Sunteți pe pagina 1din 1

NUMELE:

DATA

FI$A DE LUCRLI

l.Citeste si transcrie textul:

Macul

Cornul

Mama coace oornuri cu nuc[.


Cameiia e cu Miruna. Ea
-MarcelU ia un corn!
are cercei noi.
Marcela ia cornul moale.
Ea cere Mirunei un mac.
-Cum e corxul, Marcela?
Ce mac mzlre!
-Cornul e moale,mam5lce arom5
arc!
Z.Tue prirna silab6 qi scrie ce oblii:

Colac-

Iac

a1uni.......................o............

Arac-

...........r............

COmO8-fa...................r..........r..

MarImS-rr,rero..r..........

IuminI.........e.....r......3.r.r.......

3.Formuleazd o tntrebare pentru a obgine rdspunsul:

Tatdl lui Mircea e mecanic.

4.Eu scriu una, tu scrii multe:

ceai, cercel, mdcelarrinel, ramurerilic

S.Ordoneazd cuvintele pentru a obgine o propozilie. Scrie corect propozilia.

cerc

Marcel

ar

mlricel