Sunteți pe pagina 1din 13

1. Care sunt organele care aplic procedura insolvenei?

I.Organele care aplic procedura sunt: - instanele judectoreti; - judectorul-sindic; - administratorul judiciar; - lichidatorul. Instanele judectoreti Toate procedurile cu excepia recursului prevzut la art. ! sunt de competena exclusiv a tri"unalului #n a crui raz teritorial #i are sediul de"itorul! ast$el cum $igureaz acesta #n registrul comerului! respectiv #n registrul societilor agricole sau #n registrul asociaiilor i $undaiilor! i sunt exercitate de un judectorsindic. %on$orm art. curtea de apel va $i instana de recurs pentru hotr&rile pronunate de judectorul-sindic #n temeiul art.''. (. )udectorul-sindic *rincipalele atri"uii ale judectorului-sindic! #n cadrul prezentei legi! sunt: a+ pronunarea motivat a hotr&rii de deschidere a procedurii i! dup caz! de intrare #n $aliment at&t prin procedura general! c&t i prin procedura simpli$icat; "+ judecarea contestaiei de"itorului #mpotriva cererii introductive a creditorilor pentru #nceperea procedurii; judecarea opoziiei creditorilor la deschiderea procedurii; c+ desemnarea motivat! prin sentina de deschidere a procedurii! dintre practicienii #n insolven care au depus o$ert de servicii #n acest sens la dosarul cauzei! a administratorului judiciar provizoriu sau! dup caz! a lichidatorului care va administra procedura p&n la con$irmarea sau! dup caz! #nlocuirea sa de ctre adunarea creditorilor; d+ con$irmarea! prin #ncheiere! a administratorului judiciar sau a lichidatorului desemnat de adunarea creditorilor! con$irmarea onorariului negociat cu adunarea creditorilor; e+ #nlocuirea! pentru motive temeinice! prin #ncheiere! a administratorului judiciar sau a lichidatorului; $+ judecarea cererilor de a i se ridica de"itorului dreptul de a-i mai conduce activitatea; g+ judecarea cererilor de atragere a rspunderii mem"rilor organelor de conducere care au contri"uit la ajungerea de"itorului #n insolven! potrivit art.', ! sesizarea organelor de cercetare penal #n legtur cu sv&rirea in$raciunilor prevzute la art.'-,-'-.; h+ judecarea aciunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte $rauduloase si a unor constituiri sau trans$eruri cu caracter patrimonial! anterioare deschiderii procedurii; i+ judecarea contestaiilor de"itorului! ale comitetului creditorilor ori ale oricrei persoane interesate #mpotriva msurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator; j+ admiterea i con$irmarea planului de reorganizare sau! dup caz! de lichidare! dup votarea lui de ctre creditori; /+ soluionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditorilor de #ntrerupere a procedurii de reorganizare judiciar i de intrare #n $aliment; l+ soluionarea contestaiilor $ormulate la rapoartele administratorului judiciar sau ale lichidatorului; m+ judecarea aciunii #n anularea hotr&rii adunrii creditorilor; n+ pronunarea hotr&rii de #nchidere a procedurii. ,. 0dministratorul judiciar 0dministratorul judiciar este persoana $izic sau juridic! practician #n insolven! autorizat #n condiiile legii! desemnat s exercite atri"uiile prevzute la art.(1 #n perioada de o"servaie i pe durata procedurii de reorganizare 2art. , pct. (,+. *rincipalele atri"uii ale administratorului judiciar! sunt: a+ examinarea situaiei economice a de"itorului i a documentelor depuse con$orm prevederilor art.( i ,3 i #ntocmirea unui raport prin care s propun $ie intrarea #n procedura simpli$icat! $ie continuarea perioadei de o"servaie #n cadrul procedurii generale i supunerea acelui raport judectorului-sindic! #ntr-un termen sta"ilit de acesta! dar care nu va putea depi ,1 de zile de la desemnarea administratorului judiciar; "+ examinarea activitii de"itorului i #ntocmirea unui raport amnunit asupra cauzelor i #mprejurrilor care au dus la apariia strii (' de insolven! cu menionarea persoanelor crora le-ar $i imputa"il! i asupra existenei premiselor angajrii rspunderii acestora! #n condiiile art.', ! precum i asupra posi"ilitii reale de reorganizare e$ectiv a activitii de"itorului ori a motivelor care nu permit

reorganizarea i supunerea acelui raport judectorului-sindic! #ntr-un termen sta"ilit de acesta! dar care nu va putea depi 41 de zile de la desemnarea administratorului judiciar; c+ #ntocmirea actelor prevzute la art.( alin.2'+! #n cazul #n care de"itorul nu i-a #ndeplinit o"ligaia respectiv #nuntrul termenelor legale! precum i veri$icarea! corectarea i completarea in$ormaiilor cuprinse #n actele respective! c&nd acestea au $ost prezentate de de"itor; d+ ela"orarea planului de reorganizare a activitii de"itorului! #n $uncie de cuprinsul raportului prevzut la lit. a+ i #n condiiile i termenele prevzute la art.5-; e+ supravegherea operaiunilor de gestionare a patrimoniului de"itorului; $+ conducerea integral! respectiv #n parte! a activitii de"itorului! #n acest ultim caz cu respectarea precizrilor exprese ale judectorului-sindic cu privire la atri"uiile sale i la condiiile de e$ectuare a plilor din contul averii de"itorului; g+ convocarea! prezidarea i asigurarea secretariatului edinelor adunrii creditorilor sau ale acionarilor! asociailor ori mem"rilor de"itorului persoan juridic; h+ introducerea de aciuni pentru anularea actelor $rauduloase #ncheiate de de"itor #n dauna drepturilor creditorilor! precum i a unor trans$eruri cu caracter patrimonial! a unor operaiuni comerciale #ncheiate de de"itor i a constituirii unor garanii acordate de acesta! suscepti"ile a prejudicia drepturile creditorilor; i+ sesizarea de urgen a judectorului-sindic #n cazul #n care constat c nu exist "unuri #n averea de"itorului ori c acestea sunt insu$iciente pentru a acoperi cheltuielile administrative; j+ meninerea sau denunarea unor contracte #ncheiate de de"itor; /+ veri$icarea creanelor i! atunci c&nd este cazul! $ormularea de o"ieciuni la acestea! precum i #ntocmirea ta"elelor creanelor; l+ #ncasarea creanelor; urmrirea #ncasrii creanelor re$eritoare la "unurile din averea de"itorului sau la sumele de "ani trans$erate de ctre de"itor #nainte de deschiderea procedurii; $ormularea i susinerea aciunilor #n pretenii pentru #ncasarea creanelor de"itorului! pentru aceasta put&nd angaja avocai; m+ cu condiia con$irmrii de ctre judectorul-sindic! #ncheierea de tranzacii! descrcarea de datorii! descrcarea $idejusorilor! renunarea la garanii reale; n+ sesizarea judectorului-sindic #n legtur cu orice pro"lem care ar cere o soluionare de ctre acesta.

2. Care sunt msurile premergtoare lichidrii?


6surile premergtoare lichidrii sunt reglementate #n art. '',-''3 din 7egea nr. 38(114 privind procedura insolvenei i constau #n: - sigilarea "unurilor din averea de"itorului! cu excepiile prevzute la art. '', alin. 2,+ din lege! precum i luarea tuturor msurilor necesare pentru conservarea acestor "unuri; - luarea #n posesie de ctre lichidator a "unurilor inventariate! lichidatorul devenind ast$el depozitarul judiciar; - #ntocmirea inventarului "unurilor de"itorului. Inventarul va tre"ui s descrie toate "unurile identi$icate ale de"itorului i s indice valoarea lor aproximativ la data inventarului. 9n toate cazurile! actul de inventar va $i semnat de lichidatorul judiciar! de de"itor! prin administratorul special! iar dac acesta nu particip la inventariere! actul va $i semnat numai de ctre lichidatorul judiciar. :e precizat c! #n cazul #n care de"itorul are "unuri i #n alte judee! judectorul-sindic va trimite noti$icri tri"unalelor din acele judee! #n vederea sigilrii de urgen a "unurilor.

:e remarcat c! #n continuare! dispoziiile art. '', alin. 2-+ i 23+ din lege privind "unurile de"itorului #n alte judee au rmas tot at&t de neclare ca i #n vechea reglementare. 9n practic! acest lucru a $ost rezolvat prin deplasarea lichidatorului la locul unde sunt situate aceste "unuri. 3. Prezentai cauzele dizolvrii societilor comerciale. 9n contractul de societate! tre"uie prevzute clauzele de dizolvare a societii! aceast cerin rezult din prevederile exprese ale 7egii nr. ,'8'551! art. pct. 2p+.
- %auzele legale de dizolvare pot $i receptate #n contract prin trimiterea la legislaia societilor comerciale sau la alte legi speciale! sau prin menionarea expres a acestora. - 9ntr-o opinie! cauzele de dizolvare prevzute de lege ar $i limitative. 9n doctrina recent! #ns! s-a considerat c asociaii ar putea conveni! prin clauze ale actului constitutiv! i alte cauze de dizolvare dec&t cele enumerate de lege! cu condiia respectrii art.3 %od civil. - *ro"lema este! #n prezent! tranant! #ntruc&t din art. ((( alin. 2'+ litera g+ rezult expresis ver"is c dizolvarea poate interveni i pentru cazuri prevzute prin convenia prilor! altele dec&t cele reglementate la litera a+-$+. - %auzele generale de dizolvare cu cea mai mare aplica"ilitate #n cazul societilor comerciale! $r a $i

limitate doar la acestea! sunt: ; expirarea duratei pentru care a $ost #n$iinat societatea! #n cazul #n care o anumit durata a $ost sta"ilita ; imposi"ilitatea #ndeplinirii o"iectului de activitate ; $alimentul ;reducerea capitalului social su" minimul legal ; reducerea 2pentru o perioada de cel puin 5 luni+ numrului minim de acionari prevzut de legea aplica"ila

; dizolvarea prin hotr&rea adunrii generale 4. Cine pot fi lichidatorii? 7ichidatorii pot $i persoane $izice sau persoane juridice. 7ichidatorii persoane $izice sau reprezentantii permanenti persoane $izice ale societatii lichidatoare - tre"uie sa $ie lichidatori autorizati! in conditiile legii. 7ichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii. 7ichidatorii sunt datori! indata dupa preluarea $unctiei! ca impreuna cu administratorii societatii sa $aca un inventar si sa incheie un "ilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii si sa le semneze. 7ichidatorii sunt o"ligati sa primeasca si sa pastreze patrimoniul societatii! registrele ce li s-au incredintat de administratori si actele societatii. 0cestia vor tine evidenta intr-un registru care va cuprinde toate operatiunile lichidarii! in ordinea datei lor. 7ichidatorii isi indeplinesc mandatul lor su" controlul cenzorilor. 5. Care este ordinea n care vor fi distri!uite fondurile o!inute din v"nzarea !unurilor din averea de!itorului# grevate# n favoarea creditorului de ipoteci# ga$uri sau alte garanii reale mo!iliare ori drepturi de retenie de orice fel? Art. 120. - 2'+ <ondurile o"inute din v&nzarea "unurilor din averea de"itorului! grevate! #n $avoarea
creditorului! de ipoteci! gajuri sau alte garanii reale mo"iliare ori drepturi de retenie! de orice $el! vor $idistri"uite #n urmtoarea ordine: '. taxe! tim"re i orice alte cheltuieli a$erente v&nzrii "unurilor respective! inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea i administrarea acestor "unuri! precum i plata retri"uiilor persoanelor angajate #ncondiiile art. ( ; (. creanele creditorilor garantai! cuprinz&nd tot capitalul! do"&nzile! majorrile i penalitile de orice $el!precum i cheltuielile. 2(+ 9n cazul #n care sumele realizate din v&nzarea acestor "unuri ar $i insu$iciente pentru plata #n #ntregime a respectivelor creane garantate! creditorii vor avea! pentru di$eren! creane chirogra$are care vor veni #nconcurs cu cele cuprinse #n categoria corespunztoare! potrivit naturii lor! prevzute la art. '((! i vor $i supuse dispoziiilor art. -3. :ac dup plata sumelor prevzute la alin. 2'+ rezult o di$eren #n plus!aceasta va $i depus! prin grija lichidatorului! #n contul averii de"itorului. 2,+ =n creditor cu crean garantat este #ndreptit s participe la orice distri"uire de sum! $cut #naintea v&nzrii "unului supus garaniei lui. >umele primite din acest $el de distri"uiri vor $i sczute din cele peare creditorul ar $i #ndreptit s le primeasc ulterior din preul o"inut prin v&nzarea "unului supusgaraniei sale! dac aceasta este necesar pentru a #mpiedica un ast$el de creditor s primeasc mai multdec&t ar $i primit dac "unul supus garaniei sale ar $i $ost v&ndut anterior distri"uirii

%. &n ce ordine vor fi pltite creanele n cazul falimentului?


'. taxele! tim"rele sau orice alte cheltuieli a$erente procedurii instituite prin prezenta lege! inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea "unurilor din averea de"itorului! precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. '1! art. '5 alin. 2(+! art. (,! (- si ale art. 5 alin. 2,+!su" rezerva celor prevazute la art. '1( alin. 2-+; (. creantele izvorate din raportul de munca; ,. creantele reprezentand creditele! cu do"anzile si cheltuielile a$erente! acordate de institutii de credit dupadeschiderea procedurii! precum si creantele rezultand din continuarea activitatii de"itorului dupadeschiderea procedurii; -. creantele "ugetare; 3. creantele reprezentand sumele datorate de catre de"itor unor terti! in "aza unor o"ligatii de intretinere! alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;

4. creantele reprezentand sumele sta"ilite de judecatorul-sindic pentru intretinerea de"itorului si a $amiliei sale! daca acesta este persoana $izica; .. creantele reprezentand credite "ancare! cu cheltuielile si do"anzile a$erente! cele rezultate din livrari deproduse! prestari de servicii sau alte lucrari! precum si din chirii; . alte creante chirogra$are; 5. creantele su"ordonate! in urmatoarea ordine de pre$erinta: a+ credintele acordate persoanei juridice de"itoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin '1?din capitalul social! respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor! ori! dupa caz! de catreun mem"ru al grupului de interes economic; "+ creantele izvorand din acte cu titlu gratuit.

'. Care este termenul lichidrii societii de la data dizolvrii?


0rt. (41.2'+ 7ichidarea societatii tre"uie terminata in cel mult , ani de la data dizolvarii. *entru motive temeinice! tri"unalul poate prelungi acest termen cu cel mult ( ani.

(. &n cazul n care societatea aflat n lichidare este n stare de insolven# ce o!ligaie are lichidatorul?
0rt. (.1'. - In cazul in care societatea a$lata in lichidare este in stare de insolventa! lichidatorul este o"ligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei. In conditiile legislatiei insolventei! creditorii vor putea cere deschiderea proceduriiinsolventei $ata de societatea a$lata in curs de lichidare.

). Prezentai modalitatea de efectuare a lichidrii.


Efectuarea lichidarii Art. 116. - (1) Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata de lichidator sub controlul judecatoruluisindic. Pentru maximizarea valorii averii debitorului, lichidatorul va face toate demersurile de expunere pe piata, ntr-o forma adecvata, a acestora, cheltuielile de publicitate fiind suportate din averea debitorului. (2) Lichidarea va ncepe ndat dup finalizarea de c tre lichidator a inventarierii i depunerea raportului

de evaluare. Bunurile vor putea fi vndute n bloc - ca ansamblu n stare de funcionare sau individual. Metoda de vnzare a bunurilor, respectiv licitaie public , negociere direct sau o combinaie a celor dou , va fi aprobat de adunarea creditorilor, pe baza propunerii lichidatorului. Lichidatorul prezint adun rii generale a creditorilor i regulamentul de vnzare corespunz tor modalit ii de vnzare pentru care opteaz . (3) n vederea evaluarii bunurilor din averea debitorului, lichidatorul poate fie sa angajeze n numele debitorului un evaluator, fie, cu acordul comitetului creditorilor, sa utilizeze un evaluator propriu.
Evaluatorii trebuie sa fie membri ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romnia, iar evaluarea trebuie efectuata n conformitate cu standardele internationale de evaluare.

1*. Ce se nelege prin termenul de insolven?


Insolventa este acea stare a patrimoniului de"itorului care se caracterizeaza prin insu$icienta $ondurilor "anesti disponi"ile pentru plata datoriilor exigi"ile: a+ insolventa este prezumata ca $iind vadita atunci cand de"itorul! dupa ,1 de zile de la scadenta! nu a platitdatoria sa $ata de unul sau mai multi creditori; "+ insolventa este iminenta atunci cand se dovedeste ca de"itorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigi"ile angajate! cu $ondurile "anesti disponi"ile la data scadentei

11. Ce se nelege prin procedura falimentului?


*rin procedura $alimentului se #ntelege procedura de insolventa concursuala colectiva si egalitara care se aplica de"itorului #n vederea lichidarii averii acestuia pentru acoperirea pasivului! $iind urmata de radierea de"itorului din registrul #n care este #nmatriculat;

12. +numerai c"teva atri!uii ale $udectorului sindic?


*rincipalele atri"uii ale judectorului-sindic! sunt: pronunarea motivat a hotr&rii de deschidere a procedurii judecarea contestaiei de"itorului #mpotriva cererii introductive a creditorilor pentru #nceperea procedurii; judecarea opoziiei creditorilor la deschiderea procedurii; desemnarea! motivat prin sentina de deschidere a procedurii! dintre practicienii #n insolven con$irmarea prin #ncheiere! a administratorului judiciar sau lichidatorului desemnat de adunarea creditorilor! con$irmarea onorariului negociat cu adunarea creditorilor;

#nlocuirea! pentru motive temeinice! prin #ncheiere! a administratorului judiciar sau lichidatorului; judecarea cererilor de a se ridica de"itorului dreptul de a-i mai conduce activitatea; judecarea cererilor de atragere a rspunderii mem"rilor organelor de conducere care au contri"uit

la ajungerea de"itorului #n insolven aciunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte $rauduloase i a unor constituiri sau trans$eruri cu caracter patrimonial!anterioare deschiderii procedurii; judecarea contestaiilor de"itorului! ale comitetului creditorilor ori ale oricrei persoane interesate #mpotriva msurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator; admiterea i con$irmarea planului de reorganizare sau! dup caz! de lichidare!dup votarea lui de ctre creditori; soluionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditorilor de #ntrerupere a procedurii de reorganizare judiciare i de intrare #n $aliment; soluionarea contestaiilor $ormulate la rapoartele administratorului judiciar sau lichidatorului; judecarea aciunii #n anularea hotr&rii adunrii creditorilor; pronunarea hotr&rii de #nchidere a procedurii
judecarea

13. Care sunt efectele deschiderii procedurii de insolven? 14. Care sunt primele msuri n urma deschiderii procedurii de insolven?
9n urma deschiderii procedurii! administratorul judiciar va trimite o noti$icare tuturor creditorilor menionai #n lista depus de de"itor #n con$ormitate cu art. ( alin. 2'+ lit. c+ ori! dup caz! #n condiiile art. ,( alin. 2(+! de"itorului i o$iciului registrului comerului sau! dup caz! registrului societilor agricole orialtor registre unde de"itorul este #nmatriculat8#nregistrat! pentru e$ectuarea meniunii. 2(+ :ac creditorii cu sediul sau cu domiciliul #n strintate au reprezentani #n ar! noti$icarea va $i trimis acestora din urm. 2,+ @oti$icarea prevzut la alin. 2'+ se realizeaz con$orm prevederilor %odului de procedur civil i se va pu"lica! totodat! pe cheltuiala averii de"itorului! #ntr-un ziar de larg circulaie i #n Auletinulprocedurilor de insolven

15. Ce va cuprinde cererea de admitere a creanelor?


Art. 65. - 2'+ %ererea va cuprinde: numele8denumirea creditorului! domiciliul8sediul! suma datorata!temeiul creantei! precum si mentiuni cu privire la eventualele drepturi de pre$erinta sau g arantii. 2(+ 7a cerere vor $i anexate documentele justi$icative ale creantei si ale actelor de constituire de garantii. 2,+ *osesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtator pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor originale si pastrarea la dosar a unor copii certi$icate de acesta. 0dministratorul judiciar va $ace mentiunea pe original despre prezentarea acestora. Originalele vor $i prezentate din nou la orice repartitie desume intre creditori! precum si la exercitarea votului in adunarea generala a creditorilor.

1%. Care sunt categoriile de persoane care vor putea propune un plan de reorganizare?
Potrivit Legii nr. 85/2006, categoriile de persoane i termenele n care pot propune planul. 2'+ =rmtoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare #n condiiile de mai jos: a+ de"itorul! cu apro"area adunrii generale a acionarilor8asociailor! #n termen de ,1 de zile de la a$iarea ta"elului de$initiv de creane! cu condiia $ormulrii! potrivit art. ( ! a inteniei de reorganizare! dac procedura a $ost declanat de acesta! i potrivit art. ,, alin. 24+! #n cazul #n care procedura a $ost deschis ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori; "+ administratorul judiciar! de la data desemnrii sale i p&n la #mplinirea unui termen de ,1 de zile d ela data a$irii ta"elului de$initiv de creane! cu condiia s #i $i mani$estat aceast intenie p&n la votarea raportului prevzut la art. 35 alin. 2(+; c+ unul sau mai muli creditori care i-au anunat aceast intenie p&n la votarea raportului prevzut la art. 35 alin. 2(+! dein&nd #mpreun cel puin (1? din valoarea total a creanelor cuprinse #n ta"elul de$initiv de creane! #n termen de ,1 de zile de la data a$irii ta"elului de$initiv de creane.

1'. Care sunt condiiile c"nd va fi confirmat de $udectorul sindic un plan de reorganizare?
Planul de reorganizare trebuie s respecte o seam de condiii, prevzute prin art. 94 din lege . Astfel, urmtoarele categorii de persoane pot propune un plan de reorganizare:

-de"itorul! cu apro"area adunrii generale a acionarilor8asociailor! #n termen de ,1 de zile de la a$iarea ta"elului de$initiv de creane! cu condiia $ormulrii inteniei de reorganizare! dac procedura a $ost declanat de acesta! i #n cazul #n care procedura a $ost deschis ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori; - administratorul judiciar! de la data desemnrii sale i p&n la #mplinirea unui termen de ,1 de zile de la data a$irii ta"elului de$initiv de creane! cu condiia s #i $i mani$estat aceast intenie p&n la votarea raportului prin care se va indica dac exist o posi"ilitate real de reorganizare e$ectiv a activitii de"itorului ori! dup caz! motivele care nu permit reorganizarea i! #n acest caz! va propune intrarea #n $aliment; - unul sau mai muli creditori care i-au anunat aceast intenie p&n la votarea raportului menionat anterior! dein&nd #mpreun cel puin (1? din valoarea total a creanelor cuprinse #n ta"elul de$initiv de creane! #n termen de ,1 de zile de la data a$irii ta"elului de$initiv de creane. *entru con$irmarea unui plan de reorganizare de ctre judectorul-sindic! tre"uie #ndeplinite cumulativ mai multe condiii de ordin $ormal. 0rt.'1' din lege prevede! #n acest sens! urmtoarele: B2'+ )udectorul-sindic va sta"ili termenul pentru con$irmarea planului #n termen de '3 zile de la depunerea la tri"unal de ctre administratorul judiciar a procesului-ver"al al adunrii creditorilor prin care acesta a $ost apro"at. )udectorul-sindic poate s cear unui practician #n insolven s #i exprime o opinie privind posi"ilitatea de realizare a planului! #nainte de con$irmarea lui. *lanul va $i con$irmat dac vor $i #ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii: 0. cel puin jumtate plus una dintre categoriile de creane menionate #n programul de pli! dintre cele menionate la art. '11 alin. 2,+! accept sau sunt socotite c accept planul! cu condiia ca minimum una dintre categoriile de$avorizate s accepte planul; A. #n cazul #n care sunt doar dou categorii! planul se consider acceptat #n cazul #n care categoria cu valoarea total cea mai mare a creanelo a acceptat planul; %. $iecare categorie de$avorizat de creane care a respins planul va $i supus unui tratament corect i echita"il prin plan; :. vor $i considerate creane nede$avorizate i vor $i considerate c au acceptat planul creanele ce se vor achita integral #n termen de ,1 de zile de la con$irmarea planului ori #n con$ormitate cu contractele de credit sau leasing din care rezult; C. planul respect prevederile art. 53. 2(+ Tratament corect i echita"il exist atunci c&nd sunt #ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii: a+ niciuna dintre categoriile care resping planul i nicio crean care respinge planul nu primesc mai puin dec&t ar $i primit #n cazul $alimentului; "+ nicio categorie sau nicio crean aparin&nd unei categorii nu primete mai mult dec&t valoarea total a creanei sale; c+ #n cazul #n care o categorie de$avorizat respinge planul! nicio categorie de creane cu rang in$erior categoriei de$avorizate neacceptate! ast$el cum rezult din ierarhia prevzut la art. '11 alin. 2,+! nu primete mai mult dec&t ar primi #n cazul $alimentului. 2,+ :oar un singur plan de reorganizare va $i con$irmat.

2-+ %on$irmarea unui plan de reorganizare #mpiedic propunerea! admiterea! votarea sau con$irmarea oricrui alt plan. 23+ 6odi$icarea planului de reorganizare se poate $ace oric&nd pe parcursul procedurii! cu respectarea condiiilor de vot i de con$irmare prevzute de prezenta lege. :ac modi$icarea planului este propus de de"itor! ea va tre"ui s $ie apro"at de adunarea general a acionarilor8asociailor.D

1(. Care sunt cazurile c"nd $udectorul sindic va decide prin sentin intrarea n faliment?
)udecatorul-sindic va decide! prin sentinta sau! dupa caz! prin incheiere! intrarea in $aliment in urmatoarele cazuri: - de"itorul si-a declarat intentia de a intra in procedura simpli$icata; - de"itorul nu si-a declarat intentia de reorganizare sau! la cererea creditorului de deschidere a procedurii! a contestat ca ar $i in stare de insolventa $ara posi"ilitatea de redresare; - de"itorul si-a declarat intentia de reorganizare! dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a $ost acceptat si con$irmat; - o"ligatiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite in conditiile stipulate prin planul con$irmat sau des$asurarea activitatii de"itorului in decursul reorganizarii sale aduce pierderi averii sale;

1). Ce va cuprinde notificarea intrrii n faliment?


*rin hotararea prin care se decide intrarea in $aliment! judecatorul sindic va pronunta dizolvarea societatii de"itoare si va dispune ridicarea dreptului de administrare al de"itorului! in cazul procedurii generale! desemnarea unui lichidator provizoriu! iar in cazul procedurii simpli$icate! con$irmarea! in calitate de lichidator al administratorului judiciar! care va noti$ica creditorii. @oti$icarea in cazul intrarii in $aliment prin procedura generala va cuprinde termenele $ixate prin sentinta de deschidere a procedurii ca $iind necesare pentru derularea operatiunilor de mentionare a creantelor in ta"elul suplimentar! respectiv in ta"elul de$initiv consolidat. In cazul intrarii in $aliment prin procedura simpli$icata! lichidatorul va trimite o noti$icare creditorilor prevazuti la punctul 3 privind intrarea in procedura $alimentului.

2*. ,olul cenzorilor n cadrul societii pe aciuni.


0rt. '4,. - 2'+ %enzorii sunt o"ligai s supravegheze gestiunea societii! s veri$ice dac situaiile$inanciare sunt legal #ntocmite i #n concordan cu registrele! dac acestea din urm sunt inute regulat i dac evaluarea elementelor patrimoniale s-a $cut con$orm regulilor sta"ilite pentru #ntocmirea i prezentarea situaiilor $inanciare. 2(+ :espre toate acestea! precum i asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situaiile $inanciare i repartizarea pro$itului! cenzorii vor prezenta adunrii generale un raport amnunit. 6odalitatea i procedura de raportare a auditorilor interni se sta"ilesc potrivit normelor ela"orate de %amera 0uditorilor <inanciari din Eom&nia. 2,+ 0dunarea general poate apro"a situaiile $inanciare anuale numai dac acestea sunt #nsoite de raportul cenzorilor sau! dup caz! al auditorilor $inanciari. 2-+ 0"rogat. 23+ %enzorii sau! dup caz! auditorii interni vor aduce la cunotin mem"rilor consiliului de administraieneregulile #n administraie i #nclcrile dispoziiilor legale i ale prevederilor actului constitutiv pe care le constat! iar cazurile mai importante le vor aduce la cunotin adunrii generale.9n con$ormitate cu prevederile legale! cenzorii 2auditorii statutari+ sunt o"ligai s auditeze situaiile $inanciare! s veri$ice dac "ilanul conta"il i contul de pro$it i pierderi sunt legal #ntocmite i #n concordan cu registrele! dac acestea din urm sunt inute la zi i dac evaluarea patrimoniului s-a $cut con$orm regulilor sta"ilite pentru #ntocmirea "ilanului conta"il. 9n acest sens! sunt o"ligai s veri$iceurmtoarele o"iective principale: a+ operaiunile legate de #nregistrarea sau de modi$icarea capitalului social; "+ inventarierea patrimoniului! modul de valori$icare a rezultatelor acestuia! precum i $aptul c rezultatele inventarierii sunt cuprinse #n "ilanul conta"il anual;

c+ existena procedurilor pentru organizarea gestiunilor de valori materiale i "neti i a evidenei analitice i sintetice a elementelor patrimoniale; d+ inerea corect i la zi a conta"ilitii; e+ preluarea corect #n "alana de veri$icare a datelor din conturile sintetice i concordana dintre conta"ilitatea sintetic i cea analitic; $+ #ntocmirea "ilanului conta"il pe "aza "alanei de veri$icare a conturilor sintetice i respectarea normelor metodologice cu privire la #ntocmirea acestuia i a anexelor sale; g+ dac evaluarea patrimoniului s-a $cut con$orm reglementrilor legale #n vigoare; h+ dac contul de pro$it i pierderi este #ntocmit pe "aza datelor din conta"ilitate privind perioada de raportare; i+ sta"ilirea #n con$ormitate cu dispoziiile legale a pro$itului net i punctul de vedere re$eritor la destinaiile acestuia! propuse de consiliul de administraie; j+ situaia creditelor i a altor #mprumuturi ale societii comerciale i garantarea acestora; /+ inspecia lunar i inopinat a casei i veri$icarea existenei titlurilor sau valorilor care sunt proprietatea societii comerciale sau care au $ost primite #n gaj! cauiune ori depozit; l+ s constate depunerea! #n mod regulat! a garaniei de ctre administratori; m+ s vegheze ca dispoziiile legii! ale contractului de societate sau ale statutului s $ie #ndeplinite de administratori i deli chidatori; n+ alte sarcini prevzute de actele normative #n vigoare. %enzorii 2auditorii statutari+ vor aduce la cunotin administratorilor neregularitile #n administraie i #nclcrile dispoziiilor legale i statutare pe care le constat! iar cazurile mai importante le vor aduce la cunotin adunrii generale. :e asemenea! acetia sunt o"ligai s convoace adunarea general ordinar sau extraordinar! c&nd nu a $ost convocat de ctre administratori! i s ia parte la acestea av&nd dreptul s insereze #n ordinea de zi propunerile pe care le consider necesare.

21. Cum poate fi redus sau ma$orat capitalul social?


0rt. (1. 2'+ %apitalul social poate $i redus prin: a+ micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale; "+ reducerea valorii nominale a actiunilor sau a partilor sociale; c+ do"andirea propriilor actiuni! urmata de anularea lor. 2(+ %apitalul social mai poate $i redus! atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi! prin: a+ scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate; "+ restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi! proportionala cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru $iecare actiune sau parte sociala; c+ alte procedee prevazute de lege. 0rt. (1 2'+ Eeducerea capitalului social va putea $i $acuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a $ost pu"licata in 6onitorul O$icial al Eomaniei! *artea a IF-a. 2(+ Gotararea va tre"ui sa respecte minimul de capital social! atunci cand legea il $ixeaza! sa arate motivele pentru care se $ace reducerea si procedeul ce va $i utilizat pentru e$ectuarea ei. 2,+ %reditorii societatii! ale caror creante sunt anterioare pu"licarii hotararii! vor $i indreptatiti sa o"tina garantii pentru creantele care nu au devenit scadente pana la data respectivei pu"licari. 0cestia au dreptul de a $ace opozitie impotriva acestei hotarari! in con$ormitate cu art. 4(. 2-+ Eeducerea capitalului social nu are e$ect si nu se $ac plati in "ene$iciul actionarilor pana cand creditorii nu vor $i o"tinut realizarea creantelor lor ori garantii adecvate sau pana la data la care instanta a respins cererea creditorilor ca inadmisi"ila ori! apreciind ca societatea a o$erit creditorilor garantii adecvate sau ca! luandu-se in considerare activul societatii! garantiile nu sunt necesare! a respins cererea creditorilor ca neintemeiata! iar hotararea judecatoreasca a devenit irevoca"ila. 23+ 7a cererea creditorilor societatii! ale caror creante sunt anterioare pu"licarii hotararii! instanta poate o"liga societatea la acordarea de garantii adecvate daca! in mod rezona"il! se poate aprecia ca reducerea capitalului social a$ecteaza sansele de acoperire a creantelor! iar societatea nu a acordat garantii creditorilor! potrivit prevederilor alin. 2,+. 0rt. (15

%and societatea a emis o"ligatiuni! nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri $acute actionarilor din sumele ram"ursate in contul actiunilor! decat in proportie cu valoarea o"ligatiunilor ram"ursate. 0rt. ('1 2'+ %apitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schim"ul unor noi aporturi in numerar si8sau in natura. 2(+ :e asemenea! actiunile noi sunt li"erate prin incorporarea rezervelor! cu exceptia rezervelor legale!precum si a "ene$iciilor sau a primelor de emisiune! ori prin compensarea unor creante lichide si exigi"ile asupra societatii cu actiuni ale acesteia. 2,+ :i$erentele $avora"ile din reevaluarea patrimoniului vor $i incluse in rezerve! $ara a majora capitalul social. 2-+ 6arirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate $i hotarata numai cu votul tuturor actionarilor! in a$ara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor! "ene$iciilor sau primelor de emisiune. 0rt. ('(2'+ >ocietatea pe actiuni isi va putea majora capitalul social! cu respectarea dispozitiilor prevazuta pentru constituirea societatii. 2(+ In caz de su"scriptie pu"lica! prospectul de emisiune! purtand semnaturile autentice a ( dintre mem"rii consiliului de administratie! respectiv dintre mem"rii directoratului! va $i depus la registrul comertului pentru indeplinirea $ormalitatilor prevazute la art. ' si va cuprinde: a+ data si numarul inmatricularii societatii in registrul comertului; "+ denumirea si sediul societatii; c+ capitalul social su"scris si varsat; d+ numele si prenumele administratorilor! respectiv ale mem"rilor directoratului si consiliului de supraveghere! cenzorilor sau! dupa caz! auditorului $inanciar! si domiciliul lor; e+ ultima situatie $inanciara apro"ata! raportul cenzorilor sau raportul auditorilor $inanciari; $+ dividendele platite in ultimii 3 ani sau de la constituire! daca! de la aceasta data! au trecut mai putin de 3 ani; g+ o"ligatiunile emise de societate; h+ hotararea adunarii generale privitoare la noua emisiune de actiuni! valoarea totala a acestora! numarul si valoarea lor nominala! $elul lor! relatii privitoare la aporturi! altele decat in numerar! si avantajele acordate acestora! precum si data de la care se vor plati dividendele ,+ 0cceptantul va putea invoca nulitatea prospectului de emisiune ce nu cuprinde toate mentiunile aratate! daca nu a exercitat in nici un mod drepturile si o"ligatiile sale de actionar. 0rt. (',6ajorarea capitalului social al unei societati prin o$erta pu"lica de valori mo"iliare si8sau prin acordarea posi"ilitatii actionarilor de a-si tranzactiona drepturile de pre$erinta pe piata de capital este supusa prevederilor legislatiei speci$ice pietei de capital. 0rt. ('In caz de majorare a capitalului social prin o$erta pu"lica! administratorii! respectiv mem"rii directoratului! sunt solidar raspunzatori pentru exactitatea celor aratate in prospectul de emisiune! in pu"licatiile $acute de societate sau in cererile adresate o$iciului registrului comertului! in con$ormitate cu prevederile legislatiei privind piata de capital. 0rt. ('3 2'+ :aca majorarea capitalului social se $ace prin aporturi in natura! adunarea generala care a hotarat aceasta va propune judecatorului-delegat numirea unuia sau mai multor experti pentru evaluarea acestor aporturi! in conditiile art. , si ,5. 2(+ 0porturi in creante nu sunt admise. 2,+ :upa depunerea raportului de expertiza! adunarea generala extraordinara convocata din nou! avand in vedere concluziile expertilor! poate hotari majorarea capitalului social. 2-+ Gotararea adunarii generale tre"uie sa cuprinda descrierea aporturilor in natura! numele persoanelor ce le e$ectueaza si numarul actiunilor ce se vor emite in schim". 0rt. ('4 2'+ 0ctiunile emise pentru majorarea capitalului social vor $i o$erite spre su"scriere! in primul rand actionarilor existenti! proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda. 2(+ Cxercitarea dreptului de pre$erinta se va putea realiza numai in interiorul termenului hotarat de adunarea generala sau de consiliul de administratie! respectiv directorat! in conditiile art. ((1H'

alin. 2-+! daca actul constitutiv nu prevede alt termen. In toate situatiile! termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de pre$erinta nu poate $i mai mic de o luna de la data pu"licarii hotararii adunarii generale! respectiv a deciziei consiliului de administratie8directoratului! in 6onitorul O$icial al Eomaniei! *artea a IF-a. :upa expirarea acestui termen! actiunile vor putea $i o$erite spre su"scriere pu"licului. 2,+ Orice majorare a capitalului social e$ectuata cu incalcarea prezentului articol este anula"ila. 0rt. ('4H' 0ctionarii au un drept de pre$erinta si atunci cand societatea emite o"ligatiuni converti"ile in actiuni. :ispozitiile art. ('4 se aplica in mod corespunzator. 0rt. ('. 2'+ :reptul de pre$erinta al actionarilor poate $i limitat sau ridicat numai prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor. 2(+ %onsiliul de administratie! respectiv directoratul! va pune la dispozitie adunarii generale extraordinare a actionarilor un raport scris! prin care se precizeaza motivele limitarii sau ridicarii dreptului de pre$erinta. 0cest raport va explica! de asemenea! modul de determinare a valorii de emisiune a actiunilor. 2,+ Gotararea va $i luata in prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social su"scris! cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti. 2-+ Gotararea va $i depusa la o$iciul registrului comertului de catre consiliul de administratie! respectiv de catre directorat! spre mentionare in registrul comertului si pu"licare in 6onitorul O$icial al Eomaniei! *artea a IF-a. 0rt. ('5 2'+ Gotararea adunarii generale privind majorarea capitalului social produce e$ecte numai in masura in care este adusa la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii. 2(+ :aca majorarea de capital propusa nu este su"scrisa integral! capitalul va $i majorat in cuantumul su"scrierilor primite doar daca conditiile de emisiune prevad aceasta posi"ilitate. 0rt. ((1 2'+ 0ctiunile emise in schim"ul aporturilor in numerar vor tre"ui platite! la data su"scrierii! in proportie de cel putin ,1? din valoarea lor nominala si! integral! in termen de cel mult , ani de la data pu"licarii in 6onitorul O$icial al Eomaniei! *artea a IF-a! a hotararii adunarii generale. 2(+ In acelasi termen vor tre"ui platite actiunile emise in schim"ul aporturilor in natura 2,+ %and s-a prevazut o prima de emisiune! aceasta tre"uie integral platita la data su"scrierii. 2-+ :ispozitiile art. 5 alin. 2,+ si ale art. '11 raman aplica"ile. 0rt. ((1H' 2'+ *rin actul constitutiv! consiliul de administratie! respectiv directoratul! poate $i autorizat ca! intro anumita perioada! ce nu poate depasi 3 ani de la data inmatricularii societatii! sa majoreze capitalul social su"scris pana la o valoare nominala determinata 2capital autorizat+! prin emiterea de noi actiuni in schim"ul aporturilor. 2(+ O ast$el de autorizare poate $i acordata si de adunarea generala a actionarilor! printr-o modi$icare a actului constitutiv! pentru o anumita perioada! ce nu poate depasi 3 ani de la data inregistrarii modi$icarii. 0ctul constitutiv poate majora cerintele de cvorum pentru o ast$el de modi$icare. 2,+ Faloarea nominala a capitalului autorizat nu poate depasi jumatate din capitalul social su"scris! existent in momentul autorizarii. 2-+ *rin autorizarea acordata con$orm alin. 2'+-2,+! consiliului de administratie! respectiv directoratului! ii poate $i con$erita si competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de pre$erinta al actionarilor existenti. 0ceasta autorizare se acorda consiliului de administratie! respectiv directoratului! de catre adunarea generala! in conditiile de cvorum si majoritate prevazute la art. ('. alin. 2,+. :ecizia consiliului de administratie! respectiv a directoratului! cu privire la restrangerea sau ridicarea dreptului de pre$erinta se depune la o$iciul registrului comertului! spre mentionare in registrul comertului si pu"licare in 6onitorul O$icial al Eomaniei! *artea a IF-a. 0rt. (('>ocietatea cu raspundere limitata isi poate majora capitalul social! in modalitatile si din sursele prevazute de art. ('1.

22. Care sunt mi$loacele prin care se pot dizolva societile comercial
>ocietatea se dizolv prin. -trecerea timpului sta"ilit pentru durata societii; -imposi"ilitatea realizrii o"iectului de activitate al societii sau realizarea acestuia; -declararea nulitii societii; -hotr&rea adunrii generale; -hotr&rea tri"unalului! la cererea oricrui asociat! pentru motive temeinice! precum ne#nelegerile grave dintre asociai! care #mpiedic $uncionarea societii; -$alimentul societii; -alte cauze prevzute de lege sau de actul constitutiv al societii. Trecerea timpului sta"ilit pentru durata societatii *relungirea duratei societatii este posi"ila prin vointa asociatilor cu conditia ca aceasta sa ai"a loc cu cel putin , luni inainte de expirarea duratei societatii sta"ilita in actul constitutiv. %onsultarea asociatilor cade in sarcina consiliul de administratie! respectiv a directoratului. Imposi"ilitatea realizarii o"iectului de activitate In cazul in care societatea se a$la in imposi"ilitatea realizarii o"iectului de activitate! asociatii pot opta $ie pentru modi$icarea o"iectului de activitate! $ie pentru dizolvarea societatii comerciale. :eclararea nulitatii societatii comerciale :eclararea nulitatii societatii nu poate interveni decat pe "aza hotararii instantei de judecata prin care se constata nerespectarea conditiilor de $ond si de $orma impuse de normele imperative privind constituirea societatilor comerciale. @ulitatea actului constitutiv atrage nulitatea societatii in$iintate in "aza lui. Gotararea adunarii generale In con$ormitate cu prevederile art. (,' din 7egea nr. ,'8'551! asociatii pot reveni asupra hotararii de dizolvare a societatii 2cu majoritatea ceruta pentru constituirea actului constitutiv+ atat timp cat nu s-a $acut nicio repartitie din activ. Totodata! creditorii si orice parte interesata pot $ace opozitie la tri"unal impotriva hotararii! in termen de ,1 de zile de la pu"licarea acesteia in 6onitorul O$icial al Eomaniei partea a IF-a. Gotararea tri"unalului :izolvarea societatii comerciale se poate realiza la cererea oricarui asociat! pentru motive temeinice! precum neintelegerile grave dintre asociati! care impiedica $unctionarea societatii. @eintelegerile grave dintre asociati si temeinicia acestora vor $i apreciate de instanta de judecata! in $unctie de pro"ele administrate in cauza. <alimentul societatii <alimentul societatii este dispus de instanta de judecata! $alimentul $iind urmat de dizolvarea acesteia si de radierea din Eegistrul %omertului. 0lte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii 7egea nr. ,'8'551 mentioneaza ca la cererea oricarei persoane interesate! precum si a O$iciului @ational al Eegistrului %omertului! tri"unalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile urmatoare: >ocietatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni. >ocietatea nu a depus! in cel mult 4 luni de la expirarea termenelor legale! situatiile $inanciare anuale sau alte acte care! potrivit legii! se depun la o$iciul registrului comertului. >ocietatea si-a incetat activitatea! nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste conditiile re$eritoare la sediul social sau asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut ori resedinta cunoscuta. Cste exceptata situatia in care societatea a $ost in inactivitate temporara. :urata inactivitatii nu poate depasi , ani. >ocietatea nu si-a completat capitalul social in conditiile legii

23. Care sunt o!ligaiile lichidatorului dup numire# prevzute de -egea nr.31.1))*?
*rincipalele atri"uii ale judectorului-sindic! sunt:pronunarea motivat a hotr&rii de deschidere a proceduriijudecarea contestaiei de"itorului #mpotriva cererii introductive a creditorilor pentru #nceperea procedurii;judecarea opoziiei creditorilor la deschiderea procedurii; -desemnarea! motivat prin sentina de deschidere a procedurii! dintre practicienii #n insolven con$irmarea prin #ncheiere! a administratorului judiciar sau lichidatorului desemnat de adunarea creditorilor! con$irmarea onorariului negociat cu adunarea creditorilor; -#nlocuirea! pentru motive temeinice! prin #ncheiere! a administratorului judiciar sau lichidatorului;

judecarea cererilor de a se ridica de"itorului dreptul de a-i mai conduce activitatea; -judecarea cererilor de atragere a rspunderii mem"rilor organelor de conducere care au contri"uit la ajungerea de"itorului #n insolven judecarea aciunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte $rauduloase i a unor constituiri sau trans$eruri cu caracter patrimonial!anterioare deschiderii procedurii; -judecarea contestaiilor de"itorului! ale comitetului creditorilor ori ale oricrei persoane interesate #mpotriva msurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator; -admiterea i con$irmarea planului de reorganizare sau! dup caz! de lichidare!dup votarea lui de ctre creditori; -soluionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditorilor de #ntrerupere a procedurii de reorganizare judiciare i de intrare #n $aliment; -soluionarea contestaiilor $ormulate la rapoartele administratorului judiciar sau lichidatorului; judecarea aciunii #n anularea hotr&rii adunrii creditorilor;

-pronunarea hotr&rii de #nchidere a procedurii. (-. *rezentai metodele de v&nzare a "unurilor din averea societii de"itoare! sta"ilite de 7egea nr. 38(114I (3. *rezentai cazurile #n care judectorul sindic poate s dispun #nchiderea procedurii $alimentuluiI (4. %are sunt e$ectele #nchiderii procedurii $alimentului societii de"itoareI 2'. +numerai cel puin patru cauze de dizolvare a societii?
9n contractul de societate! tre"uie prevzute clauzele de dizolvare a societii! aceast cerin rezult din prevederile exprese ale 7egii nr. ,'8'551! art. pct. 2p+. - %auzele legale de dizolvare pot $i receptate #n contract prin trimiterea la legislaia societilor comerciale sau la alte legi speciale! sau prin menionarea expres a acestora. - 9ntr-o opinie! cauzele de dizolvare prevzute de lege ar $i limitative. 9n doctrina recent! #ns! s-a considerat c asociaii ar putea conveni! prin clauze ale actului constitutiv! i alte cauze de dizolvare dec&t cele enumerate de lege! cu condiia respectrii art.3 %od civil. - *ro"lema este! #n prezent! tranant! #ntruc&t din art. ((( alin. 2'+ litera g+ rezult expresis ver"is c dizolvarea poate interveni i pentru cazuri prevzute prin convenia prilor! altele dec&t cele reglementate la litera a+-$+. - %auzele generale de dizolvare cu cea mai mare aplica"ilitate #n cazul societilor comerciale! $r a $i limitate doar la acestea! sunt: ;expirarea duratei pentru care a $ost #n$iinat societatea! #n cazul #n care o anumit durata a $ost sta"ilita ; imposi"ilitatea #ndeplinirii o"iectului de activitate ; $alimentul ;reducerea capitalului social su" minimul legal ; reducerea 2pentru o perioada de cel puin 5 luni+ numrului minim de acionari prevzut de legea aplica"ila ;dizolvarea prin hotr&rea adunrii generale

( . %are este procedura numirii lichidatorului #n cazul dizolvrii societii printr-o hotr&re a tri"unaluluiI 2). /efinii operaiunea fuziunii.
0rt. (, 2'+ <uziunea este operaiunea prin care: a+ una sau mai multe societi sunt dizolvate $r a intra #n lichidare i trans$er totalitatea patrimoniului lor unei alte societi #n schim"ul repartizrii ctre acionarii societii sau societilor a"sor"ite de aciuni la societatea a"sor"ant i! eventual! al unei pli #n numerar de maximum '1? din valoarea nominal a aciunilor ast$el repartizate; sau "+ mai multe societi sunt dizolvate $r a intra #n lichidare i trans$er totalitatea patrimoniului lor unei societi pe care o constituie! #n schim"ul repartizrii ctre acionarii lor de aciuni la societatea nou-constituit i! eventual! al unei pli #n numerar de maximum '1? din valoarea nominal a aciunilor ast$el repartizate.

3*. /efinii operaiunea divizrii

:ivizarea este operaiunea prin care:


a+ o societate! dup ce este dizolvat $r a intra #n lichidare! trans$er mai multor societi totalitatea patrimoniului su! #n schim"ul repartizrii ctre acionarii societii divizate de aciuni la societile "ene$iciare i! eventual! al unei pli #n numerar de maximum '1? din valoarea nominal a aciunilor ast$el repartizate; "+ o societate! dup ce este dizolvat $r a intra #n lichidare! trans$er totalitatea patrimoniului su mai multor societi nou-constituite! #n schim"ul repartizrii ctre acionarii societii divizate de aciuni la societile nou-constituite i! eventual! al unei pli #n numerar de maximum '1? din valoarea nominal a aciunilor ast$el repartizate. 2('+ :ivizarea poate avea loc i prin trans$erul simultan al patrimoniului societii divizate ctre una sau mai multe societi existente i una sau mai multe societi nou-constituite. *revederile alin. 2(+ se aplic #n mod corespunztor.

,'. Cnumerai cel puin trei $apte prevzut de art.', din 7egea! pentru care poate $i sta"ilit rspunderea patrimonial a $ostului administrator! dac prin sv&rirea acestuia a cauzat starea de insolven a de"itoarei. ,(. %ine poate promova aciunea pentru sta"ilirea rspunderii patrimonial a $ostului administrator! #n cazul $alimentului i #n ce condiiiI ,,. %are sunt metodele de v&nzare a "unurilor #n procedura $alimentuluiI 34. Prezentai c"teva cazuri n care se aplic procedura simplificat?
*rocedura simpli$icata a $alimentului se aplica la: - procedura de reorganizare judiciara prevazuta pentru comerciantii persoane $izice! actionand individual; - asociatii $amiliale; - comerciantii exceptati de la aplicarea procedurii generale; - de"itorii care nu au depus la termen actele cerute de lege; - societati comerciale dizolvate anterior $ormularii cererii introductive; - de"itori care si-au declarat prin cererea introductiva intentia de intrare in $aliment sau care nu sunt indreptatiti sa "ene$icieze de lege.

,3. %um va des$ura activitate comercial de"itorul! dup con$irmare unui plan de reorganizareI