Sunteți pe pagina 1din 10

SCOALA NR.

130
BUCURESTI
- OPTIONALUL CLASEI A III-A C
INSTITUTOR : SANDA PAVEL
BUCURESTI
Septembrie 2004
1. ARGUENT
Tot mai larga circulaie de care se bucur termenul de "inteligen
artificial" este pe deplin justificat: devine din ce n ce n ce mai greu s gseti
un domeniu ocolit de ptrunderea tehnologiilor care utilizeaz inteligenta
artificiala (ragos !oveanu" #$$%&.
Gratie acestui fapt, utilizarea computerelor tinde sa devina la fel de comuna
ca si conducerea unui automobil sau chiar a unei biciclete In ultimul deceniu,
cine stia sa utilizeze computerul era privit ca un norocos, in viitorul deceniu cine
nu va fi familiarizat cu domeniul va avea un handicap profesional si chiar social
serios.
De aceea am considerat ca invatarea unor fundamente ale informaticii si in
principal a operarii pe calculator este absolut necesara pentru evolutia scolara a
tuturor elevilor din ziua de azi si pentru succesul lor viitor, fiind o cerinta actuala a
comunitatii din care facem parte.
O parte a elevilor sunt deja familiarizati cu computerul: au urmat cursuri de
initiere in scoala sau au invatat jucandu-se, acasa. entru ei, optionalul urmareste
uniformizarea si consolidarea cunostintelor dobandite deja, precum si aplicarea
acestor cunostinte pentru facilitarea invatarii la celelalte materii.
entru elevii care nu au luat inca un contact direct cu calculatorul, optionalul
isi propune, printr-o strate!ie diferentiata, familiarizarea cu cele mai comune
operatii si aplicatii informatice, astfel incat pana la sfarsitul anului scolar toti
elevii din clasa sa poata utiliza computerul ca instrument de baza in pre!atirea lor
scolara si in cercetarea lumii inconjuratoare.
Obie!ti" tr#$%!&rri!&'#r: dezvoltarea deprinderii de e'primare
scrisa prin intermediul computerului" a capacitatii de a organiza
informatii din diferite domenii si a creativitatii elevului la
potentialitatea sa ma'ima
2. OBIECTI(E CA)RU
A. Familiarizarea cu operatiunile de baza necesare lucrului cu
computerul;
B. Insusirea unor notiuni teoretice si practice de tehnoredactare a
textelor in domeniul Microsoft Word;
C. Formarea capacitatii de explorare investiare a realitatii si de
documentare in domenii diferite cu a!utorul computerului;
". "ezvoltarea capacitatilor creatoare # literare si artistice # prin
intermediul computerului.
A. Familiarizarea cu operatiunile de baza necesare lucrului cu computerul
$biective de referinta %xemple de activitati de invatare
".#. sa recunoasca partile
componente ale computerului
si modul lor de utilizare$
%ealizarea unui desen individual cu partile componente
ale computerului$
&'ercitii de enumerare si !rupare dupa modul de
utilizare a denumirilor partilor componente$
&'ercitii de utilizare a mouse-ului si a tastaturii$
".(. sa utilizeze in mod
corect procedurile de
inchidere si deschidere a unui
computer$
&'ercitii de deschidere si inchidere a computerului,
urmand pasii obli!atorii, fara ajutorul invatatorului$
&'ercitii de deschidere si inchidere a unor fisiere si
ferestre din diferite pro!rame$
".). sa-si insuseasca si sa
utilizeze in mod curent
structuri lin!vistice specifice
domeniului informatic$
Discutii despre modul de utilizare a computerului,
e'plicatia unor termeni specifici$
*emorarea unor comenzi fundamentale diverse care
sunt utilizate mai ales in lb. en!leza +,ave, Open, -ancel
s.a..$
&'ercitii de redare orala a pasilor urmati pentru
realizarea unor comenzi$
"lcatuire de enunturi si te'te folosind termeni specifici
domeniului informatic$
B. Insusirea unor notiuni teoretice si practice de tehnoredactare a
textelor in domeniul Microsoft Word
$biective de referinta %xemple de activitati de invatare
/.#. sa recunoasca partile
componente ale tastaturii si
facilitatile oferite de aceasta$
&'ercitii de asezare corecta a de!etelor pe tastele cu
litere$
&'ercitii de recunoastere a pozitiei si utilizare a tastelor
speciale +pentru literele mari, /ac0space, &nter, Delete,
,hift etc..$
e'ercitii de dactilo!rafiere a unor enunturi si te'te
scurte$
/.(. sa redacteze si sa
modifice te'te utilizand
pro!ramul *icrosoft 1ord$
e'ercitii de creare si ster!ere a unor fisiere personale,
utilizand pasii necesari pentru salvarea, denumirea,
modificarea numelui si ster!erea fisierului$
e'ercitii de scriere a unor enunturi si te'te scurte si
realizarea de diverse modificari in te't$
e'ercitii de utilizare corecta a barei de instrumente de
lucru ,tandard si a barei cu instrumente de lucru pentru
formatare$
/.). sa insereze ima!ini,
desene, tabele sau te'te din
alte fisiere in te'tul dat$
e'ercitii de desenare utlizand bara de instrumente
specifica$
e'ercitii de importare a unui desen predefinit +-lip"rt.$
e'ercitii de realizare si completare a unor tabele
e'istente in pro!ramul 1ord$
e'ercitii de inserare a unor ima!ini si desene din
pro!ramul aint sau de pe discheta$
/.2. sa utilizeze comenzile si
optiunile corecte de tiparire
+printare. a unui te't$
e'ercitii de printare a unui te't fara schimbarea
optiunilor de tiparire$
e'ercitii de modificare a optiunilor de tiparire$
C. 3ormarea capacitatii de e'plorare 4 investi!are a realitatii si de documentare in
domenii diferite cu a!utorul computerului
$biective de referinta %xemple de activitati de invatare
-.#. sa recunoasca si sa
utilizeze mediile de stocare
mobile utilizate in mod
curent: discheta, -D-ul$
&'ercitii de recunoastere a mediilor de stocare utilizate
in mod curent$
&'ercitii de salvare a fisierelor pe discheta$
&'ercitii de printare a te'telor de pe discheta$
&'ercitii de deschidere a fisierelor aflate pe -D$
-.(. sa citeasca te'te si sa
interpreteze ima!ini aflate pe
discheta sau -D$
Dezbateri asupra te'telor ima!inilor aflate pe discheta
sau -D$
5izionarea unor desene animate aflate pe -D$
%ealizarea unor schimburi de informatii aflate pe
dischete sau -D$
-.). sa recunoasca si sa
utilizeze pro!ramele antivirus
pentru a proteja informatiile
si pro!ramele computerului
&'plicarea rolului si importantei pro!ramelor antivirus
in protejarea informatiilor aflate pe mediile de stocare
mobile sau pe hard$
&'ercitii de utilizare a pro!ramelor antivirus instalate
pe computere$
". "ezvoltarea capacitatilor creatoare &literare si artistice' # prin
intermediul computerului
$biective de referinta %xemple de activitati de invatare
D.#. sa realizeze compozitii
aplicative ori!inale utilizand
pro!ramul 1ord si accesoriul
1indo6s, aint
-rearea unor desene personale in accesoriul aint$
-rearea de desene ori!inale prin utilizarea barei de
instrumente specifice din pro!ramul 1ord si prin
modificarea ima!inilor din -lip"rt$
-rearea de te'te +compuneri libere. si referate stiintifice
scrise in pro!ramul 1ord$
D.(. sa utilizeze cunostintele
acumulate pentru crearea unui
portofoliu propriu virtual.
-rearea unui portofoliu virtual individual in care sa se
afle toate documentele realizate pe parcursul anului
scolar$
C$()I(*)*+I,% I(-A)A+II
.. (otiuni introductive
#.#. -omponentele de baza ale unui calculator 4 unitate centrala, memoria
e'terna, echipamente periferice
#.(. Deschiderea si inchiderea computerului
#.). Interfata 1indo6s 4 descriere intuitiva, notiuni de baza +des0top, folder,
fereastra, meniuri.
/. ,ucrul cu fisiere si foldere in Windo0s
(.#. 1indo6s &'plorer 4 importanta in or!anizarea fisierelor, mod de
or!anizare
(.(. -rearea unui folder
(.). ,ter!erea unui folder7 fisier
(.2. -opierea obiectelor
(.8. *utarea obiectelor
(.9. %edenumirea obiectelor
(.:. -autarea obiectelor
(.;. 5izualizarea rapida
(.<. =iparirea
(.#>. -itirea unei dischete sau a unui -D
(.##. %ec?cle /in
1. %ditorul de texte Word
).#. &cranul editorului 1ord, meniul principal
).(. -rearea unui document simplu, salvarea 4 in -: sau pe discheta,
inchiderea documentului
).). &ditarea documentului, copierea, mutarea te'tului, refacerea te'tului
sters, inserarea unui fra!ment din alt document
).2. &lemente de formatare a te'tului 4 corpuri de litera, bold, italic,
underline, spatierea si alinierea te'tului, formatarea pa!inii, numerotarea
pa!inilor
).8. =iparirea unui document 4 optiuni de tiparire
).9. =abele 1ord 4 creare, modificari, chenare, sortarea randurilor
).:. Desene si fi!uri !rafice 4 desene proprii, inserarea unei fi!uri
2. Aplicatii practice complexe
2.#. %ealizarea unei compuneri scrise, imprimate, cu tema data, in pro!ramul
1ord$
2.(. =ranscrierea unei poezii de ma'. ) strofe in pro!ramul 1ord$
2.). %ealizarea unui scurt referat care sa contina informatii si ima!ini din
diferite surse, utilizand pro!ramul 1ord, atat in format scris, cat si
electronic.
M$"A,I)A)I "% %-A,*A+%
- observatia sistematica a elevilor$
- evaluare prin probe practice 4 cea mai utilizata metoda$
- evaluare prin probe orale si scrise$
- alcatuirea unui portofoliu cu lucrarile realizate.
BIB,I$3+AFI% 4%,%C)I-A
-. -uciinic, ".intilii @"=A%", %I&=&@" *&", &d. "ramis, /ucuresti,
#<<<
*. *anolescu -A%%I-ABA* &@=%A I@5"="*"@=AB
%I*"% ,I %&,-OB"% 4 =eorie si practica, &d.
-redis, /ucuresti, (>>2
,.B. @elson *I-%O,O3= 1O%D. GCID D& O%I&@="%&, &d.
=eora, /ucuresti, #<<:
*. ,tefan &DA-"=I& &D=%"-A%%I-AB"%", &d. ro-
Cumanitate, /ucuresti, (>>#
=. ,urcel, Gh. ,ofronie, -. /aron, B. =oma - I@3O%*"=I-" G&@&%"B", &d.
-alipso (>>>, /ucuresti, #<<;
E E E -A%%I-ABA* @"=IO@"B. ro!rame Fcolare
pentru clasele I - 5III, *&-=, -@-, 666.edu.ro