Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

COALA POSTLICEAL SANITAR


CAROL DAVILA
BUCURETI
PROIECT DE
ABSOLVIRE
DOMENIUL: SNTATE SI ASISTEN
PEDAGOGIC
CALIFICAREA PROFESIONAL: SNTATE SI ASISTEN
PEDAGOGIC
COORDONATOR
(TITLUL PROFESIONAL I NUMELE )
CANDIDAT
(NUMELE
ABSOLVENTULUI)
CLASA III- A
BUCURETI
(ANUL)
TITLUL LUCRRII
CUPRIN
S
ARGUMENT: (DE CE? IMP. , DATE STATISTICE, STUDII, ISTORIC)
CAPITOLUL I. (Num! "#$%&'!u!u%) (E(. NO)IUNI DE ANATOMIE SI
FI*IOLOGIE)
+.+.(Num! ,u-"#$%&'!u!u%)
............
1. 1. 1. (Numele sub-subcapitolului)

1. 1. 2. (Numele sub-subcapitolului)
....... CAPITOLUL II. (Num! "#$%&'!u!u%)
NOTIUNI DESPRE BOALA: (DEF., ETIOLOGIE,
CLASIFICARI, MANIFESTARI, TRATAMENT...)
2. 1. (Numele subcapitolului)

2. 2.(Numele subcapitolului)
.....
CAPITOLUL N (Num! "#$%&'!u!u%) /NGRI0IREA PACIENTULUI CU...
1 CA*URI: CULEGERE DE DATE 2 PLANUL DE INGRI0IRE
(N3'% 4"&#&, $5'-!m# 6 6$767&# - DIAGNOSTIC DE NURSING
OBIECTIVE INTERVENTII EVALUARE)
CONCLU*II ....
BIBLIOGRAFIE...........................
......................... ANE(E (87%"% ,$"%4%" -'!%%, 4%9u5%,
&#-!, $': &".).....
P#5&# 5$5:7&;76 "'7&5%-u<%%! "#76%6#&u!u% &5-u% ,= #%-= ' $'765 6 "!
$u<%7 '
&5%m 6%7 !u"5#5.
B%-!%'95#4%# $'#& ,= "u$5%76= 6%45%& ,u5,: "=5<%, #5&%"'!, ,%&-u5% 6 $
I7&57&. E!
&5-u% ,= $'#&= 4% %67&%4%"#& 4'#5& "!#5.
CERINE PRIVIND REDACTAREA PROIECTULUI
DE CERTIFICARE
Lucrarea va contine intre 30 si 55 de pagini.
Redactarea PC va respecta cerinele de realizare a lucrrilor tiinifice. Minimul acceptat pentru un
PC este 30 pagini.
Lucrrile vor fi editate pe computer astfel:
Caracterul literelor va fi imes !e" #oman$ mrimea de %& pct.$ la un r'nd i (umtate$ aliniat
st'nga)dreapta *(ustif+,.
Antetul de pe coperta e-terioar i interioar se scrie cu corp %. /old drept$ ma(uscule centrat0 PROIECT
DE ABSOLVIRE *...,$ corp &1 /old drept$ ma(uscule$ centrat0 titlul proiectului, corp &1 /old drept$
ma(uscule$ centrat0 n!cri!urile 2coordonator3 i 2a/solvent3$ precum i nu"ele profesorului i al
a/solventului se scriu cu corp %. /old drept.
For"atul pa#inii e!te A$.
Paginile se vor numerota cu cifre ara/e$ 4n ordine cresctoare$ la su/solul paginii$ central
%ar#inile: st'nga 3 cm$ iar dreapta$ sus i (os %$5 cm.
Titlurile de capitol se scriu cu %1 pct. /old drept$ ma(uscule i centrat.
Capitolul ncepe ntotdeauna pe pa#in& nou&.
itlurile de su/capitol %& pct. /old drept$ aliniat st'nga$ la nivelul alineatului0
itlurile de su/)su/capitol %& pct. /old italic aliniate la st'nga$ la nivelul alineatului0
5u/capitolele nu 4ncep pe pagin nou$ deta'ndu)se doar printr)un spaiu de su/capitolul
anterior.
Fi#urile'plan!ele se vor numerota 4n ordine cresctoare folosind una din cele dou notaii uzuale$ adic:
6igura7Plan a . n. !umele figurii sau 6igura7Plan a . m.n. !umele figurii$ unde 2m3 este numrul
capitolului$ iar 2n3 numrul figurii0
Ta(elele se vor numerota 4n ordine cresctoare$ fiind 4nsoite de un titlu adecvat$ adic: 2a/el m.n. itlul
ta/elului3$ unde 2m3 este numrul capitolului$ iar 2n3 numrul ta/elului0
BIBLIO)RAFIA se trece la sf'ritul lucrrii. !u se confund cu notele de la sf'rit de capitol. Crile i
studiile se trec 4n ordine alfa/etic$ criteriul fiind numele autorilor.
LISTA CU FI)URI'PLAN E se va realiza su/ forma unui ta/el care va con ine numele figurii 4ntr)o colana
i numrul figurii 4n cea de a doua coloan.
LISTA CU TABELE se va realiza su/ forma unui ta/el care va con ine 8L9L :;<L9L98$ 4ntr)o
colana i numrul ta/elui 4n cea de a doua coloana