Sunteți pe pagina 1din 2

Dreptul afacerilor Curs 1 (10.

10)
Prof. Parvu Liviu
20% din nota finala seminar ; 10% pe parcursul cursului explicatie, se va face prezenta la
curs, 10% oficiu, 60% - examen, test grila
Bibliografie : orice carte de Drept de la ASE , dupa 2011
CONCEPTUL DE DREPT NORMA JURIDICA. POZITIA DREPTULUI AFACERILOR IN
CADRUL SISTEMULUI DE DREPT. IZVOARELE DREPTULUI AFACERILOR
1. Conceptul de drept
Drept mai multe explicatii, se deduc din context (linie/just)
Just moral, juridic
Norme morale vs norme juridice diferenta: cele juridice pot fi aduse la indeplinire la nevoie
cu ajutorul fortei de constrangere a statului, in timp ce pentru normele morale nu exista o
asemenea posibilitate
Sanctiunile normei morale aplicate de colectivitate
2. Norma juridica norma edificata de puterea legiuitoare si care se aplica la nevoie cu
ajutorul fortei de constrangere a statului
- Se afla in stranse legaturi cu alte norme juridice
- Toalitatea normelor juridice si a relatiilor dintre ele -> sistemul dreptului / dreptul
3. Pozitia dreptului afacerilor
Dupa obiectul de reglementare, normele juridice se asambleaza in ceea ce numim institutii
juridice, cu un obiect foarte restrans de reglementare si de rang de drept al caror obiect de
reglementare este un segment larg al vietii sociale
Normele sunt structurate piramidal : instutii -> ramura -> ramura principala
Summa divisio toate divizarile
-

Drept privat principiul egalitatii intre cei care participa la un anumit raport social
reglementat de lege
Drept public prevaleaza principiul prerogativelor suplimentare ale subiectului de drept
care reprezinta autoritatea publica
(drept constitutional, administrativ, fiscal, financiar, drept penal, drept procesual penal,
drept procesual civil -> se afla intre normele de drept public)
+ cu ce se ocupa, in mare, fiecare drept

Codul civil (dr civil) 2011, vom gasi reglementare raporturi privind succesiunea,
proprietatea, relatii de casatorie si de rudenie
Ramuri ale dreptului privat dreptul muncii, dreptul familiei, ramuri de interferenta, drept
comercial
Dreptul afacerilor ramura de drept situata la interferenta, intrepatrunderea normelor din
celelalte ramuri de drept (civil, administrativ, penal etc), care au ca obiect de reglementare
raporturile sociale nascute in activitatea profesionala de obtinere a unui profit
Norme de drept aplicate in afara statului aplicate de statul respectiv sau rezultatul unor
conventii interstatale
Drept international 2 aspecte:

Public: Ca norme care reglementeaza raporturile dintre state, autoritatile publice din
state diferite, organizatiile interstatale sau suprastatale *
Private : normele care reglementeaza raporturile dintre subiectii de drept privat,
societati comerciale, persoane fizice, fundatii, asociatii, care au un element de
extraneitate
* interstatale: deciziile se iau intre state (NATO, OPEC, ASEAN etc) / *suprastatale :
deciziile se impun de autoritatea desemnata de statele componente (Commonwealth,
UE)
Extraneitate : extra neus afara, nascut ->
Raport juridic raport dintre persoane reglementat de lege

Drept privat international exemplu : tanar care emigreaza intr-o tara care se casatoreste cu
o persoana de nationalitate diferita de a lui si de a tarii in care se afla ambii
Norma juridica are urmatoarele trasaturi esentiale:
- Impersonala (nu vizeaza o persoana anume, individul identificat prin toate relatiile in
care se afla, indiferent de functie)
- Generala (constituie o regula de la care numai prin alta norma s-ar putea deroga; de
cate ori apare o situatie, se aplica si norma)
- Obligatorie (cine o incalca, este pasibil de sanctiune)
- Repetitiva (se aplica la un numar infinit de situatii identice)
Structura tripartida:
- Ipoteza imprejurarea in care se aplica
- Dispozitie conduita pe care trebuie sa o aiba subiectul, persoana, in acea imprejurare
- Sanctiune consecinta negativa pe care o sufera cel care a avut alta conduita decat
cea prescrisa de lege
Clasificarea normelor juridice:
- Dupa sfera de aplicare : generale, speciale
- Dupa caracterul conduitei impuse :
imperative (de la care conduita persoanei nu poate deroga) -> prohibitive si onerative ;
dispozitive (norme a caror aplicabilitate este lasata la latitudinea subiectului de drept,
dar odata declarata aplicarea lor, trebuie respectate) -> permisive si supletive
-