Sunteți pe pagina 1din 5

,,Un roman captvant,

intefigent,
incredibit de amuzant.
David Lodge

trvin
D.Yafom

e
ea

Isi poatc picrdc un psihtatru min(ilc ? Poatc fi e1 pacalit, sc1us,


manipulat chiar in timpul sedintelor in care ar Ocbui s dc a controlul
asupra pacicntiJor i Da, daca o femcie dorcica de razbunarc hotar, tc
sa joace rolul cle pacienta ncajutorata. Plin de rcvclatii surprinzatoarc,
intocmai ca duelul unui psihanalist cu mintea omcncasc, romanul
lui Yalom ne lezvaluie cit Ie vulnerahili suntem, fan excep(ie, in
fa(a singurtitii st ncvoii de iubirc.
,,Poate ce1 mai amuzarit

despre psilianalizi.

crrio(iona
nt

carc s-a scris


San fosc

,,O carte care ar trcbui citit:i dc oricine vrea sa afle cum


functioneaza
in realitatc mintca unui doctor dc cap.
,,Cartea lui Yalom inspira un respect imens, deoarece
dezvaluie resorturile intime ale sufletului omencsc st

cauzele Jrofunde ale problemelor care ne macina

rsychologies

Thank you for using www.freepdfconvert.com service!


Only two pages are converted. Please Sign Up to convert all pages.
https://www.freepdfconvert.com/membership