Sunteți pe pagina 1din 10

NOTA DE CALCUL

1. PREDIMENSIONARE PLANSEU
h pl =

l min 667
=
=14.8 cm
45 45

Se alege

h pl =15 cm

2. EVALUARE INCARCARI

3. CALCUL MOMENT SI ARMATURA PE OCHIURI DE


PLACA
A. OCHIUL 1

placa uniform incarcata


conditii de
margine
SSII
2 laturi simplu rezemate
alaturate
2 laturi incastrate
alaturate
caz
3
q
0.8 tf/m
lx
2.25 m
ly
3.25 m
coeficienti de reducere pt momentele in
Vx, Vy
placa
= ly / lx
= qx / q
= qy / q
Vx
Vy
nx
ny
1/Kx
1/Ky
direct
ia X
momente de
retea
mx
momente maxime in
camp
Mx-c
momente maxime in
reazem
Mx-r
direct
ia Y
momente de
retea
my
momente maxime in
camp
My-c
momente maxime in
reazem
My-r

1.444444
0.813194
0.186806
0.817302
0.817302
14.22222
14.22222
0.046731
0.010735

0.23157
0.189262
-0.41168

0.110989
0.090712
-0.19731

In urma calculelor am ales urmatoarea armatura:


-pe directia y la partea inferioara 58/m PC52 si la partea superioara calarati
58/m PC52 si repartitii 6/20 OB37.
-pe directia x la partea inferioara 58/m PC52 si la partea superioara calarati
58/m PC52 si repartitii 6/20 OB37.

B. OCHIUL 2

placa uniform incarcata


conditii de
margine
SIII
1 latura simplu
rezemata
3 laturi
incastrate
caz
5
q
0.8 tf/m
lx
7.25 m
ly
3.25 m
coeficienti de reducere pt momentele in
Vx, Vy
placa
= ly / lx
= qx / q
= qy / q
Vx
Vy
nx
ny

0.448276
0.074728
0.925272
0.896703
0.912843
24
14.22222

1/Kx
1/Ky
direct
ia X
momente
retea
momente
camp
momente
reazem
direct
ia Y
momente
retea
momente
camp
momente
reazem

0.002792
0.059388
de
mx

0.130929

Mx-c

0.117404

Mx-r

-0.26186

my

0.549742

My-c

0.501828

My-r

-0.97732

maxime in
maxime in

de
maxime in
maxime in

In urma calculelor am ales urmatoarea armatura:


-pe directia y la partea inferioara 58/m PC52 si la partea superioara calarati
58/m PC52 si repartitii 6/20 OB37.
-pe directia x la partea inferioara 58/m PC52 si la partea superioara calarati
58/m PC52 si repartitii 6/20 OB37.

C. OCHIUL 3

placa uniform incarcata


conditii de
margine
SSII
2 laturi simplu rezemate
alaturate

2 laturi incastrate
alaturate
caz
3
q
0.8 tf/m
lx
3.25 m
ly
3.25 m
coeficienti de reducere pt momentele in
placa

Vx, Vy
= ly / lx
= qx / q
= qy / q
Vx
Vy
nx
ny
1/Kx
1/Ky
direct
ia X
momente de
retea
momente maxime
camp
momente maxime
reazem
direct
ia Y
momente de
retea
momente maxime
camp
momente maxime
reazem

1
0.5
0.5
0.765625
0.765625
14.22222
14.22222
0.026917
0.026917

mx

0.29707

in
Mx-c

0.227444

Mx-r

-0.52813

in

my

0.29707

in
My-c

0.227444

My-r

-0.52813

in

In urma calculelor am ales urmatoarea armatura:


-pe directia y la partea inferioara 58/m PC52 si la partea superioara calarati
58/m PC52.
-pe directia x la partea inferioara 58/m PC52 si la partea superioara calarati
58/m PC52.

D. OCHIUL 4

placa uniform incarcata


conditii de
margine
SSII
2 laturi simplu rezemate
alaturate
2 laturi incastrate
alaturate
caz
3
q
0.8 tf/m
lx
2.25 m
ly
3.00 m
coeficienti de reducere pt momentele in
Vx, Vy
placa
= ly / lx
= qx / q
= qy / q
Vx
Vy
nx
ny
1/Kx
1/Ky
direct
ia X
momente de
retea
mx
momente maxime in
camp
Mx-c
momente maxime in
reazem
Mx-r

1.333333
0.759644
0.240356
0.799703
0.799703
14.22222
14.22222
0.042714
0.013515

0.21632
0.172992
-0.38457

direct
ia Y
momente de
retea
momente maxime in
camp
momente maxime in
reazem

my

0.12168

My-c

0.097308

My-r

-0.21632

In urma calculelor am ales urmatoarea armatura:


-pe directia y la partea inferioara 58/m PC52 si la partea superioara calarati
58/m PC52 si repartitii 6/20 OB37.
-pe directia x la partea inferioara 58/m PC52 si la partea superioara calarati
58/m PC52 si repartitii 6/20 OB37.

E. OCHIUL 5

placa uniform incarcata


conditii de
margine
SIII
1 latura simplu
rezemata
3 laturi
incastrate
caz
5
q
0.8 tf/m
lx
7.25 m
ly
3.00 m
Vx, Vy

coeficienti de reducere pt momentele in


placa

= ly / lx
= qx / q
= qy / q
Vx
Vy
nx
ny
1/Kx
1/Ky
direct
ia X
momente de
retea
momente maxime
camp
momente maxime
reazem
direct
ia Y
momente de
retea
momente maxime
camp
momente maxime
reazem

0.413793
0.055388
0.944612
0.910144
0.924184
24
14.22222
0.0021
0.061382

mx

0.097045

Mx-c

0.088325

Mx-r

-0.19409

in
in

my

0.47821

in
My-c

0.441954

My-r

-0.85015

in

In urma calculelor am ales urmatoarea armatura:


-pe directia y la partea inferioara 58/m PC52 si la partea superioara calarati
58/m PC52 si repartitii 6/20 OB37.
-pe directia x la partea inferioara 58/m PC52 si la partea superioara calarati
58/m PC52 si repartitii 6/20 OB37.

F. OCHIUL 6

placa uniform incarcata


conditii de
margine
SSII
2 laturi simplu rezemate
alaturate
2 laturi incastrate
alaturate
caz
3
q
0.8 tf/m
lx
3.25 m
ly
3.00 m
coeficienti de reducere pt momentele in
Vx, Vy
placa
= ly / lx
= qx / q
= qy / q
Vx
Vy
nx
ny
1/Kx
1/Ky
direct
ia X
momente de
retea
mx
momente maxime in
camp
Mx-c
momente maxime in
reazem
Mx-r
direct
ia Y
momente de
retea
my
momente maxime in
camp
My-c
momente maxime in
reazem
My-r

0.923077
0.420634
0.579366
0.768596
0.768596
14.22222
14.22222
0.022732
0.03131

0.249916
0.192084
-0.44429

0.293304
0.225432
-0.52143

In urma calculelor am ales urmatoarea armatura:


-pe directia y la partea inferioara 58/m PC52 si la partea superioara calarati
58/m PC52 si repartitii 6/20 OB37.
-pe directia x la partea inferioara 58/m PC52 si la partea superioara calarati
58/m PC52 si repartitii 6/20 OB37.

4. PREDIMENSIONARE GRINZI
Avand in vedere ca cunoastem latimea grinzii
inaltimea grinzii:

h g=b g2=252=50 cm

b g=25 cm

putem afla