Sunteți pe pagina 1din 3

CURS MANAGER PROIECT

CURS MANAGER PROIECT (FONDURI STRUCTURALE) 1200 RON

Tipul programului : perfectionare

Denumirea ocupatiei : manager proiect (cod COR - 241919)

Durata cursului : total ore 40 din care 20 ore practica

Tematica:

Management de proiect – notiuni introductive


Ciclul de viata al proiectelor
Planificarea proiectelor
Implementare, monitorizare, control
Evaluarea proiectelor
Acorduri si contracte. Aspecte legislative ale contractelor de
achizitie publica.
Managementul de proiect
– managementul resurselor;
– managementul riscurilor;
– managementul financiar al proiectului;
– managementul calitatii;
– comunicarea in cadrul proiectului
Aspecte ale proiectelor finantate din fonduri structurale
Cursul este impartit in 3 module , la sfarsitul fiecarui modul se va
sustine un examen de evaluare.

La sfarsitul cursului participantii vor sustine un examen final


pentru eliberarea Certificatului de absolvire recunoscut de
Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei
Competente dobandite

Stabilirea scopului proiectului


Stabilirea cerintelor de management integrat ale
proiectului
Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului
Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor
operationale pentru proiect
Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect
Managementul riscurilor
Managementul echipei de proiect
Managementul comunicarii in cadrul proiectului
Managementul calitatii proiectului
Beneficii:
• participantii se familiarizeaza cu conceptele si metodele
managementului de proiect astfel incat la sfarsitul cursului vor
putea sa conduca cu succes un proiect propriu
• cunostiintele dobandite permit completarea unei cereri de
finantare si gestionarea proiectelor din fonduri nerambursabile
• in urma unui examen final se obtine o diploma acreditata
CNFPA- diploma recunoscuta de Ministerul Muncii si Ministerul
Educatiei si Cercetarii
• echipa Ira Test Consult asigura o ora de consultanta gratuita
ulterior cursului si o sedinta gratuita de coaching individual

TAXA DE PARTICIPARE:

Taxa de participare este de 1200 RON/participant (taxa de


participare acoperă costurile cu privire la traineri, sala, materiale, pauze
de cafea si examene)

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:

Copie după BI/CI, copie după ultima diploma de studii, fisa de


inscriere
Curs Formatori 700 RON

Descriere
Cursul are un puternic caracter interactiv, îmbinând elemente de teorie cu activităţi
practice. Acest curs îşi propune să sprijine participanţii în dezvoltarea competenţelor
specifice ocupaţiei de formator, o atenţie deosebită acordându-se dezvoltării
abilităţilor practice.

La sfârşitul cursului, participanţii vor susţine un examen, care constă într-un test
grilă, în elaborarea unui proiect şi susţinerea unei minisesiuni de training.
Absolvenţii vor primi certificat de absolvire recunoscut la nivel naţional de către
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării
şi Tineretului.

Condiţii de înscriere - minim studii medii.

Conţinut tematic:
•formatorul - statut, profil, rol;
•principiile educaţiei adulţilor;
•etapele procesului de formare;
•metode şi tehnici de formare;
•elaborarea programei analitice;
•planificarea şi structurarea lecţiei;
•etapele eleborării unui program de formare profesională;
•evaluarea cursanţilor, formatorilor şi a sesiunii de formare;
•revizuirea şi promovarea programului;
•aspecte psihologice în procesul de formare;
•comunicarea în procesul de formare.

Durata: 40 ore

Tarif: 700 lei. Acest tarif acoperă suportul de curs, materialele pentru buna
desfăşurare a cursului, prestaţia formatorilor, precum şi susţinerea examenului de
absolvire.

Studenţii cu vârsta mai mică de 26 de ani vor beneficia de o reducere de 20%.