Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic de Căi Ferate “UNIREA” Avizat,

Paşcani
Domeniul de pregătire profesională: Economic Director
Calificarea profesională: Tehnician în activităţi economice
Modulul: M III – Calitatea produselor şi serviciilor
Nr de ore/an :102
Nr. ore /săptămână:3 din care: T:2 (IM) LT: 1(AA)
Clasa: a IX-a C
Profesor: Iosub Maria Avizat,
Alecsa Andreia-Costina Şef catedră

Plan de învăţământ aprobat prin OMEN: 4457/05.07.2016


Programa aprobată prin OMEN:4457/05.07.2016

PLANIFICARE ANUALĂ
AN ŞCOLAR: 2019-2020

Nr. Conţinuturile învaţării Rezultate ale învăţării Nr. ore Săptămâna


crt (codificate conform SPP) T LT

(0) (1) (2) (3) (4) (5)


1. Concepte de baza in studiul marfurilor si serviciilor 5.1.1, 5.2.1., 5.3.1. 6 3 S1-S3
2. Calitatea produselor si serviciilor 5.1.2., 5.2.2. 4 2 S4-S5
3. Clasificarea produselor si serviciilor 5.1.3., 5.2.3., 5.3.2. 8 4 S6-S9
4. Proprietatile marfurilor 5.1.4., 5.2.4. 18 9 S10-S18
5. Caracteristicile calitatii produselor si serviciilor 5.1.5., 5.2.5. 10 5 S19-S23
6. Cadrul legislativ privind calitatea produselor si serviciilor 5.1.6., 5.2.6., 5.3.3. 8 4 S24-S27
7. Marcarea marfurilor 5.1.7., 5.1.8., 5.1.9., 5.1.10, 5.2.8., 5.2.9., 5.2.10., 4 2 S28-S29
5.3.4.
8. Ambalarea marfurilor 5.1.11., 5.1.12., 5.1.13, 5.1.14., 5.2.11., 5.2.12., 6 3 S34-S36
5.3.5.
9. Recapitulare finală 2 1 S37
10. TOTAL 66 33

Întocmit, Prof. Iosub Maria


Observație:
 Modulul se desfăşoară pe parcursul a 34 de săptămâni.
 In saptamana S32 18 -23 mai – programul „Scoala Altfel”.
 In saptamanile S30, S31,S33 -elevii sunt in practica comasata