Sunteți pe pagina 1din 12

Suflul Violet

Lumina alba vine de sus si tntrS prin crestetut capului, sincronizandu-se cu inspirarea.
2.Upi{i limba de cerul gurii sj
contractati cu biandete muschii
punctului Huiyin. Inspiraji, imaginndu-
vt famfna alba care coboar prin
cresjetul capuJui, urmarejte partea din
fa'fia corpuluii Jrece prin Huiyin sj
urea pe partea din spate a corpulw,
urrnaYind cofoana vertebral, rntrS Tn
cap. Imaginati-va capul umpl^ndu-se
de aceast lumina aiba.
4.lmediat ce a|i vizualizat Dai Ko Wo
in centrul capului dumneavoastra,
expiraf putemrc imaginndu-v C S suflaf afara din gura lumina violeta i
Simbolut Dai to Mip Tibetan, acestea infrand prin C hakra C oroanei
elevului. Limba ra'ma'ne Bpita de cerut gurii atunci cand suflati ?i
continuati sa mentineti contractia punctului Huiytn.
iPlasati minile pe capul elevului, meditand asupraprimirii
semnalului de stebilire a contactului energetic cu acesta
t
Vedere din spate
3.Dup ce capul dumneavoastra este umplut cu lumina alba,
imaginafi-va lumina alb rotindu-se in sensul acelor de ceas
(privind dinspre spate spre fata; lumina alba rotindu-se, urea in
partea slangS ?i coboara Tn partea dreaptS). Asistand la aceasta
retire, vS imaginati ca lumina Ti schimba rapid culoarea din alba
In albastra i -la fel de rapid- ?n yioleL lmagina{i-v apoi
Simbolul Dai Ko Mio In centrul interiorului capului
dumneavoastra. Simbolul nu se roteste.
26
Pregatirea pentru procedure de initiere
Inainte de a incepe predarea procedurii de initiere, explicati cursantilor Mudra Receptiva si miscarea mainilor din partea a doua.
Descrieti modul in care se due mainile (in pozitia pentru rugaciune, gassho) cand sunt aduse in dreptul C elui De-AI Treilea Ochi
si cum revin in pozitia Mudrei Receptive cand revin in dreptul C hakrei Inimii. C ateva minute, meditati impreuna cu elevii, pentru
a fi conectati cu Pamantul si a deveni deschisi fata de Univers. Spuneti-le apoi sa inchida ochii si sa-si puna mainile in Mudra
Receptiva.
PREGATIREA PROFESORULUI
1.Desenati Simbolul Dai Ko Mio Tibetan pe fiecare paima si spuneti numele simbolului de trei ori, odat a cu baterea palmeior.
Facet! aceiasi lucru cu Simbolurile Sarpe de Foe si Om.
2.Desenati un C ho Ku Rei Usui mare, pe toata partea din fat a a corpului.
3.Desenati cate un C ho Ku Rei Usui mic pe fiecare C hakra, incepind cu C hakra Radacina si rostind de fiecare data, incet,
numele simbolului de trei ori.
4.Desenati Simbolul OM in centrul camerei. Desenati cate un C ho Ku Rei Usui pe cei patru pereti ai incaperii, pe tavan si pe
podea.
S.Spuneti o rugaciune, invocand ajutorul celor mai inalti Ghizi Karuna, Boddhisattvi-lor, Maestrilor De Rang Inalt, Arhanghelilor si
Tngerilor sau altor Entitati Spirituale carora doriti sa le cereti sprijinul pentru procedura de initiere.
6.ln rugaciune Invocati in mod clar nivelul initierii: Karuna I Practicant, Karuna II Practicant, Karuna I Maestru sau Karuna II
Maestru.
/.Optional puteti invoca ajutorul unei Entitati De Lumina: o puteti invita sa intre in fiinta dumneavoastra si sa faca prin intermediul
dumneavoastra initierea.
S.Desenati simbolurile care vor fi folosite in procedura de initiere, in mijlocul incaperii, pentru a ridica nivelul vibratiilor. Adica,
pentru Karuna I Practicant, desenati simbolurile Karuna I, pentru Karuna I Maestru desenati simbolurile Karuna I si Simbolurile de
Maestru Karuna).
Mudra Receptiva
Este creata prin plasarea mainilor in pozitia de rugaciune (gassho), dupa care se indoaie si se impletesc degetele mici si
inelarele, degetele mijlocii si aratatoarele ramanand drepte.
Diferentele T ntre procedurile de initiere
Parcurgand pasii procedurilor de initiere ati observat ca sunt foarte asemanatoare. Exista totusi niste diferente Tntre ele:
1 .Rugaciunea de la inceputui procedurii cuprinde numele nivelului pentru care va fi facut a initierea. Acest lucru este mentionat in
pasul numarul sase, de mai sus.
2.Simbolurile desenate pe palme difera de la un nivel la altul. Pentru initierea la nivelurile de Practicant, vor fi desenate numai
cele patru simboluri corespunzatoare. La procedurile proprii nivelului de Maestru, sunt desenate cele trei Simboluri de Maestru
(Om, Dai Ko Mio Tibetan, Sarpele de Foe Tibetan) si cele patru simboluri corespunzatoare nivelului respectiv.
3.La Invocatia de Final, folosita pentru inchiderea i sigilarea procesului, este afirmat nivelul la care tocmai a fost initial elevul.
21
Procedura de initfere la nivelul Kartina I Practicant
Spunefi elevilor sa $ini mainile in pozifia Mudrei Receptive, urmand pa?de la PregMirea Profesorului pentru Procedura
:
(vedeti pagina anterioarfi).
PRIMA ETAPA: IN SPATELE ELEVULUI/ ELEVILOR
LVeniti in spatele elevului si sustineti aura cu mana non-dominata (pentru dreptaci mana stanga si viceversa; n.trad.), tinand-o la
iproximativ 6 inches (15 cm) de corp. Apoi desenati Sarpele de Foe Tibetan pe spatele corpului, de sus in Jos. Dupa aceea desenati
bimbolun de Putere Usui la baza coloanei vertebrale. Redesenati Sarpele de Foe Tibetan, in sens invers, adica pornind din centrul
spiralei si de Jos in sus, pe acelasi traseu. Pentru trasarea simbolurilor folositi mana dominanta.
2.Executa|i Tehnica Suflului Violet, dirijand Simboiul de Maestru Tibetan la baza craniului elevului.
S.Desenati Simboiul de Maestru Usui deasupra capului elevului, in plan vertical si conduceti-l la baza craniului elevului Faceti acelasi
lucru cu Simboiul Om.
Mergeti la urmatorul elev si repetati aceasta etapa sau, dacS este vorba de un singur elev, treceti la urmatoarea etapa.
A DOUA ETAPA: IN FATA ELEVULUI/ ELEVILOR
4.Veniti in fata. Deschideti palmele elevului ca o carte, acestea ramanand una langa alta si in plan orizontal, la nivelul C hakrei Inimii. Desenati
upra palmelor fiecare din cele patru simboluri de la Nivelul I: Zonar, Halu, Harth, Rama. Dupa desenarea fiecarui simbol, rostiti in gand
e lui de trei on impingand energia acestuia cu mana dumneavoastra dominanta in palmele elevului. Dupa aceea bateti usor cu palma
aumneavoastra palmele elevului, de trei ori. Faceti acest lucru de trei ori pentru fiecare simbol, dupa rostirea numelui acestuia.
ideti la loc mainile elevului in pozitia gassho. Ridicati-i apoi mainile (pastrand gassho), asa incat degetele mari sa atinga Al Treilea Ochi.
Jti mainile elevului cu mana non-dominanta si desenati fiecare simbol, in aceeasi ordine ca mai sus (Zonar, Halu, Harth, Rama),
deasupra varfunlor degetelor elevului. Dupa desenarea fiecarui simbol, dirijati energia in varfurile degetelor, rostind in gand numele lui de trei
in 1 insotiji fiecare rostire cu o bataie usoara a varfurilor degetelor. Aduceti mainile elevului inapoi, asa incat mainile elevului (care sunt
mentinute in gassho) sa ating cu degetele mari C hakra Inimii. Apoi aveti grija ca mainile lui sa revina in pozitia Mudrei Receptive.
b^Deasupra C oroanei, desenati Simboiul Om si cele patru simboluri ale Nivelului I (Zonar, Halu, Harth si Rama).
Mergeti la urmatorul elev si repetati aceasta etapa sau, daca este vorba de un singur elev, treceti la urmatoarea etapa.
A TREIA ETAPA: IN SPATELE ELEVULUI/ ELEVILOR
/.Veniti in spate si puneti mainile pe umerii elevului. Privind prin C hakra C oroanei, rostiti in gand o afirmatie care exprima intentia
dumneavoastra pozitiva de a intra in C hakra Inimii. Dupa aceea suflati usor prin C hakra C oroanei si, facand aceasta, imaginati'-va ca acest
sutiu coboara pana la C hakra Inimii, in timp ce va concentrati asupra lubirii Divine si a actiunilor pline de compasiune. Apoi facet] in gand o
atirmatie, care ar putea fi "Esti un Practicant Karuna Reiki I puternic si de succes, cu lubire si dedicat Actiunilor Pline de C ompasiune".
e.bigiiaji procesul de mitiere, punand varfurile degetelor mari la baza craniului elevului si pecetluand locul cu un Simbol de Putere Usui. Spuneti-
vai in gand "Sigilez complet acest proces in spiritul Actiunii Pline De C ompasiune" sau cu o fraza similara.
S.Puneti mainile pe umerii elevului si meditati la sentimentul de binecuvantare in care sunteti amandoi invaluiti, luand parte la aceast a
experienta.
Mergeti la urmatorul elev ?i repetati aceasta etapa sau, daca este vorba de un singur elev, treceti la urmatoarea etapa.
A PATRA ETAPA: IN FATA ELEVULUI/ ELEVILOR
mvenmd in fata, relaxati punctul Huiyin si coborati limba din cerul gurii, expirand ca un val de binecuvantare final. Puteti rosti o
mvocatie de binecuvantare, daca socotiti necesar.
llSpuneji elevului/elevilor sa-sj puna mainile pe genunchi si sa contemple sensul notiunii de Karuna si cele patru noi simboluri. Puteti,
nti, sa luati mainile fiecarui elev si sa aplicati dumneavoastra simbolurile pe ele.
f
Zonar Rama
28
Procedura de initiere la nivelul Karuna II Practicant
de |
a
a
S?n
ed
n
ra 6Ste
f-
Xa
? '
a fel
?
3 C 6a dS
'
a Karuna
''
C U excep
<
ia
<*** P
atru simboluri
corespunzatoare Nivelului II, care Tnlocuiesc pe cele
imalS L * !
P
*
de V
''
ZUaliZare
'
puteti Vedea simbolurile in s
P
a
?
iul dintre de
9
etul mare
?
j cel
a^tor, mentinand
^ " ^ *' ** ^
?n
'
C S le desenai in
,
ReceDtive , r H ! "D T^ *' ** ^^
?n
'
C S le desena{i in aer cu mana
'
S
P
une
^
elevilor sa tina mainile In
P
ozit ia Mudrei
Deceptive, urmand pasn de la Pregatirea Profesorului Pentru Procedura de Initiere.
PRIMA ETAPA: IN SPATELE ELEVULUI/ ELEVILOR
6 XH?,
3
'?!;
eleVU
'
U
i
?i SU
,
S?i ne
'
3Ura

U mana non
-
dominanta
(Pentru dreptaci mana stanga
?
i viceversa; n.trad.), tinand-o la aproximativ
P ere S N, hlS T
P
' f K? l*^**
F

Tibetan pe Spatele cor


P
ului
'
de sus ?n
J
s
'
Dupa aceea
**emi 'trei Simboluri de
oe acelasi t ll P T' !' ,
Redesena
^ ?
ar
P
ele de Foc
Tibetan, In sens invers, adica pornind din centrul spiralei si de Jos in sus,
pe acelasi traseu. Pentru trasarea simbolunlor folositi mana dominanta
2.Exe;uta|i Tehnica Suflului Violet, dirijand Simboluide Maestru Tibetan la baza craniului elevului
SimbduTom
6 MaeStm USUl deaSUpfa

apUlUi eleVU
'
Uil In P
'
an vertical ?i

nduce
ti-l la baza craniului elevului. Facet! acelasi lucru cu
Mergeti la urmatorul elev ?i repetati aceasta etapa sau, daca este vorba de un singur elev, treceti la urmatoarea etapa.
A DOUA ETAPA: IN FATA ELEVULUI/ ELEVILOR
DaKrfiIrL
D
H
eSC hideti palmele
k
el
f
ului ca

carte
'
acestea
ramanand una langa alta si in plan orizontal, la nivelul inimii. Desenati deasupra
L ?efo iimn n
P

lmde
'"
Nivelul
"
: Gnosa
' ^
B
'
]ava
'
ShantL Du
P
a desenarea fiecarui simb
^ rostiti in gand numele lui
oalm
P
P PlPv
P
,r
9
H
t
ener9ia
r
aC e
f
C U mana dumneavoastra
dominanta in palmele elevului. Dupa aceea bateti usor cu palma dumneavoastra
elevului, de trei on. Faceti acest lucru de trei ori pentru fiecare simbol, dupa rostirea numelui acestuia
S uStinSf m?'
iaini
!
eelevulu
j
?n
P
zi
'
ia
9
assho
-
Ridica
-i apoi mainile (pastrand gassho), asa incat degetele mari sa atinga Al Treilea Ochi.
varfSta r dMpS i i
cu
n
mana non
-
dominanta
?''
d
esenati fiecare simbol in aceeasi ordine ca mai sus (Gnosa, Kriya, lava, Shanti) deasupra
fiecarf ro,t?^ h f
P
-'
S6narea fi6C arUi Simb
''
dirija(i ener
9
ia in varfurile de
9
etelor
'
rostind Tn
9
and n
^ele lui de trei ori si insotiti
qass o sf Itino?
a
f
e
?
ara 3
rl
U
,
ril

r degetel

r AdUC e?i mainile elevului fna


P
oi
'
a
?
a fncat mainile elevului
(
care sun
* mentinute in
fi SL P
9 cud
^
get ele man C hakra lnimii
- APi
a
veti grija ca mainile lui sa revina in pozitia Mudrei Receptive.
reD
P
tSL
c
rf
S
-
desena
t'
Simbolul Om
?i cele patru simboluri ale Nivelului II (Gnosa, Kriya, lava, Shanti). Mergeti la urmatorul elev si
aceasta etapa sau, daca este vorba de un singur elev, treceti la urmatoarea etapa.
A TREIA ETAPA: IN SPATELE ELEVULUI/ ELEVILOR
d
7
u
V
m
e
neaL
S
S?
n
?i P
,
Unet
i
mainile pe u

rii elevului
'
Privind
P
ri
" C hakra C oroanei, rostiti in gand o afirmatie care exprima intentia
y^SS^St^l*! - -'"
lnimiL

Upa aceea Suflati u?or prin C hakra C oroanei
*'
facand aceasta
. imaginati'-va ca acest
afi Itt irpf f
C
f
hakr al nim
'''
m timp ce va
concentrati asupra lubirii Divine si a actiunilor piine de compasiune. Apoi faceti in gand o
8 3 nmrp
3
71
? Un Practlcant Karuna Reiki
" P^mic si de succes, cu lubire si dedicat Actiuniior Pline de C ompasiune".
va in SnH ? i
In
'' f?'
PUnand VarfUrile degetelor mari la baza craniului elevului
?
j
Pecetluand locul cu un Simbol de Putere Usui. Spuneti-
va n gand _ Sigilez complet acest proces in spiritul Actiunii Pline De C ompasiune" sau cu o fraza similara
Meroe iJ
Pe
|
U
T
enl e
'
eVU
!
Ui ?i medit3
'
la sentimentul de b
inecuvantare in care sunteti amandoi invaluiti, iuand parte la experienta.
la urmatorul elev
?
i repetati aceasta etapa sau, daca este vorba de un singur elev, treceti la urmatoarea etapa
A PATRA ETAPA: IN FAJA ELEVULUI/ ELEVILOR
iP
d
toSt
re
-
3
f '
P
T
MHuiyin ?i C 0b0rati limba din cerul
9
urij
.
ex
P
jrand
(Weel initiat) ca un val de binecuvantare final. Puteti rosti o
tie de binecuvantare, daca socotiti necesar.
^L
e
t!
e
r-
IU
i
el
f
il01
"
Sa
f
PUna maini
'
e Pe genunchi ?i sa contem
P
|e sensul no
?
iunii de Karuna
9
cele
P^ru noi simboluri. Puteti, daca
ti, sa luati mainile fiecarui elev si sa aplicati dumneavoastra simbolurile pe ele.
Gnosa
Kriya lava Shanti
29
Procedura de initiere la nivelul Karuna I Maestru
Spuneti elevilor sa tina mainile in pozitia Mudrei Receptive, urmand pasii de la Pregatirea Profesorului Pentru Procedura de Initiere.
PRIMA ETAPA: IN SPATELE ELEVULUI/ ELEVILOR
LVeniti in spatele elevului si sustineti aura cu mana non-dominata, tinand-o la aproximativ 6 inches (15 cm) de corp. Apoi desenati Sarpele de
Foe Tibetan pe spatele corpului, de sus in Jos. Dupa aceea desenati trei Simboluri de Putere Usui la baza coloanei vertebrate. Redesenati
Sarpele de Foe Tibetan, in sens invers, adicS pornind din centrul spiralei sj de Jos in sus, pe acelasi traseu. Pentru trasarea simbolurilor folositi
mana dominanta.
2.Executati Tehnica Suflului Violet, dirijand Simbolul de Maestru Tibetan la baza craniului elevului.
3.Desenati Simbolul de Maestru Usui deasupra capului elevului -in plan vertical- si conduceti-l la baza craniului elevului. Faceti acelasi lucru sj
cu Simbolul Om.
Mergeti la urmatoru! elev sj repetati aceasta etapa sau, daca este vorba de un singur elev, treceti la urmatoarea etapa.
A DOUA ETAPA: IN FATA ELEVULUI/ ELEVILOR
4,Veniti in fata. Deschideti palmele elevului (ca o carte), acestea ramanand una langa alta si in plan orizontal, la nivelul inimii. Desenati deasupra
palmelor fiecare din cele sapte simboluri, incepand cu Simbolul de Maestru Tibetan, continuand cu Sarpele de Foe si cu Simbolul Om, apoi cu cele
patru simboluri de la Nivelul I: Zonar, Halu, Harth, Rama. Dupa desenarea fiecarui simbol, rostiti in gand numele lui de trei ori impingand energia
acestuia cu mana dumneavoastra dominanta in palmele elevului. Dupa aceea bateti usor cu palma dumneavoastra palmele elevului, de trei ori.
Faceti acest lucru de trei ori pentru fiecare simbol, dup rostirea numelui acestuia.
S.lnchideti la loc mainile elevului in pozitia gassho. Ridicati-i apoi mainile (pastrand pozitia gassho), asa incat degetele mari sa atinga Al Treilea
Ochi. Sustineti mainile elevului cu mana non-dominanta si desenati fiecare simbol in aceeasi ordine ca mai sus (Simbolul de Maestru Tibetan,
Sarpele de Foe, Simbolul Om, Zonar, Halu, Harth, Rama) deasupra varfurilor degetelor elevului. Dupa desenarea fiecarui simbol, dirijati energia in
varfurile degetelor, rostind in g^nd numele lui de trei ori sj insotiti fiecare rostire cu o bataie usoara pe varfurilor degetelor. Aduceti mainile elevului
inapoi, asa incat mainile elevului (care sunt mentinute in gassho) sa atinga cu degetele mari C hakra Inimii. Apoi aveti grija ca mainile lui sa revina
in pozitia Mudrei Receptive.
S.Deasupra C oroanei, desenati Simbolul Om si cele patru simboluri ale Nivelului I (Zonar, Halu, Harth si Rama). Dupa desenarea fiecarui simbol,
rostiti-i numele de trei ori si conduceti-l prin C hakra C oroanei.
Mergeti la urmatorul elev si repetati aceasta etapa sau, daca este vorba de un singur elev, treceti la urmatoarea etapa.
A TREIA ETAPA: IN SPATELE ELEVULUI/ ELEVILOR
Z.Veniti in spate si puneti mainile pe umerii elevului. Privind prin C hakra C oroanei, rostiti in gand o afirmatie care exprima intentia dumneavoastra
pozitiva de a intra in C hakra Inimii. Dupa aceea suflati usor prin C hakra C oroanei si, facand aceasta, imaginati-va ca acest suflu coboara pana la
C hakra Inimii, in timp ce va concentrati asupra lubirii Divine si a actiunilor pline de compasiune. Apoi faceti in gand o afirmatie, care ar putea fi:
"Esti un Maestru Karuna Reiki I puternic si de succes, plin de lubire Divina si dedicat Actiunilor pline de C ompasiune".
S.Sigilati procesul de initiere, punand varfurile degetelor mari la baza craniului elevului si pecetluand locul cu un Simbol de Putere Usui. Spuneti-va
in gand "Sigilez complet acest proces in spiritul Actiunii Pline De C ompasiune" sau cu o fraza simiiara.
Q.Puneti mainile pe umerii elevului sj meditati la sentimentul de binecuvantare in care sunteti amandoi invaJuiti, luand parte la aceasta experienta.
Mergeti la urmatorul elev si repetati aceasta etapa sau, daca este vorba de un singur elev, treceti la urmatoarea etapa.
A PATRA ETAPA: IN FATA ELEVULUI/ ELEVILOR
lO.Venind in fata, relaxati punctul Huiyin si coborati limba din cerul gurii, expirand (spre eel initial) ca un val de binecuvantare finala, Puteti
insoti acest val de binecuvantare cu un gest al mainilor care due valul dinspre inima dumneavoastra spre elev. Puteti rosti o invocatie de
binecuvantare, daca socotiti necesar.
11.Spuneti elevului/elevilor sa-si puna mainile pe genunchi si sa contemple sensul notiunii de Karuna si cele patru noi simboluri. Puteti,
daca doriti, sa luati mainile fiecarui elev sj sa aplicati dumneavoastra simbolurile pe ele.
X*l-*
^>
10 ele de Foe OM Zonar HaJu Harth Rama
30
Procedura de initiere la nivelul Karuna II Maestru
Aceast a procedure este exact la fel ca cea de la Karuna I Maestru, cu exceptia celor patru simboluri corespunzatoare Nivelului II, care inlocuiesc
pe cele de la Nivelul I. Daca aveti o putere bun de vizualizare, puteti vedea simbolurile in spatiul dintre degetul mare si eel aratator, mentinand
imagmea lor deasupra zonei unde urmeaza' sa fie aplicate, in loc sa le desenati in aer cu mana.'
Spuneti elevilor sa tina mainile in pozitia Mudrei Receptive i sa urmeze paii de la Pregatirea Profesorului Pentru Procedura de Initiere.
PRIMA ETAPA: IN SPATELE ELEVULUI/ ELEVILOR
I.Vemti in spatele elevului si sustineti aura cu mana non-dominata, tinand-o la aproximativ 6 inches (15 cm) de corp. Apoi desenat i Sarpele de
Foe Tibetan pe spatele corpului, de sus in Jos. Dupa aceea desenati trei Simboluri de Putere Usui la baza coloanei vertebrale. Redesenati
Sarpele de Foe Tibetan, in sens invers, adica pornind din centrul spiralei si de ios in sus, pe acelasi traseu Pentru trasarea simbolurilor folositi
mana dominanta.
2.Executap Tehnica Sufluiui Violet, dirijand Simbolul de Maestru Tibetan la baza craniului elevului.
S.Desenati Simbolul de Maestru Usui deasupra capului elevului, in plan vertical si conduceti-l la baza craniului elevului Faceti acelasi lucru cu
Simbolul Om.
Mergeti la urmatorul elev si repetati aceasta etapa sau, daca este vorba de un singur elev, treceti la urmatoarea etapa.
A DOUA ETAPA: IN FATA ELEVULUI/ ELEVILOR
4.Veniti in fata. Deschideti palmele elevului (ca o carte), acestea ramanand una langa alta ?i in plan orizontal, la nivelul C hakrei Inimii. Desenati
deasupra palmelor cele sapte simboluri incepand cu Simbolul de Maestru Tibetan, continuand cu Sarpele de Foe si cu Simbolul Om si apoi cu
fiecare dm cele patru simboluri de la Nivelul II: Gnosa, Kriya, lava, Shanti. Dupa desenarea fiecarui simbol, rostiti in gand numele lui de trei ori
impingand energia acestuia cu mana dumneavoastra dominanta in palmele elevului. Dupa aceea bateti u?or cu palma dumneavoastra palmele
elevului, de trei ori. Faceti acest lucru de trei ori pentru fiecare simbol, dupa rostirea numelui acestuia.
S.lnchideti la loc mainile elevului in pozitia gassho. Ridicati-i apoi mainile (pSstrand gassho), asa meat degetele mari sa atinga Al Treilea Ochi.
bustmeti mainile elevului cu mana non-dominanta si desenati fiecare simbol in aceeasi ordine ca mai sus (Simbolul de Maestru Tibetan, Sarpele
de Foe, Simbolul Om, Gnosa, Kriya, l ava, Shanti) deasupra varfurilor degetelor elevului. Dupa desenarea fiecarui simbol, dirijati energia in
varfunle degetelor, rostind in gand numele lui de trei ori si fnsotiti fiecare rostire cu o bataie usoara pe varfurilor degetelor. Aduceti mainile elevului
inapoi, asa meat mainile elevului (care sunt mentinute in gassho) sa atinga cu degetele mari C hakr a Inimii. Apoi aveti grija ca mainile lui sa revina
in pozitia Mudrei Receptive.
B.Deasupra C oroanei, desenati Simbolul Om si cele patru simboluri ale Nivelului II (Gnosa, Kriya, lava, Shanti). Dupa desenarea fiecarui simbol,
rostiti-i numele de trei ori sj conduceti-l prin C hakra C oroanei.
Mergeti la urmatorul elev si repetati aceasta etapa sau, daca este vorba de un singur elev, treceti la urmatoarea etapa.
A TREIA ETAPA: IN SPATELE ELEVULUI/ ELEVILOR
7.Venit j in spate si puneti mainile pe umerii elevului. Privind prin C hakra C oroanei, rostiti in gand o afirmatie care exprima intentia dumneavoast r a
pozitiva de a intra in C hakra Inimii. Dupa aceea suflati u?or prin C hakra C oroanei si, facand aceasta, imaginati-va ca acest suflu coboara pana la
C hakr a Inimii, in timp ce va concentrati asupra lubirii Divine si a actiunilor pline de compasiune. Apoi facet] in gand o afirmatie, car e ar putea fi
aceasta: "Esti un Maestru Karuna Reiki II puternic si de succes, plin de lubirea Divina i dedicat Actiunilor pline de C ompasiune".
S.Sigilati procesul de initiere, punand varfurile degetelor dumneavoastra mari la baza craniului elevului'si pecetluind locul cu un Simbol de Putere
Usui. Spuneti-va in gand "Sigilez complet acest proces in spiritul Actiunii Pline De C ompasiune" sau cu o fraza similara.
9Puneti mainile pe umerii elevului si meditati la sentimentul de binecuvantare in care sunteti amandoi invaluiti, luand parte la aceasta experienta.
Mergeti la urmatorul elev i repetati aceasta etapa sau, daca este vorba de un singur elev, treceti la urmatoarea etapa.
A PATRA ETAPA: IN FATA ELEVULUI/ ELEVILOR
lO.Venind in fat a, relaxati punctul Huiyin si coborati limba din cerul gurii, expirand ca un val de binecuvantare finala. Puteti insoti acest val de
binecuvantare cu un gest al mainilor care due acest val dinspre inima dumneavoastra spre elev. Puteti rosti o invocatie de'binecuvantare, daca
socotiti necesar.
1.Spuneti elevului/elevilor sa-si puna mainile pe genunchi ?i sa contempie sensul notiunii de Karuna si cele patru noi simboluri. Puteti, daca
donti, sa luati mainile fiecarui elev si sa aplicati dumneavoastra simbolurile pe ele.
/*>
DaiKoMio Sarpele de Foe OM Gnosa Kri^a lava Shanti
31
Incantari i intonari in Karuna Reiki
Experienta noastra in practica Karuna Reiki ne-a aratat ca intonarile sau incantarile facute in timpul tratamentului Karuna
produc schimbari profunde la nivelul frecventelor vibratiilor Energiei Vindecatoare. Idee demonstrate in traditia
buddhismului Mahayana, prin bodhisattva Aval okit eshvar a, despre care se spune ca a creat "Sunetul C are llumineaza Lumea".
-and incantati sau intonati, va recomandam sa o faceti cu voce tare, atunci cand conditiile o permit. Tot la fel de bine puteti sa
intonati sau sa incantati mental. Daca se practica de trei sau mai multe persoane, atunci sunteti sfatuiti sa limitati aceasta
practica la maximum 15 minute.
Incantari
Definim incantarea ca emitere a sunetelor numelui unui simbol sau a unor simboluri, astfel incat, atunci cand mainile sunt
aproape de corpul unui pacient sau a?ezate pe el, tratamentul se umple de forta tuturor calitatilor vindecatoare ale Karuna Reiki
. Energiile vindecatoare vor Indruma mainile la zona din corp unde este nevoie de tratament Scopul incantarii este sa vindece
global, la toate nivelurile.
Intonari
Definim intonarea ca emitere a sunetelor unui nume de simbol, cu vocea incarcata de forta Karuna Reiki, astfel incat toate
atile vindecatoare ale Karuna Reiki, in toate aspectele lor, sa aiba efectul deplin atunci cand tinem mainile la o distanta de
cativa inches pana la catva feet de corpul pacientului, trimitand energia intr-o anumita zona unde este nevoie de ea. Scopul
intonarn este de a dirija energia in zona unui blocaj energetic sau acolo unde este necesara vindecarea.
Este permis sa incantam sau sa intonam numele simbolurilor Karuna, chiar in prezenta pacientilor care nu au fost initiati in
Karuna Reiki, insa nu trebuie sa ie aratam imaginea simbolurilor. Daca sunteti intrebati ce anume'incantati sau int onat i spuneti
pur si simplu ca este vorba de sunete care au darul de a vindeca.
Daca, incantand sau intonand, ne ingaduim noua insine implicarea completa, fara rezerve, in acest act, atunci putem sa
augmentam funciar capacitatea de a emite Energia Vindecatoare. Aceasta practica ne poate ridica nivelul constiintei si, totodata,
sa ne puna in legatura cu noi indrumatori spirituali.
Inainte de a incanta sau intona, desenati in palme Simbolurile de Maestru Karuna Reiki, ele vor umple de forta mainile
dumneavoast ra. Puneti o mana pe C hakra Inimii (Anahata) si cealalt a pe C hakra Gatului (Vishuddhi), aplicand Energia Karuna
:imp de cat eva minute. Puneti apoi ambele maini pe gat si, facand aceasta, cantati in surdina unui sau mai multe din
e simbolurilor Karuna Reiki. Asistand la curgerea Energiei Karuna Reiki, concentrati-va in a fi pregatiti sa emiteti
ceasta Energie prin vocea dumneavoastra , eliberandu-va de toate temerile si anxietatile, de t oat e inhibitiile dumneavoast r a in
legatura cu eventualele aprecieri ale altora privind actul pe care ?l desfasurati, acela de'a incanta sau intona cu voce tare. Dupa
aceea, acordati-va la Sursa Energiei Karuna Reiki si cu cei mai puri indrumatori spirituali. Rugati-va ca vindecarea completa
saai b al ocsi transpuneti-va mental intr-un canal deschis si pur pentru curgerea Energiei Karuna Reiki.
e o diferenta intre a canta si a incanta sau a intona in scopul vindecarii. C at eodat a incantarea poate sa gaseasca in noi
mediul receptor potrivit. Suntem datori sa fim deschisi si plini de incredere in inteligenta infinita a Karunei care ghideaza procesul.
A incanta jji a intona numele simbolurilor Karuna Reiki este o alta forma de a canaliza Energia Vindecatoare. Desi ea nu
:tioneaza mtotdeauna in modul pe care ?l anticipam, ne oferim astfel pe noi insine ca niste canale pure si deschise, ingaduind
ca sunetele sa rezoneze in inima noastra, vindecarea venind ca un val minunat, continuu, de sunete binefacatoare.
32
Incantari Karuna Reiki
Incantarea simbolurilor Karuna poaie fi adaugata unui tratament obisnuit.
Exemple:
La inceputul unui tratament puneti mainile pe tamplele pacientului si incantati numele lui Om de sapte ori. Facet! o pauza,
permitand energiei sa curga. Aceasta intensified curgerea energiei prin C oroana si prin C hakras-urile superioare, pregatind
persoana pentru receptivitatea la un tratament in profunzime. Poate sa se constituie intr-un anestezic spiritual, persoana fiind
vindecata far a a resimti suferintele incercate, de regula, In acest caz. Dupa aceea, efectuati tratamentul normal, in modu! in
care veti fi indrumati.
Dupa ce ati dat un tratament in maniera aratata mai sus, repetati procedura inlocuind numele lui Om cu eel al lui Rama. Ajut a la
eliminarea energiilor negative si echilibrarea C hakras-urilor superioare cu cele inferioare.
Pasul urmator este sa incantati Om - Harth - Om, de trei ori si apoi Om-Shanti-Shanti-Om, tot de trei ori. (Om, Harth si Shanti
sunt incantate, pentru aceasta aplicatie practica, in soapta sau mental). Este completat astfel procesul de vindecare, aura
noastra este umpluta de compasiunea pentru noi insine si pentru ceilalti si se sigileaza procesul intr-un nimb de iubire
neconditionata si de pace, aducand persoana inapoi in corp si conectand-o cu Pamantul. C a varianta a procedurii descrise, se
pot pune palmele pe labele picioarelor.
Puneti mainile pe tamplele pacientului, incantati Om de trei ori, Kriya de trei ori si din nou Om, tot de trei ori. Marcati o pauza
permitand energiilor sa curga. Prin acest procedeu este trimis prin C oroana in Jos un curent de energie puternic, de frecventa
inalta, care strabate intregul sistem energetic si iese prin talpi, eliminand blocajele din jurul scopului spiritual al pacientului si
conectandu-l cu Pamantul i cu acel scop. Pentru clarvazatori, toate acestea ar putea aparea ca un stalp de lumina,
incandescent, care strabate intregul sistem energetic al persoanei respective.
Pentru suferinta sau stari de tensiune: puneti mainile in locul respectiv si incantati secventa Om-Shanti-Shanti-Om, de trei or i .
Facet! o pauza permitand energiei sa curga. Repetati procedura de cate ori simtiti ca este nevoie. Suferinta este eliberata si
muchii corpului devin relaxati.
Pacientul stand in picioare, drept, aplicati mainile in zona occipitala, cu varfurile degetelor mari in cele doua adincituri de la baza
craniului ("Gura Domnului") si incantati lava (liiiiiii-aaaaaa-vaaaa) de trei ori.
Aceast a tehnica umple initial C hakra C oroanei cu o lumina neagra, catifelata, subiectul avand senzatia unei coroane asezate pe
cap; culoarea se schimba ?ntr-un albastru indigo de o nuanta Tnchisa, dar stralucitoare, care apoi se raspandeste in tot corpul. C u
practica, se dezolta claritatea vederii metafizice, este inaltata fr ecvent a luminii care se formeaza in jurul pacientului si a
practicianului si sprijina persoana sa ramana concentrata asupra celor mai inalte scopuri, sa participe pe de-a-ntregul la
experienta, ramanand aid si acum.
Alte incantari a caror eficienta a fost verificata:
Zonar-lava-Om, Shanti-Shanti-Om, Halu-Halu-Harth, Gnosa-Harth-Shanti, Gnosa-Kriya-Om, Halu-Harth-Shanti. Experimentati si
alte combinatii si fiti sigur ca veti gasi astfel unele deosebite!
Acestea sunt doar cateva exemple de tehnici in care puteti folosi incantarea, alte combinatii de simboluri extinzand aria
posibilitatilor cur at ive eficace.
Noi cautam continuu noi tehnici si incurajam toti practicantii Karuna Reiki sa faca acelasi lucru. Daca descoperiti o noua
tehnica de incantare care este eficienta si, in general, orice tehnica functional Karuna Reiki, va rugam sa ne-o imparta^iti, asa
incat sa afle despre ea cat mai multi practicanti.
33
Intonari Karuna Reiki
Vocea dumneavoastra poate capata forta prin Karuna Reiki 0si sa fie folosita in timpui unui tratament. Este eficace mai ales in
cazul eliminarii blocajelor si a energiilor negative.
1 .C autati locul care are nevoie de tratament, folosind scanarea. C ateodata, cauza probiemei si simptomu! pot fi situate in locuri
difente. Puteti folpsi in aceasta cautare, de asemenea, tehnicile chirurgiei psihice, care se predau la cursurile A.R.T (Advanced
Reiki Training). In dialog cu pacientul, il ajutati sa defineasca problema intrebandu-l asupra formei, culorii, sunetelor si greutatii
pe care pacientul le poate asocia cu acea problems.
2.0data problerna localizata, folositi simbolul adecvat pentru vindecarea cauzelor. Desenati in fiecare palma simbolul i bateti
usor din palme de trei ori, cu rostirea numelui acelui simbol.
S.Puneti o mana pe C hakra Inimii si cealalta pe C hakr a Gatului, activand Energia Karuna Reiki pentru cateva minute. Aplicati
ambele maim pe C hakra Gatului. Facand aceasta, cantati in surdina unul sau mai multe din numele simbolurilor Karuna.
Energia Karuna Reiki curgand, concentrati-va in a va pregatiti sa canalizati Energia Karuna Reiki prin vocea dumneavoast r a,
limmand toate temerile si sentimentele de insecuritate si orice parere sau judecata a dumneavoastra sau a altora care ar putea
fi legata de actul de a intona cu voce tare sau de ideea ca aceasta intonare ar putea fi auzita de altii.
4.C ereti printr-o invocatie sprijinul Entitatilor Spirituale in demersul curativ pe care il veti face.
S.Desenati simbolul Om deasupra zonei de vindecat de pe corpul pacientului. Este posibil sa fiti indrumati sa folositi si alte
simboluri Karuna.
6.La o distanta de cativa inches (un inch=25,4mm) pana la cativa feet (un foot=30,5 cm; feet este pluralul de la foot, in limba
engleza) incepeti sa emiteti Energie Karuna Reiki catre zona de vindecat. Simbolul De Distanta Usui Reiki poate fi eficace daca
este desenat deasupra zonei, inainte de inceperea tratamentului.
7.Faceti mental incercari repetate de a descoperi frecventele diferitelor tonuri asociate cantarii numelor simbolurilor, asa incat
sa-l gasiti pe eel necesar in situatia data; puteti ajunge la el si intuitiv. Experimentati cu numele unui simbol sau al altuia, cum ar
fi: Om, Rama, Halu, lava, Dai Ko Mio, etc. Au fost deja descoperite unele combinatii care dau rezultate: Zonar- lava-Om, Shanti-
Shanti-Om, Halu-Halu-Harth, Gnosa-Harth-Shanti, Gnosa-Kriya-Om, Halu-Harth-Shanti. Incercati i alte combinatii intuind care
este potrivita pentru persoana pe care o tratati in momentul respectiv.
S.Respirati adanc si incepeti sa intonati cu voce tare. Emiteti o singura intonatie, in care sa rezoneze fiecare vocala.
Q.Facand aceasta , concentrati-va atentia si Energia Karuna Reiki in aria de interes, cu intentia de a dispersa blocajul
energetic, astfel meat Energia Vindecatoare sa umple zona de corp in suferinta.
10. Veti utiliza simultan vocea impregnate de Energia Karuna Reiki i emisia Energiei Karuna Reiki prin palme.
1 LC ontinuati sa intonati pana ce simtiti ca blocajul a fost dispersal. Intrebati apoi pacientul ce simte in zona. Scanati inca o dat a
zona, pentru a vedea daca intonatii suplimentare sunt necesare ?i simtiti rezultatele tratamentului dumneavoastra.
12.Lasati-va mainile (folosind simboluri din Karuna sau Usui Reiki) sa mearga intuitiv spre zona in suferinta; totodata urmand
ghidajul interior, aflati in ce fel puteti completa tratamentul.
Intonarea este o tehnica foarte puternica, capabila sa amplifice Energiile Karuna sj sa le trimita or icat de pr ofund in corpul si
campurile energetice ale pacientului,
34
Programul de Inregistrare Karuna Reikr
$copul Programuiui de Inregistrare Karuna Reiki este acete de a menfine un standard minim pentni aceia care practice sau
predauKaruna Refki. C riteriile programului suntexpuse mat Jos, Odatiice a(i fost teregistrat la C entru, veji primi un sigiliu si un
numar de fnregistrare, care vor fi atasate certificatutui de absotvire. C ertificatui dumneavoastra nu va ft valabil ftra" sigiliu sj fr$
numaru! de inregistrare, asa ca vS rugam sva Inregistra{i. Ajuns ta hiveluJ de a preda, un Maestru Karuna ReiklD va primi de.la
C entru certificatele pentru elevii saisi foti cursanpi vor aveaposibltateade a se fnregistra la C entru.
Karuna Reiki a fostdescopenta si numitS ca atare de la Inceputul amfu! 1.995. Dupa ce a fost predata mat multor clase; ne-am
gandit ca este oportun sS Inregistram numele "Karuna Reiki" la Ofidtii cfeMarcj Jnregtstrate. Principal^ motiv pentru care am
recurs la aceasta masura" a Fost de a pSstra elementele originate ale sistemului, asa incat pricine frecventeaza cursurile numite
"Kawia Reikis9 primeascaceleasi stmboluri, aceleai Energii Vtndectoare si Scelasi proceduri de inifiere. Wumai cine a fost
fnregistrat oficial la C entru are permisittnea sa foloseasca cuvtatete" Karuna Reik" pentru a descrie tehnicile i practicjle
cuprinse ftr acest sisiem. ^
Au existat ajte sisteme de vindecare care !ns nu au capital statutifde marcS Ihregistrata i multe din acele sisteme su
degenerat fe sensul ca, in timp, numete lor nu a mat reprezentat setul de element ftindamentale, innate, ale sistemetor
respective. S-a ?ntmplat or Seichem Reki, Tibetan Reiki fi chiar.cu Usui Reiki, Fiecare din acele sisteme are in prezent
numeroase versiuni, cu amboiuriterinitierife |i Energiite VmdecStoare aferente. C arid cineva se refera la unul din acele sisteme,
este greu de spus la ce anume procedee si tehnici se refera el de fapt.jtii^ffl,yoirim ca acest lucru sS se Tntample i cu Karurp
^Ski; dUndu-i staftMde marci Tnregistrat, f protejSm numele, astfel meat acest nume s reprezinte Tntotdeauna acelasi curs
m - - " ' ' . , . . , - . . . . = . *
jacela?i set de tehnici.
Cerintele Programului de Inregistrare
1 Trebuie sa participati la un curs Karuna Reiki predat de cineva care este fnregistrat oficial la C entru.
2.Daca predati dumneavoastra, tineti seama de C erintele Minimale de Predare, expuse in pagina urmatoare.
S.C onsimtiti sa va raliati C odului Etic, descris in pagina care urmeaza.
4.1nregistrati-va prin a completa si trimite la C entru un formular de inregistrare, atasati apoi certificatului dumneavoastra sigiliul si
numarul de inregistrare.
S.C and predati, eliberati cursantilor dumneavoastra certificatele asigurate de C entru si trimiteti formularele de inregistrare,
impreuna cu formularele Registered Karuna Reiki C lass Review (formulare individual de evaluare a calitatii cursului), pentru
fiecare cursant in parte. Este asigurat un certificat pentru fiecare manual cumparat.
6.Asigurati-va ca fiecare cur sant completeaza formularul Registered Karuna Reiki C lass Review (formulare individuals de
evaluare a calitatii cursului) si il trimite impreuna cu formularul de inregistrare completat.
/.Folositi simbolurile TM sau dupa numele Karuna Reiki in orice referire in scopuri de promotie si descrieti Karuna Reiki ca
marca inregistrata a IC RT.
S.Aduceti la cunostinta celor care predau Karuna Reiki fara sa fie inregistrati ca trebuie sa se inregistreze oficial la C entru.
Daca doriti s fiti inregistrati, va rugam sa C ereti un formular de inregistrare Karuna Reiki sau sa folositi formularul de la
sfarsitul acestui manual. Daca avet i cunostinta de cineva care preda Karuna Reiki fara a fi fost inregistrat, va rugam sa il
informati ca trebuie sa fie in prealabil inregistrat oficial pentru a putea preda.
Incurajam calduros pe cei care doresc sa predea Karuna Reiki sa procedeze in maniera descrisa mai sus.
Inregistrat versus licentiat
Programul de Inregistrare Karuna Reiki este diferit de Programul de Licentiere al C entrului nostru. Programul de Licentiere
presupune mult mai multa implicare si necesita eel putin un an de antrenament, incluzand t oat e cursuriie C entrului, cu reluarea
lor, predarea de cursuri, in colaborare cu un Profesor Licentiat al C entrului, precum si alte activitati. Pentru mai multe informatii
despre Programul de Licentiere, cereti brosura "Licentiere" de la C entru.
35
Cerintele Minimale de Predare
*
LFolositi aceleasi simboluri Karuna Reiki care sunt folosite de IC RT.
2.Folositi aceleasi proceduri de initiere Karuna Reiki care sunt folosite de IC RT.
S.Folositi manualele Karuna Reiki oferite de C entru ca manuale ale cursurilor predate de dumneavoastra si asigurati cate un
manual fiecarui cursant, Trebuie sa cumparati acest e manuale de la C entru, fotocopierile nefiind permise. Manualele sunt
vandute la pret redus catre profesorii inregistrati, daca acestia au comandat cinci exemplare sau mai multe.
4,Explicati cursantilor semnificatia statutului de marca inregistrata al Karuna Reiki si vegheati ca formularele sa fie completate
corect.
S.C ertificatele emise de C entru sunt date impreuna cu manuaiul C entrului. C ompletati certificatul cu numele cursantului, data si
semnatura dumneavoastra. Numarul de mregistrare si sigiliul vor fi trimise cursantului de C entru atunci cand vom primi de la
acesta formularul de Tnregistrare completat.
e.Temele prevazute pentru predare in cadrul cursului sunt urmatoarele:
a.lstoricul sistemului Karuna Reiki , asa cum apare in manual.
b.Aratati cum se traseaza fiecare simbol si ingrijiti-va ca fiecare cursant sa poata memora simbolurile predate.
c.Aratati cum se activeaza fiecare simbol.
d.Descrieti utilitatea fiecarui simbol.
e.Dati initierile asa cum au fost descrise de C entru pentru fiecare nivel predat.
f.Asigurati cursantilor secvente de aplicatie practica dupa fiecare simbol predat.
g.Daca este vor ba de un curs pentru nivelul de maestru, alocati timp pentru exersarea practica a fiecarei proceduri de initiere in
parte.
h.Faceti demonstratii si practicati impreuna cu elevii incantarea si intonarea simbolurilor.
i.Alocati timp de practica pentru fiecare simbol predat in parte.
Z.Durat e de timp minimale de predare a cursurilor:
Karuna I Practicant, 5-7 ore
Karuna II Practicant, 5-7 ore
Karuna I Maestru, 5-7 ore
Karuna II Maestru 5-7 ore
Karuna I & II Maestru, 14-21 de ore si, exprimat in zile, eel putin doua
S.Verificati cuno?tintele elevilor dumneavoastra asupra simbolurilor predate in curs printr-un un test.
O.Asigurati elevilor dumneavoastra formulare de evaluare individuals a calitatii cursurilor, pentru fiecare curs si pentru fiecare elev
in parte.
lO.Trimiteti C entrului, odata cu formularele de fnregistrare, copii ale formularelor de evaluare individuala completate de cursanti.
36
Codul Etic
t.Fiti si lucrati Intotdeauna In deplina concordanta cu Idealurile Usui, cu Filosofia si cu Scopurile C entrului.
2.Respectati i valorizati toti practicantii si toti maestrii, indiferent de filiatia sau organizatia de care ei apartin. Nu dati curs
exprimarii parerilor nefavorabile la adresa altor practicanti sau maestri de Reiki.
3.Lucrati in directia crearii armoniei si cooperarii prieteneti intre toti practicantii Reiki, indiferent de filiatia sau organizatia de care
apartin.
4.1ncurajati toti cursantii sa foloseasca ghidajul interior pentru a decide de la cine sa primeasca tratament Reiki sau cu cine sa
studieze, nefiind exclusa aid posibilitatea ca un cursant sa studieze cu mai mult de un maestru.
S.incurajati deschis toti pacientii si cursantii dumneavoastra pentru a-si da intreaga masura a programului Reiki pentru care au
fost ghidati sa-l foloseasca.
S.Lucrati intotdeauna in sensul de a insufla forta pacientilor si cursantilor dumneavoastra, astfel meat ei sa se vindece pe ei
insisi, de asemenea incurajati-i si asistati-i in devenirea lor si in dezvoltarea practicii lor in Reiki.
7.lntotdeauna tratati pe pacientii si pe cursantii dumneavoastra cu eel mai mare respect. Nu va implicati niciodata in nici un fel de
activitate imorala sau ilegala cu pacientii sau cu elevii dumneavoastra. Nu le atingeti niciodata zona pelviana sau sanii, nu le
cereti niciodata sa se dezbrace si niciodata nu facet! comentarii, referiri sau glume cu trimitere la sfera sexuala.
8.Va vet! abtine de la consumul drogurilor sau al alcoolului, in tot timpul activitatilor profesionale.
Q.Spuneti adevarul in reclama pe care o faceti. Fit! gata sa discutati cu orice potential elev intr-un mod deschis temele continute
in cursuriie dumneavoastra de Reiki, cuantumul t'axelor aferente si durata de timp alocata cursului. Se mai poate preciza ce
anume devine elevul capabil sa faca dupa absolvirea cursului.
10.Nu folositi niciodatS materialele cu copyright ale altei persoane fara permisiune.
11 .Niciodata nu induceti in eroare asupra a ceea ce vet! oferi in cursuriie Reiki tinute de dumneavoastra.
12.Fiti deschis in a va ridica permanent nivelul pregatirii profesionale, al practicii, al experientei si al abilitatiior.
13.Lucrati sustinut la vindecarea proprie astfel incat sa intruchipati esenta Reiki-ului in tot ceea ce faceti.
U.Scoateti in evidenta fat a de pacient valoarea Reiki-ului si explicati-i ca vindecarea nu este garant at a si ca t r at ament ul Reiki nu
este un substitut pentru un tratament medical sau psihologic de specialitate.
15.Recunoasteti ca Reiki lucreaza complementar cu alte forme de tratament medical sau psihologic. Daca un pacient necesita
un tratament medical sau psihologic, sugerati ca, pe langa tratamentul Reiki, sa apeleze la personal calificat, daca nu au facut-o
pana acum.
16.Nu puneti niciodata diagnostice medicale sau psihologice; nu prescrieti niciodata medicamente. Nu sugerati niciodata
schimbarea sau oprirea unui tratament in privinta dozelor de substante prescrise de o alta persoana, medical calificata si
autorizata.
Un comitet special constituit va analiza orice raport asupra unor eventuale incalcari ale C oduiui Etic. Daca se const at a ca raportul
privind incalcarea C oduiui Etic este intemeiat, comitetul poate recomanda C entrului revocarea statutului de inregistrat al
persoanei in cauza.
37