Sunteți pe pagina 1din 31

R O M N I A

MINISTERUL EDUCAIEI,CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI


INSPECTORATUL COLAR AL JUDEULUI SLAJ
Loc. Zalu, st. U!""", !. #, T$l% &#'&('')*+), ,a-.% &#'&(')+)+&
$.a"l% "s/sala/01a2oo.co.
SU3IECTELE PRO3EI PRACTICE PENTRU
E4AMENUL DE ATESTAT PRO,ESIONAL
LA IN,ORMATIC, #&)*
A. LIMBAJ DE PROGRAMARE
1. Scriei programul care citete de la tastatur un numr natural n (1n99), impar, i construiete
n memorie un tablou unidimensional A=(A1, A,!, An) cu elementele mulimii "1,,...,n# ast$el
nc%t elementele de pe po&iii impare $ormea& irul cresctor 1,,...,'(n(1))*, iar elementele de pe
po&iii pare irul descresctor n,n+1,...,'(n(1))*(1.
,-emplu. pentru n=11 se /a construi tabloul A .
0rogramul /a crea un $iier te-t tablou.t-t.
,lementele tabloului se /or scrie, n ordine, pe prima linie a $iierului, cu c%te un spaiu ntre ele.
. Scriei programul care citete de la tastatur un numr natural n (1n111), apoi un ir de n
numere ntregi, cu cel mult ci$re $iecare, notat a1,a,a2,!an, apoi un al doilea ir de n numere
ntregi, cu cel mult ci$re $iecare, notat b1,b,b2,!bn. 3iecare ir conine at%t /alori pare, c%t i
impare. 0rogramul a$iea& pe ecran suma acelor numere impare din irul b care sunt mai mici
dec%t suma tuturor numerelor pare din irul a.
,-emplu. pentru n=4 i numerele ,2,5,6 respecti/ 44,2,1,6 se a$iea& /aloarea 4 pentru c
numerele 2 i 1 sunt mai mici dec%t suma numerelor pare din irul a, care este 11.
2. 3iierul te-t tablou.t-t conine cel mult 1111 de numere naturale cu cel mult patru ci$re $iecare,
desprite prin c%te un spaiu. Scriei programul care citete numerele din $iier i a$iea& pe ecran,
n ordine cresctoare, acele numere din $iier care au toate ci$rele egale. 7ac $iierul nu conine
niciun ast$el de numr, atunci se /a a$ia pe ecran mesa8ul 9: ,;<S=A.
,-emplu. dac $iierul tablou.t-t conine numerele. 21 44 111 5 > > atunci pe ecran se /a a$ia > 5
44 111.
4. Scriei un program care citete de la tastatur dou numere naturale nenule n i ? (1@n@111,
1@?@4) i apoi n numere naturale i a$iea& pe ecran numrul de /alori citite care au mai mult de ?
ci$re.
,-emplu. dac pentru n se citete /aloarea > i pentru ? /aloarea i apoi irul de numere > 12> 4
>A1 11 pe ecran se /a a$ia /aloarea 2.
>. :n numr natural se numete palindrom dac numrul citit de la st%nga la dreapta este egal cu
numrul citit de la dreapta la st%nga. 3iierul te-t numere.in conine cel mult 111111 numere
naturale de cel mult nou ci$re $iecare, numerele $iind desprite prin c%te un spaiu. Bel puin unul
dintre numere este palindrom. Scriei programul care citete numerele din $iierul numere.in i
determin care este cel mai mare numr palindrom citit. 0rogramul a$iea& pe ecran numrul ast$el
determinat.
,-emplu. dac numere.in conine numerele. 2 >A> 56A65 5665 56A> 56A5 5665 2 56A>5 96596
atunci se /a a$ia.56A65
1
A. 3iierul te-t tablou.t-t conine, pe prima sa linie, 111 de numere naturale de cel mult 4 ci$re
$iecare, numerele $iind ordonate cresctor i separate prin c%te un spaiu, iar pe a doua linie un
singur numr natural -, cu cel mult 4 ci$re. Scriei un program care citete toate numerele din $iier
i /eri$ic dac - se a$l n irul celor 111 de numere a$late pe prima linie a $iierului. Cn ca&
a$irmati/, se /a a$ia pe ecran mesa8ul 7A, alt$el se /a a$ia mesa8ul 9:.
,-emple. dac $iierul tablou.t-t conine. 15 26 41 4> >1 >1 > >2 >4 >> ... 14> > atunci se /a
a$ia. 7A D
dac $iierul tablou.t-t conine. 11 1> 1A 1 > 21 2> 41 ... 49> 22 atunci se /a a$ia. 9:.
5. Scriei un program care citete de la tastatur un numr natural n ( 1n>1) i apoi un ir de n
numere naturale cu cel mult 4 ci$re $iecare i care /eri$ic dac elementele irului pot $i rearan8ate
ast$el nc%t s respecte regula. al doilea element este cu 1 mai mare dec%t primul, al treilea cu mai
mare dec%t al doilea, ... , ultimul este cu n+1 mai mare dec%t penultimul. 0rogramul a$iea& pe
ecran mesa8ul 7A n ca& a$irmati/ i mesa8ul 9: n ca& contrar.
,-emplu. pentru n=4 i irul 6,>,11,A se a$iea& 7A (elementele pot $i reara8ate ast$el
nc%t s respecte regula dat. >,A,6,11)
6. Scriei programul care citete de la tastatur numrul natural n (1@n@111) i un ir $ormat din n
numere reale. Aceste numere au at%t partea ntreag c%t i partea $racionar $ormate din cel mult
trei ci$re. 0rogramul determin i a$iea& pe ecran toate numerele din ir care apar o singur dat n
acesta.
,-emplu. dac n=5, iar irul este $ormat din elementele (2.4, +1>1, 1.91, 2.4, 4.19, 2.4, 1.91),
atunci pe ecran se /a a$ia +1>1 4.19.
9. 3iierul te-t numere.in conine pe prima linie un numr natural n (1@n@1111), iar pe a doua linie
n numere naturale cu cel mult 9 ci$re $iecare, desprite prin c%te un spaiu. Scriei un program care
citete toate numerele din $iier i a$iea& pe ecran, separate prin c%te un spaiu, numerele de pe a
doua linie a $iierului, care ncep i se termin cu aceeai ci$r.
,-emplu. dac $iierul numere.in are coninutul. 9
>> 115 2 111 9 5 16 56 61
numerele ce se /or a$ia sunt >> 2 111 5 56
11. Scriei un program care citete de la tastatur un numr natural n din inter/alul ',>1* i apoi n
numere reale i a$iea& pe ecran c%te dintre cele n numere reale sunt egale cu media aritmetic a
celorlalte n+1 numere reale. ,-emplu. pentru irul > A 5 programul a$iea& 1, deoarece
>=((A(5))2.
11. Scriei un program 0ascal care citete de la tastatur un numr natural n (n4) i construiete
n memorie o matrice cu n linii i n coloane ale crei elemente /or primi /alori dup cum urmea&.
+ elementele a$late pe diagonala principal a matricei /or primi /aloarea 1
+ elementele de pe prima coloan, cu e-cepia celui a$lat pe diagonala principal /or primi /aloarea
n
+ elementele de pe a doua coloan, cu e-cepia celui a$lat pe diagonala principal /or primi /aloarea
n+1
...
+ elementele de pe ultima coloan, cu e-cepia celui a$lat pe diagonala principal /or primi /aloarea
1
,-emplu. pentru n=4 se /a a$ia matricea alturat 1 2 1
4 1 1
4 2 1 1
4 2 1

1. Scriei un program 0ascal care citete de la tastatur dou numere naturale n i m (m11,
n11) i care construiete n memorie i apoi a$iea& o matrice A cu n linii (numerotate de la 1
la n) i m coloane (numerotate de la 1 la m) cu proprietatea c $iecare element Ai8 memorea& cea
mai mare dintre /alorile indicilor i i 8 (1in, 18m). Eatricea se /a a$ia pe ecran, c%te o linie a
matricei pe c%te o linie a ecranului, elementele $iecrei linii $iind separate prin c%te un spaiu.
,-emplu. pentru n=4 i m=> se /a a$ia matricea alturat. 1 2 4 >
2 4 >
2 2 2 4 >
4 4 4 4 >
12. Scriei un program 0ascal care citete de la tastatur un numr natural n (@n@>) i apoi
construiete n memorie o matrice cu n linii i n coloane, numerotate de la 1 la n, ale crei elemente
primesc /alori dup cum urmea&. elementul din linia i i coloana 8 primete ca /aloare ultima ci$r
a produsului iF8 (1in i 18n).
,-emplu. pentru n=4 se /a a$ia matricea alturat. 1 2 4
4 A 6
2 A 9
4 6 A
14. Scriei un program 0ascal care citete de la tastatur un numr natural n (@n@1), construiete
n memorie i a$iea& pe ecran o matrice cu n linii i n coloane, numerotate de la 1 la n n care
$iecare element din matrice a$lat pe o linie impar /a $i egal cu numrul liniei pe care se a$l i
$iecare element a$lat pe o linie par /a $i egal cu numrul coloanei pe care se a$l.
,-emplu. pentru n=> se /a a$ia matricea alturat. 1 1 1 1 1
1 2 4 >
2 2 2 2 2
1 2 4 >
> > > > >
1>. Scriei un program 0ascal care citete de la tastatur un numr natural par, n (4n11), i un
numr natural -, cu e-act 2 ci$re, i care construiete n memorie un tablou bidimensional cu n linii
i n coloane, ce are elementele de pe diagonala principal egale cu prima ci$r a numrului -,
elementele de pe diagonala secundar egale cu ultima ci$r a numrului -, iar restul elementelor
egale cu ci$ra din mi8loc a numrului -, ca n e-emplu.
,-emplu. dac se citesc de la tastatur n=4 i -=12 atunci se a$iea& tabloul alturat.
1 2
1 2
2 1
2 1
1A. Scriei programul 0ascal care citete de la tastatur un numr natural n (1n>1) i nF n numere
naturale de cel mult > ci$re ce repre&int elementele unui tablou bidimensional a, cu n linii i n
coloane, i /eri$ic dac matricea este triungGiular superior. 0rogramul /a a$ia pe ecran mesa8ul
corespun&tor. H,ste triungGiular superiorI respecti/ H9u este triungGiular superiorI. J matrice
se numete triungGiular superior dac toate elementele a$late sub diagonala principal a ei sunt
nule.
,-emplu. pentru n=2 i matricea alturat 1 2
1 > A
1 1 9 se /a a$ia mesa8ul. ,ste triungGiular superior
2
15. Scriei un program 0ascal care citete de la tastatur un numr natural n elementele unei matrice
cu n linii i n coloane, numere ntregi din inter/alul '+111,111* i a$iea& pe ecran media aritmetic
a elementelor strict po&iti/e ale matricei, care sunt situate sub diagonala principal, ca n e-emplu.
7ac nu e-ist elemente strict positi/e situate sub diagonala principal, programul /a a$ia mesa8ul
H9: ,;<S=AI
,-emplu. pentru n=4 i matricea alturat +1 4 >
1 A 2 1
4 1
2 +> 1 +2 se a$iea& /aloarea .>
16. Scriei un program 0ascal care citete de la tastatur un numr natural n (elementele unei
matrice cu n linii i n coloane, numere ntregi din inter/alul '+111, 111* i a$iea& pe ecran
di$erena m1+m, unde m1 este media aritmetic a elementelor strict po&iti/e ale matricei, situate
deasupra diagonalei principale, iar m este media aritmetic a elementelor strict po&iti/e ale
matricei, situate sub diagonala principal, ca n e-emplu. Bele dou medii se consider egale cu 1
dac nu e-ist /alori strict po&iti/e n &onele corespun&toare.
,-emplu. pentru n=4 i matricea alturat +1 +4 >
1 A 2 1
4 1
2 +> 1 +2 se a$iea& /aloarea 1.> (m1=.5>, calculat din elementele a$late deasupra
diagonalei principale i m=.>)
19. Scriei programul 0ascal care citete de la tastatur un numr natural n, construiete n memorie
i a$iea& pe ecran, matricea cu n linii i n coloane, n care se /or memora n ordinea strict
cresctoare a /alorii, pe linii i coloane, primele n numere natural nenule, pare, care nu sunt
di/i&ibile cu 2. ,-emplu. pentru n=4 se /a construi i a$ia matricea alturat. 4 6 11
14 1A 1
A 6 2 24
26 41 44 4A
1. Scriei un program 0ascal care citete de la tastatur un numr natural n elementele unei matrice
cu n linii i n coloane, numere ntregi din inter/alul '+111,111* i a$iea& pe ecran media aritmetic
a elementelor strict po&iti/e ale matricei, care sunt situate deasupra diagonalei principale, ca n
e-emplu. 7ac nu e-ist elemente strict po&iti/e situate deasupra diagonalei principale, programul
/a a$ia mesa8ul 9: ,;<S=A.
,-emplu. pentru n=4 i matricea alturat +1 +4 > se a$iea& /aloarea .5>
1 A 2 1
4 1
2 +> 1 +2
1. Se consider un te-t cu ma-imum >> de caractere n care cu/intele sunt separate prin unul sau
mai multe spaii. 0rimul caracter din te-tul citit este o liter, iar cu/intele sunt $ormate numai din
litere mici ale al$abetului engle&. Scriei un program 0ascal care citete de la tastatur te-tul i l
trans$orm nlocuind prima liter a $iecrui cu/%nt cu litera mare corespun&toare, restul
caracterelor rm%n%nd nemodi$icate. =e-tul ast$el trans$ormat /a $i a$iat pe ecran. ,-emplu. dac
de la tastatur se introduce te-tul. mare $rig rosu
se /a a$ia pe ecran. Eare 3rig Kosu
. Scriei un program 0ascal care citete de la tastatur dou iruri de caractere $ormate din
ma-imum 111 litere mici ale al$abetului engle& i a$iea& pe ecran cel mai lung su$i- comun al
celor dou iruri de caractere. 7ac cele dou iruri nu au niciun su$i- comun, atunci programul /a
a$ia pe ecran mesa8ul 9: ,;<S=L.
4
,-emplu. pentru irurile marina i elena se /a a$ia na
2. Mirul de caractere s este NclonaI irului de caractere s1 dac se poate obine din s1 prin
eliminarea tuturor apariiilor unei singure /ocale. Se consider /ocal orice liter din mulimea
"a,e,i,o,u#. Scriei programul 0ascal care citete de la tastatur un cu/%nt $ormat din cel mult 1
litere mici ale al$abetului engle& i a$iea& pe ecran (dac e-ist), toate NcloneleI acestui cu/%nt,
$iecare pe c%te o linie a ecranului. ,-emplu. pentru cu/%ntul in$ormatica se a$iea&, nu neaprat n
aceast ordine, NcloneleI scrise alturat.
n$ormatca in$rmatica in$ormtic
4. :n ir cu ma-imum >> de caractere conine cu/inte separate prin unul sau mai multe spaii.
Bu/intele sunt $ormate numai din litere mici ale al$abetului engle&. Scriei un program 0ascal care
citete un ast$el de ir i l a$iea& modi$icat, prima i ultima liter a $iecrui cu/%nt $iind a$iat ca
liter mare.
,-emplu. pentru irul. maine este proba la in$ormatica se /a a$ia. Eain, ,st, 0robA OA
<n$ormaticA
>. Scriei programul 0ascal care citete de la tastatur un ir de cel mult 41 de caractere, $ormat
doar din litere ale al$abetului engle&, i care a$iea& pe ecran toate irurile obinute prin eliminarea
succesi/ a c%te unei singure litere din irul citit, ca n e-emplu. Mirurile se /or a$ia c%te unul pe
c%te o linie a ecranului.
,-emplu. dac se citete irul abbc atunci pe ecran se /a a$ia.
bbc abc abc abb
A. Se consider un te-t $ormat doar din spaii i litere mici ale al$abetului engle&, care ncepe cu o
liter i care conine cel puin o /ocal din multimea "a,e,i,o,u#. Scriei programul 0ascal care
citete de la tastatur un ir cu cel mult 111 de caractere, ca cel descris mai sus i care determin
trans$ormarea acestuia prin nlocuirea $iecrei /ocale din te-t cu litera imediat urmtoare din al$abet
(a se nlocuiete cu b, e se nlocuiete cu $ .a.m.d.). 0rogramul /a a$ia pe ecran irul obinut.
,-emplu. dac irul citit este e-amen de bacalaureat, dup modi$icare se a$iea&. $-bm$n d$
bbcblb/r$bt
5. Scriei programul 0ascal care citete de la tastatur un cu/%nt s de cel mult 1 litere mici ale
al$abetului engle&, construiete n memorie i a$iea& pe ecran cu/%ntul s dup eliminarea primei i
a ultimei /ocale. Bu/%ntul s conine cel puin dou /ocale. Se consider /ocale literele. a, e, i, o, u.
,-emplu. dac se citete cu/%ntul bacalaureat, pe ecran se a$iea&. bcalauret
6. Scriei un program 0ascal care citete de la tastatur un ir de cel mult >1 de caractere (litere
mici i mari ale al$abetului engle&, ci$re i spaii), determin i a$iea& pe ecran c%te litere mari,
c%te litere mici i c%te caractere nu sunt litere n irul citit. ,-emplu. dac se citete irul. Poi lua 9
la matematica si 11 la in$ormatica atunci se /a a$ia. 1 2 11.
9. Scriei programul 0ascal care citete de la tastatur un cu/%nt $ormat din cel mult >1 caractere,
litere mari ale al$abetului engle&, i a$iea& pe ecran, $iecare pe c%te o linie, toate su$i-ele acestuia,
n ordine cresctoare a lungimilor. :n su$i- de lungime ? al unui cu/%nt este un subir $ormat din
ultimele ? caractere ale acestuia.
,-emplu. dac se citete cu/%ntul ,;AE,9 se /or a$ia su$i-ele .
9
,9
E,9
AE,9
;AE,9
>
,;AE,9
21. Scriei programul 0ascal care citete de la tastatur un cu/%nt de ma-imum 1 de litere i
minimum o liter i a$iea& pe ecran toate cu/intele obinute din cu/%ntul citit prin eliminarea
primei i a ultimei litere. 0rima prelucrare se re$er la cu/%ntul citit, iar urmtoarele la cu/%ntul
re&ultat din prelucrarea anterioar. 0rocedeul de eliminare i a$iare se /a repeta p%n c%nd se obine
cu/%ntul /id, ca n e-emplu. 3iecare cu/%nt obinut se /a a$ia pe c%te o linie a ecranului. ,-emplu .
dac se citete cu/%ntul bacalaureat, se /a a$ia.
bacalaureat
acalaurea
calaure
alaur
lau
a
21.Se consider un gra$ neorientat Q=(;,:), cu m mucGii i n /%r$uri , care se /a construi pe ba&a
$iierului N gra$.t-tI. 3iierul conine .+ pe primul r%nd dou numere naturale m i n separate printr+
un spaiu , repre&ent%nd numrul mucGiilor respecti/ al /%r$urilor gra$uluiD
pe $iecare din urmtoarele m r%nduri , c%te o perecGe de numere repre&ent%nd /%r$urile R
e-tremiti ale unei mucGii a gra$ului.
Scriei un subprogram care, citind mucGiile din $iier, construiete matricea de adiacen ataat
gra$ului, precum i un subprogram care a$iea& aceast matrice.
2.3iierul Nadiac.t-tI conine pe primul r%nd un ntreg n repre&ent%nd numrul de /%r$uri ale unui
gra$ neorientat, pe $iecare din urmtoarele n r%nduri , c%te n /alori de 1 sau 1 separate prin spaii,
repre&ent%nd elementele unei linii a matricii de adiacen, a$erente gra$ului. Scriei un program care
a$iea& /%r$urile al cror grad este egal cu o /aloare dat S, citit de la tastatur.
,-emplu. pentru S= i datele urmtoare se /or a$ia /%r$urile 2,4,A i 5. 5
1111111
1111111
1111111
1111111
1111111
1111111
1111111
22. Se citesc de la tastatur dou numere ntregi m i n , apoi m perecGi de numere ntregi
repre&ent%nd e-tremitile mucGiilor unui gra$ neorientat Q cu m mucGii i n /%r$uri. S se scrie
programul care reali&ea& urmtoarele.
+ construiete i a$iea& matricea de adiacen corespun&toare gra$uluiD
+ scrie gradele /%r$urilor n $iierul Ngra$.t-tI ( pe $iecare r%nd se /or scrie un /%r$ i gradul su).
24.Se citete de la tastatur matricea de adiacen a unui gra$ neorientat Q=(;,:). S se scrie un
program care reali&ea& urmtoarele.
+a$iea& pe ecran matricea de adiacen corespun&toare gra$uluiD
+ determin gradul unui /%r$ - (citit de la tastatur)D
+ a$iea& /%r$ul (/%r$urile) de grad ma-im din gra$ul citit.
2>. S se scrie programul 0ascal corespun&tor care /eri$ic dac o sec/en de /%r$uri dat
repre&int un lan elementar sau ne+elementar ntr+un gra$ neorientat. 9umrul de /%r$uri i matricea
de adiacen se citesc de la tastatur, iar sec/ena testat se gsete n $iierul Ilan.t-tI ( /%r$urile
sunt scrise n $iier pe un singur r%nd, separate prin spaii).
A
2A.7%ndu+se un gra$ neorientat Q=(;,:) cu n /%r$uri , scriei c%te un subprogram care reali&ea&
urmtoarele. + a$iea& /%r$urile terminale ale gra$uluiD
+ determin gradul minim din gra$ i a$iea& /%r$ul (/%r$urile) de grad minimD
+ a$iea& mucGiile cu proprietatea c ambele e-tremiti sunt /%r$uri cu numr de ordine par.
25. 3iierul Igra$.t-tI conine pe primul r%nd dou /alori n i m repre&ent%nd numrul de /%r$uri
respecti/ de mucGii ale unui gra$ neorientat, apoi pe $iecare din urmtoarele m r%nduri c%te o
perecGe de numere ntregi separate prin spaii , repre&ent%nd e-tremitile unei mucGii.S se scrie n
$iierul Igra$1.t-tI /%r$urile gra$ului dat n ordinea descresctoare a gradelor
26.Se citete de la tastatur matricea de adiacen a unui gra$ orientat cu n noduri.Scriei un
program 0ascal corespun&tor care s conin.
+o $uncie care returnea& gradul e-terior al unui nod - dat ca parametru
+ o $uncie care returnea& gradul interior al unui nod - dat ca parametru
+ o procedur care a$iea& nodurile cu proprietatea c numrul arcelor care ies e ma-im
29.Se citesc de la tastatur m perecGi de numere ntregi repre&ent%nd e-tremitile arcelor unui gra$
orientat cu n /%r$uri i m mucGii. S se construiasc matricea de adiacen corespun&toare gra$ului
i apoi s se a$ie&e matricea n $isierul Imatrice.inI . Scriei o $uncie care returnea& gradul
interior al unui nod - dat ca parametru. S se stabileasc dac n gra$ul ast$el de$init e-ist noduri
i&olate ( prin care s nu treac nici un arc).
41.Se citete de la tastatur matricea de adiacen a unui gra$ orientat cu n noduri. Scriei programul
care construiete i a$iea& matricea corespun&toare gra$ului .S se tipreasc acele noduri ale
gra$ului cu proprietatea c numrul arcelor care ies din nod este egal cu numrul arcelor care intr
n nod.
B.MICROSOFT OFFICE
S:T<,B=:O 9K. 1
1. Bonsider%ndu+se documentul atestat.doc pe care l+ai copiat n directorul /ostru, creat n B.U
Atestat s se e$ectue&e modi$icrile preci&ate mai 8os asupra documentului, noul document /a $i
sal/at n $iierul atestat1.doc, pstr%ndu+se i documentul iniial cu denumirea sa.
a.) =e-tul din document se /a $ormata n $elul urmtor.
V caracterele /or $i scrise cu $ontul =imes 9eW Koman de dimensiune 11 ptD
V te-tul se alinia& cu $i-area marginilor (aliniat i la st%nga i la dreapta)D
V numai paragra$ele 1, , 2 i 4 de la < se /or marca $olosind literele A, T, B i 7D
V titlurile capitolelor <. 7ispo&iii generale i <<. Boninutul probei de specialitate pentru obinerea
atestatului se /or modi$ica $olosind literele nclinate, ngroate i subliniate, cu alt $ont ales de
candidat de dimensiune 14 ptD
b) s se /i&uali&e&e documentul pentru tiprirea acestuia i s se preci&e&e comanda ($r a o
e-ecuta) pentru a+l tiprii n ordine in/ers de la ultima la prima pagin, reali&ndu+se doua copii.
c.) Oa s$%ritul te-tului se /a importa o imagine gra$ic pree-istent adec/at documentului (F.Wm$,
F.bmp, i altele).
S:T<,B=:O 9K.
Bonsider%ndu+se documentul atestat.doc pe care l+ai copiat n directorul /ostru, creat n B.UAtestat
s se e$ectue&e modi$icrile preci&ate mai 8os asupra documentului, noul document /a $i sal/at n
$iierul atestat1.doc, pstr%ndu+se i documentul iniial cu denumirea sa.
a.) =e-tul din document se /a $ormata n $elul urmtor.
5
V dimensiunea te-tului Natestatului pro$esional de cXtre absol/enYii claselor de matematicX +
in$ormaticX, intensi/ in$ormaticXI se /a mri la o dimensiune ma-im ast$el nc%t acest titlu s
apar pe trei liniiD
V te-tul conin%nd cele patru paragra$e de ala <. numerotate 1, , 2 i 4 se /or alinia i la st%nga i la
dreapta pe doua coloaneD
V te-tul Art.15 din capitolul P. ,/aluarea probei s se scrie cu un alt $ont dorit de candidat,
dedimensiune 1A pt, s $ie nclinat, ngroat i nesubliniatD
V s se renumerote&e paginile documentului ast$el nc%t prima pagin s nu $ie numerotat iar
celelalte pagini s $ie numerotate n mi8locul paginii, n partea de sus n &ona re&er/at antetului.
b.) Oa s$%ritul te-tului se /a aduga un te-t artistic ZTa$t la e-amen[Z cu un e$ect de umbr i $r
s $ie ori&ontal.
S:T<,B=:O 9K. 2
Keali&ai n \ord un a$i de pre&entare care s respecte urmtoarele cerine.
3ormatul paginii este . nlime >1 cm, lime 41 cm, margini. sus cm, 8os cm, stnga cm,
dreapta cm, antet 2 cm, subsol 2 cm
Keali&ai n 0A<9= o sigl c%t mai sugesti/, sal/at cu numele sigla.bmp
Antetul a$iului /a conine n st%nga sigla i n dreapta te-tul urmtor, centrat n raport cu $undalul
pe care este scris.

0entru $undalul te-tului se /a alege o te-tur asemntoare celei din e-emplu.
Cn subsolul a$iului, aliniat la dreapta, se /a insera o legtur ctre pagina Web WWW.edu.ro.
Boninutul a$iului /a $i organi&at pe trei coloane, cu distana ntre ele de 1 cm, ultimele dou
coloane $iind desprite printr+o linie /ertical, continu, de grosime 1pct
0rima coloan /a conine un OJQJ creat de dumnea/oastr, scris ca n e-emplul de mai 8os.
P
iitorul este al nostru[
Jbser/aie. 0entru OJQJ nu se utili&ea& te-tbo- sau imagini.
Sub OJQJ se /a realia&a o imagine stili&at cu a8utorul a cel puin trei $orme automate.
A doua coloan conine te-tul JKAK:O TABAOA:K,A=:O:<, scris sub $orm de semicerc, iar
sub el un tabel cu trei linii i dou coloane care /or conine programul bacalaureatului. 0e prima
coloan sunt inserate &ilele iar pe a doua coloan sunt scrise acti/itile, te-tul $iind organi&at
ierarGi&at pe dou ni/ele, utili&%nd marcatori de tip simbol, ca n e-emplu.
19.14.111 Bompetene digitale
11
11
+11
11
0roba scris
11
11
+11
21
e/aluare
=abelul conine o bordur ondulat, de culoare mo/ ncGis i are $undal mo/ descGis.
A treia coloan conine un cola8 de imagini suprapuse , $ormat din 2 copii ale siglei, orientate
di$erit, toate trei parial /i&ibile, cola8 peste care se /a scrie pe /ertical TAB111.
Jbs. 9u se utili&ea& \ordArt
A$iul are o bordur reali&at cu simboluri prede$inite de $orma unor stelute i $undal cu te-tur
adec/at. A$iul se printea&
S:T<,B=:O 9K. 4
7escGiderea documentului atestat.doc e-istent n directorul pe care l+ai creat.
V s se descGid documentul $olosind meniul Start.
6
,;AE,9:O 7, TABAOA:K,A=
Bompetente digitale
V s se repete aceeai operaie $olosind E] Bomputer i ,-plorer.
V s se asocie&e $iierului o pictogram (sGortcut) .
V s se accese&e programul \ord prin meniul Start R Kun i s se edite&e urmatoarea ecuatie.
( )
1
1

1
1

1
log

x x
x
x x
x
+ + =

+
+
+
S:T<,B=:O 9K. >
Bonsider%ndu+se documentul atestat.doc pe care l+ai copiat n directorul /ostru, creat n B.U Atestat
s se e$ectue&e modi$icrile preci&ate mai 8os asupra documentului, noul document /a $i sal/at n
$iierul atestat1.doc, pstr%ndu+se i documentul iniial cu denumirea sa.
a.) =e-tul din document se /a $ormata n $elul urmtor.
V dimensiunea titlului capitolului << se /a mri la o dimensiune ma-im ast$el nc%t acest titlu s
apar pe dou linii i se /a centraD
V te-tul conin%nd cele trei paragra$e numerotate >, A i 5 se /or alinia i la st%nga i la dreapta pe
doua coloaneD
V te-tul de la paragra$ul 5 a) spatierea intre randuri sa $ie de 1.2 pt.D
V paragra$ul A s $ie scris cu 2 e$ecte de te-t.
b.) Oa s$%ritul te-tului se /a aduga un tabel (centrat pe pagin) auto$ormat, cu urmtoarea
structur. a/%nd ma-imum 4 linii n care se /a trace comisia de atestat cu $uncia $iecrui membru al
acesteia.
9K. BK=. 9:E,O, M< 0K,9:E,O, 3:9B^<A JTS,KPA^<<
S:T<,B=:O 9K. A
Bonsider%ndu+se documentul atestat.doc pe care l+ai copiat n directorul /ostru, creat n B.U Atestat
s se e$ectue&e modi$icrile preci&ate mai 8os asupra documentului, noul document /a $i sal/at n
$iierul atestat1.doc, pstr%ndu+se i documentul iniial cu denumirea sa.
a.) =e-tul din document se /a $ormata n $elul urmtor.
V titlul se /a modi$ica $olosind o scriere artistic la alegerea ele/ului, ma8uscule i dou culoriD
V 7urata probei de specialitate de la 12 (1) (a) i (b) s $ie ngroate i nclinate, cu un alt $ont i
introduse ntr+un cGenar colorat cu umbrD
V s se nlocuiasc automat n te-tul iniial cu/%ntul ZprobaZ cu ZlucrareZD
V s se taie cu o linie subtitlurile de la paragra$e.
b.) Oa s$%ritul te-tului se /a copia alctuirea comisiilor i atribuiile acestora, $iecare pe dou
coloane cu linie dubl, ori&ontal despritoare ntre ele.
S:T<,B=:O 9K. 5
Cn directorul /ostru, creat n B.UAtestat creai un $iier orar.doc care s conin orarul clasei sub
$orm de tabel. 3olosii ca titlu un te-t artistic, structura tabelului $iind la latitudinea /oastr. Bapul
de tabel trebuie s $ie di$ereniat de restul tabelului, $olosinduse
un alt $ont, marginile duble i liniile din interior simple, o culoare de $ond di$erita pentru $iecare &i.
S:T<,B=:O 9K. 6
Cn directorul /ostru, creat n B.U Atestat reali&ai un pliant pe care s+l sal/ai n $iierul
promoie.doc care s conin.
V doua coloane pentru ele/i (cu minim > nume ) si pentru pro$esori (cu minimum > nume )D
V un moto ncadrat ntr+un cGenar, a/%nd $ondul i te-tul de culori di$erite i nu alb + negruD
o sigla sugesti/ creat in 0aint si importata in document.
S:T<,B=:O 9K. 9
9
Cn directorul /ostru, creat n B.U Atestat reali&ai un document pe care s+l sal/ai n $iierul
medie.doc. Acesta s conin.
V un titlu ngroat i subliniat cu doua linii, $olosind un alt $ont dec%t =imes 9eW Koman (sau =imes
9eW Koman B,) de dimensiune 16 ptD
un tabel inserat a/%nd dou linii i urmtoarea structur. Blasa, Eedier =media la disciplina Nlimba
i literatura rom%nI, Eediem = media la disciplina NEatematicI, Eediei= media la disciplina
N<n$ormaticI, Eedials = media la limba strin 1 studiat, Eedie = media general la unele dintre
disciplinele pentru e-amenul de bacalaureatD
V completai datele din tabel, calcul%nd media general, nu se /a $olosi aplicaia BalculatorD
V reali&ai apoi o repre&entare gra$ic a disciplinelor cu mediile a$erente.
S:T<,B=:O 9K. 11
Cn directorul /ostru, creat n B.U Atestat reali&ai urmatorul tabel.
9
r
.

B
r
t
.

7enumire
=abelul /a contine.
V un titlu artistic, nu ori&ontalD
V un te-t la alegere adec/atD
V o imagine sugesti/ $ie creat, $ie importatD
V ncadrarea imaginii cu un cGenar colorat n ton, umbrit.
S:T<,B=:O 9K. 11
1. Sa se cree&e un document atestat.-ls n $olderul cu numele /ostru de $amilie, n $olderul Atestat.
. Sa se construiasca tabelul de mai 8os, introduc%nd minim > ele/i.
9ume 0renume 7ata_nasterii 9ota1 9ota 9ota2 Eedia
2. =abelul /a $i bordat ingrosat de culoare albastra.
4. Boloana data nasterii /a $i $ormatata de tip data.
>. Boloanele nota1,nota, media /or $i $ormatate de tip numeric cu &ecimale.
A. Sortati datele in ordine al$abetica dupa nume, apoi prenume.
5. Sa se adauge n st%nga primei coloane, o alta coloana, cu numele 9r.crt. R centrat, cu acelasi $ont
si marire ca si a celorlalte nume de coloane.
6. Sa se calcule&e media $iecarui ele/, iar pentru ele/ii cu media intre > si 5 sa se stabileasca
pentru coloana media, culoarea $ontului rosu, boldat, respecti/ culoarea /erde.
9. Breati un antet si un subsol in $oaia de calcul in care sa se preci&e&e 7ata, 9r. 0agina, 7enumire
$isier.
S:T<,B=:O 9K. 1
1. Sa se cree&e un registru nou numit $ormatare.-ls n $olderul cu numele /ostru de $amilie, n
$olderul Atestat.
. <n prima $oaie de calcul, in &ona T.,5 sa se introduca tabelul de mai 8os, cu > inregistrari.
9ume 0renume Parsta Salar
2. Sa se adauge coloana Jbser/atii, dupa coloana Salar.
11
4. Sa se complete&e coloana Jbser/atii si sa se stabileasca. daca are salariul cuprins intre 1511 si
411 ngrosat, centrat, colorat n rosu, respecti/ albastru, stil italic pentru salarii egale cu 1>1.
>. Kedenumiti $oaia de calcul in Salariati.
A. Bopiati tabelul intr+o alta $oaie de calcul cu numele ,le/i clasa ;.
5. Sa se calcule&e salariul mediu intr+o noua celula sub coloana salar.
6. Sa se modi$ice $ormatul de a$isare al numerelor din coloana salar ast$el incat sa e-iste &ecimale
si separator pentru mii.
9. Sa se sorte&e salariatii in ordinea /arstei, de la cel mai mare la cel mai mic.
11. Adaugati coloana 7epartament cu /alori de 1,,2,4 si apoi a$isati salariatii din departamentul 2.
S:T<,B=:O 9K. 12
Keali&ai $iierul 0roduse+<=.-ls i e$ectuai operaiile urmtoare.
Cn $oaia 0roduse<= $ormatai celulele eticGetelor de coloane .$ont ngroat, nclinat, culoare albastr
i $undal galbenD
Belulele =otal general, Burs /alutar i 7ata /or $i $ormatate identic cu eticGetele de coloane, iar
celulele corespun&toare totalulul general, /aloarea cursului /alutar i a datei curente /or a/ea
$undalul /erde, $ontul rou, nclinat i ngroatD
Cn celula ,1 introducei o $ormul care s determine a$iarea datei i orei curente, cu actuali&are la
$iecare descGidere a $iierului.
Cn celulele 74.Q4 introducei $ormule corespun&toare pentru calcularea /alorilor speci$ice
eticGetelor de coloan, a totalurilor partiale i generaleD
Jrdonai datele din tabel ascendent, prima dat dup coloana =ip iar apoi dup coloana 0roduse <=D
3ormatai datele numerice aa nc%t s $ie precedate de simbolul ` pentru preurile n dolar iar cele
n lei s $ie precedate de simbolul KJ9 D
Keali&ai o $iltrare comple- a datelor din tabel, cu aciune de tipul copiere n $oaia 7ate $iltrate
(ncep%nd cu celula A1), aa nc%t s $ie a$iate doar produsele de tip So$t cu o /aloare a11 :S7 i
@>>1 :S7. =oate tabelele de criterii utili&ate /or $i create n $oaia Briterii D
Breai n $oaia 0roduse<= o diagram de tip turn 27 n care s repre&entai /aloarea produselor <= n
KJ9 cu =PA inclus, a/%nd coloana 0rodusele <= ca eticGete. 3ormatai parametrii diagramei ast$el
nc%t s $ie /i&ibile numele tuturor produselor <=. ScGimbai culoarea implicit a pereilor diagramei
n galben cu negru (e$ect de umplere). =itlul diagramei /a $i setat 0roduse <=
7up sal/area curent, sal/ai documentul ca pagin \eb,
S:T<,B=:O 9K. 14
1. Sa se cree&e un registru nou numit gra$ic.-ls n $olderul cu numele /ostru de $amilie, n $olderul
Atestat.
. <n prima $oaie de calcul sa se introduca tabelul de mai 8os.
7enumire $irma Penituri BGeltuieli
SB Argos SA 422 244>
SB =ransa/ia SKO 42445 424142
SB Blipart SKO 12>4A 2424
SB Pitalis SKO 49659> 4>AA>4
2. Kedenumiti $oaia de calcul in 3irme.
4. 7enumirea coloanelor sa $ie scrisa centrat, boldat de culoare rosie, iar $ondul albastru descGis.
>. Oatimea coloanei Penituri sa $ie de 1>.
A. 0entru campul 7enumire $irma setati ast$el incat campul sa $ie de tip te-t intre 4 si >1 de
caractere, in ca&ul introducerii unei $irme cu numele mai mic decat 4 sau mai mare de >1 caractere
sa se a$ise&e un mesa8 corespun&ator.
5. Bopiati tabelul intr+o noua $oaie de calcul pe care o denumiti 0ro$it, si adaugati o noua coloana in
care calculati pro$itul $iecarei $irme.
11
6. <n prima $oaie (3irme) sa se reali&e&e un gra$ic sugesti/, a-a J; sa repre&inte denumirea
$irmelor.
9. 7ati un titlu gra$icului.
S:T<,B=:O 9K. 1>
1.Keali&ati o pre&entare cu numele atestat
.<nserati in pre&entare 4 diapo&iti/e
7iapo&iti/ 1.+inserati di$erite $orme geometrice si aplicati+le e$ectul 2+7
7iapo&iti/ .+inserati un tabel care sa contina orarul
7iapo&iti/ 2.+inserati o nomograma
7iapo&iti/ 4.inserati imagini din colectia J$$ice
2.Adaugati e$ecte de animatie
4.Pi&uali&ati pre&entarea
S:T<,B=:O 9K. 1A
1.Keali&ati o pre&entare cu numele
.<nserati in pre&entare 4 diapo&iti/e
7iapo&iti/ 1.
editati te-tul urmator.
N7ispo&iti/e peri$erice
reali&at de.!!!!!!!!.I
inserati un buton de actiune.
7iapo&iti/ .
editati te-tul urmator.
NSistemul de intrare+iesire asigura comunicatia calculatorului cu lumea incon8uratoare prin
intermediul unor ecGipamente speciali&ate numite dispo&iti/e peri$erice.
,le sunt de trei tipuri.
1.dispo&iti/e de intrare
.dispo&iti/e de iesire
2.dispo&iti/e de intrare+iesireI
inserati doua butone de actiune.
7iapo&iti/ 2.
sa se insere&e si sa se complete&e apoi o diagrama de $orma urmatoare.

mouse
micro$on 1 scanner
Eicroso$t J$$ice
Eicroso$t \ord Eicroso$t 0oWer0oint Eicroso$t ,-cel
1
=astatura

inserati doua butone de actiune.
7iapo&iti/ 4.
editati cu/antul . laborator ca lin?
inserati un buton de actiune
2.Adaugati e$ecte de animatie
4.Pi&uali&ati pre&entarea
S:T<,B=:O 9K. 15
1.Keali&ati o pre&entare cu numele atestat
.<nserati in pre&entare 4 diapo&iti/e
7iapo&iti/ 1.
editati cu/antul urmator.
inserati un buton de actiune
culoare $ond . albastru
7iapo&iti/ .
Bonstruiti urmatorul tabel .
,lemente de design Eod de reali&are
<nserare diapo&iti/ nou meniul <nserare+7iapo&iti/ nou!
Sabloane de aspect meniul 3ormat+Aspect diapo&iti/!
Sabloane $orma meniul 3ormat+3orma diapo&iti/!
<nserare te-t meniul <nserare+Baseta te-t
<nserare imagini meniul <nserare+<magine+Einiatura+Blip Jrgani&er!+colectie
J$$ice
<nserare $ilm si sunet meniul <nserare+3ilm si sunete
<nserare tabel meniul <nserare+=abel!
<nserare diagrama meniul <nserare+7iagrama!
<nserare diagrame relationale
(nomograme)
meniul <nserare+9omograma!
inserati doua butone de actiune
culoare $ond . albastru
7iapo&iti/ 2.+inserati A $orme geometrice suprapuse , aplicati+le e$ectul 2+7
inserati doua butone de actiune
culoare $ond . albastru
7iapo&iti/ 4.
reali&ati un lin? catre o alta pre&entare
inserati un buton de actiune
culoare $ond .
2.Adaugati e$ecte de animatie
4.Pi&uali&ati pre&entarea
S:T<,B=:O 9K. 16
1. Sa se cree&e un document atestat.doc n $olderul cu numele /ostru de $amilie, creat n $older+ul
Atestat
12
. :tili&%nd $unctia belp sa se caute in$ormatii legate de scGimbarea directiei paragra$ului (BGange
paragrapG direction)
2. Sa se copie&e n documentul creat in$ormatiile gasite
4. Sa se nlocuiasca cu/%ntul paragrapG (paragra$) cu $ra&a, n tot te-tul
>. Sa se selecte&e tot te-tul si sa se modi$ice dimensiunea caracterelor la 14
A. Sa se selecte&e titlul, sa i se modi$ice dimensiunea la 1, sa se modi$ice culoarea n /erde si sa $ie
aliniat la st%nga
5. 7upa paragra$ul sa se introduca o ntrerupere de pagina
6. Oa s$%raitul documentului sa se cree&e un gra$ic pe ba&a urmatoarelor date.
:ni/ersitate Studenti an < Studenti an << Studenti an <<<
AS, 111 11>1 11>
:0T 1411 1211 111
:T+Eatematica A11 >69 >5>
9. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se ncGida aplicatia de procesare te-t.
S:T<,B=:O 9K. 19
1. Sa se cree&e un document atestat.doc n $olderul cu numele /ostru de $amilie, creat n $olderul
Atestat
. :tili&%nd $unctia belp sa se caute in$ormatii legate de crearea unui tabel (Breate a table). Sa se
copie&e in$ormatiile gasite n documentul creat
2. 3olosind instrumentele de marire si micsorare sa se stabileasca dimensiunea paginii la 5>c
4. Sa se se mute primul paragra$ dupa al treilea
>. Sa se introduca n document un simbol din lista de simboluri
A. Sa se adauge un cGenar ntregii pagini
5. Sa se insere&e o imagine ntr+un cGenar cu colturile rotun8ite si umbrit, la s$%rsitul documentului
6. Cn &ona de antet a paginii sa se scrie numele liceului, adresa si tele$onul R n st%nga, iar la
dreapta sa se insere&e data curenta
9. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se ncGida aplicatia de procesare te-t
S:T<,B=:O 9K. 1
1. Sa se cree&e un document atestat.doc n $olderul cu numele /ostru de $amilie, creat n $olderul
Atestat
. :tili&%nd $unctia belp sa se caute in$ormatii legate de tiparirea unui document (0rint a
document). Sa se copie&e in$ormatiile gasite n documentul creat.
2. Sa se se nlocuiasca cu/%ntul print cu cu/%ntul tipar, iar la s$%rsitul documentului sa se scrie
numarul de nlocuiri
4. Sa se introduca n document un simbol din lista de simboluri
>. Sa se selecte&e titlul si apoi sa se modi$ice culoarea acestuia n albastru
A. Cn dreptul $iecarui paragra$ sa se adauge di$eriti marcatori
5. Sa se insere&e o imagine ntr+un cGenar cu colturile drepte si umbrit, la s$%rsitul documentului
6. Cn &ona de 3ooter a paginii sa se scrie data curenta + centrat
9. Oa s$%rsitul documentului sa se cree&e un gra$ic pe ba&a urmatoarelor date.
0roduse 0ret Tucati
01 1211 2111
0 >11 111
02 4>11 >111
11. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se ncGida aplicatia de procesare te-t.
S:T<,B=:O 9K. 1
1. Sa se cree&e un document atestat.doc n $olderul cu numele /ostru de $amilie, creat n $olderul
Atestat. Apoi scrieti trei paragra$e despre N<nternetI
. Sa se ascunda bara standard de meniu
14
2. Sa se sete&e paragra$ul doi ast$el nc%t acesta sa nceapa de la .>cm
4. Sa se sete&e pagina n $ormatul A4, po&itionata pe lat
>. Sa se introduca o ntrerupere de pagina dupa paragra$ul al doilea
A. Sa se numerote&e paginile ncep%nd cu ci$ra 6
5. Sa se insere&e o steluta albastra, la s$%rsitul documentului. Sa se scrie n interiorul ei prenumele
/ostru
6. Cn &ona de 3ooter a paginii sa se scrie data curenta R n dreapta
9. Oa s$%rsitul documentului sa se scrie, ntr+o cutie de editare, etapele prin care documentul este
tiparit n trei e-emplare, cu consum minim de cerneala
11. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se ncGida aplicatia de procesare te-t.
S:T<,B=:O 9K.
1. Sa se cree&e un document atestat.doc n $olderul cu numele /ostru de $amilie, creat n $olderul
Atestat. Apoi sa se introduca paragra$ele din cutia de mai 8os.
. Sa se selecte&e primul paragrapG si apoi sa se modi$ice caracterele n Arial de 1A
0entru a scrie aceasta ecuatie /a trebui sa lucrati cu bara de intrumente.
0entru a introduce semnul suma dati un clic st%nga n bara de instrumente pe semnul corespun&ator
si alegeti simbolul dorit.
0rocedati n mod asemanator pentru toate semnele pe care doriti sa le introduceci n document cu
a8utorul ,ditorului de ecuatii o$erit de Eicroso$t \ord.
2. Sa se alinie&e la st%nga paragra$ul al doilea.
4. Sa se sublinie&e cu doua linii primele doua cu/inte ale ultimului paragra$.
>. 0entru tot te-tul sa se stabileasca o distanta de doua r%nduri.
A. Sa se caute cu/%ntul semnul si sa se nlocuiasca cu simbolul pentru.
5. Sa se introduca n &ona antetului data si ora.
6. Sa se selecte&e cu/%ntul \ord, ncadr%ndu+l ntr+un cGenar cu colturile rotun8ite, de culoare rosie
si cu o umbra.
9. Oa s$%rsitul documentului sa se introduca un tabel centrat n pagina, cu trei linii si patru coloane,
cu un stil la alegere.
11. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se ncGida aplicatia de procesare te-t.
S:T<,B=:O 9K. 2
1. Sa se cree&e un document atestat.doc n $olderul cu numele /ostru de $amilie, creat n $olderul
Atestat. Sa se scrie urmatorul titlu artistic, centrat n pagina, cu ma8uscule. K,d:O=A=, 3<9AO,
. Sa se edite&e urmatorul tabel, centrat n pagina.
2. Sa se complete&e coloana total cu a8utorul unei $ormule.
4. Sa se ordone&e descrescator dupa puncta8, cu a8utorul unei $ormule
>. Sa complete&e coloana 0remiul acordat. 0remiul < , 0remiul <<, 0remiul <<< R ngrosat, centrat,
colorat n rosu, iar $ondul celulelor sa $ie albastru descGisD pentru ceilalti sa se complete&e cu
participant, colorat n /isiniu, $ondul gri.
A. Sa se adauge n st%nga primei coloane, o alta coloana, cu numele 9r.crt. R centrat, ngrosat, cu
acelasi $ont si marire ca si a celorlalte nume de coloane
5. Eodi$icati cGenarul tabelului cu linii duble, de 2pt. grosime.
6. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se ncGida aplicatia de procesare te-t.
S:T<,B=:O 9K. 4
1. Sa se cree&e un document atestat.doc n $olderul cu numele /ostru de $amilie, creat n $olderul
Atestat. Apoi sa se introduca paragra$ele din cutia alaturata.
. Sa se trans$orme literele cu/%ntului Auto SGapes n ma8uscule.
2. Sa se introduca marcatori naintea de paragra$ele.
Selectia se $ace!
Cn document!
1>
4. 3iecare paragra$ /a $i incadrat de un cGenar cu umbra, colorat di$erit.
>. Sa se stabileasca spatierea intre randuri la cm
A. Sa se a$ise&e la s$arsitul documentului numarul de cu/inte din acest $isier.
5. Sa se /i&uali&e&e documentul naintea imprimarii.
6. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se ncGida aplicatia de procesare te-t.
S:T<,B=:O 9K. >
1. Sa se cree&e un document atestat.doc n $olderul cu numele /ostru de $amilie, creat n $olderul
Atestat. Apoi sa se introduca paragra$ele din cutia alaturata.
Eicroso$t \ord o$era mai multe modalitati pentru a crea un tabel. Eodalitatea ideala depinde de
cum /a place sa lucrati, si de cat de simplu sau de comple- trebuie sa $ie tabelul.
3aceti clic pe po&itia in care doriti sa creati tabelul.
3aceti clic pe <nserare tabel din bara de instrumente Standard.
Qlisati pentru a selecta numarul de randuri si numarul de coloane
. Sa se centre&e paragra$ul trei.
2. Sa se sublinie&e cu o linie dubla primele trei cu/inte din paragra$ul doi.
4. Sa se caute cu/%ntul =able si sa se nlocuiasca cu table.
>. Sa se selecte&e cu/%ntul 7elete si apoi sa se introduca ntr+un cGenat rosu de dimensiune 2 si
umbra
A. Sa se cree&e un tabel, n care sa se scrie in$ormatii legate de anga8atii $irmei (nume, prenume,
societate comerciala, numar_tele$on R minimum patru nregistrari).
5. =abelul sa $ie bordat cu o linie groasa /erde, iar celulele din capul de tabel (numele de coloana)
sa $ie de culoare galbena, scrisul =aGoma,21,albastru,cu umbra, iar spatierea literelor in cadrul
cu/intelor sa $ie de 2 pct.
6. Sa se sorte&e datele din tabel in ordine al$abetica dupa nume.
9. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se ncGida aplicatia de procesare te-t.
S:T<,B=:O 9K. A
1. Sa se cree&e un document atestat.doc n $olderul cu numele /ostru de $amilie, creat n $olderul
Atestat
. Sa se reali&e&e o in/itatie la bancGetul absol/ire care sa contina.
e un titlu artistic, e imagine sugesti/a, e te-tul in/itatiei,
e sa $ie colorata corespun&ator, e sa poata $i mpaturita n 2 (in$ormatiile sa $ie plasate
corespun&ator).
e un tabel cu numele a minimum cinci ele/i din clasa e un cGenar al paginii
e sa se aleaga o pagina A4, pe ori&ontala, cu marginile la 1 cm (sus, 8os, dreapta, st%nga)
2. Sa se /i&uali&e&e documentul naintea imprimarii
4. Sa se scrie si plicul n care se /a pune $elicitarea ($ata + /erso)
>. Sa se /i&uali&e&e documentul naintea imprimarii
A. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se ncGida aplicatia de procesare te-t.
S:T<,B=:O 9K. 5
1. Sa se cree&e un document atestat.doc n $olderul cu numele /ostru de $amilie, creat n $olderul
Atestat
. Sa se creee&e un gra$ic pe ba&a urmatoarelor date.
9r
matricol
9umele si prenumele Blasa
Eedia
general
21 0opescu Adrian 1A 6,>1
21 <onescu J/idiu 1T 6,AA
2 Earinescu =eodor 1A 5,1
24 Qeorgescu EiGai 1T 9,>A
2> Pasilescu <onut 1B 5,2>
1A
2A A/ramescu Earia 17 6,11
25 <onescu Andreea 1, >,1
26 0opescu Tianca 17 5,11
29 Earinescu <oana 13 9,91
2. Sa se mparta celula care contine numarul 24 n 2 linii si coloane. Sa se colore&e n culori
di$erite
4. Sa se taie cu o linie te-tul NBlasa 1AI
>. Sa se adauge o linie noua ntre prima si a doua linie. Bompletati $iecare celula corespun&ator
A. 3olosind $unctia de despartire n cu/inte, sa se separe ultimul cu/%nt de pe r%ndul al doilea
5. :ltima coloana sa aiba un cGenar cu margini duble
6. Sa se adauge un antet n care sa se introduca numele, data e-aminarii si ora
9. Sa se introduca numere de pagina ncep%nd de la 5, n partea de 8os a paginii, centrat
11. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se ncGida aplicatia de procesare te-t.
S:T<,B=:O 9K. 6
1. Sa se cree&e un document atestat.doc n $olderul cu numele /ostru de $amilie, creat n $olderul
Atestat
. Sa se cree&e un antet de document introduc%nd numele /ostru, adresa si tele$onulD sub ele inserati
o inie ori&ontala dubla
2. Sa se con$igure&e pagina ast$el nc%t acest antet sa apara numai pe paginile impare ale
documentului.
4. Sa se redacte&e un paragra$ cu tema NBe /reau sa de/in n /iataI si sa se introduca paragra$ul
ntr+un cGenar colorat cu umbra.
>. Sa se sublinie&e un cu/%nt cu doua linii
A. Sa se stabileasca spatierea ntre r%nduri la 1.> cm
5. 7upa paragra$ sa se introduca o ntrerupere de pagina
6. Sa se cree&e un subsol n care sa apara numai pe prima pagina te-tul N7ata de a&i.I si sa se
insere&e data curenta ast$el nc%t aceasta sa se reactuali&e&e automatD pe celelalte pagini ale
documentului sa apara numarul de pagina n $ormatul Npagina)numar paginiI, centrat si ngrosat.
9. Sa se cree&e o lista cu toti prietenii pe care i a/etiD n st%nga $iecaruia inserati un simbol cu
semnul &odiei lor iar n dreapta, data nasterii lorD pe coloana aceste date sa $ie aliniate.
11. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se ncGida aplicatia de procesare te-t.
S:T<,B=:O 9K. 9
1. Sa se cree&e un document atestat.doc n $olderul cu numele /ostru de $amilie, creat n $older+ul
Atestat
. Sa se introduca n document trei paragra$e cu tema N<n$ormatica si societatea modernaI, utili&%nd
$ontul si marimea implicita. <n antet sa se treaca numele /ostru, iar n subsol data curenta
2. Antetul sa $ie /i&ibil daca documentul este /i&uali&at sub aspectul 0age Oa]out, n celelalte
/i&uali&ari antetul si subsolul sa nu $ie /i&ibile
4. Sa se selecte&e primul paragra$ si sa se modi$ice caracterele n Bomic Sans ES de dimensiune
11.
>. Sa se centre&e paragra$ul si sa se scrie ultimile doua cu/inte din acest paragra$ ngrosat
A. Sa se introduca ultimul paragra$ ntr+un cGenar colorat cu umbra
5. Sa se selecte&e tot te-tul si sa se stabileasca distanta ntre r%nduri la puncte
6. <naintea celui de+al doilea paragra$ sa se insere&e o pagina noua
9. <n aceasta pagina noua sa se introduca central un tabel cu trei linii si patru coloane, care sa se
$ormate&e cu un stil ales
11. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se ncGida aplicatia de procesare te-t.
S:T<,B=:O 9K. 21
15
1. Breati o agenda de lucru noua.
. Setati prima $oaie de calcul a agendei de lucru ast$el. +$ormat A4, margini. sus 1.62, 8os 1.56,
stanga 1.A>, dreapta 1.6, antet 1.51, subsol 1.92, orientare ori&ontala
2. 0entru primele doua $oi de calcul.
reali&ati antete care sa continta. aliniat la stanga S=A=<S=<BA, centrat O==A, in dreapta numarul
paginiiD
reali&ati subsoluri care sa contina. in stanga 9:E,O, PJS=K:, centrat numele $oii de calcul, in
dreapta data si ora curenta.
Breati urmatoarea ba&a de date care re$lecta situatia pro$esorilor din Oiceul 3a/orit.
A T B 7 , 3
1 9ume si
prenume
Parsta Specialitate 9e. de
ore
Qrad
didactic
7ata nasterii

2
4
introduceti 11 inregistrariD
se /a utili&a $ontul Arial, dimensiunea 12, culoarea rosu, datele /or $i aliniate central ori&ontal si
/erticalD
utili&and $acilitatea de pi/otare.
determinati $rec/entele pentru $iecare /ariabilaD
determinati $rec/entele pentru tabelele pi/otate /arsta+specialitatea, /arsta+nr.ore, /arsta+
grad.didactic, /arsta+data nasteriiD
determinati $rec/entele pentru tabala pi/otata /arsta+nr.ore dupa $iecare /arianta a /ariabilei grad
didactic.
4. Sal/ati agenda de lucru cu numele Atestat
S:T<,B=:O 9K. 21
1. Sa se cree&e un document atestat.doc n $olderul cu numele /ostru de $amilie, n $olderul Atestat
. Sa se construiasca urmatorul tabel, ast$el nc%t denumirea coloanelor sa $ie centrata si ngrosata.
2. Sa se adauge un c%mp, dupa c%mpul 0ret unitar cu denumirea =otal. Boloana =otal sa $ie
actuali&ata cu a8utorul unei $ormule
4. Sa se colore&e coloanele n culori di$erite
>. Sa se creee&e un gra$ic pe ba&a datelor din tabelul actuali&at
A. Sa se adauge o linie la s$%rsitul tabelului. <n celula din coloana 0rodus se /a scrie Statistici, n
celula din coloana Tucati /a scrie+cu a8utorul unei $ormule + numarul total de bucati, n celula din
coloana 0ret unitar se /a scrie+cu a8utorul unei $ormule + pretul unitar minim, iar n celula din
coloana =otal se /a scrie+cu a8utorul unei $ormule + suma totala.
5. :ltima coloana sa aiba un cGenar cu margini duble
6. Sa se adauge un antet n care sa se introduca numele, data e-aminarii si ora
9. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se ncGida aplicatia de procesare te-t.
S:T<,B=:O 9K. 2
1. Sa se cree&e un document atestat.doc n $olderul cu numele /ostru de $amilie, creat n $olderul
Atestat.
. Sa se selecte&e primul paragra$ si apoi sa se modi$ice caracterele n Arial de 1A
2. Sa se alinie&e la st%nga paragra$ul al doilea
4. Sa se sublinie&e cu doua linii primele doua cu/inte ale ultimului paragra$
>. 0entru tot te-tul sa se stabileasca o distanta de doua r%nduri
A. Sa se caute cu/%ntul beader si sa se nlocuiasca cu Antet
16
5. Sa se caute cu/%ntul 3ooter si sa se scrie cu culoare rosie, subliniat cu doua linii
6. Sa se introduca n &ona antetului data si ora
9. Sa se selecte&e cu/%ntul <nstructiuni, ncadr%ndu+l ntr+un cGenar cu colturile rotun8ite, de culoare
albastra si cu o umbra
11. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se ncGida aplicatia de procesare te-t.
S:T<,B=:O 9K. 22
Breai un $older nou cu numele /ostru
Keali&ati un document in Eicroso$t \ord care are
3undal culoare albastru
=itlul TAB111
=e-tul cu $ont Arial, dimensiunea caracterelor 14, culoare gri descGis
Cn partea de sus a paginii introducei te-tul HTAB111I
<ntroducei o linie ori&ontal cu dimensiunea 2p
Sub linie, mprii pagina n dou coloane,
Bea din st%nga /a conine
0robe TAB
Bea din dreapta
7ate
Breati o legatura o legtur ctre pagina WWW.edu.ro
Keali&ati tabelul
3ilm 7ata Jra
3ilm1 7ata1 Jra1
3ilm 7ata Jra
3ilm2 7ata2 Jra2
! ... !
3ilm9 7ata9 Jra9
=abelul /a a/ea urmtoarele caracteristici.
bordura de dimensiune
te-tul cu $ontul =imes 9eW Koman
culoarea te-tului galben
11.<nserai o imagine sub tabel
S:T<,B=:O 9K. 24
1. Sa se cree&e un document atestat.doc in $olderul cu numele /ostru de $amilie, in $olderul Atestat.
. Sa se construiasca tabelul de mai 8os, introductand minim > ele/i.
9ume
ele/
Eedii Eedie
generala
Jbser/atii
Komana Eatematica 3i&ica <n$ormatica Jbtional
2. 7enumirile coloanelor sa se scrie ingrosat,centrat in celula (/ertical si ori&ontal).
4.9umele ele/ilor sa se scrie cu ma8uscule, centrat in celula (/ertical si ori&ontal)
>. 7upa completarea /alorilor celulelor coloanelor Eedii sa se complete&e coloana Eedie gelerala
cu a8utorul unei $ormule.
A. Boloana Jbser/atii sa se colore&e in albastru si sa se complete&e cu obser/atii adec/ate.
5. Sa se scri un titlu corespun&ator, centrat,colorat (la alegere)
6. Sa se insere&e o coloana dupa 9ume ele/ cu numele Simbol.<n $iecare celula inserati o imagine
sugesti/a.
9. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se incGida aplicatia de procesare te-t .
19
S:T<,B=:O 9K. 2>
1.Keali&ati o pre&entare cu numele atestat
.<nserati in pre&entare > diapo&iti/e
7iapo&iti/ 1.
editati cu/antul urmator.
inserati un buton de actiune
culoare $ond .gri
7iapo&iti/ . 7ispo&iti/2.
Keali&ati urmatorul desen. Keali&ati urmatorul desen.
f
J ;

ScGita unei discGete de 2,>
inserati doua butone de actiune
culoare $ond .gri
7iapo&iti/ 4.+inserati 4 $orme geometrice suprapuse, aplicati+le e$ectul 2+7
inserati doua butone de actiune
culoare $ond .gri
7iapo&iti/ >.
reali&ati un lin? catre o alta pre&entare
inserati un buton de actiune
culoare $ond .gri
2.Adaugati e$ecte de animatie
4.Pi&uali&ati pre&entarea
S:T<,B=:O 9K. 2A
1
1.Breati o agenda de lucru noua.
.Setati prima $oaie de calcul a agemdei de lucru ast$el. +$ormatA4,margini.sus 1.A, 8os
1.A>,stanga 1.4>,dreapta 1.2,antet 1.61,subsol 1.62,orientare ori&ontala.
2.0entru primele doua $oi de calcul.
reali&ati antete care sa contina. aliniat la stanga 3APJK<=,centrat O==A, in dreapta numarului
paginiiD
reali&ati subsoluri care sa contina. in stanga 9:E,O, PJS=K:, centrat numele $oii de calcul, in
dreapta data si ora curentaD
in prima $oaie de calcul reali&ati urmatoarea ba&a de date.

A T B 7
1

2
4 SJB<,=A=,A 3APJK<=
>
A 9ume 0renume 7ata inceput 7ata s$arsit
5
6
introduceti > inregistrariD
in tabel se /a utili&a $ontul Arial =ur, dimensiune 12.>,culoare albastru ,datele /or $i aliniate centrat
ori&ontal si /erticalD
inserati inaintea coloanei A o coloana in care determinati 9umelegprenumele anga8atuluiD
ascundeti coloana T si coloana BD
in a doua $oaie de calcul.
determinati numarul de anga8atiD
determinati suma necesara petru plata tuturor anga8atilor stiind ca societatea isi plateste personalul
ast$el.pentru $iecare &i lucratoare un anga8at primeste 5` pe &iD
4. Sal/ati agenda de lucru cu numele Atestat.
S:T<,B=:O 9K. 25
Breati o agenda de lucru noua
Eodi$icati numarul de $oi de calcul prestabilit pentru agendele de lucru la cinci $oi de calcul.
Setati prima $oaie de calcul a agendei de lucru ast$el . +$ormat A4, margini . sus 1.9, 8os 1.56,
dreapta 1.6, antet 1.19, subsol 1.1>, orientare ori&ontala
Keali&ati un antet care sa contina . aliniat la stanga S=A=<S=<BA , centrat OJB:<=JK< , in
dreapta numarul pagini
Keali&ati un subsol care sa contina . in stanga numele /ostru , centrat numele $oii de calcul, in
dreapta data si ora curenta
<n prima $oaie de calcul creati o ba&a de date OJB:<=JK< care /a contine date geogra$ice . pentru
$iecare tara se memorea&a capitala , supra$ata, numarul de locuitori si densitatea care se calculea&a.
introduceti > inregistrari D
se /a utili&a $ont Arial =ur, dimensiune 12.>, culoare /erde D
$undalul tabelului /a a/ea culoarea ro&
aplicati tabelului un cGenar de culoare /erde, stilul liniei intrerupta, pentru partea e-terioara si de
culoare rosu, stilul liniei punctat, pentru partea interioara D
in prima $oaie de calcul sa se sorte&e in ordine al$abetica dupa numele tarii drept criteriu principal,
precum si dupa capitala, utili&at drept criteriu secundar D
redenumiti $oaia de calcul SGeet1 cu numele S=A=1D
in a doua $oaie de calcul sa se reali&e&e un gra$ic pentru statistica obtinuta.
se /a utili&a o diagrama de tip coloana pentru seriile de /alori de pe linie.
1
7iagramei i se /a asocia un titlu ZS=A=<S=<BA Z , o eticGeta pentru a-a ; Z7A=,Z si o eticGeta
pentru a-a f ZPAOJK<Z , o legenda po&itionala in dreapta.
S:T<,B=:O 9K. 26
1.Keali&ati o pre&entare cu numele atestat
. 7iapo&iti/ 1 scriei ca titlu NAtestat 0oWer0ointI, iar ca subtitlu numele /ostru.
2. 7iapo&iti/ s aiba $ormatul N=itle, BGart and =e-tI (titlu, diagrama i te-t), iar diagrama s
conin urmtoarele date.
<anuarie 3ebruarie
BGirie 1.11.111 1.>1.111
=ele$on $i- 211.111 2>1.111
=ele$on mobil A>.111 2>.111
Tloc 1.911.111 1.>>1.111
Altele 2.111.111 4.>1.111
=itlul diapo&iti/ului s $ie NBGeltuieliI, caracter de 1 puncte, culoare /erde.
4. 7iapo&iti/ 2 s aib $ormatul N=itle Jnl]I, cu titlul NAnimaieI,.
Adugai un N\ordArtI la alegere cu te-tul N,B7OI, i un N=e-t To-I cu coninutul N=est
0oWer0ointI.
>. Animaia pentru acest diapo&iti/ s $ie urmtoarea. titlul s apar la clic de mouse, \ord Art+ul
introdus s apar din partea st%ng la 11 secunde dup titlu, iar =e-t To-+ul s intre cu un e$ect ales
i s clipeasc intermitent.
A. 7iapo&iti/ 4 s aib $ormatul NJrgani&ation BGartI. Breai o scGem de organi&are cu structura.
Earia, antrenoareaD EiGai, <oana i Alin, conductori de grupuri, subordonate EarieiD Ale- i <onel
n grupa <oanei i Tianca n grupa lui Alin.
5. 7iapo&iti/ > inserai un tabel care s re$lecte scGema de organi&are din al doilea diapo&iti/, s
aib titlul N=abel cGeltuieliI $ormatat ast$el. caracter de 1A, ngroat, culoare roie a te-tului inclus.
6. <nserai n subsolul diapo&iti/elor. data i ora curent (care se modi$ic n $uncie de momentul n
care se pre&int diapo&iti/ele), i numerotarea diapo&iti/elor (nu i pe pagina de titlu).
9. <mprimai pre&entarea, c%te patru diapo&iti/e pe pagin, ordonate /ertical.
S:T<,B=:O 9K. 29
Breati o agenda de lucru noua.
Setati prima $oaie de calcul a agendei de lucru aste$el. +$ormat A4, margini. sus 1.96 cm, 8os 1.59
cm, stanga 1.6> cm, dreapta 1.A2 cm, antet 1.99 cm, subsol 1.62 cm, orientare /erticala, centrata
/ertical.
Keali&ati un antet care sa contina. aliniat la stanga A=,S=A=, centrat TAB, in dreapta numarului
paginii.
Keali&ati un subsol care sa contina. in stanga clasa ;<<, centrat denumirea scolii, in dreapta data si
ora curenta.
<n prima $oaie de calcul sa se reali&e&e sub $orma de tabel in ,-cel re&ultate obtinute de 11 ele/i ai
unei clase

<ntroduceti 11 inregistrari
Sa se calcule&e media pentru $iecare ele/
Sa se determin re&ultatul ast$el. Admis pentru ele/ii cu media mai mare sau egala cu > si Kespins
pentru cei cu media mai mica decat >D
Kedenumiti $oaia de calcul SGeet1 cu numele A=,S=A= 111.
S:T<,B=:O 9K. 41
:n depo&it pastrea&a e/identa produselor intr+o $oaie de calcul ,-cel ast$el .
9
r
.

B
r
t
.
0rodus Bantitate 0ret
(pret initial)
0ret(adaos
(pret $inal)
Paloare totala Societate
7atorita scumpirilor s+a Gotarat aplicarea unui adaos di$erentiat ast$el.
c pret,daca pret @2111
Adaos= 2c pret,daca 2111@= pret @9111
4c pret,daca preta=9111
Sa se calcule&e pretul $inal pe bucata,in urma aplicarii adaosului si /aloarea totala pentru $iecare
produs e-istent.
J societate comerciala /rea sa cumpere numai produse care satis$ac urmatoarea cerinta . pretul
obtinut in urma adaosului pe produs sa $ie cuprins intre 11 111 si 1> 111.Boloana societate /a
contine /alori 0,KE<S,pentru produsele care respecta cerinta sau 9,0,KE<S , in ca& contrar.Oa
$ormatarea acestei coloane se /a $olosi $ontul =imes 9eW Koman , Stilul Told , culoarea
caracterului Kosu pentru 9,0,KE<S si /erde pentru 0,KE<S , dimensiunea 12.
<n a doua $oaie de calcul,pentru aceleasi produse,calculati =PA+ul si pret $inal(=PA cu doua
&ecimale e-acte cunoscand $aptul ca =PA+ul este c din pret $inal.7intre acestea sa se a$ise&e
doar produsele care au pret $inal (=PA cuprins intre 211111 si 411111.
<n a treia $oaie de calcul,sa se reali&e&e un gra$ic adec/at care sa repre&inte pretul initial si $inal pe
produs inainte si dupa scumpire(cu legenda si tabel corespun&ator).
2
C. SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE
S:T<,B=:O 9K. 1
S se cree&e tabela ele/i.db$ cu urmtoarea structur.
9ume 0renume 9ota1 9ota 9ota2 Eedia 0romo/at
B ,11 B,11 9, 9, 9, 9,>, O,1
S se introduc minimum > nregistrri. S se scrie apoi un program pentru reali&area urmtoarelor
cerine.
a.) Balculai /aloarea mediei i actuali&ai n ba&a de date c%mpul E,7<, i c%mpul 0KJEJPA=D
b.) A$iai o list a/%nd c%mpurile. 9:E,, 0K,9:E,, E,7<,, 0KJEJPA= n ordinea
descresctoare a mediilor.
S:T<,B=:O 9K.
S se cree&e tabela ele/i.db$ cu urmtoarea structur.
9ume 0renume Blasa 9ota1 9ota 9ota2 Eedia 0romo/at
B,11 B,11 B,2 9, 9, 9, 9,>, O,1
S se introduc minimum > nregistrri. S se scrie apoi un program pentru reali&area urmtoarelor
cerine.
a.) S se cree&e o nou tabel promo/at.db$ prelu%nd din ba&a de date atestat.db$ numai c%mpurile
9:E,, 0K,9:E,, BOASA, E,7<, i o tabel nepromo/at.db$ (dac o medie @>) prelu%nd
c%mpurile 9:E,, 0K,9:E,, BOASA i adug%nd un nou c%mp 9KBJK<Q 9(1)D
b.) S se a$ie&e cele dou tabele nou create, cu toate c%mpurile acestora.
S:T<,B=:O 9K. 2
S se cree&e tabela atestat2.db$ cu urmtoarea structur.
9ume 0renume Blasa Se-
B,11 B,11 B,2 B,1
S se introduc minimum > nregistrri. S se scrie apoi un program pentru reali&area urmtoarelor
cerine.
a.) S se cree&e o nou tabel $ete.db$ prelu%nd din ba&a de date atestat.db$ c%mpurile 9:E,,
0K,9:E, i adug%nd c%mpul C9LO^<E, i o tabel baieti.db$ prelu%nd din ba&a de date
atestat.db$ c%mpurile 9:E,, 0K,9:E, i adug%nd c%mpul QK,:=A=,. S se complete&e apoi
minimum cinci nregistrri doar pentru noul c%mpD
b.) S se a$ie&e cele dou tabele nou create, cu toate c%mpurile acestora.
S:T<,B=:O 9K. 4
S se cree&e tabela atestat4.db$ cu urmtoarea structur.
9ume 0renume Blasa 7atan Adresa
B,11 B,11 B,2 7,6 B,1
S se introduc minimum > nregistrri. S se scrie apoi un program pentru reali&area urmtoarelor
cerine.
a.) S se cree&e o nou tabel alocatii.db$ a/%nd c%mpurile. 9:E,, 0K,9:E,, 7A=A9,
A7K,SA, BOASA care s conin numai ele/ii care nu au mplinit 16 ani p%n la 1 iunie 112D
b.) S se a$ie&e al$abetic ba&a de date nou creat.
S:T<,B=:O 9K. >
S se cree&e tabela ele/i.db$ cu urmtoarea structur.
9ume 0renume 9ota1 9ota 9ota2 Eedia 0romo/at
B,11 B,11 9, 9, 9, 9,>, O,1
S se introduc minimum > nregistrri. S se scrie apoi un program pentru reali&area urmtoarelor
cerine.
4
a.) S se tearg toi ele/ii corigeni (minimum o medie@>)D
b.) S se a$ie&e ele/ii rmai din ba&a iniial, sortai descresctor dup medie, a/%nd doar
c%mpurile 9:E,, 0K,9:E,, E,7<,.
S:T<,B=:O 9K. A
S se cree&e tabela tele$on.db$ cu urmtoarea structur.
9ume 0renume =ele$on Adresa Paloare AcGitat
B,11 B,11 9,11 B,1 9,> O,1
S se introduc minimum > nregistrri. S se scrie apoi un program pentru reali&area urmtoarelor
cerine.
a.) S se a$ie&e restanierii la acGitarea tele$onului a/%nd doar c%mpurile. 9:E,, 0K,9:E,,
PAOJAK,D
b.) S se a$ie&e suma total pentru toi restanierii.
S:T<,B=:O 9K. 5
S se cree&e tabela crti.db$ cu urmtoarea structur..
Autor =itlu Anaparitie 9re-emplare 0ret
B,1 B,1 9,4 9,> 9,>
S se introduc apoi minimum > nregistrri. S se scrie apoi un program pentru reali&area
urmtoarelor cerine.
a.) S se a$ie&e toate crile aprute ntre anii 1951 R 112, a/%nd c%mpurile A:=JK, =<=O:, A9
A0AK<=<,, 9K.,;,E0OAK,
b.) S se a$ie&e toate crile cu preul cuprins ntre 11.111 i 999.999 lei a/%nd c%mpurile A:=JK,
=<=O:, A9 A0AK<=<,, 0K,=.
S:T<,B=:O 9K. 6
S se cree&e tabela anga8ati.db$ cu urmtoarea structur.
Bod_numeric 9ume 7ata_anga8arii 7ata_nasterii
B,12 B,> 7,6 7,6
i s se introduc 6 articole. Se cere.
a. S se a$ise&e pe ecran toi anga8aii cu o /ecGime mai mare de 11 aniD
b. S se a$ie&e toate persoanele a cror &i de natere se srbatorete ast&i.
S:T<,B=:O 9K. 9
S se cree&e tabela $ilme.db$ cu urmtoarea structur.
Bod_$ilm 9ume_$ilm Actor_princ =ip
B,> B,2> B,1 B,11
S se introduc n tabel minimum 6 articole. Se cere.
a. S se tearg logic din tabel toate $ilmele de tip bJKKJKD
b. S se liste&e pe ecran toate $ilmele n care 8oac actorul K<BbAK7 Q,K,.
S:T<,B=:O 9K. 11
Sa se cree&e tabela muncitori.db$ cu structura.
9ume_muncitor Bod_atelier 9r_piese
B,21 9,1 9,>
i s se introduc 6 articole (un articol+un muncitor, codul unui atelier este un numr de la 1 la 9.
0ot $i mai muli muncitori ntr+un atelier i toi au nume di$erite). Berine.
a. S se a$ie&e numrul mediu de piese produse de un muncitor (numr total piese ) numr
muncitori)D
b. S se a$ie&e numrul mediu de piese produse n $iecare atelier (numr total piese ) numr
ateliere).
>
S:T<,B=:O 9K. 11
S se cree&e tabela pacienti.db$ cu urmtoarea structur.
9ume 0renume 7atan <naltime Qreutate
B,11 B,11 7,6 9,2, 9,2
S se introduc apoi minim > nregistrri. S se scrie un program pentru reali&area urmtoarelor
cerine.
a.) S se liste&e persoanele cu /%rsta mai mare dec%t o /aloare citit de la tastaturD
b.) S se a$ie&e c%te persoane sunt nscute ntre anii 1911+19>1.
S:T<,B=:O 9K. 1
S se cree&e tabela ele/i1.db$ cu urmtoarea structur.
9ume 0renume Blasa Eedia
B,11 B,11 B,2 9,>,
S se introduc apoi minim > nregistrri. S se scrie un program pentru reali&area urmtoarelor
cerine.
a.) S se $ac calculul mediei generale pe clase i s se a$ie&e clasa i media acesteiaD
b.) S se a$ie&e pentru $iecare clas numrul de ele/i care au media general @ media clasei.
S:T<,B=:O 9K. 12
S se cree&e tabela crti.db$ cu urmtoarea structur.
Autor =itlu Anaparitie 9re-emplare 0ret
B,1 B,1 9,4 9,> 9,>
S se introduc apoi minim > nregistrri. S se scrie un program pentru reali&area urmtoarelor
cerine.
a.) S se a$ie&e crile aprute ntr+un an, introdus de la tastaturD
b.) S se a$ie&e numrul total al crilor aprute n anul respecti/.
S:T<,B=:O 9K. 14
S se cree&e tabela crti.db$ cu urmtoarea structur.
Autor =itlu Anaparitie 9re-emplare 0ret
B,1 B,1 9,4 9,> 9,>
S se introduc apoi minim > nregistrri. S se scrie un program pentru reali&area urmtoarelor
cerine.
a.) S se a$ie&e pentru crile care conin n titlu un anumit ir de caractere, citit de la tastatur,
c%mpurile A:=JK, =<=O:, A9 A0AK<=<,D
b.) S se a$ie&e A:=JK, =<=O: pentru toate titlurile autorilor care au 1 e-emplar.
S:T<,B=:O 9K. 1>
S se cree&e tabela materiale.db$ cu urmtoarea structur.
Bod_$urni&or Bod_material 9ume_material 0ret Bantitate
B,> B,> B,21 9,A 9,4
S se introduc n tabel minimum 6 articole. Berine.
a. S se a$ie&e toate o$ertele pentru materialul ; + dat de la tastatur, cresctor, dup preul o$eritD
b. S se a$ie&e preul total al materialelor o$erite de $urni&orul f + citit de la tastatur.
7atele introduse n tabel trebuie s corespund cerinelor enunate mai sus.
S:T<,B=:O 9K. 1A
S se cree&e tabela muncitori.db$ cu structura.
9ume_muncitor Bod_atelier 9r_piese
B,21 9,1 9,>
si s se introduc 6 articole (un articol+un muncitor, codul unui atelier este un numr de la 1 la 9.
0ot $i mai muli muncitori ntr+un atelier i toi au nume di$erite). Berine.
A
a. S se a$ie&e numrul atelierelor din tabelD
b. S se a$ie&e numrul de piese produse de un atelier -, citit de la tastatur.
S:T<,B=:O 9K. 15
S se cree&e tabela muncitori.db$ cu structura.
9ume_muncitor Bod_atelier 9r_piese
B,21 9,1 9,>
si s se introduc 6 articole (un articol+un muncitor, codul unui atelier este un numr de la 1 la 9.
0ot $i mai muli muncitori ntr+un atelier i toi au nume di$erite). Berine.
a. Se terg articolele pentru care producia unui muncitor este mai mic dec%t o /aloare dat de la
tastatur. S se a$ie&e numele acestora i codurile atelierelor din care $ceau parteD
b. S se a$ie&e numele muncitorilor care au produs cele mai puine piese.
S:T<,B=:O 9K. 16
S se cree&e tabela muncitori.db$ cu structura.
9ume_muncitor Bod_atelier 9r_piese Parsta
B,21 9,1 9,> 9,
si s se introduc 6 articole (un articol+un muncitor, codul unui atelier este un numr de la 1 la 9.
0ot $i mai muli muncitori ntr+un atelier i toi au nume di$erite). Berine.
a. 0entru a putea lucra n strainatate, un muncitor trebuie s aib o /%rst cel mult egal cu o /aloare
citit de la tastatur i s produc un numr de piese cel puin egal cu o /aloare dat de la tastatur.
S se a$ie&e numele celor ce ndeplinesc ambele condiii i atelierele n care lucrea& acetiaD
b. S se a$ie&e numrul mediu de piese produse de toti cei selectai la prima cerin.
S:T<,B=:O 9K. 19
S se cree&e tabela tele$on.db$ cu urmtoarea structur.
9ume 0renume =ele$on Adresa Paloare AcGitat
B,11 B,11 9,11 B,1 9,> O,1
S se introduc minim > nregistrri. S se scrie apoi un program pentru reali&area urmtoarelor
cerine.
a.) S se citeasc de la tastatur un nume i s se /eri$ice dac a acGitat sau nu tele$onul i n ultimul
ca& s se a$ie&e /aloarea restantD
b.) S se a$ie&e numrul total al restanierilor.
S:T<,B=:O 9K. 1
S se cree&e tabela muncitori.db$ cu structura.
9ume_muncitor Bod_atelier 9r_piese
B,21 9,1 9,>
si s se introduc 6 articole (un articol+un muncitor, codul unui atelier este un numr de la 1 la 9.
0ot $i mai muli muncitori ntr+un atelier i toi au nume di$erite). Berine.
a. S se tearg articolele re$eritoare la muncitorii ce produc un numr de piese mai mai mic dec%t
un numr dat de la tastatur i s se depun ntr+o tabel nou (cu structura. 9ume_muncitor,
9umar_piese), apoi s se sorte&e al$abetic noua tabel dup c%mpul 9ume_muncitor i s se a$ie&e
sortatD
b. S se a$ie&e tabela iniial, dup trans$erul preci&at la cerina a).
S:T<,B=:O 9K. 1
S se cree&e tabela atestat.db$ cu urmtoarea structur.
9ume 0renume Komana Blasa Eatematica 3i&ica <n$ormatica Eedia
B,11 B,11 9, B,2 9, 9, 9, 9,>,
S se introduc n tabel minimum 6 articole s se scrie un program pentru reali&area urmtoarelor
cerine.
5
a.) S se calcule&e pentru o anumit clas + introdus de la tastatur + media general pentru $iecare
dintre cele 4 disciplineD
b.) S se a$ie&e toi ele/ii clasei respecti/e, care au E,7<A mai mare dec%t media clasei la
disciplina N<n$ormaticI.
S:T<,B=:O 9K.
S se cree&e tabela atestat.db$ cu urmtoarea structur.
9ume 0renume Blasa Adresa Se- Eedia
B,11 B,11 B,2 B,1 B,1 9,>,
S se introduc n tabel minimum 6 articole s se scrie un program pentru reali&area urmtoarelor
cerine.
a.) Cn cadrul unei $erestre s se solicite numele unui ele/ pentru care s se modi$ice adresa (dac nu
s+a gsit, s se a$ie&e un mesa8 corespun&tor)D
b.) S se a$ie&e 9:E,O,, 0K,9:E,O, si BOASA $etelor care au media a 6.
S:T<,B=:O 9K. 2
S se cree&e tabela atestat.db$ cu urmtoarea structur.
9ume 0renume Blasa Eedia
B,11 B,11 B,1 9,>,
S se introduc n tabel minimum 6 articole s se scrie un program pentru reali&area urmtoarelor
cerine.
a.) S se adauge (la s$%ritul ba&ei de date) 2 nregistrri, $olosind o $ereastr de dialogD
b.) S se a$ie&e noua ba& de date a/%nd doar c%mpurile. 9:E,, 0K,9:E,, BOASA.
S:T<,B=:O 9K. 4
S se cree&e tabela atestat.db$ cu urmtoarea structur.
9ume 0renume Blasa Adresa Se- Eedia
B,11 B,11 B,2 B,1 B,1 9,>,
S se introduc n tabel minimum 6 articole s se scrie un program pentru reali&area urmtoarelor
cerine.
a.) Oistarea structurii tabeleiD
b.) Oistarea tabelei separat pentru $ete i pentru bieiD
c.) <eirea din meniuD
S:T<,B=:O 9K. >
S se cree&e tabela atestat.db$ cu urmtoarea structur.
9ume 0renume Blasa 7atan Adresa
B,11 B,11 B,2 7,6 B,1
S se introduc n tabel minimum 6 articole s se scrie un program pentru reali&area urmtoarelor
cerine.
a.) Adugare dateD
b.) Oistare complet a tabeleiD
c.) <eirea din meniuD
S:T<,B=:O 9K. A
S se cree&e tabela atestat.db$ cu urmtoarea structur.
9ume 0renume Blasa Adresa Se- Eedia
B,11 B,11 B,2 B,1 B,1 9,>,
S se introduc n tabel minimum 6 articole s se scrie un program pentru reali&area urmtoarelor
cerine.
a.) Eodi$icarea adresei pentru un ele/ a crui nume este citit de la tastaturD
b.) Oistarea ba&ei de date separat pentru $ete i pentru bieiD
6
c.) <eirea din meniu.
S:T<,B=:O 9K. 5
S se cree&e tabela atestat.db$ cu urmtoarea structur.
9ume 0renume Parsta
B,1> B,1> 9,2
S se introduc n tabel minimum 6 articole, apoi s se re&ol/e urmtoarele cerine.
a.)S se cree&e un raport cu numele, /%rsta, iar /%rsta s $ie nsumat la $inalul raportului.
b.)S se scrie un program care a$iea& anul naterii pentru $iecare persoan i numele celei mai n
/%rst persoane.
S:T<,B=:O 9K. 6
S se cree&e ba&a de date orase.db$ cu urmtoarea structur.
Oocalitate hudet 9r_locuitori
B,21 B,1> 9,6
S se introduc cel puin > nregistrri, apoi s se re&ol/e urmtoarele cerine.
a.)S se cree&e un raport cu localitate, numr locuitori, iar numrul locuitorilor s $ie nsumat la
$inalul raportului.
b.)S se scrie un program care s a$ie&e media locuitorilor i s a$ie&e toate localitile care au
numrul de locuitori, sub numrul mediu.
S:T<,B=:O 9K. 9
S se cree&e ba&a de date ele/.db$ cu urmtoarea structur.
9ume 0renume Eedia
B,1> B,1> 9,A,
S se introduc cel puin > nregistrri, apoi s se re&ol/e urmtoarele cerine.
a.)S se cree&e un raport cu numele ele/ilor, media general, iar n $inalul raportului, s a/em
media general a tuturor ele/ilor.
b.)S se scrie un program, care pentru un nume citit de la tastatur, s permit modi$icarea mediei,
iar n ca&ul n care numele nu este n ba&a de date, s a$ie&e un mesa8 corespun&tor
S:T<,B=:O 9K. 21
S se cree&e ba&a de date scoli.db$ cu urmtoarea structur.
Scoala Jrasul 9r_ele/i
B,4> B,> 9,>
S se introduc cel puin > nregistrri, apoi s se re&ol/e urmtoarele cerine.
a.) S se cree&e un raport cu coala, numrul ele/ilor din coal, iar numrul ele/ilor s $ie nsumai
la $inalul raportului.
b.) S se scrie un program n care se citete un ir de caractere i se a$iea& toate colile, care
conin n numele lor acel ir.
S:T<,B=:O 9K. 21
S se cree&e ba&a de date persoane.db$ cu urmtoarea structur.
9ume 0renume 7ata_nasterii
B,1> B,1> 7,6
S se introduc cel puin > nregistrri, apoi s se re&ol/e urmtoarele cerine.
a.) S se cree&e un raport cu numele, data naterii, n care s $ie n ordine descresctoare a /%rstei.
b.) Scriei un program, care s a$ie&e toate persoanele nscute ntr+o lun citit de la tastatur, apoi
a$iai toate persoanele care i serbea& a&i, &iua de natere.
S:T<,B=:O 9K. 2
S se cree&e ba&a de date produse.db$ cu urmtoarea structur.
9
7en_produs Bod_produs Paloare
B,1 B,4 9,A
S se introduc cel puin > nregistrri, apoi s se re&ol/e urmtoarele cerine.
a.) S se cree&e un raport cu denumirea produselor, /aloarea, iar /aloarea produselor s $ie nsumat
n $inalul raportului.
b.) Scriei un program care s a$ie&e toate produsele din ba&a de date, a cror /aloare este mai mic
sau egal cu /aloarea medie a produselor.
S:T<,B=:O 9K. 22
S se cree&e ba&a de date materiale.db$ cu urmtoarea structur.
7en_material Bod_material Bantitate 0ret_unitar
B,> B,4 9,2 9,>
S se introduc cel puin > nregistrri, apoi s se re&ol/e urmtoarele cerine.
a.) S se cree&e un raport cu denumirea materialelor, cantitatea, iar cantitatea s $ie nsumat n
$inalul raportului.
b.) Scriei un program, care pentru $iecare material, s a$ie&e dac depete sau este sub media
cantitilor i cu c%t.
S:T<,B=:O 9K. 24
S se cree&e ba&a de date carti.db$ cu urmtoarea structur.
=itlu_carte Autor Anul_apar 9r_/olume
B,1> B,> 9,4 9,2
S se introduc cel puin > nregistrri, apoi s se re&ol/e urmtoarele cerine.
a.) S se cree&e un raport cu titlul crii, autor, anul apariiei i numrul /olumelor, iar numrul
/olumelor s $ie nsumate n $inalul raportului.
b.) Scriei un program care pentru $iecare autor s a$ie&e c%te titluri are n ba&a de date.
S:T<,B=:O 9K. 2>
S se cree&e ba&a de date clase.db$ cu urmtoarea structur.
Blasa 9r_ele/i Eedia
B,4 9, 9,A,
S se introduc cel puin > nregistrri, apoi s se re&ol/e urmtoarele cerine.
a.) S se cree&e un raport cu clasele, numr ele/i, media general, iar n $inalul raportului, s a/em
media general a tuturor claselor.
b.) Scriei un program care s a$ie&e clasele cu media cea mai mare, respecti/ cea mai mic.
S:T<,B=:O 9K. 2A
S se cree&e ba&a de date prod.db$ cu urmtoarea structur.
7en_produs 0ret 7ata_$ab
B,> 9,A 7,6
S se introduc cel puin > nregistrri, apoi s se re&ol/e urmtoarele cerine.
a.) S se cree&e un raport cu denumirea produselor, data $abricaiei, n ordinea descresctoare a
/ecGimii produselor.
b.) Scriei un program, care s a$ie&e produsele mai /ecGi de un an i produsul (sau dac sunt mai
multe, atunci toate) care este cel mai proaspt.
S:T<,B=:O 9K. 25
S se cree&e tabela muncitori.db$ cu structura.
9ume_muncitor Bod_atelier 9r_piese 9r_copii_minori
B,21 9,1 9,> 9,1
i s se introduc 6 articole (un articol+un muncitor, codul unui atelier este un numr de la 1 la 9.
0ot $i mai muli muncitori ntr+un atelier i toi au nume di$erite). Berine.
21
a.) S se cree&e un raport cu muncitorii, n ordinea cresctoare a atelierelor, iar n cadrul aceluiai
atelier, al$abetic dup nume.
b.) S se a$ie&e numrul tuturor copiilor minori ai tuturor muncitorilor din tabel.
S:T<,B=:O 9K. 26
S se cree&e tabela muncitori cu structura.
9ume_muncitor Bod_atelier 9r_piese
B,21 9,1 9,>
i s se introduc 6 articole (un articol+un muncitor, codul unui atelier este un numar de la 1 la 9.
0ot $i mai muli muncitori ntr+un atelier i toi au nume di$erite). Berine.
a.) S se cree&e un raport cu numele i numrul de piese, iar numrul de piese s $ie nsumat la
s$%rit.
b.) S se tearg $i&ic muncitorii care nu au produs nici o pies, apoi s se a$ie&e numrul mediu de
piese produse de ctre muncitorii rmai.
S:T<,B=:O 9K. 29
S se cree&e tabela biblio1.db$ cu structura.
Autor =itlu 7ata_imprumut 9ume_ele/
B,> B,21 7,6 B,>
i s se introduc cel puin 6 articole. Berine.
a.) S se scrie un program care a$iea& numrul de autori din tabelD
b.) S se cree&e un raport cu autor si titlu, n ordine al$abetic a autorilor.
S:T<,B=:O 9K. 41
S se cree&e tabela biblio.db$ cu structura.
Autor =itlu 7ata_imprumut 9r_e-emplare
B,> B,21 7,6 9,2
i s se introduc cel puin 6 articole. Berine.
a.) S se cree&e un raport cu autor, titlu i numr e-emplare, iar numrul de e-emplare s $ie
nsumat la $inal.
b.) S se scrie un program care a$iea& titlul crilor scrie de ,minescu, care au $ost mprumutate
anul acesta.
Pe bilet se vor cobi!" c#te $! s$biect %e l" &r$'ele A( B )i C.

I!s'ector *col"r Ge!er"l( I!s'ector *col"r %e S'eci"lit"te(
Pro+. Dr. Io"! ABRUDAN Pro+. Flori! MORAR
21