Sunteți pe pagina 1din 3

Metode de cercetare n tiinele comunicrii

syllabus
Titulari disciplin
Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru
valeriu.frunzaru@comunicare.ro
Conf. univ. dr. Loredana Ivan
loredana.ivan@comunicare.ro
Descrierea i obiectivele cursului
Cursul i propune familiarizarea studenilor cu principalele metode i tehnici folosite n
cercetarea din diferite arii ale comunicrii i deprinderea studenilor s foloseasc datele
cercetrii tiinifice pentru elaborarea strateiilor de comunicare i rezolvarea unor probleme
specifice. !elaia interactiv" prezentarea unor e#emple concrete" practice" evaluarea
cunotinelor dob$ndite necesare cercetrii de teren fac din Metode de cercetare n tiin ele
comunicrii un curs aplicat" util tuturor celor care lucreaz n domeniul comunicrii. %tructura
cursului urmrete" printre altele" realizarea unei cercetri de teren pe baz de chestionar"
av$nd n vedere at$t construirea instrumentului de cercetare" c$t i selectarea eantionului. &e
asemenea" vom aborda tehnica interviului" cu precdere a celui semnistructurat" respectiv a
celui de rup. 'etoda observaiei va fi prezentat at$t n varianta calitativ c$t i cantitativ
pe baza unui hid structurat de observaie. (naliza de coninut este una dintre metodele cele
mai folosite n domeniul comunicrii. )n acest curs vom insista cu precdere asupra analizei
cantitative" subliniind rioarea" msurarea sistematic i obiectiv a coninutului comunicrii.
&up parcurerea acestui curs" studenii vor avea cunotinele i deprinderile necesare
pentru construirea unui instrument de cercetare" administrarea lui" analiza datelor i
prezentarea lor ntr*un raport de cercetare sau studiu tiinific. %tudenii vor fi capabili s
distin ntre metodele cantitative i cele cantitative de cercetare i s cunoasc specificul
fiecrei tehnici predate. )n planul $ndirii tiinifice" acest curs urmrete depirea
abordrilor bazate pe cunoaterea la nivelul simului comun i raportarea la realitatea social
plec$nd de la e#ienele i rioarea metodelor de cercetare predate.
Structura cursului
+. ,rincipii care stau la baza cercetrii n tiinele sociale. -tica n cercetare. Ipoteze i
cauzalitate . Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru
/. %cale de msurare. 0iveluri de msurare. Validitatea i fidelitatea n msurare . Conf.
univ. dr. Valeriu Frunzaru
1. (ncheta pe baz de chestionar 2I3 . Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru
4. (ncheta pe baz de chestionar 2II3 . Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru
5. (naliza de coninut . Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru
6. %,%%. Construirea bazei de date . Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru
7. %,%%. -lemente statistice introductive . Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru
8. -antionarea . Conf. univ. dr. Loredana Ivan
9. Interviul ca tehnic de cercetare . Conf. univ. dr. Loredana Ivan
+:. ;ehnici de rup pentru colectarea datelor de cercetare . Conf. univ. dr. Loredana Ivan
++. <rainstormin n cercetarea de pia . Conf. univ. dr. Loredana Ivan
+/. =bservaia . Conf. univ. dr. Loredana Ivan
+1. -#perimentul 2I3 . Conf. univ. dr. Loredana Ivan
+4. -#perimentul 2II3 . Conf. univ. dr. Loredana Ivan
Structura seminarului
1
+. Construirea de ipoteze i ntrebri de cercetare
/. %cale de msurare. Validitatea i fidelitatea
1. (ncheta pe baz de chestionar
4. (naliza de coninut
5. -antionarea
6. Construirea rilei de interviu
7. Construirea fiei de observaie
Modaliti de evaluare
0ota final va fi obinut pe baza evalurii activitii de seminar 21:>3 i a unui test 27:>3
care va cuprinde at$t ntrebri nchise" de tip ril" c$t i probleme care msoar capacitatea
studentului de a realiza o cercetare.
-valuarea seminarului se va realiza pe baza unui proiect de cercetare pe care studen ii trebuie
s*l predea la sf$r itul semestrului.
%tudenii care au avut cel puin 6 prezene la seminar vor avea un punct bonus la nota final.
Condiii de participare
,entru a putea ntra n e#amen" studen ii trebuie s aib minimum 4 prezen e. &e asemenea"
nu pot intra n e#amen studen ii care nu au predat proiectul de cercetare pentru seminar.
Condiii de promovare
,entru a promova" studentul trebuie s aib cunotine minime cu privire la construirea
ipotezelor i a instrumentelor de cercetare.
0ota minim ob inut la e#amen trebuie s fie 5.::" iar nota final 2rezultat din luarea n
considerare a notelor de la seminar i de la e#amen3 trebuie s fie minimum 5.::. ,unctul
bonus pentru 6 prezen e la seminar se ob ine doar dac nota final este minimum 5.::.
Criterii de evaluare
,entru obinerea notei +:" studentul trebuie s dea dovad de o foarte bun cunoatere a
metodelor i tehnicilor studiate.
Bibliografia cursului
(?(<!I(0" 'ircea. 2/::63. Analiza de coninut. Iai@ -ditura ,olirom.
<(!<I-" -arl. 2/:+:3. Practica cercetrii sociale. Iai@ -ditura ,olirom
CA-LC-(" %eptimiu. 2/::43. Metodologia cercetrii sociologice. Metode cantitative i
calitative. <ucureti@ -ditura -conomic 2pp. 97*+:7" +7+*/:5" /9+*111" 185*4+9"
54+*5693
&BC(" (drian i F!B0D(!B" Valeriu. 2/:++3. %cala analo vizual. = alternativ la scala
de rspuns tip LiEert" International Review of Social Research nr.+" pp. 9+*+:1.
F!B0D(!B" Valeriu. 2/:+:3. !antionarea 2curs universitar3
A-0!F ;. ?arG. 2+99:3. Practical Sam"ling. Londra@ %ae ,ublications Lmt.
H!B-?-!" !ichard (." C(%-F" 'arG (nne I/:::J2/::53. Metoda focus gru". #hid "ractic
"entru cercetarea a"licat. Iai@ -ditura ,olirom.
L(<K!" (drian Viceniu. 2/::83. %,%% pentru tiinele educaiei. Iai@ -ditura ,olirom" pp.
+5*1/" 84*89" +:9*++73
'(LA=;!(" 0aresh H. I+996J2/:+:3. Mar$eting Research. An A""lied %rientation. 0eL
ForE@ ,earson. 2Chapter 9. 'easurement and %calin@ 0oncomparative %calin
;echniMuesN Chapter +:. Ouestionnaire and Form &esin" Chapter +5. FreMuencG
&istribution" Cross*;abulation" and AGpothesis ;estin" pp.48+*49:3
'(!%A(" L. !ichins" &(P0%=0" %cott. 2+99/3. ( Consumer Values =rientation for
'aterialism and its 'easurement@ %cale &evelopment and Validation. &ournal of
'onsumer Research +9 213" 1:1*1+6.
2
Bibliografia pentru seminar
Seminar 1. Construirea de ipoteze i ntrebri de cercetare
CA-LC-(" %eptimiu. 2/::43. Metodologia cercetrii sociologice. Metode cantitative i
calitative. <ucureti@ -ditura -conomic 2pp. 97*+:73
'reswell &ohn (. )*+,-.. Research /esign. 0ualitative 0uantitative and Mi1ed
Methods A""roaches. 2housand %a$s3 Sage Pu4lications. 2Cap. 7. !esearch
Ouestions and AGpotheses3
Seminar 2. Scale de msurare. aliditatea i fidelitatea
'(LA=;!(" 0aresh H. I+996J2/:+:3. Mar$eting Research. An A""lied %rientation. 0eL
ForE@ ,earson. 2Chapter 9. 'easurement and %calin@ 0oncomparative %calin
;echniMues3
'(!%A(" L. !ichins" &(P0%=0" %cott. 2+99/3. ( Consumer Values =rientation for
'aterialism and its 'easurement@ %cale &evelopment and Validation. &ournal of
'onsumer Research +9 213" 1:1*1+6.
Seminar 3. Construirea c!estionarului
<uiQzen 'onieE R ValEenbur" ,atti '. 2/::13. ;he Bnintended -ffects of ;elevision
(dvertisin@ ( ,arent*Child %urveG. 'ommunication Research -+)5. 67-85+-.
CA-LC-(" %eptimiu. 2/::43. Metodologia cercetrii sociologice. Metode cantitative i
calitative. <ucureti@ -ditura -conomic 2Capitolul 7. Chestionarul n cercetarea
socioloic3
'(LA=;!(" 0aresh H. I+996J2/:+:3. Mar$eting Research. An A""lied %rientation. 0eL
ForE@ ,earson. 2Chapter +:. Ouestionnaire and Form &esin" pp.149*1583
Seminar 4. "naliza de coninut
'cC='<%" 'a#Lell - i %A(P" &onald L. I+97+J2/::93. ;he (enda*settin Function of
'ass*media. )n H. Hrippendorff i '. (. <ocE 2eds.3" 2he 'ontent Anal9sis Reader
2pp. 99*+:43. Londra@ %ae ,ublications.
CA-LC-(" %eptimiu. 2/::43. Metodologia cercetrii sociologice. Metode cantitative i
calitative. <ucureti@ -ditura -conomic 2Capitolul +1. ;ehnici de analiz a
coninutului comunicrii3
Seminar 5. #antionarea. Construirea unor eantioane aleatoare
F!B0D(!B" Valeriu. 2/:++3. !antionarea 2curs universitar3
A-0!F ;. ?arG. 2+99:3. Practical Sam"ling. Londra@ %ae ,ublications.
Seminar 6. Construirea grilei de interviu
H!B-?-!" !ichard (." C(%-F" 'arG (nne I/:::J2/::53. Metoda focus gru". #hid "ractic
"entru cercetarea a"licat. Iai@ -ditura ,olirom" pp. 58*9:.
S':;S2!R. &ulia. )*+,-.. Invisi4le feminists< Social media and 9oung women=s "olitical
"artici"ation. ,olitical %cience" 652+3" pp. 8*/4.
Seminar 7. Construirea fiei de observaie
<(H-!" LGnda '. 2/::63. =bservation@ ( Comple# !esearch 'ethod. >i4rar9 2rends"
552+3" ,,. +7+*+89.
CA-LC-(" %eptimiu. 2/::43. Metodologia cercetrii sociologice. Metode cantitative i
calitative. <ucureti@ -ditura -conomic 2Capitolul +:. 'etoda observaiei3
"ten ie$
(rticolele scrise cu ro u vor fi analizate n prima parte a seminarelor. -valuarea activit ii de
seminar se va realiza inclusiv pe baza cunoa terii aspectelor teoretice i metodoloice din
aceste articole. -#amenul final va cuprinde ntrebri cu privire la dimensiunea metodoloic
din aceste articole.
3