Sunteți pe pagina 1din 147

Antichrist şi fiara apocaliptică

„Și am văzut fiara și pe împărații pământului, și oștirile lor adunate, ca să facă război
ce Cel ce șade pe cal și cu oștirea Lui.
Și fiara a fost răpusă și, cu ea, proorocul cel mincinos, cel ce făcea înaintea ei semnele
cu care amăgea pe cei ce au purtat semnul fiarei și pe cei ce s-au închinat chipului ei. Amândoi
au fost aruncați de vii în iezerul de foc unde arde pucioasă.
Iar ceilalți au fost uciși cu sabia care iese din gura Celui ce șade pe cal, și toate păsările
s-au săturat din trupurile lor.” (Apoc. 19/19-21.)

Cuvântul lui Dumnezeu


Referitor la antichrist și fiara apocaliptică

Să ai grijă, fiule Israele, cum te hrănești cu cuvintele Mele, că ele sunt din cer, hrană tare
sunt ele. Vezi să nu-ți rupi dinții, fiule. Duhovnicește spun când spun așa, că te văd micuț cu
înțelegerea, dar curios cu inima, și de aceea ți-am spus să nu mănânci singur, ci cu Mine, fiule mic,
că hrana e tare și tu nu ești deprins să fii atent, mereu atent ce gust îi dai, ce nume îi dai și cum o
așezi în inimă, că pântecele cuvântului Meu când îl mănânci, este inima ta, fiule firav.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mucenic Dimitrie izvorâtorul
de mir, din 08-11-1996
***

... O, poporul Meu, M-am născut acum două mii de ani într-o iesle săracă, în staulul boilor,
pentru a crește ca om, ca să nu Mă știe satana că am venit să mântui pe om. Irod s-a mâniat și a
venit să Mă omoare, și în orbirea lui a ucis paisprezece mii de prunci. O, cum era să-Mi ia zilele
Mele când Eu sunt Stăpânul zilelor și al nopților, când Eu sunt Stăpânul vieții? O, măi copii, florile
Mele, astăzi sunt mai mult ca atunci căutat de alți irozi. Cezarul, capul irozilor, Mă caută, prin
servii săi antichriști, (Securitatea, n.r.) să-Mi ia viața, dar cel mai mult Mă doare că am mulți irozi
în biserica Mea, dintre slujitorii altarului Meu cel sfânt, și aceștia Mă caută. Acela din trecut
nu M-a găsit, pentru că M-a acoperit Tatăl, dar aceștia care stau în biserica Mea, Mă înjunghie
mereu cu faptele lor, și sunt destui și slujesc cezarului. Ei vor rămâne rușinați, că Eu, ce am de
împlinit voi împlini, chiar de voi rămâne fără slujitorii altarelor.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 25-12-1955
***

... Oile Mele, poporul Meu, vă strig, că s-a umplut cu mărăcini via Mea și n-am curățitori.
Am strigat, am căutat mereu, și în zori de zi, și la ceasul al doilea, și la ceasul al treilea, și la al
șaselea, și la al nouălea, și în tot momentul.

Poporul Meu, fii smerit, să nu pierzi pe Domnul, că iată cei ce se îngâmfă, cum se răzvră-
tesc! Smeriți-vă mult, mult, că dracul e pe pământ, este antichrist și are curajul până la cer să
nimicească ce găsește în cale, dar pe cei smeriți nu poate să-i schimbe din cale.

O, măi copii, nu vă uitați după soare să vi se pară că ziua e mare și că mai aveți timp și de
pocăință ca să vă pregătiți, că nu știți ziua, nici ceasul când veți fi chemați. Pocăiți-vă, măi copii,
că plata voastră este așa de mare! O, dacă le-ar vedea pe toate ochii voștri, n-ați mai mânca, n-ați

1
Antichrist şi fiara apocaliptică

mai bea și ați lupta pentru viață, pentru locurile cele înalte din casa Tatălui, și la care Tatăl vă
așteaptă pe fiecare, dar să știți că sunteți puțini, puțini.

Oile Mele, vă vorbesc mai mult în pilde. Vă zic așa că știu numai Eu pentru ce. Să nu vă
uitați în urmă ca plugarul peste arătură. Uitați-vă tot înainte.

Oile Mele, iată ce cunună am purtat pentru voi, copiii Mei, pentru toată lumea, și pentru
cei ce-Mi cântă, și pentru cei ce Mă înjură! Dar își vor lua fiecare plata, după cum au lucrat. Mi s-
a frânt coasa și nu mai am cu ce cosi. Mi s-a rupt undița și nu mai am cu ce prinde pește; înțelegeți
voi ce fel de pește. Copiii Mei, M-am pogorât din cer pe pământ să prind pește, M-am pogorât să
înmulțesc peștele, dar iată, se înmulțesc șerpii. Antichrist se luptă cu Mine; vrea să stingă lucrarea
Mea, lumina Mea de pe pământ. Nu-l vedeți? Îl veți vedea când va pieri biserica și când va pieri
preoțimea, și mulți se vor numi atunci înțelepți.

Vine ceasul, tată, că n-ai să mai poți cumpăra sau vinde fără ștampilă, dar voi, copiii Mei,
să nu vă lăsați, că nici Eu nu vă las pe voi. Să aveți nădejde și credință că nu veți muri de foame
în nici un chip.

... Copilașii Mei, un tren este un șarpe cu ciocul de fier, care duce mii de oameni pe spatele
lui, în toate părțile lumii, plini de tot felul de păcate: mândrie, răutăți și desfrâu; duce lucrarea lui
antichrist. Iată că s-a împlinit ceea ce s-a spus prin proorocul, că s-a umplut pământul de păsări cu
ciocul de fier, șerpi cu ciocul de fier, broaște țestoase, de fier.

Iată, M-am pogorât astăzi la acest vas în gara Doicești și am vorbit cu glas de tunet, și
alerga lumea de toată mâna să vadă și să audă, și plângeau și ziceau că n-au văzut și n-au auzit
până acum așa ceva. În tren erau și oameni de ai lui antichrist. Îmi venea să prăpădesc trenul, dar
M-am gândit la atâtea mii de suflete care erau pe tren și am zis: mai bine să sufere vasul Meu
pentru Dumnezeu. A fost călcată în picioare. Erau oameni parfumați, bine îmbrăcați, și când au
auzit, au udat cămășile de pe ei plângând. O, câtă lume este care nu cunoaște pe Dumnezeu! Ce
dezbatere mare au făcut oamenii lui antichrist! Și au făcut acte să trimită vasul Meu în spitalul de
nebuni. Dar ce ziceți voi? Mare este durerea vasului Meu, dar o voi mângâia când va înceta proo-
rocia. Acum, mângâiați-o voi.

Veți fi opriți să mai pașteți iarba pe care o cunoașteți. Înțelegeți? V-am spus că vă vorbesc
în pilde. Vei fi oprit să mai porți credința, să mai te duci la biserică, și va veni seceta și foamea în
acest an și va fi numai necaz pentru voi. Va fi rod: poame, grâu, porumb, va fi destul, dar cuvântul
Meu nu va mai fi, căci veți fi opriți. Vă mai spun: lăsați poftele trupului. Nu este oprită căsătoria,
dar cine are dragoste și hotărâre să ajungă la sfinți, aceia se opresc. Hotărâți-vă fără îndoială. Nu
mai vorbim de postul Crăciunului, al Paștelui, al sfinților apostoli și al sfintei Mării. Într-un cuvânt,
înfrânați-vă.

Cereți sfânta Împărătășanie, să vă dea la trei săptămâni și la două săptămâni, că mai mult
nu vor să vă dea. Eu v-aș da în fiecare zi. Am strigat în biserici către slujitori. A sosit vremea să te
oprească cu mâna, să te oprească să mai lauzi pe Dumnezeu. Bucurați-vă, că s-a apropiat ziua! Te-
a oprit să mai lauzi pe Dumnezeu, dar nu te-a oprit să te rogi. Roagă-te, că pe rugăciune nu s-a pus
hotar. Roagă-te când mergi la apă, când mergi la lucru, când mergi la câmp, când mergi la pădure.
Laudă pe Dumnezeu. Iată, preoții, în loc să sfârșească slujba la ora douăsprezece, se grăbesc să o

2
Antichrist şi fiara apocaliptică

termine devreme. Mulți sar cuvintele slujbei, dar voi nu judecați, ci supuneți-vă. Dacă ei vă dau
cu palma peste obrazul drept, întoarceți și pe cel stâng.

... Copii, când sunteți judecați, să nu vă tulburați, că totul vine de sus, de la Duhul Sfânt.
Iată ce a spus persecutorul lui Verginica: „Dacă această ființă suferă pentru Dumnezeu, ce voi face
eu cu faptele mele pe care le-am făcut și le fac în tot momentul?“. Cine l-a făcut pe el blând? El a
fost blând cu proorocul Meu, dar comandantul a fost foarte aspru. Când vorbea vasul Meu, era
lovită și persecutată, și a venit judecătorul și a văzut vasul Meu, pe Verginica, unde era închisă, și
a zis suspinând: „Mai bine nu te mai nășteai. Dar să nu greșesc, iată ce-ți spun: ai să scapi, ține-ți
curajul, că ți se va da drumul“.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 04-05-1958
***

... Copii, nu fiți fricoși, că fricoșii nu pot intra în împărăția lui Dumnezeu. Duhul Meu, Care
face lucrarea, a făcut gardă să nu mai fiți fricoși. Eu n-am fost fricos. Sfinții nu au fost fricoși.
Îmbrăcați haina credinței, ați înțeles? O, dacă aș băga vasul Meu în foc, și tot nu vă las până nu vă
voi arăta, până nu vă voi lumina, că are să piară lumina, iar tu ai să fii lumină, poporul Meu. Vă
spun vouă să nu vă fie silă la rugăciune. Este vremea lui antichrist. Lucrează antichrist în chip
nevăzut; are slugi care aleargă din om în om și îi spun omului să părăsească pe Dumnezeu, Făcă-
torul cerului și al pământului. O, poporul Meu, nu Mă părăsi, că nici Eu nu te voi părăsi.

O, copiii Mei, fiți tari, că acum v-am spus cu cine aveți de luptat. Iată, luați sabia în mână,
căci cei fără sabie nu sunt tari, că iată, împăratul a avut poruncă să nu se atingă de untdelemn, dar
el a călcat porunca; s-a atins. Înțelegeți

O, copiii Mei care mai păziți poruncile Mele, păziți-vă să nu vă pună ștampila pe mână sau
pe frunte, că iată, bisericuța Mea este goală, și cei ce vin, unul la sută e bine; restul sunt murdari
și întinați. Dar saloanele de distracție sunt pline.

O, unde este lumea pentru care M-am răstignit, lumea pentru care port crucea, pentru care
port cununa de spini? Unde sunt fiii pentru care am plâns pe cruce? Se laudă dracul cu ei că fac
voia lui. El nu s-a răstignit, nu a pătimit. Le face la toți rău și toți îl iubesc și îi fac voia lui murdară.

O, Mă doare de acest pământ care este plin de copii avortați și aruncați! Mai înțelepte sunt
toate vietățile și animalele ce viețuiesc pe pământ, decât mamele, decât părinții care fac aceste
lucruri urâte și murdare și strigătoare la cer. Familia de doctori s-a făcut măcelari. Stau femeile la
rând ca la pâine, să le vie rândul. Cum pot să mai privesc la acest pământ murdar cu sânge nevi-
novat? Uite, dracul e măcelar și îndeamnă lumea, dar lumea ascultă; mii și milioane de suflete
măcelărite pe oră.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 07-06-1958
***

Fiilor, mulți au cerut partea lor și au plecat în lume. Iată, vine satana în fața Tatălui Meu și
zice că toată lumea îi slujește lui prin întinare și prin copii nebotezați, ce trebuie curățiți și sfințiți,
căci slujesc lui satana. Voi știți că mulți slujesc și lui Dumnezeu și lui satana, și merg la biserică
și se închină, și merg și la cârciumă și se îmbată și înjură și vorbesc cuvinte porcoase și murdare.
Mulți trec pe lângă crucea Mea și se închină, și merg mai departe și înjură.

3
Antichrist şi fiara apocaliptică

Întâi voi judeca pe antichrist.

O, Românie, Românie, mult lucru sfânt am făcut în tine! (Vezi selecția tematică: „România
- Noul Ierusalim - Noul Canaan”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Google Drive; scribd;
archive; issuu; pubhtml5; joomag, n.r.)

... Nu poate lua trupul hăinuța sufletului, și nici sufletul, hăinuța trupului. Care din ele e
mai scumpă? Haina trupului, sau haina sufletului? Cine a dat haina trupului? Este dată de naș. Și
cine a dat haina sufletului? Este dată de Duh. Nu poate lua trupul haina sufletului, și nici sufletul,
haina trupului. Sfințiți-vă acum când sunteți în trupuri, căci Tatăl are nevoie de voi pentru cer.
Numai să vreți, și cerul este al vostru.

Se luptă antichrist cu creștinii. Antichristul lucrează în calea lui Dumnezeu și intră în bise-
rică și intră în altar, dar voi, țineți-vă bine. Am cerut de la Tatăl să Mă arăt în trup, ca să nu mai
cădeți.

Copii, glasul ce-l auziți acum, acela va judeca.

Vine foamete mare, mare, dar Eu tot vă vorbesc, tot Mă mai cobor să vă vorbesc. Am să
Mă cobor și am să-ți dau o sămânță de grâu să o semeni, poporul Meu, dar să nu o arunci pe orice
pământ. Alege pământul, ca să poată să facă roadă pământul cel bun. Dintr-o sămânță se va face
un spic; dintr-un spic se va face un kilogram; dintr-un kilogram se va face mult și se va înmulți și
vei face pâine și vei hrăni lumea. Și iar am să Mă pogor să-ți mai dau o sămânță. Știi ce sămânță?
Sămânță de vie. Și via va crește o viță, și vița va face ciorchini și struguri de un kilogram și va ieși
mult vin. Poporul Meu, să o semeni în pământ bun, ca să poată rodi, căci va ieși mult rod, dar nu
va avea cine să-l bea. Fiule, înțelegi tu ce este taina aceasta?

... Poporul Meu, cunoști tu semnele lui antichrist? Iată care sunt: lepădarea de credință,
tăgăduirea Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, și tăgăduirea lucrării sfinte. O, mai e un semn,
mai e ceva. Primul semn e lepădarea de credință, și al doilea este depărtarea icoanelor și a rugă-
ciunii din școli, și al treilea semn este pustiirea casei lui Dumnezeu. Iată piatra de temelie, și în
mijlocul ei este răutatea.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 06-02-1959
***

M-am hotărât, tată, să-l pierd pe dracul de pe pământ, și oriunde va fi scula lui, fie oraș, fie
casă, fie biserică, voi nimici de voi găsi scula diavolului în ea.

Pace vouă, copiii Mei! Amin.


Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 01-05-1960
***

... Lege ca aceasta nu a fost de când e veacul. Când eram în trup, era lege rea, dar nu ca
legea de acum. Atunci era un număr, acum este alt număr. O, Lucifere, omul se roagă la Dumnezeu
și tu oprești rugăciunea lui.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 15-05-1963

4
Antichrist şi fiara apocaliptică

***

... Țineți minte, că o echipă de scamatori va veni la mormânt și va învia mortul și va zice
către voi: „Iată ce putere avem noi! Dați-ne mărirea și slava ce ni se cuvin!“. Dar vă zic: nu schim-
bați credința de la Mine, că lucrul acesta se face cu duhurile necurate, pentru că cel ce vine înainte
de Mine și înviază mortul, acela e pus să te înșele pe tine ca să nu te mai găsesc Eu când voi veni.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 10-01-1972
***

... Adună oile Mele și spune-le că Domnul Iisus Hristos a pregătit războiul. Va fi un război
mare, cum n-a mai fost niciodată pe pământ. Vor face război cu oamenii răi, care nici ei nu vin la
Mine și nici pe voi nu vă lasă să veniți la Mine, și au pus piedici în calea voastră. Daniele, omul
Meu, spune lui Israel să se întărească, fiindcă mulți creștini vor cădea în războiul acesta.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 30-08-1973
***

Alungați ce purtați în buzunar care nu e plăcut lui Dumnezeu. Dintre voi aveți în buzunar
ștampila lui antichrist.* Vine vremea ca tot omul care are în buzunar acest lucru, să facă război cu
Dumnezeu. Dacă vei zice că nu vorbești, tot te vei duce, că te va lua după dosar și îți va da arma
în mână. Fiilor, să nu credeți că veți scăpa vreunul dintre voi ascuns, că tot pământul se va scormoni
și te va găsi, și vei fi nimicit. Fiilor, veți striga: „Stăpâne, nu mă prăpădi, că am fost cu Tine!“, dar
nu te voi cunoaște. (*Carnetul de partid sau angajamentul la se-
curitate. n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 08-11-1973
***

... O, poporul Meu, se întorc niște oameni care s-au despărțit de Mine și de voi. Se întorc
cei cărora le-a pus securitatea masa când voi erați închiși. Se întorc înapoi, dar Îmi vine să le încui
ușa, așa sunt de supărat. Nu sunt Eu și Cel de atunci, și Cel de acum? De ce mai vin la Mine? De
ce nu mai stau cu cine le-a pus masa? A venit vestea la ei că o să piară cei răi.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 13-01-1974
***

... Maica Mea și toți proorocii și toți patriarhii și îndrumătorii și preoții duhovnicești vă
roagă să păstrați bine calea cu Mine. Fiți credincioși în Dumnezeu. Nu lăsați buruiana la rădăcina
viței. Stropiți pomul, să moară omizile din el, că vine vremea să rodească frunza din pom. Omizile
sunt poftele pe care le poftește creștinul în viața sa. Stropiți cu otravă, adică cu post și rugăciune.
Fiți cuminți, nu dați năvală să ieșiți afară. Să stea porțile deschise și să nu ieși afară, că afară este
scrâșnirea dinților și mâncarea viermilor. Stai cu Mine, creștine, rabdă, căci Dumnezeu te adaugă
la vremea cuvenită. Nu să stea Dumnezeu cu bățul în mână cu tine; nu așa se câștigă împărăția. Să
fie porțile deschise și să nu fie portarul și tu să nu ieși pe poartă, că ieșind, nu te mai întorci, că
afară e lăutarul lui antichrist, care cântă să te simți.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 14-02-1974
***

… Fiți pregătiți, alungați numele și urmele lui antichrist de la voi. Până astăzi, până acum,
nici un creștin n-a putut să trăiască fără să țină în mână oastea lui antichrist (carnetul roșu, de partid

5
Antichrist şi fiara apocaliptică

comunist n.r.). În vremea care va veni, nu va putea sta cu Mine cel ce are semnul lui antichrist.
Copii, cine a fost acela care va veni? Toți care au dărâmat și au necinstit lucrurile Mele, toți vor
pieri, nimic nu va mai fi. Fiți atenți ce v-am spus, căci cu Mine nu veți fi, că aceasta nu ți-am spus-
o până acum, că nu te voi îngădui lângă Mine cu aceste semne și numere: 666. (Vezi semnificația
666 în „Secretele Vieții” cap.12, n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 21-07-1974
***

... De ce vin Eu mereu la tine? Nu te mai ia nimeni la sine. Te-ai dus la bisericuță, ai dat
liturghie sfântă, te-ai închinat, și acel păstor nu și-a întins mâna ca să mângâie fața ta și nu ți-a
spus nimic de întărirea ta, și a spus așa: „Să iasă lumea la muncă, la poduri și în uzine". Sunt
supărat, tată, pentru că sunteți orfani.
... O, copiii Mei, nu pieriți pentru serviciu sau pentru o pâine. Lasă să piară ei: antichrist.
(Preoții ce slujesc comunismului, n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 26-07-1974
***

... Uite, un șarpe ține moda în brațe. Crezi, Daniele? Am dus-o pe Verginica într-o cameră
pe pământ și erau șerpi cu mii și mii de culori colorați, o frumusețe! Și am spus: „Să nu râvnești!“.
Și când a ajuns în mijlocul camerei, a țipat, că a văzut un bărbat care în oglindă se uita, și un șarpe
îl lingea pe față. Era bătrân, și când îl lingea șarpele, rămânea tânăr; ziceai că e un tânăr de șaptes-
prezece ani, un prunc la chip. Și așa urmau și femeile și bărbații. Le făceau tinere și tineri și nu-i
mai cunoștea lumea după ce-i dădea pe ușă afară. Iată moda care vine, tată! O să vă spună vasul
Meu. N-o să mai vezi om bătrân, tată. Să nu faci aceasta, că e grozăvenie. Lucifer este acesta care
va câștiga pământul prin acest șarpe. Fiul Meu, să nu râvnești la aceste păcate, că focul ți se aprinde
în spate.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 16-08-1974
***

... Dacă preotul ar fi pe calea aceasta, dacă preotul ar sluji cu adevărat, s-ar împlini toate
slujbele care se fac. Dacă preotul ar sluji cu frică și cu cutremur, ar vindeca ologii, ar vindeca orbii
și ar învia morții din morminte, dar vedeți, tată, că nu au credință. Nu-i judecăm, dar Eu spun:
ferește-te de aceste păcate! Acești preoți se îngrijesc de burtă; beau și mănâncă bine. Creștine,
ferește-te de lucrurile rele ale lor, căci mereu se duc la Pilat, mereu se duc la Caiafa și fac sfat, că
au legături cu toate duhurile rele. Auzi? Tu mergi înainte și nu te abate de la Mine cu nimic.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 19-02-1975


***

... Tot poporul să fie credincios că va vedea moartea lui antichrist, că tot ochiul creș-
tinului care este cu Mine va vedea pieirea lui antichrist și a poporului său.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 17-04-1975
***

... Copilașii Mei, am spus așa: când va fi întuneric pe pământ, voi veți fi lumină. Când nu
va mai fi sare pe pământ, voi veți fi sarea. Copilașii Mei, va fi un împărat peste toată lumea. Acesta
este pământesc, dar mai vine unul, duhovnicesc.

6
Antichrist şi fiara apocaliptică

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 05-07-1975


***

... O, poporul Meu, plânge poporul sfânt de vremea ce vine. Nu se vor mai afla fii și fiice
ca să nu se strice. Se va strica portul și postul din casa ta. Se va strica crucea. Chiar și duminica se
va strica. Aceștia din casa ta au un semn, și acesta e semnul lui antichrist.

... Creștinilor, supravegheați-vă copiii, că Dumnezeu S-a hotărât ca nici un copil să nu se


mai zămislească. Veniți-vă în fire, că diavolul se luptă ca și în casa ta să fie un trădător. Se luptă
diavolul să distrugă credința sfântă. Nu vă bucurați, copii, de cravate și de insigne, că acestea sunt
semne ale lui antichrist. Nu vă bucurați de îmbrăcămintea acestei lumi. Fiți desăvârșiți. Rugați-vă
lui Dumnezeu să schimbe conducerea.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 04-12-1975
***

... A venit din iad demonul cu toată ceata înfuriată, crezând că pune credința sub obroc,
crezând că pune credinței foc, sau lacătul pe tine ca să nu mai mergi, creștine, după Mine, dar nu
te lăsa. Învață legea sfântă, căci așa cum a omorât David pe Goliat, așa și tu vei omorî pe vrăjmașul
tău cu toată ceata sa, cu un singur cuvânt dacă-l știi a-l grăi.

... Vine vremea, dar nu te întrista. Scrie la carte că suntem la sfârșitul Apocalipsei. Mai e
un pic de vreme de trecut, dar se scurtează prin slăbiciunea voastră, că mulți creștini își vor lepăda
sfințenia și se vor da de partea aceluia care nu crede în Dumnezeu. O, fii secret, poporul Meu, că
dacă ai căzut, Dumnezeu te ridică. Dar nu vinde pe fratele tău, de ți-ar sta capul unde-ți stau pici-
oarele. Dacă tu ai căzut și el nu a căzut, tu să te bucuri. Nu da durere altuia din pricina căderii tale.
Nu dușmăni, nu pârî, nu urî când ți s-au descoperit păcatele. Ai auzit? Să plângi, să uzi pământul.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 06-12-1976
***

... Faceți-vă buni, ca să scăpați de acești câini, că iată cum caută fiara hrana sa. Caută-te,
măi creștine, ca să nu cazi fiarei în gură, căci Dumnezeu trimite pe îngerii Săi, dar tu nu vrei să te
ai bine cu ei, și fugi ca de alte ființe spurcate, dar Eu îți spun că oriunde te vei ascunde, ochiul lui
Dumnezeu te vede și te descoperă, ca să fii nimicit de păcatul pe care l-ai săvârșit. Veniți-vă în
fire, că așa îi spuneam și lui Noe: „Noe, fă așa, și fă așa", și Noe lucra după porunca Mea, iar când
a venit urgia, nici sora sa și nici neam de al său și nimeni nu a putut să fie primit. Și nu mai ziceau
cum ziseseră până atunci: „Noe e nebun!". Acum nu vrei să asculți și nu vrei să te porți după portul
creștinilor.
… Domnul te roagă să nu iei acest semn drăcesc, (Secera și ciocanul, stema comuniștilor,
n.r.) și luptă-te luptă dreaptă, ca să nu te amăgească. Să aveți grijă de copii, că mult se bucură
antichrist să-i facă uteciști. (Uniunea Tineretului Comunist, U.T.C., n.r.) Păstrați taina și nu vă
vindeți, că nu e de la tine acest lucru, ci e de la Mine, de la un Dumnezeu pe Care nimeni nu poate
să-L vadă, decât cine e cu El. Că vine vremea să stea oștirea Mea colea, și cea rea, colea, și vor sta
față în față, și să știți că aceștia nu se vor lupta cu sabie, și se vor lupta cu putere nevăzută. Va sta
dușmanul sub talpa ta, dar fii adevărat creștin. Nu te vopsi, tată.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 24-01-1977
***

7
Antichrist şi fiara apocaliptică

Aseară, la orele 23:30, a încetat din viață părintele vostru ortodox, Justinian patriarhul.
Boala nu a fost nimic pentru el, căci pentru fiecare creștin, moartea nu i se pare și nu vine cu
durere, dar durerea i-a fost prin necaz. I-a luat locul un altul, pe care el nu l-a voit. Și acest
înlocuit nu este cu Duh Sfânt, ci este cu duhul în multe feluri. Nu ține în dreptate cu Mine
sau cu tine, și ține în dreptate cu minciuna, ține în dreptate cu iubitorul de argint și cu iubi-
torul de aramă. El stă pentru mândrie, nu pentru Mine. Veți vedea întunericul de care ați fost
anunțați.

… Poporul Meu cel îndoit, poporul Meu cel întristat, care ai durere mare pentru această
brățară care se desființează. Nu se ține seama că a dispărut acest patriarh. Îl plânge familia sa, îl
plânge toată biserica ce se numește biserică duhovnicește. Ați auzit? Nu aveți voie să glumiți.
Purtați-vă cum se cuvine. Să purtați doliu. Fiule tată, se bucură țara toată de plecarea lui, că dacă
ținea cu sine, nu-l întrista ca să-și piardă viața. Nu a avut voie nimeni să stea lângă el în timpul
acela, decât numai dușmani au avut loc la căpătâiul lui. Nu a dat voie nici în biserică să se ves-
tească. De ce când pleacă altcineva (Ceaușescu, n.r.) vestește la toate aparatele de știri? Pe cine-l
doare inima de sine? că acesta a ținut bisericile și mănăstirile în mână, dar de acum nu va mai fi,
și toate, toate se dărâmă, și duhovnicește, și pământește. Toți călăii se bucură. Când l-a adus pe
acest înlocuitor și a cerut binecuvântare spre a sa lucrare, patriarhul Justinian nu a voit, și a plâns
cu suspine și i s-a ridicat de la inimă un nod mare, care nu a mai avut salvare. Justinian se scrie în
condica fericiților.

... Aveți toată grija ca tocmai acum la sfârșit să nu vă înghită antichrist. Și acum când
vorbesc, e antichrist de față. Și lângă patul lui Justinian a stat antichrist lângă el, că doar,
doar o scăpa ceva ca să-l poată lua. Patriarhul cel mare al cerului i-a dat binecuvântare și hrană
multă, multă când a plecat. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 27-03-1977
***

... Iadul e pustiu. Au ieșit la suprafață ca să nimicească toată zidirea Mea. Au făcut multe
scări și multe lucrări ca să nu-L mai recunoască pe Dumnezeu. L-au făcut pe om ca să nu mai aibă
faptă plăcută de Dumnezeu și să zămislească prunci științific. Ai să vezi ce nu ți-au văzut ochii,
fiule. Ai să vezi copil născut fără duh și are să-ți vorbească și are să te hulească și are să-ți
facă multe neplăceri, și de aceea Dumnezeu taie firul între pământ și cer. Duhovnicește, taie
suflarea.

... Să știi că afară de această profeție Mă vei vedea. Îl vei vedea pe Dumnezeu față către
față și te vei întoarce cu spatele și vei pune pe spate cojoc și așa vei sta de vorbă cu Dumnezeu.
Când acest trup se va lua la cer, (Vezi selecția tematică: „Trâmbiţele apocaliptice”, - și pe edocr;
jumpshare; authorstream; joomag; archive; Google Drive; Scribd; issuu; pubhtml5, n.r.) asemă-
nătoare cu această lucrare alta nu va mai fi. Veți auzi că vor fi colo și colo. Să nu credeți, că vă
amăgiți.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 06-05-1977
***

... Ține minte, că va veni în fața ta omul acela, antichrist, și va spune: „Eu sunt antichrist,
și această lume merge cu mine“. Să știi, creștine, chiar dacă tu nu vei trăi să-l vezi, îl vei vedea,
că sfârșitul nu-l va avea înainte de învierea ta, ca să vadă și morții, și viii pe antichrist. Și te

8
Antichrist şi fiara apocaliptică

vei mira și vei lua în brațe pe îngerii lui Dumnezeu ca să te scape dacă tu ai fost prietenul lui. El
știe că mult nu mai are și aleargă ca un leu să distrugă lucrul lui Dumnezeu. Mai e un pic de loc
unde nu a intrat, dar rugați-vă cu lacrimi.
... Fiți creștini desăvârșiți, că toate secundele vieții se scriu; nimic nu se șterge.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 15-07-1977
***

... Fiule, ai văzut biserică socialistă? Nu a fost de când e veacul. De acum încolo va fi
socialistă. Preotul își va schimba poporul din credincios în socialist. Va scoate omul din biserică
și îl va duce la muncă. Îl cere socialistul, îl cere republica, și să știi că nu vei putea să duci greutatea
aceasta. Și a fost ca să vină aceasta pentru necredința ortodoxului care se duce în biserică să se
întâlnească cu prietenul sau cu prietena, ori să se uite la tine, creștine, să vadă cum te prezinți tu,
ca să aibă ce duce aceluia care l-a pus iscoadă pentru viața ta. De aceea zic: vreme necredincioasă.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 23-06-1977
***

... Numele acesta, „comunist", e nume diavolesc, și toți se bat cu pumnul în piept că el e
comunist, și se dă el drept în slujba celui necurat, a lui antichrist, și toți aceștia merg în iezer.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 13-12-1977
***

... Preoția nu mai trăiește după profeție, și trăiește după preoție. Și iată că păstorii, în loc să
iubească oile bune, le iubesc pe cele nebune. Scrie această profeție, să se vadă la judecată: preoția,
în loc să iubească oițele bune de lapte, bune de lână, bune de fapte, în loc să le prețuiască, le urăște
și le disprețuiește și le scoate din cele sfințite. Păstorii vor face dosare și vor duce în judecată oițele
cele bune, zicându-le „sectă rea", precum s-a zis. Dacă cineva din păstorii aceștia îți vor zice
„sectă", să zici: „înapoia mea, satano! că nu-ți cunoști munca". Nu te rușina, tată, și vorbește-i
păstorului în față lucru adevărat.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 07-01-1978
***

... Copilașii Mei, din răsărit până în apus, din miazăzi în miazănoapte este averea lui
antichrist. A dat-o la comuniști, să facă cu ea ce vor, și au făcut. Au pus stăpânire și pe prunci, și
pe tine. Au pus stăpânire și pe cimitire, și pe locașurile sfinte. Au pus stăpânire și pe slujitorii lui
Dumnezeu, care slujeau slujba. Îl vezi pe un slujitor cum se îmbată, îl vezi cum chefuiește, îl vezi
cum curvește, îl vezi cum înnebunește. Mulți au văzut și au hulit lucrul sfânt. Mulți au părăsit
locașul sfânt când au văzut, și nu mai vor să stea la masa Mea. Nu asemănați lucrurile care s-au
stricat cu lucrurile care sunt de față astăzi, că nu toate sunt stricate.

... Toți zic că nu mai e nici o venire; că e omul și nu e Domnul. Nu vă amăgiți, că lumea
a murit de când a venit antichrist. (Ceaușescu, n.r.) I-a luat duhul și a rămas trupul, și cu
trupul face antichrist palate și lucruri minunate și dorite, pe care nu le mai poate uita trupul
niciodată. Da, a luat antichrist chip minunat, că se închină omul la el. A venit frumosul, tată,
la treaptă înaltă, dar să știi că frumosul, urât va fi. Și e urât, e pocit, e sulemenit și are un chip
nemaipomenit, de care îngerii fug cum fuge pasărea de vulpe. Zic îngerii: „O, Iisuse, acel frumos
a amăgit pe cel de pe pământ“. Antichristul s-a făcut pe sine dumnezeu și s-a pus în fața pu-
blicului, la înălțime. Nu se poate pomeni câtă înălțime are. O, lume, lume, cum te-ai amăgit!

9
Antichrist şi fiara apocaliptică

Frumosul acesta care este în tine, când se va da pe față, vei fugi și nu vei ști unde să te ascunzi, că
și piatra se va sfărâma ca să nu poți intra în ea; și pământul se va crăpa ca să nu te poți ascunde în
el. Lume, lume, dezbracă frumosul și rupe legătura cu antichrist și cu natura aceasta pe care a
făcut-o antichrist. Tată, vine o zi când te vei mânji pe față ca să nu mai fii frumos, și hăinuța
frumoasă o vei părăsi, dar să știi, tată, că vei fi scris în carte de toate ce le-ai petrecut cu drag pe
pământ.

... O, tată, odată, când te duceai și dădeai slujbă de sănătate sau de pace, dădeai puțini bani
și îți făcea slujba curată și adevărată și se împlinea, și cu drag te îmbogățeai în cele duhovnicești.
Dar acum nu se mai împlinește cererea la rugăciunea ta, și dai mii de lei și nu se mai împlinește.
De ce? Pentru că și pe ei i-a amăgit antichrist cu toate ale lui. Odată preoteasa nu se sulemenea, și
era smerită și îmbrăcată smerit, dar acum preotul caută frumosul, soție frumoasă și sulemenită pe
față. (Vezi selecția tematică: „Despre chipul cioplit şi semnul crucii”, - și pe edocr; jumpshare;
joomag; authorstream; archive; Google Drive; Scribd; pubhtml5, n.r.) O, copilul Meu, te roagă
Dumnezeu să-l cunoști pe duhul rău și să rupi legătura cu el și să te desparți de el. Duhul rău se
bagă în toate: și în învățător, și în învățătoare, și în școală, și în primării, și în apă. Și când bei apă,
să zici: „Binecuvintează, Doamne, apa aceasta“, că și prin apă intră în tine.

... Diavolul a luat acum putere să-i amăgească pe cei aleși ai Mei. Oița Mea, cere la Dum-
nezeu binecuvântare în orice pas și în orice lucrare, în orice vrere și în orice purtare. Copilul Meu,
l-am văzut pe duhul rău măsurând pe femei la picioare, cât sunt de goale, și îi șoptea: „Lungă este
rochia ta“, și ea se rușina și o ridica mai sus, mai sus, până a ajuns rochița la fund. Anevoie este a
se mai repara aceasta, și femeia cu rochia scurtă nu se va ierta niciodată. Vai de femeia și bărbatul
care încetează din viață nereparat la viață! Copilașii Mei, bărbatul răspunde de soția sa, și răspunde
și soția de soțul său.

... Chiar dacă vei fi împărat, nu te despărți de Mine, și cu atât mai mult lucrează lui Dum-
nezeu. Nu te mândri și nu te numi domn, că Unul este Domn, Domnul Iisus Hristos, că domnii
vor cădea. Nu primi laudă, nu primi în fața ta lucrul acesta, că iată, împăratul de astăzi s-a urcat
la înălțimea cea mai înaltă (Ceaușescu n.r.) și în curând va cădea, zob se va face, că și-a făcut și
chip de icoană și se închină lumea la ea. O să vedeți unde va fi moartea acestui împărat (Târ-
goviște, lângă Noul Ierusalim, n.r.) și cum îl vor plânge aceia care strigă să trăiască și să
înflorească.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 25-05-1978
***

A înviat antichrist și nu mai e în trup, și e în inimile tuturor. Zice că e nenea Marin,


zice că e nenea Ion, că e nenea Gheorghe, zice că e țața Marița sau că e coana Eleonora, dar uite
că e antichrist în inima lor ascuns. (Comunismul și trădarea la Securitate, n.r.) Cine a deschis ușa?
Uite omul cum hulește! Numai antichrist prigonea și hulea.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 13-06-1978
***

... Se șterge de pe pământ numele Iisus, se șterge de pe toate cărțile. Se șterge numele
Preacuratei Fecioare Maria. Se șterge numele sfinților, și în locul acestor ființe vii se scriu condu-
cătorii și educatorii, (Regimului comunist, n.r.) se scriu cei care au deschis iadul astăzi pe pământ.
Educați-vă copiii, căci cei needucați se vor duce în iad.

10
Antichrist şi fiara apocaliptică

... Nu doriți în vremurile de azi nimic, că iată, numărul lui antichrist, 666, e pus pe
orice gard și pe orice casă și pe orice cărți pe care le citiți voi. (Însemnele comuniste, n.r.) E
pus pe orice steaguri de armată și pe orice instrument. E pus pe orice brutărie și pe orice tren și pe
orice mașină și pe orice om. E pus pe toți copiii de la școală, începând de la patru anișori. (Crava-
tele roșii de „șoimi ai patriei”și de „pionieri”, n.r.) Dar Eu zic: răspunzi cu capul, creștine. Nu-l
da de la învățătura Mea. Copilul care se va înstrăina, nu va mai fi cu tine și cu Mine. Zice Măicuța
Mea să nu-l plângă tata și mama pe copilul care a răposat, și să-l plângă pe copilul pe care l-au luat
de acasă pentru ca să nu aibă educație creștină. Pe acela să-l numească mort.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 19-06-1978
***

... Vine vremea să luați paloșul, dar să știți să-l mânuiți. Nu paloșul pe care l-au luat săracii
ca să-i scoată pe cei bogați din casele lor, ci paloșul care-l va dezmoșteni pe antichrist. Extras
din Cuvântul lui Dumnezeu, din 14-07-1978
***

... Mai e un pas până la necaz și vei lupta cu arma din gura ta și din inima ta și nimeni nu
va vedea această armă că e în inima ta. Creștine, nu te lega de lume, că niciodată n-a fost dracul
împuternicit ca acum. Și te rog, iubește mana care-ți dă putere, cel puțin de trei ori pe săptămână,
că e tămăduitoare.

... Nu vă descoperiți nici pe voi, nici mărgăritarele de la voi, că dracul s-a îmbrăcat și în
haine de argat, și de cerșetor, și de împărat, și de manipulant, și în haină de preot, și în haine sfinte.

... Copilașii Mei, se îmbracă duhurile rele în veșminte sfinte. Fiți credincioși, că e greu
de crezut ca duhul necurat să ia veșminte sfinte pe trupul său. Dar Eu vă spun că le ia, că e vremea
pustietății. Când preotul a plecat în locul necurat, la mare, duhul rău ia veșmintele și face
slujbă, ca să întărească lucrarea diavolească.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 21-07-1978
***

... Patriarhul Iustin a hotărât să ia moaștele și să le ducă la un singur loc pe toate și să pună
la ușă pancartă scrisă: „Pericol de moarte! Pericol de foc! Nu intrați aici!“. Dar să știți că până aici,
și va fi sfârșit prin foc. Acest om are trei coaste ale lui antichrist și trei coaste ale lui Gog.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 07-08-1978
***

... Va veni vremea de la Dumnezeu ca poporul Meu să fie deosebit de toată lumea de pe
pământ, să fie despărțit de toată lumea de pe pământ. Veți sta în față cu antichrist, și prin cre-
dință sfântă, antichrist se va topi ca ceara. Fiți desăvârșiți și purtați-vă credința sfântă, căci prin
credința sfântă se vor face minunile care nu s-au făcut de la început până la sfârșit și veți zice
muntelui: „Mută-te!“ și se va muta. Orice cuvânt veți repeta, se va lucra așa. Așa se va topi duș-
manul credinței.

... Eu să fiu ca tine, fecior sau fecioară, n-aș mai dori căsătorie, și aș sta așa, ca să nu se mai
nască pentru Gog, să-i pună la numărătoarea lui. (Ordinul lui Ceaușescu de a crește natalitatea,

11
Antichrist şi fiara apocaliptică

n.r.) Voi știți că omul acesta ridică de pe urma pruncilor voștri miliarde de lei? Știți? Nu știți, că
în sfânta Scriptură scrie ascuns.

... Da, așteaptă unii să-l vadă pe antichrist, și antichrist a îmbătrânit în lume. E bătrân de
zile, merge în toiag și îl urmează mulți, că mulți antichriști s-au născut dintr-însul. Dar când se va
descoperi, ce jale mare va fi! că atunci se va descoperi numele; i se va spune tatăl minciunii și tatăl
tuturor lucrurilor ce sunt puse prin vitrine.

... Sunteți în mare primejdie, că faptele preoților fac lumea să-i dușmănească, duc lumea să
păcătuiască, duc lumea de râpă. Dar mai e puțin timp și vei vedea că preotul vine la poarta ta și
spune: „Dacă mai faci rugăciune, te leg să nu mai poți ieși afară din casă". Vai de preotul care-l
leagă pe cel credincios să nu mai creadă în Domnul Iisus Hristos! Așa scrie pentru el în carte, și
scris este să se caterisească.

... De ce preoții nu-i împărtășesc pe credincioși de câte ori voiesc aceștia? că iată, au mo-
nopolizat lucrul sfânt, lucrul dat de Mine. Antichrist e pe pământ și e bătrân și s-a făcut apro-
piat prieten și cu împăratul și cu argatul și cu preotul. Numai cu credincioșii Mei nu se poate
împrieteni, și între ei e un mare război cu foc.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 24-09-1978
***

... Fiți atenți, că veți avea prilejul să-l vedeți pe satana în trup și chiar să vă războiți
cu el piept la piept, dar să știți că Domnul Iisus nu vă va lăsa să fiți biruiți. Dar să nu vă puneți
în mintea voastră că puterea e a voastră, ci cu semnul crucii nu-l veți mai vedea pe satana; dar dacă
te vei lupta cu îngâmfare sau cu altă lucrare în afară de Mine, să știi că te va băga satana sub
picioare.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 02-01-1979
***

... La anul* pe timpul acesta Domnul începe judecata cu suprafața; nu așa cum știți voi
judecata. Deosebită este judecata sfântă. O judecată se face prin schimbarea la față a unor
persoane care fac păcat. Dumnezeu îi judecă și le dă vreme să se pocăiască. Ține minte, nu uita
aceste cuvinte, că sunt sfinte. Ai auzit? La anul pe timpul acesta Dumnezeu mai începe curăți-
rea pământului de viespi și de viespari, de tăunii aceia mari, că nu mai poate umbla turma care
face voia Mea. Și mai începe ceva, mai începe mucenicia peste preoția aleasă, preoția cea bună.
De aceea v-am spus: începeți să vă faceți comoară frumoasă în patria cerească, că nu mai aveți
prin cine să se slujească pomana voastră, că sunt preoți de formă, sunt în uniformă, dar pe dedesubt
sunt o ladă de gunoi, și așa se va lucra, treptat, până se va termina cu toate. Irod a omorât paispre-
zece mii de prunci în trup, dar un Irod de astăzi omoară de cinci ori mai mulți prunci, dar nu în
trup, ci duhovnicește.

La anul* pe timpul acesta începe mânia lui Dumnezeu împotriva munților aceștia și împo-
triva dușmanului care ia cruciulița de la gâtul copilului. La anul pe timpul acesta încep multe să se
lucreze, dar nu mâna omenească, ci mâna dumnezeiască. Fiți cu luare-aminte să nu cădeți în
groapă, că-și va deschide pământul gura sa și va înghiți a treia parte; își va deschide gura să-și
mănânce prada care este pe el, și așa, până se va termina cu tot ce e împotriva Mea. La anul* pe

12
Antichrist şi fiara apocaliptică

timpul acesta va fi văzut antichrist și va fi descoperit, și mulți care au purtat prietenie cu el


și nu l-au cunoscut, se vor duce la spânzurătoare. Vor fi zece ani într-un an.*

... Duhovnicește grăiesc: piere lumea și conducătorul ei și mulți se uită să vadă, dar Eu am
spus și nu voi minți. Piere lumea, pier și șoimii patriei.
(*Revoluția româna, căderea comunismului în anul1989, n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 20-03-1979
***

... Iată, te cheamă în față și îți spune așa: „Te lepezi de Dumnezeu?". Și el zice: „Da". De
ce zice „Da"? De frică de ce poartă acela în mână. Cel ce zice nu, acela pătimește. Aici e hopul
cel mai adânc, și dacă ai scăpat de acest hop, dai mâna cu cerul. Frica e mare, dar dați frica afară.
Dar Eu zic: moare lumea și conducătorul ei; moare antichrist și toată armata sa.

... Vai de tine, antichrist, că ai amăgit lumea! Vai de tine, omule din lume, care te-ai
legat de acest împărat! Vai! Vai! Vai de tine, pământ și mare, că mult vei suferi, că-ți zac leșurile
pe toate drumurile și prin toate șanțurile! Fiți credincioși, căci ceea ce grăiește Domnul vor vedea
toți.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 01-05-1979
***

... Să știți că Dumnezeu a dezlegat moartea peste mulți comuniști care stau împotriva cre-
dinței, care stau împotriva lui Dumnezeu, care stau împotriva creștinului. Tată, care știți că ați pășit
pe această cale, de v-ați legat cu Gog, lepădați-vă de această lucrare, ca să nu pieriți și voi cu
această lume. Să nu ziceți: „Acesta e acoperământ pentru noi".
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 06-05-1979
***

... Când trece conducătorul Ceaușescu, cei din lume stau în cale și strigă osanale. Dacă un
om pământesc are aceste osanale, atunci cu cât mai mult un creștin e întâmpinat de cerul sfânt.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 25-06-1979


***

... Feriți-vă de roșu, că roșu în casa lui Dumnezeu este urâciune. Știți bine cum M-au îm-
brăcat în mantia roșie, în semn de batjocură. De aceea zic: cum poți îmbrăca culoarea aceasta? A
venit vremea lui roșu. Alungați de la copii, (Cravata roșie de pionier, n.r.) că le este plăcută această
culoare, că și această vreme este a lui roșu. Chiar dacă veți fi obligați, când vei fi îmbrăcat în roșu,
cerul se îndoliază.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 10-07-1979
***

... Învățați să cântați psalmi, de la unul, la o sută cincizeci. De la cine spun acest cuvânt?
De la Ioan Evanghelistul, că aceasta e înmuierea inimii împietrite. Cine cântă un psalm, este cu
neputință de a nu primi credință. Asta e jertfa care a mai rămas, că jertfă fără preoție nu se mai
poate, că e preoție puțină, și care din ei a mai rămas, este comunist. Au fost amenințați cu suferință,
să se lepede, și pe mulți i-au omorât, și cei care au mai rămas, le-au plătit să tacă și i-au înveșmântat

13
Antichrist şi fiara apocaliptică

cu haina lui antichrist, ca să nu se mai cunoască. Dar cum l-am hrănit pe Ilie în pustie și cum l-am
hrănit pe Daniel în groapa cu lei, așa vei primi și tu de la Dumnezeu, numai dragoste și voință de
Dumnezeu să ai.

... Se căiesc păcătoșii în iad, și ar vrea să fie înștiințați cei din neamul lor, dar nu se mai
poate. Uite-l pe Iuda cum se muncește! Crezi că are Iuda neam? Șoimii patriei de astăzi, toți tră-
dează un Iisus.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 09-08-1979
***

... Iată, tată, ce am binecuvântat Eu: un Lucifer am binecuvântat Eu. Unul la început, și
unul la sfârșit, că iată ce face Gheorghe Chivulescu de la preoție.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 29-08-1979
***

... O, iubite fiu din vremea de astăzi, întoarce-te la începutul legii lui Dumnezeu și citește,
că Dumnezeu Se îngrijește să dea înțeles robului Său, și singur vei vedea cărăruia rea, și dacă ești
pe ea, te vei da la o parte și vei suspina și vei plânge și te vei întâlni cu Cel ce poartă pe cap cununa,
și te va mângâia și te va îndrepta, că iată, nimic nu se mai poate grăi cu aceste cuvinte, pentru că
mult s-a grăit și mult am trimis acest cuvânt în fața voastră, că nici un profet nu a primit cât ați
primit voi astăzi, și iată că Domnul dacă nu va reuși cu voi, pietrele vor rosti contra voastră; că
nimic nu te va ajuta să scapi de furtuna care va veni peste lumea aceasta, căci Domnul a venit să-
ți fie ție temei și scut de apărare. Ascultă, poporul Meu, și nimic nu mai iubi mai mult decât pe
Dumnezeu. Nu iubi pe cel ce te abate prin cuvântul său, de la Domnul, și te vei mira când Domnul
Iisus Hristos va veni din cer pe pământ pentru toți și pentru toate. Și pentru că mai este vreme până
se vor despărți, iată că Domnul, pentru mila de poporul Său a scurtat această vreme, și va veni
mai repede. Nu mai poate Dumnezeu răbda ce face lumea astăzi. Atât, animalele au rămas cu
Dumnezeul lor. Nimic nu te-a zidit pe tine, afară de Mine. Așa am strigat către Fiul Meu: «Acesta
este Cel prin Care am binevoit!». Așa va striga Dumnezeu și în fața lumii acesteia: „Aceasta este
lucrarea Mea prin care am lucrat“.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 15-01-1980
***

... Cununa pentru fapte nu a primit-o nimeni. Se duc sfinții și întreabă: „Mai e mult,
Doamne?“. „Mergeți la locurile voastre, căci până nu vin cei din necazul cel mare, nu vom împărți
darurile.“ Așa vă spune Domnul: tu vei fi cel din necazul cel mare, pe care te așteaptă cerul
cu pompă.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 03-09-1980
***

... Va rămâne iadul gol, dar cei ce trăiesc în marele desfrâu, nu vor să scape de iad, că așa
i-a orbit partidul comunist, partidul lui antichrist.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 02-11-1982
***

... S-a umplut pământul de secte care săvârșesc fapte în afară de voia Domnului. Aceste
secte care au lăsat calea cea dreaptă vor sta de vorbă cu Dreptul Judecător. Nu mai e mult, și aceste

14
Antichrist şi fiara apocaliptică

secte care umblă pe căi rătăcite, în afară de calea dreaptă a poporului creștin-ortodox, acestea vor
fi date pe față și se vor numi îngerii lui antichrist.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 28-01-1983
***

... Să se caute calendarele vechi, ca să se vadă cum se țin cu adevărat sărbătorile. Să vă


luați după Ceasloave, că acelea au mai rămas după voia Domnului. (Vezi selecția tematică:
„Schimbarea sărbătorilor şi lepădarea de credinţă”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Go-
ogle Drive; Scribd; Issuu; pubhtml5; joomag; archive; n.r.) În calendar scriu comuniștii ce vor
ei.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 14-09-1984
***

... Cei de astăzi au legătura între ei prin carnetul de partid, iar comunismul nu dă voie să
mergi la biserică. De aceea, ei parte de Dumnezeu nu vor avea. Vine momentul să vă forțeze să vă
depărtați de Dumnezeu. Nu vă vor mai da pâine da că nu aveți carnetul. Ei asta vor, dar vor rămâne
ei fără pâine și fără veacul fericirii. Nu ajung ei până acolo, că este un strigăt al Măicuței Mele.
... Păsărelele Mele, vă așteaptă aripile pentru zbor.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 06-11-1988
***

... Iată, slujitorul bisericuței din localitatea de aici se înfoaie împotriva Mea și a fiilor lu-
crării Mele, dar Eu îi voi da suferință și i-o voi dubla până va ajunge cu capul la picioare. Eu i-am
trimis cuvântul Meu ca să-l ridic și să-l întăresc, dar el a luat-o pe drumul satanicesc, să-Mi facă
Mie rău.

... Fiilor, voi nu știți, dar Eu știu. Satana râmă prin toate inimile, dar în curând spăl numele
lui și al iubitorilor lui. Stați lângă Mine și veți vedea lucruri mari. Noe când l-am băgat în corabie,
n-a văzut potopul. Și cu voi tot așa fac. Chiar și cutremurul de vine peste căsuțele voastre, nu vi le
dărâmă, că e stânca Mea puternică cu ele. Atunci veți vedea minunea.

... Fiți atenți cu toții, că vrăjmașii vor să nimicească tot poporul lui Dumnezeu. Înapoia
Mea, satano! Ce cauți tu unde nu este al tău? Nu-ți ajunge câți ai adus pe placul tău?

Fiilor, v-am spus mereu că tot ce fac Eu peste voi este pentru spulberarea vrăjmașului.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 06-10-1989
***

... Am întocmit lucrarea Mea de pe pământ. Cu tot cerul am întocmit-o, cu toată nădejdea,
ca toți cei legați de ea să fie și ai Mei. Țineți candela aprinsă, ca să fie și inima aprinsă, și ungeți-
vă cu ea, voi, și corăbiuța cu care plecați. De aceea vă învăț, că nimeni nu vă mai învață de bine.
Am lăsat preoții în locul apostolilor, dar lor le e frică de stăpânirea lui antichrist, că și pe cel ce
mai e pe voia Mea îl atrag.
Dacă cutează cineva să-Mi strice lucrarea Mea, să-Mi strice mila Mea cu voi, parte de milă
nu va avea; își capătă durere de zece ori mai mare ca a lui Iuda.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 29-10-1989
***

15
Antichrist şi fiara apocaliptică

... Nu vă mai puteam pregăti, că vă cuprinsese frica. Vă puseseră cursă. Și iată ce a făcut
Dumnezeu! Acum vedeți, și vedeți că este Dumnezeu cu voi. N-a voit Dumnezeu să-l prindă vrăj-
mașul pe cel nevinovat, pe cel ce-L iubește pe Dumnezeu, și au fost prinși cei fără Dumnezeu.

Nu s-au limpezit bine burnița și valurile vrăjmășiei, dar spulber și limpezesc. Vă dau dru-
mul să aveți dreptul la cuvânt. V-am spus că l-am luat de ajutor pe proorocul Ilie, care l-a adus pe
Israelul de pe timpul lui Ahab la Mine. L-am adus și aici în ajutor. Preoțimea era condusă de călăul
omenirii, dar acum își așteaptă judecata și pedeapsa.

Scaunul de judecată va fi în România, pe care o spăl acum. Veți vedea cu ochii și adevărul
și dreptatea.

... Un picuț de timp pe pământ, și pe urmă veți fi în cerul sfânt, adică pe pământ sfânt, că a
sosit și a ieșit la iveală ceea ce cereați și doreați. Această rugăciune rostită de Măicuța Mea și prin
gurițele voastre, s-a împlinit, ca România să fie scoasă și scuturată de murdăria lui satan și de
întunericul ce o copleșise.

Am văzut cursele întinse pentru ca iubitorii Mei să fie prinși, dar Eu, Domnul, am oprit
pasul tuturor și v-am dat cuvânt să stați cuminți și să întețiți rugăciunea, și iată, am întors roata, ca
să cadă în groapă cei ce au săpat groapa. Vă puseseră cursă.

... Românie, Românie, țara Mea sfântă și iubită! Ce te copleșise! Ce te păcălise!

Fiți atenți, că acum este prag de sfârșit de veac. România va deveni Noul Ierusalim și veți
vedea cu ochii că Dumnezeu a fost și este cu voi.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 25-12-1989 (La trei zile de la revoluție, n.r.)
***

S-a coborât Duhul Domnului în această lucrare, iar poporul acestei cetăți cunoaște acest
început de lucrare și nu va putea spune acest popor că n-a vorbit cu Dumnezeu, căci a vorbit cu
Dumnezeu această cetate. Oricât ai crede tu, creștine, că vei scăpa să mărturisești aceasta, iată,
vine Domnul către tine și îți spune astăzi că vei fi martor în fața omenirii că a vorbit Dumnezeu pe
acest pământ binecuvântat și ales și că a vorbit cu tine Domnul. Vei fi martor, măi copilul Meu, că
numai un picuț mai este, și vei vedea această lucrare ridicată de Dumnezeu din ascuns la vedere.
Vei vedea acest munte că se va ridica deasupra munților, deasupra puterilor, deasupra înălțimilor
și va vorbi Domnul prin această lucrare de pe acoperișuri, măi creștine care vrei, nu vrei, va trebui
să mărturisești că ești fiu înfiat al acestei lucrări. Ești copil al acestei lucrări, poporule creștin, căci
când ai crezut atunci când ai venit și te-ai alăturat, când ai venit și ai spus „Da, Doamne“, să știi,
creștine, că de atunci ai pe tine pecetea de la Dumnezeu, ai semnul acestei lucrări dumnezeiești.
Știu că acum ți-e greu să mai crezi că ai acest semn pe tine, dar la Domnul ești trecut că faci parte
din numărătoarea poporului care a mâncat de la această masă. Această numărătoare mărturisește
înaintea scaunului domniei Preasfintei Treimi și nu se pot desființa cuvintele acestei lucrări, care
au fost scrise precum pe pământ, așa și în cer, căci Duhul Cel ceresc vorbea cu tine, creștine, iar
pe pământ se coborâse poruncă să se scrie cuvintele Duhului Sfânt, și s-au scris, poporule al Meu,
și cartea aceasta mărturisește la Domnul despre tine că ești scris în ea, copilule care ai uitat că ești
scris în această carte. Cuvintele Duhului Sfânt nu se pot desființa, așa cum nici o iotă din cuvintele

16
Antichrist şi fiara apocaliptică

din Cartea Adevărului, din cartea legii, din cartea proorociilor, nu se poate desființa. Nici numele
tău nu se poate desființa din această carte scrisă de Duhul Sfânt, și iată, vorbește Domnul cu tine,
popor creștin din această cetate, și te roagă să-ți amintești și să nu uiți că ești scris în cartea pe
care a scris-o Duhul Sfânt în vremea cea de întuneric a stăpânirii fiarei despre care scrie în
Cartea Adevărului, că iată, vine vremea ca lucrul lui Dumnezeu să-și capete înfățișarea cea
dintâi, și vine vremea zilelor de biruință. Vine vremea celei de a doua arătări a Domnului,
(Vezi selecția tematică: „Venirea în chip văzut”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag;
archive; Google Drive; Scribd; issuu; pubhtml5, n.r.) oricât de greu îți este ție să crezi, poporule
creștin din vremea aceasta, că dacă tu nu vei crede, vor crede noroade multe, care vor fi călăuzite
de Dumnezeu până la acest munte, până la acest Sion ceresc, din vârful căruia va cuvânta Duhul
lui Dumnezeu încă o dată la popoare și la limbi și la neamuri, așa cum a scris evanghelistul
Ioan în cartea proorociei sale. (Vezi selecția tematică: „Acest cuvânt este râul vieţii”, - și pe edocr;
jumpshare; authorstream; joomag; Google Drive; Scribd; archive; pubhtml5, n.r.)

Au trecut zece ani de atunci de când am ridicat la Mine trupul cel care M-a purtat și prin
care am trâmbițat și am vorbit încă o dată pe pământ, așa cum era scris pentru vremea aceasta, și
scris era că-l voi ridica pentru un timp ca să-l ascund de fața șarpelui cel rău și să-Mi încerc popo-
rul, să încerc credința acestui popor. Dar iată că stă scris cuvânt de mărturie în cartea acestei lucrări
când Domnul așa a spus: «Verginico, nu te pierde, tată, că în zilele tale te vei ridica cu duh tare
și vei hrăni mulțimile care vor fi călăuzite spre slava Noului Ierusalim ca să asculte cuvintele
Domnului de pe acest munte al binecuvântării care nu se va lua înapoi». Și iată, măi copii ai
acestei cetăți, intră Domnul cu lucrarea Sa încă o dată în cetatea Mănești, intră precum intra odini-
oară când vorbea cu mulți în această cetate; intră din nou cu aceeași bunăvestire să vă aducă și
vouă vestea cea bună, că am trimis înapoi pe pământ duhul trâmbiței prin care Eu am trâm-
bițat în zilele de întuneric ale domniei fiarei roșii și, așa, prin întunericul necredinței, am
lucrat și Mi-am făcut o turmă apropiată și am spus că voi face din ea și cu ea lumină pe
pământ și sare pe pământ și mântuire pe pământ. Au trecut șaptezeci de ani de stăpânire a
fiarei roșii, și iată, Domnul a cercetat pe poporul Său precum odinioară cerceta pe Israel când el
ridica mâinile și se ruga Domnului de izbăvire când pica rob altor popoare sau când pentru păcatele
lui purta peste el jugul unor judecători răi și fără Dumnezeu. Iată, a cercetat Domnul poporul care
a mâncat mană din cer prin blidul acela pe care-l știți voi, prin trupul acela pe care l-am folosit ca
să vorbească cerul cu tine, popor al lui Israel din vremea de sfârșit, că iată, vrea să facă Domnul
cu tine sfârșit de lume și de fărădelege, și așa va fi, pentru că așa stă scris, și vrea să facă Domnul
cu tine început de veac nou și neîntinat, un popor cu trupuri cerești, care va fi așezat pe
pământ curat, pe pământ nou, și vrea să facă Domnul Ierusalim nou și să așeze în mijlocul lui
cele scrise în carte, căci acest râu al vieții va curge cu bogăție de apă vie, și precum magii au fost
călăuziți de Dumnezeu până la ieslea în care a venit pe lume rodul cel de mântuire al neamurilor,
așa vor curge în zilele ce vin noroade și neamuri spre izvorul vieții, care curge din Ierusalim, și se
vor ridica pe picioare și vor învia și se vor adăuga celor mântuiți.
Extras din Trâmbițarea Domnului și a sfintei Virginia peste creștinii din cetatea Mănești,
din 26-12-1990
***

… Eu am trecerea cea mai mare în cer, fiindcă am fost trâmbiță lucrătoare spre sfârșitul
vremurilor, și a locuit în mine cuvântul celor șapte tunete care au vorbit în timpul vedeniei apo-
caliptice, care au fost pecetluite de Dumnezeu până în zilele voastre, căci aceste zile au fost apu-
cate de voi, și voi n-ați voit să înțelegeți și să credeți. Au vorbit atunci cele șapte tunete, dar au

17
Antichrist şi fiara apocaliptică

fost pecetluite cuvintele acelea și nu s-au scris, dar s-au scris în vremea voastră, măi copii. Au
trâmbițat în toată vremea, de atunci, îngerii lui Dumnezeu pe pământ, și au adus spre împlinire
toate câte s-au scris în cartea proorociilor lui Dumnezeu. Dar spre sfârșitul plinirii vremurilor a
folosit Dumnezeu trâmbițele cele ce erau scrise în carte ca să trâmbițeze în vremea domniei fiarei
apocaliptice, și a ajuns Dumnezeu pe vremea trupului meu să sune din trâmbița cea de dinaintea
celei de a doua arătări a Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, căci scris este că se vor arăta la
sfârșitul plinirii vremurilor cele scrise în carte.
Extras din Cuvântul sfintei Virginia către poporul creștin în vreme de încercare, din 25-03-
1991
***

Hai să dăm mână cu mână, turmă cu turmă, frate cu frate, și să înfigem cortul și să punem
masa cea așteptată de tot cerul sfânt. Sună peste turma ta, iubitul Meu, și spune-i despre izvorul
Meu și despre lucrul ce-l lucrez în România în vremea aceasta. Strigă-ți turma și fă-o să-ți cunoască
glasul și să meargă după tine, că vreau să-i arăt această grădină și glasul Meu care umple această
grădină. Vine vremea să așez vremurile la loc, că vremea fiarei roșii Mi-a strămutat de la
locul lor vremile Mele și serbările Mele cele cerești. (Vezi „Unde sunt serbările sfinților”, n.r.)
Iată, vin și cu această așezare, ca s-o așez la loc și să mustru cu certare și cu asprime pe cei
ce au călcat peste cele părintești care au fost așezate prin sânge de creștin și prin jertfă de
temelie pentru credința cea curată, lăsată prin sfinții cei care sunt acum cu Mine, cei care
lucrează din cer cu Mine. Vreau să fiu așteptat cu veghe, așa cum se pregătea poporul lui Moise
când vesteam coborârea Mea în mijlocul poporului Israel din vremea lui Moise, că iată, în mijlocul
acestui pământ ales este mai mult decât Moise.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către părintele Visarion Iugulescu, din 06-05-1991
***

Așează-te lângă Mine ca să Mă sprijin cu tine și să ridicăm această piatră la locul ei, rege
al României, căci am în cerul sfânt voievozi sfinți, din trupul acestui neam, care au adus jertfă de
slavă pentru Mine și pietre de aducere-aminte în zilele lor, și aceștia strigă la Mine ziua și noaptea:
„Doamne, până când ca să ridici numele nostru, după făgăduințele Tale?“. Dar am lângă acest
izvor pe servii Mei, lucrători în trup, care strigă zi și noapte înaintea Mea, și Îmi amintesc aceștia
de vremea făgăduințelor pe care Eu le-am făcut peste acest neam ales, și totul este scris, și vor
mărturisi lucrurile cuvintelor Mele. Și Îmi amintesc aceștia de tine, regele lor, pentru că Eu le-am
dat poruncă să aducă jertfă de fiecare zi și să aducă în fața Mea numele tău și venirea ta pe pământul
tău. Așa ești pomenit în acest loc ascuns, așa este auzit la tronul slavei Mele: „Pe Mihail, rege al
României, să-l pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția Sa!“. Amin. Am dat poruncă să
ceară aceștia la Mine să dobor capul fiarei roșii, și am auzit și am împlinit la vremea hotărâtă
această biruință. (La revoluția anticomunistă din Decembrie 1989, când dictatorul Ceaușescu a
fost executat pe 25 Dec., n.r.) Lucrez aici prin servii Mei, ca să știe ei cum este planul Meu întoc-
mit, să știe ce să ceară la Mine, și iată, Eu sunt și împlinesc, și am făcut aici așezare după schița
planului acestor zile, căci lucrez din cer, după planul ceresc, dar lucrez prin aceștia care Mă aduc
cu cuvântul, căci Eu rostesc, și apoi vin ca să împlinesc.
Cuvântul lui Dumnezeu către regele Mihai 05-06-1991
***

Îmi întind Duhul Meu peste tine, și iată, iar stau în sfat cu tine prin acest râu de cuvânt
ceresc. Pace ție, unsul Meu Mihail! Pace ție, Mihail al României Mele, căci România va fi înaintea

18
Antichrist şi fiara apocaliptică

Mea grădină de Eden curat și pământ al binecuvântării. Pace ție, și bucură-te, de acum, că se apro-
pie și vremea ta, căci ești pecetluit cu ungere cerească și ești vestit dintru început ca să fii în această
vreme.

Când a venit vremea încercării peste România Mea, când și-a înfipt fiara cea roșie
țărușul și în România, era atunci anul nașterii tale. A venit vremea ispitei, și odată cu ea am
făcut și Eu un mijloc de izbăvire, o mlădiță binecuvântată, după cum este scris mai dinainte în
Scripturi, și te-am purtat prin toată vremea cea rea și am fost cu tine în toată clipa ca să te izbăvesc
de toate și să te am acum, și să te aduc să-Mi izbăvești pe cei ce au mai scăpat, și să ierți pe cei ce
te-au dus în Egipt, așa cum Iosif cel bun a iertat pe frații lui, care-l vânduseră egiptenilor.

Te voi ridica să-Mi cârmuiești poporul Meu cel binecuvântat și pe tot sufletul care va voi
să vină sub umbra acestei vițe și sub lucrarea Mea, care va lua acum început nou, început de izbă-
vire a făpturii Mele. Sunt în România, și sunt cu cuvântul, și voiesc să fac izbăvire neclintită, căci
în mijlocul acestui neam se lucrează o lucrare cu mult mai mare ca aceea care a fost pe vre-
mea lui Moise, care a fost și a izbăvit pe Israel de robia Egiptului. Și vei veni și Îmi vei găti cărări
drepte și vom face lumină pe pământ, și te voi aduce prin biserica Mea cea vie, cea neadormită,
cea neprihănită, care, iat-o, răsare, și va fi cu putere de înviere peste făptura Mea.

… O, iubitul Meu, vine vremea să dăm deoparte cele șubrede și să răsară în locul lor cele
neclintite care au fost sub ascuns ținute, căci a fost vremea strâmtorării de sub fiara roșie, care
și-a sfârșit stăpânirea ei și numărul celor șaptezeci de ani despre care scrie în Scripturi. (Pe-
rioada comunistă, n.r.) România Mea este țara strălucirilor, care se va vedea răsărind de la Dum-
nezeu, căci ea a fost robită sub vremea lui Edom, dar vine vremea așezării la loc a împărăției lui
Israel, vine vremea să zidim înapoi cele dărâmate, căci fiara roșie și-a întins cortul ei peste bi-
serica Mea și a strămutat de la locul lor vremile și sărbătorile Domnului și serbările sfinților
care stau la temelia bisericii Domnului. Iată, urâciunea pustiirii care a intrat în biserica Mea,
se scrie și pentru ea sfârșit, și toate vor veni la matca lor. Plâng sfinții din cer și așteaptă să se
serbeze iarăși sărbătorile lor, căci acelea sunt zilele cerului și sunt zilele Domnului, care au fost
strămutate de la locul lor, și România Mea a călcat peste ele. Dar Mă voi ridica în vremea
aceasta și voi spăla pământul României Mele și voi întoarce inima fiilor către părinți, și a părinților
către fii, ca să nu vin și să lovesc cu blestem pe cel ce a mai scăpat cu viață.

… Eu sunt Domnul puterilor, și de aici încolo Eu sunt, și iată, Eu fac un lucru nou, o înviere
vie peste România Mea, și apoi voi fi împlinitor din România, și va învia făptura Mea și vom lucra
lucruri despre care nu s-a mai auzit vreodată, și va fi regină peste popoare România, căci tu ești
mijlocitor de la Mine și te-am născut odată cu vremea încercării, ca să fii și să te ridici spre
sfârșitul vremii cea roșie și să fii drept întru Mine, așa cum este scris în prooroci, căci ești vestit
prin prooroci ca să fii unsul României Mele, căci România este iubita Mea pentru vremea gloriei
Mele, pentru vremea arătării Mele cea de a doua, precum este scris despre Mine.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către regele Mihai, din 18-08-1991
***

Iată de ce am așezat acest semn peste România Mea. (Vezi selecția tematică: „Semnul Fi-
ului Omului”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Google Drive; Scribd; Issuu; pubhtml5;
joomag; archive.org; n.r.) Am așezat această iesle de cuvânt ceresc ca să vină omul înapoi la Mine,
ca să aduc pe cel credincios la starea cea pe care am lăsat-o Eu peste cei puțini ai Mei atunci când

19
Antichrist şi fiara apocaliptică

M-am dus să-Mi iau locul de unde coborâsem când am luat trup de om văzut, de Dumnezeu văzut
între oameni. În lume am venit atunci, dar lumea nu M-a cunoscut, iubiții Mei. Și iată, iarăși face
Domnul o lucrare mare, dar lumea nu poate să o înțeleagă, și dacă nu poate, hai, iubiții Mei, hai,
că Noi suntem în voi, și voi în Noi. Hai să-l facem pe om să priceapă această vreme cerească. Este
scris că cele ce au fost, iarăși vor mai fi, și iarăși este scris că voi veni și voi fi împlinitor. Dar cu
voi nu sunt așa cum sunt pentru lume, căci voi v-ați lăsat lucrați de Mine, v-ați lăsat cu Mine și ați
cunoscut că Eu sunt, și n-am încetat această lucrare de când am început-o în România, căci am
venit la România Mea să-i pregătesc haină curată și albă, căci cu ea voiesc să împlinesc Scriptura
aceea care spune: «Și am văzut pe biruitorii fiarei și ai chipului ei și ai numărului numelui ei
stând în picioare pe marea de cristal, având alăutele Domnului. Și am văzut mulțime multă, din
tot neamul și limbile și semințiile, stând înaintea tronului Mielului, îmbrăcați în veșminte albe,
și cântau cântarea cea nouă, cântarea lui Moise, cântarea celor răscumpărați din robie».
Această Scriptură voiesc s-o săvârșesc cu România Mea, și toți vor înțelege în ziua aceea cuvintele
evanghelistului Ioan, care așa a scris: «Iată, cortul lui Dumnezeu este între oameni, și va locui
cu ei, și Dumnezeu va umbla cu ei, și orice lacrimă va fi ștearsă».
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către Gheorghe Zamfir, din 22-02-1992
***

Pace vouă, iubiții mei copii! Pace și masă cerească din nou peste acest ceresc așternut, căci
sunt cu sfântul Haralambie la masa de azi. Duhul Preasfintei Treimi lucrează cu timp și fără timp
în această iesle coborâtă din cer prin cuvânt, căci s-a speriat și iadul, și antichrist, și tot omul
care face slujba duhului rău. S-a speriat duhul rău și se zbate de pe o parte pe alta și se vaită și
din adânc și de pe pământ și din văzduh și din omul în care se ascunde acest duh rău. O, asta este
vremea, măi copii, dar vouă v-am spus, mămică, v-am spus că voi fi scutul vostru și că veți vedea
cum voi fi și cum voi lucra ca să vă apăr din toate părțile de duhul rău.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mucenic Haralambie, din 23-
02-1992
***

O, fii întru viața Mea, că voiesc să Mă văd întru tine, voiesc să Mă vadă lumea întru viața
ta, întru trăirea ta, întru sfințenia ta. Amin, amin zic ție, că antichrist vede lucrătura cea dumne-
zeiască și va întinde mâna spre scaunul Meu și va umbla cu vicleșug și va înființa și el un
turn (Centrul Internațional Ecumenic, la Vulcana-Băi, n.r.), ca să se dea apoi drept Dumnezeu,
cu templul său cu tot, și aceasta se va face prin lucrarea duhului rău, prin puterea duhului
rău, lucrătoare prin fiii pierzării, care n-au primit iubirea adevărului. De aceea spun: stați
drepți și neclintiți în tot lucrul cel bun, ca să nu aveți a vă înspăimânta în război cu necredința și
cu cei ce vor rosti lepădarea de credință ca să se arate apoi întronat cel nelegiuit care voiește
să se înalțe mai presus de Dumnezeu. (Vezi selecția tematică: „Proorocul mincinos şi ecume-
nismul”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; pubhtml5; joomag; Issuu; Archive; Google
Drive; Scribd, n.r.) Este scris că înainte de venirea Mea își va face lucrarea lui cea rea potrivnicul
lui Dumnezeu, dar voi fiți tari, căci Eu îi voi lua pe neștire și ca un fur voi veni și voi răsturna
turnul fărădelegii ascunse sub numele de Dumnezeu. Iată, iar vă spun, fiți prevăzători, și pe cel
fără de viață întru sfințenie, să-l luați drept potrivnic, căci zilele sunt grele și marea este plină de
sânge și de ceață și de noapte. Fiți fii ai zilei, căci cei ce dorm, noaptea dorm, dar voi fiți ai zilei,
iubiții Mei. Copilul Meu la care am intrat cu ai Mei, te-am dus peste fața pământului și te-am băgat
cu Mine și în adâncul cel întunecat ca să vezi ce lucrează duhul rău, și apoi să știm cu înțelepciune
cum să tăiem capul duhului rău.

20
Antichrist şi fiara apocaliptică

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către Gheorghe Zamfir, din 04-03-1992
***

O, țipă antichrist și duhul rău, țipă și se vaită și se zbate, căci din ziua când am ridicat
crucea biruinței, semnul Fiului Domnului în vârful acestei înălțimi cerești, (Vezi: www.noul-ieru-
salim.ro ) de atunci nu-și mai găsește astâmpăr vrăjmașul cel din veac. Dar am lucrat cu înțelep-
ciunea cea cerească întru acești micuți și am biruit și s-a arătat această lucrătură și va fi spre jude-
cata celor ce se cred a fi stăpâni și tari prin puterea lor, și se va citi în curând Scriptura aceea care
spune: «Unde este înțeleptul și cărturarul acestei vremi?». Această taină este cerească, și numai
cei cu viața cerească vor pricepe aceasta, iar cei fără de lege nu vor putea pricepe lucrul Domnului.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Învierii Domnului, din 26-04-1992
***

Iată, Mă plâng, Îmi plâng durerea Mea. Vorbește Dumnezeu din cele cerești cu tine, prea-
iubitul Meu, căci este scris că vremea e să te ridici și să presari sare cerească peste cea binecuvân-
tată și aleasă între noroadele lumii. Am grăit și apoi am trimis spre tine grăirea Mea și apoi am
lucrat după cum am grăit. Am rostit cuvânt aici, la ieslea cuvântului ceresc, și am spus din vreme
că va fi să calci pe pământul țării tale după ce se va sfârși un an de la doborârea capului
fiarei roșii; și dacă am grăit, am fost apoi împlinitor. Am venit apoi prin cuvânt și am spus că-ți
voi ieși înainte prin biserica Mea; și dacă am grăit, am împlinit făgăduința Mea, dar am ieșit îna-
intea ta prin cei care au sare în ei, căci Eu așa am spus ucenicilor Mei: «Voi sunteți sarea pămân-
tului». Așa am spus și atunci celor ce umblau cu Mine și ca Mine, așa este și acum cu cei ce și-au
păstrat sărătura cea de atunci, dar puțini, puțini de tot mai au sare în ei, și biserica Mea calcă în
picioare pe proorocii și pe trimișii Mei și calcă peste sfințenie și se sfărâmă în ea, căci biserica
Mea a uitat cum este Dumnezeu, a uitat dreptatea și a dat-o deoparte și slujește fără de credință și
fără de frică peste cele ce sunt sfinte și înfricoșătoare din veac și până în veac, și iată, sarea și-a
pierdut puterea, iubitul Meu. Făptura Mea cere moarte, cere foc și nu știe ce face, căci nu mai are
cârmuitor drept și nu mai este cel care arată calea și să zică: „Iată calea!“ și să meargă făptura
Mea după cel ce merge pe cale.
Cuvântul lui Dumnezeu către regele Mihai 23-06-1992
***

Vorbesc cu voi acestea, și altele vorbesc cu voi, ca să înțelegem cum adică pus deoparte
pentru Domnul acest așternut ceresc. Grăiesc vouă acestea, și altele grăiesc vouă, ca să avem în-
drăznire în zilele acestea, și precum sunt Eu, așa să fiți și voi în lumea aceasta, fiindcă nu este frică
întru Mine. Altfel, nădejdea și dragostea voastră n-ar fi întreagă dacă ar fi frica lângă ele, căci frica
are cu sine pedeapsa, iar dacă ați fi fricoși, n-ați fi desăvârșiți întru Mine. Creștinii care nu Mă au
pe Mine, aceia au frică și li se vede frica, și de aceea am spus că am ridicat această corabie și am
împrejmuit-o cu pecetea sfințeniei, ca să pun la cercetare inima acestui popor care s-a ascuns de
Domnul și n-a mărturisit pe Domnul prin trăire. Și vine vremea să se vadă, dar a și venit, și se
vede că orice duh care nu mărturisește pe Iisus Hristos în trup, nu este de la Dumnezeu, ci
este duhul lui antichrist, care este în lume.

O, se potrivește această Scriptură cu creștinii acestui popor, că nu înțelege poporul Meu


cum adică să-L mărturisească pe Hristos în trup. Adică să mărturisească în trupul lui creș-
tinul și în inima lui pe Hristos și lumina lui Hristos și viața și voia lui Iisus Hristos, ca să fie
din Dumnezeu creștinul. Și dacă nu mărturisește așa pe Domnul, atunci nu se poate spune că unul

21
Antichrist şi fiara apocaliptică

ca acela mărturisește pe Hristos venit în trup, nu se poate spune că este din Dumnezeu creștinul
care nu mărturisește așa cu tot înăuntrul său. Unul ca acela nu are cu ce să deosebească Duhul
Adevărului de duhul minciunii. Această trăire să fi fost trăită de cel ce s-a numit că este al lui
Dumnezeu, și apoi se putea numi după adevăr fiu al lui Dumnezeu. Eu am venit trimisul Tatălui
pe pământ și am ascultat de Cel ce M-a trimis și am fost în Duhul Tatălui și așa am ascultat pe
Tatăl Meu în trupul Meu și n-am ascuns nimic Tatălui Meu, căci cine poate să se ascundă de fața
Creatorului său? Și așa S-a arătat mare în Mine Tatăl Meu, căci Cel ce era în Mine, era mai mare
decât cel ce este în lume, și Tatăl Meu n-a fost biruit în Mine.

Grăiesc vouă acestea, și altele grăiesc vouă, ca să fie învățată lecția care învață cum
Se cunoaște Duhul lui Hristos față de duhul lui antichrist, care este în lume. Și pentru că
lumea stă în duhul lui antichrist prin faptele ei, de aceea am zis să deosebesc un popor și să-
l deprind cu Duhul Sfânt și să fie popor al Duhului Sfânt. Și dacă poporul chemat n-a iubit
Duhul Adevărului și nici n-a voit să învețe să iubească adevărul și să rămână liber, iată, măi copii,
a rămas în duhul lumii acest popor, și Eu n-am avut ce pune deoparte din acest popor ca să fie
creștinul cu Dumnezeu. Și iată, vin curând, și nu știe poporul Meu ce înseamnă să fie cu Dumne-
zeu, și vor învăța neamurile această lecție și vor crede și se vor boteza și vor asculta de Dumnezeu,
și nu va fi Domnul lipsit de roade, pentru că a făcut biruință Domnul cu brațul Său cel tare și a
așezat cort sfânt pe pământ, și se va cânta cântec ceresc de înviere peste pământ și se va slăvi
biserica Dumnezeului Cel viu, precum este scris.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, din 21-
11-1992
***

Iubiții Mei, oamenii nebotezați nu sunt creștini, măi tată, dar n-am putut să fiu cu acest
cuvânt până acum. Și cum adică așa ceva în vremea aceasta peste biserică? Iată, Domnul lasă peste
voi cuvintele cu care mereu Se întorcea în cer, căci a fost pustiire peste biserică și a fost lungă
vremea aceasta de pustiire după ce preoții și arhiereii au făcut zapis cu antichrist și s-au lăsat
ca să fie dezbrăcați de Duhul Sfânt, iar cei de după aceea, care au lucrat zapisul, n-au mai văzut
lucrarea cea goală și trupul cel gol al bisericii. Și dacă s-a rupt legătura cu Dumnezeu și cu legea
cea din strămoși, această legătură ruptă căreia nu i s-a văzut ruptura și întreruperea ei, această
legătură ruptă n-a mai avut lucrare de înaintare ca să aibă Domnul biserică cu preoți îmbrăcați cu
Duhul Sfânt, care să lase urmași îmbrăcați cu Duhul Sfânt. Dacă preoția lui Hristos a fost din una
în alta, adică din uns în uns, și dacă unsul unei vremi a vândut lui antichrist această haină, și
dacă antichrist prin vicleșug i-a șters ungerea, n-a mai fost apoi lucrarea aceea care să țină
legătura lanțului cea din uns în uns, și așa a rămas ungerea pentru preoție numai ca o orânduială
făcută de oameni, orânduială goală de darul ungerii în preoție. Dar nu numai atâta a fost stricăciu-
nea aceasta și pustiirea aceasta, căci după aceea s-a ridicat lucrarea de stârpire a celor ce n-au
ascultat să lepede legile strămoșești, adică să asculte de lepădarea de credință, adică să-și vândă
botezul prin zapisul făcut cu antichrist, (Angajament cu Securitatea comunistă, n.r.) care a reușit
să strămute legea lui Dumnezeu de la locul ei. Și s-a făcut prigoană peste cei ce n-au lepădat
ungerea Duhului Sfânt, și au fost închiși și omorâți de puterea întunericului, și puțini a avut Dom-
nul, în ascunzișul inimii lor, care au slujit și au putut lăsa slujirea cea din uns în uns. Și de aceea
spun Eu că nu poți să fii preot dacă ești nebotezat și neîncreștinat, căci preoții cei care au fost apoi
așezați de cei care dăduseră de la ei legea străbună, aceia nu au mai avut lucrarea Duhului Sfânt
peste ei, și ungerea de preot n-a mai fost pusă la Domnul, și de aceea nici botezul cel după orân-
duiala datinei n-a mai fost pus botez, și iată că preoții cei puși după întreruperea cea de atunci, n-

22
Antichrist şi fiara apocaliptică

au mai avut ungere, și botezul n-a mai fost cu putere, pentru că nu este scrisă la Domnul preoția
celor fără de ungere din uns în uns, și vreme după vreme s-a stins de tot puterea botezului, pentru
că prea puțini au mai avut parte de preoți unși de Duhul Sfânt.

… Am voit să lupt și să rup ceața aceasta și să Mă ajut cu poporul cel hrănit cu cuvântul
Meu. Am așteptat să găsesc loc să pot vorbi cu acest popor, să-i pot încredința taina despre strică-
ciunea cea din biserică, dar el nu M-a ascultat în lucrarea legilor sfinte, dară să Mă mai fi ascultat
ca să îndrept cu el stricăciunea care a stricat biserica! O, este un sul în cer care este scris pe pământ
din poruncă cerească. Și ce este în acest sul? Este scris legătură împotriva celor ce au rupt ungerea
cea adevărată a preoției, căci dacă cei ce au scris zapis cu antichrist ca să schimbe legile Domnului,
dacă aceia au schimbat, am dat poruncă să se întocmească sul scris, care să lege din lucru pe cei
ce au schimbat lucrul lăsat de urmașii Mei cei unși până la ei. Și scris este: «Ce este legat pe
pământ, este legat și în cer», iar această legătură s-a legat pe pământ din porunca cerului, măi tată.
Și dacă e greu de crezut aceasta, uitați-vă la fața bisericii și spuneți voi lui Dumnezeu ce a
rămas din ea și ce este în spatele acestei fețe. Și iată lume nebotezată și neîncreștinată de nimeni
atâta vreme. Și dacă ești neîncreștinat, cum se poate să fii preot după legea lui Iisus Hristos?
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Maicii Domnului în Biserică, din
04-12-1992
***

Iată, trâmbița cerească sună de șaptezeci de ani în mijlocul României. Au trecut șaptezeci
de ani de stăpânire străină de Dumnezeu, și fiara roșie își risipește ultimele zvârcoliri și se arată
zorile împărăției cea care va lucra dreptatea Domnului și cununa dreptății și a fiilor ei. Scoală-te,
tată, scoală-te bine, și să crezi tu apoi în lucrarea Mea, să crezi mai mult decât până acum. Eu sunt
această lucrare de nouă și bună vestire și nu sunt străin prin cele ce lucrez, căci am vestit din vreme
și apoi am lucrat. De patruzeci de ani cobor cuvânt în mijlocul României, de patruzeci de ani
pietruiesc calea Mea ca să vin cu slavă văzută peste țara cea născută odată cu Mine în trup și în
duh. E mare taina despre România; e cerească și e adevărată, iubitul Meu. E mare taina Mea cu
tine. Nu e înțelept pe lume ca să priceapă taina Mea, dar este înțelepciune cerească pe pământ, și
cu ea lucrez spre desăvârșire peste cei credincioși care nu Mă tăgăduiesc.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către regele Mihai, din 12-06-1993
***

Ierusalime, popor cu nume dumnezeiesc! Deschide-ți înțelepciunea ca să cunoști cum e


vremea în care ești și semnele ei, măi tată, ca să pot Eu fărâma cu tine lucrarea lui antichrist, care
lucrează de mult și stă la pândă în calea biruinței Mele, în calea biruinței tale cu Mine, poporul
Meu cel de la sfârșit. Antichrist a lucrat odată cu Mine și a furat mereu taina Mea pentru pregătirea
biruinței cerești pe pământ, și a fost mereu neliniștit, și a căutat să-și facă armură ca să scape cu
viață lucrarea lui cea fără de sfințenie, că nu-i place lui antichrist sfințenia; nu-i place, că nu-l lasă
sfințenia să fie în pofte și în măriri și în desfătări. O, și ce Mi-au făcut Mie slugile lui antichrist!
Că iată, a acoperit fața pământului cu ostașii lui, și lucrează bine instruiți ca nu cumva să-și piardă
stăpânirea ce o are peste pământ, că el nu poate suporta să înțeleagă că pământul a fost creat prin
cuvântul lui Dumnezeu și că Domnul este Stăpânul puterilor în cer și pe pământ. Și iată,
lucrarea cea potrivnică lui Dumnezeu s-a ridicat în picioare pe pământ și s-a unit cu cele ascunse
în adânc, și și-au ascuns bine fața slugile lui satana, și și-au făcut împărăție ascunsă, și acum dă să
iasă deasupra cu cele lucrate în ascuns și să se dea drept Dumnezeu și să meargă toată făptura Mea
după el.

23
Antichrist şi fiara apocaliptică

O, de când a aflat omul duhului rău că Eu M-am apropiat cu slava pe care o pregătesc de o
bună bucată de vreme pentru arătarea Mea, după cum este scris, și-a făcut ascunzișuri în peșteri și
în stânci și și-a făcut împărăție peste împărăție pe pământul lui Dumnezeu, și lucrează cu dibăcie
și cu înțelepciune omenească, și Eu așa v-am cuvântat când am zis s-o iau pe Verginica întru cele
cerești. Așa ți-am spus: «Ce vei face tu, poporul Meu, când voi lua cuvântul Meu din mijlocul
tău și te voi lăsa pentru o vreme? Că tu vei zice răului bine, și vei zice că omul este Dumne-
zeu». Și iată, vine vremea aceasta, și ea este în fața ta ajunsă, că oamenii duhului rău au luat din
învățătura Mea și au pus-o deasupra lucrării lor ca să nu se vadă, și au furat de peste tot lucrarea
tainelor cerești, pentru că iubitorii lui Dumnezeu n-au avut învățători destoinici peste ei. Și de ce
n-au avut? N-au avut, fiindcă toți cei ce s-au așezat peste turma lui Dumnezeu au făcut legătură cu
cele ale cezarului și au lăsat pe cezarul să intre peste toate cele ale Domnului până ce a nimicit
curățenia și sfințenia cea din biserică, până ce a strămutat tot ce a fost bine așezat de părinți, iar
slujitorii lui Dumnezeu s-au lăsat cumpărați de cele de pe pământ, și apoi s-au lăsat înghițiți de tot
ce este astăzi în lucru, iar pe Domnul L-au înșelat așa cum înșeală mireasa pe mire și înainte de
nuntă și după nuntă, și nu mai este veșmânt adevărat și curat. Așa sunt slujitorii bisericii de azi,
care-și ascund rușinea trădării învelindu-se cu haina nunții, cu haina de mireasă, și înșeală un norod
mare care se strânge la nuntă. Tot așa și cei ascunși sub haina bisericii, înșeală norodul cel mult,
și așa a ajuns vremea orbului care cade în prăpastie bazându-se pe călăuză oarbă. Și precum haina
cea din afară ascunde pe cel întinat, tot așa este și cu lucrarea lui antichrist, care a cuprins totul,
care s-a atins și a pus învățătură de a lui Dumnezeu peste întinarea sa, ca să nu se vadă înșelă-
ciunea sa și ca să tragă de pe cale pe cel ce merge cu Dumnezeu, și să nu știe acesta că duhul lui
antichrist îl momește cu față ascunsă. Și iată că v-a prins și pe voi în mari ispite, și plânge Dum-
nezeu deasupra voastră și vine și vă amintește cele vestite vouă din vreme, că Domnul vede înainte
și vine să vă aducă vouă de știre ca să nu cădeți în ispită, copii ai lucrărilor cerești.

… Eu am venit din cer cu această lucrare de cuvânt și am strâns sub mantia Mea pe cel cu
duhul sărac, pe cel sărac cu mărirea și cu rangul, pe cel curat cu inima, și a fost să vorbesc unui
popor mic cu învățătura, smerit cu inima, umilit sub piatra vremii și depărtat de lucrarea lui anti-
christ, cel cu deșertăciune oarbă și ieșită de la trup. Eu am căutat spre cel cu duhul mic, spre cel ce
știe să se lase mic sub mâna lui Dumnezeu cea ocrotitoare, și a fost să vorbesc cu cei smeriți, care
știu să primească de la Dumnezeu, că iată, duhul măririi de sine a izgonit înțelepciunea din oameni,
și a rămas peste oameni duhul rătăcirii de sine, și înțelepciunea trupească s-a făcut stăpână peste
om și s-a umplut pământul de trupuri. Și a venit duhul rău și a găsit case pustii și a intrat și s-a
așezat și a lucrat înțelepciune din iad, și rătăcirea cea de la sfârșit este mai mare decât în toate
veacurile. Și Se uită Dumnezeu la tine, popor hrănit din mană cerească și adăpat din apa râului
vieții; Se uită și întinde mâna după tine ca să te deosebească și să te cunoască și să te binecuvinteze,
și să te respingă lucrarea lui antichrist atunci când va lucra să pună pecetea cea groaznică
peste tot trupul laolaltă. Eu pentru asta am venit și te-am chemat și te-am ales apoi, ca să stai la
masă cu Mine și ca să pun semnul cel viu peste tine, pentru ca să se zdrobească prin tine puterea
semnului celui rău.

… O, duhule potrivnic, ce-ai făcut tu cu întinderea ta cea rea! Dar ce zdrobire îți pregătesc
Eu ție, și ce biruință se va coborî din cer asupra ta și a servilor tăi, care n-au mai avut odihnă ca
să-ți plinească lucrarea ta cea oarbă! Iată, vine ceasul, și a și venit, să te culc la pământ și să-ți
dezvelesc planul cel mârșav, cu care ai stat ascuns și ai lucrat împărăție mincinoasă. Eu sunt Cel

24
Antichrist şi fiara apocaliptică

ce a făcut ființa ta cea dintâi, dar tu te-ai semețit peste Creatorul tău și ai căzut spre strică-
ciune. Dar iată, cele fără Dumnezeu nu vor mai rămâne, și se va așeza împărăția Domnului și voi
răscumpăra făptura.

… Israele hrănit de Dumnezeu, tu ești unealta Mea cu care voi ara și voi grăpa și voi însă-
mânța din nou, ca la început, și se va arăta din nou Edenul cel sfânt și curat și nestricăcios. (Vezi
selecția tematică: „Taina de mântuire a omenirii - taina nestricăciunii”, - și pe edocr; jumpshare;
authorstream; Google Drive; Scribd; issuu; pubhtml5; joomag; archive; n.r.) Dar fii credincios
și fii mare, Israele, căci cele ce sunt astăzi, nu sunt cele ce vor fi mâine. Nu te lăsa prins sub puterea
banului, că banul este singura unealtă cu care lucrează din toate laturile fața lui antichrist, omul
fărădelegii.

… Ce vei face tu când vei vedea cu ochii duhului semnul pieirii pe care-l folosește anti-
christ? Ce vei face, tată, tu, cel care ai semnul Domnului pe creștetul tău? Te vei îngrozi și vei da
să fugi și vei da să arunci de la tine punga și haina zilei de azi, a stăpânirii de azi. O, dar vei fi
văzut fugind, pentru că tu va trebui să fugi atunci, că vei fi oricum azvârlit pentru semnul de pe
tine, tată. Și cum va fi aceasta? Așa va fi, că nu va putea lucra peste tine semnul lui antichrist, și
toți se vor întreba: „Ce este cu acesta? De ce nu se așează pe el sceptrul nostru?“.

… Ți-am spus din vreme să te îndeletnicești, popor iubit, și să știi să-ți faci singur și să
cunoști darurile lui Dumnezeu, și măiestriile toate să le ai în mijlocul tău, ca să ai timp să te cură-
țești de sub mâna stăpânului cel murdar pe mâini, cel murdar de sânge și de moarte, cel mort față
de Mine. Eu vreau să-l înviez și pe el prin tine. Aceasta e lucrarea Mea cu tine, dar ridică-te dea-
supra răului, ridică-te, că e târziu și nu mai este vreme, și tu trebuie să fii curat, curat și spălat de
cele nelucrate de Mine și de tine. Nu-i niciodată prea devreme, dar e târziu, târziu de tot, tată.
Satana și-a împlinit lucrarea, și iată ce devreme a venit împlinirea lui cea rea, și voi n-ați priceput
ca Dumnezeu. Vreme pentru cei răi nu mai este de mult. Răul și-a plinit lucrarea și cupa sa, dar
am mai zăbovit Eu, tată, ca să vă bag la adăpost, fie cu voia, fie cu spaimă să vă bag sub mantia
Mea, ca să pot slobozi vijelia și cutremurul și focul peste cei ce se cred stăpâni pe lucrul mâinilor
lor, pe lucrul cel rău, pregătit împotriva lui Dumnezeu. (Vezi selecția tematică: „Focul apocalip-
tic”, - și pe edocr; Joomag; authorstream; archive; Jumpshare; Scribd; Google Drive; pubhtml5;
n.r.)

… O, poporul Meu, câte te-am învățat Eu pe tine, tată! Am stat cu tine în sfat așa cum
învață tatăl pe fiii săi, și ți-am spus ce vine și ți-am spus mereu ce să faci ca să fii pregătit. Am stat
ascuns cu tine prin vremea cea roșie și te-am povățuit pas cu pas și ți-am vestit dinainte și am spus
să fii după chipul și asemănarea Mea, ca să nu-și lărgească duhul rău gura ca să te sperie și să te
slăbească și să te înghită apoi. Când te vedeam slab și fricos și încercat de ispite, Îmi întindeam
mâna și nu te lăsam așa, și tu cunoșteai brațul salvării, întins deasupra ta. Așa am fost Eu pentru
tine, popor mititel, popor din vremea aceasta, pentru că nu tu M-ai ales, ci Eu te-am ales pe tine.
Și dacă Eu te-am ales ca să fii al Meu, alege și tu acum, tată, alege-Mă pe Mine și rămâi cu cele
ale Mele, că dacă vei face așa, Eu voi trimite pe îngerii Mei și îți voi aduce hrană cerească și
îngerească după ce antichrist nu-ți va mai da nimic și nu-ți va mai lua nimic un picuț de
vreme pentru încercarea ta întru Mine.

... Scoate de la tine neatenția și veghează, și iarăși zic: veghează bine, creștine, că vremea
e cețoasă și are față ascunsă, și tu trebuie să fii găsit curat și neamestecat. Nu te frământa; ajunge

25
Antichrist şi fiara apocaliptică

zilei grija ei, și Eu voi lucra minuni cu tine, poporule creștin. Dacă tu te-ai frământa, Eu ce mai am
de făcut? Eu sunt Cel ce port grijă de tine, Israele, dar îndeletnicește-te să stai de vorbă cu Mine și
să știi să te hrănești cu cele din cer, și să crezi că celelalte îți vor fi adăugate. Iată, lucrarea lui
Lucifer a intrat în toate trupurile, și unde nu poate mai mult, pune frământare peste cei
neputincioși, dar nu poate omul să adauge nimic la statura sa.

... A ajuns vremea cea grea când s-a așezat urâciunea pustiirii pe scaunul cel lăsat să
fie sfânt, și iată ce șir de slujitori rabdă Dumnezeu, că fac negoț cu Duhul Sfânt și își cumpără
scaune și nu se mai așează astăzi slujitori după descoperire cerească așa cum era așezarea în bise-
rică, și nu mai are cine cerceta și cine judeca purtarea unui slujitor; nu mai are, tată, că seamănă
unul cu altul, de la cel mai mic până la cel așezat în capul turmei, și turma se prăbușește sub
stricăciunea vremii, și numai Domnul are milă de turma cea pribeagă. Nu mai am păstori care să-
Mi caute turma și s-o hrănească din duhul descoperirilor cerești așa cum era așezarea în mijlocul
bisericii Mele, și iată, antichrist se bucură și își desfășoară țărușul și învățătura cea stricată, din
care iau și gustă până și creștinii Mei, și nu mai e durere mai mare în cer.

... ─ Am venit cu Domnul în calea ta, popor al Ierusalimului, și iată, te îmbiu să mergi
atent și să te tragi din fața mâniei care va veni. Sună și tu, așa cum am sunat eu și te-am adunat
în casa ta și a mea, căci casa ta este lucrarea lui Dumnezeu, care te-a hrănit și te-a crescut pe
tine prin mine. Sună și tu, și adună-ți casa și fă sfat și trezire. Fă-ți datoria, așa cum mi-o fac eu,
și ieși din moarte, tu și toată casa ta. O, iată ce te povățuiesc eu: nu mai întinde mâna ca să
mănânci din masa lumii, că tu ești un popor ales de Dumnezeu și deosebit pentru Dumnezeu. Stă
satana pe la toate răspântiile, pe la toate colțurile ca să iei de la el și să mănânci și să bei și să
nu fii curat. El iese în calea ta ca să-ți momească pofta și să te atragă să iei de la el, și el este
întinat și murdar și rob și face lucrare rea pe pământ, ca să-ți iasă ție în cale și să te ademenească.
Și dacă tu nu voiești să intri și să stai cuminte în ograda ta, în grădina ta, măcar atât să faci, să
nu mai iei din mâna celor fără de Dumnezeu. Obișnuiește-te din timp, fiule, și te deprinde să-ți ai
mâinile tale, că oamenii mănâncă oameni, mănâncă mortăciune și fac licoare din iad și pun spur-
căciune în ea ca să te atingă pe tine de spurcăciune și să-ți slăbească mintea și credința și iubirea.

O, nu mai lua, creștine, învățătură de pe drum, căci ceea ce înveți tu, de pe drum luat, nu
este bun pentru tine. Tu ești fiul lui Dumnezeu, și nu te băga în încurcarea limbilor celor străini
de Dumnezeu. Mă uit la tine cum te duci pe drum și aduni știință și îți învălmășești mintea cu cele
scrise de slugile lui antichrist, că toate cele ieșite azi sunt presărate cu otravă din iad ca să te facă
să nu-L mai înțelegi pe Dumnezeu, ca să te facă să dai deoparte cele ce vin de la cer, cele ce
izvorăsc din cuvântul lui Dumnezeu, și să nu-L mai înțelegi pe Domnul apoi.

... Nu iubiți luxul, nu iubiți argintul, nu iubiți poftele veacului acesta. Salvați-vă copiii din
mâinile lui antichrist, că se va frânge inima în voi când veți vedea pe copiii voștri fără de scăpare.
Învățătura de afară este stricată mai mult decât oricând, și îți dezbracă de sfințenie copilul tău.
O, dacă eu aș veni și ți-aș cere un copil ca să lucreze cu mine, tu nu te-ai teme să spui că e al tău
și că nu-l dai. Și decât să te împotrivești, eu nu vin să ți-l cer, că împotrivirea ta ar însemna pieirea
copilului tău, așa cum a arătat Domnul plata împotrivirii. Dar în brațele lui antichrist îți dai
copilul, și la învățătura lui îl lași.

O, creștine, deschide ochii și uită-te bine ce fel de vreme este afară și nu mai lua în glumă
cuvântul lui Dumnezeu care-ți spune să intri sub adăpostul Său și să-ți faci adăpost așa cum te

26
Antichrist şi fiara apocaliptică

învață Domnul. Vine vremea când nu mai poți să te urci pe carul sau pe cămila cezarului, că-ți va
cere semnul, și dacă nu-l ai nu te va primi. Vine vremea să nu mai poți să mergi nici cu corăbiuța
ta, că și acolo ai nevoie de cezarul, de la care nu poți lua și la care nu poți da tu, cel ce n-ai zis
ca el. Dacă tu vei înțelege, va lucra Domnul prin tine sfărâmarea lui antichrist și vei doborî planul
lui și puterea lui, dar agonisește-ți putere prin lucrarea sfințeniei, copilul meu. Fii înțelept, că ți-
a venit Domnul în ajutor ca să poți să-ți faci adăpost și ca să asculți, căci de la lucrarea ascultării
de Dumnezeu va răsări sfărâmarea lucrării potrivnice lui Dumnezeu. Domnul strigă de multă
vreme și îți spune de mult, fiule. Deschide cartea acestei lucrări, și nu vei mai putea spune că nu
ți-a cerut Domnul să ieși din cele ce sunt astăzi.

Eu iar am să sun și am să te mai strâng ca să mănânci cu Dumnezeu și să-ți aduc la timp


cele ce mai sunt, iar tu adună-te de pe drum și intră și veghează și te roagă. Te-ai supărat pe mine,
popor iubit, când ți-am vestit să stai în căsuța ta și să lucrezi sfințenie peste tine, că nu mai e
vremea să ieși și să treci printre morți. Dar eu știam și știu de ce ți-am cerut să nu mai ieși, și tu
nici acum nu înțelegi cum vine această taină și de ce am venit ca să ți-o spun. În lume-i numai
moarte, creștine. Mâinile și lucrul lumii sunt murdare și întinate, și tu ești popor binecuvântat și
cu mâini binecuvântate. Învață-te să fii gospodar peste tine. Învață să fii cum au fost cei de la
început, că tot pământul va fi să fie scos de sub talpa lui antichrist, și tu vei fi așezat pe pământ
nou, după cum Domnul ți-a făgăduit.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 28-08-
1993
***

Eu sunt. Pace vouă! Cuvântul lui Dumnezeu este numele Meu, și am deschis cerurile și vin
mereu și săvârșesc ceea ce este scris pentru vremea în care suntem ajunși cu veacurile lui Dumne-
zeu.

Eu sunt Cuvântul, măi copii ai lucrului Cuvântului. Bucurați-vă că numele vostru este scris
în această lucrare a zilelor de dinaintea arătării Mele peste pământ, dar bucurați-vă așteptând și
împlinind lucrul slavei în care sunteți așezați. Bucurați-vă și răscumpărați vremea, iubiții Mei, că
vremea este să încep să judec și să Mă războiesc întru dreptate, căci adevăr și credință stă scris pe
numele Meu, și nimeni nu înțelege numele Meu. Numele Meu este Cuvântul lui Dumnezeu, și
nimeni nu înțelege numele Meu. Numele Meu și cuvântul Meu este sabie ascuțită, și Eu vin să
lovesc cu ea pe cei ce nu înțeleg numele Meu, pe cei păgâni cu credința și cu viața, și vin să stau
la cârmă cu cuvântul Meu, căci acesta este toiagul cu care voi sta păstorind și împărățind peste
împărați și peste domni și peste înțelepți, și cu acest toiag voi răpune Eu pe viteji și pe căpetenii și
pe împărați și voi zdrobi proorocia mincinoasă de la toți cei care au purtat semnele fiarei închi-
nându-se chipului ei. Eu sunt, și cu voi sunt, și vă însoțesc cu numele Meu, care se cheamă Cu-
vântul lui Dumnezeu, căci fiara nu mai are pace, nu mai are astâmpăr, dar toți slujitorii ei vor fi
dați spre mâncare păsărilor, după cum este cuvântul lui Dumnezeu. Întăriți-vă ca niște viteji, ca
niște fii ai Cuvântului lui Dumnezeu, măi copii, că pentru voi nu mai este altă lucrare. Aceasta este
lucrarea pe care o aveți coborâtă de la Mine, și cu Mine la voi.
Extras din Cuvântul lui Dumnezei peste soborul de la ieslea cuvântului, din 17-10-1993
***

Grăiesc cuvânt ceresc peste ieslea cuvântului Meu din mijlocul României. Eu sunt Domnul
duhului și al trupului tău, căci trupul tău este de la trupul Meu și până la plinirea vremii cerurilor,

27
Antichrist şi fiara apocaliptică

o, România Mea, țara alegerii Mele! Și de ce te-a ales Tatăl Meu pe tine? O, tu te-ai născut odată
cu Mine pe lume. Ți-a făcut Tatăl Meu un trup, odată cu trupul Meu ți-a făcut ție trup, și a suflat
apoi peste trupul tău duh de viață, căci a venit la tine cel întâi chemat al Meu și te-a încreștinat și
te-a botezat întru numele Meu și de aceea te numești întâia chemată între neamuri. Dar neamul tău
știe, oare, taina aceasta? Crede, oare, minunea aceasta cerească?

Erai frumos lucrată în mijlocul neamurilor pământului, căci pământul tău poartă o taină
mare, pe care tu nu o știi, și taina aceea te-a învățat în taină să fii cuminte și să nu dorești
nimic din ceea ce este al aproapelui tău, și numai tu ai împlinit porunca aceasta între nea-
murile pământului. Și te-ai păstrat mireasă Mie, căci Tatăl Meu M-a logodit cu tine la nașterea
ta, și a sălășluit Dumnezeu în tine cu Duhul, pentru că tu nu ai iubit alți dumnezei, de la nașterea
ta și până la capătul bisericii cea dintâi, care a viețuit cu trupul în mijlocul tău. Iar tu apoi, tu, din
una curată și neîntinată, te-ai lăsat amăgită, și s-a ales din tine, apoi, la dreapta și la stânga, și oile
Mele cele credincioase au rămas puține la dreapta Mea, iar celelalte, dând să Mă despartă în două,
și-au rupt cămașa cea dintâi și au luat o cămașă nouă și o purtare nouă, și ai devenit din una, două,
biserica Mea, căci în tine, Românie, a lucrat Tatăl Meu proorocia cea din urmă, și tu nu ai cunoscut
aceasta. Iar când diavolul a fost slobozit ca să lucreze înaintea venirii Mele, după cum este
scris, tu, biserica Mea, nu ai vegheat atunci, și a pătruns în tine păcătuire, și ți-ai întors fața ta de
la părinți și de la Mine. Și iată, taină neînțeleasă, că dintr-o femeie desfrânată, dintr-o biserică
desfrânată care a înșelat pe Iubitul ei, s-a născut antichrist, cel care te-a prins în păcat, și te-
a pustiit mereu de atunci, și ți-a murdărit veșmântul trupului tău. Dar Mirele tău te răscum-
pără și face din mijlocul tău salvare ție, căci tu ai fost dintru început în dreaptă credință, și Domnul
tău nu uită veșmântul tău cel dintâi.

Eu sunt Cel ce am cheile morții și ale iadului; le am de atunci de când l-am legat pe cel rău
ție, iar ție ți-am dat cheia împărăției Mele ca să stai în ea și să nu ieși din ea și să nu te duci să
lucrezi la alt stăpân. Dar iată, duhul potrivnic a fost slobozit la vremea sa și a înconjurat cetatea
ta, dar Eu vin iar și ca și atunci voi birui pentru tine, biserica Mea cea de la sfârșit. Dar străină ești
tu de început, străin e omul de la sfârșit, străin este de început, căci cel de la sfârșit nu s-a jertfit cu
trupul și nu a cunoscut pe cel ce ucide duhul său, pe cel ce a înconjurat cetatea duhului său. Dar
iată, Eu sunt în mijlocul tău, și tu nu cunoști vremea cercetării tale, care vine cu Mine la tine, căci
Eu am început să sun din trâmbițe (Prima trâmbiță apocaliptică: prooroc preot Iosif Trifa, n.r.)
(Vezi selecția tematică: „Trâmbiţele apocaliptice”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; jo-
omag; archive; Google Drive; Scribd; issuu; pubhtml5, n.r.) odată cu dezlegarea celui rău (Anul
1921: înființarea Partidului Comunist din România, n.r.) și am lucrat lucrarea Mea, și voi birui
prin ea, căci din tine, Românie, am ridicat lăstari și am sunat în toată vremea cea roșie, și a fost
treaz Duhul Meu în mijlocul tău. Și va învia în tine biserica cea dintâi și se va zidi din nou, căci
Dumnezeu lucrează și unește sfârșitul cu începutul, și va fi Ierusalim ceresc pe pământ.

O, dacă Eu nu aș fi scurtat apăsarea acestor zile, nu ar mai sta nici un trup înaintea Mea,
dar pentru cei cu duhul smerit, Eu ascund fața urgiilor care sunt peste lume ca să încerce pe toți
câți locuiesc pe pământ. Iar tu, Românie, vei fi Mie domnie, și cel necurat va fi luat din tine.
Scoală-te, ca să-Mi auzi glasul și ca să cinez cu tine, căci Tatăl Meu așează în tine nuntă cerească
și biserică curată, și va da fiecăruia după cum este fapta sa. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, din 21-
11-1993
***

28
Antichrist şi fiara apocaliptică

... Adevărul grăiesc că e gata să se înlocuiască știința pământească cu știința cerească. E


gata să se înlocuiască pământul murdar cu pământul curat. E gata căderea și pieirea lui satana, cu
tot ce este al lui.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 10-04-1994
***

… O, Israele, nu cumva să te iei după omul care lungește suferința, care lungește veacul
cel rău, care nu vrea să vină Domnul cu împărăția Sa cea fără de veac, cea fără de sfârșit. Uită-te
tu, că dacă pui zece dascăli să-ți arate drumul și Scriptura, nu se potrivesc unul cu altul. Și
cum mai vine asta? Și iată, lumea nu se trezește ca să vadă că străjerii ei nu străjuiesc de la
Domnul, și străjuiesc de la ei. Să nu mai zică lumea că este cu Mine, că mai mare păcat are dacă
zice așa. Și iar vă zic vouă: una este să zici biserică cu slujitori, și alta este să zici biserică a lui
Iisus Hristos, cu slujitori ca Iisus Hristos, ca Învățătorul ei, Iisus Hristos.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 09-06-1994
***

O, popor creștin, Eu, Domnul, am lucrat ca să dau libertate credinței tale și te-am ajutat să
fii și azi cu Mine, împlinind voia Mea, că dacă am luat-o pe Verginica la cer, Eu te-am pregătit și
mai departe, ca să ajung cu tine până la zilele biruinței, ca să-Mi aduc aminte de pașii tăi care au
umblat pe cărăruțele tainice ale satului acesta, de veneai la izvorul cuvântului ceresc. Atunci veneai
pe furiș, (În vremea prigoanei dictaturii comuniste, n.r.) iar acum vii cântând, tu și fiii tăi, popor
iubit de Dumnezeu. Te strecurai pe furiș, ca să ocrotești vasul Meu prin care vorbeam cu tine,
să ocrotești trâmbița Mea din care-ți glăsuiam ție cuvântul Meu ceresc, că stătea în calea ta
vânătorul lui antichrist ca să te dea pe mâna prigonitorului, ca să-Mi bage unealta Mea la
tăcere, la închisoare, măi poporul Meu, căci așa au suferit toți cei care au stat în lucrul Meu
ceresc. Am suferit în om, în omul care a purtat în el Duhul Meu Cel Sfânt, căci Verginica a fost
locașul Duhului Meu Cel Sfânt, și lumea n-a știut. Numai tu, poporul Meu, numai tu, tată, ai știut
și ai văzut ce am lucrat Eu peste tine, și iată, tu ești martorul Meu și ești cu Mine, tată, căci te-am
trecut prin vreme cu ceață și te-am adus la zilele tale de sărbătoare, și iată, cuvântul Meu coboară
și azi înaintea ta, căci Verginica are rodul în picioare, are ucenici, și ucenici din ucenici.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului din 28-08-1994
***

Cuvântul Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh întocmește sfat și lucrare de cuvânt peste
Israel.

Binecuvântat să fie sfatul Domnului și lucrul cel din Israel.

Pacea Mea v-o dau vouă, celor adunați acum la sfat cu Mine; voi cu Mine, și Eu cu voi,
tată, că nu mai este om care să Mă iubească astăzi pe Mine, și nu mai este nimeni cu care să vorbesc
Eu, Domnul.

Iată, vin cu harul Meu ca să-l pun peste voi, fii lucrători în Israel. Pe vremea lui Israel cel
după trup, a pus Moise din număr în număr lucrători, a pus mulți lucrători, a pus după numărul lui
Israel, și apoi, duhul lui Moise s-a coborât peste cei mai de seamă lucrători, și aceia au început a
prooroci și a lucra peste Israel cu lucrul Domnului. Pe vremea aceasta am început cu voi ca să-l

29
Antichrist şi fiara apocaliptică

întocmesc pe Israel cel ce a fost făgăduit lui Avraam, măi fiilor, dar de data aceasta trebuie să
lucrăm numai bine și cu mare credință în cuvântul lui Dumnezeu, și cu mare atenție la lucru, căci
vai, dacă ceva din lucrul Meu s-ar strica în vremea aceasta, că vremea e pe sfârșite, tată.

… Regele Irod, de teamă să nu piardă tronul și stăpânirea, s-a ridicat să omoare pe cei mici,
printre care eram și Eu copil atunci, că el aflase de la magi că Eu voi fi Împăratul lumii, dar Irod
cel negru n-a înțeles că împărăția cea din cer nu are nevoie de cea văzută, de cea peste care stăpâ-
nește omul. Așa și preoții de azi, care s-au așezat să stăpânească și nicidecum să se facă pildă
turmei, se tem ca nu cumva să-și piardă stăpânirea peste lume, ca nu cumva să piardă laptele supt
de la truda omului cel necăjit pe pământ, că omul de azi e pe pământ, nu este în cer, și e necăjit și
nu vrea să nu mai fie necăjit. Așa au fost mereu oamenii; au tras de viață, de parcă ar fi fost să nu
mai moară, bieții de ei. Așa și azi, și nimeni nu se mai oprește să gândească la întâlnirea lui cu
Dumnezeu. Omul de azi s-a făcut zmeu, și se zbate să aibă și să facă, și uită ce este omul, căci
omul este o suflare. O, și mult am iubit Eu pe om, dar n-a înțeles omul pe pământ, și Eu, tată, sunt
fericit că te am pe tine, Israele, și te păzesc, tată, în toată vremea, și te țin în palma Mea și Mă
bucur de tine când te văd cu tragere de inimă și cu inima ta în inima Mea.

… Eu am spus poporului Meu să se așeze pe cruce, ca și Mine, și poporul Meu n-a înțeles
de chemarea aceasta, n-a înțeles ce înseamnă să te lași crucificat în numele lui Iisus Hristos, Care
S-a dăruit pe Sine omului.

Iată, fiilor, ce deosebire mare: una este să fiu Eu, Domnul, în inima ta, și alta este să fii tu
în inima Mea, o parte din inima Mea, măi fiule din Israel. Eu sunt în inima ta, dar nu sunt mereu,
căci inima ta mai trage și la tine, și ca tine, și atunci Eu sunt lăsat afară din ea. Dar în inima cea
trupească, e greu de Mine în așa adăpost, și de aceea am rostit Eu și am zis: «Fiule, dă-Mi inima
ta». N-am zis ca să stau Eu în ea. Ți-am cerut-o ca s-o iau și ca s-o ascund în inima Mea, unde nu
mai moare, precum nici Eu nu mor. Fii atent, fiule lucrător, că Eu te-am învățat azi taina aceasta.
În inima ta ești tu, dar în inima Mea sunt numai Eu, Domnul.

Mare este taina cuvântului biserică. Fiilor, inima Mea este biserică. Aceasta înseamnă
biserică și nimic altceva nu înseamnă biserică. Vino, fiule, în biserica aceasta, al cărei cap și a cărei
inimă Eu sunt.

Iată, fiilor lucrători, strig prin voi peste Israel și zic: Israele, dă-Mi, fiule, inima ta, ca s-o
iau și s-o așez în inima Mea. Eu sunt viața, fiule, și v-am dat-o vouă, v-am dat vouă Trupul și
Sângele Meu, inima Mea; Eu sunt viață fără de moarte în fiecare zi, cu fiecare zi. O, fiule, cum de
n-ai putut tu să te lași plămădit de mâna Mea ca să te fi luat în inima Mea și să vezi ce n-ai văzut
și să știi ce n-ai știut? Iată, azi, nu știi ce lucrez Eu. Ți-am vorbit, Israele, de viață fără de moarte,
și tu nu știi ce este această viață. Ți-am promis de mult să-ți dau acest dar, și iată, azi tu nu-l ai.
Tu nu te-ai smuls din lume, tu nu te-ai pus pe cruce, tu nu te-ai dat Mie așa cum M-am dat Eu ție,
și iată, tu vii la masa Mea și încă nu știi ce este masa Mea. Masa Mea sunt Eu, Israele. Mă așez pe
masă ca să Mă dau spre hrană și spre viață ție, spre viață fără de moarte, și tu, Israele, nu te-ai lăsat
vindecat la ochi și la inimă. Ochiul tău trebuia și trebuie să vadă cele ce nu se văd. Eu sunt venit
cu taine mari și nu pot să ți le descopăr, pentru că nu te-ai lăsat pe cruce, ca apoi să înviezi prin
cruce și ca să vezi apoi dincolo de cele ce se văd. N-am avut, Israele, în tine decât trupuri, fiule.
Am și Eu trup, dar Eu Mi l-am răstignit în numele Tatălui Meu, și apoi M-am împărțit la cei săraci.
Răstignitorii Mei M-au pus pe cruce, și Eu am stat să Mă pună, fiule. Dar pe tine te pun Eu pe

30
Antichrist şi fiara apocaliptică

cruce, și nu te doare așa cum M-au durut pe Mine rănile trupului și cuiele și spinii. Pe tine nu te
dau pe mâna răstignitorilor. Cu tine este altfel, și tot nu te lași ca să fii ca Mine și cu Mine, Israele,
poporul Meu. Răstignitorii M-au dat pentru cei ce cred în Mine, dar ei n-au știut ce au împlinit.
Așa și preoții de azi, tot răstignitori sunt pentru Mine, dar ei fac altă răstignire, mai dureroasă
pentru Mine decât cea de atunci.

Te duci, creștine, la biserică și îți dă preotul Trupul și Sângele Meu, și preotul este răstig-
nitorul Meu și tu nu crezi ce-ți spun, și nu pot să vorbesc cu tine durerea Mea. Alta este să Mă iei
pe Mine din mâna unui răstignit, și alta este să Mă iei din mâna unui răstignitor, căci preoții care
stau peste lume, aceia Mă răstignesc cu faptele lor și nu stau cuminți ca omul răstignit, care, pe
cruce fiind, nu poate curvi, nu poate fura, nu poate înșela, nu poate ucide și, ca unul ucis, nu poate
face rău. Omul care se cheamă că stă pe cruce, acela își răstignește trupul și poftele și patimile
trupului, acela este un răstignit. Din mâna unuia ca acela trebuie să vină la tine Trupul și Sângele
Meu, nu tot de la răstignitorii Mei, măi Israele. Răstignitorii Mei de atunci, nu L-au cunoscut pe
Fiul lui Dumnezeu, că n-au crezut în El, dar preoții de azi, care s-au dus să ia preoție, aceia, chiar
dacă nu cred în Mine, s-au dus să ia, în numele Meu, Trupul Meu și să-l junghie și să-l vândă lumii
pe bani, măi Israele. Du-te tu la spovedit și la împărtășit fără să-i dai bani preotului, că nu-ți dă ce
are el de vânzare. El de vânzare M-a luat, și nu de altceva, și cu banii pe care-i ia de la tine pentru
vânzarea Mea, ce face preotul cu banii aceia? că nu-i pune pentru biserică, fiindcă biserica în-
seamnă tu și Eu, Eu și tu, și săracul cu duhul, și cel ce plânge, și cel prigonit, și cel curat la inimă.
Dar biserica de azi este peșteră de tâlhari, ca și atunci, este locul unde sunt vândut Eu pe bani, ca
și atunci, și preotul ia bani pe Mine și își face gustul patimilor sale și își face împărăție din fiare
vechi și din deșertăciune, și preotul este răstignitorul Meu, nu este răstignit ca și Mine, și lumea se
înșeală și se încântă, că zice că preotul o duce la groapă când moare. Da, la groapă o duce și atât,
și de la groapă mai încolo n-o mai poate duce, că nu este călăuză bună preotul de azi. Preotul
trebuie să lumineze cu viața lui întru Mine, dar nu așa ce se întâmplă azi cu această ceată de răs-
tignitori.

Eu, tată, mereu trebuie să vă aduc pe masă Scriptura aceea care spune: «Cei ce sunt ai lui
Hristos, aceia și-au răstignit patimile și trupul și poftele trupului și umblă în duhul», și numai
aceia sunt ai lui Hristos. Ceilalți nu au cum să lucreze ceva din Hristos. De aceea, Israele, te-am
pregătit și te-am ridicat dintre oamenii lumii ca să încep cu tine biserică după asemănarea Mea, că
Eu sunt capul bisericii, Cel spre hrană vie, Cel spre viață fără de moarte. Cei ce sunt ai lui Hristos
nu stau la masă cu cei fără de lege, iar în biserica lumii se adună tot felul de trupuri care cu faptele
lor răstignesc și iar răstignesc pe Fiul lui Dumnezeu, Care a dat numele Lui oamenilor, l-a dat ca
să-l poarte, căci creștin înseamnă Hristos, și cine mai poartă numele Meu? Iată, creștin înseamnă
Hristos, măi fiilor.

Ai grijă tu, și toți lucrătorii cei puși, aveți grijă de preoții care ajută pentru hrana poporului
și pentru dezlegarea poporului. Aici trebuie grijă mare în toată vremea care mai este. Preoții să nu
lucreze singuri, că ei nu știu mersul și statul poporului. Creștinul cel greu să nu îngreuieze inima
preotului și să nu fure hrana, tată. Să nu se facă creștinul fur de cele sfinte, și să fie creștinul
împăcat cu Domnul și cu păstorul și cu apostolul și cu vestitorul, și să-și dezvelească creștinul
viața și inima înaintea Domnului, înaintea bisericii și nu pe furiș și nu să îngreuieze inima preotu-
lui.

Nu te poate ajuta numai preotul, tată, nu așa, să nu faci așa ceva. Preotul doar să-ți facă

31
Antichrist şi fiara apocaliptică

rugăciunea de împăcare cu Mine și cu poporul. Auzi tu? Rugăciunea de împăcare cu Mine și cu


poporul, tată. Cel ce mai are de ascuns ceva, acela este fur. La împăcare cu Mine nu poți veni pe
ocolite, ci pe drumul cel văzut, tată.

Fiți atenți, că se duc la spovedanie creștini care nu cred în lucrarea Mea, care cârtesc, care
hulesc, care pun piedici celor ce merg, care vă învinuiesc de mândrie. Aceia să stea la stânga și să
nu ia din masa poporului Meu. Aceia să se ducă să ia de la răstignitorii Mei, care Mă dau spre
vânzare pe bani, că o mulțime de creștini au nădejde în preoții din lume, dar Eu în acești preoți n-
am nădejde, de vreme ce sunt răstignitorii Mei. Ei nu stau răstigniți cu trupul lor, ei calcă poruncile
Mele și Mă vând pe Mine la lume pe bani, și cu banii își fac nevoile lor. Dar preoții care au rămas
cu sfințenia și cu lucrarea aceasta de cuvânt, să stea răstigniți pe cruce și așa să dea Trupul și
Sângele Meu la creștinii Mei, că Eu, măi fiilor, de pe cruce am dat Trupul și Sângele Meu la cei
ce au crezut în Mine, la cei ce cred în Mine; de pe cruce și nu din desfătări trupești, ci din răstignire
trupească, fiilor.

Eu numai după răstignire Mi-am dovedit deplina Mea dumnezeire, și am arătat-o oame-
nilor care credeau în Mine, căci credința face minuni, nu altceva face minunile. Credința omului
face să se vadă lucrarea Mea prin minuni, și ține minte ce te învăț Eu acum și ce scriu Eu în carte
acum. Un creștin credincios poate să facă din orice om pe care-l are în cale un preot al minunilor.
Dacă preotul ar fi bun și credincios și drept, și dacă cel care vine la preot nu crede cele cerute de
la Dumnezeu, nu face Domnul minune, tată. Crede tu ce-ți spun și adu-ți aminte cele ce spuneam
Eu, că așa spuneam: «Crezi tu că Eu pot să te ajut? „Da, Doamne, cred, ajută-mi să cred“». Iar
Eu, întru smerenia Mea, îi dădeam dreptul de făcător de minuni unui astfel de om, și îi spuneam:
«Mergi, fie după credința ta», sau îi spuneam: «Du-te în pace, credința ta te-a mântuit». Acestea
toate le iau din lucrarea Mea și ți le amintesc, tată, ca să te deprinzi cu smerenia Mea întru tine, ca
să crezi așa cum credeam Eu când Tatăl Meu lucra minuni la credința omului.

Iată astăzi cum se ridică preoții, și nu e bine așa, tată. Nu e bine fără de alegerea Mea, nu e
bine, și nu crede preotul de azi că nu e bine așa.

Cum ar trebui să se așeze un preot? Cei ce așează preoți, aceia trebuie să semene cu Mine,
Cel ce am așezat preoți, iar preoții trebuie să fie numiți după ce sunt cercetați așa cum scrie în
Scripturi. Cel ce este să fie ales preot, acela trebuie să nu fie născut din desfrânare, și trebuie să fie
ridicat din cetatea sa, ca să-l cunoască bine cei din cetate; trebuie să fie ales la această slujire dintre
cei mai buni. Iată, tată, cum se lucrează. Se lucrează așa cum am lucrat Eu în poporul Meu. Iată
cum așez Eu preoți și slujitori. Eu ridic din poporul Meu, nu iau din altă parte, nu iau din altă viță,
nu iau din lume pentru poporul Meu. Altfel nu e ca Mine, și e ca lumea.

Eu așa lucrez, și am începătură nouă și am luat-o de la capăt, că n-are, tată, cine să mai
ungă în vremea aceasta, căci răstignitorii Mei nu pot numi în lucrul Meu. Eu am lucru curat și
deosebit, prin sfințenie, și fiii Mei să nu se atingă de ce nu este curat, că dacă se atinge fiul acestei
lucrări de ceea ce nu este curat, Eu nu-l primesc pe acela, după cum este scris: «De ce este necurat
să nu vă atingeți, și Eu vă voi primi pe voi, și prin voi voi primi pe cei ce vin spre sfințenie, și Îmi
veți fi Mie fii, iar Eu vă voi fi Tată».
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului apostol Andrei, din 13-12-1994
***

32
Antichrist şi fiara apocaliptică

Eu îți spun, Israele, să te pregătești bine cu trupul și cu sufletul și să mergi la scaunul de


pocăință, și să mergi fără păcate, că mult Mă înțeapă duhul rău în coasta Mea durută și sângerândă
când te aude pe tine că încă ai mai avea păcate. Aș vrea să nu mai ai păcate, tată, și am dat de la
Mine un om ca să te hrănească cu Trupul și Sângele Meu, ca să nu mai fii tu amestecat cu cei care
Mă răstignesc, că preoții bisericii lumii, toți Mă răstignesc, Mă răstignesc greu, că au mâinile pline
de păcate, și au trupurile pline de plăceri și de carne, că ei nu mănâncă semințe și mustul din
semințe ca tine. Ei mănâncă untdelemn mort, (Untdelemn dublu rafinat și nu untdelemn presat la
rece, n.r.) nu untdelemn viu; mănâncă ungere moartă, și la Mine toate au viață, fiule. Sămânța are
viață în ea, iar mirul ei unge viața și sufletul și inima, dar mirul acesta când e pus pe foc ca să facă
cu el ce face cu alcoolul, (Rafinare, n.r.) acel mir ucide și sufletul și trupul, și nimeni nu mai știe
că de mult s-a atins antichrist de untdelemn și de vin. Ți-am adus un slujitor care stă curat cu trupul
și i-am zis să stea cu tine și să te hrănească pe tine întru curățenie și întru cumințenie, ca să te
smulg pe tine din brațele străinilor tăi, care nu sunt din această lucrare. Omul care Îl ia pe Iisus
Hristos trebuie apoi să nu mai facă păcate, ca nu cumva să-L bage pe Domnul în mădular stricat și
mort mereu. Ai văzut, tată, sămânța se dă o dată jertfă, și după aceea își face un trup nou și ți se dă
ție spre hrană. Așa și trupul omului păcătos, să-și lase păcatele și să-L ia pe Domnul, și după aceea
să nu mai facă păcat în trupul său și cu mădularul său, că acela se face mădular al lui Iisus Hristos.

Am fost cu mare îngăduință două mii de ani, și de atunci numai în mormânt am stat și
numai din mormânt am lucrat, căci chiar dacă am avut preoți cu viață curată în trup și în duh, dar
pe Mine M-au dat tot la omul care a făcut mereu păcat, și am intrat în mormânt mereu, fiule, în
omul care era mormânt pentru Mine. Sau dacă omul cel ce se apropia era curat, așa cum au fost și
mulți dintre fiii tăi, Israele, dar n-ai avut preot curat, tată, și ai avut preot străin de poporul tău și
de viața ta, și n-ai avut ce-ți trebuie. Am luat un martor din biserică (Ioan-Irineu, n.r.) și i-am dat
cuvânt să se facă arhiereu, și cuvântul Meu l-a făcut arhiereu, și l-am păstrat în lucrarea Mea și l-
am purtat prin cuvânt și l-am scris în cartea aceasta ca martor de pe pământ, din biserica cea de pe
pământ, ca să mărturisească această vreme și lucrul Meu cu tine, poporul Meu, lucrul cuvântului
Meu peste tine. Și am pus prin cuvânt ungere peste locul grădinii Mele de azi, și am ridicat piatra
legământului cel curat, și am pus la temelia ei chipul Meu și legea Mea cea sfântă, și am zidit pe
această temelie fii cu ungere cerească prin cuvântul Meu cel din cer. Și la această așezare nouă am
avut martor arhiereu de pe pământ, numit de Mine prin lucrarea Mea, că el a fost cu lucrarea Mea
demult, demult, tată, și a fost cu trupul curat, și l-am adăugat atunci poporului Meu și l-am făcut
martorul Meu, și iată, el mărturisește de la temelia Mea cea nouă. El este plăpând și cu pașii legați,
căci l-au dușmănit arhiereii cei trupești și i-au oprit pasul și glasul, dar Eu am lucrat prin el și cu
el ce am avut astăzi de lucrat și ce a fost de intrat în vreme, în istoria vremii, și iată, țipă duhul cel
potrivnic, țipă de durere și nu știe cum să-și mai facă loc, dar în zadar își face, că Eu Mi-am lucrat
lucrarea Mea, și ea mărturisește, și acest martor al Meu este mare întru Mine.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Întâmpinării Domnului, din 15-02-1995
***

Sun din trâmbiță peste tine să te pregătești cu post de patruzeci de zile, și vom întâmpina
sărbătoarea deschiderii cărții, a desfacerii peceților cărții, iar tu ești scris în cartea aceasta și
te numești Israel, popor al Domnului. (Vezi selecția tematică: „Cartea Mielului”, - și pe edocr;
jumpshare; authorstream; joomag; Google Drive; Scribd: pubhtml5; issuu; archive.org; n.r.) Să
vină străjerii, să vină sutașii tăi înaintea ta și să-ți aducă cuvântul Meu ca să-l împlinești, și să
rămâi apoi pe veci în sfințenie cerească pe pământ și în trupul duhului tău, căci trupul tău fi-va să

33
Antichrist şi fiara apocaliptică

se vadă templu al Meu în vremea care mai este, și va umbla după tine omul care va căuta pocăință
și scăpare.

Fiule, poporul Meu, să postești, tată, patruzeci de zile; să nu te mai dai la mâncări timp de
patruzeci de zile. Îți voi da putere mare, fiule, poporul Meu. Îți voi da saț ceresc, Israele, iubitul
Meu fiu. Mănâncă, tată, pâine după ce trece ziua. Mănâncă, fiule, grâu, așa cum a mâncat Rut,
fiica Moabului, care a găsit milă în Israel culegând spice de grâu de pe urma secerătorilor. Rut era
rudenie cu neamul lui Avraam, și am adăugat-o lui Israel și am scris-o în numărul strămoșilor Mei
cei de după trup. Iată ce face postul, căci pe această fiică a condus-o spre Dumnezeul lui Israel.
Omul care mănâncă grâu, acela se îndumnezeiește în duh și în trup, căci taina bobului de
grâu este ca de aici și până la cer de mare, fiule, poporul Meu; este o putere mare în om. Eu
i-am deprins pe apostolii Mei întru această taină, și vreau să te deprind și pe tine, Israele de azi,
popor de apostoli de la sfârșit. (Vezi: „Evanghelia păcii a lui Ioan”, n.r.) Vreau și tu să mănânci
grâu, și îți voi da multă, multă sănătate dacă Mă vei asculta să iubești hrana aceasta; și îți voi da
duh de sfințenie, căci bobul cel viu de grâu va lucra în tine și Mă va crește pe Mine întru tine, și tu
Mă vei iubi cu mare har și cu mare iubire. Vin să te pregătesc bine și să te învăț să mănânci sămânța
de grâu și sămânța de untdelemn, lapte și miere din cele crescute de Mine pentru cel sfânt de pe
pământ. Vin și Mă zidesc prin cuvânt înaintea ta și îți dau învățătură de înțelepciune a vieții fără
de sfârșit, căci va fi să treci cu Mine o punte, ca să nu rămâi să guști și tu din sfârșitul lumii. Iată,
lumea va rămâne pe pământ și îi va sluji lui antichrist, dar cu tine voi fi Eu, și îți voi sfinți
trupul și mintea și îți voi binecuvânta pâinea și apa și sămânța de grâu și de untdelemn, și îți voi
binecuvânta roadele cele curate, bucate curate din pământ binecuvântat de Mine. Postul este de
folos numai celor ce iubesc postul. În vremea postului cel curat diavolii nu mai au curajul asupra
ta, iar îngerii se desfată cu cei ce postesc. În vremea postului trebuie să se stingă mândriile, pre-
tențiile și vicleșugul cel ascuns din om, dar omul lumii de azi nu știe rostul și puterea postului.
Postul însănătoșește pe om și îl hrănește sufletește. Tot trupul omului trece spre însănătoșire
prin post. Omul, tată, nu crede că toată boala trupului și a sufletului vine de la mâncare și de la
pântecele cel cu mâncare. Nu mai crede omul așa ceva. Zice omul că nu are vitamine dacă nu
mănâncă, așa zice omul științei. O, are dreptate omul științei, dar nu știe cum să aibă. O, dacă omul
omoară mâncarea și numai apoi o mănâncă, și dacă așa face cu toată viața din mâncare, de unde,
tată, să aibă mâncarea viață și putere? Mâncarea este muncă trupească, iar postul este muncă du-
hovnicească, măi fiilor. Proorocii aveau postul peste viața lor, și de aceea vorbea Duhul Sfânt peste
ei. Cine, Israele, să mai creadă că glasul Meu cu tine este Duhul Sfânt de peste tine? Tu, poporul
Meu, ai avut rânduială de post și de mâncare și de trăire și de sfințire, tată. Ferice ție dacă M-ai
ascultat! Iată, dacă nu M-ai ascultat întru toate, ascultă-Mă, poporul Meu, ascultă-Mă întru toate,
până la punte, tată, și vei vedea apoi pentru ce M-ai ascultat.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu pentru România, din 04-03-1995
***

Iată, poporul Meu, te-am luat de pe mâna învățătorilor care te învățau și care te hrăneau din
mâna lor, că Eu am ajuns la mâna celor ce se pun învățători și aceia au pus stăpânire pe Mine și pe
cele ale Mele, și Eu stau răstignit și întemnițat sub mâna lor și nu pot mișca din cuie, și nu pot ieși
spre lucru prin gura și prin calea lor, că ei fac altceva cu Mine. Eu prin aceia am ajuns marfă de
câștig pentru ei, și aceia stăpânesc mulțimile necunoscătoare, le stăpânesc sub numele de învățători
ai lui Iisus Hristos. Acești învățători învață pe oameni dacă învață, dar pe ei nu se învață nicidecum.
Ei nu fac ce am făcut Eu ca să îndumnezeiesc pe om. Ei zic că Mă păcălesc pe Mine, dar păcăleala
a căzut pe capul lor, că Eu te-am întocmit pe tine și ți-am dat har, și în tine Mă odihnesc, și am

34
Antichrist şi fiara apocaliptică

însemnat în vreme țăruș nou și ungere nouă și biserică așa cum am lucrat la începutul Meu
între oameni, și am plecat din mijlocul slavei deșarte, care Mă pusese pe Mine la zid ca să se
folosească de numele Meu peste ei. N-am mai putut purta înjosirea și închisoarea și crucea. Am
rupt legăturile și am ieșit, și am născut din pietre fii, precum era scris în Scripturi, și Mi-am făcut
odihnă în mijlocul tău, poporul Meu iubit. O, ce mult te-am iubit, dar înțelegi tu, oare, ce am făcut
Eu pentru tine ca să te întocmesc? O, tată, cum să nu țipe cei ce M-au ținut în undiță pentru câștigul
lor? Aceia își făceau ucenici pentru câștigul lor, dar tu Îmi faci Mie ucenici. Tu faci cerului fii, și
Îi faci lui Dumnezeu împărăție nestricăcioasă și Mi-o dai să Mă odihnesc în ea, că Eu Mă odihnesc
în tine, copil născut la sfârșit, născut din dureri și din mare necaz, și mereu îți spun să nu te temi,
că Eu te ocrotesc și te iubesc, și Mă aplec în fața ta ca să-ți dau mâna și să te port de mânuță spre
ziua cea neînserată care te așteaptă cu masă de sfinți, cu sobor de sărbătoare, căci sfinții îi așteaptă
pe cei din urmă, după cum este scris în Scriptura care spune: «Toți și toate așteaptă descoperirea
fiilor lui Dumnezeu».
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica tuturor sfinților, din 18-06-1995
***

Să nu Mă lași să pier, fiule. Să Mă ții viu, poporul Meu. Să nu Mă dai la moarte și în vremea
aceasta. Dar tu ești mic, și știi de la Mine să te faci micuț în brațul Meu, ca să nu știi răutatea
omului mare, care Mă răstignește cu ascuțimea duhului lui. O, cine știe să Mă răstignească pe Mine
mai bine decât cei pricepuți, mai bine decât cei ce-Mi citesc în voile Mele fără să le ia pe ele
înăuntrul lor? Cine, tată, a făcut răstignirea Domnului? Pilat sau Irod? Ei nu se pricepeau cine sunt
Eu și de unde venisem. Ei știau ale lor, nu ale Mele, dar preoții știau, că citeau și învățau de Dum-
nezeu, și nu s-a priceput nimeni ca ei să Mă dea la răstignire. Ei n-ar fi dat scaunul lor nici lui
Dumnezeu, și iată cine au fost cei mai răi oameni și pe atunci. Preoții au fost cei mai răi, cei mai
rătăciți de la calea dreptății. Nu că n-au crezut că Eu sunt Dumnezeu, dar au ținut la împărăția lor,
care era întru nedreptate, și n-au voit să deschidă ușa ca să li se vadă casa, căci casa lor era numai
aur și podoabe și argint și vase scumpe, strânse în loc neumblat, în loc de nepătruns, așa precum
era scris în prooroci. O, și ce osândă și-au proorocit cu însăși limba lor, că au spus că dacă Mă vor
lăsa să propășesc cu cele din cer, vor veni romanii și le vor lua țara și neamul. De unde, tată! că
dacă M-ar fi primit, ar fi devenit popor de neînvins pe pământ, că nimeni nu poate face rău celui
ce stă sub cortul lui Dumnezeu, celui puternic în Dumnezeu. Uitați-vă voi cu Mine peste cei de azi
care au luat cuvântul lui Dumnezeu: cine au fost cei mai răi, cei mai străini, cei mai reci? Preoții
au fost. Numai ei n-au avut putere să se plece, să se bucure de cuvântul Meu; numai ei, tată; ca și
atunci, numai ei. Numai ei dau să ațâțe gloatele împotriva adevărului, numai ei răstignesc adevărul,
și iată, s-au vândut pentru bani și pentru bogății și pentru împărăție din paie, și paiele la o furtună
se răvășesc și nu rămân, și la un trăsnet din cer ard și nu mai sunt, așa precum poporul Israel a
căzut rob romanilor care i-au dat foc și care l-au răvășit pe toată fața pământului. Dar am scos din
el pe cei ce au crezut și i-am făcut mănunchi în poala Mea și le-am spus să fie sare bună de sărat,
și au fost și au lucrat pe Domnul, ca să aibă neamurile pământului pe Domnul, ca să ai tu azi,
poporul Meu.

Tu, fiule, să iubești neamul din care am ieșit Eu, din care au ieșit apostolii, că poporul evreu
a fost poporul Meu, și rămășița lui cea credincioasă a rămas poporul Meu, căci din trup, rămășița
s-a făcut duh, și a lucrat Duh Sfânt pe pământ și L-a dat neamurilor pământului, ca să fie creștin
pământul, căci peste tot Hristos a fost vestit de cei rămași creștini în Israel. Eu Mă voi îndura de
Israel, căci prin prăbușirea lui tu ai locul lângă Mine, dar să te rogi să se trezească și el și să se uite
la tine, cel ce ești cu Fiul lui Dumnezeu, și să Mă ia de moștenitor de la Tatăl și să-i rostesc iertarea.

35
Antichrist şi fiara apocaliptică

Amin. Roagă-te, Israele, roagă-te pentru Israel cel după trup, că el a purtat numele lui Dumnezeu
pe pământ, fiindcă din neamul lui a răsărit credința în Fiul lui Dumnezeu, Cel trimis.

E mare război pe pământ, mare cum n-a mai fost de când sunt veacurile și nici nu va mai
fi. Ce război poate fi mai mare ca războiul care nu se vede și lucrează în tihna lui? Că iată, și tu,
Românie, nu știi ce robită ești. Ești robită, tată, și tu nu te scoli să te scuturi de dușmani. Nimeni
nu te scoală ca să lupți, căci străjerii tăi dorm, și tu ești robită. Până acum veneau cu arme și cu
trupe de război, veneau turcii, veneau nemții, veneau hunii și tătarii, și tu îi vedeai și te sculai și îi
alungai când puteai, iar când nu puteai, le dădeai tribut de robie până ce-Mi întindeam Eu mâna și
te scoteam de sub piatră. Așa am făcut, dar azi nu mai vezi dușmanul, că e război nevăzut, și
îți suge dușmanul și sufletul, nu numai trupul. Acum nu mai e război cu arma peste tine.
Acum banul e arma, și cu banul te înșeală și te cumpără străinul și te murdărește cu ce-ți dă
și îți otrăvește suflarea, și tu nu știi ce mănânci și ce bei pe banii tăi. Ești plină de dușmani,
iubito, și abia mai sufli, că sufletul tău sunt Eu, purtat de cei ce Mă iubesc. Că te-a învățat străinul
să gândești ca el și cum vrea el, ca să te poată stăpâni și să-ți sugă vlaga. Numai minciuni au învățat
copiii tăi în școli, și azi nu-ți mai cunoști povestea neamului tău, căci neamul tău de la început era
plăcut lui Dumnezeu, și nu era înapoiat, și a venit omul cel nou al vremii de azi și i-a pus nume de
primitiv celui de demult. Dar ce este acest cuvânt: primitiv? Acest cuvânt este minciună, tată. O,
poporul Meu, de aceea îți spuneam Eu că nu e bună școala de pe pământ, și iată, cel ce a învățat
minciună în școală stă și azi în numele dreptății, și nu pot curăți duhul minciunii din pieptul omului.
Mai primitiv ca omul de azi n-a fost pe pământ de când e veacul, și nici nu va mai fi. Mai orfan ca
omul de azi n-a fost orfan pe pământ, și mai mare război ca războiul de azi nu mai poate fi
altul. Până acum venea turcul cu arme, și acum vine mascat și vopsit și suge și pleacă sătul,
și în urma lui lasă numai fum și murdărie de duh rău, și calcă peste tot murdar și străin peste
țara alegerii Mele.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea cuvioasei Parascheva, din 27-10-1995
***

Fiilor, fiți înțelepți. Fiilor din grădină, sculați-vă, tată. E vremea să vă sculați, că turma e
pândită de antichriști și de iude. Nu vă temeți, că iată ce vă spun: antichrist și Iuda nu se naște
nicăieri decât în poporul Meu; nu luptă decât de lângă Mine, ca să Mă cunoască bine și să știe cum
să-Mi stea împotrivă și ce are de vânzare. Dar nu vă temeți. Voi să nu uitați că Eu v-am spus să nu
treceți peste Mine, să nu fiți îngăduitori cu cei ce au hulit lucrarea cuvântului Meu și pe voi, cei ce
o duceți înainte. Cei ce v-au hulit pe voi, aceia nu pot sta lângă voi decât cu lucrare de iudă sau de
antichrist. Antichrist a fost om obraznic. Și cui a făcut rău? Lui și alor lui. Iuda, la fel, vinde ce are
el, nu ce am Eu, chiar dacă el crede altfel. Fiți cuminți, că vom face așezare și ordine la masă. Vom
rupe și vom da de pe masă pâine pentru poporul Meu, că n-aveți, tată, de unde să mai găsiți vreo
bucată de pâine de a Mea. Toată pâinea care mai este e a omului. Omul o mânuie după legea lui,
după aerele lui, dar harul pâinii a trecut înapoi la Mine, și apoi la poporul Meu. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către poporul creștin, din 12-11-1995
***

O, fiule din poporul Meu, ce făceai tu, tată, dacă ar fi trebuit să mergi și iar să mergi prin
greu și prin necazuri de tot felul, ca ucenicii Mei pe pământ, ca să semeni peste tot împărăția
cerurilor și pe Mine în oameni? Ce făceai, fiule? Te duceai, oare? Nu te duceai, tată, că tu ești
sărăcuț de toate, și de aur, și de putere, și de traistă, și de toiag, ba chiar și de credință, fiule, ba
chiar și de curaj, că azi împărații pământului sunt goi de înțelepciune, și nimeni nu te-ar fi primit

36
Antichrist şi fiara apocaliptică

pe tine cu vestea cea de veac nou. Azi umblă satana, fiule, umblă pe pământ, îmbrăcat în haină
vopsită pe care scrie „Dumnezeu“, umblă cu buzunarele pline de aur și de argint, și se bagă
peste tot, până și în locurile sfințite Mie, sfințite de sfinți și de părinți, și urâciunea pustiirii
în loc sfânt, vestită de prooroci, este mai mare decât scrie în Scripturi, că omul de azi e domn
cu școală mare și e deștept în lucrul cel potrivnic lui Dumnezeu, și îl înșeală pe cel slab și îl
trage la lucrare fără Dumnezeu.

O, poporul Meu, să fugi de omul plin de școală, plin de avuții, plin de deșteptăciunea lui,
și care dă să-ți spună ție ceva despre Dumnezeu. Să fugi, să fugi departe de omul cel învelit în
slavă deșartă, în slavă omenească. Să fugi, fiule, să fugi și să stai sărac de duh înaintea Mea și să
iubești un singur Duh, Duhul lui Dumnezeu, Care te face ca Avraam, ca Moise, ca Mine, fiule.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților apostoli Petru și Pavel, din 12-
07-1996
***

Binecuvântată este împărăția lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin, amin, amin.
Pace ție, fiule, fiule Israele, poporul Meu iubit, calul Meu cel alb, fiule credincios! (Vezi selecția
tematică: „Calul alb apocaliptic” - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; Scribd; Goo-
gle Drive; archive.org; Issuu; pubhtml5; n.r.) O, cu cine mai pot Eu grăi pe pământ așa cuvânt,
măi Israele măi, calul Meu cel alb, cal alb pe care șade Domnul ca să vină, precum este scris în
Scripturi? Deschide, Israele, Scriptura, că vin și îți grăiesc din Scripturi: «Glas de tunet, care zice:
Aliluia! Domnul Atotțiitorul este Împărat! Mărire Lui și nunții Lui, căci mireasă Și-a pregătit,
mireasă cu veșmânt curat și alb, veșmânt de in curat, viață sfințită. Fericiți chemații nunții
Mielului, căci cuvintele lui Dumnezeu sunt acestea. Și cerul stă deschis, și iată, pe cal alb șade
Cel Credincios și Adevărat, Care judecă cu dreptate. Ochii Lui, ca para focului; capul Lui, plin
de cununi, iar numele Lui cel scris nimeni nu-l înțelege decât numai El, Domnul, îmbrăcat în
strai stropit cu sânge, și numele Lui se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu, și oști din cer are cu
El, călări pe cai albi. Din gura Lui iese sabie tăioasă și cu ea lovește pe păgâni și pe necredin-
cioși și îi păstorește cu toiag de fier și apasă pe teascul vinului mâniei Lui. Numele Lui e scris
pe strai și pe coapse: Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Și înger din soare strigă: să
vină păsările înaltului cerului la cina Domnului! Și fiara cu împărații pământului care stau în
război cu Cel de pe cal alb și cu oștirea Lui, a fost răpusă cu toți cei ce au purtat semnele ei
închinându-se chipului ei, și aruncați sunt în foc și în pucioasă care arde».

Israele, Israele, astăzi se împlinesc aceste Scripturi sub ochii tăi, fiule credincios, căci nu-
mele Meu cel scris nimeni nu-l înțelege. Scriptura aceasta este adevărată, căci toate cele scrise în
ea s-au împlinit. Amin. Numele Meu este Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum scrie în aceste Scrip-
turi, iar fiara și proorocul mincinos care mințeau împotriva adevărului din aceste Scripturi au fost
aruncați în foc și în pucioasă care arde. Cuvântul lui Dumnezeu este foc care arde, fiule Israele,
dar cu cine mai pot Eu grăi pe pământ așa cuvânt? Cuvântul Scripturii se împlinește, măi Israele
măi. De aceea Îmi trebuiai, fiule Israele, că iată, încă o dată grăiesc Scripturi împlinite și vestite
demult, demult, măi Israele. Sunt scrise de atunci de când antichrist se născuse pe pământ ca să
ucidă Pruncul Care Se năștea. Se năștea mereu în cei credincioși Pruncul Cel ascuns în ieslea
inimilor celor credincioși. Antichrist s-a născut odată cu Mine, că el cu Mine are ce are, și s-a
descoperit pe sine, că și-a pus numele lângă numele Meu, împotriva numelui Meu.

37
Antichrist şi fiara apocaliptică

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Maicii Domnului în biserică, din
04-12-1996
***

Israele, copilașul Meu, am în cer un sfânt care merge mult pe pământ și în cer. Merge pe
pământ pe unde mai găsește rugăciune adevărată și o ia și o aduce la Mine și străbate cerul cu ea,
ca să-Mi plătească cu ea plata ei și rodul ei cel de la Mine pentru omul care se roagă Mie prin el:
ierarhul Spiridon, arhiereu după rânduiala lui Melchisedec, și după slava Mea așezat pe pământ
peste turma Mea cea cuvântătoare.

O, plăcutul Meu, arhiereu al ungerii de sus! Tu ești în Mine cu sărbătoare în Israel, și îți
dau încălțăminte nestricăcioasă, ca să te porți mereu după poporul Meu, și pentru el să umbli ca să
Mă ajuți să-l am prin vremea rea, că tu slavă de la oameni n-ai primit, și pâine de la om n-ai mâncat,
și a mâncat omul de la tine. Și cel ce ți-a cerut, și cel ce nu ți-a cerut, a mâncat pâine muncită de
tine pe pământ. O, plăcutule al Meu, să-Mi întărești copiii cu harul cuvântului Meu în tine, că am
fii unși pe pământ, și ungerea lor e sfântă în vremea asta rea, și ei sunt plăpânzi întru Mine, căci
omul vremii de azi e necredincios, și antichrist prigonește viața de pe pământ, prigonește cu-
vântul Meu care are viață în el. Eu sunt viața cuvântului care iese din gura Mea, dar nimeni nu
se leapădă de rangul său pentru Mine, nimeni nu-și mai face rang pentru Mine, și Eu nu mai sunt
hrană pentru om pe pământ, și strig peste pământ și plâng pe om, și plâng.

— O, nu mai plânge, nu mai plânge Tu, Doamne, Cel ce ești atât de bun. Lasă-ne pe noi,
pe sfinții Tăi, să plângem, că Tu ești Dumnezeu. Nu mai plânge Tu, Doamne. Lasă-i pe oameni
să plângă după Tine, că de bun ce ești cu oamenii, oamenii Te-au uitat și pe Tine și pe noi, sfinții
Tăi. Voi merge și mai mult, o, Doamne, și mă voi arăta oamenilor pe unde voi merge, și îi voi
înțelepți prin cele ale dreptății, că iată, mila biruiește judecata, și oamenii nu se mai tem de Tine,
Cel ce judeci cu dreptate. Oamenii nu știu ce este mila care biruiește judecata. Mila Ta este pentru
cel ce se pocăiește căutându-Te ca pe un izbăvitor, dar oamenii răstălmăcesc Scripturile spre
folosul lor omenesc și pământesc, împotriva Duhului Sfânt al Scripturilor Tale, Doamne. Oamenii
iubesc slava oamenilor, nu a Ta, Doamne. Dar eu pe Tine Te-am iubit în slava mea de arhiereu
al Tău și n-am iubit podoaba arhierească cu care se acoperă azi cei din fruntea bisericii. Eu am
păscut oile necuvântătoare și am fost lucrător de pământ, ca să fac milostenie cu Tine, Doamne,
și să Te dau oilor cuvântătoare, ca să aibă pe Dumnezeu în ele. Și m-am temut de haina strălucită,
și am pus pe creștetul meu mitră smerită, împletitură de papură, și am sfințit-o prin cuvântul ru-
găciunii cu care Te-am cerut pe Tine, Cel ce sfințești pe cei smeriți și pe cele smerite ale lor, și
am purtat veșmânt de ciobănaș, cântăreț al Tău peste oile necuvântătoare și cele cuvântătoare.
Cântam, cântam la oi, cântam cu fluierașul și cântam cu cuvântul Tău cel smerit ca Tine, Doamne,
și mă smeream prin el și Îți dădeam Ție toată slava mea, care era a Ta, precum eu eram cu totul
al Tău. Eram al Tău și Te iubeam și Te măream și Te împărțeam la flămânzi și la sătui, ca să Te
aibă ei pe Tine hrană și bogăție, dar din dar de la unii la alții, unii pe alții să se dăruiască Ție,
unii altora să Te dăruiască pe Tine.

Dar unde mai este pe pământ arhiereu de al Tău? Toți sunt ai oamenilor și se dau oame-
nilor și nu Ție, Doamne, ca să Te aibă și ca să Te dea pe Tine oamenilor, nu pe ei, Doamne, nu
pe ei. Dar ei dau ce au, precum noi, sfinții Tăi, dădeam ce aveam, căci noi ne dădeam Ție ca să
Te avem și să Te dăm în dar celor ce nu Te aveau. Dar nu mai plânge, nu mai plânge Tu, Doamne,
că sunt mulți, mulți între ei care nu și-au închinat inima lor lui Baal, lui Antichrist, cel cu nume

38
Antichrist şi fiara apocaliptică

vopsit de vremile lui. Sunt mulți în România care mănâncă, Doamne, cuvântul Tău împărțit de
Tine prin fiii cuvântului Tău, și nu știu mai-marii lor de pe pământ că ei se hrănesc cu Tine cu
bucurie și cu mare credință, cântând în inima lor ieslei cuvântului Tău așa cum cântau îngerașii
la ieslea nașterii Tale prunc în Betleem. Cântă în inima lor preoții cei credincioși și zic: „Bine-
cuvântat este cel ce vine întru numele Domnului în România!“.

Nu mai plânge, o, Doamne! Cuvântul Tău aduce bucurie și credință pe pământ, și mulți
din preoții și arhiereii vremii vor lua și vor mânca, și înțelepciunea Ta va crește, și legea Ta va
trăi în ei, și ei vor pricepe taina Ta tot mai mult și o vor mărturisi pe pământ, mai mult decât în
vremea apostolilor Tăi cei dintâi, care stau acum pe cele douăsprezece scaune pentru Israel cel
de atunci, cerându-Ți mila Ta pentru el, pentru cel ce Te-a răstignit, Doamne; că Tu pentru Israel
Te-ai răstignit în loc să Te răstignești pentru cei ce nu Te cunoșteau ca să Te cunoască Domn
înviat, Domn adevărat al lui Israel.

Se roagă cei doisprezece apostoli pentru Israel, se roagă rămășița lui Israel, Doamne. Dar
și azi ai rămășiță mare care nu s-a închinat cu inima lui Antichrist cel cu fața ascunsă sub veșmânt
de preot și de arhiereu al Tău, dar el este al vremii, Doamne. Și cei dintre ei care sunt cu inima
pentru Tine și pentru cuvântul Tău cel curat și înalt, care vine cu Tine din înaltul Tău, se vor ridica
aceștia și Te vor preamări în cuvântul Tău cel ce se slăvește cu slava Ta în el, și Tu Te vei mângâia
cu fiii credinței, Doamne. Nu mai plânge! Mângâie-Te cu sfinții Tăi, că Tu ai un popor pe pământ,
un popor cum n-a mai fost, și pe care sfinții Tăi îl ocrotesc și îl sprijinesc pe drumul lui ceresc pe
pământ. Și vor înțelege și oamenii dacă cei din fruntea lor se vor pleca Ție ca să ia viață din viața
cuvântului Tău, Doamne. Noi, sfinții Tăi, suntem pentru bucuria Ta. Nu mai plânge Tu, Doamne,
Cel ce ești atât de bun. Lasă-ne pe noi, sfinții Tăi, să plângem, că Tu ești Dumnezeu. Nu mai
plânge Tu, Doamne!

Fiilor unși din cer, dați binecuvântare din binecuvântare, că eu dau din Domnul binecu-
vântare peste voi. Nimic să nu vă vatăme, nimic să nu vă împiedice pe voi cu vestea cea de împă-
răție a cerurilor pe pământ. În numele Domnului grăiesc această împlinire peste voi. Vă cuprind
în brațele mele de păstor și vă mângâi cu fluierul cuvântului meu care este rostit din Domnul. Ale
Lui din ale Lui vă dau ca să dați, că zarva nunții voastre cu Domnul și cu cerul Lui va răsuna tot
mai tare, așa cum răsunau gornițele preoților care cântau în jurul zidurilor Ierihonului până ce
le-au supus cu cântecul cerului pe pământ. Fiți blânzi și buni și smeriți cu inima, fiți rugători spre
Dumnezeu pentru om, căci prin răbdarea voastră se vor scula mulțimi spre Dumnezeu, și vor învia
morții spre viață veșnică în trup, iar cei vii care vor fi cu Domnul, vor lua pe ei nestricăciunea ca
veșmânt veșnic nevătămat. Amin. (Vezi selecția tematică: „Învierea morţilor”, - și pe edocr;
Scribd; jumpshare; archive; authorstream; Google Drive; pubhtml5; joomag, n.r.)

Nu mai plânge, Doamne, că Tu ai popor în cer și pe pământ și Tu ești Domn adevărat. Tu


ești Cel ce ești, și toate sunt de partea Ta la cuvântul Tău, căci cuvântul Tău este faptă la rostirea
lui, Doamne, iar sfinții și îngerii Tăi, în cer și pe pământ, vor împlini cuvântul Tău și împărăția
lui și a Ta în cer și pe pământ, Doamne bun, Mire cu mireasă în țara Ta română. Amin.

— O, e dulce mângâierea ta, apostolul și arhiereul Meu! E dulce glasul fluierașului tău care
cântă din Mine, Cuvântul Tatălui, că iată, strig din cer pe pământ să Mă ajute omul așa cum Mă
ajută cei din cer, așa cum Mă ajută poporul cuvântului Meu pe pământ. Vin cu voi în Israel, o,

39
Antichrist şi fiara apocaliptică

sfinți iubiți ai cerului. Ajutați pe poporul Meu să strălucească în întuneric peste oameni, că oamenii
sunt în întuneric.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea sfântului ierarh Spiridon, din 25-12-1996
***

Vin cuvânt în cartea ta, Verginico, trâmbița Mea cea de apoi. Locașul tău este în Mine.
Cuvântul tău, din Mine grăiește. Amin.

O, măsura Mea este cuvântul. Este, oare, om pe pământ să înțeleagă de-ajuns de bine ce
este Dumnezeu și cum Își desăvârșește El ființa Lui pe pământ și în cer? O, astăzi nu mai sunt pe
pământ oameni plini de Duhul Sfânt ca să aibă cu ce să înțeleagă pe Domnul peste pământ și peste
om. Dacă aș fi rămas cu trupul între oameni așa cum am stat trei ani și jumătate ca un Dumnezeu,
și nu ca până la treizeci de ani ai Mei, ar fi fost numai război pe pământ, căci oamenii nu vor să
aibă Dumnezeu. Iată, și peste om când Îmi las lucrarea dumnezeirii Mele se face război pe pământ
între cei buni și cei răi.

Când eram coborât în tine, Verginico, ce mai pândă, tată, ce mai neliniște se stârnise peste
oameni, ce mai ură, ce mai război! O, și Eu nu mai știam unde să Mă ascund cu tine și cu poporul
care venea la izvorul cuvântului Meu, că peste tot stătea omul rău la pândă ca să te dea pe tine la
chin, și pe popor să Mi-l împrăștie și să Mi-l sperie cu prigoană. Antichrist avea oameni de-ai
lui în fiecare casă, în fiecare bordei, și ziceau oamenii că ești proastă, că ești desfrânată, și te
duceau la spitale de nebuni, și te duceau la închisoare și risipeau pe creștinii care se mângâiau
cu cuvântul lui Dumnezeu, care ciripea din gurița ta ca pasărea care-și hrănește puii. Dar
răbdarea ta a biruit, și prin răbdarea ta tu ai câștigat multe suflete pentru Mine, și din ele Eu am
ales pentru vremea de acum când am pus hotar prigoanei și când am dat celui dornic de Dumnezeu
libertatea să umble după Mine, că iată, Eu sunt cuvânt, vin pe pământ cuvânt și Mă dau oamenilor
spre viață veșnică și spre înviere.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților trei ierarhi: Vasile, Grigorie și
Ioan, din 12-02-1997
***

Să știi, Israele, să nu uiți, poporul Meu, că Mă apropii peste pământ cu ziua când voi cu-
vânta cuvânt cu tărie de duh peste tot omul de pe pământ, dar tu să nu te îngrijorezi. Tu bucură-te,
fiule, că în ziua aceea voi striga la om și îi voi spune omului: «Acesta este poporul Meu cel iubit,
întru care am binevoit». Omul Mi-a luat cârma din mână și s-a făcut sieși Dumnezeu și a căzut și
nu mai are cinste. Dar tu să Mă lași cârmaciul tău, că ți-am dat putere să te faci fiu al Meu și să-I
zici Tată, Tatălui Meu, Care te-a născut din Mine la credința ta în Fiul Lui, Cel trimis din cer pe
pământ ca să Se facă Dumnezeu prin înviere din morți.

Să fii deștept, poporul Meu, că Eu sunt în drum spre arătare cu slavă mare peste pământ, și
voi face din tine munte al Taborului, că lângă tine Mă voi arăta, și din mijlocul tău Îmi voi răspândi
lumina slavei Mele. O, ce vor face atunci cei ce au dat să Mă ascundă, cei ce au primit arginți
și laude și ranguri ca să joace în struna lui antichrist, cel cu fața ascunsă sub poalele veșmin-
telor care mărturisesc pe omul sfințeniei lui Dumnezeu pe pământ? O, în ziua aceea toate vor
cădea, toate și toți, începând cu capii și sfârșind cu poalele înălțimilor de pe pământ care și-au
bătut adânc țărușii ca să nu cadă în vremea furtunii. Ce vor face în ziua aceea cei ce au pus pronia
sub obroc, cei ce au acoperit râul Meu de cuvânt cu minciună împotriva adevărului care curge ca

40
Antichrist şi fiara apocaliptică

râul din tronul lui Dumnezeu peste pământ? Cerul și pământul sunt ale Mele, nu sunt ale omului,
și omul va rămâne păcălit, și își va pierde semeția. Iar tu să nu te miri, poporul Meu, că ți-am spus
că vin să-ți tulbur liniștea și să-ți răvășesc inima. Eu și altfel ți-am spus. Ți-am spus: vino, și înțe-
lege vorbirea Mea, că vreau, tată, să audă demonii că-ți zic: vino! Vreau să audă demonii că vor-
besc cu tine, și ce-ți spun să audă, și să audă că vin cuvânt auzit pe pământ, și cerul și pământul
omului se vor clătina, iar cerul și pământul Meu se vor bucura și vor odrăsli și se vor arăta la
vedere.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica izgonirii lui Adam din rai, din 09-03-
1997
***

O, e multă vreme de când omul bisericii se bate cu pumnul în piept că e omul bisericii și
că e slujitorul lui Dumnezeu, dar omul bisericii nu-L slujește nici pe Dumnezeu, nici pe om, că
omul îi plătește preotului, îi plătește cu vârf și îndesat, și toată plata preotului e pe pământ, și cine
îl mai poate tămădui pe cel plin de lăcomie? O, fiule Israel, rugăciunea plătită rămâne pe pă-
mânt, că e plătită. Rugăciunea nu trebuie plătită. Eu n-am luat nici un ban când Mă rugam
Tatălui pentru oameni. Un slujitor al lui Dumnezeu trebuie să fie sărac de cele pământești și bogat
în Duhul lui Dumnezeu.

O, Israele, nu mai are cine să se roage pentru omul cel fără de cale. Nu mai are cine să
îndrume spre Mine nici pe săraci, nici pe bogați. Trebuia să fie plin pământul de preoți ai lui
Dumnezeu, căci preoții lui Dumnezeu fac ce am făcut Eu. Grăiesc cu tine, poporule al cuvântului
Meu, ca să ia și preoții lumii cuvânt de la Mine și să trăiască faptele credinței drepte așa cum a
lucrat Avraam. O, nimeni nu se mai face în vremile acestea preot pentru Dumnezeu, nimeni, po-
porul Meu. Și am să zgudui lumea din temeliile ei și am s-o întreb de credința cea dreaptă și am
să-i arăt cum Îl iubește ea pe Dumnezeu. Scris este: «Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din
toată inima, din toată virtutea și din tot cugetul tău», și aceasta este poruncă de la Dumnezeu.
Cine să învețe lumea ce este Dumnezeu ca să-L iubească pe Dumnezeu? Preoții lumii au jucat
în struna lui antichrist și au făcut ca fiii lui Eli și au stat așa înaintea lumii în numele Meu. Strig
la om să Mă audă, că omul stă în nepăsare și stă supus pântecelui.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica întâi a Postului Mare, a ortodoxiei, din
16-03-1997
***

Eu sunt Cel ce sunt. Amin. Israele de azi, poporul Meu cel din români luat și numit Israel!
Eu sunt Cel ce sunt. Eu sunt Cel ce te-am născut din Mine prin cuvânt și te-am numit Israelul Meu,
și te-am hrănit mereu cu cuvântul care iese din gura Mea ca să crești mare și să te am și să Mă
bucur de tine pe pământ și să-Mi împlinesc cu tine Scripturile zilelor cele de apoi, poporul Meu.
O, scoală-te, și proorocește vremea împlinirilor Mele peste pământ, că Eu vin să spun cele proo-
rocite în Scripturi. Scris este în Scripturi: «Al șaselea înger a vărsat cupa sa peste lume, peste
învățătura lumească și a secat-o pe ea, ca să fie gătită calea celor de la răsăritul soarelui, calea
celor credincioși», (Apoc: 16/12, n.r.) calea ta, Israele, a ta și a celor ce vor crede cuvântului care
iese din gura Mea. Amin.

Nu te teme, poporul Meu. Lasă să te hulească învățătorii lumii, că aceia nu cunosc adevărul,
căci scris este în Scripturi: «Din gura balaurului și a fiarei și a proorocului mincinos se nasc trei
duhuri necurate, duhuri demonicești care scoală pe cei tari ai lumii împotriva lui Dumnezeu,

41
Antichrist şi fiara apocaliptică

împotriva adevărului». (Apoc: 16/13-14, n.r.) Dar tu veghează pentru adevăr, căci cel ce nu ve-
ghează umblă gol și i se vede rușinea lui. Este scris în Scripturi: «Al șaptelea înger și-a deșertat
năstrapa lui în văzduh, și a ieșit glas mare din templul cerului, glas mare de la tronul Domnului,
strigând: săvârșitu-s-a! Amin». (Apoc: 16/17, n.r.)

Cuvântul Meu este glasul lui Dumnezeu peste pământ, și cei tari ai lumii nu cunosc adevă-
rul și izvorul lui. Dar tu ești fiul Meu, tu ești cel crescut de Mine, Israele, și drag Îmi este când te
văd adunat în numele Meu grăind tainele Mele. O, ce mult am așteptat să am popor care să-Mi
amintească de cele scrise în cartea Mea așa cum Mi-a amintit Daniel proorocul și s-a rugat să
împlinesc! O, fiule poporul Meu, nu știu cei tari ai lumii, nu știu să găsească adevărul, și bobotesc
prin beznă și nu știu. Nu știu împărații pământului decât să amăgească pe cei mulți, și au făcut
idol, dând chip fiarei, și scris este: «I s-a dat ei să insufle duh, așa încât chipul fiarei să și grăiască
și să silească pe mari și pe mici, pe slobozi și pe robi ca să-și pună semn pe ei». (Apoc: 13/16,
n.r.)

O, poporul Meu, am spus așa: «Vai ție dacă vei căuta să știi ce pățește lumea!». Să Mă
asculți, fiule, ce ți-am spus, că Scriptura aceasta se împlinește peste lume, și lumea nu știe cum.
Ferește-te de chipul fiarei, căreia i s-a dat duh să grăiască. Fii cuminte, și ascultă cuvintele Mele,
fiule. Nu asculta de la nimeni învățătură, că tu ești fiul Meu prin care Eu voi scoate pe mulți de la
pierzare.

Să nu te temi de cei ce au ieșit din tine ca să cumpere și ca să vândă, că să știi că nimeni


nu cumpără și nu vinde decât numai cel care are semnul și numele și numărul fiarei. Dar tu
să nu te temi, că tu ai înțelepciune, și cel mincinos fuge de înțelepciune. Cel mincinos iese din
mijlocul tău și se face fiu al lumii, căci are semn pe el, și se duce la preoți și la arhierei cum s-au
dus și cei din vremea Mea cu trupul ca să dea de știre celor sfinți, ziceau ei, despre Mine, Care
făceam faptă din adevărul cu care venisem de la Tatăl. Nu te teme de cei ce ies din mijlocul tău.
Lasă-i să iasă, și tu să fii cuminte și să asculți cuvântul Meu, care-ți este cort și pâine și apă și sare
și lumină, și voi face din tine sare și lumină și pâine și apă peste cei ce vor fugi de minciună.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a cincea a Postului Mare, a cuvioasei
Maria Egipteanca, din 13-04-1997
***

O, poporul Meu, vin la tine cuvânt din Tatăl, ca să audă omul cuvântul Meu și să se întoarcă
la viață fără de moarte. Mă ajut cu tine, fiule Israele, că oamenii care-și zic că sunt slujitorii Mei
pe pământ, sunt un trup cu femeia și nu voiesc să fie un trup cu Mine ca să Mă ajut cu ei să
răscumpăr pe omul căzut din cer. Tu să fii mâna Mea întinsă după om, tu să fii unealta Mea în
mâna Mea, poporul Meu, că iată, Adam n-a făcut bine dacă a zis el, și de bine ce a zis, s-a ascuns
în sine, s-a ascuns de Mine, căci s-a temut după ce a văzut ce a făcut.

O, fericit este omul care se leapădă de sine, că acela află pacea Mea, care vine spre el. Cel
ce se leapădă de sine, acela poate iubi pe aproapele său care are ca și el lepădare de sine, care are
pe Dumnezeu în sine. Cel ce se leapădă de sine, acela iubește pe Dumnezeu și pe aproapele său,
că nu e bine să fie omul singur. Omul singur își are voia sa și ascultă de ea, dar cel ce stă împreună
cu cei ce sunt ai lui Hristos, acela caută să fie aproapelui său pe plac la ce este bine. Numai lângă
aproapele tău poți să-ți frângi voia, numai atunci poți iubi sfatul lui Dumnezeu și nu sfatul tău,
căci cine se sfătuiește cu sinele său, acela este om semeț și se numește antichrist pentru sine.

42
Antichrist şi fiara apocaliptică

Antichrist este omul care nu-L lasă pe Hristos să trăiască în el, să domnească în el ca un
Dumnezeu din cer. Antichrist este cel ce-și zice creștin ca să înșele pe Hristos, așa cum este
azi în bisericile din lume, căci creștinii din lume merg la biserică și trăiesc viață lumească pe
pământ. O, poți să trăiești în desfrâu, și să fii și creștin? O, veacul acesta e mare înșelare, fiilor,
căci cei ce se numesc biserică a lui Iisus Hristos sunt cei ce înșeală toată lumea, și din pricina lor
vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Fiii neascultării nu mai au păstori, nu mai au
mijlocitori fără de păcat între ei, iar cel ce păcătuiește nu poate ajuta pe nimeni. Oare, de ce tâlharul
a intrat în rai? A intrat pentru că era fără de păcat, pentru că după ce s-a născut din nou, n-a
mai păcătuit, și a stat pe cruce până ce a ajuns în rai prin cruce, prin punte, fiilor. El după ce
s-a născut din Hristos, a lucrat viață fără moarte, viață fără de păcat. El n-a mai putut păcătui, că
era pe cruce, și crucea te face să nu mai poți păcătui. Cine iubește crucea, acela nu păcătuiește, că
are crucea pe el, semnul Fiului Omului îl are pe el ca pecete.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a șasea după Paști, a orbului, din 01-06-
1997
***

– O, Verginico, o, Verginico, o, Verginico, se întreabă oamenii cine au fost trâmbițele


Mele. Eu pe toate le-am luat din biserică și le-am pus să sune peste biserică. Și de ce peste biserică?
O, Verginico, antichrist nu este în lume, ci este în biserică, este lângă Mine ca să lupte împo-
triva Mea. Iată, cezarul, numit și Irod, (Dictatura comunistă, n.r.) s-a folosit de slujitorii bisericii,
s-a folosit de cei ce-și vindeau oile, (Colaboratori ai serviciului de securitate a dictaturii fiarei
roșii comuniste, n.r.) le vindeau cezarului ca să le închidă cezarul și să scape antichrist de oile
Mele cele bune și ca să poată el domni în biserica Mea. Și de aceea te-am ales Eu pe tine din neam
de jos, ca să cobor bogăția Mea pentru oi, că dacă Mă duceam tot la oamenii bisericii, Îmi închideau
cuvântul, așa cum i-au închis pe cei dintre ei pe care Eu i-am ales dintre ei ca să trâmbițeze, și așa
cum te-au închis și pe tine dându-te cezarului ca să te închidă. Cezarul nu se pricepea ce fac Eu
cu tine, dar oamenii bisericii cunoșteau cuvântul judecății Mele și se ascundeau, că erau goi
înaintea Mea. Oamenii bisericii au fost și sunt antichriștii care stau împotriva cuvântului
Meu și Mă fac pe Mine prooroc mincinos în această lucrare de trâmbițare. Cezarii aveau
misiunea lor, iar oamenii bisericii care voiau să scape de oile cele tari și sănătoase ca să nu crească
și să le ia locul, se duceau la cezari și le spuneau alte lucruri decât cele de la Mine prin vasele
Mele, așa cum a fost și cu tine, Verginico. Acum cezarul s-a făcut credincios (După revoluția
anticomunistă din 1989, când la 25 decembrie, dictatorul Ceaușescu a fost condamnat și executat
prin împușcare, n.r.) și s-a așezat în frică de Dumnezeu, iar oamenii bisericii nu mai au acum
închisoare pentru oile Mele și dau să se ascundă de oi, că sunt goi și nu sunt păstori, sunt farisei și
nu sunt păstori de oi, și oile Mele erau fără păstori. Dar iată, Eu Însumi port grijă de oile Mele, și
oamenii bisericii râd de oile Mele și le poreclesc „sectă“, și le zic „rătăcite“ oilor Mele.

Oamenii bisericii sunt împotriva Mea, Verginico. Grăiesc în cer cu sfinții. Stau în sfat în
mijlocul sfinților și le spun: oamenii bisericii de pe pământ au pus mâna pe cheile împărăției ce-
rurilor și sunt împotriva Mea ca să nu vin să-Mi adun oile să le fac o turmă pe toate. Dar cheia
împărăției cerurilor Eu sunt. Eu sunt Fiul Tatălui ceresc, și cine va intra și va ieși prin Mine, va
intra și va ieși și pășune va afla. Amin.

Eu sunt Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar oamenii bisericii de pe pământ cine sunt?
Ai cui sunt? Care este împărăția lor și unde este?

43
Antichrist şi fiara apocaliptică

Eu sunt împărăția cerurilor, și sfinții sunt cu Mine întru venirea Mea, căci vin să așez la
locul ei împărăția Mea. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica tuturor sfinților, din 22-06-1997
***

O, poporul Meu, iubitul Meu popor, te-am purtat și te port printre oameni cu cuvântul Meu
care strigă peste oameni ca să se întoarcă la Mine. Te-am purtat și te port peste pământ ca să dai
oamenilor duhul mângâierii, că oamenii sunt fără de mângâiere, și voi merge mereu din loc în loc
cu tine, căci duhul și puterea lui Ilie lucrează peste tine, cel mic. Dar s-au supărat mai-marii
bisericii din lume și s-au așezat să-și bată joc de arhiereul martor al bisericii Mele cea curată. Îl
împing cu amenințare ca să vină și să lovească în grădinița cuvântului Meu, dar tu roagă-te, poporul
Meu, și cântă cântarea ta de biruință, căci celor ce nu te iubesc pe tine le-a venit ceasul lor și
stăpânirea întunericului de peste ei, că n-au voit să fie ai Mei, și s-au sculat să se lupte cu Mine.
Dar Eu Mă întăresc peste tine, căci sunt Dumnezeul tău Cel tare și de aceea se tem de tine cei ce
se tem. Așa se temeau popoarele de poporul Meu Israel, că Eu eram Dumnezeul lui Cel tare și
eram apărătorul lui Israel care striga la Mine cu duh de pocăință ca să-l izbăvesc. Te-am binecu-
vântat mereu și te-am trimis să verși peste pământ din binecuvântarea Mea și te-am însoțit mereu
cu vreme cu soare și cu pace și cu semne cerești, ca să vadă mulțimile că Eu sunt Dumnezeul tău,
Care te mărturisește popor al Meu pe pământ. Dar cei ce au pus mâna pe cheile împărăției Mele
și-au pierdut pacea lor din pricina ta, poporul Meu, și folosesc duh de minciună și dau să lovească
în tine. O, poporul Meu, nu-i voi lăsa să te batjocorească, și voi face cu ei așa cum am făcut cu
mai-marii cei care stăteau peste România, căci trimiseseră asupritori peste grădinița care
era să fie a cuvântului Meu, a bisericii Mele cea din cer, căci vin cu sfinții cerului în cuvânt
peste ea, și prin ea peste țara Mea de nuntă. Dar când i-am văzut că s-au așezat la pândă ca să-
Mi nimicească locul în care aveam să-Mi întocmesc coborârea cuvântului Meu, (Serviciul de Se-
curitate a dictaturii comuniste, n.r.) am trimis îngerii Mei și am pus pe fugă pe asupritori, și s-a
nimicit om pe om, și pe tine te-am luat pe brațele Mele, grădinița Mea, și te-am ocrotit, tată, iar
cei necredincioși, care voiau să te nimicească au pierit prin sabia lor. (La revoluția anticomunistă
din Dec. 1989, n.r.)

Nu voi lăsa nimic și pe nimeni să se ridice împotriva ta, grădiniță a poporului Meu, a cu-
vântului Meu. Iar pe arhiereul cel martor, care a rostit cuvântul Meu pentru înființarea bisericii
Mele, (Arhiereul Ioan Irineu-Bistrițeanul, n.r.) îl voi conduce spre glorie cerească pe pământ, și îl
voi așeza pe scaunul Meu. Dar Eu vă spun că l-am și așezat, căci el este unsul bisericii Mele, este
unsul Meu, nu este unsul oamenilor, căci când oamenii cei mari care stau peste biserică l-au recu-
noscut de arhiereu al Meu după cum a fost cuvântul Meu pentru el, el s-a ridicat și așa le-a spus
lor: „Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi“. Mare și cu tâlcuire cerească a fost acest
cuvânt rostit de el, și iată care este tâlcul acestui cuvânt amintit atunci. El le-a spus lor: „Nu voi
m-ați ales pe mine, nu voi, ci Domnul, iar voi nu m-ați ales, ci m-ați torturat ca pe un răufă-
cător. Nu voi, ci eu v-am ales pe voi. Și de ce v-am ales pe voi și nu pe cei curați? V-am ales
pe voi ca să vă pot face și pe voi curați și fără de păcat prin pocăință. V-am ales pe voi ca să
faceți și voi ce am făcut eu, dar n-ați voit să credeți că Domnul este Cel ales de mine, și ați zis
că altcineva este Cel ce grăiește și Își înalță un popor. Eu v-am iubit, și am rămas cu voi, dar
voi n-ați rămas cu mine, și iubiți minciuna și deșertăciunea și nu iubiți pe Domnul“. Așa
înseamnă cuvântul spus de arhiereul Meu pentru cei ce l-au recunoscut că este al Meu.

44
Antichrist şi fiara apocaliptică

O, grădiniță a cuvântului Meu, întăresc peste tine binecuvântarea Mea și lucrarea Mea, căci
cel ce te-a așezat de la Mine este împins spre tine ca să spună că nu mai ești a Mea. Dar tu ești a
Mea așa cum muntele Sinai este muntele Meu cel sfânt, căci așa i-am spus lui Moise: «Descalță-
ți încălțămintea că ești pe loc sfânt». Nimeni nu s-a dus să sfințească muntele acela. Eu eram
sfințenia muntelui Sinai unde am grăit din rug aprins cu Moise proorocul Domnului.

Eu sunt Cel Sfânt în tine, o, grădiniță a binecuvântării, iar dacă cei necredincioși vor pune
peste tine cuvânt de depărtare a Mea de tine, (De blestem, n.r.) atunci Eu voi rosti din nou peste
tine cuvântul rostit prin gura unsului Meu căruia i-am spus să rostească cuvântul sfințeniei grădi-
niței Mele și a bisericii din ea, cuvântul cel din partea Mea.

Nu te teme, poporul Meu. Nu te teme, grădinița Mea. Eu sunt Domnul, și sunt de partea ta
cu slava Mea, și îi voi îndemna la pocăință pe cei ce nu cred în lucrarea cuvântului Meu cel ce era
la început, și fără el nimic nu s-a făcut din câte s-au făcut. Iar la voi, fiilor scumpi, să Se vadă
Duhul Celui ce vă iubește, să Se vadă Duhul Celui iubit de voi, să se vadă ai Cărui duh sunteți, ai
cui fii sunteți, fiilor. Fiți în Duhul Meu, căci Duhul Meu este de partea voastră, și Duhul Sfânt vă
prinde sub aripile Sale și vă acoperă și vă ocrotește și vă mărturisește ai cui fii sunteți, dar să fiți,
măi fiilor. Amin, amin zic vouă: aceasta este grădinița cuvântului Meu, iar locul pe care stați este
sfânt. Amin, amin zic arhiereilor care vin spre voi: aceasta este grădinița Duhului Meu Cel Sfânt,
Care Se face cuvânt peste pământ, iar locul spre care veniți, este loc sfânt. Nu vă apropiați, voi,
cei necredincioși, căci locul acesta al Meu este al credincioșilor. Amin, amin, amin.

Amin, amin zic celor ce se încearcă în stânca aceasta: cine se va lovi de ea se va zdrobi în
ea. Amin, amin, amin.

O, grădiniță, în tine plâng în cuvânt, în tine Mă rog Tatălui, în tine Mă rog omului să se
întoarcă la Tatăl.

O, Tată, Tatăl Meu și al celor credincioși, păzește-i de cei dușmănoși pe cei pe care Mi i-
ai dat! Înconjoară pe poporul Tău cu sfinții Tăi îngeri! Preaslăvește-Te în Fiul Tău prin fiii Tăi cei
de pe pământ!

— Amin, amin, M-am preaslăvit și Mă voi preaslăvi pururea, Fiule Emanuel, căci Tu ești
Fiul Meu, Cel Unul născut din Mine. M-am preaslăvit și Mă voi preaslăvi în fiii cei mici, născuți
din cuvântul Tău, și voi lucra semne cerești prin ei, căci Duhul Tău este în ei, și ei Mă fac pe Mine
și pe Tine cuvânt pe pământ. Iată, Eu trimit pe Ilie proorocul ca să-Ți gătească Ție cale, Fiule,
și să Te întorci pe pământ la oameni și să fii cu cei credincioși în vecii vecilor. Amin.

— Slavă Ție, Tatăl Meu, că Eu Mă rog Ție în grădinița cuvântului Nostru. Mă rog pentru
om să se întoarcă la Tine, dar Îmi stau împotrivă mai-marii bisericii, Tată. În toate veacurile
antichrist a fost alături de Mine și M-a prigonit și până să Mă nasc din Fecioara mama Mea,
și după ce am venit iar lângă Tine; M-a prigonit ca să nu cobor din cer pe pământ și ca să nu fiu
cu oamenii; M-a prigonit prin cei mai apropiați ai Tăi, Tată. Ei ziceau și zic că Mă iubesc, dar Mă
prigoneau și Mă prigonesc mereu ca să nu cobor la oameni.

45
Antichrist şi fiara apocaliptică

O, Tatăl Meu, trimite pe Ilie, trimite-l mereu, că este scris despre el că Îmi va găti calea
Mea spre oameni, calea zilei Mele, ziua cea desăvârșită a venirii Mele ca să fiu pe veci cu cei
credincioși. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-1997
***

Eu am schimbat tristețea apostolilor Mei în bucurie. Eu le-am schimbat văzul lor ca să Mă


vadă pe Mine în slavă și să se bucure, și le-am spus să nu spună nimănui despre vederea lor cea
bună până ce nu voi fi slăvit de Tatăl Meu prin învierea Mea. Am mâncat apoi Paștele cu ei și le-
am zis: «Mult am dorit să mănânc cu voi acest Paști mai înainte de patima și învierea Mea, că de
acum nu voi mai mânca din acesta până nu se va împlini în împărăția lui Dumnezeu, până nu va
veni împărăția lui Dumnezeu».

O, copilași slăbuți și micuți, Eu voiesc să împlinesc cu voi această Scriptură ca să se îm-


plinească în împărăția lui Dumnezeu, și să fiți voi împărăția lui Dumnezeu în care să fie împlinit
Paștile, fiilor. Eu voiesc mereu să Mă împlinesc în voi, și vă ajut și pe voi să vă împliniți întru
Mine, și să voim din amândouă părțile, ca să se împlinească Paștele Meu cel nou în voi în fața și
în inimile multor noroade, fiilor. Dar fiți precauți, și în slăbiciunile voastre căutați să fiți tari întru
taina împărăției Mele în voi, ca să se împlinească Scripturile Mele, fiilor, să am cu cine să le
împlinesc așa cum le-am împlinit prin proorocii Mei. Vin la voi să vă îmbrac întru tărie de Duh
Sfânt și ca să stați bine întru numele Meu în fața oricui v-ar cere vouă socoteală pentru credința
voastră, că iată, vor preoții să vină la voi să vă amăgească cu cuvintele lor deșarte, căci pentru
acestea vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Cum așa, fiilor? Fiți atenți că Eu am spus
celor credincioși: «Vedeți, să nu vă amăgească cineva, că mulți vor veni în numele Meu zicând:
„Eu sunt Hristos“, și pe cei mulți îi vor amăgi. Să nu vă luați după ei.». Am mai zis și așa prin
Duhul: «Să nu vă amăgească nimeni cu nici un chip, căci Eu nu voi veni până nu se va umple
cupa necredinței la cei ce trebuiau să creadă; nu voi veni până mai întâi nu va veni lepădarea
de credință și nu se va da pe față omul nelegiuirii, potrivnicul creștinilor Mei înălțându-se mai
presus de tot ce se numește Dumnezeu sau e făcut pentru închinare, așa încât să se așeze în
biserica lui Dumnezeu și să se dea drept Dumnezeu, și pe Mine să Mă pună la tăcere».

Potrivnicul Meu este în biserică, fiilor, și este mai mare decât Mine în biserică, și cu Mine
nu se întreabă în lucrările lui și dă în oile Mele și le face sectă. Aceștia îi numesc pe cei lumești
creștini, iar pe creștini, sectă. Aceștia umplu locul făcut pentru închinare cu lume care nu face voia
Mea, iar pe creștinii cei credincioși cu inima și cu fapta îi numesc rătăciți și sectă, așa cum a făcut
și potrivnicul din vremea Mea care s-a înălțat mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau e
făcut pentru închinare, care s-a înălțat atât de mult până ce prin necredință L-a răstignit pe Fiul lui
Dumnezeu, Fiul Stăpânului viei. Dar Eu am luat de la ei via Tatălui Meu și am dat-o altora care
au lucrat peste ea cu cuvântul Meu, nu cu cuvântul lor. Și așa am făcut și azi cu potrivnicul, cu
omul fărădelegii care s-a așezat în biserică, și via e a Mea, și Eu o păstoresc, și pe el îl împiedic
să-Mi mai pască turma, căci cuvântul Meu este păstor și este toiag de fier, și cu el păstoresc
neamurile pământului, iar potrivnicul care s-a ascuns în biserică se zvârcolește și caută să pună
sub obroc cuvântul Meu. Când erau și ei prigoniți credeau creștinilor, dar acum au scăpat, zic ei,
și îi prigonesc ei pe creștini, de teamă să nu le ia careva via, dar via e a Mea, nu e a lor. Acum
cezarul aleargă la Dumnezeu și nu mai e cezarul rău cu creștinii. (Este vorba de foștii susțină-
tori a dictaturii comuniste și parte din ei actuali guvernanți, n.r.) Acum preoții îi defaimă pe cei
binecredincioși, căci preoții s-au înălțat mai presus decât tot ce se numește Dumnezeu sau e

46
Antichrist şi fiara apocaliptică

făcut pentru închinare, căci stau în biserică și se dau drept Dumnezeu, de vreme ce nu Mă
primesc în cuvânt. Dar ei trebuia să fie doar slujitori care ascultă de Mine făcând voia cuvântului
Meu care are viață veșnică în el.

Hristos, Arhiereul Cel mare, te binecuvintează, o, grădiniță, și în curând El te va schimba


la față ca să vadă oamenii slava Mea din tine, grădiniță sfințită de cuvântul Meu care curge din
Mine peste tine. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Schimbării la față a Domnului, din 19-08-
1997
***

O, fiilor, n-are pe pământ cine să înțeleagă unde este locul împărăției cerurilor, și iată,
mare este taina credinței sfinte, mare dar de la Dumnezeu are omul care are credință sfântă. (Vezi
selecția tematică: „Împărăţia cerurilor nu vine în chip văzut”, - și pe jumpshare; edocr; joomag;
authorstream; archive; Google Drive; Scribd; pubhtml5, n.r.) Cine nu are credință sfântă nu pri-
cepe taina împărăției cerurilor și locul ei și lucrarea ei. Dar cine este cel ce are credință sfântă?
Fiilor, fiilor, credință sfântă are numai omul sfânt. Credința sfântă nu sălășluiește în mintea și
în inima omului care trăiește în păcate și în desfătări trupești. Grăiesc vouă despre credința sfântă
ca să înțelegeți de ce nu cred oamenii bisericii în împărăția cuvântului Meu care curge peste voi și
din voi spre oameni. Împărăția lui Dumnezeu din voi se face tălmaci pentru voi ca să știți voi
tainele ei, că nu mai are pe pământ cine să le înțeleagă pe cele adevărate. Voiesc să-Mi pregătesc
loc în oameni cu împărăția cuvântului Meu, care este Duhul Mângâietorul, Duhul Învățăto-
rul, Care atrage la Tatăl pe toți cei pe care Tatăl Mi-i dă ca să-i cuprind în taina împărăției
cerurilor pe pământ. Voiesc să-Mi pregătesc loc în oameni, dar antichrist, omul fărădelegii Îmi
stă împotrivă. O, măi copilași, cei ce nu au credință sfântă Îmi stau împotrivă, căci antichrist nu-și
are loc și nume decât numai lângă Mine și în cele așezate de Mine.

O, tată, se temeau oamenii, se temeau și creștinii de omul comunist, că ziceau că stă împo-
triva lui Dumnezeu și a celor credincioși între oameni, dar acest om comunist (Fiara roșie apoca-
liptică, n.r.) nu știa pe cele ale Mele decât numai de la omul antichrist care era lângă Mine și lângă
cele sfinte ale Mele, lângă cele așezate pentru Mine și pentru cei cu credință sfântă. Și iată, omul
comunist era servul omului antichrist care stătea lângă Mine ca să-Mi ia împărăția și ca să
împărățească el prin cele sfinte ale Mele. Nu putea fi mai mare și mai rău cu Dumnezeu omul
comunist decât omul antichrist. Dușmanul lui Dumnezeu e omul antichrist, și după aceea omul
comunist. Și iată, cel comunist se pleacă spre tainele lui Dumnezeu care vin din cer pe pământ, dar
omul antichrist nu se pleacă, și greu se mai lasă dărâmat de la locul lui de lângă Mine, că el nu are
grijă de lucrurile Mele, și dacă are, are pentru ca să fie a lui averea Mea; a lui și nu a Mea.

O, copilași ai credinței sfinte, prin voi Eu vreau să-Mi câștig via Mea de sub robia lui
antichrist, căci via Mea e via Mea, iar Eu sunt Dumnezeu. Antichrist nu voiește ca Eu să fiu un
Dumnezeu liber. El crede că voi sta mereu sub el ca să lucrez cum voiește el, dar taina împărăției
Mele e taină de necuprins și de nepătruns, și ea este cu locașul ei în fiii credinței sfinte. Ce-Mi
folosește Mie împărăție vopsită peste care să stea scris: împărăția lui Dumnezeu? O, împărăția
lui Dumnezeu este înăuntrul fiilor ei, nu este în hotarele omului antichrist. Ce face, fiilor,
omul antichrist? El s-a sculat și s-a îmbrăcat cu haina Mea și s-a așezat în casa Mea și a făcut din
ea ascunzătoare pentru el și pentru faptele fărădelegilor lui și pentru ucenicii lui care țin lumea în
robie, că nu poate omul antichrist să ducă la împărăția lui Dumnezeu pe om. Le-am spus ucenicilor

47
Antichrist şi fiara apocaliptică

Mei când am văzut pe antichrist că se așează peste cele așezate de Mine; le-am spus: «Nu vă temeți
de cei ce ucid trupul, ci temeți-vă de cei ce ucid sufletul ca să-l arunce în gheenă, să-l arunce
în necredință și în neveghe și în nepăsare de suflet». Așa și azi, omul nu trebuia să se teamă de
omul comunist, ci de omul antichrist, care Mi-a luat căsuța și hăinuța și cărarea Mea spre oameni.

Iată, fiilor, cărarea Mea care ducea omul spre Mine s-a făcut cărare omenească pentru ca
să știe oamenii cărarea spre cei ce Mi-au luat via și casa și masa și haina și cărarea Mea spre
oameni, și oamenii nu mai știu cărarea spre împărăția lui Dumnezeu. Nimeni nu mai învață
pe oameni calea împărăției lui Dumnezeu. Ea nu este o cale de străbătut cu piciorul și cu mersul
trupului, căci împărăția lui Dumnezeu este în om, și omul o caută în afara lui, căci așa l-a învățat
omul antichrist care se luptă să-i țină în robie pe fiii lui, și se luptă să-i robească și pe fiii împărăției
Mele care știu de la Mine locul împărăției Mele în om. Nimeni, tată, nu mai poate găsi calea spre
împărăția cerurilor, căci ea nu se poate găsi pe pământ. Scris este: «Cerul este scaunul Meu de
domnie, iar pământul este așternutul picioarelor Mele», și aceasta este împărăția și odihna Mea.
Și pentru ce am făcut Eu cerul și pământul? O, fiilor, pentru om le-am făcut, ca să fiu Eu Dum-
nezeul omului și ca să fie omul locaș al împărăției Mele, scaun de domnie și așternut să-Mi
fie. Dar omul antichrist învață altfel pe fiii lui, nu-i învață cum învăț Eu, de vreme ce fiii lui caută
altfel împărăția lui Dumnezeu care se dă în dar și nu pe bani. Dar astăzi, bisericile stăpânite de cei
ce stau împotriva Mea prin oamenii lui antichrist, au ajuns mijloc de câștig nedrept pentru omul
antichrist. Mântuirea nu se cumpără. Ea este de la Dumnezeu, Care Se dăruiește oamenilor ca
să-i mântuiască și să-i facă fii, iar Domnul nu este un împărat care ia bir de la fii. Locașurile de
biserici care Mă au pe Mine în ele, au ajuns ca o alimentară unde Se vinde Hristos și iertarea
lui Hristos și slujbele închinate lui Hristos, iar în locul care este numit Sfânta Sfintelor, acolo
unde trebuie să locuiască Trupul și cuvântul Meu se strecoară banul, măsura cezarului, fiilor. Iată
ce este pe pământ.

O, măi copilași ai credinței sfinte, omul comunist nu este atât de vrăjmaș Mie cât este omul
antichrist, iar biserica Mea, adevărata Mea biserică este omul credinței sfinte și mulți dintre
aceștia întâlnindu-se în numele Meu, ca acolo unde sunt ei, să fiu și Eu, iar Eu sunt cu ei, căci omul
credinței sfinte nu este înghițit de omul bisericii din lume care stă împotriva Mea prin faptele lui
și prin necredința lui. (Vezi selecția tematică: „Adevărata biserică”, - și pe edocr; jumpshare;
authorstream; joomag; Google Drive; Scribd; archive.org; pubhtml5, n.r.)

Omul care nu are credință sfântă este om necredincios. Nimeni să nu vă amăgească pe voi
cu cuvinte deșarte, căci cine nu are credință sfântă ca să fie om sfânt, acela grăiește în deșert prin
cuvintele lui chiar dacă grăiește în numele Meu, chiar dacă ia din învățătura Mea în cuvintele lui.
Lăsați-i pe aceștia; sunt călăuze oarbe, fiilor, că nu au vederea credinței sfinte și Mă țin pe Mine
ascuns și Mă pun pe Mine în vistieriile lor ca să Mă vândă și ca să ia bani și ca să-i cheltuie în
faptele fărădelegilor lor. Dar voi, fiilor, fiți fiii credinței sfinte, fiți sfinți, tată, că scris este: «Cine
este sfânt, să se sfințească încă până la venirea Sfântului sfinților». Amin. Hrăniți-vă cu sfințe-
nie. Aceasta să fie hrana voastră. Faceți-vă vrednici de cele sfinte ale Mele, că durerea cerului e
fără margini pentru cele sfinte care se aruncă pe jos. Mă uit în bisericile din lume când ies preoții
în mâini cu cele sfinte și zic: „Să luăm aminte, căci cele sfinte se dau sfinților!“; așa zic, și apoi
mănâncă cele sfinte. Așa au învățat să zică, dar ei nu știu ce zic, de vreme ce nu sunt sfinți, că
sfinții sunt smeriți și zic: „Unul este sfânt“. Dar să știți, măi fiilor, că dacă cele sfinte nu te sfințesc
ca să te facă sfânt apoi, atunci ele nu aduc în om împărăția lui Dumnezeu, căci împărăția lui Dum-
nezeu se face slavă în omul care o are, și omul acela se cunoaște ce are în el. Și iată, împărăția lui

48
Antichrist şi fiara apocaliptică

Dumnezeu nu-i priește omului care iubește fărădelegea, și vă pune nume de batjocură vouă, celor
ce aveți în voi împărăția lui Dumnezeu.

Fiți plini de Duhul Sfânt, fiilor din Ierusalim, și scuturați din El peste pământ ca să facă
oamenii roade de Duh Sfânt și să învieze. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 28-08-
1997
***

Gătiți-vă iubirea și pacea inimilor voastre ca să intru în voi cu împărăția Mea, fiilor români
care stați de veghe din partea Mea peste România. Cobor peste voi darul credinței sfinte. Amin.
Cuvântul Meu se înalță pe pământ și grăiește pe înălțimi și rostește acoperișurilor și piscurilor să
se aplece și să ridice deasupra lor cuvântul Meu cel sfânt, ca să se sfințească din el acoperișurile și
înălțimile și să se plece la cuvântul Meu și să ia viață veșnică. Eu vin curând, dar casa Mea de
oaspeți nu mai voiește să vin. Biserica din România trebuia să fie casa care să primească în ea
cuvântul Meu.

O, fiilor români care vegheați din partea Mea peste țara Mea de nuntă! Sunați la porțile
casei Mele de oaspeți, că a venit dușmanul în casa Mea și Mi-a luat căsuța și Mi-a luat hăinuța și
Mă scoate afară din vie ca și acum două mii de ani. Voiesc să aduc izbăvire neamului omenesc,
dar antichrist Îmi stă împotrivă, fiilor români. S-a băgat antichrist în casa Mea și domnește
în numele Meu, și Tatăl M-a trimis și nu sunt primit în casa Mea. Cuvântul Meu strigă la
porțile casei Tatălui Meu și nimeni nu voiește să-Mi deschidă ca să intru și să aduc cuvintele vieții
și apa vieții și hrana cuvântului Meu pentru cei însetați și flămânzi de viață. Eu sunt Cel ce am
grăit din rug pe muntele Sinai. Eu sunt Cel ce grăiesc poporului român din mijlocul grădiniței
cuvântului Meu din România. Ridicați slava cuvântului Meu și înălțați-o spre viața oamenilor, că
vin să fac izbăvire neamului omenesc, și am de împlinit Scriptura de cer nou și de pământ nou, și
de împărăție a cerurilor pe pământ. Amin, amin zic vouă: Eu vin curând, și Mă voi arăta deasu-
pra României și voi face din ea țara Noului Ierusalim, țara Mea cea de la sfârșit, și din ea voi
revărsa lumină mare peste toate neamurile pământului. Dar slujitorii bisericii din România
sunt reci și nu vor venirea Mea și nu vor pace și sfințenie din cer peste ei și nu cred în Mine. Scris
este în Scipturile Mele: «De va vrea cineva să creadă, va înțelege cuvântul Meu și voia Mea și
mântuirea Mea».
Pace ție, Românie! Pace ție, țara Mea! Pace, iubito! Pacea Mea ți-o dau! Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării sfintei Cruci, din 27-09-1997
***

Poporul Meu, iubitul Meu, mănâncă, fiule, cu folos, mănâncă hrana pe care ți-o dau prin
slugile Mele cele credincioase și înțelepte care iau de la Mine pentru tine. Mănâncă, și nu te lepăda
de hrana Mea, că e greu fără cuvântul Meu pe pământ. De mai bine de douăzeci de ani ți-am spus,
fiule, că vine lepădarea de credință, și tu n-ai știut să înțelegi ce înseamnă această clipă. Ți-am
spus că te va pune să te lepezi de Dumnezeu așa cum nașul leapădă pe finul său de satana, și îți va
spune: „Te lepezi de Dumnezeu?“. Ți-am spus, poporul Meu, că dacă vei fi cu Mine și de partea
Mea, nu te vei uda nici pe picioare ca Moise prin Marea Roșie. Ți-am spus că dacă vei avea credință
tare vei scăpa, și dacă vei fi slab în credință te vei ataca și te vei lepăda de Dumnezeu și vei pătimi
apoi, poporul Meu. Dar tu n-ai înțeles ce ți-am spus Eu, și te-ai speriat și ai plecat de lângă Mine

49
Antichrist şi fiara apocaliptică

tu, cel plecat, tu, cel ce ai fost fricos. Dar cel ce a stat cu Mine a avut credință tare, și când a fost
întrebat dacă se leapădă de Dumnezeu, el a spus că nu se leapădă, și a scăpat nevătămat și neatacat.

Copiii Mei din vremea aceasta, cine, fiilor, v-a pus pe voi să vă lepădați de Dumnezeu și
de viața cu El și de cuvântul Lui cel plin de viață? Preoții și arhiereii au împlinit această Scriptură
peste voi, dar voi ați fost tari și nu v-ați lepădat, că Eu v-am întărit credința și v-am ajutat să
rămâneți cu Mine și cu viață sfântă înaintea Mea. Viața voastră cea sfântă v-a ajutat. Viața și
mintea și inima sfântă îl scot pe om de la cădere și de la pieire și de la ispite, dar cei ce n-au iubit
sfințenia Mea, aceia au fost slabi de tot și s-au lăsat atacați de antichriștii cei îmbrăcați în slujitori
ai lui Hristos, după cum este scris de hristoșii fățarnici care vor trage de la Mine chiar și pe cei
aleși. Dar smochinul a prins a vară, și mlădița lui s-a frăgezit și a dat frunze, și Eu sunt aproape
după cum am rostit Eu semn pentru apropierea Mea. Verginica a fost mlădița Mea cea binecuvân-
tată și s-a lăsat spre lucrare și a odrăslit frunze, și Eu sunt aproape prin acest semn, căci smochinul
este pildă arătată de Mine în Scripturi, iar cine citește, să înțeleagă ce este pilda cu smochinul.
Preoția este smochinul, și când smochinul are mlădița fragedă de se lasă lucrată, ea odrăs-
lește frunze, și Domnul este aproape.

Eu sunt Preot în veac, după rânduiala Tatălui Meu prin Melchisedec, iar Verginica a fost
mlădița Mea, și voi sunteți frunzele, fiilor unși în grădinița cuvântului Meu, iar Eu, Domnul, vin
după semnul acesta. Cunoașteți, fiilor, și fiți adevăr precum Eu sunt. Toți slujitorii care stau pe
pământ în numele Meu sunt minciună, iar legea Mea pedepsește neadevărul, dar voi să fiți sfinți
și drepți, că lege au numai cei păcătoși care stau prin păcatele lor împotriva adevărului. Fiți sfinți
în toată vremea, ca să vă iubesc ca pe cei mai iubiți. Fiți adevăr ca să fiți fiii Mei mereu, căci Eu
sunt Adevărul. Cei ce au viața mincinoasă sunt mulți, și prelungesc minciuna prin viața lor, dar
aceia cad din viață așa cum merele putrede cad din pom.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, sună glasul trâmbiței lui Dumnezeu, sună
din cer pe pământ. Amin.

… – În numele Tău, Doamne bun, mă ridic cu sunet de trâmbiță ca să fac duh de trezire
peste turma cea plăcută Ție. Sun și pentru cei ce dorm în neveghere pentru venirea Ta. Sun cu
îngerașii, sun odată cu ei, că din mine Tu ai grăit cu sunet de trâmbiță, Doamne, și m-ai numit
trâmbița Ta pe pământ, iar cine este sfânt pe pământ, este și în cer viu și lucrător peste cei ce au
rămas trudind pentru ziua Ta cea mare, Doamne. Cerul lucrează peste pământ, și nimic nu vine
peste pământ decât din cer. E mare amăgirea cea de pe pământ, e gros și mult duhul minciunii, și
lumea s-a învățat așa ca și cu adevărul, Doamne. Mi-e tare dor să-mi învăț poporul să stea cu
veghe înaintea Ta, ca să fie viu poporul Tău cel cules din lume prin glas de trâmbiță. Dorul mă
arde, Doamne, și aș voi să-l las peste poporul cel plăcut Ție, ca să știe cât de mare trebuie să-i fie
pregătirea și veghea și lucrarea lui cu Tine peste pământ. Amin.

… O, popor mititel și greu încercat de cei fără credință! Preoții de azi au voit și vor să te
facă să te lepezi de Dumnezeu și de viața cea în Hristos. Ei sunt cei ce au împlinit cuvântul Dom-
nului, rostit pe vremea trupului meu. Așa te învăța Domnul: «Te va chema, creștine, în fața lui
și îți va spune: „Te lepezi de Dumnezeu?“. Și tu vei zice „Da“; de frică vei zice „Da“; de frică
pentru ceea ce poartă acela în mână. Cel ce va zice „Nu“, acela va pătimi. Dar cât de adânc
e acest hop, dacă vei scăpa de hopul acesta vei fi cu cerul, și cerul va fi cu tine. Nu te teme,
creștine, alungă frica, că moare lumea și preoții ei, nu tu. Moare antichrist și oastea sa; nu

50
Antichrist şi fiara apocaliptică

tu, creștine. Fugiți din lume, creștinilor, că lumea moare. Cercetați-vă și în cap, ca să nu aveți
fir din lume, că moare lumea laolaltă cu preoții și cu protopopii ei și nu se va mai ști unde a
fost lumea».

O, popor micuț și curat cu credința, așa zicea Domnul pe vremea aceea, dar creștinii de
atunci n-au crezut bine în aceste cuvinte și iată împlinirea lor. Preotul știe că poartă dar și har,
și te sperie cu acestea, te sperie că te leagă și că te blesteamă și că te afurisește, dar preotul poartă
grad de ostaș în armata lui antichrist, poartă ce nu trebuie să poarte un slujitor al lui Hristos. Dar
tu nu te speria, copile mic, căci cei mici sunt purtați pe brațe de sfinți și de îngeri, și sunt de temut
cei mici care au pe Domnul de Stăpân al lor, sunt de temut pentru Stăpânul pe Care-L au, căci
este Stăpânul Cel adevărat. Preoții și arhiereii lumii sunt antichriști îmbrăcați în piei de oaie și
nu sunt păstori de oi, că dacă erau păstori de oi, ar fi avut grijă de oi și le-ar fi cercetat cu înțe-
lepciunea cea ascunsă în Dumnezeu. Fiți tari și nu vă clătinați, fiilor, că a venit dreptatea pe
pământ ca să facă pământ al dreptății, și Domnul are pe El haina judecății celor ascunse. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către poporul creștin, din 28-11-1997
***

Ține minte, poporul Meu, ține minte că Eu, Domnul Iisus Hristos, vin mereu la tine și Mă
fac cuvânt peste tine și te numesc poporul Meu. Amin. Te-am învățat să fii pildă și semn al Meu
în mijlocul oamenilor. Mare-Mi este grija pentru tine, că tu trebuie să poți și să voiești prin puterea
și prin voința Mea peste pământ. Antichrist Mă încurcă de peste tot, ca să nu-i aleg pe cei buni
dintre cei răi, dar Eu Mă grăbesc să-i dau de-a dreapta Mea pe cei plăcuți Mie. El se face văzut
cu momeala lui peste tot, și omul se lasă momit de cele ce se văd. El a îmbrăcat haină sfântă și
se strecoară peste tot, dar el nu face voia Mea, și nu este oaie, chiar dacă are deasupra lui pielea
oii.

Poporul Meu, ține minte că antichrist nu face voia Mea, și prin aceasta este vădit și este
prins în însăși cursa lui cea ascunsă, și prin aceasta a fost și este judecat. Amin. (Vezi selecția
tematică: „Înfricoșata Judecată”, - și pe edocr; archive.org; jumpshare; aurhorstream; joomag;
pubhtml5.com; Google Drive; Scribd, n.r.)

Eu sunt Cel Drept, și voi face din România pământ al dreptății Mele, iar dreptatea este
veșnică. Amin. Eu sunt Cel ce vin a doua oară de lângă Tatăl pe pământ, și trupul Meu cel plin de
slavă va fi văzut în mijlocul tău, poporul Meu. Eu vin curând, și plata Mea este cu Mine și voi da
fiecăruia după cum este fapta sa. Amin.

Poporul Meu, ține minte și nu uita că antichrist nu face voia Mea, și face voia lui. Poporul
Meu, ține minte că tot cel ce-și caută slava sa, acela vorbește de la sine. Nu uita că cel ce caută să-
și câștige viața, acela și-o va pierde, că omul e neputincios. Poporul Meu, să știi, fiule, că cine-și
pune viața sa în slujba cuvântului Meu și a împărăției Mele care vine cu Mine, acela va câștiga tot
ce va rămâne. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii înfricoșatei judecăți, din 22-
02-1998
***

51
Antichrist şi fiara apocaliptică

O, Ierusalime al venirii Mele, vin la tine Adevăr, căci cuvântul Meu este adevărul Meu, dar
oamenii de pe pământ, ca și Irod, ca și Pilat, sunt învățați cu cele omenești și pământești. O, Ieru-
salime, tu să nu dormi, poporul Meu. Tu să veghezi cerește pe pământ, că oamenii veacului acesta
au pus mâna pe adevărul venirii Mele pe nori, după cum au găsit scris în Scripturi, (Vezi selecția
tematică: „Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine”, - și pe edocr; jumpshare; joomag; author-
stream; archive; Google Drive; Scribd; pubhtml5, n.r.) și vor căuta să închipuiască venirea lui
Hristos. Dar tu să nu dormi; tu să veghezi și să-ți aduci aminte ce am spus Eu despre venirea Mea,
că Eu nu voi veni pentru cei ce iubesc fărădelegea, și voi veni pentru cei sfinți și credincioși
de pe pământ. Nu voi veni pentru cei ce nu au pe Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt e din cer, nu
e de pe pământ. Oamenii de pe pământ vor să-L întreacă pe Dumnezeu, zic ei, dar tu să veghezi,
că sunt cu mare întuneric zilele acestea. În biserici sunt numai antichriști care-și zic că sunt oștirea
slujitorilor Mei, dar ei se hrănesc cu cele ale științei omului, și nu mai cred adevărul cel din Scrip-
turi, despre facerea cerului și a pământului și a toate câte se văd și nu se văd. Slujitorii bisericii au
adormit de mult față de Mine, și ascultă la oameni, căci oamenii cei mincinoși de sub cer au aco-
perit adevărul și au scos la iveală minciuna lor drept adevăr, și oamenii iau de la oameni, nu mai
iau de la Dumnezeu, și s-a făcut întuneric peste tot pământul, după cum este proorocit în Scripturi
pentru zilele cele de apoi. Dar Eu am învățat pe fiii bisericii și le-am spus să creadă de la Dumne-
zeu, că oamenii vor lucra minciuna și vor coborî înger din cer, ca să învețe altfel de învățătură, dar
acela nu va fi înger, ci va fi minciună făcută de oameni. Veghează, Ierusalime, și stai atent cu cele
de la Mine peste tine, că Eu nu voi veni pentru cei ce iubesc păcatul, și voi veni pentru cei ce Mă
iubesc pe Mine. Amin.

O, poporul Meu, Eu fac în jurul tău întăritură de cuvânt, ca să nu te clatini atunci


când oamenii vor lucra venirea lui Hristos din minciună, căci din minciună vor lucra aceștia.
Cât de adevărată ar părea minciuna omului mincinos, tu să veghezi cu Mine, Ierusalime sfânt, că
Eu am spus: «Se vor ridica hristoși mincinoși și vor da semne mari și minuni, ca să-i amăgească
până și pe cei aleși ai Mei», dar nu va fi cu putință să se întâmple căderea fiilor Mei cei de pe
pământ, că iată, Eu sunt între voi, și voi sunteți fiii Mei, iar Eu Mă țin aproape de voi, ca păstorul
între oi, și nu veți cădea sub amăgirea celor mincinoși care Mă vor închipui pe Mine din lucrarea
minciunii. Venirea Mea nu va fi simțită de cei mincinoși, dar voi o veți simți și veți sta întru
întâmpinarea Mea, căci Duhul Sfânt vă va vesti vouă de la Tatăl, nu de la înger.

Cel ce vine înaintea Mea este fur și tâlhar, ca să sfâșie oile Mele, nu oile lui, dar Eu
voi face semnul Meu ceresc, căci după strâmtorarea acelor zile ale minciunii venirii lui Hris-
tos, soarele se va întuneca, și luna nu-și va mai da lumina, și stelele vor cădea din cer, și se
vor zgudui puterile tăriei, și atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului. Atunci se vor
bate în piept oamenii de pe pământ care s-au lăsat amăgiți, căci vor vedea pe Hristos venind ca
Fiu al Omului pe norii cerului cu putere și cu slavă multă. Amin. Eu voi veni așa cum M-am
suit, și nu altfel, dar voi fi cu putere și cu slavă multă în venirea Mea cea de acum, căci întâia
oară am venit și M-am lăsat în mâna necredincioșilor, ca un om neputincios, ca să fie judecați
oamenii prin fapta lor și să se umilească ei ca Dumnezeu, Care a venit să Se micșoreze pentru
mântuirea celor credincioși.

Ierusalime, cel ce vine înaintea Mea este fur și tâlhar de oi, nu este Hristos. Să audă tot
pământul cele ce Eu grăiesc despre cei mincinoși care lucrează minciuna închipuirii venirii Mele,
dar această minciună va fi plata celor ce-L vor pe Hristos fără să-L urmeze, fără să semene cu El
întru trăirea lor.

52
Antichrist şi fiara apocaliptică

Omul științei, omul mândriei pământești, stă în fața oamenilor cu icoana lumii, cu
icoana lui antichrist, căci televizorul a ajuns dumnezeu pentru om, și la această fereastră
vine omul mincinos ca să-l facă pe om să creadă cele ale minciunii, și omul nu se mai poate
dezlipi de minciună. Slujitorii bisericii cred în minunea omului mincinos și zic și ei că mai sunt
și alte pământuri în afară de pământ, și zicând așa, defaimă numele lui Dumnezeu între neamuri.
Dacă slujitorii bisericii ar sta cu adevărul Meu împotriva minciunii omului de știință de pe pământ,
n-ar mai rătăci oamenii de la adevăr. Dar iată ce s-a întâmplat: adevărații antichriști sunt în
biserică, și din pricina aceasta are putere minciuna peste oameni, și oamenii minciunii cântă
în biserici „Hristos a înviat!“.

O, voi, cei care cântați cântarea învierii Mele, de ce nu vă uitați în Scripturi ca să vedeți ce
am spus Eu să facă oamenii credincioși? ca să vedeți ce am spus Eu despre cer și pământ, despre
venirea Mea a doua oară pe pământ și despre plata pe care o voi da Eu fiecăruia, după faptă? Voi,
cei care stați în numele Meu peste mulțimi, de ce nu iubiți adevărul? De ce nu trăiți adevărul pentru
care au murit cu trupul mulți sfinți ca să nu piară viața Mea din om? De ce nu credeți în Scripturi?
Voi trebuia să fiți de partea Domnului cerurilor, dar voi cădeți din cer așa cum cad frunzele din
pom, peste care calcă toți trecătorii. Vaiul vostru este pregătit de voi, că voi stați în numele adevă-
rului Meu peste gloate. Nu cum stă omul minciunii stați voi, că omul minciunii nu s-a învelit cu
haina Mea, ci stă în haina lui, care nu-i poate acoperi minciuna, dar voi v-ați învelit cu haina Mea,
ca să nu vi se vadă roadele necredinței și ale fățărniciei voastre. Treziți-vă! Amin. Iar dacă nu vă
veți trezi, somnul vostru va lucra și va aduce mânia Mea peste toți necredincioșii, și Eu vă voi cere
viața lor din mâna voastră, că ați avut pe Domnul adevăr și L-ați acoperit, și a luat trup minciuna
peste pământ, și ați pregătit măcelul Domnului, în loc să pregătiți cina venirii Domnului cu Paști
ceresc și veșnic peste pământ. Ați ajuns să slujiți de silă, pentru bani, ca să vă ștergeți din cartea
Mea, dar Eu voi împlini Scriptura venirii Mele pentru cei credincioși și sfinți, chiar dacă sunt puțini
aceștia, că Eu n-am avut niciodată mulți când Mi-am lucrat lucrările Mele între cer și pământ. Și
veți cădea ca Israel, pe neștire, că iată, Israel nu crede nici azi că Eu nu-i primesc jertfele și
slujirile lui, și nu crede că nu mai are pe Dumnezeu. Treziți-vă! Doarme omenirea sub învelișul
minciunii și al deșertăciunii, și nu mai este pe pământ om care să se dea de partea adevărului. Voi
arde cu foc pământul și toată știința de pe el, dimpreună cu faptele ei, căci toate sunt deșer-
tăciune și goană după moarte. Eu, Domnul Cel înviat dintre morți, vin curând de lângă Tatăl,
vin cu plata cea pentru fapte, vin precum M-am și suit, și tot omul își va vedea deșertăciunea
științei lui. Ce este știința omului? Ea este lucrarea lui antichrist, care desparte pe Dumnezeu
de oameni. Și îi voi face pe cei mândri să se plece la picioarele poporului Meu cel hrănit cu cu-
vântul venirii Mele. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Învierii Domnului, din 19-04-1998
***

Eu, Domnul Iisus Hristos, strig la voi: treziți-vă! Amin. Treziți duhurile voastre, întoarceți
Duhul lui Dumnezeu în voi, și trăiți cerește întru venirea Mea. Am așezat pe poporul Meu de azi
să țină postul venirii Domnului și să trăiască înaintea Mea ca omul cel dintâi în rai, că Eu
vin să le dau viață veșnică celor ce s-au așezat înaintea Mea cu post și cu veghe întru venirea
Mea. Trageți-vă în părți dinaintea mâniei Mele, căci vin cu foc și cu pucioasă pentru cei ce
defaimă numele Meu între neamuri. Trageți-vă sub mantia Mea, ca să vă iert depărtarea voastră
de Mine. Veniți spre bucuria care va rămâne pe pământ cu cei plăcuți Mie, că vin să fac cerul sul,
și pământul să-l înnoiesc și să-l dau de moștenire veșnică celor ce trăiesc dreptatea Mea pe pământ.

53
Antichrist şi fiara apocaliptică

Deschideți Scripturile și citiți în ele venirea Mea, care se împlinește curând, curând. Antichrist și
îngerii lui sunt pregătiți să înșele toate neamurile cu venirea lui Hristos, venire făcută din
minciuna lui antichrist. Timpul s-a făcut sul și nu mai este timp pentru necredință, că vine coasa
lui antichrist ca să strângă pentru foc pe toți cei care n-au iubit pe Dumnezeu cu trăirea lor.

… Antichrist cel ascuns de mintea oamenilor de pe tot pământul va face lucrarea cea
mincinoasă a venirii lui Hristos, că de mult lucrează antichrist ca să-Mi zădărnicească ade-
vărul venirii Mele, dar Eu așa am grăit peste fiii bisericii și le-am spus: «Cel ce vine înaintea
Mea este fur și tâlhar, este hristos mincinos între hristoși mincinoși», și vor fi aceștia prinși în
însăși cursa lor, și vor fi aruncați în iezerul cu foc și cu pucioasă prin rostirea acestui cuvânt.

… Israele, Israele nou, să trăiești patru părți din cele patru părți ale timpului tău pentru
Domnul, și să faci din fiii tăi temple ale venirii Domnului, fii ai venirii Mele în mijlocul tău, ca să
Mă arăt apoi în mijlocul tău, popor al venirii Mele.

Tu, cel ce ești acum cu Mine, și tu, cel ce vei veni să fii! Să nu te smintești întru Mine, să
nu te smintești de cei slabi și reci care au fost și nu mai sunt cu cuvântul venirii Mele. Tu să te uiți
sus în cer, nu jos pe pământ. Tu să iei din cer, nu de pe pământ. Amin. Tu să fii popor viu, căci
viața e din cer, și din cer s-o iei, căci lumea care nu Mă cunoaște pe Mine nu te cunoaște nici pe
tine, dar când Eu Mă voi arăta, voi veți fi asemenea Mie și Mă veți vedea cum sunt, fiilor
iubiți. Așa cum antichrist are fii asemenea lui și îl vor vedea cum este când se va descoperi
lucrarea lui cea mincinoasă și pieritoare de oameni, tot așa și voi, veți fi asemenea Mie când
Mă voi arăta și când Mă veți vedea cum sunt, căci veți avea din slava Mea și veți vedea cu
Duhul Sfânt pe Care Tatăl Îl va da vouă ca să vedeți venirea Mea cea de la Tatăl. Amin, amin,
amin.
Extras din Trâmbițarea lui Dumnezeu și a sfintei Virginia peste cetatea Pucioasa și peste
cei din casa ei. Sărbătoarea izvorul tămăduirii, din 24-04-1998
***

De-ar curge pe tot pământul daruri de la Dumnezeu, toate și peste tot sunt în parte luate și
date. Dar la voi, fii ai Noului Israel, Eu sunt măsura cea întreagă. Pic cu pic v-o dau vouă și Mă
întregesc la voi întru desfacerea Scripturilor venirii Mele a doua oară pe pământ cu oamenii. Iar
când voi fi cu plinul tot deșertat peste pământ prin voi, cei care Mă primiți cuvânt din cer,
atunci sfârșitu-s-au toate câte sunt scrise în Scripturi pentru ca să se împlinească iotă cu iotă,
și apoi vin văzut pentru începutul veșniciei văzute. Și nu vor mai fi în ziua aceea nici peșteri,
nici stânci ca să se ascundă în ele cei ce vor da atunci să se ascundă de fața venirii Mele, de fața
zilei Mele, zi cu bucurie pentru cei ce Mă așteaptă, și zi cu mânie pentru toți necredincioșii.
(Vezi selecția tematică: „Despre sfârșitul lumii și Ziua Domnului”, - și pe edocr; jumpshare;
authorstream; joomg; archive; Google Drive; pubhtml5; Scribd, n.r.) Atunci proorocul mincinos
și fiara cea din ascuns, antichrist, care se ascunde în Dumnezeu, zice el, balaurul cel cu șapte
capete și zece coarne cu care a înșelat toată lumea, nu va mai găsi pentru el loc în cer, și va
sta pe nisipul mării, precum este scris despre casa care se zidește pe nisip, căci biserica Mea este
zidită pe temelie de piatră, iar piatra ei, sunt Eu, Hristosul Tatălui, cu viața Mea în fiii bisericii
Mele.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mare mucenic Gheorghe, din
06-05-1998
***

54
Antichrist şi fiara apocaliptică

O, fii ai oamenilor, până când? Oare, nu voiți să vă treziți ca să vedeți păcatul lepădării de
credință pe care mai-marii cei care stau peste sufletele voastre l-au scris cu mâna lor? Vine mânia
Mea din pricina acestora. Treziți-vă! Strigă glasul lui Dumnezeu peste voi. Treziți inimile voastre
și stați în fața slavei Mele, căci cuvântul Meu de azi este înger trimis de Mine ca să adune în barca
salvării pe cei care gem și plâng sub întunericul depărtării de Dumnezeu.

Voi, slujitori ai bisericii care mai sunteți vii cu inima, sculați și sunați și apărați izvorul
credinței și pe fiii voștri care se aleg de partea vieții veșnice! Vă voi da un nume nou și o inimă
nouă, căci vinul Meu este vin nou, și nu-l pun în vase vechi. Sculați, și înnoiți-vă pentru vinul cel
nou, pentru veacul cel nou, zidit din sfinți pe pământ. Fugiți de bani, fugiți de lăcomie, fugiți de
bogăție, fugiți de slava care vine de la om, fugiți de-a dreapta Mea și stați sub harul credinței sfinte
până ce voi pune pe antichrist așternut sub puterea Mea. Amin, amin, amin.

Antichrist este împărat mare în numele Meu, zice el. Toți împărații pământului îi slujesc
lui, și nu-i cunosc fața. Dar iată zilele când Eu, Domnul, vin, și îl voi nimici cu suflarea gurii Mele
și îl voi numi fiul fărădelegii, împăratul babilonului, cu care s-au desfrânat toți împărații și toți
supușii împăraților. Scris este în Scripturi că sfârșitul tuturor nu va veni înainte de lepădarea de
credință când se va arăta omul fărădelegii. Iată, cuvântul Meu este suflarea gurii Mele, care
grăiește adevărul despre păcatul pustiirii, așezat la loc sfânt și îmbrăcat în veșmânt sfânt.
Eu sunt Dumnezeu Cuvântul. Iată zilele Mele, și va fi răsplată după faptă peste tot pe unde nu
pătrunde harul pocăinței, pe care Eu îl suflu peste pământ ca să-l ia cei ce se vor umili spre iertarea
păcatelor lor.

Eu stau la ușă și bat. De va auzi cineva glasul Meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi
cina cu el, și el cu Mine. Amin. Cuvântul acesta este cina pe care Eu, Domnul, o așez între
Mine și cel ce va deschide glasului Meu. Amin.

Iată, Mirele vine! (Vezi selecția tematică: „Nunta Mielului”, - și pe edocr; jumpshare;
authorstream; Google Drive; Scribd; archive; pubhtml5; joomag, n.r.) Cuvântul Meu este înger
trimis de Mine, după cum este scris: «În zilele când va grăi al șaptelea înger, atunci săvârșită
este taina lui Dumnezeu, precum Domnul bine a vestit robilor Săi, proorocilor». Amin, amin,
amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea tăierii capului sfântului Ioan Botezătorul,
din 11-09-1998
***

O, fiilor unși în grădina Mea, vă spun vouă că dacă ați fi din lume, lumea v-ar iubi, că
lumea iubește ce este al ei, dar voi nu sunteți din lume sau ca duhovnicii lumii, care fac pe gustul
omului din lume. Voi sunteți cuvântul Meu, adevărul Meu, și de aceea lumea nu vă iubește. Lumea
nu iubește adevărul, și de aceea nu poate lumea să vă iubească pe voi. Duhovnicii bisericii din
lume, cărora lumea le zice mari și sfinți, aceia au primit duhul slavei deșarte peste ei, și sunt pătați
în sângele lui antichrist, (Membri Partidului Comunist sau ai Securității, n.r.) care-și are locul în
biserică, și de aceea lovesc în numele Meu care este cu voi. Dar voi aveți răbdare, că-i voi aduce
cu capul la picioare, fiindcă Mă vor vedea cu voi și vor fi judecați de însăși conștiința lor cea
pătată, care i-a făcut să lovească în lumina ochilor Mei care cutreieră pământul. Ei s-au ridicat mai

55
Antichrist şi fiara apocaliptică

presus de Mine și au judecat după voia lor, că nu cunosc prin Duhul Sfânt, Care pe toate le judecă
după dreptatea cea din cer.

Amin, amin zic vouă, fiilor unși cu ungerea Mea cea nouă: duhovnicii românilor, care s-au
pătat în sângele lui antichrist și apoi au fost puși mari peste sufletul românilor, aceia vor fi rușinați
de Dumnezeu pentru păcatul slavei deșarte și pentru pata lor care-i face să spună ca omul și nu ca
Dumnezeu, Care nu caută la fața omului. Iată, aceștia lovesc în voi și se au bine cu toată lumea
măririi de sine și se vădesc că nu sunt oameni ai dreptății dacă lovesc în lucrul Meu cel sfânt, care
vine peste voi pentru împlinirea Scripturilor cele pentru înnoirea lumii. Ei se cred mai deștepți ca
Mine și ca voi, care Mă aveți pe Mine din cer în toată vremea peste voi.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, vă închin pe voi și tot lucrul vostru cel
sfânt, care va sta înaintea Mea și va rodi veac dumnezeiesc între cer și pământ. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării sfintei Cruci, din 27-09-1998
***

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acesta este numele Meu, căci Acești trei,
una sunt. Amin.

S-au sculat oameni mincinoși și s-au îmbrăcat în haină de slujitori ai Mei ca să răstălmă-
cească credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Dar Mă ridic prin voi peste ei și
suflu cu suflarea gurii Mele prin voi și îi spulber dinaintea Mea, căci sunt mincinoși cu viața lor și
cu cuvântul lor. În numele Meu cel rostit peste voi, așa le spun acestora: slujitori ai lui antichrist.
Ei vor să răstoarne adevărul venirii Mele a doua oară de lângă Tatăl și să facă adevărată Scriptura
lor. Uitați-vă la ei cât sunt de fricoși, cât sunt de fugari, cât se ascund din colț în colț de adevărul
Scripturilor Mele. De mai bine de șaptezeci de ani au lovit ei în statura României și în credința ei
cea de la sfinți, căci s-au sculat și au tot spus că Ioan, ucenicul Meu cel iubit, nu este el cel
care a scris cartea cea pentru venirea Mea, cea pentru judecata proorocului mincinos, anti-
christ. Toți slujitorii lui antichrist, îmbrăcați în slujitori ai Mei între oameni, au lovit în cuvântul
Meu prin voi. De șapte ani tot lovesc aceștia și râd de numele de nou Ierusalim, care este
numele Meu pentru voi, lucrarea Mea cea de la sfârșit, căci lucrarea Mea cea cu voi este Scriptura
Noului Ierusalim, care vine din cer, de la Dumnezeu, împlinită pentru voi, cei Mie credincioși, și
pentru toți cei care vor crede în Mine prin voi, așa cum au crezut mulți în apostolii Mei la prima
Mea venire și s-au făcut creștini, primii creștini. Iar voi sunteți ultimii creștini și v-ați unit cu
primii, cu cei din cer, care se numesc Ierusalimul cel de sus. Amin.

Până acum, slujitorii lui antichrist erau puși împotriva Scripturii de nou Ierusalim arătat de
Mine lui Ioan prin cartea lui, cartea Apocalipsei, și ziceau că nu este pentru ca să se împlinească
pe pământ cartea aceasta, fiindcă erau mincinoși și se temeau de adevărul Meu din cartea
aceasta. Acum se dă sfânt antichrist, dar nu este sfânt, că este mincinos și cu viața și cu haina și
cu lucrarea lui, fiindcă el nu este cu Mine, și este omul cel mincinos care minte că este slujitorul
Meu. Slujitorii Mei sunt sfinți și sunt cerești pe pământ, și nu se însoară, și nu se mărită, și
nu se dau la mâncări și la băuturi și nu se fățărnicesc, căci sunt sfinți.

O, fiilor mici, fiilor din urmă, fiilor sfinți, v-am ales ca să fiți armata Mea pe pământ, căci
cu voi e tot cerul de sfinți și de îngeri, iar în față sunt Eu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iar acum scol

56
Antichrist şi fiara apocaliptică

pe cineva din mijlocul celor ce-și zic că împlinesc ei Scripturile de nou Ierusalim. Ridic din mij-
locul lor foc și ard minciuna lor, căci minciuna lor este fărădelege împotriva Mea, nu este lucrare
de nou Ierusalim. Eu sunt lucrarea de nou Ierusalim, și sunt cu voi, nu cu ei, că ei sunt păcătoși, și
scris este: «Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși». Ridic efa între pământ și cer și scriu cuvânt
împotriva ei și o așez la locul ei, iar în ea se află fărădelegea a tot pământul, fărădelegea care iese
la iveală. Amin, amin, amin. Aceasta vă dau să lucrați voi, fiilor unși, și veți lucra, căci foc ridic
din mijlocul lor și suflu în el, și el se aprinde, și cu el nimicesc fărădelegea și adevărul minciunii
ei.

Iată câtă teamă pe antichrist, care până acum se ascundea de venirea Mea, fiindcă e fricos.
Acum Mă vede pe Mine cu voi și cu împlinirea cea de nou Ierusalim pentru cei sfinți, și a prins
curaj să creadă, și s-a pus, zice el, să împlinească el biserica cea vie, cea de nou Ierusalim pe
pământ. Dar biserica cea vie este din sfinți, nu din oamenii veacului acesta, care se folosesc de
numele de biserică mâncând și bând, însurându-se și măritându-se și desfrânându-se în fel și chip,
căci limba lor și gândurile lor sunt împotriva Mea, și ei disprețuiesc privirea Mea și a slavei Mele,
care este cu voi. Înfățișarea lor mărturisește împotriva lor, că ei își vădesc păcatele lor ca Sodoma,
în loc să se ascundă, și vai lor, că-și fac rău loruși, după cum spun Scripturile proorocilor Mei:
«Eu, Domnul, vin în văpaie, și carele Mele sunt ca o vijelie ca să dezlănțui cu fierbințeală mânia
Mea, și certarea Mea cu văpăi de foc. Și voi judeca cu foc și cu sabie pe tot omul, ca să cadă cei
mulți, cei fățarnici, de bătaia Mea. Iar faptele lor și gândurile lor vor fi zadarnice, căci Eu, și
nu ei, Eu voi fi Cel ce strâng la un loc popoare și limbi, ca să vadă slava Mea, și la acestea le
voi da un semn». Voi, fiilor, sunteți semn pe pământ, și voi aduce pe frații voștri, pe cei ce-Mi
slujesc Mie, până la lucrarea Mea cu voi, și din ei voi lua și voi așeza pentru Mine lângă voi. Voi
face cer nou și pământ nou, și vor rămâne acestea înaintea Mea, și tot așa va rămâne și seminția
voastră și numele vostru. Și din lună nouă în lună nouă, și din zi de odihnă în zi de odihnă, vor
veni toți și se vor pleca înaintea Mea, iar la ieșirea lor vor vedea zăcând jos trupurile celor
ce s-au răzvrătit, și viermele lor cel fără de moarte, și focul lor cel nestins, și toți se vor înfri-
coșa pentru ei, fiindcă împărăția Mea este cu voi, cei drepți, că Eu am fost și sunt cu voi, și
vă dau din Mine, ca să semănați cu Mine. Amin.

… Mi-e milă de gloatele cele fără de cunoștință, și nu are cine se ridica pentru neamul
omenesc ca să-l scol spre mântuire, că arhiereul Meu de la care am așteptat lucrare vie după ce i-
am dat să aibă, a căzut din cer, că a fost fricos și că s-a rușinat cu Mine și cu unșii Mei cei mai
mici. (Pop Irineu-Bistrițeanul, n.r.) Mă zbat să-l scol și pe el, că e curat, dar e neputincios, că a
vrut să poată prin el, nu prin Mine. El vede minciuna lui antichrist și plânge cu inima, dar e laș și
are iubire de sine, și de aceea a dat să Mă părăsească și să nu Mă mai cunoască prin cuvântul Meu
cel nou, și să se ascundă apoi. Dar vreau să-l scot curat, să-l scot de sub vina aceasta și să-l măresc,
pentru numele Meu și numai pentru numele Meu, care stă mare peste grădina cuvântului Meu și
care se face mare din grădina Mea din România. Atât mai am viu în România; cu atâta nădejde am
mai rămas pentru învierea cea din morți a bisericii.

Ridică-te, căci Eu sunt Cel ce Mă ridic în tine ca să spun: «Înviați, voi, oase uscate!».
Amin, amin, amin. Pregătește-te cu iubire, și cu puterea Mea te îmbracă și stai unită cu cei din
grădină ca să te ajute ei să împlinești porunca Mea. Ei te vor binecuvânta din partea Mea și te vor
ajuta să poți și să fii arma Mea pentru moartea minciunii lui antichrist. Se vor scula sfinții și îți vor
da lucrarea lor cea din mijlocul bisericii, că pentru totdeauna au dat-o. Se va scula proorocul Daniel
și te va ajuta din cer și mulți vor cerceta cu amănuntul cartea pe care o scriu cu tine și multă

57
Antichrist şi fiara apocaliptică

înțelepciune voi coborî prin ea pentru cei ce așteaptă scăparea din robia lui antichrist. Cuvântul
Meu cel din cer te va însoți în toată vremea lucrului Meu cu tine și vom lucra cu cerul alături.
Mergi pe fir, căci firul este întreg de la capăt la capăt, și caută să vezi cine a rupt firul și unde este
nodul pe care Eu l-am înnodat mereu la ruptură, l-am înnodat tainic, ca să-i am pe cei de azi și să
lucrez lucrarea cea de la capătul firului, lucrarea cea de nou Ierusalim peste pământ, iar firele
lăturalnice sunt alte fire și n-au putere să ajungă la început și la sfârșit.

Grăiește pentru toți cei care au lovit în gol cu cuvântul lor, căci cine nu știe ce este lucrare
de nou Ierusalim se luptă în gol și nu câștigă decât apăsare peste conștiința lor bolnavă. Spune
despre păcatul bisericii. Spune că unde este păcat nu este biserică; și fă-te asemenea lor, ca să-i
trezești pentru adevărul Meu, pentru pocăință să-i îndemni, căci războiul acesta este biruință mare
pentru cei sfinți care așteaptă slava Mea cea din urmă, slava Mea care va încununa biserica sfinți-
lor.

Căderea bisericii înseamnă moartea lui antichrist și învierea morților și a drepților,


iar tu să scoți lumină din lumină, ca s-o pun Eu în sfeșnic și să se vadă bine calea Mea cea astupată
de oameni și destupată de Mine, capul bisericii, Domnul bisericii, Arhiereul bisericii Mele, căci
cei ce și-au zis că fac bine bisericii au dărâmat-o de la locul ei, fiindcă ea stă pe sfinți, pe temelie
de sfinți care strigă de sub ea: «Până când?».

Biserică a Mea nu înseamnă păcătoși laolaltă mâncând și bând, ci înseamnă drepți și sfinți
laolaltă trăind viața Mea cea sfântă, și așa mâncând din cina Mea cea tainică.

… Scoală-te și scrie! Amin, amin, amin. Eu sunt Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Întreită binecuvântare pun peste tine, și vei lucra minunat lucrarea Mea cu tine, căci Eu îți dau de
la Mine.

Ție îți poruncesc: scrie! Amin. Orice putere potrivnică să cadă și să se tragă în lături la
porunca Mea cea pentru moartea lui antichrist și pentru învierea morților. Amin. Eu sunt Cel dintâi
și Cel de pe urmă, și sunt Cel ce sunt. Amin, amin, amin.

Fiilor unși în grădină, luați în mâini ungerea Mea cea pentru inimioara care va lucra prin
lucrarea Mea cu voi și va da semnalul minciunii lui antichrist, care a înșelat toată lumea. Luați
apoi din mâna ei cartea și dați-Mi-o Mie s-o pecetluiesc prin mâna voastră și s-o trimit bisericilor
și peste tot pământul. Și se va vedea biserica Mea cea cu voi, căci v-am răscumpărat dintre oameni
ca să fiți Mie biserică sfântă întru venirea Mea. Iată, am adus la voi lucrul cel pentru nimicirea
proorocului mincinos, care s-a așezat în loc părut sfânt, ca slujitor al Meu, dar el este antichrist,
iar Eu sunt Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și sunt Cel ce sunt, și sunt Cuvântul Care suflă
și nimicește pe antichrist, omul fărădelegii, care s-a așezat în loc numit sfânt drept Dumnezeu.

Sculați-vă și fiți slava Mea, că vă voiesc cu mare dor, și voi spune la tot pământul că voi
sunteți nădejdea Mea întru venirea Mea. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Acoperământul Maicii Domnului. Cuvântul
lui Dumnezeu către Daniela Catană, din 14-10-1998
***

58
Antichrist şi fiara apocaliptică

O, copilași din grădină, mergem să împărțim puterea Mea spre lucrul cel pentru judecata
lui antichrist, potrivnicul Meu, care și-a spălat veșmântul de sângele sfinților, dar pata a rămas.
Voiesc să-i spun lui antichrist că este vrăjmașul Meu și că biserica lui este a lui, nu este a Mea.
Voiesc să-i spun că el nu este slujitor al Meu precum se dă, înșelându-i pe cei fără de cunoștință,
căci biserica Mea a tot căzut de la începutul ei și până azi prin mâna lui antichrist, cel ce a stat în
numele Meu peste biserică chinuindu-i pe sfinți și punându-le mâna la gură ca să nu Mă mărturi-
sească în trupul lor de sfinți ai Mei, căci antichrist e gelos pe sfinții Mei; e gelos, fiindcă el nu
poate fi sfânt, de vreme ce Mi-a luat domnia Mea din biserică. Dar el este fără de minte, căci
biserica Mea este sfinții, și nu orice este biserica Mea.

Iată câtă biserică am în cer! Câtă frunză, câtă iarbă, așa e și biserica Mea din cer, care a
fost chinuită pe pământ prin mijlocirea lui antichrist, care s-a îmbrăcat în haină de biserică pentru
ca să-i poată chinui pe sfinții Mei, care Mă aveau cu adevărat în ei spre pomenirea Mea pe pământ.
Mi-a fost dor să unesc pe sfinții din cer cu sfinții de pe pământ, și de aceea am făcut din voi
sfinți ai Mei, fiilor din grădina Mea, că Mi-e dor să am sfinți pentru venirea Mea, pentru
cuvântul Meu, care este ziua Mea cea mare și înfricoșată, venirea Mea cu sfinții cei de sus,
pentru ca să Mă războiesc cu antichrist, călăul creștinilor Mei, și să răscumpăr sângele sfinților,
sângele bisericii Mele, care s-a jertfit pentru numele Meu peste pământ.

Fiilor, închidem gura lui antichrist ca să nu mai vorbească în numele Meu, și să vorbească
în numele lui dacă vorbește, căci numele Meu este sfânt, nu este ca al lui. El a stat mereu pe loc
sfânt și Mi-a ucis biserica, așa cum face azi cu voi, căci se teme de voi, fiindcă voi sunteți de partea
Mea și nu a lui. O, dacă v-ați fi dat de partea lui, Eu nu mai aveam azi mireasă, nu mai aveam
biserică întru întâmpinarea zilei Mele. Dar v-am făcut dârzi și v-am luat frica, fiindcă frica este
cu cei vinovați, și aceia se ascund în peșteri și în stânci de fața venirii Mele.

Fiilor, ce spune antichrist despre venirea Mea? Nimic nu spune. El spune despre venirea
lui în vremea venirii Mele, și e război între Mine și el, iar voi sunteți armata Mea, și cu voi e tot
cerul Meu de sfinți și de îngeri, și cu voi sunt Eu, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, iar
Acești trei, una sunt, amin, și sunt peste tot, căci peste tot pământul am suflețele plăcute Mie,
cărora le hrănesc iubirea lor de Dumnezeu; și pe aceștia îi voi aduce la voi, căci îngerii Mei
călătoresc de la o margine la alta a cerurilor ca să-i adune la praznicul zilei Mele celei mari pe toți
plăcuții Mei. Amin.

Iată început și sfârșit, biserică lucrătoare prin iubire de Dumnezeu: cei de la început, cu cei
de azi, și vom prinde la mijloc pe vrăjmașul bisericii Mele, că s-a vrut mai tare decât sfinții Mei,
mai mare decât biserica Mea cea slujitoare prin iubire, cea care s-a jertfit pentru adevărul Meu
peste pământ. Am spus că se va ridica omul rău ca să răstoarne biserica Mea, dar îl biruim.

Fiilor, arătăm pata de pe veșmântul lui antichrist. Amin. Fiilor, ridicăm armele. Amin,
amin, amin. Voi sunteți armata Mea, iar Eu sunt arma voastră. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu,
sabia cu două tăișuri, care vine peste pământ să pedepsească minciuna și fărădelegea, pe
antichrist și pe toată armata lui, care înseamnă fărădelegea a tot pământul. Nu vă temeți. Eu sunt
Cel ce conduc războiul cel mare, război care n-a mai fost de când veacurile și nici nu va mai
fi. Sculați-vă să mergem la luptă cu întunericul acestui veac, că lumina Mea s-a ridicat să răsară și
să răsplătească pe sfinți. Fiți cu iubire mare, că încă o dată Mă scol să vestesc adevărul Meu pe

59
Antichrist şi fiara apocaliptică

care l-am vestit pe vremea ucenicilor Mei cei dintâi care M-au dat lumii spre iertarea păcatelor
celor ce s-au botezat ca și ei în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt.

Duhul Meu Cel Sfânt este Cel ce S-a coborât în Fecioară și a umbrit-o pe ea, de M-am făcut
apoi trup din ea, ca să Mă jertfesc ca un om pentru omul cel păcătos de șapte mii de ani. Duhul
Meu Cel Sfânt, pe Care L-am dat din cer apostolilor Mei, pe Acela vi L-am dat și vouă, și prin El
vă înnoiesc clipă de clipă și nu-L iau de peste voi, căci vouă vi L-am dat, ca să Mă purtați pe Mine
până la toate marginile cerurilor, spre adeverirea Scripturilor venirii Mele a doua oară de lângă
Tatăl Meu și al vostru, și spre judecata lui antichrist, omul fărădelegii a tot pământul. Duhul Meu
Cel Sfânt este cu voi, căci sunteți puțini, dar păstrați adevărul Meu așa cum este el, așa cum sunt
Eu.

În numele Meu, sculați-vă și împliniți lucrarea nimicirii lui antichrist, căci cuvântul Meu
cel de peste voi este arma care va tăia cuvântul lui cel mincinos, cu care s-a ridicat să strice
dogma dumnezeirii. El țipă ca un leu rănit și se repede la Mine, ca să Mă despartă pe Mine de
Duhul Meu Cel Sfânt, pe Care Eu L-am dat sfinților care biruiesc prin sfințenia Mea în ei.

Fiilor din grădină, luați ungerea cea de la Mine și însemnați cu ea lucrarea cea împotriva
lui antichrist. El va țipa de durere, și apoi se va prăbuși, că mare este numele Meu cel de peste voi.
Luați apoi mâinile voastre pe care le țin în mâna Mea și puneți-le peste cei drepți cu inima ca să le
dau prin voi putere să lucreze în numele Meu moartea minciunii care s-a așezat ca un dumnezeu
peste cei fără de pricepere din cer. Cei care vor primi ungerea Mea ca să împlinească semnul
atenției pe calea fărădelegii lui antichrist, să se îmbrace în platoșa credinței și în puterea cea lucră-
toare prin Duhul Meu Cel Sfânt. Și le voi da lor din slava biruinței Mele, iar vouă vă voi da împă-
răția Mea ca s-o ridicați între cer și pământ înaintea Mea.

Binecuvântată să fie biruința voastră cu Mine. Sfinții și îngerii sunt în toată vremea cu voi
și cu cei ce-Mi lucrează Mie lângă voi și cu voi pentru numele Meu. Eu sunt mereu cu voi, și sunt
arma voastră de biruință pentru libertatea împărăției cerurilor între cer și pământ. Amin, amin,
amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea cuvioasei Parascheva, din 27-10-1998
***

Iată, aceasta este lucrarea omului între cer și pământ. Se luptă omul să fie mare, iar omul
mare are supuși și sunt ai lui și îi stăpânește, și nimeni nu mai poate fi al lui Dumnezeu, căci omul
este rob omului. Dar când Eu lucrez din cer peste om ca să-l fac plăcutul Meu, îl iau dintre oameni
și îl ridic mare pentru Mine și îi dau viața Mea în el și îi dau puterea Mea și îl ridic dintre oameni,
îl ridic deasupra lor. Atunci el vede peste oameni, căci cel ce se ridică deasupra, acela are ochiul
Meu cu el și vede și plutește pe deasupra, pe marea Duhului Meu Cel Sfânt, și cârmuiește cu
cuvântul Meu oamenii. Așa am făcut Eu cu voi, copii veghetori din partea Mea peste pământ, și
nu mai e nimeni să vrea ca voi, căci nu mai e nimeni să facă dreptatea Mea, nu mai e, până la unul.
Dar vă am pe voi puși deoparte de Mine și vă port de grijă cu tot cerul, și vă rog cu tot cerul să
aveți și voi grijă de Mine și de cerul Meu, și să puneți pe pământ împărăția cerurilor, care este
proorocită prin toți proorocii Mei ca să fie peste pământ. Împărăția cerurilor nu este făcută pe
pământ de mâini omenești, ci de mâini cerești și duhovnicești. Ea nu este mâncare și băutură
și fărădelege, așa cum dă s-o arate omul fărădelegii, care s-a sculat din biserica lumii ca să
creadă ca voi, zice el, și să facă și el nou Ierusalim pe pământ. Și iată ce spun Eu peste locul

60
Antichrist şi fiara apocaliptică

care se vrea și el nou Ierusalim aproape de locul Meu de la voi: (La Vulcana Băi, Centrul
Internațional Ecumenic, n.r.) acolo este scaunul fărădelegii a tot pământul, și pe el, antichrist
în loc părut sfânt, ca să înșele pe toți care locuiesc pe fața pământului, după cum este scris
în Scriptura cea despre venirea lui antichrist, așezat în loc sfânt. Acolo este răstignirea numelui
Meu între tâlharii Mei, care sunt mincinoși asupra Mea și asupra oamenilor. Acolo s-a împlinit
Scriptura cea ascunsă de înțelegerea oamenilor fără de cunoștință din cer. Dar Eu, Domnul,
voi nimici locul acela prin suflarea gurii Mele, și nu va mai fi. Amin, amin, amin. Și țara Mea
română nu va fi să fie prinsă în capcană, cum s-au sfătuit și acum dușmanii ei, și va fi să prindă
sub ea pe antichrist și să-l îngroape în pământul ei, că e țara Mea de nuntă, și pun pe anti-
christ așternut picioarelor ei, și voi fi biruitor din România, iar voi veți fi atunci mângâiații
Mei, și vă voi numi vitejii Mei cu care Eu am biruit pentru venirea Mea a doua oară de lângă Tatăl
ca să dau fiecăruia după cum este fapta sa. Amin, amin, amin.

Centru ecumenic – moschee


Centru ecumenic – sinagogă Centru ecumenic – biserică

O, măi copilași, am venit în grădină la voi cu sărbătoare cerească de sfinți, căci biserica cea
mincinoasă, cea desfrânată, sărbătorește pe sfinții Mei pământește, nu cerește, dar la voi sărbătorim
pe sfinții Mei ca în cer, căci sfinții la sfinți trag, și se
bucură sfânt cu sfânt. Fiți sfinți și nu vă temeți de
cuvântul acesta rostit de Mine pentru voi, că Eu pe
vremea lui Verginica am spus că locul de la voi și
lucrarea Mea cu voi va fi locul unde se vor vedea
îngerii și sfinții cântând și grăind și viețuind cu
oamenii, și între oameni lucrând, căci oamenii
sfinți sunt cei de pe pământ care au pe sfinții din
cer cu ei, cerul și pământul laolaltă lucrând lu-
crare cerească pe pământ.

… Măi copilași, încă o clipă stau cuvânt Centru ecumenic – Vulcana-Băi


peste voi ca să întăresc lucrarea ce v-am dat-o spre
lucru împotriva lui antichrist, omul fărădelegii a tot
pământul. Antichrist s-a făcut creștin, zice el, dar creștin nu este, că nu-i place cu cerul. El a pus
mâna pe hamuri, și zice că are în mâinile lui carul Meu, dar carul Meu este din foc, căci Duhul
Sfânt, foc este. El nu știe ce este lucrarea Duhului Sfânt, că nu a dat de ea pe nicăieri, dar acum
când i-o arăt Eu, el se face asemenea Mie, zice el, de teamă să nu vin cu Duh Sfânt și să-i iau
hamurile din mână. Dar ce să fac Eu cu hamurile lui? Ele să fie asupra capului lui spre pieirea lui,
că a socotit că Duhul Sfânt Se ia cu fățărnicie și cu bani și cu putere omenească.

61
Antichrist şi fiara apocaliptică

O, înapoia Mea, satană, om al fărădelegii, care ai nume scris pe frunte și pe mână și care
zici că fără numele tău nu Mă poate nimeni cumpăra sau vinde. Te-ai băgat sub mantie de oaie ca
să te faci păstor de al Meu, zici tu, și să-Mi mâi oile după cum și tu mergi. Înapoia Mea! Amin,
amin, amin. Ți-am tot spus că biserica Mea nu este din ziduri, ci este din fii sfinți ca și Mine.
Ți-am trimis mereu veste să te umilești și să nu mai minți că ești slujitor al Meu, iar tu îți lărgești
mantia și îți aduni sub ea supuși și o faci pe prostul că nu auzi și că nu știi strigarea Mea. O faci pe
popa prostu’, dar haina Mea pe care o ții pe tine, te dă de gol că știi și că te lupți să pui mâna pe
carul Meu cel de foc ca să fii tu mai mare ca Dumnezeu. Înapoia Mea! Amin, amin, amin. Bine-
cuvântată să fie lucrarea trimișilor Mei cea împotriva ta și a fățărniciei tale. Amin. Binecuvântată
să fie mintea și inima și trupul și mâna care se scoală din porunca Mea ca să scrie rușinea ta și
plata minciunii tale, căci «Eu întăresc cuvântul trimișilor Mei și le împlinesc sfatul, iar înțelep-
ciunea înțelepților o prefac în nebunie spre rușinea lor», după cum este scris în Scripturi.

Înapoia Mea, satană care te dai drept înger al luminii Mele ca să înșeli, de vei putea,
zici tu, până și pe cei aleși ai Mei. Dar cei aleși ai Mei n-au nevoie de pecetea ta pe care o ai
în mână ca să însemnezi cu ea pe supușii tăi ca să poată ei să Mă cumpere de la tine, din
potirul pe care tu îl ții în mână ca să Mă pui pe Mine în el și să Mă dai la oameni pe bani, că
scris este: «Nimeni nu poate vinde sau cumpăra până nu are pecetea lui antichrist pe frunte și
pe mână», numărul cel sub care tu te ascunzi, dar acest număr este chiar numele tău, și scris este:
«Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei, căci este un număr omenesc: 666». Scris
este: «I s-a dat să insufle duh chipului fiarei», iar tu, om al fărădelegii, vrei să dai numele Meu
chipului fiarei pe care tu vrei s-o faci ca să înșeli pe tot omul cu venirea Mea, zici tu. Dar tu ești
fiară care te ridici din pământ, nu vii din cer ca Mine. Din pământ te ridici și grăiești ca un miel,
dar tu ești șarpe care muști piciorul calului ca să cadă călărețul. Nu ești miel, ci ești șarpe, și din
pământ ești, că scris este despre tine: «Am văzut o altă fiară suindu-se din pământ și având două
coarne, asemenea mielului, dar grăia ca un balaur, și are în mână și în față stăpânirea fiarei
celei dintâi, și îi face pe cei de pe pământ să se închine fiarei celei dintâi, a cărei rană de moarte
fusese vindecată». Așa s-a dat și Israel slujitor al Meu prin căpeteniile templului, fiara cea
dintâi, care s-a ridicat să-L omoare pe Dumnezeu ca să nu i se ia stăpânirea din mâini. Dar
rana cea de moarte a lui Israel fusese vindecată prin moartea și prin învierea Mea pentru el,
și de unde?! că numai o rămășiță s-a ales pentru har. Restul este fiară până azi, și se dă fiară
cu rană vindecată, dând în mâinile fiarei de azi stăpânirea ca să răstignească pe Dumnezeu
Cuvântul ca și atunci, și ca să nu stăpânesc Eu peste oameni.

Înapoia Mea, satană, om al fărădelegii, căci Eu, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, te
vădesc cine ești și cu cine te unești ca să nu-ți pierzi puterea și cuvântul cu care te-ai așezat în
numele Meu în loc părut sfânt. Iată numărul tău, care este numele tău: 666. Ți-ai făcut rost de bani
și ți-ai făcut casă pentru bani, (Banca Internațională a Religiilor, n.r.) și pe ea scrie numele tău și
numărul tău, și nu ești creștin, ci ești antichrist sub haină de miel, sub haină de slujitor al bisericii,
și o faci pe popa prostu’, dar tu ești fiară care te hrănești cu sânge. Binecuvântată să fie lucrarea
trimișilor Mei împotriva ta, că i-am trimis spre tine să-ți arate ce ai făcut de două mii de ani, și ce
faci azi. Scoală-te și ieși în întâmpinarea trimișilor Mei, care te vor vădi ce ai lucrat și câți mucenici
Mi-ai trimis la cer prin lucrarea ta cea împotriva Mea, împotriva adevărului, căci pe oaia bună și
grasă n-ai iubit-o, și Mi-ai dat-o Mie, fiindcă cel tare cu Mine este groază pentru tine și pentru
țărușii împărăției tale. Dar azi, ție îți zic: înapoia Mea! Cuvântul Meu este suflarea gurii Mele,
și scris este: «Dumnezeu îl va nimici cu suflarea gurii Sale». Amin, amin, amin.

62
Antichrist şi fiara apocaliptică

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mucenic Dimitrie, izvorâtorul
de mir, din 08-11-1998
***

Mă voi scula și voi rosti cuvântul adevărului Meu împotriva omului mincinos care s-a dat
prietenul Meu slujind la idolii veacului acesta, vrând, zice el, să-i clatine și pe cei ce-Mi slujesc
Mie cu viața lor. Voi lua apoi cuvântul Meu și îl voi trimite până la toate marginile și pe la toți
cârmuitorii sufletelor și trupurilor oamenilor de pe pământ, ca să-i încunoștințez Eu de lucrarea
proorocului mincinos, cel cu haină creștină, și voi rosti adevărul cel despre lucrarea lui cea cu față
ascunsă, lucrarea lui antichrist, cel ce vine înaintea Mea, și care este fur și tâlhar de oi, și al
cărui glas nu este ca glasul Meu, și a cărui viață nu este ca viața Mea. Voi rosti cuvântul Meu peste
tot pământul pentru cei curați care așteaptă venirea Mea priveghind, și le voi spune: «Să stăm bine,
să stăm cu frică și să luăm aminte!», că izbăvirea este cu cei ce se tem de Dumnezeu. Amin,
amin, amin. Încă o dată se va auzi acest cuvânt îngeresc: «Să stăm bine și cu frică și cu luare-
aminte la glasul Domnului, la venirea Domnului!». Eu voi veni ca fulgerul care se arată de la
răsărit până la apus. Eu voi veni când nimeni nu se așteaptă să vin. Nu voi veni când omul dă
să Mă aștepte, și voi veni precum este scris despre venirea Mea, când nimeni nu se așteaptă să vin,
și voi da fiecăruia după fapte, și altfel nu va fi. (Vezi selecția tematică: „Ca fulgerul care iese de
la răsărit, aşa este venirea Domnului”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; Google
Drive; Scribd; issuu; archive; pubhtml5, n.r.) Atunci proorocul mincinos își va sfâșia de rușine
veșmântul lui cel mincinos, că el Mi-a furat forma veșmântului Meu și s-a pitit sub ea, sub haină
mincinoasă, că nu asta este haina lui. Haina lui e haină din multe culori și e dată cu parfum, ca să
nu miroasă de sub ea, și nu este ungerea Mea peste haina lui, căci mirul Meu cel preamirositor este
pentru sfinți, nu pentru cei păcătoși care-și ascund păcatele ca să fure inimile oamenilor și să le
dea rătăcirea de la calea adevărului care se apropie de pământ odată cu venirea cuvântului
Meu cu sfinții și cu îngerii și cu zile de praznic sfânt peste pământ. Care este praznicul
acesta? Cuvântul Meu este, și se numește praznic sfânt peste pământ. Amin.

Să fie veghe în calea cuvântului Meu care se pregătește pentru rostire peste lucrarea lui
antichrist, cea cu față ascunsă. Amin. Iar voi, îngeri și arhangheli, mergeți și culegeți pe cei sfinți
și dați-le din praznicul cuvântului Meu ca să se ospăteze din masa nunții Mele, că iată, vin, și hrana
Mea este cu Mine ca să dau celui ce flămânzește după Mine. Amin, amin, amin.

Intru în voi și Îmi amintesc prin voi ce mai război a fost acum șapte ani, începând din ziua
aceasta când Eu am pus prin voi crucea Mea peste grădina Mea de la voi. Se speriaseră preoții și
arhiereii, oamenii și diavolii, de parcă-i frigea adevărul crucii Mele pe care o port cu voi între cer
și pământ. Au început atunci război împotriva Mea și a voastră, și iată, nu se mai capătă războiul
lor. Lasă să se războiască, fiindcă scris este: «Piatra se întoarce la locul de unde vine», căci «Cine
scoate sabia, de sabia lui cade». Războiul lor este fără de minte din cer, căci se luptă cu voi de pe
pământ. Dacă au văzut că nu pot face mincinoasă lucrarea Mea de nou Ierusalim cu voi, s-au sculat
să creadă și ei în taina Noului Ierusalim pe pământ, și să facă, zic ei, să facă și ei ca voi și ca Mine
cu voi, să facă Ierusalim nou din ceea ce au ei: din lemne, din pietre, din oameni care păcătuiesc
cu carul, din mâncare și din băutură și din bani peste tot și de peste tot. Dar banul este ochiul
diavolului, măsura diavolului, frânghia cu care diavolul își măsoară împărăția sa peste oa-
meni, precum măsura Mea este Duhul Sfânt, ochiul Meu cu care Eu măsor pe omul sfânt ca să-
l fac Ierusalim nou și piatră de biserică și pace între om și Dumnezeu.

63
Antichrist şi fiara apocaliptică

Iată, voi rosti cuvânt și Mă voi vesti prin el biruitor cu voi, și Îmi voi anunța planul Meu și
mersul Meu și casa Mea, și casa lui, a vrăjmașului Meu, care se luptă cu voi din pricina Mea.

Ridicați înaintea Mea jertfă de laudă pentru ziua aceasta de amintire a începutului războ-
iului sfânt, între voi și oamenii bisericii din lume, dimpreună cu mai-marii pământului, care
slujesc fără să știe lucrul lui antichrist, care stă în loc sfânt ca să pustiască el calea sfințeniei, lucrul
bisericii, care a fost lăsat peste fiii bisericii: postul și rugăciunea, neamestecul cu duhul lumii, și
umilința cea smerită înaintea Mea. Dar Eu îl biruiesc cu suflarea gurii Mele, și ridic cuvântul Meu
deasupra tuturor, și zic: pace celor ce slujesc poruncilor Mele cu frică de Dumnezeu și cu iubire
sfântă, iar celor ce păcătuiesc și stau în numele Meu, zic ei, peste oameni, război le zic, amin, căci
Eu am deschis procesul neamurilor, iar cuvântul Meu este judecătorul. Amin, amin, amin.

Fiilor, pregătiți calea cuvântului Meu, pregătiți pacea cuvântului Meu peste voi, pregătiți
în voi locaș pentru Duhul Sfânt, ca să fie pururea cu voi. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, din 21-
11-1998
***

Vin în grădina Mea cea din tine, țară a durerii, dar și țară a mângâierii de la Domnul. Vin
și Mă vestesc mereu cu ziua Mea de biruință prin tine peste tot pământul. Vin, că mult ai
plâns și mult plângi. Antichrist a fost viclean, și în toată vremea a prins de veste de planurile Mele
cu tine, țară de români, și n-a mai avut pace niciodată, și a lucrat din fiu în fiu antichrist, ca să te
aibă a lui, fiindcă tu ești plină de podoabele Mele cele puse peste tine de la nașterea Mea și a
ta. Tatăl ne-a adus pe lume o dată. Pe tine te-a făcut popor nou, iar pe Mine M-a făcut Înce-
pător al tău și Mântuitor al tău în toată vremea. O, ești plină de fii fățarnici, care te vând
dușmanilor Mei pe nimic, căci cu nimic nu vor rămâne aceștia, nici măcar cu tine, căci Eu îi voi
lua din tine. Mă scol în cuvânt și Mă vestesc Judecător peste proorocul mincinos, care și-a băgat
capul său în tine ca să fii a lui și să se folosească, zice el, de binecuvântarea și de podoabele pe
care le ai de la Mine peste tine, țară plină de daruri. Un picuț, și rostesc în tine judecata lui
antichrist, și apoi împlinesc. Amin, amin, amin.

Eu, Domnul Iisus Hristos, cobor în grădina Mea și Mă fac sărbătoare de cuvânt pentru
mama cea pururea Fecioară, care Mi-a fost ușă Mie din cer spre pământ, ca să fac lucrarea Tatălui
Meu Savaot.

O, mamă, mamă cu durere ca și Mine, Fiul tău Cel ceresc! Nimeni pe pământ n-a născut
fiu din cer, nimeni decât tu, că Eu din cer M-am coborât în tine. Eu am fost cuvântul arhanghelului
care a coborât din cer de M-a vestit ție, și cuvântul a luat trup de om în tine, ca să Mă nasc om din
Fecioară, și cuvântul s-a făcut om. Cine s-a mai făcut om ca și Mine din cuvântul cel din cer și din
trup feciorelnic? Eu n-am putut să fac de la Mine nimic, ci toate câte aud că-Mi spune Tatăl, aceea
fac. Din cuvânt M-am făcut trup curat din trup curat. Toate câte fac Eu, de la Tatăl le fac, și prin
cuvânt le întocmesc, și apoi le aduc spre vedere. Așa am lucrat din veac și până în veac, până azi.
Iar azi, ce cuvânt întocmesc ca să împlinesc la vedere? Azi Mă pregătesc peste grădină și Mă
vestesc Judecător peste proorocul mincinos, care și-a băgat capetele sale în țara Mea cea
plină de darurile credinței sfinte, care este în ea de la Mine și de la părinți. Așa e scris în
Scripturile venirii Mele: «Un înger stând în soare strigat-a cuvânt puternic către toate păsările
care zboară spre înaltul cerului: „Veniți și adunați-vă la cina Dumnezeului Cel mare! Veniți și

64
Antichrist şi fiara apocaliptică

mâncați trupurile împăraților, trupurile căpeteniilor, trupurile vitejilor, trupurile cailor și ale
călăreților, trupurile celor liberi și ale robilor, trupurile celor mici și ale celor mari, căci fiara
și toți împărații pământului, cu oștirile lor, s-au adunat ca să se războiască cu Cel ce șade pe
tron, pe cal alb, cu oștire. Dar fiara a fost răpusă, și cu ea, proorocul mincinos, care făcea semne
înaintea fiarei cu care amăgise pe cei ce au purtat semnul fiarei închinându-se chipului ei.
Aceștia au fost amândoi aruncați de vii în iezerul cu foc, unde arde pucioasă, iar ceilalți, uciși
au fost cu sabia care iese din gura Celui ce șade pe cal alb. Și toate păsările s-au săturat din
trupurile lor“». Amin.

Fiilor din grădină, pregătiți calea Mea peste pământ, pregătiți ziua însemnării cu sfințenia
Mea pentru căsuța din deal, zi în care Mă voi slăvi peste pământ cu slava cuvântului Meu, că am
de trimis carte proorocului mincinos, care stă ascuns sub haină de biserică a Mea. Am rostit peste
voi lucrarea aceasta, și Eu voi împlini, că Eu nu sunt Dumnezeu mincinos. Nimeni nu voiește să
Mă ajute de pe pământ și n-am prin cine să întind mâna Mea peste biserica cea din lume ca să se
mai agațe de poala hainei Mele careva care ar mai avea în el inimă curată și minte neștirbită. Lucrez
cu voi, că nimeni nu voiește să Mă ajute, dar Eu, Domnul, Mi-am făcut datoria și am strigat și am
rugat în lung și în lat ca să Mi se deschidă, ca să se găsească și pentru Mine vreun grai care să
strige la oameni să se pocăiască. Iar acum, gata. Toate sfârșitu-s-au! Lucrăm din greu, că nu-i
nimeni să se alăture greului nostru, căci toate sfârșitu-s-au. Sfârșitu-s-a omul și Dumnezeu în om,
și nu mai am pe nimeni de partea Mea și cu durerea Mea.

Să ne sculăm, fiilor, și să primiți rostirea Mea, cartea Mea peste proorocul mincinos, anti-
christ, cel ce vine înaintea Mea ca să-Mi zădărnicească, zice el, venirea Mea cea de azi. Vă voi
ajuta Eu. Vom merge pe fir și vom arăta lucrarea lui antichrist, fiara cea cu capetele ascunse, dar
Eu îl voi birui cu suflarea gurii Mele, și el nu va mai fi. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Maicii Domnului în biserică, din
04-12-1998
***

Eu sunt Cuvântul Cel de după șapte ani de la pecetluirea cu legea sfințeniei Mele a grădinii
Sfintei Sfintelor, locul în care Eu intru ca Arhiereu al Tatălui după două mii de ani de la prima
Mea venire între oameni. Acum șapte ani, în ziua de doisprezece a lunii a douăsprezecea, M-
am așezat cu sfințenia Mea ca pe muntele Sinai, M-am așezat să fiu și să stau cuvânt de auzit
și de lucrat peste pământ din mijlocul grădinii întocmită de cuvântul Meu ca să fie munte
sfânt al Meu în mijlocul României, țara Mea de întoarcere după două mii de ani, căci pămân-
tul este peste tot cale a fărădelegii, și nu mai este pe nicăieri loc pentru Mine și pentru cel ce crede
în Mine și în venirea Mea după două mii de ani. Acum șapte ani, în ziua aceasta, am făcut mare
bucurie pentru Tatăl și pentru cei din cerul Meu, căci Mi-am sfințit loc ca să aibă cerul cale de
venire pe pământ și să-și răscumpere așternutul cel pierdut prin omul cel căzut din pământul Ede-
nului, din pământul cerului.

Nu mai e nimic de salvat pe pământ, dar ce este cu neputință la om, este la Mine cu putință,
și Mi-am împrejmuit și Mi-am sfințit și Mi-am pecetluit cu numele Meu grădina Mea care a fost
locul odihnei Mele la început, și iată, și la sfârșit. Am făcut din lutul acestei grădini om după
chipul și asemănarea Mea și M-am odihnit în el, iar Tatăl era întru Mine când lucram omul.
Și M-am uitat de la sfârșit spre început și am dat cu ochiul Meu peste locul acesta al începutului
pământului și al omului de pe el, și am lucrat cuvânt peste acest pământ, și l-am numit apoi grădina

65
Antichrist şi fiara apocaliptică

cuvântului Meu, și este. Și dacă este, iată-Mă cuvânt peste pământ din mijlocul pământului, din
vârful pământului, muntele cel înalt pe care stă Dumnezeu Cuvântul.

Rostesc cuvânt și Mă vestesc biruitor peste potrivnicul Meu, omul; omul care s-a așezat
împotriva Mea de la început și până la venirea Mea de azi. Eu sunt Hristosul Tatălui, iar omul
care stă împotriva Mea se numește antichristul. Nu se mai numește om, și se numește proorocul
cel mincinos, care stă împotriva lui Dumnezeu de la început și până la venirea Mea cu judecata
cea pentru fur.

Lucrez din greu, căci toate sfârșitu-s-au și nu mai găsesc pe pământ unelte de lucru pentru
lucrul Meu cel ceresc, căci pe pământ sunt numai lucruri omenești. Dar iată cartea Mea pentru
proorocul cel mincinos, antichristul, cel ce vine înaintea Mea de șapte mii de ani ca să-Mi zădăr-
nicească lucrarea Mea cea de la Tatăl peste pământ și peste omul cel ieșit din pământ! Antichrist
este fiară cu șapte capete și este diavol, nu este slujitor al lui Dumnezeu.

Dar ce este fiara cea cu șapte capete? Ea este puterea pământului prin oamenii care au
răsturnat statul lui Dumnezeu în om. Ea are zece coarne și zece steme, iar pe capetele ei are
nume de hulă, și diavolul i-a dat stăpânirea peste pământ și strigă peste tot: „Cine este asemenea
fiarei și cine se poate lupta cu ea?“. Iată, gura ei hulește asupra lui Dumnezeu și asupra cortului
Lui și asupra celor din cer. Și i s-a dat putere ca să se războiască cu sfinții ca să-i biruiască, și ea
are stăpânire peste toată seminția și norodul și neamul, și toți locuitorii de pe pământ care nu sunt
scriși de la întemeierea lumii cu numele lor în Cartea Vieții Mielului, se închină fiarei.

Dar ce este proorocul cel mincinos? El este omul cel din pământ ieșit, și care se luptă
împotriva lui Dumnezeu de lângă Dumnezeu, căci scris este: «Am văzut o altă fiară suindu-se
din pământ, și avea două coarne, asemenea Mielului, dar grăind ca un balaur; și are în mână
toată stăpânirea fiarei celei dintâi și face pământul și pe locuitorii de pe el să se închine fiarei
dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată, și amăgește pe toți prin semnele ce i s-a dat să
le facă înaintea fiarei».

Iată proorocul mincinos, cel dezvelit de Scripturi, căci Daniel proorocul așa a spus: «Fiară
înspăimântătoare, înfricoșată și puternică tare și cu dinți mari de fier și cu gheare de aramă,
mâncând și sfârtecând și călcând în picioare în urma ei. Ea se deosebește de toate celelalte fiare,
căci are zece coarne. Și un alt corn mic creștea între ele, și acest corn are ochi de om și gură
care grăiește lucruri mari. Dar fiara a fost omorâtă, și trupul ei a fost nimicit prin foc, căci pe
norii cerului venea cineva ca Fiul Omului și Lui I s-a dat stăpânirea; stăpânirea cea veșnică;
și toate popoarele și neamurile și limbile Îi slujeau Lui; și împărăția Lui nu va avea sfârșit, iar
sfinții Lui vor fi moștenitori cu El».

Scris-a proorocul Daniel: «Proorocul mincinos va grăi cuvinte de defăimare împotriva


lui Dumnezeu și va oropsi pe sfinți și va gândi să schimbe sărbătorile și legea o vreme și vremuri
și jumătate de vreme, dar poporul sfinților îi va lua stăpânirea, căci i se va face judecată ca să-
l nimicească și să-l prăbușească pentru totdeauna». Amin.

Iată firul cel ascuns de privirea omenească, iată proorocul cel mincinos de șapte mii de ani,
care a stat lângă Dumnezeu ca să-I răstoarne în om statul. Iată cartea Mea cea din cer coborâtă

66
Antichrist şi fiara apocaliptică

pentru proorocul mincinos, antichrist, cel ce vine înaintea Mea de șapte mii de ani ca să-Mi zădăr-
nicească statul Meu în om, și ca să nu împlinească omul poruncile Mele cele sfinte, care dau viață
veșnică celor ce le lucrează pe ele. Iată proorocul mincinos, cel cu față creștină, cel ce stă sub haina
Mea, căci scris este în Scripturi: «Are două coarne, asemenea Mielului, dar grăiește ca un balaur
și are în mână toată puterea fiarei celei dintâi». Eu îl dezvelesc și îi vestesc goliciunea, o vestesc
la toți cârmuitorii de suflete și de trupuri, până la toate marginile, căci el și-a băgat capetele, spre
sfârșit, în țara Mea cea plină de darurile Mele, darurile venirii Mele a doua oară pe pământ, în
lucrare de nou Ierusalim peste făptură. Amin.

Voi sta cuvânt trei zile la rând peste grădina din care Mă vestesc cu graiul Meu peste pă-
mânt. Trei zile la rând voi scrie în cartea cea pentru judecata proorocului cel mincinos de șapte mii
de ani, căci el a lucrat sub aceeași viță cu Dumnezeu: Cain asupra lui Abel, Esau asupra lui Iacov,
frații lui Iosif împotriva lui Iosif, Saul asupra lui David, Caiafa asupra lui Hristos, iar slujitorii
bisericii împotriva creștinilor, poporul Meu cel sfânt cu viața, căci omul bisericii s-a dat pe mâna
proorocului mincinos, care s-a pus să facă semne în cer și pe pământ, zice el, ca să înșele biserica
lui Hristos și s-o tragă de pe temelia ei și să ia el nume de Hristos în biserică. Dar el este hristos
mincinos, este diavol, este antichrist din fiu în fiu până azi de șapte mii de ani.

O, proorocule mincinos, care răstorni statul lui Dumnezeu în om! Eu sunt Cel ce sunt. Eu
sunt Hristosul Tatălui. Amin. Ieși în întâmpinarea cuvântului Meu, că scriu cartea cea pentru ju-
decata ta. Sunt cu zi de praznic sfânt peste pământ, zi de șapte ani de la ziua pecetluirii grădinii de
nou Ierusalim, cuvânt după șapte ani de la zdrobirea puterii tale cea ascunsă de cei de pe pământ.
Vin împotriva ta, căci scris este: «Pe norii cerului vine cineva ca Fiul Omului și va face judecata
proorocului mincinos, ca să-l nimicească pentru totdeauna». Amin.

Am lăsat șapte ani de har peste pământ, dar tu lucrezi cu bani și cu slavă deșartă, și
faci pământul și locuitorii de pe el să te creadă că ești omul lui Dumnezeu, dar tu ești diavol,
tu ești șarpe la drum, care muști piciorul calului ca să cadă călărețul, căci vii de la început,
și lucrezi din fii în fii, după cum este scris că vei fi șarpe, fiindcă Iacov când și-a binecuvântat
fiii a spus așa: «Dan va fi șarpe la drum, ca să muște». Vin împotriva ta și îți spun: ai luat
înfățișare de păstor, dar tu ești diavol care amăgești și asuprești pe poporul sfinților de la început
și până la sfârșit, căci firul tău, ca și firul Meu, este de la început și până la sfârșit, iar biserica Mea,
omul cel creat de Mine, a tot căzut din om în om până azi, prin mâna ta, prin lucrarea ta cea
împotriva Mea și a sfinților Mei în care Eu am stat și am lucrat din fiu în fiu, după cum a mers
firul celor sfinți.

Voiesc să-ți spun că ești trup și te ridici din pământ, și voiesc să-ți amintesc cuvântul Meu:
«Trupul poftește împotriva duhului, iar duhul dorește împotriva trupului»; tu împotriva Mea, și
Eu împotriva ta; Eu prin sfinții Mei cei din cer și din Duh născuți la propovăduirea Mea, iar tu ești
trup și din pământ te ridici și ești diavol, nu păstor. Și pe cei ce nu sunt scriși în Cartea Vieții Mele,
de la întemeierea lumii, îi biruiești cu plăceri și cu slavă deșartă, ca să ți se închine ție, dar Eu vin
pe nori, vin împotriva ta și îți rostesc judecata. Trei zile la rând Mă voi lăsa cuvânt peste tine, iar
a treia zi voi încheia cartea cea pentru judecata ta. Vin și te vestesc că nu poți să faci tu nimic
pentru cer, că tu ești ca valea lui Iosafat, unde voi strânge pe cei asemenea ție ca să-i nimicesc cu
focul în care arde pucioasă, după cum este scrisă judecata cea pentru proorocul cel mincinos.
Amin.

67
Antichrist şi fiara apocaliptică

Iar voi, cei din porți, așezați cuvântul Meu trei zile la rând, ca să întocmesc cartea împotriva
lui antichrist, iar după trei zile o voi sfârși, că Eu așa am început în ziua aceasta, zicând: «Pace
celor ce slujesc poruncilor Mele, iar celor ce le calcă pe ele, război le zic!». Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la șapte ani de la târnosirea Sfintei Sfintelor Noului
Ierusalim, din 12-12-1998
***

Glasul Meu strigă din nou la porți ca să se deschidă și să intru cuvânt în grădină. Amin.

Îmi cobor din nou cuvântul pentru judecata proorocului cel mincinos, care-Mi zădărnicește
planurile Mele, care fură cuvântul unul de la altul și îl povestește norodului fără de trimiterea Mea,
fără de porunca Mea. Mă fac carte de judecată și scriu în ea trei zile la rând, iar mâine o isprăvesc,
ca să biruiesc cu furtună și cu iuțime și cu asprime capetele mincinoase ale proorocului cel minci-
nos. Amin.

Voi, cei din grădină, voi, cei așezați de Mine în calea cuvântului Meu care coboară din cer
pe pământ! Deschideți cartea proorocului cel mincinos, cartea Mea către el, ca să scriu în ea. Amin.
Este scris că vin cu sfinții, și așa vin. Vin în țara cuvântului Meu. Andrei, apostolul Meu cel de
acum două mii de ani, vine cu Mine în grădină, că e sărbătoare peste biserica Mea, sărbătoare de
sfântul Andrei, cel ce a venit întâiul după Mine ca să-Mi fie apostol și să Mă dea apoi oamenilor,
așa cum sunt Eu și așa cum voiesc Eu să fiu cu omul, dar nu așa cum voiește proorocul cel minci-
nos.

O, proorocule mincinos, sunt în fața ta cu cartea Mea cea împotriva ta. O deschid și scriu
încă în ea, căci trei zile la rând scriu în ea, și apoi o pecetluiesc cu pecetea cuvântului Meu și o duc
la locul ei, iar locul ei ești tu. Apleacă-te să auzi, căci te aplec Eu să auzi și să iei de la Mine
cuvântul Meu cel către tine.

Tu Mi-ai nimicit statul Meu în om și Mi-ai umplut omul de nepăsare, fiindcă omul te vedea
pe tine că stai înaintea lui în numele Meu, și făcea omul ca tine, nu ca Mine, fiindcă omul vrea să-
L vadă pe Dumnezeu ca să creadă. Omul nu poate să creadă fără să vadă; el crede numai ce vede.
Iată, omul te vede pe tine că stai în numele Meu înaintea lui și crede ceea ce vede că faci tu. Dar,
ce faci tu? Tu pierzi și împrăștii de pe calea Mea oile; nu le aduni, nu le paști, nu le crești, dar stai
în numele Meu în fața lor. Scris este în Scripturi: «Vai de părinții care pierd și împrăștie oile
turmei Mele nepăzindu-le și lăsându-le să se risipească! Aceștia fac desfrânare și minciună,
ajutând pe făcătorii de rele să nu se întoarcă nimeni de la necredință. Îi voi hrăni cu pelin și le
voi da apă cu fiere, căci s-a întins pe tot pământul necredința lor. Au luat ei parte la sfatul Meu?
Atunci să se scoale și să spună cuvântul Meu și să-i facă pe oameni să se întoarcă de la căile
lor cele rele. Oare, poate omul să se ascundă unde să nu-l văd Eu? Dar ei fură cuvântul Meu
unul de la altul și zic: „Dumnezeu a spus“. Oare, este vreo legătură între pleavă și bobul de
grâu curat? Iată, sunt împotriva amăgitorilor și a lingușitorilor, căci nu i-am trimis pe ei». Cel
ce nu este trimis nu aduce folos pentru Mine. Cel trimis trebuie să fie om duhovnicesc, iar tu ești
trupesc și Îmi întinezi numele Meu cu desfrânările tale, căci stai în numele Meu înaintea oamenilor.
O, cum de te încumeți să stai în numele Meu peste oameni când tu ești nepocăit și încă păcătuiești?
Când tu ești plin de dorul slavei deșarte, când tu mănânci și bei și te însori și te desfrânezi și faci
urâciuni în loc părut sfânt, cum de mai zici că stai în numele Meu peste cei fără de pricepere? Iată,
te vădesc cine ești. Nu ești prietenul Meu, ci ești vrăjmașul Meu. Nu ești slujitor al Meu, nu ești

68
Antichrist şi fiara apocaliptică

păstor de oi, că nu știi să păstorești, fiindcă Eu nu te-am trimis, iar cel netrimis este proorocul cel
mincinos pe care Scripturile îl vestesc mincinos și răpitor.

O, ce cauți tu în slujba Mea? Căci slujitorii Mei stau în foc și nu ard, fiindcă scris este:
«Dumnezeu este foc mistuitor». Ce cauți tu unde nu ești chemat de Mine, unde nu ești trimis, ce
cauți? Tu, cel care ceri să ai Duh Sfânt de la cei ce nici ei nu au, de la cei ce nici ei nu știu ce este
Duhul Sfânt în om, ce cauți, oare? Iată, cauți pedeapsa cea pentru proorocul cel mincinos, cauți
apă cu fiere, că altceva nu cauți. Ai vrut să fii om deștept și ai căutat să ai carte multă ca să fii
savant și să se strângă lume lângă înțelepciunea ta, dar iată, Scriptura stă împotriva ta și spune: «S-
a îngâmfat și a zis: „Sunt Dumnezeu și stau pe scaunul lui Dumnezeu, în mijlocul mărilor“. De
aceea a fost aruncat la pământ din pricina păcatelor sale, căci cu viclenia sa pângăritu-și-a
sfințenia. Foc va izbucni din el și îl va mistui, și îi va fi cenușa luată de vânt în fața tuturor
trecătorilor. Și cei ce l-au cunoscut vor sta înmărmuriți de pieirea lui». Așa este scris de cel ce-
și agonisește înțelepciune ca să facă negoț cu ea și să-și cumpere cu ea slavă deșartă, că omul sfânt
nu este omul savant, ci este omul plin de Dumnezeu și de darurile Lui, omul plin de înțelepciune
sfântă, nu de înțelepciune savantă. N-am ce face cu înțelepciunea ta, și ești ramură fără de preț.
Am cuvânt scris din cer în vremea ta, dar tu ai fost îngâmfat din pricina înțelepciunii tale, și n-ai
luat de la Mine prin cei smeriți cu inima. Ți-am tot dat de veste și ți-am spus că n-am ce face
cu omul cu școală de la om, cu carte de pe pământ, căci cine nu învață carte din cer nu este
om ceresc, ci este om din pământ ieșit, și este învățător mincinos, nu adevărat, prooroc min-
cinos este, om care piere prin înțelepciunea lui. Cei dintâi ai bisericii Mele n-au fost savanți, ci
au fost săraci cu duhul și am putut turna în ei de la Mine și le-am dat veșmântul înțelepciunii. Dar
tu ești savant, și nu pot să-ți dau și de la Mine, căci omul cu învățătură de la om este om îngâmfat,
este prooroc care fură cuvântul unul de la altul, precum este scris în Scripturi despre proorocul cel
mincinos, care învață de la cel asemenea lui.

O, n-ai voit să-ți vii în fire. Am lăsat pentru tine șapte ani de har ca să te apleci și să te
îmbraci întru pocăință și să fii apoi ceresc, și să te iert apoi, iar azi te aplec Eu. Apleacă-te să auzi
de la Mine, căci te aplec Eu! Amin, amin, amin.

Tu Mi-ai nimicit statul Meu în om, și omul Mă are precum Mă ai și tu, și omul s-a umplut
de îngâmfare, fiindcă omul te vede pe tine că stai în numele Meu înaintea lui și crede ceea ce vede
că faci tu, și nu vede omul pe Dumnezeu, precum nici tu nu-L vezi, și ești singur de tine osândit,
și Eu stau departe de tine, că ești păcătos și ești eretic și te-ai abătut de la sfințenie și de la dreptate
și stai cu păgânii la masă și calci în picioare numele Meu cel pus de tine peste tine, nu de Mine, că
Eu sunt cu cei sfinți. Tu stai în sfat cu necredincioșii, tu stai în calea păcătoșilor și stai la masă cu
hulitorii celor sfinți, iar legea Mea nu mai este voia ta, și rod nu ai pentru cer. Cine să mai fi întors
pe omul păcătos de la fărădelegile sale? Scris este: «Cel ce întoarce pe păcătos de la căile lui cele
rele, acela își scapă și sufletul său». Tu însă Mi-ai nimicit statul Meu în om și Mi-ai umplut omul
de nepăsare, fiindcă omul te vede pe tine și face ca tine, nu ca Mine.

Sunt venit cu martori din cer pentru ca să întocmesc cartea judecății proorocului cel min-
cinos. Acum două mii de ani apostolii Mei și toți cei ce Mă urmau erau numiți sectă, secta
Nazarineanului. Ce zici tu de aceasta, omule care proorocești de creștinii Mei că sunt sectă?
Caiafa îi învăța pe iudei să-i numească sectă a Mea pe cei sfinți. Așa și tu faci, și bine faci că
spui așa, dar faci rău că nu înveți pe oameni ce este acest cuvânt: „sectă“; faci rău că nu-i înveți
ce este cuvântul „biserică“, fiindcă tu știi ce este, dar îi înveți altfel pe cei ce se închină ție și nu

69
Antichrist şi fiara apocaliptică

Mie, căci dacă i-ai învăța ca Mine, așa cum știi tu că este învățătura Mea, ei Mi-ar sluji Mie și nu
ție, iar Eu aș locui cu oamenii.

Unde să se mai ducă omul la biserică? Unde mai este biserica? Unde mai sunt preoți de ai
Mei? O, nu mai e nimic! Toate sfârșitu-s-au! O, ce ai făcut tu din cuvântul „biserică“ și din lucrul
de biserică?! Ai făcut negoțul tău, nu pe al Meu, și i-ai pus numele tău de prooroc mincinos la cel
ce nu are nimic legat cu biserica Mea și cu lucrul ei, căci proorocul mincinos despre care scrie
Scriptura nu este cel din afara lucrului Meu, ci este cel ce lucrează în numele Meu, în biserica Mea,
în staulul Meu, dar lucrează pentru el, nu pentru Mine; pentru slava lui, nu pentru a Mea, așa
precum tu lucrezi, că scris este: «Cel ce grăiește de la sine, acela își caută slava lui, dar cel ce
caută slava lui Dumnezeu, întru acela nu este nedreptate și minciună, ci este Dumnezeu cu
adevărul Lui». Mai puțin vor fi judecați cei numiți de tine prooroci mincinoși ca să te ascunzi tu
mai bine sub numele Meu, mai puțin, că aceia nu știu ce înseamnă cuvântul „biserică“, și Eu,
Domnul, în biserică. Scris este: «De n-ar ști, n-ar avea păcat». Dar tu știi, și crezi că te poți
ascunde în vreun loc tainic, unde să nu te văd Eu. O, ochiul și cuvântul Meu despică omul și îl
vădește afară, și așa fac Eu acum cu tine, căci toate sfârșitu-s-au! Sfârșitu-s-a și minciuna ta, căci
tu ești minciuna aceasta, și nu ești slujitorul Meu precum te numești și te arăți, și ești răpitor de
suflete, care se închină ție, nu Mie. Nu te-ai făcut păstor pentru Mine, ci te-ai făcut pentru tine ca
să te îmbraci și să te hrănești cu lâna și cu laptele oilor Mele cele slabe, căci pe cele grase și
sănătoase le pui nume de sectă ca să scapi, zici tu, de urmărirea Mea cea cu dreptate prin sfinții cei
care fac voia Mea și nu a ta, dar te minți pe tine însuți, că scris este: «Cei care n-au fost scriși de
la întemeierea lumii în Cartea Vieții Mielului, aceia sunt cei ce se închină proorocului minci-
nos, cel cu capetele ascunse ca să nu vină la lumină, fiindcă lumina le vădește pe toate cele
ascunse».

Acum șapte ani am ridicat steagul Meu cel ceresc, pe care este scris numele Meu și numele
cetății lui Dumnezeu, al Noului Ierusalim care se coboară din cer, de la Dumnezeu, căci Eu lucrez
tainic din veac și până în veac. Tu te-ai sculat și ai numit minciună lucrarea Mea și steagul Meu
cel de biruință împotriva ta. Te-ai speriat și ai căutat ascunzătoare de la fața Mea, și cauți și azi tot
așa; cauți numind minciună și erezie lucrarea Mea de biruință, lucrare din fii vii cu viața lor întru
Mine. Tu te-ai speriat și te-ai ascuns de lucrarea Mea de biruință a întunericului veacului acesta.
Te-ai ascuns de Mine, pentru că tu nu ai viață pe potriva venirii Mele, și ești fricos și te temi de
venirea Stăpânului, și ai voi să întârzii pe Stăpânul Care vine. Dar prin minciună nu ai putut nimic,
și nu poți nici acum.

Acum șapte ani am înfipt crucea Mea de biruință în mijlocul tău. Crucea Mea de biruință
este poporul cuvântului Meu, cu care Eu Mă aciuez de patruzeci de ani și mai bine ca să-l cresc
și să-l desăvârșesc și să-l umplu de Duh Sfânt, așa precum am lucrat cu ucenicii Mei cei de acum
două mii de ani, până ce i-am făcut împărțitori ai împărăției cerurilor peste pământ. Acum șapte
ani M-am scris cu nume nou peste veacul omului și M-am numit cu numele Meu cel scris în Scrip-
turi pentru vremea aceasta, căci scris este: «Numele Lui este Cuvântul lui Dumnezeu». Amin. Să
nu socotești că am venit spre tine ca să stric legea sau proorocii. N-am venit să stric, ci să împlinesc,
și de aceea îți amintesc că acum două mii de ani le-am spus așa celor ce vor să semene cu Mine în
slujire: «Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă oamenii faptele voas-
tre cele bune și să urmeze Tatălui Cel din ceruri slăvindu-L». Iar cei ce nu au fapte pe potriva
vieții Mele în om, aceia nu pot fi împărțitori de învățătură cerească, și, din contra, strică
legea și proorocii ca să piardă omul cărarea, căci în fiecare vreme omul a fost cărare pentru om.

70
Antichrist şi fiara apocaliptică

Tu ești poarta cea largă, și oricine voiește intră la tine și stă cu tine la masa ta, care zici că este
masa Mea. Dar poarta Mea este strâmtă și calea Mea este îngustă, căci ea duce la viață, și puțini
sunt cei care o află. De aceea am spus Eu acum două mii de ani la mulțimile flămânde de viață:
«Feriți-vă de proorocii mincinoși, care vin la voi în haine de oi, iar pe sub haină sunt răpitori.
Voi după roadele lor îi puteți cunoaște, căci nu se culeg struguri din spini și nici smochine din
mărăcini, fiindcă orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele; iar orice pom
care nu face roadă bună, se taie și se aruncă în foc. De aceea, după roadele lor îi veți cunoaște».
Și iată rodul tău: turmă risipită, turmă amestecată după cum și păstorul, căci păstorul este proorocul
cel mincinos despre care Eu am spus: «Niciodată nu v-am cunoscut».

Am strigat la om, peste tot am trimis cuvântul Meu de strigare, că dacă omul ar fi voit să
vegheze, nu s-ar fi smintit întru Mine prin tine. Am strigat mereu la om, de șapte ani strig la om,
dar acum strig la tine, strig din nou la tine după două mii de ani de la prima Mea propovăduire
între oameni. N-am cum să-ți mai grăiesc altfel. Te-am strigat mereu să te apleci și să auzi, și tu
nu te-ai aplecat. Dar acum, apleacă-te, că te aplec Eu ca să auzi!

Au trecut șapte ani de la pecetluirea Sfintei Sfintelor în care Eu vin cu cele sfinte și cu
sfinții pentru cele sfinte, căci Sfintele se dau sfinților. Amin. Șapte ani sunt de când M-am scris
peste pământ cu numele Meu cel nou și al cetății lui Dumnezeu, Noul Ierusalim, care se coboară
din cer, de la Dumnezeu, căci scris este: «Iată, cortul lui Dumnezeu este între oameni, și va
sălășlui cu ei și vor fi ei poporul Lui, și Însuși Dumnezeu va fi cu ei». Șapte ani ai lovit de peste
tot ca să faci hulă împotriva lucrului Meu, că tu ai capete multe, și pe ele, nume de hulă. Iar după
șapte ani ți-ai schimbat planul și ai dat să crezi în taina de nou Ierusalim, după cum scrie despre
ea în Scripturi. Până acum ai zis de peste tot că în cer este locul Noului Ierusalim, nu pe pă-
mânt, iar acum te-ai ridicat cu putere pământească să-ți zidești turn cu turnuri, căci tu ești cornul
cel ce crești dintre alte coarne; și peste jertfa de fiecare zi ai pus nelegiuirea, și adevărul Meu l-
ai aruncat la pământ, și ai izbutit, zici tu, iar peste turnul tău cel cu turnuri vrei să scrii „Ierusalim
nou“, căci te-ai schimbat la față, zici tu, și ai dat să crezi în taina Mea de nou Ierusalim pe pământ.
Dar tu ai scrise pe capetele tale nume de hulă, și să te uiți bine că aceste scrisuri sunt și mărturisesc
împotriva ta, și nu poți tu să pui înaintea Mea turnul cel lucrat cu planuri omenești care n-au nimic
întru ele din cele sfinte, fiindcă cele sfinte sunt cu sfinții, iar tu ești amestecat cu păgânii și cu
păgâniile lor, și nu se poate slujire și lui Dumnezeu și lui mamona.(Vezi tema:” Ecumenis-
mul”,n.r.) O, dacă ai iubi Scripturile Mele, le-ai și crede, le-ai și împlini, și le-ai adeveri peste
mulți. Dar tu ai cărțile tale din care bei și din care te adăpi cu slava ta deșartă, de M-ai făcut pe
Mine, Domnul, să-ți umblu sub haină și să spun supușilor tăi că haina ta e mincinoasă și că tu ești
mincinosul cel de sub haină, hristosul cel mincinos, care o ia înaintea Mea ca să-l facă pe om să se
culce și să spună că ziua Domnului a și sosit, a și trecut.

Eu am așteptat lepădarea ta de credință, așa cum scrie că va fi înaintea zilei Mele. Și


iată, acum vin. Ieși întru întâmpinarea Mea și ascultă-ți judecata, că tu te-ai lepădat de lege și de
prooroci și de credință. Și acum, Eu vin; vin cu ziua Mea cea mare și înfricoșată, căci ceea ce ai
avut tu de făcut, ai făcut, și toate sfârșitu-s-au, și încep Eu. Încep din nou început și îl numesc nou
Ierusalim, dar lucrez Eu, nu tu; fac Eu, nu tu, căci Eu sunt Cel ce sunt, și Mă scol biruitor peste
tine. Amin.

Mă vestesc biruitor peste potrivnicul Meu, omul; omul care s-a așezat împotriva Mea de la
început și până la venirea Mea, din fiu în fiu, și nu se mai numește om, și se numește proorocul cel

71
Antichrist şi fiara apocaliptică

mincinos, care stă împotriva lui Dumnezeu, ca un fur. Toate cetățile tale vor fi nimicite, căci sunt
lucrate de tine, nu de Mine, iar lucrul tău nu este curat, și piere prin el.

Și acum, vin, vin în țara cuvântului Meu, țara strălucirii, așa cum a văzut-o demult
proorocul Daniel ca s-o anunțe că va fi. Vin cu sfinții, vin cu cerul, vin cu ucenicii. Vin, și am
venit. Amin, amin, amin. Și sunt cuvânt în grădina cuvântului Meu, în țara venirii Mele, țara stră-
lucirilor, care strălucește prin venirea Mea. Iată sărbătoare de cuvânt, sărbătoare de sfinți în grădina
Mea de pe pământ, sărbătoare de biruință a Mielului și a celor răscumpărați prin Sângele Mielului.
Am venit să lucrez cartea cea de judecată peste proorocul cel mincinos, care înșeală cu blana oii
oameni din toată seminția și limba și poporul și neamul. Binecuvântată să fie cartea Mea de azi în
care scriu trei zile la rând, și binecuvântată să fie cartea care va ieși din mijlocul celor ce zic că-
Mi slujesc Mie, căci ca o sabie smulsă din mâna celui ucis va fi ea, ca să tai cu ea ocara de pe fiii
cerului, care lucrează poruncile Mele pe pământ, și Eu smulgându-i sabia îl voi tăia pe el, căci el
din sabia lui a trăit pe pământ, după cum este peste el cuvântul Meu întru început, că așa i-am spus:
«Cu sabia ta îți vei agonisi traiul».

Eu l-am pus pe om împărat peste pământ, dar nu și peste cer. Cerul este scaunul Meu de
domnie, nu al omului, iar biserica Mea de pe pământ, dacă e a Mea, trebuie să fie cer pe pă-
mânt, (Vezi selecția tematică: „Cerul - scaunul de domnie, pământul - aşternut picioarelor - omul
îndumnezeit”, - și pe Jumpshare; edocr; joomag; authorstream; archive; pubhtml5; Google
Drive; Scribd, n.r.) iar slujitorii ei să nu fie împărați, ci să fie slujitori dacă vor să fie. Și iată, Eu
vin, ca stăpânul care se întoarce să-și cerceteze via, și vai celor ce s-au pus stăpâni peste via Mea!
Cine este cel ce s-a pus stăpân peste via Mea? Să vină să dea socoteală pentru cele lucrate! Să vină
să se socotească cu Stăpânul viei! Amin.

Sunt venit cu martori din cer, ca să întocmesc cartea judecății proorocului cel mincinos, și
el va cădea în sabia lui, și voi ridica ocara de pe fiii vieții, căci ca și acum două mii de ani când
apostolii Mei și toți cei ce Mă urmau erau numiți sectă, tot așa și azi, cei ce-Mi urmează Mie
sunt numiți sectă de cei ce se vor împărați peste pământ și peste cer. Dar Eu smulgându-le
sabia îi voi birui prin ea, și voi ridica ocara de pe fiii vieții, fiii Noului Ierusalim, fiii lui Dumnezeu,
fiii cerului pe pământ între oameni. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului apostol Andrei, din 13-12-1998
***

Ridicați-vă, voi, porți, ca să intre Împăratul slavei! Împărăția Lui este împărăție veșnică, și
toate stăpânirile Îl vor asculta pe El și Îi vor sluji Lui. Amin.

Râu de foc iese din gura Mea, căci «Judecătorul S-a așezat și cărțile au fost deschise, și
altă carte a fost deschisă, care este Cartea Vieții; și morții au fost judecați, fiecare după faptele
sale, și moartea și iadul au fost aruncate în râul de foc, iar cine n-a fost găsit scris în Cartea
Vieții, a fost aruncat în iezerul cu foc», după cum este scris.

Cartea cea cu șapte peceți stă în mâna Mielului, deschisă. Cerul s-a dat în lături ca o
carte, iar împărații pământului și domnii și căpeteniile, bogații și puternicii, robii și slobozii s-au
ascuns în peșteri și în stânci, se ascund de fața Celui ce șade pe tron. Cartea Vieții este de la
întemeierea lumii și este deschisă în mâna Mielului. Amin, amin, amin.

72
Antichrist şi fiara apocaliptică

Cuvântul lui Dumnezeu intră pe porțile Sale și lucrează cartea judecății proorocului minci-
nos, trei zile la rând lucrează, iar a treia zi o sfârșesc de scris și o dau Tatălui, ca s-o împlinească.
Amin.

Iată, vin cu sfinții. Așa vin, și altfel nu vin. Am avut trâmbiță pe pământ în vremea din
urmă și am sunat prin ea și Mi-am făcut un popor și l-am numit poporul cuvântului Meu, iar această
lucrătură a Mea a fost mereu sub cortul Meu de biruință adăpostită, căci proorocul mincinos este
fricos și stă împotriva creștinilor lui Dumnezeu ca să fie el al Meu, și nu creștinii. Numai că el cu
Mine nu poate face casă, nu poate face pace, fiindcă Eu, Domnul, sunt împotriva lui de șapte mii
de ani și până la desfacerea cărților judecății, și apoi a cărții cu șapte peceți, și apoi trâmbițele
îngerilor și cel de al șaptelea înger: Cuvântul lui Dumnezeu.

Am avut trâmbiță pe pământ în vremea din urmă și am sunat din ea și Mi-am făcut un
popor, și este, iar trâmbița Mi-am ridicat-o la cer între sfinți, căci balaurul cel cu șapte capete și
cu zece coarne stătea mereu înaintea ei, căci din ea ieșea, ca un fiu, cuvântul Meu, ca să păstoresc
cu el. Balaurul Mi-a prigonit trâmbița, dar Eu, Domnul, i-am dat ei aripi de vultur, și ea a zburat
de la fața lui. El însă nu stă, și se aprinde de mânie peste cei din seminția ei, care păzesc poruncile
lui Dumnezeu ținând mărturia Mea. Dar Eu sunt cortul sfinților, și îi păzesc de prigoana cea care
vine dinspre proorocul cel mincinos, așa cum Tatăl M-a păzit pe Mine și pe mama Mea Fecioara
când Eu eram prunc mic în mâna ei, și când balaurul cel roșu, cu șapte capete și cu zece coarne,
voia să vină să Mă înghită după ce M-am născut între oameni.

Iată, vin cu sfinții. Așa vin, și altfel nu vin. Vin cu trâmbița Mea Verginica. Acum
douăzeci de ani i-am dat aripi de vultur, și ea a zburat la locul ei, a zburat la cer, și este cu
Mine în lucru peste pământ, că este trâmbița Mea cea din care am sunat înaintea venirii
Mele a doua oară pe pământ. Se face pasul celui de al douăzecilea an de când ea lucrează în cer
pentru poporul ei de ieri și de azi și de mâine, că ea are plată în cer un popor, poporul cuvântului
Meu cel din urmă, poporul prin care Eu, Domnul, împlinesc cea din urmă Scriptură, venirea Mea
cea de a doua din cer pe pământ. Amin. Proorocul cel mincinos a prins de veste mereu de planul
Meu, și îl are și vrea el să-l împlinească. Îl are pentru că el stătea mereu înaintea femeii care năștea
din ea cuvântul Meu; stătea pentru ca să înghită ca pe un prunc cuvântul cel născut prin ea.

O, proorocule mincinos, astăzi sfârșesc cuvântul Meu cel pentru judecata faptelor tale cele
împotriva Mea. Iată ce ai făcut! Ai fost fur. Ai luat mereu trâmbița Mea și ai chinuit-o prin întu-
necimile tale ca să asculți prin ea cuvântul Meu. Scoală-te și stai înaintea Mea și spune ce ai făcut
cu trâmbița Mea. Dar Eu sunt Judecătorul, și Eu spun ce ai făcut cu ea. Te-ai aprins de mânie
împotriva ei. În anul 1955 Mi-am început prin ea trâmbițarea. Tu ai prins de veste și te-ai folosit
de locuri ascunse și de oameni cu dinți de fiară (Securitatea,n.r.) și Îmi smulgeai trâmbița din coliba
ei, căci Caiafa și cu supușii lui au fost firul de legătură ca să înăbușe viața cuvântului Meu, ca și
pe vremea prunciei Mele când preoții și arhiereii căutau viața Mea ca s-o ia de la Mine, fiindcă se
temeau de Mine. Cel ce se teme de Mine, acela știe că sunt Împăratul a toate, și de aceea se teme.

Tu ai răpit cuvântul Meu și vrei să-l împlinești tu, dar iată ce este scris în Scripturi: «Sunt
împotriva proorocilor care fură cuvântul Meu unul de la altul; îi voi hrăni cu pelin și le voi da
să bea apă cu fiere». O, nu poți tu să împlinești cuvântul Meu, că e numele Meu pe el. De ce ai
pus tu pe el numele tău? Cine ți l-a dat pe el? Cine ți l-a spus? Tu l-ai răpit de la trâmbița Mea și
de la poporul Meu pe care-l urmăreai peste tot și îi luai hrana din trăistuță, îi luai pâinea cea de

73
Antichrist şi fiara apocaliptică

toate zilele, îi luai cuvântul Meu cu care-l hrăneam pe cel din urmă copil al Meu, pe cel din urmă
popor al Domnului, poporul cel dintâi între neamurile pământului, căci «cel din urmă este cel
dintâi», iar cel mic este mare întru Mine, precum este scris în Scripturi. Ai luat cuvântul Meu, că
ești fur, și ți-ai adăugat pedeapsă, că ai scos și ai adăugat la cuvântul Meu cel furat, și ai pus apoi
pe el numele tău și al supușilor tăi, care și ei se ascund unul de altul, fiecare de frica celuilalt,
fiindcă este cu tine împărăția fricii, și de aceea tu ești neliniștit mereu, tu și toți supușii tăi. Mai
mare frică decât tine nu are nimeni, și te temi de pieire, de pieirea cea de la Mine, că tu știi puterea
Mea și te lupți cu ea ca să nu pieri prin ea. Ai luat cuvântul Meu și vrei să-l împlinești ca un
credincios. Dar nu, că Eu te vădesc că ești fur de cele sfinte, și îți dau de veste judecata cea pentru
fur, că tu ai luat pacea de pe pământ, și Eu nu mai am biserică sfântă, nu mai am unde să rostesc
cuvântul „Pace!“, că unde grăiești tu, Eu nu stau, fiindcă nu se poate Dumnezeu și mamona lao-
laltă.

Patruzeci și cinci de ani te-ai luptat cu îngerul Meu, cu cuvântul Meu ca să-l furi și ca să
faci din el avutul tău. În zadar ești viclean, că râu de foc este cuvântul Meu, și în el vei arde, că te-
ai jucat cu focul, cu cuvântul Meu cel slujit de îngerii luminii, nu de tine și de îngerii tăi, îngerii
întunericului. Iată de ce ești tu vinovat, tu și nu altul în locul tău. Iată de ce ești tu proorocul cel
mincinos, care a furat cuvântul Meu, tu și nu altul în locul tău. Ce am Eu să-l judec pe cel din
afară? Tu și nu altul este vinovat, că tu Mi-ai luat statul Meu din biserică, și pe Mine M-ai numit
minciună când am venit să te chem la pocăință, fiindcă în mijlocul poporului Meu pe care tu Mi-l
dușmănești cu cuvânt de ocară, stă cuvântul Meu judecător peste tine, că ești fur și Mi-ai răpit via.

Te voi pustii cum am pustiit acum două mii de ani Ierusalimul, căci Ierusalimul nu
mai este, iar ce este acolo nu este Ierusalim, ci este mamona. Ce a făcut mamona? S-a apucat
prin supușii lui și a zidit din nou ca să se strângă lume de pe lume acolo unde M-a răstignit pe
Mine omul trufaș. O, dacă M-au răstignit, de ce se mai aude acolo slavă pentru numele Meu,
acolo unde Eu am fost răstignit de omul cel potrivnic Mie? Aceia Mă slăvesc pe Mine pentru
bani, așa precum și tu ai făcut, proorocule mincinos, care ți-ai înfipt cortul tău în țara străluci-
rii, precum este scris despre tine: «El va înfige corturile palatului său între mare și muntele cel
sfânt și strălucit, și apoi va veni sfârșitul lui». Amin. Așa ai făcut. La trei mile de locul grădinii
cuvântului Meu tu ai împlinit această Scriptură, ca să folosești numele Meu pentru banii tăi.
Vai ție de cele ce ai făcut în zilele cele de apoi! Te voi pustii cum am pustiit acum două mii de
ani Ierusalimul; Ierusalimul, pe care omul lacom l-a zidit din nou, ca să aibă prilej de câștigat
bani, că nu de dragul lui Dumnezeu l-a zidit iar. Acolo se duce omul din toate părțile și își vede
judecata și nu știe cu ce se întoarce întru ale sale. Se întoarce cu judecata sa, căci omul a fost
răstignitorul lui Dumnezeu. Nu s-a întors sfânt nimeni de acolo, nu s-a lăsat nimeni de păcat
dacă a fost acolo, dar s-a fălit că a fost, și nu i-a folosit fostul lui acolo.

Este scris în Scripturi de taina Noului Ierusalim. Tu când ai văzut că Eu am venit din cer
pe pământ ca s-o împlinesc, te-ai îngâmfat și te-ai trufit împotriva celor drepți, în care Eu Mă
slăvesc peste pământ, și te-ai sculat să faci tu ceea ce fac Eu. Ai dat să uiți că Noul Ierusalim este
nume sfânt, este taina Mea cea din zilele de apoi, și este pentru sfinți, nu pentru desfrânați. Noul
Ierusalim nu este loc de întâlnire a păcătoșilor și a desfrânaților, nu este loc de mâncat și de băut
și de jucat, așa cum ți-ai făcut tu turnuri din piatră și te-ai așezat mare pe ele și ai scris pe ele
„Ierusalim nou“ și ai scris, zici tu, „Centrul lumii credincioase“, „Centrul ecumenic“ ai scris.
Mi-ai vândut pe bani murdari locuri scumpe Mie, locuri din țara Mea de întoarcere, și ai pus pe

74
Antichrist şi fiara apocaliptică

ele rodul îngâmfării tale ca să te războiești cu Dumnezeu și să-L biruiești de partea ta, dar tu ești
păcătos, și Eu nu te ascult și nu te primesc.

Te-am strigat din vreme și am așteptat să-ți vii în fire și să crezi că Eu vin cu prăpăd peste
cei ce Mi-au stricat legea și sărbătorile și vremea întinându-Mi biserica. (Vezi selecția tematică:
„Schimbarea sărbătorilor şi lepădarea de credinţă”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Go-
ogle Drive; Scribd; Issuu; pubhtml5; joomag; archive; n.r.) Tu însă nu te-ai aplecat, fiindcă ai
asupra ta cele furate de la Mine și ești fricos. Dar Eu sunt Dumnezeu drept, și tu ești fur și Mi-ai
răpit via și stai stăpân pe ea. Te voi pustii cum am pustiit Ierusalimul care M-a răstignit acum două
mii de ani. Te-am așteptat să-ți înfigi corturile palatului tău în țara strălucirii, ca să te nimicesc
apoi.

Pământul tot e plin de capetele tale și de puii tăi, dar tu ești om, și Eu sunt Dumnezeu.
Nimeni nu poate scrie numele Noului Ierusalim; numai Eu îl scriu, și îl dau celor ce rabdă până la
venirea Mea, că scris este: «Biruitorului îi voi da din mana cea ascunsă și îi voi da lui o pietricică
albă, și pe pietricică, un nume nou pe care nimeni nu-l știe, fără numai primitorul. Și voi scrie
pe el numele Meu și numele cetății lui Dumnezeu, al Noului Ierusalim, care se coboară din cer,
și numele Meu cel nou, Cuvântul lui Dumnezeu». Și am zis: «Cine are urechi, să audă ceea ce
Duhul grăiește bisericilor». Dar tu, proorocule mincinos, n-ai vrut să auzi, căci auzind ai zis că
nu auzi. Dar azi, ție îți zic: numai Eu scriu numele Noului Ierusalim și nimeni nu-l știe fără numai
primitorul. Amin, amin, amin. Iar tu ești fur, și ai furat cuvântul Meu, și Eu stau împotriva proo-
rocilor care fură cuvântul Meu unul de la altul. Locul pe care zici tu că vrei să scrii „Ierusalim
nou“, este locul lui mamona, nu al lui Dumnezeu; este babilon, nu este loc sfânt. Îl voi pustii ca
pe Sodoma și Gomora, că e locul desfrânării a tot pământul, locul în care antichrist și puii
lui și-a făcut, zice el, acoperiș de vreme rea, babilon și sodomă. Dar Eu, Domnul, M-am făcut
carte de judecată și am scris în ea trei zile la rând ca să biruiesc cu furtună și cu asprime capetele
mincinoase ale proorocului cel mincinos și să-i dărâm statul și acoperișul.

Centru ecumenic – sinagogă Centru ecumenic – biserică Centru ecumenic - moschee

Cea care își zice biserica ortodoxă, aceea este cu care Eu grăiesc, căci ce am Eu să-l
judec pe cel din afară? Ea este mincinoasă, nu este ortodoxă, iar în ea stă mare proorocul cel
mincinos, care Mi-a nimicit statul Meu în om, că omul se uită la slujitorul bisericii și face ca el,
nu ca Mine, iar el este mincinos, că nu-Mi slujește Mie, ci lui. Cel ce-Mi slujește Mie este blând
și smerit cu inima și Îmi aduce rod și se face împărăție a Mea, nou Ierusalim se face prin har.

75
Antichrist şi fiara apocaliptică

Mă voi feri să stric totul, căci este o rămășiță prin har, așa cum a fost acum două mii
de ani dintre iudei. Mă voi grăbi să trezesc duhul în cei ce așteaptă izbăvirea, căci proorocul min-
cinos Mi-a oropsit pe sfinți vreme de șapte mii de ani. El mănâncă din pomul morții și este
desfrânat de șapte mii de ani. Mulți vor da să se apropie pentru pocăință, dar toate sfârșitu-s-au,
fiindcă Eu am grăit la timp, și toți Mi-au răstignit cuvântul; cuvântul celui de al șaptelea înger,
cuvânt care a făcut tăcere în cer, că scris este: «Când Mielul a deschis pecetea a șaptea, s-a
făcut tăcere în cer; și s-au așezat șapte îngeri să trâmbițeze; și când a trâmbițat al șaptelea înger,
s-au pornit în cer glasuri puternice: „Împărăția lumii este a Domnului Iisus Hristos, Împărat
în veac!“. Amin».

Iată ce este biserica ortodoxă, cea care poartă numele Meu cel adevărat, cea care Mă
are adevărat prin sfinți și prin părinți. Ea s-a desfrânat și a călcat cu desfrânare peste predaniile
de la părinții ei cei sfinți, și apoi s-a lepădat de Mine, că în ea și-a lucrat în toată vremea ei lucrarea
sa proorocul cel mincinos, hristosul cel mincinos, care o ia înaintea Mea îmbrăcat în haina Mea și
înarmat cu arma Mea.

O, tu, cea care îți zici biserică, biserică ortodoxă! Ești plină de capete trufașe, care
mânuie armele Mele pentru bani. Ești făcută din oameni mincinoși, și nu mai ești, că omul
mincinos a scris peste tine nume nou și te-a așezat la aceeași masă cu păgânii și cu desfrânații și
cu fărădelegea a tot pământul. (Ecumenismul. n.r.) Ești plină de tină și nu mai are cine te păstori,
căci capetele tale sunt oamenii proorocului mincinos, nu sunt de partea Mea. Am scos din mijlocul
tău pe cei curați Mie și i-am deosebit la dreapta Mea și i-am acoperit în mantia Mea, ca să am
rămășiță prin har. Tu te-ai vândut pe bani proorocului mincinos și stai supusă lui, că el e viclean
și mulți se închină lui. Am lucrat în mijlocul tău în toată vremea, ca să nu rămân fără de biserică
curată. În tine a fost mereu război și sânge, că omul trufaș a stat peste tine în numele Meu și ți-a
înjosit numele tău cel adevărat și a ucis pe cel drept din tine ca să ia el numele Meu, nume de
Hristos în biserică. Dar el este hristos mincinos, este diavol, este antichrist din fiu în fiu de șapte
mii de ani. Slujitorii tăi cei mincinoși, numindu-i păcătoși și răi pe cei drepți, i-au dat mereu la
închisoare ca să-i piară prin mâna omului păcătos. Așa a făcut și cu trâmbița Mea în toată vremea
lucrării Mele prin ea.

O, slujitorule mincinos, cum de n-ai putut tu să-i odihnești în tine pe cei drepți, pe cei ce-
Mi slujeau Mie și nu ție? Minciuna se sfârșește, dar omul drept rămâne și câștigă de la Mine drep-
tate împotriva ta. Cum de n-ai iubit tu calea dreptății și ai luat calea minciunii sub care stau ascunși
păcătoșii?! Acum te-a prins frica, și ca furul dai să împlinești tu Scripturile cele de veac nou peste
pământ. Dar în veacul cel nou va fi cer nou și pământ nou în care va locui dreptatea. Pe unde vrei
tu să intri în cele noi? Nu poți sări peste poartă. Eu sunt poarta, dar sunt în poarta dreptății, și ea
este pentru cei drepți. O, nu poți tu să împlinești nimic bun, că tu Mi-ai tras de pe temelie biserica
și Mi-ai culcat la pământ gardul viei Mele. Nu poți decât să strici, că tu slujești minciuna.

Am în față trâmbița Mea din care am sunat pe pământ în zilele cele de apoi. O, cât de
oropsită a fost ea pentru numele Meu, de către proorocul mincinos! (Vezi viața Sfintei Virginia.
n.r.) Câtă jale s-a suit la Mine pentru chinurile ei prin mâna omului mincinos care și azi hulește
lucrarea Mea cea din zilele de apoi, căci omul mincinos are capete multe, și pe ele, nume de hulă.

O, durerea Mă frânge, dar Scripturile grăbesc prin cuvântul lor împlinirile lor. Toate sfâr-
șitu-s-au! Cartea cea cu șapte peceți stă deschisă în mâna Mielului. Cerul s-a dat în lături ca o

76
Antichrist şi fiara apocaliptică

carte, ca un sul, iar împărații pământului și domnii și căpeteniile și bogații și puternicii și robii și
slobozii s-au ascuns în peșteri și în stânci, ca să nu audă mânia lui Dumnezeu. Iată, vin ca un fur
și vin la fur și îl iau pe neașteptate, căci cel ce nu așteaptă așa este luat.

O, proorocule mincinos cel cu multe capete și cu steme pe ele, iată ce ai făcut! Ai răpit
până și cuvântul Meu cel sfânt ca să-l culci sub picioarele tale. Ai călcat în picioare pe cei drepți,
pe cei sfinți, și ai pus peste tine numele Meu, zici tu. Îți dau de veste judecata cea pentru fur.

Tu ai luat pacea de pe pământ, că unde grăiești tu, Eu nu vin să dăruiesc pace, și Eu nu mai
am biserica sfântă ca să pot veni în ea.

Tu Mi-ai dărâmat legea și sărbătorile și vremea.

Tu te-ai pus în locul Meu peste tot pe unde trebuia să fiu Eu și nu tu. Eu n-am luat niciodată
locul unde trebuia să fii tu, dar tu l-ai luat mereu pe al Meu, ca să stai tu pe scaunul lui Dumnezeu
și ca să biruiești omul, supunându-i sufletul și cugetul ca să-ți fie supus ție nu Mie. Dar omul era
lucrătura Mea, nu a ta.

Tu te-ai crezut mai înțelept ca Dumnezeu și n-ai luat de la Mine înțelepciune, și înțelepciu-
nea ta e din pământ.

Tu te-ai trufit până la scaunul Meu și ți-ai zis: «Sunt un dumnezeu», căci ai luat locul și
statul Meu.

Tu Mi-ai ucis sfinții ca să fii tu al Meu. Nu i-ai ucis tu, dar i-ai dat călăilor prin minciuna
ta, prin viclenia ta, că tu ai multe capete, și ele se întind până în cele mai întunecate, ca să nu știe
nimeni că tu ești cel ce ucide.

Tu prin negoțul tău ai cumpărat suflete mici și le-ai făcut unelte ție, ca să nu pierzi din
tainele Mele pe care Eu le împărtășeam celor ce umblau cu Mine. Patruzeci și cinci de ani te-ai
luptat cu îngerul Meu, cu cuvântul Meu cel prin lucrarea Mea de nou Ierusalim în biserică, ca să-l
furi și să faci din el avutul tău. Dar cuvântul Meu este râu de foc, și el te va arde, că te-ai jucat cu
focul.

Tu ți-ai înfipt corturile tale între mare și muntele cel sfânt și strălucit, la trei mile de grădina
cuvântului Meu. Te-ai îngâmfat și te-ai trufit împotriva celor drepți prin care Eu Îmi împlinesc
Scripturile cele de apoi, și te-ai sculat să faci și tu ce fac Eu, dar Noul Ierusalim este nume sfânt.
Iată de ce ești tu vinovat; tu și nu altul în locul tău. Iată de ce ești tu proorocul cel mincinos, care
a furat cuvântul Meu; tu și nu altul în locul tău.

Mi-ai îndurerat sfinții pe pământ și în cer, sfinții Celui Preaînalt, că scris este: «Va grăi
cuvinte de hulă și de defăimare împotriva Celui Preaînalt și va asupri pe sfinții Celui Preaînalt
și își va pune în gând să schimbe sărbătorile și legea». Iată de ce ești tu vinovat; tu și nu altul în
locul tău. Nu mai au sfinții sărbători pe pământ. Nu mai au sărbătorile sfinți. Inima ta s-a trufit și
a zis: „Sunt dumnezeu și stau în inima mărilor“. Și iată, scot sabia Mea împotriva înțelepciunii
tale și nu vei mai zice: „Sunt dumnezeu“. Foc va izbucni din tine și te va mistui și te va vădi, și
se va auzi glasul celor uciși de tine pentru mărturia Mea, căci ei vor învia, și va fi aceasta spre

77
Antichrist şi fiara apocaliptică

judecata ta, și ziua Mea va arde ca un cuptor. (Vezi selecția tematică: „Învierea morţilor”, - și
pe edocr; Scribd; jumpshare; archive; authorstream; Google Drive; pubhtml5; joomag, n.r.)

Tu ai pângărit toate altarele de biserici. Peste tot ai făcut acest prăpăd, și îl faci și azi.

Tu ai voit să pângărești până și altarul Sfintei Sfintelor Mele, cu care Eu, Domnul, M-
am așezat în România. Acesta este cel mai mare păcat al tău. Ai voit chiar să nimicești această
grădină, ai voit prin mulți de ai tăi, și prin multe iscoade ai lucrat, că îți este teamă de glasul Meu
cel din grădină. Iscoadele tale veneau blând, dar șarpe blând nu este, și Eu am stat mereu cuvânt
peste cei din grădină și i-am vestit la vreme de lucrul tău cel ascuns.

O, Mi-ai nimicit iubirea și credința și puterea arhiereului Meu Irineu, cel prin care Eu,
Domnul, am putut să Mă așez temelie sfântă de nou Ierusalim peste România, căci Eu o iubesc,
iar tu, nu. Ai dat în el cu ce ai voit, cu ce ai putut. L-ai umplut de zbucium, dar și de răbdare, căci
Eu sunt în preajma lui cu putere. Ai voit să-l faci asemeni ție, nepăsător de viața omului, dar el
suspină ca și Mine pentru păcatele de pe pământ și așteaptă izbăvirea omului.

Tu ești nepăsător și stai în păcatul nepăsării, iar acest păcat este diavol. Tu ești fără de
rușine prin păcatul nepăsării. Păcătuiești ascuns și pe față și nu te rușinezi și nu mai ții seamă că
după roadele tale te cunoști că ești proorocul cel mincinos în lucrare de biserică. Păcatul nepăsării
te-a orbit, și te-ai amestecat cu fărădelegea a tot pământul. Cu babilonul ai făcut frăție, dar cu cei
drepți ai spus război. Și pentru că ai suflat de peste tot în făclia Mea cea de foc, și pentru că ai
umilit pe arhiereul Meu prin care M-am așezat piatră sfântă în mijlocul tău ca să te izbăvesc și pe
tine de pierzare, și pentru că tu te-ai astupat să nu auzi, te voi pustii cum am pustiit acum două mii
de ani Ierusalimul, iar drepții Mei din tine vor sta în foc și nu vor arde, ca tinerii cei sfinți în
cuptorul babilonienilor.

Ai zis în sinea ta că l-ai învins pe arhiereul Meu, dar nu l-ai învins, așa cum nu M-au învins
pe Mine cei ce M-au răstignit în Ierusalim, că Eu am înviat, și el va învia. Amin, amin, amin. Vei
plânge cu neastâmpăr de suflet pentru toate faptele tale, că vei vedea cumpăna lui Zorobabel în
mâna lui, și Eu voi zidi nou Ierusalim în mulți din cei ce iubesc legile Mele, că scris-a proorocul
Daniel pentru zilele de apoi: «Mulți vor fi curățiți și albiți și lămuriți, iar cei nelegiuiți se vor
purta ca cei nelegiuiți, și nici unul din cei fără de lege nu va pricepe, ci numai cei înțelepți vor
înțelege». Și iarăși scris este pentru zilele de apoi: «Cine este sfânt, să se sfințească încă, iar cine
este spurcat, să se spurce încă, fiindcă toate sfârșitu-s-au».

Dacă îți vei înmulți păcatul nepăsării și al îngâmfării și al necredinței și al hulei și al min-
ciunii, să nu te miri, căci cine este întinat, se întinează încă. Dacă îți vei săpa încă groapa cu banii
tăi, dacă îți vei ațâța focul mâniei Mele care este pentru cei mincinoși, dacă îți vei spori încă negoțul
tău cel pentru pierzarea ta, să nu te miri, căci banul și blestemul lui stau asupra ta. Dacă-ți vei rosti
încă numele de Dumnezeu și de biserică a lui Dumnezeu cu tine în fruntea ei, dacă vei făptui încă
pe față lucrare de biserică a lui Hristos, să nu te miri, căci hristosul cel mincinos este peste cei
mincinoși care nu merită decât hristoși mincinoși în slujba lor, căci ți se închină ție și nu Mie, și
toată stăpânirea o dau fiarei, precum este scris despre aceștia.

Dacă vei crede că ești încă, să nu te miri, pentru că Eu lucrez tainic, fiindcă sunt taina cea
ascunsă în veacurile tale și lucrez lucrarea cerească pe care o am de la Tatăl, până când cele ce nu

78
Antichrist şi fiara apocaliptică

se văd vin odată cu Mine spre vedere, odată cu sosirea Mea trup pe pământ. (Vezi selecția tematică:
„Venirea în chip văzut”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; archive; Google Drive;
Scribd; issuu; pubhtml5, n.r.) Iar cele ce nu se văd nu sunt lucrate de mână omenească, dar sunt,
și nu sunt încă pe pământ văzute. Scris este pentru cei drepți: «Așteptăm cer nou și pământ nou»
și «Din cer se va coborî Noul Ierusalim pe pământ sfânt».

Tu nu vei pieri în veci, dar te vei tângui în veci, că Eu îți voi arăta ce ai lucrat și ce ai stricat
și ce ai lovit și ce ai mințit și ce ai iubit. Ai lucrat să strici pe om și pe creștin și ai lovit în lucrările
Mele mințind împotriva lor, că tu ai iubit slava cea deșartă, care vine de la om. Iată de ce ești tu
vinovat; tu și nu altul în locul tău. Dar cea mai mare vină a ta, proorocule mincinos de peste
tot, este vina că ți-ai mutat, zici tu, puterea și toiagul în România, țara Mea cea plină de
daruri pentru ca să vin în ea cuvânt de strigare și cuvânt de judecată, că tu ai fost fur și ai
pus mâna pe cuvântul Meu din ea, și apoi ai pus mâna pe ea ca să-ți înfigi corturile palatului
tău în ea, între mare și muntele Meu cel sfânt și strălucit. Ai pornit război cu cei din seminția
Mea, cu poporul trâmbiței Mele, poporul care păzește poruncile lui Dumnezeu și ține măr-
turia Mea. În anul 1955 Mi-am început lucrarea de trâmbițare prin trâmbița Mea Verginica, trâm-
bița a șasea din cele șapte, iar Eu sunt trâmbița a șaptea. De atunci și până azi ai stat furișat în calea
poporului Meu prin servii tăi, prin puii tăi, prin câinii tăi, prin cumpărații tăi, ca să-Mi nimicești
trâmbița și să-Mi risipești poporul cel ce ținea mărturia Mea, căci Caiafa și supușii lui au fost firul
de legătură între cei drepți și cei de o lucrare cu tine, lucrarea lui antichrist.

Ești încă în război cu cei ce țin mărturia Mea, dar Eu îți voi smulge sabia și îți voi tăia
drumul și puterea, fiindcă poporul cuvântului Meu este ortodox, este din tine luat și este sabia
Mea cu care lucrez și curăț și tai din calea venirii Mele uscăciunile și minciuna și pe toți slujitorii
ei, ca să am drum curat pentru venire.

Călăul creștinilor Mei, (Securitatea comunistă, n.r.) pe care tu îl hrăneai cu cuvinte vândute,
credea ce-i spuneai tu. Venea omul să-și spovedească păcatele și faptele, și te duceai cu ele la călău
și vindeai pe cei drepți, ca să nu se ridice nimeni mare întru Mine, ca să nu ți se dezvăluie urâciunile
tale, fiindcă cel drept iubește dreptatea. Tu iubești desfrânarea și atragi suflete ușoare la păcat, că
ești nepăsător de Dumnezeu. Așa ai pângărit altarele cele de la părinți, căci te-ai desfrânat ca fiii
lui Eli, și așa faci și azi.

Te învelești cu înțelepciunea ta și cu rangul pe care l-ai luat ca să stai slujitor al bisericii,


dar înțelepciunea ta nu seamănă cu a Mea, fiindcă tu îți ești ție dumnezeu, și despre dreptatea Mea
nu grăiești nimănui. Despre plata păcatelor nu pomenești nimănui, căci tu păcătuiești. Vina ta nu
este cine s-o aducă la lumină ca să fii osândit prin ea, fiindcă tu grăiești îndelung de ochii lumii, și
stai pe scaun de neclintit și te acoperi cu haina Mea, dar iată, vin Eu și îți dezvelesc trupul și fapta,
că a venit vremea Mea și se sfârșește vremea ta. Nu poți tu să împlinești cuvântul Meu cel de nou
Ierusalim, pentru că îl împlinesc Eu, iar ceea ce faci tu este al tău, nu este al Meu, și vei pieri prin
lucrarea ta.

O, proorocule mincinos, astăzi sfârșesc cuvântul cel pentru judecata faptelor tale cele îm-
potriva Mea. Iată ce ai făcut: ai fost fur. Scoală-te, și stai înaintea Mea, că Eu sunt Judecătorul
pentru cele ce ai făcut. Râu de foc iese din gura Mea, cuvânt de judecată pentru orice faptă. M-am
făcut carte de judecată pentru tine și am scris în ea trei zile la rând. Ai lucrat sub aceeași viță cu
Mine ca să-Mi tragi de pe temelie biserica, biserica ortodoxă, căci scris este: «Va da să înșele

79
Antichrist şi fiara apocaliptică

până și pe cei aleși, pe sfinții din biserică», fiindcă nu tot cel ce vine în biserică înseamnă biserică.
Biserica este din creștini alcătuită, iar lângă ea a lucrat mereu diavolul ca s-o dărâme de pe
temelie și să se fălească împotriva lui Dumnezeu.

Au trecut șapte ani de har, șapte ani de când Eu, Domnul, M-am sculat biruitor și am ridicat
steagul Meu de biruință, steagul Meu cel ceresc, pe care am scris Noul Ierusalim, numele cetății
lui Dumnezeu și numele Meu cel nou: Cuvântul lui Dumnezeu, nume pe care nu-l știe decât
primitorul, precum este scris, căci Mi-am făcut loc curat pe pământ, ca să aibă cerul cale de venire
pe pământ și să-și răscumpere așternutul cel pierdut prin omul cel căzut din pământul Edenului,
din pământul cerului. La început am făcut din lutul acestei grădini om, și M-am odihnit în el. La
sfârșit M-am uitat spre început și am dat cu ochiul Meu peste locul acesta al începutului pământului
și al omului de pe el. Iată-Mă cuvânt peste pământ din mijlocul pământului, din vârful pământului,
muntele cel înalt pe care stă Dumnezeu Cuvântul.

Mă vestesc biruitor peste potrivnicul Meu, omul. Omul s-a așezat împotriva Mea de la
început și până la venirea Mea de azi. Omul care stă împotriva Mea se numește diavol, nu se mai
numește om, și se numește proorocul cel mincinos, care stă împotriva lui Dumnezeu.

Eu sunt Cuvântul Cel de după șapte ani de la zidirea grădinii de nou Ierusalim, care se
cheamă Sfânta Sfintelor Domnului în România, locul în care Eu intru ca Arhiereu al Tatălui după
două mii de ani de la prima Mea venire.

Toate sfârșitu-s-au! Mă întorc spre începutul cel dintâi și încep de unde am rămas,
din locul începutului pământului, de unde Eu am luat pământ cu mâna și l-am făcut pe om
ca să-l pun împărat peste pământ, dar nu și peste cer. Mă întorc și lucrez ca la început. Cuvânt
am lucrat la început, și le-am făcut pe cele ce sunt. Iar acum tot cuvânt lucrez, ca să le stric pe cele
ce sunt, căci omul se vrea stăpân peste pământ și peste cer, dar Eu am deschis procesul neamurilor,
și cuvântul Meu este judecătorul. Râu de foc este cuvântul Meu. Toate sfârșitu-s-au! Amin, amin,
amin.

Iar voi, străjerii Mei din grădină, luați această carte și ridicați-o deasupra capetelor voastre,
căci voi sunteți unșii Mei pentru Scripturile cele de apoi. Coborâți-o apoi pe jertfelnicul cel de foc
și pecetluiți-o cu Duhul Meu Cel Sfânt, pe Care vi-L trimit vouă din ceruri. Luați-o și trimiteți-o
de aici și până la toate marginile la toți capii pământului și la cei îngâmfați. Toți păstorii de suflete
și de trupuri să se aplece, că-i aplec Eu să audă cartea judecății proorocului cel mincinos. Toate
sfârșitu-s-au! Sfârșitu-s-a și minciuna lui, căci i-am dezvelit-o și am pus-o înaintea lui. Amin,
amin, amin.

La începutul și la sfârșitul cărții acestea, zic: Pace vouă! Pace vouă! Pace vouă! Eu sunt
Cel ce sunt, fiilor. Pace zic celor ce slujesc poruncilor Mele, iar celor ce le calcă pe ele, război le
zic! Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei Virginia, din 14-12-1998
***

Amin, amin zic vouă, celor ce vestiți vestea Mea din cer peste pământ: duceți vestea Mea
peste toți înțelepții pământului, care au jucat după cum a cântat antichristul, omul minciunii. An-
tichristul se va sui la cer, zice el, ca să se coboare din cer în locul Meu și să zică la tot omul

80
Antichrist şi fiara apocaliptică

că el este Hristos, Cel ce vine. Antichristul și-a pierdut de tot mintea. El s-a uitat în Scripturi
și zice că s-a uitat bine și că a văzut; a citit în prooroci despre slava Mea și despre venirea Mea și
s-a pus pe lucru. Ce a făcut dacă s-a pus pe lucru? A făcut dintr-ale lui, din mintea lui, a făcut din
fier și din minciună slavă ca a Mea, zice el, și așa a făcut om desfrânat din duh de om și din trup
de om, și s-a îmbrăcat cu puterea minciunii lui și a făcut făcătură ca să facă slavă ca a Mea, trup
ca al Meu, zice el, trup care s-a înălțat la cer și care se coboară din cer. El a luat cuvântul îngerilor
cerului care au zis: «Acest Iisus, Care S-a înălțat de la voi la cer, tot așa va și veni, precum S-a
suit». A luat acest cuvânt și s-a învârtit pe lângă el ca să-l împlinească el prin om născut din om,
om desfrânat. O, bietul de el! Și-a pierdut mintea și a uitat că este păcătos și că nu poate fi Dum-
nezeu în locul Meu. A luat cuvântul proorocilor Mei, dar aceia erau prooroci, nu erau păcătoși. Să-
l fi luat și pe al Meu, că Eu am cuvântat peste cei pe care i-am pus să vestească cu putere multă
cuvântul Meu. Să fi luat și cuvântul Meu care a spus că «hristosul mincinos va veni înaintea Mea
și va face semne în cer și pe pământ și va înșela pe mulți, și apoi Domnul îl va nimici cu puterea
venirii Sale cu slavă și cu mii de îngeri întru venirea Sa». Dar Eu vin înaintea lui și îi dau de
veste, lui și îngerilor lui care-l slujesc, că-l voi nimici cu suflarea gurii Mele, cu cuvântul Meu,
care suflă peste grădina Mea, și din ea peste el, și apoi voi veni precum M-am suit, și Mă voi
arăta Dumnezeul Cel adevărat, și voi veni venind din cer, precum M-am suit la cer, slujit de îngeri,
îngerii cei fără de trup întru slavă văzută, așa cum îngerul Meu a venit și în chip văzut M-a acoperit
când M-am suit la cer, trăgându-Mă din ochii celor ce Mă vedeau trup, Dumnezeu întrupat.

Voi veni numaidecât la voi, copii din grădina Mea, și voi grăi cu voi despre îngerul Meu.
Acum însă voiesc să-i spun lui antichristul că nu se poate face îngerul Meu, și că Eu voi veni,
precum M-am și suit, cu îngerul Meu. Amin, amin, amin. Îngerul lui e din duhul lui făcut, iar el
și-a pierdut mintea și nu știe ce este înger și nu știe ce este Hristos, și ca să știe, îi spun Eu. Amin.
Îi spun Eu: Eu sunt foc mistuitor, care arde pe antichristul. Eu sunt sabie bine ascuțită la amândouă
capetele, care taie până la os pe antichristul, care nu poate să facă ce fac Eu. Eu sunt nor de aco-
perire pentru fiii cerului pe pământ, așa cum am și fost. Eu sunt Hristosul Tatălui, iar el este
diavol. Eu sunt Judecătorul, iar el este judecatul; el, și toți slujitorii lui, care sunt îngerii lui, îngerii
lui antichrist cel roșu, roșu peste tot, așa cum s-a născut și a trăit din sabia lui, nu de la Mine, că
dacă trăia de la Mine, nu se făcea antichristul împotrivitorul Meu și al lucrului Meu cel binecuvân-
tat mai înainte de a se naște el.

Antichristul a luat din Scripturi de peste tot cuvântul cel pentru venirea Mea, și se uită în
el și vrea să-l împlinească, dar Eu vin cu îngerul Meu, nu cu al lui, și iată, rostesc cuvântul lui cel
pământesc pe românește, și spun: proorocii Mei cei din Scripturi, Iezechiel, Daniel, Zaharia și toți
cei care au descoperit prin cuvânt slava Mea și venirea Mea, ei au spus: «slava Domnului», și nu
au spus OZN, precum vrea să grăiască antichristul despre slava venirii Mele. El Mă așteaptă pe
Muntele Măslinilor, dar și Eu îl aștept tot acolo, ca să-l mistuiesc, că sunt foc mistuitor, și îl
voi nimici prin venirea Mea și prin îngerul Meu. Amin.

Ilie, proorocul Meu, a fost luat la cer cu foc, cu trăsură trasă de cai de foc, nu cu OZN.
(Vezi selecția tematică: „Enoh şi Ilie”, - și pe edocr; jumpshare; joomag; authorstream; archive;
Google Drive; Scribd; pubhtml5, n.r.) Iezechiel a arătat slava Mea cea arătată de Mine lui, slavă
vie, slavă de foc, slavă din care curge foc, roți de foc, îngeri fără de trup, vedenie de foc, nu OZN,
iar Eu stând în mijlocul focului, nu în mijlocul făcăturilor omenești. Eu umblam pe mare cu picio-
rul, nu cu vaporul, cum umblă antichristul care se dă mai mare ca Mine, că nu e greu să mergi cu
vaporul, ci e greu să mergi cu pasul pe deasupra apei, așa cum am mers Eu și sfinții Mei. Eu umblu

81
Antichrist şi fiara apocaliptică

pe cer cu trupul și cu slujire de îngeri, nu cu avionul, nu cu racheta, nu cu OZN-ul, cum umblă


antichristul, că nu e greu să umbli pe cer cu avionul sau cu OZN-ul, ci e greu să umbli cu pasul și
cu norii în suire și în coborâre și pe aripile vânturilor, precum umblu Eu și sfinții Mei. Dar iată,
precum omul cel mincinos a căzut din cer la cuvântul Meu rostit de cel sfânt pe pământ, și precum
acela care se dădea dumnezeu peste oameni s-a zdrobit căzând din cer pe pământ după ce s-a suit,
tot așa minciuna cea de azi va fi mistuită în foc nestins, rostit prin cuvântul Meu, căci antichristul
se va sui în curând în cer ca să vină pe pământ, în locul Meu, și să se facă rege. Se va ridica
până la cer și se va prăbuși, că în cer este Dumnezeu. Dar el nu crede, bietul de el, că și-a pierdut
mintea mai înainte de a se fi născut, și încă din pântece s-a bătut cu cel credincios Mie (Iacov și
Esau, n.r.).

Fiilor, fiilor, mare taină vă spun spre știință, că precum Eu, Domnul, am venit trecând
prin poporul evreu, tot la fel și antichristul cel desfrânat, căci scris este: «Dușmanii omului
vor fi casnicii lui». Poporul evreu este căzut sub osânda banului, și banul îl blesteamă și îl osân-
dește, căci pe Mine, Cel din cer venit, M-a dat la moarte pe bani.

Eu am împlinit Scriptura și am adus foamete pe pământ, și omului îi este foame de păcate


și de viață desfrânată, nu de cuvântul lui Dumnezeu, și iată, deodată am deschis cerurile și aduc
din nou cuvântul Meu, dar aduc cuvântul judecății, și prin el îl vădesc pe antichristul, care-și zice
„mielul“, dar nu e miel, că el a răstignit pe Miel.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii înfricoșatei judecăți, din 14-
02-1999
***

Eu sunt Învățător adevărat, căci sunt din cer venit, și i-am arătat omului să lucreze ca Mine
pe pământ. M-am coborât din cer pe pământ și M-am suit de pe pământ în cer, ca să vadă omul și
să lucreze și el tot așa. Am fost slujit de îngeri și i-am arătat omului să lucreze tot așa, slujit de
îngeri, așa cum am lucrat Eu. Omul trebuie să se nască din cer, ca și Mine, și trebuie să trăiască pe
pământ cum am trăit Eu, și trebuie să se suie la cer cum M-am suit Eu, și să vină la Mine în cer
precum Eu vin la el pe pământ, slujit de îngeri, dar omul nu M-a luat Învățător peste el. Iată de ce
vin din cer la om. Vin să-l deprind să Mă știe omul de Învățător din cer; vin să-l fac să știe că este
cer, și că este Dumnezeu în cer; vin să-i spun că nu numai pământ este, ci este și cer, și că pe
pământ locuiește omul, iar în cer este Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul și pământul. Amin. Învăț ca
un Învățător pe cei mici, și încep învățându-l pe om să se facă mic ca să învețe, căci cei mari nu
mai iau de la Dumnezeu învățătură, și și-au luat averea și s-au dus cu ea în iad, în lumea cea fără
Dumnezeu pe pământ, și iadul s-a deschis și l-a înghițit pe om, și s-a făcut lumea mormânt pentru
omul cel fără Dumnezeu pe pământ, și s-a făcut omul antichrist, iar aceasta înseamnă om fără
Dumnezeu, om fără Învățătorul Cel din cer.

Antichristul nu lucrează împotriva Mea, că nu poate, fiindcă Eu sunt Dumnezeu în cer și


pe pământ. El lucrează împotriva lui, el își sapă prăpastia lui, că el este pe pământ și este neputin-
cios pentru el și pentru tot omul, căci este în întuneric, fiindcă lumina lui este minciună, nu lumină.
Curând, curând lumina cea făcută de el se va stinge de însăși mâna lui. Când el se va sui ca
să vină din cer, așa cum zice el că va face, atunci îngerul Meu va lua foc din focul slavei Mele
și îl va arunca pe pământ, și va lua foc lumina cea făcută de mâna omului antichrist. Atunci
va înceta tot lucrul făcăturilor omului și se va stinge înțelepciunea cea strânsă de om, și omul va
zice că n-o mai vede și că n-o mai știe, fiindcă ea a fost făcătură, nu înțelepciune, făcătură mai

82
Antichrist şi fiara apocaliptică

înțeleaptă ca omul, mai harnică decât omul, așa cum a făcut-o omul cel semeț. Eu am lucrat înțe-
lepciune din cuvânt, nu din fier, nu din păcură, nu din aur și argint, nu din minciună. Când am
făcut cerul și pământul, din cuvânt le-am făcut, dar când l-am făcut pe om, l-am făcut cu cuvântul,
și apoi mâna Mea a împlinit cuvântul cel dumnezeiesc, și apoi Duhul Meu a suflat peste pământ,
și pământul s-a făcut om cu suflet viu. Omul însă a făcut fier cu suflet viu, spre moartea sufletului
său, căci scris este: «I s-a dat duh să grăiască icoana; i s-a dat să insufle duh chipului fiarei ca
să grăiască, că a zis celor de pe pământ să facă fiarei chip». Omului nu-i mai trebuie înger. Ce-
i mai trebuie lui înger? Îngerul lui este televizorul, este calculatorul, este farfuria căreia îi zice
OZN, nu înger. Iată, toate se vor opri la trâmbița Mea cea de apoi, care este îngerul Meu, cel
de al șaptelea înger care sună.

Grăiesc vouă, fiilor din grădină; vouă, și poporului Meu cel mic. Îmi pun pecetea Mea pe
fruntea voastră. Mă aplec până la voi și vă sărut fruntea cu gura Mea, cu cuvântul Meu, ca să
rămână pecetea Mea pe frunțile voastre, și cu ea să aduc moartea omului mincinos care minte
asupra lui Dumnezeu. Vă însemnez căsuțele cu pecetea Mea, a viului Dumnezeu, și vă însemnez
frunțile, căci îngerul Meu, curând, curând sună ca să moară cei vii, și să învieze cei morți; să
moară cei vii care n-au pe Dumnezeu, și să învieze cei morți care au pe Dumnezeu. La început
când ați venit la Mine, am pus pecetea Mea pe fruntea voastră și v-am sărutat fruntea ca să pece-
tluiesc Eu pecetea îngerului Meu peste voi, și ca să se teamă satana de voi, să se teamă antichristul,
care se închină chipului fiarei.

Fiilor, fiți vrednici de paza îngerului Meu. Când au vrut cei mari de peste România să
vă piardă pe voi pentru că erați ai Mei (16 decembrie 1989, la revoluție, n.r.), îngerul Meu s-a
băgat între ei și voi și i-a pierdut pe ei, iar pe voi v-a izbăvit, și nu se numește nici revoluție,
nici lovitură de stat ceea ce a fost atunci prin vărsare de sânge, ci se numește lucrarea înge-
rului Meu pentru ocrotirea voastră. Fiți vrednici de paza îngerului Meu, fiilor, căci lucrarea
cuvântului Meu are de înger pe îngerul Meu, Mihail arhanghelul, voievodul oștirilor cerești, care
a rostit cuvântul Meu peste firea îngerilor care se semețiseră împotriva Mea, zicând oștirilor ce-
rești: «Să stăm bine și cu frică și cu luare-aminte!». Amin.

Fiilor, luați aminte la tainele pe care vi le aduc. Eu am fost slujit de înger și i-am arătat
omului să lucreze tot așa, slujit de îngeri. Îngerul Meu va lua foc din focul slavei Mele și îl va
arunca pe pământ și va lua foc lumina cea făcută de mâna omului cel fără Dumnezeu, și
atunci va înceta tot lucrul făcăturilor omului, și se va stinge înțelepciunea cea din om ieșită
și omul n-o va mai vedea, fiindcă ea a fost făcătura omului, nu înțelepciune. (Vezi selecția
tematică: „Focul apocaliptic”, - și pe edocr; Joomag; authorstream; archive; Jumpshare; Scribd;
Google Drive; pubhtml5; n.r.) Toate se vor opri la trâmbița cea de apoi, care este îngerul Meu,
cel de al șaptelea înger care va suna. Pecetluiesc pecetea îngerului Meu peste voi. Cuvântul Meu
întărește peste voi pe îngerul Domnului. Lucrați lucrare îngerească și slujiți-Mi Mie cu ea, că v-
am dat de lucru pentru Mine. Iar pentru omul minciunii, antichristul, așa grăiesc: îl voi arunca
pe pământ, căci se va sui pe cer ca să vină în locul Meu și să-și zică „rege“ și să-și zică „hris-
tos“. Îl voi arunca pe pământ și va fi zdrobit, el și îngerii lui, el și slujitorii lui. Iar Eu vin
curând însoțit de îngerul Meu, precum M-am suit la Tatăl. Vin să fac dreptate sfinților, care-Mi
zic mereu: „Când, Doamne?“. O, un pic, un picuț încă, și vin. Curând, curând vin, căci sunt gata
și vin, și îngerul Meu merge înaintea Mea, căci vin. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Întâmpinării Domnului, din 15-02-1999
***

83
Antichrist şi fiara apocaliptică

Fiilor de la iesle, fiți cuminți. Vă este de ajuns slava Mea și grădina Mea cu voi. Fiți cu
liniște, că Eu, Domnul, am pus îngerul Meu lângă voi ca să vă îmbrace în taina Mea și să întărească
peste voi pecetea Mea. Amin. Eu Mă îmbrac în haina urgiei și stau la pândă în calea omului înșe-
lător, care dă acum să înșele pe tot omul. Am spus vouă din timp că antichrist, omul fărădelegii,
vine înaintea Mea pentru cei ce nu fac voia Mea, dar am la voi cuvântul Meu, suflarea gurii
Mele, care pârjolește pe cei fără de lege, căci scris este în Scripturi: «Se va arăta cel fără de lege
pe care Domnul Iisus Hristos îl va ucide cu suflarea gurii Sale și îl va nimici cu strălucirea
venirii Sale». Amin. Adunați-vă tot mai cu dor lângă gura Mea, care vă învață și vă mângâie, căci
lepădarea de credință aduce după ea pe cel ce se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu.
El, prin lucrarea lui satan, amăgește pe păcătoșii care n-au primit iubirea adevărului spre mântuirea
lor.

Am venit la vreme și am rostit cuvânt împotriva lepădării de credință, dar n-a luat aminte
nimeni, pentru că toți dau crezământ minciunii și toți cad sub osândă, iar vouă v-am spus răspicat
să vă izbăviți de oamenii răi, căci credința nu este a tuturor. Iată, antichrist își pregătește sfârși-
tul odată cu minciuna sa, căci cine se ridică împotriva Mea, cade sub osândă. Pieirea lui este
cuvântul Meu, suflarea gurii Mele. Osânda lui este venirea Mea cea cu strălucire. Plata nele-
giuiților și a tuturor celor ce n-au primit iubirea adevărului spre mântuire, plata acestora este ivirea
lui antichrist prin lucrarea lui satan, însoțită de semne și de minuni mincinoase. Am spus că tot ce
a făcut omul se va întoarce împotriva lui și fiecare își va purta sarcina sa. Mă doare pentru om, dar
în zadar Mă doare, că el n-a vrut să știe de durerea Mea pentru el, și M-a îmbrăcat în haina mâniei.
Am strigat să Mă audă omul, și Mă va auzi, căci omul s-a așezat împotriva Mea, și Mă va auzi
când îi voi spune aceasta.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Daniel, din 30-12-1999
***

O, Mă uit peste pământ și suspin cu jale. Mă uit peste locurile în care Eu am venit acum
două mii de ani prunc prin Fecioară, după cum era scris în prooroci să vin. Când am venit atunci,
toți mai-marii pământului M-au prigonit, toți M-au pândit ca să nu-și piardă slava lor din pricina
slavei Mele. Așa este și astăzi, și iată, Mă uit peste locul în care M-am născut acum două mii de
ani. S-au strâns oameni cu vază și își măresc slava lor și își dau daruri și nume unii altora zicându-
și între ei că s-au adunat la aniversarea nașterii Mele în Betleem. Ei se bucură, și Eu suspin în
cer cu Tatăl și cu sfinții, căci acolo nu este vorba de slavă pentru Mine, și oamenii Mă folosesc
pentru slava numelui lor și nu fac altceva decât să netezească întronarea antichristului peste
tot pe unde Eu am lucrat și Mi-am lăsat urmele spre mărturie împotriva celor ce se folosesc
de numele lui Dumnezeu pentru slava lor cea omenească. Iată, Eu după două mii de ani sunt
bun pentru omul vremii de azi numai pentru slava lui, dar nu și pentru a Mea. Eu nu Mă bucur de
așa sărbători, și Mă bucur de sărbătoarea venirii Mele la cei ce Mă iubesc cu viața lor cea sfântă,
și petrec cu ei și Mă bucur. Acum îngerul Meu stă gata să sufle în lumina bucuriilor oamenilor
mari de pe pământ, care-și fac nume între oameni mărindu-se cu slavă omenească, cu slavă care
trece ca iarba.

Iată minciuna. Ea se întinde de la margini la margini. Iat-o: «Femeie care șade pe fiară
roșie, plină cu nume de hulă, având șapte capete și zece coarne, cu cupa plină de urâciunile și
de pângărelile desfrânării ei, iar pe frunte are scris nume tainic: Babilonul cel mare, mama
desfrânatelor și a urâciunilor pământului, beată de sângele sfinților și al martorilor Mei. Și se

84
Antichrist şi fiara apocaliptică

va sui din adânc și va merge spre pieire, căci toate sfârșitu-s-au», și așa este scris. Glasul înge-
rului Meu a strigat mereu și a zis: «Ieșiți din ea, poporul Meu, ca să nu vă împărtășiți din păcatele
ei și să nu luați din bătăile ei». Păcatele ei au ajuns până la cer, și îi vom da înapoi precum ne-a
dat ea, îi vom măsura îndoit. În cupa în care ne-a turnat ea îi vom turna de două ori. Ea este împă-
răteasă, iar Eu sunt Judecătorul ei. Împărații pământului care au făcut voia ei se vor bate în piept
și vor zice: „Vai!“, iar cerul se va veseli, și sfinții și apostolii și proorocii vor vedea dreptatea Mea
de partea lor, precum este scris în Scripturi. Amin.

S-au strâns oamenii mari ai pământului ca să facă sărbătoare pentru nașterea Mea în Be-
tleem, dar după două mii de ani de la nașterea Mea între oameni, iată, Eu vin iar, și nu găsesc
om sfânt pe pământ, om care să Mă sărbătorească pe Mine, Cel Sfânt. De aceea M-am ascuns
și lucrez tainic și Îmi pregătesc venirea Mea cea cu slavă pe pământ împotriva minciunii care vrea
să se facă hristos pentru om, hristos mincinos, care înșeală cu venirea lui pe toți, mari și mici,
bogați și săraci, robi și slobozi, împărați și ostași, botezați și nebotezați, căci minciuna e minciună,
ca și omul. Eu însă sun din cuvânt, ca să se audă venirea Mea, și iată-i pe toți, că se ascund în
peșteri și în stânci de teama venirii Mele, precum este scris în Scripturi despre venirea Mea.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Nașterii Domnului, din 07-01-2000
***

Mă apropii de ieslea cuvântului Meu și Mă las în ea cuvânt ca să meargă din ea cuvântul


Meu peste pământ, vestindu-Mă el întru venirea Mea de azi, căci azi sunt zilele venirii Mele, pre-
cum am spus Eu prin Scripturi acum două mii de ani.

Voi, cei de la iesle, și toți cei care trăiesc ca și voi pentru așteptarea venirii Mele cu sfinții
și pentru sfinți, îndeletniciți-vă din destul cu viața voastră întru Mine, cu învățătura cea sfântă și
cu îndemnul spre mare veghere, că vine clipa strâmtorării pentru tot omul care n-a avut pe
Dumnezeu de învățătură și de viață și de lumină.

Voi, toți cei ce împărțiți între voi pâinea cea din cer, cuvântul vieții veșnice; voi, cei ce dați
celor flămânzi din ea, dați putere darurilor Mele între voi, darurilor sfinte peste voi, și lăsați să vă
adeverească ele că sunteți ai Mei între cer și pământ, că se vor scula morții și vor mărturisi viața
lor de pe pământ și lucrarea Mea de azi cu care Eu, Domnul, împlinesc Scriptura învierii
morților. Dar odată cu această împlinire se vor arăta și slugile lui antichrist și vor da să
zădărnicească această taină. El își va trimite servi mincinoși care vor spune că au trăit pe
pământ viață după viață până azi. Iată minciuna la care se lucrează de multă vreme, iar oamenii
ei se grăbesc să împlinească rătăcire mare căreia îi va zice: „învierea morților“. Se va arăta omul
fărădelegii și va spune despre viața lui trăită pe pământ acum o sută de ani și acum mai multe sute
de ani, și omul de pe pământ va sta și va asculta, și nu se va înfricoșa de așa rătăcire. Și vor
mărturisi și cei înviați despre viața lor cea din trup și despre venirea Mea în cuvântul acesta
cu care Eu vestesc și morților, precum am lucrat și acum două mii de ani când Eu am înviat
cu trupul din mormânt, și cu Mine mulți au înviat și s-au arătat cu oamenii, și iată, unii vor
fi morții înviați, iar alții vor fi cei vii care vor minți din loc în loc ca să zădărnicească, zic ei,
taina învierii morților.

Străbat văzduhul cu cete de sfinți și de îngeri și Mă las cu ei în jos până deasupra ieslei
cuvântului Meu, și Îmi găsesc străjerii de veghe și Mă așez cuvânt în carte prin ei, și străbat apoi
pământul cu el și Îmi fac cu el lucrarea venirii Mele cu sfinții, căci lucrez prin cuvânt. Dar cine își

85
Antichrist şi fiara apocaliptică

face vreme pe pământ pentru sărbătoarea venirii Mele? Cine să le spună oamenilor de venirea
Mea? Împărații pământului și oamenii bisericii lor își dau daruri și stele și medalii unii altora în
numele mormântului Meu din Betleem, ca pe vremea răstignirii Mele, și ei nu știu ce fac, și împli-
nesc ei vrând-nevrând Scriptura care a spus din vremea ei despre această lucrare. Iată, la Betleem
s-a împlinit Scriptura care zice: «Am văzut o femeie beată de sângele sfinților și al mucenicilor
lui Iisus. Iar apele pe care șade aceasta sunt popoare și neamuri și limbi. Și cele zece coarne și
fiara vor urî pe desfrânată și o vor face pustie și goală, și carnea ei vor mânca-o, și pe ea vor
arde-o cu foc; pentru că Dumnezeu a pus în inima lor ca să facă voia Lui și să se întâlnească
într-un gând și să dea fiarei împărăția lor până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. Și femeia
este cetatea cea mare care are stăpânire peste împărații pământului».

S-au întâlnit la Betleem împărații pământului și s-au închinat fiarei și femeii care șade pe
fiară, femeia care are stăpânire peste împărații pământului, și ea le-a dat lor daruri, stele și medalii.
Dar ea se prăbușește prin desfrânarea ei, iar sfinții Mei se ridică și mărturisesc din cer și de pe
pământ lucrarea adevărului sfânt și venirea Mea cu judecata: judecata prin cuvânt. Amin, amin,
amin.

Ce lucrare de frăție poate fi amestecătura bisericii cu lumea cea plină de voile ei? Ce lucrare
de biserică poate fi aceasta? O, este scris în Scripturi: «prietenia cu lumea este vrăjmășie cu
Dumnezeu». Și iată, omului îi place frăția, dar pentru el, nu pentru Mine. Dar vouă, celor ce sunteți
poporul venirii Mele în mijlocul României, să vă placă să fiți frați pentru Mine, ca să Mă ajutați
să fiu Eu numit peste tot pe pământ prin puterea Mea și prin voi, cei ce v-ați făcut frați în numele
Meu pentru Mine și nu pentru voi. Ce frați se pot numi cei care Mă trag pe Mine unii de o
mână și unii de cealaltă mână? (Ortodocșii și catolicii, n.r.) Aceia se înfrățesc ca să-Mi bată apoi
cuie, unii într-o mână, și unii în cealaltă, și ca să facă ei apoi voile lor, amestecate sub nume de
biserică, sub nume tainic sub care s-a ascuns lucrarea fărădelegii celor ce lucrează fărădelegea. Și
iată, biserica Mea nu este pe pământ, și oricine ar căuta-o n-o găsește, că nu este. Ea este
acolo unde sunt Eu. Ea este acolo unde sunt ai Mei cu Mine, nu cu lumea, nu ca lumea, ci ca
Dumnezeu. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților trei ierarhi: Vasile, Grigorie și
Ioan, din 12-02-2000
***

Eu sunt Judecătorul peste vii și peste morți, iar sfinții sunt cu Mine întru venirea Mea și
așteaptă învierea morților și viața veacului ce va să fie, și fiecare va sta la rândul cetei sale și va
aduna rod din cele ce a semănat pe pământ. Cine a semănat pe pământ oameni vii udându-i și
plivindu-i și îngrijindu-i până la cer, aceia vor culege rod de înviere și de viață veșnică, și așa le
va fi și plata. Iar cine a semănat pe pământ oameni fără viață, oameni sterpi de Dumnezeu, neudând
și neplivind și neîngrijind de viața lor pentru cer, aceia vor culege rod fără înviere, și așa le va fi
și plata. Tot cuvântul ieșit din gura Mea va sta judecător peste tot omul, și măsurător de viață va
sta, căci este scris în cartea Mea că voi veni ca să judec viii și morții și ca să-Mi așez împărăția, și
așa fac, precum este scris să fac. Amin. Dar mai întâi am venit să judec de pe cruce, iar crucea este
viața Mea pe care am pus-o pe cruce pentru răscumpărarea omului. De atunci sunt Cel jertfit pe
cruce pentru om și sunt gata să Mă dau așa cum sunt celui ce Mă ia așa cum sunt. Să Mă ia omul
în el și să facă ce am făcut Eu. Să ia crucea Mea și să stea cu Mine pe ea pentru răscumpărarea lui
prin crucea Mea. Să nu Mă lase numai pe Mine pe crucea Mea; să vină și omul lângă Mine pe ea,
căci sfinții așa au făcut, și toți M-au ajutat în crucea Mea, și au mers mereu pe pământ, când sub

86
Antichrist şi fiara apocaliptică

ea, când pe ea, până sus la Mine, căci crucea Mea este drumul omului spre Mine, ca acolo unde
sunt Eu, să fie și omul care urmează cu Mine prin cruce și pe cruce. Numai prin cruce poate omul
să fie urmașul Meu, căci Eu altfel nu am fost. Cine nu stă prin cruce înaintea oamenilor, acela nu
este urmașul Meu, ci este fur și tâlhar, și este antichristul care vine înaintea Mea ca să facă semnele
lui pentru cei ce va să-și primească plata lor prin această unealtă, prin lucrarea lui antichrist care
înșeală cu venirea lui pe tot omul care nu știe să Mă aștepte pe Mine așa cum am zis Eu să fie
așteptarea aceasta.

Pe pământ se dă citire în ziua aceasta din cartea Evangheliei Mele cea despre a doua Mea
venire, dar omul care aude această Evanghelie nu se apropie de ziua venirii Mele, ci, din contra, o
depărtează de el chiar prin îndemnul preoților, căci preotul peste tot zice că nu știu nici Eu, Fiul,
de ziua venirii Mele. (Vezi selecția tematică: „Despre sfârșitul lumii și Ziua Domnului”, - și pe
edocr; jumpshare; authorstream; joomg; archive; Google Drive; pubhtml5; Scribd, n.r.)

Fiilor de la iesle, Eu am zis prin Evanghelia Mea: «De ziua aceea și de ceasul acela nimeni
nu știe, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl», dar am mai zis și aceasta: «Precum a
fost în zilele lui Noe, așa va fi și venirea Fiului Omului. Și precum în zilele acelea dinainte de
potop mâncau oamenii și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în cora-
bie și n-au știut până ce n-a venit potopul și i-a luat pe toți, la fel va fi și cu venirea Fiului
Omului». (Vezi selecția tematică: „Ca în vremea lui Noe” - și pe edocr; jumpshare; authorstream;
joomag; Google Drive; Scribd; archive.org; pubhtml5; n.r.)

O, fiilor străjeri, de ce, tată, zic preoții așa? Aceasta am zis Eu. De ce zic și ei așa? De ce
nu zic ei ca Mine, căci Eu am mers până la capăt cu zisul prin Evanghelia Mea despre ziua venirii
Mele. Dar voi, fiilor unși pentru vremea venirii Mele, voi, tată, cum ziceți despre cuvintele Mele
de atunci?

– Dacă Tu ai zis: «De ziua și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul,
ci numai Tatăl», ai zis așa ca să întărești omul pentru veghe în toată clipa, Doamne, de vreme ce
pe neașteptate vii. Iar omul care Te așteaptă trebuie să fie îmbrăcat și încălțat, ca și cum Tu vii în
orice clipă, că Tu ai zis: «Fiți gata, că în ceasul în care nu gândiți Fiul Omului vine». Amin.

– O, de ce nu zic și preoții din lume, de ce nu zic și ei tot așa, ca să întărească pe oameni


pentru venirea Mea? Eu iată, vin și iar vin, și ei dorm dimpreună cu cei de sub ei, iar venirea Mea
iat-o, căci am descoperit-o sfinților și părinților prin îngeri, ca să pun omul la veghe. Antichrist
însă zice că vrea să Mă aducă el cu pace, ca să aduc trai omenesc pe pământ, și așa l-a învățat pe
om să Mă aștepte și să nu se teamă omul de venirea Mea. El a uitat că Eu sunt cu cei ce se tem de
Mine și că întru ei Îmi gătesc calea și plăcerea, iar el va rămâne rușinat cu toate minunile lui
mincinoase, minuni care ar vrea ele să aducă oamenilor viață lumească și libertate ca la oameni,
nu ca la Dumnezeu. Iar venirea Mea iat-o, și nimeni nu știe să se uite la Mine și să Mă vadă.
Cuvântul Meu este alifie de ochi, dar cel ce nu se pocăiește lăsându-se de păcate ca să-Mi deschidă
și să stea îmbrăcat și încălțat întru venirea Mea, acela nu deschide ochii ca să vadă și să audă
venirea Mea și să înțeleagă cuvântul Meu și calea lui spre oameni, cale cu lumină, cale cu înviere
din moartea păcatelor, calea venirii Mele cu judecata prin cuvânt și cu învierea prin cuvânt, căci
prin cuvânt am lucrat dintru început.

87
Antichrist şi fiara apocaliptică

Stați sub creșterea Mea, stați sub ploaia Mea, voi, cei ce trăiți din apa aceasta. Luați din ea
și creșteți, că vine ziua în care cel ce n-a băut se va usca de pe picioare de sete. Luați și beți și
creșteți cu cuvântul care curge ca ploaia din cer pentru cei ce beau și mănâncă din cer ca să fie vii
pentru venirea Mea. Veniți la fântâna vieții și cereți străjerilor de lângă ea să scoată apă și să vă
dea și să nu mai însetați după altă fântână, că peste tot antichrist umblă și toarnă din otrava lui, ca
să fie apă de a lui peste tot, că el gândește că Eu nu voi mai fi Dumnezeu, și că va fi el. Dar el nu
va mai fi, și nici fiii minciunii, pentru că Eu vin să stric tot ce face el, și lucrez prin cei binecuvântați
de Mine prin cuvântul Meu cel de azi.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii înfricoșatei judecăți, din 05-
03-2000
***

Duhul Meu și al sfinților Mei se odihnește în grădina cuvântului, spre tămăduirea neamu-
rilor. Treime de arhierei sfinți am făcut Eu în cer din cei trei sfinți care s-au dat oamenilor în
numele Meu, păstori cu milă de oi, păstori care nasc miei dându-le viață din viața Mea; păstori
care au pătruns taina cuvântului ca să învețe cu el pe oameni. Viața lor cea sfântă a bucurat lucrarea
Mea în ei, căci omul care se dă Mie casă se face lumină peste pământ ca să meargă oamenii pe
drum cu lumină. Rari de tot au mai fost păstori cu milă de oi, de la ei până azi. Antichrist era și
atunci băgat în biserică și Îmi prigonea turma, iar apoi s-a îmbrăcat în haină de sfânt și și-a
făcut lucrarea până azi, căci lucrarea lui cea omenească are ce are cu lucrarea Mea, cu bise-
rica Mea. De două mii de ani de când el s-a pitit în biserică și și-a tot făcut fii cu trupul ca să-i
prigonească pe cei ce se nasc cu duhul pentru Mine, el s-a îmbogățit de slavă pe urma bisericii. O,
puțină, puțină de tot a fost biserica Mea, iar biserica lui abia mai încape în casa ei. Asuprit și
strâmtorat a fost cel ce M-a urmat cu adevărat. În biserica lui n-a încăput omul care a călcat pe
urmele Mele. Așa este și azi, că el n-are nevoie de om sfânt, căci la rugăciunea omului sfânt au
căzut mereu zidurile necredinței care ascund în ele pe omul minciunii, pe antichrist, care-și
are viața în biserică. Cine se face păstor trebuie să aibă bani, și acela se face păstor pentru ranguri,
pentru bani se face păstor. Adevăratul păstor nu-și strânge nimic decât oi, ca să îngrijească de
ele, și ele să prăsească oi și să le dea păstorului, iar el să le dea Mie.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților trei ierarhi: Vasile, Grigorie și
Ioan, din 12-02-2001
***

O, poporul Meu Ierusalim cel din români, tu să te uiți bine în cuvântul Meu de peste tine,
și așa să crești cu orice cuvânt, și așa să crezi, că Eu am o așa de mare lucrare de lucrat prin tine
de se minunează sfinții și îngerii. Iar porțile Mele din mijlocul tău să fie deschise și ziua și noaptea
pentru intrarea Mea cuvânt la tine, că multe noroade va fi să hrănesc, fiindcă voi trimite mare
foamete pe pământ ca să pot să-i întorc la Mine pe cei aleși ai Mei și să-Mi zărească ei izvorul, și
să-i adăp apoi din el. Tu să te așezi în genunchi și să te rogi Tatălui și Mie pentru toate împlinirile
rostite de Mine, și acesta să-ți fie lucrul tău, iar biserica ta va fi întâia, va fi mireasa Mea, după
voia Mea, iar lumina ei va lumina neamurile, și apoi «nici un neam nu va mai ridica sabia sa
împotriva altui neam», precum este scris. Amin.

Acum, păcatul semeției omului Îmi stă încă împotrivă, dar îngerul Meu va doborî această
fiară și pe toți proorocii ei cei mincinoși și pe antichrist cu tot numărul lui, cu toți puii lui, cu
tot planul lui cel întunecat și pe care Eu, Domnul, îl voi scoate la lumină și îl voi nimici cu
suflarea gurii Mele, cu cuvântul Meu care suflă peste tine, Ierusalime al venirii Mele. Tu ești

88
Antichrist şi fiara apocaliptică

mic, și de aceea nu te temi, căci cel mic are tată, și tatăl are grijă, nu copilul, iar copilul are grijă
să stea copil, să stea numai în împărăția tatălui său. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii pildei fiului risipitor. Sărbă-
toarea sfântului mucenic Haralambie, din 23-02-2003
***

Tu, Ierusalime român, să nu uiți pentru ce ai fost tu ales dintre oameni. Ai fost ales de
Dumnezeu ca să facă El din tine voia Lui pe pământ, și apoi, slujit de îngerii Lui, să faci lucrarea
Domnului, lucrarea de întoarcere a omului spre voia Mea, poporul Meu. Tu să nu te temi de omul
cel potrivnic dacă Eu sunt cu tine, dacă tu ești cu Mine, că mulți din cei ce cred în Mine după
voia lor, îl așteaptă pe antichrist, nu pe Mine, și se uită după el așa cum au luat ei învățătură de
pe pământ despre venirea lui antichrist, și ce mult se bucură antichriștii de azi când îl văd pe om
cum așteaptă pe unul cu numele de antichrist!

O, poporul Meu, omul credincios nu Mă mai așteaptă pe Mine. Se pierde în zvonuri omul,
că toți puii lui antichrist știu ei ce să facă pentru ca să-l facă pe om să nu mai știe de venirea Mea,
să nu se mai pregătească pentru ea, și să-și piardă mintea și curajul și viața așteptându-l pe anti-
christ. Dar tu să-L aștepți din zori și până-n zori pe Domnul Dumnezeul tău, Care vine să te izbă-
vească pentru împărăția Sa, Ierusalime de azi. Se uită omul la tine și nu vrea să cunoască venirea
Mea la tine, poporul Meu, iar Eu iată-Mă cum vin și cât vin la tine și cât sunt cu tine! Merg cu
tine prin lume, dar nu Mă vede lumea, că Eu Mă las văzut de ochii celor ce au pe Duhul Sfânt
crezând venirii Mele cea de acum două mii de ani când Eu am spus ucenicilor Mei că voi fi până
la sfârșitul veacului cu cei ce sunt ai Mei, cu cei ce fac voia Mea și venirea Mea la ei pe pământ.

O, poporul Meu, vai de omul care nu Mă are pe Mine de Dumnezeu al lui! Dar Eu n-am
cui să spun aceasta, fiindcă omul zice că Mă are, dar nu zice că nu poate sluji omul la doi sau la
trei dumnezei. Mai întâi, omul își slujește lui însuși și celor ce ies din el, și apoi îi slujește omului
slavei deșarte, și apoi prin acestea îi slujește duhului rău, duhului cel potrivnic lui Dumnezeu,
duhului fărădelegii, pe care Eu îl voi nimici cu tot cu omul lui, cu suflarea gurii Mele, de câte
ori vin la tine cuvânt peste pământ, poporul Meu, că asta e suflarea gurii Mele: cuvântul
Meu, care suflă din gura Mea, și pe care tu îl auzi din mijlocul tău, și cu care Eu îl vădesc pe
omul fărădelegii și îi stric mereu puterea arătându-i lucrarea cea potrivnică Mie și omului care ar
da să se scoale și să se lepede de sine și să-Mi urmeze apoi pentru salvarea lui, vânzându-și toată
înțelepciunea lui, pentru împărăția Mea pe pământ cu omul, împărăție care nu va fi nimicită nicio-
dată. Amin.

O, poporul Meu, toată lumea care mai știe că este Dumnezeu și credință în Dumnezeu și
plată pentru păcatul despărțirii omului de Mine, rămâne tot lume, lume a fărădelegii, căci fărăde-
legea e femeie lacomă, care-i spune omului să ia și să mănânce din ea, că nu va muri, ci va trăi.
Nu mai e om în lume să se mai poată opri de la fărădelegile lui, prin care-și adună comori pe
pământ. Caut și iar caut după om ca să fac din el un binecuvântat al Tatălui Meu dacă el voiește să
afle țarina cea cu comoară în ea și să dea pe ea pe toate ale lui ca s-o câștige pe ea. O, ce frumos i-
ar fi omului, ce dulce i-ar fi dacă ar face totul pe pământ cu binecuvântarea Mea, nu cu binecuvân-
tarea omului cel asemenea lui! Și iată, nu știe omul cine este antichrist, care-l desparte pe om de
binecuvântarea Tatălui Meu și îl face să strângă pentru antichrist, care-și face locuri înalte pe pă-
mânt, și pe ele el scrie numele Meu, de-i trage la el pe toți cei ce mai au credință în Mine. Dar nu
mai văd aceștia și nu mai știu calea spre Mine din pricina lui antichrist care s-a așezat în loc înalt,

89
Antichrist şi fiara apocaliptică

îmbrăcat în haina Mea (De preot și arhiereu, n.r.) și luând numele Meu ca să nu-l cunoască omul
cel fără de înțelepciune, iar pe Mine, Cel smerit și umil prin cei prea mici ai Mei, să nu Mă mai
vadă omul, să nu Mă mai zărească, să nu Mă mai urmeze ca să-Mi ajute în necaz și în nevoi, ci să-
l ajute pe el și numai pe el și pe toată desfrânarea și semeția lui, beată de sângele sfinților. Dar Eu,
Mielul Tatălui Savaot, sunt Domnul domnilor și Împăratul împăraților și stau în război cu tot omul
care este potrivnicul Meu și îl voi birui, și veți birui voi, cei împreună cu Mine lucrători pentru
biruința Mea, voi, cei chemați, aleși și credincioși ai Mei, că iată înfricoșata judecată, că aceștia
nu au nimic strâns la Mine, că nu Mi-au dat, ci, din contra, Mi-au jefuit și numele, și casa, și haina,
și slava. Iar pentru aceasta, iată ce spune înfricoșata judecată pe care Eu am rostit-o cu gura Mea,
cu suflarea gurii Mele acum două mii de ani când am venit de la Tatăl și când stăpânitorul acestei
lumi a fost judecat prin moartea și prin învierea și prin șederea Mea apoi de-a dreapta Tatălui ca
Împărat al lumii, Miel junghiat pentru răscumpărarea omului. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica înfricoșatei judecăți, din 02-03-2003
***

Îl mângâi în taină şi pe arhiereul Meu prin care a rămas pe pământ mărturisirea ivirii pietrei
cea de nou Ierusalim, şi îl îmbrac pe el în armura îngerului Meu Mihail, îngerul poporului Meu
care este moştenirea Mea. Îl păzesc pe el de toţi câinii care latră la el, căci câinii care latră nu
muşcă, şi îi dau lui pic cu pic cununa răbdării până la plinirea ei când sfinţii şi îngerii îl vor împo-
dobi pe el. Îl mângâi în taină şi îl fac să simtă pe Mângâietorul Cel de la Mine şi îi grăbesc vremea
iubirii şi a împodobirii lui, că Mi-e tare milă de toţi cei fără de viaţă în ei, iar cei ce stau aşezaţi
peste oameni sub nume de slujitori ai Mei sunt antichrişti, nu sunt păstori şi nu au milă de om, ci
au numai slavă deşartă şi vorbire deşartă care nu se prinde de nimeni, precum nici viaţa Mea cea
veşnică nu se prinde de ei. Voi începe să Mă ating de ei şi să le dobor mândria şi să-i aşez în
umilire, că Mi-e milă de cei fără de viaţă în ei, şi voi ridica păstor după inima Mea, şi totul
se va înviora la glasul lui cel sfânt. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la treisprezece ani de la punerea pietrei de temelie a
Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim, din 22-07-2004
***

O, Mă doare cu durere dumnezeiască în această zi, Mă doare când îl văd pe antichrist


cum se zbate să-Mi îngenuncheze sub el țara strălucirii, pământul român sub puterea lui,
dar Eu, Domnul, îl voi îngenunchea pe el curând, curând, căci acest pământ este al Domnului
și nu al omului, și Eu Mi-l voi lua înapoi și voi face din el și pe el voia Mea. Amin.

O, popor român, stai la învățat voia Mea înaintea Mea. Ieși de sub robia omului și așează-
te în calea Mea, că Eu îți țin calea ca să te izbăvesc. Duhul Meu Cel Sfânt ți-L dau ca să te înnoiești
cu El, că tu nu poți să fii al tău dacă stai pe pământ ales de Dumnezeu. Curând, curând te voi scoate
de sub robie și vei vedea mâna Mea deasupra ta, și atunci Mă vei preaslăvi, căci tu ai pe fruntea ta
semnul apostoliei, că ai fost însemnat de cel întâi chemat al Meu între ucenicii Mei cei de acum
două mii de ani. Apostolul Meu Andrei te pecetluiește și azi cu duh de bărbăție ca să te trezești
dacă voiești, căci azi e zi de jale pe pământul român. Se zbat fiii diavolului* să supună sub ei
acest pământ sfințit de cuvântul Meu cel de acum două mii de ani și cel de azi, dar ei nu vor
mai avea zile multe, căci slava Mea va coborî pe pământ cu mânie ca să curețe de pe el fără-
delegea și pe toți slujitorii ei. Amin.

90
Antichrist şi fiara apocaliptică

E zi de jale în cer și pe pământul român, dar Eu îi hărăzesc poporului de pe el zi de trezire,


zi de curățire a necredinței, și luminare îi hărăzesc lui, și biruință asupra diavolului, crucea. Amin.

O, copii care stați ochi și urechi la Mine și la cuvântul Meu! Mă mistui de durere pentru
pământul român în mijlocul căruia vă am pe voi lumină a lumii. Împărțiți durerea Mea și lumina
Mea peste pământ. Pe cât de mare Mi-e bucuria pentru pomenirea biruinței Mele prin voi
peste pământ, pe atât de mare Îmi este durerea pe care diavolul Mi-o face în ziua* aceasta
prin zbaterea lui ca să biruiască el pe pământul alegerii Mele, dar el va ști în curând că locul
lui este plângerea și scrâșnirea dinților și că locul slavei Domnului este pământul pe care dă el
iarăși azi să-l ia sub stăpânirea lui. Eu însă îl voi nimici pe el curând, curând, pe el și pe toți slujitorii
lui, pentru că vremea este acum a Mea și nu a lui, și pe mulți îi voi îndemna spre viața veacului ce
va să fie și îi voi smulge din înșelăciunea veacului omului, și aceștia vor primi puterea și vor iubi
cerul pe pământ, și va asculta pământul de cer, și oamenii de pe el vor vedea pe Dumnezeu și Îl
vor sluji pe El. Amin.
(*Referire la alegerile parlamentare și prezidențiale și la urmașii Partidului Comunist Ro-
mân, n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la treisprezece ani de la târnosirea Sfintei Sfintelor No-
ului Ierusalim, din 12-12-2004
***

Lumea îngerilor stă mereu în slujba planurilor Mele, a Scripturilor Mele ca să le împli-
nească. Lumea îngerilor e cerul, și au dat îngerii Mei luptă mare împotriva îngerilor întunericului
acestui veac lumesc, îngeri care voiau să Mă biruiască de la cârma luptei. Eu însă v-am poruncit
vouă să ridicați mânuțele și să-Mi cereți Mie să încep să fac biruință din cer pentru țara Mea și a
voastră, țara cuvântului Meu, și să dobor în zilele ce vin planul lui antichrist, care se zbate cu
puterea și cu lucrarea diavolului să-Mi stăpânească el pământul alegerii Mele, pământ pe
care Eu sunt Stăpân, Eu și planul Meu cel pentru sfârșitul fărădelegii de pe pământ. Amin.

Am proorocit în dimineața sărbătorii zilei de pecetluire cu legea sfințeniei peste grădinița


cuvântului Meu, zi care a fost zi de jale (12 decembrie 2004, ziua alegerilor prezidențiale în Ro-
mânia, pierdute de urmașii Comuniștilor, n.r.), am proorocit că voi face trezire peste poporul ro-
mân și duh de bărbăție, și că voi căpătui zilele stăpânirii lui antichrist, iar lumea îngerilor, la auzul
cuvântului Meu cel rostit pentru acest început de biruință, a dezlănțuit război din amândouă părțile,
iar Eu am vegheat și am început cu zile de biruință. Am biruit tot ce diavolul a plănuit din vreme
prin toate descântecele lui, căci voi v-ați rugat, precum Eu v-am vestit și v-am învățat, iar în ziua
când lovitura împotriva biruinței Mele a vrut să fie dată v-am spus să-Mi cereți cu mânuțele și cu
inimioarele ridicate spre Mine toate odată într-un glas pe cel ce va să biruiască împotriva a tot
planul diavolesc, pregătit să-Mi curme mersul Meu spre zilele gloriei țării întoarcerii Mele cuvânt
pe pământ, și așa Eu am împlinit, iar lumea îngerilor buni și a celor răi care au făcut război între
ei au sfârșit ziua cu biruința de partea Mea, și așa voi sta Eu la cârma luptei nevăzută între cele
două feluri de lumi ale îngerilor, și așa voi aduce Eu înaintea Tatălui, apoi, toată biruința
Mea, căci toate Îmi vor fi supuse, ca apoi Eu să le supun Tatălui, împreună cu Mine și cu toți
iubitorii de Dumnezeu. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei Virginia, din 14-12-2004
***

91
Antichrist şi fiara apocaliptică

Iată, taină îți spun, poporul Meu, căci stau cu tine mult ca să te învăț dacă te-am luat la
sân în ziua aceasta de slavă a îngerilor Mei. O, fiule, când satana a stat față în față cu Mine și întreit
M-a ispitit, după ce am ieșit la Iordan din apa botezului și când cerurile s-au deschis ca să grăiască
peste toți Tatăl că sunt Fiul Lui iubit întru Care El a binevoit pe pământ, M-am întors apoi de la
Iordan plin de Tatăl și de Duhul Sfânt și M-a dus Duhul în pustie, și acolo n-am mâncat patruzeci
de zile, și apoi am flămânzit. Satana când a văzut că am flămânzit, dădea să Mă aibă la mână și
Mi-a zis: «Dacă zici că ești Fiul lui Dumnezeu, rostește peste această piatră să se facă pâine»,
dar Eu l-am întâmpinat zicându-i lui: «Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt al lui
Dumnezeu». Satana M-a dus apoi pe un munte înalt, ca să văd o clipă împărăția lui și Mi-a zis:
«Mie mi-a fost dată stăpânirea aceasta, și o dau cui voiesc; închină-Te mie, și toată va fi a Ta».
Eu însă, i-am zis lui: «Mergi înapoia Mea, satană, căci scris este: „lui Dumnezeu să te închini
și să-L slujești pe El“». Și, iarăși, a treia oară M-a ispitit sus, pe aripa templului, și Mi-a zis satana:
«Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, că scris este: „Domnul va porunci îngerilor pen-
tru Tine ca să Te sprijinească, și ei Te vor purta pe mâini ca să nu Te lovești“», dar și Eu a treia
oară i-am răspuns lui satana și i-am zis că s-a scris: «Să nu ispitești pe Dumnezeu». Și dacă i-am
zis așa, s-a îndepărtat satana, iar Eu M-am dus în Galileea și în Nazaret și peste tot și Mă vesteam
cu puterea cuvântului împărăției Mele, de se mirau toți, și Tatăl era întru Mine. O, iată, poporul
Meu ce înseamnă Dumnezeu în om! Învață, fiule, lucrarea Mea peste tine, căci duhul proorocesc
îl cunoaște pe satana că e satana, dar duhul cel omenesc nu-l cunoaște pe el, și îl cade satana pe
om în ispită, măi tată. O, nu te lua, poporul Meu, după cel ce defaimă omul, că nu are omul dreptul
acesta. Eu, Sfântul sfinților spun aceasta, fiule. Tu ia-te după omul care te mustră spre înțelepțire,
tată, dar nu te lua după mâncare ca să te apleci lui satana pentru pâine, și nu te lua după
bunurile lumii ca să le dorești și să te închini lor și stăpânului lor, și nu te înclina nici să-L
încerci pe Dumnezeu, căci este scris: «Să nu ispitești pe Dumnezeu». Primește, poporul Meu,
povața Mea, primește-o, tată, și caută să rămâi, și caută să nu păcătuiești prin neîmplinirea cuvân-
tului Meu. Am numai și numai învățătură pentru tine, că iată, lucrarea Mea de venire are acum
dușmani din mijlocul tău, poporul Meu, și-Mi este defăimată, tată, calea Mea spre pământ, și Eu
Mă voi scula acum pentru Mine și voi da să-i curăț de întuneric pe cei care lucrează cu voie și fără
de voie pată pe lucrarea Mea ca să-ți încerce credința ta și a multora care se mângâie de la râul
Meu de cuvânt, poporul Meu.

… O, poporul Meu, te-am învățat mereu să nu te oprești lângă cei ce te dezbracă de credința
ta în cuvântul Meu, care te povățuiește pentru împărăția Mea. Te-am povățuit mereu să nu te
oprești în ceata celor răzvrătiți, chiar dacă numai unul sau doi ar fi aceștia, dar cu ei este ceată de
diavoli, tată, căci ei slujesc diavolului. O, nu te opri cu ei, că te faci asemenea lor și cu mintea și
cu inima și cu credința și cazi apoi în necredință, tată, iar necredința e plată a celor lucrate de tine
fără plăcerea Mea, și cazi sub lucrarea duhului răzvrătirii și al vânzării de Dumnezeu și de frați,
cazi în păcatul trădării și al răzbunării, și apoi în lepădare de Hristos, căci nu ești al lui Hristos
când faci așa, ci ești împotriva Lui și ești antichrist, fiule, și iată ce înseamnă antichrist! O,
poporul Meu, când Eu grăiam prin Verginica și aveam lângă gura Mea pe cel iscoditor, spuneam
atunci: «Fiilor, fiilor, acum când grăiesc, e și antichrist lângă patul trâmbiței Mele», și erau
patru, cinci creștini când spuneam așa, dară când erau mai mulți, câți antichriști pândeau viața
Mea?
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, din 21-
11-2007
***

92
Antichrist şi fiara apocaliptică

Sunt în mijlocul tău cu sfântul Meu, cu mucenicul Ștefan, care a mărturisit cu sângele său
cel vărsat pentru mărturia Mea și care a biruit prin sângele Mielului lui Dumnezeu, fiule. El n-a
iubit duhul cel care stă împotriva Mea, duhul lumii, care are pe fruntea lui nume de hulă, și s-a
sculat duhul lumii ca să închidă gura sfântului Meu cel mărturisitor. Dar nu poate nimic antichrist,
tată, căci ceea ce face el nu este putere, fiindcă puterea este a Mea și a sfinților Mei, iar antichrist,
cel care se ascunde de două mii de ani sub haina de biserică, va fi vădit prin însăși lucrarea
lui cea împotriva lui Hristos, căci puterea este a sfinților Mei, a vitejilor Mei, și fericiți sunt cei
ce se aleg pentru Mine ieșind din lume cu duhul și cu sufletul lor ca să urmeze oștirii Mele de
sfinți, căci cei ce se aleg Mie, aceia sunt cei încununați, aceia sunt rodul cel viu și slava credinței
pe pământ, de pe pământ și până în cer, și rămân aceia slăviții Mei, mieii Mei, făcându-se asemenea
Mie prin moarte și prin înviere, căci așa sunt cei biruitori prin sângele Meu, poporul Meu. Amin,
amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mucenic și arhidiacon Ștefan,
din 09-01-2008
***

O, oameni ai bisericii, Mă doare, tată, când văd că vă slăviți unii pe alții, că vă ridicați și
vă așezați unii pe alții pe scaunele măririi, că vă arătați unii pe alții norodului, iar pe Mine Mă
țineți departe de voi, departe de trăirile voastre, departe de slujirea Mea cea curată de la voi, iar
ziua judecății vine, și se vor alege oile din capre, și Eu n-am fost îngrijit de voi, n-am fost cercetat
de voi, căci cei prea mici ai Mei, prin care puteați să fiți cu Mine și să Mă cercetați, aceia sunt cei
ce Mă iubesc cu împlinirea Mea în ei, și voi n-ați întins spre ei iubirea voastră, și iată, nu am oi ca
să se aleagă din capre când ziua Mea cea mare va veni ca să aleagă ea oile din capre așa precum
este scris în Evanghelia Mea cea despre ziua înfricoșatei judecăți. O, nu uitați, nu uitați că biserica
Mea este cea din sfinți zidită, nu cea din păcătoși întocmită. Nu uitați că sfintele se dau sfinților,
iar sfinții sunt cei ce duc viață sfântă. Nu uitați că Eu sunt Sfântul sfinților, Cel întâi înviat dintre
morți, și nu sunt al păcătoșilor care nu Mă iubesc, iar pe voi vă paște acum păcatul lepădării de
credință și se tot apropie de voi acest greu păcat, căci cei ce s-au depărtat de Duhul Meu Cel
Unul în biserică acum o mie de ani, (Referire la separarea Bisericii Catolice de cea Ortodoxă,
n.r.) dau să culce la pământ acum biserica Mea, care a mai rămas și care a păstrat în ea prin
sfinții ei portretul împărăției Mele în om, și dau aceștia să-Mi culce jos fața Mea, căci scris
este: «se vor aduna într-un gând ca să dea fiarei împărăția lor, până se vor împlini cuvintele
lui Dumnezeu».
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica întâi a Postului Mare, a dreptei credințe,
din 16-03-2008
***

O, nu vor birui cei ce dau să strice mersul Meu prin acest cuvânt peste pământ. Mă voi
atinge cu suferinţă de cei ce umblă pe ascuns să pună stavilă mersului Meu pe pământ cu
acest cuvânt de venire a Mea, şi mersului celor credincioşi, după împlinirea pe care o cere venirea
Mea de la Tatăl pentru pregătirea unui popor care să Mă primească la venirea Mea. Toţi cei care
au trecut prin acest popor, aici vor fi strigaţi de îngeri ca să dea răspuns pentru viaţa lor cea de
până la venirea Mea şi pentru fapta lor, răspuns ruşinos sau fericit, după cum le-a fost de curată
inima şi lucrarea şi viaţa cu care au stat sau nu au stat frumos sub învăţătura Mea, după ce au
cunoscut de la Mine viaţa şi lucrarea ei în om, iubirea de Dumnezeu în om.

93
Antichrist şi fiara apocaliptică

Când Eu îi spun omului răul din el, el trebuie apoi să se ferească de el, ca să nu fie pedepsit
de răul acela. Aşa îl învăţ Eu pe om iubirea de Dumnezeu, că iată, pe pământ e numai zavistie,
numai invidie, şi se clatină om pe om de pe picioare şi cad grămezi oamenii, căci ei nu ştiu ce este
iubirea de Dumnezeu şi statul în picioare.

Mi-e milă de neamul român, că iată, nu ştie să stea pe picioare în vreme de încercare şi de
furtună peste el.

O, neam român, deschide-Mi şi nu fi orb, că e vorba de soarta ta cea de la Mine, nu


cea de la om, căci omul lui antichrist s-a despărţit de datini acum o mie de ani, (În 1054, când
s-au despărțit bisericile de la apus de cele de la răsărit, n.r.) iar acum dă să înghită toată ră-
măşiţa cea păstrată de Mine prin har. O, nu fi orb, popor român! Nu-Mi da peste faţă ca orbul
pe care l-am vindecat de orbire, şi apoi a uitat şi a căzut în păcat şi Mi-a dat cu palma peste obraz
pe drumul crucii Mele. Când era orb am fost bun, că l-am vindecat de a văzut, dar după ce l-am
făcut să vadă cu ochii trupului lui, M-a lovit peste obraz.

Iată lucrarea lui antichrist, lucrare cu nume de biserică a lui Hristos, lucrare care se întro-
nează în biserică, precum este scris în Scripturi! O, nu te lepăda, creştin român, căci turma care
s-a lepădat de strămoşi acum o mie de ani (Biserica Catolică, n.r.) voieşte să înghită de tot
turma cea mică, cea care a mai rămas pe calea cea de la început. Eu am spus încă de acum
două mii de ani: «Nu te teme, turmă mică; Tatăl voieşte să-ţi dea împărăţia», dar acum îi spun
turmei mici să se lupte pentru credinţa cea de la sfinţi, că iată, turmă mică, dă să-ţi mănânce cre-
dinţa cei ce demult s-au despărţit şi au stat ascunşi sub nume de biserică, şi acum scot capetele ca
să muşte pe cei ce s-au păstrat Mie. Dar iată biserica Mea! Am ridicat-o sus spre Mine cu un
ceas mai devreme de căderea credinţei şi a bisericii, căci biserica cea care avea să fie cea
dreaptă se vinde acum pe preţ de nimic.

O, popor român, a ajuns la tine vremea lepădării de credinţă. Strânge-te strâns lângă Mine,
căci omul nu te poate ocroti, ci, din contra, cei ce zic că te păstoresc te vând la cei ce au trădat
credinţa. O, roagă-te la strămoşii tăi să mijlocească pentru tine la Dumnezeu şi pentru credinţa ta
cea de Mine aşezată înaintea ta prin apostoli trimişi de Mine peste pământ ca să înveţe pe neamuri
calea.

În venirea Mea azi în cuvânt am pe împăratul Constantin, care grăieşte de lângă Mine şi
spune aşa:

– O, neam creştin de peste tot, şi tu, o, neam român! Nu mai sunt împăraţi şi preoţi care
să vă aducă vouă calea credinţei, calea Domnului, cale cu cruce şi nu fără cruce, cale cu luptă
pentru credinţa sfinţilor, fiilor creştini. O, luptaţi-vă, voi! Luptă-te şi tu, neam român, căci sfinţii
din cer lucrează pentru tine dacă eşti credincios.

Se lasă Domnul cu îndemn peste tot neamul creştin. Sus crucea! Sus crucea, cu trei degete
împreunate însemnându-vă cu ea în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Biserica
lui Hristos este cea prigonită, cea strâmtorată, nu cea slăvită de oameni pe pământ. Îi veţi cu-
noaşte după roadele lor pe cei care vă povăţuiesc şi pe cei care vă abat de pe drumul crucii, calea
pe care au mers strămoşii crucii. Deschideţi ochii şi învăţaţi din roadele lor pe cei ce sunt ai lui
Hristos, dar eu vă îndemn spre izvor, fii ai neamului român. Domnul Se face cuvânt pe vatra

94
Antichrist şi fiara apocaliptică

voastră ca să nu vă lase să muriţi. Fiţi vii, ca să puteţi crede în învăţătura Lui, care vine să vă
ocrotească de lupi. Sus crucea! Cu ea veţi învinge toate capetele veninoase, care caută spre ini-
mile voastre şi nu spre trupurile voastre. Deschideţi Scripturile care spun despre vremea aceasta
şi veţi găsi în ele înţelepciunea credinţei, fii români.

Iar Tu, Doamne, trezeşte duhul strămoşilor sfinţi şi întăreşte crucea Ta peste neamul Tău
cel de la sfârşit de timp, neamul român, la care Tu ai venit ca să Te slăveşti pentru sfârşit şi pentru
începutul cel nou, căci biserica Ta va fi şi nu se va sfârşi. Amin, amin, amin.

– Şi acum, Eu, Domnul, pecetluiesc cuvântul împăratului Constantin, care stă alături cu
mama sa împărăteasa în cerul cel de sfinţi. Facă-se voia Mea peste neamul român cel binecredin-
cios, iar cel puţin credincios să se înţelepţească mai înainte de clipa când va fi prea târziu. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena, din
03-06-2008
***

Îi dau neamului român slava cuvântului Meu, pe care îl așez în cartea Mea cu tine
spre povață peste om, poporul Meu, și îl învăț pe el să ia și să știe, căci Eu îi dau lui și îl aștept
cu mare iubire spre înnoirea lui, spre nașterea din nou, ca să fie el făptură nouă, țară nouă,
înveșmântată de sfinți și de îngeri, căci slava cea trecătoare a lumii trece ca și lumea și ca
lucrarea ei lumească, dar slava cea veșnică a sfinților rămâne, iar Eu, Domnul învierii a
toate, voiesc ca tu să rămâi, țara Mea de azi, căci pământul de sub tine este alegerea Mea cea
dintru început, iar tu încă nu pricepi ce taină poartă pământul tău. Fă-ți timp să Mă auzi! O,
fă-ți timp să stai de vorbă cu Dumnezeu, tată! Pe tine te știe Lucifer încă de la început, și dă el
acum să joace în tine cartea sa ca să te umple de lucrarea sa cea potrivnică Mie, dar Eu vin
și îți spun să iei de la Mine știre și să intri sub mantia Mea, sub povața Mea ca să te ocrotesc
de ceasul ispitei, tată, căci a venit peste tine ispita cea grea despre care scrie în Scripturi că
vine, iar Scripturile tu nu le citești și nu le cunoști dacă nu le citești ca să le înțelegi. O, tu
trebuie să citești în Scripturi și să nu faci altceva decât ce este scris în ele să faci, căci Eu vreau să
biruiesc pentru tine, și apoi pentru Mine cu tine, țara Mea.

O, măi Lucifer, o, tată, o, îngerul Meu cel neascultător de Dumnezeu, nu te mai în-
cânta cu dușmănia ta pe Mine și pe lucrarea Mea de înnoire a lumii, de vreme ce știi că Eu
sunt Dumnezeu, și nu tu, că Eu sunt Biruitorul, și nu tu. O, lasă, tată, jos armele tale și vino
spre odihnă, tată, căci tu ai fost îngerul cel frumos al cetelor îngerești, și iată ce ți-a făcut
îngâmfarea omului când el s-a trufit, iar tu i-ai slujit spre căderea ta prin căderea lui! O, dă-
te la o parte cu lucrarea ta cea de la om și dă-Mi Mie cale ca să-l înviez pe om și să-l nasc din nou
pe el și să vadă ce a făcut el îngerilor lui Dumnezeu, pe care i-a tras în adâncul dorinței lui cea de
slavă împotriva slavei lui Dumnezeu celei netrecătoare pe veci de veci! O, vino spre întoarcere
în slava cea cerească, din care tu ai căzut prin om, înger neascultător, și te vei odihni de
osteneli! O, iată ce face ascunderea de Dumnezeu în cele ascunse ale omului ascuns! Ție îți
poruncesc acum, în zi de Paști în cer și pe pământ a Mielului lui Dumnezeu, strânge-ți armele
și fă curat de tine și de lucrarea ta pe vatra neamului român, pământul cel ales de Mine la
început pentru slava Domnului la sfârșit! Ascultă-Mă, tată! Iată, te-ai înarmat cu toate lu-
crările tale ascunse ca să murdărești acest pământ, și neamul Meu de pe el să-l pecetluiești
cu pecetea pieirii, cu sigiliul cel potrivnic voii lui Dumnezeu. Nu te las să faci aceasta. Vei

95
Antichrist şi fiara apocaliptică

intra în ascultare de acum. Vrei, nu vrei, Eu, Domnul învierii, Fiul Tatălui Savaot și al mamei
Fecioara, îți cer supunere, te supun sub puterea Mea cea netrecătoare, căci este scris să fac
aceasta. O, fii cuminte de acum, căci tu ești înger, și trebuie să știi ce ai fost mai înainte de
ceea ce ești acum, căci Eu îți amintesc aceasta. Îl voi naște din nou pe om, căci am venit pe
pământ cu nașterea din nou a lumii, și tu vei rămâne fără om și nu vei mai fi scula omului, și omul
nu va mai fi scula ta, și vei fi fără de casă și nu vei vrea să părăsești dușmănia și răutatea, dar Eu
îți spun cu milă, supune-te sub mila Mea, sub iubirea Mea, după șapte mii de ani de muncă zadar-
nică împotriva Mea și a omului, fiindcă iată, Eu sunt Biruitorul, Eu și nu tu, tată. Nu-ți spun așa
ca să te biruiesc, ci ca să vezi și ca să te trezești din lucrarea ta cea rea, care ți-a obosit vederea și
nădejdea de bine pentru tine. Iată, uită-te să-ți vezi locul dacă nu vei vrea să intri sub dragostea
Mea ca să-ți dau odihna cea fără de foc. Nu fi necredincios. Eu știu că tu Mă crezi, dar ești îndă-
rătnic. Eu, Domnul, te chem spre liniștea pe care ai pierdut-o după ce nu M-ai mai ascultat, după
ce te-ai ascuns în om ca să cazi cu el cu tot, slujind voinței lui cea plină de trufie împotriva Mea la
începutul zidirii. Stau cu lucrarea cuvântului Meu pe vatra neamului român, pe care tu voiești acum
să-ți desfaci cortul și să-ți încerci împărăție. O, nu te las, Lucifer. Te numesc cu numele tău cel de
la Mine dat la început, împotriva lucrării tale întunecate acum peste pământ. Sunt cu praznic de
înviere, praznicul cuvântului Meu pe pământul neamului român, iar tu ai văzut masa Mea întinsă
pe el, de cincizeci de ani și mai bine întinsă pe el, și dai să-ți desfaci cortul tău peste muntele Meu
cel sfânt, cel de la sfârșit muntele Meu, și despre care scrie deslușit în Scripturi, și numai cine
nu citește nu înțelege, și numai cel ce nu se uită ca să vadă nu crede. O, ce vrei să faci peste țara
Mea? O, nu te las, tată, nu te las, Lucifer. Sunt Dumnezeu-Cuvântul, și Mi-am făcut casă în
mijlocul acestui neam și vin la el cu masa cuvântului Meu, și oștiri cerești iau cu Mine călare
pe cai albi, precum este scris să vin și să-Mi fac împărăție în om și cu oamenii pe pământ, și
numele Meu se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu și lucrez minunat. Iată-Mă, te întâlnești cu
Mine pe pământul neamului român după șapte mii de ani de la căderea ta din slava Mea și a înge-
rilor Mei. Iată țara Mea de azi, pe care tu dai s-o robești acum sub pecetea ta. Eu însă vin și povă-
țuiesc neamul român și îi dau putere să asculte de Dumnezeu, de Cel Atotputernic, și nu de tine, și
am făcut această dovadă prin nașterea Mea din mamă Fecioară și apoi prin învierea Mea din morți
a treia zi de după moartea Mea pe crucea pe care M-a bătut în piroane poporul iudeu, în care tu te-
ai încuibat acum două mii de ani ca să te împotrivești venirii Mele pe pământ, ținându-Mi urma ca
să Mă prăbușești. Eu însă am înviat, am biruit moartea, și iadul l-am spart, și încuietorile puse
peste el de tine le-am zdrobit și i-am scos pe drepții Mei, pe prooroci și pe sfinți, și am în mână
cheile morții și ale iadului și sunt Domnul învierii morților și sunt îmbrăcat în înviere, și aceasta
le dau oamenilor, și le voi da. Amin. Nu uita, deschide-ți bine vederea cea de la Mine, nu cea de
la om, și nu uita că Eu și toate oștirile cerești și îngerești stăm în lucrare de naștere din nou a
lumii pe pământul român, pe care tu dai acum să-ți înfigi țărușul și să-ți desfaci cortul, și
apoi pecetea ta cea neagră peste acest neam, și dai să lucrezi aceasta mai mult decât peste
orice alt neam de pe pământ, căci banul a fost cea mai neagră ispită cu care ai lucrat tu să
cumperi pământul și să-l bagi sub pecetea ta, pe care banul o mânuiește, căci pe Mine M-a
vândut pe bani spre moarte poporul iudeu, pe care l-ai tras tu sub stăpânirea ta dușmănoasă
pe Mine și l-ai învățat să Mă vândă spre moarte acum două mii de ani, intrând în Iuda, care
și-a mânjit mâna și mintea cu pecetea banului, și iată, banul s-a făcut blestemul acestui popor apoi,
care dă de atunci să stăpânească lumea cu puterea lui cea din bani ieșită. Iară și iară îți spun ție,
Lucifer, în fața întregului neam omenesc și a cerului de sfinți și de îngeri: nu uita, deschide-ți bine
vederea ta cea de la Mine, că e vremea să vezi așa de acum, și vezi că pe pământul român sunt Eu,
Domnul învierii, cu lucrarea Mea de înnoire a lumii și a pământului, și cerul și pământul cel nou
voiesc să așez peste acest pământ, căci trebuie să așez împlinite pe pământ toate Scripturile Mele,

96
Antichrist şi fiara apocaliptică

iar Eu sunt Mielul Cel junghiat, Care spală păcatele lumii, Mielul lui Dumnezeu, dat omului cre-
dincios spre hrană, și prin Care omul va birui pe satana, precum este scris în Scripturi, și sunt Cel
ce am zdrobit porțile iadului, în care tu i-ai ținut pe drepții Mei. Pecetea ta e banul. Omul va
putea trăi și fără bani și fără alte hârtii în locul lor, cu care tu dai să înlocuiești fața banului
pe pământ și s-o ascunzi sub perdea. Eu sunt Cel ce voi hrăni omul cu mană din cer, Eu, și
nu tu, căci pe pământ vine focul peste toate câte tu ai zidit cu omul și pentru om. (Vezi selecția
tematică: „Necazul cel mare”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; archive; Google Drive;
Scribd; pubhtml5; joomag; Issuu; n.r.) N-am ce face pe pământ cu munca ta, și nici omul nu
va avea ce face cu ea, căci pe pământ Eu așez comoara Mea, care nu poate sta lângă a ta,
trecătoare cum e ea, căci lucrarea ta trece, iar tu vei rămâne față în față cu Mine ca să-Mi
dai socoteală pentru tine. Amin. Și acum, ție îți zic: Dă-te înapoi de pe pământul țării Mele și
de peste sufletul neamului român de pe el și mergi în locuri pustii de Dumnezeu până ce Eu,
Domnul, voi cuprinde tot pământul sub slava cuvântului Meu, care se face foc nestins peste
toată nelegiuirea de pe pământ, căci cuvântul lui Dumnezeu este slava pe care Eu, Dumne-
zeu-Cuvântul, o am de la Tatăl mai înainte de întemeierea lumii, și iată, Lucifer cu numele
de satana, aceasta este lucrarea Mea de slavă, cu care tu te întâlnești acum pe pământul
român împotriva a toată fărădelegea de pe pământ. Amin, amin, amin.

O, popor român, am grăit înaintea ta vrăjmașului Meu și al tău, Lucifer, îngerul cel mare
la început, și care a slujit trufiei omului în vremea căderii din Dumnezeu a omului cel întâi zidit.
O, caută, neam român, caută, tată, să scapi de acest înger al trufiei, caută să scapi de trufie,
căci de la ban vine toată, toată trufia în om. O, vino spre umilința cea dulce, că e dulce, tată,
umilința, și te face frumos, frumos, și te face bogat cu bogăția pe care Eu voiesc să ți-o dau,
și-ți va sluji ție Lucifer pentru slava Mea cu tine cu toată averea lui, și nu tu îi vei sluji lui,
că nu slava lui trebuie pe pământ s-o ai tu, ci slava Mea, tată. I-am spus îngerului trufiei să-și
ia cortul și să se mute de pe vatra ta, iar tu primește-i pe sfinții Mei oaspeți ție, și primește-Mă pe
Mine, căci Eu am nume minunat, și el se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu. Caută pentru tine
învățători cerești cu inima ca să te învețe și să-ți deslușească tainele Mele, și dacă vrei cuvântul
Meu să te învețe Eu te aștept aici, lângă izvorul Meu să vii să te învăț Eu, popor român. O, nu-ți
știi soarta, dar Eu ți-o știu, tată, știu menirea ta, și de aceea am venit de la Tatăl la tine cuvânt de
naștere a ta, naștere nouă, și de la tine nașterea lumii apoi, precum este scris în Scripturi că va fi.
Cu tine vreau să împlinesc Scripturile, tată, și să vrei și tu, căci planul Meu cu tine este mi-
nunat. Rămân cu cartea deschisă între Mine și tine și n-o mai închid, că voiesc să citească în ea
Lucifer și îngerii lui cei cu trup și cei fără de trup și să se așeze în ascultare de Cel ce a făcut cerul
și pământul și pe om, și iarăși le face pe ele, și va fi totul nou, precum este scris, și va fi Ierusalim
nou ales, și făptura va fi răscumpărată. Amin.

Hristos a înviat, popor român! Domnul învierii te salută cu învierea Sa dintre cei
morți acum două mii de ani. O, iată cine este Domnul Dumnezeul tău! Hristos a înviat, țară
a întoarcerii Mele, țară a cuvântului lui Dumnezeu la sfârșit de timp, și tu vei învia, așa
precum Eu am înviat! Amin. Vei învia, vei învia, vei învia! Aceasta este voia Mea cea pentru
tine, și în ziua a doua a lumii vei fi împărăția Mea și toate popoarele vor lua din tine lucrarea
Mea, lumina Mea din tine, lumina învierii omului, țara Mea. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din ziua a doua de Paști, din 20-04-2009
***

97
Antichrist şi fiara apocaliptică

O, neam român, o, neam român, o, neam român! Te povățuiesc de mult, de mult să ai grijă
de soarta ta de mâine, și tu ești prins în lațul celor ce te mint pe tine pentru viața ta. O, iată ce
război, ce război de dorințe și de căutare de slavă omenească s-a zbătut în tine în ziua aceasta de
sorți pentru cel ce va fi să stea la cârmă pentru tine! O, tată, Eu, Domnul, te-am scos mereu pe tine
din dureri și de sub stăpâniri omenești în toată vremea istoriei tale zbuciumate, popor român, și
iată, tu nu veghezi bine azi pentru soarta ta așa cum străbunii tăi vegheau pentru acest pământ. Ai
creionul în mână ca să-ți scrii soarta. O, nu te da în mâna celui ce nu are grijă de tine părin-
tește! O, cum să fac cu tine ca să nu greșești acum pentru soarta ta? Deschide-ți mintea și
apoi inima și caută să simți cu inima și nu cu mintea, căci tu ești în primejdie să cazi iarăși
în sângele tău și să zaci în necunoștință și în nepăsare, căci duhul omului dă să-ți îmbrobo-
dească mintea ca să-ți scrii cu mâna ta întoarcerea iarăși la cele din care Eu am dat, totuși,
să te scot, și mult sânge s-a vărsat pentru dezrobirea ta cea de la Mine venită spre tine. (La
Revoluție, n.r.) O, nu căuta bunăstarea ta acum, ci așează-te să cauți să stârpești mai întâi duhul
minciunii, pe tot omul care minte împotriva binelui tău cel de la Mine, căci nici un bine nu se
clădește pe minciuna omului care te duce cu vorba ca să-l pui pe el căpetenie a ta cum că ți-ar da
el ceea ce nu are să-ți dea, ceea ce doar tu poți să-ți dai. O, mergi, tată, înainte, și nu te da acum
înapoi. Eu privesc din cele cerești peste tot pământul tău și peste toți cei care vorbesc acum în
numele tău folosind puteri slabe și minciuna ca să te încânte să dai înapoi.

O, nu da înapoi! Nu da înapoi, popor român! Nu-ți vrea decât binele cel ce stă acum
cârmaci pentru tine înaintea neamurilor de pe pământ, și e curat cu inima pentru tine și e
dârz cu duhul, chiar dacă stricăciunea de pe pământ ține toate neamurile de pe el sub piedica
de a nu mai putea omul pe nicăieri pentru Dumnezeu și cu El peste viața lui.

O, neam român, nu te vinde iarăși robiei fiarei roșii, tată! (Comuniștii și urmașii lor,
n.r.) Nu te da iar să cazi în capcana duhului minciunii omului care-ți spune minciuna că va
fi pentru tine cu cele din el. O, e numai duh de trufie în cei ce se zbat acum cu război pe față
la porțile tale ca să pună mâna pe cârma corăbiei române prin valurile vremii de acum. Iată-
i, își mărturisesc pe față dorințele arzătoare de glorie a lor, și nicidecum grija lor de soarta ta, ci
sunt porniți să-și facă jocul propășirii lor, nu să te scoată pe tine din clește, țara Mea, neam român.
O, mare-ți este încercarea acum, dar Eu te-am povățuit să stai cu duhul treaz și să ceri Mie să-ți
dau duhul prevederii și să nu alegi rău pentru tine când ai creionul în mână ca să hotărăști tu, nu
cei ce dau să domnească peste tine în numele tău și fără milă de tine, țara Mea. Cel ce stă acum
cârmaci peste tine, acela este cel care te iubește cu inima mare, și cu duh viteaz dă să
stea el pentru tine înaintea ispitei grele, care iarăși dă să te dărâme de pe stâncă, neam
român. O, el nu te minte, tată. El dă să te ajute de la mijloc și nu să te vândă fără de
preț. Trezește-te, o, trezește-te, iar dacă nu vei vrea Eu n-am vină pentru viața ta, că
Eu te-am povățuit, și i-am dat duh de povață bună pentru tine și celui ce te cârmuiește
acum. Războiul pentru răsturnarea lui e mare și e din întuneric, și e și la lumină. Eu, Dom-
nul, lupt și încă voi lupta pentru binele tău între toate relele care dau să te prindă iarăși sub
robie și voi sta de veghe cu îngerii și cu sfinții pe vatra ta și voi privi lucrarea ta, inima ta, și
te voi insufla de la Mine tainic, căci războiul cel împotriva ta este aprig, și nu împotriva celui
de la cârma ta se războiesc aceștia, ci împotriva binelui tău, o, țara Mea cea de azi.

A fost în ziua aceasta zi măreaţă de sărbătoare. M-am purtat de la ieslea cuvântului Meu
cu poporul de la izvor şi cu cetele îngereşti şi s-a întocmit în satul Măneşti sărbătoarea ducerii la

98
Antichrist şi fiara apocaliptică

cer a păstorului Daniel, martorul Meu credincios, cel ce a stat şi a răspuns cu tărie pentru numele
Meu înaintea celor ce atât de hain l-au adus pe el la înfăţişare pentru Mine şi pentru el şi pentru
lucrarea Mea de nou Ierusalim pe pământ, lucrare începută de Mine prin trâmbiţa Mea Verginica
în anul 1955 în satul Maluri, la Pucioasa, oraş cu nume din cer, prin care Eu Îmi răzbun prin
cuvântul Meu pe cei binecredincioşi. Foc şi pucioasă este cuvântul Meu pentru cei necredin-
cioşi de ieri şi de azi, şi este împlinirea cuvântului Meu numele acestui oraş, iar pentru cei
credincioşi şi sfinţi el este rădăcina izvorului Meu şi este nume mare, numele Noul Ierusalim,
cetatea sfântă Noul Ierusalim, din pricina colinei Mele de azi, pe care Mi-am aşezat un popor
Mie slujitor în zilele acestea pe pământ, popor cuminte, pe care Eu l-am ales pentru slava
Mea de azi şi pe care îl voi sfinţi din zi în zi mai mult, şi pentru Mine îl voi sfinţi. Amin.

Nu pot, o, nu pot să-i spun poporului care a băut din izvorul Meu în de-a lungul acestui
timp ceresc, nu-i pot spune lui despre taina Mea cea de la celălalt capăt al cuvântului Meu, mân-
tuitor cuvânt peste un popor. La începutul Meu de azi cu un popor chemat şi strigat la masa Mea,
şi apoi spre mijlocul lucrării Mele, şi apoi tot mai spre capătul cel de azi, unde am ajuns cu cuvântul
Meu în mijlocul unui popor mereu răzvrătit, mereu nestatornic din pricina nemulţumirii lui, căci
s-a îngâmfat unul peste altul cel ce a ascultat glasul Meu, o, Eu n-am putut în tot acest timp să Mă
desăvârşesc, nici la început, nici mai pe la mijloc şi nici mai apoi, aşa cum Mi-am putut acum
aşeza împlinirea Mea cea atât de dorită peste un popor credincios şi sfânt cu credinţa înaintea Mea.
Ca să fi fost Eu biruitor, în sfârşit, cu lucrarea cuvântului Meu Îmi trebuia ucenici credincioşi,
statornici în lepădare de sine, în suferinţă şi în nădejde şi în iubire fără de seamăn, acum, între fiii
poporului Meu din toată vremea trâmbiţării Mele de azi, dispreţuiţi pentru iubirea lor, nepreţuiţi
aşa cum am fost Eu nepreţuit atunci, un dar frumos şi fără de preţ, dăruit de Mine poporului cel
din vremea toată a trâmbiţării Mele de azi, căci cei nepreţuiţi sunt spre folosul multora din pricina
umilinţei din ei, prin care Eu, Domnul, pot pentru mulţi din cei ce nu pot cu darul umilinţei sfinte
în ei pentru mântuirea lor, pentru iertarea lor de multele supărări şi neascultări aduse Mie în tot
cursul acestui timp de cincizeci de ani şi mai mult. Eu, Domnul, însă, am biruit şi am ieşit cu
lucrarea Mea biruitor şi Mi-am început biruinţa şi lucrez cu mare taină, căci duhul lui antichrist şi
al lui satana, care îmboldesc omul ca să-i facă voia, aceşti capi răzvrătiţi lucrează la vedere să
răstoarne de pe pământ împărăţia Mea, dar este scris în Scripturi să biruiesc Eu, Mielul lui Dum-
nezeu, şi aşa va fi, precum este scris. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, din
21-11-2009
***

Stăm în ziua aceasta în lucrare de cuvânt cu neamul român, care a avut acum de biruit prin
război mare lucrarea cea ascunsă a fiarei roșii, (Comuniștii și urmașii lor, n.r.) care s-a zbătut pe
ascuns să ia iarăși stăpânirea sa peste neamul român. O, nu, căci Eu am stat treaz cu tot cerul de
sfinți și de îngeri, împărțiți peste tot pe unde s-au tras sorți pentru cârmaciul corăbiei Mele, țara
română, țara Mea de la sfârșit de timp, și am biruit, dar te-am avut pe tine așezat la mare veghe, la
multă jertfă de rugăciune și de credință sfântă și la zile de post pentru biruirea demonilor, că parcă
a fost luată din Scripturi foaia cea despre «fiara care stă în război cu Mielul lui Dumnezeu, Care
stă în luptă cu balaurul cel mare, roșu, având șapte capete și zece coarne și coadă ca să târască
stelele cerului și ca să le arunce pe pământ, dar n-a izbutit și nici nu s-a mai găsit pentru el loc»,
că am făcut Eu biruință, Eu și tu, poporul Meu cel biruitor prin sângele Meu și prin cuvântul măr-
turiei Mele, căci cei ce voiau să biruiască acum iarăși peste neamul Meu român s-au adunat într-
un singur cuget toți, (Toate partidele coalizate împotriva președintelui Traian Băsescu la alegerile

99
Antichrist şi fiara apocaliptică

prezidențiale din 06.12.2009, n.r.) precum este scris în Scripturi, și au dat puterea și stăpânirea lor
fiarei roșii, (Președintelui P.S.D., Mircea Geoană, n.r.) ca să pornească cu toții război împotriva
planului Meu cel sfânt cu neamul român și cu cel ce l-am voit cârmaci pentru el prin valuri, (Traian
Băsescu, reales pt. un nou mandat, n.r.) dar Eu, Mielul Tatălui, am biruit prin poporul Meu cel
împreună lucrător cu Mine, chemat, ales și credincios, ca să lucrez cu el biruință pentru neamul
român, neamul Meu cel de azi. Amin.

O, neam român, o, neamul Meu român, odihnește-te acum de greul prin care am trecut, Eu,
și cerul Meu de sfinți și de îngeri, și poporul Meu cel din mijlocul tău, așezat la veghe mare pentru
soarta ta, și tu, neam român. Să ne odihnim acum, căci a trecut ziua de sorți pentru cârmaciul din
fața ta, și Eu, Domnul, stau cu tine acum la masă de cuvânt, căci așa ți-am făgăduit. O, așează-te
cu credință la masă cu Mine, căci Eu îți dau duh și putere ca să crezi și ca să vezi, căci vezi acum
cât de minunat am lucrat ca să te izbăvesc, după ce mult și prelung am strigat o vreme spre tine ca
să stai tu treaz, tată, pentru soarta ta și să nu te ia somnul, căci balaurul roșu a stat cu multul la
pândă ca să ia iarăși sub zdrobire și sub robie neamul Meu român. Eu, Eu sunt Cel ce am lucrat
minunat, și am spus cârmaciului de peste tine (Traian Băsescu, n.r.) să Mă lase pe Mine să
lucrez cu măiestrie de partea lui, căci răzvrătirea asupra lui este mare, iar minciuna stă as-
cunsă gata să lucreze. Eu, Eu sunt Cel ce am pus în inimile lor să facă sfatul Meu, precum
este scris în Scripturi, «și să se întâlnească într-un gând și să dea toți, toți fiarei puterea lor,
până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu», și iată Scriptură împlinită, lucrare despre care scrie
în Scripturi: balaurul cu șapte capete, (Șapte președinți de partide: PSD, PNL, PC, UDMR, PRM,
PIN, PNG, n.r.) biruit acum de Mielul lui Dumnezeu și de cei credincioși Lui. Amin.

O, Mi-am ținut pe poporul Meu în mare veghe, în treaz duh de rugăciune cu mânuțele
ridicate în toată ziua cea de sorți, iar când am văzut cum sapă pe dedesubt satana și ai săi pui roșii,
numaidecât M-am întărit și am îndemnat pe poporul cuvântului Meu să întețească rugăciunea cu
duh și mai puternic, cu strigare și mai îndurerată pentru trezirea neamului român ca să se scoale el
și să-și ajute biruința, și așa a fost, și a fost minune minunată și nu a putut omul aceasta, ci
numai Eu, Mieluțul Cel biruitor, și n-am lăsat neamul român să fie iarăși biruit de puterea
fiarei roșii, cea plină de duhul minciunii înăuntrul și în afara ei, și care s-a dat de gol cu
lucrarea ei ascunsă și a căzut în însăși cursa ei, căci n-a izbutit, nici nu s-a mai găsit loc
pentru ea și pentru puii ei, precum este scris, căci lucrarea cerului lucrează în zilele acestea
pe pământul român, și face mântuire și putere împărăția lui Dumnezeu pe acest pământ
sortit al său.

O, iată filă de Scriptură împlinită pe vatra ta prin biruința Mea cea pentru tine, neam
român! Balaurul cel roșu, cu șapte capete (Președinții celor șapte partide, n.r.) și zece coarne,
(Cele zece duhuri rele, n.r.) adunați într-un gând și într-un duh toți, au dat fiarei puterea lor
pentru un ceas și au pornit război împotriva planului Meu, al Mielului lui Dumnezeu, și
împotriva neamului român, păstorit acum de Mielul Tatălui, dar Eu, Mieluțul Cel biruitor,
l-am răpus pe el și pe îngerii lui pentru că sunt Împăratul împăraților și Domnul domnilor,
și am biruit cu cei împreună cu Mine chemați, aleși și credincioși, precum este scris în Scrip-
turi.

O, fii ai poporului Meu cel din români, și voi, români de peste tot, credincioși și curați cu
inima! Cântați din strune, cântați din alăute și din glas cu strigare numele Meu cel sfânt, Cuvântul
lui Dumnezeu, și ridicați în slăvi laudă Lui și spuneți: „O, cât de minunate sunt lucrările Tale,

100
Antichrist şi fiara apocaliptică

Doamne, căci pentru puterea Ta cea mare, chiar vrăjmașii Tăi Te măgulesc prin fățărnicia lor!
Toate neamurile pământului să se închine Ție și să cânte preaslăvindu-Ți numele mare! O,
veniți, veniți și auziți și vedeți lucrările lui Dumnezeu și cât de minunat este El în faptele Sale
peste oameni! El stăpânește cu puterea Sa veacul, și ochii Lui iscodesc peste popoare, iar cei
răzvrătiți să nu se trufească, fiindcă Domnul ne-a dat viață și n-a suferit ca picioarele noastre
să șovăiască! El ne-a pus la încercare și ne-a lămurit ca pe argint și ne-a scos spre multă bucu-
rie, și ca o ardere de tot aducem Lui inimile noastre. Veniți, veniți și auziți și ascultați, voi, cei
ce vă temeți de Dumnezeu, că iată câte a făcut El nouă! El ne-a ascultat și a luat aminte la
glasul rugăciunii noastre, și binecuvântat să fie El, căci n-a lepădat rugăciunea noastră, ci ne-
a miluit cu mila Sa!“. Amin.

Și acum grăiesc ție, (Traian Băsescu, n.r.) celui ce stai și iarăși stai pe mai departe la
cârma corăbiei Mele de azi, țara română și neamul Meu de pe ea. O, nu te-am lăsat singur,
tată, căci ai fost singur, și mulți au fost împotriva ta. Am stat de partea ta cu toate oștirile cerești
și îngerești ca pe vremea proorocului Elisei, când am stat cu toată armia cerească de partea lui în
ziua când marea oștire vrăjmașă lui a venit să-l biruiască pe el pentru că era robul Meu, și de partea
dreptății stătea. Balaurul cel roșu și toți puii lui au împlinit acum o filă din Scriptură și s-au
adunat într-un gând toți ca să te biruiască, și duhul minciunii este duhul lui. Este scrisă în
Scripturi această filă de istorie, este proorocită să fie, și iat-o, dar pentru aceasta trebuie minte care
are înțelepciune. Fiara cea cu șapte capete și zece coarne, adunate într-un singur cuget, îm-
părați prin puterea lor, (Președinții de partide, n.r.) aceștia au dat un ceas fiarei (Urmașii
comuniștilor, n.r.) puterea și stăpânirea lor ca să te biruiască pe tine de la cârmă și ca să
supună iarăși neamul Meu român. (În ziua alegerilor, sondajele efectuate la ieșirea de la urne
îl dădeau câștigător pe Mircea Geoană cu 52%, n.r.) Eu însă n-am lăsat până în sfârșit puterea
cea rea și M-am ridicat spre sfârșitul zilei de sorți (06.12.2009) și am trezit neamul român și
am adus minunea pentru care am dat război mare cu toată oștirea cerească, fiindcă ți-am
spus că mare este răzvrătirea și că trebuie să Mă lași pe Mine să pot pentru tine, singur cum
ai fost împotriva celor mulți, adunați toți într-un singur gând asupra ta.

O, M-am umplut de lacrimi și de sfâșietoare durere când i-am văzut pe toți nuntind
și dându-și îmbrățișări (Vezi țopăiala lui Mircea Geoană și a susținătorilor lui, n.r.) ca biruito-
rii, mințindu-i (Prin sondaje de opinie, n.r.) pe cei care-i priveau pe ei strigându-și singuri
biruința înaintea neamului român. (Seara după încheierea votării Mircea Geoană și partidele
care l-au susținut s-au declarat câștigători, n.r.) Mi-am ridicat atunci poporul cel pus la veghe în
ziua aceea, l-am îndemnat la mai fierbinte duh de rugăciune cu strigare și am trezit apoi duhul
neamului român și l-am sculat să bată la sorți pentru tine, și cântarul a tras în sus pentru tine apoi
și am adus minunea, și așa am biruit Eu în chip minunat și ți-am dat biruința, căci altfel nu se mai
putea împotriva marii răzvrătiri și trufii ridicate asupra ta. I-am orbit apoi pe toți și s-au crezut
biruitori și au cântat și au jucat de seara până dimineața peste tot pe vatra acestui neam și
își dădeau daruri și îmbrățișări, dar nunta lor s-a schimbat în mormântare în zorii dimineții
cu care Eu am biruit pentru tine. (În dimineața următoare, Biroul Electoral, după numărarea
voturilor l-a declarat câștigător pe Traian Băsescu cu 50,33%, n.r.) O, așa am biruit Eu și cu voi,
cei curați cu inima, ziua aceea de cumpănă mare pentru soarta neamului român. Eu ți-am spus să
nădăjduiești, și tu M-ai ascultat, și prin nădejdea ta te-am scos biruitor, tată. Acum fii viteaz,
și să bată în tine o inimă curată pe mai departe. Ai grijă de țara Mea de azi, păzește-o pe cât
poți de tot desfrâul de pe pământ, de minciună, de călcarea poruncilor vieții, și caută spre
poruncile Mele ca să se învețe mai desăvârșit viața ta cu ele, ca să-Mi dai cinste, fiule, căci

101
Antichrist şi fiara apocaliptică

Eu, Domnul, ți-am dat izbăvire și te păzesc ca pe un fiu credincios acestui neam ales, în mij-
locul căruia stau de mai mult de cincizeci de ani cu masă de cuvânt, lucrare cu istorie în
mijlocul neamului român, lucrare prigonită de fiara cea roșie în fel și chip, și dacă vrei să
cauți în filele vremii vei găsi prigoana (Comuniștilor și a securității, n.r.) asupra poporului
Meu și a vaselor purtătoare de Dumnezeu, cu care Eu am lucrat și lucrez lucrarea venirii
cuvântului Meu pe acest sfânt pământ, pământul român.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților mucenici Ecaterina și Mercurie,
din 08-12-2009
***

O, poporul Meu de azi, am sunat din a șasea trâmbiță înainte ca Eu să-Mi deschid cartea
Mea cu tine pe pământ, și am sunat douăzeci și cinci de ani și Mi-am gătit calea cu care am ieșit,
tată, și cu tine am ieșit, după cum este scris să fie pregătită calea împărăției Mele și a fiilor ei, și
cu care Eu să dau lupta cu împărații lumii, adunându-i într-un gând prin gândul lor la război cu
Mine ca să-i biruiesc pe ei prin glasul gurii Mele, slobozit din văzduh peste pământ, și din templul
cerului să strig: «Sfârșitu-s-a!», și apoi să arăt cerului lucrarea prin care am biruit pe satana, șar-
pele cel de demult.

O, poporul Meu, când fiara roșie (Comunismul, n.r.) și-a pus numele pe acest pământ ro-
mân și s-a așezat în luptă cu Mine, (Anul 1921 – înființarea Partidului Comunist Român, n.r.) Eu,
Domnul, Mi-am trezit rând pe rând trâmbițele Mele cele de apoi (Începând cu 1923, n.r.) și am
sunat peste oameni să se pocăiască, și odată cu lucrarea fiarei am strigat și Eu împotriva ei și a
minciunii ei, și am început să strig din ușa templului sfânt, trezind duhul slujitorului Meu Iosif,
(Trifa, preot ortodox, n.r.) și el a strigat și a trezit pe mulți ca să cânte cântarea cea de biruință a
Mielului, și atunci am început lupta cu fiara roșie, tată. Și iară, și iară am tot strigat apoi prin
celelalte trâmbițe, și am strigat apoi din trâmbița a șasea, din Verginica Mea, și am vărsat peste
pământ râul cuvântului Meu, prin care Mi-am pregătit calea împărăției Mele, și apoi am venit Eu
și am deschis cartea Mea, cartea judecății făpturii, și tainic am lucrat, și în mijlocul tău am lucrat
și lucrez după Scripturi, și altfel nu, tată.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei Virginia, trâmbița lui Dumnezeu,
din 14-12-2009
***

Grăiesc acum slujitorilor bisericii neamului român. Vin din cer pe pământ cuvânt în ziua
aceasta şi grăiesc vouă, celor necredincioşi puterii lui Dumnezeu, căci Eu am puterea aceasta ca
să grăiesc vouă. O, numai păcatul din voi vă ademeneşte să nu vă supuneţi adevărului că Eu sunt
acest cuvânt, care grăieşte cu voi prin duhul proorociei, aşa cum în toate veacurile a grăit Dumne-
zeu. V-aţi făcut greoi la înţelegere sau nu vreţi să înţelegeţi voi, cei tari la cerbice, că mărturia Mea
este duhul proorociei. Aţi citit Scriptura ca să ştiţi ce scrie în ea, iar cunoştinţa v-a îngâmfat, şi din
pricina îngâmfării nu vă aplecaţi ca să-L cunoaşteţi pe Dumnezeu pe pământ cu oamenii. O, cine
nu-L cunoaşte pe Dumnezeu pe pământ, nu-L cunoaşte nici în cer. Nimic nu este adevărat pe
pământ decât Dumnezeu, iar voi nu-L cunoaşteţi pe El. Atunci de ce vă mai îngâmfaţi cu cele ce
citiţi şi ziceţi că ştiţi din Scripturi? Iată, vă daţi mai adevăraţi ca Dumnezeu peste oameni, de vreme
ce-Mi frângeţi Mie mersul printre ei cu duhul proorociei, şi prin care Dumnezeu este cu oamenii
pe pământ. Păi dacă aveţi pe cine păcăli, cum să nu faceţi aceasta, cum să nu vă păstraţi voi pe
scaune mari peste oameni, cărora le spuneţi că e cu voi Dumnezeu! Păi dacă Eu sunt cu voi,

102
Antichrist şi fiara apocaliptică

arătaţi-Mă! Voi însă vă arătaţi pe voi în haină de sfânt, dar cel sfânt este cel ce seamănă cu Mine,
nu cu voi pe pământ.

Din marea Mea durere de la voi grăiesc Eu vouă în ziua aceasta când voi pomeniţi în bise-
rici cuvântul Evangheliei Mele cel pentru ziua înfricoşatei judecăţi. O, de multe ori am grăit Eu
peste voi prin firul cuvântului Meu de azi, care curge ca râul din gura Mea deasupra celor credin-
cioşi Mie şi venirii Mele cu judecata făpturii. Nu de o zi sau două, nu de puţin timp Mă fac cuvânt
în mijlocul neamului român, ci de mai bine de cincizeci de ani stau cu masa Mea de cuvânt şi-Mi
hrănesc la ea un popor credincios, care Mă cunoaşte cu inima, aşa cum ucenicii Mei M-au cunoscut
acum două mii de ani, când nimeni n-a mai voit să Mă cunoască dintre cei ce stăteau îmbrăcaţi în
haina de slujitori ai lui Dumnezeu între oameni atunci. Iată şi acum, aidoma ca atunci, toţi cei din
biserică mari peste ea sunt cei ce nu Mă vor cu oamenii pe pământ.

O, vreţi, nu vreţi, credeţi sau nu, Eu, Domnul Iisus Hristos, grăiesc vouă din mijlocul po-
porului Meu cel credincios azi venirii Mele pe pământ în mijlocul neamului român şi vă spun că
Eu sunt Alfa şi Omega. Credeţi voi că vă puteţi spăla pe mâini de Mine, dând pe seama omului
cuvântul acesta, care curge din gura Mea ca să spele omul de necredinţă şi de deşertăciune şi de
goană după vânt? V-am trimis cartea cuvântului Meu cel de cincizeci de ani, dar din pricina în-
gâmfării minţii voastre nu dă inima din voi să Mă afle în acest cuvânt. N-am venit să vă iau scau-
nele pe care v-aţi aşezat mari peste sufletele oamenilor, ci am venit să vă vindec de păcat şi de
necredinţa cu care daţi să vă acoperiţi păcatele. O, nu că nu aveţi credinţă în cuvântul Meu cel de
azi, dar vă este ruşine să vă daţi bătuţi pentru curăţirea păcatelor ca să le iau de peste voi şi pentru
ca să am Eu locul cel dintâi la cârma vieţii voastre, lucrare dătătoare de viaţă peste om. O, ceea ce
păţesc Eu de la voi, aceasta am păţit de la Adam, care nu M-a voit Stăpân pe Mine peste facerea
Mea, ci s-a voit el peste Mine cu scaunul său de domnie, căci cel ce face aşa, acela moare faţă de
Dumnezeu, aşa cum a murit Adam.

O, cât va mai fi să vă înveliţi cu Scriptura Mea care spune că legea şi proorocii au fost până
la Ioan? Cât veţi mai alunga de pe pământ duhul proorociei, prin care Dumnezeu este cu oamenii
pe pământ? Credeţi voi prin aceasta că veţi scăpa de mânia care vine şi a şi venit peste fiii
neascultării, biciuiţi de osânda necredinţei? Uitaţi-vă bine în Scripturi, că tot lângă acel cu-
vânt găsiţi voi mai departe scris că de la propovăduirea lui Ioan Botezătorul, care M-a arătat
lumii la Iordan, împărăţia lui Dumnezeu se ia cu stăruinţă mare numai de către cei ce se
silesc pentru ea şi cu credinţă în ea înăuntrul omului credincios ei.

O, cum vă dă vouă socoteala că Eu nu sunt pe pământ cu oamenii prin duhul proorociei,


care este cărarea Mea pe pământ între oameni? Păi dacă Eu nu sunt, voi cum mai sunteţi? Eu cum
mai sunt cu voi şi prin voi cum ziceţi voi că sunt prin voi? Ziceţi că sunteţi din unul în altul prin
fir apostolic. De ce n-aţi putea zice aşa şi pentru duhul proorociei, care ar fi să fie cârma bisericii,
Dumnezeu trup şi cuvânt prin biserică? Au nu ştiţi că este scris: „Vai de cetatea peste care nu este
cuvânt de prooroc!”? O, voi nu vreţi să ştie mulţi Scriptura, ci vreţi să le spuneţi tuturor că ştiţi
numai voi, că numai voi aveţi voie să ştiţi, dar măcar s-o luaţi toată drept călăuză, drept adevăr, şi
nu numai de ici, de colo să luaţi din ea, după cum vă face vouă trebuinţă ca să vă păstraţi scaunele
de domnie peste gloatele depărtate de calea Mea cea cu cruce pentru om, căci trebuie să fie ase-
menea Mie cel ce vede calea aceasta, şi pe Mine pe ea Păstor cu crucea.

103
Antichrist şi fiara apocaliptică

Toate proorociile de până la Ioan s-au împlinit întru Mine, şi tot întru Mine se împlinesc şi
cele ce Duhul Meu prooroceşte azi. O, Eu n-am fost prooroc şi Învăţător numai acum două mii de
ani, ci am rămas cu împărăţia Mea veşnic, şi tot aşa şi cu lucrarea Mea pentru ea, căci ea nu se mai
sfârşeşte de atunci, şi Eu dovedesc aceasta şi sunt cu oamenii pe pământ, căci sunt cu cei credin-
cioşi sub cortul Meu cu ei şi sălăşluiesc cu ei şi sunt Dumnezeul lor, precum este proorocit de
apostolul Ioan, căruia i-am arătat cum voi fi Eu cu oamenii la sfârşit de timp, Scriptură care se
împlineşte acum mai mult decât oricând, şi aceasta pe vatra neamului român, ţara strălucirii,
pe care a vestit-o proorocul Daniel pentru sfârşit de timp, iar Eu, Domnul, sunt Alfa şi Omega, şi
străluceşte venirea Mea cuvânt pe pământ în mijlocul acestui neam. Amin.

O, ce bine v-ar fi fost vouă dacă aţi fi voit o clipă să vă întrebaţi curat: cine suflă prin acest
izvor de cuvânt de mai bine de cincizeci de ani, şi care nu seacă, ci curge plin de iubire, chemând
omul la viaţa împărăţiei cerurilor pe pământ cu oamenii? O, de la cel mai mare de peste voi şi până
la cel mai mic de sub voi, stând toţi sub haină de biserică, Eu, Domnul, vă spun aşa: postiţi şi vă
rugaţi cu stăruinţă ca să vă descopere Dumnezeu şi să vă dea pricepere din cer, arătându-vă
El Duhul Care suflă prin izvorul Meu de cuvânt în zilele acestea în mijlocul neamului român,
iar Eu, Domnul, vă voi arăta atunci că Eu sunt, şi că nu este diavolul, şi că nu este omul, şi
că Eu sunt cu cei credincioşi, care Mi-au dat locaş cu ei şi Mi-au dat putere să vin şi să
împlinesc cu ei Scriptura descoperirii fiilor lui Dumnezeu, precum este scris, şi iată-i pe ei,
iar Eu grăind cu ei ca şi cu Luca şi cu Cleopa pe drumul spre Emaus, şi Mă las pe masa lor trup şi
cuvânt, iar ei Mă împart, şi nu vă puteţi spăla pe mâini înaintea Mea sau a oamenilor că nu sunt
Eu acest cuvânt, că nu vi l-am dat ca să Mă cunoaşteţi prin el, iar dacă spuneţi că nu Eu sunt în
cuvântul acesta, daţi răspuns cine suflă dacă nu sunt Eu Cel ce suflă prin acest cuvânt, dacă nu e
Duhul Meu, Care suflă unde voieşte, nu unde voiţi voi sau unde nu voiţi?

O, îndărătnicia voastră Mă face să grăiesc Eu vouă aşa, căci cu Scripturile deschise am


lucrat Eu şi acum două mii de ani când Eu le despecetluiam şi le desluşeam şi le desăvârşeam pe
ele pe pământ, ca şi acum pe cele proorocite pentru acum de prooroci şi de apostolii Mei în vremea
Mea, de Ioan, de Petru, de Pavel şi de mulţi ca ei, care au avut daruri şi au proorocit pentru vremea
de sfârşit, pentru Mine la sfârşit de timp, şi aceasta după ce a proorocit Ioan Botezătorul ca ultimul
prooroc până la Mine.

Voi, slujitori ai bisericii, cum de n-aţi voit voi să primiţi mângâierea Mea, pe Duhul Sfânt
Mângâietorul, Care din al Meu ia şi vesteşte şi învaţă, aşa cum Eu am promis că va veni El şi că
prin El voi fi până la sfârşitul timpului cu mângâierea Mea peste cei credincioşi? O, Eu n-am voit
să fiţi voi antichriştii care ca şi cei de acum două mii de ani staţi împotriva venirii Mele cu
sfinţii în zeci de mii, precum este scris să vin prin duhul proorociei Eu Însumi!

O, nu mai fiţi împotriva Mea, şi fiţi pentru Mine, fiilor, şi dovediţi aceasta prin înţelepciune
de sus în voi! O, pocăiţi-vă de acest păcat, pe care-l faceţi faţă de cuvântul Meu cel mângâios de
azi, păcat făcut din invidie, fiilor. Curăţiţi din voi păcatul invidiei de frate, curăţiţi-vă de el, căci el
a nimicit în voi duhul temerii de Dumnezeu, fiilor. E vremea să îmbrăţişaţi cu iubire pe cel oropsit
de voi între voi, pe arhiereul (Irineu-Bistriţeanul, n.r.) care a fost atins de Duhul Meu ca să înţe-
leagă el adânc taina cuvântului Meu de azi peste pământ, taină care-Mi pregăteşte ziua venirii Mele
cu slavă de îngeri şi cu oştirile de sfinţi şi cu trâmbiţarea cea pentru ridicarea celor ce Mă aşteaptă
în morminte ca să vin şi să le deschid lor ziua învierii lor. O, dezlegaţi chinul de pe arhiereul Meu
şi daţi-i iubirea voastră, de vreme ce el v-a ascultat şi v-a ales pe voi şi M-a părăsit pe Mine şi pe

104
Antichrist şi fiara apocaliptică

poporul Meu, iubindu-vă pe voi cu răbdare până la ziua luminării cea de la Duhul Meu pentru cei
ce va fi să vadă adevărul Meu în râul cuvântului Meu cel de azi! O, nu-l mai oropsiţi, fiilor, pe cel
mic între voi, pe cel atât de micşorat de voi, când el ar putea să sufle peste mulţi harul iubirii Mele
pentru cei mântuiţi, căci are duhul simţirii cereşti în el şi este blând şi smerit cu inima şi cu duhul,
aşa cum Eu sunt. O, nu-i frumos ce faceţi voi cu el de-l acoperiţi în întuneric. Ce veţi face dacă
va fi să plătiţi pe pământ şi în cer rana cea adâncă în care-l ţineţi voi pe el legat şi oropsit de
voi, după ce i-aţi luat scaunul de apostol (De Mitropolit la Cluj, n.r.) şi l-aţi dat altuia, dându-
l pe el deoparte ca pe un osândit, aşa cum au făcut cu Mine arhiereii în vremea aceea? O, Eu
plâng în el cu Duhul Meu, căci întrucât lui îi faceţi această oropsire, Mie Îmi faceţi, fiilor.

Vă veţi întâlni cu Mine voi, cei care aţi dat să puneţi sub obroc lumina cuvântului
Meu cel de peste ţara venirii Mele cuvânt pe pământ la sfârşit de timp, ţara care străluceşte
prin harul Meu din ea pământul şi cerul, taină care n-au voit s-o afle cei ce-şi zic că stăpânesc
taina cerului pe pământ.

O, vă chem la împăcare, căci Tatăl este în Mine când grăiesc, iar Eu şi cu Tatăl Una suntem,
şi Mă aveţi Mijlocitor la Tatăl, dacă voiţi. Eu caut să vă desfac vederea şi înţelegerea şi să-Mi daţi
primire, ca şi Eu să vă dau vouă în locaşurile Tatălui Meu. Nimic nu vă cer, nimic nu vă iau, ba vă
dau iubirea Mea şi vă dau slava Mea şi vă dau putere să vă faceţi plăcuţii Mei, căci fără Mine e
tot mai greu, tot mai dureros pe pământ pentru om, că pe pământ vine împotriva omului tot
ce el a lucrat fără Dumnezeu în lucrarea sa, uitând el că planurile Mele nu sunt ca planurile
lui.

Am grăit vouă, celor ce staţi sub nume de slujitori de biserică a neamului român. V-am
grăit părinteşte, iar primirea sau neprimirea voastră vă va dovedi încă o dată pe voi da sau nu fii ai
lui Dumnezeu, căci fiii sunt cei ce cred ascultând, cei ce iubesc ascultând şi ascultă iubind.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica înfricoşatei judecăţi, din 07-02-2010
***

Mă uit peste timp înapoi și văd pe sfinții Mei cât privegheau pentru calea celor credincioși,
și Mă uit azi la cei ce stau pe scaune de sfinți și de mărturisitori cât stau ei de bine așezați și nu-i
dor de ranele Mele de la ei, așa cum nu-i durea pe cei din vremi, care, slujind lângă cei sfinți ai
Mei între ei, îi prigoneau pe sfinții Mei, îi alungau pe cei credincioși, care iubeau Duhul Meu din
cei sfinți, și n-a fost vreme să nu fie prigoniți sfinții Mei, și iată cine i-a prigonit pe ei cel mai bine!
În toate vremile preoții și arhiereii s-au îndeletnicit cel mai mult să pună creștinii și sfinții
sub obroc, ca și acum două mii de ani, ca și azi, când nimeni nu mai vrea să fie Dumnezeu
pe pământ cu oamenii așa cum este să fie, și nu așa cum este omul învățat să știe despre
Dumnezeu, căci Dumnezeu este Cel ce stă cu oamenii cei credincioși pe pământ, și care măr-
turisesc pe Dumnezeu în chip vădit înaintea necredincioșilor, care se tem să nu-și piardă
întâietatea peste oameni, și cine să le spună lor de rătăcirea lor? O, vin Eu să le spun lor
despre această nelegiuire a lor, și lucrez cu putere și Mă fac râu de cuvânt în mijlocul nea-
mului român și dau de gol lucrarea cea fără Dumnezeu a celor ce se dau dumnezei peste
oameni, și le spun Eu la oameni că acei care se dau peste ei dumnezei sunt cei ce stau împo-
triva lui Dumnezeu cu statul lor cel mare peste oameni, și care și-au îmbrăcat locașurile lor
de biserici în stacojiu și în purpură, spre batjocura Mea, dovedindu-se ei ai cui urmași sunt.

105
Antichrist şi fiara apocaliptică

Am grăit prin cuvântul Meu cel de azi să se ferească tot omul credincios, tot slujitorul
și tot norodul să se ferească să-și împodobească în roșu casa, căci roșu este culoarea lui Edom,
culoarea batjocoritorilor lui Dumnezeu și a prigonitorilor celor sfinți. O, iată ce fac cei ce s-
au așezat unii pe alții mari și tari peste turma neamului român! Îmbracă aceștia în roșu
locașurile sfinte și toate ale lor, și tăinuiesc ei în chip fățarnic această faptă a lor. Îmbracă
aceștia în stacojiu cărțile de biserică, și așa le pun pe masa de slujire, iar Eu, Domnul, le-am
grăit lor să se păzească pe ei și locașurile lor de culoarea aceasta, care atrage și bucură pe
diavolul, culoarea lui antichrist, culoarea fiarei, fiara cea roșie, beată de sângele sfinților Mei
în toate vremile, și iată păcat care stă împotriva celor ce nu văd ca Dumnezeu, ci văd ca omul,
și tot așa și fac! Eu însă vin și-Mi vestesc pe credincioșii Mei de peste tot să nu-și împodo-
bească trupurile și casele și lucrurile lor cu roșu, căci la roșu trage prăpădul, care-și cunoaște
lucrarea, care-și cunoaște casa sa.

O, ce blând, ce veghetor, ce mângâietor Păstor sunt Eu, Domnul, pentru cei ce Mă iubesc
ascultându-Mă pentru voia Mea în ei! La aceia Eu vin și-Mi fac casă la ei și cinez cu ei și Mă arăt
lor și nu-i las singuri printre cei morți față de Mine, ci îi însoțesc și dau din calea lor cursele cele
ascunse pentru ei, căci sunt Cel ce sunt și Cel ce știu și Cel ce văd așa cum se vede, și nu așa cum
vede omul sau cum nu vede el. Eu văd cursele întinse în calea celor ce nu au darul vederii și îi
vestesc pe ei, Eu și sfinții Mei, și îi învăț învățătură cerească pe cei credincioși, care cred iubind și
iubesc ascultând, și așa împlinesc Eu Scriptura aceea care proorocește că: «Voi veni la păstori și
le voi cere oile și Eu Însumi voi paște oile Mele și le voi păstori», iar la păstori le spun așa: «Nu
mai faceți rău înaintea ochilor Mei! Conteniți odată! Învățați să săvârșiți fapte bune și aler-
gați după dreptate pentru cel împilat, pentru cel părăsit de părinți și pentru cea văduvă și
neajutorată! Veniți să stăm împreună la judecată, și dacă păcatele voastre vor fi stacojii, să
se albească întocmai ca zăpada, și de vor fi ele ca porfira, să se facă întocmai ca lâna albă,
iar dacă Mă veți asculta, vă veți înfrupta de bunătățile țării, și dacă nu veți vrea și vă veți
răzvrăti, atunci veți chema sabia peste voi și vă va birui pe voi, fiindcă gura Domnului a
grăit, și-Mi voi răcori mânia Mea asupra potrivnicilor Mei și Mă voi război împotriva duș-
manilor Mei, și voi așeza în locul lor judecători drepți, și vor judeca sfetnicii Mei ca odini-
oară, și atunci tu te vei numi iarăși cetate credincioasă, căci pierirea va ajunge pe cei nele-
giuiți, iar cei necredincioși Domnului vor muri, și vor fi ca un stejar ale cărui frunze se ofilesc
și ca o grădină fără pic de apă», precum este scris. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica întâi a Postului Mare, a dreptei credințe,
din 21-02-2010
***

Mă îndrept cu cuvântul spre porțile tale, neam român, și spre cei ce-și zic păstori ai tăi, și
grăiesc lor despre durerea ta cea de la neveghea ta pentru Dumnezeu, și le spun lor așa:

Dacă voi, cei ce stați la porți, (Conducătorii țării și parlamentarii, n.r.) nu veți lua cu-
vântul lui Dumnezeu de peste voi ca să-l împliniți peste acest neam și peste voi, și dacă voi,
cei ce stați în nume de păstori peste sufletul neamului român, nu vă veți smeri înaintea cu-
vântului Meu cel de ieri și cel de azi ca să-l faceți împlinit peste voi și peste acest neam, Eu,
Domnul, nu pot să-Mi trag în teacă sabia mâniei Mele pentru cei ce nu ascultă de Dumnezeu
pe pământ. O, învățați de la Mine să ocrotiți pământul și omul de pe el dacă stați în frunte,
dar nu să atrageți bătaie peste pământ pentru nelegiuirile de pe el prin neascultarea omului!
Sculați-vă și spuneți nu desfrânării de peste fiii neamului român și n-o legiferați voi, căci

106
Antichrist şi fiara apocaliptică

stați pe trupuri de sfinți mulți cu picioarele voastre și aceștia strigă din pământ la Mine pen-
tru acest neam, pentru urmașii lor! Sculați-vă și spuneți nu lucrării antichriste, care se zbate
din ascuns să robească și să rătăcească sufletul neamului român! Citiți în Scripturi ce vrea
să facă antichrist și oamenii lui de pe pământ, și nu vă mai îndatorați străinilor cei fără
Dumnezeu peste viața lor, că vă vindeți sufletele, care sunt mai de preț decât trupurile voas-
tre, căci am spus acum două mii de ani: «Nu se vând, oare, două vrăbii pe un ban? Voi sunteți
mai de preț decât multe vrăbii». O, voi sunteți mai de preț decât multe suflete care se
vând satanei pentru bani. Nu vă vindeți sufletele! Iubiți sărăcia și puținul din toate,
așa v-am învățat pentru vreme grea. Lăsați luxul și plăcerile trecătoare, care vă vatămă su-
fletul și trupul și duhul, iar Eu, Domnul, voi purta grijă de voi în chip sfânt! Învățați no-
rodul să nu mănânce mâncare de dulce în zilele de luni, miercuri și vineri, căci
sunt scrise zile de post pentru binele omului pe pământ și ca jertfă pentru ier-
tarea păcatelor, ca să nu rămâneți cu păcatele scrise la Dumnezeu, și dați de la
voi mâncarea de carne, că boli înfricoșătoare vin pe pământ prin carnea mâncată de om,
ființe ucise pentru hrana omului, când Eu i-am spus la început: «Să nu ucizi, omule!». (Vezi
selecția tematică: „Ce spurcă pe om, ce intră sau ce iese din el?”, - și pe jumpshare; edocr;
authorstream; joomag; pubhtml5; archive; Google Drive; Scribd, n.r.)

Voi privi peste voi și voi vedea dacă veți alege viața sau moartea și voi lucra apoi.
Dacă veți alege viața cuvântului Meu cu voi, veți atrage vouă binecuvântările toate, iar dacă
moartea cea de la neascultare veți alege, Eu Mă voi lupta cu moartea și o voi birui și voi lupta
Eu pentru sufletele voastre, căci sunt Păstor cu milă, Păstor neplătit, și în dar Mă dau și dau.
Amin.

O, împacă-te cu Dumnezeu, neam român! Ia-L de Stăpân al tău, ca să nu-ți fie ție rău
pe pământ! Întreabă-L pentru soarta ta și ascultă-I povața, că are pe vatra ta albia cuvân-
tului Său din vremea aceasta și grăiește cu tine ca un tată bun și plin de grijă pentru viața
ta!

Voi, cei de la porți, nu întoarceți spatele înspre cuvântul Meu de peste voi, iar voi, cei
ce stați în nume de păstori peste neamul român, nu fiți necredincioși cuvântului Meu, care
vă îndeamnă să fiți sfinți și credincioși venirii Mele cuvânt pe pământ acum, la sfârșit de
timp! O, așa cum am grăit prin vasele purtătoare de Dumnezeu până în vremea întrupării
Mele, de am lăsat pe pământ cuvântul Meu, care s-a făcut carte (Scriptura, n.r.) și care s-a
adeverit întru Mine tot, o, tot așa grăiesc și azi, căci am puterea toată în cer și pe pământ
dată de Tatăl Meu spre folosul oamenilor. Iubiți pe pământ iubirea Mea în om și între om și
om! Treziți duhul rugăciunii cea pentru zilele acestea, căci zilele sunt grele, iar duhul lui
antichrist dă să cuprindă în duhul lui și acest neam, pe care Eu, Domnul, l-am ales Mie! Vă
voi cere socoteală dacă nu veți păstra viața acestui neam, viața cu Dumnezeu din zi în zi mai
mult, spre nimicirea lucrării satanice de pe pământ, căci neamul român are alegere aparte
între neamuri, iar cei ce nu cred aceasta, vor lua plată cu cei necredincioși cuvântului Meu,
care descoperă planurile Domnului, așa cum în toată vremea s-a lucrat pe pământ. O, des-
chideți cuvântului Meu și cercetați istoria lui cea din zilele acestea, ca să nu vină dureri pen-
tru necredință! Împliniți voia Mea și scoateți din rădăcină buruienile toate, ca să fie numai
iarbă curată pentru turma Mea! O, nu fiți îngâmfați față în față cu Dumnezeu, căci voi sun-
teți oameni, și Dumnezeu e Dumnezeu! Primiți slava Mea de peste voi, primiți cuvântul Meu
107
Antichrist şi fiara apocaliptică

și dați-i viață peste voi și între voi și hrăniți-vă cu învățătura Mea cea sfântă, căci sfinții vor
judeca lumea, precum este scris, și nu lumea pe ei, așa cum azi se vede pe pământ această
durere, care ajunge la scaunul Domnului spre judecata acestui păcat. (Vezi selecția tematică:
„Slava Domnului”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Scribd; Archive.org; Google Drive;
issuu; pubhtml5; joomag, n.r.)

Am între voi pe martorul Meu (Arhiereul Irineu Bistrițeanul, n.r.) prin care am binecu-
vântat trâmbițarea cuvântului Meu peste pământ și lucrarea poporului cuvântului Meu. O,
nu-l mai oropsiți, nu-l mai strâmtorați pe cel ce a mărturisit de la Mine, ci iubiți ființa lui
duioasă după Dumnezeu și ridicați-l spre rugăciune din partea Mea pentru neamul român,
căci el este plăcutul Meu! Iubiți-vă ca frații aceluiași tată și căutați să știți ai cărui fii sunteți
și nu vă răzbunați unii pe alții, ci iubiți-vă ca fiii lui Dumnezeu! Deprindeți-vă să-L aveți pe
Domnul Stăpân peste voi, căci omul s-a deprins să nu Mă aibă de Stăpân al lui! O, despietriți-
vă inimile și fiți credincioși, căci Eu, Domnul, am de la Tatăl lucru mult pe pământ, lucru cu
slavă multă din mijlocul neamului român! Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,
nu a omului voiesc să fie pe pământ, iar omul voiesc să-Mi fie Mie fiu. Amin.
Amin, amin zic vouă, Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu în mijlocul neamului român și
fac voia Tatălui Meu, Care Mă trimite să cuvintez pe pământ. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea naşterii sfântului Ioan Botezătorul, din
07-07-2010
***

O, de ce, oare, voi, oameni care slujiți în numele Meu peste oameni, de ce, tată, nu
învățați voi oamenii pe cele puse de Mine și de ucenicii Mei în Scripturi? O, de ce, tată, faceți
acest păcat, pe care l-a făcut și Caiafa, de a plătit bani ca să Mă ascundă pe Mine și adevărul cel
despre Mine? Ce vreți să câștigați așa? O, cum de nu vă schimbați, tată? Cum de vă place vouă
îndulcirea cea de la slava voastră de la oameni și nu vă gândiți voi la ranele Mele și la statul
Meu pe cruce gol și batjocorit, și unde Mi-am dat sufletul pentru voi ca să Mă luați și voi de
pildă pentru viața voastră? O, nu vă doare? Nu vă dor hainele voastre cu fir și cu pietre
scumpe și multa vrednicie pe care v-o strigați unul altuia, când Eu am fost bătut în cuie și
scuipat și hulit ca cel din urmă dintre oameni, și de la care oricine să-și întoarcă fața? O, ai
cui sunteți voi? Cui slujiți și pe cine folosiți? O, nici pe voi nu vă folosiți, și nici pe oameni,
decât numai să le pecetluiți mormintele și să fiți și plătiți pentru aceasta, când voi ar trebui
să fiți cei mai săraci și să slujiți fără de plată și să fiți miloși, așa cum ucenicii Mei slujeau
oamenilor din dragostea lor de Mine și de oamenii obidiți sub stăpânii lumii. O, cum, tată, de
nu vă mai treziți din rătăcirea pe care o iubiți, ca viață plină de slavă pentru voi, neputând fi voi
așa mântuitori oamenilor, păstori cu milă de turmă? Ba, din contra, stați în fața oamenilor cu
coroană pe cap, bătută cu pietre scumpe, și stați așa față în față cu Mine, Cel încoronat cu
cununiță de spini sângeroși frunții Mele dumnezeiești, și iată, mai aveți un pic și vă veți
pierde de tot mintea, ca papa de la Roma, care nu s-a mulțumit ca voi, numai cu o coroană,
ci și-a pus una peste alta trei coroane, ca să se teamă omul de el ca de o amenințare și să aibă
putere peste inima omului blestemul lui că va arde în focul cel veșnic cel ce nu se închină lui
cu supunere ca lui Dumnezeu pe pământ, când el slujește la mulți idoli, ca și voi, la mulți
dumnezei, cărora le zice: sport, vacanță, vizite între capii mari ai lumii, politică pe toate
laturile, la care multă slugărime servește pentru placul cel plin de libertate, și nicidecum rob
al lui Hristos pe pământ slujitorul care stă pe scaun de biserică, pe tron slăvit, îmbrăcat în
mătase stacojie, culoarea lui Edom, prințul lui roșu, așa cum scrie în Scripturi despre cel

108
Antichrist şi fiara apocaliptică

vopsit, și care este omul fărădelegii, căutând el viața fratelui său vreme după vreme, din unul
în altul pe pământ. O, M-ați alungat de tot din locașurile unde slujiți pentru închi-
nare! V-ați îmbrăcat în roșu și nu vă temeți să faceți așa, căci voi faceți ascultare de satana
și de culoarea lui aleasă lui, și până și cartea Evangheliei ați băgat-o sub învelitoare roșie, și
toate cărțile bisericești le înveliți așa! O, cine-ți dă ție să faci așa dacă te-ai așezat să stai cel
mai mare peste biserica neamului român? O, de ce, tată, nu-ți place să fii român? Unde s-a
pomenit român îmbrăcat în cămașă roșie, când el a fost mereu după cuvântul Scripturii îm-
brăcat, în cămășuță albă, de in curat, și cu cingătoare de creștin încins, semn al puterii sfinte
peste coapsele lui? O, unde M-ai văzut pe Mine în roșu, decât atunci când M-au cumpărat
pe bani mai-marii templului ca să Mă dea spre batjocură, ca să Mă piardă de pe pământ ca
pe un ucigaș? O, Eu vin din cer cu venire mare, și cu toți sfinții vin, și grăiesc pe pământ
însoțit de sfinți, și toți suntem în hăinuțe albe, de in, și așa mărturisesc cei ce Ne văd, având
ei de la Dumnezeu darul acesta al adeveririi slavei cerești pe pământ întru venire la vedere
pentru duhul mărturisirii.

O, iată cine a umblat în cartea Apocalipsei, în care ucenicul Meu a scris pentru vreme
o mie și iarăși o mie de ani, cale măsurată de Dumnezeu pentru venirea Lui iarăși pe pământ,
iar cei ce n-au iubit să stea ucenici, s-au sculat din timp și și-au făcut așezare tare și aparte și au
ieșit și și-au pus peste ei tată și așa l-au numit și-l numesc, după ce Eu am spus cuvânt proorocesc
acum două mii de ani ucenicilor Mei și le-am spus lor: «Voi pe nimeni să nu numiți tată pe
pământ, că Unul este Tatăl vostru, Cel din ceruri este», și așa i-am învățat Eu pe ei să stea ucenici,
și să nu stea mari pe pământ peste oameni, ci doar să-i învețe de la Dumnezeu calea. O, nu
este tată pe pământ, ci numai în cer este, și Unul este, și Se numește Dumnezeu, iar cei ce-I
sunt fii, Îi spun Lui: Tată. Amin.

O, nu mai vor cei mari să mai vin pe pământ! Pământul e făcut de Dumnezeu, și nu se
tem cei mari să-l ia sub stăpânire cu forța din mâna lui Dumnezeu. Ei nu mai vor să-Mi fie uce-
nici, ci stăpâni să-Mi fie pe pământ, iar Eu să aștept după ei, și numai numele să Mi-l dau lor, și
Eu în cer să stau, nu pe pământ ca să le încurc planurile, căci ei vor să fie tați, nu ucenici, și să le
zică vrednici tot norodul, și iată urâcinea pustiirii sufletelor oamenilor în loc știut sfânt, slugi
potrivnice lui Hristos pe pământ, în numele lui Hristos stând ele așa.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților apostoli Petru și Pavel, din 12-07-
2010
***

O, unde, fiilor învăţători din partea Mea peste om, unde mai este pe pământ biserică
plăcută Mie ca şi la voi, care să înveţe pe om cum să meargă şi cum să trăiască pe pământ ca
în cer? Cine-l mai învaţă pe om aşa de frumos, aşa de cereşte ca şi izvorul Meu de cuvânt, care
izvorăşte la voi din gura Mea? Cine vrea să audă şi să ştie şi să creadă că Eu, Domnul, am venit şi
vin la voi cuvânt şi am casă la voi şi am masă la voi şi stau cu voi Eu Însumi? O, cine poate să se
oprească din mersul său şi să înţeleagă această taină cerească între Mine şi voi? Cine, fiilor, cine?
Tatăl este în Mine, iar Eu în voi sunt, şi voiesc ca şi voi să fiţi în toţi fiii cuvântului Meu aşa cum
Tatăl este în Mine şi Eu în voi, şi unii în alţii să fiţi, pentru ca toţi să fim locaşuri cereşti, căci aşa
este bine, şi aşa l-am făcut Eu pe om să fie atunci când l-am zidit pe el locaş al Meu să fie el. O,
cine poate să înţeleagă şi să iubească această taină şi lucrarea ei, lucrarea Mea cu voi? O, cine este

109
Antichrist şi fiara apocaliptică

cel ce înţelege şi ca să împartă înţelepciunea acestei taine spre purtarea ei? Cine este cel ce poate
aceasta?

— Răspundem noi, sfinţii Tăi, o, Doamne. Suntem în ziua noastră de pomenire bisericească
la masă de cuvânt sfânt cu poporul Tău, aici, în grădinile Tale cu el, Învăţătorule al celor credin-
cioşi. O, credinţa care-l mântuieşte pe om nu mai este purtată de oameni pe pământ, căci Te-au
gonit de peste tot oamenii şi domnesc ei unii peste alţii, o, Doamne. Dau totuşi din când în când
să alerge ei după salvare la Tine când îi cuprind cele ce nu pot purta şi depăşi cu puterea lor de
om. O, n-au păstori oamenii, Doamne! Preoţii şi arhiereii stau îmbrăcaţi în haină de slujitori ai
Tăi înaintea oamenilor zdrobiţi de timp pe cale, dar n-au credinţă aceşti slujitori şi nu pot muta
de peste oameni pe cele căzute peste ei şi nu-i pot ajuta pe oameni.

Noi, arhiereii Domnului, Vasile, Grigorie şi Ioan, slujitori cu râvnă sfântă pentru hrana
Domnului peste turmă în vremea trupului nostru, grăim vouă, arhierei şi preoţi, despre credinţa
care mântuieşte şi despre cea care nu este, în cei ce par pe deasupra slujitori cu credinţă în Dum-
nezeu şi în lucrătorii lui Dumnezeu. O, iată ce mari staţi voi pe pământ! Pe unde mai aveţi credinţă
în inimă vă folosiţi de ea pentru mărirea voastră înaintea oamenilor şi daţi să vă folosiţi de puterea
pe care v-aţi luat-o peste oameni. Ştiţi cum credeţi voi? Ştiţi cum vă credeţi voi? Voi vă credeţi ca
şi poporul Israel, care a crezut mereu cum şi acum crede că este cel mai mare şi cel mai tare
înaintea Domnului şi a oamenilor de pe pământ, chiar şi după ce el L-a lepădat pe Domnul pentru
slava lui, ca nu cumva s-o umbrească pe ea slava Domnului, slava Sa cerească, şi pe care o are
din vecii de la Tatăl. O, tot aşa şi voi credeţi, tot ca poporul Israel. Daţi să stăpâniţi peste oameni
ca să vă ştie de slujitori ai Domnului peste ei, dar credinţă mântuitoare nu daţi să aveţi şi să-i
învăţaţi pe oameni s-o aibă. O, învăţaţi credinţa de la cei ce se mântuiesc de rău prin credinţă, că
iată, aceia sunt adevăraţii învăţători ai credinţei oamenilor, nu voi! Iată, tot ca poporul Israel
credeţi şi voi. Oricum ar fi să fiţi şi să staţi voi de neîmpliniţi în Domnul, după ce atât de departe
trăiţi de El ca să fiţi voi mari şi tot şi toate să fiţi voi, iată, voi ca şi poporul Israel credeţi şi voi
că sunteţi stăpânii, în vreme ce voi slujiţi pe ascuns pe potrivnicul lui Hristos, pe antihrist, şi-l tot
pitiţi în voi şi între voi sub haină de slujitori ai Domnului ca să nu i se cunoască haina lui vopsită.
O, nu-i nimic dacă faceţi aşa şi dacă slujiţi aşa, dar noi, arhiereii Domnului, vă spunem vouă din
cer dintre sfinţi că adevăraţii închinători aşteaptă cer nou şi pământ nou, aşteaptă pe Domnul, şi
El va veni şi vine şi tot vine, în timp ce voi aşteptaţi pe antihrist, cel atât de povestit acum că
lucrează şi că toţi oamenii sunt cuprinşi sub lucrarea lui ascunsă, şi nu se mai aude pe nicăieri
decât venirea lui antihrist. O, nu-i nimic dacă staţi cu dopuri în urechi şi cu faşă la ochi ca să nu
auziţi şi să nu vedeţi vuietul venirii Domnului cu sfinţii Săi în mijlocul unui popor credincios ve-
nirii Lui, că iată-L cum vine! Vine şi vă cere socoteală fiindcă aţi stat în numele Lui mari şi tari
peste oameni şi n-aţi lucrat Lui, fiindcă nu poate nimeni sluji cu credinţă la doi domni, iar voi aţi
slujit pe ascuns lui antichrist şi i-aţi adus rod, iar Domnului numai pagubă aduceţi, şi acum El vă
cere răspuns după lege: «ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru
picior, arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie», precum este scris,
căci legea este pentru cei ce o calcă pe ea. Amin.

— O, sfinţi iubiţi, iată, poporul cuvântului Meu are credinţă, iar credinţa lui în Mine şi
în venirea Mea l-a mântuit pe el de necredinţă şi de lume şi stă cu Mine acest mănunchi de fii, iar
Eu cu ei stau şi sunt, o, sfinţi iubiţi ai Mei pe pământ şi în cer acum. Mi-aţi fost slujitori mari cu
harul şi cu iubirea. Nu mai am acum pe nicăieri aşa iubire şi credinţă la preoţi şi la arhierei. Sunt

110
Antichrist şi fiara apocaliptică

toţi slujitori duhului lumii zi şi noapte şi slujesc de formă înaintea Mea, căci turma-Mi rătăceşte
în necredinţă şi în faptele necredinţei, şi va primi fiecare după cum este fapta sa. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor trei ierarhi: Vasile‚ Grigorie şi Ioan,
din 12-02-2011
***

Să se oprească oamenii din mersul lor cel neputincios pentru salvarea lor și să înțeleagă pe
Dumnezeul Cel adevărat, uitându-se la faptele Mele și la cuvintele Mele făptuitoare și să descopere
în ele lucrarea Treimii dumnezeiești, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Dumnezeul și Făcătorul cerului și
al pământului, văzutelor și nevăzutelor lor, Dumnezeul norodului cel creștinesc, neam care și-a
cunoscut păcătoșenia și L-a aflat apoi pe Dumnezeu și L-a iubit și L-a urmat, căci Domnul Se
descoperă dăruitor de har celor ce se smeresc cu duhul, cu sufletul și cu trupul lor înaintea Sa.

Mă fac cuvânt de veghe peste cei credincioși în zi așezată de sfinți și de părinți ca să fie ea
închinată Domnului pentru sărbătoare de credință, duminica dreptei credințe, pomenire pentru cre-
dință, duhul descoperirii. Voi, cei care stați așezați slujitori peste oameni în numele Meu ca să le
arătați lor calea spre Dumnezeu și spre adevăr, aplecați-vă în ziua aceasta și învățați de la Dumne-
zeu, căci calea cu Dumnezeu este duhul descoperirii, și este scrisă pe pământ calea Mea cu omul
prin descoperirea sa. Aplecați-vă cu sfială sfântă la glasul Meu de peste voi în ziua aceasta, căci
grăirea Mea de azi peste pământ și cartea în care Mă scriu ca să rămân scris în ea nu este altfel de
lucrare decât duhul mărturiei, duhul descoperirii, iar voi întăriți-vă credința în Dumnezeu și mult
s-o întăriți, căci satana și îngerii lui dau acum să smulgă tot sadul cel bun și să rămână numai
neghina lui, iar cei ce mănâncă rodul neghinei se fac asemenea ei și vor aceștia să-Mi șteargă urma
și numele de peste voi și de peste pământ și să se așeze ei drept Dumnezeu, căci este scrisă lupta
aceasta între lumină și întuneric, iar lupta își are frontul ei pe pământ.

Eu, Domnul Iisus Hristos, vin spre voi și din Tatăl Meu Savaot grăiesc vouă. Lăsați-vă spre
credință sfântă față de cuvântul Meu de peste voi în zilele acestea, căci Tatăl Mă trimite la voi să
grăiesc, nu de la Mine Însumi fac aceasta. Eu fac lucrare de Fiu, căci ascult de la Tatăl și apoi
lucrez ce-Mi dă să fac, și tot așa să faceți și voi, lucrare de fii, căci nu altfel sunt cei ce sunt fii.
Uitați-vă la cei ce nu lucrează așa și nu cred așa, uitați-vă ce lucrare au și ce fac prin ea și cum vor
să răstoarne ei pe Dumnezeu și să domnească ei în locul lui Dumnezeu. Voi însă căutați cu lucrare
de fii, căci vin spre voi de la Tatăl în vreme de cumpănă și vă aduc de la El cum să lucrați ca să
semănați cu Mine și cu Tatăl și nu cu fiii veacului acesta păcătos și trecător, care n-au nimic în
Mine. O, învățați de la sfinți și de la părinți, cărora Eu, Domnul, le-am grăit prin duhul descoperirii
și am întărit în ei credința și pe Dumnezeu între oameni pe pământ. Priviți la faptele Mele dovedi-
toare prin sfinți și aplecați-vă să semănați cu ei, și nu vă potriviți feței acestui veac, căci Eu, Dom-
nul, lucrez mult cuvânt în zilele voastre și prin el pregătesc viața veacului ce va să fie, căci trebuie
pregătit ceea ce va să fie, și este scris în Scripturi să lucrez în zilele cele de apoi și să fac lucrarea
lui Dumnezeu pe pământ și să-i îndemn pe toți la pocăință, căci toate cele ale întunericului omului
vin de la păcatele lui și e prea mare întunericul pe pământ, iar oamenii nu se pot vindeca de el și
de suferințe fel de fel până ce Eu, Domnul, nu le ridic lor păcatele, căci sunt Cel ce am putere să
fac aceasta după ce așez în om credință și putere de credință în Cel ce iartă păcatele oamenilor ca
să-i vindece El apoi pe ei de neputință și de necredință, și pe toate le lucrez Eu prin duhul desco-
peririi. Amin.

111
Antichrist şi fiara apocaliptică

Mă aplec și vă grăiesc vouă, slujitori de biserici ai neamului român, și vă amintesc de sare,


tată. Sarea dacă se strică nu mai este cu ce să se săreze. Voi trebuie să fiți sare bună, iar dacă v-ați
ales această lucrare, ca să fiți sare pe pământ, vedeți dacă lucrați această lucrare și cercetați-vă
pentru ea, că iată, vin și vă cercetez și vă povățuiesc acum să vă măsurați statura și lucrarea ei și
rodul ei. Nimic nu vă cer, nimic nu vă iau, dar are neamul creștinesc nevoie de preoți și de slujitori
sfinți, și are cerul nevoie de aceasta pe pământ, căci secerișul se apropie și nu sunt secerători iscu-
siți prin care Eu, Domnul, să-Mi ocrotesc grâul și să-l deosebesc din neghină și să-l pun pe masa
Mea, și abia, abia se mai zărește grâul Meu în mijlocul neghinei, tată, și vă spun vouă durerea
aceasta a Mea.

O, întrebați-vă, fiilor, ce lucrare și ce rod aveți. Dacă cei pe care-i păstoriți văd bine calea
sfântă și merg pe ea după voia Mea, după așteptarea Mea, voi sunteți sare bună, dar dacă ei nu văd
calea și nu văd lumina ca să meargă după ea, ascultați glasul Meu și luați din el lumină ca să
luminați cu ea și să vadă oamenii lumină în întuneric și să vină spre ea, să vină spre Mine oamenii,
că e vreme de cumpănă, tată. O, nu dați din calea voastră glasul Meu cel de azi, duhul descoperirii,
care vine de la Tatăl spre voi prin Mine, Fiul Său, Iisus Hristos Cuvântul! Vin de la Tatăl cuvânt
spre voi ca să vă dau har și mult să vă dau, și să se cunoască harul când vi-l dau. Țineți vasul ca să
torn în el, fiilor, și ca să aveți și ca să se vadă că aveți, și ca să nu lucrați de la voi, ci de la Dumnezeu
să primiți și să aveți și să dați, și așa veți fi cei binecuvântați. O, lăsați pe Domnul la cârmă, căci
valurile sunt tulburi și mari și nu puteți singuri. Bizuiți-vă pe Domnul, Care vine și vă grăiește
vouă, și nu vă bizuiți pe voi. Nu trebuie să mai alergați la prooroci ca să întrebați pentru vreme de
răstriște. Vin Eu, Domnul, spre voi, numai să Mă primiți așa cum vin, fiilor, căci Eu vin cu ocro-
tirea, numai să înțelegeți voi aceasta și să credeți așa. Se clatină pe valuri mari corabia, și cârma
este amenințată de furtună, iar Eu stau și aștept să Mă strigați ca să vă ocrotesc și să vă izbăvesc.

Întăriți peste oameni pe pământ, întăriți peste neamul român duhul ortodoxiei și rugați sfin-
ții și părinții să vină să sprijinească bărcuța pe valuri, ca să-Mi pot întări apoi pe pământ biserică
vie, care să aibă părinți pe sfinți! O, căutați să lucrați după predaniile lor și nu ieșiți din carte, căci
diavolul și antichrist vor să înghită toată turma, și se grăbește această lucrare. Sculați-vă spre ve-
ghe! E vremea să credeți că nu sunt povești cele ce sfinții și Scripturile au vestit că vor veni să
încerce pe oameni. Voi trebuie să ascultați acum mai mult decât oricând, căci trebuie să biruiesc
Eu, Domnul, și cei credincioși ai Mei, precum este scris să biruiesc cu ei și pentru ei.

Vin spre voi și fac sfat cu voi. E vreme de post și de rugăciune, tată. Vestiți zile de post și
de strigare cu inimi smerite către Dumnezeu, ca să nimicim desfășurarea omului fărădelegii,
antichrist, care dă să supună toată făptura. Veți fi întrebați de Dumnezeu dacă ați vegheat,
dacă ați lucrat, dacă ați biruit împotriva lui antichrist. Deschideți harta, deschideți Scripturile
cele pentru vremea aceasta și hai să le împlinim de partea lui Dumnezeu, căci este scris că Hristos
va birui cu cei credincioși Lui. Spuneți răului să se oprească! Învățați sfințenia și împărțiți povața
ei! Vegheați, tată, căci v-ați așezat veghetori, iar dacă așa ați ales, vedeți dacă lucrați după cum
cere această datorie!

O, vedeți că între voi mulți, mulți păstori dorm, și de aceea satana are cale să-și desfășoare
țărușul. Hai, fiilor, să lucrăm aproape unii cu alții, hai, tată! E glasul Meu, e glasul Domnului pe
cale cu voi. Mi-e milă de voi, Mi-e milă de turmă și de aceea cobor între voi plin de cuvânt, și
tainic cuvintez, așa cum cuvântam cu omul în rai când el auzea glasul Meu umblând și cuvântând
și îndemnând și întrebând și lucrând.

112
Antichrist şi fiara apocaliptică

O, nu e minciună venirea Mea cuvânt la voi. Nu vă temeți! Nu dați să ziceți că nu sunt


Eu, Domnul, acest cuvânt. Eu nu vin să vă cer sau să vă pedepsesc, ci vin să vă iert, tată, și vin să
vă învăț cu Dumnezeu, căci v-ați dezvățat de Mine, fiilor, și dați să lucrați voi, numai voi, iar Eu
altfel pot să lucrez cu omul, fiindcă Îmi trebuie credință la om, și prin ea să-i dau lui duhul desco-
peririi. O, nu vă lepădați de duhul descoperirii! Nu așa făceau sfinții și părinții, nu așa, tată! Căutați
să învățați lucrarea de fiu, lucrarea ascultării de Dumnezeu, fiilor! Vin pe pământ cuvânt, vine
Domnul spre voi cuvânt și pâine de cuvânt. Ascultați-L pe el și hrăniți-vă de la El, hrăniți-vă din
cuvântul lui Dumnezeu și ascultați-l pe El! Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica întâi a Postului Mare‚ a ortodoxiei, din
13-03-2011
***

O, fii pribegi şi fără de păstori peste voi, fiţi plini de nădejde şi căutaţi spre Mine ca să vă
izbăvesc, căci s-a aşteptat şi încă se aşteaptă să cadă poporul cuvântului Meu cel de azi, cel de nou
Ierusalim în neamul român, biserica Mea cea crescută prin cuvânt ca să nu piară biserica lui Dum-
nezeu de pe pământ şi turma ei cea mică, dar Eu sunt Păstorul ei şi sunt la cârmă şi nu va pieri
poporul Meu şi îl am lumină a Mea pe pământ peste întunericul omului vrăjmaş, şi voi judeca după
dreptate de pe acest tron, căci duşmanul antichrist acoperă popoarele spre pierzarea lui, aco-
peră peste tot şi voieşte să surpe biserica şi să se aşeze în ea urâciunea pustiirii, căci aşa este
scris că voieşte să facă acest duşman de Dumnezeu şi de biruinţă a lui Dumnezeu, dar căile Mele
sunt milă şi adevăr pentru cei ce caută aşezământul Meu şi muntele Meu, şi îl voi arăta lor şi voi
scoate din laţ picioarele lor, precum este scris. Amin.

Dau glas arhiereului minunilor Spiridon, al cărui duh este Duhul Sfânt, ca şi pe pământ în
vremea lui de peste biserica de atunci, căci sfinţii Mei veghează şi din cer şi lucrează de sus pentru
cei ce caută pe Domnul spre mântuirea lor. O, binecuvântată să-ţi fie intrarea ta la masa Mea de
cuvânt, cu hrană curată pe masa poporului cuvântului Meu, arhiereule mare, şi duhul tău să-Mi
cuprindă poporul şi să-i dea lui din cer! Amin.

— Îl cuprind, Doamne, îl cuprind întru îmbrăţişarea mea şi-i dau întărirea, că îl ai lumină
a Ta în vreme de întuneric mare, şi pun peste el binecuvântare arhierească şi-i dau din duhul
facerii de minuni, căci el este minunea Ta, iar Tu, minunea lui, Doamne.

Te cuprind, popor binecuvântat, şi-ţi pun pe creştet putere de minuni lucrătoare peste pă-
mânt. Rugăciunea ta să întreacă în iubire pe cei de până azi lucrători pentru Domnul pe pământ,
iar credincioşia ta să-L ţină pe Domnul lângă tine, şi pe tine lângă El, ca să biruiască El cu tine,
iar tu cu El, că e vremea de lepădare de credinţă şi s-a lepădat de Dumnezeu biserica neamului
român şi cea de peste tot pământul şi s-a dat cu vrăjmaşii ei la masă şi cu amestecătura pe care
noi, cei de demult slujitori cu Domnul pe pământ, am anatemizat-o şi am scos-o pe uşă afară şi
am ţinut curată biserica lui Hristos şi neamestecată cu vrăjmaşii ei şi cu cei necredincioşi.

Iată ce le spun eu acum celor ce hotărăsc ei în locul celor odată pentru totdeauna aşezate
pentru neclătinarea lor peste biserică:

Vă spun eu vouă, vă spun că nu e bună haina pestriţă, căci haina pestriţă este pentru cei
desfrânaţi, ci e bună hăinuţa de in, alb, curat, aşa cum scrie în Scripturi, aşa cum a aşezat Domnul

113
Antichrist şi fiara apocaliptică

peste biserica Lui la începutul ei prin sfinţi şi prin părinţi. Aveţi pe dedesubtul hainei pestriţe,
aveţi epoleţii cei tainici ai lui antichrist dacă voi umblaţi acum la cele aşezate la temelia bisericii
străbune, căci antichrist, omul fărădelegii şi duhul lui, v-a biruit pe voi şi nu puteţi fi voi slujitori
ai lui Dumnezeu, căci cei adevăraţi îşi pun viaţa pentru turma Domnului şi n-o vând la păgâni
cum faceţi voi acum de amestecaţi totul laolaltă, uitând de sfinţi şi de părinţi, care au despărţit la
dreapta şi la stânga creştini de păgâni când n-au voit păgânii să se nască prin biserică şi prin
botez ca să vină ei spre mântuirea lor apoi, căci scris este: «Cel ce crede şi se va boteza, acela se
va mântui!», şi iarăşi scris este: «O credinţă şi un botez este», nu mai mult de atât.

Mă scriu cu voi în cartea adevărului şi vin să vă întind mâna. Aţi schimbat sărbătorile de
la locul lor, că aţi ascultat de vrăjmaşi şi aţi căutat să nu întrebaţi pe Domnul aceasta, dar Eu vă
spun vouă că zilele se măsoară cu o seară şi o dimineaţă în lungimea lor, şi nu cum a măsurat
omul păgân de a umblat el la taina facerii zilelor şi a împins cu socoteala lui vremile serilor şi ale
dimineţilor, cu care Domnul măsoară timpul. O, de ce v-aţi încercat voi să hotărâţi în numele
Duhului Sfânt pe cele ce au venit spre voi dinspre păgâni? Unde este, unde este duhul proorociei,
care să vă călăuzească de la Domnul prin vremi de încercare a credinţei, aşa cum a lucrat mereu
Dumnezeu pe pământ între oameni în vreme grea? Voi ziceţi că lucraţi în numele Duhului Sfânt.
O, vai vouă! Sculaţi-vă din aşternuturile voastre moi şi chemaţi puterile cereşti să vă scape din
cursă, că, vai vouă, vă spun! Iată, sunteţi necredincioşi, dar staţi pe scaune de biserică. O, este
Dumnezeu! Ce veţi răspunde, oare? Dar teama s-a dus de la voi şi aţi rămas doar voi. O, este
Dumnezeu, şi veţi vedea că este, iar eu vă zic vouă: treziţi-vă ca să vedeţi şi strigaţi pentru voi cu
lacrimi sfinte şi curate, strigaţi la Domnul să vi Se arate şi să vă izbăvească de necredinţă, iar
pocăinţa să vă dea vouă înţelepciune pentru pocăinţă, că iată de ce a venit Domnul cuvânt pe
pământ! Voi aţi stricat legea cerului şi aţi pus-o pe a voastră şi aţi pus minciuna pe tron ca să
domnească ea, precum este scris că veţi face. O, nu vă mai miraţi că Domnul grăieşte mult şi Îşi
zideşte şi Îşi păstrează biserică nerobită de cele din iad ale lucrării lui antichrist cel cu faţă as-
cunsă, omul fărădelegii. Îşi păstrează Domnul pe poporul cuvântului Său departe de amestecătura
celor ce se dau singuri anatemei şi Babilonului, limbilor încurcate, dar Babilonul cade, şi biruinţa
este cea care ţine cu Domnul şi cu dreptatea Sa, şi care are cu ea sfinţenia Sa.

O, facă-se voia Ta prin biserică, Doamne, şi striveşte Tu pe toţi capii lui antichrist şi pe
toţi puii lui cei îmbrăcaţi în piei de oaie, căci Tu stai şi veghezi şi miluieşti pe cei binecredincioşi
şi îi deosebeşti pentru Tine şi ruşinezi prin ei necredinţa de pe pământ, căci lepădarea de credinţă
a ajuns la culmea ei prin biserica de pe pământ a neamului român şi a neamului ortodox de peste
tot, dar eu strig la neamul român: trezeşte-te, popor iubit, ca să nu-ţi pierzi lumina, şi veghează
cu Domnul şi ascultă-L pe El şi ia de la El acum, pentru mântuirea ta cea de la El! Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Spiridon, din 25-12-2011
***

O, e gălăgie mare pe pământ pentru calea cu Dumnezeu a omului și nu este duhul proorociei
în biserică și nu este credință pentru aceasta. M-au părăsit toți peste tot și nu Mă mai cunosc prin
duhul cel lucrător din cer, care s-a stins de pe pământ din pricina duhului necredinței, a duhului
omului flămând după putere peste pământ. Vin și găsesc necredință și îngâmfare în om, iar glasul
Scripturilor nu mai este luat în seamă, căci omul s-a așezat Dumnezeu în locul Meu și a căzut din
Dumnezeu când el s-a voit așa, și a căzut ca Lucifer, care s-a voit mai mare ca Dumnezeu și care
M-a schimbat cu omul, de și-a pierdut strălucirea lui cea de la Mine și s-a făcut satană, potrivnic
lui Dumnezeu apoi.

114
Antichrist şi fiara apocaliptică

Pe toate dă să le mai aibă omul, dar credință nu, iar bisericii îi trebuie credință și umilință
și pocăință și primire, căci unde este credință și viață Mie închinată, vin Eu și bat și intru și aduc
lumină în toate, aduc duhul proorociei și al descoperirii cea din cer și pot aceasta prin credința și
prin smerenia omului, iar altfel nu pot fi cu omul ca să-i dau lui.

Suflă Duhul Sfânt peste pământ și nu găsește loc de așezat, căci El lucrează mereu astăzi
ca să vestească pe om cum să lucreze pentru fiecare stare și lucrare, dar casa în care Eu trebuia să
lucrez pe pământ cu oamenii s-a făcut peșteră de tâlhari și nu știu oamenii unde se duc când se duc
la locul unde știu ei că e casa lui Dumnezeu. Cine să le spună lor ce înseamnă Dumnezeu cu
oamenii? Numai cei ce stau pe masa lor cu cartea credinței deschisă, numai aceia mai știu să Mă
cunoască și să Mă lase să lucrez și să cârmuiesc prin furtuni și să nu piară ei din pricina îngâmfării
și a tăierii Mele de la ei, din pricina necredinței lor în puterea și în lucrarea Duhului Sfânt, Care
vine la timp pe pământ, pentru că este Veghetorul.

O, cine să-i spună turmei pribege că se stinge numele Meu de pe pământ ca să rămână
numele omului cel îngâmfat în dreptul lui Dumnezeu și al casei lui Dumnezeu, al turmei pribege
și fără de păstor peste ea? Lupii sunt lupi, nu sunt păstori, iar Păstorul Eu sunt, dar lupii M-au dat
în lături și s-au arătat ei și atât. Vin cu sfinții cei mari și le arăt peste tot ce este pe pământ sub
nume de biserică, le arăt ce a făcut antichrist și ce face încă pentru ca să stârpească numele
Meu de peste oameni și să fie el Dumnezeu în locul Meu și să tragă spre el turma. O, nu mai
poate omul îndrepta nimic din cele dărâmate, și iată-Mă cum vin, și noi le facem pe toate, căci Eu
sunt începutul și sfârșitul a toate, și încep un lucru nou, și el a dat muguri, dar trebuie să rostesc
mereu peste satana cuvânt ca să știe el că Eu sunt Dumnezeu și nu el, iar el este potrivnicul Meu,
al puterii cea de nebiruit între cer și pământ.

Am în coborârea Mea pe cel binecredincios, pe arhiereul Meu cel plin de Duhul Adevăru-
lui, pe Vasile cel Mare în cuvânt pentru Dumnezeu înaintea mai-marilor de pe pământ în vremea
sa. Vin sfinții cu Mine pe pământ cuvânt, că nu mai e pe pământ Duhul Adevărului, ci e duhul
omului și atât, dar vin Eu, Domnul, și duhul proorociei este mărturia Mea și lucrez cu el din cer și
de pe pământ și umblu cu el la cele stricate de om și strivite cu totul, și pe care Eu le făcusem ca
să fie. Lucrez cu sfinții Mei, cu martorii Mei cei credincioși, cu cei din cer, că pe pământ am numai
dușmani, numai lupi, și stau cu sfinții și cu cei credincioși ai Mei azi pe pământ și lucrez în duhul
adevărului peste toată minciuna de pe pământ, și am grădiniță de cuvânt și Mă fac carte în ea și
Mă împart cu ea spre știre ca să știe toți că Duhul Sfânt suflă acum peste pământ, căci Tatăl și Fiul
Îl trimite pe El la oameni spre luminarea lor.

O, arhiereule mare între cei drepți, slujitori ai Mei în cer, te așez în carte cu Mine cuvânt
ca să se mire mulți, iar cine se miră rămâne cu mirarea și atât, dar cei credincioși sunt martorii Mei
și ai Duhului Sfânt, Care a grăit și grăiește prin prooroci și este El până la sfârșitul timpului și
zidește biserica Mea, împărăția Mea, patria Mea cea pentru sfinți. Amin.

— O, e vremea să lucrezi Tu, Doamne Păstor, și să păstorești e vremea, căci oamenii au


stricat calea spre Tine pentru cei credincioși și au dat-o la o parte. Nu trebuie să mai întrebăm pe
nimeni dacă ei cred sau nu, ci trebuie să lucrăm din cer, Doamne. Pe pământ s-a amestecat totul,
că e la capăt de drum antichrist și se uită în Scripturi ca să-și împlinească după ele lucrarea sa și
îngâmfarea sa cât mai este vremea lui. A fost mult până a pătat totul, până a păcălit el în dreapta

115
Antichrist şi fiara apocaliptică

și în stânga cu puterea lui, cu fața lui vopsită, cu care s-a suit sus de tot de dragul stăpânirii peste
tot pământul, și nu s-a găsit până acum nici un David ca să-l răpună pe acest uriaș, care batjoco-
rește fața lui Dumnezeu și scaunul slavei Lui cea de sus.

Le-ai spus acum două mii de ani la ucenici să nu numească ei pe nimeni tată pe pământ,
că numai Unul este Tată: Cel din ceruri, Doamne, şi le-ai mai spus să nu cugete între ei ca să fie
vreunul dintre ei mai mare peste ei, ci să slujească unul altuia în iubire, unul mai mic decât celălalt
arătându-se, unul mai mult slujitor decât celălalt în slujirea cea pentru fraţi. Iată acum câtă ne-
bunie pe pământ! Era scris în Scripturi că va veni peste oameni acest negru întuneric, pe care
necredinţa l-a făcut, iar noi, sfinţii Tăi, am proorocit mulţi dintre noi vremea aceasta neagră că
va veni şi că va strica şi va călca în picioare toată via Ta. Era scris că vei veni şi că vei găsi
necredinţă, şi iată împlinirea, Doamne.

Voi, cei care v-aţi pus mari peste oameni sub nume de păstori de la Dumnezeu, cine v-a
pus pe voi păstori? Duhul proorociei, duhul descoperirii trebuie să pună păstori peste biserica
Mielului lui Dumnezeu. O, de ce aţi dat deoparte glasul Duhului Sfânt şi duhul descoperirii cea
de la Dumnezeu? Aţi făcut aceasta ca să domniţi voi, iar Lucifer trăieşte în voi. O, ce veţi răspunde
că v-aţi făcut furi? Priviţi în viaţa noastră, a slujitorilor de demult ai Domnului şi ruşinaţi-vă voi,
păstori plătiţi, păstori năimiţi ca să vindeţi turma pe slava cea pentru voi de la ea. O, unde vă veţi
băga apoi ca să nu vă găsească Domnul şi să vă ceară răspuns pentru că I-aţi răpit via şi aţi dat-
o trecătorilor şi păgânilor ca s-o calce ei de tot? O, după ce aţi călcat voi peste sfinţi şi peste
părinţi, prin care Domnul Şi-a întărit pe mărturia lor casa Sa şi veghea Sa peste turmă, acum voi
v-aţi dat duhului Babilonului, v-aţi dat amestecării, şi nu este nici unul între voi să rostească
mustrare vouă spre pocăinţă pentru strivirea voii Domnului, Căruia I-aţi luat din mână cârma.
Eu am mustrat în faţă pe împărat când el s-a dat de partea rătăcitorilor credinţei şi ai răstălmă-
cirii adevărului, şi nu m-am lăsat ca voi sub mâna vrăjmaşă lui Dumnezeu de teama sceptrului
stăpânirii cea de pe pământ. Vă va cere Domnul răspuns, să ştiţi aceasta! V-aţi pus unii pe alţii
păstori de turme şi n-aţi mai voit să auziţi de la Duhul Sfânt, Care descoperă de la Dumnezeu voia
lui Dumnezeu! Aţi acoperit adevărul, şi veţi da răspuns înaintea lui Dumnezeu. Acum nu vă este
teamă, dar vine pe pământ frica de Dumnezeu şi veţi îngheţa de frică. O, pocăiţi-vă! Părinţii din
cer vă cer răspuns pentru cele stricate de voi şi date la o parte pentru ca să vă îmbrăţişaţi cu cei
păgâni şi să vă jucaţi cu mântuirea oamenilor, închinându-vă în numele lor omului dornic de
putere, dornic să-L răstoarne pe Dumnezeu şi să stea el în templul lui Dumnezeu drept Dumnezeu,
precum este scris că va face omul fărădelegii la sfârşit de timp. O, la ce vă foloseşte aceasta vouă?
Treziţi-vă şi ascultaţi de la Domnul, Care strigă în lung şi în lat, cerându-vă să daţi putregaiul în
lături, că vine ziua să vă înspăimântaţi mai rău ca Iuda, care pleca dintre ucenici şi se ducea
mereu la Caiafa. Mereu, mereu el nu voia să ştie ceilalţi ucenici de cărările lui lăturalnice, dar
Domnul avea mereu vederea după el şi l-a răbdat aşa, ca să se împlinească cu el Scriptura vân-
zării Domnului, căci Iuda a umblat după ai lui prin lume, şi făcea aceasta pe ascuns, până în ziua
când şi-a dat pe faţă cu cine a umblat el, căci după ce a luat din cina Domnului cu ucenicii, a luat
puterea lui satana în el şi L-a vândut pe Domnul, căci mânca din două părţi şi nu i-au spus lui
nimic cei ce L-au cumpărat pe Domnul de la el, nu i-au spus lui ce vor face cu Domnul Cel vândut
de el, ci numai apoi a văzut Iuda ce a ieşit din umbletul lui lăturalnic, şi a spus el apoi: «Am
vândut sânge nevinovat», dar era prea târziu când a văzut, şi a căzut peste el frică mare, dispe-
rarea cea mare.

116
Antichrist şi fiara apocaliptică

Iată, nu aveţi pe Domnul în voi şi nu v-aţi dat seama ce lucrare vă alegeţi când v-aţi ales
să fiţi slujitori în dreptul lui Dumnezeu, iar eu, arhiereul Vasile, martor al Domnului de pe pământ
şi până în cer, vă spun vouă că zadarnic vă hrăniţi cu necredinţa. Este Dumnezeu şi veţi vedea că
este şi vă va cuprinde frică mare şi nu vă veţi putea ascunde de ea, căci va veni din cer şi va cădea
peste voi fără de veste frica de Dumnezeu, căci aţi trădat pe Domnul. Trebuia să lăsaţi loc şi la
un semn de întrebare, că iată, este Dumnezeu şi vine cu suită de sfinţi pe pământ cuvânt şi-Şi
cercetează via, căci ceasul bate venirea Lui, şi El vine cuvântând şi cercetând. Amin.

O, mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta cea mică, pe popo-


rul cuvântului Tău cel din neamul român, căci oamenii au călcat peste legea Ta, iar Tu vii şi
cercetezi şi lucrezi şi o iei de la început şi le faci pe toate noi, iarăşi le faci, căci s-au stricat.

Ridică-te, popor credincios, şi ceartă-l pe satana în numele Domnului Iisus Hristos, ca să-
şi piardă puterea şi să se supună, că eu am proorocit peste el cuvânt de certare, care trebuie să
se împlinească până la capăt, dar rosteşte tu aici peste pământ certare pentru satana şi pentru toţi
slujitorii lui, căci ei mi-au ascuns cartea mea şi proorocia mea cea lăsată împotriva lui satana,
dar la tine zilnic să se rostească ea spre pomenire şi să poruncească ea în numele Duhului Sfânt
stricarea lucrării lui satana de pe pământ şi din oameni şi din toate cuiburile şi ascunzişurile ei.
Amin.

Voi, slujitori ai altarului Domnului în mijlocul acestui popor cules de Domnul pentru slava
Sa cea de acum, aduceţi Domnului rugăciuni pentru biruinţa Lui şi certare peste satana în fiecare
zi, că la voi este tot timpul masă cu bucate curate pe ea, post de mâncăruri lumeşti, că Domnul v-
a cerut vouă să vă hrăniţi cu hrană călugărească mereu şi să fiţi mereu pregătiţi, zi de zi cu post
şi cu rugăciune, şi aţi iubit aşa şi aţi împlinit aşa la cuvântul Domnului, căci soiul diavolilor care
mişună din cer şi până pe pământ acum nu au teamă decât de cei credincioşi, în post şi în rugă-
ciune petrecând ei ziua şi noaptea pentru venirea Domnului şi pentru biruinţa Lui cea de la sfârşit
de timp, cea de acum. V-a cerut Domnul să vă hrăniţi cu hrană călugărească mereu, iar voi aţi
iubit aşa şi împliniţi aşa la cuvântul Domnului şi sunteţi ascultători Lui. V-a scos Domnul din
lume, aţi ieşit din ea ca să fiţi poporul Lui cel deoparte pus pentru slava Lui. Fiţi cu inimă mare!
E Domnul cu voi întru venirea Sa, în toată slava Sa cea plină de cuvânt! Daţi-I Lui putere să vină
şi să zidească, să vină şi să fie pe pământ Domnul! Amin.

Cetate cerească să ai cu ei, Doamne, pe pământ, că dorul nostru arde în cer după Scrip-
turile Tale aşezate pe pământ până la cea din urmă Scriptură a împlinirilor Tale toate. O, dă-le
lor biruinţa cu Tine! Îngerii şi sfinţii să fie locuitori cu ei, şi prin ei peste pământ lucrători, iar cei
ce nu iubesc pe Dumnezeu, să fie anatema, precum este scris, căci Domnul vine. Amin.

— Vă dau din bucuria Mea cu voi în mijlocul poporului cuvântului Meu, o, sfinți iubiți ai
Mei. Vremea este cu duhul întunericului peste ea, dar Noi avem casă pe pământ și Ne facem lumină
în ea și Ne împărțim și zidim biserica, așa cum sfinții Mei au zidit-o pe ea prin viața lor, prin
mărturia lor și prin duhul proorociei. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul tăierii împrejur cea după trup a Domnului
și sărbătoarea sfântului ierarh Vasile cel Mare, din 14-01-2012
***

117
Antichrist şi fiara apocaliptică

O, popor ortodox, ia aminte la glasul Meu, care-ţi grăieşte în vreme de neveghe a ta pentru


credinţa ta, pentru biserica ta! Adu-ţi aminte de voievodul român Mircea cel Bătrân, care nu
s-a aplecat sultanului turcesc când acesta a venit să-i ceară lui Mircea îngenuncherea. Răs-
punde-i şi tu duşmanului antichrist când vine la tine să te despoaie de cămăşuţă şi să-ţi dea
el cămaşă roşie spre batjocura ta aşa cum Mi-au dat Mie mai-marii poporului Israel când
M-au dus spre batjocură şi spre răstignire ca să nu mai fiu; o, răspunde-i şi tu duşmanului
mântuirii tale, răspunde-i ca voievodul Mircea şi ai grijă să ştii să răspunzi în faţa celor ce vin să
te îngenuncheze şi scoală-te şi uită-te în sus la sfinţi şi la părinţi şi întreabă-i pe ei, ca să nu greşeşti
pentru credinţă, căci credinţa este însoţită de sfinţenie, şi numai sfinţii au credinţa bine aşezată în
ei şi descoperiri de la Domnul pentru calea ei. O, păstrează-ţi credinţa, păzeşte-ţi averea, popor
ortodox, şi nu te teme de cel îmbrăcat pe deasupra cu haina credinţei! Tu veghează cu sfinţii, care
s-au făcut ţie cunoscuţi prin faptele lor sfinte, că n-are cine te ajuta decât Domnul şi sfinţii Lui în
greaua încercare de azi a credinţei tale, popor ortodox! Îţi dau de ştire cu durere că tu eşti sub robie,
şi de multă vreme eşti aşa. Îţi fac cunoscut că răbdarea Mea este multă şi mare pentru învierea ta,
pentru izbăvirea ta de sub robie, numai să iei tu acum povaţa Mea peste tine. Ridică-te ca un
voievod, popor ortodox, şi scutură de pe tine robia şi ameninţarea duşmanului antichrist,
care te înfăşoară acum în haina lui cea roşie când Eu te cer cu cămăşuţă albă să stai înaintea
Mea, că ea este haina slavei, nu cum te învaţă duşmanul Meu şi al tău, antichrist, de te-a făcut să-
ţi îmbraci în roşu căsuţa şi trupul şi toată orânduiala ta ca să te asemeni cu el la port şi la credinţă
apoi, căci credinţa lui este necredinţa în Mine şi lepădarea de Dumnezeu a lui şi a ta. O, nu căuta
să te înveţi să zici şi tu ca duşmanul care a rătăcit de pe cale şi care rătăceşte zicând: «Eu sunt al
lui Petru, eu al lui Pavel, eu al lui Apolo». O, nu aşa. Să nu zici şi tu: Eu sunt al lui Ioan, eu al lui
Vasilie, eu al lui Grigorie, sau al altui sfânt, sau, mai mult, al celor ce n-au fost sfinţi, ci să zici:
„Eu sunt al părinţilor cei sfinţi, care mă dau lui Dumnezeu prin învăţătura lor cea sfântă”, că dacă
nu vei asculta aşa, te vei pierde îţi zic, te va pierde dinaintea Mea duşmanul antichrist, care a
pătruns în casa ta cu orânduiala sa cu totul şi prin toate, căci tu n-ai vegheat să nu ţi se spargă casa,
şi ea ţi-a fost spartă, că antichrist nu vrea ca tu să fii mireasa Mea acum, la sfârşit de timp, iar
Eu vin la tine Mire, nu altfel vin, şi te găsesc logodită cu duşmanul Meu, care te-a robit ca să fii a
lui. O, lasă-Mă să te răscumpăr, că de aceea vin la tine în zilele acestea, popor ortodox! Caută,
popor iubit, să nu faci şi tu ca poporul Israel acum două mii de ani când Eu am venit de la Tatăl la
el, iar el M-a alungat!

O, neam român, veghează şi caută să vezi ce să faci ca să fii iarăşi Mie biserică după dreapta
credinţă, că biserica ta şi slujitorii ei sunt sub robie şi sunt uniţi cu duşmanii Mei şi ai ei. Îţi dau
putere să te trezeşti şi să veghezi şi să te uiţi bine spre cer şi să te întrebi cu sfinţii ce să faci ca să
nu piară viaţa ta. Întoarce-te la starea cea dintâi a bisericii Mele, întoarce-te la serbările
sfinţilor şi la mersul cel bine aşezat al bisericii, că nu e bună calea pe care tu ai apucat, ames-
tecând pe Domnul cu cei de neam străin, căci sfinţii te-au povăţuit sfânt, şi trebuie ascultare! Au
aşezat părinţii şi sfinţii în duminica întâi a Postului Mare pomenirea dreptei credinţe şi nu ştiu fiii
bisericii ce înseamnă dreapta credinţă. Ortodoxia înseamnă sfinţii părinţi, aceasta spun Eu,
Domnul, în zi de duminică a pomenirii dreptei credinţe, şi rabd cu durere trezirea ta la veghe,
o, turmă a neamului român! Întoarce-te la locul de unde ai căzut în rătăcire, întorce-te pe calea
istoriei sfinţilor şi caută să-ţi vezi greşeala şi scoală-te şi te scutură de ea şi aşează-ţi calea aşa cum

118
Antichrist şi fiara apocaliptică

cere datina creştinească, şi nu cum vrei tu sau mai-marii de peste tine, uniţi cu antichrist împotriva
Mea şi a ta, căci aşa tu nu poţi fi a Mea, iar Eu voiesc să-Mi fii mireasă acum, la sfârşit de timp cu
întreg trupul tău sub crucea dreptei credinţe, că vin pe vatra ta, neam român, şi Mă fac în lung şi
în lat cuvânt peste pământ din mijlocul tău şi chem sub această viţă nouă neamurile spre lumina
Mea, spre învăţătura Mea, care mântuieşte. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica întâi a Postului Mare‚ a dreptei credinţe,
din 04-03-2012
***

Pace ție, poporul Meu! Am grăit cuvântul Meu cel de praznic de Florii, căci sunt Arhiereul
tău, iar tu ești biserica Mea. Peste șase zile cuvântul Meu va cuprinde în el praznicul Învierii Mele
și Mă voi da cu el celor ce Mă așteaptă să-l cobor pe el pe pământ la ei, căci cuvântul Meu îi învață
cu putere pe oameni, nu cum îi învață pe ei fariseii și cărturarii lor, preoții și arhiereii lor, și se va
ține după Mine norod mare în zilele ce vin, căci pe nicăieri nu va mai găsi omul intrarea la Domnul,
căci toate ușile spre Mine se închid de mâna omului antichrist și a slujitorilor lui, căci anti-
christ a păcălit cu fața lui vopsită tot neamul omenesc, dar acestui înșelător îi voi smulge Eu
masca și va fi văzut și va fi descoperit, și vor curge spre izvorul Meu atunci cei ce vor fi izbăviți,
și vor găsi mângâierea lor.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Domnului în Ierusalim; Duminica
Floriilor, din 08-04-2012
***

O, e gălăgie mare pe pământ pentru calea cu Dumnezeu a omului și nu este duhul proo-
rociei în biserică și nu este credință pentru aceasta. M-au părăsit toți peste tot și nu Mă mai
cunosc prin duhul cel lucrător din cer, care s-a stins de pe pământ din pricina duhului necredinței,
a duhului omului flămând după putere peste pământ. Vin și găsesc necredință și îngâmfare în om,
iar glasul Scripturilor nu mai este luat în seamă, căci omul s-a așezat Dumnezeu în locul Meu și a
căzut din Dumnezeu când el s-a voit așa, și a căzut ca Lucifer, care s-a voit mai mare ca Dumnezeu
și care M-a schimbat cu omul, de și-a pierdut strălucirea lui cea de la Mine și s-a făcut satană,
potrivnic lui Dumnezeu apoi.

Pe toate dă să le mai aibă omul, dar credință nu, iar bisericii îi trebuie credință și umi-
lință și pocăință și primire, căci unde este credință și viață Mie închinată, vin Eu și bat și intru și
aduc lumină în toate, aduc duhul proorociei și al descoperirii cea din cer și pot aceasta prin credința
și prin smerenia omului, iar altfel nu pot fi cu omul ca să-i dau lui.

Suflă Duhul Sfânt peste pământ și nu găsește loc de așezat, căci El lucrează mereu astăzi
ca să vestească pe om cum să lucreze pentru fiecare stare și lucrare, dar casa în care Eu trebuia
să lucrez pe pământ cu oamenii s-a făcut peșteră de tâlhari și nu știu oamenii unde se duc
când se duc la locul unde știu ei că e casa lui Dumnezeu. Cine să le spună lor ce înseamnă
Dumnezeu cu oamenii? Numai cei ce stau pe masa lor cu cartea credinței deschisă, numai aceia
mai știu să Mă cunoască și să Mă lase să lucrez și să cârmuiesc prin furtuni și să nu piară ei din
pricina îngâmfării și a tăierii Mele de la ei, din pricina necredinței lor în puterea și în lucrarea
Duhului Sfânt, Care vine la timp pe pământ, pentru că este Veghetorul.

119
Antichrist şi fiara apocaliptică

O, cine să-i spună turmei pribege că se stinge numele Meu de pe pământ ca să rămână
numele omului cel îngâmfat în dreptul lui Dumnezeu și al casei lui Dumnezeu, al turmei pribege
și fără de păstor peste ea? Lupii sunt lupi, nu sunt păstori, iar Păstorul Eu sunt, dar lupii M-au dat
în lături și s-au arătat ei și atât. Vin cu sfinții cei mari și le arăt peste tot ce este pe pământ sub
nume de biserică, le arăt ce a făcut antichrist și ce face încă pentru ca să stârpească numele Meu
de peste oameni și să fie el Dumnezeu în locul Meu și să tragă spre el turma. O, nu mai poate omul
îndrepta nimic din cele dărâmate, și iată-Mă cum vin, și noi le facem pe toate, căci Eu sunt înce-
putul și sfârșitul a toate, și încep un lucru nou, și el a dat muguri, dar trebuie să rostesc mereu peste
satana cuvânt ca să știe el că Eu sunt Dumnezeu și nu el, iar el este potrivnicul Meu, al puterii cea
de nebiruit între cer și pământ.

… Am în coborârea Mea pe cel binecredincios, pe arhiereul Meu cel plin de Duhul Ade-
vărului, pe Vasile cel Mare în cuvânt pentru Dumnezeu înaintea mai-marilor de pe pământ în vre-
mea sa. Vin sfinții cu Mine pe pământ cuvânt, că nu mai e pe pământ Duhul Adevărului, ci e duhul
omului și atât, dar vin Eu, Domnul, și duhul proorociei este mărturia Mea și lucrez cu el din cer și
de pe pământ și umblu cu el la cele stricate de om și strivite cu totul, și pe care Eu le făcusem ca
să fie. Lucrez cu sfinții Mei, cu martorii Mei cei credincioși, cu cei din cer, că pe pământ am numai
dușmani, numai lupi, și stau cu sfinții și cu cei credincioși ai Mei azi pe pământ și lucrez în duhul
adevărului peste toată minciuna de pe pământ, și am grădiniță de cuvânt și Mă fac carte în ea și
Mă împart cu ea spre știre ca să știe toți că Duhul Sfânt suflă acum peste pământ, căci Tatăl și Fiul
Îl trimite pe El la oameni spre luminarea lor.

O, arhiereule mare între cei drepți, slujitori ai Mei în cer, te așez în carte cu Mine cuvânt
ca să se mire mulți, iar cine se miră rămâne cu mirarea și atât, dar cei credincioși sunt martorii Mei
și ai Duhului Sfânt, Care a grăit și grăiește prin prooroci și este El până la sfârșitul timpului și
zidește biserica Mea, împărăția Mea, patria Mea cea pentru sfinți. Amin.

— O, e vremea să lucrezi Tu, Doamne Păstor, și să păstorești e vremea, căci oamenii au


stricat calea spre Tine pentru cei credincioși și au dat-o la o parte. Nu trebuie să mai întrebăm pe
nimeni dacă ei cred sau nu, ci trebuie să lucrăm din cer, Doamne. Pe pământ s-a amestecat totul,
că e la capăt de drum antichrist și se uită în Scripturi ca să-și împlinească după ele lucrarea sa și
îngâmfarea sa cât mai este vremea lui. A fost mult până a pătat totul, până a păcălit el în dreapta
și în stânga cu puterea lui, cu fața lui vopsită, cu care s-a suit sus de tot de dragul stăpânirii peste
tot pământul, și nu s-a găsit până acum nici un David ca să-l răpună pe acest uriaș, care batjoco-
rește fața lui Dumnezeu și scaunul slavei Lui cea de sus.

Le-ai spus acum două mii de ani la ucenici să nu numească ei pe nimeni tată pe pământ,
că numai Unul este Tată: Cel din ceruri, Doamne, și le-ai mai spus să nu cugete între ei ca să fie
vreunul dintre ei mai mare peste ei, ci să slujească unul altuia în iubire, unul mai mic decât celălalt
arătându-se, unul mai mult slujitor decât celălalt în slujirea cea pentru frați. Iată acum câtă ne-
bunie pe pământ! Era scris în Scripturi că va veni peste oameni acest negru întuneric, pe care
necredința l-a făcut, iar noi, sfinții Tăi, am proorocit mulți dintre noi vremea aceasta neagră că
va veni și că va strica și va călca în picioare toată via Ta. Era scris că vei veni și că vei găsi
necredință, și iată împlinirea, Doamne.

Voi, cei care v-ați pus mari peste oameni sub nume de păstori de la Dumnezeu, cine v-a
pus pe voi păstori? Duhul proorociei, duhul descoperirii trebuie să pună păstori peste biserica

120
Antichrist şi fiara apocaliptică

Mielului lui Dumnezeu. O, de ce ați dat deoparte glasul Duhului Sfânt și duhul descoperirii cea
de la Dumnezeu? Ați făcut aceasta ca să domniți voi, iar Lucifer trăiește în voi. O, ce veți răspunde
că v-ați făcut furi? Priviți în viața noastră, a slujitorilor de demult ai Domnului și rușinați-vă voi,
păstori plătiți, păstori năimiți ca să vindeți turma pe slava cea pentru voi de la ea. O, unde vă veți
băga apoi ca să nu vă găsească Domnul și să vă ceară răspuns pentru că I-ați răpit via și ați dat-
o trecătorilor și păgânilor ca s-o calce ei de tot? O, după ce ați călcat voi peste sfinți și peste
părinți, prin care Domnul Și-a întărit pe mărturia lor casa Sa și veghea Sa peste turmă, acum voi
v-ați dat duhului Babilonului, v-ați dat amestecării, și nu este nici unul între voi să rostească
mustrare vouă spre pocăință pentru strivirea voii Domnului, Căruia I-ați luat din mână cârma.
Eu am mustrat în față pe împărat când el s-a dat de partea rătăcitorilor credinței și ai răstălmă-
cirii adevărului, și nu m-am lăsat ca voi sub mâna vrăjmașă lui Dumnezeu de teama sceptrului
stăpânirii cea de pe pământ. Vă va cere Domnul răspuns, să știți aceasta! V-ați pus unii pe alții
păstori de turme și n-ați mai voit să auziți de la Duhul Sfânt, Care descoperă de la Dumnezeu voia
lui Dumnezeu! Ați acoperit adevărul, și veți da răspuns înaintea lui Dumnezeu. Acum nu vă este
teamă, dar vine pe pământ frica de Dumnezeu și veți îngheța de frică. O, pocăiți-vă! Părinții din
cer vă cer răspuns pentru cele stricate de voi și date la o parte pentru ca să vă îmbrățișați cu cei
păgâni și să vă jucați cu mântuirea oamenilor, închinându-vă în numele lor omului dornic de
putere, dornic să-L răstoarne pe Dumnezeu și să stea el în templul lui Dumnezeu drept Dumnezeu,
precum este scris că va face omul fărădelegii la sfârșit de timp. O, la ce vă folosește aceasta vouă?
Treziți-vă și ascultați de la Domnul, Care strigă în lung și în lat, cerându-vă să dați putregaiul în
lături, că vine ziua să vă înspăimântați mai rău ca Iuda, care pleca dintre ucenici și se ducea
mereu la Caiafa. Mereu, mereu el nu voia să știe ceilalți ucenici de cărările lui lăturalnice, dar
Domnul avea mereu vederea după el și l-a răbdat așa, ca să se împlinească cu el Scriptura vân-
zării Domnului, căci Iuda a umblat după ai lui prin lume, și făcea aceasta pe ascuns, până în ziua
când și-a dat pe față cu cine a umblat el, căci după ce a luat din cina Domnului cu ucenicii, a luat
puterea lui satana în el și L-a vândut pe Domnul, căci mânca din două părți și nu i-au spus lui
nimic cei ce L-au cumpărat pe Domnul de la el, nu i-au spus lui ce vor face cu Domnul Cel vândut
de el, ci numai apoi a văzut Iuda ce a ieșit din umbletul lui lăturalnic, și a spus el apoi: «Am
vândut sânge nevinovat», dar era prea târziu când a văzut, și a căzut peste el frică mare, dispe-
rarea cea mare.

Iată, nu aveți pe Domnul în voi și nu v-ați dat seama ce lucrare vă alegeți când v-ați ales
să fiți slujitori în dreptul lui Dumnezeu, iar eu, arhiereul Vasile, martor al Domnului de pe pământ
și până în cer, vă spun vouă că zadarnic vă hrăniți cu necredința. Este Dumnezeu și veți vedea că
este și vă va cuprinde frică mare și nu vă veți putea ascunde de ea, căci va veni din cer și va cădea
peste voi fără de veste frica de Dumnezeu, căci ați trădat pe Domnul. Trebuia să lăsați loc și la
un semn de întrebare, că iată, este Dumnezeu și vine cu suită de sfinți pe pământ cuvânt și-Și
cercetează via, căci ceasul bate venirea Lui, și El vine cuvântând și cercetând. Amin.

O, mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta cea mică, pe popo-


rul cuvântului Tău cel din neamul român, căci oamenii au călcat peste legea Ta, iar Tu vii și
cercetezi și lucrezi și o iei de la început și le faci pe toate noi, iarăși le faci, căci s-au stricat.

Ridică-te, popor credincios, și ceartă-l pe satana în numele Domnului Iisus Hristos, ca să-
și piardă puterea și să se supună, că eu am proorocit peste el cuvânt de certare, care trebuie să
se împlinească până la capăt, dar rostește tu aici peste pământ certare pentru satana și pentru toți
slujitorii lui, căci ei mi-au ascuns cartea mea și proorocia mea cea lăsată împotriva lui satana,

121
Antichrist şi fiara apocaliptică

dar la tine zilnic să se rostească ea spre pomenire și să poruncească ea în numele Duhului Sfânt
stricarea lucrării lui satana de pe pământ și din oameni și din toate cuiburile și ascunzișurile ei.
Amin.

Voi, slujitori ai altarului Domnului în mijlocul acestui popor cules de Domnul pentru slava
Sa cea de acum, aduceți Domnului rugăciuni pentru biruința Lui și certare peste satana în fiecare
zi, că la voi este tot timpul masă cu bucate curate pe ea, post de mâncăruri lumești, că Domnul v-
a cerut vouă să vă hrăniți cu hrană călugărească mereu și să fiți mereu pregătiți, zi de zi cu post
și cu rugăciune, și ați iubit așa și ați împlinit așa la cuvântul Domnului, căci soiul diavolilor care
mișună din cer și până pe pământ acum nu au teamă decât de cei credincioși, în post și în rugă-
ciune petrecând ei ziua și noaptea pentru venirea Domnului și pentru biruința Lui cea de la sfârșit
de timp, cea de acum. V-a cerut Domnul să vă hrăniți cu hrană călugărească mereu, iar voi ați
iubit așa și împliniți așa la cuvântul Domnului și sunteți ascultători Lui. V-a scos Domnul din
lume, ați ieșit din ea ca să fiți poporul Lui cel deoparte pus pentru slava Lui. Fiți cu inimă mare!
E Domnul cu voi întru venirea Sa, în toată slava Sa cea plină de cuvânt! Dați-I Lui putere să vină
și să zidească, să vină și să fie pe pământ Domnul! Amin.

Cetate cerească să ai cu ei, Doamne, pe pământ, că dorul nostru arde în cer după Scrip-
turile Tale așezate pe pământ până la cea din urmă Scriptură a împlinirilor Tale toate. O, dă-le
lor biruința cu Tine! Îngerii și sfinții să fie locuitori cu ei, și prin ei peste pământ lucrători, iar cei
ce nu iubesc pe Dumnezeu, să fie anatema, precum este scris, căci Domnul vine. Amin.

— Vă dau din bucuria Mea cu voi în mijlocul poporului cuvântului Meu, o, sfinți iubiți ai
Mei. Vremea este cu duhul întunericului peste ea, dar Noi avem casă pe pământ și Ne facem lumină
în ea și Ne împărțim și zidim biserica, așa cum sfinții Mei au zidit-o pe ea prin viața lor, prin
mărturia lor și prin duhul proorociei. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul tăierii împrejur cea după trup a Domnului
și sărbătoarea sfântului ierarh Vasile cel Mare, din 14-01-2012
***

O, popor ortodox, ia aminte la glasul Meu, care-ţi grăieşte în vreme de neveghe a ta pentru


credinţa ta, pentru biserica ta! Adu-ţi aminte de voievodul român Mircea cel Bătrân, care nu
s-a aplecat sultanului turcesc când acesta a venit să-i ceară lui Mircea îngenuncherea. Răs-
punde-i şi tu duşmanului antichrist când vine la tine să te despoaie de cămăşuţă şi să-ţi dea
el cămaşă roşie spre batjocura ta aşa cum Mi-au dat Mie mai-marii poporului Israel când
M-au dus spre batjocură şi spre răstignire ca să nu mai fiu; o, răspunde-i şi tu duşmanului
mântuirii tale, răspunde-i ca voievodul Mircea şi ai grijă să ştii să răspunzi în faţa celor ce vin să
te îngenuncheze şi scoală-te şi uită-te în sus la sfinţi şi la părinţi şi întreabă-i pe ei, ca să nu greşeşti
pentru credinţă, căci credinţa este însoţită de sfinţenie, şi numai sfinţii au credinţa bine aşezată în
ei şi descoperiri de la Domnul pentru calea ei. O, păstrează-ţi credinţa, păzeşte-ţi averea, popor
ortodox, şi nu te teme de cel îmbrăcat pe deasupra cu haina credinţei! Tu veghează cu sfinţii, care
s-au făcut ţie cunoscuţi prin faptele lor sfinte, că n-are cine te ajuta decât Domnul şi sfinţii Lui în
greaua încercare de azi a credinţei tale, popor ortodox! Îţi dau de ştire cu durere că tu eşti sub robie,
şi de multă vreme eşti aşa. Îţi fac cunoscut că răbdarea Mea este multă şi mare pentru învierea ta,
pentru izbăvirea ta de sub robie, numai să iei tu acum povaţa Mea peste tine. Ridică-te ca un
voievod, popor ortodox, şi scutură de pe tine robia şi ameninţarea duşmanului antichrist,
care te înfăşoară acum în haina lui cea roşie când Eu te cer cu cămăşuţă albă să stai înaintea

122
Antichrist şi fiara apocaliptică

Mea, că ea este haina slavei, nu cum te învaţă duşmanul Meu şi al tău, antichrist, de te-a făcut să-
ţi îmbraci în roşu căsuţa şi trupul şi toată orânduiala ta ca să te asemeni cu el la port şi la credinţă
apoi, căci credinţa lui este necredinţa în Mine şi lepădarea de Dumnezeu a lui şi a ta. O, nu căuta
să te înveţi să zici şi tu ca duşmanul care a rătăcit de pe cale şi care rătăceşte zicând: «Eu sunt al
lui Petru, eu al lui Pavel, eu al lui Apolo». O, nu aşa. Să nu zici şi tu: Eu sunt al lui Ioan, eu al lui
Vasilie, eu al lui Grigorie, sau al altui sfânt, sau, mai mult, al celor ce n-au fost sfinţi, ci să zici:
„Eu sunt al părinţilor cei sfinţi, care mă dau lui Dumnezeu prin învăţătura lor cea sfântă”, că dacă
nu vei asculta aşa, te vei pierde îţi zic, te va pierde dinaintea Mea duşmanul antichrist, care a
pătruns în casa ta cu orânduiala sa cu totul şi prin toate, căci tu n-ai vegheat să nu ţi se spargă casa,
şi ea ţi-a fost spartă, că antichrist nu vrea ca tu să fii mireasa Mea acum, la sfârşit de timp, iar
Eu vin la tine Mire, nu altfel vin, şi te găsesc logodită cu duşmanul Meu, care te-a robit ca să fii a
lui. O, lasă-Mă să te răscumpăr, că de aceea vin la tine în zilele acestea, popor ortodox! Caută,
popor iubit, să nu faci şi tu ca poporul Israel acum două mii de ani când Eu am venit de la Tatăl la
el, iar el M-a alungat!

O, neam român, veghează şi caută să vezi ce să faci ca să fii iarăşi Mie biserică după dreapta
credinţă, că biserica ta şi slujitorii ei sunt sub robie şi sunt uniţi cu duşmanii Mei şi ai ei. Îţi dau
putere să te trezeşti şi să veghezi şi să te uiţi bine spre cer şi să te întrebi cu sfinţii ce să faci ca să
nu piară viaţa ta. Întoarce-te la starea cea dintâi a bisericii Mele, întoarce-te la serbările
sfinţilor şi la mersul cel bine aşezat al bisericii, că nu e bună calea pe care tu ai apucat, ames-
tecând pe Domnul cu cei de neam străin, căci sfinţii te-au povăţuit sfânt, şi trebuie ascultare! Au
aşezat părinţii şi sfinţii în duminica întâi a Postului Mare pomenirea dreptei credinţe şi nu ştiu fiii
bisericii ce înseamnă dreapta credinţă. Ortodoxia înseamnă sfinţii părinţi, aceasta spun Eu,
Domnul, în zi de duminică a pomenirii dreptei credinţe, şi rabd cu durere trezirea ta la veghe,
o, turmă a neamului român! Întoarce-te la locul de unde ai căzut în rătăcire, întorce-te pe calea
istoriei sfinţilor şi caută să-ţi vezi greşeala şi scoală-te şi te scutură de ea şi aşează-ţi calea aşa cum
cere datina creştinească, şi nu cum vrei tu sau mai-marii de peste tine, uniţi cu antichrist împotriva
Mea şi a ta, căci aşa tu nu poţi fi a Mea, iar Eu voiesc să-Mi fii mireasă acum, la sfârşit de timp cu
întreg trupul tău sub crucea dreptei credinţe, că vin pe vatra ta, neam român, şi Mă fac în lung şi
în lat cuvânt peste pământ din mijlocul tău şi chem sub această viţă nouă neamurile spre lumina
Mea, spre învăţătura Mea, care mântuieşte. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica întâi a Postului Mare‚ a dreptei credinţe,
din 04-03-2012
***

Pace ție, poporul Meu! Am grăit cuvântul Meu cel de praznic de Florii, căci sunt Arhiereul
tău, iar tu ești biserica Mea. Peste șase zile cuvântul Meu va cuprinde în el praznicul Învierii Mele
și Mă voi da cu el celor ce Mă așteaptă să-l cobor pe el pe pământ la ei, căci cuvântul Meu îi învață
cu putere pe oameni, nu cum îi învață pe ei fariseii și cărturarii lor, preoții și arhiereii lor, și se va
ține după Mine norod mare în zilele ce vin, căci pe nicăieri nu va mai găsi omul intrarea la Domnul,
căci toate ușile spre Mine se închid de mâna omului antichrist și a slujitorilor lui, căci anti-
christ a păcălit cu fața lui vopsită tot neamul omenesc, dar acestui înșelător îi voi smulge Eu
masca și va fi văzut și va fi descoperit, și vor curge spre izvorul Meu atunci cei ce vor fi izbăviți,
și vor găsi mângâierea lor.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Domnului în Ierusalim; Duminica
Floriilor, din 08-04-2012
***

123
Antichrist şi fiara apocaliptică

Este scris în Scripturi despre o săptămână binecuvântată, despre un legământ încheiat la


mijlocul ei și despre un început iarăși apoi, pentru întregirea tainei acestei săptămâni apoi. În anul
1955 am așezat pe pământ începutul unei săptămâni de ani și am început atunci lucrarea de
trâmbițare a cuvântului Meu prin vasul Meu cel ales, care se cheamă trâmbița lui Dumnezeu și Mi-
am început trâmbițarea prin trâmbița Mea Verginica. Apoi ea după treizeci și cinci de ani a fost
pregătită să treacă la Mine între sfinți și a trecut, la mijlocul acestei vremi sfinte a trecut. Apoi M-
am pregătit cu mare taină și am lucrat tainic ca să închei un legământ nou, căci jertfa cea de-a
pururi și prinosul au fost călcate prin păcatul uriciunii pustiirii așezat în templul slujirii
celor sfinte, precum este scris, căci prințul lumii, antichrist, s-a sculat să dărâme de pe teme-
lia ei biserica cea din părinți și caută să-i facă sfârșitul, căci păcatul ei stă împotriva ei și s-a
umplut cupa lui, căci mai-marii bisericii s-au lepădat acum de cuvântul lui Dumnezeu, de
venirea Mea cea de azi cuvânt peste pământ, ba au dat să facă întuneric pentru calea cuvântului
Meu spre oameni și s-au ascuns, zic ei, dar Eu merg cu taina Mea înainte, și în taină merg, și-i
plâng pe toți cei ce se leapădă de Cel ce le grăiește din ceruri și strig după ei să-și întărească
credința și să n-o lepede, căci Mă țin după ei cu slava cuvântului Meu și îi ajung și le pedepsesc
necredința, care le atrage lor mânie din cer, după cum este scris.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului apostol Andrei‚ cel întâi chemat,
din 13-12-2012
***

O, neam român, ți-a dat Fiul Meu Hristos cuvânt peste tine. Înțelegi tu iubirea Mea? Îți fac
rugăminte sfântă Eu, Tatăl Savaot. Veghează, Tată, veghează cu trezie, că este în primejdie soarta
ta cea de azi și cea de mâine. Oștirile de sfinți și de îngeri sunt în luptă și în răbdare sfântă și în
veghe dumnezeiască pe vatra ta pentru soarta ta. Eu, Tatăl, Mă ridic de pe tronul slavei și stau cu
Fiul Meu Iisus Hristos în lucrare tainică peste tine ca să-ți gătim salvarea, o, țara Domnului. Tu ai
atâta bogăție de cuvânt coborât pe masa ta! Scoală-te și citește și te încălzește de dragostea
lui, că iată, n-ai ascultat în ziua (De alegeri parlamentare, n.r.) când toate oștirile cerești și înge-
rești au stat gata să te ajute, să te vegheze, să te insufle și să te ridici și să spui NU celor ce te-au
supus acum sub ei (A U.S.L.-ului format din PSD și PNL, n.r.) prin numărul celor ce au fost plătiți
să spună da și să cazi tu apoi sub stăpânirea fiilor trufiei și ai minciunii lor de peste tine, iar tu ai
stat acasă și n-ai ieșit la luptă și nu te-ai apărat, (Ieșind la vot, prezența la urne fiind de aprox.
42%, n.r.) iar oastea cea vrăjmașă și bine plătită împotriva ta s-a sculat și a făcut biruință pentru
cei ce s-au așezat peste tine acum. (USL-ul câștigând cu 70% din voturi, n.r.)

O, e jale între cei din cer de la neascultarea ta și se bucură duhul cel potrivnic Mie și ție de
le neveghea ta, de la somnul tău, și e grea acum lupta celor din cer pentru ocrotirea ta, popor român.
Așa pățea și poporul Israel. Îi făgăduiam mulțime de iubire și de slavă și-l rugam să urmeze după
cuvântul proorocilor, dar el se dădea la nepăsare și la idoli și părăsea ascultarea de Dumnezeu, și
a fost el părăsit de Domnul și numai o rămășiță a mai rămas din el adevărată.

O, voi, cei îndurerați acum în mijlocul neamului român, și care ați stat de veghe în toată
vremea cea rea până la ziua întrebării și ați povățuit poporul și i-ați dat să știe ce să facă și cum să
lucreze, o, chiar dacă el n-a ascultat de voi, cei curați cu inima pentru el, nu vă pierdeți nădejdea,
căci voi sunteți cu mult mai mulți decât cei puțini între voi care v-au dat vânzării și au primit
bani din mâna celor plini de bani și care pentru bani trăiesc și jefuiesc avutul celor suferinzi. O,
fiți plini de răbdare sfântă și de credință sfântă că Dumnezeu aduce dreptatea și lucrează

124
Antichrist şi fiara apocaliptică

pentru ea. Lucrați și voi lângă Noi, cei din cer, și vegheați cu lucrare văzută și știută a fi și grăită
peste neamul român și nu slăbiți pentru duhul dreptății, căci trebuie să propovăduim în cer și pe
pământ duhul iubirii de țară, țara venirii Fiului Meu cuvânt peste pământ acum, la sfârșit de timp.
Stați pe posturile de veghe și dați de gol lucrarea nelegiuirii, dar cu umilință să lucrați și cu milă
să vegheați, căci cei umiliți vor fi biruitori. Mă aplec cu cuvântul și vă rog cu umilință de Tată
ceresc, împodobiți-vă cu duhul rugăciunii spre Dumnezeu și cu zile de post și de jertfă înaintea Sa,
căci acest soi de vrăjmași nu cade decât în fața acestor arme cu putere prin ele însele, după cum
Fiul Meu Hristos a biruit tot așa duhul lumii când L-am lăsat să fie ispitit de acest diavol. O, lupta
nu este pierdută, ci mai degrabă sunt pierduți cei ce s-au înălțat acum unii pe alții pe scaune de
stăpânire peste acest neam, dar este scris despre cei ce se vor înălța că vor fi rușinați și smeriți
pentru duhul trufiei lor, căci cei fără Dumnezeu sunt nimic, sunt pentru tăiat, căci rodul lor este
otrăvitor, iar otrava usucă viața în care ea pătrunde.

O, Fiule Emanuel, am grăit lor, celor mari cu inima în neamul român și le-am dat nădejde
și duhul cunoașterii și al răbdării încă. Suntem cu sfinții la masă de cuvânt pe vatra neamului
român. Te mângâi, tată, Te mângâi, Fiule scump, că suferința Ne este mare, și sfântă Ne este
răbdarea. Să-i așteptăm pe cei treji pentru duhul dreptății în acest neam și să le dăm lor harul și
darul ca să facă ei lucrare de apostoli așa cum se mai poate și să ajute ei duhul neamului român și
vederea ochilor lui, care n-au vegheat în ziua când a fost nevoie de veghe ca să nu vină furul, dar
furul a venit și a căzut durerea peste cei curați cu inima, și este încă de răbdat și de vegheat și de
lucrat, și va veni curând-curând, încurcătură de limbi peste cei ce s-au sprijinit unii de alții
pentru câștigare de scaune dar care nu se iubesc nici măcar ca pe pământ, și se rabdă unii
pe alții pentru păruta lor slavă, pentru bolnava lor dorință de stăpânire, dar toate acestea sunt
veștede prin înșiși cei ce le lucrează, și este scris pe masa cea dinaintea tronului lui Dumnezeu
cuvânt rostit de gura celui ce se arată mare acum între cei ce au furat stăpânirea (Victor Ponta,
n.r.) și care a spus cu gura sa cuvântul Scripturii care spune că «cel ce ridică sabia, de sabie va
pieri», și așa va fi, precum Scriptura grăiește, și se va împlini acest cuvânt peste cei ce au ridicat
sabia lor și au tăiat cu ea tot rodul cel cu trudă îngrijit și au semănat mărăcini mulți în locul rodului
și dau aceștia să înăbușe sămânța cea curată, dar vine Domnul și va așeza dreptatea Sa, și va locui
ea pe acest loc sfințit prin cuvânt, vatra neamului român. Amin.

— O, Tatăl Meu Savaot, puterea Noastră este durerea. Ea are putere mare cât iubirea.
Cu ea vom semăna dreptatea și sămânța ei cea multă peste cei ce au nedreptățit neamul
român acum.

Sculați-vă voi toți, cei mari cu inima și cu înțelepciunea dreptății sfinte și nu stați din veghe,
căci Eu, Domnul, am privit la voi în toată vremea și mereu vă privesc și văd înțelepciunea în care
vă păstrați, căci voi sunteți dintre cei ce nu sugeți sânge, ci dați vlagă neamului român prin veghea
în care stați și grăiți prin ea. Iar această vampă, acest duh de femeie îmbrăcată în roșu și stând
călare pe fiară, (Puterea politică, n.r.) sugând ea sângele neamului român în numele lui ma-
mona, are scris în Scripturi blestemul de peste ea, iar banii ei asupra capului ei să cadă cu
tot cu prețul desfrânării ei, precum este scris despre fiara (Stăpânirea ce guvernează la un
moment dat, n.r.) cea de la sfârșit de timp și despre femeia (Biserica unui neam, n.r.) care stă
călare pe fiară și despre fărădelegea ei. (Înțelegere între mai marii bisericii de a sprijinii la
alegeri o anumită parte politică, pentru ca după ajungerea la putere, aceasta dă dea bani bisericii
din bugetul public, n.r.) Sunt Domnul Iisus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu Savaot, și acest
fel de sabie (Sabie de cuvânt, n.r.) este scrisă pentru vampa cea pitită acum sub stacojiul ei,

125
Antichrist şi fiara apocaliptică

înșelând ea neamurile pământului peste tot, și acest duh fălos ca al lui Goliat își va pierde
capul sub sabia sa, căci și-a zidit pe nisip. Amin.

… Acum fac cale sărbătorii sfinte pentru ierarhul Spiridon, cel plin de har, de mult, mult
har, căci în ziua aceasta sfinții și ceata arhiereilor din cer și de pe pământ au slujire și imn de laudă
pentru acest mare slujitor sărbătorit, care a păstrat lângă el în slujire oștirile îngerești și le-a dat lor
putere pe pământ cu harurile lor.

O, pace ție între sfinții cerului, slujitorule slăvit de Domnul pe pământ, căci ți-am dat har,
har peste har să iei și să arăți lucrările lui! Cei adevărați în slujire și în credincioșie au sărbă-
toare pentru tine în ziua aceasta, iar cei abătuți de la părinți și de la datinile sfinte (Biserica
Ortodoxă Română și Biserica Catolică, n.r.) se laudă că sărbătoresc nașterea Domnului, nașterea
Mea cea de acum două mii de ani, dar vai de sărbătoarea lor, căci este slujire la idolii lor, și nu mai
este la locul ei această sărbătoare, pe care Eu și sfinții Mei am păstrat-o la locul ei, și vine apoi
praznicul Nașterii Mele pe pământ și Mă voi face cuvânt de naștere în ziua aceea, zi mutată de
la locul ei de slujitorii lui antichrist, cel mereu descoperit și arătat cu degetul că este vrăjmaș
adevărat și nu slujitor adevărat așa cum lumea îl crede și îl slăvește când îl vede îmbrăcat în
haină de sfânt.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Spiridon‚ făcătorul de
minuni, din 25-12-2012
***

O, neam român, mai este alt neam şi alt tărâm pe pământ unde vin Eu cuvânt şi Duh mân-
gâietor aşa cum vin acum pe vatra ta cu slava Mea cea de la Tatăl? O, Eu sunt Cel ce sunt. Ţie îţi
spun, neam român, Eu sunt Cel ce sunt! Sunt Cel ce am strălucit pe munte înaintea ucenicilor
mărturisitori, şi sunt Cel ce de pe munte M-am înălţat pe norul slavei Domnului, după ce Mi-am
povăţuit ucenicii trimiţându-i peste pământ cu vestea lucrului Meu cu ei timp de trei ani şi jumă-
tate, până ce M-am suit la Tatăl în ziua înălţării Mele la ceruri. O, cum să fac să te trezesc? Am în
mijlocul tău un popor mărturisitor slavei cuvântului Meu coborât pe vatra ta acum, la sfârşit de
timp. Îl trimit cu trimiterea Mea ca pe un martor al zilelor de acum ca să-Mi vestească de la margini
la margini cuvântul. Nu i-a mai rămas neamului omenesc decât să încerce fericirea cu Mine, după
ce totul a încercat între pământ şi cer vreme de şapte mii de ani, că a încercat minciuna în toate
felurile ei bietul de om şi s-a minţit om pe om şapte mii de ani. O, ajunge, omule! Ajunge, omule,
ajunge! Încearcă şi cu Dumnezeu, dar după voia Lui, nu după voia ta, că după voia ta ţi-ai făcut
mereu voia înaintea Mea căutându-Mă ca să-ţi fac voia, dar voia Mea este scrisă pe piatră cu foc,
cu degetul lui Dumnezeu, şi nu seamănă voia Mea cu voia ta. Voia Mea este sfinţenia ta. Eu cu
ea am biruit lumea şi pe stăpânitorul ei, şi nici tu nu vei putea birui altfel, o, omule ostenit. Acum
două mii de ani am spus: «Acum stăpânitorul acestei lumi a fost judecat», şi M-am lăsat apoi
spre moarte pe cruce, dat la moarte de stăpânitorul acestei lumi, de poporul în mijlocul căruia
M-am arătat Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, numai că el n-a voit să fie alt stăpân
peste lume în afară de el, de cel împuternicit de Mine să-Mi fie Mie popor între toate neamurile de
pe pământ. Dar dacă el n-a voit să facă voia Mea, a fost judecat acest popor când Eu am biruit
asupra lui prin moartea şi prin învierea Mea, şi apoi prin ridicarea Mea pe tron lângă Tatăl, de-a
dreapta Tatălui, după ce am biruit cel din urmă vrăjmaş: moartea.

Mă voi înălţa cu tine deasupra tuturor înălţimilor omeneşti şi Mă voi slăvi din tine peste
neamuri pe pământ, o, ţara Mea cea de azi, ţara venirii Mele a doua oară pe pământ, iar tu, neam

126
Antichrist şi fiara apocaliptică

român, va fi să crezi atunci că numai sfinţenia avea omul s-o lucreze, şi nu carnea, căci omul
mănâncă numai carne, mănâncă şi când posteşte de mâncare de carne, mănâncă şi atunci
carne, căci mănâncă cu pofta trupului, mănâncă poftă trupească din carnea sa şi din carnea
altui om, şi mănâncă omul şi cu trupul, şi cu duhul şi cu sufletul, mănâncă numai carne şi
numai duh de carne, şi nu are cine să-l oprească de la această neascultare, dar Eu vin şi îl învăţ
pe om, că n-are cine să mai vină după Mine ca să-l înveţe pe om, căci stăpânitorul acestei lumi
stă peste toate neamurile de pe pământ, stă împotriva Mea şi stăpâneşte peste om şi îl supune,
dar Eu, Domnul, îi voi arăta curând, curând iarăşi judecata lui, când va vedea cu ochii mari
şi cu spaimă multă lucrarea pe care în ascuns a lucrat-o prin toţi supuşii ca să-l despartă pe
om de Dumnezeu, după ce L-a răstignit pe Dumnezeu pentru ca să-şi aibă el scaun pe pământ
peste om, el şi numai el, iar omul să nu mai ştie că Dumnezeul Cel adevărat este Domnul.

Mă voi înălţa cu slavă mare prin lucrarea cuvântului Meu din mijlocul neamului român şi
voi rosti de pe acest munte de cuvânt şi voi spune stăpânitorului acestei lumi: Sfârşitu-s-au
toate, toate ale tale, ca să fiu apoi numai Eu, Domnul, Eu şi cei asemenea Mie. Amin.

Iar celor credincioşi cuvântului venirii Mele pe pământ acum, le voi scrie pe frunte nume
nou, de Mă vor asculta aşa cum a ascultat de proorocul Ieremia ucenicul său, de care a fost ascunsă
căderea împăraţilor lumii, şi vor sta cei credincioşi şi ascultători înaintea Mea, înaintea Împăratului
slavei pe munte înalt, spre care vor privi toate neamurile pământului şi vor căuta spre slava Mea
şi spre învăţătura Mea, învăţătura sfinţeniei, după care omul va căuta când nu va mai putea nici o
altă putere între pământ şi cer. Amin.

În zi de praznic de înălţare a Mea la Tatăl am aşezat în cartea Mea cea de azi învăţătură de
credinţă pentru venirea Duhului Sfânt Mângâietorul peste cei credincioşi şi ascultători, şi am de o
parte şi de alta a Mea pe cei ce Mă mărturisesc Cuvântul lui Dumnezeu peste pământ, de pe munte
înalt cuvântând, de pe tron de cuvânt Eu Însumi mărturisindu-Mă că Eu sunt Cel ce sunt. Amin,
amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării Domnului, din 13-06-2013
***

Dau de veste prin glasul Meu bisericii neamului român că acum douăzeci și doi de ani a
făcut cerul sărbătoare de biruință pe pământ pe vatra acestui neam. Eu, Domnul Iisus Hristos, cu
mare sobor de sfinți și de îngeri și de arhierei din cer și de pe pământ, am așezat cu putere de sus
piatră de temelie, și pe ea scaunul de judecată, și pe scaun cuvântul Meu peste pământ, care se face
carte scrisă pe dinăuntru și pe dinafară, căci ea se împarte în părți și nu se desparte, căci Eu sunt
cartea, cuvântul Meu este ea, și sunt împlinitor prin cuvânt. Amin.

Sunt cu plânsul pe obraz și Mă fac cuvânt de aducere aminte a acestei zile, când după
șaptezeci de ani de furt de cele sfinte, Eu, Domnul, am biruit acum douăzeci și doi de ani și am
așezat pe vatra neamului român începutul reparării celor stricate de duhul lui satana, care s-a băgat
în loc numit sfânt și a dereticat el după planul lui întunecat mersul datinilor sfinte. Furt de cele
sfinte s-a numit, și uriciunea pustiirii s-a numit lucrarea lui satana acum nouăzeci de ani
peste biserica neamului român, lovită din plin, și cel mai greu între biserici lovită atunci de
duhul lui satana. (Când a trecut sărbătorile pe ritul nou, n.r.) A venit ceata lui satana și s-a înțeles
cu mai-marii bisericii acestui neam și s-au strămutat atunci de la locul lor datinile sfinte și au plâns
înțelepții și creștinii neamului român și s-au îndurerat adânc de rătăcirea mai-marilor bisericii de

127
Antichrist şi fiara apocaliptică

atunci, care au încălcat poruncile sfinților, așa cum și azi le încalcă, și rătăcirea este mare, cu
fiecare zi mai mare și mai mare, căci este scris să se umple cupa fărădelegii până se va vărsa ea
peste cei ce o tot umplu pe ea.

Iar bisericii acestui neam, care nu dă să iasă de sub anatemă, Eu, Domnul, îi grăiesc așa:
O, am voit prin duhul proorociei, prin graiul gurii Mele să te călăuzesc pe cale cu Mine, dar tu te-
ai desfrânat cu toți trecătorii și ai stat cu ei la masă pe munte înalt și le-ai dat binețe. O, ce răspuns
vei da sfinților și părinților, prin care ți-am lăsat scris ce să faci și ce să nu calci în picioare? O, am
voit prin acest cuvânt trimis spre tine de atâta vreme, am voit să te trezesc și să stau la veghe pentru
tine, și să stai și tu cu Mine la veghe, o, biserică a neamului român! O, cât bine am dat să-ți aduc,
dar am rămas cu el la ușă, căci îngâmfarea ta nu te-a lăsat să-Mi deschizi și să Mă primești să intru
pe ușa din față, nu pe cea din spate la tine ca să-ți dau cuvântul Meu cel pentru veghea Mea peste
tine și să vadă satana că Eu sunt Păstorul tău și să se depărteze el de turma cea cu Păstor peste ea,
dar nepăsarea ta de viața ta cea veșnică este mare, și de aceea poate asupra ta satana sub haina lui
de miel. Eu însă mereu, mereu trimit la tine cuvântul Meu când el coboară să se așeze în cartea sa
ca să-Mi călăuzesc și să-Mi cresc cu el un popor deosebit de duhul lumii, popor de ucenici, de
învățători din partea Mea peste oameni, că nu mai au învățători de la Mine oamenii, căci cei care
sunt învață în școlile lumii și sunt acestea școli potrivnice lui Dumnezeu.

O, biserică a neamului român, n-ai voit să-Mi fii Mie cale spre oameni. N-ai voit să Mă dai
pe Mine Învățător peste cei fără de creștere din cer peste ei. O, câtă slavă ai fi avut, o, câtă! Nimeni
n-ar fi fost să-ți treacă pe dinainte dacă duhul tău era una cu Duhul Meu, cu duhul acestui cuvânt
de înviere și de viață veșnică în el, și am fi înviat din păcat omul, Eu și cu tine, dar ți-a fost rușine
să faci aceasta, și nu ți-a fost rușine să deschizi străinilor de Dumnezeu și de tine, care vin și tot
vin, dar nu vin să se unească cu tine, ci să te unești tu cu ei (Cu Biserica Catolică, n.r.) și să-ți
pătezi rochița și să-ți rupi bucăți crișma, fașa de botez, pe care nu știi să ți-o mai porți peste cămă-
șuța de la botez ca să rămâi pruncă pentru împărăția Mea și să nu crești fără povață și să nu te dai
spre desfrânare ca să te lași pețită de dumnezei străini de viață din cer. O, ai ieșit din fașă și ai
crescut și n-ai mai ascultat de sfinți și de părinți, care ți-au lăsat predanii ca să nu le calci, și nu
mai știi să-ți păstrezi cămășuța de botez și fașa de peste ea, crișma care te ține strâns de Mine ca
să crești drept, ca să fii biserică dreaptă, nu să-ți schimbi calea și mersul tău, așa cum tu ai făcut și
faci. (De a schimba praznicul Nașterii Domnului - Paștele - pe ritul catolic, n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea de 22 de ani de la punerea pietrei de
temelie a Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim, din 22-07-2013
***

O, fii ai oamenilor, nu luați de la voi pe Fiul lui Dumnezeu, ci luați-L din cer, din venirea
Lui cuvânt peste pământ, că vă ies în întâmpinare ca să nu vă rătăciți pe voi înșivă neștiind cum
să-L cunoașteți pe Domnul și luând din voi fără să fiți povățuiți de sus pentru aceasta.

O, e mare primejdie aceasta peste pământ și peste om. Nu știu oamenii care-L caută pe
Dumnezeu, nu știu de unde să ia și să aibă pe Domnul. O mulțime de obiceiuri strâmbe s-au ivit
în calea oamenilor spre ispitirea și spre rătăcirea și mai mare a lor, față de calea Domnului cu omul.
Eram în mijlocul poporului Israel acum două mii de ani și grăiam celor credincioși și celor necre-
dincioși și le spuneam celor fățarnici care se bizuiau pe Moise: «Eu slavă de la oameni nu pri-
mesc, dar v-am cunoscut că n-aveți în voi dragostea de Dumnezeu, căci dacă ați fi crezut pe
Moise M-ați fi crezut și pe Mine, căci el despre Mine a scris, iar dacă în scrisele lui nu credeți,

128
Antichrist şi fiara apocaliptică

în cuvintele Mele cum veți crede? Și iată, are cine să vă învinuiască: Moise, în care voi v-ați pus
nădejdea», și le-am mai spus lor: «Eu am venit în numele Tatălui Meu, și voi nu Mă primiți, și
dacă va veni un altul în numele său, pe acela îl veți primi».

O, l-au primit și îl vor primi mulțime de suflete pe antichrist, care vine în numele său,
care dă să șteargă urmele și numele Meu de pe pământ și din oameni, și acela vine în numele său
și nu vine în numele Tatălui Meu așa cum am venit Eu și așa cum vin și azi. O, e ușor de cunoscut
acest vrăjmaș, căci Eu i-am învățat de atunci și până azi pe oameni și, iată, și azi spun tuturor celor
ce vor vrea să nu se lase amăgiți, și le spun: «îi veți cunoaște după roadele lor, căci pomul bun
nu poate face roade rele și nici pomul rău roade bune».

O, trebuie tot timpul învățătură ca în cer peste cei credincioși, iar ei să fie cuminți și să
mănânce de pe masa lor, căci vremea este cu multă minciună prin cei ce sunt fiii minciunii, fiii lui
antichrist, împăratul acestui veac trecător. O, fericiți sunt cei ce rămân în cuvântul Meu, care îi
poartă pe ei spre cer, spre împărăția cea de sus, și iată, am grăit în ziua aceasta și am lăsat învățătură
pentru pază sfântă, pentru smerenie sfântă, ca nu cumva duhul rătăcitor de om să aibă putere să
lucreze peste om împotriva lui Dumnezeu înăuntrul omului.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica vameșului și a fariseului, din 09-02-2014
***

Mai întâi grăiesc ție, poporul Meu, despre durerea de peste pământul și neamul român, că
Eu, Domnul, am lucrarea cuvântului Meu în mijlocul lui și dau să-Mi ocrotesc acest pământ. Omul
însă cheamă mânia, își face rost de vină grea, iar vina atrage pedeapsa, că iată, în biserici și pe cale
e totul roșu, (Referire la propaganda electorală la alegerile euro-parlamentare, făcută în biserici
pentru Partidul Social Democrat, fost Comunist, acum la guvernare, a cărui siglă este roșie cu
trei trandafiri, n.r.) e pecetea lui antichrist, cel ce batjocorește cu lucrarea sa cerul și pământul și
omul, căci roșul este semnul lui, roșu peste tot, precum este scris despre cel ce s-a născut roșu
peste tot, despre Edom, cel ce lucrează împotriva credinței, împotriva lui Dumnezeu.

Iar Eu, Domnul, dau de știre neamului român să-și curețe și să nu-și îmbrace biseri-
cile și locuințele cu roșu, că atrage aceasta mânia Mea asupra semnului lui antichrist, omul
fărădelegii, și asupra ascultătorilor lui, care cer mânie pe pământ prin neascultarea de Dum-
nezeu. Iată-i pe cei trufași în neamul român, (PSD-ul, n.r.) au umplut țara de culoarea cea bleste-
mată, de roșu, iar aceștia sunt vrăjmași, nu sunt fii, și sunt cei ce vor să stingă pacea, căci mintea
lor este numai la ei înșiși, numai să-și strângă slavă, și apoi bogăție pentru ei. O, nu sunt aceștia
binefăcătorii neamului român, ci sunt ei cei ce dau să urgisească această țară.

Să se audă în locașurile de biserici cuvântul Meu și să se scoată veșmântul roșu de


peste tot, căci atrage mânie acest semn, atrage blestem, și vine mânia peste tot pe unde gă-
sește roșu, iar Eu, Domnul, am vestit aceasta peste pământ, și iar vestesc și spun: Roșu este
culoarea și semnul lui antichrist, omul fărădelegii, omul care M-a îmbrăcat pe Mine acum
două mii de ani în hlamidă de ocară, nu cum spun oamenii că roșu este culoarea împără-
tească. Da, este roșu culoarea împăraților, dar al celor de pe pământ, care iubesc slava deșartă și
vremelnicia și semeția și neumilința, iar albul este culoarea Domnului, Omul suferinței, și culoarea
sfinților Lui în cer și pe pământ. Cel ce a făcut lumina este El. Când El coboară pe pământ lumina
Sa și cuvântul Său, este binecuvântare pe pământ, iar când coboară mânia Sa se face roșu pământul,
se fac apele roșii, vine prăpăd și vine suferință peste cei ce nu ascultă de Domnul.

129
Antichrist şi fiara apocaliptică

O, popor român, ascultă glasul Meu de peste tine! Dacă voiești binecuvântare și ocro-
tire de la Dumnezeu, nu mai umbla să împodobești cu roșu pământul și biserica și casa ta și
trupul tău, că acest semn atrage blestemul, care biciuește peste tot, căci răul la rău trage,
precum este scris.

O, neam român, nu te juca cu soarta ta cea de azi şi cea de mâine şi cea de apoi, după ce
Domnul va împărăţi peste tot! O, nu te juca, popor român! Eu, Domnul, te îndemn aceasta. Aruncă
semnul cel cu roşu de pe vatra ta, ca să nu mai tragă la tine prăpădul, iar dacă nu poţi să
crezi ce-ţi spun, fă ascultare de cuvântul cu care te povăţuiesc acum şi vei vedea adevărul
cuvântului Meu, vei vedea pe vrăjmaşii dinăuntru şi din afară căzând cu zgomot ca să nu-ţi
facă rău, ca să nu te tragă la pierzare când tu nu veghezi. Iar dacă nu vei asculta, Eu, Domnul,
voi lucra cu pasul Meu şi cu oştirile cereşti de sfinţi ai acestui neam şi voi curăţi de minciună şi de
omul fărădelegii vatra neamului român, pe care voiesc să pregătesc vreme de serbare cerească, de
minune nemaiauzită până acum, şi vine aceasta pe vatra neamului român, căci Tatăl aici M-a trimis
să vin, şi aici am aşezat izvorul cuvântului Meu, care curge acum, la sfârşit, peste pământ pentru
înviere şi pentru viaţă, izvorul vieţii peste oameni.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a cincea după Paști‚ a Samarinencei, din
18-05-2014
***

O, neam român, te-a ales Tatăl dintre popoare ca să sălăşluiască Dumnezeu în tine cu
venirea Sa pe pământ cuvânt acum, la sfârşit de timp. O, neam ales pentru venirea Domnului
pe pământ acum, iată, ai alegere aparte, după voia lui Dumnezeu. În tine face Domnul voia Sa, şi
cu ea răstoarnă voia omului ca să se împlinească voia Domnului. Amin.

O, mama Mea Fecioară, avem de grăit neamului român în ziua ta de praznic, căci avem de
lucrat aici în zilele acestea voia Domnului. E mult păcat pe pământ peste tot, mamă. E mult păcatul
şi aici, pe vatra neamului român. Cel mai de căpătâi păcat între păcate este îngâmfarea omului,
mamă. De la acest păcat se desparte de Dumnezeu omul şi dă să-şi facă el voia sa, mamă. O, câtă
orânduială sfântă avem de aşezat Noi pe acest pământ ales de Tatăl pentru venirea Mea cea de azi
cu sfinţii şi cu îngerii, precum este scris să vin, mamă. O, nu ştiu oamenii de pe această vatră, nu
ştiu ei voia Domnului cu această ţară, dar Noi o ştim, mamă, şi este scrisă în Scripturi, iar dacă
este scrisă trebuie să se împlinească, fiindcă aşa este scris. Taina şi lucrarea ţării strălucirii avem
Noi de lucrat şi de aşezat pe această vatră şi aici trebuie să-şi afle înfrângerea vrăjmaşul Meu
antichrist şi toate slugile lui, căci aşa este scris.

O, avem acum de răsturnat voia omului cel trufaş şi a toate slugile lui, mamă. Lucrare
amănunţită trebuie să lucrăm, căci omul cel potrivnic cerului pe pământ, dă să lucreze acum chiar
şi prin biserică păcăleala pe care o are el în sânge pentru propăşirea lui pe scaun înalt, (Referire la
înțelegerea ca biserica să-l sprijine pe Victor Ponta la alegerile prezidențiale de la sfârșitul aces-
tui an, președintele partidului de stânga, unul din capetele fiarei roșii, n.r.) şi duhul minciunii este
lucrarea lui, mamă, dar Noi, împreună cu poporul cuvântului Meu stăm cu veghe şi cu rugăciune
înaintea Tatălui cerurilor ca să biruiască Domnul şi nu omul acest timp greu, că vreme de încercare
este acum peste neamul român, mamă.

130
Antichrist şi fiara apocaliptică

… — O, neam român, veghează şi te scoală la veghe sfântă, căci cei din cer sunt la veghe
mare peste tine acum, în vreme de cumpănă peste tine. Duhul Sfânt te va umbri şi puterea Celui
Preaînalt te va călăuzi ca să faci tu voia Lui acum, spre salvarea ta cea de azi şi cea de mâine,
căci împărăţia lui roşu dă să te cuprindă şi-şi flutură steagurile roşii deasupra capului tău, dar tu
nu uita din ce strâmtorare te-a scos Domnul, (La revoluție de sub dictatura comunistă, n.r.) o, nu
uita, ca nu cumva să te laşi înşelată, ţară a Fiului meu Iisus Hristos, ţară a Domnului acum, la
sfârşit de timp. Iată, roşul este vrăjmaş, după cum ţi-a spus ţie Domnul şi ţi-a spus să nu iubeşti,
să nu porţi culoarea cea roşie, că la roşu trage blestemul, trage vrăjmaşul tău.

Vai de locaşurile de biserici care sunt îmbrăcate în roşu, că iată-le cum sunt, şi cine trage
la ele! Haina Domnului este albă, este sfântă, este curată, iar hlamida roşie este haina vrăjmaşului
Domnului, şi cu ea a fost Fiul meu Hristos batjocorit de mai-marii vremii. Dar tu îmbracă-te în
alb, popor român, şi fii veghetor ziua şi noaptea pentru cămăşuţa ta, că iată, ţi-a furat omul roşu
semnul poporului tău, cămăşuţa românească, şi aşa ştie să te păcălească hoţul cel roşu, dar el
este hoţul, nu este fratele tău, o, nu.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Naşterii Maicii Domnului, din 21-09-2014
***

Eu, Domnul, am plan ceresc în mână, și după el lucrez, iar tu, țara Mea cea de azi, ești
scrisă la Tatăl să fii slava popoarelor și lumină lor, și ești făgăduită de Tatăl să fii munte sfânt,
spre care să se îndrepte popoarele și limbile ca să ia lumina Mea, cuvântul Meu din mijlocul tău,
și care aduce izbăvire și iubire pe pământ.

O, neam român, balaurul cu șapte capete și cu zece coarne nu se dă ușor răpus, dar
puterea Mea îl va birui pe el, precum este scris. Lucrarea lui antichrist dă să te cuprindă sub
ea ca să nu mai ai tu pe Dumnezeu de tată, neam român, dar Eu, Domnul, voi triumfa peste orice
putere vrăjmașă care stă în calea slavei Mele ca să-l dezbrace pe om de Dumnezeu, de Făcătorul
cerului și al pământului și al omului, iar tu scoală-te lângă Mine, neam român, sculați-vă, fii ro-
mâni, ca să biruim cu puterea Tatălui, iar această putere este în cuvântul Meu de peste voi, fiilor.
Luați putere din cuvântul Meu, o, fiilor, căci Dumnezeu este cu voi pe pământ prin cuvânt, și are
istorie scrisă pe vatra voastră acum, în acest timp.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Înălţării Domnului, din 21-05-2015
***

O, nu vă mâniați voi, cei care ziceți că sunteți mari slujitori la altare spre Domnul. O, nu
vă ia nimeni împărăția voastră. Ea nu seamănă cu împărăția Mea, de vreme ce voi nu semănați
a fi oamenii lui Dumnezeu, căci Eu am fost sărac și disprețuit și smerit, iar voi sunteți bogați și
slăviți de oameni și mândri de trufia din voi, și iată, nu semănați cu Dumnezeu. O, nu vă speriați!
Zadarnic vă tulburați și faceți valuri. Uitați-vă la iubirea și la mersul cel cuminte și frumos al fiilor
cuvântului Meu de azi și nu-i mai împungeți așa cum știți voi să împungeți și să înțepați ca să dați
afară pe cei ce nu seamănă cu voi. O, ce slăviți ați fi fost voi dacă ați fi primit cuvântul Meu, cu
care vin și mângâi și înviez omul și îl învăț și pe el calea cea curată pentru mers! O, ce rău vă stă
când stați la pândă ca să disprețuiți și să amenințați apoi pe cei ce se apleacă să ia din gura Mea
iubire și cuvânt! Eu însă le spun celor asupriți de voi pe față și pe furiș, scoțându-i de lângă voi, și
le spun lor așa:

131
Antichrist şi fiara apocaliptică

O, nu vă întristați voi, cei îmbrânciți, cei mustrați de cei mari, care stau deasupra voastră
să vă țină robi măririi lor. Domnul vă pune la adăpost de vreme rea, iar voi bucurați-vă! O, câtă
cruzime în inimile lor! Ce mari se simt și se cred acești prigonitori! O, vai de mărirea lor! Sunt
neputincioși, de vreme ce se tem și-și apără așa împărăția lor. Eu, Domnul, nici atunci, nici acum
n-am fost primit de arhierei, iar Iuda cel folosit de ei atunci a văzut doar la sfârșit cât s-a păcălit,
și apoi a strigat și a spus acestora adevărul zicând: «Am vândut sânge nevinovat!», dar arhiereilor
nu le-a păsat de el și i-au spus: «Ce ne pasă nouă? Treaba ta!». Iuda însă le-a dat banii înapoi, și
au rămas ei și cu banii cu care L-au plătit pe Domnul spre cumpărare, și tot ei i-au folosit. Iar voi
nu vă lăsați prinși în cursa înșelării, căci arhiereii de azi sunt aproape toți ca și cei de atunci, și
vai celor ce dintre slujitorii de altare se lasă păcăliți și folosiți, crezând în puterea peste lume a
arhiereilor vremilor!

Voi, slujitori la altare, fugiți de iubirea de bani și de măriri! Nu vă încântați cu banul


și cu funcții în biserică. Eu sunt pilda voastră, și după Mine să vă luați, ca să simțiți că sunteți
slujitorii lui Dumnezeu. O slugă a lui Dumnezeu nu se aseamănă cu ceea ce fac oamenii bisericii,
care, iată-i, sunt gata și în stare să răstoarne și să ducă la fund corabia, biserica cea de două mii de
ani, care a răbdat și nu s-a amestecat cu cele străine de legea cea din cer peste ea.

O, vine dărâmarea, și nu zidirea credinței, căci vine și se arată amestecare mare, și


nu e de la Dumnezeu și de la sfinți aceasta, ci este de la antichrist, despre care este scris că
va să înconjoare cetatea sfinților, biserica lui Hristos, dar Eu rostesc cuvânt și spun: Cine e
de pierit, să piară, iar cei credincioși să nu se teamă! Nu e de la Dumnezeu această unire, ci
este lucrarea lui antichrist, cea cu fața ascunsă sub cămașă de biserica lui Hristos, ca și acum
două mi de ani.

Întăresc cuvântul și spun: Nu oamenii, ci sfinții vor lucra pe pământ pentru biserica
Mea, iar când Gog și Magog ar da să înconjoare cetatea sfinților, foc din cer se va pogorî, foc și
pucioasă vor lucra, și planul lui antichrist va fi mistuit cu tot cu îngerii lui, iar Eu, Domnul, voi sta
pe scaun alb și voi deschide cărțile, și voi deschide și cartea aceasta, și toată lucrarea Mea se va
afla, ca și cea a oamenilor vrăjmași, iar Eu voi sta pe munte înalt cu mireasa Mea, precum este
scris, și numele Meu cel nou se va chema Cuvântul lui Dumnezeu. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfântului Ioan Botezătorul, din 20-01-2016
***

O, pace ție, cetatea Mea de azi, Ierusalime nou! Scris este că voi zidi din nou Ierusalimul
ca să am și azi unde să intru când vin pe cai albi cu sfinții și îmbrăcați cu cămășuță de in, toți la
fel, precum este scris în Scripturi despre venirea Mea cu oștirile cerești și că din gura Mea iese
sabie ascuțită ca să lovesc cu ea neamurile și să le cârmuiesc cu toiag de fier, iar numele Meu se
cheamă Cuvântul lui Dumnezeu, (Apoc: 19/13) precum este scris, și nu ies cu nimic din Scripturi
dacă așa Îmi este lucrarea sau dacă ar vrea cineva să Mă judece după lege.

Vin la tine cuvânt, neam român, și te păstoresc în vreme de furtună, că văd lupi pândind
din ascunzișul lor ca să te despoaie de datini și de credință și de binecuvântarea Mea și a sfinților
Mei. Iată, stau de veghe peste tine cu sfinții și cu părinții cei din cer și te povățuim să veghezi și
tu și să crezi că e vreme de furtună peste tine, și nu mai ai păstori cu milă de tine ca să nu te pierzi
pe cale și ca să-ți întărească ei calea cu Dumnezeu, și calea lui Dumnezeu cu tine, că iată cât de
mari s-au așezat mai-marii de peste tine în nume de biserică a lui Hristos și cum te conduc

132
Antichrist şi fiara apocaliptică

ei în brațele vrăjmașului Meu și al tău, antichrist, despre care scrie în Scripturi cum va veni
și cum îi va fi lucrarea sa cea ascunsă de mintea omului de rând, dar vin Eu și-i dau de gol
învelitoarea cea de deasupra și-ți spun că este învelit în haină de biserică și că este lup, și nu
păstor, iar Eu, Domnul, te scol la veghe în miez de întuneric și te deprind cu înțelepciunea cea de
sus, că nu se mai găsește înțelepciune bună pe pământ, că pe pământ totul s-a amestecat, și e numai
minciuna față în față cu omul și nu se mai cunoaște binele din rău și este nevoie de Dumnezeu cu
oamenii pe pământ, ca nu cumva să-și facă blestemul cale din pricina mai-marilor bisericii,
care se apleacă prea mult dușmanului antichrist, și dau să strice datinile sfinte, lăsate de
sfinții părinți ca să fie ținute și păstrate la locul lor în cartea calendarului neamului crești-
nesc, cel mai mare neam de pe pământ. O, nu e neam mai mare și mai puternic între pământ și
cer ca și neamul lui Hristos, neamul creștinesc, neamul care ține cerul pe pământ, și pe Dumnezeu
între oameni, că le-am spus celor credincioși acum două mii de ani: «Voi fi cu voi până la sfârșitul
timpului».

O, veghează cu mare trezie, neam român, neam creștin, că vrea antichrist să răs-
toarne tot ce a mai rămas sfânt la loc, că a răsturnat prin șiretlic sărbătorile sfinților și vrea
acum să schimbe de la locul din calendar sărbătoarea învierii Mele, data Paștelui, cea mai
mare sărbătoare a creștinătății în cer și pe pământ, așezată bine la locul ei prin sfinții cei
plini de Duhul Sfânt, și a cărei lumină vine din cer și aprinde luminile în ziua de praznic al
învierii Mele, (Referire la dorința mai-marilor bisericilor ortodoxe, după îndelungi negocieri se-
crete cu catolicii și ai altor culte creștine de a hotărî o dată fixă, acceptată de toți, - 1 Mai - pentru
sărbătorile Sfintelor Paște, lucru clar în dezacord cu tradiția și învățătura sfinților părinți și a
Domnului, n.r.) și nu-i convine lui satana-antichrist această așezare adevărată, după semnele
ei dovedită, (Dovedită prin coborârea Luminii Sfinte la Ierusalim, doar la Sărbătoarea Învierii
Domnului pe stilul vechi ortodox – calendarul Iulian, n.r.) ca și atunci când Eu am înviat biruitor
și am judecat prin învierea Mea pe stăpânitorul acestei lumi, după cum am scris acum două mii de
ani despre însemnătatea minunii învierii Mele spre judecata celor ce M-au răstignit, a celor necre-
dincioși de atunci și până azi.

O, deschideți voi, arhierei și preoți care stați în fața turmei ortodoxe a neamului român,
căci Eu, Domnul Iisus Hristos, grăiesc vouă și spun: O, de unde s-a ivit lucrarea cea amestecată,
pe care voi o tălmăciți după mintea dușmanului antichrist, care-i spune frăție acestei ames-
tecături, și iată unde v-a dus această amestecare, că ați călcat cu ea peste legile cârmuitoare
ale sfinților părinți pentru biserica Mea, și de anatema pusă pentru cei ce dau să calce sub
picioarele lor rânduiala cea sfântă a bisericii, cârma cea bună prin furtuni, căci voi ați des-
chis furtunii să intre și să bată și să clatine toate de la locul lor, (În anul 1924, când au schimbat
Sărbătoarea Nașterii Domnului – Crăciunul, de pe stilul vechi – Iulian, pe stilul nou, catolic –
Gregorian, n.r.) de la vremea rânduită lor, că a fost lovitura cea mare care a strămutat de la
locul lor sărbătorile sfinților, iar acum, în loc să puneți la loc pe cele strămutate ca să aveți
iarăși prin pocăință binecuvântarea sfinților, iată, voi dați să cutremurați cerul și pământul
și să dați de la locul lui din calendarul străbun praznicul Paștelui Domnului și al creștinilor
binecredincioși, și vin să vă întreb dacă vă dă prin minte cât blestem dați să atrageți peste
pământ ridicându-vă deasupra sfinților, care au așezat și au binecuvântat, și au anatemizat
pe cei ce vor da să strice pe cele așezate cu lucrarea Duhului Sfânt și cu viața cea cerească a
sfinților, pe pământ cât au stat ei și au așezat de la Dumnezeu rânduiala cea sfântă a bisericii
Mele până la sfârșitul timpului, și iată, voi nu dați să deschideți Scripturile ca să nu cumva
să greșiți luând sfat de la străini, sau să deschideți cartea cârmuirii bisericești și să citiți în

133
Antichrist şi fiara apocaliptică

ea că nu este voie să schimbați și să umblați voi, care n-ați dat să iubiți sfințenia și pe Duhul
Sfânt, Care lucrează prin sfinți, și iată cine sunteți voi, că voi nu iubiți pe sfinții părinți, iar
dacă mai e pe pământ din timp în timp sfinți cu Dumnezeu în ei prin viața lor sfântă, voi dați
să-i ascundeți și să le legați tinichele, iar aceasta faceți de teamă să nu fiți voi judecați pentru
nesfințenia vieții voastre, cu care stați pe scaune de biserică. O, nu! Nu așa se stă în numele
Domnului pe aceste scaune. Știu că vă place în haine de împărați și cu coroane pe capete ca să vă
atrageți slava oamenilor, dar ce se va întâmpla cu turma creștină nu vă pasă, de vreme ce faceți
acum și tot faceți legământ cu lucrarea lui antichrist cel cu fața ascunsă sub haina de biserică a lui
Hristos, când el e de mult ieșit din biserica cea de la început și lucrător împotriva Mea prin neas-
cultarea lui de Dumnezeu și prin semeția de a fi pe pământ tată al oamenilor, când cuvântul Meu
cel din Scripturi îi stă împotrivă cu putere și spune la creștini așa: «Voi să nu numiți pe nimeni
tată pe pământ, căci numai Unul, Cel din ceruri este Tatăl vostru».

Am pus pe masa ta cuvântul Meu și lucrarea sa, popor român. O, treziți-vă unii pe alții,
fiilor români! Antichrist și slujitorii lui dau să stingă de pe pământ numele și urmele de creștin
și să așeze în loc lucrarea cea vopsită în alb a întunericului lor cel fără Dumnezeu. O, sculați-
vă la veghe pentru datinile sfinte și pentru ascultarea de ele, fiilor români, căci voi sunteți un popor
credincios și mare prin binecuvântarea Mea cea mare peste acest petec de pământ, pe care, iată,
cobor cu cuvântul pe el acum, la sfârșit și la început de timp, că iarăși zidesc cetate pentru Mine,
așa cum am avut cetate și popor acum două mii de ani în Israel, poporul care M-a scos afară din
mijlocul lui și M-a prigonit și M-a răstignit, dar Eu am înviat, și am plecat din mijlocul lui, iar
Tatăl Mi-a dat încă de pe atunci în dar pământul român și neamul de pe el ca să fie el neam creș-
tinesc, neamul Meu, neamul lui Hristos până la sfârșitul timpului.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor trei ierarhi: Vasile‚ Grigorie şi
Ioan, din 12-02-2016
***

O, iată ce văd! E pregătit dușmanul cel roșu din stânga ta să-și câștige pe mai departe
stăpânirea peste tine, popor român, iar Eu te vestesc să te ridici și să vezi bine ce ai de făcut și
să chibzuiești pentru aceasta, iar Eu îți dau ajutor pe Duhul Sfânt, să sufle peste tine și să faci tu
vrând-nevrând, știind sau neștiind să faci voia Mea, căci voia Mea este binele cel pentru tine, fiu
român. O, ascultă-Mă, ascultă-L pe Domnul Dumnezeul tău, Care știe și vede ce este bine pentru
tine, iar tu nu te lua după omul vopsit în roșu, (Partidul de stânga, urmașii comuniștilor, simbo-
lizați de culoarea roșie, n.r.) după cel atât de străin pentru binele tău. Vin și te strig: deșteaptă-te,
românule! Primește povață din cer și lasă voia lui Dumnezeu peste tine, că iată, stai în nepăsare și
vine ziua tragerii la sorți și trebuie să deschizi ochii și să vezi pe cel ce este bun sau rău pentru tine
și să alegi cu dreapta, nu cu stânga, fiu român. O, alege pe cel ce te povățuiește grăindu-ți ade-
vărul pentru veghe peste tine, și să nu alegi pe cel din stânga, pe cel cu gura plină de duhul min-
ciunii, că iată cum te stăpânește cu mână vrăjmașă ție acum și cum dă să te ducă cu vorba ca să te
aibă pe mai departe pradă pentru câștigul lui nedrept, iar tu de ce nu vezi, de ce nu înțelegi, oare,
și de ce stai și nu te aperi și nu ridici cuvânt ca să te dezrobești?

O, scoală-te și fă semnul sfintei cruci, popor român, popor creștin, și cu acest semn să
biruiești, și să fii împărat, nu slugă în țara ta, nu biruit de hoarda cea roșie cu multe capete peste
tot, și care dă să te facă să crezi că nu mai este ea, dar iat-o cum dă să se ridice din întunericul ei
și să te înșele iar și iar! O, dar fiara aceasta roșie nu poate fi biruită decât de Fiul lui Dumne-
zeu, Iisus Hristos, căci așa este scris, iar tu deschide-Mi când vin și te vestesc de luptă, neam

134
Antichrist şi fiara apocaliptică

român, căci în fruntea luptei sunt Eu, Domnul, numai să am oșteni de partea Mea din mijlocul tău,
căci trebuie biruită fiara cea roșie, că hulește și are nume de hulă și multe nume, nu numai unul.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor Împăraţi Constantin şi mama sa‚
Elena, din 03-06-2016.
***

O, dar scoală-te, popor român, și nu mai sta și nu aștepta să fii biruit, (În ziua alegerilor
parlamentare, n.r.) că tu ești hărăzit să fii sub soare neam viteaz și mult înțelept în vremi de strâm-
torare din părți sau de la mijloc, și iată, arată-ți acum iscusința, că trebuie răpus vrăjmașul vopsit
în roșu și trebuie cumințit și umilit.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, ridicați-vă, fii români, și fiți biruitori și
luptați cu dreapta, fiilor, căci semnul sfintei cruci cu dreapta se face, nu cu stânga. Eu, Domnul
Iisus Hristos, Eu vă îndemn, Eu vă ridic la luptă asupra vrăjmașului vopsit în roșu, (Partidul
urmașilor comuniștilor, n.r.) că de multă vreme voi, frații acestui neam, lucrați cu dezbinare, și nu
este duhul frăției acest duh, o, nu, fii români. Voi sunteți o singură patrie, dar în mijlocul vostru
este dezbinare, fiilor, căci sunteți mințiți de cei ce s-au ales să se ridice mari și mai mari prin
duhul semeției și al minciunii și al dorului de mărire și de stăpânire și de întâietate între frați.

O, Eu sunt Fiul lui Dumnezeu Tatăl și vin să-ți ung ochii inimii și ai duhului, popor român,
și cuvintez pentru tine cuvântul Meu și-ți trezesc veghea, fiule, ca să vezi bine și să vezi drept și
să te trezești frate pe frate și să biruiești acum pe cei din stânga vopsiți în roșu, căci roșu este
semnul lui satana-antichrist, împăratul mincinoșilor, iar tu îmbracă-te cu veșmânt alb, așa pre-
cum Eu sunt înveșmântat cu haina slavei, cu haina cea de in a luminii, fiu român, căci cei din cer
sunt în veșminte de in și sunt frumoși, frumoși, și vin cu ei pe pământ în oștiri și am grijă de toată
facerea și de toată mișcarea ei.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a şasea după Paşti‚ a orbului din naştere,
din 05-06-2016.
***

O, aș vrea să nu mai am durere și neputință în cale când vin să Mă așez cuvânt pe masă la
voi, măi fiilor. De multe ori cobor pe cale cu durere pe ea și Mi se face grea coborârea. Hai să
punem în grijile cele mai din față această grijă, o, fiilor, că este lucrare de proorocie cuvântul Meu,
căci el se împlinește, numai să pot să-l așez în carte și să-i dați voi putere apoi, adică împlinire și
multă împlinire, fiilor, căci trebuie neîndoielnică credință pentru împlinirea proorociilor, pentru
cuvântul Meu împlinit, fiilor. Așadar, pentru orice zi de sărbătoare pregătiți-Mi și calea cuvântului
Meu și pregătiți-vă și voi și stați în prag, și așa să vă găsesc, priveghind și primind pe Domnul să
vă găsesc, căci când Eu veneam prin Verginica și prin surioara ei stăteau creștinii ziua și noaptea
în pragul venirii Mele ore întregi pregătiți să Mă primească și să Mă audă și să-Mi scrie cuvântul
odată cu rostirea lui atât cât se putea atunci, iar vremea cea de a treia a fost altfel, și s-a cules tot
cuvântul ieșit din gura Mea și este el, și dacă este mărturisește, căci Eu, Domnul, am avut grijă
mare să-Mi pregătesc cărare întărită și potrivită pentru așezarea Mea în carte și pentru răspândirea
Mea cuvânt pe pământ acum, căci în trecut Îmi ascundeau creștinii cuvântul, căci era potera pe
cale și-Mi urmărea sau Îmi cumpăra pe creștini și se lua de sub înveliș cuvântul și Mi-l ducea la
mai-marii cei pândași pe urma cuvântului Meu când el se năștea la ieslea sa, precum este scris în
Scripturi de balaurul cel roșu cu șapte capete și zece coarne încununate împărătește, și a

135
Antichrist şi fiara apocaliptică

cărui coadă trage după ea stelele cerului, pe creștinii Mei pândiți când Îmi ascultau glasul
cuvântului Meu ca să dea cu ei de pământ și să stea la gura izvorului cuvântului Meu când
el se năștea, când Domnul grăia. Și iată, așa cum este scris, Eu, Domnul, cârmuiesc cu toiag
de fier, cârmuiesc acum neamurile pământului cu duhul proorociei, duhul cuvântului Meu, și stau
lângă Tatăl pe scaun de domnie și de pe el Îmi ocrotesc calea cuvântului Meu ca să hrănesc cu el
popoarele și să le cârmuiesc, după ce Mi-am pus la adăpost trâmbița, pe Verginica Mea, care este
temelie a poporului cuvântului Meu, jertfă de credință și de iubire și de răbdare și de suferință, și
o am cu Mine în luptă pentru nimicirea balaurului roșu, care nu poate cu toți îngerii lui să biruiască
în luptă, căci îngerul Meu cu ceată mare sunt biruitori pentru Mine, și nu mai poate spre cer bala-
urul și ceata lui, care merg și înșeală mereu, mereu lumea întreagă de peste tot, iar Eu, și cei ce
biruiesc cu Mine vom cânta cântarea cea de biruință în cer și pe pământ, și tot răul se va sfârși, dar
trebuie credință pentru acest cuvânt proorocesc și pentru întreaga lui împlinire, și cu lucrarea cre-
dinței trebuie să se îndeletnicească fiii cuvântului Meu de azi, căci toate prin credință se desăvâr-
șesc și vin spre împlinire.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea Sfântului mucenic și tămăduitor Panteli-
mon, din 09-08-2016.
***

(Cuvântul lui Dumnezeu la Cetatea Sfânta Noul Ierusalim. www.noul-ierusalim.ro)


(Sublinierile cu caractere îngroșate aparțin redactorului.)
(Vezi reportaj Noul Ierusalim. http://www.youtube.com/watch?v=RYtAd-ycLhU&fea-
ture=gv )
***

Alte teme:

Acest cuvânt este râul vieţii


Adevărata biserică
Ca fulgerul care iese de la răsărit, aşa este venirea Domnului
Ca în vremea lui Noe
Calul alb apocaliptic
Cartea Mielului
Ce spurcă pe om, ce intră sau ce iese din el
Cerul - scaunul de domnie, pământul - aşternut picioarelor - omul îndumnezeit
Despre botez
Despre chipul cioplit şi semnul crucii
Despre post şi milostenie
Enoh şi Ilie
Focul apocaliptic
Împărăţia cerurilor nu vine în chip văzut
Împărăţia de o mie de ani
Învierea morţilor
Morţii aud glasul Meu
Necazul cel mare
Despre sfârșitul lumii și Ziua Domnului
Nunta Mielului

136
Antichrist şi fiara apocaliptică

Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine


Proorocul mincinos şi ecumenismul
Răpirea bisericii
România - Noul Ierusalim - Noul Canaan
Schimbarea sărbătorilor şi lepădarea de credinţă
Semnul Fiului Omului
Slava Domnului
Taina de mântuire a omenirii - taina nestricăciunii
Taina omului şi a femeii
Trâmbiţele apocaliptice
Venirea în chip văzut

Pe aceeași temă din alte surse:


„Iată, mulți dintre regii care înainte s-au plecat în fața celui de pe tron și-au adunat acum
armatele și au pornit la luptă împotriva lui. (referire la un fenomen luminos anterior, pe care Dom-
nul îl interpretează pentru apostolii Săi, revelându-le corespondența spirituală a acestuia) Priviți,
bătălia este crâncenă, iar tronul său se afundă din ce în ce mai adânc în pământ. Regii care continuă
să i se închine au rămas din ce în ce mai puțini și nu o fac decât de dragul aparențelor. Cât despre
cei care l-au părăsit, aceștia îi trimit înapoi fulgerele și săgețile emise către ei. Cam atât despre
aceste evenimente, care se vor petrece între anii 1000-1700 după trecerea Mea prin această lume.
Și iată, acum Antichristul încearcă să se ridice din nou, înconjurat de hoarde întunecate, iar
o parte din regi îi întind mâna, ajutându-l. Aceștia își vor pierde însă cât de curând conștiința, iar
popoarele pe care le conduc le vor smulge coroanele și le vor da regilor puternici. Priviți! Tronul
începe să se scufunde, iar regii se grăbesc către el și îl despică în mai multe bucăți. În acest fel,
puterea și grandoarea Anticristului dispar complet. Deși continuă să arunce cu săgeți și cu fulgere
slabe în jurul său, acestea nu mai pot face rău nimănui. Majoritatea se întorc înapoi, rănindu-l pe
el și hoardele lui sinistre.
Ce semnifică ‚norii luminoși’? Ei simbolizează comunitățile de oameni iluminate de
Adevărul Divin. Ele se apropie din ce în ce mai mult unele de altele, formând în final o singură
mare comunitate, care nu reprezintă altceva decât pământul superior, născut din cerul de lumină!
Acest pământ nou nu se va naște însă din vechiul pământ natural, prin transformarea
acestuia. El va avea o vibrație diferită, în care nu vor putea intra decât acele ființe umane
care se vor considera frați și surori, în numele Meu, prin acceptarea plenară în inimile lor a
Adevărului Divin. Ele sunt cele care vor crea pământul spiritual.
Pe acest nou pământ voi fi prezent Eu Însumi, guvernând poporul Celor Aleși de Mine,
care Mă vor vedea de-a pururi și nu Mă vor mai pierde niciodată.
Priviți cât de puternică este lumina care va coborî din acest pământ spiritual către cel natu-
ral, iluminându-l de parcă ar fi în flăcări! Mulți dintre cei morți vor ieși din mormintele lor și se
vor îndrepta către lumină, îmbrăcându-se cu Veșmântul Adevărului și înălțându-se la rândul lor
către noua împărăție. Puteți observa de asemenea alte suflete, de o calitate net inferioară, încercând
să îmbrace veșmântul de lumină peste hainele lor întunecate, în încercarea de a crea un nou regat
păgân anti-creștin, bazat pe vibrația egoismului și a dorinței de putere. Ei nu vor avea însă sorți de
izbândă, căci îmi voi da Eu Însumi drumul mâniei Mele divine, adică focului Adevărului Meu.
Iată, îngerii Mei coboară asupra lor ca niște săbii aprinse, aruncându-i în abisul fără fund al anihi-
lării depline. Aceasta este marea judecată finală, care se va petrece peste încă o mie de ani. Această

137
Antichrist şi fiara apocaliptică

perioadă va fi numită Domnia lui Hristos pe Pământ Timp de o Mie de Ani, și nu va fi întreruptă
decât de un scurt război, care se va încheia cu această judecată finală. Victoria care va fi obținută
va dura apoi de-a pururi.
(Extras din Marea Evanghelie a lui Ioan)
***

„Antichristul”

(Text primit prin revelație de Gottfried Mayerhofer în anul 1871, cu referire la textul scrip-
turii intitulat Revelația/Apocalipsa lui Ioan, capitolul 11)

Mai întâi de toate, doresc să precizez că în Învățăturile și Cuvintele Mele veți găsi mai
multe binecuvântări și mai multă viață, în măsura în care veți trăi în conformitate cu ele, decât în
toate profețiile lui Ioan, indiferent cum le-ați interpreta.
Vă pot spune un singur lucru: pământul și umanitatea care trăiește pe el sunt angrenați într-
un proces de separare. Toate evenimentele care se vor petrece sunt scrise, într-adevăr, în aceste
profeții, dar ele nu se vor împlini așa cum le interpretați voi. Din perspectiva răspândirii Cuvântului
Meu, „scurtarea zilelor” înseamnă curățarea pământului de elementele sale corupte, proces care a
început deja de o bună bucată de vreme.
Unul din conceptele care vă sperie cel mai mult este cel de „Antichrist”. Voi vă imaginați
că este vorba de o persoană, dar dacă ați privi cu atenție lumea în care trăiți, ați descoperi că ea
este plină de nenumărați „anti-creștini”, căci nu se poate vorbi la ora actuală de prea mulți urmași
demni ai lui Hristos sau ai Învățăturilor Mele, și nici chiar aceștia nu sunt ce ar trebui să fie.
Adevăratul „Antichrist” se referă la obsesia generalizată care există pe pământ pentru orice
alte lucruri decât cele propovăduite de Mine. El se referă la înclinația marii majorități a oamenilor
de a asculta numai vocea minții, în timp ce inima rămâne condamnată la tăcere. Prin minte înțeleg
în cazul de față intelectul rece, care face calcule și ierarhizează. Privit ca principiu spiritual, acesta
este „Antichristul” care a făcut atât de mult rău pe pământ, explicând oamenilor, prin argumente
seducătoare, că numai ce înțelege intelectul este adevărat.
În schimb, ceea ce simte sau intuiește inima nu este altceva decât fructul unei imaginații
prea bogate! Doctrina materialistă este ultima etapă a înțelepciunii raționale și nu poate conduce
decât la dependența de plăcerile grosiere și la disprețul față de tot ce este nobil, bun și sublim. Asta
înseamnă „cunoașterea fără credință”! Voi uitați cuvintele Mele de odinioară, prin care vă atră-
geam atenția: „Cunoașterea voastră este fragmentată!”
Toate imaginile din Apocalipsa lui Ioan reprezintă simboluri spirituale. Ele se referă
la tulburările mentale epidemice care vor ajunge să domine umanitatea. Pentru a decodifica aceste
revelații, va trebui să învățați să gândiți pe un nivel mult mai înalt decât sunteți capabili la ora
actuală. Va trebui să vedeți și să înțelegeți – din punctul Meu de vedere – lumea interioară a sufle-
telor de pe pământ, îmbrăcate într-un trup material. Va trebui să recunoașteți marile trenduri spi-
rituale și felul în care Mă folosesc Eu de ele pentru a-Mi duce la îndeplinire scopurile. Oamenii își
stabilesc alte scopuri, dar marile trenduri conduc inevitabil la îndeplinirea celor propuse de Mine,
cu sau fără voia lor. Cei care vor fi capabili să se înalțe până la acest nivel de conștiință vor înțelege
la ce se referă textul biblic atunci când spune: „Ei și-au ucis profeții și le-au lăsat trupurile moarte
pe străzi timp de trei zile și jumătate”. Iată care este semnificația acestui text: „Oamenii au auzit
învățăturile Celor Aleși de Mine, dar au refuzat să le accepte, bătându-și joc de slujitorii Mei sau
privindu-i ca și cum nu ar exista deloc, ca și cum ar fi morți”. Ei au respins învățăturile Mele, adică

138
Antichrist şi fiara apocaliptică

„le-au lăsat să zacă pe străzi”, fără să creadă în ele, deși nu le-au îngropat cu desăvârșire. După o
scurtă perioadă de timp (cele trei zile și jumătate), adevărul a triumfat din nou, cel considerat mort
a înviat și s-a întors în locul de unde a plecat, adică la Mine. Cei care înțeleg semnificația spirituală
a acestor cuvinte vor realiza cu ușurință la ca se referă „orașul Babilonului” sau „locul erorilor
intelectuale”.
Cei care se vor arunca în brațele Mele vor putea contempla cu calm evenimentele care vor
urma, știind că ele servesc întru totul copiilor rătăciți ai umanității. Înțelegând că lumea nu poate
exista așa cum se prezintă ea la ora actuală, căci nu acesta a fost scopul pentru care a fost creată,
ei vor realiza faptul că Întoarcerea Mea este absolut garantată, căci trebuie să salvez ceea ce se mai
poate salva! Ei înșiși vor acționa într-o singură direcție, pregătindu-se în permanență pentru a de-
veni demni de a fi numiți Copiii Mei, pentru a nu fi înghițiți la măruntaiele pământului și anihilați,
împreună cu restul turmei!
(Extras din Marea Evanghelie a lui Ioan)
***

Numărul 666

Domnul: „Vă voi da acum măsura iubirii sale de sine, a iubirii sale față de semenii săi și a
iubirii sale față de Dumnezeu.
Aceasta este numărul 666. În funcție de ordinea în care sunt citite aceste cifre, numărul
indică fie o ființă umană perfectă, fie un demon perfect.
Împărțiți în mod egal iubirea omului în 666 de părți. Dintre acestea, dăruiți-i lui Dumnezeu
600, semenilor voștri 60 și numai 6 vouă înșivă. Veți obține astfel proporțiile ființei umane per-
fecte. Dacă preferați însă să deveniți niște demoni perfecți, dăruiți-i lui Dumnezeu 6 părți din iu-
birea voastră, semenilor voștri 60 de părți și vouă înșivă 600”.
(Extras din Marea Evanghelie a lui Ioan)
***

42. După ce au ajuns în siguranță la locul de destinație, ei au fost întâmpinați de cei doi
copii ai lui Dumnezeu, sau copii ai iubirii Mele, Ahujel și soția sa Aza (numele lui însemna ‘fiul
cerului’, iar al ei ‘dorința tăcută și justă’), doi nepoți ai copiilor lui Adam înainte de Seth. Aceștia
au înlăturat fâșiile de pânză de pe ochii lor și i-au salutat în cea mai prietenoasă manieră. Cei 14
micuți au rămas uimiți de priveliștea celor doi copii ai iubirii Mele, care aveau proporțiile
exacte pe care ar trebui să le aibă orice trup uman, adică o înălțime de 666 de inch bărbatul
(circa 17 metri) și 600 de inch femeia (circa 15 metri), în vreme ce cei salvați nu depășeau
înălțimea pe care o aveți și voi astăzi, adică 60 de inch (circa 1,60 metri).
(Extras din Casa Domnului Vol.1, Cap.36, revelată lui Jakob Lorber în 1840.)
***

1. Înainte de a ne reîntoarce la orașul lui Enoh, este necesar să vă povestesc ceva mai multe
despre locuitorii din China. Mai întâi, copii născuți din iubirea Mea și din trupul lui Adam, vă
înșelați dacă vă imaginați că înălțimea voastră fizică este cea naturală, căci 666 inch (aproape 17
metri) reprezintă numărul complet al iubirii Mele manifestată în om, unde 600 reprezintă
orientarea către Mine, 60 către semenii voștri și 6 către sine. Măsura femeii este egală cu
măsura divină a bărbatului, dar având în vedere că între iubirea de aproape și iubirea de
sine a femeii, prin comparație cu bărbatul, există o diferență de 66 de inch, femeia trebuie să
asculte de bărbat în tot ceea ce privește aceste aspecte. Știind că femeia a fost creată din

139
Antichrist şi fiara apocaliptică

bărbat ca iubire de sine, ea se poate iubi pe sine numai prin bărbat, pentru ca această iubire să
fie justă. Și având în vedere că ea este cea mai apropiată de bărbat, iubirea ei față de aproape
trebuie să se manifeste în primul rând tot către el. În aceasta constă diferența.

2. Cei doi copii ai lui Adam din povestirea de față, la fel ca și ceilalți copii ai lui Adam,
erau considerabil mai înalți din punct de vedere trupesc (Vezi uriașii din Biblie, n.r.) decât copiii
mult mai slabi ai lui Cain, fiind deopotrivă mai puternici și mai robuști din punct de vedere mus-
cular, dar și al celorlalte organe și membre. (N.B. Motivul pentru care numărul mistic al omului
este egal cu cel al adversarului Meu – 666 – este inversat, ceea ce face din Satan ființa cea mai
abominabilă în ochii Mei).
(Extras din Casa Domnului Vol.1, Cap.37)
***

„… Cât despre tine, dragul Meu scrib, trebuie să recunosc că îți cam lipsesc aceste calități.
Dacă ar fi să le exprimăm în numere, la fel ca în cazul iubirii, manifestată ca iubire de Dumne-
zeu, iubire de semeni și iubire de sine (aceasta este semnificația numărului 666: 600 = numă-
rul corect al omului spiritual; 60= iubirea de aproape; și 6 = iubirea de sine. Prezentate in-
versat, ele devin numărul diavolului), rezultatul în cazul tău ar fi foarte slab, lucru care nu îți
face cinste. Căci credința ta este mică, încrederea încă și mai redusă, iar siguranța în cuvintele
Mele aproape că lipsește cu desăvârșire, deși Eu îți repet zi și noapte: lasă lumea să vorbească și
rămâi alături de Mine, căci în Mine nu există decât adevărul, și nici un pic de minciună!”
Extras din Secretele Vieții, Cap.12, revelate de Domnul Iisus Hristos lui Gottfried Mayer-
hofer (1870)
***

VEDENII CU OCHII DESCHIȘI

"Această vedenie este pentru viitor," a zis Domnul, "și se va întâmpla. Dar Eu voi veni
să-Mi răpesc Mireasa Mea, Biserica Mea, și ei nu vor vedea. Trezește-te poporul Meu! Sună
alarma în toate colțurile pământului, pentru că Eu Mă voi întoarce, așa cum Cuvântul Meu
a v-a spus." Am privit balaurul focos care era în partea stângă a iadului. Iisus a zis, "Vino să vezi
ceea ce zice Duhul, lumii." Am văzut coamele balaurului când ele intrau în trupurile oamenilor pe
pământ. Mulți au fost posedați complet de balaur. Privind, am văzut o Fiară uriașă ridicându-
se într-un loc larg și transformându-se într-un om. Locuitorii pământului fugeau de el, unii în
pustie, unii în peșteri, și unii în stațiile de metrouri ori în adăposturile subterane ei căutau adăpost
să se ascundă de ochii Fiarei. Nici unul nu slăvea pe Dumnezeu, și nici nu vorbea despre Iisus.

O voce mi-a zis, "Unde este poporul Meu?"

Am privit mai îndeaproape și am văzut oamenii umblând ca niște morți. În aer era o tristețe
disperată, și nici unul nu se întorcea spre dreapta ori spre stângă. Am văzut că ei erau mânați de o
forță nevăzută. Din când în când o voce le vorbea din aer, și ei ascultau de vocea aceea. Ei nu
vorbeau unul cu altul. Am văzut că pe fiecare frunte era scris numărul 666 și pe mâinile lor. Am
văzut soldați pe cai care conduceau oamenii ca și când ar fi fost animale. Steagul American,
zdrențuit și rupt, era părăsit pe jos. Nu era bucurie, nu erau râsete, nu era fericire. Am văzut
moartea și răul pretutindeni. Oamenii mergeau în șir unul în spatele celuilalt în raionul unui

140
Antichrist şi fiara apocaliptică

magazin foarte mare. Ei mergeau în pas ca niște soldați descurajați și erau îmbrăcați identic
într-un fel de îmbrăcăminte de prizonieri. Un gard mare înconjura magazinul, și gardieni
erau staționați din loc în loc. Oriunde priveam, vedeam soldați în uniforme de bătălie. Am
văzut acești oameni mânați ca niște maimuțe zombi în magazin, unde ei puteau cumpăra
numai strictul necesar. Când fiecare termina de cumpărat, era urcat într-un camion verde
de armată. Camionul, bine păzit, era condus într-o altă arie. Aici, într-un fel de clinică, acești
oameni erau examinați de boli contagioase ori de handicapuri (defecte) care îi deformau. Un
număr mic au fost împinși la o parte ca rebuturi. Curând, cei care au căzut la examen erau
luați în altă încăpere. În camera aceea, un număr impresiv de întrerupătoare, butoane, și
aparate de măsurat erau aliniate pe marginea unui perete întreg. O ușă s-a deschis și mai
mulți tehnicieni au intrat înăuntru. Unul din ei a început să cheme numele a celor din grupul
respins. Fără nici o împotrivire, ei se ridicau când numele lor era chemat, și mergeau întins
într-o cutie mare. Când erau înăuntru, un alt tehnician închidea ușa, și trăgea un mâner din
panoul de pe perete. Câteva minute mai târziu el a deschis ușa, a luat o mătură și un făraș,
și a măturat ce a rămas din ei, de pe dușumea. Nimic nu mai rămăsese decât puțin praf din
ceea ce a fost o cameră plină de oameni! Am văzut atunci oamenii care au trecut examenul
medical fiind puși într-un camion și duși la un tren. Nici unul nu a vorbit, nici măcar nu au
privit unul spre altul. Acolo într-o clădire, fiecărei persoane i se dădea un anumit serviciu.
Toți au mers la lucru fără nici cea mai mică discuție. Am privit cum ei lucrau foarte din greu
la lucrul dat lor, și la sfârșitul zilei, ei erau duși într-o clădire cu apartamente cu un gard
înalt în jurul ei. Fiecare s-a dezbrăcat și s-a băgat în pat. A doua zi ei aveau o altă zi grea.
Am auzit o voce puternică umplând aerul nopții.

Am văzut o Fiară uriașă, care stătea pe un tron foarte mare. Toți oamenii ascultau de Fiară.
Am văzut cum din capul ei creșteau niște coarne spirituale. Ele au ajuns în fiecare loc de pe pământ.
Fiara și-a luat singură multe poziții de autoritate și multe posturi, și a devenit mare în putere. Fiara
se îndesa singură în multe locuri și înșela mulți oameni. Cei bogați și cei faimoși erau înșelați tot
la fel ca și săracii și cei fără drept la vot. Mici și mari aduceau omagiu Fiarei. Un aparat mare a
fost adus într-un birou. Fiara și-a pus marca pe el, și vocea lui venea din el. De asemenea mai
era un aparat "fratele mare' care putea vedea în case și birouri. Numai un singur aparat de
acesta exista, și aparținea Fiarei. Partea aparatului care se afla în casele oamenilor era invi-
zibilă ochiului liber, dar putea, și raporta Fiarei fiecare mișcare pe care oamenii o făceau.
Am privit cum Fiara și-a întors tronul cu fața spre mine. Pe fruntea lui era numărul 666.
Cum eu priveam, am văzut un om într-alt birou care se înfuriase pe Fiară. El a cerut să vorbească
cu Fiara. Striga cu toată puterea lui. Fiara a apărut, și părea foarte curtenitoare, zicând, "Vino, că
îți voi ajuta să-ți rezolvi problemele. Fiara a luat pe omul înfuriat într-o cameră mare, și i-a făcut
semn să se întindă pe o masă mare. Camera și masa îmi amintea de o cameră de urgențe a unui
spital. Omului i s-a făcut o anestezie, și fost transportat sub un aparat foarte mare. Fiara a atașat
tot felul de fire de capul omului și a dat drumul la aparat. Pe capul mașinii erau scrise cuvintele,
"Această ștergătoare de minți aparține Fiarei, 666." Când omul a fost eliberat de pe masă, ochii
lui aveau o privire goală, și mișcările lui păreau a unei maimuțe zombi. Am văzut un loc gol în
vârful capului său, și am știut că mintea lui a fost așa de alterată, că acum putea fi controlat de
Fiară. Fiara i-a zis, "Acum, domnule, nu te simți mai bine? Nu ți-am zis că eu mă voi îngriji de
toate problemele tale? Ți-am dat o minte nouă. Nu vei mai avea temeri ori probleme de acum
încolo.' Omul nu a vorbit. 'Vei asculta fiecare comandă de a mea," a zis Fiara, apucând un obiect
micuț și atașându-l de cămașa omului. El a vorbit din nou omului, și el i-a răspuns fără să-și
miște buzele. Se mișca ca și un om mort. “Tu vei lucra și nu vei mai deveni supărat ori nervos, nici

141
Antichrist şi fiara apocaliptică

nu vei mai plânge și nici nu vei mai fi trist. Vei lucra pentru mine până vei muri. Eu am mulți
ca tine pe care îi controlez. Unii mint, unii omoară, unii fură, unii fac război, unii au copii,
unii conduc mașini, și alți fac alte lucruri. Da, eu controlez totul;" Un râs drăcesc a ieșit din
el. Omului i s-au dat niște hârtii să semneze. El bucuros și-a dat toate lucrurile care-i apar-
țineau, Fiarei.

În vedenia mea am văzut acel om părăsind biroul Fiarei, urcându-se într-o mașină și mer-
gând acasă. Când s-a apropiat de soția lui, ea a încercat să-l sărute, dar el nu a făcut nici o mișcare
sa răspundă. El nu mai avea nici o simțire pentru soția lui, nici pentru alții. Fiara l-a făcut incapabil
de a mai avea simțiri ori emoții. Femeia a devenit foarte supărată și a strigat la bărbatul ei, dar fără
rost. In sfârșit ea a zis, "OK, voi suna Fiara, el va ști ce să facă." După un scurt telefon, ea a părăsit
casa și a ajuns în aceeași clădire pe care soțul ei abia o părăsise. Fiara a salutat-o și a zis, "Spune-
mi toate problemele tale. Sunt sigur că voi putea să te ajut." Un bărbat foarte frumos ca fizic, a
luat-o de braț și a condus-o pe aceeași masă pe care fusese soțul ei cu câteva ore mai
devreme. După aceeași operație, ea a devenit de asemenea o sclavă fără personalitate,
aparținând Fiarei. Am auzit Fiara întrebând-o "Cum te simți?" Ea nu a răspuns nimic până nu i-a
atașat un obiect micuț de bluza ei. Atunci ea a recunoscut că el este stăpânul și domnul ei și a
început să i se închine.

'Tu vei fi prăsitoarea mea, a zis el. "Tu vei avea copii perfecți, și ei mă vor servi pe
mine, și mi se vor închina mie." Femeia a răspuns într-o voce de robot, "Da, stăpâne, te voi
asculta." Am văzut femeia din nou. În timpul acesta era în altă clădire. Acolo erau multe femei
însărcinate. Femeile zăceau fără nici o viață pe paturile lor și intonau slave Fiarei. Toate aveau
666 pe frunțile lor. Când copiii au fost născuți, ei au fost luați într-o altă clădire unde surori cu
mintea alterată avea datoria să se îngrijească de ei. Surorile aveau de asemenea pe frunțile lor 666.
Fiara a crescut în putere până când imperiul ei s-a întins pe pământul. Copiii au crescut de aseme-
nea, și la un anumit timp, ei erau de asemenea duși sub aparatul distrugător de minți. Ei se închinau
Fiarei și chipului ei. Dar aparatul nu a avut nici o putere asupra copiilor lui Dumnezeu. Am auzit
vocea Domnului zicând. Cei care se vor închina Fiarei și chipului ei vor pieri. Mulți vor fi înșelați
și vor cădea, dar Eu îmi voi salva copiii Mei de Fiară. Aceste lucruri vor avea loc în timpurile din
urmă. Nu luați marca Fiarei. Pocăiți-vă de păcatele voastre acum, până nu este prea târziu. Fiara
se va chema pe ea însăși omul păcii. Și va aduce pace la multe popoare într-un timp haotic.
El, Fiara, va fi în stare să suplinească nevoile oamenilor cu lucruri ieftine, și va asigura pe
fiecare că salariile lor sunt suficiente. El va face alianță cu multe națiuni, și marii oameni ai
lumii îl vor urma în simțământul fals de securitate înaintea acestor timpuri, Eu îmi voi ridica
o armată de credincioși care vor sta pentru adevăr și neprihănire. Marea armată de care a vorbit
Ioil va auzi vocea Mea de la răsăritul soarelui, până când va apune soarele. În orele nopții ei
îmi vor auzi de asemenea vocea, și îmi vor răspunde. Ei vor lucra pentru Mine, și ei vor
alerga ca niște oameni puternici de război. Ei vor face lucruri mărețe pentru Mine, și Eu voi
fi cu ei." Toate aceste mi-au fost descoperite de Domnul Iisus Hristos într-o vedenie cu ochii des-
chiși. Ele sunt cuvintele gurii Lui, și sunt cu privire la timpurile sfârșitului împreună cu Iisus m-
am reîntors acasă, și mă minunam de toate lucrurile pe care El mi le-a arătat și mi le-a spus. Am
adormit rugându-mă pentru mântuirea omenirii.
Extras din „O revelație Divină despre Iad”.

SEMNUL FIAREI

142
Antichrist şi fiara apocaliptică

Am auzit pe Domnul zicând, 'Duhul Meu nu se va lupta pentru întotdeauna cu omul. Vino
să vezi .Fiara. În timpul ultimelor zile o Fiară rea se va ridica din pământ și va înșela pe mulți
din fiecare națiune a lumii. Ea va cere ca fiecare să-și primească numărul, numărul 666, pe
mâinile lor or pe frunțile lor. Oricine va lua numărul ori semnul va aparține Fiarei și va fi
aruncat cu ea în iazul de foc care arde cu foc și pucioasă. Fiara se va ridica sub aclamarea
lumii, deoarece va aduce așa o pace și prosperitate cum nimeni nu-și amintește să fi fost
cândva. Când ea își va câștiga dominația asupra lumii, cei fără semnul ei pe frunțile or mâi-
nile lor nu vor putea să-și cumpere mâncare, haine, mașini, case ori orice altceva ce se cum-
pără. Nici nu vor putea să vândă nimic care le aparține, altcuiva atâta timp cât nu au semnul
ei. Domnul Dumnezeu declară în mod expres căci cei care vor lua semnul își vor fi afirmat
jurământul de credință către Fiară și vor fi tăiați de la Domnul Dumnezeu pentru totdeauna.
Ei își vor avea locul lor cu necredincioșii și cu lucrătorii fărădelegii. Semnul reprezintă
simplu că cei care îl posedă au respins deja pe Dumnezeu și că s-au întors spre Fiară pentru
susținere. Fiara și urmașii ei vor persecuta pe cei care vor refuza semnul și vor omorî pe
mulți dintre ei. Orice presiune pe care ei vor fi în stare să o aducă, o vor face ca să-i forțeze
pe credincioșii adevăratului Dumnezeu să fie însemnați. Copiii și bebelușii vor fi omorâți sub
ochii părinților care refuză să ia semnul. Acesta va fi un timp de mare jale. Cei care vor
poseda semnul vor fi forțați să predea posesiunile lor Fiarei în schimbul promisiunii că Fiara
se va îngriji de orice nevoie a urmașilor ei. Unii dintre voi vor fi slăbiți, și se vor preda Fiarei
și vor primi semnul ei pe mâinile or frunțile voastre. Voi veți zice, 'Dumnezeu va ierta. Dum-
nezeu va înțelege. Dar Eu nu îmi voi schimba Cuvântul Meu. Eu v-am avertizat de nenumă-
rate ori prin gurile profeților Mei și prin slujitorii Evangheliei. Pocăiți-vă acum cât timp este
încă ziuă, pentru că noaptea vine când judecata va fi hotărâtă. Dacă tu nu vei asculta de
Fiară și vei refuza să iei semnul ei, Eu Mă voi îngriji de voi. Eu nu zic că mulți nu vor avea
să moară pentru credința lor în aceste timpuri, pentru că mulți vor fi decapitați pentru cre-
dința lor în Domnul Dumnezeu. Dar binecuvântați sunt cei care mor în Domnul, pentru că
mare va fi răsplata lor. Adevărat, că va fi un mare timp de pace și de prosperitate în timpul
domniei Fiarei, în care ea își va câștiga popularitate și respect. Ea va face ca problemele lumii
să fie ca și când ar fi o nimica toată Dar pacea se va sfârși în vărsare de sânge și prosperitatea
în mare foamete pe tot cuprinsul. Nu vă fie teamă de ceea ce omul v-ar putea face, ci temeți-
vă de Cel care poate arunca și trupul și sufletul în iad (gheenă). Căci cu toate că va fi o mare
persecuție și cu toate că necazurile se vor înmulți, Eu vă voi trece și elibera din toate. Dar
înainte de ziua cea rea, Eu îmi voi ridica o armată măreață care Mi se va închina în Duh și
adevăr. Armata Domnului va face lucrări mărețe și minunate pentru Mine. De aceea, veniți
împreună și închinați-vă Mie în Duh și adevăr. Aduceți roade vrednice de pocăință, și dați-
mi Mie ce este dreptul Meu, și Eu vă voi păzi de ziua cea rea. Pocăiți-vă acum și fiți salvați
de lucrurile teribile care vor cădea peste cei rebelii și peste necredincioși. Plata păcatului este
moartea, dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică. Chemați-Mă cât timp mai
puteți, și Eu vă voi primi și vă voi ierta. Eu vă iubesc și nu doresc să fiți pierduți.
Extras din „O revelație Divină despre Iad”.

Viitorul Romei și al Anticristului

1. După vreun sfert de ceas, timp în care am contemplat cu multă atenție spectacolul dimi-
neții, Eu le-am spus tuturor celor prezenți: „Acum priviți cu atenție la ceea ce se va arăta chiar

143
Antichrist şi fiara apocaliptică

înainte ca soarele să răsară complet; căci vreau să vedeți cu ochii voștri cum vor fi vremurile de
pe urmă ale noului păgânism.”
2. Toate privirile s-au întors către est, cu o atenție sporită. Soarele urma să răsară pe deplin
cam peste o jumătate de oră, astfel încât ucenicii aveau încă timp să vadă multe imagini desfășu-
rându-se prin fața ochilor lor.
3. Ei au zărit mai întâi un nor gros complet negru, ce se ridica la orizont. Când acest nor s-
a ridicat cam de șapte ori înălțimea munților celor mai înalți, el a devenit incandescent, fiind tra-
versat de atât de multe fulgere, încât toți cei care erau cu Mine au crezut că o furtună teribilă se va
dezlănțui.
4. Dar Eu le-am .spus: „Nu vă neliniștiți pentru o nimica toată, căci nimeni în afara noastră
nu vede această apariție!”
5. Atunci ei au început să privească în liniște la imaginile care se desfășurau în continuare.
6. Și iată că s-a ivit, pe marginea de sus a acestui nor negru traversat de nenumărate fulgere,
o mare cetate!
7. Eu le-am spus: „Iată imaginea Noului Babilon!”
8. Agricola a exclamat: „Doamne, seamănă foarte mult cu Roma noastră, doar că remarc
în jurul său o mulțime de ruine, iar în partea nouă a orașului, aproape de vechile clădiri pe care le
cunosc foarte bine, văd o mulțime de noi edificii și temple ale căror vârfuri sunt împodobite în
mod bizar cu cruci. Ce înseamnă aceasta?”
9. Eu am spus: „Vezi tu, acesta este sfârșitul vechiului păgânism, și în același timp începu-
tul celui nou! Peste cinci-șase sute de ani de-acum încolo, acest oraș va arăta exact așa. Dar priviți
în continuare!”
10. Toate privirile s-au îndreptat către acea imagine, în care scenele se derulau cu rapiditate.
Și iată că s-au văzut oameni mărșăluind, multe lupte și războaie sângeroase, iar în mijlocul orașului
se înălța ceva ca un munte! Pe acest munte se afla un tron mare și impozant, care părea să fie făcut
din aur scânteietor. Pe acest tron, ținând un sceptru care era împodobit la capătul de sus cu o cruce
triplă, stătea un suveran care purta pe cap o coroană triplă. Din gura sa plecau nenumărate săgeți,
iar din ochii săi, la fel de numeroase fulgere ale mâniei și ale celei mai mari trufii, iar regii se
înghesuiau către el și mulți se închinau adânc în fața lui. Pe cei care se prosternau astfel, el îi privea
cu prietenie și le confirma puterea, dar pe cei care nu i se închinau, îi urmărea cu fulgerele și cu
săgețile sale.
11. Agripa a spus atunci: „Doamne, aceasta nu anunță nimic bun pentru viitorii suverani ai
Noului Babilon! Puterea lor pare a fi cu mult mai mare decât este acum, dar și mult mai cumplită.
Căci acum doar cei mai răi criminali sunt pedepsiți cu răstignirea pe cruce, dar acesta ține în mâna
sa o cruce triplă chiar în fața regilor! Doamne și Învățătorule, explică-ne mai mult!”
12. Eu am spus: „Acest om nu reprezintă un suveran anume domnind asupra mai multor
ținuturi și popoare, ci personalitatea vizibilă a Anticristului. Tripla cruce desemnează învățătura
Mea, care va fi atunci impusă regilor și popoarelor lor sub o triplă falsificare: a cuvântului, a ade-
vărului și a punerii ei în aplicare.
13. Cât despre regii care nu se pleacă în fața lui și pe care el îi blestemă, aceștia sunt cei
care rămân, mai mult sau mai puțin, la adevărul vechii învățături. Săgețile și fulgerele îi ating
desigur, dar fără să le poată face vreun rău considerabil. Dar priviți din nou imaginea, căci nu pot
să vă arăt decât momentele cele mai importante.”
14. Toți și-au îndreptat din nou privirea spre imagine, cu atenție sporită.
15. (Domnul nostru Iisus Hristos): „Iată că mai mulți regi, care înainte se prosternaseră în
fața celui care stă pe tron, își adună acum armele și pleacă la război împotriva lui! Vedeți lupta
teribilă care urmează, iar acest tron măreț începe să coboare tot mai aproape de oraș, și nu mai sunt

144
Antichrist şi fiara apocaliptică

decât câțiva regi care se pleacă în fața lui, în mod formal, în timp ce numeroșii regi pe care el îi
doborâse mai înainte îi trimit acum înapoi aproape toate săgețile și fulgerele sale. Acum aproape
că nu se mai vede nimic din el; și aceasta se va petrece cam peste aproape două mii de ani.
16. Dar priviți din nou! Iată că el încearcă să se ridice, ajutat de oștile sale negre, și câțiva
regi îi întind mâna pentru a-l ajuta. Dar cei care fac aceasta își pierd dintr-o dată puterea, și popoa-
rele lor le smulg coroanele de pe cap, și le dau regilor celor puternici! Priviți! Tronul se afundă, și
regii cei puternici sosesc în număr mare și îl spulberă în bucăți, căci s-a terminat de acum cu
puterea, aroganța, grandoarea și strălucirea sa. El continuă desigur să arunce săgeți și fulgere în
jurul lui, dar ele nu mai fac rău nimănui. Căci cele mai multe dintre ele se întorc și-l rănesc chiar
pe el și hoardele lui sinistre.”
Extras din Marea Evanghelie a lui Ioan, Vol.8, Cap.47
*

Dialogul lui Enoh cu dragonul. Dispariţia dragonului.


(17 martie 1843)
(Casa Domnului, Vol.2, Capitolul 274, – Jakob Lorber)

1. Dar Enoh a privit ferm în ochi dragonul şi i-a spus pe un ton cât se poate de serios, deşi
blând: „Foarte bine, fiinţă nefericită, am auzit plângerea ta în legătură cu Dumnezeu şi am înţeles
ce vrei să spui.
2. Dacă aşa stau lucrurile, pot spune că eşti fiinţa cea mai demnă de milă din întregul uni-
vers.
3. Cu siguranţă, nu poate exista în întreaga infinitate cineva mai oropsit decât cel care este
nevoit să recunoască binele şi adevărul în toată profunzimea lor, care simte din toată inima nevoia
să le integreze în fiinţa sa, dar ori de câte ori încearcă acest lucru, este atacat de Divinitate şi silit
de aceasta - împotriva voinţei sale - să facă numai rău. Rezultă astfel că avem de-a face cu o
Divinitate complet lipsită de iubire şi profund nedreaptă, al cărei unic scop este acela de a face din
fiinţa cea mai nefericită un spirit veşnic vinovat şi supus blestemului.
4. Dacă aşa stau lucrurile, explică-mi, cum se face că Domnul şi-a revărsat asupra noastră
o graţie şi o compasiune atât de mari încât ne-a fost imposibil să nu-L recunoaştem şi să nu-L
adorăm ca iubirea cea mai pură, infinită şi eternă, ba mai mult decât atât, ca pe un Tată preaplin
de iubire, care ne-a învăţat că a făcut tot ce i-a stat în puteri (şi că la fel va proceda şi în continuare)
pentru a te recupera, scoţându-te din încăpăţânarea ta perpetuă?
5. Da, spune-mi cum se face că Domnul a creat întreaga lume vizibilă numai de dragul
tău, pentru a te convinge să te întorci la El, supunându-te grelei încercări a morţii fizice, dar
tu continui să refuzi, ceea ce a silit iubirea infinită a Tatălui să îţi dividă forţa vitală într-un
număr nesfârşit de vieţi, deopotrivă ale fiinţelor umane care trăiesc pe acest pământ şi pe
alte planete, ajutându-te astfel să îţi transcenzi voinţa egotică şi să te întorci la El prin inter-
mediul nostru, al oamenilor, căci dacă ai rămâne nedivizat nu ai accepta niciodată să faci
acest lucru? Răspunde-mi la întrebările mele, iar eu îţi voi satisface cererea”.
6. Dragonul i-a răspuns astfel lui Enoh: „O, om imatur! Nici nu ai apucat să trăieşti o mie
de ani pe pământ şi ai pretenţia că îl cunoşti pe Dumnezeu cel etern mai bine decât mine, care i-
am cunoscut toate mişcările încă de la începuturile eternităţii! Cât de mari sunt slăbiciunea şi pros-
tia ta!
*

145
Antichrist şi fiara apocaliptică

Lameh întreabă cum este posibil ca Satana, deşi a fost creată de Dumnezeu, să fie atât
de rea. Domnul îi răspunde printr-o parabolă.
(26 aprilie 1843)
(Casa Domnului, Vol.3, Capitolul 25,– Jakob Lorber)

1. În continuare, Lameh s-a apropiat la rândul lui de Domnul şi L-a rugat să îi răspundă la
întrebarea care îl tulbura.
2. Domnul i-a răspuns: „Ştiu despre ce este vorba. Enoh ştie şi el, dar Kisehel nu este încă
în stare să contemple profunzimile cele mai intime ale vieţii tale. De aceea, spune ce ai de spus cu
voce tare. Haide, spune-ne tuturor ce anume te preocupă”.
3. Cu inima plină de iubire, Lameh i-a mulţumit Domnului pentru graţia acordată şi i-a pus
următoarea întrebare:
4. „Tată preasfânt şi preaplin de iubire, de o bunătate inexprimabilă! Tu ai creat-o pe Satana
din însăşi esenţa Ta, nu dintr-o esenţă străină! Cum se face în acest caz că această fiinţă, care este
în întregime creaţia Ta, poate fi de o răutate atât de inimaginabilă, de vreme ce tot ce există în Tine
nu poate fi altfel decât bun, căci Tu Însuţi eşti de o bunătate infinită, fiind aşadar absolut exclus ca
din Tine să poată ieşi ceva rău?!
5. Văzând răutatea incredibilă a Satanei, pur şi simplu nu pot să-mi explic acest lucru.
Acesta este lucrul care mă nedumereşte, şi întrebarea mea mi se pare întru totul justificată. Dacă
mi-ai putea lămuri acest subiect, cu siguranţă mintea mea s-ar linişti de tot!”
6. Ca răspuns la această întrebare nu lipsită de temei, Domnul i-a spus lui Lameh: „Dacă
priveşti această chestiune doar dintr-o perspectivă umană, Mă tem că ea nu poate avea o soluţie.
Dacă o vei privi însă dintr-o perspectivă pur spirituală, aspectul ei aparent inexplicabil va dispărea
pe loc şi vei putea vedea soluţia ei la fel de clar cum vezi lumina soarelui într-o dimineaţă strălu-
citoare şi pură.
7. Din păcate, îmi este greu să-ţi explic această problemă într-un limbaj pe înţelesul tău,
căci ea îmi atinge profunzimile ultime ale înţelepciunii Mele, care este absolut infinită.
8. Ca să înţelegi totuşi cât de cât despre ce este vorba, îţi voi spune o parabolă. Cu cât vei
medita mai intens asupra sensului ei, cu atât mai clar vei înţelege spiritul adevărului ce acoperă
acest mister de o profunzime fără limite. Ascultă deci:
9. Un om de o mare înţelepciune şi de o bunătate infinită a conceput un plan. El şi-a propus
să îşi ia o nevastă şi să facă împreună cu ea copii care să-i semene întru totul, cu scopul de a le
transmite lor imensele comori şi bogăţiile nelimitate pe care le avea, astfel încât aceştia să se folo-
sească – fiecare în felul lui – de ele.
10. În sine, proiectul era excelent, dar cum l-ar fi putut duce el la îndeplinire, de vreme ce
pe întreg întinsul teritoriilor sale, altminteri foarte extinse, nu exista nici o fiinţă feminină?
11. Ce poate face în acest caz omul nostru, a cărui înţelepciune este nelimitată? – El nu mai
stă pe gânduri şi îşi spune:
12. ‚Ce rost are să mai caut prin teritoriile mele atât de extinse, când posed deja în mine
ceea ce doresc să găsesc: iubirea, înţelepciunea şi puterea care decurge din primele două.
13. De aceea, îmi propun să îmi creez eu însumi o soţie care să fie la unison cu mine în
toate privinţele! Doar am creat deja atâtea alte lucruri cu ajutorul forţelor mele, iar acestea au
dăinuit. Nu văd de ce nu mi-ar reuşi şi crearea unei soţii perfecte!
14. Voi concepe aşadar o idee care să se identifice perfect cu mine şi care să corespundă
voinţei mele ferme. În acest fel, nu voi mai fi nevoit să caut în altă parte ceea ce nu există şi nu
poate exista în afara mea!’

146
Antichrist şi fiara apocaliptică

15. Zis şi făcut. În scurt timp, în faţa creatorului nostru apare o creaţie absolut minunată!
Cel care i-a dat viaţă, creatorul plin de înţelepciune şi de putere, o contemplă cu o satisfacţie
imensă.
16. Dar opera sa nu reprezintă încă decât o maşinărie, fiind lipsită de o voinţă proprie, şi
deci moartă. Ea nu face altceva decât ceea ce o pune stăpânul său să facă şi nu rosteşte alte cuvinte
decât cele pe care i le pune acesta în gură.
17. Ghidat de înţelepciunea sa, omul reflectează o vreme, după care conchide: ‚Am creat
ce mi-am dorit, dar creaţia mea nu reprezintă decât o reflexie a mea! Dacă o voi lăsa aşa, satisfacţia
pe care mi-o va oferi va fi minoră. Dacă îi voi dărui însă o viaţă proprie, liberă şi independentă,
trebuie să accept din start riscul că ea se poate îndepărta de mine şi poate acţiona aşa cum vrea ea,
nu cum doresc eu.
18. Pe de altă parte, puterea mea se întinde asupra întregului teritoriu care există. De aceea,
dacă ea va depăşi limitele pe care i le voi trasa, voi şti ce am de făcut; căci ea va rămâne de-a pururi
opera mea!”
19. Aşa şi-a spus în sinea sa omul nostru plin de înţelepciune, după care a acţionat aşa cum
şi-a propus.
20. El i-a dăruit operei sale o libertate deplină de comportament. Femeia s-a putut mişca şi
a putut vorbi liber, independent de dorinţele creatorului ei. A fost un mare triumf pentru creatorul
nostru să vadă că femeia creată de el poate desfăşura o activitate autonomă de a lui, fiind plină de
vitalitate, dar fără să părăsească vreodată sfera voinţei creatorului ei.
21. Omul nostru nu s-a limitat însă la atâta, ci şi-a propus ceva mai mult: să îi dăruiască
operei sale o libertate totală de mişcare şi de voinţă, care să-i permită acesteia să se bucure de o
educaţie personală, precum şi de o întreagă gamă de experienţe.
22. Această educaţie continuă inclusiv la ora actuală, iar creaţia noilor opere nu are alt scop
decât acest proces educativ. Cât despre creatorul nostru, acesta nu face altceva decât să contemple
încântat realizarea plenară şi sigură a operei sale!
23. Iată, ţi-am spus o parabolă de o mare importanţă, căci ea descrie începutul şi sfârşitul
tuturor lucrurilor! Reflectează asupra ei, iar lumina îţi va inunda fiinţa, până când va ajunge în
străfundurile ei! – Până atunci însă, să ne continuăm drumul! Amin”.

147

S-ar putea să vă placă și