Sunteți pe pagina 1din 1

COPIE

FACTURA FISCALA

1 /1
Seria CJFPF

NUMAR INTERN: 0-1055012-2-13.12.2015


SIMBOL VARIABIL: 1055012143
COD ATM:13105501202

nr. 2132953906
Data emiterii:
13.12.2015
Data scadentei:
28.12.2015
Perioada de facturare: 13.11.2015 - 13.12.2015

PADUREAN ANDREEA-MIHAELA

FURNIZOR
Societatea "Electrica Furnizare" S.A.
Adresa: Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, 011736, sector 1, Bucuresti
Cod de inreg. fiscala: RO28909028
Nr.Ord.Reg.Com.: J40/8974/2011
Capital social subscris si varsat: 62.109.560 lei
Operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr.20813

PRIN AFEE Cluj


Adresa: 400114, Str. MEMORANDUMULUI Nr.27,
CLUJ-NAPOCA, judetul CLUJ
CIF: 28954240
Banca: ING BANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA CLUJ-NAPOCA
Cont: RO82INGB0003008179838922
Subunitatea: OC Cluj 1
Adresa: 400114, Str. MEMORANDUMULUI Nr.27 bl.
CLUJ-NAPOCA, judetul CLUJ
Telefon/fax: 0264-929 / 0264-205914
www.electricafurnizare.ro

Str. VENUS, Nr.25, Bl.31, Sc.2, Et.3, Ap.31


CLUJ-NAPOCA - judetul CLUJ
Cod postal: 400692

Adresa loc de consum:


Str. VENUS Nr.25 , Bl.31, Sc.2 , Et.3, Ap.31,
CLUJ-NAPOCA, judetul CLUJ
Cod client: 20323644
NLC: 1055012
Contract: 1055012-2 / 15.09.2014
Banca:
Cont:

TIP CLIENT: PERSOANA FIZICA

TIP FACTURA:
Tarif-tensiune:

Cota TVA 24 %

estimat 2
CR JT

Estimare dupa consumul din perioada similara a anului precedent


Consum mediu

1,871 kWh/zi
Produse si servicii facturate

Perioada citire
Tip serie contor
Cadran/constanta

Index
vechi
Tip index

Index
nou
Tip index

12.11-13.12
CA #7040419
1/1.00

1100.00
Estimare

1158.00
Estimare

Consum (kWh)

Consum total estimat


Rezervare reglementat 50%
Consum - CPC 50% estimat
Consum reglementat estimat
Taxa Radio
Taxa TV
Accize consum necomercial
Certificate verzi
Contributie cogenerare inalta eficienta

Perioada
facturare
13.11 - 13.12
13.11 - 13.12
13.11 - 13.12
13.11 - 13.12
13.11 - 13.12
13.11 - 13.12
13.11 - 13.12
13.11 - 13.12

Cantitate
58
31
29
29
1
1
58
58
58

u.m

Pret unitar
fara TVA
(lei)

kWh
Zile
kWh
kWh
Luni
Luni
kWh
kWh
kWh

0,17870
0,42560
0,37160
2,50000
4,00000
0,00474
0,03592
0,01582

Valoare
fara TVA
(lei)

Valoare
TVA
(lei)

2,77
12,34
10,78
2,50
4,00
0,28
2,08
0,92

0,66
2,96
2,59

0,06
0,50
0,22

58

Temei legal al preturilor: Ordin ANRE Nr. 155,157/15.12.2014


Temei legal accize: Legea nr.571/2003, OUG nr.80/2014
Temei legal contributie cogenerare: Ord. ANRE Nr.95/25.06.2015
Temei legal certificate verzi: Legea 220/2008/actualizata
Temei legal CPC: Aviz ANRE nr. 21/25.06.2015

SOLD (lei)
Situatie sold la data emiterii facturii curente
Sold anterior(facturi restante sau credit)
Total factura curenta
Sold total (sold anterior+factura curenta)

-0,70
42,66
41,96

FACTURA CURENTA (lei)


Baza de impozitare TVA
Din care accize
TVA
Alte sume
Total factura curenta
Incasat din sold creditor
Rest de plata factura curenta
Atentie! Aveti Sold anterior!

29,17
0,28
6,99
6,50
42,66
0,70
41,96

Factura se achita in termenul de scadenta. Neachitarea in 30 de zile de la scadenta duce la aplicarea de penalitati incepand cu prima zi dupa scadenta.
In cazul neconfirmarii la furnizor a platii facturii in 35 de zile de la scadenta, furnizorul emite preaviz de deconectare. Costul preavizarii se recupereaza
de la client, intr-o factura ulterioara. Neachitarea facturii in termen de 50 de zile de la scadenta are ca urmare intreruperea furnizarii energiei electrice.
Daca efectuati plata prin scanarea codului de bare, in cazul in care aveti facturi restante este necesar sa scanati codul de bare de Sold total.
Daca efectuati plata utilizand codul ATM, stingerea debitului se face incepand cu cea mai veche factura din soldul contului de client.

BATCH

Formular conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si OMF nr. 2226/2006

TALON DE PLATA
Client: PADUREAN ANDREEA-MIHAELA
Adresa loc de consum: Str. VENUS Nr.25 , Bl.31, Sc.2 , Et.3, Ap.31, CLUJ-NAPOCA, judetul CLUJ
Cod client: 20323644
NLC: 1055012
COD ATM: 13105501202
Factura fiscala: Seria CJFPF nr. 2132953906 Numar intern: 0-1055012-2-13.12.2015
Simbol variabil: 1055012143
Factura

Data emiterii: 13.12.2015

curenta

41,96 lei

}."&S-#.-0!!!!!!J!?~

130105501202131215000000000000419600