Sunteți pe pagina 1din 2

Numele elevului..

Data sustinerii testului:


TEST DE PROGRES
Disciplina BIOLOGIE
CLASA a VI-a

Pentru rezolvarea corect a tuturor cerintelor din Partea I si din Partea a II-a se acord 90 de
puncte. Din oficiu se acord 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.
PARTEA I

(66puncte)
30puncte

A.Completati spatiile libere:


1. Componentele comune celulelor animale si celulelor vegetale sunt:,.. si .......
2. Tesutul reprezinta ... care au aceeasi forma, .. si indeplinesc aceeasi .in
organism.
3.Tesuturile animale se clasifica in ........................,..........................,..................................,.........................................
4.Sistemul muscular si sistemul osos au rol in....................................................................................
5.Encefalul, maduva spinarii si nervii sunt componente ale sistemului...................................................
6.Ochiul, nasul, urechea sunt organe de .....................................................................................................
7.Organul reproducator femeiesc este......., iar celula reproducatoare femeiasca este......................................

B.Coloana A cuprinde denumirea unor sisteme ale organismelor animale,iar coloana B organele care apartin
acestora. Inscrie in spatiul liber din dreptul cifrelor coloanei A, litera corespunzatoare din coloana B :
Coloana A
-- 1.sistemul digestiv
-- 2.sistemul circulator
-- 3.sistemul respirator
-- 4.sistemul excretor

Coloana B
a.vezica urinara
b.laringe
c.stomac
d.inima

20puncte

C.. Priviti cu atentie imaginea urmatoare si recunoasteti partile componente din alcatuirea corpului iepurelui:
Cap cu organe de simt

trunchiul
Coada
membre posterioare,lungi,cu

Mustati(pipait)
Ochi
Urechi (12-17cm)

16puncte
membre anterioare,scurte
.

PARTEA II
B.Realizati un eseu cu temaAnimale nevertebratedupa urmatorul plan:
a.Precizati o deosebire intre animalele nevertebrate si cele vertebrate .
b.Enumerati patru grupe de nevertebrate .
c.Dati cate un exemplu pentru fiecare grupa de nevertebrate .

(24puncte)
24puncte

TEST DE PROGRES
Disciplina BIOLOGIE
Clasa aVI-a

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE


Se puncteaz oricare alte formulri/ modalitti de rezolvare corect a cerintelor.
Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se acord
fractiuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprtirea punctajului total acordat
pentru test la 10.
PARTEA I
(66de puncte)
A.Se acord cte 2p. pentru fiecare raspuns corect
15 x 2p= 30puncte
1-membrana,citoplasma,nucleu
2-grupare de celule,alcatuire,functie
3-epiteliale,conjunctive,muscular si nervos
4-locomotie
5-sistemului nervos
6-simt
7-ovar,ovule
B.Se acord cte 5p. pentru fiecare raspuns corect corect 1c; 2d; 3b; 4a;
4 x 5p= 20puncte
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare parte componenta recunoscuta
8 x 2p= 16puncte
PARTEA a II-a
( 24 de puncte)
A a.Precizarea unei deosebiri intre animalele nevertebrate si cele vertebrate
1 x4p=4 puncte
b.Enumerarea a patru grupe de nevertebrate .
4 x3p=12puncte
c. Prezentarea unui exemplu pentru fiecare grupa de nevertebrate .
4 x2p=8puncte