Sunteți pe pagina 1din 135

PLAN DE AFACERI

MODEL
1
2
1. Sumarul executiv..........................................................................................................................6
1.1 - Misiunea firmei................................................................................................................................ 6
1.2 - Descrierea firmei.............................................................................................................................. 6
1.3 - Obiectivele de afaceri....................................................................................................................... 6
1.4 Strategia de afaceri............................................................................................................................ 6
1.5 - Stadiul de dezvltare ..................................................................................................................... 6
1.6 - !rdusele "i#sau serviciile ............................................................................................................... 6
1.$ - !ia%a &'ie%ele( %int) .......................................................................................................................... 6
1.* - +ncuren%a "i 'rcentele de 'ia%) ..................................................................................................6
1., - -vanta.ele cncuren%iale................................................................................................................. 6
1.1/ - !rduc%ie "i 'era%iuni..................................................................................................................... 6
1.11 - 0esursele umane............................................................................................................................... 6
1.12 - Situa%ia financiar)............................................................................................................................ $
1.13 - !riec%iile financiare........................................................................................................................ $
1.14 - 1ecesit)%ile financiare "i rambursarea...........................................................................................$
1.15 - 0iscurile ........................................................................................................................................... $
+ncluzii..................................................................................................................................................... $
2. Descrierea afacerii.......................................................................................................................8
2.1 - Misiunea firmei.................................................................................................................................. *
2.2 - Descrierea firmei................................................................................................................................ *
2.3 - Obiectivele de afaceri....................................................................................................................... 11
2.4 - Strategia de afaceri.......................................................................................................................... 11
3. Planificarea de marketing..........................................................................................................11
3.1 +ercetarea de mar2eting................................................................................................................... 11
3.2 Obiectivele de mar2eting.................................................................................................................. 3$
3.3 Strategia "i tacticile de mar2eting....................................................................................................3$
4. Planificarea produciei i operaiunilor....................................................................................44
4.1 Obiectivele de 'rduc%ie "i 'era%iuni..............................................................................................44
4.2 Strategia de 'rduc%ie "i 'era%iuni..................................................................................................44
4.3 -m'lasamentele3 terenurile3 mi.lacele fi4e3 biectele de inventar................................................45
4.4 !rduc%ia "i serviciile......................................................................................................................... 4$
4.5 !rtec%ia mediului.............................................................................................................................. 51
4.6 5gistica.............................................................................................................................................. 53
4.$ !az) "i 'rtec%ie.................................................................................................................................. 56
!. Planificarea resurselor umane..................................................................................................!"
5.1 Obiectivele de resurse umane...........................................................................................................5,
3
5.2 Strategia de resurse umane...............................................................................................................5,
5.3 -naliza cerin%elr "i necesarului de 'ersnal..................................................................................5,
5.4 0ecrutarea3 selec%ia "i integrarea.....................................................................................................6/
5.5 !rmvarea 'erfrman%elr.............................................................................................................61
5.6 +nducerea managerial).................................................................................................................. 61
6. Planificarea financiar#conta$il%...............................................................................................64
6.1 Obiectivele financiar-cntabile.........................................................................................................64
6.2 Strategia financiar-cntabil)............................................................................................................64
6.3 Situa%ia financiar-cntabil).............................................................................................................65
6.4 !reviziuni financiar-cntabile.........................................................................................................*3
6.5 1ecesit)%ile financiare.................................................................................................................... 121
&. 'anagementul informaiilor...................................................................................................123
$.1 +ercetarea sistemelr infrmatice..................................................................................................123
$.2 Obiectivele sistemelr infrma%inale.............................................................................................124
$.3 Strategia sistemelr infrma%inale................................................................................................125
8. 'anagementul riscurilor.........................................................................................................12&
*.1 6'tezele flsite la elabrarea 'lanului.......................................................................................12$
*.2 0iscurile.......................................................................................................................................... 12$
*.3 6e"irea din afaceri........................................................................................................................... 12$
". (mplementarea planului de afaceri.........................................................................................128
,.1 !lanurile de ac%iune.......................................................................................................................... 12*
,.2 +ntrlul........................................................................................................................................... 12*
,.3 !rcedurile de mdificare "i actualizare.........................................................................................13/
)nexe .............................................................................................................................................131
1 - +7-urile managerilr c8eie .............................................................................................................131
2 - 1umele "i detaliile 'rivind cnsilierii..............................................................................................131
3 - 5ista "i 'lanul am'lasamentelr......................................................................................................131
4 - 6nfrma%ii te8nice "i de 'rduc%ie....................................................................................................131
5 5ista furnizrilr.............................................................................................................................. 131
6 - 9tgrafii........................................................................................................................................... 131
$ - !rgramul de ac8izi%ie a ec8i'amentelr........................................................................................131
* - Detalii 'rivind dre'turile de autr .................................................................................................131
, - Detalii 'rivind metdele "i rezultatele cercet)rii de 'ia%)..............................................................131
1/. Detalii 'rivind cncuren%a............................................................................................................... 131
11 - Materiale de mar2eting.................................................................................................................. 131
12 - +nturile verificate......................................................................................................................... 131
13 - 0a'artele cnsultan%ilr "i alte materiale de sus%inere...............................................................131
4
14 - +ntracte im'rtante3 cmenzi ferme3 scrisri de inten%ie..........................................................131
15 - Organigrama................................................................................................................................... 131
16 0a'rt financiar-cntabil.............................................................................................................. 132
1$ - 0a'rt 'rivind evaluarea im'lement)rii 'lanific)rii de ::::::::::.........................................133
1* ;urnal de activitate......................................................................................................................... 134
1, - <abelul mdific)rilr "i actualiz)rilr...........................................................................................135
5
1. Sumarul e4ecutiv
1.1 # 'isiunea firmei
1.2 # Descrierea firmei
1.3 # *$iectivele de afaceri
1.4 + Strategia de afaceri
1.! # Stadiul de de,voltare
1.6 # Produsele i-sau serviciile
1.& # Piaa .pieele/ int%
1.8 # 0oncurena i procentele de pia%
1." # )vanta1ele concureniale
1.12 # Producie i operaiuni
1.11 # 3esursele umane
6
1.12 # Situaia financiar%
1.13 # Proieciile financiare
1.14 # 4ecesit%ile financiare i ram$ursarea
1.1! # 3iscurile
0onclu,ii
7
2. Descrierea afacerii
2.1 # 'isiunea firmei
2.2 # Descrierea firmei
2.2.1 Denumire3 frm) legal) de rganizare3 am'lasare
Denumirea legal:
Numele de marc:
Tipul de societate comercial:
Data nfiinrii:
odul unic de nregistrare !codul fiscal": din data de ################
$tri%ut fiscal: din data de ####################
Numrul de ordine n &egistrul omerului:
'eria (i numrul ertificatului de )nregistrare:
Data emiterii ertificatului de )nregistrare:
Domeniul principal de acti*itate !conform +$+,+N+":
Dmeniu +d +-=1 Detalii dcument de a'rbare
$cti*itile principale !conform +$+,+N+":
-ctivitate +d +-=1
$lte acti*iti:
-ctivitate +d +-=1
-
.aloarea capitalului social: ///////++lei0 la data ////////++ !conform /+"
Di*i1area capitalului social:
Natura capitalului social:
Durata de acti*itate a societii:
Distri%uirea prilor sociale 2 aciunilor:
-sciat # -c%inar -dresa cm'let)3 nr. telefn etc. 1r. ')r%i
sciale
!)r%i sciale
&lei(
!artici'area la
'rfit # 'ierderi &>(
T3T$4 1556
Detalii asociai:
1+ Nume: ####################
7renume: ##################
alitatea: asociat !unic"2acionar
etenia: cetean roman
$dresa domiciliu:
8929: +9+ seria #### numrul #########0 eli%erat la data de ######## de ctre
##############
od numeric personal: ##############
Tel+2fa:+: ##################
;o%il: #############
2+ Nume: ####################
7renume: ##################
alitatea: asociat2acionar
etenia: cetean roman
$dresa domiciliu:
8929: +9+ seria #### numrul #########0 eli%erat la data de ######## de ctre
##############
od numeric personal: ##############
Tel+2fa:+: ##################
;o%il: #############
Nr+ cont %ancar: ################# la %anca #################<
Date de identificare a sediului social:
Date de identificare a punctelor de lucru:
Date de identificare a %irourilor:
Date de identificare a seciilor de producie:
Date de identificare a filialelor0 sucursalelor etc+:
=
2.2.2 +nducerea managerial)
9unc%ia
actual)
1umele "i
'renumele
Detalii
dcument
de numire
Studii =4'erien%a 'rfesinal)
&func%ie3 res'nsabilit)%i3
'eriad)(
Detalii persoane din conducerea managerial:
1+ Nume: ####################
7renume: ##################
alitatea: asociat !unic"2acionar (i administrator
etenia: cetean roman
$dresa domiciliu:
8929: +9+ seria #### numrul #########0 eli%erat la data de ######## de ctre
##############
od numeric personal: ##############
Tel+2fa:+: ##################
;o%il: #############
2+ Nume: ####################
7renume: ##################
alitatea: anga>at0 administrator0 7re(edinte al onsiliului de $dministraie
etenia: cetean roman
$dresa domiciliu:
8929: +9+ seria #### numrul #########0 eli%erat la data de ######## de ctre
##############
od numeric personal: ##############
Tel+2fa:+: ##################
;o%il: #############
2.2.3 -ria gegrafic) deservit)
2.2.4 - Stadiul de dezvltare a afacerii
9storicul acti*itii:
'ituaia curent:
Data introducerii produsului (i2sau ser*iciului:
'ituaia ndeplinirii planurilor curente:
,*aluarea performanelor:
15
$li indicatori ai de1*oltrii afacerii:
2.3 # *$iectivele de afaceri
Obiectiv -nul
1 1?1 1?2 1?3 1?4
ifra de afaceri
.?n1ri de produse (i ser*icii
;rfuri *?ndute
7rofitul net
ota de pia a%solut
2.4 # Strategia de afaceri
!sinte1a strategiilor de mar@eting0 producie (i operaiuni0 resurse umane0 financiarAconta%ile"
3. !lanificarea de mar2eting
3.1 0ercetarea de marketing
3.1.1 -naliza factrilr e4terni
3.1.1.1 - !ia%a %int)
a( 6dentificarea 'ie%ei %int)
1ivelul de 'ia%) deservit !internaional0 naional0 >udeean0 local0 local la ni*el de cartier":
<i'ul de clientel) !persoane fi1ice0 persoane >uridice0 n principal persoane fi1ice0 dar (i >uridice0
n principal persoane >uridice dar (i fi1ice":
!ersane fizice:
<i'ul de rela%ie 'rfesinal) !anga>ai0 patroni0 n principal anga>ai dar (i patroni0 n
principal patroni0 dar (i anga>ai0 persoane fi1ice care e:ercit acti*iti independente":
6ntervalul de v@rst):
6ntervalul de venituri:
!ersane .uridice:
<i'ul de 'ersane .uridice !microntreprinderi0 ntreprinderi mici0 mi>locii0 mari0 sau o
com%inaie a acestora":
11
b( Dimensiunea 'ie%ei "i tendin%ele de evlu%ie
Dimensiunea apro:imati* actual estimat a pieei int:
Tipul de e*oluie:
7ia n e:pansiune<
7ia constant<
7ia n recesiune<
&ata de cre(tere 2 declin a pieei:
7ersoane fi1ice !conform segmentrii":
7ersoane >uridice !conform segmentrii":
'cBim%rile pe pia:
'cBim%rile ce influenea1 ne*oia pentru produs 2 ser*iciu:
'cBim%rile ce influenea1 capacitatea de a cumpra produsul 2 ser*iciul:
'cBim%rile utili1rii produsului 2 ser*iciului:
'cBim%rile *alorilor sociale care influenea1 produsul 2 ser*iciul:
c( -s'ecte 'rivind 'ia%a %int)
c.1 # )spectele demografice
- +lien%i 'ersane fizice
Domiciliul:
etenia:
$partenena etnic !naionalitatea":
$partenena cultural:
$partenena religioas:
9nter*alele de *?rst:
9nter*alele de *enituri:
lasa social:
Ni*elul de educaie:
'e:ul:
'tarea ci*il:
Dimensiunea familiei:
7roprietatea asupra locuinei:
Tipul de relaie profesional:
3cupaia !conform +3+&+":
$ltele:
- +lien%i 'ersane .uridice
9ndustria principal:
Domeniul de acti*itate !conform $,N":
12
;rimea:
.ecBimea n afaceri:
ota de pia:
re(terea de pia:
Numrul de anga>ai:
Ni*elul cBeltuielilor de e:ploatare:
Ni*elul de profita%ilitate:
Ni*elul de licBiditate:
Ni*elul de capitali1are:
$ltele:
c.2 # )spectele geografice
Cona geografic deser*it:
Tipul de relief:
Tipul 1onei !ur%an0 rural etc+":
Densitatea populaiei:
Tipul de climat:
Temperatura medie D ianuarie:
Temperatura medie D iulie:
Ni*elul precipitaiilor !media anual":
Nr+ anual de 1ile cu precipitaii E 501 mm:
Durata strlucirii soarelui !medie anual":
c.3 # Stilul de via% - Stilul de afacere
lieni persoane fi1ice:
'tadiul din ciclul de *ia al familiei:
7asiuni:
'porturile preferate:
7rograme T. fa*orite:
;u1ica preferat:
Filme fa*orite:
;odaliti de petrecere a timpului li%er:
7u%licaii preferate:
$%onamente la pu%licaii:
3rgani1aii la care sunt mem%ri:
$cti*iti n cadrul comunitii:
3piune politic:
$ltele:
lieni persoane >uridice:
Tipuri de persoane >uridice:
'tadiul din ciclul de *ia al afacerii:
'tilul de management:
Tipul de for de munc:
&elaiile cu anga>aii:
7u%licaii preferate:
$%onamente la pu%licaii:
13
3rgani1aii la care sunt mem%re:
$cti*iti n cadrul comunitii:
$ltele:
c.4 # )spectele psi5ografice
lieni persoane fi1ice:
onductori:
$u responsa%ilitate social:
'unt n cutarea statutului propriu:
$depi ai noilor teBnologii:
9n*enti*i:
'unt conser*atori 2 responsa%ili:
$u con(tiin ecologic:
'unt cumprtori inteligeni:
'unt orientai spre familie:
aut distracia:
'unt %uni gospodari:
$ltele:
lieni persoane >uridice:
4ideri ai industriei:
4ideri de pia:
$*ansate d+p+d+*+ teBnologic:
'unt ino*atoare:
,ste conser*atoare 2 responsa%il:
$u responsa%ilitate social:
$u con(tiin ecologic:
$u manageri inteligeni:
'unt prudente d+p+d+*+ fiscal:
$u un management %un al resurselor umane:
'unt influenate de firmele lider de pia:
$ltele:
d( +ta de 'ia%) actual)
-nul
+ta de 'ia%)
abslut)
> fa%) de anul
1-4
> fa%) de anul
'recedent
NA4 1556 -
NA3
NA2
NA1
Nota: 7iaa de referin luat n calcul este #############################
14
e( !rinci'alii clien%i e4isten%i
Denumire client -dresa !eriada 7alare lei
!ersane fizice
1
2
3
4
5
6
7
!ersane .uridice
1
2
3
4
5
6
7
f( +ta de 'ia%) necesar)
-nul
+ta de 'ia%)
abslut)
> fa%) de 1
> fa%) de anul
'recedent
N 1556 A
NG1
NG2
NG3
NG4
g( !rinci'alii clien%i 'ten%iali
Denumire client -dresa !eriada 7alare lei
!ersane fizice
1
2
3
4
5
!ersane .uridice
1
2
3
4
5
15
8( 1evile clien%ilr
i( +m'rtamentul de cum')rare
'ursele de informare cu pri*ire la produsele (i ser*iciile necesare:
;odul de acBi1iionare preferat:
3ca1ia acBi1iionrii produsului 2 ser*iciului:
;oti*ul acBi1iionrii produsului 2 ser*iciului:
De c?te ori a fost acBi1iionat produsul:
9nter*alul de timp dintre acBi1iiile succesi*e !frec*ena de cumprare":
antitatea de produse 2 ser*icii acBi1iionate !mrimea consumului":
;oti*ul utili1rii n continuare a produsului:
Durata procesului deci1ional de cumprare:
Ni*elul la care se ia deci1ia de acBi1iionare:
Hnde a au1it clientul prima dat despre produse 2 ser*icii:
4ocurile n care clientul a comandat produsele 2 ser*iciile:
4ocurile n care clientul utili1ea1 produsele 2 ser*iciile:
;odul n care clientul utili1ea1 produsele !modaliti de folosire":
;etoda de plat preferat:
Ne*oi speciale:
7roceduri de acBi1iie speciale:
$ltele:
.( 9actri ce influen%eaz) cm'rtamentul de cum')rare
9actri 6ndicativ A( Descriere
1. Mar2eting
a( +aracteristici 'rivind 'rdusele # serviciile
Bama &'rtfliul( 'rduselr
Bama &'rtfliul( serviciilr
+alitatea
1umele de marc)
+aracteristicile de riginalitate
=lementele "i materialele cm'nente
,lementele componente disponi%ile
;ateriile prime componente disponi%ile
+aracteristicile fizice
Dimensiunea
)nfi(area
+aracteristicile c8imice
+aracteristicile mecanice
+aracteristicile rganle'tice
+aracteristicile func%inale
+aracteristici nutritive
-bateri Climit)D
+aracteristicile ambala.elr
+aracteristicile 'rduselr# serviciilr accesrii
b( +aracteristici 'rivind 're%urile 'rduselr "i serviciilr
7reul de %a1
16
7olitica de preuri fa de intermediari
7olitica de preuri pentru *aloarea total a
acBi1iiilor
7olitica de preuri pentru momentul (i cuantumul
acBitrii facturilor

7olitica de preuri pentru acti*iti promoionale
7olitica de preuri n funcie de po1iia geografic
a clienilor

7olitica de preuri n funcie de *ecBimea
clienilor
7olitica *aria%ilitii preurilor
7olitica de preuri n funcie de gama de produse
(i ser*icii

7olitica meninerii unui ni*el constant al preului
final
7olitica de reducere temporar a preului
7olitica de reducere a preurilor pentru accelerarea
*?n1rii produselor perisa%ile

7olitica de reducere a preurilor pentru produsele
(i ser*iciile ne*anda%ile

7olitica de preuri pentru produsele (i ser*iciile
oferite n e:traAse1on

7olitica de reducere a preului pentru *?n1rile de
soldare

7olitica de reducere a preurilor pentru produsele
(i ser*iciile oferite prin maga1ine de fa%ric

7olitica de reducere a preurilor pentru produsele
(i ser*iciile oferite prin depo1ite de fa%ric

7olitica garaniilor fa de declinul preului
7olitica de preuri orientate dup concuren
7olitica de preuri psiBologice
7olitica de preuri pentru ofertele speciale
!inclusi* *?n1rile grupate0 simultan sau succesi*"
7osi%ilitile de creditare
;odalitile de plat
;ar>a comercial n distri%uia cu amnuntul
$ltele
c( +aracteristici 'rivind 'lasarea 'rduselr "i serviciilr
+analele de distribu%ie &de mar2eting(
Iradul de participare a firmei n acti*itatea
canalelor
$mploarea distri%uiei
Numrul canalelor de distri%uie
4ungimea canalelor de distri%uie
Tipul canalelor de distri%uie utili1ate
Bradul de cntrl asu'ra distribu%iei
Bradul de fle4ibilitate a a'aratului de
distribu%ie
5gistica mi"c)rii 'rduselr "i serviciilr
;odalitile de li*rare
&itmicitatea li*rrii
ondiiile de li*rare
Termenul de li*rare
Faciliti la li*rare
;odalitile de recepie
17
;odalitile de transport
5curile de ac8izi%inare
Mdalit)%ile de ac8izi%inare
$ltele
$ltele
$ltele
$ltele
d( +aracteristici 'rivind 'rmvarea 'rduselr "i serviciilr
-ctivit)%ile de 'ublicitate
$sistena de specialitate utili1at
,lemente de repre1entare a imaginii firmei
Tipuri de pu%licitate utili1ate
;ediile de transmitere a mesa>elor
pu%licitare
3%iecte promoionale utili1ate
TeBnici de mercBandising
;etodele de contactare a clienilor poteniali
;etodele de contactare a clienilor e:isteni
-ctivit)%ile de rela%ii 'ublice
ampaniile de relaii pu%lice utili1ate
;ediile de transmitere a mesa>elor de relaii
pu%lice
9nstrumentele de transmitere a mesa>elor de
relaii pu%lice
9r%a v@nz)rilr
2. +aracteristici 'rivind 'rduc%ia "i
'era%iunile
$mplasarea
7rocesul de producie (i prestare de ser*icii
Terenurile (i mi>loacele fi:e
'tocurile
$pro*i1ionarea
Distri%uia
3norarea comen1ilor
ercetare 2 de1*oltare
7a1 (i protecie
3. +aracteristici 'rivind resursele umane
7rocesul de recrutare (i selecie a personalului
7rocesul de integrare a personalului
9nstruirea profesional
,*aluarea performanelor
'timularea performanelor
4. -lte caracteristici
9nfluena condiiilor meteorologice
9nfluena se1onier
9nfluena ciclicitii
9nfluena scBim%rilor n economie

J" 5 K 9nfluen ine:istent< 1 K 9nfluen mic< 2 K 9nfluen medie< 3 K 9nfluen mare< 4 K
9nfluen determinant<
1-
3.1.1.2 6ndustria
a( Sectarele ecnmice En care se Encadreaz) afacerea
1r.
rd
.
Denumire

M)rimea

1-4 1-3 1-2 1-1
1
2
3
4
5
6
b( <endin%ele de evlu%ie trecute "i viitare ale sectrului ecnmic
1r.
rd.
Denumire
Media cre"terii 'entru
anii 1-4 1-1
Media cre"terii 'entru
'er. 1 - 1?4
1
2
3
4
5
6
!e*entual" A3 K scdere mare< A2 K scdere medie< A1 K scdere mic< 5 K stagnare< 1 K cre(tere
mic< 2 K cre(tere medie< 3 K cre(tere mare<
omentarii:
c( 6ndustriile En care se Encadreaz) afacerea
1r. rd. Dmeniul de activitate &cnfrm +-=1( +d +-=1 <i'ul industriei
-ctivitatea 'rinci'al)

-lte activit)%i
1
2
3
4
5
6
d( <endin%ele de evlu%ie trecute "i viitare ale industriei
Denumirea industrieiF
9actr 1-
5
1-
4
1-
3
1-
2
1-1
1=
ifra de afaceri
&ata de cre(tere a industriei
Numrul de anga>ai !mediu"
&ata de cre(tere a 798 !6"
&ata de cre(tere a industriei comparati* cu rata de cre(tere a 798 !6"
Denumirea industrieiF
9actr 1 1?1 1?2 1?3 1?4
ifra de afaceri
&ata de cre(tere a industriei
Numrul de anga>ai !mediu"
&ata de cre(tere a 798 !6"
&ata de cre(tere a industriei comparati* cu rata de cre(tere a 798 !6"
omentarii:
e( Stadiul de dezvltare al industriei3 'rtunit)%ile "i riscurile
Denumire Stadiul de dezvltare O'rtunit)%i 0iscuri
Tipul stadiului
&ata de cre(tere
oncurena
4iderii de pia
'tandarde0 reglementri
3%iecti*ele de mar@eting
'trategia de mar@eting
Iama de produse (i2sau
ser*icii
4oialitatea clienilor
f( Sensibilitatea industriei
Denumire
Bradul de
sensibilitate
<i'ul efectului Descriere
Factorii se1onieri
'r%torile ;oderat )n principal po1iti*
.acanele ;oderat )n principal po1iti*
$notimpurile ;oderat )n principal po1iti*
;ediul economic
re(terea 2 recesiunea economic ;oderat )n principal po1iti*
Loma>ul &idicat )n principal negati*
)ncrederea n mediu de afaceri &idicat )n principal negati*
&ata do%?n1ilor Foarte ridicat )n principal negati*
9nflaia &idicat )n principal negati*
9mporturile &idicat )n principal negati*
,:porturile &idicat )n principal po1iti*
;ediul politic ;oderat )n principal po1iti*
;ediul social ;oderat )n principal negati*
;ediul legislati* 'c1ut )n principal negati*
25
;ediul internaional ;oderat )n principal po1iti*
Factori teBnologici ;oderat )n principal po1iti*
7iaa financiar ;oderat )n principal po1iti*
7iaa imo%iliar ;oderat )n principal po1iti*
Furni1orii &idicat )n principal negati*
Distri%uitorii &idicat )n principal negati*
g( 9luctua%iile cmerciale ale cererii
!rdus 9luctua%ii
<ermen scurt <ermen lung
8( Sc8imb)rile te8nlgice din ultimii ani
Dmenii
-m'larea sc8imb)rilr
te8nlgice A(
Descriere
7roducie27relucrare
$dministraie2Facturare:
;anagementul informaiilor:
ontrolul stocurilor:
;etode2Timp de li*rare:
;ar@eting2omunicare:
J" 5 K 9ne:istente< 1 K 'c1ute< 2 K ;edii< 3 K ;are
i( +ercetare dezvltare
.( S'ri.in "i asisten%) din 'artea statului
2( +analele de a'rvizinare "i distribu%ie
Dmenii
1um)rul
A(
1ivelul de
dezvltare AA(
Descriere
$pro*i1ionare
Distri%uie
J" 5 K 4ips< 1 K 'c1ut< 2 K ;ediu< 3 K ;are<
JJ" 1 K 'la% de1*oltat< 2 K &elati* de1*oltat< 3 K 8ine de1*oltat<
l( =lementele re'rezentative ale cm'rtamentului financiar
$daosul comercial !n ca1ul *eniturilor din *?n1area mrfurilor":
21
Beltuieli cu materii prime0 materiale consuma%ile0 o%iecte de in*entar !n ca1ul *eniturilor din
producia *?ndut< pondere din cifra *eniturilor din producia *?ndut":
$daosul distri%uitorilor:
omisioane la *?n1ri:
&educeri:
&e%uturi:
ondiii standard de creditare:
.ite1a medie de rotaie a stocurilor:
7rofitul mediu %rut:
$ltele:
7rocentul din pre pentru:
;unca *ie:
;ateriale:
,nergie:
Beltuieli fi:e:
Transport (i e:pediere:
$ltele:
m( -lte infrma%ii
3.1.1.3 +ncuren%a
a( -naliza de ansamblu
a.1 # (dentificarea concurenei
Denumire
-dresa "i
datele de cntact
=4'lica%ie
a. +ncuren%i direc%i
a.1 +ncuren%i direc%i 'rimari
a.2 +ncuren%i direc%i secundari
b. +ncuren%i indirec%i
c. +ncuren%i 'ten%iali
c.1 +ncuren%i ni
22
c.2 +ncuren%ii e4isten%i care inten%ineaz) s)-"i diversifice activitatea
c.3 +ncuren%ii e4isten%i care inten%ineaz) s) ')r)seasc) 'ia%a
a.2 # Descrierea situaiei concurenei. 6xplicaii
0ezultatele "i 'erfrman%ele generale ale cncuren%ilr
1um)rul cncuren%ilr 'e 'ia%)
6ntensitatea cncuren%ei
!rfesinalismul cncuren%ilr
a.3 # '%rimea concurenilor
23
a.4 # Distri$uia cotelor de pia%
+ta de 'ia%) abslut)

2//:

2//:

2//:

2//:

1r.
crt.
Denumire +ifra de
afaceri a
industriei
+ifra de
afaceri a
cncurentului
>
+ifra de
afaceri a
industriei
+ifra de
afaceri a
cncurentului
>
+ifra de
afaceri a
industriei
+ifra de
afaceri a
cncurentului
>
+ifra de
afaceri a
industriei
+ifra de
afaceri a
cncurentului
>
S+ 9irma ta S05
1
2
3
4
5
3%ser*aii:
+ta de 'ia%) relativ)

2//:

2//:

2//:

2//:

1r.
crt.
Denumire
+ifra de
afaceri a
cncurentului
+ifra de
afaceri a
sciet)%ii
cmerciale
>
+ifra de
afaceri a
cncurentului
+ifra de
afaceri a
sciet)%ii
cmerciale
>
+ifra de
afaceri a
cncurentului
+ifra de
afaceri a
sciet)%ii
cmerciale
>
+ifra de
afaceri a
cncurentului
+ifra de
afaceri a
sciet)%ii
cmerciale
>
1
2
3
4
5
3%ser*aii:
24
a.! # 0oncurenii care i#au crescut 7n ultimii patru ani cota de pia%
1r. crt. Denumire 1-1 fa%) de 1-2 &>( 1-2 fa%) de 1-3 &>( 1-3 fa%) de 1-4 &>(
+re"tere medie de
'ia%)
6erar8ie cnfrm
cre"terii de 'ia%)
1 S+ 9irma ta S05
2
3
4
5
6
6erar8ia cnfrm
cre"terii de 'ia%)
Denumire +re"tere medie de 'ia%) +ta medie de 'ia%)
6erar8ia cnfrm ctei
de 'ia%)
6erar8ie cmbinat)
&'riritar) cre"terea(
1
2
3
4
5
6
9irmele cnsiderate cncuren%i 'rinci'aliF
1
2
3
4
5
b( -naliza detaliat) a cncuren%ilr 'rinci'ali
25
$.1 # Descrierea concurenilor principali
$.2 # )nali,a profita$ilit%ii i lic5idit%ii concurenilor principali. 6xplicaii
1,,, 2/// 2//1 2//2
Denumire +ncurent 1 +ncurent 2 +ncurent 3 +ncurent 1 +ncurent 2 +ncurent
3
+ncurent
1
+ncurent 2 +ncurent
3
+ncurent
1
+ncurent
2
+ncurent
3
&Denumirea
firmei(
&Denumirea
firmei(
&Denumirea
firmei(
&Denumirea
firmei(
&Denumirea
firmei(
&Denumirea
firmei(
&Denumirea
firmei(
&Denumirea
firmei(
&Denumirea
firmei(
&Denumirea
firmei(
&Denumirea
firmei(
&Denumirea
firmei(
+ifra de afaceri
7enituri ttale
+8eltuieli ttale
0ezultatul brut
al e4erci%iului
0ezultatul net
al e4erci%iului

5ic8idit)%i la
sf@r"itul
'eriadei

3%ser*aii:
$.3 # )nali,a indicatorilor de eficien% economico#financiar%
2//: 2//: 2//: 2//:
Denumire +ncurent 1 +ncurent 2 +ncurent 3 +ncurent 1 +ncurent 2 +ncurent 3 +ncurent 1 +ncurent 2 +ncurent 3 +ncurent 1 +ncurent 2 +ncurent 3
&Denumirea
firmei(
&Denumirea
firmei(
&Denumirea
firmei(
&Denumirea
firmei(
&Denumirea
firmei(
&Denumirea
firmei(
&Denumirea
firmei(
&Denumirea
firmei(
&Denumirea
firmei(
&Denumirea
firmei(
&Denumirea
firmei(
&Denumirea
firmei(
6ndicatri de lic8iditate

0ata lic8idit)%ii curente
0ata lic8idit)%ii imediate
6ndicatri de Endatrare &slvabilitate3 risc(
0ata datriilr
0ata de ac'erire a ca'italului 'r'riu
&gradul de Endatrare(

0ata de ac'erire a db@nzilr
0ata de slvabilitate
0ata de ac'erire a serviciului datriilr
6ndicatri de activitate &de gestiune(
26
7iteza de rta%ie a activelr circulante 'rin
cifra de afaceri &70-+(

7iteza de rta%ie a activelr imbilizate
&70-6(

7iteza de rta%ie a activelr ttale &70-<(
7iteza de rta%ie a stcurilr
7iteza de rta%ie a crean%elr
7iteza de rta%ie a furnizrilr 'rin cifra
de afaceri

6ndicatri de rentabilitate &'rfitabilitate(
Mar.a 'rfitului de e4'latare
Mar.a 'rfitului net
0entabilitatea ca'italului 'r'riu
0entabilitatea activelr ttale
0entabilitatea activelr fi4e
0entabilitatea ca'italului 'ermanent
&anga.at(

Mar.a csturilr bunurilr v@ndute
Mar.a brut) din v@nz)ri &sau rata
'rfitului brut(

$.4 # )nali,a caracteristicilor importante ale concurenilor principali
9actri +ncuren%ii
1 2 3 4
1. Mar2eting
a( +aracteristici 'rivind 'rdusele # serviciile
Bama &'rtfliul( 'rduselr
Bama &'rtfliul( serviciilr
+alitatea
1umele de marc)
+aracteristicile de riginalitate
=lementele "i materialele cm'nente
,lementele componente disponi%ile
;ateriile prime componente disponi%ile
+aracteristicile fizice
Dimensiunea
)nfi(area
+aracteristicile c8imice
+aracteristicile mecanice
27
+aracteristicile rganle'tice
+aracteristicile func%inale
+aracteristici nutritive
-bateri Climit)D
+aracteristicile ambala.elr
+aracteristicile 'rduselr# serviciilr accesrii
b( +aracteristici 'rivind 're%urile 'rduselr "i serviciilr
7reul de %a1
7olitica de preuri fa de intermediari
7olitica de preuri pentru *aloarea total a acBi1iiilor
7olitica de preuri pentru momentul (i cuantumul acBitrii facturilor
7olitica de preuri pentru acti*iti promoionale
7olitica de preuri n funcie de po1iia geografic a clienilor
7olitica de preuri n funcie de *ecBimea clienilor
7olitica *aria%ilitii preurilor
7olitica de preuri n funcie de gama de produse (i ser*icii
7olitica meninerii unui ni*el constant al preului final
7olitica de reducere temporar a preului
7olitica de reducere a preurilor pentru accelerarea *?n1rii produselor
perisa%ile
7olitica de reducere a preurilor pentru produsele (i ser*iciile ne*anda%ile
7olitica de preuri pentru produsele (i ser*iciile oferite n e:traAse1on
7olitica de reducere a preului pentru *?n1rile de soldare
7olitica de reducere a preurilor pentru produsele (i ser*iciile oferite prin
maga1ine de fa%ric
7olitica de reducere a preurilor pentru produsele (i ser*iciile oferite prin
depo1ite de fa%ric
7olitica garaniilor fa de declinul preului
7olitica de preuri orientate dup concuren
7olitica de preuri psiBologice
7olitica de preuri pentru ofertele speciale !inclusi* *?n1rile grupate0
simultane sau succesi*e"
7osi%ilitile de creditare
;odalitile de plat
;ar>a comercial n distri%uia cu amnuntul
$ltele
c( +aracteristici 'rivind 'lasarea 'rduselr "i serviciilr
+analele de distribu%ie &de mar2eting(
2-
Iradul de participare a firmei n acti*itatea canalelor
$mploarea distri%uiei
Numrul canalelor de distri%uie
4ungimea canalelor de distri%uie
Tipul canalelor de distri%uie utili1ate
Bradul de cntrl asu'ra distribu%iei
Bradul de fle4ibilitate a a'aratului de distribu%ie
5gistica mi"c)rii 'rduselr "i serviciilr
;odalitile de li*rare
&itmicitatea li*rrii
ondiiile de li*rare
Termenul de li*rare
Faciliti la li*rare
;odalitile de recepie
;odalitile de transport
5curile de ac8izi%inare
Mdalit)%ile de ac8izi%inare
$ltele
$ltele
$ltele
$ltele
d( +aracteristici 'rivind 'rmvarea 'rduselr "i serviciilr
-ctivit)%ile de 'ublicitate
$sistena de specialitate utili1at
,lemente de repre1entare a imaginii firmei
Tipuri de pu%licitate utili1ate
;ediile de transmitere a mesa>elor pu%licitare
3%iecte promoionale utili1ate
TeBnici de mercBandising
;etodele de contactare a clienilor poteniali
;etodele de contactare a clienilor e:isteni
-ctivit)%ile de rela%ii 'ublice
ampaniile de relaii pu%lice utili1ate
;ediile de transmitere a mesa>elor de relaii pu%lice
9nstrumentele de transmitere a mesa>elor de relaii pu%lice
9r%a v@nz)rilr
2. +aracteristici 'rivind 'rduc%ia "i 'era%iunile
$mplasarea
2=
7rocesul de producie
Terenurile (i mi>loacele fi:e
'tocurile
$pro*i1ionarea
Distri%uia
3norarea comen1ilor
ercetare 2 de1*oltare
7a1 (i protecie
3. +aracteristici 'rivind resursele umane
7rocesul de recrutare (i selecie a personalului
7rocesul de integrare a personalului
9nstruirea profesional
,*aluarea performanelor
'timularea performanelor
4. -lte caracteristici
9nfluena condiiilor meteorologice
9nfluena se1onier
9nfluena ciclicitii
9nfluena scBim%rilor n economie


J" 5 K 9gnorat< 1 K 9neficient< 2 K 7rofesionist<
omentarii:
35
3.1.1.4 - Gariere la intrare
<i'ul barierei 6m'rtan%a
factrului A(
Descriere
Gariere de'endente de activitatea
firmelr
8re*etele de in*enie
;rcile nregistrate
Fidelitatea fa de marc
alitatea ridicat a produselor (i
ser*iciilor
osturi de reorientare a clienilor
ridicate
Beltuieli mari de e:ploatare
,:periena necesar
7iaa saturat
$ccesul dificil la canalele de
apro*i1ionare
$ccesul dificil la canalele de
distri%uie
Gariere inde'endente de
activitatea firmelr
Ni*elul ridicat al in*estiiei
7ro%lemele teBnice (i teBnologice
4ipsa furni1orilor
4ipsa distri%uitorilor
'tandarde ridicate
&eglementri restricti*e
Numrul limitat de licene
J" 5 K Nici una< 1 K 'c1ut< 2 K ;edie< 3 K ;are
omentarii:
31
3.1.2 -naliza factrilr interni de mar2eting
3.1.2.1 !rdusele "i serviciile e4istente
a( Descrierea
1r.
rd.
Denumire +d
+!S-
Descriere Data
intrducerii
!ndere
&> din
v@nz)ri(
!zi%ie de
'rtfliu
A(
Stadiul
ciclului
de via%)
AA(
Brad de
dezvltare
&>( AAA(
!rduse
Servicii
!Nr+ de ordine se *a respecta n ntreg planul"
J" 1 K stea< 2 K generator de *enituri< 3 K semn de ntre%are< 4 K consumator de *enituri<
JJ" 5 K Nou creat< 1 K )n cre(tere< 2 K ;aturitate< 3 K Declin<
JJJ" procenta> de definiti*are< arat c?t mai tre%uie fcut pentru a fi complet de1*oltat pe pia<
Denumire Descriere
Bama &'rtfliul( 'rduselr
Bama &'rtfliul( serviciilr
+alitatea
1umele de marc)
+aracteristicile de riginalitate
=lementele "i materialele cm'nente
,lementele componente disponi%ile
Di*ersitatea gamei de elemente componente
,lementele componente utili1ate
antitatea unitar a elementelor componente utili1ate
alitatea elementelor componente
7roporionalitatea elementele componente
$ltele
;ateriile prime componente disponi%ile
Di*ersitatea gamei de materii prime utili1ate
;ateriile prime utili1ate
antitatea unitar a materiilor prime
alitatea materiilor prime
7roporionalitatea compo1iiei
$ltele
+aracteristicile fizice
Dimensiunea
4ungimea
4imea
Irosimea
$d?ncimea
32
Ireutatea cu accesorii !aparent2 normal2 ma:im2
minim2 specific"

Ireutatea fr accesorii !aparent2 normal2 ma:im2
minim2 specific"

Diametrul !nominal0 interior0 e:terior"
Dimensiuni de ga%arit !nlime0 lungime0 lime"
.olumul2 u%a>ul2 apacitatea
'uprafaa2 $ria !util2 de lucru2 de ncl1ire etc+"
7o1iia centrului de greutate
7erimetrul2 ircumferina
Decli*itatea !nclinaia A la terenuri"
$ltele
Hnf)%i"area
Forma
Iradul de finisare
4iniaritatea mucBiilor
Iranulo1itatea !diametrul granulelor"
Transparena2 opacitatea
Fluiditatea
onsistena
Densitatea
Iradul de compactare
$ltele
+aracteristicile c8imice
'terilitatea
$lcalinitatea
9ndicele pM !acid2 sla% acid2 neutr2 sla% %a1ic2 %a1ic"
oncentraia
3:ida%ilitatea
Iradul de umiditate
Noci*itatea
,cologitatea
$ltele
+aracteristicile mecanice
Duritatea
Fragilitatea
;alea%ilitatea
7lasticitatea
Fle:i%ilitatea
Dilata%ilitatea
'olu%ilitatea
&igiditatea
$derena
$de1i*itatea
'ta%ilitatea
7ermea%ilitatea
9nflama%ilitatea !punctul de inflama%ilitate"
ongela%ilitatea !punctul de congelare"
aracteristicile fonoi1olante
aracteristicile termoi1olante
aracteristici electroi1olante
onducti*itatea !fonic0 termic0 electric"
&e1istena instantanee sau permanent !la traciune2
compresiune !sau capacitatea portant"2 nco*oiere2 (oc2 u1ur"

33
Ti:otropia !poprietatea de licBefiere re*ersi%il su% influena
unor aciuni mecanice"

.?sco1itatea
$ltele
+aracteristicile rganle'tice
uloarea !de %a1"
Iustul
;irosul
'tarea suprafeei !lustruit2 rugoas2 lini(tit2 neted2 mat2
geluit2 (lefuit2 afumat2 o:idat2 arat"

&e1onana2 sonoritatea
Tur%iditatea !coninutul de suspensii2 tul%ureala"
;odul de pre1entare
$ltele
+aracteristicile func%inale
Destinaia
7resiunea !de lucru2 nominal2 de regim"
Turaia !rotaii2 minut"
7uterea instalat
ondiii de pstrare
'igurana utili1rii
H(urina n utili1are
H(urina n ntreinere
9nstruciunile de utili1are (i ntreinere
De%itul !nominal2 normal2 de *?rf2 specific etc+"
apacitatea de a%sor%ie
apacitatea de transport2 remorcare2 traciune2 ridicare
!sarcina ma:im"

)nlimea de ridicare2 pompare
.ite1a de deplasare2 ridicare2 penetrare2 co%or?re
Dura%ilitatea
.ala%ilitatea
Temperatura !minim0 optim0 ma:im< pentru pstrare2
funcionare2 utili1are2 de lucru"

om%usti%ilii utili1ai
onsumul de com%usti%ili
Tensiunea
7roducti*itatea medie de e:ploatare !capacitatea de
producie"

apacitatea de iluminare
Fora de traciune
7uterea caloric !la alimente"
7uterea calorific !@N"
Frec*ena sunetului
Numrul contraindicaiilor
Transporta%ilitatea
&apiditatea reali1rii ser*iciului
7romptitudinea reali1rii ser*iciului
Iradul de acoperire a necesitilor clienilor
7olitica pri*ind garaniile
7olitica pri*ind ser*iceAul
7olitica pri*ind postAser*iceAul
7olitica pri*ind retururile
$ltele
34
+aracteristici nutritive
oninutul de factori nutriti*i plastici
oninutul de factori nutri*iti energetici
oninutul de factori nutri*iti %iocatalitici
oninutul de alimente de transport
Ni*elul caloriilor
$ltele
-bateri Climit)D
&e1idualitatea2 9mpuritatea
Neregulariti
De*iaii
$ltele
+aracteristicile ambala.elr
Di*ersitatea gamei de am%ala>e disponi%ile

$m%ala>ele utili1ate
alitatea am%ala>elor
,lementele (i materialele componente ale am%ala>elor
aracteristici fi1ice
aracteristici cBimice
aracteristici mecanice
aracteristici organoleptice
aracteristici funcionale
aracteristici nutriti*e
$%ateri OlimitP2 Neregulariti2 De*iaii
$ltele
+aracteristicile 'rduselr# serviciilr accesrii
Di*ersitatea gamei de produse2 ser*icii accesorii disponi%ile
$ccesoriile utili1ate
alitatea accesoriilor
,lementele (i materialele componente ale accesoriilor
aracteristici fi1ice
aracteristici cBimice
aracteristici mecanice
aracteristici organoleptice
aracteristici funcionale
aracteristici nutriti*e
$%ateri OlimitP2 Neregulariti2 De*iaii
$ltele
b( Itilitate3 a'lica%ii
c( Dre'turile de 'r'rietate intelectual) # industrial)
8re*etele deinute 2 n curs de o%inere:
Drepturile de autor deinute 2 n curs de o%inere:
Numele de marc deinute 2 n curs de o%inere:
4icenele deinute 2 n curs de o%inere:
35
3.1.2.2 !re%urile
Denumire 6m'rtan%a =4'lica%ii
9nfluena preurilor asupra
profita%ilitii firmei
9nfluena preurilor asupra *olumului
*?n1rilor
'ensi%ilitatea preurilor
7olitica actual de sta%ilire a preurilor
7olitica actual de reducere 2 cre(tere
a preurilor
7olitica actual de creditare
3.1.2.3 !lasarea 'rduselr "i serviciilr
analele de distri%uie:
4ogistica mi(crii produselor (i ser*iciilor:
4ocurile de acBi1iionare:
;odalitile de acBi1iionare:
3.1.2.4 !rmvarea 'rduselr "i serviciilr
$cti*itile de pu%licitate desf(urate:
;anagementul relaiilor cu clienii:
$cti*iti de relaii cu pu%licul:
Fora *?n1rilor:
3.1.3 -naliza SJO<
a( !uncte tari &avanta.e(
b( !uncte slabe &dezavanta.e(
c( O'rtunit)%i
d( -menin%)ri
36
3.2 *$iectivele de marketing
3%iecti*ul general !penetrarea pieei0 de1*oltarea produselor0 e:tinderea pieei0 di*ersificarea
produselor":
3%iecti*e:
Denumire 1 1?1 1?2 1?3 1?4
re(terea *?n1rilor de mrfuri !6 fa de anul precedent"
re(terea produciei *?ndute !6 fa de anul precedent"
ifra de afaceri
ota a%solut de pia
7rofit %rut n urma *?n1rilor
3.3 Strategia i tacticile de marketing
3.3.1 Definirea strategiei de mar2eting
Tipul strategiei:
Strategia de evlu%ie a firmei !cre(tere prin e:pansiune0 cre(tere prin integrare0 restr?ngere a
acti*itii":
Strategia cncuren%ial) !ofensi*0 defensi*":
Strategia 'rivind avanta.ul cncuren%ial !dominarea prin costuri0 diferenierea0 focali1area":
Strategia de 'zi%inare !ntrirea po1iiei actuale0 ocuparea unei po1iii noi0 depo1iionarea sau
repo1iionarea concurenei0 alipirea la un Qclu% al celor mariR"
3.3.2 Strategia "i tacticile mi4-ului de mar2eting
a( !rdusele "i#sau serviciile
Denumire Strategie "i tactici
Bama &'rtfliul( 'rduselr
Bama &'rtfliul( serviciilr
+alitatea
1umele de marc)
+aracteristicile de riginalitate
=lementele "i materialele cm'nente
,lementele componente disponi%ile
Di*ersitatea gamei de elemente componente
,lementele componente utili1ate
antitatea unitar a elementelor componente
utili1ate

alitatea elementelor componente
7roporionalitatea elementele componente
$ltele
;ateriile prime componente disponi%ile
Di*ersitatea gamei de materii prime utili1ate
37
;ateriile prime utili1ate
antitatea unitar a materiilor prime
alitatea materiilor prime
7roporionalitatea compo1iiei
$ltele
+aracteristicile fizice
Dimensiunea
4ungimea
4imea
Irosimea
$d?ncimea
Ireutatea cu accesorii !aparent2 normal2
ma:im2 minim2 specific"

Ireutatea fr accesorii !aparent2 normal2
ma:im2 minim2 specific"

Diametrul !nominal0 interior0 e:terior"
Dimensiuni de ga%arit !nlime0 lungime0
lime"

.olumul2 u%a>ul2 apacitatea
'uprafaa2 $ria !util2 de lucru2 de ncl1ire
etc+"

7o1iia centrului de greutate
7erimetrul2 ircumferina
Decli*itatea !nclinaia A la terenuri"
$ltele
Hnf)%i"area
Forma
Iradul de finisare
4iniaritatea mucBiilor
Iranulo1itatea !diametrul granulelor"
Transparena2 opacitatea
Fluiditatea
onsistena
Densitatea
Iradul de compactare
$ltele
+aracteristicile c8imice
'terilitatea
$lcalinitatea
9ndicele pM !acid2 sla% acid2 neutr2 sla% %a1ic2
%a1ic"

oncentraia
3:ida%ilitatea
Iradul de umiditate
Noci*itatea
,cologitatea
$ltele
+aracteristicile mecanice
Duritatea
Fragilitatea
;alea%ilitatea
7lasticitatea
Fle:i%ilitatea
Dilata%ilitatea
'olu%ilitatea
3-
&igiditatea
$derena
$de1i*itatea
'ta%ilitatea
7ermea%ilitatea
9nflama%ilitatea !punctul de inflama%ilitate"
ongela%ilitatea !punctul de congelare"
aracteristicile fonoi1olante
aracteristicile termoi1olante
aracteristici electroi1olante
onducti*itatea !fonic0 termic0 electric"
&e1istena instantanee sau permanent !la traciune2
compresiune !sau capacitatea portant"2 nco*oiere2 (oc2
u1ur"

Ti:otropia !poprietatea de licBefiere re*ersi%il su%
influena unor aciuni mecanice"

.?sco1itatea
$ltele
+aracteristicile rganle'tice
uloarea !de %a1"
Iustul
;irosul
'tarea suprafeei !lustruit2 rugoas2 lini(tit2
neted2 mat2 geluit2 (lefuit2 afumat2 o:idat2 arat"

&e1onana2 sonoritatea
Tur%iditatea !coninutul de suspensii2 tul%ureala"
;odul de pre1entare
$ltele
+aracteristicile func%inale
Destinaia
7resiunea !de lucru2 nominal2 de regim"
Turaia !rotaii2 minut"
7uterea instalat
ondiii de pstrare
'igurana utili1rii
H(urina n utili1are
H(urina n ntreinere
9nstruciunile de utili1are (i ntreinere
De%itul !nominal2 normal2 de *?rf2 specific etc+"
apacitatea de a%sor%ie
apacitatea de transport2 remorcare2 traciune2
ridicare !sarcina ma:im"

)nlimea de ridicare2 pompare
.ite1a de deplasare2 ridicare2 penetrare2 co%or?re
Dura%ilitatea
.ala%ilitatea
Temperatura !minim0 optim0 ma:im< pentru
pstrare2 funcionare2 utili1are2 de lucru"

om%usti%ilii utili1ai
onsumul de com%usti%ili
Tensiunea
7roducti*itatea medie de e:ploatare !capacitatea de
producie"

apacitatea de iluminare
3=
Fora de traciune
7uterea caloric !la alimente"
7uterea calorific !@N"
Frec*ena sunetului
Numrul contraindicaiilor
Transporta%ilitatea
&apiditatea reali1rii ser*iciului
7romptitudinea reali1rii ser*iciului
Iradul de acoperire a necesitilor clienilor
7olitica pri*ind garaniile
7olitica pri*ind ser*iceAul
7olitica pri*ind postAser*iceAul
7olitica pri*ind retururile
$ltele
+aracteristici nutritive
oninutul de factori nutriti*i plastici
oninutul de factori nutri*iti energetici
oninutul de factori nutri*iti %iocatalitici
oninutul de alimente de transport
Ni*elul caloriilor
$ltele
-bateri Climit)D
&e1idualitatea2 9mpuritatea
Neregulariti
De*iaii
$ltele
+aracteristicile ambala.elr
Di*ersitatea gamei de am%ala>e disponi%ile
$m%ala>ele utili1ate
alitatea am%ala>elor
,lementele (i materialele componente ale
am%ala>elor

aracteristici fi1ice
aracteristici cBimice
aracteristici mecanice
aracteristici organoleptice
aracteristici funcionale
aracteristici nutriti*e
$%ateri OlimitP2 Neregulariti2 De*iaii
$ltele
+aracteristicile 'rduselr# serviciilr accesrii
Di*ersitatea gamei de produse2 ser*icii accesorii
disponi%ile

$ccesoriile utili1ate
alitatea accesoriilor
,lementele (i materialele componente ale
accesoriilor

aracteristici fi1ice
aracteristici cBimice
aracteristici mecanice
aracteristici organoleptice
aracteristici funcionale
aracteristici nutriti*e
$%ateri OlimitP2 Neregulariti2 De*iaii
45
$ltele
a( !re%urile
Denumire Strategie "i tactici
7reul de %a1
7olitica de preuri fa de intermediari
7olitica de preuri pentru *aloarea total a
acBi1iiilor
7olitica de preuri pentru momentul (i cuantumul
acBitrii facturilor
7olitica de preuri pentru acti*iti promoionale
7olitica de preuri n funcie de po1iia geografic
a clienilor
7olitica de preuri n funcie de *ecBimea
clienilor
7olitica *aria%ilitii preurilor
7olitica de preuri n funcie de gama de produse
(i ser*icii
7olitica meninerii unui ni*el constant al preului
final
7olitica de reducere temporar a preului
7olitica de reducere a preurilor pentru
accelerarea *?n1rii produselor perisa%ile
7olitica de reducere a preurilor pentru produsele
(i ser*iciile ne*anda%ile
7olitica de preuri pentru produsele (i ser*iciile
oferite n e:traAse1on
7olitica de reducere a preului pentru *?n1rile
de soldare
7olitica de reducere a preurilor pentru produsele
(i ser*iciile oferite prin maga1ine de fa%ric
7olitica de reducere a preurilor pentru produsele
(i ser*iciile oferite prin depo1ite de fa%ric
7olitica garaniilor fa de declinul preului
7olitica de preuri orientate dup concuren
7olitica de preuri psiBologice
7olitica de preuri pentru ofertele speciale
!inclusi* *?n1rile grupate0 simultane sau
succesi*e"
7osi%ilitile de creditare
;odalitile de plat
;ar>a comercial n distri%uia cu amnuntul
$ltele
7ersoanele responsa%ile:
c( !lasarea 'rduselr "i#sau serviciilr
41
Denumire Strategie <actici
+analele de distribu%ie
Iradul de participare a firmei n acti*itatea canalelor
$mploarea distri%uiei
Numrul canalelor de distri%uie
4ungimea canalelor de distri%uie
Tipul canalelor de distri%uie utili1ate
Bradul de cntrl asu'ra distribu%iei
Bradul de fle4ibilitate a a'aratului de distribu%ie
5gistica mi"c)rii 'rduselr "i serviciilr
;odalitile de li*rare
&itmicitatea li*rrii
ondiiile de li*rare
Termenul de li*rare
Faciliti la li*rare
;odalitile de recepie
;odalitile de transport
5curile de ac8izi%inare
Mdalit)%ile de ac8izi%inare
$ltele
$ltele
$ltele
$ltele
7ersoanele responsa%ile:
d( !rmvarea 'rduselr "i#sau serviciilr
Denumire Strategie "i tactici
-ctivit)%ile de 'ublicitate
-sisten%a de s'ecialitate utilizat)
=lemente de re'rezentare a imaginii firmei
<i'uri de 'ublicitate utilizate
)n funcie de o%iect
)n funcie de natura o%iecti*elor urmrite
)n funcie de timpul de reacie
)n funcie de aria geografic
)n funcie de natura pieei int
)n funcie de tipul mesa>ului difu1at
Mediile de transmitere a mesa.elr 'ublicitare
;ediat tiprit
;edia audioA*i1ual
7u%licitatea e:terioar
$lte medii de transmitere a mesa>elor pu%licitare
Obiecte 'rm%inale utilizate
3%iecte promoionale pe din B?rtie sau carton
3%iecte promoionale corporale
$lte o%iecte promoionale
<e8nici de merc8andising
Managementul rela%iilr cu clien%ii
<i'ul de mar2eting al rela%iilr utilizat
+lien%i 'ten%iali
42
;etode de contactare
7ersoanele care contactea1 clienii poteniali
Frec*ena contactrii
7erioada de contactare
3rele de contactare
Durata contactrii
Numrul contactrilor unui client potenial pentru a
o%ine:
o nt?lnire
o *?n1are
+lien%i e4isten%i
;etode de contactare
7ersoanele care contactea1 clienii e:isteni
Frec*ena contactrii
7erioada de contactare
3rele de contactare
Durata contactrii
-ctivit)%ile de rela%ii 'ublice
<i'urile de cam'anii de rela%ii 'ublice utilizate
;ediile de transmitere a mesa>elor de relaii pu%lice
;edia tiprit
;edia audioA*i1ual
$lte medii de transmitere a mesa>elor de relaii pu%lice
6nstrumentele de transmitere a mesa.elr de rela%ii
'ublice
9r%a v@nz)rilr
Tipul de for de *?n1ri utili1at
omisioanele pltite personalului din *?n1ri !6"
;odul de sta%ilire a comisioanelor
$lte stimulente (i %onificaii
Beltuieli ram%ursa%ile personalului din *?n1ri
Beltuieli neram%ursa%ile ale personalului din *?n1ri
43
4. !lanificarea 'rduc%iei "i 'era%iunilr
4.1 *$iectivele de producie i operaiuni
A alitatea produciei (i ser*iciilor
A Fle:i%ilitatea produciei (i ser*iciilor
A .olumul produciei (i ser*iciilor
A osturile de producie
A Termenele de fa%ricaie
A Termenele de li*rare
4.2 Strategia de producie i operaiuni
Denumire Strategie "i tactici
$mplasamentele
$mplasamentele principale
Filiale 2 $mplasamente de producie
suplimentare 2 entre de distri%uie 2 $lte
amplasamente

'paiile destinate produciei sau
prestrii de ser*icii

Biriile
)m%untirile
Htiliti2 ntreinere
Terenurile
;i>loacele fi:e
3%iectele de in*entar
7roducia
7rocesele de producie
7roducti*itatea
apacitatea de producie
ontrolul calitii
9mpactul asupra mediului
ercetare2 de1*oltare
4ogistica
$cBi1iiile
'tocarea (i depo1itarea
)ntreinerea !mentenana"
Iestionarea comen1ilor
Distri%uia fi1ic
$cti*itile de postA*?n1are
7a1 (i protecie
7a1a (i protecia %unurilor
7a1a (i protecia persoanelor
7a1a (i protecia o%iecti*elor
7a1a (i protecia transportului
,cBipamentele necesare
44
4.3 )mplasamentele8 terenurile8 mi1loacele fixe8 o$iectele de inventar
4.3.1 -m'lasamentele
a( -m'lasamentele 'rinci'ale
$dresa amplasamentului:
'uprafaa:
Drepturi de proprietate:
Descrierea destinaiei:
7arcarea:
Transportul:
7osi%ilitile de depo1itare:
7osi%ilitile de ncrcare !e:pediere":
$ltele:
b( 9iliale # -m'lasamente de 'rduc%ie su'limentare # +entre de distribu%ie # -lte
am'lasamente
Numrul:
$mplasamentul:
'uprafaa:
Descrierea destinaiei:
$lte aspecte:
c( S'a%iile destinate 'rduc%iei sau 'rest)rii de servicii
$dresa:
'uprafaa:
Drepturi de proprietate:
Descrierea destinaiei:
Detalii pri*ind utilitile:
$pa curent:
anali1are:
Ia1 metan:
,nergie electric:
,nergie termic:
$%ur teBnologic:
Telefonie digital:
'paii de depo1itare:
Faciliti pentru ncrcare:
Toalete:
i de acces !aerian0 terestru0 fero*iar":
;odaliti de de1*oltare a spaiilor pentru a face fa cre(terii cererii:
d( +8iriile
Durata contractului:
45
Birie 2 ondiii:
&estricii:
oncesiuni:
e( Hmbun)t)%irile
!perei ta*ane0 utiliti etc+ D ce tre%uie fcut pentru amena>area corespun1toare a spaiuluiS"
,:istente:
.iitoare:
'uma acoperit de cBiria(:
'uma acoperit de proprietar:
f( Itilit)%i # Hntre%inere
Denumire Detalieri 7alare lei
Beltuieli lunare:
.ariaia cBeltuielilor datorit acti*itii
desf(urate
Beltuieli medii de ntreinere
.ariaia se1onier a cBeltuielilor
.ariaia cBeltuielilor de ntreinere
$ltele
4.3.2 <erenuri
1r.
rd.
-dres
a
=4istent# de
ac8izi%inat
1um)r
cadastru
Su'rafa%a
Kna de
am'lasare
9rma de
'r'rietate
+ategria
de
flsin%)
Data
ac8izi%iei
7alare
lei
7alare
eur
<O<-5:
!Cona de amplasare !intra*ilan2e:tra*ilan":
Forma de proprietate !pu%lic2pri*at":
ategoria de folosin !ara%il0 forestier !pduri0 rcBitrii0 culturi de ar%u(ti"0 p(une0 f?nee0
plantaii *iticole !*ii"0 pomicole !li*e1i"0 %a1ine piscicole": "
4.3.3 Mi.lace fi4e
1r.
Ord.
Descrierea
&denumire#
=4istent#
De
1r.
buc.
9urnizr Brad de
utilizare
Starea Data
ac8izi%iei
7alare
lei &'er
7alare
lei
7alare
eur
46
mdel( ac8izi%inat buc.(
1
2
3
4
4.3.4 Obiectele de inventar
1r.
Ord.
Descrierea
&denumire#
mdel(
=4istent#
De
ac8izi%inat
1r.
buc.
9urnizr Brad de
utilizare
Starea Data
ac8izi%iei
7alare
lei &'er
buc.(
7alare
lei
7alare
eur
1
2
3
4
4.4 Producia i serviciile
4.4.1 !rcesele de 'rduc%ie "i 'restare de servicii
a( Descrierea 'rceselr de 'rduc%ie
1r.
rd
.
!rdusul# serviciul
<i'ul
'rcesului
de
'rduc%ie
<i'ul de
fabrica%i
e
<i'ul de
'rduc%ie
!rcesul de
munc)
!rcesul
te8nlgic
!rduc%ia v@ndut)
!rduse

Servicii

7@nzarea de m)rfuri

Tipul procesului de producie 2 prestare a ser*iciilor A continuu2discontinuu2natural
47
Tipul de fa%ricaie A fa%ricarea pe comand2 fa%ricarea pe stoc2 fa%ricarea mi:t
Tipul de producie 2 prestare a ser*iciilor A n serie2 n mas2 indi*idual
7rocesul de munc D 3peraiile de munc0 fa1ele de munc0 m?nuirile0 mi(crile
7rocesul teBnologic A Tipul procesului teBnologic !elementar2comple:"0 TeBnologiile utili1ate0
3peraiile teBnologice
b( !rductivitatea
Numrul 1ilelor de lucru2 anga>at2 lun:
7rogramul de lucru normal:
7rogramul de lucru suplimentar:
Numrul orelor de lucru2 anga>at2 lun:
3rgani1area timpului de producie are legtur cu durata ciclului de producie0 care este format
din:
7erioada de lucru
7erioada de ntreruperi
)ntreruperi intrascBim%uri
)ntreruperi de lot
)ntreruperi de a(teptare
)ntreruperi de completare
)ntreruperi interoperaiuni
)ntreruperi interscBim%uri
1r.
rd.
!rdusul#
serviciul
1um)r
de
'rduse#
servicii
necesare
&ttal
lunar(
1um)r
anga.a%i
direct
'rductivi
im'lica%i En
realizarea
'rdusului#
serviciului
1um)r
mediu
'rduse#
servicii
necesare
de
realizat#
anga.at#
lun)
<im'ul
'rductiv
<im'ul
ne'rductiv
<tal
tim' de
munc)#
'rdus
&serviciu(#
anga.at
<tal
tim' de
munc)#
ttal
num)r
'rduse
&servicii(#
anga.at
Timpul de munc
Timpul producti*
Timpul de pregture (i ncBeiere
Timpul operati*
Timp de %a1
Timp de munc manual
Timp de munc manualAmecani1at
Timp de supra*egBere a funcionrii utila>ului
Timp a>uttor
Timp de munc manual
Timp de munc manualAmecani1at
Timp de supra*egBere a funcionrii utila>ului
Timpul de trecere !de la un loc de munc la altul"
4-
Timpul de ser*ire a locului de munc
Timp de ser*ire teBnic
Timp de ser*ire organi1atoric
Timpul neproducti*
Timpul de ntreruperi reglementate
Timp de odiBn (i necesiti fi1iologice
Timpul de ntreruperi condiionate de organi1area muncii
Timpul de ntreruperi condiionate de teBnologie
Timpul de munc neproducti*
Timpul consumat n ca1ul re%utrii unei piese0
Timpul pentru remedierea unei lucrri0 c?nd aceast remediere se datorea1
unei negli>ene a e:ecutantului respecti*0
Timpul pentru scoaterea unei piese dintrAo gramad de piese aruncate la
nt?mplare etc+
Timpul de ntreruperi nereglementate
Timp de ntreruperi nereglementate independente de e:ecutant
Timp de ntreruperi nereglementate dependente de e:ecutant
Timpul de folosire a utila>elor
Timpul de funcionare util a utila>ului
Timp util de mers n sarcin
Timp util de mers n gol
Timpul de funcionare inutil a utila>ului
Timpul de nefuncionare a utila>ului
Timp de ntreruperi reglementate
Timp de ntreruperi nereglementate
Timp de ntreruperi nereglementate independente de utila>
Timp de ntreruperi nereglementate dependente de utila>
Ni*elul cre(terii producti*itii muncii pe parcursul anilor anteriori:
4imitrile producti*itii:
;etode ce pot conduce la reducerea normei de timp fr a pierde din calitate:
$lte metode de cre(tere a producti*itii:
c( +a'acitatea de 'rduc%ie
Numrul de uniti de produse (i 2 sau ser*icii reali1ate pe amplasament:
pe 1i: pe sptm?n: pe lun: pe an:
Numrul de uniti de produse (i 2 sau ser*icii reali1ate ntrAo 1i 2 sptm?n 2 lun 2 an:
4=
7rocentul din capacitatea ma:im de funcionare n pre1ent din punctul de *edere al:
forei de munc: ecBipamentului: spaiilor:
;odul de utili1are n pre1ent a e:cesului de capacitate:
$lte modaliti de utili1are a e:cesului de capacitate a*ute n *edere:
;odaliti de sporire a capacitii de producie:
d( +ntrlul calit)%ii
&esponsa%ilul cu controlul calitii:
$cti*itile ntreprinse pentru controlul produselor (i 2 sau ser*iciilor finite:
$cti*itile ntreprinse pentru asigurarea calitii n cadrul procesului:
;odul de testare a calitii produselor (i 2 sau ser*iciilor:
;odul de moti*are a anga>ailor n scopul asigurrii calitii:
;odul de solicitare a prerii clienilor:
$lte acti*iti ntreprinse pentru controlul calitii:
4.4.2 +ercetare # Dezvltare
7roduse2 ser*icii noi ce se gsesc n stadiul de cercetare:
7roduse2 ser*icii noi ce se gsesc n stadiul de de1*oltare:
&esponsa%ilii n domeniul cercetrii2de1*oltrii:
;odul de folosire a anga>ailor n acti*itatea de cercetare2de1*oltare:
7rocentul din timpul de munc al anga>ailor care este alocat acti*itii de cercetare2de1*oltare0 (i
cBeltuielile aferente:
,cBipamentele necesare pentru acti*itatea de cercetare2de1*oltare0 (i cBeltuielile aferente:
Furni1orii necesari pentru acti*itatea de cercetare2de1*oltare:
7u%licaiile necesare acti*itii de cercetare2de1*oltare0 (i cBeltuielile aferente:
7articiparea la conferine n scopul derulrii acti*itii de cercetare (i de1*oltare0 (i cBeltuielile
aferente:
55
4.! Protecia mediului
4.5.1 6m'actul asu'ra mediului
=fectele activit)%ii firmei asu'ra mediului Encn.ur)trF
=fectele 'rduselr "i serviciilr asu'ra mediului Encn.ur)trF
4.5.2 -ctivit)%i de 'rtec%ia mediului
0eglement)ri relevante cu 'rivire la 'rtec%ia mediuluiF
5icen%e3 autriza%ii3 standarde3 'ermise e4istente 'entru func%inareF
5icen%e3 autriza%ii3 standarde3 'ermise necesare 'entru func%inareF
!lanul de m)surare "i mnitrizare a factrilr de mediu
9actr
de
mediu
!unct de
clectare
date
9recven%a
m)sur)trilr
+aracteristici
m)surate
5imite
admise
Hnregistr)ri 0es'nsabil
=4'lica%iiF
Factor de mediu D spre e:emplu0 ape u1ate0 aer0 sol etc+<
7unct de colectare date D locul unde are loc procesul de colectare a datelor<
Frec*ena msurtorilor D trecei periodicitatea !sptm?nal0 lunar0 trimestrial0 anual etc+"
aracteristici msurate D detalieri cu pri*ire la ceea ce se msoar<
4imite admise D cifre care cuantific limitele admise de poluare de ctre caracteristicile msurate<
)nregistrri D Documentul n care se consemnea1 nregistrrile<
&esponsa%il D 7ersoana !fi1ic sau >uridic" responsa%il cu msurarea (i monitori1area factorilor
de mediu<
-c%iunile derulate vluntar de firm) 'entru a 'rte.a mediul ambiantF
51
-m'lasament #
!rces #
-ctivitate #
O'era%ie
-s'ect de
mediu
identificat
6m'act de
mediu asciat
<i'
func%inare
&1#-(A
Slu%ii te8nice crective
!e:emplificati*"
$telierul $uto 2
Iestionare
de(euri
!e:emplificati*"
'tocarea (i
depo1itarea
temporar a
%ateriilor de
acumulatori
scoase din u1
!e:emplificati*"
7oluare sol
$
!e:emplificati*"
1+ $mena>are spaiu
depo1itare temporar %aterii
de acumulatori<
2+ $cBi1iionare containere
speciale pentru stocarea 2
manipulare 2 transport
%aterii de acumulatori<
3+ ,liminare prin firme
speciali1ate sau predarea la
scBim%<
!e:emplificati*"
,*acuare ape
plu*iale care
antrenea1
acidul
$
!e:emplificati*"
'tocarea (i
depo1itarea
temporar a
an*elopelor
u1ate
!e:emplificati*"
7oluare sol
impact *i1ual
$
!e:emplificati*"
$mena>are spaiu depo1itare
temporar an*elope u1ate (i
eliminare prin firme
speciali1ate sau predarea la
scBim%<
####################
J N K normal
$ K anormal
Bestinarea de"eurilrF
1r.
crt.
<i' de de"eu
'rdus
+d
de"eu
5cul de
unde
'rvine
de"eul
5c de
de'zitare
tem'rar)
0es'nsabil
clectare
Md
de
eliminare
0es'nsabil
eliminare
Obs.
1
2
3
+8eltuieli cu 'rtec%ia mediuluiF
52
1r.
crt.
!rgrame de ac%iuni
+8eltuieli efectuate
'entru 'rtec%ia
mediului f)r)
<7- &lei(
Observa%ii
!lanificate Stadiul
realiz)rii
!lanificat 0ealizat
/ 1 2 3 4 5
1 &eali1at 2
Nereali1at
2
3
4
-ctivit)%i de instruire "i cn"tientizare a 'ersnaluluiF
4.6 9ogistica
4.6.1 -c8izi%iile
7ersoanele cu putere de deci1ie n apro*i1ionare:
;ateriile prime 2 materialele cBeie necesare:
Beltuielile medii asociate acestor %unuri:
Furni1orii:
1r.
rd
.
Denumire <i'ul furnizrului
&'rinci'al# alternativ(
-dresa
;aterii prime (i materiale consuma%ile
1r.
rd.
Materii 'rime "i
materiale cnsumabile
Denumire
furnizr 'rinci'al
Denumire furnizri
alternativi
!nderea
&>( A(
!eridicitatea
J" ponderea furni1orului n apro*i1ionarea cu materia prim respecti*
Dependena de unul sau doi dintre furni1ori n ce pri*e(te materiile prime:
53
'erio1itatea furni1orilor:
apacitatea furni1orilor de a satisface o comand foarte urgent ntrAun timp foarte scurt:
Beltuielile suplimentare pentru satisfacerea comen1ilor urgente:
ondiiile de creditare a furni1orilor:
Beltuielile medii asociate creditelor:
Factorii cBeie n alegerea furni1orului 2 furni1orilor e:isteni:
$lte elemente pri*ind apro*i1ionarea:
4.6.2 Stcarea "i de'zitarea
,numerarea stocurilor necesare:
Ni*elul minim al stocurilor ce tre%uie meninut n permanen:
&esponsa%ilul pentru controlul stocurilor:
Denumire 6ntervalul de tim' necesar
Minim Mediu Ma4im
$ducerea materialelor
de la furni1ori
7roducerea %unurilor
comandate
,:pedierea %unurilor
comandate
ondiii de depo1itare:
'paiul necesar:
Temperatura necesar:
;odul de transmitere a informaiilor pri*ind *?n1rile ctre departamentele de producie (i
apro*i1ionare:
$lte aciuni destinate controlului stocurilor:
4.6.3 Hntre%inerea &mentenan%a(
a" )ntreinerea cldirilor (i structurilor !e:tindere0 modificare0 reparaii"
%" )ntreinerea ecBipamentelor !instalare0 repo1iionare0 reparare"
c" )ntreinerea administrati* cotidian !repo1iionarea0 modificarea0 asigurarea0 repararea
acti*itilor administrati*e (i de %irou"
d" )ntreinerea utilitilor !asigurare0 gestionare0 reparare":
,nergia electric
54
4umina
Ia1ul
$pa
$%urul teBnologic
$erul condiionat
7oluarea
anali1area
De(eurile (i gunoiul
$cti*iti de gospodrie 1ilnic
e" $sigurarea securitii la locul de munc
7rocedurile folosite pentru m%untirea securitii la locul de munc:
7rogramul de lucru folosit pentru ncura>area muncitorilor s respecte protecia muncii:
4.6.4 Bestinarea cmenzilr
&esponsa%ilii cu primirea (i prelucrarea comen1ilor:
;odul de comunicare a comen1ilor de la anga>aii din *?n1ri ctre cei din producie (i e:pediie:
;odalitile de control a promptitudinii (i corectitudinii onorrii comen1ilor:
7rocentul de comen1i nepregtite (i neonorate corespun1tor:
;odul de pregtire a %unurilor pentru e:pediere:
;odalitile de e:pediere:
Beltuielile de e:pediie a unei comen1i medii:
7osi%ilitile de li*rare n condiii deose%ite:
Beltuieli suplimentare pentru li*rrile n condiii deose%ite:
7ersoanele o%ligate la plata cBeltuielilor suplimentare:
;etode alternati*e de li*rare:
&esponsa%ilii cu facturarea:
9nter*alul mediu de timp ntre plasarea comen1ii (i transmiterea facturii:
&esponsa%ilii pentru plile firmei:
7olitica pri*ind plile:
&esponsa%ilii cu deciderea modificrii procedurilor de plat sau facturare:
4.6.5 Distribu%ia fizic)
;odul de reali1are a distri%uiei ctre clieni:
Distri%uia direct:
Distri%uia indirect:
angrosi(ti:
ageni pe %a1 de comision:
,:istena intermediarilor0 *?n1torilor cu ridicata:
Numrul intermediarilor p?n la clientul final:
7uncte tari ale intermediarilor folosii:
7unctele sla%e ale intermediarilor folosii:
Distri%uitorii alternati*i:
Distri%uitori e:clusi*i:
'erio1itatea distri%uitorilor:
&eputaia distri%uitorilor n r?ndul clienilor:
Transportul:
55
Tipurile de pli (i comisioane folosite de distri%uitori:
$lte modaliti alternati*e disponi%ile de distri%uie:
4.6.6 -ctivit)%ile de 'st-v@nzare
7erioada de garanie:
ondiiile de garanie:
7erioada de ser*ice:
ondiiile de ser*ice:
ondiiile de postAser*ice:
7rocentul din produse care necesit reparaii n perioada de ser*ice:
Beltuielile medii asociate unei reparaii n perioada de ser*ice:
7rocentul din produse care necesit reparaii n perioada postAser*ice:
7olitica de retururi:
&ata medie a retururilor:
Beltuielile medii asociate retururilor:
;odalitile de solicitare a prerii clienilor:
4.& Pa,% i protecie
4.$.1 !aza "i 'rtec%ia bunurilr
4.$.2 !aza "i 'rtec%ia 'ersanelr
4.$.3 !aza "i 'rtec%ia biectivelr
7lanul de pa1 al o%iecti*ului
4.$.4 !aza "i 'rtec%ia trans'rtului
!aietul de sarcini0 traseul de urmat0 punctele de oprire cele mai sigure"
56
4.$.5 =c8i'amentele necesare
a( Sisteme de alarmare efrac%ie "i incendiu
centrale de alarmare<
sisteme radio cu cod fi: si saritor<
detectori 79&0 contacte magnetice0 sen1ori de geam spart0 detectori de fum si ga10 detectori
de soc<
sisteme integrate control acces si efractie<
centrale incendiu<
sirene<
dispecerate<
%ariere microunda si infrarosu<
b( Sisteme de cntrl acces
'isteme autonome de control acces !stand alone"<
'isteme integrate control acces A efractie<
'isteme profesionale pentru control acces si ponta><
'isteme fi1ice acces D turnicBeti<
c( Sisteme de su'raveg8ere vide
amere *ideo al%2negru si color<
'peed dome<
4entile<
;onitoare<
'TitcBers0 Uuad0 multiple:oare<
'uporti0 carcase0 accesorii0 pan2tilt0 controlere<
'isteme transmisie *ideo fara fir profesionale<
'isteme de transmisie semnal *ideo la mare distanta<
Time lapse analogic 2 digital<
Digital *oice2*ideo recorder<
d( 6nterfnie
9nterfonie simple
.ideo interfoane
Vale electromagnetice
e( -utmatiz)ri
;otoare pentru pori %atante
;otoare pentru pori culisante
$ccesorii pori culisante
4umini a*erti1are (i semnali1are
8ariere electromecanice
57
f( Obiecte din dtare
'praWuri lacrimogene
)m%rcmintea !*este antiglon2 anti(oc< di*ersificare n funcie de anotimpuri (i specificul
o%iecti*ului D interior2 e:terior0 instituii0 o%iecti*e industriale
$rme de foc
$rme cu ga1
$rme al%e !8astoane tomfa"
Telefoane mo%ile2 staii emisieArecepie
$utospeciale !ma(ini de teren0 autodu%e %lindate pre*1ute cu materiale 7'9"
5-
5. !lanificarea resurselr umane
!.1 *$iectivele de resurse umane
Obiectiv 1 1?1 1?2 1?3 1?4
Numr anga>ai0 din care:
Numrul de persoane de conducere
Numrul de anga>ai T,'$
Numrul de anga>ai direct producti*i
&educerea a%senteismului
&educerea fluctuaiilor de personal
'alariul %rut
8eneficiile
!.2 Strategia de resurse umane
!.3 )nali,a cerinelor i necesarului de personal
5.3.1 Structura de 'ersnal
Numrul total de anga>ai:
7e perioad nedeterminat !permaneni":
7e perioad determinat !temporari":
7erioada de utili1are a anga>ailor temporari:
Numrul total al cola%oratorilor permaneni: temporari:
Numrul de scBim%uri:
Durata scBim%ului:
7rogramul de acti*itate:
alificri de %a1 ale anga>ailor:
;odul de organi1are: X ecBip X indi*idual X altul:
7ersoanele care supra*egBea1 anga>aii:
5=
$lte aspecte pri*ind personalul:
$lte cBeltuieli pri*ind personalul:
'tructura numeric de personal !conducerea societii0 personalul direct (i indirect producti*< *e1i
(i organigrama din $ne:a":
a" conducerea societii:
%" personal direct producti*:
A muncitori
A mai(tri
A ingineri
A alte calificri !preci1ai care"
c" personal indirect producti*:
A administrati*
A mar@eting
A desfacere
A alte departamente !preci1ai care"
5.3.3 1ecesarul de 'ersnal
!.4 3ecrutarea8 selecia i integrarea
5.4.1 0ecrutarea 'ersnalului
;etodele de recrutare:
'ursele de recrutare:
riteriile de recrutare:
7rocesul de recrutare:
,*aluarea riscurilor legate de procesul de recrutare:
5.4.2 Selec%ia 'ersnalului
;etodele de selecie
riteriile de selecie
7rocesul de selecie
,*aluarea riscurilor legate de procesul de selecie:
5.4.3 6ntegrarea 'ersnalului
7rincipiile integrrii personalului:
;etodele de integrare a personalului:
7rocesul de integrare a personalului:
,*aluarea riscurilor legate de procesul de integrare a personalului:
65
!.! Promovarea performanelor
5.5.1 6nstruirea 'rfesinal)
a( !reg)tirea 'rfesinal)
b( !erfec%inarea 'rfesinal)
c( Dezvltarea 'rfesinal)
5.5.2 =valuarea 'erfrman%elr
5.5.3 Stimularea 'erfrman%elr
Dre'turile "i bliga%iile anga.a%ilr
Disci'lina munciiF
disci'lina te8nlgic)
disci'lina rganizatric)
0ecm'ensarea anga.a%ilr
Sanc%iunileF
!.6 0onducerea managerial%
5.6.1 +aracterizarea membrilr ec8i'ei manageriale
,:perien !funcie0 responsa%iliti0 perioad":
'ucces:
,ducaie:
7uncte tari:
7uncte sla%e:
61
5.6.2 +m'ensa%iile "i stimulentele
'alariu:
8eneficii:
$lte stimulente:
5.6.3 +nsiliul Directr &de administra%ie(
Frec*ena reunirii onsiliului Director (i responsa%ilitile:
5.6.4 +mitetul cnsultativ
Funciile:
&esponsa%ilitile:
Frec*ena reunirii:
Numele mem%rilor onsiliului onsultati*0 e:periena profesional0 compensaiile primite:
1+####################################################################
2+####################################################################
3+####################################################################
4+####################################################################
5+####################################################################
5.6.5 -nga.a%i c8eie
9unc%ia 1umele "i
'renumele
Studii 6nterese
financiare
En firm)
=4'erien%a 0es'nsabilit)%i !eriad)
62
5.6.6 !ersnalul de management ce urmeaz) a fi anga.at
Funcia:
alificrile dorite:
'tudii:
,:periena profesional !funcie0 responsa%iliti0 perioad":
Data apro:imati* a anga>rii:
Ni*elul apro:imati* al compensaiilor:
$lte stimulente:
5.6.$ +nsultan%ii "i al%i s'eciali"ti e4terni
Numele firmei:
Numele consultantului:
$lte firme aflate n consultana acestuia:
alificri:
;odul n care este folosit de firm:
5.6.* Stilul de management
Natura (i funciile managementului n firm:
&elaia dintre stilul de management al firmei (i cultura organi1aional a acesteia:
&elaia dintre personalitile anga>ailor cBeie (i stilul de management n firm:
;etodele de reali1are a spiritului de ecBip n r?ndul anga>ailor:
7oliticile pri*ind %eneficiile0 ncBeierea contractului de munc0 promo*area:
;odul de asigurare a comunicrii ntre anga>ai:
;etodele de recunoa(tere (i recompensare a reali1rilor anga>ailor:
;odalitile de o%inere a prerii anga>ailor:
5.6., +ircuite frmale de cmand)
5.6.1/ 0ela%iile infrmale
63
6. !lanificarea financiar-cntabil)
6.1 *$iectivele financiar#conta$ile
)n perioada ########## firma ' ########## urmre(te din punct de *edere financiarAconta%il:
A reducerea riscurilor financiare prin cre(terea cifrei de afaceri anuale cu 156 fa de anul
precedent0 timp de cinci ani<
A re1ol*area situaiilor nepre*1ute prin constituirea anual de re1er*e n procent de 56 din
profitul net al anului precedent0 timp de trei ani0 (i cre(terea profitului net anual cu 156
timp de cinci ani<
A reducerea costului finanrii prin cre(terea capitalului propriu al firmei cu 156 anual timp
de cinci ani0 (i scderea procentului din profitul net anual destinat distri%uirii di*idendelor0
cu 56 n urmtorii trei ani+
6.2 Strategia financiar#conta$il%
1+ .?n1rile A meninerea sau cre(terea *enitului %rut sau net lunar2anual pro*enit din *?n1area
anumitor sau tuturor produselor<
2+ Beltuielile de e:ploatare A reducerea0 meninerea sau cre(terea costurilor directe (i2sau
indirecte de producie pe perioada planificat< e:primarea poate fi una procentual<
3+ ontul de profit (i pierdere A meninerea sau cre(terea procentual a profitului net
pre*i1ionat0 comparati* cu perioadele anterioare<
4+ Flu:ul de numerar A meninerea sau cre(terea ntrAun anumit procent a licBiditilor0 lunar
sau anual0 pe perioada planificat<
5+ 8ilanul D strategia %ilanului poate fi sta%ilit prin prisma indicatorilor de eficien
economic !spre e:emplu rata datoriilor0 gradul de ndatorare0 rata de sol*a%ilitate"<
6+ 9ndicatorii de eficien economic D separat de indicatorii folosii pentru sta%ilirea strategiei
pri*ind %ilanul0 pot fi folosii (i ali indicatori+
64
6.3 Situaia financiar#conta$il%
6.3.1 - 7@nz)rile
!lei0 anul #######"
Denumire
5una
<tal
1 2 3 4 5 6 $ * , 1/ 11 12
- !0ODI+<6- 7L1DI<M
-1 &1ume 'rdus(
a A .olum *?n1ri !%ucati0 litri0 @ilograme etc+"
% A 7re unitar !lei"
c A
omisioane pentru *an1ari !6 din *enitul
%rut"
d A &etururi (i reduceri !6 din *enitul %rut"
e A .enit %rut !a : %"
f A .enit net !a : %" D !e : c" A !e : d"
-2 &1ume 'rdus(
a A .olum *?n1ri !%ucati0 litri0 @ilograme etc+"
% A 7re unitar !lei"
c A
omisioane pentru *an1ari !6 din *enitul
%rut"
d A &etururi (i reduceri !6 din *enitul %rut"
e A .enit %rut !a : %"
f A .enit net !a : %" D !e : c" A !e : d"
-3 &1ume 'rdus(
a A .olum *?n1ri !%uci0 litri0 @ilograme etc+"
% A 7re unitar !lei"
c A
omisioane pentru *?n1ri !6 din *enitul
%rut"
d A &etururi (i reduceri !6 din *enitul %rut"
e A .enit %rut !a : %"
f A .enit net !a : %" D !e : c" A !e : d"
65
-4 <O<-5 &-1?-2?-3(
a A
omisioane pentru *?n1ri !medie
procentuala din *enitul %rut"
% A
&etururi (i reduceri !medie procentuala din
*enitul %rut"
c A Total *enit %rut !$1eG$2eG$3e"
d A Total *enit net !$1fG$2fG$3f"
G 7@nzarea m)rfurilr
G1 &1ume 'rdus(
a A .olum *?n1ri !%uci0 litri0 @ilograme etc+"
% A 7re unitar !lei"
c A
omisioane pentru *?n1ri !6 din *enitul
%rut"
d A &etururi (i reduceri !6 din *enitul %rut"
e A .enit %rut !a : %"
f A .enit net !a : %" D !e : c" A !e : d"
G2 &1ume 'rdus(
a A .olum *?n1ri !%uci0 litri0 @ilograme etc+"
% A 7re unitar !lei"
c A
omisioane pentru *?n1ri !6 din *enitul
%rut"
d A &etururi (i reduceri !6 din *enitul %rut"
e A .enit %rut !a : %"
f A .enit net !a : %" D !e : c 2 155" A !e : d 2 155"
G3 &1ume 'rdus(
a A .olum *?n1ri !%uci0 litri0 @ilograme etc+"
% A 7re unitar !lei"
c A
omisioane pentru *?n1ri !6 din *enitul
%rut"
d A &etururi (i reduceri !6 din *enitul %rut"
e A .enit %rut !a : %"
f A .enit net !a : %" D !c : e" A !d : e"
G4 <O<-5 G &G1?G2?G3(
a A
omisioane pentru *?n1ri !6 din *enitul
%rut"
% A &etururi (i reduceri !6 din *enitul %rut"
c A Total *enit %rut !a : %"
d A Total *enit net !a : %" D c A d
66

T3T$4 .,N9T 8&HT 7roducia *?ndut si
*?n1area mrfurilor !$4cG84c"

T3T$4 .,N9T N,T 7roducia *?ndut si
*?n1area mrfurilor !$4dG84d"
67
6.3.2 - +8eltuieli de mar2eting
!lei0 anul #######"
Dmenii
-nul :::::
<tal
1 2 3 4 5 6 $ * , 1/ 11 12
- -sisten%) de s'ecialitate
1 ;ar@eting27&
2 $genii de pu%licitate
3 'peciali(ti n *?n1ri
4 Design 2 Irafic
5 $ltele
G 6maginea firmei
1 4ogo
2 'logan0 cu*inte cBeie
3 M?rtie personali1at
4 Designul produselor
5 $lte imagini grafice 2 Design
6 $m%alare
7 Decor
- )m%rcmintea anga>ailor
= Loruri
15 $ltele
+ !rduse 'ublicitare
1 Flutura(i !foi *olante"
2 8ro(uri
3 ri de *i1it !cu Bart"
4 ataloage
5 ri de mulumire
6
adouri de protocol !%relocuri0 %locAnotesAuri0
pi:uri0 cra*ate0 %utoni0 insigne0 diplome0 portA
*i1itAuri0 agende0 calendare0 >ucrii0 seturi de %irou
etc+"
7
;ateriale ata(ate produselor !produse QsemnalR0
produse QlegateR"
- upoane pt+ pro%e gratuite0 reduceri de pre
6-
= ,(antioane
15 7ostere
11 8annere
12 $fi(a>e la locul de *?n1are
13 $ltele
D Media ti')rit)
1 Ciare de interes general
a A locale
% A regionale
c A naionale
d A internaionale
5 &e*iste
6 7u%licaii de specialitate
7 ri de telefon
- $nuare0 repertorii
= $ltele
= -udi-vizual
1 &adio
2 Tele*i1iune
3 $ltele
9 -ltele
1 Ialantare2Cone de pre1entare
2 7agini de internet
a A reclama pe internet
% A ntreinere site
c A altele
3 T?rguri (i e:po1iii
4 onferine (i seminarii
5 oncursuri
6 $ciuni promoionale la punctul de *?n1are
7 &elaii pu%lice
- $ltele
<tal &-?G?+?D?=?9(
6.3.3 - +8eltuieli de e4'latare
!lei0 anul #######"
6=
D=<-56=0= 1 2 3 4 5 6 $ * , 1/ 11 12 <O<-5
6. +sturi de 'rduc%ie &Directe(
ostul mrfurilor *?ndute !fr T.$"
;aterii prime0 materiale consuma%ile !fr T.$"
Beltuieli pri*ind materialele de natura o%iectelor de in*entar !653"
!fr T.$"
Beltuieli pri*ind materialele nestocate !654" !fr T.$"
Beltuieli pri*ind animalele si psrile !656" !fr T.$"
Beltuieli pri*ind am%ala>ele !65-" !fr T.$"
$lte cBeltuieli din afar !cu energie (i ap" !fr T.$"
Total salarii nete personal direct producti* !inclusi* %eneficii
nenregistrate n artea de ;unc"
Total contri%uii sociale (i alte reineri A personal direct producti*
66. +sturi indirecte variabile
'er*icii de reparaii (i ntreinere !fr T.$"
$lte ser*icii e:ecutate de teri !fr T.$" A cBeltuieli cu asigurrile
!fi:e"0 cBiria !fi:e"0 studii si cercetri0 cola%oratori0 transportul de
%unuri (i personal0 deplasri0 deta(ri0 transferri
666. +sturi indirecte fi4e
&eclama0 pu%licitate0 cBeltuieli de protocol !fr T.$"
$morti1are indirect producti*
Total salarii nete personal de conducere !inclusi* %eneficii
nenregistrate n artea de ;unc"
Total contri%uii sociale (i alte reineri A personal de conducere
Total salarii nete personal indirect producti* !T+,+'+$+" !inclusi*
%eneficii nenregistrate n artea de ;unc"
Total contri%uii sociale (i alte reineri A personal indirect producti*
!T+,+'+$+"
Ta:e po(tale (i de telecomunicaii !fr T.$"
'er*icii %ancare
Ta:e (i impo1ite indirecte
<O<-5 +N=5<I6=56 D= =O!5O-<-0= &6?66?666(
6.3.4 - +8eltuieli de 'ersnal
!lei0 anul #######"
75
Denumire
-nul :::::::
<tal
1 2 3 4 5 6 $ * , 1/ 11 12
71
1. !ersnal de cnducere
1um)r anga.a%i
'alariu %rut2 anga>at !e:clusi* %eneficii nenregistrate n
;"
Salariu brut# ttal anga.a%i &e4clusiv beneficii
neEnregistrate En +M(
'alariu net2 anga>at
Salarii nete# ttal anga.a%i
8eneficii2 anga>at !nenregistrate n cartea de munc"
Geneficii# ttal anga.a%i &neEnregistrate En cartea de
munc)(
+@"tig salarial# anga.at &salariu net ? beneficii
neEnregistrate En +M(
+ntribu%ii sciale si alte re%ineri salariale
ontri%uii sociale datorate de anga>ai 2 anga>at
ontri%uii sociale datorate de anga>ai 2 total anga>ai
ontri%uii sociale datorate de anga>atori 2 anga>at
ontri%uii sociale datorate de anga>atori 2 total anga>ai
9mpo1it pe salarii 2 anga>at
9mpo1it pe salarii 2 total anga>ai
<tal cntribu%ii sciale si alte re%ineri # anga.at
<tal cntribu%ii sciale si alte re%ineri # ttal
anga.a%i
<tal 'ar%ial 1 &salarii nete ? cntribu%ii si re%ineri ?
beneficii# ttal anga.a%i(
2. !ersnal <.=.S.-. &indirect 'rductiv(
1um)r anga.a%i
'alariu %rut2 anga>at !e:clusi* %eneficii nenregistrate n
;"
Salariu brut# ttal anga.a%i &e4clusiv beneficii
neEnregistrate En +M(
'alariu net2 anga>at
Salarii nete# ttal anga.a%i
8eneficii2 anga>at !nenregistrate n cartea de munc"
Geneficii# ttal anga.a%i &e4clusiv cntribu%ii sciale(
+@"tig salarial# anga.at &salariu net ? beneficii
neEnregistrate En +M(
+ntribu%ii sciale si alte re%ineri salariale
72
ontri%uii sociale datorate de anga>ai 2 anga>at
ontri%uii sociale datorate de anga>ai 2 total anga>ai
ontri%uii sociale datorate de anga>atori 2 anga>at
ontri%uii sociale datorate de anga>atori 2 total anga>ai
9mpo1it pe salarii 2 anga>at
9mpo1it pe salarii 2 total anga>ai
<tal cntribu%ii sciale si alte re%ineri # anga.at
<tal cntribu%ii sciale si alte re%ineri # ttal
anga.a%i
<tal 'ar%ial 2 &salarii nete ? cntribu%ii si re%ineri ?
beneficii# ttal anga.a%i(
3. !ersnal direct 'rductiv
1um)r anga.a%i
'alariu %rut2 anga>at !e:clusi* %eneficii nenregistrate n
;"
Salariu brut# ttal anga.a%i &e4clusiv beneficii
neEnregistrate En +M(
'alariu net2 anga>at
Salarii nete# ttal anga.a%i
8eneficii2 anga>at !nenregistrate n cartea de munc"
Geneficii# ttal anga.a%i &e4clusiv cntribu%ii sciale(
+@"tig salarial# anga.at &salariu net ? beneficii
neEnregistrate En +M(
+ntribu%ii sciale si alte re%ineri salariale
ontri%uii sociale datorate de anga>ai 2 anga>at
ontri%uii sociale datorate de anga>ai 2 total anga>ai
ontri%uii sociale datorate de anga>atori 2 anga>at
ontri%uii sociale datorate de anga>atori 2 total anga>ai
9mpo1it pe salarii 2 anga>at
9mpo1it pe salarii 2 total anga>ai
<tal cntribu%ii sciale si alte re%ineri # anga.at
<tal cntribu%ii sciale si alte re%ineri # ttal
anga.a%i
<tal 'ar%ial 3 &salarii nete ? cntribu%ii si re%ineri ?
beneficii# ttal anga.a%i(
<O<-5 &1?2?3(
Numr total anga>ai
'alarii %rute2 total anga>ai !e:clusi* %eneficii
73
nenregistrate n ;"
'alarii nete2 total anga>ai
8eneficii2 total anga>ai !e:clusi* contri%uii sociale"
Total contri%uii sociale si alte reineri 2 total anga>ai
<O<-5 +N. !=0SO1-5 &salarii nete?cntribu%ii si
re%ineri?beneficii# ttal anga.a%i(
74
6.3.5 - +ntul de 'rfit "i 'ierdere
!lei0 anul #######"
Nr+ Denumirea indicatrului 1r. -nul
3rd+ rd. 1 2 3 4 5 6 $ * , 1/ 11 12 -nul
1
+ifra de afaceri net) &rd. /2 la /5( 1
7roducia *?ndut !ct+ 751G752G753G754G755G756G75-" 2
.enituri din *?n1area mrfurilor !ct+ 757" 3

.enituri din do%?n1i nregistrate de entitile al cror o%iect
principal de acti*itate l constituie leasingul !ct+ 766" 4
.enituri din su%*enii de e:ploatare aferente cifrei de afaceri
nete !ct+ 7411" 5
2 7aria%ia stcurilr de 'rduse finite "i a 'rduc%iei En curs
de e4ecu%ie &ct. $11( Sld + 6
Sld D 7
3 !rduc%ia realizat) de entitate 'entru sc'urile sale
'r'rii "i ca'italizat) &!rduc%ia imbilizat)( &ct. $21?$22( -
4 -lte venituri din e4'latare &ct. $41$?$5*( =
&rd. /1?/6-/$?/*?/,(
7enituri din e4'latare <tal
1/
5a +8eltuieli cu materiile 'rime "i materialele cnsumabile
&ct. 6/1?6/2-$412( 11
$lte cBeltuieli materiale !ct+ 653G654G656G65-" 12
% $lte cBeltuieli e:terne !cu energie si apa" !ct+ 655A7413" 13
c Beltuieli pri*ind mrfurile !ct+ 657" 14
6 +8eltuieli cu 'ersnalul &rd.16?1$( 15
a 'alarii (i indemni1aii !ct+ 641G642A7414" 16
% Beltuieli cu asigurrile (i protecia social !ct+ 645A7415" 17
$a -.ust)ri de valare 'rivind imbiliz)rile cr'rale "i
necr'rale &rd. 1,-2/( 1*
a1 A Beltuieli !ct+ 6-11G6-13" 1=
a2 A .enituri !ct+ 7-13G7-15" 25
7% -.ust)ri de valare activelr circulante &rd.22-23( 21
%1 A Beltuieli !ct+ 654G6-14" 22
%2 A .enituri !ct+ 754G7-14" 23
* -lte c8eltuieli de e4'latare &rd 25 la 2*( 24
75
-+1 Beltuieli pri*ind prestaiile e:terne
!ct+611G612G613G614G621G622G623G624G625G626G627G62
-A7416" 25
-+2 Beltuieli cu alte impo1ite0 ta:e (i *rsminte asimilate !ct+
635" 26
-+3 Beltuieli cu despgu%iri0 donaii (i acti*ele cedate !ct+ 65-" 27
Beltuieli pri*ind do%?n1ile de refinanare nregistrate de
entitile al cror o%iect principal de acti*itate l constituie
leasingul !ct+ 666J" 2-
-.ust)ri 'rivind 'rvizianele &rd.3/-31( 2=
A Beltuieli !ct+ 6-12" 35
A .enituri !ct+ 7-12" 31
&rd.11 la 15?1*?21?24?2,(
+8eltuieli de e4'latare <tal
32
!rfitul sau 'ierderea din e4'latare
&0ezultatul din e4'latare(
A 7rofit !rd+15A32" 33
A 7ierdere !rd+32A15" 34
, 7enituri din interese de 'artici'are &ct. $611?$613( 35
A din care0 *enituri o%inute de la entitile afiliate 36
1/
7enituri din alte investi%ii "i Em'rumuturi care fac 'arte
din activele imbilizate &ct.$63( 37
A din care0 *enituri o%inute de la entitile afiliate 3-
11 7enituri din db@nzi &ct. $66( 3=
A din care0 *enituri o%inute de la entitile afiliate 45
-lte venituri financiare &ct. $62?$64?$65?$6$?$6*( 41
&rd.35?3$?3,?41(
7enituri financiare <tal
42
12
-.ust)ri de valare 'rivind imbiliz)rile financiare "i
investitiile de%inute ca active circulante &rd.44-45( 43
A Beltuieli !ct+ 6-6" 44
A .enituri !ct+ 7-6" 45
13 +8eltuieli 'rivind db@nzile &ct. 666-$41*( 46
A din care0 cBeltuielile n relaia cu entitile afiliate 47
-lte c8eltuieli financiare &ct. 663?664?665?66$?66*( 4-
&rd.43?46?4*(
+8eltuieli financiare <tal
4,
!rfitul sau 'ierderea financiar)
76
&0ezultatul financiar(F
A 7rofit !rd+ 42A4=" 55
A 7ierdere !rd+4=A42" 51
14 !rfitul sau 'ierderea curent)
&0ezultatul curent &rdinar((F
A 7rofit !rd+15G42A32A4=" 52
A 7ierdere !rd+ 32G4=A15A42" 53
15
7enituri e4trardinare &ct. $$1( 54
16
+8eltuieli e4trardinare &ct. 6$1( 55
1$ !rfitul sau 'ierderea din activitatea e4trardinar)
&0ezultatul e4trardinar(F
A 7rofit !rd+ 54A55" 56
A 7ierdere !rd+ 55A54" 57

:enituri totale .rd. 12;42;!4/ 5-

05eltuieli totale .rd. 32;4";!!/ 5=
!rfitul sau 'ierderea brut) &0ezultatul brut(F
A 7rofit !rd+ 5-A5=" 65
A 7ierdere !rd+ 5=A5-" 61
1- 9mpo1itul pe profit !ct+ 6=1" 62
1= $lte impo1itele nepre1entate la elementele de mai sus !ct+ 6=-" 63
2/ !rfitul sau 'ierderea net &)( e4erci%iului financiar
&0ezultatul net al e4erci%iului(F
A 7rofit !rd+ 65A62A63" 64

A 7ierdere !rd+ 61G62G63" !rd+ 62G63A65" 65
77
6.3.6 - 9lu4ul de numerar &metda direct)(
!lei0 anul #######"
-nul
O!=0-P6I1=- # !=06O-D- 1 2 3 4 5 6 $ * ,
1
/
1
1
1
2 -nul
6. -+<676<-<=- D= 617=S<6P66 Q6 961-1P-0=
$+ Total intrri de licBiditi din:
$port la capitalul social
&etrageri de capital social
.?n1ri de acti*e0 inclusi* T.$
redite pe termen lung0 din care:
A )mprumut $
A )mprumut 8
A )mprumut
8+ Total ie(iri de licBiditi prin:
$cBi1iii de acti*e fi:e corporale0 inclusi* T.$
$cBi1iii de acti*e fi:e necorporale0 inclusi* T.$
re(terea in*estiiilor n curs
+ ,:cedent 2 Deficit de licBiditi !$A8"
D1+ &am%ursri de redite pe termen mediu (i lung0 din care:
A )mprumut $ !inclusi* a*ansul"
A )mprumut 8 !inclusi* a*ansul"
A )mprumut !inclusi* a*ansul"
D2+ 7li de do%?n1i la redite pe termen mediu (i lung0 din care:
A )mprumut $
A )mprumut 8
A )mprumut
,+ Flu: de licBiditi din acti*itatea de in*estiii (i finanare !AD1AD2"
66. -+<676<-<=- D= =O!5O-<-0= Q6 -5<= -+<676<MP6
F+ )ncasri din acti*itatea de e:ploatare0 inclusi* T.$0 dup ca1:
F1+ .?n1ri e:istente !fr afacerea 2 proiectul ce urmea1 a fi creditat"
F2+ .?n1ri generate de afacerea 2 proiectul ce urmea1 a fi creditat
F3+ .ariaia stocurilor
F4+ .enituri din producia de imo%ili1ri
F5+ $lte *enituri din e:ploatare e:clusi* *?n1area de acti*e
7-
I+ )ncasri din acti*itatea financiar
M+ )ncasri din acti*itatea e:cepional
9+ redite pe termen scurt
Y+ Total 9ntrri de numerar !FGIGMG9"
Z+ 7li pentru acti*itatea de e:ploatare0 inclusi* T.$ !dup ca1"0 din care:
Z1+ ;aterii prime A intrri de stocuri
Z2+ ;ateriale consuma%ile A intrri de stocuri
Z3+ ;ateriale de natura o%iectelor de in*entar A intrri de stocuri
Z4+ Beltuieli pri*ind materialele nestocate
Z5+ $lte cBeltuieli din afar !e:terne0 pri*ind energia (i apa"
Z6+ $nimale (i psri A intrri de stocuri
Z7+ ;rfuri A intrri de stocuri
Z-+ $m%ala>e A intrri de stocuri
Z=+ Beltuieli cu ntreinerea (i reparaiile
Z15+ Beltuieli cu rede*enele0 locaiile de gestiune (i cBiriile
Z11+ Beltuieli cu primele de asigurare
Z12+ Beltuieli cu studiile (i cercetrile
Z13+ Beltuieli cu cola%oratorii
Z14+ Beltuieli pri*ind comisioanele (i onorariile
Z15+ Beltuieli de protocol0 reclama (i pu%licitate
Z16+ Beltuieli de protocol0 reclama (i pu%licitate A Nededucti%ile
Z17+ Beltuieli cu transportul de %unuri (i personal
Z1-+ Beltuieli cu deplasri0 deta(ri0 (i transferri
Z1=+ Beltuieli po(tale (i ta:e de telecomunicaii
Z25+ Beltuieli cu ser*iciile %ancare (i asimilate
Z21+ $lte cBeltuieli cu ser*iciile e:ecutate de teri
Z22+ Beltuieli cu alte impo1ite0 ta:e (i *rsminte asimilate
Z23+ Beltuieli cu salariile personalului !inclusi* $'"0 din care:
Z23+1+ Beltuieli cu personalul direct producti* !inclusi* $'"
Z23+2+ Beltuieli cu personalul T,'$ !inclusi* $'"
Z23+3+ Beltuieli cu personalul de conducere !inclusi* $'"
Z23+4+ $lte cBeltuieli cu personalul !inclusi* $'"
Z24+ 7ierderi din creane (i de%itori di*er(i
Z25+ $lte cBeltuieli de e:ploatare !amen1i0 penaliti0 donaii etc+"
4+ Flu: %rut e:clusi* pli pentru impo1it pe profit (i T.$ !YAZ"
;+ 7li !G" (i recuperri !A" pentru impo1ite (i ta:e
;1+ T.$ de plat
7=
;2+ 9mpo1it pe profit
N1 &am%ursri de credite pe termen scurt
N2 7li de do%?n1i la credite pe termen scurt
31 7li e:cepionale
32 Di*idende
7+ Total pli0 e:clusi* cele aferente e:ploatrii !;GN1GN2G31G32"
[+ Flu: de numerar din acti*itatea curent !4A7"
666. 95IO D= 56+N6D6<MP6 &+-SN 95OJ(
&+ Flu: de licBiditi net al perioadei ![G,"
'+ Disponi%il de numerar al lunii precedente
<. Dis'nibil de numerar curent &S?0(
6.3.$ Gilan%ul
!lei0 anul #######"
-5
1r.
rd.
Denumire 5una <tal
1 2 3 4 5 6 $ * , 1/ 11 12
-. -ctive imbilizate
51 9+ 9mo%ili1ri necorporale
52 99+ 9mo%ili1ri corporale
53 999+ 9mo%ili1ri financiare
/4 -ctive imbilizate - <tal !rd+ 51 la 53"
G. -ctive circulante
55 9+ 'tocuri
56 99+ reane
57 999+ 9n*estiii financiare pe termen scurt
5- 9.+ asa si conturi la %anci
/, -ctive circulante - <tal !rd+ 55 la 5-"
1/ +. +8eltuieli in avans
11
D. Datrii ce trebuie 'latite intr-
'eriada de 'ana la un an
12
=. -ctive circulante nete3 res'ectiv
datrii curente nete !rd+ 5=G15A11A1-"
13
9. <tal active minus datrii curente
!rd+ 54G12A17"
14
B. Datrii ce trebuie 'latite intr-
'eriada mai mare de un an
15
N. !rviziane 'entru riscuri si
c8eltuieli
16 6. 7enituri in avans !rd+ 17G1-"0 din care
17 ct+ 131
1- ct+ 472
;. +a'ital si rezerve
1= 6. +a'ital !rd+25 la 22" din care:
25 A capital su%scris ne*rsat
21 A capital su%scris *rsat
22 A patrimoniul regiei
23 66. !rime de ca'ital
24 666. 0ezerve din reevaluare A 'old
25 A 'old D
26 67. 0ezerve
27 7. 0ezultatul re'rtat A 'old
2- A 'old D
2=
76. 0ezultatul e4ercitiului financiar
A 'old
-1
35 A 'old D
31 0e'artizarea 'rfitului la dividende
32
<tal ca'italuri 'r'rii
!rd+1=G23G24A25G26G27A2-G2=A35A31"
33 !atrimniul 'ublic
34 <tal ca'italuri !rd+ 33G34 "
-2
6.4 Previ,iuni financiar#conta$ile
6.4.1 - 6'teze 'revizinale
9at care ar tre%ui s fie n principal ipote1ele pre*i1ionale:
a" pentru primii doi ani de planificare:
A 7aritatea leu2euro:
A &ata inflaiei
A .aloare mi>loace intrri fi:e amorti1a%ile:
A 7erioada de amorti1are:
A .aloare mi>loace intrri fi:e neamorti1a%ile:
A .enituri lunare n anul ##### din producia *?ndut:
A .enituri lunare n anul ##### din *?n1area de mrfuri:
A Beltuieli lunare cu materiile prime0 materiale consuma%ile n anul ####:
A $lte cBeltuieli din afar !energie0 ap0 ga1" n anul ####:
A 'alarii %rute personal 2 lun:
A 'alariu %rut Director Ieneral sau personalul de management:
A ontri%uii sociale (i alte reineri:
A Beltuieli cu pu%licitatea (i de protocol:
A Ta:e0 impo1ite (i alte *rsminte asimilate:
A ota de impo1it pe profit:
A ostul ser*iciilor de reparaii (i ntreinere !6 din *eniturile din producia *?ndut 2 lun":
A ostul altor ser*icii e:ecutate de teri !conta%ilitate0 consultan0 altele":
A Ta:e po(tale (i de telecomunicaii:
A oeficient de reparti1are a di*idendelor !6 din profitul net":
A $ltele
%" pentru ceilali ani ai perioadei planificate:
A re(tere anual a *eniturilor din producia *?ndut: 156 fa de anul precedent<
A re(tere anual a tuturor cBeltuielilor: 156 fa de anul precedent<
A oeficient de reparti1are a di*idendelor: n medie cu 56 fa de anul precedent+
A $ltele
-3
6.4.2 - +8eltuielile de demarare
!lei0 anul #######"
Denumire -nul :::: <tal
1 2 3 4 5 6 $ * , 1/ 11 12
-m'lasamente
Birie 2 cumprare
Depo1ite 2 garanii !utiliti"
)m%untiri 2 reparaii etc+
$lte cBeltuieli legate de amplasamente
=c8i'amente
;o%ilier
Htila>e 2 ecBipamente
alculatoare 2 softTare
ase de marcat
Telefoane
$uto*eBicule
$lte ecBipamente
Materii 'rime3 materiale
'tocuri iniiale
;ateriale 2 comp+ pt+ producie
;ateriale de pre1entare 2 reclam
$ltele
+8eltuieli 'rivind ta4ele "i 'resta%iile e4terne
4icene 2 permise
onta%ilitate
Ta:e legale
$sigurri
$cti*iti de promo*are
onsultan n ;g+ \ ;@+
onsultan n design
0ezerve
7entru salarii
7entru cBeltuieli de funcionare
7entru cBeltuieli nepre*1ute
<O<-5
-4
6.4.3 7@nz)rile
a( !reviziuni lunare 'rivind v@nz)rile 'entru 'rimul an de activitate
!lei0 anul #######"
Denumire
-nul :::::
<tal
1 2 3 4 5 6 $ * , 1/ 11 12
- !0ODI+<6- 7-1DI<-
-1 &1ume 'rdus(
a A .olum *?n1ri !%ucati0 litri0 @ilograme etc+"
% A 7re unitar !lei"
c A omisioane pentru *an1ari !6 din *enitul %rut"
d A &etururi (i reduceri !6 din *enitul %rut"
e A .enit %rut !a : %"
f A .enit net !a : %" D !e : c" A !e : d"
-2 &1ume 'rdus(
a A .olum *?n1ri !%ucati0 litri0 @ilograme etc+"
% A 7re unitar !lei"
c A omisioane pentru *an1ari !6 din *enitul %rut"
d A &etururi (i reduceri !6 din *enitul %rut"
e A .enit %rut !a : %"
f A .enit net !a : %" D !e : c" A !e : d"
-3 &1ume 'rdus(
a A .olum *?n1ri !%ucati0 litri0 @ilograme etc+"
% A 7re unitar !lei"
c A omisioane pentru *an1ari !6 din *enitul %rut"
d A &etururi (i reduceri !6 din *enitul %rut"
e A .enit %rut !a : %"
f A .enit net !a : %" D !e : c" A !e : d"
-4 <O<-5 &-1?-2?-3(
a A
omisioane pentru *an1ari !medie procentuala din
*enitul %rut"
% A
&etururi (i reduceri !medie procentuala din *enitul
%rut"
c A Total *enit %rut !$1eG$2eG$3e"
d A Total *enit net !$1fG$2fG$3f"
-5
G 7anzarea marfurilr
G1 &1ume 'rdus(
a A .olum *?n1ri !%ucati0 litri0 @ilograme etc+"
% A 7re unitar !lei"
c A omisioane pentru *an1ari !6 din *enitul %rut"
d A &etururi (i reduceri !6 din *enitul %rut"
e A .enit %rut !a : %"
f A .enit net !a : %" D !e : c" A !e : d"
G2 &1ume 'rdus(
a A .olum *?n1ri !%ucati0 litri0 @ilograme etc+"
% A 7re unitar !lei"
c A omisioane pentru *an1ari !6 din *enitul %rut"
d A &etururi (i reduceri !6 din *enitul %rut"
e A .enit %rut !a : %"
f A .enit net !a : %" D !e : c 2 155" A !e : d 2 155"
G3 &1ume 'rdus(
a A .olum *?n1ri !%ucati0 litri0 @ilograme etc+"
% A 7re unitar !lei"
c A omisioane pentru *an1ari !6 din *enitul %rut"
d A &etururi (i reduceri !6 din *enitul %rut"
e A .enit %rut !a : %"
f A .enit net !a : %" D !c : e" A !d : e"
G4 <O<-5 G &G1?G2?G3(
a A omisioane pentru *an1ari !6 din *enitul %rut"
% A &etururi (i reduceri !6 din *enitul %rut"
c A Total *enit %rut !a : %"
d A Total *enit net !a : %" D c A d

T3T$4 .,N9T 8&HT 7roductia *anduta si
*an1area marfurilor !$4cG84c"

T3T$4 .,N9T N,T 7roductia *anduta si
*an1area marfurilor !$4dG84d"
b( !reviziuni anuale 'rivind v@nz)rile
!lei0 anii#######"
-6
Denumire 1 1?1 1?2 1?3 1?4
- - - !0ODI+<6- 7L1DI<M
-1 &1ume 'rdus(
a A .olum *?n1ri !%ucati0 litri0 @ilograme etc+"
% A 7re unitar !lei"
c A omisioane pentru *an1ari !6 din *enitul %rut"
d A &etururi (i reduceri !6 din *enitul %rut"
e A .enit %rut !a : %"
f A .enit net !a : %" D !e : c" A !e : d"
-2 &1ume 'rdus(
a A .olum *?n1ri !%ucati0 litri0 @ilograme etc+"
% A 7re unitar !lei"
c A omisioane pentru *an1ari !6 din *enitul %rut"
d A &etururi (i reduceri !6 din *enitul %rut"
e A .enit %rut !a : %"
f A .enit net !a : %" D !e : c" A !e : d"
-3 &1ume 'rdus(
a A .olum *?n1ri !%ucati0 litri0 @ilograme etc+"
% A 7re unitar !lei"
c A omisioane pentru *an1ari !6 din *enitul %rut"
d A &etururi (i reduceri !6 din *enitul %rut"
e A .enit %rut !a : %"
f A .enit net !a : %" D !e : c" A !e : d"
-4 <O<-5 &-1?-2?-3(
a A omisioane pentru *an1ari !medie procentuala din *enitul %rut"
% A &etururi (i reduceri !medie procentuala din *enitul %rut"
c A Total *enit %rut !$1eG$2eG$3e"
d A Total *enit net !$1fG$2fG$3f"
G 7anzarea marfurilr
G1 &1ume 'rdus(
a A .olum *?n1ri !%ucati0 litri0 @ilograme etc+"
% A 7re unitar !lei"
c A omisioane pentru *an1ari !6 din *enitul %rut"
d A &etururi (i reduceri !6 din *enitul %rut"
e A .enit %rut !a : %"
-7
f A .enit net !a : %" D !e : c" A !e : d"
G2 &1ume 'rdus(
a A .olum *?n1ri !%ucati0 litri0 @ilograme etc+"
% A 7re unitar !lei"
c A omisioane pentru *an1ari !6 din *enitul %rut"
d A &etururi (i reduceri !6 din *enitul %rut"
e A .enit %rut !a : %"
f A .enit net !a : %" D !e : c" A !e : d"
G3 &1ume 'rdus(
a A .olum *?n1ri !%ucati0 litri0 @ilograme etc+"
% A 7re unitar !lei"
c A omisioane pentru *an1ari !6 din *enitul %rut"
d A &etururi (i reduceri !6 din *enitul %rut"
e A .enit %rut !a : %"
f A .enit net !a : %" D !e : c" A !e : d"
G4 <O<-5 G &G1?G2?G3(
a A omisioane pentru *an1ari !6 din *enitul %rut"
% A &etururi (i reduceri !6 din *enitul %rut"
c A Total *enit %rut !a : %"
d A Total *enit net !a : %" D c A d

<O<-5 7=16< G0I< !rductia vanduta si vanzarea marfurilr
&-4c?G4c(

<O<-5 7=16< 1=< !rductia vanduta si vanzarea marfurilr
&-4d?G4d(
6.4.4 - +8eltuieli de mar2eting
a( !reviziuni lunare 'rivind c8eltuielile de mar2eting 'entru 'rimul an de activitate
!lei0 anul #######"
Dmenii
-nul :::::
<tal
1 2 3 4 5 6 $ * , 1/ 11 12
- -sisten%) de s'ecialitate
--
1 ;ar@eting27&
2 $genii de pu%licitate
3 'peciali(ti n *?n1ri
4 Design 2 Irafic
5 $ltele
G 6maginea firmei
1 4ogo
2 'logan0 cu*inte cBeie
3 M?rtie personali1at
4 Designul produselor
5 $lte imagini grafice 2 Design
6 $m%alare
7 Decor
- )m%rcmintea anga>ailor
= Loruri
15 $ltele
+ !rduse 'ublicitare
1 Flutura(i !foi *olante"
2 8ro(uri
3 ri de *i1it !cu Bart"
4 ataloage
5 ri de mulumire
6
adouri de protocol !%relocuri0 %locAnotesA
uri0 pi:uri0 cra*ate0 %utoni0 insigne0 diplome0
portA*i1itAuri0 agende0 calendare0 >ucrii0
seturi de %irou etc+"
7
;ateriale ata(ate produselor !produse
QsemnalR0 produse QlegateR"
- upoane pt+ pro%e gratuite0 reduceri de pre
= ,(antioane
15 7ostere
11 8annere
12 $fi(a>e la locul de *?n1are
13 $ltele
D Media ti')rit)
1 Ciare de interes general
a A locale
% A regionale
-=
c A naionale
d A internaionale
5 &e*iste
6 7u%licaii de specialitate
7 ri de telefon
- $nuare0 repertorii
= $ltele
= -udi-vizual
1 &adio
2 Tele*i1iune
3 $ltele
9 -ltele
1 Ialantare2Cone de pre1entare
2 7agini de internet
a A reclama pe internet
% A ntreinere site
c A altele
3 T?rguri (i e:po1iii
4 onferine (i seminarii
5 oncursuri
6 $ciuni promoionale la punctul de *?n1are
7 &elaii pu%lice
- $ltele
<tal &-?G?+?D?=?9(
b( !reviziuni anuale 'rivind c8eltuielile de mar2eting
!lei0 anul #######"
Dmenii
-nul
1 1?1 1?2 1?3 1?4
- -sisten%) de s'ecialitate
1 ;ar@eting27&
2 $genii de pu%licitate
3 'peciali(ti n *?n1ri
4 Design 2 Irafic
=5
5 $ltele
G 6maginea firmei
1 4ogo
2 'logan0 cu*inte cBeie
3 M?rtie personali1at
4 Designul produselor
5 $lte imagini grafice 2 Design
6 $m%alare
7 Decor
- )m%rcmintea anga>ailor
= Loruri
15 $ltele
+ !rduse 'ublicitare
1 Flutura(i !foi *olante"
2 8ro(uri
3 ri de *i1it !cu Bart"
4 ataloage
5 ri de mulumire
6
adouri de protocol !%relocuri0 %locAnotesAuri0 pi:uri0 cra*ate0
%utoni0 insigne0 diplome0 portA*i1itAuri0 agende0 calendare0 >ucrii0
seturi de %irou etc+"
7 ;ateriale ata(ate produselor !produse QsemnalR0 produse QlegateR"
- upoane pentru pro%e gratuite0 reduceri de pre
= ,(antioane
15 7ostere
11 8annere
12 $fi(a>e la locul de *?n1are
13 $ltele
D Media ti')rit)
1 Ciare de interes general
a A locale
% A regionale
c A naionale
d A internaionale
5 &e*iste
6 7u%licaii de specialitate
7 ri de telefon
- $nuare0 repertorii
=1
= $ltele
= -udi-vizual
1 &adio
2 Tele*i1iune
3 $ltele
9 -ltele
1 Ialantare2Cone de pre1entare
2 7agini de internet
a A reclama pe internet
% A ntreinere site
3 T?rguri (i e:po1iii
4 onferine (i seminarii
5 oncursuri
6 $ciuni promoionale la punctul de *?n1are
7 &elaii pu%lice
- $ltele
<tal &-?G?+?D?=?9(
6.4.5 - +8eltuieli de e4'latare
a( !reviziuni lunare 'rivind c8eltuielile de e4'latare 'entru 'rimul an de activitate
!lei0 anul #######"
D=<-56=0= 1 2 3 4 5 6 $ * , 1/ 11 12 <O<-5
6. +sturi de 'rduc%ie &Directe(
ostul mrfurilor *?ndute !fr T.$"
;aterii prime0 materiale consuma%ile !fr T.$"
Beltuieli pri*ind materialele de natura o%iectelor de in*entar !653"
!fr T.$"
Beltuieli pri*ind materialele nestocate !654" !fr T.$"
Beltuieli pri*ind animalele si psrile !656" !fr T.$"
Beltuieli pri*ind am%ala>ele !65-" !fr T.$"
$lte cBeltuieli din afar !cu energie (i ap" !fr T.$"
=2
Total salarii nete personal direct producti* !inclusi* %eneficii
nenregistrate n artea de ;unc"
Total contri%uii sociale (i alte reineri A personal direct producti*
66. +sturi indirecte variabile
'er*icii de reparaii (i ntreinere !fr T.$"
$lte ser*icii e:ecutate de teri !fr T.$" A cBeltuieli cu asigurrile
!fi:e"0 cBiria !fi:e"0 studii si cercetri0 cola%oratori0 transportul de
%unuri (i personal0 deplasri0 deta(ri0 transferri
666. +sturi indirecte fi4e
&eclama0 pu%licitate0 cBeltuieli de protocol !fr T.$"
$morti1are indirect producti*
Total salarii nete personal de conducere !inclusi* %eneficii
nenregistrate n artea de ;unc"
Total contri%uii sociale (i alte reineri A personal de conducere
Total salarii nete personal indirect producti* !T+,+'+$+" !inclusi*
%eneficii nenregistrate n artea de ;unc"
Total contri%uii sociale (i alte reineri A personal indirect producti*
!T+,+'+$+"
Ta:e po(tale (i de telecomunicaii !fr T.$"
'er*icii %ancare
Ta:e (i impo1ite indirecte
<O<-5 +N=5<I6=56 D= =O!5O-<-0= &6?66?666(
=3
b( !reviziuni anuale 'rivind c8eltuielile de e4'latare
!lei0 anii #######"
D=<-56=0= 1 1?1 1?2 1?3 1?4
6. +sturi de 'rduc%ie &Directe(
ostul mrfurilor *?ndute !fr T.$"
;aterii prime0 materiale consuma%ile !fr T.$"
Beltuieli pri*ind materialele de natura o%iectelor de in*entar !653"
!fr T.$"
Beltuieli pri*ind materialele nestocate !654" !fr T.$"
Beltuieli pri*ind animalele si psrile !656" !fr T.$"
Beltuieli pri*ind am%ala>ele !65-" !fr T.$"
$lte cBeltuieli din afar !cu energie (i ap" !fr T.$"
Total salarii nete personal direct producti* !inclusi* %eneficii
nenregistrate n artea de ;unc"
Total contri%uii sociale (i alte reineri A personal direct producti*
66. +sturi indirecte variabile
'er*icii de reparaii (i ntreinere !fr T.$"
$lte ser*icii e:ecutate de teri !fr T.$" A cBeltuieli cu asigurrile
!fi:e"0 cBiria !fi:e"0 studii si cercetri0 cola%oratori0 transportul de
%unuri (i personal0 deplasri0 deta(ri0 transferri
666. +sturi indirecte fi4e
&eclama (i pu%licitate !fr T.$"
$morti1are indirect producti*
Total salarii nete personal de conducere !inclusi* %eneficii
nenregistrate n artea de ;unc"
Total contri%uii sociale (i alte reineri A personal de conducere
Total salarii nete personal indirect producti* !T+,+'+$+" !inclusi*
%eneficii nenregistrate n artea de ;unc"
Total contri%uii sociale (i alte reineri A personal indirect producti*
!T+,+'+$+"
Ta:e po(tale (i de telecomunicaii !fr T.$"
'er*icii %ancare
Ta:e (i impo1ite indirecte
<O<-5 +N=5<I6=56 D= =O!5O-<-0= &6?66?666(
=4
6.4.6 - +8eltuieli de 'ersnal
a( !reviziuni lunare 'rivind c8eltuielile de 'ersnal
!lei0 anul #######"
Denumire
-nul :::::::
<tal
1 2 3 4 5 6 $ * , 1/ 11 12
1. !ersnal de cnducere
1um)r anga.a%i
'alariu %rut2 anga>at !e:clusi* %eneficii nenregistrate n
;"
Salariu brut# ttal anga.a%i &e4clusiv beneficii
neEnregistrate En +M(
'alariu net2 anga>at
Salarii nete# ttal anga.a%i
8eneficii2 anga>at !nenregistrate n cartea de munc"
Geneficii# ttal anga.a%i &neEnregistrate En cartea de
munc)(
+@"tig salarial# anga.at &salariu net ? beneficii
neEnregistrate En +M(
+ntribu%ii sciale si alte re%ineri salariale
ontri%uii sociale datorate de anga>ai 2 anga>at
ontri%uii sociale datorate de anga>ai 2 total anga>ai
ontri%uii sociale datorate de anga>atori 2 anga>at
ontri%uii sociale datorate de anga>atori 2 total anga>ai
9mpo1it pe salarii 2 anga>at
9mpo1it pe salarii 2 total anga>ai
<tal cntribu%ii sciale si alte re%ineri # anga.at
<tal cntribu%ii sciale si alte re%ineri # ttal
anga.a%i
<tal 'ar%ial 1 &salarii nete ? cntribu%ii si re%ineri ?
beneficii# ttal anga.a%i(
2. !ersnal <.=.S.-. &indirect 'rductiv(
1um)r anga.a%i
=5
'alariu %rut2 anga>at !e:clusi* %eneficii nenregistrate n
;"
Salariu brut# ttal anga.a%i &e4clusiv beneficii
neEnregistrate En +M(
'alariu net2 anga>at
Salarii nete# ttal anga.a%i
8eneficii2 anga>at !nenregistrate n cartea de munc"
Geneficii# ttal anga.a%i &e4clusiv cntribu%ii sciale(
+@"tig salarial# anga.at &salariu net ? beneficii
neEnregistrate En +M(
+ntribu%ii sciale si alte re%ineri salariale
ontri%uii sociale datorate de anga>ai 2 anga>at
ontri%uii sociale datorate de anga>ai 2 total anga>ai
ontri%uii sociale datorate de anga>atori 2 anga>at
ontri%uii sociale datorate de anga>atori 2 total anga>ai
9mpo1it pe salarii 2 anga>at
9mpo1it pe salarii 2 total anga>ai
<tal cntribu%ii sciale si alte re%ineri # anga.at
<tal cntribu%ii sciale si alte re%ineri # ttal
anga.a%i
<tal 'ar%ial 2 &salarii nete ? cntribu%ii si re%ineri ?
beneficii# ttal anga.a%i(
3. !ersnal direct 'rductiv
1um)r anga.a%i
'alariu %rut2 anga>at !e:clusi* %eneficii nenregistrate n
;"
Salariu brut# ttal anga.a%i &e4clusiv beneficii
neEnregistrate En +M(
'alariu net2 anga>at
Salarii nete# ttal anga.a%i
8eneficii2 anga>at !nenregistrate n cartea de munc"
Geneficii# ttal anga.a%i &e4clusiv cntribu%ii sciale(
+@"tig salarial# anga.at &salariu net ? beneficii
neEnregistrate En +M(
+ntribu%ii sciale si alte re%ineri salariale
ontri%uii sociale datorate de anga>ai 2 anga>at
ontri%uii sociale datorate de anga>ai 2 total anga>ai
ontri%uii sociale datorate de anga>atori 2 anga>at
=6
ontri%uii sociale datorate de anga>atori 2 total anga>ai
9mpo1it pe salarii 2 anga>at
9mpo1it pe salarii 2 total anga>ai
<tal cntribu%ii sciale si alte re%ineri # anga.at
<tal cntribu%ii sciale si alte re%ineri # ttal
anga.a%i
<tal 'ar%ial 3 &salarii nete ? cntribu%ii si re%ineri ?
beneficii# ttal anga.a%i(
<O<-5 &1?2?3(
Numr total anga>ai
'alarii %rute2 total anga>ai !e:clusi* %eneficii
nenregistrate n ;"
'alarii nete2 total anga>ai
8eneficii2 total anga>ai !e:clusi* contri%uii sociale"
Total contri%uii sociale si alte reineri 2 total anga>ai
<O<-5 +N. !=0SO1-5 &salarii nete?cntribu%ii si
re%ineri?beneficii# ttal anga.a%i(
=7
b( !reviziuni anuale 'rivind c8eltuielile de 'ersnal
!lei0 anii #######"
Denumire 1 1?1 1?2 1?3 1?4
1. !ersnal de cnducere
Numr mediu anga>ai 2 an
Salarii brute# lun)# anga.at &e4clusiv beneficii neEnregistrate En +M(
Salarii brute# lun)# ttal anga.a%i &e4clusiv beneficii neEnregistrate En +M(
Salarii brute# an# anga.at &e4clusiv beneficii neEnregistrate En +M(
Salarii brute# an# ttal anga.a%i &e4clusiv beneficii neEnregistrate En +M(
'alarii nete2 lun2 anga>at
'alarii nete2 an2 total anga>ai
Geneficii# lun)# anga.at &neEnregistrate En cartea de munc)(
Geneficii# an# ttal anga.a%i &neEnregistrate En cartea de munc)(
ontri%uii sociale2 lun2 anga>at
ontri%uii sociale2 an2 total anga>ai
<tal 'ar%ial 1 &salarii nete ? cntribu%ii si re%ineri ? beneficii# an# ttal anga.a%i(
2. !ersnal <.=.S.-. &indirect 'rductiv(
Numr mediu anga>ai 2 an
Salarii brute# lun)# anga.at &e4clusiv beneficii neEnregistrate En +M(
Salarii brute# lun)# ttal anga.a%i &e4clusiv beneficii neEnregistrate En +M(
Salarii brute# an# anga.at &e4clusiv beneficii neEnregistrate En +M(
Salarii brute# an# ttal anga.a%i &e4clusiv beneficii neEnregistrate En +M(
'alarii nete2 lun2 anga>at
'alarii nete2 an2 total anga>ai
Geneficii# lun)# anga.at &neEnregistrate En cartea de munc)(
Geneficii# an# ttal anga.a%i &neEnregistrate En cartea de munc)(
ontri%uii sociale2 lun2 anga>at
ontri%uii sociale2 an2 total anga>ai
<tal 'ar%ial 2 &salarii nete ? cntribu%ii si re%ineri ? beneficii# an# ttal anga.a%i(
3. !ersnal direct 'rductiv
Numr mediu anga>ai 2 an
Salarii brute# lun)# anga.at &e4clusiv beneficii neEnregistrate En +M(
Salarii brute# lun)# ttal anga.a%i &e4clusiv beneficii neEnregistrate En +M(
Salarii brute# an# anga.at &e4clusiv beneficii neEnregistrate En +M(
Salarii brute# an# ttal anga.a%i &e4clusiv beneficii neEnregistrate En +M(
=-
'alarii nete2 lun2 anga>at
'alarii nete2 an2 total anga>ai
Geneficii# lun)# anga.at &neEnregistrate En cartea de munc)(
Geneficii# an# ttal anga.a%i &neEnregistrate En cartea de munc)(
ontri%uii sociale2 lun2 anga>at
ontri%uii sociale2 an2 total anga>ai
<tal 'ar%ial 3 &salarii nete ? cntribu%ii si re%ineri ? beneficii# an# ttal anga.a%i(
<O<-5 &1?2?3(
Numr mediu anga>ai 2 an
Salarii brute# lun)# ttal anga.a%i &e4clusiv beneficii neEnregistrate En +M(
Salarii brute# an# ttal anga.a%i &e4clusiv beneficii neEnregistrate En +M(
'alarii nete2 lun2 total anga>ai
'alarii nete2 an2 total anga>ai
Geneficii# lun)# ttal anga.a%i &neEnregistrate En cartea de munc)(
Geneficii# an# ttal anga.a%i &neEnregistrate En cartea de munc)(
ontri%uii sociale2 lun2 total anga>ai
ontri%uii sociale2 an2 total anga>ai
<tal 1?2?3 &salarii nete?cntribu%ii si re%ineri?beneficii# an# ttal anga.a%i(
==
6.4.$ - +ntul de 'rfit "i 'ierdere
a( !reviziuni lunare 'rivind +ntul de 'rfit si 'ierdere 'entru 'rimul an de activitate
!conturile asupra crora nu sAau fcut pre*i1ionri sau nu au fost incluse *alori nominale au fost eliminate pentru simplificarea ta%elului"
!lei0 anul #######"
Nr+ Denumirea indicatrului 1r. -nul
3rd+ rd. 1 2 3 4 5 6 $ * , 1/ 11 12 -nul
1
+ifra de afaceri net) &rd. /2 la /5( 1
7roducia *?ndut !ct+ 751G752G753G754G755G756G75-" 2
.enituri din *?n1area mrfurilor !ct+ 757" 3

.enituri din do%?n1i nregistrate de entitile al cror o%iect
principal de acti*itate l constituie leasingul !ct+ 766" 4
.enituri din su%*enii de e:ploatare aferente cifrei de afaceri
nete !ct+ 7411" 5
2 7aria%ia stcurilr de 'rduse finite "i a 'rduc%iei En curs
de e4ecu%ie &ct. $11( Sld + 6
Sld D 7
3 !rduc%ia realizat) de entitate 'entru sc'urile sale
'r'rii "i ca'italizat) &!rduc%ia imbilizat)( &ct. $21?$22( -
4 -lte venituri din e4'latare &ct. $41$?$5*( =
&rd. /1?/6-/$?/*?/,(
7enituri din e4'latare <tal
1/
5a +8eltuieli cu materiile 'rime "i materialele cnsumabile
&ct. 6/1?6/2-$412( 11
$lte cBeltuieli materiale !ct+ 653G654G656G65-" 12
% $lte cBeltuieli e:terne !cu energie si apa" !ct+ 655A7413" 13
c Beltuieli pri*ind mrfurile !ct+ 657" 14
6 +8eltuieli cu 'ersnalul &rd.16?1$( 15
a 'alarii (i indemni1aii !ct+ 641G642A7414" 16
% Beltuieli cu asigurrile (i protecia social !ct+ 645A7415" 17
$a -.ust)ri de valare 'rivind imbiliz)rile cr'rale "i
necr'rale &rd. 1,-2/( 1*
a1 A Beltuieli !ct+ 6-11G6-13" 1=
a2 A .enituri !ct+ 7-13G7-15" 25
7% -.ust)ri de valare activelr circulante &rd.22-23( 21
%1 A Beltuieli !ct+ 654G6-14" 22
155
%2 A .enituri !ct+ 754G7-14" 23
* -lte c8eltuieli de e4'latare &rd 25 la 2*( 24
-+1 Beltuieli pri*ind prestaiile e:terne
!ct+611G612G613G614G621G622G623G624G625G626G627G62
-A7416" 25
-+2 Beltuieli cu alte impo1ite0 ta:e (i *rsminte asimilate !ct+
635" 26
-+3 Beltuieli cu despgu%iri0 donaii (i acti*ele cedate !ct+ 65-" 27
Beltuieli pri*ind do%?n1ile de refinanare nregistrate de
entitile al cror o%iect principal de acti*itate il constituie
leasingul !ct+ 666J" 2-
-.ust)ri 'rivind 'rvizianele &rd.3/-31( 2=
A Beltuieli !ct+ 6-12" 35
A .enituri !ct+ 7-12" 31
&rd.11 la 15?1*?21?24?2,(
+8eltuieli de e4'latare <tal
32
!rfitul sau 'ierderea din e4'latare
&0ezultatul din e4'latare(
A 7rofit !rd+15A32" 33
A 7ierdere !rd+32A15" 34
, 7enituri din interese de 'artici'are &ct. $611?$613( 35
A din care0 *enituri o%inute de la entitile afiliate 36
1/
7enituri din alte investi%ii "i Em'rumuturi care fac 'arte
din activele imbilizate &ct.$63( 37
A din care0 *enituri o%inute de la entitile afiliate 3-
11 7enituri din db@nzi &ct. $66( 3=
A din care0 *enituri o%inute de la entitile afiliate 45
-lte venituri financiare &ct. $62?$64?$65?$6$?$6*( 41
&rd.35?3$?3,?41(
7enituri financiare <tal
42
12
-.ust)ri de valare 'rivind imbiliz)rile financiare "i
investitiile de%inute ca active circulante &rd.44-45( 43
A Beltuieli !ct+ 6-6" 44
A .enituri !ct+ 7-6" 45
13 +8eltuieli 'rivind db@nzile &ct. 666-$41*( 46
A din care0 cBeltuielile n relaia cu entitile afiliate 47
-lte c8eltuieli financiare &ct. 663?664?665?66$?66*( 4-
151
&rd.43?46?4*(
+8eltuieli financiare <tal
4,
!rfitul sau 'ierderea financiar)
&0ezultatul financiar(F
A 7rofit !rd+ 42A4=" 55
A 7ierdere !rd+4=A42" 51
14 !rfitul sau 'ierderea curent)
&0ezultatul curent &rdinar((F
A 7rofit !rd+15G42A32A4=" 52
A 7ierdere !rd+ 32G4=A15A42" 53
15
7enituri e4trardinare &ct. $$1( 54
16
+8eltuieli e4trardinare &ct. 6$1( 55
1$ !rfitul sau 'ierderea din activitatea e4trardinar)
&0ezultatul e4trardinar(F
A 7rofit !rd+ 54A55" 56
A 7ierdere !rd+ 55A54" 57

:enituri totale .rd. 12;42;!4/ 5-

05eltuieli totale .rd. 32;4";!!/ 5=
!rfitul sau 'ierderea brut) &0ezultatul brut(F
A 7rofit !rd+ 5-A5=" 65
A 7ierdere !rd+ 5=A5-" 61
1- 9mpo1itul pe profit !ct+ 6=1" 62
1= $lte impo1itele nepre1entate la elementele de mai sus !ct+ 6=-" 63
2/ !rfitul sau 'ierderea net &)( e4erci%iului financiar
&0ezultatul net al e4erci%iului(F
A 7rofit !rd+ 65A62A63" 64

A 7ierdere !rd+ 61G62G63" !rd+ 62G63A65" 65
b( !reviziuni anuale 'rivind +ntul de 'rfit si 'ierdere
!conturile asupra crora nu sAau fcut pre*i1ionri sau nu au fost incluse *alori nominale au fost eliminate pentru simplificarea ta%elului"
152
!lei0 anii #######"
Nr+ Denumirea indicatrului 1r. -nul
3rd+ rd. 1 1?1 1?2 1?3 1?5
1
+ifra de afaceri net) &rd. /2 la /5( 1
7roducia *?ndut !ct+ 751G752G753G754G755G756G75-" 2
.enituri din *?n1area mrfurilor !ct+ 757" 3

.enituri din do%?n1i nregistrate de entitile al cror o%iect
principal de acti*itate l constituie leasingul !ct+ 766" 4
.enituri din su%*enii de e:ploatare aferente cifrei de afaceri
nete !ct+ 7411" 5
2 7aria%ia stcurilr de 'rduse finite "i a 'rduc%iei En curs
de e4ecu%ie &ct. $11( Sld + 6
Sld D 7
3 !rduc%ia realizat) de entitate 'entru sc'urile sale
'r'rii "i ca'italizat) &!rduc%ia imbilizat)( &ct. $21?$22( -
4 -lte venituri din e4'latare &ct. $41$?$5*( =
&rd. /1?/6-/$?/*?/,(
7enituri din e4'latare <tal
1/
5a +8eltuieli cu materiile 'rime "i materialele cnsumabile
&ct. 6/1?6/2-$412( 11
$lte cBeltuieli materiale !ct+ 653G654G656G65-" 12
% $lte cBeltuieli e:terne !cu energie si apa" !ct+ 655A7413" 13
c Beltuieli pri*ind mrfurile !ct+ 657" 14
6 +8eltuieli cu 'ersnalul &rd.16?1$( 15
a 'alarii (i indemni1aii !ct+ 641G642A7414" 16
% Beltuieli cu asigurrile (i protecia social !ct+ 645A7415" 17
$a -.ust)ri de valare 'rivind imbiliz)rile cr'rale "i
necr'rale &rd. 1,-2/( 1*
a1 A Beltuieli !ct+ 6-11G6-13" 1=
a2 A .enituri !ct+ 7-13G7-15" 25
7% -.ust)ri de valare activelr circulante &rd.22-23( 21
%1 A Beltuieli !ct+ 654G6-14" 22
%2 A .enituri !ct+ 754G7-14" 23
* -lte c8eltuieli de e4'latare &rd 25 la 2*( 24
-+1 Beltuieli pri*ind prestaiile e:terne
!ct+611G612G613G614G621G622G623G624G625G626G627G62
-A7416" 25
153
-+2 Beltuieli cu alte impo1ite0 ta:e (i *rsminte asimilate !ct+
635" 26
-+3 Beltuieli cu despgu%iri0 donaii (i acti*ele cedate !ct+ 65-" 27
Beltuieli pri*ind do%?n1ile de refinanare nregistrate de
entitile al cror o%iect principal de acti*itate il constituie
leasingul !ct+ 666J" 2-
-.ust)ri 'rivind 'rvizianele &rd.3/-31( 2=
A Beltuieli !ct+ 6-12" 35
A .enituri !ct+ 7-12" 31
&rd.11 la 15?1*?21?24?2,(
+8eltuieli de e4'latare <tal
32
!rfitul sau 'ierderea din e4'latare
&0ezultatul din e4'latare(
A 7rofit !rd+15A32" 33
A 7ierdere !rd+32A15" 34
, 7enituri din interese de 'artici'are &ct. $611?$613( 35
A din care0 *enituri o%inute de la entitile afiliate 36
1/
7enituri din alte investi%ii "i Em'rumuturi care fac 'arte
din activele imbilizate &ct.$63( 37
A din care0 *enituri o%inute de la entitile afiliate 3-
11 7enituri din db@nzi &ct. $66( 3=
A din care0 *enituri o%inute de la entitile afiliate 45
-lte venituri financiare &ct. $62?$64?$65?$6$?$6*( 41
&rd.35?3$?3,?41(
7enituri financiare <tal
42
12
-.ust)ri de valare 'rivind imbiliz)rile financiare "i
investitiile de%inute ca active circulante &rd.44-45( 43
A Beltuieli !ct+ 6-6" 44
A .enituri !ct+ 7-6" 45
13 +8eltuieli 'rivind db@nzile &ct. 666-$41*( 46
A din care0 cBeltuielile n relaia cu entitile afiliate 47
-lte c8eltuieli financiare &ct. 663?664?665?66$?66*( 4-
&rd.43?46?4*(
+8eltuieli financiare <tal
4,
!rfitul sau 'ierderea financiar)
&0ezultatul financiar(F
A 7rofit !rd+ 42A4=" 55
A 7ierdere !rd+4=A42" 51
154
14 !rfitul sau 'ierderea curent)
&0ezultatul curent &rdinar((F
A 7rofit !rd+15G42A32A4=" 52
A 7ierdere !rd+ 32G4=A15A42" 53
15
7enituri e4trardinare &ct. $$1( 54
16
+8eltuieli e4trardinare &ct. 6$1( 55
1$ !rfitul sau 'ierderea din activitatea e4trardinar)
&0ezultatul e4trardinar(F
A 7rofit !rd+ 54A55" 56
A 7ierdere !rd+ 55A54" 57

:enituri totale .rd. 12;42;!4/ 5-

05eltuieli totale .rd. 32;4";!!/ 5=
!rfitul sau 'ierderea brut) &0ezultatul brut(F
A 7rofit !rd+ 5-A5=" 65
A 7ierdere !rd+ 5=A5-" 61
1- 9mpo1itul pe profit !ct+ 6=1" 62
1= $lte impo1itele nepre1entate la elementele de mai sus !ct+ 6=-" 63
2/ !rfitul sau 'ierderea net &)( e4erci%iului financiar
&0ezultatul net al e4erci%iului(F
A 7rofit !rd+ 65A62A63" 64

A 7ierdere !rd+ 61G62G63" !rd+ 62G63A65" 65
6.4.* - !rfitul 'revizinat
!lunar2trimestrial2semestrial2anual"
!lei0 anii #######"
Denumire 1 1?1 1?2 1?3 1?4
.enituri totale
155
Beltuieli totale
7rofit %rut
9mpo1it pe profit
7rofit net
156
6.4., - 9lu4ul de numerar &metda direct)(
a( !reviziuni lunare 'rivind 9lu4ul de numerar 'entru 'rimul an de activitate
!lei0 anul #######"
-nul
O!=0-P6I1=- # !=06O-D- 1 2 3 4 5 6 $ * ,
1
/
1
1
1
2 -nul
6. -+<676<-<=- D= 617=S<6P66 Q6 961-1P-0=
$+ Total intrri de licBiditi din:
$port la capitalul social
&etrageri de capital social
.?n1ri de acti*e0 inclusi* T.$
redite pe termen lung0 din care:
A )mprumut $
A )mprumut 8
A )mprumut
8+ Total ie(iri de licBiditi prin:
$cBi1iii de acti*e fi:e corporale0 inclusi* T.$
$cBi1iii de acti*e fi:e necorporale0 inclusi* T.$
re(terea in*estiiilor n curs
+ ,:cedent 2 Deficit de licBiditi !$A8"
D1+ &am%ursri de redite pe termen mediu (i lung0 din care:
A )mprumut $ !inclusi* a*ansul"
A )mprumut 8 !inclusi* a*ansul"
A )mprumut !inclusi* a*ansul"
D2+ 7li de do%?n1i la redite pe termen mediu (i lung0 din care:
A )mprumut $
A )mprumut 8
A )mprumut
,+ Flu: de licBiditi din acti*itatea de in*estiii (i finanare !AD1AD2"
66. -+<676<-<=- D= =O!5O-<-0= Q6 -5<= -+<676<MP6
F+ )ncasri din acti*itatea de e:ploatare0 inclusi* T.$0 dup ca1:
F1+ .?n1ri e:istente !fr afacerea 2 proiectul ce urmea1 a fi creditat"
F2+ .?n1ri generate de afacerea 2 proiectul ce urmea1 a fi creditat
F3+ .ariaia stocurilor
157
F4+ .enituri din producia de imo%ili1ri
F5+ $lte *enituri din e:ploatare e:clusi* *?n1area de acti*e
I+ )ncasri din acti*itatea financiar
M+ )ncasri din acti*itatea e:cepional
9+ redite pe termen scurt
Y+ Total 9ntrri de numerar !FGIGMG9"
Z+ 7li pentru acti*itatea de e:ploatare0 inclusi* T.$ !dup ca1"0 din care:
Z1+ ;aterii prime A intrri de stocuri
Z2+ ;ateriale consuma%ile A intrri de stocuri
Z3+ ;ateriale de natura o%iectelor de in*entar A intrri de stocuri
Z4+ Beltuieli pri*ind materialele nestocate
Z5+ $lte cBeltuieli din afar !e:terne0 pri*ind energia (i apa"
Z6+ $nimale (i psri A intrri de stocuri
Z7+ ;rfuri A intrri de stocuri
Z-+ $m%ala>e A intrri de stocuri
Z=+ Beltuieli cu ntreinerea (i reparaiile
Z15+ Beltuieli cu rede*enele0 locaiile de gestiune (i cBiriile
Z11+ Beltuieli cu primele de asigurare
Z12+ Beltuieli cu studiile (i cercetrile
Z13+ Beltuieli cu cola%oratorii
Z14+ Beltuieli pri*ind comisioanele (i onorariile
Z15+ Beltuieli de protocol0 reclama (i pu%licitate
Z16+ Beltuieli de protocol0 reclama (i pu%licitate A Nededucti%ile
Z17+ Beltuieli cu transportul de %unuri (i personal
Z1-+ Beltuieli cu deplasri0 deta(ri0 (i transferri
Z1=+ Beltuieli po(tale (i ta:e de telecomunicaii
Z25+ Beltuieli cu ser*iciile %ancare (i asimilate
Z21+ $lte cBeltuieli cu ser*iciile e:ecutate de teri
Z22+ Beltuieli cu alte impo1ite0 ta:e (i *rsminte asimilate
Z23+ Beltuieli cu salariile personalului !inclusi* $'"0 din care:
Z23+1+ Beltuieli cu personalul direct producti* !inclusi* $'"
Z23+2+ Beltuieli cu personalul T,'$ !inclusi* $'"
Z23+3+ Beltuieli cu personalul de conducere !inclusi* $'"
Z23+4+ $lte cBeltuieli cu personalul !inclusi* $'"
Z24+ 7ierderi din creane (i de%itori di*er(i
Z25+ $lte cBeltuieli de e:ploatare !amen1i0 penaliti0 donaii etc+"
4+ Flu: %rut e:clusi* pli pentru impo1it pe profit (i T.$ !YAZ"
15-
;+ 7li !G" (i recuperri !A" pentru impo1ite (i ta:e
;1+ T.$ de plat
;2+ 9mpo1it pe profit
N1 &am%ursri de credite pe termen scurt
N2 7li de do%?n1i la credite pe termen scurt
31 7li e:cepionale
32 Di*idende
7+ Total pli0 e:clusi* cele aferente e:ploatrii !;GN1GN2G31G32"
[+ Flu: de numerar din acti*itatea curent !4A7"
666. 95IO D= 56+N6D6<MP6 &+-SN 95OJ(
&+ Flu: de licBiditi net al perioadei ![G,"
'+ Disponi%il de numerar al lunii precedente
<. Dis'nibil de numerar curent &S?0(
b( !reviziuni anuale 'rivind 9lu4ul de numerar
!lei0 anii #######"

O!=0-P6I1=- # !=06O-D- 1 1?1 1?2 1?3 1?4
6. -+<676<-<=- D= 617=S<6P66 Q6 961-1P-0=
$+ Total intrri de licBiditi din:
$port la capitalul social
&etrageri de capital social
.?n1ri de acti*e0 inclusi* T.$
redite pe termen lung0 din care:
A )mprumut $
A )mprumut 8
A )mprumut
8+ Total ie(iri de licBiditi prin:
$cBi1iii de acti*e fi:e corporale0 inclusi* T.$
$cBi1iii de acti*e fi:e necorporale0 inclusi* T.$
re(terea in*estiiilor n curs
15=
+ ,:cedent 2 Deficit de licBiditi !$A8"
D1+ &am%ursri de redite pe termen mediu (i lung0 din care:
A )mprumut $ !inclusi* a*ansul"
A )mprumut 8 !inclusi* a*ansul"
A )mprumut !inclusi* a*ansul"
D2+ 7li de do%?n1i la redite pe termen mediu (i lung0 din care:
A )mprumut $
A )mprumut 8
A )mprumut
,+ Flu: de licBiditi din acti*itatea de in*estiii (i finanare !AD1AD2"
66. -+<676<-<=- D= =O!5O-<-0= Q6 -5<= -+<676<MP6
F+ )ncasri din acti*itatea de e:ploatare0 inclusi* T.$0 dup ca1:
F1+ .?n1ri e:istente !fr afacerea 2 proiectul ce urmea1 a fi creditat"
F2+ .?n1ri generate de afacerea 2 proiectul ce urmea1 a fi creditat
F3+ .ariaia stocurilor
F4+ .enituri din producia de imo%ili1ri
F5+ $lte *enituri din e:ploatare e:clusi* *?n1area de acti*e
I+ )ncasri din acti*itatea financiar
M+ )ncasri din acti*itatea e:cepional
9+ redite pe termen scurt
Y+ Total 9ntrri de numerar !FGIGMG9"
Z+ 7li pentru acti*itatea de e:ploatare0 inclusi* T.$ !dup ca1"0 din care:
Z1+ ;aterii prime A intrri de stocuri
Z2+ ;ateriale consuma%ile A intrri de stocuri
Z3+ ;ateriale de natura o%iectelor de in*entar A intrri de stocuri
Z4+ Beltuieli pri*ind materialele nestocate
Z5+ $lte cBeltuieli din afar !e:terne0 pri*ind energia (i apa"
Z6+ $nimale (i psri A intrri de stocuri
Z7+ ;rfuri A intrri de stocuri
Z-+ $m%ala>e A intrri de stocuri
Z=+ Beltuieli cu ntreinerea (i reparaiile
Z15+ Beltuieli cu rede*enele0 locaiile de gestiune (i cBiriile
Z11+ Beltuieli cu primele de asigurare
Z12+ Beltuieli cu studiile (i cercetrile
Z13+ Beltuieli cu cola%oratorii
Z14+ Beltuieli pri*ind comisioanele (i onorariile
Z15+ Beltuieli de protocol0 reclama (i pu%licitate
115
Z16+ Beltuieli de protocol0 reclama (i pu%licitate A Nededucti%ile
Z17+ Beltuieli cu transportul de %unuri (i personal
Z1-+ Beltuieli cu deplasri0 deta(ri0 (i transferri
Z1=+ Beltuieli po(tale (i ta:e de telecomunicaii
Z25+ Beltuieli cu ser*iciile %ancare (i asimilate
Z21+ $lte cBeltuieli cu ser*iciile e:ecutate de teri
Z22+ Beltuieli cu alte impo1ite0 ta:e (i *rsminte asimilate
Z23+ Beltuieli cu salariile personalului !inclusi* $'"0 din care:
Z23+1+ Beltuieli cu personalul direct producti* !inclusi* $'"
Z23+2+ Beltuieli cu personalul T,'$ !inclusi* $'"
Z23+3+ Beltuieli cu personalul de conducere !inclusi* $'"
Z23+4+ $lte cBeltuieli cu personalul !inclusi* $'"
Z24+ 7ierderi din creane (i de%itori di*er(i
Z25+ $lte cBeltuieli de e:ploatare !amen1i0 penaliti0 donaii etc+"
4+ Flu: %rut e:clusi* pli pentru impo1it pe profit (i T.$ !YAZ"
;+ 7li !G" (i recuperri !A" pentru impo1ite (i ta:e
;1+ T.$ de plat
;2+ 9mpo1it pe profit
N1 &am%ursri de credite pe termen scurt
N2 7li de do%?n1i la credite pe termen scurt
31 7li e:cepionale
32 Di*idende
7+ Total pli0 e:clusi* cele aferente e:ploatrii !;GN1GN2G31G32"
[+ Flu: de numerar din acti*itatea curent !4A7"
666. 95IO D= 56+N6D6<MP6 &+-SN 95OJ(
&+ Flu: de licBiditi net al perioadei ![G,"
'+ Disponi%il de numerar al lunii precedente
<. Dis'nibil de numerar curent &S?0(
6.4.1/ - Gilan%ul
a( !reviziuni lunare 'rivind Gilan%ul 'entru 'rimul an de activitate
!lei0 anul #######"
111
1r.
rd.
Denumire -nul :::: <tal
1 2 3 4 5 6 $ * , 1/ 11 12
-. -ctive imbilizate
51 9+ 9mo%ili1ri necorporale
52 99+ 9mo%ili1ri corporale
53 999+ 9mo%ili1ri financiare
/4 -ctive imbilizate - <tal !rd+ 51 la 53"
G. -ctive circulante
55 9+ 'tocuri
56 99+ reane
57 999+ 9n*estiii financiare pe termen scurt
5- 9.+ asa si conturi la %nci
/, -ctive circulante - <tal !rd+ 55 la 5-"
1/ +. +8eltuieli in avans
11
D. Datrii ce trebuie 'l)tite intr-
'eriada de 'ana la un an
12
=. -ctive circulante nete3 res'ectiv
datrii curente nete !rd+ 5=G15A11A1-"
13
9. <tal active minus datrii curente
!rd+ 54G12A17"
14
B. Datrii ce trebuie 'l)tite intr-
'eriada mai mare de un an
15
N. !rviziane 'entru riscuri si
c8eltuieli
16 6. 7enituri in avans !rd+ 17G1-"0 din care
17 ct+ 131
1- ct+ 472
;. +a'ital si rezerve
1= 6. +a'ital !rd+25 la 22" din care:
25 A capital su%scris ne*rsat
21 A capital su%scris *rsat
22 A patrimoniul regiei
23 66. !rime de ca'ital
24 666. 0ezerve din reevaluare A 'old
25 A 'old D
26 67. 0ezerve
27 7. 0ezultatul re'rtat A 'old
2- A 'old D
2=
76. 0ezultatul e4erci%iului financiar
A 'old
112
35 A 'old D
31 0e'artizarea 'rfitului la dividende
32
<tal ca'italuri 'r'rii
!rd+1=G23G24A25G26G27A2-G2=A35A31"
33 !atrimniul 'ublic
34 <tal ca'italuri !rd+ 33G34 "
b( !reviziuni anuale 'rivind Gilan%ul
!lei0 anii #######"
1r.
rd.
Denumire 1 1?1 1?2 1?3 1?4
-. -ctive imbilizate
/1 6. 6mbiliz)ri necr'rale
/2 66. 6mbiliz)ri cr'rale
/3 666. 6mbiliz)ri financiare
/4 -ctive imbilizate - ttal !rd+ 51 la 53"
G. -ctive circulante
/5 6. Stcuri
/6 66. +rean%e
/$ 666. 6nvesti%ii financiare 'e termen scurt
/* 67. +asa si cnturi la b)nci
/, -ctive circulante - ttal !rd+ 55 la 5-"
1/ +. +8eltuieli in avans
11 D. Datrii ce trebuie 'l)tite intr- 'eriada de 'ana la un an
12 =. -ctive circulante nete3 res'ectiv datrii curente nete !rd+ 5=G15A11A1-"
13 9. <tal active minus datrii curente !rd+ 54G12A17"
14 B. Datrii ce trebuie 'l)tite intr- 'eriada mai mare de un an
15 N. !rviziane 'entru riscuri si c8eltuieli
16 6. 7enituri in avans !rd+ 17G1-"0 din care
17 ct+ 131
18 ct+ 472
;. +a'ital si rezerve
1, 6. +a'ital !rd+25 la 22" din care:
25 A capital su%scris ne*rsat
21 A capital su%scris *rsat
22 A patrimoniul regiei
113
23 66. !rime de ca'ital
24 666. 0ezerve din reevaluare A 'old
25 A 'old D
26 67. 0ezerve
2$ 7. 0ezultatul re'rtat A 'old
2* A 'old D
2, 76. 0ezultatul e4erci%iului financiar A 'old
3/ A 'old D
31 0e'artizarea 'rfitului A la di*idende
32 <tal ca'italuri 'r'rii !rd+ 1=G23G24A25G26G27A2-G2=A35A31"
33 !atrimniul 'ublic
34 <tal ca'italuri !rd+ 32G33 "
114
6.4.11 !reviziuni 'rivind indicatrii de eficien%) ecnmic-financiar)
a( 6ndicatri de lic8iditate
0-<- 56+N6D6<MP66 +I0=1<=
=4'lica%ii 1 1?1 1?2 1?3 1?4
$cti*e circulante
3%ligaii !datorii pe termen scurt"
5ic8iditate curent) &05+(
Formula: &4I K $cti*e curente 2 pasi*e curente
0-<- 56+N6D6<MP66 6M=D6-<=
=4'lica%ii 1 1?1 1?2 1?3 1?4
$cti*e circulante
'tocuri
reane ndoielnice
3%ligaii !datorii pe termen scurt"
5ic8iditatea imediat) &056(
Formula: &49 K !$cti*e circulante D 'tocuri D reane ndoielnice" 2 7asi*e curente
b( 6ndicatri de Endatrare &slvabilitate3 risc(
0-<- D-<O0665O0
=4'lica%ii 1 1?1 1?2 1?3 1?4
Total datorii
Total acti*e
0ata datriilr
Formula:
&D K Total datorii 2 Total acti*e
unde:
Total datorii K Datorii pe termen scurt G Datorii pe termen lung
Total acti*e K $cti*e imo%ili1ate G $cti*e circulante+
0-<- D= -+O!=060= - +-!6<-5I5I6 !0O!06I &B0-DI5 D= H1D-<O0-0=(
=4'lica%ii 1 1?1 1?2 1?3 1?4
Total datorii
apital propriu
0ata de ac'erire a ca'italului
'r'riu
Formula: &$7 K Total datorii 2 apital propriu
115
0-<- D= -+O!=060= - DOGL1K65O0
=4'lica%ii 1 1?1 1?2 1?3 1?4
7rofit nainte de impo1itare si plata do%?n1ilor
Beltuieli cu do%?nda
0ata de ac'erire a db@nzilr
Formula: 7rofit nainte de impo1itare si plata do%?n1ilor 2 Beltuieli cu do%?nda
0-<- D= SO57-G656<-<=
=4'lica%ii 1 1?1 1?2 1?3 1?4
)mprumut pe termen lung
apital propriu
0ata de slvabilitate
Formula: &' K )mprumut pe termen lung 2 apital propriu+
0-<- D= -+O!=060= - S=076+6I5I6 D-<O0665O0
=4'lica%ii 1 1?1 1?2 1?3 1?4
7rofit din acti*itate dup impo1itare
Do%?n1i
T3T$4 1
Do%?n1i
&ata de ram%ursare a mprumuturilor
pe termen lung
T3T$4 2
0ata de ac'erire a datriilr &<tal
1 # <tal 2(
Formula: &$D K !7rofit din acti*itate dup impo1itare G Do%?n1i" 2 !Do%?n1i G &ata de
ram%ursare a mprumuturilor pe termen lung"
c( 6ndicatri de activitate &de gestiune(
76<=K- D= 0O<-<6= - -+<67=5O0 +60+I5-1<= !061 +690- D= -9-+=06 &70-+(
=4'lica%ii 1 1?1 1?2 1?3 1?4
$cti*e circulante
ifra de afaceri
Numr de 1ile 365 365 365 365 365
0-+
Formula: &$ K !$cti*e circulante 2 $" : 365 1ile
76<=K- D= 0O<-<6= - -+<67=5O0 6MOG656K-<= &70-6(
=4'lica%ii 1 1?1 1?2 1?3 1?4
ifra de afaceri
$cti*e imo%ili1ate
70-6
Formula: ifra de afaceri 2 $cti*e imo%ili1ate
116
76<=K- D= 0O<-<6= - -+<67=5O0 <O<-5= &70-<(
=4'lica%ii 1 1?1 1?2 1?3 1?4
ifra de afaceri
Total acti*e
70-<
Formula: ifra de afaceri 2 Total acti*e
76<=K- D= 0O<-<6= - S<O+I065O0
=4'lica%ii 1 1?1 1?2 1?3 1?4
.aloarea stocurilor
ostul mrfurilor *?ndute
Numr de 1ile 365 365 365 365 365
7iteza de rta%ie a stcurilr
Formula: &' K !.aloarea stocurilor 2 ostul mrfurilor *?ndute" J 365 1ile
76<=K- D= 0O<-<6= - +0=-1<=5O0
=4'lica%ii 1 1?1 1?2 1?3 1?4
.aloarea creanelor
.?n1ri pe credit
Numr de 1ile 365 365 365 365 365
7iteza de rta%ie a crean%elr
Formula: &r K !reane 2 .?n1ri pe credit" J 365 1ile
.?n1rile pe credit pot fi considerate ca procent din cifra de afaceri+
76<=K- D= 0O<-<6= - 9I016KO065O0 !061 +690- D= -9-+=06
=4'lica%ii 1 1?1 1?2 1?3 1?4
.aloarea furni1orilor
umprri pe credit
Numr de 1ile 365 365 365 365 365
7iteza de rta%ie a furnizrilr
Formula: &F1 K !Furni1ori 2 umprri pe credit" J 365
umprrile pe credit pot fi considerate ca procent din Beltuielile cu materii prime0 materiale0
energie si com%usti%il+
d( 6ndicatri de rentabilitate &'rfitabilitate(
M-0;- !0O96<I5I6 D= =O!5O-<-0= &Mar.a brut) din v@nz)ri( &>(
=4'lica%ii 1 1?1 1?2 1?3 1?4
7rofit din e:ploatare
ifra de afaceri
Mar.a 'rfitului de e4'latare
Formula: ;7, K !7rofit din e:ploatare 2 ifra de afaceri" J 155
117
M-0;- !0O96<I5I6 1=< &>(
=4'lica%ii 1 1?1 1?2 1?3 1?4
7rofit net
ifra de afaceri
Mar.a 'rfitului net
Formula: ;7N K !7rofit net 2 ifra de afaceri" J 155
0=1<-G656<-<=- +-!6<-5I5I6 !0O!06I &0O6( &>(
=4'lica%ii 1 1?1 1?2 1?3 1?4
7rofit net
apital propriu
0O6
Formula: &39 K !7rofit net 2 apital propriu" J 155
0=1<-G656<-<=- -+<67=5O0 <O<-5= &>(
=4'lica%ii 1 1?1 1?2 1?3 1?4
7rofit nainte de impo1itare si plata
do%?n1ilor
Total acti*e
0entabilitatea activelr ttale
Formula: &$T K !7rofit nainte de impo1itare si plata do%?n1ilor 2 Total acti*e" J 155
0=1<-G656<-<=- -+<67=5O0 96O=
=4'lica%ii 1 1?1 1?2 1?3 1?4
7rofit nainte de impo1itare si plata do%?n1ilor
Total acti*e fi:e !imo%ili1ate" !inclusi* amorti1rile aferente"
0entabilitatea activelr fi4e
Formula: &$F K !7rofit nainte de impo1itare (i plata do%?n1ilor 2 Total acti*e fi:e" J 155
0=1<-G656<-<=- +-!6<-5I5I6 !=0M-1=1< &-1B-;-<(
=4'lica%ii 1 1?1 1?2 1?3 1?4
7rofit net
apital propriu
Datorii pe termen mediu si lung
0entabilitatea ca'italului 'ermanent
Formula: !7rofit net 2 apital permanent" : 155
M-0;- +OS<I065O0 GI1I065O0 7-1DI<=
=4'lica%ii 1 1?1 1?2 1?3 1?4
ostul mrfurilor *?ndute
ifra de afaceri
Mar.a csturilr bunurilr v@ndute
Formula: ;8. K !ostul mrfurilor *?ndute 2 ifra de afaceri" : 155
11-
e( -naliza 'unctului critic &'ragului rentabilit)%ii(
Denumire
> din
ttal 1 1?1 1?2 1?3 1?4
-. +8eltuieli variabile ttal3 din careF
ostul mrfurilor 1556
;aterii prime (i materiale 1556
;ateriale consuma%ile 556
,nergie0 apa 756
$lte cBeltuieli materiale 436
'er*icii e:ecutate de teri 416
7ersonal -56
Ta:e0 impo1ite0 *rsminte 56
G. +8eltuieli fi4e ttal din careF
;aterii prime (i materiale 56
;ateriale consuma%ile 556
,nergie0 ap 356
$lte cBeltuieli materiale 5-6
'er*icii e:ecutate de teri 5=6
Ta:e0 impo1ite0 *rsminte 1556
7ersonal 256
$morti1are 1556
$lte cBeltuieli de e:ploatare 1556
Beltuieli preAproducie 1556
Beltuieli financiare total 1556
Beltuieli e:traordinare 1556
+. 7enituri ttal
!ragul de rentabilitate CG#&+ - -(41//D >
f( Determinarea intervalului de siguran%)
] K $p D $pr !n *aloare a%solut"
]^ K !$p D $pr" 2 $pr !n *aloare relati*"
unde:
$p K cifra de afaceri progno1at
$pr K cifra de afaceri la prag
g( 0ata intern) de rentabilitate financiar) a 'riectului de investi%ii &0609(
0609 R r
min
? 91-
?
# &&91-
?
(?S91-
-
S( O &r
ma4
r
min
(
Hnde:
&9&F K rata intern de renta%ilitate financiar a proiectului de in*estiii<
r
min
0 r
ma:+
K rata de actuali1are la a cror dimensionare concur rata inflaiei0 rata do%?n1ii %ancare0
rata de scBim% a leului0 rata cre(terii economice etc+
FN$
G
K *aloarea flu:ului net actuali1at po1iti*
FN$
A
K *aloarea flu:ului net actuali1at negati*0 n *aloare a%solut
11=
8( 0ata de recu'erare a investi%iei
&&9 K 7
s
29 : 155
unde:
&&9 K rata de recuperare a in*estiiei
7sa K profitul suplimentar actuali1at o%inut din aportul in*estiiei
9a K .aloarea in*estiiei
i( 0entabilitatea medie
&; K &e1ultatul mediu anual 2 9n*estiie medie anual
.( 6ndicele de 'rfitabilitate neactualizat &6'(
9p K suma flu:urilor de numerar pentru perioada planificat 2 *aloarea in*estiiei
2( <ermenul de recu'erare a investi%iei neactualizate &<06n(
T&9n K *aloarea in*estiiei 2 flu:ul de numerar anual mediu
l( <ermenul de recu'erare &<0(
T& K in*estiie 2 flu: de numerar mediu actuali1at
m( 7alarea actualizat) net) &7-1(
diferenta dintre suma casBAfloTAurilor actuali1ate !.$N tre%uie s fie mai mare ca 1ero0 altfel
proiectul *a fi respins<
n( 6ndicele de 'rfitabilitate &6!(
97 repre1int *aloarea actuali1at net o%inut prin in*estirea unei uniti monetare n proiectul
respecti*+
97K .$N G in*estiia initial K suma flu:urilor de numerar actuali1ate 2 in*estiia initial+
6.4.12 - =fectele fiscale ale investi%iei
6m'zit#ta4a 1 1?1 1?2 1?3 1?4
9mpo1it pe profit
T.$
ontri%uii salariale
<O<-5
125
6.! 4ecesit%ile financiare
6.5.1 - Sumele necesare "i utilizarea lr
9n*estiia necesar este de apro:imati* ####### euro0 din care ###### euro capital propriu !surse
proprii"0 (i ########## euro capital mprumutat !surse atrase"+ $ceasta *a fi folosit pentru
construcia (i amena>area spaiilor de producie0 precum (i pentru procurarea utila>elor (i
ecBipamentelor necesare produciei+
!personali1ai (i detaliai"
6.5.2 - Mdul de rambursare
.aloarea creditului n lei:
.aloarea creditului n euro:
7aritatea euro2lei considerat:
Durata creditului:
7erioada de graie considerat:
&ata do%?n1ii !pentru suma n lei":
4una de ncepere a derulrii creditului considerat:
-nul 5una -nuitate
0ata
db@nzii
0ata
creditului Sld credit 61<0M06
1
1
2
3
4
5
6
7
-
=
15
11
12
1 ? 1
1
2
3
4
5
6
7
-
=
15
11
12
1 ? 3 1
2
3
4
5
6
7
121
-
=
15
11
12
1 ? 4
1
2
3
4
5
6
7
-
=
15
11
12
Sursele de
restituire a
fndurilr
<i'ul de
Em'rumut
Suma
!lei"
!eriada Db@nda
&>(
-mrtizarea
creditului
-nuitate
&5?6(
5unar #
trim.
1 2 3 4 5 6 7 -
6.5.3 - 6nvesti%ii ulteriare
!in*estiii care *or fi reali1ate ulterior0 odat finali1at proiectul de fa"
Denumire investi%ie =stimare investitie
<O<-5
122
$. Managementul infrma%iilr
&.1 0ercetarea sistemelor informatice
$.1.1 Sistemul infrma%inal material
$.1.1.1 -m'lasamentele utilizate
$.1.1.2 6nstrumentele3 ec8i'amentele "i materialele utilizate
$.1.1.3 Materialele "i infrma%iile su'use Enregistr)rii
$.1.1.4 -r8ivarea materialelr "i infrma%iilr
$.1.1.5 +nsultarea "i circula%ia materialelr "i infrma%iilr
$.1.1.6 Dezar8ivarea materialelr "i infrma%iilr
$.1.2 Sistemul infrma%inal electrnic
$.1.2.1 -m'lasamentele utilizate
$.1.2.2 6nstrumentele3 ec8i'amentele 8ardTare "i materialele necesare
$.1.2.3 +m'nente sftTare necesare
Denumire 9urnizr Data
ac8izi%ie
!re% 1ivel
utilizare
<i' sistem Dmeniu utilizare
123
$.1.2.4 Sistemul de cmunica%ii
a. Sistemele de cmunicare nline
b. Sistemele de cmunicare telefnic)
c. Sistemele de cmunicare radi
d. Sistemele de cmunicare audi-vizual)
$.1.2.5 -naliza "i 'riectarea sistemelr infrma%inale electrnice
$.1.2.6 6m'lementarea sistemelr infrma%inale electrnice
a. +nstruirea sistemelr
b. !unerea En func%iune a nilr sisteme
c. Mentenan%a sistemelr
!$cti*itatea de monitori1are0 e*aluare (i modificare a sistemului pentru a face m%untirile
dorite sau necesare+"
$.1.2.$ Itilizarea sistemului infrma%inal electrnic
a. Materialele "i infrma%iile su'use Enregistr)rii electrnice
b. +lasificarea materialelr "i infrma%iilr electrnice
c. 1ivelurile de acces
d. Itilizatrii sistemului infrma%inal electrnic
e. Securitatea sistemului infrma%inal electrnic
f. !rcedura de cnsultare "i circula%ie a materialelr "i infrma%iilr electrnice
g. +rectarea errilr de Enregistrare a materialelr "i infrma%iilr electrnice
&.2 *$iectivele sistemelor informaionale
3%iecti*ele ar putea fi cuantifica%ile+ ,:emple:
A cre(terea gradului de ncrcare a capacitilor de producie e:istente<
A reducerea duratei ciclului de fa%ricaie<
A accelerarea *ite1ei de rotaie a mi>loacelor circulante<
A reducerea cBeltuielilor de transport<
A reducerea costului informaiei<
A reducerea cBeltuielilor indirecte<
A cre(terea *olumului produciei<
A cre(terea producti*itii muncii<
A cre(terea *ite1ei de rspuns a sistemului la solicitrile %eneficiarilor<
124
A cre(terea e:actitii (i preci1iei n procesul de prelucrare a datelor (i informare a conducerii<
A sporirea completitudinii situaiilor de informareAraportare<
A raionali1area flu:urilor informaionale<
A raionali1area circuitelor informaionale<
A raionali1area formularisticii de e*iden<
A reducerea consumurilor specifice de materii prime (i materiale consuma%ile<
A reducerea personalului administrati*Afuncionresc<
A cre(terea profitului<
3%iecti*ele ar putea fi (i necuantifica%ile+ ,:emple:
A sporirea calitii produselor finite sau a ser*iciilor prestate<
A reducerea muncii n asalt<
A cre(terea prestigiului unitii economice<
A cre(terea calitii informaiilor+
&.3 Strategia sistemelor informaionale
$.3.1 Strategia 'rivind sistemul infrma%inal material
$.3.1.1 -m'lasamentele utilizate
$.3.1.2 6nstrumentele3 ec8i'amentele "i materialele utilizate
$.3.1.3 Materialele "i infrma%iile su'use Enregistr)rii
$.3.1.4 -r8ivarea materialelr "i infrma%iilr
$.3.1.5 +nsultarea "i circula%ia materialelr "i infrma%iilr
$.3.1.6 Dezar8ivarea materialelr "i infrma%iilr
$.3.2 Strategia 'rivind sistemul infrma%inal electrnic
$.3.2.1 -m'lasamentele utilizate
$.3.2.2 6nstrumentele3 ec8i'amentele 8ardTare "i materialele necesare
125
$.3.2.3 +m'nente sftTare necesare
Denumire 9urnizr Data
ac8izi%ie
!re% 1ivel
utilizare
<i' sistem Dmeniu utilizare
$.3.2.4 Sistemul de cmunica%ii
a. Sistemele de cmunicare nline
b. Sistemele de cmunicare telefnic)
c. Sistemele de cmunicare radi
d. Sistemele de cmunicare audi-vizual)
$.3.2.5 -naliza "i 'riectarea sistemelr infrma%inale electrnice
$.3.2.6 6m'lementarea sistemelr infrma%inale electrnice
a. +nstruirea sistemelr
b. !unerea En func%iune a nilr sisteme
c. Mentenan%a sistemelr
$.3.2.$ Itilizarea sistemului infrma%inal electrnic
a. Materialele "i infrma%iile su'use Enregistr)rii electrnice
b. +lasificarea materialelr "i infrma%iilr electrnice
c. 1ivelurile de acces
d. Itilizatrii sistemului infrma%inal electrnic
e. Securitatea sistemului infrma%inal electrnic
f. !rcedura de cnsultare "i circula%ie a materialelr "i infrma%iilr electrnice
g. +rectarea errilr de Enregistrare a materialelr "i infrma%iilr electrnice
126
*. Managementul riscurilr
8.1 (pote,ele folosite la ela$orarea planului
Descrierea i'tezelr Mar.a
de
erare
6m'rtan%a
i'tezei
Descrierea
influen%ei
i'tezelr ernate
asu'ra 'lanului
Mdalit)%i de
crectare a influen%ei
i'tezelr ernate
asu'ra 'lanului
!lanificarea de mar2eting
!lanificarea 'rduc%iei "i 'era%iunilr
!lanificarea resurselr umane
!lanificarea financiar-cntabil)
8.2 3iscurile
Dmeniu 0iscuri 6ndicatr
A(
!lanul de reducere a
efectelrF
9ndustrie
7ia
oncuren
Htili1area produsului
Beltuieli
Furni1ori
Distri%uitori
.?n1ri
TeBnologie
4egislaie 2
reglementri
;anagement
Finanare
Flu: de numerar
7reurile
J" 5 K ine:istent< 1 K sc1ut< 2 K moderat< 3 K ridicat<
8.3 (eirea din afaceri
127
,. 6m'lementarea 'lanului de afaceri
".1 Planurile de aciune
9mplementarea strategiei de afaceri a ' ################### *a fi reali1at prin aplicarea
diagramei I$NTT0 detaliat dup cum urmea1:
Braficul de realizare a investi%iei
Denumire
-nul:::
1 2 3 4 5 6 $ * , 1/ 11 12
7roiecte0 apro%ri0 a*i1e
$mena>are spaiu
$cBi1iie mi>loace fi:e
Transport0 montare0 pro%ele utila>elor
&ecrutare0 selecie (i anga>are personal
9nstruire (i *erificare personal
7ornirea acti*itii
Toate departamentele firmei (i pot ntocmi planul propriu de aciune0 care0 pentru a fi aplicat0
tre%uie *erificat (i apro%at de ctre superiorul direct0 de*enind parte a dosarului de planificare
general al firmei precum (i al dosarului de planificare departamental !coninutul acestor dosare este
sta%ilit la punctul =+2"+
D=!-0<-M=1<I5F
Strategie Situa%ia
actual)
-c%iune !ersana
res'nsabil)
Data
Ence'erii
Data
finaliz)rii
0ezultat
'revizina
t
+sturi
".2 0ontrolul
7entru reali1area controlului planificrii acti*itii firmei ' ############0 se *a ntocmi dosarul
de planificare general al firmei0 ce tre%uie s conin:
A 7lanul de afaceri actuali1at la 1i0
A $ne:ele necesare0
A 7lanurile de aciune0
A Yurnalele acti*itii0
A &apoartele pri*ind e*aluarea planificrii de mar@eting0 producie (i operaiuni0 resurse
umane0 (i financiarAconta%ile+
7e %a1a dosarului de planificare general al firmei0 se pot constitui la ne*oie dosare de planificare
departamentale0 pentru fiecare dintre departamentele firmei+
Dosarul de planificare general *a fi ntocmit periodic de ctre persoanele desemnate n acest scop
de ctre Directorul Ieneral0 (i pre1entat acestuia pentru a fi e*aluat+ Numai n urma e*alurii se
poate decide modificarea (i actuali1area planului de afaceri+
12-
,.2.1 +ntrlul 'lanific)rii de mar2eting
a( Surse de infrma%ii 'entru realizarea cntrlului
b( !rcedura de gestinare a cntrlului
Dosarul de planificare tre%uie s conin: planul de afaceri0 ane:ele necesare0 rapoartele pri*ind
e*aluarea planificrii de mar@eting0 >urnalele acti*itii de producie (i operaiuni<
c( =valuarea im'lement)rii 'lanific)rii de mar2eting
7ersoana responsa%il:
Termene (i condiii de e*aluare:
Htilitatea e*alurii:
,.2.2 +ntrlul 'lanific)rii 'rduc%iei "i 'era%iunilr
a( Surse de infrma%ii 'entru realizarea cntrlului
b( !rcedura de gestinare a cntrlului
Dosarul de planificare tre%uie s conin: planul de afaceri0 ane:ele necesare0 rapoartele pri*ind
e*aluarea planificrii produciei (i operaiunilor0 >urnalele acti*itii de producie (i operaiuni<
c( =valuarea im'lement)rii 'lanific)rii 'rduc%iei "i 'era%iunilr
7ersoana responsa%il:
Termene (i condiii de e*aluare:
Htilitatea e*alurii:
,.2.3 +ntrlul 'lanific)rii de resurse umane
a( Surse de infrma%ii 'entru realizarea cntrlului
b( !rcedura de gestinare a cntrlului
Dosarul de planificare tre%uie s conin: planul de afaceri0 ane:ele necesare0 rapoartele pri*ind
e*aluarea planificrii de resurse umane0 >urnalele acti*itii de resurse umane<
c( =valuarea im'lement)rii 'lanific)rii de resurse umane
7ersoana responsa%il:
Termene (i condiii de e*aluare:
Htilitatea e*alurii:
12=
,.2.4 +ntrlul 'lanific)rii financiar-cntabile
a( Surse de infrma%ii 'entru realizarea cntrlului
b( !rcedura de gestinare a cntrlului
Dosarul de planificare tre%uie s conin: planul de afaceri0 ane:ele necesare0 rapoartele pri*ind
e*aluarea planificrii financiarAconta%ile0 >urnalele acti*itii financiarAconta%ile<
c( =valuarea im'lement)rii 'lanific)rii financiar-cntabile
7ersoana responsa%il:
Termene (i condiii de e*aluare:
Htilitatea e*alurii:
".3 Procedurile de modificare i actuali,are
)n urma rapoartelor de e*aluare0 se *a decide modificarea planului de afaceri n scopul atingerii
o%iecti*elor generale de afaceri+ 3rice modificare a planului de afaceri determin actuali1area
ntregului plan0 pentru a se reali1a corelarea tuturor informaiilor0 precum (i acti*itilor firmei+
3rice modificare (i actuali1are a planului de afaceri tre%uie *erificat de personalul de management
(i apro%at de Directorul Ieneral0 n ca1 contrar fiind inter1is operarea modificrii sau
actuali1rii+ $cti*itatea firmei se *a desf(ura strict n funcie de planul de afaceri modificat (i
actuali1at0 *erificat (i apro%at+
,.3.1 <ermenele "i cndi%iile generale de actualizareF
,.3.2 +ndi%ii s'ecifice de mdificare "i actualizare
!)r%i
cm'nente
=venimente determinante !ersana res'nsabil)
1ume "i
'renume
9unc%ia
,.3.3 6nfrma%ii su'limentare de b%inut 'entru urm)tarea actualizare
,.3.4 !rcedura
3rice modificare a planului de afaceri determin actuali1area ntregului plan0 pentru a reali1a
corelarea tuturor informaiilor+
135
-ne4e
1 # 0:#urile managerilor c5eie
2 # 4umele i detaliile privind consilierii
3 # 9ista i planul amplasamentelor
4 # (nformaii te5nice i de producie
! + 9ista furni,orilor
6 # <otografii
& # Programul de ac5i,iie a ec5ipamentelor
8 # Detalii privind drepturile de autor
" # Detalii privind metodele i re,ultatele cercet%rii de pia%
12. Detalii privind concurena
11 # 'ateriale de marketing
12 # 0onturile verificate
13 # 3apoartele consultanilor i alte materiale de susinere
14 # 0ontracte importante8 comen,i ferme8 scrisori de intenie
1! # *rganigrama
131
16 + 3aport financiar#conta$il
Nr+ raport:
Data ntocmirii raportului:
7erioada anali1at:
7ersoana responsa%il:
5una S6<I-P6- 7M1KM065O0
<tal venit brut
'rduc%ia v@ndut)
<tal venit net
'rduc%ia v@ndut)
<tal venit brut
v@nzarea
m)rfurilr
<tal venit net
v@nzarea
m)rfurilr
<tal venit brut
'rd. v@ndut) U
v@nzarea
m)rfurilr
<tal venit brut
'rd. v@ndut) U
v@nzarea
m)rfurilr
!reviz. 0eal !reviz. 0eal !reviz. 0eal !reviz. 0eal !reviz. 0eal !reviz. 0eal
1
2
3
4
5
6
$
*
,
1/
11
12
!continuare"
5una +8. de e4'latare +nt de 'rfit "i
'ierdere
9lu4 de numerar Gilan%
<tal
0ezultat net
&'rfit net(
5ic8idit)%i la sf@r"itul
'eriadei
<tal active minus
datrii curente
<tal ca'italuri
!reviz. 0eal !reviz. 0eal !reviz. 0eal !reviz. 0eal !reviz. 0eal
1
2
3
4
5
6
$
*
,
1/
11
12
!'e poate continua raportul cu indicatorii de eficien economic"
132
1& # 3aport privind evaluarea implement%rii planific%rii de ==========
!7e %a1a Yurnalelor de acti*itate (i a raportului financiarAconta%il"
1r.
crt.
Strategia 0ealizat) #
1erealizat)
Data
Ence'erii
A(
Data
finaliz)rii
A(
0ezultat
'revizinat
0ezulta
t atins
AA(
=4'lica%ii =fect
e
0ecmand)ri
J" 5 K Nerespectat< 1 K &espectat
JJ" 5 K Nu< 1 K 7arial atins< 2 K &e1ultat atins< 3 K &e1ultat peste a(teptri<
onclu1ii:
)ntocmit de /////////////+++
Data !CC2442$$" ///////////
133
18 + >urnal de activitate
1r.
crt.
Data
&KK#55#--(
-ctivitate Detalii
7ersoana responsa%il:
134
1" # ?a$elul modific%rilor i actuali,%rilor
1r.
crt.
Denumire Obiectul
mdific)rii
Data
&KK#55#--(
Mtivul !ersana
&De'artamentul(
res'nsabil&)(
135