1ice evalua0ile ale proiectului ,1. ma9"C-: .de%voltarea activitilor turistice /n %onele rurale care s contri0uie la cre8terea numrului de locuri de munc 8i a veniturilor alternative3 precum 8i la cre8terea atractivitii spaiului rural# . o0iective speci1ice evalua0ile ale proiectului: 1" crearea 8i meninerea locurilor de munc prin activiti de turism3 /n special pentrutineri 8i 1emei# 2" cre8terea valorii adu$ate /n activiti de turism# 6" crearea3 /m0untirea 8i diversi1icarea in1rastructurii 8i serviciilor turistice# B" cre8terea numrului de turi8ti 8i a duratei vi%itelor" /%7"Activiti principale des18urate /n cadrul proiectului ,re%olv o0iectivele-:
. acAi%itionarea de o0iecte certi1icate ca 1iind produse traditionale de marca" *o0ilier traditional3'0iecte din ceramicaDlut3 Gutoaie din lemn ,doa$a-3&esaturi traditionale

.clieni ai pensiunii3turi8tii care doresc s vi%ite%e %ona Gucovinei: *u%eul (tno$ra1ic al Gucovinei3 partiile de sHi3 *anastirea P)A&RA &A)(&:R))3 ScAitul
*(S&( AN)S3 ScAitul P'D: 'SN()3 *anastirea de *aici IAcoperamantul *aicii DomnuluiI3 la cativa Hm de Vatra Dornei: P:&NA3 S: (V)&A ,14?1 . 1C51-3 *'+D'V)&A ,1462-3 V'R'N(& ,1B??-3 2:*'R ,1465-3 &raseele montane din Jona Dornelor ,*untii alimani3 Rarau3 =iumalau3 Gistritei3 SuAard3 V1" 'usorul-

. participarea in mod or$ani%at la evenimente culturale tar$uri saptamanale de le$ume.1ructe3 o0iecte arti%anale3 Aaine . diversi1icarea in1rastructurii turistice prin amena7areaunei piscine 3 a unui traseu montan de drumetii . asi$urarea de materiale in1ormative precum si vi%itarea siturilor arAeolo$ice /%$8"Re%ultatele evalua0ile a8teptate ca urmare a reali%rii proiectului : . Se crea%a o structura de primire turistica cu $rad ridicat de com1ort cu o capacitate de 65 persoane# . Se crea%a 1acilitati recreationale prin amena7area unei piscine si a unui traseu montan de drumetii /%$$":tili%atori 8i Dsau 0ene1iciari ai re%ultatelor proiectului: .turi8ti romni 8i strini# /%$1")mpactul social evalua0il estimat al proiectului: .crearea a ? locuri de munc# .diversi1icarea si cresterea calitatii vietii in mediul rural# /%$3" osturi estimate proiect ,cost totalK1inanareLco1inanare) ,R'NValoarea total a investiiei este de 62E"555(uro cu &VA si este detaliat pe structura devi%ului $eneral

1% PR)PU',R,A PR)&,CTULU& 1%$%)9iecti#ele -roiectului Descriei /n detaliu o0iectivele principale ale proiectului" ,ma9im 1555 caractere-: . cre8terea 8i /m0untirea structurilor de primire turistic la scar mic# . de%voltarea sistemelor de in1ormare 8i promovare turistic# . crearea 1acilitilor recreaionale /n vederea asi$urrii accesului la %onele naturale de interes turistic" .de%voltarea activitilor turistice /n %onele rurale care s contri0uie la cre8terea numrului de locuri de munc 8i a veniturilor alternative3 precum 8i la cre8terea atractivitii spaiului rural# . o0iective speci1ice evalua0ile ale proiectului: ." crearea 8i meninerea locurilor de munc prin activiti de turism3 /n special pentru B

tineri 8i 1emei# . cre8terea valorii adu$ate /n activiti de turism# . crearea3 /m0untirea 8i diversi1icarea in1rastructurii 8i serviciilor turistice# . cre8terea numrului de turi8ti 8i a duratei vi%itelor" 1%/%Re.ultate estimate ale -roiectului: (videniai re%ultatele 8i impactul estimate /n cadrul proiectului" ,ma9im 455 de caractere-. aracteristicile principale ale constructiilor propuse !unctiunea : P(NS):N( &:R)S&) ; Re$im de inaltime: PL* )naltimea la cornisa L6"CB Aria construita : 1?B"55mp Aria des1asurata: 655"55 mp Aria utila: 255"55mp Panta acoperisului sarpanta: 6? M =radul de ocupare al terenului: P'&: B3E2M oe1icient de utili%are al terenului: :&: 5354 +ocuri de munc nou.create ?: An$a7area personalului personalul va 1i 1ormat din: . 2 recepioneri3 care vor asi$ura 0una des18urare a ca%rii turi8tilor# . 2 cAelnerie# . 2 0uctari3ce vor asi$ura prepararea in mod traditional a meselor pentru turi8ti# . 1 camerist3 care va avea $ri7 de aspectul 8i curenia pensiunii# . 1 pa%nic ce are ca principala atri0utie asi$urarea pa%ei si si$urantei turistilor si a 0unurilor acestora3 a
autoturismelor din parcarea incintei in con1ormitate cu prevederile +" 666D2556"

1%1% Descrierea acti#itilor -roiectului: Punei /n eviden principalele activiti propuse pentru reali%area proiectului" ,ma9im 2555 de caractereProiectul este o noutate pentru localitatea Vatra Dornei prin 1aptul ca diversi1ica serviciileturistice pre%ente pe plan local prin amena7area unei crame cu speci1ic traditional 3 a unei piscine 3 a unei sali de 1itness si a unui traseu montan de drumetii ce va duce la crestereaatra ctivitatii %onei 3 dar si prin 1aptul ca 1oloseste teAnolo$ii ecolo$ice inovatoare prin1olosirea panourilor solare 1otovoltaice pentru producerea ener$iei electrice si prin 1olosireaunei centrale $eotermale pentru asi$urarea atat a incal%irii cat si a racirii unitatii 3 lucru ce duce la o scadere cu apro9imativ 45M a cAeltuielilor de intretinere" ladirea principal #a cu-rinde crama sala ;itness restaurantul si s-atiile de ca.are acestea #or a#ea un grad de com;ort si calitate de 1 stele con;orm reglementarilor Agentiei 'ationale a Turismului si #a ;i dis-usa ast;el : Su9sol <$78 m/= : > "ala ;itness cu o su-ra;ata de 68 m/ dotata cu a-arate degimnastica 4

> rama cu o supra1ata de 155 m2 amena7ata in stil rusticcu pereti din caramida rosie 3 tavanul in 1orma de 0olta 3 decorate cu o0iectetraditionale , 0utoaie lemn 3 mo0ilier traditional 3 o0iecte traditionale deceramica 3 esturi tradiionale.Jona de acces cu o supra1ata de 15 m2

Parter ,255 m2-: . Girou receptie 14 m2 . Restaurant de 6 stele cu 0ucatarie ,C5 m2- dotata complet 3 salade mese , ?5 m2- decorata in stil rustic " .&oaleta ,24 m2.Jona de acces ,25 m2 (ta7ul 1,255 m2- : va 1i 1ormat din %ona de acces , 25 m2 - si din 15 cameredu0le 3 cu 0ai si toalete proprii 3 decorate in stil rustic 3 amena7ate saindeplineasca conditiile de clasi1icare pentru 6 stele " *ansarda ,125 m2- : 1ormata din %ona de acces ,25 m2- 3 4 camere du0le 3 cu 0 a i s i toalete proprii 3 decorate in stil rustic 3 amena7ate sa i n d e p l i n e a s c a conditiile de clasi1icare pentru 6 stele" Piscina va 1i situata la sud de cladirea principala la o distanta de 155 m 3 supra1ata de?5 m2 3 cu o adancime de la 45 cm pana la 6 m 3 va 1i preva%uta cu sistem automat de1iltrare a apei 3 va avea 65 de se%lon$uri si um0rele "

C% Traseul montan va 1i situat pe versantul montan a1lat la sud de pensiune 3 va avea o lun$ime de C Hm des1asurandu.se in arealul 1orestier Vatra Dornei nr"N si c o n t i n e amena7ari special din piatra pentru popasuri 3 marca7e speciale 3 la limita superioara va1i amena7ata o plat1orm panoramica din piatra " D% Dotari te?nice ladirea va 0ene1icia de o centrala termica cu 1unctionare pe lemne sau cu panoul solar amplasata intr.un spatiu special amena7at care va asi$ura de0itul de apa calda necesara" +a e9terior se va monta o microstatie de epurare3 care va 1unctiona pe perioada in care se va de%volta sistemul de canali%are al localitatii Salcioara3 a1lat de7a in lucru3 iar pe latura de sud la nivelul terenului se vor monta C panouri solare conectate la 0oilerul cu 2 serpentine pentru a asi$ura apa calda in toate perioadele anului la capacitati di1erite" Apa calda este 1olosita atat la 0ai si 0ucatarie cat si ca a$ent termic pentru a reduce consumul de curent electric al centralei termice" &nstalaii a;erente construciilor . Instalatii sanitare '0iectivul cuprinde o cladire care sa satis1aca cerintele 1unctiunii de pensiune a$roturistica pentru care se vor proiecta instalatii sanitare interioare in con1ormitate cu S&AS 1BN?DE5 si normativul )EDEB" Proiectul de instalatii sanitare va cuprinde urmatoarele lucrari principale: . ecAiparea $rupurilor sanitare cu o0iecte sanitare# . alimentarea cu apa rece a o0iectelor sanitare# . canali%area o0iectelor sanitare# . racorduri la utilitatile e9istente in incinta ,alimentare cu apa si canali%are-"

Apa calda mena7era va 1i preparata intr.un 0oiler cu doua serpentine3 din care una va 1i racordata la un panou solar" -Instalatii interioare de evacuarea apelor uzate menajere )nstalatia interioara de canali%are cuprinde le$aturile de evacuare a o0iectelor sanitare3 coloane de aerisire si colectoarele distri0utiei ori%ontale" Se propun pentru conductele de canali%are tu0uri si piese de le$atura din polipropilena" . Instalatii termice Pentru acest spaiu3 s.au proiectat instalaii termice interioare in con1ormitate cu S&AS 1E5NDE5 si normativul ) 16D2552" &emperaturile interioare de calcul au 1ost alese con1orm S&AS 1E5ND1EE5" Pentru /ncl%irea /ncperilor s.a prev%ut un sistem de /ncl%ire cu radiatoare din otel3 tip panou" A$entul termic 1olosit este apa calda cu parametrii de ?5DC5 O 3 1urni%at de o centrala termica proprie cu 1unctionare pe lemne3 amplasata intr.un spatiu special amena7at" Necesarul de ener$ie termica: 45 HP -Canalizarea menajera. Apele u%ate mene7ere re%ultate de la o0iectiv sunt cele provenite de la $rupurile sanitare din incinta" Aceste ape u%ate se vor evacua print.o retea de canali%are din PV Q= cu camin de vi%itare din polietilena"Apele u%ate mena7ere vor 1i evacuate la o statie de epurare amplasata in incinta" Promo#area -ensiunii .Rnscrierea in circuitul turistic consta in introducerea pensiunii in circuitul touristic prin inscrierea la 0irourile de promovare turisti ca si prin trimiterea de o1erte catre a$entiile de turism " .Promovarea prin a$entii turism se vainsrcrie pensiunea in 0a%ele de date ale marilor a$entii de turism dintara si se vor reali%a o1erte promotionale pentru a le 1i distri0uite acestora" .Promovare prin site propriu se va crea un Se0siteal pensiunii ce va contine ima$ini si date cu preturile si serviciile o1eritedar si un so1tSare pentru servicii de re%ervare online a spatiilor deca%are care sa 1ie interconectat la so1tSare principal al pensiunii" 2% ,ligi9ilitate 2%$ Categoriile de 9ene;iciari eligi9ili *icro>ntre-rinderile -ersoane ;i.ice <Persoanele 1i%ice se pot autori%a doar /n persoan 1i%ic autori%at3 /ntreprindere 1amilial sau /ntreprindere individual3 a8a cum sunt de1inite /n ':= BBD 255?" Aceast cate$orie de 0ene1iciari tre0uie s opte%e /nc din momentul depunerii ererii de !inanare pentru 1orma /n care dore8te autori%areaGene1iciarul eli$i0il al acestui proiect este Societatea omerciala TUVATRA D)R',& ACC)**)DAT&)' "ocietate cu Ras-undere Limitata inregistrata la Registrul Comertului su9 numarul !1/@2@/8$$ cu sediul in localitatea Vatra Dornei Audetul "ucea#a a#and ca administrator -e Rusu Cristian% Societile cooperative de $radul 1 meteugreti i de consum care au prev%ute /n actul N

constitutiv ca o0iectiv des1urareaD de%voltarea de activiti ce vi%ea% turismul rural sunt eli$i0ile pentru a aplica proiecte $eneratoare de pro1it" 2%/ Categoriile de c?eltuieli eligi9ile *asura 616 dispune de o contri0utie pu0lica de 4BB"222"NNB (uro cu o cota de 1inantarede 45 M din totalul cAeltuielilor eli$i0ile pentru activitatile $eneratoare de pro1it si 155M dintotalul cAeltuielilor eli$i0ile pentru activitatile ne$eneratoare de pro1it " Activitatile si cAeltuielile eli$i0ile sunt : a- cele de investitii in in1rastructura de primire turistica prin construcia3moderni%area3 e9tinderea 8i dotarea structurilor de primire turistice avnd pn la 14 camere ,pentru investiii /n structuri de primire turistice altele dect celede a$roturism3 nivelul de con1ort 8i calitatea serviciilor propuse prin proiect3tre0uie s atin$ standardul de calitate de minimum 6 mar$areteD stele- 3unitatile de primire turistica eligibile fiind vile

turistice , bungalouri , sate turistice , pensiuni si agropensiuni turistice.


De asemenea3 vor 1i susinute investiiile de racordare la utilitile pu0lice3 acAi%iionarea de ecAipamente de producere a ener$iei din alte surse re$enera0ile dect 0io.com0usti0ii3 ca parte component a proiectelor"