Sunteți pe pagina 1din 1

VIZAT:

CERERE
Pentru atribuirea unui loc de parcare de reedin

Subsemnatul/a...................................................................................................,
domiciliat / n Bucuresti, sector 3, str..................................................................,
nr. .........., bl..........., sc........, et.......,ap......., telefon.............................................,

V rog s aprobai atribuirea unui loc de parcare de reedin, situat n zona


imobilului de domiciliu.
Anexez prezentei cereri urmtoarele acte:
1.Copie act de identitate;
2.Copie certificat de nmatriculare al autoturismului;
3. ..............................................................
4. ..............................................................
5. ..............................................................
V mulumesc!
Semntura:
Data

S-ar putea să vă placă și