Sunteți pe pagina 1din 15

CHECK LIST

- CLIENT PACKAGE
Companie
CUI

Companie
Cerere de credit - anexa
Hotarare AGA/CA pentru contractarea facilitatilor de credit si semnarea contractelor de credit si garantii
Acord de consultare CRB - anexa
Copii situatii financiare aferente ultimilor 2 ani (balanta + bilant avizat, anual si semestrial); ultima balanta incheiata
precum si balanta anului anterior la aceeasi perioada/ raport de audit (daca este cazul)
Situatii anexate: Clienti si Furnizori + balante analitica 401, 404, 411 (aferente ultimei luni prezentate si a situatiei
anterioare acesteia)
Mijloace fixe si Stocuri (fisa analitica clasa 3 )
Banci, Leasing si Alte obligatii extrabilantiere
Cifra de afaceri lunara
Situatia contractelor si a comenzilor aferente anului in curs (conform model atasat "Lista contracte desfa
Raport de evaluare a bunurilor aduse in garantie intocmit de un evaluator agreat de Unicredit si copii documente
proprietate + dosar cadastral

Grup
Structura Grup
Acord consultare CRB (anexa) - companii grup
Relatii comerciale intragrup (anexa) - procent din vanzari si achizitii
Situatii financiare consolidate / auditate (daca este cazul)
Date financiare sau situatii financiare aferente companiilor din grup pe ultimii 2 ani (balanta si bilant avizat) si ultima
balanta incheiata

Informatii suplimentare in functie de tipul facilitatii solicitate


Credit la termen
Plan de afaceri care sa cuprinda - descrierea achizitiei/investitiei - daca este cazul.
- oportunitatea investitiei ( ex: crestere productie, vanzare, reducere cheltuieli
Cash flow pe perioada finantata
Factoring
Cereri factoring: Anexa A si B
Documente comerciale - contracte comerciale incheiate intre Aderent si Debitori si/sau model comenzi ferme
- model facturi si documente aferente in baza carora se efectueaza plata facturilor
Fisa contului 411 din contabilitatea Aderentului pe relatia Aderent cu fiecare Debitor - minim 3 cicluri incasare facturi
Trade Finance - Copie contract
(*) Alte documente necesare analizei de credit

Clientul _________________________

Catre UNICREDIT TIRIAC BANK Sucursala _______________

CERERE DE CREDIT
Nr. __________/ data ______________

1. Denumirea societatii solicitante _______________________________________________

2. Adresa societatii _____________________________________________________________________________________________________________


Nr. cod fiscal
Nr. inregistrare la Oficiul Registrului Comertului.
3.Tipul facilitatii de credit
4. Valoarea creditului solicitat

1.___________________2. ______________________ 3. ______________________ 4. _____________________

1.___________________2. ______________________ 3. ______________________ 4. ______________________

5. Durata de creditare solicitata 1.___________________2. ______________________ 3. ______________________ 4. ______________________

6. Perioada de gratie solicitata(*) 1.___________________2. ______________________ 3. ______________________ 4. ______________________

7. Garantii propuse pentru creditul/ angajamentul solicitat _____________________________________________________________________

8. Ne angajam sa punem la dispozitia bancii toate documentele solicitate de banca , precum si orice alte date suplimentare.

9. Declaram pe propria raspundere ca facem/ nu facem parte din grupul de firme ______________________________________________
10. Declaram pe propria raspundere ca toate datele din prezenta cerere si din documentele anexate sunt reale si corespund cu
noastre.
Persoane autorizate:
( numele si prenumele, semnatura)

Stampila societatii
(*) Numai in cazul creditelor cu grafic

Data

PREZENTAREA COMPANIEI

1. Date generale
Anul infiintarii
Sector de activitate
Numar de angajati

2. Modificari semnificative in structura organizatorica/actionariat sau activitate

3. Structura actionariat / management (cota de participare; experienta relevanta)

4. Componenta grup / activitati desfasurate / relatii economice si de actionariat intre firmele componente

5. Principalele activitati cu ponderi in cifra de afaceri / marje profitabilitate pe categorie

6. Principalele produse comercializate cu ponderi in cifra de afaceri / diversificare / marci proprii

7. Furnizori / Clienti
Dimensiune portofoliu
Pondere import / export
Dependenta
fata de
furnizori-clienti /
Relatii traditionale
furnizoriclienti/
Relatii contractuale sau pe baza de comenzi
Garantii solicitate / Discount-uri

8. Autorizatii / certificari / premii

9. Principalele
active
utilizate
de companie
Sedii / spatii
productie,
depozitare
proprietate sau inchiriate (chirie lunara)
Echipamente

capacitati de productie / utilizare capacitate

Mijloace transport
numarul de masini

10. Piata / cota de piata


Piata locala / regionala / nationala / internationala
Cota piata
Canale de distributie / promovare
Estimari ale evolutiei pietei
Fluctuatii sezoniere

11. Competitori principali si avantaje competitive


Companii dominante sau piata fragmentata

12. Strategia companiei


Proiecte investitionale viitoare cu estimari privind costurile si impactul asupra activitatii
Estimari vanzari anul in curs
Modificari in structura produselor, a pietei si a costurilor
Modificari la nivel organizational

CLIENTI
Date ultima balanta
RON

NR.

Clienti (top 10) mentionati, va rog, care clienti fac parte


din Grup

Produse

Mod de plata
(OP, BO, CEC,
cash)

Termen de plata
conform
contract

Vanzari anul
trecut

Vanzari
pana la
perioada
analizata

Sold de la
inceputul
Pondere anului pana
(%)
la luna
balantei
incheiate**

<30 zile

30-60 zile 60-90 zile

90-120
zile

>120 zile

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ALTII
TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MIJLOACE FIXE

A.
Date ultima balanta

RON
Nr.

Denumire activ fix

Valoare

Amortizare

Valoare ramasa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Altii
TOTAL
Se vor mentiona principalele active fixe ale companiei.

STOCURI

B.
Date ultima balanta
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Altii
TOTAL

Tipul de stoc
MATERII PRIME
MAT.AUXILIARE
SEMINTE
FURAJE
OB.INVENTAR
ANIMALE
MARFURI
AMBALAJE

Valoare
1,788,538
199,361
32,328
173,239
225,927
2,425,280
33,957
163,195

<30 zile
536,561
59,809

5,041,825

969,432

30-60 zile
1,251,977
139,552

60-90 zile

RON
peste 90 zile

32,328
173,239
5,019
185,107
9,697

10,342
200,719
24,260

1,626,850

15,232
215,607

195,334
1,823,847

23,683

139,512

286,850

2,158,693

SITUATIE CREDITE BANCARE

A.
Date ultima balanta

EURO
Nr.

Banca

Sold la data
balantei

Limita aprobata
RON

1
2
3

TOTAL

Data expirarii
facilitatii

Suma de achitat
Suma de achitat
in urmatoarele 12 intr-o perioada >12
luni
luni
(<1 an)
(>1 an)

Pondere %

EURO
0
0

0
0

0.00

SITUATIE LEASING-URI IN DERULARE

B.
Date ultima balanta

EURO
Nr.

Companie Leasing

Nr contract

Obiect leasing

Data contract

Maturitate

Valoare contract

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

C.
Date ultima balanta

ALTE OBLIGATII EXTRABILANTIERE


EURO
Alte obligatii extrabilantiere

1
2
3
4
5

Se vor mentiona alte imprumuturi / datorii fata de terte companii/ pesoane fizice (datorii fata de asociati sau companii membre ale grupului). .

Rate lunare (fara


TVA)

Platit pana la
ultima balanta
incheiata

De plata

Termen
scurt (<1
an)

Termen
mediu si
lung (>1
an)

Valoare
reziduala

Structura cifra de afaceri

Principalele produse
comercializate

Pondere in CA an
precedent

Pondere in CA an
precedent

Cifra de afaceri lunara


RON
Nr. Crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Luna
an precedent
ian
feb
mar
apr
mai
iun
iul
aug
sep
oct
nov
dec
TOTAL

An

Suma
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
0

an curent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ian
feb
mar
apr
mai
iun
iul
aug
sep
oct
nov
dec

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

TOTAL

1 Lista contracte clienti si/sau furnizori.


RON
Nr. crt

Partener

Vechime relatie (luni)

Valoarea contractului

Maturitatea
contractului

Valoarea executata si
facturata
5

Valoare incasata

Valoare ramasa de
executat

Valoare preconizata a se
executa in urmatoarele 12
luni

A. LUCRARI CONTRACTATE

TOTAL A

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. LUCRARI IN CURS DE CONTRACTARE


TOTAL B
TOTAL A + B

2 In cazul companiilor de constructii se va completa modelul de mai jos:


RON
Nr. crt

Denumirea obiectului de
Valoarea lucrarii
investitii / Contract /
contractate sau in curs
Beneficiar
de contractare

Valoarea actualizata a
lucrarii

Valoare avans
primit

Valoarea executata si facturata


Executata (331)

Avans compensat

Valoare incasata

Valoare
ramasa de
executat

Valoare preconizata a se
executa in urmatoarele
12 luni

Durata de executie
contractata (luni)

Termenul PIF
conform contract

10

Facturata

A. LUCRARI IN CURS DE EXECUTIE

0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL A

B. LUCRARI IN
CURS DE
CONTRACTARE
TOTAL B
TOTAL A + B

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tip
LG/emis/de
emis

11

Tranzactii intra-grup

Cumparari

Companie A

Companie B Companie C

Creante

Companie A

Companie B Companie C

Companie A

Companie B

Companie C Companie D

Vanzari
Companie A
Companie B
Companie C
Companie D

Datorii
Companie A
Companie B
Companie C
Companie D

Participatii
Companie A
Companie B
Companie C
Companie D
Companie E

Ron
Companie D

Companie D

Companie E