Sunteți pe pagina 1din 4

PODIUL SUCEVEI Limita estic: denivelarea dintre Dealurile Ibnetilor i parial C mpia !

oldovei de nord" pe aliniamentul localitilor #aranca $pe Prut% & Su'aru & Cristineti & Ibneti & Pom rla( )n continuare" spre sud" urmea* depresiunea de contact dintre Dealul !are i C mpia !oldovei" pe aliniamnetul +ilieu +oria & endriceni & #reti & Ipoteti & Coplu & ,lm n*i & Scobini & Cotnari & Cucuteni & Ddeti & Strun-a & #uda. Limita ctre Podiul Central !oldovenesc trece prin apropierea localitilor + ndreti & Stnia & Sa-na. Ctre nord limita este -rania cu Ucraina. Ctre sud&vest intr )n contact cu Subcarpaii !oldovei prin intermediul Culoarului !oldovei. Limita vestic /a de Obcina !are urmrete aliniamnetul Vicovu de Sus & !ar-inea & Solca & Cacica & Pltinoasa. Este alctuit din /ormaiuni sarmaiene necutate" cu )nclinare -eneral concordant cu cea a )ntre-ului Podi al !oldovei $0...10 2o%. Sunt /ormaiuni repre*entate de ar-ile i marne cu alternane de nisipuri la care se adau-" )n anumite sectoare" ori*onturi subiri de -resii" calcare" con-lomerate. 3elie/ul are caractere tipice de podi pe structur monoclinal. E4ist: Culmi i platouri structurale )nalte: Dealul !are" Podiul Dra-omirnei( Dealuri piemontane & la contactul cu unitatea carpatic: Podiul Piemontan dintre r urile !oldova i Suceava( Depresiuni i )neuri sculpturale: Liteni" #lcui" #ucecea" Strun-a( Culoare lar-i cu esuri i terase /luviatile: culoarele !oldova i Siret( C mpii piemontane terasate: #aia" 3dui. Pre*ena ori*onturilor de roci dure protectoare a determinat apariia celor mai mari )nlimi din Podiul !oldovei: Dl.Ciun-i $566 m%" Dl. !are & 7udora $068 m%" Dl.#oitea $069 m%" Dl.7eioara $016 m%" Dl.Poiana 7rei !eri & Dra-omirna $010 m%. Platourile structurale au cea mai mare e4tindere )n prile centrale i de est" unde /aciesul sarmaian este alctuit pe )ntinderi mari din -resii i calcare( platourile au supra/aa aproape ori*ontal $pantele nu depesc 9:% i se a/l la altitudini de 0:: la 9:: m" )n /uncie de po*iia stratului re*istent care este scos la *i. Dintre platourile structurale cu aspect de adevrate c mpuri )nalte amintim platourile: Cala/intetilor" Clinetilor" !itoc&;d ncata&#urdu<eni $)n Podiul Dra-omirnei%" #osanci" Dealul Liniei" Dl.Ciritei" 7trui" +omita" !oca" #rteti $)n Podiul ,lticenilor%" Dl. !are din Culmea Siretului" unde de alt/el se de*volt cel mai )ntins platou structural din Podiul !oldovei. =n Dealul !are se remarc plat/ormele structurale >#roscria & Laiu? $V.7u/escu" @A98% i >S n-eap? $V.7u/escu" @A98%( ori*onturile de calcare i -resii sunt e4ploatate doar pentru interese strict locale $)n *ona pdurii Ba-avia sunt )nc vi*ibile vec'ile cariere pentru pietre de moar%. =n ma<oritatea ca*urilor" mar-inile acestor plat/orme sunt abrupte" constituind cornie dure la ba*a crora" datorit pre*enei unor strate acvi/ere bo-ate" apar alunecri de amploare. !arile vi ale Sucevei i Siretului" ad ncite cu peste @0: m )n podi" cursul superior al Comu*ului !are i Comu*ului !ic sunt orientate )n -eneral pe direcia DV & SE" /iind consecvente( evoluia lor avansat tinde s le trans/orme )n depresiuni & culoar pe direcia de )nclinare a stratelor. Este posibil ca )n viitor reeaua 'idro-ra/ic s se trans/orme parial )ntrEo reea transversal" )ntruc t r urile din ba*inul Prutului au nivelul de ba* mai cobor t cu cca @5: ... 1:: m dec t a4ul vii Siretului( cumpna de ape sEa deplasat mereu i se va deplasa spre vest iar unii a/lueni ai Prutului au ptruns de<a p n la nivelul teraselor <oase ale Siretului. De @

e4emplu" )n sectorul #u'ai & Valea !orii din aua de la Dersca" Fi<ia a reuit s capte*e ba*inul superior al #a'nei" a/luent al Siretului. Situaia se repet la nivelul eii de la #ucecea" unde Sitna" a/luent al Fi<iei" a captat ba*inul superior al vii Curmturii iar valea ,undoaiei a ptruns p n la nivelul terasei de 1: m a Siretului. Supra/eele netede )ntinse i continui au /ost interpretate de unii -eo-ra/i ca supra/ee de nivelare provenind din trei cicluri de ero*iune. Studiile recente in/irm" )ns" acest lucru" a<un- nd la conclu*ia c ele repre*int >nivele pariale? )nscrise la )nlimea diverselor /aciesuri petro-ra/ice $C. !artiniuc" I.S rcu" V.!i'ilescu" V.#cuanu%. Pe vi e4ist p n la 6 terase" la care se adau- 1 & 9 trepte de lunc. 7erasele )nalte a<un- p n la altitudinea relativ de 1:: & 1@: m )n valea Siretului" @6: & @A: m )n valea Sucevei" @5: & @8: m )n valea !oldovei. 7erasele cu )nlimea de p n la 5: & 8: m sunt mai bine conservate i acoperite de depo*ite -roase de luturi loessoide. =n sectoarele de con/luen ma<or $Suceava&Siret" !oldova&Siret% sunt caracteristice >-ruiurile aluvionare? /ormate prin mutarea spre avale a con/luenelor pe distane de *eci de Gilometri. Versanii $mai ales cuestele% cu pante de peste 0 : sunt a/ectai de alunecri" ero*iune torenial i splri areolare intense. Climatic" Podiul Sucevei se caracteri*ea* prin precipitaii bo-ate i temperaturi moderate. 7emperatura medie anual este de apro4. 6 :C" temperatura lunii ianuarie este de & H"0:C" temperatura lunii iulie este de I @6"0:C. Precipitaiile medii varia* )ntre 50: i 0:: mmJan. ;pele /reatice )n -eneral sunt potabile i su/iciente cantitativ pentru cerinele locale actuale. Principala arter 'idro-ra/ic este Suceava. Debitul ei mediu la vrsare este de @H"@ m9Js dar cunoate /luctuaii mari )n timpul anului. Debitele ma4ime anuale cu asi-urare sub @: 2 oscilea* )ntre 510 i @960 m9Js. 7rstura bio-eo-ra/ic cea mai important a Podiului Sucevei o constituie -enerali*area *onei ste<arului i a solurilor brune ar-iloiluviale i brune luvice" pe /ondul creia" )n cadrul eta<rii altitudinale" la peste H:: m altitudine" apar insule importante de /-ete sau /a- )n amestec cu alte /oioase $carpen" -orun" tei%" )n cadrul acestora /iind caracteristice solurile brune&luvice i luvisolurile albice $/recvent pseudo-lei*ate%. Solul speci/ic Podiului Sucevei rm ne )ns solul cerno*iomoid $mai demult numit >prato*iom?%" cu de*volatre ma4im )n Podiul ,lticenilor" Depresiunea Litenilor i Caua #lcui i areale mai mici )n eile Lo*na" #ucecea i Strun-a & 3u-inoasa $succesiunea de ori*onturi: ;m J ;JC J C" cu ori*ontul ;m de culoare )nc'is" cu valori i c'rome K 9"0 la uscat i K 1 la umed%. !a<oritatea solurilor din Podiul Sucevei au o te4tur -rea i semi-rea $lutoas" lutoE ar-iloas" ar-iloas% care /avori*ea* ste<arul )n detrimentul -orunului. ,auna este cea corespun*toare pdurilor de /oioase i c mpurilor a-ricole" cu meniunea pre*enei <derului de copac $)nt lnit doar aici )n cadrul Podiului !oldovei% i a c inelui enot $)nt lnit i )n cadrul Podiului Central !oldovenesc%. ;pele sunt dominate de /auna lipanului" scobarului i" parial" cleanului. ;e*rile rurale ale Podiului Sucevei au mrimi variate. Satele /oarte mici $sub 5:: locuitori% -rupea* A2 din populaia rural a podiului i au /recven mai mare )n podiurile Dra-omirnei i ,lticenilor. Satele mici $5:: & @1:: loc.% -rupea* 1@2 din populaia rural" /iind mai /recvente )n aceleai uniti $Pod. Dra-omirnei i ,lticeni%. Satele mi<locii $@1:: & @6:: loc.% cuprind @82 din populaia rural" /iind caracteristice Culmii Siretului i Podiului ,lticenilor. Satele mari $@6:: & 1H:: loc.% cuprind @82 din populaia rural" /iind mai /recvente )n valea Siretului i la contactul dintre podiul piemontan din vest i depresiunile 3dui i Liteni. Satele /oarte mari $peste 1H:: loc.%

dein9H2 din populaia rural a Podiului Sucevei i se )nt lnesc mai ales )n podiul piemontan din vest i Depresiunea 3dui. Populaia din Podiul Sucevei a avut )n timp o vitalitate demo-ra/ic deosebit. Datalitatea" de peste 1:L" se situea* net deasupra mediei pe ar. Valorile cele mai mici ale natalitii sunt )n nordul Podiului Dra-omirnei i )n SV&ul Podiului ,lticenilor. Valorile cele mai mari $peste 10L% sunt speci/ice *onei de contact a podiului cu Obcina !are i sudului Podiului ,lticenilor. Densitatea populaiei cea mai mare $@H: & @8: loc.JGm1% /ormea* areale compacte i lar-i )n <urul oraelor Suceava" Pacani" 3dui i ,lticeni iar cea mai mic se -sete )n Culmea Siretului i )n nordul Podiului Dra-omirnei. La nivelul )ntre-ului podi" denistatea populaiei este de @9: & @H: loc.JGm1" repte*ent nd una din re-iunile bine populate ale rii. ;-ricultura a constituit" p n )n secolul 1:" ocupaia de ba* pentru cea mai mare parte a populaiei" ast/el c supra/eele a-ricole sEau e4tins continuu )n detrimentul pdurii" acestea din urm dein nd )n pre*ent @8"5 2 din supra/a. Supara/aa a-ricol deine la r ndul ei 81 2 din supra/aa Podiului Sucevei" /iind superioar medie pe ar. Cea mai mare parte din terenul a-ricol revine arabilului $86 2%" urmat de puni i / nee $1:2% i live*i $12%. Din arabil" aproape 0:2 aparine cerealelor" dintre care supar/eele cele mai mari le dein )n ordine: porumbul $112 din arabil%" -r ul $@A2% i ov*ul $82%. Cu toate acestea" aceste cereale nu -sesc aici condiiile cele mai bune de clim i sol" productivitatea culturilor /iind in/erioar mediei pe ar. Cultura carto/ului a -sit aici condiii bune de de*voltare i ocup @02 din supra/aa arabil" ceea ce repre*int aproape @9 2 din supra/aa cultivat cu carto/ a rii( producia medie la 'ectar este cu mult peste media pe ar. =ntre plantele industriale" supra/eele cele mai )nsemnate sunt deinute de: s/ecla de *a'r" inul pentru /uior" c nep. Supra/eele cultivate cu s/ecl de *a'r se concentrea* )n apropierea celor dou /abrici mari de *a'r: #ucecea i Pacani. Inul pentru /uior i c nepa" culturi tradiionale" ocup supra/ee mai mari )n <umtatea nordic" mai umed i rcoroas. Cultura plantelor /ura<ere ocup peste @:2 din arabil: tri/oi" lucern" plante pentru )nsilo*at" rdcinoase. Condiii bune pentru cultur au )n partea de nord var*a de var i de toamn" rdcinoasele" castraveii de toamn. Punile i / neele se )nt lnesc mai ales )n podiul piemontan din vest i )n Dealul !are & + rlu. Supra/aa ocupat cu live*i deine numai 1"12 din a-ricol dar aici sEa individuali*at un important ba*in de cultur a mrului la ,lticeni & 3deni & +orodniceni. Creterea bovinelor a constituit una din ocupaiile tradiionale )n special )n <umtatea nordic i la contactul cu Obcina !are $rasa Simmental )n re-iunea 3dui" )n celelate re-iuni cresc nduEse rasele Pin*-au i #lata rom neasc%. Important pentru Podiul Sucevei este i creterea porcinelor" e4ist nd aici comple4e de mare capacitate $Vereti" #ucecea" Dorneti" Sc'eia .a.%. De asemenea" se cresc i ovinele" mai ales )n Culmea Siretului" Podiul ,lticenilor i Podiul piemontan. Dup @A0: sEau implementat )n Podiul Sucevei cele mai multe uniti industriale mari: combinatul de prelucrarea a lemnului din Suceava $mobil" P,L" placa<e" /urnire etc.%" )ntreprinderea de celulo* i ' rtie Suceava $la un moment dat & anii @A8: i @A6:" cea mai mare )ntreprindere a oraului%" /abrica de mobil 3dui" )ntreprinderea de prelucrarea a lemnului din ,lticeni etc. Uniti de prelucrare primar a inului i c nepii $topitorii% e4ist la Icani $Suceava%" Vereti" Dorneti iar la ,lticeni i Pacani au /uncionat /ilaturi i estorii de in i c nep. La Pacani e4ist )ntreprinderea >Siretul? care produce perdele i esturi de mtase arti/icial.

La #urdu<eni&Suceava e4ist un mare abator de carne. Uniti mari de morrit i pani/icaie e4ist la Suceava" ,lticeni" Dorneti" Dol'asca. Centrul cel mai important al industriei constructoare de maini este municipiul Pacani" unde vec'ile ateliere de reparat va-oane $de la @66:% sEau trans/ormat dup @A8: )ntrEo )ntreprindere de material rulant $producea va-oane basculante i va-oane&plat/orm" la care" dup @A6: sEau produs i traductoare i re-ulatoare directe i scule i unelte ac'ietoare%. =n @A59" la Suceava" a aprut )ntreprinderea de utila<e te'nolo-ice pentru industria materialelor de construcie i pentru industria celulu*ei i ' rtie. Subuniile Podiului Sucevei sunt: Podiul Piemontan Ciun-i( Depresiunea 3dui( Podiul Dra-omirnei( Podiul ,lticenilor( Culmea Siretului( Depresiunea Liteni( Culoarul !oldovei( Culoarul Siretului. #I#LIOM3;,IE @. NNN" @AA1" Geografia Romniei, vol. IV $3e-iunile pericarpatice%" Ed. ;cademiei" #ucureti. 1. #cuanu" V. i colab." @A6:" Podiul Moldovei natur, om, economie, Ed. tiini/ic i Enciclopedic" #ucureti.