Sunteți pe pagina 1din 1

ORDIN nr.

27 din 10 martie 2004


pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru
protecia copilului de tip rezidenial pentru copiii cu dizabiliti

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA COPILULUI


SI ADOPTIE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 8 iunie 2004
In temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind
infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, aprobata si
modificata prin Legea nr. 252/2001, si ale art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr.
770/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia
Copilului si Adoptie,
secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie
emite prezentul ordin.
ART. 1
Se aproba Standardele minime obligatorii privind serviciile pentru protectia
copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati, prevazute in anexa*) care face
parte integranta din prezentul ordin.
__________
*) Anexa se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 515 bis
in afara abonamentului, si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul
al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.
ART. 2
Prezentul ordin intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2005.
Secretarul de stat al Autoritatii
Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie,
Gabriela Coman
Bucuresti, 10 martie 2004.
Nr. 27.
------

S-ar putea să vă placă și