Sunteți pe pagina 1din 3

Indrumar de rezolvare a unui subiect practic (speta) de drept civil

Un caz practic poate presupune examinarea problemelor de drept material.De aceea,la


rezolvarea spetei urmeaza a fi verificate urmatoarele elemente,in functie de cerintele formulate :
1. Calificarea actiunii in functie de natura ei
(actiuni privind dreptul de proprietate sau alte drepturi reale; actiune in raspundere contractuala
executarea in natura, daune-interese nascute din incalcarea contractului, rezolutiune, reziliere ,
actiune in ineficacitatea actelor juridice nulitate (absoluta/relativa), reductiune , actiune in
raspundere delictuala, actiuni intemeiate pe faptul juridic ilicit - gestiune de afaceri, plata
lucrului nedatorat, imbogatirea fara justa cauza etc.).
2. Calificarea speciei actiunii (acolo unde este cazul), relevanta pentru aplicarea unor
reguli derogatorii de la dreptul comun (exemplu: rezolutiunea vanzarii pentru vicii ascunse
actiunea redhibitorie)
3. Identificarea, pe baza analizei dispozitiilor legale sau a jurisprudentei previzibile si
constante (pentru ca exista si creatii jurisprudentiale de ex. actiunea in revendicare) ce ofera
reglementarea acelei actiunii sau din care rezulta regimul sau juridic, a tuturor conditiilor,
pozitive si negative, care trebuie indeplinite pentru admiterea actiunii.
Exemplu
La actiunea redhibitorie se vor verifica
- existenta unui contract de vanzare-cumparare, valabil incheiat,
-existenta unui viciu al bunului vandut care afecteaza grav capacitatea lui de
intrebuintare,
-aparitia viciului anterior vanzarii
- caracterul ascuns al viciului,

-inexistenta unei clauze exoneratoare de raspundere pentru vicii ascunse


- introducerea actiunii in termenul de prescriptie)
4. Stabilirea situatiei de fapt potrivit criteriului cronologic si numai in masura in
care aceasta rezulta dintr-o expunere necontestata (se includ aici elementele de fapt narate
ca atare exemplu, data introducerii cererii si instanta investita , cele recunoscute, explicit sau
implicit, de toate partile fata de care faptul este relevant, precum si cele corespunzatoare unor
prezumtii legale exemplu, buna-credinta va fi retinuta chiar in lipsa oricarei informatii care sa
infirme ori sa releve o asemenea conduita subiectiva)
5. Calificarea juridica a situatiei de fapt prin raportare la conditiile de admitere a
actiunii, conditii anterior identificate (se verifica daca fiecareia dintre conditiile de admitere ii
corespunde un element de fapt care, dupa caz, confirma sau infirma conditia respectiva)
6. Identificarea, daca este cazul, pe baza ierarhiei conditiilor de admitere a actiunii,
corelate cu situatiile de fapt dovedite, a conditionarilor in virtutea carora unele dintre situatiile de
fapt initial retinute ca fiind relevante juridic isi pierd aceasta relevanta. Corelatia cu aspectele
procesuale, in sensul solutionarii cu prioritate a exceptiilor procesuale de procedura sau de fond.
Exemplu
In cazul in care datele de fapt conduc la concluzia ca termenul de prescriptie al actiunii
este implinit la data introducerii acesteia, analiza de fond, in sensul caracterului intemeiat sau
neintemeiat al pretentiei, va fi, cu aceasta argumentare, inlaturata .
7. Examinarea si evaluarea, argumentata in fapt si in drept, a fiecareia dintre
sustinerile facute de parti prin raportare exclusiva la situatiile de fapt retinute ca fiind
relevante in pronuntarea solutiei (in cazul in care dreptul pretins este confirmat de datele spetei,
verificarea conformitatii dintre pretentia formulata si pretentia pe care legea, prin modul in care
reglementeaza actiunea, o recunoaste a fi formulata exemplu, in cazul actiunii redhibitorii, daca
sunt indeplinite conditiile, se poate cere desfiintarea contractului)

8. Enuntarea solutiei, cu referire la toate pretentiile formulate sau exceptiile


invocate de reclamant, parat sau alte parti din proces