Sunteți pe pagina 1din 1

COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE „UNIREA”

Paşcani, Strada Ceferiştilor, Nr 3, CP 705200


Telefon: +40 232 760 020/ +40 232 760 102; Fax: +40 232 760 020
Email: ct_cfunirea@yahoo.com; unirea.pascani@gmail.com
Site: www.unireapascani.ro; Facebook:
www.facebook.com/colegiultehniccfunirea/

Nr. /__________________

ADEVERINŢĂ
Se adevereşte că d-na/d-l profesor…………………………………………………
a coordonat și organizat activitatea extraşcolară cu tema: ,, Concurs Magia cuvintelor"(ZPD) ce s-a
desfăşurat în data de 28 mai 2019 la Colegiul Tehnic de Căi Ferate „UNIREA”- Pașcani.
Activitatea face parte din național ,,Şcoala altfel 2019”.
Eliberăm prezenta pentru a-i servi la completarea dosarului personal.

DIRECTOR,
Prof. Orăşanu Daniela-Claudia
Consilier educativ,
Prof. Harăţu Mihaela

COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE „UNIREA”


Paşcani, Strada Ceferiştilor, Nr 3, CP 705200
Telefon: +40 232 760 020/ +40 232 760 102; Fax: +40 232 760
020
Email: ct_cfunirea@yahoo.com; unirea.pascani@gmail.com
Site: www.unireapascani.ro; Facebook:
www.facebook.com/colegiultehniccfunirea/

Nr. /_____________________

ADEVERINŢĂ
Se adevereşte că d-na/d-l profesor…………………………………………………
a coordonat și organizat activitatea extraşcolară cu tema: ,, Concurs Magia cuvintelor"(ZPD) ce s-a
desfăşurat în data de 28 mai 2019 la Colegiul Tehnic de Căi Ferate „UNIREA”- Pașcani.
Activitatea face parte din național ,,Şcoala altfel 2019”.
Eliberăm prezenta pentru a-i servi la completarea dosarului personal.

DIRECTOR,
Prof. Orăşanu Daniela-Claudia
Consilier educativ,
Prof. Harăţu Mihaela