Sunteți pe pagina 1din 5

CONTABILITATE APROFUNDAT

CONTABILITATEA
OPERAIUNILOR DE LICHIDARE
Studiul de caz nr. 1
Societatea comercial X are urmtoarea situaie la un moment dat:
Bilanul societii comeciale !"#
ELE$ENTE %U$A
Fond comercial 20.000
Utilaje (VI = 00.000 lei! "morti#are cum. = $00.000 lei% 200.000
&ijloace de trans'ort (VI = 2(0.000 lei! "morti#are cum. = $(0.000 lei% $00.000
Total acti&e imo'ili(ate )*+,+++
&aterii 'rime (VI = )(.000 lei! "justri = .000 lei% )2.000
*roduse +inite ,0.000
&r+uri (*V" = --.(0 lei! .V" $2.(0 lei! "/ = 20.000 lei% )(.000
"0ansuri 'entru cum'rri de stocuri $0.000
Total stocui -./,+++
/reane +a de clieni 21.-(0
/onturi la 2nci 3n lei .2(0
Total acti&e ciculante **+,+++
/4eltuieli 3nre5istrate 3n a0ans (c4irii 'ltite 3n a0ans% $0.000
/redite 2ancare 'e termen scurt ,(.000
"0ansuri 3ncasate 3n contul comen#ilor $).000
Furni#ori -$.)00
Im'o#it 'e 'ro+it 6.,00
.V" de 'lat ).000
Total 0atoii cae te'uie 1ltite 2nt3o 1eioa0 0e 14n la un an -5),+++
Acti&e ciculante nete )/,+++
Total acti&e minus 0atoii cuente )./,+++
*ro0i#ioane 'entru 5aranii acordate 20.000
Venituri 3nre5istrate 3n a0ans (c4irii 3ncasate% 6.000
/a'ital social 0rsat (elemente neim'o#itate 6.000 lei% 200.000
*rime de +u#iune $0.000
7e#er0e din ree0aluare (utilaje $).000! mijloace de trans'ort $0.000 lei% 2).000
7e#er0e le5ale $).000
"lte re#er0e (din care 6.000 lei re're#int +aciliti +iscale% 2$.000
7e#ultatul e8erciiului ,0.000
Total ca1italui )*5,+++


"dunarea 9eneral a "cionarilor societii comerciale X a'ro2 lic4idarea societii.
6n acest sco1 sunt eali(ate umtoaele o1eaiuni7
a, utilajele sunt 0:ndute cu un 're de 0:n#are +r .V" de $-0.000 lei! .V" $1;<
', mijloacele de trans'ort sunt 0:ndute cu un 're de 0:n#are +r .V" de $(0.000 lei! .V"
$1;<
c, materiile 'rime sunt 0:ndute cu un 're de 0:n#are +r .V" de )0.000 lei! .V" $1;<
0, 'rodusele +inite sunt 0:ndute cu un 're de 0:n#are +r .V" 60.000 lei! .V" $1;<
e, mr+urile sunt 0:ndute cu un 're de 0:n#are +r .V" de ,0.000 lei! .V" $1;<
8, sunt recu'erate a0ansurile 'ltite +urni#orilor de stocuri! 'ltindu=se 'enaliti de anulare a
contractelor 3n sum de (00 lei (con+orm 're0ederilor din contractele 3nc4eiate%<
9, sunt 3ncasate creanele +a de clieni acord:ndu=se sconturi de ); din 0aloarea total a
creanelor e8istente<
:, sunt recu'erate c4iriile 'ltite 3n a0ans 'ltindu=se 'enaliti de ; 'entru anularea
contractelor<
i, sunt ram2ursate creditele 2ancare 'e termen scurt 'ltindu=se do2:n#i 3n sum de $)( lei >i
comisioane 'entru 'lata antici'at 3n sum de 1-( lei (con+orm contractelor 3nc4eiate%<
;, sunt restituite a0ansurile 'rimite de la clieni 'ltindu=se 'enaliti de anulare a contractelor
de )00 lei<
<, sunt ac4itate datoriile +a de +urni#ori o2in:ndu=se sconturi de 2; din 0aloarea total a
datoriilor e8istente<
l, sunt restituite sumele 3ncasate 3n a0ans (0enituri 3nre5istrate 3n a0ans% 'ltindu=se 'enaliti de
anulare a contractelor 3n sum de 00 lei<
m, sunt ac4itate toate datoriile societii! inclusi0 c4eltuielile de lic4idare 3n sum de $(.000 lei<
n, ca'italurile 'ro'rii sunt restituite acionarilor.
% se eali(e(e7
-, 7e+lectarea 3n conta2ilitate a o'eraiunilor 5enerate de 'rocesul lic4idrii societilor<
*, Situaia conturilor $2$ *ro+it >i 'ierdere >i ($2$ /onturi la 2nci 3n lei<
), ?ntocmirea 2ilanului 3naintea 'artajului<
=, *artajul acti0ului net.
Studiul de caz nr. 2
Societatea comercial X are la un moment dat aceea>i situaie 'recum cea din studiul de ca# nr. $.
@ic4idarea societii are loc 3n mod +orat.
% se eali(e(e7
-, 7e+lectarea 3n conta2ilitate a o'eraiunilor 5enerate de 'rocesul lic4idrii societilor<
*, Situaia conturilor $2$ *ro+it >i 'ierdere >i ($2$ /onturi la 2nci 3n lei<
), ?ntocmirea 2ilanului 3naintea 'artajului<
=, *artajul acti0ului net.
Studiul de caz nr. 3
Societatea comercial A se lic4idea#! ca urmare a deci#iei "dunrii 9enerale a "cionarilor. ?n
urma lic4idrii acti0elor >i datoriilor e8istente! societatea 're#int urmtoarea situaie:
a, /onturi la 2nci 3n lei $)0.000 lei<
', 7e#ultatul lic4idrii ('ro+it 2rut +iscal% )(.000 lei<
@a aceea>i dat! situaia ca'italurilor 'ro'rii era (3nainte de lic4idare%:
a, /a'ital social 0rsat $00.000 lei<
', 7e#er0e le5ale $(.000 lei<
c, "lte re#er0e (constituite din 'ro+itul net% 20.000 lei<
0, 7e#ultatul re'ortat ('ierdere +iscal% )0.000 lei.
% se eali(e(e7
-, 7e+lectarea 3n conta2ilitate a o'eraiunilor 5enerate de 'rocesul lic4idrii societilor<
*, Situaia conturilor $2$ *ro+it >i 'ierdere >i ($2$ /onturi la 2nci 3n lei<
), ?ntocmirea 2ilanului 3naintea 'artajului<
=, *artajul acti0ului net.
Studiul de caz nr. 4
Societatea comercial A se lic4idea#! ca urmare a deci#iei "dunrii 9enerale a "cionarilor. ?n
urma lic4idrii acti0elor >i datoriilor e8istente! societatea 're#int urmtoarea situaie:
a, /onturi la 2nci 3n lei $)0.000 lei<
', 7e#ultatul lic4idrii ('ro+it 2rut +iscal% 20.000 lei<
@a aceea>i dat! situaia ca'italurilor 'ro'rii era (3nainte de lic4idare%:
-, /a'ital social 0rsat $00.000 lei<
*, 7e#er0e le5ale $(.000 lei<
), "lte re#er0e (constituite din 'ro+itul net% )(.000 lei<
=, 7e#ultatul re'ortat ('ierdere +iscal% )0.000 lei.
% se eali(e(e7
-, 7e+lectarea 3n conta2ilitate a o'eraiunilor 5enerate de 'rocesul lic4idrii
societilor<
*, Situaia conturilor $2$ *ro+it >i 'ierdere >i ($2$ /onturi la 2nci 3n lei<
), ?ntocmirea 2ilanului 3naintea 'artajului<
=, *artajul acti0ului net.
Studiul de caz nr. 5
Societatea comercial X are urmtorul 2ilan 3naintea 'artajului:
Bilanul societii comeciale !"#
Elemente %ume
/onturi la 2nci 3n lei $10.000
Furni#ori 200.000
Total 0atoii cae te'uie 1ltite 2nt3o 1eioa0 0e 14n la un an *++,+++
Acti&e ciculante nete 3-+,+++
Total acti&e minus 0atoii cuente 3-+,+++
/a'ital social 0rsat $00.000
7e#er0e le5ale $0.000
"lte re#er0e (din 'ro+itul net% 0.000
7e#ultat re'ortat ('ierdere% $20.000
7e#ultatul lic4idrii ('ierdere% 0.000
Total ca1italui 3-+,+++
% se eali(e(e 1ata;ul acti&ului net 2n umtoaele 0ou situaii7
A, Societatea comercial X este o societate comercial 'e aciuni sau o societate
comercial cu rs'undere limitat<
B, Societatea comercial X este o societate comercial 3n comandit sau o societate
comercial 3n nume colecti0.