Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

LICEUL TEHNOLOGICH.P. BENGESCU IVESTI


Disciplina: Tehnologia informatiei si comunicatiilor
Clasa: a X-a
Data: 27.IV.2015
Profesor: Ifrim M.
Unitatea de invatare: Utilizarea aplicatiilor software specializate pentru realizarea unei prezentari Power Point
Tema: Aplicatii practice de laborator
Tipul lectiei: Fixare si formare de deprinderi si priceperi/ Evaluare sumativa
Locul de desfasurare: - laboratorul de informatica
Durata lectiei: 50 min.
SCOPUL LECTIEI:
INFORMATIV
-fixarea si consolidarea notiunilor teoretice prin aplicatii concrete;
FORMATIV
-formarea deprinderilor de utilizare corecta a aplicatiilor PowerPoint;
EDUCATIV
-dezvoltarea atitudinii pozitive fata de introducerea calculatorului in toate
domeniile de activitate;
-dezvoltarea motivatiei invatarii, a intereselor de cunoastere si a trairilor
intelectuale;
-exprimarea unui mod de gandire creativ in structura si rezolvarea
problemelor;
COMPETENTE GENERALE:
-intelegerea aplicatiilor PowerPoint;
-utilizarea corecta a facilitatilor oferite de aplicatiilor PowerPoint
COMPETENTE SPECIFICE:
1.1.
Aplicarea operaiilor de baz necesare realizrii unei prezentri
1.2.
Aplicarea elementelor de baz n procesarea textului
1.3.
Utilizarea operaiilor de baz necesare pentru realizarea unei prezentri - copiere, mutare, tergere
1.4.
Aplicarea modalitilor de formatare a unei prezentri
1.8. Realizarea animaiei ntr-o prezentare
1.9. Realizarea unei prezentri
1.10. Identificarea modalitilor de a realiza tiprirea prezentrii
1.11. realizarea unor aplicaii practice
COMPETENTE DERIVATE:
C1 REALIZAREA UNEI PREZENTARI PPT, CU INFORMATII DE PE INTERNET, CU PARCURGEREA PASILOR
DE REALIZARE,
OBIECTIVE EDUCATIONALE:
cognitive:
-sa defineasca corect notiunile teoretice insusite referitor la aplicatiile PowerPoint;
-sa analizeze modul de functionare al utilitarului PowerPoint;
psihomotorii
-sa-si formeze deprinderi de lucru specifice temei de studiu;
-sa-si dezvolte gandirea logica, capacitatea de generalizare si problematizare;
afective
-sa argumenteze avantajele utilizarii utilitarului PowerPoint;;
-sa se implice cu placere si interes la toate etapele lectiei;
STRATEGII DIDACTICE:
principii didactice
-principiul participarii si invatarii active;
-principiul asigurarii progresului gradat al performantei;
-principiul accesibilitatii;
1

-principiul conexiunii inverse(feedback-ului).


metode de invatamant
-metode de comunicare orala: conversatia, explicatia;
-metode de actiune: exercitiul, problematizarea;
procedee de instruire
-conversatia de consolidare;
-explicatia
- aplicatia practica
forme de organizare a activitatii instructive
-frontala;
-individuala;pe echipe
-pe grupe;
forme de dirijare a activitatii
-dirijata de profesor sau prin materiale didactice;
-independenta;
resurse materiale
-Un calculator (sistem de operare Windows, pentru utilizare: Microsoft Office)
-Caiet de notie;
-Proiect didactic;
-Fie de lucru.
material bibliografic de specialitate
- Tehnologia informatiei si a comunicatiilor
Manual pentru clasa a X a
Autoare : Daniela Oprescu, Cristina Eugenia Damacus
spatiu de instruire :laboratorul de informatica
metode de evaluare
-evaluare sumativa;
-evaluare continua (cu ajutorul calculatorului);
-evaluare formativa;

DESFASURAREA ACTIVITATII
1. Momentul organizatoric
pregatirea lectiei
-intocmirea proiectului didactic;
organizarea si pregatirea clasei
-verificarea frecventei elevilor;
-verificarea existentei resurselor materiale;
2. Captarea atentiei clasei
Anuntarea temei si competentelor urmarite
explicarea modului de desfasurare a activitatii
Elevii sunt rugati de profesor sa porneasca calculatoarele si sa lanseze in executie aplicatia Microsoft
PowerPoint.
Se trece apoi la reactualizarea cunostintelor.
3. Reactualizarea cunostintelor
Profesorul are la dispoziie un set de intrebri prin care va verifica oral nivelul de cunotiinte.

INTREBARE
1. Ce este o aplicatie PowerPoint?

RASPUNS ASTEPTAT
Aplicatia PowerPoint este un editor grafic care ne ajuta sa creem
prezentari de proiecte, promovarea unor produse sau servicii, rapoarte
privind realizarile unei firme intr-o perioada data, rezentari cu caracter
personal(album si fotografii).

2. Ce este o slide-ul sau diapozitivul?

Elementul de baza al unei al unei aplicatii este slide-ul sau


diapozitivul.

3. Cum se lanseaza in executie o


aplicatie PowerPoint?
4. Cum se realizeaza salvarea unei
prezentari? Care sunt
modalitatiile de vizualizare a unei
prezentari?

Meniul Start Programs Microsoft PowerPoint;


Se efectueaza dublu click pe pictograma de pe descktop;

Salvarea unei prezentari se realizeaza in felul urmator:


Meniul File Save As (Fisier Salvare ca);
Vizualizarea unei prezentari se realizeaza in felul urmator:
Meniul Expunere diapozitiv Vizualizare diapozitiv.

Cu ajutorul butonului

sau tastei F5.

4. Aplicatii practice: Clasa de elevi este impartita in echipa, fiecare echipa primind o fisa de lucru.
Echipa 1: Realizati o prezentare PPT cu titlul: Mihai Eminescu , utilizand informatii de pe Internet, cu urmatoarele
cerinte:
6 slide-uri,
Urmati pasii necesari de realizare,
Derulati prezentarea
Salvati prezentareA in Documente.
Echipa 2: Realizati o prezentare PPT cu titlul: 1 Iunie ziua Internationala a copilului , utilizand informatii de pe
Internet, cu urmatoarele cerinte:
6 slide-uri,
Urmati pasii necesari de realizare,
Derulati prezentarea
Salvati prezentarea in Documente
Echipa 3:Realizati o prezentare PPT cu titlul: Ion Creanga , utilizand informatii de pe Internet, cu urmatoarele cerinte:
6 slide-uri,
Urmati pasii necesari de realizare,
Derulati prezentarea
Salvati prezentarea in Documente
Echipa 4:Realizati o prezentare PPT cu titlul: Pastele la romani , utilizand informatii de pe Internet, cu urmatoarele
cerinte:
6 slide-uri,
Urmati pasii necesari de realizare,
Derulati prezentarea
Salvati prezentarea in Documente
Echipa 5: Realizati o prezentare PPT cu titlul: 8 Martie-Ziua internationala a femeii. , utilizand informatii de pe
Internet, cu urrmatoarele cerinte:
6 slide-uri,
Urmati pasii necesari de realizare,
Derulati prezentarea
Salvati prezentarea in Documente
5. Aprecierea lectiei si notarea elevilor:Se apreciaza desfasurarea lectiei,interventiile elevilor,se pun note.

Fisa de lucru 1.
Echipa 1: Realizati o prezentare PPT cu titlul: Mihai Eminescu , utilizand informatii de pe Internet, cu urmatoarele
cerinte:
6 slide-uri,
Urmati pasii necesari de realizare,
Derulati prezentarea
Salvati prezentare in Documente.
Fisa de lucru 2.
Echipa 2: Realizati o prezentare PPT cu titlul: 1 Iunie ziua Internationala a copilului , utilizand informatii de pe
Internet, cu urmatoarele cerinte:
6 slide-uri,
Urmati pasii necesari de realizare,
Derulati prezentarea
Salvati prezentarea in Documente

Fisa de lucru 3.
Echipa 3:Realizati o prezentare PPT cu titlul: Ion Creanga , utilizand informatii de pe Internet, cu urmatoarele cerinte:
6 slide-uri,
Urmati pasii necesari de realizare,
Derulati prezentarea
Salvati prezentarea in Documente

Fisa de lucru 4.
Echipa 4:Realizati o prezentare PPT cu titlul: Pastele la romani , utilizand informatii de pe Internet, cu urmatoarele
cerinte:
6 slide-uri,
Urmati pasii necesari de realizare,
Derulati prezentarea
Salvati prezentarea in Documente
Fisa de lucru 5.
Echipa 5: Realizati o prezentare PPT cu titlul: 8 Martie-Ziua internationala a femeii. , utilizand informatii de pe
Internet, cu urrmatoarele cerinte:
6 slide-uri,
Urmati pasii necesari de realizare,
Derulati prezentarea
Salvati prezentarea in Documente