Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Unitatea Şcolară:LICEUL TEHNOLOGIC SANTANA


Profesor:DIANA BOTOSAN-IVASCU
Clasa: a XI a E
Data: 15 –V- 2014
Disciplina: Economie
Unitatea de învăţare: Piaţa
Lectia: Piaţa muncii.Simularea mânii invizibile
Tipul lecţiei:Lecţie de fixare şi sistematizare

Competenţe generale:
C1- Utilizarea conceptelor specifice economiei pentru organizarea demersurilor
de cunoaştere şi explicare a unor fapte,evenimente,procese din viaţa reală.
C2- Aplicarea cunoştinţelor specifice economiei în rezolvarea unor situaţii
problemă,precum şi analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare
C3 Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în
cadrul diferitelor grupuri

Competenţe specifice:
- Recunoaşterea caracteristicilor generale ale pieţei în diferite forme concrete de
manifestare a acesteia
- Caracterizarea diferitelor forme de piaţă pornind de la obiectul tranzacţiilor
realizate
- Compararea unor fenomene şi procese specifice dinamicii economice

INTRODUCERE
Adam Smith a scris despre puterea mânii invizibile a pieţei libere şi a motivelor
determinate în definirea interesului personal şi în stabilirea tipului de muncă care
se face în societate.Această simulare foloseşte conceptele de cerere şi ofertă
pentru a arăta cum mâna invizibilă a pieţei libere distribuie factorul muncă
conform necesităţilor societăţii. În plus arată cum interesul propriu foarte bine
definit promovează în acelaşi timp şi interesul public.

CONCEPTE
- Piaţa muncii
- Cererea de muncă
- Oferta de muncă
- Salariul

1
STANDARDE DE CONŢINUT
Piaţa forţei de muncă se poate defini ca locul în care cererea de forţă de muncă
se întâlneşte cu oferta de forţă muncă, iar din confruntarea celor două rezultă
preţul care poartă denumirea de salariu.
Cererea de forţă de muncă provine din partea angajatorilor, firmelor care
solicită forţă de muncă şi este dată de numărul locurilor de muncă disponibile.
Oferta de forţă de muncă provine din resursele de muncă. Ele constituie partea
cea mai numeroasă şi mai importantă din populaţia totală a unei ţări,constituindu-
se din ansamblul persoanelor care, prin însuşirile lor biologice, fizice şi
intelectuale,pot participa în mod direct şi permanent la o activitate social
economică utilă.
Salariul Pentru contributia adusa la realizarea muncii ca factor de productie care
concura la dezvoltarea oricarei activitati, posesorul sau, cel ce o depune, primeste
o sume bani, o remuneratie denumita salariu.De-a lungul timpului s-au dat mai
multe explicatii cu privire la semnificatia salariului.
 plata pentru inchirierea fortei de munca sau pentru munca.
 pret pentru cumpararea marfii forta de munca.
 suma platita celui care isi "inchiriaza serviciile".
Privit din punct de vedere al desfasurarii activitatii economice adica a faptului ca
activitatea economica presupune combinarea factorilor de productie din
care munca nu lipseste niciodata, salariul reprezinta un cost, o componenta a
costului total al bunului economic obtinut.
Daca se are insa in vedere ca orice activitate se finalizeaza in bunuri economice,
care, prin preturi pe piata se transforma in bani, in venit, iar acesta se imparte intre
toti cei care au contribuit la realizarea sa salariul reprezinta venitul celor care
au contribuit prin munca depusa la obtinerea rezultatelor respective.

OBIECTIVELE LECŢIEI
Elevii vor fi capabili:
 vor simţi cum vor fi mişcaţi de mâna invizibilă;
 vor înţelege puterea interesului propriu
 vor compara ezperienţa simulată cu realitatea
 vor înţelege cum interesul personal ajută societatea

DESCRIEREA LECŢIEI
Elevii participă la simularea modului în care acţioneză şi interacţionează relaţia
dintre cerere şi ofertă pe piaţa muncii. Ei vor învăţa despre posibilităţile de a-şi
alege un loc de muncăîn condiţii de incertitudine şi risc şi pentru a stabili dacă
rezultatul final reprezintă` o pierdere sau un câştig.

TIMPUL NECESAR: 1 oră

2
MATERIALE
1. Tablă, retroproiector.
2. Foile participanţilor cu citate şi cele pentru scor.
3.
PROCEDEE
1.Numărul persoanelor aflate în sală 20.
2. Scriem pe tablă şase sau şapte cariere de la stânga la dreapta ex doctor, avocat,
profesor, muncitor, şofer de camion, gunoier.
3.Alocaţi posturi pentru fiecare profesie până la numărul total al celor prezenţi
doctor (1), avocat( 2), profesor( 4) , muncitor(5) , şofer de camion (4), gunoier (4)
.
4. Explicăm elevilor următoarea situaţie : trăiţi într-o economie de piaţă perfectă
şi acestea sunt locurile de muncă din această economie . Obiectivul jocului este ca
voi să câştigaţi cât mai mulţi bani posibil. Sunt permise salarii până la 300 000
mii lei pe an.

Runda 1
1. Urmăriţi locurile de muncă şi salariile vizate de participanţi.Notaţi opţiunile lor
pe tablă sub numele carierei (iniţialele numelui şi salariul dorit)
2. După ce toate opţiunile au fost exprimate, încercuiţi valorile celor mai mici
salarii pentru fiecare meserie pânâ la completarea necesarului, conform alocării
iniţiale pe profesii. Participanţii care au dorit salariile încercuite sunt cei care au
locuri de muncă şi vor trebui să-şi înregistreze salariu, celalţi sunt şomeri.

Runda 2
1. Participanţii şomeri îşi pot schimba opţiunile pentru profesie şi salariu. Cei
angajaţi pot schimba numai salariul.
2. După ce toate opţiunile au fost notate , se încercuiesc cele care corespund celor
mai mici salarii pentru fiecare profesie până la completarea locurilor existente.
Participanţii care au dorit salariile încercuite sunt cei care au locuri de muncă şi
vor trebui să-şi înregistreze salariul. Participanţii rămaşi fără locurile de muncă
sunt şomeri şi nu au nici un venit.

Aprofundarea problemei: Întrebări ce trebuiesc ridicate, subiecte care necesită


clarificări:
1. De ce v-aţi schimbat meseria când eraţi şomeri ?
2. Cine a beneficiat când oamenii şi-au schimbat profesiile şi au primit alte locuri
de muncă ?
3. Ce i-a determinat pe muncitori să îşi găsească noi locuri de muncă ?
4. În ce fel este diferită simularea de lumea reală ?

3
EVALUARE
Distribuim elevilor Fişa de lucru nr. 2, şi cerem rezolvarea individuală a
problemei
ÎNCHEIERE
Repetăm definiţiile cererii ofertei de muncă şi salariului .
EXTINDERI
Solicităm elevilor să culeagă informaţii din presă şi de pe Internet despre ofertele
de muncă existente pe piaţă la diferite tipuri de intreprinderi . Elevii vor alege un
loc de muncă pe care ei îl consideră convenabil, din perspectiva criteriilor
învăţate, şi să argumenteze alegerea făcută.

4
Fişa de lucru nr. 1:

STANDARDE DE CONŢINUT
Piaţa forţei de muncă se poate defini ca locul în care cererea de forţă de muncă
se întâlneşte cu oferta de forţă muncă, iar din confruntarea celor două rezultă
preţul care poartă denumirea de salariu.
Cererea de forţă de muncă provine din partea angajatorilor, firmelor care
solicită forţă de muncă şi este dată de numărul locurilor de muncă disponibile.
Oferta de forţă de muncă provine din resursele de muncă. Ele constituie partea
cea mai numeroasă şi mai importantă din populaţia totală a unei ţări,constituindu-
se din ansamblul persoanelor care, prin însuşirile lor biologice, fizice şi
intelectuale,pot participa în mod direct şi permanent la o activitate social
economică utilă.
Salariul Pentru contributia adusa la realizarea muncii ca factor de productie care
concura la dezvoltarea oricarei activitati, posesorul sau, cel ce o depune, primeste
o sume bani, o remuneratie denumita salariu.De-a lungul timpului s-au dat mai
multe explicatii cu privire la semnificatia salariului.
 plata pentru inchirierea fortei de munca sau pentru munca.
 pret pentru cumpararea marfii forta de munca.
 suma platita celui care isi "inchiriaza serviciile".
Privit din punct de vedere al desfasurarii activitatii economice adica a faptului ca
activitatea economica presupune combinarea factorilor de productie din
care munca nu lipseste niciodata, salariul reprezinta un cost, o componenta a
costului total al bunului economic obtinut.
Daca se are insa in vedere ca orice activitate se finalizeaza in bunuri economice,
care, prin preturi pe piata se transforma in bani, in venit, iar acesta se imparte intre
toti cei care au contribuit la realizarea sa salariul reprezinta venitul celor care
au contribuit prin munca depusa la obtinerea rezultatelor respective.

5
Fişa de lucru nr. 2: Simularea mânii invizibile

În 1776, Adam Smith a scris o carte de economie clasică intitulată Avuţia


naţiunilor : cercetare asupra naturii şi cauzelor ei. În această carte stufoasă şi
uimitoare în acelaşi timp el observă următorul aspect:
Deoarece fiecare individ se străduieşte cât dew mult poate să-şi maximizeze
propria bunăstare economică, el munceşte inevitabil, pentru sporirirea venitului
anual al societăţii, în măsura în care o poate face . În mod direct, individul nu
intenţionează să promoveze interesul public, nici măcar nuştie în ce măsură face
acest lucru ... el are în vedere doar câştigul propriu, el se orientează ca şi cum ar fi
împins de o mână invizibilă să promoveze o finalitate care nu era în intenţiile sale.

Scrieţi interpretarea citatului anterior aici:

6
RUNDA 1

doctor (1), avocat( 2), profesor( 4) , muncitor(5) , şofer de camion (4),


gunoier (4) .

S-ar putea să vă placă și