Sunteți pe pagina 1din 87

PROF. CONF. DR.

SEBASTIAN SPINEI
EXECUTAREA SILITA
Manual
pentru uzul studenilor la forma de nvmnt la distan
Editura Universitii Lucian Blaga din Sibiu
2010
1
CUPRINS
Tea I! Natura "uridic a e#ecutrii silite ! $%dalitile &i '%rele e#ecutrii silite!Partici(anii la
e#ecutarea silit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(ag )
Tea II! *biectul e#ecutrii silite ! Bunuri e#ce(tate sau urribile c%ndii%nat ! C%ndiiile (entru
declan&are &i teeiul e#ecutrii silite ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(ag 1)
Tea III! +ctele (realabile e#ecutrii silite ! Prescri(ia dre(tului de a cere e#ecutarea silit! Periarea
e#ecutrii silite !Sus(endarea e#ecutrii silite !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(ag 2)
Tea I,! E#istena (r%(rietii c%une asu(ra bunuril%r urrite! Reguli (r%cedurale (rinci(ale
-generale. (rivind reali/area e#ecutrii silite !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(ag 01
Tea ,! E#ecutarea silit direct ! E#ecutarea indirect ! Urrirea bunuril%r %bile ! Identi'icarea &i
sec2estrarea bunuril%r %bile urrite 3n cadrul e#ecutrii (rin ec2ivalent!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(ag 44
Tea ,I! ,5n/area bunuril%r %bile urrite 3n cadrul e#ecutrii (rin ec2ivalent! Subiectele &i
%biectul (%(ririi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(ag 64
Tea ,II! Pr%cedura (%(ririi !,alidarea (%(ririi!Eliberarea &i distribuirea suel%r reali/ate (rin
e#ecutare silit! Natura "uridic7 subiectele7 %biectul c%ntestaiei la e#ecutare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(ag! 80
Tea ,III! C%(etena de s%lui%nare &i terenul (entru e#ercitarea c%ntestaiei la e#ecutare! Reguli
(r%cedurale (rivind "udecarea c%ntestaiei la e#ecutare7 cile de atac 3(%triva 2%tr5rii7 s%luiile
(r%nunate asu(ra c%ntestaiei! Pl5ngerea 3(%triva re'u/ului e#ecut%rului de a 3nde(lini un act de
e#ecutare ! 9ndre(tarea er%ril%r ateriale &i c%(letarea %isiunil%r vdite! 9nt%arcerea
e#ecutrii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(ag ))
2
GHID DE UTILIZARE A MANUALULUI DE STUDIU
Introducere
Pre/entul anual de studiu re(re/int % sinte/ a c%ninutului disci(linei Executre !"#"t$ care este
c%un 3nv5ntului la '%ra de /i &i la '%ra de 3nv5nt la distan7 c%n'%r (lanuril%r de
3nv5nt 3n vig%are!
El este destinat studenil%r de la '%ra de 3nv5nt la distan -I:. &i c%nstituie aterialul
bibli%gra'ic ini necesar (entru (arcurgerea7 3nsu&irea &i evaluarea disci(linei res(ective!
$anualul este structurat 3n c%n'%ritate cu standardele &i (r%cedurile de u/ larg 3n 3nv5nt nai%nal
&i internai%nal7 care se adresea/ 3nvrii individuale (e ba/e interactive! Parcurgerea anualului7 (e
ba/a (re/entel%r instruciuni asigur reinerea in'%raiil%r de ba/7 3nelegerea 'en%enel%r
'undaentale &i a(licarea cun%&tinel%r d%b5ndite la re/%lvarea un%r (r%blee s(eciali/ate!
$anualul este structurat (e te%e de studiu! Tea de studiu re(re/int % (arte %%gen din c%(%nena
anualului7 caracteri/at de un nur liitat de tereni de re'erin -cuvinte;c2eie.7 care (%ate 'i
(arcurs &i 3nsu&it (rintr;un e'%rt c%ntinuu de c%ncentrare intelectual care s nu de(&easc 2;8 %re
-intervalul se re'er la c%ninutul de idei al %dulului de studiu &i nu ia 3n calcul 3ntrebrile
reca(itulative7 teele (entru acas7 testele de aut%evaluare sau (e cele de evaluare.!
<iecare unitate de studiu are % structur (r%iectat din (ers(ectiva e#igenel%r uto"n!tru"r""!
Re/ultatele e'ective ale utili/rii anualului se v%r su(ra(une (e re/ultatele a&te(tate d%ar cu c%ndiia
res(ectrii 3nt%cai a (r%cedurii de (arcurgere a %dulel%r de studiu7 (r%cedur care este (re/entate 3n
cele ce urea/!
0
Procedur de &n'()re &n !"!te% de uto"n!tru"re
Utili/area anualului de studiu individual se 'ace (e ba/a unui (r%gra de aut%instruire!
Rec%and c5teva reguli de ba/ 3n (r%cedura de reali/are a (r%graului de aut%instruire (e ba/a
anualului de 'a=
1! Teele de studiu se (arcurg 3n %rdinea 3n care sunt (re/entate 3n anual7 c2iar 3n ca/ul 3n care
studentul a(recia/ c ar (utea >sri> direct la % alt unitate de studiu! Criteriile &i %dalitatea de
>3nlnuire> a %dulel%r de studiu sunt (re/entate la 'iecare %dul de studiu &i ele trebuie res(ectate
3nt%cai7 sub sanciunea nereali/rii la (araetrii a#iali a (r%graului de aut%instruire?
2! <iecare %dul de studiu c%nine &i un test de evaluare &i@sau te (entru acas (e care studentul
trebuie s le reali/e/e7 cu sc%(ul evalurii gradului &i c%rectitudinii 3nelegerii 'en%enel%r i
(r%cesel%r descrise sau (re/entate 3n %dulul de studiu?
0! 9ntrebrile de aut%c%ntr%l7 testele de evaluare sau tea (entru acas nu sunt de (ers(icacitate7 deci
nu trebuie re/%lvate c%tra cr%n%etru?
4! Ord"ne #o*"c( a (arcurgerii unitii de studiu este urt%area=
se citesc %biectivele &i c%(etenele %dulului de studiu
se citesc terenii de re'erin -cuvintele c2eie.
se (arcurg ideile (rinci(ale ale %dulului sinteti/ate 3n re/uat
se (arcurge c%ninutul de/v%ltat de idei al %dulului
se (arcurge bibli%gra'ia rec%andat
se rs(unde la 3ntrebrile reca(itulative7 rev/5nd7 dac este necesar7 c%ninutul de/v%ltat de idei al
%dulului
se e'ectuea/ testul de aut%evaluare i se veri'ic7 (rin c%n'runtare cu rs(unsurile date la s'5r&itul
anualului7 c%rectitudinea rs(unsuril%r
4
se e'ectuea/ testul de evaluare &i@sau tea (entru acas sau de c%ntr%l -du( ca/.
OBS.+ Este rec%andabil ca7 3nainte de e'ectuarea testel%r de aut%evaluare7 s se 'ac % (au/ de 00 de
inute sau % %r! :e aseenea este rec%andabil ca la 'iecare 2 %re de studiu s se 'ac % (au/ de 00
de inute!
6! Nu este rec%andabil s se (arcurg ai ult de un %dul de studiu (e /i7 (entru a nu se (ericlita
3nsu&irea teeinic &i structural a ateriei! 9n 'uncie de necesitile &i (%sibilitile de studiu ale
studentului7 studiul unui %dul (%ate 'i 'raci%nat (e ai ulte /ile7 dedic5nd cel (uin 00 de inute (e
/i studiului!
TEMA PENTRU ACAS, -TA. re(re/int un e#erciiu %bligat%riu de re'lecie (entru 'iecare te de
studiu! Ea se c%nstituie 3ntr;un instruent indis(ensabil de studiu individual necesar 3n&irii &i ai ales
3nelegerii teei! Re/%lvarea ei se (%ate 'ace 3n a(r%#! 1;2 %re !
TEMA DE CONTROL -TC.+ re(re/int un e#erciiu %bligat%riu ai a(lu7 cu caracter integrativ7
care are r%lul de a reali/a un liant n%i%nal &i c%gnitiv 3ntre teele studiate anteri%r &i de a (r%v%ca
ca(acitatea sitentic &i creativ a studentului! Pregtirea ei necesit un e'%rt ai 3ndelungat -a(r%#!10
%re.7 i(lic st(5nirea teel%r anteri%are (recu &i c%nsultarea tut%relui de disci(lin! Cele d%u
tee de c%ntr%l se regsesc (e (arcursul anualului ast'el 3nc5t s ac%(ere cele ai i(%rtante (ri
ale acestuia!
PREZENTAREA MANUALULUI DE STUDIU /I A DISCIPLINEI
$anualul de studiu >E#ecutarea silita> re(re/int % sinte/ reali/at 3n anier interactiv a
cursului c%res(%ndent utili/at la '%ra de 3nv5nt /i!
C%ninutul de idei nu a '%st redus ci d%ar sinteti/at7 3n (rinci(iu7 3ntr;% anier ai accentuat
enunciativ7 eleentele de detaliu sau de e#(licaie redundant -necesare (entru atingerea sc%(ului
(edag%gic al 'i#rii &i c%relrii cun%&tinel%r. (ut5nd 'i gsite de ctre student 3n bibli%gra'ia de
s(ecialitate rec%andat!
6
O0"ectu# cur!u#u" 1Executre !"#"t2+
*biectul cursului 3l re(re/int (re/entarea c%nce(tel%r7 n%rel%r &i instituiil%r a(arin5nd
e#ecutarii silite a dre(tului (r%cesual civil !
O0"ect"'e#e d"!c"3#"ne"+
$anualul de :re(t (r%cesual civil ; (artea general 3&i (r%(une ca %biectiv cun%a&terea &i
3nsu&irea de ctre studenii anului I, a n%iunil%r intr%ductive ale e#ecutarii silite7 a relaiil%r dintre ele7
a instituiil%r &i c%nce(tel%r general a(licabile 3n e#ecutarea silita -(rinci(ii 'undaentale7 eleente A
(artici(ani7 c%(eten7 acte de (r%cedur7 terene7 sanciuni7 incidente.!
O0"ect"'e 3r"nc"3#e+
a. 3nelegerea ecanisel%r generale ale e#ecutarii silite
b. ab%rdarea &i 3nelegerea instituiil%r &i c%nce(tel%r general a(licabile 3n e#ecutarea silita
De!cr"ere !tructur"" %nu#u#u"+
$anualul este structurat 3n c%n'%ritate cu rig%rile studiului individual -aut%instruire. &i este
c%(artientat 3n te%e de studiu! Structura 'iecrei tee de studiu este urt%area=
I!*biective -re/ultatele a&te(tate ale teei.
II!C%(etenele d%b5ndite de student -utilitatea teei (entru student.
III!Tereni de re'erin -c%nce(te c2eie.
I,!Structura teei de studiu
,!Re/uatul ideil%r (rinci(ale
,I!C%ninutul de/v%ltat de idei al %dulului
,II!Bibli%gra'ia rec%andat
,III!9ntrebri reca(itulative
IB!Teste de aut%evaluare7 teste de evaluare7 tee de cas
8
I. Pre4entu# %nu# con!t"tu"e 0"0#"o*r5" *ener#( %"n"%#( o0#"*tor"e 3entru !tud"u#
d"!c"3#"ne" Executre !"#"t(. El re(re/int iniul de in'%raie necesar (entru 3nelegerea &i
3nsu&irea n%iunil%r 'undaentale ale disci(linei!
II. B"0#"o*r5" *ener#( co%3#e%entr(+
Studiul &tiini'ic al disci(linei i(une (arcurgerea urt%arei liste de bibli%gra'ie selectiv=
,i%rel $i2ai Ci%banu7 Tratat te%retic &i (ractic de (r%cedur civil7 Editura Nai%nal7 Bucure&ti7 1CC) !
,i%rel $i2ai Ci%banu7 Dabriel B%r%i7 :re(t (r%cesual civil7 Editura CE BecF7 Bucure&ti7 2006 !
I%n :eleanu7 Tratat de (r%cedur civil7 Editura +ll BecF7 Bucure&ti7 200)!
Dabriel B%r%i7 :uitru Rdescu7 C%dul de (r%cedur civil c%entat &i adn%tat7 Editura +ll7 Bucure&ti7
1CC6 !
III. Pentru re#"4re unor !tud"" 6t""n)"5"ce$ te%e#or 3entru c!($ te%e#or de contro#$
#ucr(r"" de #"cen)( 3recu% 6" 3entru 3ro5undre d"!c"3#"ne" !tudentu# !e ' dre! 3entru
0"0#"o*r5"e !u3#"%entr( tutore#u" de d"!c"3#"n(.
GGGGGGGGGGGGGGG ....................... GGGGGGGGGGGGGGG
Te% I. Ntur 7ur"d"c( execut(r"" !"#"te . Mod#"t()"#e 6" 5or%e#e execut(r"" !"#"te.Prt"c"3n)"" #
executre !"#"t(.
I! O0"ect"'e#e !3ec"5"ce #e te%e" A intr%ducerea 3n terin%l%gia &i sisteul general ale e#ecutarii
silite? (re/entarea7 (%/ii%narea &i interrelai%narea adecvat a un%r n%iuni7 c%nce(te &i instituii
intr%ductive !
)
II! Co%3eten)e !3ec"5"ce do08nd"te de !tudent = studentul va 'i ca(abil s identi'ice l%cul &i r%lul
(r%cedurii e#ecutarii silite 3n sisteul de dre(t ? s st(5neasc c%ninutul7 s'era &i relaiile dintre
n%iuni7 c%nce(te7 res(ectiv instituii (recu %rganele de e#ecutare7 '%rele e#ecutarii ? s 3neleag
sisteul -structura. e#ecutarii silite si a r%lului inde(linit de aceasta !
III! Cu'"nte c9e"e A raport executional, organ de executare, executare directa, executare indirecta.
I,! Structur %odu#u#u" de !tud"u = 1! Natura "uridica a e#ecutarii silite! 2! $%dalitatile si '%rele
e#ecutarii! 0! Partici(antii la e#ecutarea silita!
,! Re4u%t A tea anali/ea/ succesiv n%iunile &i c%nce(tele de ra(%rt e#ecuti%nal7 %rgan de
e#ecutare7 '%rele e#ecutarii7 ca &i relaiile l%gice dintre c%nce(te &i cele structural A 'unci%nale dintre
instituiile desenate de acestea !
Con)"nutu# te%e" +
1!Natura "uridica a e#ecutarii silite! N%tiune!
E#ecutarea silit re(re/int ultia 'a/ a (r%cesului civil &i una din '%rele de ani'estare a aciunii
civile!
Pute de'ini e#ecutarea silit ca acea faz a procesului civil n cadrul creia creditorul i poate
realiza n mod efectiv drepturile statornicite ntr-un titlu executoriu, prin constrngerea patrimonial a
debitorului.
Sc%(ul e#ecutrii silite este t%cai acela de a 'ace (%sibil reali/area e'ectiv a dre(tului subiectiv
&i 3n ca/urile de 3(%trivire a debit%rului la 3nde(linirea %bligaiei cu(rinse 3ntr;un titlu e#ecut%riu!
E#ecutarea silit (re/int % i(%rtan de%sebit (entru credit%r7 3ntruc5t re(re/int ultia cale de val%ri'i
care a dre(tului 3n ca/ de %(unere din (artea debit%rului! +ceast 'a/ a (r%cesului civil nu este li(sit de
i(%rtan &i (e (lanul ai general al dre(tului %biectiv! 9ntr;adevr7 c%nstr5ngerea statal nu intervine d%ar
(entru restabilirea unui dre(t subiectiv (rivat7 ci &i 3n sc%(ul salvgardrii %rdinii de dre(t! Iar7 3n aceast
(ers(ectiv7 instituia e#ecutrii silite are &i un caracter (reventiv7 3ntruc5t averti/ea/ (e (artici(anii la
viaa "uridic des(re c%nsecinele (atri%niale ale nee#ecutrii %bligaiil%r asuate!
+st'el cu a artat de"a7 e#ecutarea silit c%nstituie % 'a/ a (r%cesului civil7 res(ectiv % '%r
de ani'estare a aciunii civile! * atare (reci/are ar c%nduce7 la % (ri anali/7 la c%nclu/ia (%trivit
creia e#ecutarea silit are natura unei activiti "urisdici%nale! Nuai c actele 3nde(linite 3n cursul
e#ecutrii silite7 (rin s(eci'icul l%r7 se a(r%(ie de natura actel%r adinistrative7 3(re"urare care a deterinat &i
1
e#(riarea %(iniei (%trivit creia e#ecutarea silit c%nstituie % activitate adinistrativ7 care intr ast'el 3n
d%eniul 'unciei e#ecutive a statului!
C%nsideraiile e#(riate de d%ctrin7 (e un (lan ai general al 'a/el%r (r%cesului civil &i al eta(el%r
(rin care trece aciunea civil (5n la reali/area e'ectiv a dre(tului7 sunt inc%ntestabil "udici%ase! :ar7 3n
acela&i ti(7 nu se (%ate ign%ra 'a(tul c activitatea e#ecui%nal are &i unele c%(%nente care se a(r%(ie de
activitatea e#ecutiv &i care (re/int trsturi (articulare 'a de "udecata (r%(riu;/is! * atare
3(re"urare a "usti'icat de 'a(t &i 3n trecut acreditarea %(iniei (%trivit creia e#ecutarea silit ar avea ai de
grab un caracter i#t7 at5t "urisdici%nal7 c5t &i adinistrativ!
+ctivitatea des'&urat de %rganele de urrire silit nu (%ate 'i t%tu&i identi'icat7 3n t%ate detaliile
sale7 cu activitatea de "udecat! 9n (riul r5nd7 este de %bservat c e#ecutarea silit nu se caracteri/ea/
(rin e#istena unei instrucii (r%(riu;/ise7 ateriali/at 3n adinistrarea un%r d%ve/i (entru stabilirea
dre(tului urrit a 'i reali/at 3n "ustiie! Pe de alt (arte7 e#ecutarea a(are7 3n (rinci(iu7 ca % 'a/ ulteri%ar
recun%a&terii "udect%re&ti a dre(tului a'i rat (rin aciune! Intervenia instanei 3n cursul e#ecutrii silite este
une%ri necesar! Este ceea ce se reali/ea/ 3n %d de%sebit 3n sisteul e#ecui%nal regleentat (rin
dis(%/iiile C%dului de (r%cedur civil!
Ultiele %di'icri aduse C%dului de (r%cedur civil7 (rin Legea nr! 46C@20087 nu (%t legitia 3n
%d c%nvingt%r %(inia (%trivit creia activitatea de e#ecutare silit are un caracter e#clusiv adinistrativ!
+ceasta (entru c%nsiderentul7 (rinci(al7 c e#ecut%rul "udect%resc nu se a'l 3n situaia 'unci%narului
(ublic c2eat a 3nde(lini7 3n %d (re(%nderent7 acte de natur adinistrativ!
2!$%dalitatile si '%rele e#ecutarii silite!
Princi(alele ra(%rturi e#ecui%nale sunt cele regleentate 3n C%dul de (r%cedur civil! N%rele
cu(rinse 3n C%dul de (r%cedur civil regleentea/ d%u %daliti de e#ecutare silit7 res(ectiv at5t
e#ecutarea silit direct7 c5t &i e#ecutarea silit indirect! +ceste n%re (r%cedurale c%nstituie dre(tul c%un
3n aterie de e#ecutare silit!
E#ecutarea silit direct 3brac trei '%re= (redarea bunuril%r %bile7 (redarea bunuril%r i%bile
-art! 6)2;610
1
C!(r%c!civ!. &i e#ecutarea unei %bligaii de a 'ace sau de a nu 'ace -art! 612
2
;612
6
C!(r%c!civ!.!
Cele trei '%re de e#ecutare silit direct c%nstituie (r%cedura a(licabil 3n t%ate ra(%rturile e#ecui%nale7
indi'erent de calitatea credit%rului sau debit%rului!
C
,al%ri'icarea creanel%r (ers%anel%r 'i/ice &i "uridice se reali/ea/ (rin interediul e#ecutrii silite indirecte!
9n (re/ent7 C%dul de (r%cedur civil regleentea/ (atru '%re de e#ecutare silit indirect7 res(ectiv=
;v5n/area bunuril%r %bile urrite -art! 401;44C C!(r%c!civ!.7 (%(rirea -art! 462;481
C!(r%c!civ!.?
;urrirea silit a 'ructel%r neculese &i rec%ltel%r (rinse de rdcini -art! 480;4)0 C!(r%c!civ!.
;urrirea silit asu(ra bunuril%r i%bile -art! 411;620 C!(r%c!civ!.!
T%tu&i7 3n ateria e#ecutrii silite indirecte e#ist &i unele n%re der%gat%rii de la dre(tul c%un!
+st'el7 creanele 'iscale (%t 'i val%ri'icate (e calea e#ecutrii silite nuai 3n c%n'%ritate cu dis(%/iiile
cu(rinse 3n C%dul de (r%cedur 'iscal!
0!Partici(antii la e#ecutarea silita!
E#ecutarea silit nu (%ate 'i c%nce(ut 'r (artici(area (ril%r (rinci(ale &i a %rganel%r de urrire
silit7 iar7 3n anuite c%ndiii7 a(are indis(ensabil &i (artici(area instanei de "udecat! Prile A credit%rul &i
debit%rul A &i %rganele de e#ecutare sunt (artici(ani (r%cesuali indis(ensabili 3n aceast 'a/ a (r%cesului
civil!
La activitatea de e#ecutare silit (%ate (artici(a 3ns &i (r%cur%rul care are legitiare (r%cesual
3n c%ndiiile deterinate de art! 46 C!(r%c!civ!
:e aseenea7 nu este e#clus &i (artici(area la e#ecutarea silit a un%r tere (ers%ane7 3nde%sebi a
acel%ra care se (retind vtate (rin surile de urrire! 9n c%ntinuare ne v% re'eri7 succint7 la 'i ecare
categ%rie de (artici(ant la e#ecutarea silit!
a.Partile!
9n 'a/a e#ecutrii silite (rile (%art denuirea de cred"tor &i de0"tor! +ceste caliti (%t 'i
d%b5ndite de %ricare dintre (rile (r%cesului civil7 res(ectiv at5t de reclaant7 c5t &i de (5r5t! :re(tul
de a s%licita declan&area e#ecutrii silite a(arine (ers%anei creia i s;a eliberat titlul e#ecut%riu7 adic
(ers%anei care a c5&tigat (r%cesul7 iar aceasta (%art denu irea de credit%r7 urrit%r sau c2iar
credit%r urrit%r! Partea %bligat (rin 2%tr5re sau (rin alt titlu e#ecut%riu &i 3(%triva creia urea/
s se (%rneasc e#ecutarea (%art denu irea de debit%r7 dat%rnic sau urrit!
C%(artici(area (r%cesual activ se (%ate reali/a &i 3n 'a/a e#ecutrii silite! Nici% dis(%/iie
(r%cedural nu 3(iedic ai uli credit%ri s aci%ne/e 3(%triva aceluia&i debit%r! C%(artici(area
(r%cesual (asiv nu se (%ate reali/a 3ns 3n 'a/a e#ecutrii silite7 cci urrirea are un caracter
10
individual7 3n sensul c ea se rs'r5nge7 3n (rinci(iu7 nuai asu(ra (atri%niului debit%rului!
9n 'a/a e#ecutrii silite7 (rile trebuie s 3nde(lineasc acelea&i c%ndiii ca &i 3n 'a/a "udecii
(r%(riu;/ise7 res(ectiv s aib ca(acitate &i calitate (r%cesual &i s aib un interes 3n declan&area &i
3ntreinerea activitii e#ecui%nale! +su(ra acest%r c%ndiii nu ai este ca/ul s strui aici7 'iind
su'icient d%ar aintirea l%r! Credit%rul (%ate 'i re(re/entat &i 3n 'a/a e#ecutrii silite (rintr;un
andatar!
E#ecutarea silit (%ate 'i s%licitat &i de %&tenit%rii universali7 cu titlu universal sau cu titlu
(articular ai credit%rului! +st'el7 dac dat%rnicul a urit7 ls5nd nuai %&tenit%ri a"%ri7 e#ecutarea
3nce(ut asu(ra bunuril%r sale va c%ntinua 3(%triva acest%ra du( %(t /ile du( ce ei au '%st 3n&tiin ai 3n
%d c%lectiv la ultiul d%iciliu al de'unctului Hart! 0C) alin! -1. C!(r%c!civ!I! :ac (rintre %&tenit%ri se a'l
&i in%ri7 e#ecutarea se va sus(enda (5n la dese narea re(re/entanil%r legali Hart! 0C) alin! -2.
C!(r%c!civ!I! :ac e#ecutarea s;a declan&at du( %artea dat%rnicului7 legea dis(une c J2%tr5rile &i titlurile
e#ecut%rii nu se v%r (utea e#ecuta 3n c%ntra %&tenit%ril%r7 sub (edea(s de nulitate7 dec5t 1 /ile du( ce li s;a
'cut % 3ncun%&tinare c%lectiv a acest%r titluri sau 2%tr5ri la d%iciliul desc2iderii succesiunii (e nuele
%&tenirii7 'r a se arta nuele &i calitatea 'i ecrui %&tenit%r> -art! 0C1 C!(r%c!civ!.!
E#ecutarea silit (%ate 'i (r%%vat &i de ctre credit%rul urrit%rului7 (e calea aciunii %blice7 3n
c%ndiiile art! C)4 C!civ!
9n cadrul (r%cedurii e#ecui%nale7 legea 3i recun%a&te credit%rului7 3n (rinci(iu7 acelea&i dre(turi ca
&i 3n cursul "udecii!
:ebit%rul este7 a&a cu a artat7 (ers%ana 3(%triva creia se 3n'(tuie&te e#ecutarea silit! 9ntreaga
avere %bil &i i%bil a debit%rului (%ate c%nstitui7 3n (rinci(iu7 %biect al e#ecutrii silite! $%&tenit%rii
debit%ril%r (%t 'i &i ei urrii7 3ntruc5t se subr%g 3n dre(turile aut%ril%r l%r!
b.Instanta de "udecata!
9n ura %di'icril%r &i c%(letril%r aduse C%dului de (r%cedur civil (rin *rd%nana de
urgen nr! 101@2000 &i7 ai cu sea7 (rin Legea nr! 46C@20087 r%lul instanei 3n cadrul (r%cedurii
e#ecui%nale s;a redus siit%r!
Este de %bservat c 3nvestirea cu '%rul e#ecut%rie se 'ace 3n t%ate ca/urile de ctre instana de
"udecat! *r7 ast'el cu dis(une art! 0)4 alin! -1. C!(r%c!civ!7 2%tr5rea "udect%reasc sau alt titlu se
e#ecut nuai dac este 3nvestit cu '%rula e#ecut%rie (rev/ut de art! 28C alin! -1. C!(r%c!civ!7 a'ar de
3nc2eierile e#ecut%rii7 de 2%tr5rile e#ecut%rii (r%vi/%riu &i de alte 2%tr5ri sau 3nscrisuri (rev/ute de lege!
*(eraia 3nvestirii cu '%rul e#ecut%rie se 'ace7 ast'el cu dis(une 3n %d e#(res art! 0)4 alin! -2.
11
C!(r%c!civ!7 de (ria instan! Instana de "udecat are c%(etena de a s%lui%na t%ate incidentele ivite 3n
cadrul &i 3n cursul e#ecutrii silite! Ea are cderea de a s%lui%na &i c%ntestaiile la e#ecutare '%rulate de
terele (ers%ane care se c%nsider vtate (rin surile de e#ecutare silit!
c.*rganele de e#ecutare silita!
*rganele de e#ecutare sunt 3nvestite cu aut%ritate de stat 3n sc%(ul de a i(une reali /area 3nt%cai a
dis(%/iiil%r cu(rinse 3ntr;% 2%tr5re "udect%reasc sau 3ntr;un alt titlu e#ecut%riu! Princi(alele %rgane de
e#ecutare silit sunt e#ecut%rii "udect%re&ti! 9n sisteul n%stru "udiciar7 e#ecut%rii "udect%re&ti au '%st c%nsiderai
ca au#iliari ai "ustiiei!
E#ecut%rii "udect%re&ti sunt %rgane cu (lenitudine de c%(eten 3n aterie de e#ecutare silit!
9ntr;adevr7 art! 0)0 alin! -1. C!(r%c!civ! dis(une c= JE%tr5rile "udect%re&ti &i celelalte titluri e#ecut%rii
se e#ecut de e#ecut%rul "udect%resc din circuscri(ia "udect%riei 3n care urea/ s se e'ectue/e
e#ecutarea %ri7 3n ca/ul urririi bunuril%r7 de ctre e#ecut%rul "udect%resc din circuscri(ia
"udect%riei 3n care se a'l acestea>! +tribu iile e#ecut%ril%r "udect%re&ti sunt stat%rnicite &i (rin Legea nr!
111@2000! +st'el7 (%trivit art! ) lit! a. din Legea nr! 111@20007 e#ecut%rii "udect%re&ti au cderea de a
e#ecuta dis(% /i iile cu caracter civil din titlurile e#ecut%rii! Ei 3nde(linesc &i alte atribuii e#(res deterinate
de art! ) lit! b.;i. din aceea&i lege!
P%trivit legii7 activitatea e#ecut%ril%r "udect%re&ti se des'&%ar 3n cadrul unui bir%u 3n care (%t
'unci%na unul sau ai uli e#ecut%ri "udect%re&ti as%ciai7 cu (ers%nal au#iliar c%res(un/t%r Hart! 12
alin! -1.I! 9n circuscri(ia unei "udect%rii (%t 'unci%na unul sau ai ulte bir%uri de e#ecut%ri
"udect%re&ti7 a cr%r c%(eten terit%rial se 3ntinde (e t%t cu(rinsul acelei circuscri(ii! $eni%n c 3n
circuscri(ia 'iecrei curi de a(el 'unci%nea/ c5te % caer a e#ecut%ril%r "udect%re&ti7 cu (ers%nalitate
"uridic! T%i e#ecut%rii "udect%re&ti din R%5nia se c%nstituie 3n Uniunea Nai%nal a E#ecut%ril%r
Kudect%re&ti7 %rgani/aie (r%'esi%nal cu (ers%nalitate "uridic Hart! 21 alin! -1. din legeI! $inisterul
Kustiiei7 (rin ins(ect%ri generali de s(ecialitate7 &i Uniunea Nai%nal a E#ecut%ril%r Kude ct%re&ti7 (rin
c%nsiliul su de c%nducere7 e#ercit un c%ntr%l (r%'esi%nal asu(ra calitii actel%r &i lucrril%r e'ectuate
de e#ecut%rii "udect%re&ti Hart! 6C alin! -1. din legeI!
d.Pr%cur%rul!
P%trivit art! 46 alin! -6. C!(r%c!civ!7 (r%cur%rul (%ate7 3n ca/urile (rev/ute de alin! -1.7 Js cear
(unerea 3n e#ecutare a 2%tr5ril%r (r%nunate 3n 'av%area (ers%anel%r (rev/ute la acel alineat>! Legea
(rivind %rgani/area "udiciar nu ai cu(rinde % n%r siilar celei statuate 3n art! 2) lit! g. din Legea nr!
C2@1CC27 te#t (%trivit cruia $inisterul Public avea &i sarcina de a su(raveg2ea res(ectarea legii J3n
12
activitatea de (unere 3n e#ecutare a 2%tr5ril%r "udect%re&ti &i a alt%r titluri e#ecut%rii>!
:re(tul (r%cur%rului de a (artici(a la activitatea de e#ecutare silit nu (%ate 'i c%ntestat7 de&i 3n (ractic se
u/ea/ arare%ri de % atare (rer%gativ7 ast'el cu crede c este &i 'i resc7 cci (r%cesul civil este
esenialente % Ja'acere> a (ril%r7 iar situaiile 3n care este i(li cat interesul (ublic sunt ai (uin
'recvente!
e.Tertele (ers%ane!
Terele (ers%ane au &i ele (%sibilitatea de a (artici(a la activitatea de e#ecutare silit! Partici(area
teril%r 3n aceast 'a/ a (r%cesului civil este deterinat7 adese%ri7 de luarea un%r suri de natur a le
(re"udicia dre(turile l%r -urrirea un%r bunuri (r%(rietatea teril%r etc!.! Calea (r%cedural a (artici(rii
teril%r la e#ecutarea silit este7 3n aseenea ca/uri7 c%ntestaia la e#ecutare!
* alt '%r de (artici(are a teril%r la e#ecutare vi/ea/ situaia credit%ril%r care intervin 3n 'a/a
e#ecutrii silite7 s(re a;&i val%ri'i ca dre(turile l%r de crean! 9n acest sens7 (reci/ c terii -credit%rii
neurrit%ri. (%t (artici(a la distribuirea (reului %binut (rin v5n/area bunuril%r debit%rului -art! 680
C!(r%c!civ!.!
,II! B"0#"o*r5"e co%3#e%entr( 3entru 3ro5undre +
I%an Le&7 Tratat de dre(t (r%cesual civil7 Editura C!E!BecF7 Bucure&ti7 2001 !
T"%3u# nece!r !tud"u#u"+ : 9 !u :; %"n. < 4"
=ntre0(r" rec3"tu#t"'e =
1!Care este natura "uridica a e#ecutarii siliteL
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
10
2!Ce re(re/inta e#ecutarea silitaL
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
0!Care e r%lul instantei de "udecata in 'a/a e#ecutarii siliteL
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
4!In ce c%nditii (%ate (artici(a (r%cur%rul la e#ecutarea silitaL
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
14
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
6!Ce re(re/inta %rganele de e#ecutare silita si care e r%lul acest%raL
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Te!te *r"# de utoe'#ure+
1!Ce este e#ecutarea silitaL
a.% 'a/a a (r%cesului civil?
b.un act de (r%cedura?
c.% (r%cedura s(eciala?
2!Care din urat%arele re(re/inta % '%ra a e#ecutarii silite indirecteL
a.(%(rirea?
b.van/area bunuril%r %bile urarite?
c.licitatia (ublica!
0!Cu se (%t reali/a creantele 'iscaleL
a.(rin e#ecutarea silit indirecta?
b.(rin e#ecutarea silita directa?
c.(rin e#ecutarea silita c%n'%r dis(%/itiil%r C%dului de (r%cedura 'iscala!
4!Care sunt (artici(antii indis(ensabili la e#ecutarea silitL
a.credit%rul7 debit%rul si %rganele de e#ecutare?
b.credit%rul7 debit%rul si instana de "udecata?
c.credit%rul7 debit%rul si (r%cur%rul!
16
6!C%nditia (entru tertele (ers%ane sa (artici(e la e#ecutarea silitL
a.sa stie de e#ecutare?
b.sa 'ie ruda cu debit%rul?
c.sa 'ie vataate (rin asurile de urarire!
Te!te *r"# de e'#ure+
1!Reclaantul din (r%cesul civil (%ate 'i in cadrul e#ecutarii silite=
a.credit%r?
b.credit%r sau debit%r?
c.debit%r?
2!Care sunt '%rele litisc%ns%rtiului in e#ecutarea silitL
a.c%(artici(are (r%cesuala activa?
b.c%(artici(are (r%cesuala (asiva?
c.c%(artici(are (r%cesuala i#ta!
0!Care e instanta c%(etenta (entru a investi 2%tararea cu '%rula e#ecut%rieL
a.instanta de '%nd?
b.instanta de recurs?
c.instanta din circuscri(ia d%iciliului debit%rului!
4!Care sunt (rinci(alele %rgane de e#ecutare silitL
a.n%tarii?
b.credit%rii?
c.e#ecut%rii "udecat%resti!
6!Care e c%(etenta terit%riala a %rganel%r de e#ecutare silitL
a.in t%ata tara?
b.in circuscri(ia "udecat%riei in care 'uncti%nea/a?
c. in circuscri(ia tribunalului in care 'uncti%nea/a
18
TE$+ :E C*NTR*L=
1!Urarirea %stenit%ril%r debit%rului!
2!Litisc%ns%rtiul credit%ril%r!
Te% II. O0"ectu# execut(r"" !"#"te . Bunur" exce3tte !u ur% (r"0"#e cond")"ont . Cond")""#e
3entru dec#n6re 6" te%e"u# execut(r"" !"#"te .
I!O0"ect"'e#e !3ec"5"ce #e te%e" = identi'icarea bunuril%r care (%t 'i urarite si su(use (r%cedurii
e#ecutarii silite7 e#ce(tiile de la regula generala (recu si cun%asterea c%nditiil%r necesare declansarii
(r%cedurii e#ecutarii silite!
II!Co%3eten)e !3ec"5"ce do08nd"te de !tudent = insusirea n%tiunil%r de bunuri uraribile7 e#ce(tiile
(recu si cun%asterea si a(r%'undarea c%nditiil%r i(erative sti(ulate de legiuit%r (entru ince(erea
e#ecutarii i(%triva debit%rului!
III!Cu'"nte c9e"e+ bun uraribil7 creanta certa7 lic2ida7 e#igibila!
I,!Structur %odu#u#u" de !tud"u + 1!*biectul e#ecutarii silite! 2! Bunuri e#ce(tate sau uraribile
c%nditi%nat! 0! C%nditiile (entru declan&are si teeiul e#ecutarii silite!
,!Re4u%t : in (re/enta sectiune se v%r reda in %d succint bunurile care (%t 'ace %biectul e#ecutarii
silite ca si %d de recu(erare a creantei detinute de catre debit%r i(%triva credit%rului (recu si
e#ce(tiile (reva/ute in %d i(erativ de regulile in aterie! In (lus 'ata de acestea7 studentul va
cun%aste cerintele care trebuie inde(linite in %d cuulativ (entru ince(erea e#ecutarii silite (recu si
teeiul acesteia!
Con)"nutu# te%e" +
1!*biectul e#ecutarii silite!
*biectul e#ecutrii silite este deterinat de art! 0)1
0
alin! -1. C!(r%c!civ! P%trivit acestui te#t=
J,eniturile &i bunurile debit%rului (%t 'i su(use e#ecutrii silite dac7 (%trivit legii7 sunt urribile &i nuai
3n sura necesar (entru reali/area dre(turil%r credit%ril%r>! Te#tul citat nu re(re/int altceva dec5t %
e#(resie a (rinci(iului (%trivit cruia 3ntreaga avere a debit%rului '%rea/ ga"ul general al credit%ril%r!
:re(tul de ga" general al credit%ril%r c%(%rt 3ns &i unele e#ce(ii i(%rtante7 e#ce(ii la care
se re'er c2iar art! 0)1
0
alin! -2. C!(r%c!civ! P%trivit acestui te#t7 bunurile su(use unui regi s(ecial de
1)
circulaie (%t 'i urrite nuai cu res(ectarea c%ndiiil%r (rev/ute de lege!
9n ca/ul execut(r"" !"#"te d"recte7 o0"ectu# e#ecutrii silite (%art c2iar asu(ra bunuril%r ce '%rea/
%biectul ra(%rtului "uridic recun%scut (rin 2%tr5re "udect%reasc sau (rin alt titlu e#ecut%riu! Cu alte
cuvinte7 3n acest ca/7 %biectul e#ecutrii silite se identi'ic 3nt%cai cu %biectul %bligaiei stabilite (rin
titlul e#ecut%riu! :i(%triv7 3n ca/ul execut(r"" !"#"te "nd"recte7 o0"ectu# urririi este distinct7 anue 3n
sensul c el (%art asu(ra bunuril%r %bile sau i%bile ale dat%rnicului7 acestea ur5nd s 'i e val%ri'i
cate7 3n %dalitile (rev/ute de lege7 3n vederea satis'acerii creanei! :e aceea7 3n acest din ur ca/ ne a'l
3n (re/ena unei e#ecutri (rin ec2ivalent7 iar nu 3n natur!
Regula general &i care se des(rinde din te#tele eni%nate ai sus este aceea c (%t '%ra %biect al
e#ecutrii silite nuai bunurile deinute de debit%r cu titlu de (r%(rietar7 iar nu &i cele (e care le deine 3n
nuele altuia! T%tu&i7 de la aceast regul e#ist unele e#ce(ii (rev/ute 3n %d e#(res de lege! * aseenea
e#ce(ie este (rev/ut 3n %d e#(res de art! 1)C0 C!civ! P%trivit acestui te#t7 Jcredit%rii care au (rivilegiul sau
i(%tec 3nscris asu(ra unui i%bil 3l urresc 3n %rice 5n ar trece>!:is(%/iii i(%rtante 3n aceast
(rivin regsi &i 3n C%dul de (r%cedur civil! +st'el7 (%trivit art! 4C2 alin! -1. C!(r%c!civ!7 credit%rul
i(%tecar (%ate urri 3n acela&i ti( &i i% bilele nei(%tecate ale debit%rului!
Urrirea i%bilel%r 3nscrise 3n cartea 'unciar se 'ace (e c%r(uri de (r%(rietate 3n 3ntregiea l%r!
T%tu&i7 art! 41C alin! -2. C!(r%c!civ! (erite urrirea se(arat a c%nstruciil%r ce '%rea/ % (r%(rietate
distinct de s%l7 a dre(turil%r (rivit%are la (r%(rietate (e eta"e sau a(artaente7 (recu &i a %ricr%r alte
dre(turi (rivit%are la bunuri (e care legea le declar i%bile!
:e aseenea7 3n (rivina urririi silite i%biliare7 legea c%nsacr &i (rinci(iul (%trivit cruia
aceasta se e#tinde7 de (lin dre(t7 &i asu(ra bunuril%r acces%rii i%bilului7 (rev/ute de C%dul civil Hart! 4C0
alin! -1. C!(r%c!civ!I! Bunurile acces%rii nu (%t 'i 3ns urrite dec5t % dat cu i%bilul!
2!Bunuri e#ce(tate sau uraribile c%nditi%nat!
Princi(iul (e care l;a anali/at de"a este acela al urririi tutur%r bunuril%r %bile &i i%bile ale
dat%rnicului! :ar7 ast'el cu a (reci/at de"a7 3ns&i legea adite anuite e#ce(ii de la aceast regul!
a.Exce3tre de # ur%(r"re 0unur"#or ce 3r)"n do%en"u#u" 3u0#"c
C%nstituia R%5niei7 du( ce (reci/ea/ 3n art! 108 alin! -1. c (r%(rietatea (%ate 'i (ublic sau
(rivat7 3n alin! -6.7 declar (r%(rietatea (rivat ca invi%labil7 3n c%ndiiile legii %rganice! Legea 'undaental
11
creea/ un regi "uridic s(ecial (entru (r%(rietatea (ublic! $ai 3nt5i7 este de %bservat c (r%(rietatea (ublic
a(arine statului &i unitil%r adinistrativ terit%riale! :ar &i statul &i unitile adinistrativ terit%riale (%t
(artici(a7 3n unele ca/uri7 3n %d nei"l%cit la viaa "uridic7 3nc2eind acte de dre(t civil! Prin urare7
calitatea de debit%r (%ate 'i d%b5ndit &i de ctre stat &i unitile adinistrativ;terit%riale! C%nstituia declar
3ns 3n art! 108 alin! -4. ca inalienabile bunurile (r%(rietate (ublic! P%trivit art! 0 alin! -2. din Legea nr!
210@1CC17 d%eniul (ublic al statului este alctuit din bunurile (rev/ute 3n art! 108 alin! -0. din C%nstituie7
din cele (rev/ute la (ct! I din +ne#a la acest act n%rativ7 (recu &i din alte bunuri de u/ sau de interes
(ublic nai%nal7 declarate ca atare (rin lege! Prin urare7 din d%eniul (ublic al statului 'ac (arte trei
categ%rii de bunuri= bunurile e#(res deterinate de art! 108 alin! -0. din C%nstituie &i la care ne;a re'erit
de"a? bunurile artate 3n %d liitativ la (ct! I din +ne#a la Legea nr! 210@1CC1 &i bunurile Jde u/ sau de
interes (ublic nai%nal> declarate ca atare (rintr;% dis(%/iie e#(res a legii!
Bunurile (r%(rietate (rivat a statului &i a unit;il%r adi nistrativ;terit%riale au7 3n %d 'i resc7 un
regi di'erit! $ai 3nt5i art c (%trivit art! 4 din Legea nr! 210@1CC1 Jd%eniul (rivat al statului sau al
uni til%r adinistrativ;terit%riale este alctuit din bunuri a'l ate 3n (r%(rietatea l%r &i care nu 'ac (arte
din d%eniul (ublic! +su(ra acest%r bunuri statul sau unitile adi;nistrativ;terit%riale au dre(t de
(r%(rietate (rivat>! :in (unct de vedere al regiului "uridic al (r%(rietii (rivate a statului &i a unitil%r
adinistrativ;terit%riale7 legea nu 'ace7 3n (rinci(iu7 nici% discriinare 3n ra(%rt cu dre(tul de (r%(rietate
al alt%r (ers%ane "uridice sau 'i /ice! 9n acest sens7 sunt de%sebit de (recise dis(%/iiile cu(rinse 3n art! 6 alin!
-2.7 3n c%n'%ritate cu care= J:re(tul de (r% (rietate (rivat al statului sau al unitil%r adinistrativ;
terit%riale asu(ra bunuril%r din d% eniul (rivat este su(us regiului "uridic de dre(t c%un7 dac legea nu
dis(une alt'el>! +ceasta 3nsean c 7 3n (rinci(iu7 bunurile din d%eniul (rivat al statului &i al unitil%r
adinistrativ;terit%riale (%t 'i su(use urririi silite!
b.Exce3tre de # ur%(r"re 0unur"#or ce 3r)"n 3er!one#or 5"4"ce
Categ%ria bunuril%r e#ce(tate de la urrire &i care a(arin debit%rului A (ers%an 'i /ic A este
relativ a(l &i este deterinat de c%nsiderente di'erite! +st'el7 unele bunuri sunt inalienabile dat%rit
caracterului l%r (ers%nal7 iar altele7 de&i alienabile7 3n (rinci(iu7 sunt sustrase de la urrire din c%nsiderente
uanitare!
9n (ria categ%rie se 3ncadrea/ dre(tul de u/ &i de abitaie7 dre(turi care (%t 'i e#er citate nuai
de titularul l%r7 'iind str5ns legate de (ers%ana acestuia!
C%dul de (r%cedur civil regleentea/ &i situaiile 3n care bunurile %bile ale dat%rnicului nu (%t
'i urrite sau (%t 'i urrite nuai 3n anuite c%ndiii %ri liite!
1C
unuri ce nu se pot urmri silit
P%trivit art! 408 C!(r%c!civ!7 ast'el cu acest te#t a '%st %di'icat (rin *rd%nana de urgen nr! 101@20007 Jnu
(%t 'i su(use e#ecutrii silite> urt%arele bunuri=
Ja. bunurile de u/ (ers%nal sau casnic strict necesare debit%rului &i 'ailiei sale7 (recu &i %biectele de
cult religi%s7 dac nu sunt ai ulte de acela&i 'el?
b.alientele necesare debit%rului &i 'ailiei sale (e ti( de d%u luni7 iar dac debi t%rul se %cu(
e#clusiv cu agricultura7 alientele necesare (5n la n%ua rec%lt7 anialele destinate %binerii
i"l%acel%r de e#isten &i 'ura"ele necesare (entru aceste aniale (5n la n%ua rec%lt?
c.c%bustibilul necesar debit%rului &i 'ailiei sale s%c%tit (entru 0 luni de iarn?
d.bunurile declarate neurribile (rin alte dis(%/iii legale>!
unuri care se pot urmri numai n mod condiionat
Bunurile care 'ac (arte din aceast categ%rie sunt (reci/ate 3n art! 40) C!(r%c! civ!7 iar regiul l%r
"uridic se caracteri/ea/ (rin aceea c ele (%t 'i urrite nuai c%ndii%nat de ine#istena alt%r bunuri &i
nuai (entru dat%rii (r%venind din (ensii de 3ntreinere7 c2irii7 aren/i sau alte creane (rivilegiate asu(ra
bunuril%r %bile!
P%trivit art! 40) alin! -1. C!(r%c!civ!7 3n categ%ria la care ne re'eri se includ t%ate Jbunurile care
servesc la e#ercitarea %cu(aiei debit%rului>!
c.Ur%(r"re !#r"u#u" 6" #tor 'en"tur" 3er"od"ce
P%trivit art! 40C alin! -1. C!(r%c!civ!7 salariile7 (ensiile &i celelalte sue ce se (ltesc (eri%dic (%t 'i
urrite 3n urt%arele liite=
a. (5n la 1@2 din venitul lunar net7 (entru suele dat%rate cu titlu de %bligaie de 3ntreinere sau de
al%caie (entru c%(ii?
b. (5n la 1@0 din venitul lunar net7 (entru %rice alte dat%rii!
Stat%rnicind liitele eni%nate legiuit%rul a urrit s g seasc un ec2ilibru %(ti
3ntre i(erativul %cr%tirii7 (e de % (arte7 a salariil%r &i a cel%rlalte venituri (eri%dice &i i(e rativul
satis'acerii un%r creane i(%rtante &i care de%(%triv trebuie s 'i e (r%te"ate7 3n interesul in%ril%r sau
din c%nsiderente de interes (ublic!
0!C%ndiiile (entru declan&are &i teeiul e#ecutrii silite!
:re(tul de a (%rni e#ecutarea silit a(arine credit%rului!
20
Ex"!ten) une" cren)e certe$ #"c9"de 6" ex"*"0"#e
E#istena unei creane care trebuie s 3nde(lineasc anuite c%ndiii c%nstituie (reisa necesar a
declan&rii (r%cedurii e#ecui%nale!
C%dul de (r%cedur civil deterin c%ndiiile 3n care % crean (%ate 'i c%nsiderat cert &i lic2id!
+st'el7 (%trivit art! 0)C alin! -0. C!(r%c!civ!7 creana cert este aceea a crei e#isten re/ult din 3nsu&i actul
de crean sau &i din alte acte7 c2iar neautentice7 eanate de la debit%r sau recun%scute de el!Pria c%ndiie
vi/ea/7 a&adar7 e#istena unei creane nec%ntestate din (unct de vedere "uridic &i care re/ult 3n cele ai
ulte ca/uri din c2iar titlul de crean!
Caracterul cert al unei creane nu este su'icient! $ai este necesar % c%ndiie= creana s 'ie
inc%ntestabil &i 3n (rivina c5tiii ei! Creana este lic2id7 ast'el cu (reci/ea/ art! 0)C alin! -4.
C!(r%c!civ!7 atunci c5nd c5tiea ei este deterinat (rin 3nsu&i actul de crean sau c5nd este deterinabil
cu a"ut%rul actului de crean sau &i a alt%r acte neautentice7 'ie ean5nd de la debit%r7 'i e recun%scute de el7 'i
e %(%/abile lui 3n ba/a unei dis(%/iii legale sau a sti(ulaiil%r c%ninute 3n actul de crean7 c2iar dac (rin
aceast deterinare ar 'i nev%ie de calcule de%sebite! :eterinarea cuantuului creanei (%ate s se 'ac
&i 3n cursul e#ecutrii silite!
+ treia c%ndiie necesar (entru declan&area e#ecutrii silite se re'er la e#igibilitatea creanei! :e&i
aceast cerin nu a '%st (rev/ut7 3n trecut7 3n %d e#(res 3n C%dul de (r%cedur civil7 ea a '%st
c%nsiderat i(%rtant &i de % are rig%are! Iar % atare rig%are re/ult c2iar &i din dis(%/iiile art! 110
C!(r%c!civ! care7 3n %d e#ce(i%nal7 (erite e#ercitarea dre(tului la aciune 3n ca/urile strict deterinate
de acest te#t7 dar nuai cu c%ndiia ca e#ecutarea 2%tr5rii s se 'ac la 3(linirea terenului!
Te%e"u# execut(r"" !"#"te.
+rtic%lul 0)2 C!(r%c!civ!7 3ntr;% '%rul i(erativ7 dis(une c= JE#ecutarea silit se va e'ectua
nuai 3n teeiul unei 2%tr5ri "udect%re&ti %ri a unui alt 3nscris care7 (%trivit legii7 c%nstituie titlu
e#ecut%riu>!
+&a 'iind7 titlul executoriu (%ate 'i de'init ca nscrisul ntocmit n conformitate cu prescripiile legii
i n baza cruia creditorul poate solicita valorifi carea creanei pe care acest nscris o constat.
Princi(alul titlu e#ecut%riu este 2%tr5rea "udect%reasc (r%nunat 3n litigiile civile7 de unc7
c%erciale7 de c%ntenci%s adinistrativ etc! Practic7 %rice 2%tr5re "udect%reasc care statuea/ asu(ra
unei (retenii civile (%ate c%nstitui titlu e#ecut%riu &i (%ate 'i adus la 3nde(linire (e calea urririi silite! +u
acest caracter &i 2%tr5rile (r%nunate 3n cau/e (enale &i care statuea/ asu(ra un%r (retenii civile
21
-des(gubiri7 c2eltuieli de "udecat etc!.!
+ceasta trebuie sa inde(lineasca anuite c%nditii= sa 'ie de'initiva sau irev%cabila7 s ure/e
(r%cedura 3nvestirii cu '%rul e#ecut%rie (rev/ut de art! 28C C!(r%c!civ!
E%tr5rile "udect%re&ti strine nu (%t 'i val%ri'icate 3n %d aut%at (e calea e#ecutrii silite7
ast'el cu nici% 2%tr5re (r%(rie nu (%ate 'i e#ecutat7 3n (rinci(iu7 3nainte de a 'i 3nvestit cu '%rula
e#ecut%rie (rev/ut de lege! Pr%cedura 3n cadrul creia se reali/ea/ 3ncuviinarea e#ecutrii unei
2%tr5ri strine (%art denuirea de exe>utur! +ceast (r%cedur este regleentat 3n art! 1)0;1)) din
Legea nr! 106@1CC2!
E%tr5rile arbitrale strine sunt &i ele susce(tibile de e#ecutare silit 3n ara n%astr! C%dul de
(r%cedur civil c%nsacr un ca(it%l distinct A Ca(it%lul al BI;lea A din Cartea a I,;a recun%a&terii &i
e#ecutrii 2%tr5ril%r arbitrale strine! 9n aceast (rivin7 sunt seni'i cative dis(%/iiile art! 0)0
2
C!(r%c!civ!7 (%trivit cr%ra 2%tr5rile arbitrale strine7 care nu sunt aduse la 3nde(linire de bunv%ie de ctre
cei %bligai a le e#ecuta7 (%t 'i (use 3n e#ecutare silit (e terit%riul R%5niei7 (rin a(licarea 3n %d
c%res(un/t%r a (revederil%r art! 1)0;1)) din Legea nr! 106@1CC2!
+ctivitatea n%tarial a '%st %rgani/at (e (rinci(ii n%i7 'unci%nale7 ia in sc%(ul reali/rii 'unciil%r
activitii n%tariale7 legea a instituit &i (rinci(iul (%trivit cruia= J+ctul 3nde(linit de n%tarul (ublic7
(urt5nd sigiliul &i sentura acestuia7 este de aut%ritate (ublic &i are '%ra (r%bant (rev/ut de lege>
-art! 4 din Legea nr! 08@1CC6.! +st'el7 3nscrisul autenti'icat de n%tarul (ublic se bucur de (uterea de titlu
e#ecut%riu7 dac c%nstat % crean cert &i lic2i d! 9nscrisul autentic d%b5nde&te 3ns calitatea de titlu
e#ecut%riu nuai la data e#igibilitii creanei7 ast'el cu (revede 3n %d e#(res art! 88 din Legea nr!
08@1CC67 iar nu la data autenti'icrii!
+lte titluri e#ecut%rii= cabia7 biletul la %rdin sau cec;ul au '%r e#ecut%rie7 care le este atribuit 3n
%d e#(res de legislaia s(ecial 3n aterie! Caracterul de titlu e#ecut%riu al cabiei este stat%rnicit 3n %d
e#(res de art! 81 alin! -1. &i -2. din Legea nr! 61@1C04 asu(ra cabiei &i biletului la %rdin! +cela&i atribut 3i este
recun%scut &i biletului la %rdin de dis(%/iiile art! 108 c%r%b%rate cu art! 81 din Legea nr! 61@1C04! *
(revedere siilar cu cea artat ai sus cu(rinde &i art! 60 din Legea nr! 6C@1C04 asu(ra cecului! N%ta
bene= se investesc cu '%rula e#ecut%rie!
+ctele de sancti%nare a c%ntraventiil%r = (r%cesul vebal de c%nstatare &i sanci%nare a c%ntraveniei7
neatacat 3n teren7 (recu &i 2%tr5rea "udect%reasc irev%cabil (rin care s;a s%lui%nat (l5ngerea
c%nstituie titlu e#ecut%riu7 'r vre% alt '%ralitate Hart! 0) din *rd%nana Duvernului nr! 2@2001I!
22
S%aia de (lat c%nstituirea unui titlu e#ecut%riu se (%ate reali/a &i 3n cadrul (r%cedurii s%aiei
de (lat7 (r%cedur suar &i s(ecial regleentat (rin *rd%nana Duvernului nr! 6@2001!
Cu titlu de e#e(lu7 eni%n &i e#istena alt%r titluri e#ecut%rii7 cu sunt= c%ntractele de v5n/are;
cu(rare cu (lata 3n rate7 deci/ia %rganel%r de (ensii (entru recu (erarea suel%r (ltite 'r teei legal7
c%ntractul de garanie %biliar -art! 1) din Legea nr! CC@1CCC.7 titlul de crean7 3n aterie 'i scal7 care
devine &i titlu e#ecut%riu de la data la care creana este scadent (rin e#(irarea terenului de (lat
(rev/ut de lege sau stabilit de %rganul c%(etent %ri 3n al %d (rev/ut de lege Hart! 141 alin! -2. C!(r%c!'i
sc!I? c%ntractul de asisten "uridic7 legal 3nc2eiat &i care urea/ s 'i e 3nvestit cu '%rul e#ecut%rie de
"udect%ria 3n a crei ra/ terit%rial se a'l sediul (r%'esi%nal al av%catului Hart! 00 alin! -0. din Legea nr!
61@1CC67 ast'el cu acest te#t a '%st %di'i cat (rin Legea nr! 266@2004I? c%ntractele de credit7 inclusiv
c%ntractele de garanie real sau (ers%nal 3nc2eiate de instituiile de credit -art! 120 din *rd%nana de
urgen a Duvernului nr! CC@2008. etc!
TE$+ :E C+S+=
1!Sinteti/ati (r%cedura e#eMuaturului!
2!Pr%cedura investirii cu '%rula e#ecut%rie (reva/uta de art! 28C C!(r%c!civ!
,II! B"0#"o*r5"e co%3#e%entr( 3entru 3ro5undre +
I%an Le&7 Tratat de dre(t (r%cesual civil7 Editura C!E!BecF7 Bucure&ti7 2001 !
T"%3u# nece!r !tud"u#u"+ : 9 !u :; %"n. < 4"
=ntre0(r" rec3"tu#t"'e =
1! Care e ratiunea in teeiul careia legiuit%rul a e#ce(tat anuite bunuri de la urarireL Pentru 'iecare
categ%rie in (arte !
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
20
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
2! Ce re(re/inta (r%cedura e#eMuaturului (reva/uta de Legea nr! 106@1CC2L
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
0!Care sunt titlurile e#ecut%rii care necesita investirea cu '%rula e#ecut%rie c%n'%r art! 28C
C!(r%c!civ! si de ce e necesara aceasta '%ralitateL
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
4! E%tararile arbitrale (rin (risa e#ecutarii siliteL
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
24
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
6!Care e teeiul e#ecutarii siliteL
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Te!te *r"# de utoe'#ure.
1!Care e %biectul e#ecutarii siliteL
a.bunurile si veniturile debit%rului?
b.bunurile debit%rului?
c.incasarile de %rice 'el ale debit%rului!
2!Care e (rinci(iul diriguit%r al e#ecutarii siliteL
a.(rinci(iul dis(%nibilitii?
b.(rinci(iul c%ntradict%rialitatii?
c.(rinci(iul c%n'%r caruia intreaga avere a debit%rului '%rea/a ga"ul general al credit%rului!
0!Cu se ai nueste e#ecutarea silit indirectaL
a.e#ecutare (rin ec2ivalent?
b.e#ecutare '%rala?
26
c.e#ecutare indis(ensabila!
4!P%t 'i e#ecutate bunurile debit%rului=
a.care le detine sub nue de (r%(rietar?
b.care le are in detentie (recara?
c.care sunt inc2iriate!
6!Cu se 'ace urarirea asu(ra bunuril%r inscrise in cartea 'unciaraL
a.(e c%r(uri de (r%(rietate in intregiea l%r?
b.(e c%r(uri se(arate?
c.(e de/ebrainte ale acest%ra!
Te!te de e'#ure+
1!Care din urat%arele bunuri sunt e#ce(tate de la urarireL
a.bunurile debit%rului?
b.bunurile ce a(artin d%eniului (ublic?
c.bunurile (r%(rietate (ers%nala a debit%rului!
2!Care din urat%arele bunuri un 'ac (arte din e#ce(tia regleentata de art! 408 C!(r%c!civ!L
a.bunurile de u/ (ers%nal?
b.c%bustibilul necesar debit%rului &i 'ailiei sale s%c%tit (entru 0 luni de iarn?
c.i%bilele 'ara sarcini detinute de debit%r!
0!Care sunt liitele in care (%t 'i urarite salariile sau alte venituri (eri%dice (entru (ensia de intretinereL
a.1@2 din venitul lunar net?
b.1@4 din venit?
c.1@2 din venitul lunar brut!
4!Care sunt c%nditiile creantei care trebuie inde(linite in %d cuulativL
a.sa 'ie certa?
b.sa 'ie stabilita in %d neec2iv%c?
c.sa 'ie certa7 lic2ida si e#igibila!
28
6!Cand (%ate 'i deterinat cuantuul creanteiL
a.d%ar in ti(ul "udecarii '%ndului?
b.unailateral de credit%r in %rice 'a/a?
c.atat in ti(ul "udecatii cat si in ti(ul e#ecutarii silite!
TE$+ :E C+S+=
1!Sinteti/ati (r%cedura e#eMuaturului!
2!Pr%cedura investirii cu '%rula e#ecut%rie (reva/uta de art! 28C C!(r%c!civ!
Te% III. Acte#e 3re#0"#e execut(r"" !"#"te . Pre!cr"3)" dre3tu#u" de cere executre !"#"t(.
Per"%re execut(r"" !"#"te . Su!3endre execut(r"" !"#"te .
I!O0"ect"'e#e !3ec"5"ce #e te%e" = d%bandirea cun%stintel%r necesare si intelegerea c%nce(tel%r c2eie
(entru ince(erea (r%cedurii e#ecuti%nale (recu si cun%asterea incidentel%r care (%t interveni in
(r%cedura e#ecutarii silite!
II!Co%3eten)e !3ec"5"ce do08nd"te de !tudent = insusirea terenil%r de cerere de e#ecutare silita
(recu si di'erentierea acesteia de s%atie! :e aseenea7 studentul va cun%aste incidentele
(r%cedurale care se (%t ivi A (rescri(tia7 (eriarea si institutia sus(endarii e#ecutarii silite A 'iecare cu
(articularitatile care le caracteri/ea/a 'ata de aceste incidente care a(ar si in ca/ul7 de e#e(lu7 a 'a/ei
"udecarii unei cereri de c2eare in "udecata de catre instanta!
III!Cu'"nte c9e"e+ s%atie7 (rescri(tie7 (eriare7 sus(endare de dre(t7 sus(endare 'acultativ!
I,!Structur %odu#u#u" de !tud"u + 1!+ctele (realabile e#ecutarii silite! 2!Prescri(tia dre(tului de a
cere e#ecutarea silita! 0!Periarea e#ecutarii silite! 4!Sus(endarea e#ecutarii silite!
,!Re4u%t+ in cadrul acestei tee v%r 'i relie'ate (rinci(alele acte care trebuie inde(linite (entru a
ince(e % e#ecutare silita i(%triva unui credit%r! +st'el7 va 'i (re/entat c%ntinutul cererii de e#ecutare7
deterinarea c%(etentei ateriale si terit%riale a %rganului de e#ecutare abilitat a % duce la
inde(linire! :e aseenea7 studentul va cun%aste (articularitatile incidentel%r care se (%t ivi7 care
di'erentia/a institutiile (rescri(tiei7 (eriarii si sus(endarii 'ata de a(licarea acest%ra in alte 'a/e ale
(r%cesului civil!
2)
Con)"nutu# te%e" +
1!+ctele (realabile e#ecutarii silite!
:u( 3nvestirea %rganului de e#ecutare silit acesta trebuie s 3nde(lineasc unele '%raliti
(realabile necesare (entru 3ncun%&tinarea debit%rului des(re declan&area urririi silite!
a.Cererea de e#ecutare silita
Princi(iul dis(%nibilitii (r%cesuale este a(licabil &i 3n ateria e#ecutrii silite! +ceasta 3nsean
c e#ecutarea silit se (%ate declan&a7 3n (rinci(iu7 nuai la cererea (ers%anei interesate7 res(ectiv a
credit%rului sau a %&tenit%ril%r acestuia! Prin urare7 credit%rul va trebui s sesi/e/e %rganul de e#ecutare
silit (rintr;% cerere!
Cererea de e#ecutare va trebui s cu(rind eniuni (rivit%are la identi'icarea (ril%r A nuele &i
d%iciliul credit%rului &i al debit%rului A artarea titlului e#ecut%riu (e ba/a cruia se va 'ace urrirea7
artarea cuantuului creanei &i a 'a(tului c aceasta este cert7 lic2id &i e#igibil &i (reci/area c
debit%rul re'u/ s;&i 3nde(lineasc de bunv%ie dat%ria! Cererea de e#ecutare trebuie 3ns%it de titlul
e#ecut%riu 3n ba/a cruia urea/ s se 'ac urrirea! P%trivit art! 0)0
1
alin! -1. C!(r%c!civ!7 cererea de
e#ecutare silit se de(une la e#ecut%rul "udect%resc7 dac legea nu dis(une alt'el! :re(t urare7 legea
c%nsacr (rinci(iul (%trivit cruia cererea de e#ecutare se de(une la e#ecut%rul "udect%resc7 iar nu direct la
instana de e#ecutare!
Princi(iul c%nsacrat este acela (%trivit cruia c%(etena a(arine e#ecut%rului "udect%resc din
circuscri(ia "udect%riei 3n care urea/ s se e'ectue/e urrirea! 9n acela&i sens sunt7 ast'el cu a
ai artat7 &i dis(%/iiile (rev/ute 3n art! C din Legea nr! 111@2000! T%tu&i7 este de %bservat &i e#istena
unei n%re (articulare 3n aterie de (%(rire! 9ntr;adevr7 3n ca/ul (%(ririi7 c%(etena de s%lui%nare a
cererii revine "udect%riei de la d%iciliul sau sediul dat%rnicului %ri de la d%iciliul sau sediul terului
(%(rit Hart! 460 alin! -1. C!(r%c!civ!I! :e data aceasta7 ne a'l 3n (re/ena unei c%(etene terit%riale
alternative! 9n ca/ul urririi un%r bunuri7 c%(etena este stabilit 3n 'av%area e#ecut%rului "udect%resc
din circuscri(ia "udect%riei 3n care acestea se a'l ! :in acest (unct de vedere7 ai este de %bservat c
legea nu 'ace distincie 3ntre urrirea silit %biliar &i cea i%biliar7 raiunea unei atare reguli de
c%(eten 'i ind identic!
b.9n&tiinarea (realabil a debit%rului
9ncun%&tinarea debit%rului des(re declan&area e#ecutrii silite este % '%ralitate necesar7 stabilit
de lege 3n interesul acestuia7 s(re a i se ac%rda un rga/ 3n vederea 3nde(linirii %bligaiei! Princi(iul enunat
21
este stat%rnicit 3n art! 01) C!(r%c!civ!7 ast'el cu acest te#t a '%st % di 'i cat (rin *rd%nana de urgen
nr! 101@20007 &i (%trivit cruia= J3n a'ar de ca/urile 3n care legea (revede alt'el7 e#ecutarea (%ate 3nce(e
nuai du( ce se va c%unica debit%rului % s%aie>!
!omaia este un act procedural fcut n form scris i prin care debitorul este invitat s-i ac"ite
datoria, fcndu-i-se cunoscut c n caz contrar se va proceda la executarea silit.
C%dul de (r%cedur civil deterin7 3n art! 01) alin! -1.7 &i eleentele (e care trebuie s le
cu(rind s%aia7 res(ectiv=
J1! denuirea &i sediul %rganului de e#ecutare?
2!data eiterii s%aiei &i nurul d%sarului de e#ecutare?
0!nuele &i d%iciliul sau7 du( ca/7 denuirea &i sediul debit%rului?
4!artarea titlului e#ecut%riu ane#at 3n ba/a cruia urea/ s se 'ac e#ecutarea silit?
6!terenul 3n care cel s%at urea/ s;&i e#ecute de bunv%ie %bligaia (rev/ut 3n titlul e#ecut%riu &i
artarea c%nsecinel%r neres(ectrii acesteia
8!sentura &i &ta(ila %rganului de e#ecutare>!
9n t%ate ca/urile 3n care '%ralitatea s%aiei este (rev/ut de lege7 neres(ectarea acesteia atrage
du( sine anularea e#ecutrii7 aceast sanciune 'iind e#(res (rev/ut de art! 0C1 C!(r%c!civ! Nulitatea care
intervine 3n acest ca/ este relativ7 cci dis(%/iiile legale (rivit%are la 3ncun%&tinarea (realabil a
debit%rului au '%st stat%rnicite 3n interesul debit%rului!
2!Prescri(tia dre(tului de a cere e#ecutarea silita!
Prescri(ia dre(tului la aciune &i (rescri(ia dre(tului de a cere e#ecutarea silit se 3nteeia/ (e
acelea&i (rinci(ii &i 3nde(linesc 'uncii asent%are! Cele d%u (rescri(ii7 de&i au aceea&i natur
(r%cesual7 au un %biect distinct &i une%ri terene di'erite de reali/are!
Prescri(ia dre(tului de a cere e#ecutarea silit a '%st su(us regleentrii din :ecretul nr!
18)@1C61! P%trivit art! 8 din acest act n%rativ7 dre(tul de a cere e#ecutarea silit 3n teeiul %ricrui titlu
e#ecut%r se (rescrie (rin 3(linirea unui teren de 0 ani! Terenul (rev/ut de te#tul eni%nat re(re/enta
dre(tul c%un 3n ateria e#ecutrii silite7 3(re "urare care se des(rindea c2iar din '%rularea '%l%sit de
legiuit%r J3n teeiul %ricrui titlu e#ecut%r>!
9n ura ad%(trii *rd%nanei de urgen nr! 101@20007 du( seciunea a ,I
1
;a din Ca(it%lul I al Crii
a ,;a s;a intr%dus seciunea a ,I
2
;a7 intitulat JPrescri(ia dre(tului de a cere e#ecutarea silit>!
Trebuie se sublinie c a '%st eninut terenul de dre(t c%un de trei ani 3n ateria dre(tului de a
2C
cere e#ecutarea silit! 9ntr;adevr7 (%trivit art! 406 alin! -1. C!(r%c!civ!7 Jdre(tul de a cere e#ecutarea silit se
(rescrie 3n teren de 0 ani7 dac legea nu (revede alt'el>! Sublinie ca art! 406 alin! -1. te/a a II;a
C!(r%c!civ!7 dis(une c J3n ca/ul titluril%r eise 3n ateria aciunil%r reale i%biliare7 terenul de (rescri(ie
este de 10 ani>! Prin urare7 a '%st instituit (rin aceast regleentare un teren n%u &i unitar 3n ateria
aciunil%r reale i%biliare! Legea nu 'ace nici% distincie 3n 'uncie de caracterul sau natura dre(turil%r reale!
Legea stat%rnice&te &i %entul de la care 3nce(e s curg terenul de (rescri(ie a dre(tului de a
cere e#ecutarea silit! P%trivit art! 406 alin! -2. C!(r%c!civ!7 terenul de (rescri(ie 3nce(e s curg de la data
c5nd se na&te dre(tul de a cere e#ecutarea silit! Regula enunat are un caracter esenial7 dar ea i(une &i
unele sublinieri (articulare!
Pria subliniere este aceea c regula enunat ine seaa de (%sibilitatea e'ectiv a credit%rului de a
cere e#ecutarea silit! * atare 'acultate 3i este c%n'erit credit%rului nuai din %entul na&terii dre(tului
su? anteri%r acestui %ent nu i se (%ate i(uta cre dit%rului nici% cul(7 cci 3ns&i dre(tul su era
ine#istent!
9n al d%ilea r5nd7 dre(tul de a s%licita e#ecutarea silit se na&te din %entul 3n care titlul ce
urea/ s 'i e val%ri'icat devine e#ecut%riu! Princi(iul este acela (%trivit cruia 2%tr5rile "udect%re&ti A
(rinci(alele titluri e#ecut%rii A d%b5ndesc caracter e#ecut%riu din %entul r5nerii l%r de'initive!
Cu t%ate acestea7 unele 2%tr5ri "udect%re&ti (%t 'i val%ri'icate (e calea e#ecutrii silite &i 3nainte de a
'i ras de'initive! Este ca/ul 2%tr5ril%r "udect%re&ti e#ecut%rii (r%vi/%riu c%n'%r art! 2)1 &i art! 2)C
C!(r%c!civ!
Preci/ c deterinarea %entului de la care 3nce(e s curg terenul de (rescri(ie trebuie s
in seaa7 3n ca/ul alt%r titluri e#ecut%rii dec5t 2%tr5rile "udect%re&ti7 de s(eci'icul acest%ra &i de
regleentrile s(eciale 3n aterie!
Terenul de (rescri(ie a dre(tului de a cere e#ecutarea silit este susce(tibil 3ns de 3ntreru(ere &i
sus(endare! Ca/urile de 3ntreru(ere &i sus(endare sunt (rev/ute 3n art! 406
1
&i art! 406
2
C!(r%c!civ!
Prin urare7 ca/urile de sus(endare a cursului (rescri(iei dre(tului de a cere e#ecutarea silit nu ai
sunt e#clusiv cele (rev/ute 3n :ecretul nr! 18)@1C61! Pe l5ng acestea din ur7 art! 406
1
alin! -1.
C!(r%c!civ! ai stabile&te &i d%u ca/uri s(eci'ice Hlit! b. &i c.I! Sus(endarea (r%duce &i 3n ca/urile anali/ate
e'ecte siilare cu cele deterinate de sus(endarea (rescri(iei dre(tului la aciune! Ea c%nduce la sistarea
e#ecuiei (e ti(ul c5t dinuie cau/a care a deterinat sus(endarea Hart! 406
1
alin! -2.I! :u( 3ncetarea
cau/ei de sus(endare7 terenul de (rescri(ie 3&i reia cursul7 lu5ndu;se 3n c%nsiderare &i ti(ul scurs 3nainte
de sus(endare!
00
Ca/urile de 3ntreru(ere a (rescri(iei dre(tului de a cere e#ecutarea silit sunt deterinate 3n art! 406
2
C!(r%c!civ! Priul ca/ de 3ntreru(ere a (rescri(iei vi/ea/ (ractic d%u situaii distincte= 3nde(linirea de
ctre debit%r a unui act v%luntar de e#ecutare &i recun%a&terea dat%riei! 9n (riul ca/7 este necesar a 'i
3ntrunite urt%arele c%ndiii (entru ca 3ntreru(erea s 'i e e'i cient=
A e#istena unui act v%luntar de e#ecutare a %bligaiei?
A actul v%luntar de e#ecutare trebuie s se re'ere la %bligaia (rev/ut 3n titlul e#ecut%riu?
A actul v%luntar s 'i e 3nde(linit 3nainte sau 3n cursul e#ecutrii silite!
9n al d%ilea ca/7 legea c%n'er caracter 3ntreru(tiv de (rescri(ie recun%a&terii dat%riei! +rtic%lul 406
2
lit!
b. C!(r%c!civ! nu c%ndii%nea/ e'ectul 3ntreru(tiv de (rescri(ie de % anuit '%r a recun%a&terii!
:i(%triv7 te#tul eni%nat se re'er expressis verbis la recun%a&terea7 J3n %rice %d>! a dat%riei! +ceasta
3nsean c recun%a&terea (%ate 'i nu nuai scris7 dat 3n 'aa %rganului de e#ecutare7 ci &i verbal!
+l d%ilea ca/ de 3ntreru(ere a terenului de (rescri(ie a dre(tului de a cere e#ecutarea silit este
deterinat de de(unerea cererii de e#ecutare!
+l treilea ca/ de 3ntreru(ere a (rescri(iei este deterinat de triiterea titlului e#ecu t%riu 3n
c%ndiiile art! 460 alin! -2. C!(r%c!civ! La acest te#t ne;a re'erit de"a7 dar reainti c el vi/ea/ 3n'i inarea
din %'i ciu a (%(ririi (entru suele dat%rate cu titlu de %bligaie de 3ntreinere sau de al%caie (entru c%(ii7
(recu &i (entru cele dat%rate cu titlu de des(gubiri (entru re(ararea (agubel%r cau/ate (rin %arte7
vtarea integritii c%r(%rale sau a sntii7 c5nd e#ecutarea se 'ace asu(ra salariului sau asu(ra alt%r
venituri (eri%dice! Prin urare7 triiterea titlului e#ecut%riu7 3n aceste situaii7 la %rganul c%(etent are
caracter 3ntreru(tiv de e#ecutare7 s%luia 'i ind 'i reasc cci7 3ntr;% aseenea 3(re"urare7 credit%rul nu ai
trebuie s '%rule/e % cerere de e#ecutare!
Cel de;al (atrulea ca/ de 3ntreru(ere a terenului de (rescri(ie vi/ea/ i(%te/a 3nde (linirii 3n
cursul e#ecutrii silite a unui act de e#ecutare! Legea nu cu(rinde dis(%/iii (articulare cu (rivire la natura
actului de e#ecutare cruia i se c%n'er e'ect 3ntreru(tiv! +&a 'i ind7 crede c %rice act de e#ecutare 3nde(linit
3n cursul urririi are un aseenea e'ect! :in acest (unct de vedere7 nu este relevant dac actul este dis(us la
cererea credit%rului sau este %rd%nat din %'i ciu de ctre %rganul de e#ecutare!
+l cincilea ca/ de 3ntreru(ere (rive&te de(unerea cererii de reluare a e#ecutrii7 3n c%ndiiile art! 0)1
8
alin! -1. C!(r%c!civ! P%trivit acestui din ur te#t7 reluarea e#ecutrii silite7 3n ca/urile (rev/ute de art! 0)1
6
lit! b. C!(r%c!civ! se (%ate cere7 3nuntrul terenului de (rescri(ie a dre(tului de a cere e#ecutarea silit7
dac se indic bunuri ce (%t 'i urrite (%trivit legii!
9n ca/ul de(&irii terenel%r de (rescri(ie7 credit%rul are (%sibilitatea de a %bine re(unerea 3n
01
teren7 3n c%ndiiile deterinate de art! 406
0
C!(r%c!civ! Re(unerea 3n teren se 3n'i&ea/ ca un bene'iciu
ac%rdat (ers%anei care a '%st 3(iedicat7 dat%rit un%r %tive teeinice s aci%ne/e 3n vederea val%ri'i crii
(reteniil%r sale 3nuntrul terenului de (rescri(ie! Un atare bene'iciu (%ate 'i ac%rdat nuai dac (artea
interesat 'ace d%vada un%r 3(re"urri care e#clud cul(a sa!
Re(unerea 3n teren se anali/ea/ ca un incident 3n cadrul e#ecutrii silite7 adic ca un acces%riu al
cererii (rinci(ale! :re(t urare7 cererea de re(unere 3n teren este de c%(e tena instanei de e#ecutare!
0!Periarea e#ecutarii silite!
Periarea e#ecutrii silite este su(us c%ndiiil%r generale (rev/ute de art! 241;264 C!(r%c!civ! +ceste
c%ndiii se re'er la= 3nvestirea %rganului de urrire cu % cerere de e#ecutare silit7 r5nerea e#ecutrii
3n nelucrare ti( de 8 luni &i r5nerea 3n nelucrare din cul(a credit%rului!
* (ri cerin se re'er7 ast'el cu a artat7 la e#istena unei cereri de e#ecutare silit! Pr%blea
(eririi e#ecutrii se (une7 a&adar7 nuai du( declan&area urririi silite! $surile de asigurare ale aciunii
nu sunt su(use (eririi7 3ntruc5t ele sunt luate 3nainte de %binerea titlului e#ecut%riu!
9n al d%ilea r5nd7 sanciunea (eririi este c%ndii%nat de 3(linirea terenului de 8 luni de la
data ultiului act de e#ecutare! Terenul de (eriare 3nce(e s curg7 (%trivit legii7 de la data J3nde(linirii
%ricrui act de e#ecutare>!
:ac 3n cursul terenului s;a 3nde(linit un alt act de e#ecutare7 acesta va avea caracter 3ntreru(tiv
de (eriare! Un n%u teren de (eriare va 3nce(e s curg nuai dac actul 3ntreru(t%r nu a '%st urat7
ti( de 8 luni7 de actele 'ire&ti de e#ecutare!
Terenul de (eriare este susce(tibil &i de sus(endare! * dis(%/iie e#(res a legii se re'er la %
atare (%sibilitate! P%trivit art! 01C alin! -2. C!(r%c!civ!= J9n ca/ de sus(endare a e#ecutrii7 terenul de
(eriare curge de la 3ncetarea sus(endrii>!
Periarea e#ecutrii silite nu %(erea/ 3n t%ate acele situaii 3n care (r%cedura e#ecui%nal
urea/ s se reali/e/e din %'iciu!
N%rele e#ecui%nale (rivit%are la (eriarea e#ecutrii silite au un caracter i(erativ! :e aceea7
%rganul de e#ecutare este %bligat s c%nstate 3(linirea terenului de (eriare &i s re'u/e c%ntinuarea
(r%cedurii de urrire
0.
! 9n ca/ul c%ntinurii urririi debit%rul are desc2is calea c%ntestaiei la e#ecutare
(entru a %bine c%nstatarea &i (r%nunarea (eririi!
*dat c%nstatat de instan sau de %rganele de e#ecutare (eriarea are ca e'ect des'iinarea tutur%r
02
actel%r de urrire 3nde(linite 3n cau/! Sanciunea se rs'r5nge at5t asu(ra actel%r anteri%are 3(linirii
terenului7 c5t &i asu(ra cel%r 3nt%cite ulteri%r7 res(ectiv (5n 3n %entul c%nstatrii (eririi!
Periarea nu se rs'r5nge 3ns asu(ra dre(tului credit%rului de a s%licita e#ecutarea silit7 at5ta ti( c5t
acesta nu s;a (rescris7 3ntruc5t sanciunea a'ectea/ nuai actele de urrire!
4!Sus(endarea e#ecutarii silite!
Sus(endarea e#ecutrii silite c%nst 3n %(rirea te(%rar a tutur%r actel%r de urrire!Legislaia n%astr
(r%cesual nu cu(rinde % regleentare sisteatic a ca/uril%r de sus(endare a e#ecutrii silite! T%tu&i7 e#ist
unele anal%gii cu sus(endarea "udecii7 iar din acest (unct de vedere se (%ate 'ace distincie 3ntre
sus(endarea v%luntar &i sus(endarea legal a e#ecutrii silite!
a.sus(endarea v%luntara!
Sus(endarea v%luntar a e#ecutrii silite (%ate 'i dis(us nuai de ctre credit%r! Ea este %
c%nsecin a (rinci(iului dis(%nibilitii (r%cesuale! Sus(endarea v%luntar (%ate 'i e#(res sau tacit7 3n
'uncie de '%ra 3n care se ani'est v%ina credit%rului de a %(ri te(%rar cursul e#ecutrii silite!
Sus(endarea e#(res are l%c 3n (re/ena unei cereri scrise sau verbale '%rulate de ctre credit%r7 3n sensul
sistrii te(%rare a activitii e#ecui%nale! Sus(endarea v%luntar tacit (%ate 'i dedus din ne3nt%cirea
un%r acte e#ecui%nale cu (rivire la care era necesar ac%rdul e#(res al reclaantului!
b.sus(endarea legala!
Sus(endarea legal a (r%cedurii e#ecui%nale intervine 3n ca/urile anue (rev/ute de lege! :in acest
(unct de vedere7 se (%ate 'ace distincie 3ntre sus(endarea de dre(t a (r%cedurii e#ecui%nale &i sus(endarea
legal 'acultativ!
Ca/urile de sus(endare legal de dre(t sunt (rev/ute 3n unele dis(%/iii (r%cedurale! +st'el7 (%trivit
art! 0C) alin! -1. C!(r%c!civ! Jc5nd dat%rnicul a urit7 ls5nd nuai %&te nit%ri v5rstnici7 e#ecutarea
3nce(ut asu(ra bunuril%r sale se va c%ntinua 3n c%ntra l%r 1 /ile du( ce (rintr;% n%ti'i care au '%st 3n&tiinai
3n %d c%lectiv la ultiul d%iciliu al de'unc tului>! Sus(endarea legal de dre(t intervine7 ast'el cu
dis(une 3n %d e#(res art! 0C) alin! -2. C!(r%c!civ!7 &i 3n ca/ul 3n care (rintre %&tenit%ri se a'l &i un
in%r!
Sus(endarea legal 'acultativ (%ate 'i dis(us 3n ba/a c%ntestaiei la e#ecutare '%rulat de (artea
interesat sau 3n ura declarrii un%r ci legale de atac!P%trivit art! 400 alin! -1. C!(r%c!civ!7 instana de
"udecat c%(etent (%ate dis(une7 3n ca/ul s%lui%nrii c%ntestaiei la e#ecutare7 sus(endarea urririi!
+cela&i te#t (reci/ea/ c sus(endarea e#ecutrii se (%ate dis(une nuai cu (lata unei cauiuni7 al crui
00
cuantu se stabile&te de instan!Sus(endarea se dis(une (rin 3nc2eiere7 'r citarea (ril%r7 dar nuai
dac s;a (ltit cauiunea! Cauiunea care trebuie de(us este de 10N din val%area %biectului cererii sau de
600 lei (entru cererile neevaluabile 3n bani! Cauiunea de(us este deductibil din cauiunea stabilit de
instan! 9nc2eierea (r%nunat 3n c%ndiiile art! 400 alin! -4. C!(r%c!civ! nu este su(us niciunei ci de
atac!
Sus(endarea legal 'acultativ (%ate avea l%c &i 3n ca/ul e#ercitrii un%r ci legale de atac! +st'el7
(%sibilitatea sus(endrii e#ecutrii silite este (rev/ut 3n ca/ul recursului Hart! 000 alin! -2. C!(r%c!civ!I &i
3n ca/ul revi/uirii -art! 026 C!(r%c!civ!.! 9n t%ate ca/urile7 sus(endarea se dis(une nuai cu darea unei
cauiuni!
Sus(endarea e#ecutrii silite are ca e'ect sistarea te(%rar a %ricrei activiti de urrire! Pe
ti(ul sus(endrii7 nu se ai (%ate 3nde(lini niciun act de urrire silit! +ctele 3nc2eiate anteri%r 3&i
(strea/7 3n (rinci(iu7 valabilitatea! Pr%cedura se va relua du( 3ncetarea cau/ei care a deterinat
sus(endarea e#ecutrii silite!
9n 'i nalul acest%r c%nsideraii ai (reci/ c sus(endarea e#ecutrii (%ate 'i t%tal sau (arial! Cea din
ur (%ate 'i dis(us ai cu sea 3n ca/ul c%ntestaiil%r la e#ecutare '%rulate de debit%r sau de %
ter (ers%an &i (rin care se s%licit d%ar sc%aterea unuia sau ai ult%r bunuri de sub urrire!
,II! B"0#"o*r5"e co%3#e%entr( 3entru 3ro5undre +
I%an Le&7 Tratat de dre(t (r%cesual civil7 Editura C!E!BecF7 Bucure&ti7 2001 !
T"%3u# nece!r !tud"u#u"+ : 9 !u :; %"n. < 4"
=ntre0(r" rec3"tu#t"'e =
1! Care este (rinci(iul a(licabil in ateria e#ecutarii silite c%un cu 'a/a "udecatii si e#(licati ratiunea
acestuiaL
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
04
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
2! Care sunt eleentele cererii de e#ecutare silitaL
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
0!:e cand ince(e sa curga terenul de (rescri(tie a e#ecutarii siliteL
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
4! Care este di'erenta intre cererea de e#ecutare silita si s%atieL
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
06
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
6!Enuerati ca/urile de sus(endare si de intreru(ere a e#ecutarii siliteL
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
Te!te *r"# de utoe'#ure.
1!Cu (%ate 'i sesi/at %rganul de e#ecutare silitL
a.(rin n%ti'icare?
b.(rin instiintare (realabila?
c.(rin cerere!
2!Ce re(re/inta cererea de e#ecutare silitL
a.un act (r%cedural?
b.un 'a(t "uridic?
c.% 'a/a a (r%cesului civil!
0!Unde se de(une cererea de e#ecutare silitL
a.la e#ecut%rul "udecat%resc?
b.la instana de "udecata?
08
c.la debit%r!
4!Care este sanctiunea a(licabila netriiterii s%aieiL
a.nulitatea abs%luta a tutur%r actel%r de e#ecutare inde(linite (ana atunci?
b.nulitatea (artiala a '%rel%r de e#ecutare?
c.nulitatea relativa!
6!Care e terenul general de (rescri(tie de a cere e#ecutarea silitL
a.10 ani?
b.8 luni?
c. ani!
Te!te *r"# de e'#ure.
1!In (rinci(iu7 cand d%bandeste 2%tararea "udecat%resca carOcter e#ecut%riuL
a.in %entul raanerii l%r ca de'initive?
b.din %entul (r%nuntarii?
c.cand sunt irev%cabile!
2!Cand se (une (r%blea (eriarii e#ecutarii siliteL
a.in t%t cursul e#ecutarii silite?
b.du(a declansarea e#ecutarii silite?
c.du(a recu(erarea creantei de catre credit%r!
0!Cine c%nstata (eriarea e#ecutarii siliteL
a.instanta de recurs?
b.%rganul de e#ecutare?
c.instanta de "udecata7 care a "udecat '%ndul dre(tului!
4!:e cine (%ate 'i dis(usa sus(endarea v%luntara a e#ecutarii siliteL
a.credit%r?
b.instanta de "udecata din circuscri(ia d%iciliului credit%rului?
c.%rganul de e#ecutare!
0)
6!Ce acte se (%t inde(lini (e ti(ul cat e#ecutarea silit este sus(endataL
a.van/area la licitatie (ublica a bunuril%r urarite?
b.a(licarea sec2estrului?
c.niciun act!
TE$+ :E C+S+= E'ectele (eriarii e#ecutarii silite!
Te% I@. Ex"!ten) 3ro3r"et()"" co%une !u3r 0unur"#or ur%(r"te. Re*u#" 3rocedur#e 3r"nc"3#e
-*ener#e. 3r"'"nd re#"4re execut(r"" !"#"te .
I!O0"ect"'e#e !3ec"5"ce #e te%e" =cun%asterea regulil%r (rinci(ale a(licabile (r%cedurii e#ecuti%nale
(recu si a e#ce(tiil%r de la acestea!
II!Co%3eten)e !3ec"5"ce do08nd"te de !tudent =a(licarea c%recta a regulil%r de e#ecutare silita in
%dalitatea (rescrisa de te#tele legale!
III!Cu'"nte c9e"e+(r%(rietate c%una7 c%ne#are7 (r%ces verbal!
I,!Structur %odu#u#u" de !tud"u + 1!E#istenta (r%(rietatii c%une asu(ra bunuril%r urarite!
2!Reguli (r%cedurale (rinci(ale -generale. (rivind reali/area e#ecutarii silite!
,!Re4u%t In aceasta sectiune se v%r (re/enta tea sensibila in ateria e#ecutarii silite a (r%(rietatii
c%une asu(ra bunuril%r c%une7 a 'a(tului ca aceasta %dalitate a (r%(rietatii re(re/inta un real
i(edient in urarirea bunuril%r res(ective (recu si aniera in care se (%ate s%luti%na % ast'el de
situatie! :e asenea7 v%r 'i enuerate si tratate regulile (rinci(ale ale (r%cedurii e#ecuti%nale(rin
(risa car%ra se (%ate recurge la % (r%cedura a e#ecutarii silite c%n'%ra cu legea!
Con)"nutu# te%e" +
1!E#istenta (r%(rietatii c%une asu(ra bunuril%r urarite!
E#istena (r%(rietii c%une asu(ra bunuril%r urrite (%ate c%nstitui un i(edient te(%rar 3n
reali/area e#ecutrii silite ce (%ate 'i 3nlturat 3n cadrul unei (r%ceduri (realabile! Prin urare7 dac un bun
a(arine ai ult%r (ers%ane credit%rul se (%ate 3ndre(ta nuai 3(%triva debit%rului su7 iar nu &i
3(%triva cel%rlali (r%(rietari care nu sunt dat%ri 'a de acesta! Urrirea nu se (%ate reali/a 3ns ai
3nainte de 3(rirea bunuril%r c%une!
01
Princi(iile enunate sunt a(licabile &i 3n (rivina bunuril%r c%une ale s%il%r!
9(rirea bunuril%r (r%(rietate c%un (%ate 'i dis(us7 ast'el cu (revede 3n %d e#(res art!
400
1
C!(r%c!civ!7 &i 3n cadrul s%lui%nrii c%ntestaiei la e#ecutare!
2!Reguli (r%cedurale (rinci(ale -generale. (rivind reali/area e#ecutarii silite!
* (ri categ%rie de reguli (r%cedurale este (rev/ut 3n art! 0)0
2
C!(r%c!civ! N%rele cu(rinse
3n acest te#t sunt stat%rnicite de lege (entru a;i crea %rganului de e#ecutare (%sibilitatea e'ectiv de a;&i
3nde(lini %bligaiile ce;i revin! +st'el7 3n ca/urile (rev/ute de lege &i atunci c5nd e#ecut%rul "udect%resc
c%nsider necesar7 %rganele de (%liie7 "andarerie sau ali ageni ai '%rei (ublice7 du( ca/7 sunt %bligai
s;i ac%rde c%ncursul la 3nde(linirea e'ectiv a e#ecutrii silite!
P%trivit art! 0)0
2
alin! -2. C!(r%c!civ!7 la cererea instanei de e#ecutare sau a e#ecut%rului
"udect%resc7 cei care dat%rea/ sue de bani debit%rului urrit %ri dein bunuri ale acestuia7 su(use
urririi (%trivit legii7 au dat%ria s dea in'%raiile necesare (entru e'ectuarea e#ecutrii!
:e aseenea7 la cererea instanei de e#ecutare sau a e#ecut%rului "udect%resc7 instituiile7 bncile
&i %rice alte (ers%ane sunt %bligate s;i c%unice de 3ndat7 3n scris7 datele &i in'%raiile necesare reali/rii
e#ecutrii silite7 c2iar dac (rin legi s(eciale se dis(une alt'el! Pi aceste dis(%/iii (r%cedurale sunt de %
i(%rtan cardinal 3n reali/area e#ecutrii silite!
Neres(ectarea dis(%/iiil%r legale eni%nate atrage a(licarea suril%r (rev/ute de art! 101
1
alin!
-1. (ct! 2 lit! '. &i de art! 101
0
C!(r%c!civ! +ceste suri7 la care ne;a ai re'erit7 (%t 'i luate de instana de
e#ecutare nuai la cererea e#ecut%rului sau a (rii interesate!
Instana de e#ecutare &i e#ecut%rul "udect%resc sunt %bligai s asigure secretul in'%raiil%r
(riite7 dac legea nu dis(une alt'el Hart! 0)0
2
alin! -4. C!(r%c!civ!I!P%trivit acestui te#t7 e#ecut%rii
"udect%re&ti &i (ers%nalul bir%uril%r de e#ecut%ri "udect%re&ti au %bligaia s (stre/e secretul (r%'esi%nal
cu (rivire la actele &i 'a(tele des(re care au luat cun%&tin 3n cadrul activitii l%r7 c2iar &i du( 3ncetarea
'unciei7 cu e#ce(ia ca/uril%r 3n care legea sau (rile interesate 3i eliberea/ de aceast %bligaie!
* alt regul (r%cedural i(%rtant se re'er la (%sibilitatea de c%ne#are a d%sarel%r de
e#ecutare silit! 9ntr;adevr7 (%trivit art! 0)0
4
alin! -1. C!(r%c!civ!7 c5nd7 (rivit%r la acelea&i bunuri7 se
e'ectuea/ ai ulte e#ecutri silite7 instana de e#ecutare 3n circuscri(ia creia a 3nce(ut (ria
e#ecutare7 la cererea (ers%anei interesate7 va (utea s le reuneasc7 dis(un5nd s se 'ac % singur e#ecutare
de ctre e#ecut%rul "udect%resc care a 3nde(linit actul de e#ecutare cel ai 3naintat7 iar dac e#ecutrile
sunt 3n acela&i stadiu7 de ctre e#ecut%rul "udect%resc care a 3nce(ut cel dint5i e#ecutarea7 c2iar dac ele au
0C
'%st (%rnite de %rgane de e#ecutare di'erite7 3n a'ar de ca/ul 3n care legea dis(une alt'el! C%ne#area
e#ecutril%r silite se asean cu instituia c%ne#itii din dre(tul c%un -art! 184 C!(r%c!civ!.7 'r s se
identi'ice 3ns cu aceasta7 cci %biectul cel%r d%u instituii este di'erit!
* alta regula se re'era la 'a(tul ca7 in vederea e#ecutrii unei 2%tr5ri "udect%re&ti7 e#ecut%rul
"udect%resc (%ate intra 3n 3nc(erile ce re(re/int d%iciliul7 re&edina sau sediul unei (ers%ane7 (recu
&i 3n %rice alte l%curi7 cu c%nsi5ntul acesteia7 iar 3n ca/ de re'u/7 cu '%ra (ublic! +ceast dis(%/iie
(r%cedural este a(licabil nuai 3n ca/ul e#ecutrii unei 2%tr5ri "udect%re&ti!
9n ca/ul alt%r titluri e#ecut%rii7 (trunderea 3n l%curile sus;eni%nate (%ate 'i aut%ri/at nuai de
instana de e#ecutare7 (rin 2%tr5re7 &i la cererea e#ecut%rului "udect%resc! Instan a se (r%nun asu(ra
cererii de urgen7 3n caera de c%nsiliu7 'r citarea (ril%r7 (rin 2%tr5re irev%cabil &i e#ecut%rie!
C%dul de (r%cedur civil c%nine reguli i(%rtante &i cu (rivire la t"%3u# 3n care se (%ate 'ace e#ecutarea!
+st'el7 (%trivit art! 016 alin! -1. C!(r%c!civ!= JNici% e#ecutare nu se va (utea 'ace 3nainte de %ra 8!00 &i du(
%ra 20!00>! +cela&i te#t dis(une 3ns c e#ecutarea 3nce(ut va (utea c%ntinua 3n acea /i sau 3n /ilele
urt%are!
T%tu&i7 (rin e#ce(ie de la aceast regul7 acela&i te#t instituie &i (%sibilitatea ca7 3n ca/urile
urgente7 e#ecutarea s 'ie 3ncuviinat de (re&edintele instanei de e#ecutare7 3n a'ara %rel%r sau /ilel%r
(reci/ate anteri%r!
* ulti regul (r%cedural7 cu caracter general7 vi/ea/ %bligaia e#ecut%rului "udect%resc de a
3nc2eia (r%cese;verbale (entru t%ate actele de e#ecutare (e care le e'ectuea/! Pr%cesele;verbale trebuie s
cu(rind eniunile e#(res deterinate de art! 011 alin! -1. C!(r%c!civ!7 &i anue=
J1! denuirea &i sediul %rganului de e#ecutare?
2!nuele &i calitatea celui care 3nc2eie (r%cesul;verbal?
0!data 3nt%cirii (r%cesului;verbal &i nurul d%sarului de e#ecutare?
4!titlul e#ecut%riu 3n teeiul cruia se e'ectuea/ actul de e#ecutare?
6!nuele &i d%iciliul %ri7 du( ca/7 denuirea &i sediul debit%rului &i credit%rului urrit%r?
8!l%cul7 data &i %ra e'ecturii actului de e#ecutare?
)!surile luate de e#ecut%r sau c%nstatrile acestuia?
1!c%nsenarea e#(licaiil%r &i %bieciunil%r (artici(anil%r la e#ecutare?
C!alte eniuni cerute de lege sau c%nsiderate necesare de e#ecut%r?
40
10.eni%narea7 c5nd este ca/ul7 a li(sei credit%rului sau debit%rului %ri des(re re'u/ul sau
3(iedicarea de a sena (r%cesul;verbal?
11.eni%narea nurului de e#e(lare 3n care s;a 3nt%cit (r%cesul;verbal7 (recu &i a (ers%anel%r
cr%ra li s;a 3n5nat acesta?
12.sentura e#ecut%rului7 (recu &i7 c5nd este ca/ul7 a alt%r (ers%ane interesate 3n e#ecutare sau care
asist la e'ectuarea actului de e#ecutare?
10!&ta(ila e#ecut%rului "udect%resc!
$eniunile (rev/ute de te#tul citat la (ct! 27 07 47 67 )7 127 &i 10 sunt (rev/ute
de lege sub sanciunea nulitii Hart! 011 alin! -2. C!(r%c!civ!I! Ne a'l 7 a&adar7 3n (re/ena unei nuliti
e#(rese7 ast'el c vtarea se (resu(une!
T%ate celelalte eniuni sunt neeseniale7 ast'el c sanciunea nulitii (%ate interveni nu ai 3n sura 3n
care s;a (r%dus (rii % vtare ce nu (%ate 'i 3nlturat 3ntr;un alt %d!
,II! B"0#"o*r5"e co%3#e%entr( 3entru 3ro5undre +
I%an Le&7 Tratat de dre(t (r%cesual civil7 Editura C!E!BecF7 Bucure&ti7 2001 !
T"%3u# nece!r !tud"u#u"+ : 9 !u :; %"n. < 4"
=ntre0(r" rec3"tu#t"'e =
1! Enuerati (rinci(alele reguli a(licabile in ateria e#ecutarii silite!
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
2! Cand se (%ate dis(une c%ne#area d%sarel%r de e#ecutare silita si ce e'ecte areL
41
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
0!Cu si (rin ce se (%ate dis(une asu(ra intrarii e#ecut%rului "udecat%resc 3n 3nc(erile ce re(re/int
d%iciliul7 re&edina sau sediul unei (ers%ane7 (recu &i 3n %rice alte l%curi7 cu c%nsi5ntul acesteia7
iar 3n ca/ de re'u/7 cu '%ra (ublic L
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
4!Cine incuviintea/a e'ectuarea e#ecutarii silite in alt interval %rar decat cel (rescris de lege si in
teeiul car%r 'a(teL
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
42
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
6!Care sunt eleentele (r%cesului verbal inc2eiat de catre e#ecut%rul "udecat%rescL
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Te!te *r"# de utoe'#ure.
1!La cererea cui7 (ers%anele7 bancile sau alte institutii sunt %bligate sa 'urni/e/e in'%ratii=
a.a %rganului de e#ecutare?
b.a credit%rului?
c.a instantei de e#ecutare!
2!Care sunt sanctiunile in ca/ul neres(ectarii %bligatiei de a 'urni/a in'%ratii=
a.aen/i "udiciare?
b.sec2estrarea bunuril%r (ers%anei careia ii incuba %bligatia?
c.daune c%inat%rii!
0!Cine (%ate dis(une c%ne#area d%sarel%r de e#ecutare silita si la ce d%sar se %(erea/a=
a.credit%rul7 la d%sarul sau7 indi'erent de data alt%r d%sare de e#ecutare?
b. instana de e#ecutare 3n circuscri(ia creia a 3nce(ut (ria e#ecutare7 la cererea (ers%anei interesate7
va (utea s le reuneasc7 dis(un5nd s se 'ac % singur e#ecutare de ctre e#ecut%rul "udect%resc care a
3nde(linit actul de e#ecutare cel ai 3naintat7 iar dac e#ecutrile sunt 3n acela&i stadiu7 de ctre e#ecut%rul
"udect%resc care a 3nce(ut cel dint5i e#ecutarea7 c2iar dac ele au '%st (%rnite de %rgane de e#ecutare di'erite
40
c.instanta de "udecata7la cererea (ers%anei interesate7 va (utea s le reuneasc7 dis(un5nd s se 'ac %
singur e#ecutare de ctre e#ecut%rul "udect%resc care a 3nde(linit actul de e#ecutare cel ai 3naintat !
4!Care este di'erenta intre institutia c%ne#itatii din ateria e#ecutarii silite si cea din dre(tul c%un
-art! 184 C!(r%c!civ!.L
a.(artile sunt di'erite?
b.%dul de a(licare si e'ectele (r%duse?
c.%biectul!
6!Regula c%n'%r careia e#ecut%rul "udect%resc (%ate intra 3n 3nc(erile ce re(re/int d%iciliul7
re&edina sau sediul unei (ers%ane7 (recu &i 3n %rice alte l%curi7 cu c%nsi5ntul acesteia7 iar 3n ca/ de
re'u/7 cu '%ra (ublic7 se (%ate a(lica=
a.in (rivinta %ricarui titlu e#ecut%riu7 indi'erent de natura acestuia sau de la cine eana?
b.nuai in (rivinta 2%tararil%r "udecat%resti?
c.la cererea e#(resa a credit%rului7 in teeiul %ricarui titlu e#ecut%riu (e care il detine!
TE$+ :E C+S+= de/v%ltati c%ne#area d%sarel%r de e#ecutare!
Te% @. Executre !"#"t( d"rect( . Executre "nd"rect ( . Ur%(r"re 0unur"#or %o0"#e . Ident"5"cre
6" !ec9e!trre 0unur"#or %o0"#e ur%(r"te &n cdru# execut(r"" 3r"n ec9"'#ent.
I!O0"ect"'e#e !3ec"5"ce #e te%e" =(re/entarea generala a cel%r d%ua ari ti(uri de e#ecutare silita
-e#ecutarea silita directa si e#ecutarea silita indirecta. (recu si a d%eniului de a(licare a acest%ra!
II!Co%3eten)e !3ec"5"ce do08nd"te de !tudent =selectarea %dalitatii si a '%rei c%recte a e#ecutarii
silite deterinata in 'unctie de %biectul asu(ra caruia trenea/a (r%cedura e#ecuti%nala!
III!Cu'"nte c9e"e+ (redare silita7 aenda c%inat%rie7 aut%ri/area credit%rului7
I,!Structur %odu#u#u" de !tud"u + 1!E#ecutarea silita directa! 2!E#ecutarea indirecta! 0!Urarirea
bunuril%r %bile! 4!Identi'icarea si urarirea bunuril%r %bile urarite in cadrul e#ecutarii (rin
ec2ivalent!
@.Re4u%t+ tea se re'era la cele d%ua ari '%re in care se (%ate a(lica (r%cedura e#ecuti%nala
-e#ecutarea silita directa si e#ecutarea silita indirecta. (recu si a d%eniului de a(licare a acest%ra!
44
:e aseenea7 se v%r (re/enta si subcateg%riile acest%ra in 'unctie de ti(ul creantei sau a %bligatiei care
trebuie inde(linita de catre debit%r!
Con)"nutu# te%e" +
1!E#ecutarea silita directa!
+st'el cu a artat de"a7 e#ecutarea silit direct sau 3n natur se reali/ea/ sub trei '%re7 a
(redrii bunuril%r %bile7 (redrii bunuril%r i%bile &i a e#ecutrii alt%r %bligaii de a 'ace sau a %bligaiei
de a nu 'ace! Cele trei '%re de e#ecutare silit direct sunt re*#e%entte 3n art! 6)2;610
6
C!(r%c!civ!7
te#te ce alctuiesc cel de;al ,I;lea Ca(it%l7 intitulat JPredarea silit a bunuril%r &i e#ecutarea silit a alt%r
%bligaii de a 'ace sau de a nu 'ace> din cea de;a , Carte a C%dului de (r%cedur civil!
Cele c5teva te#te ale C%dului de (r%cedur civil regleentea/ % (r%cedur si(l (entru reali/area
3n natur a %bligaiei de a (reda un bun %bil sau i%bil &i a alt%r %bligaii de a 'ace sau de a nu 'ace!
9n adevr7 (%trivit art! 6)2 C!(r%c!civ!= J9n ca/ul 3n care %bligaia debit%rului (rev/ut 3n titlul
e#ecut%riu c%nst 3n lsarea (%sesiunii unui bun7 3n (redarea unui bun %ri a '%l%sinei acestuia7 3n des'i
inarea unei c%nstrucii7 (lantaii sau altei lucrri %ri 3n 3nde(linirea %ricrei alte activiti stabilite (entru
reali/area dre(turil%r credit%rului7 iar debit%rul nu e#ecut de bunv%ie %bligaia sa 3n terenul (rev/ut
3n s%aie7 e#ecut%rul sau7 du( ca/7 credit%rul7 3n ra(%rt cu 3(re"urrile cau/ei &i natura %bligaiei ce se
e#ecut7 va (r%ceda 'ie la e#ecutarea silit7 'ie va sesi/a instana de e#ecutare 3n vederea a(licrii unei aen/i
civile>!
Te#tul citat nu se liitea/ 3ns nuai la (r%claarea (rinci(iului enunat anteri%r7 ci stat%rnice&te &i
alte reguli (r%cedurale! 9n (riul r5nd7 legea c%nsacr regula (%trivit creia nu se (%ate (&i la e#ecutarea
silit dec5t 3n ca/ul nee#ecutrii %bligaiil%r debit%rului 3nuntrul terenului (rev/ut 3n acest sc%( 3n
s%aie! + d%ua regul se re'er la (%sibilitatea a(licrii de ctre instan a unei aen/i civile7 (entru ca/ul
nee#ecutrii %bligaiei cu(rinse 3n titlul e#ecut%riu!
Legea regleentea/ &i situaia 3n care credit%rul "usti'ic % nev%ie urgent 3n e#ecutare sau c5nd
e#ist (eric%l ca debit%rul s se sustrag de la urrire! 9n acest ca/7 art! 6)0 c%n'er (re&edintelui instanei de
e#ecutare dre(tul s dis(un7 (rin J3nc2eiere irev%cabil7 dat 'r citarea (ril%r7 ca e#ecutarea silit a
%bligaiil%r (rev/ute la art! 6)2 s se 'ac de 3ndat7 'r s%aie>!
Te#tul art! 6)4 C!(r%c!civ! se re'er la i(%te/a 3n care 3n titlul e#ecut%riu nu s;a stabilit ce su
urea/ a 'i (ltit ca ec2ivalent al val%rii lucrului 3n ca/ul i(%sibilitii (redrii acestuia!
Predre !"#"t( 0unur"#or %o0"#e
46
+ceast '%r de e#ecutare silit direct este regleentat 3n art! 6)6;6)) C!(r%c!civ! Pr%cedura
(redrii silite a bunuril%r debutea/ (rintr;% !o%)"e transis (rin e#ecut%rul "udect%resc debit%rului7
(entru a i se %'eri acestuia (%sibilitatea de a se c%n'%ra %bligaiei stabilite (rin titlul e#ecut%riu! P%trivit
art! 6)6 C!(r%c!civ!7 dac (artea %bligat s (redea un bun %bil7 deterinat (rin cantitate &i calitate7 nu;&i
3nde(line&te %bligaia 3n teren de % /i de la (riirea s%aiei7 (redarea lui se va 'ace (rin e#ecutare
silit!:es(re aceste %(eraii7 e#ecut%rul "udect%resc va 3nc2eia un (r%ces;verbal7 3n c%ndiiile art! 011
C!(r%c!civ!7 stabilind t%t%dat c9e#tu"e#"#e de executre (e care urea/ s le (lteasc debit%rul!
Predarea silit a bunuril%r %bile c%nstituie ast'el % (r%cedur relativ si(l &i ra(id de e#e
cutare silit! :is(%/iiile eni%nate ai sus se c%(letea/ 3ns &i cu celelalte reguli generale (rivit%are la
reali/area e#ecutrii silite &i care au '%st (re/entate 3n (aginile (re cedente!
Predre !"#"t( 0unur"#or "%o0"#e
Pr%cedura (redrii silite a bunuril%r i%bile este regleentat 3n art! 6)1;610
1
C!(r%c!civ! Ea
c%nstituie % '%r de urrire direct a %bligaiei care '%rea/ %biectul ra(%rtului "uridic recun%scut (rintr;
un titlu e#ecut%riu!
+ceast (r%cedur debutea/7 la 'el ca &i (redarea bunuril%r %bile7 cu % s%aie care trebuie s 'i e
adresat de e#ecut%rul "udect%resc (ers%anei 3(%triva creia se reali/ea/ urrirea!S%aia are aceea&i
seni'icaie &i 3n ca/ul (redrii silite a bunuril%r i%bile ca &i 3n acela al (redrii silite a bunuril%r %bile7 dar
terenul care i se ac%rd celui urrit (entru 3nde(linirea %bligaiei este ai lung7 res(ectiv de 6 /ile!
P%trivit art! 6)C C!(r%c!civ!7 3n vederea e#ecutrii silite a %bligaiei (rev/ute la artic%lul (recedent7
Je#ecut%rul "udect%resc va s%a (e debit%r s (rseasc de 3ndat i%bilul7 iar 3n ca/ de 3(%trivire7 va
elibera i%bilul cu a"ut%rul '%rei (ublice7 (un5nd (e credit%r 3n dre(turile sale>!
E#ecutarea silit (%ate vi/a7 une%ri7 un i%bil 3n care se a'l bunuri %bile ale debit%rului nesu(use
urririi! Cu se va (r%ceda 3n acest ca/L S%luia este (reci/at 3n art! 610! P%trivit acestui te#t7 dac
debit%rul nu ridic bunurile res(ective singur7 e#ecut%rul va 3ncredina aceste bunuri 3n (strarea unui cust%de7
(e c2eltuiala debit%rului!
9n 'inalul urririi7 e#ecut%rul "udect%resc va 3nt%ci cuvenitul (r%ces;verbal des(re reali/area
e#ecutrii7 stabilind t%t%dat &i c9e#tu"e#"#e de executre! 9n (rivina c2eltuielil%r de e#ecutare7 (r%cesul;
verbal c%nstituie7 &i 3n acest ca/7 titlu e#ecut%riu!
Executre !"#"t( #tor o0#"*)"" de 5ce !u de nu 5ce
Necesitatea e#ecutrii silite se (%ate ivi nu d%ar 3n ca/ul 3n care urritul a '%st %bligat (rintr;un
48
titlu e#ecut%riu s (redea un bun %bil sau i%bil deterinat7 ci &i atunci c5nd el a '%st %bligat s 'ac ceva
sau s se abin de la % anuit aciune! *rd%nana nr! 101@2000 a inclus 3n C%dul de (r%cedur civil
art! 610
2
;610
6
7 alctuind Seciunea a I,;a7 intitulat t%cai JE#ecutarea silit a alt%r %bligaii de a 'ace sau
a %bligaiei de a nu 'ace>!
:in te#tul art! 610
2
C!(r%c!civ! re/ult c &i aceast '%r de e#ecutare silit debutea/ t%t cu %
!o%)"e! +cest te#t regleentea/ % (ri %dalitate de e#ecutare a %bligaiei de a 'ace7 anue
utor"4re cred"toru#u" s 3nde(lineasc el 3nsu&i sau (rin alte (ers%ane %bligaia res(ectiv! +ut%ri/area
se dis(une nuai de ctre instana de e#ecutare7 (rintr;% 3nc2eiere irev%cabil7 &i d%ar dac debit%rul re'u/
s;&i 3nde(lineasc %bligaia 3n teren de 10 /ile de la (riirea s%aiei!:ac 3ns %bligaia de a 'ace nu
(%ate 'i 3nde(linit (rin alt (ers%an dec5t debit%rul7 acesta (%ate 'i c%nstr5ns la 3nde(linirea ei7 (rin
a(licarea unei aen/i civile!
:is(%/iiile cu(rinse 3n art! 610
0
C!(r%c!civ! c%nsacr (rinci(iul reali/rii %bligaiei debit%rului (rin
(lata unei %en4" co%"ntor"".Ele se c%ncreti/ea/ 3n c%ndanarea debit%rului la (lata unei sue de bani
(entru 'iecare /i de 3nt5r/iere7 (5n la e#ecutarea %bligaiei 3n natur! C%ndanarea debit%rului la aen/i
c%inat%rii trebuie dis(us 3ns (rintr;% 3nc2eiere irev%cabil!
Cuantuul aen/il%r c%inat%rii urea/ s 'i e stabilit de instan! Ele nu se c%n'und cu daunele;
interese %rat%rii sau cu daunele;interese c%(ensat%rii7 3ntruc5t nu au ca sc%( re(ararea unui (re"udiciu7 ci
d%ar sc%(ul de a 3n'r5nge re/istena debit%rului!
9n dre(tul n%stru sunt cun%scute 3ns &i alte situaii 3n care 3n'r5ngerea re/istenei debit%rului unei
%bligaii de a 'ace sau de a nu 'ace se (%ate reali/a (rin (lata unei aen/i civile sau (rin alte i"l%ace
asent%are! +st'el7 de (ild7 3n ateria dre(turil%r (ers%nale ne(atri %niale7 art! 64 alin! -2. din :ecretul
nr! 01@1C64 statuea/ c cel care a su'erit % atingere a un%r aseenea dre(turi (%ate s%licita instanei s;l
%blige (e aut%rul 'a(tei sv5r&ite 'r dre(t s 3nde(lineasc %rice suri s%c%tite necesare de ctre
instan s(re a a"unge la restabilirea dre(tului res(ectiv! $suri e'i ciente (entru aducerea la 3nde(linire a
dis(%/iiil%r cu(rinse 3ntr;% 2%tr5re "udect%reasc irev%cabil sunt (rev/ute &i 3n Legea nr! 664@2004!
P%trivit art! 24 alin! -1. din Legea nr! 664@2004= J:ac 3n ura aditerii aciunii aut%ritatea (ublic este
%bligat s 3nc2eie7 s 3nl%cuiasc sau s %di'i ce actul adinistrativ7 s elibere/e un alt 3nscris sau s
e'ectue/e anuite %(eraiuni adinistrative7 e#ecutarea 2%tr5rii de'i nitive &i irev%cabile se va 'ace 3n
terenul (rev/ut 3n cu(rinsul acesteia7 iar 3n li(sa unui ast'el de teren7 3n cel ult 00 de /ile de la data
r5nerii irev%cabile a 2%tr5rii>!
4)
Pr%cedura (re/entat ai sus este a(licabil &i 3n ca/ul c5nd titlul e#ecut%riu cu(rinde % %bligaie
de a nu 'ace! :e aseenea7 credit%rul va (utea cere instanei de e#ecutare s 'i e aut%ri/at7 (rin 3nc2eiere
irev%cabil7 dat cu citarea (ril%r7 s des'iine/e el 3nsu&i sau (rin alte (ers%ane7 dac este ca/ul7 (e
s%c%teala debit%rului7 lucrrile 'cute de acesta 3(%triva %bligaiei de a nu 'ace -art! 610
4
C!(r%c!civ!.!
2!E#ecutarea silit indirect!
E#ecutarea silit indirect se reali/ea/ (rin val%ri'icarea bunuril%r debit%rului sau (rin (%(rirea
venituril%r (e care acesta le are de (riit de la % ter (ers%an! +st'el cu a artat7 C%dul de (r%cedur
civil regleentea/ 3n (re/ent (atru 5or%e de e#ecutare silit indirect= urrirea bunuril%r %bile -art! 411;
44C C!(r%c!civ!.7 (%(rirea -art! 462;481 C!(r%c!civ!.7 urrirea silit a 'ructel%r neculese &i rec%ltel%r
(rinse de rdcini -art! 480;488 &i 48C;4)0 C!(r%c!civ!. &i urrirea silit asu(ra bunuril%r i%bile -art!
411;620 C!(r%c!civ!.!
0!Urrirea bunuril%r %bile!
Ca &i celelalte '%re de e#ecutare silit indirect7 urrirea bunuril%r %bile se reali/ea/ (rin
val%ri'icarea bunuril%r deinute de debit%r cu titlu de (r%(rietar! Ea este % e#ecutare silit (rin ec2ivalent!
:in (unct de vedere al c%ninutului urrirea bunuril%r %bile se c%ncreti/ea/ 3ntr;% v5n/are silit7
3ntruc5t deterin % transitere a dre(tului de (r%(rietate de la debit%r ctre terul (artici(ant la licitaie &i
care a %'erit (reul cel ai are! :in (reul %binut 3n ura v5n/rii urea/ s 'ie ac%(erit creana sau
creanele credit%ril%r!
Urrirea silit a bunuril%r %bile (arcurge ai ulte eta(e (r%cedurale 3n cadrul cr%ra se
reali/ea/ unele acte de natur a (regti v5n/area (rin indis(%nibili/area &i sec2estrarea bunuril%r &i a(%i
(rin licitaie!
4!Identi'icarea &i sec2estrarea bunuril%r %bile urarite in cadrul e#ecutarii (rin ec2ivalent!
Urrirea bunuril%r %bile nu (%ate 3nce(e dec5t du( 3ncun%&tinarea debit%rului (rintr;% s%aie!
:ac s%aia nu este urat de e#ecutare7 du( trecerea unui ti( de cel (uin % /i7 e#ecut%rul
"udect%resc se va de(lasa la d%iciliul dat%rnicului sau la l%cul unde se a'l bunurile %bile (r%(rietatea
acestuia &i va (r%ceda la inventarierea &i a(%i la sec2estrarea l%r! 9n ca/ul 3n care e#ist (eric%l evident de
sustragere a bunuril%r de la urrire7 la cererea credit%rului sau a e#ecut%rului "udect%resc7 (re&edintele
41
instanei de e#ecutare va (utea dis(une7 (rin 3nc2eiere irev%cabil7 dat 'r citarea (ril%r7 ca %dat cu
3n5narea s%aiei s se a(lice &i sec2estrul Hart! 411 alin! -2. C!(r%c!civ!I7 sur de e#ce(ie!
E#ecut%rul "udect%resc este %bligat s (r%cede/e la identi'icarea &i evaluarea bunuril%r cu ac%rdul
(ril%r! 9n li(sa unui aseenea ac%rd7 se va s%licita e'ectuarea unei e#(erti/e! Bunurile trebuie evaluate la
val%area l%r de circulaie! * c%(ie de (e ra(%rtul de e#(erti/ se c%unic &i debit%rului!
Pentru bunurile sec2estrate asigurt%r nu este necesar % n%u sec2estrare!
P%trivit art! 412 C!(r%c!civ!7 (re/ena %rganel%r de (%liie sau adinistrative este indis(ensabil7 sub
(edea(s de nulitate7 3n urt%arele situaii= ;dac u&ile dat%rnicului sunt 3nc2ise &i acesta nu v%ie&te s le
desc2id?
;dac nu v%ie&te a desc2ide caerele sau %bilele?
;dac debit%rul li(se&te &i nu este re(re/entat de nici% rud ce l%cuie&te cu el!!
Caerele &i %bilele se v%r desc2ide tre(tat7 iar bunurile gsite se v%r c%nsena 3ntr;un (r%ces;
verbal! Pr%cesul;verbal 3nt%cit de e#ecut%rul "udect%resc cu (rile"ul inventarierii bunuril%r va trebui s
cu(rind urt%arele eniuni=
; enunarea titlului e#ecut%r 3n virtutea cruia se 'ace urrirea?
;artarea credit%rului (entru lucrurile care s;au cerut a 'i urrite7 dac % aseenea cerere s;a 'cut?
;nuele7 (renuele &i d%iciliul (ril%r7 al e#ecut%rului "udect%resc7 (recu &i a alt%r (ers%ane care
au '%st de 'a la urrire?
;s%aia verbal 'cut debit%rului ca s (lteasc7 (recu &i rs(unsul lui dac a '%st de 'a?
;descrierea bunuril%r sec2estrate &i indicarea val%rii 'iecruia7 du( a(recierea e#ecut%rului
"udect%resc7 dac aceasta este cu (utin?
;artarea l%cului7 /ilei &i %rei c5nd s;a 'cut urrirea!
Neres(ectarea dis(%/iiil%r art! 418 C!(r%c!civ! (%ate antrena anularea urririi nuai 3n c%ndiiile
art! 106 C!(r%c!civ!7 adic d%ar 3n sura 3n care s;a (r%dus (rii % vtare ce nu (%ate 'i 3nlturat alt'el!
:in %entul sec2estrrii bunuril%r debit%rul nu ai (%ate dis(une de ele (e ti(ul c5t durea/
e#ecutarea7 sub sanciunea unei aen/i de la 200 lei la 1000 lei7 dac 'a(ta nu c%nstituie in'raciune!
Bunurile sec2estrate se las7 cu ac%rdul credit%rului7 3n cust%dia debit%rului? 3n acest ca/7 debit%rul (%ate
'%l%si bunurile sec2estrate7 dac7 (%trivit naturii l%r7 ele nu (ierd din val%are (rin 3ntrebuinare! * atare
sur (%ate 'i luat nuai cu ac%rdul credit%rului7 aceasta 'iind % c%ndiie indis(ensabil!
:ac debit%rul re'u/ s (rieasc bunurile 3n cust%die sau nu este (re/ent la a(licarea
4C
sec2estrului7 (recu &i 3n ca/ul ridicrii bunuril%r7 e#ecut%rul "udect%resc d 3n (strare bunurile
sec2estrate unui cust%de7 nuit cu (recdere dintre (ers%anele desenate de credit%r!
Suele 3n lei sau valut7 titlurile de val%are7 %biectele din etale (rei%ase7 (ietrele (rei%ase7 %biectele de
art7 c%leciile de val%are &i altele aseenea se ridic &i se de(un7 cel t5r /iu a d%ua /i7 la uniti s(eciali/ate!
Cel care (rie&te bunurile 3n cust%die senea/ (r%cesul;verbal de sec2estru!
*biectele sec2estrate se v%r (utea struta cu 3ncuviinarea e#ecut%rului "udect%resc din l%cul unde se
a'l7 (e c2eltuiala (rii interesate -art! 420 C!(r%c!civ!.!
Cust%dele7 dac este % alt (ers%an dec5t debit%rul7 este 3ndre(tit &i la % (lat ce se va stabili de
ctre e#ecut%rul "udect%resc &i care se va 'ace7 cu (recdere7 din (reul bunuril%r urrite -art! 421
C!(r%c!civ!.!
Ridicarea (eceil%r se (%ate dis(une nuai de e#ecut%rul "udect%resc 3nainte de e'ectuarea v5n/rii!
* c%(ie du( (r%cesul;verbal de (unere a (eceil%r &i de nuire a cust%delui se 3n5nea/
debit%rului7 iar dac acesta nu a '%st (re/ent la urrire i se las la d%iciliu! :e aseenea7 % list cu
%biectele urrite se las cust%delui7 care va sena de (riirea ei! Pr%cesul;verbal de sec2estru
arc2ea/ s'5r&itul (riei eta(e de urrire a bunuril%r % bile! T%tu&i trebuie s senal 'a(tul c 3n
cursul urririi (%t s a(ar unele incidente! +st'el7 este (%sibil ca la l%cuina dat%rnicului %rga nul de
e#ecutare s gseasc % alt urrire 'cut asu(ra bunuril%r %bile7 cu (unere de (ecei &i cu nuire de
cust%de! 9ntr;% atare 3(re"urare7 e#ecut%rul "udect%resc va 3nc2eia un (r%ces;verbal 3n care va arta t%ate
aceste 3(re"urri7 (recu &i nuele e#ecut%rului "udect%resc care a 'cut urrirea iniial7 declar5nd
t%t%dat urrit &i aceast avere de ctre el! 9n sura 3n care a(recia/ necesar7 e#ecut%rul "udect%resc
(%ate urri &i alt avere dec5t cea sec2estrat iniial -art! 428 C!(r%c!civ!.!
9n (rinci(iu7 cursul urririi silite nu (%ate 'i (arali/at (rin atitudinea debit%rului sau (rintr;%
intervenie a teril%r! T%tu&i legea se re'er 3n %d e#(res la unele situaii de natur a te(%ri/a sau sista
urrirea! +st'el7 (%trivit art! 421 C!(r%c!civ!7 Jdebit%rul sau % alt (ers%an interesat va (utea s%licita
3ncetarea sau sus(endarea urririi7 nuai dac de(une val%area ce i se cere sau7 du( ca/7 val%area
bunului reclaat7 la Tre/%reria Statului7 Casa de Ec%n%ii &i C%nsenaiuni C!E!C! A S!+! sau la %rice alt
instituie bancar7 la dis(%/iia %rganului de e#ecutare>!+su(ra cererii de 3ncetare sau sus(endare a e#ecutrii
silite instana de e#ecutare se va (r%nuna (rin 3nc2eiere7 (%trivit dis(%/iiil%r (rivit%are la %rd%nana
(re&edinial!
60
,II! B"0#"o*r5"e co%3#e%entr( 3entru 3ro5undre +
I%an Le&7 Tratat de dre(t (r%cesual civil7 Editura C!E!BecF7 Bucure&ti7 2001 !
T"%3u# nece!r !tud"u#u"+ : 9 !u :; %"n. < 4"
=ntre0(r" rec3"tu#t"'e =
1! Care sunt '%rele e#ecutarii silite directeL
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
2! Ce este (redarea silita a bunuril%r %bile si in ce c%nsta aceastaL
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
0!Ce re(re/inta aut%ri/area credit%rului de a duce la inde(linire el insusi sau (rin alte (ers%ane %bligatia
a carui credit%r este L
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
61
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
4!Cand se (%t a(lica aen/i c%inat%rii si de catre cineL
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
6!:e'initi e#ecutarea silit indirecta!
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
62
Te!te *r"# de utoe'#ure.
1!Cand se (%ate recurge la e#ecutarea silita directa de'inita de art! 6)2 C!(r%c!civ!L
a.%ricand du(a declan&area e#ecutarii silite?
b. 3nuntrul terenului (rev/ut 3n s%aie 3n ca/ul nee#ecutrii %bligaiil%r debit%rului?
c.du(a trecerea terenului (reva/ut in cadrul s%atiei!
2!Care e actul de (r%cedura (rin care se (%ate s%luti%na situaia 3n care credit%rul "usti'ic % nev%ie urgent
3n e#ecutare sau c5nd e#ist (eric%l ca debit%rul s se sustrag de la urrireL
a. 3nc2eiere irev%cabil7 dat 'r citarea (ril%r?
b. 3nc2eiere irev%cabil7 dat %bligat%riu cu citarea (ril%r?
c.(rin 2%tarare "udecat%reasca!
0!Care e terenul a(licabil s%atiei in ca/ul (redarii silite a bunuril%r %bileL
a.se stabileste aleat%r de catre %rganul de e#ecutare in 'unctie de val%area bunuril%r?
b.de % /i indi'erent de titlu7 val%area creantei sau %rice alte as(ecte?
c.de % luna indi'erent de titlu7 val%area creantei sau %rice alte as(ecte!
4!Care e terenul a(licabil s%atiei in ca/ul (redarii silite a bunuril%r i%bileL
a.se stabileste aleat%r de catre %rganul de e#ecutare in 'unctie de val%area bunuril%r?
b.de cinci /ile indi'erent de titlu7 val%area creantei sau %rice alte as(ecte?
c.de % /i indi'erent de titlu7 val%area creantei sau %rice alte as(ecte!
6!Ce se inta(la cu bunurile %bile ale debit%rului nesu(use uraririi dar care se a'la in i%bilul uraritL
a.dac debit%rul nu ridic bunurile res(ective singur7 e#ecut%rul va 3ncredina aceste bunuri 3n (strarea unui
cust%de7 (e c2eltuiala debit%rului?
b.dac debit%rul nu ridic bunurile res(ective singur7 e#ecut%rul le va de(%/ita (e c2eltuiala debit%rului?
c.dac debit%rul nu ridic bunurile res(ective singur7 e#ecut%rul va 3ncredina aceste bunuri 3n (strarea unui
cust%de7 (e c2eltuiala credit%rului!
Te!te *r"# de e'#ure.
1!Care este (rinci(ala caracteristica a (r%cesului verbal de c%nsenare a c2eltuielil%r de e#ecutareL
a.are aceleasi atribuite si e'ecte ca %ricare (r%ces verbal inc2eiat de e#ect%rul "udecat%resc?
60
b.c%nstituie titlu e#ecut%riu?
c.trebuie senat de e#ecut%r!
2!Cine (%ate dis(une aut%ri/area credit%rului de a duce la inde((linire el insusi sau (rin alte (ers%ane
%bligatia a carui credit%r esteL
a. instana de e#ecutare7 (rintr;% 3nc2eiere irev%cabil7 &i d%ar dac debit%rul re'u/ s;&i 3nde(lineasc
%bligaia 3n teren de 10 /ile de la (riirea s%aiei?
b. %rganul de e#ecutare7 dac debit%rul re'u/ s;&i 3nde(lineasc %bligaia 3n teren de 10 /ile de la
(riirea s%aiei?
c.%rganul de e#ecutare7 la cererea scrisa a credit%rului7 dac debit%rul re'u/ s;&i 3nde(lineasc %bligaia 3n
teren de 10 /ile de la (riirea s%aiei!
0!Care din urat%arele re(re/inta % '%ra a e#ecutarii silite indirecteL
a.urrirea silit a 'ructel%r neculese &i rec%ltel%r (rinse de rdcini?
b.e#ecutarea silit a alt%r %bligaii de a 'ace sau de a nu 'ace?
c.(redarea silit a bunuril%r %bile!
4!In ce circustante (re&edintele instanei de e#ecutare va (utea dis(une7 (rin 3nc2eiere irev%cabil7 dat
'r citarea (ril%r7 ca %dat cu 3n5narea s%aiei s se a(lice &i sec2estrulL
a.cand val%area creantei credit%rului@credit%ril%r este e#cesiv de are?
b.cand debit%rul este (lecat din tara si un se stie cand se int%arce?
c. cand e#ist (eric%l evident de sustragere a bunuril%r de la urrire!
6!La ce val%are trebuie evaluate bunurile sec2estrate de catre e#ecut%r sau (rin e#(erti/aL
a.la val%area ac2i/iti%narii l%r?
b.la val%area de circulaie?
c.la val%area cea ai a(r%(iata de cuantuul creantei de recu(erat!
TE$+ :E C+S+=aen/i c%inat%rii A aen/i civile A daune interese %rat%rii7 daune interese
c%(ensat%rii!
Te% @I. @8n4re 0unur"#or %o0"#e ur%(r"te &n cdru# execut(r"" 3r"n ec9"'#ent. Su0"ecte#e 6"
64
o0"ectu# 3o3r"r"" .
I!O0"ect"'e#e !3ec"5"ce #e te%e" = (re/entarea (r%cedurii de van/are la licitatie (ublica a bunuril%r
sec2estrate de catre e#ecut%rul "udecat%resc si a n%tiunil%r intr%ductive ale (r%cedurii (%(ririi!
II!Co%3eten)e !3ec"5"ce do08nd"te de !tudent = insusirea terenil%r si a %dului de a(licare a
c%nsenarii7 a e'ectuarii licitatiei (ublice si a recu(erarii (e aceasta cale a creantei credit%rului!
III!Cu'"nte c9e"e+ (%(rire7 licitatie (ublica7 c%nsenare7 adresa de in'iintare
I,!Structur %odu#u#u" de !tud"u + 1! ,5n/area bunuril%r %bile urrite 3n cadrul e#ecutrii (rin
ec2ivalent! 2! Subiectele &i %biectul (%(ririi !
,!Re4u%t+ in cadrul acesteia tee se v%r e#(une (asii care trebuie urati in %rgani/are si 'inali/area
unei van/ari la licitatie (ublica si ai ult decat atat7 %dalitatea i(artirii (retului %btinut intre
credit%ri sau credit%rului! In (lus7 se v%r (re/enta n%tiunile intr%ductive ale (r%cedurii (%(ririi7
subiectele si %biectul acesteia!
Con)"nutu# te%e" +
1!,5n/area bunuril%r %bile urrite 3n cadrul e#ecutrii (rin ec2ivalent!
P%trivit art! 401 C!(r%c!civ!7 e#ecut%rul "udect%resc (%ate (r%ceda la val%ri'icarea bunuril%r
sec2estrate (rin v5n/are la licitaie (ublic7 v5n/are direct &i (rin alte %daliti adise de
lege!:ebit%rul (%ate (r%ceda el 3nsu&i la val%ri'icarea bunuril%r sec2estrate! Legea dis(une c % atare
v5n/are se (%ate dis(une de e#ecut%rul "udect%resc nuai cu ac%rdul credit%rului Hart! 401 alin! -2.
C!(r%c!civ!I!
E#ecut%rul (%ate (r%ceda7 cu ac%rdul abel%r (ri7 la val%ri'icarea bunuril%r urrite (rin
v5n/are direct cu(rt%rului care %'er cel (uin (reul stabilit (%trivit art! 40C alin! -1. C!(r%c!civ!
$%dalitatea cea ai 'recvent '%l%sit7 (entru val%ri'icarea bunuril%r sec2estrate7 este v5n/area la
licitaie (ublic! 9n acest ca/7 e#ecut%rul "udect%resc7 3n teren de cel ult % /i de la 3nt%cirea (r%cesului;
verbal de sec2estru sau de la e#(irarea terenului (rev/ut la art! 401 alin! -2. C!(r%c!civ!7 va 'i#a data7 %ra &i
l%cul licitaiei!,5n/area la licitaie se 'ace7 de regul7 la l%cul unde se a'l bunurile sec2estrate! P%trivit art!
404 C!(r%c!civ!7 Jv5n/area nu se va (utea 'ace 3n ai (uin de d%u s(t5ni7 nici 3n ai ult de d%u luni
de la data (r%cesului;verbal de sec2estru sau de la e#(irarea terenului (rev/ut la art! 401 alin! -2.>!C%dul
de (r%cedur civil instituie &i (%sibilitatea scurtrii sau (relungirii terenel%r (rev/ute de art! 404 C!(r%c!civ!
In ca/ul in care se incalca terenele (reva/ute de te#tul artic%lului ai sus citat este evident c ne
66
a'l 3n (re/ena un%r n%re dis(%/itive7 destinate a %cr%ti interesele (ril%r7 'a(t (entru care nulitatea nu
(%ate %(era dec5t 3n c%ndiiile art! 106 C!(r%c!civ!
Legea ac%rd % i(%rtan de%sebit 3u0#"c"t()"" '8n4(r""! 9ncun%&tinarea (ublic a teril%r des(re
licitaie se 'ace cu cel (uin trei /ile 3naintea v5n/rii asa cu (revede art! 40) alin! -1. C!(r%c!civ! +ctele de
(ublicitate eni%nate de te#tul citat A (ublicaiile &i anunurile A trebuie s cu(rind data7 %ra &i l%cul licitaiei7
enuerarea bunuril%r ce v%r 'i %'erite s(re v5n/are7 cu indicarea (entru 'iecare a (reului de 3nce(ere a
licitaiei7 care este (reul (rev/ut 3n (r%cesul;verbal de sec2estru sau7 du( ca/7 cel stabilit (rin e#(erti/!
Nee'ectuarea acest%r anunuri este de natur s aduc (re"udicii (ril%r7 ast'el c %ricare dintre ele (%ate
s%licita a5narea v5n/rii &i reali/area unei (ubliciti c%res(un/t%are! $eni%n de%(%triv c %rice
a5nare a v5n/rii 'ace necesar e'ectuarea un%r n%i anunuri7 cu cel (uin trei /ile 3naintea v5n/rii!
9n /iua stabilit (entru v5n/are7 e#ecut%rul "udect%resc se va de(lasa la l%cul unde se a'l bunurile
urrite7 3(reun cu gre'ierul sau a"ut%rul su? dac bunurile urrite se a'l 3n alt l%calitate7 e#ecut%rul
"udect%resc va 'i 3ns%it de %rganele de (%liie sau de (riar sau vice(riar! *dat a"uns la 'aa l%cului7
e#ecut%rul "udect%resc va (rii bunurile de la cust%de7 3n i(%te/a 3n care a '%st nuit un atare cust%de! El
va veri'ica starea &i nurul %biectel%r du( (r%cesul;verbal de urrire &i va da c2itan de eliberare
cust%delui7 iar acesta va (re/enta t%ate %biectele ce i;au '%st 3ncredinate 3n starea 3n care i;au '%st
3ncredinate Hart! 441 alin! -2. C!(r%c!civ!I!
Bunurile sec2estrate v%r 'i trans(%rtate a(%i 3n l%cul unde urea/ s se 'ac v5n/area! :ac
bunurile se a'l c2iar 3n l%cul unde urea/ s se 'ac v5n/area %rganul de e#ecutare va (r%ceda de 3ndat la
e'ectuarea v5n/rii!
,5n/area se 'ace7 ast'el cu dis(une art! 442 C!(r%c!civ!7 J3n %d (ublic de ctre e#ecut%rul
"udect%resc7 care va %'eri s(re v5n/are 'iecare bun 3n (arte sau ai ulte bunuri 3(reun7 3n 'uncie de
natura &i destinaia l%r>! Preul de la care 3nce(e licitaia este cel (rev/ut 3n (ublicaii sau anunuri!
Bunul se ad"udec (ers%anei care7 du( trei strigri succesive7 'cute la intervale de ti( care s
(erit %(iuni &i su(ralicitri7 %'er (reul cel ai are7 c2iar dac ad"udecatarul7 3n li(s de ali
c%ncureni7 a '%st singurul %'ertant -art! 440 C!(r%c!civ!.! :ac nu se %bine (reul de 3nce(ere a licitaiei7 la
acela&i teren7 bunul va 'i v5ndut la cel ai are (re %'erit! 9n t%ate ca/urile la (re egal7 va 'i (re'erat cel
care are un dre(t de (reeiune asu(ra bunului urrit!Preul %'erit de ad"udecatar trebuie s 'i e 3ns real7
seri%s7 iar nu deri/%riu7 3ntruc5t altinteri s;ar a"unge la % abu/iv de(%sedare a debit%rului7 3n c%ndiii vdit
de/a vanta"%ase (entru acesta!
:u( ad"udecarea bunului7 ad"udecatarul este %bligat s de(un de 3ndat 3ntregul (re7 3n nuerar
68
%ri cu %rdin de (lat sau %rice alt instruent legal de (lat? la cererea sa7 3ncu viinat de e#ecut%rul
"udect%resc7 (reul se va (utea de(une 3n cel ult 6 /ile Hart! 444 alin! -1. C!(r%c!civ!I!:ac ad"udecatarul
nu se c%n'%rea/ %bligaiei de (lat7 la care ne;a re'erit7 licitaia se va relua7 iar (riul ad"udecatar
este rs(un/t%r at5t de scderea (reului %binut la a d%ua v5n/are7 c5t &i de c2eltuielile 'cute (entru
aceasta! +cela&i te#t (erite s se recurg &i la % alt %dalitate de v5n/are!Prin urare7 % a d%ua v5n/are
(%ate avea l%c nuai 3n c%ndiiile art! 444 alin! -1. C!(r%c!civ!
Licitaia se 3nc2ide de 3ndat ce din suele %binute se (%t ac%(eri creanele care se urresc7
(recu &i t%ate c2eltuielile de e#ecutare! +ceasta re(re/int (rinci(ala &i naturala cale de 3nc2idere a
licitaiei! Cu t%ate acestea7 licitaia va 'i declarat 3nc2is de ctre e#ecut%rul "udect%resc &i 3n ca/ul 3n care7
3n ti(ul acesteia7 survine vreuna din 3(re"urrile (rev/ute de art! 0)1
6
sau7 du( ca/7 de art! 421!
:u( 3nc2iderea licitaiei7 e#ecut%rul "udect%resc este %bligat s 3nt%ceasc un (r%ces;verbal
des(re des'&urarea &i re/ultatul acesteia7 care va 'i senat de e#ecut%r7 credit%r7 debit%r7 (recu &i de
ad"udecatar!
E#ecut%rul "udect%resc va elibera7 sub sentura sa7 'iecrui ad"udecatar 3n (arte % d%vad care
va cu(rinde data &i l%cul licitaiei7 nuele ad"udecatarului7 indicarea bunului ad"udecat &i7 du( ca/7 a
(reului (ltit sau care urea/ s 'ie (ltit!:%vada eliberat 'iecrui ad"udecatar c%nstituie titlu de (r%(rietate
asu(ra bunuril%r v5ndute!
Prin urare7 v5n/area silit a bunuril%r %bile are ca e'ect transiterea dre(tului de (r%(rietate asu(ra
ad"udecatarului! * atare v5n/are are un caracter de'initiv7 cci legea nu adite nici% cerere de des'iinare a
acesteia7 ast'el cu re/ult &i din dis(%/iiile art! 44C C!(r%c!civ!7 cu e#ce(ia celei la care se re'er c2iar
acest te#t!
Legea regleentea/ &i situaia 3n care bunul sec2estrat nu s;a (utut vinde la licitaie! Pentru %
aseenea 3(re"urare art! 441 alin! -1. C!(r%c!civ! dis(une c J%rice credit%r care7 (%trivit legii7 (utea cere
e#ecutarea silit asu(ra bunuril%r %bile ale debit%rului 3l (%ate (relua 3n c%ntul creanei sale la (reul
(rev/ut de art! 440 alin! -1.>! P%trivit aceluia&i te#t7 dac (reul este ai are dec5t val%area creanei7
credit%rul (%ate (relua bunul nuai dac de(une7 3n c%ndiiile art! 444 alin! -1. C!(r%c!civ!7 sua de bani ce
re(re/int di'erena dintre (re &i val%area creanei!
P%trivit art! 441 alin! -0. C!(r%c!civ!7 bunurile sec2estrate7 neval%ri'icate7 r5n indis(%nibili/ate cel
(uin 8 luni de la data sec2estru lui! 9n cursul acestui teren e#ecut%rul (%ate (r%ceda din n%u la val%ri'icarea
bunuril%r res(ective! :ac nici du( e#(irarea acestui teren bunurile nu (%t 'i val%ri'icate7 ele se restituie
debit%rului!
6)
2!Subiectele &i %biectul (%(ririi !
P%(rirea este acea '%r a e#ecutrii silite indirecte (rin care se val%ri'ic suele de bani7 titlurile de
val%are sau alte bunuri %bile inc%r(%rale urribile dat%rate debit%rului urrit de ctre % ter
(ers%an7 credit%rul subr%g5ndu;se 3n %d c%ndii%nat &i (r%vi/%riu 3n dre(turile acestuia din ur!
P%(rirea (%ate 'i '%l%sit nu nuai 3n ca/ul 3n care debit%rul este % (ers%an 'i/ic7 ci &i 3n ca/ul 3n
care acesta are calitatea de (ers%an "uridic! ,%caia de a deveni (arte 3ntr;un ra(%rt "uridic de (%(rire are
un caracter general7 cci nieni nu se (%ate sustrage7 3n (rinci(iu7 de la aceast (r%cedur!
Sediul ateriei este re(re/entat de dis(%/iiile cu(rinse 3n art! 462;481 C!(r%c!civ!
9n cadrul unei (%(riri (artici(7 de regul7 trei subieci de dre(t= credit%rul urrit%r7 denuit &i
credit%r (%(rit%r7 debit%rul urrit7 denuit &i debit%r (%(rit &i % ter (ers%an7 denuit ter (%(rit7 care
dat%rea/ % su de bani debit%rului urrit! 9ntre aceste trei subiecte de dre(t se stabilesc t%t at5tea
ra(%rturi "uridice!
:intre aceste ra(%rturi "uridice d%u (reced 3n'iinarea (%(ririi! Este v%rba de ra(%rtul de crean
dintre credit%rul urrit%r &i debit%rul urrit7 (recu &i de ra(%rtul de crean dintre debit%rul (%(rit &i
terul (%(rit7 acesta din ur caracteri/5ndu;se (rin aceea c terul este dat%r 'a de debit%rul urrit!
Cele d%u ra(%rturi "uridice eni%nate sunt ra(%rturi de dre(t substanial7 ra(%rturi de crean7 care;&i au
i/v%rul7 cel ai adesea7 3n ra(%rturile c%ntractuale dintre (ri!
+l treilea ra(%rt "uridic i(licat 3ntr;% (%(rire are un caracter cu t%tul (articular7 cci el nu (recede
ra(%rtul e#ecui%nal7 ci ea na&tere t%cai 3n cadrul (r%cedurii de urrire silit! Cel de;al treilea ra(%rt
"uridic este t%t un ra(%rt de crean7 un ra(%rt de la credit%r la debit%r7 3n sensul c debit%rul (%(rit este
credit%r al terului! :ar acest ra(%rt "uridic se creea/ (rin adresa de 3n'iinare sau7 du( ca/7 de validare a
(%(ririi!
Prin adresa de 3n'iinare sau7 du( ca/7 (rin sentina de validare ia na&tere ra(%rtul de crean dintre
credit%rul urrit%r &i terul (%(rit7 3n sensul c acesta din ur va trebui s (lteasc suele dat%rate
debit%rului A 3n liitele necesare (entru ac%(erirea creanei A direct 3n 5inile credit%rului urrit%r A act
(r%cedural!
Cele trei ra(%rturi "uridice se regsesc 3n ca/ul %ricrei (%(riri7 ast'el 3nc5t d%ctrina c%nsider c
e#istena l%r este de esena (%(ririi7 iar nu nurul subiectel%r de dre(t i(licate 3ntr;% (%(rire! :e alt'el7 s;
a adis c (%(rirea (%ate 'unci%na &i nuai cu d%u subiecte de dre(t7 atunci c5nd una din (ri
61
cuulea/ % dubl calitate7 at5t de credit%r7 c5t &i de debit%r!
Calitatea de credit%r (%(rit%r (%ate a(arine %ricrei (ers%ane care (%sed % crean7 indi'erent de
'a(tul c acesta este un credit%r (rivilegiat sau un si(lu credit%r c2ir%gra'ar!Credit%rul (%(rit%r trebuie s
aib legitiare (r%cesual activ7 iar 3n aterie de (%(rire aceasta re/ult 3n %d i(licit din e#istena
titlului e#ecut%riu! Urrit%rul trebuie s "usti'ice &i calitatea (r%cesual a debit%rului urrit &i a
terului (%(rit! Ne liit aici s art c &i calitatea (r%cesual a debit%rului (%(rit re/ult cu
eviden din c2iar titlul e#ecut%riu (rin care acesta este %bligat 'a de credit%rul (%(rit%r! Calitatea
(r%cesual a terului (%(rit este deterinat de virtuala e#isten a unui ra(%rt %bligai%nal 3ntre debit%rul
urrit &i terul (%(rit!
Legitiarea (r%cesual activ (%ate 'i d%b5ndit &i de ctre succes%rii credit%rului urrit%r!
:ebit%rul (%(rit nu trebuie s 3nde(lineasc c%ndiii (articulare7 dar el trebuie s cuule/e calitatea
de debit%r al credit%rului urrit cu aceea de credit%r al terului (%(rit!
9n ca/ul debit%rului in%r7 acesta va (utea sta 3n instana de validare a (%(ririi nuai du( luarea
cuvenitel%r suri de re(re/entare sau de %cr%tire a acestuia!
Credit%rul (%ate s urreasc (e debit%rii s%lidari (entru 3ntreaga crean siultan sau succesiv!
:ar credit%rul (%ate urri (e unul dintre debit%rii s%lidari (entru 3ntreaga dat%rie7 'r s i se (%at %(une cu
succes bene'iciul de discuiune!
Terul (%(rit este7 ast'el cu a artat7 debit%r al debit%rului urrit! El nu trebuie s 3nde(lineasc c%ndiii
de%sebite (entru a (artici(a la % (%(rire! Esenial este ca acesta s aib calitatea de debit%r al debit%rului (%(rit!
*biectul (%(ririi 3l c%nstituie suele de bani (e care terul (%(rit le dat%rea/ debit%rului urrit! :ar
la %biectul (%(ririi se re'er 3n c%ncret art! 462 alin! -1. C!(r%c!civ! JSunt su(use e#ecutrii silite (rin (%(rire
suele de bani7 titlurile de val%are sau alte bunuri %bile inc%r(%rale urribile>!
9n'iinarea (%(ririi se (%ate dis(une c2iar &i atunci c5nd nu e#ist dis(%nibil 3n c%ntul terului
(%(rit! S%luia este c%nsacrat 3n %d e#(res de art! 46) alin! -2. C!(r%c!civ!9n acest sens7 instana
su(re a rearcat c un atare ra(%rt A andatul bancar ; nu 3ncetea/ ca e'ect al e(ui/rii
dis(%nibilitil%r din c%ntul debit%rului7 acesta (ut5nd 'i alientat (rin viit%are %(eraiuni 'inanciare7 ceea
ce va 'ace (%sibil e#ecutarea!
P%trivit art! 462 alin! -2. C!(r%c!civ!7 te#t intr%dus (rin Legea nr! 46C@20087 nu sunt su(use e#ecutrii
silite (rin (%(rire=
a. suele care sunt destinate unei a'ectaiuni s(eciale (rev/ute de lege &i asu(ra cr%ra debit%rul este li(sit
6C
de dre(tul de dis(%/iie?
b.suele re(re/ent5nd credite nerabursabile sau 'i nanri (riite de la instituii sau %rgani/aii
internai%nale (entru derularea un%r (r%grae %ri (r%iecte?
c.suele necesare (lii dre(turil%r salariale7 dar nu ai ult de 8 luni de la data 3n'i inrii (%(ririi! E#ce(i
ile eni%nate se "usti'ic (rin necesitatea %cr%tirii un%r val%ri s%ciale de%sebite!
,II! B"0#"o*r5"e co%3#e%entr( 3entru 3ro5undre +
I%an Le&7 Tratat de dre(t (r%cesual civil7 Editura C!E!BecF7 Bucure&ti7 2001 !
T"%3u# nece!r !tud"u#u"+ : 9 !u :; %"n. < 4"
=ntre0(r" rec3"tu#t"'e =
1!:e cine se senea/a (r%cesul verbal de sec2estruL Ce se inta(la daca nu intruneste t%ate cerintele
(reva/ute de legeL
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
2!Cand se inc2ide licitatiaL T%ate ca/urile!
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
80
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
0!Ce caracter are adresa de in'iintare a (%(ririi si care sunt e'ectele eiL
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
4!Care e sanctiunea a(licabila in ca/ul neres(ectarii terenel%r (reva/ute de art! 401 alin! -2. C!(r%c!civL
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
6!Ce trebuie sa cu(rinda anunturile 'acute cu %ca/ia licitatiei (ubliceL
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
81
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Te!te *r"# de utoe'#ure.
1!Care e c%nditia in (re/enta careia debit%rul (%ate recurge la val%ri'icarea bunuril%r sec2estrate el insusiL
a. se (%ate dis(une de e#ecut%rul "udect%resc nuai cu ac%rdul credit%rului?
b.se (%ate dis(une de instanta de "udecata la cererea %rganului de e#ecutare?
c.se (%ate dis(une de instanta de "udecata cu ac%rdul credit%rului!
2!Cine trebuie sa;si e#(rie ac%rdul (entru ca e#ecut%rul "udecat%resc ca vanda bunul direct
cu(arat%rului care %'era cel (utin (retul stabilit (entru licitatieL
a.a credit%rului?
b.a instanei de "udecata?
c.a debit%rului si a credit%rului!
0!Cand 'i#ea/a e#ecut%rul "udecat%resc data7 %ra si l%cul des'asurarii licitatiei (ubliceL
a.3n teren de cel ult % /i de la 3nt%cirea (r%cesului;verbal de sec2estru sau de la e#(irarea terenului
(rev/ut la art! 401 alin! -2. C!(r%c!civ!?
b.in teren de cel ult 2 luni de la data triiterii s%atiei?
c.in teren de cel ult % /i de la data investirii sale cu cererea de e#ecutare silita!
4!Ce 'el de terene sunt cele (reva/ute art! 401 alin! -2. C!(r%c!civL
a.de decadere?
b.i(erative?
c.cu caracter dis(%/itiv!
6!Ce e'ect are aanarea licitatiei (ubliceL
a. e'ectuarea un%r n%i anunuri7 cu cel (uin trei /ile 3naintea v5n/rii?
b.re(etarea intregii (r%cedura e#ecuti%nale ince(ute?
82
c.nulitatea abs%luta a tutur%r '%rel%r de e#ecutare in ca/ul in care nu se re(eta (r%cedura anunturil%r!
Te!te *r"# de e'#ure.
1!Cine ad"udeca bunul si in ce c%nditiiL
a. (ers%ana care7 du( trei strigri succesive7 'cute la intervale de ti( care s (erit %(iuni &i
su(ralicitri7 %'er (reul cel ai are7 c2iar dac ad"udecatarul7 3n li(s de ali c%ncureni7 a '%st singurul
%'ertant?
b. (ers%ana care7 du( trei strigri succesive7 %'er (reul cel ai are?
c.(ers%ana care7 3n li(s de ali c%ncureni7 a '%st singurul %'ertant!
2!Ce se inta(la in situatia in care (retul este egal7 din (artea ai ult%r (artici(anti la licitatie (ublicaL
a. va 'i (re'erat cel care are un dre(t de (reeiune asu(ra bunului urrit?
b.se va relua licitatia (ublica?
c.se va ad"udeca bunul de catre (artici(antii cu (ret egal7 in c%te egale!
0!Care sunt (artile@subiectele (%(ririiL
a.instanta de "udecata7 e#ecut%rul "udecat%resc7 credit%rul si debit%rul?
b.credit%rul urrit%r7 debit%rul urrit7 &i % ter (ers%an7 denuit ter (%(rit?
c.credit%rul7 debit%rul7 % terta (ers%ana si %rganul de e#ecutare!
4!Ce c%nditie trebuie sa inde(lineasca terta (ers%ana (entru a avea calitatea de a 'i subiect al (%(ririiL
a. dat%rea/ % su de bani debit%rului urrit?
b.este ruda cu debit%rul urarit?
c.este % instituie bancara!
6!Ce e'ect are adresa se in'iintare a (%(ririiL
a. ia na&tere ra(%rtul de crean dintre credit%rul urrit%r &i debit%rul urarit?
b. ia na&tere ra(%rtul de crean dintre credit%rul urrit%r &i terul (%(rit?
c.ia nastere ra(%rtul dintre debit%rul urarit si tertul (%(rit!
TE$+ :E C+S+= de/v%ltati %biectul (%(ririi!
Te% @II. Procedur 3o3r"r"" .@#"dre 3o3r"r"" !E#"0erre 6" d"!tr"0u"re !u%e#or re#"4te 3r"n
80
executre !"#"t(. Ntur 7ur"d"c($ !u0"ecte#e$ o0"ectu# conte!t)"e" # executre.
I!O0"ect"'e#e !3ec"5"ce #e te%e" = crearea unei iagini de ansablu in ceea ce (riveste %dul de des'asurare a (%(ririi in
t%ate '%rele sale -si(la sau c%ntinua.7 insusirea un%r c%nce(te c2eie cu ar 'i validarea (%(ririi7 si nu in ultiul rand
intr%ducerea in instituitia c%ntestatiei la e#ecutare!
II!Co%3eten)e !3ec"5"ce do08nd"te de !tudent =insusirea un%r c%nce(te c2eie7 a %dului de des'asurare a
(r%cedurii (%(ririi si n%tiunile de ba/a (recu si n%tiunea de c%ntestatie la e#ecutare!
III!Cu'"nte c9e"e+ (%(rire7 validare7 c%ntestatie la e#ecutare!
I,!Structur %odu#u#u" de !tud"u + 1!Pr%cedura (%(ririi! 2!,alidarea (r%(ririi! 0!Eliberarea &i
distribuirea suel%r reali/ate (rin e#ecutare silit! 4!Natura "uridic7 subiectele7 %biectul c%ntestaiei la
e#ecutare!
,!Re4u%t+ in cadrul acesteia tee se v%r releva as(ectele i(%rtante ale (r%cedurii (%(ririi cu t%ate
(articularitatile sale (recu si (re/entarea generala a n%tiunii si a naturii "uridice c%ntr%versate a c%ntestatiei
la e#ecutare!
Con)"nutu# te%e" +
1!Pr%cedura (%(ririi!
=n5""n)re 3o3r"r""
P%(rirea se 3n'iinea/ la cererea credit%rului interesat! Legea nu cu(rinde dis(%/iii cu (rivire la
eleentele (e care trebuie s le cu(rind cererea de (%(rire! 9n aceste c%ndiii7 devin a(licabile
dis(%/iiile art! 12;14 C!(r%c!civ!7 care c%nstituie dre(tul c%un 3n aterie! :e artat7 d%ar c (reci/area
suei (entru care se s%licit 3n'iinarea (%(ririi c%nstituie un eleent esenial al cererii!
Legea deterin &i c%(etena de s%lui%nare a cererii de (%(rire! P%trivit art! 460 alin! -1.
C!(r%c!civ!7 (%(rirea se 3n'i inea/ Jde e#ecut%rul "udect%resc de la d%iciliul sau sediul debit%rului %ri de la
d%iciliul sau sediul terului (%(rit>!
:e la aceast regul e#ist % e#ce(ie 3n ca/ul (%(ririi (entru suele dat%rate cu titlu de %bligaie
de 3ntreinere sau de al%caie (entru c%(ii7 (recu &i 3n ca/ul suel%r dat%rate cu titlu de des(gubiri (entru
(agubele cau/ate (rin %arte7 vtarea integritii c%r(%rale sau a sntii7 c5nd e#ecutarea se 'ace
asu(ra salariului sau asu(ra alt%r venituri (eri%dice cun%scute reali/ate de debit%r! 9n acest ca/7 (%(rirea se
dis(une din %'iciu de ctre instana de '%nd Hart! 460 alin! -2. C!(r%c!civ!I!P%(rirea se 3n'iinea/ 'r
s%aie7 (rin adres 3ns%it de % c%(ie certi'icat de (e titlul e#ecut%riu7 c%unicat celei de;a treia
(ers%ane7 3n&tiin5ndu;se t%t%dat &i debit%rul des(re sura luat Hart! 464 alin! -1. C!(r%c!civ!I!
84
9n adresa de (%(rire se va (une 3n vedere celei de;a treia (ers%ane7 care devine ter (%(rit7 interdicia
de a (lti debit%rului suele de bani sau bunurile %bile inc%r(%rale ce i le dat%rea/ %ri (e care i le va
dat%ra7 declar5ndu;se (%(rite 3n sura necesar (entru reali/area %bligaiei ce se e#ecut silit! 9n adresa de
3n'iinare a (%(ririi7 se va indica nuele &i d%iciliul debit%rului (ers%an 'i/ic %ri7 (entru (ers%anele
"uridice7 denuirea &i sediul l%r7 (recu &i c%dul de identi'icare 'iscal!
P%trivit art! 464 alin! -0. C!(r%c!civ!7 3n ca/ul 3n care (%(rirea a '%st 3n'iinat ca sur
asigurt%rie &i nu a '%st des'iinat (5n la %binerea titlului e#ecut%riu7 se va c%unica terului (%(rit c%(ie
certi'icat de (e titlul e#ecut%riu 3n vederea 3nde(linirii %bligaiil%r sale!:u( 3n'iinarea (%(ririi7 terul (%(rit
este rs(un/t%r de %rice (li e'ectuate de el 3(%triva dis(%/iiil%r de indis(%nibili/are %rd%nate de
e#ecut%rul "udect%resc! Prin urare7 % atare (lat nu este %(%/abil credit%rului (%(rit%r7 'a(t (entru care
acesta va (utea %bine din n%u %bligarea terului! Indis(%nibili/area suel%r de bani sau a bunuril%r %bile
inc%r(%rale va 3nceta dac debit%rul c%nsenea/7 cu a'ectaiune s(ecial7 3ntreaga val%are a creanei la
dis(%/iia credit%rului urrit%r! * regleentare a(arte este c%nsacrat 3n art!
466 C!(r%c!civ! cu (rivire la situaiile 3n care7 ulteri%r 3n'iinrii (%(ririi de instan7 3n c%ndiiile art! 460 alin!
-2. C!(r%c!civ!7 debit%rul 3&i sc2ib d%iciliul sau (rse&te unitatea la care era anga"at! 9n acest sens7 art!
466 alin! -1. C!(r%c!civ! dis(une c (%(rirea r5ne 3n 'iin &i atunci c5nd debit%rul 3&i sc2ib l%cul de
unc sau este (ensi%nat!
*bligaiile terului (%(rit nu intr 3n 'unciune %dat cu c%unicarea adresei de (%(rire! :e aceea
legea instituie &i unele terene 3n acest sc%(! P%trivit art! 468 alin! -1. C!(r%c!civ!= J9n teren de 16 /ile
de la c%unicarea (%(ririi7 iar 3n ca/ul suel%r de bani dat%rate 3n viit%r7 de la scadena acest%ra7 terul
(%(rit este %bligat=
a.s c%nsene/e sua de bani sau7 du( ca/7 s indis(%nibili/e/e bunurile %bile inc%r(%rale (%(rite &i s
triit d%vada e#ecut%rului7 3n ca/ul (%(ririi (rev/ute la art! 460 alin! -1.?
b.s (lteasc direct credit%rului sua reinut &i cuvenit acestuia7 3n ca/ul (%(riril%r (rev/ute de art!
460 alin! -2.! La cererea credit%rului7 sua 3i va 'i triis la d%iciliul indicat sau7 dac este ca/ul7 la
re&edina indicat7 c2eltuielile de triitere 'i ind 3n sarcina debit%rului>!
9n'iinarea (%(ririi se dis(une 3n acelea&i c%ndiii &i 3n ca/ul debit%rului titular de c%nturi bancare!
E#"0erre 6" d"!tr"0u"re !u%e"
Eliberarea &i distribuirea suei c%nstituie7 3n (rinci(iu7 ultia 'a/ (r%cedural de val%ri'i care a
creanei 3n ca/ul (%(ririi!
86
Eliberarea &i distribuirea suei de bani c%nsenate se 'ace de e#ecut%rul "udect%resc7 dar nuai
du( 3(linirea terenului de 16 /ile de la (riirea d%ve/ii de c%nsenare a acestei sue Hart! 461 alin!
-1. C!(r%c!civ!I! 9n ca/ul 3n care sunt 3n'iinate ai ulte (%(riri &i suele cuvenite credit%ril%r de(&esc
sua urribil din veniturile debit%rului7 terul (%(rit7 3n terenul (rev/ut de art! 461 alin! -1. &i la care
ne;a re'erit anteri%r7 va reine &i c%nsena sua urribil &i va de(une d%vada c%nsenrii la
e#ecut%rul "udect%resc! 9n acest ca/7 distribuirea suei se 'ace (%trivit dis(%/iiil%r generale 3n aceast
aterie cu(rinse 3n art! 682;6)1 C!(r%c!civ!7 reguli ce v%r 'i (re/entate 3n (artea 'inal a cursului!
2!,alidarea (r%(ririi!
P%trivit art! 480 alin! -1. C!(r%c!civ!= J:ac terul (%(rit nu;&i ai 3nde(line&te %bligaiile ce;i
revin (entru e'ectuarea (%(ririi7 credit%rul7 inclusiv 3n ca/ul 3n care7 3n l%c s c%nsene/e sua urribil a
liberat;% debit%rului (%(rit7 credit%rul7 debit%rul sau %rganul de e#ecutare7 3n teren de 0 luni de la data c5nd
terul (%(rit trebuia s c%nsene/e sau s (lteasc sua urribil7 (%ate sesi/a instana de e#ecutare 3n
vederea validrii (%(ririi>!
:in acest te#t7 re/ult7 3n (riul r5nd7 c legea 3i atribuie nu nuai credit%rului &i debit%rului7 ci &i
%rganului de e#ecutare dre(tul de a s%licita validarea (%(ririi! Legitiarea (r%cesual este 3ns ac%rdat (ril%r
eni%nate nuai 3n i(%te/a 3n care Jterul (%(rit nu;&i ai 3nde(line&te %bligaiile ce;i revin (entru
e'ectuarea (%(ririi>!
,alidarea c%nst 3n veri'icarea c%ndiiil%r legale (entru %bligarea direct7 (e cale "udect%reasc7 a
terului (%(rit 'a de credit%rul (%(rit%r! 9n instana de validare se citea/ t%ate (rile interesate 3n
validare7 res(ectiv credit%rul (%(rit%r7 debit%rul (%(rit &i terul (%(rit! 9n instana de validare credit%rul
urrit%r va trebui s 'ac d%ve/i c%res(un/t%are (rivit%are la e#istena ra(%rtului de crean dintre el &i
debit%rul (%(rit7 (recu &i la ra(%rtul de crean dintre debit%rul su &i terul (%(rit!C%nsider c7 3n ba/a
(rinci(iil%r dre(tului c%un7 terul (%(rit (%ate 'i c2eat la inter%gat%riu!9n instana de validare7 terul (%(rit
recun%a&te cel ai adesea e#istena ra(%rtului %bligai%nal dintre el &i debit%rul (%(rit!
In instana de validare nu se v%r (utea adite acele e#ce(ii sau a(rri care (un 3n discuie '%ndul
dre(tului7 adic t%cai legalitatea sau teeinicia 2%tr5rii (use 3n e#ecutare7 cci % aseenea deci/ie se
bucur de aut%ritate de lucru "udecat!
+su(ra validrii instana se (r%nun (rintr;% 2%tr5re de res(ingere a cererii sau (rintr;% 2%tr5re
de validare a (%(ririi! Res(ingerea cererii are ca e'ect7 ast'el cu dis(une 3n %d e#(res art! 480 alin! -2.
88
C!(r%c!civ!7 des'iinarea (%(ririi &i i(%sibilitatea c%ntinurii urririi silite! 9n ca/ul aditerii cererii
instana va valida (%(rirea &i;l va %bliga (e terul (%(rit s (lteasc sua (%(rit credit%rului (%(rit%r!
Terul (%(rit care cu rea;credin a re'u/at s;&i 3nde(lineasc %bligaiile (rivind e'ectuarea (%(ririi va
(utea 'i aendat7 (rin 2%tr5rea de validare7 cu % su cu(rins 3ntre 200 &i 1!000 lei!
9n ca/ul suel%r dat%rate (eri%dic7 (%(rirea se validea/ at5t (entru suele a"unse la scaden7 c5t &i
(entru cele care v%r 'i scadente 3n viit%r7 validarea (r%duc5ndu;&i e'ectele nuai la data c5nd suele devin
scadente Hart! 480 alin! -0. C!(r%c!civ!I! :u( validarea (%(ririi7 terul (%(rit va (r%ceda7 du( ca/7 la
c%nsenarea sau (lata (rev/ut la art! 468 C!(r%c!civ!7 3n liita suei deterinate e#(res 3n 2%tr5rea de
validare!
*bserv c 2%tr5rea de validare c%nstituie7 (%trivit art! 480 alin! -4. C!(r%c!civ!7 titlu e#ecut%riu7
dar nuai 3n 3(re"urarea deterinat (rin acest te#t! +ceast situaie ar i(une c%nclu/ia (%trivit creia
2%tr5rea de validare nu este susce(tibil de e#ercitarea cii %rdinare de atac a a(elului! Nuai c7 la %
anali/ a dis(%/iiil%r art! 0)) C!(r%c!civ!7 se (%ate c%nstata cu u&urin c 2%tr5rea la care ne re'eri nu
'ace (arte din categ%ria 2%tr5ril%r de'initive &i nici din aceea a 2%tr5ril%r irev%cabile! :e aceea7
c%nsider t%tu&i c % atare 2%tr5re este susce(tibil at5t de a(el7 c5t &i de recurs!
9(%triva 2%tr5rii de validare se (%t e#ercita &i cile e#tra%rdinare de atac7 dac sunt 3ntrunite
cerinele legale 3n acest sc%(!
E%tr5rea de validare 'ace (arte din categ%ria 2%tr5ril%r c%nstitutive de dre(turi7 cci (rin
interediul ei se reali/ea/ un trans'er al creanei 3n 'av%area credit%rului urrit%r
Executre 3o3r"r""
E%tr5rea de validare a (%(ririi c%nstituie7 din (unct de vedere al dre(tului substanial7 % cesiune
'%rat de crean! :ac nu au '%st 3n'iinate &i alte (%(riri credit%rul urrit%r d%b5nde&te un dre(t e#clusiv
asu(ra suei (%(rite! 9n ca/ c%ntrar7 credit%rul care a %binut (riul 3n'iinarea (%(ririi va veni 3n c%ncurs cu
t%i ceilali credit%ri (%(rit%ri!
:in (unct de vedere al %dului de e#ecutare7 (%(rirea (%ate 'i si(l sau c%ntinuat! P%(rirea
si(l se reali/ea/ (rintr;% singur (lat7 ceea ce se 3nt5(l7 de regul7 3n ca/ul creanel%r ai reduse
ca val%are! Cea c%ntinuat se reali/ea/ (rin (li succesive! Este ceea ce se 3nt5(l 3n ca/ul (%(ririi
asu(ra salariului sau asu(ra alt%r venituri (eri%dice!9n ca/ul 3n care (%(rirea are ca %biect titluri de val%are sau
alte bunuri %bile inc%r(%rale7 e#ecut%rul "udect%resc va %rd%na v5n/area l%r7 3n c%ndiiile (rev/ute de lege
(entru val%ri'icarea bunuril%r %bile!
8)
E%tr5rea de validare a (%(ririi (%ate 'i val%ri'icat de credit%r 3n terenul general de (rescri(ie7
res(ectiv de 0 ani!
0!Eliberarea &i distribuirea suel%r reali/ate (rin e#ecutare silit!
Ultia eta( a %ricrei urriri silite % c%nstituie7 3n (rinci(iu7 eliberarea &i distribuirea (reului!
Legea distinge 3ntre situaia 3n care la urrire a (artici(at un singur credit%r &i cea 3n care la urrire au
(artici(at ai uli credit%ri!
9n (riul ca/7 (rinci(iul este acela c sua de bani reali/at (rin e#ecutarea silit se eliberea/
credit%rului urrit%r (5n la ac%(erirea integral a dre(turil%r sale7 iar sua ras dis(%nibil se
(red debit%rului -art! 682 C!(r%c!civ!.!
Cel de;al d%ilea ca/ vi/ea/ e#istena ai ult%r credit%ri! 9n acest ca/7 se (une (r%blea
distribuirii (reului! 9n acest sens7 art! 680 alin! -1. C!(r%c!civ! dis(une c7 dac e#ecutarea silit a '%st
(%rnit de ai uli credit%ri sau c5nd7 (5n la eliberarea sau distribuirea suei re/ultate din e#ecutare7 au
de(us &i ali credit%ri titlurile l%r7 e#ecut%rul "udect%resc va (r%ceda la distribuirea suei (%trivit
urt%arei %rdini de (re'erin7 dac legea nu dis(une alt'el=
Ja. creanele re(re/ent5nd c2eltuieli de "udecat7 (entru suri asigurt%rii sau de e#ecutare silit7 (entru
c%nservarea bunuril%r al cr%r (re se distribuie7 (recu &i %rice alte c2eltuieli 'cute 3n interesul
c%un al credit%ril%r?
b.creanele re(re/ent5nd salarii &i alte dat%rii asiilate acest%ra7 (ensiile7 suele cuvenite &%eril%r7 (%trivit
legii7 a"ut%arele (entru 3ntreinerea &i 3ngri"irea c%(iil%r7 (entru aternitate7 (entru inca(acitate te(%rar de
unc7 (revenirea 3b%lnviril%r7 re'acerea sau 3ntrirea sntii7 a"ut%arele de deces7 ac%rdate 3n cadrul
asigurril%r s%ciale7 (recu &i creanele re(re/ent5nd %bligaia de re(arare a (agubel%r cau/ate (rin
%arte7 vtarea integritii c%r(%rale sau a sntii?
c.creanele re/ult5nd din %bligaia de 3ntreinere7 al%caii (entru c%(ii sau %bligaia de (lat a alt%r sue
(eri%dice destinate asigurrii i"l%acel%r de e#isten?
d.creanele bugetare (r%venite din i(%/ite7 ta#e7 c%ntribuii &i din alte sue stabilite (%trivit legii7 dat%rate
bugetului de stat7 bugetului asigurril%r s%ciale de stat7 bugetel%r l%cale &i bugetel%r '%nduril%r s(eciale?
e.creanele re/ult5nd din 3(ruuturi ac%rdate de stat?
'.creanele re(re/ent5nd des(gubiri (entru re(ararea (agubel%r (ricinuite (r%(rietii (ublice (rin 'a(te ilicite?
g. creanele re/ult5nd din 3(ruuturi bancare7 din livrri de (r%duse7 (restri de servicii sau e#ecutri de
81
lucrri7 (recu &i din c2irii sau aren/i?
2. creanele re(re/ent5nd aen/i cuvenite bugetului de stat sau bugetel%r l%cale?
i.alte creane!
9n ca/ul creanel%r care au aceea&i %rdine de (re'erin7 dac legea nu dis(une alt'el7 sua reali/at
se re(arti/ea/ 3ntre credit%ri (r%(%ri%nal cu creana 'iecruia! :ac 3ns e#ist credit%ri care7 asu(ra
bunului v5ndut7 au dre(turi de ga"7 i(%tec sau alte dre(turi de (re'erin c%nservate7 3n c%ndiiile
(rev/ute de lege7 la distribuirea suei re/ultate din v5n/area bunului7 creanele l%r v%r 'i (ltite 3naintea
cel%r (rev/ute la art! 680 alin! -1. lit! b. C!(r%c!civ!
Legea regleentea/ &i %dul 3n care trebuie (r%cedat 3n i(%te/a 3n care unul dintre titlurile de(use
de credit%ri c%nine %bligaia de a (lti % su de bani 3n %d (eri%dic7 iar bunurile rase 3n (atri%niul
debit%rului du( e'ectuarea e#ecutrii sau veniturile sale nu asigur (lata 3n viit%r a ratel%r dat%rate! 9ntr;%
aseenea 3(re"urare7 e#ecut%rul "udect%resc sau (artea interesat va trebui s sesi/e/e instana 3n
circuscri(ia creia se 'ace e#ecutarea7 care va stabili sua gl%bal cu care credit%rul va (artici(a la
distribuirea suei reali/ate (rin urrire! Instana se (r%nun (rintr;% 3nc2eiere7 dat 'r citarea (ril%r7
susce(tibil nuai de recurs! 9ntr;un %d siilar7 va (r%ceda instana &i atunci c5nd se c%nstat c
debit%rul a decedat7 iar7 3n ra(%rt cu nurul %&tenit%ril%r7 l%cul unde ace&tia se gsesc7 %dul 3n care s;a
'cut 3(reala %&tenirii sau alte aseenea 3(re"urri7 (lata 3n rate a creanel%r este greu de reali/at! 9n
acest ca/7 instana va stabili sua t%tal ce se cuvine credit%rului7 (recu &i cea (e care % va (lti 'i ecare
%&tenit%r 3n (arte Hart! 688 alin! -2. C!(r%c!civ!I!
Eliberarea sau distribuirea suei reali/ate din e#ecutare se (%ate 'ace nuai du( trecerea unui
teren de 16 /ile de la data de(unerii suei7 c5nd e#ecut%rul va (r%ceda7 du( ca/7 la eliberarea sau
distribuirea acesteia7 cu citarea (ril%r &i credit%ril%r care &i;au de(us titlurile!
:es(re eliberarea sau distribuirea suei re/ultate din e#ecutare7 e#ecut%rul "udect%resc va 3nt%ci de
3ndat un (r%ces;verbal7 care se va sena de (ers%anele interesate care sunt (re/ente! *bieciile '%rulate
de (ers%anele neuluite de %dul stabilit (entru eliberarea sau distribuirea suei re/ultate din
e#ecutare se c%nsenea/ de e#ecut%rul "udect%resc 3n (r%cesul;verbal anteri%r eni%nat! 9(%triva
acestui (r%ces;verbal se (%ate 'ace c%ntestaie de ctre (ers%ana neuluit7 3n teren de 0 /ile!
C%ntestaia sus(end de dre(t eliberarea sau7 du( ca/7 distribuirea suei!
8C
4!Natura "uridic7 subiectele7 %biectul c%ntestaiei la e#ecutare!
C%ntestaia la e#ecutare re(re/int i"l%cul (r%cedural (rin interediul cruia %ricare dintre (ri
sau terele (ers%ane interesate (%t %bine des'iinarea suril%r ilegale de urrire silit! +ceast cale
(r%cedural este regleentat 3n art! 0CC;404 C!(r%c!civ!7 te#te ce alctuiesc cea de a ,I;a Seciune din
(riul ca(it%l al Crii a ,;a din acest c%d!
C%ntestaia nu re(re/int 3ns singurul i"l%c (r%cedural regleentat de lege (entru val%ri'icarea
un%r dre(turi! +st'el7 terele (ers%ane (%t recurge &i la calea (r%cedural a unei cereri se(arate7 3n i(%te/a
3n care ele n;au intr%dus c%ntestaia la e#ecutare 3nuntrul terenului legal! Este ceea ce dis(une7 3n %d
e#(res7 art! 401 alin! -0. C!(r%c!civ!
C%ntestaia la e#ecutare este un i"l%c (r%cedural s(eci'ic ultiei 'a/e a (r%cesului civil7 res(ectiv
e#ecutrii silite! Natura "uridic a instituiei a '%st c%ntr%versat 3n d%ctrin! 9ntr;adevr7 (%trivit art! 0CC
alin! -1. C!(r%c!civ!7 J9(%triva e#ecutrii silite7 (recu &i 3(%triva %ricrui act de e#ecutare se (%ate
'ace c%ntestaie de ctre cei interesai sau vtai (rin e#ecutare>! :e aseenea7 (%trivit art! 61 din Legea
nr! 111@2000= JCei interesai sau vtai (rin actele de e#ecutare (%t '%rula c%ntestaie la e#ecutare7 3n
c%ndiiile (re v/ute de C%dul de (r%cedur civil>! *r7 ast'el cu s;a artat7 terenul de c%ntestaie induce
ideea e#ercitrii unei J(l5ngeri> 3(%triva actel%r sau suril%r ad%(tate de % anuit aut%ritate!
Unii aut%ri au caracteri/at 3ns c%ntestaia la e#ecutare ca % aciune civil %bi&nuit! :%ctrina actual
(r%%vea/ (unctul de vedere (%trivit cruia c%ntestaia la e#ecutare se 3n'i&ea/ ca % cale de atac
s(ecial atunci c5nd ea este e#ercitat de ctre una dintre (ri &i ca % aciune civil (articular 3n ca/ul
(r%%vrii ei de ctre % ter (ers%an vtat (rin surile de e#ecutare silit!
Cali'icarea c%ntestaiei la e#ecutare de(inde de %dul 3n care ea este (rivit! 9ntr;adevr7 %
caracteri/are general a c%ntestaiei la e#ecutare (%ate c%nduce la cali'icarea ei ca un i"l%c (r%cedural i#t=
de cale de atac &i de aciune 3n anulare! :ac (rivi 3ns c%ntestaia la e#ecutare 3n c%ncret7 res(ectiv 3n
'uncie de sc%(ul urrit de ctre titular7 cali'icarea acesteia trebuie s 'ie di'erit!
+st'el7 c%ntestaia (r%%vat de (ri A credit%r sau debit%r A are ca sc%( anularea un%r acte sau
suri de e#ecutare re(utate de ele ca 'iind nelegale! $%tivele unei ast'el de c%ntestaii sunt dintre cele ai
diverse! Cel ai adesea7 c%ntestaia la e#ecutare este (r%%vat de debit%r care se (%ate (l5nge de
sec2estrarea %ri indis(%nibili/area un%r bunuri neurribile sau de nes%c%tirea un%r '%raliti
(r%cedurale! 9n t%ate ca/urile 3n care c%ntestaia la e#ecutare este e#ercitat de (ri7 ea are 'i/i%n%ia unei
ci de atac7 3ntruc5t (rin ea se urre&te un e'ect siilar cu acela al des'i inrii unei 2%tr5ri "udect%re&ti
)0
sau a altui act "urisdici%nal7 res(ectiv des'iinarea un%r acte sau suri e#ecui%nale! Iat de ce ac2ies la
cali'icarea c%ntestaiei la e#ecutare7 3n aseenea 3(re"urri7 ca % c#e de tc7 dar ca una cu crcter
!3ec"#!
:e alt'el7 re'erindu;se la c%ntestaiile care au ca %biect 3nelesul7 3ntinderea &i a(licarea
dis(%/itivului 2%tr5rii (use 3n e#ecutare7 unii aut%ri au rearcat de%sebirile eseniale care e#ist 3ntre
c%ntestaia la e#ecutare &i t%ate celelalte ci de atac! 9ntr;adevr7 (rin interediul cil%r de atac sunt aduse
3n discuie (r%blee legate de %dul de s%lui%nare a aciunii 3n '%nd sau vicii de %rdin (r%cedural ce au
a'ectat (r%cesul de elab%rare al 2%tr5rii! *r7 c%ntestaia la e#ecutare are un alt %biect7 anue regularitatea
actel%r de urrire silit7 iar nu "usteea sau legalitatea s%luiei (r%nunate de instana de "udecat asu(ra
'%ndului! C%ntestaia la e#ecutare este 'undaental di'erit de cile de atac de dre(t c%un &i 3n (rivina
e'ectel%r (e care le (r%duce7 3n sensul c 2%tr5rea (r%nunat are ca 'inalitate si(la des'iinare a actel%r
nelegale de e#ecutare!
9n ceea ce (rive&te c%ntestaiile (r%%vate de terele (ers%ane7 ele au7 3n general7 ca %biectiv
sc%aterea de sub urrire a un%r bunuri ce c%nstituie (r%(rietatea c%ntestat%rului! :e aceea7 3n aseenea
3(re"urri7 c%ntestaia a '%st cali'icat adese%ri ca % aciune 3n Jscindare>
0.
sau 3n anulare
4.
7 cci c%ntestat%rul
anga"ea/ (e aceast cale un veritabil litigiu cu caracter (etit%riu!
C%dul de (r%cedur civil7 3n art! 0CC7 c%nine % '%rulare general cu (rivire la subiectele
c%ntestaiei la e#ecutare! P%trivit acestui te#t7 %rice e#ecutare silit se (%ate c%ntesta de Jcei interesai sau
vtai (rin e#ecutare>! * '%rulare asent%are cu(rinde &i art! 61 din Legea nr! 111@2000 (rivind
e#ecut%rii "udect%re&ti!
Un aseenea interes revine7 3n (riul r5nd7 (ers%anel%r i(licate 3n %d direct 3n ra(%rtul "uridic
e#ecui%nal= credit%rul &i debit%rul! Cel ai adesea7 ast'el cu a subliniat de"a7 calea c%ntestaiei la
e#ecutare este '%l%sit de ctre debit%r!9ntr;adevr7 interesul acestuia este de a te(%ri/a urrirea declan&at
3(%triva bunuril%r sale7 'i e d%ar (entru a ai %bine un rga/ de ti( (entru (redarea bunului %ri (entru
e'ectuarea (lii la care a '%st %bligat (rintr;un titlu e#ecut%riu! :e aceea7 el (%ate '%rula cele ai diverse
%bieciuni cu (rivire la regularitatea (r%cedurii e#ecui%nale7 cu ar 'i urrirea un%r bunuri neurribile7
e'ectuarea e#ecutrii cu 3nclcarea un%r '%re de (r%cedur7 neres(ectarea dis(%/iiil%r legale cu (rivire la
ti(ul 3n care se (%ate 'ace e#ecutarea etc! Credit%rul este 3ns interesat 3n reali/area cu celeritate a dre(tului
su! +&a 'iind7 c%ntestaia sa nu va urri te(%ri/area e#ecutrii &i ea va 'i '%rulat d%ar 3n %d
e#ce(i%nal7 cu ar 'i ca/ul neurririi un%r bunuri ce ar (utea 'i val%ri'icate ai u&%r sau neres(ectarea
alt%r dis(%/iii (r%cedurale de natur a;l (re"udicia (e c%ntestat%r7 %ri re'u/ul e#ecut%rului de a 3nde(lini
)1
un act de e#ecutare!
Calea c%ntestaiei la e#ecutare (%ate 'i '%l%sit &i de (ers%anele strine de ra(%rtul e#ecui%nal! Terii
(%t u/a 3ns de aceast cale (r%cedural nuai 3n sura 3n care au '%st vtai (rin actele sau surile
de e#ecutare silit! +ltinteri7 terii nu (%t "usti'ica niciun interes 3n e#ercitarea c%ntestaiei la e#ecutare!
:e aseenea7 este util s (reci/ c7 (entru teri7 c%ntestaia la e#ecutare nu re(re/int unicul
i"l%c (r%cedural (rin care se (%t (l5nge 3(%triva urririi un%r bunuri (r%(rietatea l%r! Ei (%t recurge &i la
(r%%varea unei aciuni 3n revendicare sau la % aciune (%ses%rie!
,% aduga aici c #e*"t"%re 3roce!u#( este recun%scut de lege &i (r%cur%rului! $inisterul (ublic
va (utea u/a de calea c%ntestaiei la e#ecutare 3n c%ndiiile generale stat%rnicite de art! 46 C!(r%c!civ!
*biectul c%ntestaiei la e#ecutare (%ate vi/a urrirea (r%(riu;/is &i 3nelesul7 3ntinderea %ri
a(licarea dis(%/itivului 2%tr5rii ce se e#ecut! * atare distincie este 'cut c2iar de art! 0CC;400
C!(r%c!civ! C%ntestaiile (rivit%are la 3nelesul7 3ntinderea &i a(licarea dis(%/itivului 2%tr5rii ce se e#ecut7 la
care se re'er art! 0CC;400 C!(r%c!civ!7 sunt cun%scute 3n d%ctrin sub denuirea de conte!t)"" # t"t#u!
T%ate celelalte c%ntestaii7 la care se re'er art! 0CC alin! -1. -(ria (arte a te#tului. &i art! 400
alin! -1. C!(r%c!civ!7 &i care (%art asu(ra urririi 3ns&i sunt cun%scute sub denuirea de conte!t)"" #
executre 3ro3r"uA4"!e! +cestea sunt &i cele ai 'recvente c%ntestaii la e#ecutare care se e#ercit 3n
(ractic! C%ntestaiile din (ria categ%rie A c%ntestaiile la titlu A sunt ai rar '%l%site 3n (ractic7 de%arece
una dintre %bligaiile eseniale ale "udect%rului este aceea de a stabili 3n tereni i(erativi &i li(sii de
%rice ec2iv%c surile dis(use (rin dis(%/itivul 2%tr5rii!
9n cadrul c%ntestaiil%r la titlu7 legea include &i acele situaii 3n care J%rganul de e#ecutare re'u/ s
3ncea( e#ecutarea silit %ri 3nde(lineasc un act de e#ecutare 3n c%ndiiile (rev/ute de lege> Hart! 0CC alin! -1.
C!(r%c!civ!I! Te#tul e#tinde ast'el s'era de a(licaiune a c%ntestaiil%r la titlu7 de&i7 du( (rerea n%astr7 3n
ca/ul anali/at nu este v%rba de % veritabil inter(retare a titlului e#ecut%riu! S%luia ar 'i "usti'icat7 3n %(inia
n%astr7 cu de%sebire 3n ca/ul re'u/ului de a (%rni e#ecutarea silit de ctre %rganul de e#ecutare7 iar nu &i 3n
ca/ul re'u/ului de a 3nde(lini alte acte de e#ecutare!
T%tu&i7 este de rearcat c Legea nr! 111@2000 (rivind e#ecut%rii "udect%re&ti 'ace distincie 3ntre
c%ntestaia la e#ecutare7 care (%ate 'i e#ercitat7 (%trivit art! 617 3n c%ndiiile (rev/ute de C%dul de
(r%cedur civil &i calea (r%cedural a (l5ngerii! +cest din ur i"l%c (r%cedural este regleentat de lege
t%cai (entru ca/ul 3n care %rganul de e#ecutare re'u/ s 3nde(lineasc un act de e#ecutare!
C%ntestaiile la e#ecutare (r%(riu;/ise (%t avea ca %biect %rice neregulariti (r%cedurale sv5r&ite cu (rile"ul
)2
activitii de urrire silit!
$eni%n c7 (rin Legea nr! 21C@20067 a '%st intr%dus 3n C%dul de (r%cedur civil la art! 0CC &i
alin! -2
1
. -%di'icat (rin Legea nr! 46C@2008.7 te#t (%trivit cruia c%ntestaia la e#ecutare (%ate 'i e#ercitat
de cei interesai sau vtai &i 3(%triva 3nc2eierii (rin care s;a dis(us 3nvestirea cu '%rul e#ecut%rie7
dat 'r 3nde(linirea c%ndiiil%r legale!
9n 'ine7 ai este de reinut c7 (%trivit art! 400
1
C!(r%c!civ!7 c%ntestaiile la e#ecutare (%t avea ca %biect
&i 3(rirea bunuril%r (r%(rietate c%un!
,II! B"0#"o*r5"e co%3#e%entr( 3entru 3ro5undre +
I%an Le&7 Tratat de dre(t (r%cesual civil7 Editura C!E!BecF7 Bucure&ti7 2001 !
T"%3u# nece!r !tud"u#u"+ : 9 !u :; %"n. < 4"
=ntre0(r" rec3"tu#t"'e =
1!Care sunt e#ce(tiile de la (r%cedura (%(ririiL
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
2! Care sunt %bligatiile tertului (%(rit du(a in'iintarea (%(ririiL
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
)0
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
0!Care sunt (ers%anele cu legitiare (r%cesuala activa (entru a s%licita validarea (%(ririiL
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
4!Ce re(re/inta c%ntestatia la e#ecutare si care sunt '%rele acesteiaL
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
6!Cand (%ate 'i e#ercitat c%ntestaia la e#ecutare 3(%triva 3nc2eierii (rin care s;a dis(us 3nvestirea cu
'%rul e#ecut%rie si in ce c%nditiiL
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
)4
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Te!te *r"# de utoe'#ure.
1!C%(etenta de s%luti%nare a cererii de (%(rire este c%n'erita=
a.e#ecut%rului "udect%resc de la d%iciliul sau sediul debit%rului %ri de la d%iciliul sau sediul terului (%(rit?
b.instantei de "udecata de la d%iciliul sau sediul debit%rului %ri de la d%iciliul sau sediul terului (%(rit?
c.e#ecut%rul "udect%resc de la d%iciliul sau sediul credit%rului %ri de la d%iciliul sau sediul terului (%(rit!
2!Cand se s%luti%nea/a cererea de (%(rire de catre instanta de '%ndL
a.int%tdeauna?
b. 3n ca/ul (%(ririi (entru suele dat%rate cu titlu de %bligaie de 3ntreinere sau de al%caie (entru c%(ii?
c. 3n ca/ul suel%r dat%rate cu titlu de des(gubiri (entru (agubele cau/ate (rin %arte7 vtarea
integritii c%r(%rale sau a sntii7 c5nd e#ecutarea se 'ace asu(ra bunuril%r i%bile detinute de debit%r!
0!Ce se inta(la daca tertul (%(rit e'ectuea/a (lati 3(%triva dis(%/iiil%r de indis(%nibili/are %rd%nate de
e#ecut%rul "udect%rescL
a.se reia t%ata (r%cedura de e#ecutare7 inclusiv in'iintarea si validarea (%(ririi?
b.se sancti%nea/a tertul (%(rit cu % aenda civila indre(tata s(re a#i?
c.% atare (lat nu este %(%/abil credit%rului (%(rit%r7 'a(t (entru care acesta va (utea %bine din n%u
%bligarea terului!
4!Cand debit%rul isi sc2iba l%cul de unca7 de la anga"at%rul care e tert (%(rit=
a.se in'iintea/a % n%ua (%(rire la n%ul anga"at%r?
b.(%(rirea r5ne 3n 'iin &i atunci c5nd debit%rul 3&i sc2ib l%cul de unc sau este (ensi%nat?
c.se des'iintea/a (%(rirea!
)6
6!Care e %entul declan&arii %bligatiil%r tertului (%(ritL
a.in teren de 16 /ile de la c%unicarea (%(ririi7 iar 3n ca/ul suel%r de bani dat%rate 3n viit%r7 de la
scadena acest%ra?
b.de la data c%unicarii (%(ririi7 iar 3n ca/ul suel%r de bani dat%rate 3n viit%r7 de la scadena acest%ra?
c.in teren de 6 /ile de la c%unicarea (%(ririi7 iar 3n ca/ul suel%r de bani dat%rate 3n viit%r7 de la
scadena acest%ra!
Te!te *r"# de e'#ure.
1!Care e terenul in care se (%ate e#ercita validarea (%(ririiL
a.2 luni de la datac5nd terul (%(rit trebuia s c%nsene/e sau s (lteasc sua urribil?
b.0 luni de la data c5nd terul (%(rit trebuia s c%nsene/e sau s (lteasc sua urribil?
c.8 luni de la data c5nd terul (%(rit trebuia s c%nsene/e sau s (lteasc sua urribil!
2!Ce (ers%ane se citea/a in 'ata instantei (entru validarea (%(ririiL
a.%rganul de e#ecutare7 credit%rul (%(rit%r7 debit%rul (%(rit &i terul (%(rit?
b.credit%rul (%(rit%r7 debit%rul (%(rit &i terul (%(rit?
c. credit%rul (%(rit%r &i terul (%(rit!
0!Care e e'ectul res(ingerii cererii de validare a (%(ririiL
a.des'iinarea (%(ririi &i i(%sibilitatea c%ntinurii urririi silite?
b.des'iintarea (%(ririi?
c.%bligarea tertului (%(rit de a elibera suele c%res(un/at%are credit%rului (%(rit%r!
4!<%rele (%(ririi=
a.si(la sau c%ntinua?
b.nu e#ista decat % singura '%ra a (%(ririi?
c.si(la sau c%(le#a!
6!Ce re(re/inta c%ntestatia la e#ecutareL
a.% actiune civila de dre(t c%un?
b.% cale de atac i(%triva '%rel%r de e#ecutare nelegal inde(linite?
c.un i"l%c (r%cedural caracteristic ultiei 'a/e a (r%cesului civil!
)8
TE$+ :E C+S+=natura "uridica a c%ntestatiei la e#ecutare!
Te% @III. Co%3eten) de !o#u)"onre 6" ter%enu# 3entru exerc"tre conte!t)"e" # executre. Re*u#"
3rocedur#e 3r"'"nd 7udecre conte!t)"e" # executre$ c("#e de tc &%3otr"' 9ot(r8r""$ !o#u)""#e
3ronun)te !u3r conte!t)"e". P#8n*ere &%3otr"' re5u4u#u" executoru#u" de &nde3#"n" un ct de
executre . =ndre3tre eror"#or %ter"#e 6" co%3#etre o%"!"un"#or '(d"te. =ntorcere execut(r"".
I!O0"ect"'e#e !3ec"5"ce #e te%e" =(re/entarea ultiel%r eta(e ale (r%cedurii e#ecuti%nale7 insusirea
c%nce(tel%r c2eie ; cai de atac7 int%arcerea e#ecutarii7 indre(tare A %dalitile de s%lui%nare a
c%ntestaiei la e#ecutare!
II!Co%3eten)e !3ec"5"ce do08nd"te de !tudent =u/itarea c%recta a c%ntestatiei la e#ecutare (recu si
e#ercitarea cail%r de atac %rdinare si e#tra%rdinare i(%triva s%lutiei (r%nunate in cadrul c%ntestatiei la
e#ecutare si de aseenea reediile acesteia!
III!Cu'"nte c9e"e+ cai de atac7 int%arcerea e#ecutarii7 indre(tare!
I,!Structur %odu#u#u" de !tud"u + 1!C%(etena de s%lui%nare &i terenul (entru e#ercitarea
c%ntestaiei la e#ecutare! 2!Reguli (r%cedurale (rivind "udecarea c%ntestaiei la e#ecutare7 cile de atac
3(%triva 2%tr5rii7 s%luiile (r%nunate asu(ra c%ntestaiei! 0!Pl5ngerea 3(%triva re'u/ului e#ecut%rului
de a 3nde(lini un act de e#ecutare ! 4!9ndre(tarea er%ril%r ateriale &i c%(letarea %isiunil%r vdite!
6!9nt%arcerea e#ecutrii!
,!Re4u%t+ in cadrul acestei tee en v% re'eri la %dalitatea de s%lui%nare a c%ntestatiei la
e#ecutare (recu si reediile a(licabile acesteia! :e aseenea7 va 'i (re/entata institutia int%arcerii
e#ecutarii silite!
Con)"nutu# te%e" +
1!C%(etena de s%lui%nare &i terenul (entru e#ercitarea c%ntestaiei la e#ecutare!
9n (rivina c%(etenei7 legea 'ace distincie7 ast'el cu a rearcat de"a7 3ntre c%ntestaiile la titlu
&i c%ntestaiile la e#ecutarea (r%(riu;/is! +st'el7 (%trivit art! 400 alin! -1. C!(r%c!civ!7 c%ntestaiile se
intr%duc la "n!tn) de executre!
P%trivit art! 400 alin! -2. C!(r%c!civ!= JC%ntestaia (rivind lurirea 3nelesului7 3ntinderii sau a(licrii
titlului e#ecut%riu se intr%duce la instana care a (r%nunat 2%tr5rea ce se e#ecut! :ac % aseenea
c%ntestaie vi/ea/ un titlu e#ecut%riu ce nu ean de la un %rgan de "urisdicie7 c%(etena de s%lui%nare
))
a(arine instanei de e#ecutare>!Te#tul citat 3ndre(te&te c%nclu/ia (%trivit creia t%ate c%ntestaiile la titlu
intr 3n cderea instanei care a (r%nunat 2%tr5rea ce se e#ecut!
Pentru raiuni siilare7 t%ate celelalte c%ntestaii la e#ecutare sunt date de art! 400 alin! -1.
C!(r%c!civ! 3n c%(etena instanei care e#ecut 2%tr5rea!
:e la regula instituit de art! 400 alin! -2. C!(r%c!civ!7 c2iar acest te#t 'ace % i(%rtant e#ce(ie 3n
(rivina c%ntestaiil%r ce au ca %biect un titlu e#ecut%riu ce nu ean de la Jun %rgan de "urisdicie>! :in
'%rularea acestui te#t re/ult c el are 3n vedere t%t categ%ria c%ntestaiil%r ce au ca %biect lurirea
3nelesului7 3ntinderii sau a(licrii titlului e#ecut%riu! Te#tul eni%nat d aceste c%ntestaii la titlu 3n
c%(etena instanei de e#ecutare!
C%dul de (r%cedur civil7 3n art! 401 alin! -1.7 cu(rinde % regleentare (articular cu (rivire la
terenul de e#ercitare a c%ntestaiei la e#ecutare! P%trivit art! 401alin! -1. C!(r%c!civ! ter enul (entru
e#ercitarea c%ntestaiei 3nce(e s curg de la data c5nd=
Ja. c%ntestat%rul a luat cun%&tin de actul de e#ecutare (e care;l c%ntest sau de re'u/ul de a 3nde(lini
un act de e#ecutare?
b.cel interesat a (riit7 du( ca/7 c%unicarea %ri 3n&tiinarea (rivind 3n'iinarea (%(ririi! :ac (%(rirea
este 3n'iinat asu(ra un%r venituri (eri%dice7 terenul de c%ntestaie (entru debit%r 3nce(e cel ai t5r/iu
la data e'ecturii (riei reineri din aceste venituri de ctre terul (%(rit?
c.debit%rul care c%ntest e#ecutarea 3ns&i a (riit s%aia %ri de la data c5nd a luat cun%&tin de (riul
act de e#ecutare7 3n ca/urile 3n care nu a (riit s%aia sau e#ecutarea se 'ace 'r s%aie>!
Te#tul citat este seni'icativ 3n (rivina %entului de c5nd 3nce(e s curg terenul de 16 /ile7
dar &i 3n (rivina situaiil%r la care se re'er cele trei 3(re"urri (e care le deterin! Princi(iul este 3ns
acela (%trivit cruia terenul de 16 /ile 3nce(e s curg de la data c5nd c%ntestat%rul a luat cun%&tin de
actul de e#ecutare (e care;l c%ntest sau de re'u/ul de a 3nde(lini un act de e#ecutare!
C%ntestaia (rivind lurirea 3nelesului7 3ntinderii sau a(licrii titlului e#ecut%riu se (%ate 'ace
%ric5nd 3nuntrul terenului de (rescri(ie a dre(tului de a cere e#ecutarea silit!
C%ntestaia la e#ecutare se s%lui%nea/ cu (r%cedura (rev/ut (entru "udecata 3n (ri instan7
care se a(lic 3n %d c%res(un/t%r! Este un (rinci(iu de ba/ &i care este c%nsa crat anue 3n art! 402 alin!
-1. C!(r%c!civ! 9n acest sc%(7 (rile se citea/ J3n teren scurt>!
* regul der%gat%rie de la dre(tul c%un este stat%rnicit 3n acela&i te#t &i ea vi/ea/ !o#u)"onre de
ur*en)( a c%ntestaiei &i cu 3rec(dere 'a de alte cau/e!
)1
:u( sesi/are7 instana (%ate dis(une sus(endarea e#ecutrii silite7 dar nuai dac se de(une %
cauiune 3n cuantuul 'i#at de instan7 cu e#ce(ia ca/ului 3n care legea dis(une alt'el Hart! 400 alin! -1.
C!(r%c!civ!I+su(ra acest%r cereri de sus(endare instana c%(etent se (r%nun (rin 3nc2eiere7 care (%ate 'i
atacat cu recurs7 3n %d se(arat Hart! 400 alin! -0. C!(r%c!civ!I
9n ca/uri urgente7 (re&edintele instanei (%ate dis(une7 dac s;a (ltit cauiunea7 (rin 3nc2eiere &i
'r citarea (ril%r7 sus(endarea (r%vi/%rie a e#ecutrii (5n la s%lui%narea de ctre instan a cererii de
sus(endare (rev/ut de art! 400 C!(r%c!civ!
T%t ca % (articularitate senal 'a(tul c7 de data aceasta7 legea deterin &i cuantuul
cu)"un"" ce trebuie de(us de ctre s%licitant! +ceasta este de 10N din val%area %biectului cererii sau de
600 lei (entru cererile neevaluabile 3n bani!
+dinistrarea (r%bel%r se va 'ace &i 3n 'aa instanei c%(etente a statua asu(ra c%ntestaiei la
e#ecutare du( regulile dre(tului c%un!Cu t%ate acestea7 3n cadrul c%ntestaiei la e#ecutare nu se v%r
adinistra dec5t acele (r%be care sunt necesare (entru a de%nstra nelegalitatea suril%r sau a actel%r de
urrire silit!Pe de alt (arte7 3n (rivina (r%bel%r7 se va ine seaa &i de natura &i sc%(ul urrit (rin
c%ntestaia la e#ecutare care '%rea/ %biectul "udecii! +st'el7 3n (rinci(iu7 3n ca/ul c%ntestaiil%r la
titlu nu este necesar adinistrarea un%r d%ve/i de%sebite7 cci inter(retarea &i deslu&irea c%ninutului &i a
%dului de a(licare a dis(%/itivului 2%tr5rii trebuie s se 'ac de instana c%(etent (e ba/a (iesel%r de
la d%sar7 iar nu (e ba/a un%r d%ve/i e#trinseci!
Situaia este cu t%tul di'erit 3n ca/ul c%ntestaiil%r la e#ecutare (r%(riu;/ise! +st'el7 3n ca/ul un%r
neregulariti (r%cedurale7 cu ar 'i cele (rivit%are la ti(ul &i l%cul e#ecutrii7 (eriarea e#ecutrii
silite7 ne3nde(linirea un%r '%raliti e#ecui%nale indis(ensabile7 viciul (r%cedural va re/ulta cel ai
adesea din actele de la d%sarul e#ecui%nal! 9n ca/ul 3n care c%ntestaia la e#ecutare este '%rulat de un
ter care susine c i s;au urrit bunuri (r%(rietatea sa acesta va trebui s;&i d%vedeasc dre(tul su (rin
(r%be c%res(un/t%are!
9n (rivina cil%r de atac 3(%triva 2%tr5ril%r (r%nunate asu(ra c%ntestaiil%r la e#ecutare7 C%dul de
(r%cedur civil a stabilit un regi "uridic distinct (entru c%ntestaiile la e#ecutare (r%(riu;/ise &i (entru
c%ntestaiile la titlu! +st'el7 3n (rivina c%ntestaiil%r la e#ecutare (r%(riu;/ise7 art! 402 alin! -2. C!(r%c!civ! a
instituit (rinci(iul (%trivit cruia J2%tr5rea (r%nunat cu (rivire la c%ntestaie se d 'r dre(t de a(el>! Ne
a'l 3n (re/ena altui ca/ de su(riare a cii %rdinare de atac a a(elului 3n ateria e#ecutrii silite!
Cu t%ate acestea7 de la (rinci(iul enunat c2iar art! 402 alin! -2. C!(r%c!civ! 'ace d%u e#ce(ii
)C
i(%rtante &i de%(%triv "usti'icate! Pria e#ce(ie vi/ea/ 2%tr5rile (r%nunate 3n teeiul art! 400
1
C!(r%c!civ!7 adic cele (r%nunate cu (rivire la 3(rirea bunuril%r c%une 3n cadrul "udecrii c%ntestaiei la
e#ecutare! + d%ua e#ce(ie vi/ea/ 2%tr5rile (r% nunate 3n teeiul art! 401 alin! -2. C!(r%c!civ!7 adic cele
(r%nunate asu(ra c%ntestaiei intr%duse de un ter care (retinde un dre(t de (r%(rietate sau un alt dre(t real
asu(ra bunului urrit!
+bele e#ce(ii se "usti'ic (e de(lin 3n c%nsiderarea 'a(tului c7 3n aseenea situaii7 are l%c % a
adevrat "udecat de '%nd7 cu t%ate garaniile (r%cesuale7 ast'el c este n%ral ca 2%tr5rea (r%nunat s
(%at 'i atacat (%trivit regulil%r de dre(t c%un7 adic at5t cu a(el7 c5t &i cu recurs!
9n (rivina c%ntestaiil%r la titlu7 legea a(lic (rinci(iul (%trivit cruia acces%riul urea/ s%arta
(rinci(alului! 9ntr;adevr7 (%trivit art! 402 alin! -0. C!(r%c!civ!= JE%tr5rea (rin care s;a s%lui%nat c%ntestaia
(rivind 3nelesul7 3ntinderea sau a(licarea titlului e#ecut%riu este su(us acel%ra&i ci de atac ca &i 2%tr5rea
ce se e#ecut>!
C%dul de (r%cedur civil nu c%nine dis(%/iii der%gat%rii de la dre(tul c%un 3n (rivina
(%sibilitil%r de e#ercitare a cil%r e#tra%rdinare de atac! +&a 'iind7 d%ctrina c%nsider c 3(%triva
2%tr5ril%r (r%nunate asu(ra c%ntestaiil%r la e#ecutare se (%t e#ercita &i cile e#tra%rdinare de atac
0.
7 dac
cerinele legale de e#ercitare a acest%ra sunt 3ntrunite!
:e cele ai ulte %ri7 c%ntestaia la e#ecutare are un sc%( liitat7 anue acela al anulrii unui act
de e#ecutare silit! Ea (%ate avea ca 'inalitate 3ns c2iar revendicarea bunului urrit de ctre % ter
(ers%an!
$ai 3nt5i7 este necesar s (reci/ c 3n ca/ul res(ingerii c%ntestaiei nu se ridic (r%blee
de%sebite7 cci e'ectul 'iresc al unei aseenea deci/ii este reluarea e#ecutrii dac aceasta a '%st sus(endat!
:ac nu s;a dis(us sus(endarea e#ecutrii cu (rile"ul "udecrii c%ntestaiei7 activitatea de e#ecutare va
c%ntinua 3n %d 'iresc! E%tr5rea de res(ingere a c%ntestaiei va avea (utere de lucru "udecat &i % a d%ua
c%ntestaie la e#ecutare (entru acela&i %tiv va 'i inadisibil!
9n ca/ul res(ingerii c%ntestaiei7 c%ntestat%rul (%ate 'i %bligat7 la cerere7 la des(gubiri (entru
(agubele cau/ate (rin 3nt5r/ierea e#ecutrii! :es(gubirea (%ate 'i dis(us %ri de c5te %ri se c%nstat
3nt5r/ierea e#ecutrii7 'r ca legea s i(un vre% c%ndiie s(ecial7 cul(a (r%cesual a c%ntestat%rului 'iind
su'icient!
9n ca/ul aditerii c%ntestaiei la e#ecutare7 e'ectele 2%tr5rii di'er &i 3n 'uncie de %tivele
inv%cate de c%ntestat%r &i acce(tate de ctre instana de "udecat! P%trivit art! 404 alin! -1. C!(r%c!civ!7 3n
10
ca/ul aditerii c%ntestaiei7 Jinstana7 du( ca/7 anulea/ actul de e#ecutare c%ntestat sau dis(une
3ndre(tarea acestuia7 anularea %ri 3ncetarea e#ecutrii 3ns&i7 anularea %ri lurirea titlului e#ecut%riu sau
e'ectuarea actului de e#ecutare a crui 3n de(linire a '%st re'u/at>!
9n ca/ul c%ntestaiei la e#ecutare ce are ca %biect re'u/ul e#ecut%rului "udect%resc de a 3nde(lini un
act de urrire7 aditerea ei deterin %bligarea %rganului de e#ecutare la 3nde(linirea acelui act!
+diterea c%ntestaiei la titlu are ca e'ect c%ntinuarea e#ecutrii silite 3n c%ndiiile &i cu
inter(retrile date dis(%/itivului de ctre instana care a avut c%(etena de a % s%lui%na!
0!Pl5ngerea 3(%triva re'u/ului e#ecut%rului de a 3nde(lini un act de e#ecutare !
Legea nr! 111@2000 regleentea/7 3n art! 647 &i (%sibilitatea 3ndre(trii er%ril%r ateriale &i a
c%(letrii %isiunil%r vdite! Legea nu cu(rinde % regleentare detaliat a cel%r d%u instituii (r%cesuale7
ast'el c unele din (rinci(iile dre(tului c%un sunt a(licabile &i 3n aceast aterie!
9ntr;adevr7 un singur te#t este c%nsacrat cel%r d%u instituii eni%nate! P%trivit art! 64 din Legea
nr! 111@2000= J+ctele 3nde(linite de e#ecut%rii "udect%re&ti7 care (re/int er%ri ateriale sau %isiuni
vdite7 v%r 'i 3ndre(tate sau c%(letate de ctre ace&tia7 la cerere sau din %'iciu7 cu citarea (ril%r7 dac
lucrrile cu(rind date care 'ac (%sibil 3ndre(tarea gre&e lil%r sau c%(letarea %isiunil%r! Cererea de
3ndre(tare a er%rii ateriale sau de c%(letare se va s%lui%na de urgen! :es(re 3ndre(tarea sau
c%(letarea e'ectuat se 'ace eniune (e t%ate e#e(larele actului>!
*bserv c (r%cedura de s%lui%nare a cereril%r este identic 3n ca/ul cel%r d%u instituii
(r%cesuale (e care le c%nsacr te#tul citat! Legea nu deterin 3ns c%ninutul sintagel%r '%l%site= Jer%ri
ateriale> &i J%isiuni vdite>! S%c%ti c este v%rba de er%ri ateriale sau %isiuni cu (rivire la
nuele7 calitatea &i susinerile (ril%r sau cele de calcul7 (recu &i %rice alte er%ri ateriale! La aceste
er%ri &i %isiuni se re'er &i art! 211 alin! -1. C!(r%c!civ!7 ast'el c legea s(ecial se c%(letea/ 3n %d
c%res(un/t%r cu dis(%/iiile dre(tului c%un!
T%tu&i7 sunt de rearcat &i unele n%te (articulare cu (rivire la incidena cel%r d%u instituii
(r%cesuale! 9n (riul r5nd7 c%(letarea actului de e#ecutare este (%sibil nuai dac %isiunea are un
caracter vdit! 9n al d%ilea r5nd7 abele instituii 3&i gsesc a(licare d%ar dac lucrrile d%sarului cu(rind
Jdate care 'ac (%sibil 3ndre(tarea gre&elil%r sau c%(letarea %isiunil%r>!
Cererea de 3ndre(tare sau de c%(letare a actului este de c%(etena e#ecut%rului "udect%resc7 care
se va (r%nuna 3n t%ate ca/urile nuai du( citarea (ril%r! Este % alt (articularitate 'a de dre(tul
11
c%un! 9n 'ine7 cererea de 3ndre(tare sau de c%(letare a actului se !o#u)"one4( de ur*en)(!
6!9nt%arcerea e#ecutrii!
9nt%arcerea e#ecutrii silite nu a '%st regleentat7 3n %d e#(res7 3n C%dul de (r%cedur civil! Cu t%ate
acestea7 % (arte a d%ctrinei a inv%cat &i dis(%/iiile art! 011 alin! -2. C!(r%c!civ!7 (entru a e#(lica c 3nt%arcerea
e#ecutrii %(erea/ de (lin dre(t7 'r s ai 'ie necesar '%rularea unei aciuni se(arate! 9ntr;adevr7 art! 011
alin! -2. C!(r%c! civ! dis (une c= J+ctele de e#ecutare sau de asigurare 'cute 3n (uterea unei aseenea
2%tr5ri sunt des'iinate de dre(t7 dac instana de recurs nu dis(une alt'el>!
T%tu&i7 a(licarea (ractic a (rinci(iului enunat de te#tul citat a 3nt5(inat di'iculti7 a"%ritatea
d%ctrinei c%nsider5nd necesar (r%%varea unei aciuni se(arate (entru a se dis(une 3nt%arcerea e#ecutrii!
9n (ractic s;a c%nsiderat7 une%ri7 c 3nt%arcerea e#ecutrii (%ate 'i %binut &i (e calea %rd%nanei
(re&ediniale7 dac sunt 3nde(linite c%ndiiile art! 611 C!(r%c!civ!
N%ua regleentare (r%cesual7 c%nsacrat (rin *rd%nana de urgen nr! 101@20007 are &i eritul de a
ac%(eri li(sa unei regleentri (rivit%are la 3nt%arcerea e#ecutrii! 9n acest sc%(7 3n C%dul de (r%cedur
civil s;a intr%dus7 du( Seciunea a ,I;a din Ca(it%lul I al Crii a ,;a7 % n%u seciune7 a ,I
1
7 intitulat
J9nt%arcerea e#ecutrii>!
P%trivit art! 404
1
alin! -1. C!(r%c!civ!= J9n t%ate ca/urile 3n care se des'iinea/ titlul e#ecut%riu sau 3ns&i
e#ecutarea silit7 cel interesat are dre(tul la 3nt%arcerea e#ecutrii7 (rin restabilirea situaiei anteri%are
acesteia>! Te#tul c%nsacr dre(tul (rii7 care a %binut des'iinarea e#ecutrii7 la restabilirea situaiei
anteri%are!
9n c%ncreti/area acestui (rinci(iu7 art! 404
1
alin! -2. C!(r%c!civ! dis(une c bunurile asu(ra cr%ra s;a
'cut e#ecutarea se v%r restitui celui 3ndre(tit! +cest te#t vi/ea/ una dintre cele ai si(le situaii care
se (%t ivi 3n (ractic7 res(ectiv aceea 3n care e#ecutarea s;a reali/at (rin (redarea bunuril%r %bile sau
i%bile ale debit%rului -e#ecutare silit direct.!
+ d%ua situaie care se (%ate ivi este aceea 3n care e#ecutarea s;a 'cut (rin v5n/area un%r bunuri
%bile! 9ntr;% aseenea 3(re"urare7 3nt%arcerea e#ecutrii se va 'ace (rin restituirea de ctre credit%r a
suei re/ultate din v5n/are7 actuali/at 3n 'uncie de rata in'laiei7 cu e#ce(ia situaiei c5nd 3&i gse&te
a(licare art! 44C C!(r%c!civ! S%luia este rai%nal &i este destinat s asigure % re(unere integral a (rii 3n
situaia anteri%ar! Pi e#ce(ia la care se re'er art! 44C C!(r%c!civ! are % "usti'icare de(lin7 cci ea vi/ea/
12
situaia 3n care ad"udecatarul bunului a (ltit (reul! 9ntr;adevr7 3ntr;% aseenea situaie7 nu este adisibil
nici% cerere de des'i inare a v5n/rii 3(%triva ad"udecatarului7 J3n a'ar de ca/ul 3n care a e#istat 'raud
din (artea acestuia>!
Legea deterin &i instana care are c%(etena de a dis(une 3nt%arcerea e#ecutrii! +st'el7 3n ca/ul 3n
care instana "udect%reasc a des'i inat titlul e#ecut%riu sau actele de e#ecutare7 la cererea celui interesat7 ea
va dis(une7 (rin aceea&i 2%tr5re7 &i asu(ra restabilirii situaiei anteri%are Hart! 404
2
alin! -1. C!(r%c!civ!I!
:ac instana care a des'i inat 2%tr5rea e#ecutat a dis(us re"udecarea 3n '%nd a (r%cesului &i nu a
luat sura restabilirii situaiei anteri%are e#ecutrii7 aceast sur se va (utea dis(une de instana care
re"udec '%ndul Hart! 404
2
alin! -2. C!(r%c!civ!I!
Ce se 3nt5(l 3n ca/ul 3n care restabilirea situaiei anteri%are nu s;a dis(us de instana de "udecat7
3n c%ndiiile (reci/ate anteri%r7 res(ectiv de art! 404
2
alin! -1. &i -2. C!(r%c!civ!L Pentru % aseenea i(%te/7
art! 404
2
alin! -0. C!(r%c!civ! dis(une c (ers%ana 3ndre(tit va (utea cere restabilirea situaiei anteri%are
Jinstanei c%(etente (%trivit legii>! 9n ca/ul 3n care titlul e#ecut%riu eis de un alt %rgan dec5t % instan
"udect%reasc a '%st des'iinat de acel %rgan sau de un alt %rgan din a'ara sisteului instanel%r
"udect%re&ti7 iar %dalitatea restabilirii situaiei anteri%are e#ecutrii nu este (rev/ut de lege %ri7 de&i
(rev/ut7 nu s;a luat aceast sur7 ea se va (utea %bine (e calea unei cereri intr%duse la instana (rev/ut
de art! 404
0
alin! -0. C!(r%c!civ! -art! 404
0
C!(r%c!civ!.!
,II! B"0#"o*r5"e co%3#e%entr( 3entru 3ro5undre +
I%an Le&7 Tratat de dre(t (r%cesual civil7 Editura C!E!BecF7 Bucure&ti7 2001 !
T"%3u# nece!r !tud"u#u"+ : 9 !u :; %"n. < 4"
=ntre0(r" rec3"tu#t"'e =
1! Pre/entati c%n(etenta de s%luti%nare a c%ntestatiei la e#ecutare!
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
10
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
2! Care sunt terenele in care se (%ate e#ercita c%ntestatia la e#ecutareL
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
0!+dinistrarea (r%bel%r in 'ata instantei in cadrul c%ntestatiei la e#ecutare L
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
4! Se (%t e#ercita caile de atac e#tra%rdinare i(%triva s%lutiil%r (r%nuntate in cadrul c%ntestatiei la
e#ecutare si care sunt acesteaL
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
14
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
6!Care e e'ectul aditerii c%ntestatiei la titlu L
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Te!te *r"# de utoe'#ure.
1!C%(etenta de s%luti%nare a c%ntestatiei la titlu % are=
a.instana care a (r%nunat 2%tr5rea ce se e#ecut?
b. instana care se a'la in circuscri(ia terit%riala a debit%rului?
c.instanta care se a'la in circuscri(ia terit%riala a credit%rului!
2!Care e (r%cedura (reva/uta de lege (entru s%luti%narea c%ntestatiei la e#ecutareL
a.(r%cedura %rd%nantei (resedintiale dat%rita urgentei?
b.(r%cedura nec%ntenci%asa?
c.(r%cedura (rev/ut (entru "udecata 3n (ri instan
0!In ce c%nditii (%ate dis(une %rganul de e#ecutare sus(endarea tutur%r '%rel%r de e#ecutare silita du(a
intr%ducerea c%ntestatiei la e#ecutareL
a.nici%data?
16
b. nuai dac se de(une % cauiune?
c.%ri de cate %ri se c%nstata ca se i(une in luina 'a(tului ca s;ar (r%duce un (re"udiciu!
4!Care e cuantuul cautiunii care trebuie de(usaL
a.20N din creanta urarita?
b.10N din val%area %biectului cererii sau de 600 lei (entru cererile neevaluabile 3n bani?
c. 10N din val%area %biectului cererii sau de 1000 lei (entru cererile neevaluabile 3n bani
6!Care sunt caile de atac i(%triva s%lutiil%r (r%nunate in cadrul c%ntestaiil%r la titluL
a.recurs?
b.recurs si a(el?
c.2%tr5rea (rin care s;a s%lui%nat c%ntestaia (rivind 3nelesul7 3ntinderea sau a(licarea titlului e#ecut%riu
este su(us acel%ra&i ci de atac ca &i 2%tr5rea ce se e#ecut!
Te!te *r"# de e'#ure.
1!Care din urat%arele c%nstituie un e'ect al res(ingerii c%ntestatiei la e#ecutareL
a.int%arcerea e#ecutarii silite?
b.c%ntestat%rul (%ate 'i %bligat7 la cerere7 la des(gubiri (entru (agubele cau/ate (rin 3nt5r/ierea e#ecutrii?
c.aendarea c%ntestat%rului!
2!Care e teeiul int%arcerii e#ecutarii siliteL
a.anularea '%rel%r e#ecutarii silite e'ectuate (ana la aditerea c%ntestatiei la e#ecutare?
b.res(ingerea c%ntestatiei la e#ecutare?
c.in t%ate ca/urile 3n care se des'iinea/ titlul e#ecut%riu sau 3ns&i e#ecutarea silit!
0!Cu se c%ncreti/ea/a int%arcerea e#ecutarii silite in situatia van/arii bunuril%r %bileL
a.(rin restituirea de ctre credit%r a suei re/ultate din v5n/are7 actuali/at 3n 'uncie de rata in'laiei?
b.(rin restituirea de ctre credit%r a un%r bunuri de acelasi gen si aceeasi val%are?
c. (rin restituirea de ctre credit%r a suei re/ultate din v5n/are!
TE$+ :E C+S+=caile %rdinare de atac i(%triva s%lutiil%r (r%nuntate in cadrul c%ntestatiei la e#ecutare!
18
R!3un!ur"#e corecte # te!te#e *r"# de utoe'#ure+
TE$+ I= 1! ; a? 2! ; b? 0! ; c? 4! ; a? 6! ; c? TE$+ II= 1! ; a? 2! ; c? 0! ; a? 4! ; a? 6! ; a? TE$+ III= 1! ; c? 2! ; a? 0! ;
a? 4! ; c? 6! ; c? TE$+ I,= 1! ; c? 2! ; c? 0! ; b? 4! ; c? 6! ; b? TE$+ ,= 1! ; b? 2! ; a? 0! ; b? 4! ; b? 6! ; a? TE$+ ,I= 1!
; a? 2! ; c? 0! ; a? 4! ; c? 6! ; a? TE$+ ,II= 1! ; a? 2! ; b? 0! ; c? 4! ; b? 6! ; a? TE$+ ,III= 1! ; a? 2! ; c? 0! ; a? 4! ; b? 6! ;
c!
1)