Sunteți pe pagina 1din 6

Revista Vox Philosophiae

Volumul II, numărul 1/2010

FILOSOFIE ANALITICĂ

Număr publicat sub egida Societăţii române de filosofie analitică (SRFA)

Număr special editat de Corina MATEI şi Diana DECA

Proiectul cultural Vox Philosophiae

Apel la contribuţii (Call for papers)

Autorii care doresc a participa la acest număr al revistei sunt invitaţi a lua cunoştiinţă de indicaţiile pentru autori . Articolele acestui număr sunt publicate în limbile română, franceză, engleză şi germană. Termenul limită pentru trimiterea articolelor este 15 mai 2010.

CUPRINS PROVIZORIU

Diana DECA, "Why is Reasoning Better Than Rhetoric?" Isidora Stojanovic, "When Is Action Intentional? A Problem for Ginet's Acausal Theory of Action" Joëlle PROUST, "Animalul intentional" Elisabeth PACHERIE si Joëlle PROUST, "Stiinte neuronale si întelegerea celuilalt"

ISSN 2100-0069

Copyright © Toate drepturile rezervate

Redacţia Vox Philosophiae

Redactori şefi

Sorin Claudiu MARICA, doctorand Universitatea din Nisa Sophia-Antipolis Cora MATEI, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti

Membrii onorifici

Prof. dr. Ion COPOERU, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Prof. dr. Jean-François LAVIGNE, Universitatea din Nisa Sophia-Antipolis (Franţa) Prof. dr. Jean GRONDIN, Universitatea din Montreal (Canada) Prof. dr. Claude ROMANO, Universitatea Paris Sorbonne-Paris IV (Franţa) Dr. Ciprian VĂLCAN, scriitor şi filosof, preşedinte al Societăţii Tinerilor Universitari din România

Comitet ştiinţific şi de lectură

Dr. Cora MATEI, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti Dr. Grégori JEAN, Universitatea din Nisa Sophia-Antipolis (Franţa) Dr. Yves MAYZAUD, Universitatea din Wuppertal (Germania) Sylvain CAMILLERI, doctorand în filosofie, Universitatea Paul Valéry - Montpellier III Diana DECA, doctorand în filosofie, Cognitive Science Center, Amsterdam

Comitet de redacţie

Sorin Claudiu MARICA, doctorand Universitatea din Nisa Sophia-Antipolis, redactor-şef şi responsabil publicaţie Cora MATEI, lector universitar doctor, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, redactor-şef şi responsabilă publicaţie Raluca MOCAN, doctorand în filosofie, Universitatea Paris Est, responsabilă articole străine Rareş IORDACHE, redactor presa locală şi www.irregular.ro, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj- Napoca, responsabil articole româneşti Ioana BACIU, Facultatea de Filosofie Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, specializarea Filosofie aplicată şi management cultural, responsabilă traduceri

Tudor GROZAV, Universitatea Humboldt, Berlin

Comitet de traducere Limba franceză

Simona-Mihaela ILIEŞ, profesor universitar, traducător franceză, Universitatea Bogdan Vodă, Cluj-Napoca

Limba italiană

Cristina Patricia GHEORGHE, traducător franceză şi italiană

Limba engleză

Magdalena DUMITRANA, conf. univ. la Universitatea de Stat din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Sediu şi redacţie:

22, Impasse des Cigales, 06400, Cannes, France

Adresă de mail:

Telefon:

0033618733829

Periodicitate:

Revista Vox Philosophiae apare bianual, iar uneori, suplimentar, un număr special.

Alte informaţii:

Revistă a Proiectului cultural Vox Philosophiae (www.voxph.org) Autorii sunt rugaţi a păstra copii ale manuscriselor, întrucât acestea nu se returnează. Pentru mai multe detalii privind propunerea articolelor, vizitaţi această pagină: www.philosophical- review.info.

Indicaţii pentru autorii articolelor

Indicaţii generale

Vox Philosophiae publică doar articole de filosofie, traduceri de filosofie inedite, note critice sau recenzii.

Contribuţiile trebuie să fie inedite în limba sau sub forma în care sunt publicate în revista Vox Philosophiae

Vox Philosophiae publică texte în română, franceză, engleză, italiană şi germană.

Manuscrisele trebuie trimise comitetului de redacţie la adresa:

voxphilosophiae@aol.com (format Word sau Open Office; atenţie, nu în format PDF!). Responsabili publicaţie: Sorin Claudiu MARICA şi Cora MATEI.

Rugăm ca, în măsura posibilului, articolele să nu depăşească 15000 de cuvinte.

Toate articolele trebuie să conţină un rezumat şi cinci cuvinte cheie în romană şi/sau engleză.

În momentul primirii manuscriselor, un mail de confirmare vă va fi adresat.

Redacţia urmăreşte publicarea articolelor într-un timp rezonabil. În general, o evaluare durează între trei şi opt săptămâni.

Evaluarea textelor primite este efectuată de către doi membri ai redacţiei, iar, dacă este necesar, şi de către unul sau mai mulţi dintre membrii ştiinţifici. Evaluatorii nu cunosc numele autorilor şi viceversa.

Textele publicate în revistă nu mai pot fi republicate sub orice formă, hîrtie sau virtuală, fără autorizaţia expresă a redacţiei. De asemenea, retragerea unui text din revistă nu este posibilă.

Formele de publicare ale revistei sunt cea virtuală, pe site-ul revistei (www.philosophical-review.info), şi imprimarea pe hârtie în număr limitat, exemplare oferite bibliotecilor de filosofie.

ISSN 2100-0069

Copyright © Toate drepturile rezervate