Sunteți pe pagina 1din 1

DANTE ALIGHIERI

Divina comedie
Colecţia CAPODOPERE ALE LITERATURII UNIVERSALE
Contravaloarea timbrului literar se depune in contul Uniunii Scriitorilor din România, nr.
2511.1-171.1 ROL, deschis la BCR, Filiala sector 1, Bucureşti.
Editor: Călin Vlasie ♦ Consilier editorial: Gheorghe Crăciun ♦ Lector: Dan Damaschin ♦
Culegere computerizată: Dumitru Horvath ♦ Tehnoredactare: Anton Horvath ♦ Design
coperta colecţie: Done Stan
Piteşti - Bucureşti - Braşov - Cluj-Napoca ♦ Apărut: 2002 ♦ Editat în România ♦ Printed in
România
© Copyright Editura Paralela 45
Piteşti 0300, str. Fraţii Goleşti 128-130; tel./fax: (048)63.14.39; (048)63.14.92;
(048)21.45.33; e-mail: ep45@pitesti.ro ♦ Bucureşti Sector 4, b-dul. Dimitrie Cantemir, nr.
20, bl. 8, se. A, et. 3, ap. 16; tel./fax (01)335.36.97; e-mail: bucurestip45@voxline.ro ♦
Braşov 2200, str. Paul Richter 7; teUfax: (068)14.04.15; e-mail: ep45@deltanet.ro ♦ Cluj-
Napoca 3400, str. Ion Popescu-Voiteşti 1-3, bl. D, se. 3, ap. 43; tel./fax: (064)43.40.31; e-
mail: ep45cj@rdslink.ro
www.edituraparalela45.ro
Tiparul executat la tipografia Editurii PARALELA 45
ISBN 973-593-562-7
Dante Alighieri
DIVINA COMEDIE
In româneşte de ETA BOERIU Note de ALEXANDRU BALACI